Sunteți pe pagina 1din 4

CAIET DE SARCINI

privind execuia instalaiilor tehnico sanitare


GENERALITI
o Prezentul caiet de sarcini cuprinde condiiile tehnice pentru execuia instalaiilor interioare
tehnico - sanitare din conducte din polietilena de inalta densitate evi din polipropilen! "i din
tu#uri de scur$ere din P%C respectiv polietilen! i$ni&u$at!'
o Executarea instalaiilor sanitare se va &ace coordonat cu celelalte instalaii aceast!
coordonare se va ur(!ri pe )ntre$ parcursul execuiei'
o Cerinele prezentului caiet de sarcini nu vor exonera antreprenorul de responsa#ilitatea de a
realiza "i alte veri&ic!ri)ncerc!riprecu( "i alte activit!i pe care le consider! necesare pentru
asi$urarea calit!ii (aterialelor "i a execuiei'
2. NORMATIVE, STANDARDE I PRESCRIPII DE REFERIN
I*-+**, Nor(ativ pentru proiectarea "i executarea instalaiilor tehnico-sanitare
I+-+*-. Nor(ativ pentru proiectarea instalaiilor tehnico-sanitare "i tehnolo$ice cu evi din P%C
neplasti&iat!
C/0-+*-/ Nor(ativ pentru veri&icarea calit!ii "i recepia lucr!rilor de construcii "i instalaii a&erente
I1SIC2-3+*40 Instruciuni pentru veri&icarea "i recepia lucr!rilor ascunse la construcii "i instalaiile a&erente
5S 6rd'Nr'+*/43+**/ Nor(e de (edicina (uncii
55PS 6rd' Nr'++43+**0 Nor(e speci&ice de securitatea (uncii pentru lucr!ri de instalaii tehnico-sanitare
"i de )nc!lzire
P++--+*** Nor(e tehnice de proiectare "i realizare a construciilor din punct de vedere al prevenirii
incendiilor
C7..-+**, Nor(ativ de prevenire "i stin$ere a incendiilor pe durata execut!rii lucr!rilor de construcii "i
instalaii a&erente acestora
STAS +,4--+**. Instalaii sanitare ' Ali(entarea cu ap! la construcii civile "i industriale'Prescripii
&unda(entale
STAS +4*/-+*-4 Canaliz!ri interioare' Prescripii &unda(entale
STAS +-,0-+**. Canalizare' Deter(inarea cantit!ilor de ap! de evacuare ce se evacueaz! prin siste(ul
de canalizare
STAS 2,,--+*-2 Canaliz!ri 'C!(ine de vizitare
STAS 0..2-+*-- Ali(ent!ri cu ap! 'C!(ine pentru #ran"a(ente
STAS 27.--+*-+ Ali(ent!ri cu ap! ' Capace "i ra(e pentru c!(ine de vizitare
SREN ,/.+,-2... Criterii $enerale pentru declaraia de con&or(itate a &urnizorului
3. MATERIALE FOLOSITE
5aterialele "i produsele &olosite de executant tre#uie s! &ie )nsoite de a$re(ent tehnic "i de
certi&icate de calitate )n care s! &ie cuprinse toate rezultateleveri&ic!rile "i )ncerc!rile la care acestea se
supun con&or( standardelor )n vi$oare'
27-,4,0/.'doc 3 pa$' + din ,
S-au prev!zut ur(!toarele (ateriale 8
Pentru conductele de ap!
9eav! din polipropilen!
9eav! din polietilena de inalta densitate
9eav! din oel zincat!
Tu# de protecie pentru evi
Ro#inete s&erice
Supape unisens
:iltre de i(purit!i
Pentru conductele de canalizare
9evi cu (u&! "i cu $arnit' de etan"are din P%C -;A <in cladire=
9evi cu (u&! "i cu $arnit' de etan"are din P%C-;1 < in incinta=
Ca(ine de vizitare STAS 2--,
:itin$uri uzinate din P%C
1arnituri de etan"are elasto(erice
Piese de cur!ire
C!ciuli de ventilaie
Piese speciale etanse pentru trecerea conductelor prin perei
6#iecte sanitare "i accesorii
>avoare din porelan sanitar (ari(e nor(ala
>avoare din porelan sanitar (ari(e (ini pentru crese si $radinite
?C din porelan cu rezervor (ontat pe vas sau la se(i)n!li(e
(ari(e nor(ala
?C din porelan cu rezervor (ontat pe vas sau la se(i)n!li(e- (ari(e
(ini pentru crese si $radinite
Cad! du"
Cada #aie
Sp!l!toare du#le si si(ple cu picur!tor
#aterii inox
ar(!turi de serviciu inox
racorduri speciale pentru ar(!turile de serviciu
si&oane de pardoseal!
si&oane de pardoseala speciale pentru curti de lu(ina
Separatoare de $r!si(i "i nisip de (ica capacitate cu (onta@ su# spalator
4.EXECUTAREA LUCRRILOR DE INSTALAII SANITARE
4.1. Verii!"re" #"$eri"%e%&r
Anaintea punerii )n oper! toate echipa(entele se vor supune unui control vizual pentru a constata
dac! nu au su&erit de$rad!ri de natur! s! le reduc! starea tehnic! "i calitativ! B eventualele de&eciuni se vor
re(edia sau se vor )nlocui dac! este cazul'
Se vor utiliza nu(ai echipa(ente care corespund tehnic "i calitativ prevederilor
proiectuluistandardelor respectiv a$re(entelor tehnice'
4.2. De'&(i$"re" )i #"*i'+%"re" #"$eri"%e%&r
P!strarea echipa(entelor de instalaii sanitare se &ace )n spaii de depozitare )n condiii care s!
asi$ure #una lor conservare'
Echipa(entele asupra c!rora condiiile at(os&erice nu au practic in&luen! ne&avora#il! pe durata
depozit!rii < evi de oel etc' =se vor depozita )n aer li#er pe plat&or(e special a(ena@ate )n acest scopcu
respectarea nor(elor speci&ice de tehnica securit!ii (uncii'
9evile din (ase plastice(aterialele de izolaii pot &i deteriorate de aciunea direct! a razelor
solare B acestea se depoziteaz! su# "oproane sau )n (a$azii )n stive care s! nu dep!"easc! .4/(
27-,4,0/.'doc 3 pa$' 2 din ,
)n!li(east&el )ncCt tu#urile s! &ie spri@inite pe toat! lun$i(ea lor' Nu se depozitez! alte (ateriale peste
(aterialele din (ase plastice'Te(peratura de depozitare reco(andat! este )ntre D/'''D,.
.
C'
:itin$urile din (ase plastice se vor depozita separat pe ra&turi pe sorti(ente "i di(ensiuni'
Ar(!turile o#iectele sanitare cera(ice se p!streaz! )n (a$azii )nchise'
5anipularea acestor (ateriale se va &ace cu respectarea nor(elor de tehnica securit!ii (uncii
dCndu-se o atenie deose#it! (aterialelor de&or(a#ile "i casante'
4.3. M&*$"re" !&*,+!$e%&r -* i*$eri&r+% !%.,irii
Conductele vor &i (ontate dup! ce )n preala#il s-a &!cut trasarea lorrespectCnd cu strictee cotele
si pantele indicate )n proiect "i anu(e8
conductele de ali(entare cu ap! - (in .+E < iF...+ =
pentru conductele de canalizare Dn72-/.(( 7/E < iF..7/ =
Dn4/(( 2/E < iF..2/ =
Dn+..(( - 2E < iF..2 =
>a trecerea conductelor de orice &el prin perei "i plan"ee acestea se vor prote@a cu un tu# cu
dia(etrul (ai (are din P%C sau (etalic' Dia(etrul interior al tu#ului va &i cu cca'+.-2.(( (ai (are decCt
dia(etrul exterior al evii' Spaiul r!(as li#er se va co(pleta cu pCsl! (ineral!carton etc'
Pentru evitarea in&iltratiilor de $aze si pentru asi$urarea protectiei i(potriva &ocului trecerea
conductelor de apa si canalizare prin &undatie sau peretii exteriori ai cladirii si planseul peste su#sol3de(isol
se vor etansa o#li$atoriu' Etansarile se vor realiza cu a@utorul pieselor de trecere etanse executatecon&or(
cataloa$elorde detalii tip IPCT pentru constructii'
>a racordarea in ca(ine din #eton tevile din P%C se vor (onta )n piese speciale de trecere din
P%C cu etan"are cu $arnitur! elasto(eric! piese av)nd pe partea exterioar! un )nveli" cu (aterial a#raziv
care s! per(it! aderarea lor per&ect! la zid!ria str!puns!'
Nu se ad(ite )(#inarea conductelor )n (an"oanele de proteciedistana (ini(! dintre acestea
"i cea (ai apropiat! )(#inare va &i de (ini( 7(('
Susinerea coloanelor din (ateriale plastice pentru scur$ere se va realiza cu #r!!ri special
concepute pentru susinerea acestora care au un strat din cauciuc pentru prote@area supra&eei exterioare a
evilor din dreptul susinerilor &ixate su# (u&ele tu#urilor'
4.4.M&*$"re" !&*,+!$e%&r -* e/$eri&r+% !%.,irii
An exterior conductele din PE si P%C-;1 se vor (onta con&or( proiectului )n$ropat direct )n
p!(Cnt su# adanci(ea (axi(e de in$het <+..c(=' >!i(ea "anului va &i de -.c(' :undul "anului va &i
cur!at de pietreprundi" etc' "i se va a"terne un pat de nisip de $rosi(ea de +/c( su# conduct!' Deasupra
conductei pe o $rosi(e de 7.c( se va a"terne tot nisip &oarte #ine co(pactat cu (aiul de (Cn!' Nu(ai
dup! realizarea acestui strat de si$uran! din nisip va &i )(pr!"tiat p!(Cntul rezultat din s!p!tur! in straturi
de 2.c( pri(ul strat &iind co(pactat cu (aiul de (ana'Co(pactarea cu (aiul (ecanic usor este ad(is de
la o distanta de /.c( de la $eneratoarea superioara a conductelor din PE si P%C-;1'
Se vor respecta cu strictee cotele de (onta@ "i pantele indicate )n proiect'
>a trecerea conductelor prin c!(ine evile din P%C se vor (onta )n piese speciale de trecere din
P%C piese av)nd pe partea exterioar! un )nveli" cu (aterial a#raziv care s! per(it! aderarea lor per&ect! la
zid!ria str!puns!'
4.0. E/e!+$"re" i(&%"1ii%&r
AvCnd )n vedere si la conductele de apa rece posi#ilitatea apariiei &eno(enului de condensare
pe supra&eele reci a u(idit!ii din aer conductele de apa rece si calda se vor izola ast&el8
cu cochilii din poliuretan 2. (( $rosi(e prote@ate cu &olie de alu(iniu
27-,4,0/.'doc 3 pa$' 7 din ,
0. VERIFICAREA I RECEPIA INSTALAIILOR SANITARE
Conductele de apa rece vor &i supuse con&or( Nor(ativului I *3*, la ur(atoarele incerc!ri 8
)ncercarea de etan"eitate la presiune
)ncercarea de &uncionare
Se vor trata cu atenie deose#it! conductele prev!zute cu ele(ente de (ascare acestea se vor
)nchide nu(ai dac! pro#a a &ost reuit! si nu s-au se(nalat sc!p!ri de ap! "i pierderi de presiune'
Conductele de canalizare vor &i supuse con&or( prevederilor Nor(ativului I*3*, la ur(atoarele
incercari 8
incercarea de etanseitate
incercarea de &unctionare
Se vor trata cu atenie deose#it! "i )n acest caz conductele prev!zute cu ele(ente de (ascare
acestea se vor )nchide nu(ai dac! pro#a a &ost reu"it! si nu s-au se(nalat nere$uli'
Re!e'1i" %+!r.ri%&r ,e i*2$"%"1ii 2"*i$"re se e&ectueaz! )n con&or(itate cu prevederile Nor(ativului
I*-*, "i a re$le(ent!rilor privind calitatea "i recepia lucr!rilor de construcii "i instalaii a&erente "i anu(e 8
>e$ea calit!ii +.3+**/ B
Nor(ativul pentru veri&icarea calit!ii "i recepia lucr!rilor de construcii "i instalaii a&erente
Indicativ C/0 B
Re$ula(entul de recepie a lucr!rilor de construcii "i instalaii a&erente acestora
nr'2473+**, B
An vederea recepiei se va ur(!ri dac! executarea lucr!rilor s-a &!cut )n con&or(itate cu prevederile
din proiect a re$le(ent!rilor tehnice privind execuia lucr!rilor a&erente precu( "i a instruciunilor de
(onta@ ale produc!torilor'
Ge& serviciu Antoc(it
L&3&*1 4&r"1i+ M&5" G6e&r56e
27-,4,0/.'doc 3 pa$' , din ,