Sunteți pe pagina 1din 3

Subiecte licen Biomecanic, specializarea Balneofiziokinetoterapie i recuperare

1. Muschii flexori ai soldului sunt:


a. Drept femural;
b. Biceps femural;
c. Gluteus medius;
d. Abductorul scurt.
2. n timpul mersului, unhiul de flexie !la ni"elul #oldului$ are aproximati" "aloarea:
a. %&
o
;
b. 2&
o
;
c. '&
o
;
d. %
o
;
(. )ondilii femurali se rostoolesc pe platoul tibial:
a. *e toat+ durata flexiei maxime;
b. ,umai -n extensie;
c. n primele 2&
o
;
d. n primele 1&
o
;
.. n timpul mersului, for/a ce ac/ionea0+ asupra capului femural este:
a. 1ariabil+;
b. )onstant+;
c. )u o "aria/ie nesemnificati"+;
d. ,umai -n func/ie de reutatea membrului inferior;
%. Muschiul care nu are rol in forta de la ni"elul articulatiei soldului !in timpul mersului$ este:
a. Muschiul soleus;
b. Muschiul drept femural;
c. Muschiul aductor;
d. Muschiul ischioambier.
2. n timpul flexiei, intre patel+ #i condilii femurali este o mi#care de:
a. 3ostoolire pur+;
b. 3ostoolire plus alunecare;
c. Alunecare pur+;
d. ,ici un r+spuns nu este corect;
'. 1aloarea maxim+ a tensiunii la contactul dintre condilii femurali #i platoul tibial:
a. 4ste mai mare pentru condilul medial;
b. 4ste mai mare pentru condilul lateral;
c. )ele dou+ maxime au "alori aproximati" eale;
d. 4ste la ni"elul spinului intercondilian;
5. Muschii abductori ai soldului sunt:
a. Drept femural;
b. Biceps femural;
c. Gluteus medius;
d. 6ibialul anterior.
7. *entru un enunchi s+n+tos, axul mecanic trebuie s+ treac+ prin;
a. )ondilul lateral;
b. )ondilul medial;
c. 8pinul intercondilian;
d. *atel+;
1&. 9n enu "arum "aloarea maxim+ a tensiunii la contactul dintre condilii femurali #i platoul
tibial:
a. 4ste mai mare pentru condilul medial;
b. 4ste mai mare pentru condilul lateral;
c. )ele dou+ maxime au "alori aproximati" eale;
1
d. 4ste la ni"elul spinului intercondilian;
11. Muschii adductori ai soldului sunt:
a. Drept femural;
b. Biceps femural;
c. Gluteus medius;
d. ,ici un raspuns nu este corect.
12. )ondilii femurali alunec+ pe platoul tibial:
a. n flexie maxim+;
b. ,umai -n extensie;
c. n primele 2&
o
;
d. n primele %&
o
;
1(. 9n enu "alum "aloarea maxim+ a tensiunii la contactul dintre condilii femurali #i platoul
tibial:
a. 4ste mai mare pentru condilul medial;
b. 4ste mai mare pentru condilul lateral;
c. 4ele dou+ maxime au "alori aproximati" eale;
d. 4ste la ni"elul spinului intercondilian;
1.. Muschiul care nu are rol in forta de la ni"elul articulatiei soldului !in timpul mersului$ este:
a. Muschiul soleus;
b. Muschiul drept femural;
c. Muschiul abductor;
d. Muschiul ischioambier.
1%. Muchiul care are rol at:t -n extensia oldului c:t i -n flexia enunchiului este:
a. Bicepsul femural, poriunea scurt+;
b. Bicepsul femural, poriunea lun+;
c. Dreptul femural;
d. 1astul lateral.
12. n timpul mersului, unhiul maxim de abduc/ie !la ni"elul #oldului$ are aproximati"
"aloarea:
a. %&
o
;
b. 2&
o
;
c. '&
o
;
d. %
o
;
1'. Muschii extensori ai soldului sunt:
a. Drept femural;
b. Biceps femural;
c. Gluteus medius;
d. Abductorul scurt.
15. *entru enu "alum, axul mecanic trece prin;
a. )ondilul lateral;
b. )ondilul medial;
c. 8pinul intercondilian;
d. *atel+;
17. n timpul mersului, unhiul de extensie !la ni"elul #oldului$ are aproximati" "aloarea:
a. %&
o
;
b. 2&
o
;
c. '&
o
;
d. %
o
;
2&. Muschii abductori ai soldului sunt:
a. Drept femural;
b. Biceps femural;
c. Gluteus medius;
d. Abductorul scurt.
2
21. Muschiul care nu are rol in forta de la ni"elul articulatiei enunchiului este:
a. Muschiul "ast lateral;
b. Muschiul tibial anterior;
c. Muschiul drept femural;
d. Muschiul astrocnemian medial.
22. n spri;in unipodal, for/a ce ac/ionea0+ asupra capului femural este:
a. De patru ori reutatea corpului minus reutatea membrului inferior;
b. De opt ori reutatea corpului;
c. De dou+ ori reutatea corpului;
d. ,ici un r+spuns nu este corect;
2(. Mi#carea complex+ dintre condilii femurali #i platoul tibial este asiurat+ de:
a. <iamentele -ncruci#ate;
b. 8pinul intercondilian;
c. <iamentele laterale;
d. <iamentul rotulian;
2.. Muschiul care are rol in forta de0"oltata la ni"elul articulatiei femuro=tibiale este:
a. Muschiul fesier;
b. Muschiul tibial anterior;
c. Muschiul drept femural;
d. Muschiul abductor.
2%. n timpul mersului lent "aloarea maxim+ a for/ei ce ac/ionea0+ asupra capului femural este
aproximati":
a. De dou+ ori reutatea corpului;
b. De patru ori reutatea corpului;
c. De opt ori reutate corpului;
d. De 0ece ori reutatea corpului.
22. n timpul mersului, unhiul maxim de rotatie !la ni"elul #oldului$ are aproximati" "aloarea:
a. %&
o
;
b. 2&
o
;
c. '&
o
;
d. %
o
;
2'. Muchiul care are rol at:t -n flexia oldului c:t i -n exteensia enunchiului este:
a. 1astul lateral;
b. Dreptul femural;
c. 8emitendinosul;
d. 8emimembranosul.
25. n spri;in bipodal, for/a ce ac/ionea0+ asupra capului femural este:
a. >um+tate din reutatea corpului;
b. >um+tate din reutatea corpului mai pu/in reutatea ambei;
c. >um+tate din: reutatea corpului mai pu/in reutatea membrului inferior;
d. Aproximati", de patru ori reutatea corpului;
27. *entru un enu "arum, axul mecanic trece prin;
a. )ondilul lateral;
b. )ondilul medial;
c. 8pinul intercondilian;
d. *atel+;
(&. Muschiul care nu are rol in forta de la ni"elul articulatiei femuro=tibiale este:
a. Muschiul astrocnemian medial;
b. Muschiul "ast lateral;
c. Muschiul tibial anterior;
d. 6oate raspunsurile sunt corecte.
(