Sunteți pe pagina 1din 21

CAPITOLUL I

GENERALITTI
ART.1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE
1.1. Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice privind executia
straturilor rutiere din agregate naturale stabilizate cu ciment si conditiile tehnice
prevzute n STAS 10473/1, care trebuie s fie ndeplinite la prepararea, transportul,
punerea n oper si controlul calittii materialelor si a straturilor executate.
1.2. Conform tabelului anex la STAS 6400, straturile rutiere din agregate
naturale stabilizate cu ciment se folosesc la:
executia straturilor superioare de fundatie la:
drumurile de clasa tehnic IV cu mbrcminti bituminoase, care au strat de
baz din mixturi asfaltice sau din agregate naturale stabilizate cu ciment (al 2lea strat stabilizat;
drumurile de clasa tehnic III si IV cu mbrcminti bituminoase, care au strat
de baz din piatr spart mpnat cu split bitumat;
drumurile de clasa tehnic IIII cu mbrcminti din pavaje, care au strat de
baz din agregate naturale stabilizate cu ciment (al 2-lea strat stabilizat);
drumurile de clasa tehnic IIII cu mbrcminti din beton de ciment;
executia straturilor de baz la:
drumurile de clasa tehnic IIIV cu mbrcminti bituminoase (fr strat de
mixturi asfaltice);
drumurile de clasa tehnic III si IV cu mbrcminti din pavaj de pavele;
drumurile de clasa tehnic IIV cu mbrcminti bituminoase (fr strat de
mixturi asfaltice) si de clasa tehnic IIII, cu mbrcminti din pavaje, care au
fundatiile alctuite dintr-un strat inferior de balast si un strat superior din
agregate naturale stabilizate.
1.3. Straturi rutiere din agregate naturale stabilizate cu ciment se pot folosi si
la:
lrgirea fundatiilor rutiere existente;
amenajarea platformelor si a locurilor de parcare;
amenajarea benzilor de stationare si de ncadrare;
consolidarea acostamentelor.
ART.2. PREVEDERI GENERALE
2.1. La executarea straturilor rutiere din agregate naturale stabilizate cu ciment
se vor respecta prevederile din standardele si normativele specifice n vigoare, n
msura n care acestea completeaz si nu contravin prezentului caiet de sarcini.
2.2. Antreprenorul este obligat s asigure msurile organizatorice si tehnologice
corespunztoare pentru respectarea strict a prevederilor prezentului caiet de sarcini.
2.3. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un
laborator autorizat efectuarea tuturor ncercrilor si determinrilor rezultate din
prezentul caiet de sarcini.
2.4. Antreprenorul este obligat s efectueze la cererea Inginerului verificri
suplimentare fat de prevederile prezentului caiet de sarcini.
2.5. n cazul n care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini
Inginerul va dispune ntreruperea executiei lucrrilor si luarea msurilor ce se impun.

Pag. 1 / 21

Lucrari de Reabilitare DN76

5 R14 Beius Oradea

Caiet de Sarcini

C A P I T O L U L II
NATURA SI CALITATEA MATERIALELOR FOLOSITE
ART.3. CIMENTURI
3.1. La stabilizarea agregatelor naturale se va utiliza unul din urmtoarele tipuri
de ciment, care trebuie s corespund conditiilor tehnice de calitate, conform
prevederilor standardelor respective, indicate n tabelul nr.1:
CONDITII TEHNICE DE CALITATE PENTRU CIMENTURI
Tabel 1
CARACTERISTICI FIZICE
CIMENTUL
II/A - S
SR II/A - S
I 42,5 (P 40)
32,5
32,5
si SR EN
si H II/A - S
197-1:2002
32,5
Priza determinat pe pasta de
ciment de consistent normal
-s nu nceap mai devreme de
1 or
1 or
1 or
-s nu se termine mai trziu de
Constanta de volum determinat
pe:
turtele s nu prezinte ncovoieri, crpturi
-turte
(fenomene de umflare)
-mrirea de volum la ncercarea
cu
inelul Le Chatelier
Rezistenta mecanic la
compresiune min la: 2 zile
N/mmp
7 zile N/mmp
28 zile N/mmp

CD-40

2 ore
10 ore

< 10

16
32,552,5

16
32,552,5

10
42,562,6

15
25
40

NOTA: Cimenturile la care priza ncepe mai devreme de 2 ore se vor folosi n mod
obligatoriu cu ntrzietor de priz.
Cimenturile care vor prezenta rezistente mecanice inferioare limitelor prescrise
clasei respective, vor fi declasate si utilizate numai corespunztor noii clase.
Cimentul care se consider ca s-a alterat se va evacua fiind interzis a fi utilizat
la prepararea betoanelor.
* ciment II/A - S 32,5
conf. STAS 1500
* ciment SR II/A - S 32,5 conf. SR 3011
* ciment H II/A - S 32,5
conf. SR 3011
* ciment I 42,5 (P 40)
conf. SR 388
* ciment CD 40
conf. STAS 10092.
3.2. Este indicat ca santierul s fie aprovizionat de la o singur fabric de
ciment.
3.3. Dac Antreprenorul propune utilizarea a mai multor tipuri de ciment este
necesar a obtine aprobarea Inginerului n acest scop.
3.4. Conditiile tehnice de receptie, livrare si control a cimenturilor trebuie s
corespund prevederilor standardelor respective.
3.5. n timpul transportului de la fabric la statia de betoane (sau depozit
intermediar), a manipulrii sau depozitrii, cimentul va fi ferit de umezeal si de
impurificri cu corpuri strine.
3.6. Depozitarea cimentului se va face n celule tip siloz, att pentru depozitele
de rezerv ct si pentru cele de consum, corespunztoare din punct de vedere al
protectiei mpotriva alterrilor cauzate de fenomene meteorologice.
Pag. 2 / 21

Lucrari de Reabilitare DN76

5 R14 Beius Oradea

Caiet de Sarcini

Fiecare transport de ciment va fi depozitat separat pentru a se asigura


recunoasterea si controlul acestuia.
3.7. n cursul executiei, cnd apare necesar schimbarea sortimentului de
ciment depozitat n silozuri, acestea se vor goli complet si se vor curta, prin
instalatia pneumatic si se vor marca, corespunztor noului sortiment de ciment ce
urmeaz a se depozita.
3.8. Se interzice folosirea cimentului avnd temperatura mai mare de +50C.
3.9. Durata de depozitare a cimentului nu va depsi 45 de zile de la data
expedierii de ctre productor.
3.10. Cimentul rmas n depozit timp mai ndelungat nu va putea fi ntrebuintat
dect dup verificarea strii de conservare si a rezistentelor mecanice de 2(7) zile.
3.11. Controlul calittii cimenturilor pe santier se face n conformitate cu
prevederile tabelului nr.6.
3.12. Laboratorul santierului va tine evidenta calittii cimentului, astfel:
ntr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate de la fabrica
furnizoare;
ntr-un registru (registrul pentru ciment) rezultatele determinrilor efectuate n
laborator.
ART.4. AGREGATE
4.1. Conform STAS 10.473/1, pentru executia straturilor rutiere din agregate
naturale stabilizate cu ciment se utilizeaz sorturile de agregate specificate n tabelul
2.
Tabel 2
DOMENIU DE
AGREGATELE FOLOSITE
APLICARE
NATURA AGREGATULUI
DIMENSIUNEA
GRANULELOR
STRATURI DE BAZ pentru: AGREGATE DE BALASTIER,
1
structuri rutiere nerigide,
conform: SR EN 13242:2013, SR
platforme, locuri de
EN 13043:2013, SR EN
0-4
parcare
13043:2003, SR EN
8-16
12620+A1:2008, SR EN
0-16
12620:2013
- tabel 4, nisip
- tabel 8, pietris
- tabel 15, balast
AGREGATE CONCASATE, DE:
BALASTIER, conform SR EN
13242:2013, SR EN 13043:2013,
8-16
SR EN 13043:2003, SR EN
0-16
12620+A1:2008, SR EN
12620:2013,
- tabel 8, pietris concasat
8-16
- tabel 15, balast concasat
0-16
CARIER, conform SR 667,
tabelele 3 si 6,
- piatr spart (split)
- savur

Pag. 3 / 21

Lucrari de Reabilitare DN76

5 R14 Beius Oradea

STRATURI DE FUNDATIE
pentru structuri nerigide si
rigide, platforme, locuri de
parcare, benzi de
stationare, acostamente

Caiet de Sarcini

AGREGATE DE BALASTIER,
conform: SR EN 13242:2013, SR
EN 13043:2013, SR EN
13043:2003, SR EN
12620+A1:2008, SR EN
12620:2013,
- tabel 4, nisip
- tabel 8, pietris
- tabel 15, balast
AGREGATE CONCASATE, DE:
BALASTIER, conform SR EN
13242:2013, SR EN 13043:2013,
SR EN 13043:2003, SR EN
12620+A1:2008, SR EN
12620:2013,
- tabel 8, pietris concasat
- tabel 15, balast concasat
CARIER, conform SR EN
13242:2013, SR EN 13043:2013,
SR EN 13043:2003, SR EN
12620+A1:2008, SR EN
12620:2013,
tabelele 3 si 6
- piatr spart (split)
- savur

0-4
8-25
0-25

8-25
0-25
8-16 si 16-25
0-16

4.2. Agregatele trebuie s provin din roci stabile, adic nealterabile n contact
cu aerul, apa sau la nghet; se interzice folosirea agregatelor provenite din roci
feldspatice sau sistoase.
4.3. Agregatele trebuie s fie inerte si s nu conduc la efecte duntoare
asupra liantului folosit la executia stratului rutier stabilizat.
4.4. Agregatele naturale folosite la executia straturilor rutiere stabilizate cu
ciment trebuie s ndeplineasc caracteristicile de calitate indicate n tabelele 3 si 4.
4.5. Agregatele se vor aproviziona din timp n depozite pentru a se asigura
omogenitatea si constanta calittii acestor materiale. Aprovizionarea agregatelor la
statia de betoane se va face numai dup ce analizele de laborator au artat c
acestea sunt corespunztoare.
4.6. n timpul transportului de la furnizor la statia de betoane si n timpul
depozitrii, agregatele trebuie ferite de impurificri.
La statia de betoane, agregatele trebuie depozitate pe platforme betonate,
separate pe sorturi si pstrate n conditii care s le fereasc de mprstiere,
impurificare sau amestecuri cu alte sortimente.
4.7. Controlul calittii agregatelor de ctre executant se face n conformitate cu
prevederile tabelului nr.6.
4.8. Laboratorul executantului va tine evidenta calittii agregatelor, astfel:
ntr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de furnizor;
ntr-un registru rezultatele determinrilor efectuate de laborator.
Tabel 3 Nisip, pentru straturi rutiere din agregate naturale

stabilizat cu ciment
CARACTERISTICI DE CALITATE
SORT
GRANULOZITATE
COEFICIENT DE NEUNIFORMITATE (Un) % mm

CONDITII DE ADMISIBILITATE
Clasa tehnic a drumului
I-II-III
IV-V
0-4
CONTINU
8
Pag. 4 / 21

Lucrari de Reabilitare DN76

5 R14 Beius Oradea

Caiet de Sarcini

ECHIVALENTUL DE NISIP (EN) min

50

30

Tabel 4 agregate de balastier sau agregate concasate de carier sau


balastier

CARACTERISTICI DE
CALITATE

SORT AGREGATE
BALASTIER/
AGREGATE CONCASATE
(mm)
CONTINUT DE FRACTIUNI
0-8 mm
GRANULOZITATE

DOMENIU
Straturi de
baz pentru
sisteme
rutiere
nerigide
pentru
clasele
tehnice I-III
0-16

COEFICIENT DE
NEUNIFORMITATE (Un), min.
ECHIVALENT DE NISIP (EN)
% min. (pe fractiunea 0-4
mm)
UZURA CU MASINA LOS
ANGELES (LA), % max.
NOTA: 1.

5075

DE UTILIZARE
Straturi de baz
pentru sisteme
rutiere nerigide
pentru clasele
tehnice IV-V si
pentru
platforme de
parcare
0-16

Straturi de fundatie
pentru sisteme
rutiere nerigide si
rigide, platforme,
locuri de parcare,
benzi de stationare,
consolidare
acostamente
0-25

5080
5080
CONTINU
Conform figurii (pagina 10 bis)
8
8

30

30

30

35

35

35

Pe drumurile cu trafic foarte greu si autostrzi este indicat ca cel putin


50% din agregate s fie concasate.

4.9. Granulozitatea, n toate cazurile, trebuie s fie continu si s se nscrie n


limitele artate n tabelele nr.4 si 5.
Tabel 5
DOMENIUL
LIMITELE
TRECERI PRIN SITE SI CIURURI N % DIN MAS
GRANULOZITTII
VARIATIEI
0,1
0,2
1
4
8
16
25
(mm)
0-16
inferioar
6
8
18
35
51
90
0-25

superioar
inferioar

11
6

17
8

34
18

59
35

75
51

100
72

90

superioar

11

17

34

59

75

90

100

Pag. 5 / 21

Pag. 6 / 21

ART.5. AP
5.1. Apa utilizat la prepararea amestecului de agregate naturale si ciment
poate s provin din reteaua public sau alt surs, dar n acest caz trebuie s
ndeplineasc conditiile prevzute n STAS 790.
Indiferent de surs, la nceperea lucrrilor, se va face verificarea apei, de ctre
un laborator de specialitate.
5.2. n timpul utilizrii pe santier, se va evita poluarea apei cu detergenti,
materii organice, uleiuri, argile, etc.
ART.6. ADITIVI
La prepararea amestecului de agregate naturale stabilizate cu ciment se
impune adesea folosirea unui ntrzietor de priz. Acesta poate fi ntrzietorul de priz
folosit obisnuit la prepararea betoanelor de ciment.
ART.7. MATERIALE DE PROTECTIE
* Emulsie bituminoas cationic, conform STAS 8877
* Nisip sort 0-4 mm, conform SR EN 13242:2013, SR EN 13043:2013, SR EN
13043:2003, SR EN 12620+A1:2008, SR EN 12620:2013.
ART.8. CONTROLUL CALITTII MATERIALELOR NAINTE DE PREPARAREA
AMESTECULUI STABILIZAT
Materialele destinate preparrii straturilor de baz si de fundatii din agregate
naturale stabilizate cu ciment sunt supuse la ncercri preliminare si la determinri
pentru stabilitatea retetei, a cror natur si frecvent sunt date n tabelul nr.6.
Tabel 6
Material Actiunea, procedeul de
Frecventa minima
Metode
ul
de
verificare sau
La aprovizionarea
nainte de
determin
caracteristicile ce se
materialelor n
utilizarea
are
verific
depozit
materialului
conform
0
1
2
3
4
Ciment
Examinarea datelor
La fiecare lot
nscrise n certificatul
aprovizionat
de calitate sau
certificatul de garantie
Constanta de
O determinare la
SR EN
volum/stabilitate
fiecare lot
aprovizionat, dar nu
mai
Timpul de priz
putin de o
196-3
determinare la 100 t,
pe o prob medie
Rezistente mecanice la O prob la 100 t sau
SR EN
2 (7) zile
la fiecare siloz n
care s-a
Rezistente mecanice la depozitat lotul
196-1
28 zile
aprovizionat
Prelevarea de contraLa fiecare lot
probe care se
aprovizionat probele
pstreaz minim 45
se iau mpreuna cu
zile (pstrate n cutii
delegatul Inginerului
metalice sau pungi de
polietilen sigilate)
Pag. 7 / 21

Lucrari de Reabilitare DN76

5 R14 Beius Oradea

Starea de conservare
numai dac s-a
depsit termenul de
depozitare sau au
intervenit factori de
alterare
Agregate

Examinarea datelor
nscrise n certificatul
de calitate sau
certificatul de garantie
Granulozitatea
sorturilor
Echivalentul de nisip
Coeficient de
neuniformitate
Umiditatea

Rezistenta la uzur cu
masina tip Los Angeles
Aditivi
Ap

Examinarea datelor
nscrise n certificatul
de calitate
Compozitia chimic

Emulsie
bitumino
as

Examinarea datelor
nscrise n certificatul
de calitate

Caiet de Sarcini

O determinare la
fiecare lot
aprovizionat sau la
fiecare siloz n care
s-a depozitat lotul
aprovizionat (pe o
prob medie)
La fiecare lot
aprovizionat
O prob la fiecare lot
aprovizionat si
pentru fiecare surs
O prob la fiecare lot
aprovizionat pentru
fiecare sort si surs
O prob la fiecare lot
aprovizionat si
pentru fiecare surs
-

O prob la fiecare lot


aprovizionat pentru
fiecare sort si surs
La fiecare lot
aprovizionat
-

La fiecare lot
aprovizionat

Dou
determinari pe
siloz (sus si jos)

SR EN
196-6

STAS 730
STAS
4606
STAS 730

STAS 730

O prob pe
schimb si sort
si ori de cte
ori se observ
o schimbare
cauzat de
conditii meteo
-

STAS
4606

STAS 730
-

O prob la
nceperea
lucrrii pentru
fiecare surs
-

STAS 790

Pag. 8 / 21

Lucrari de Reabilitare DN76

5 R14 Beius Oradea

Caiet de Sarcini

C A P I T O L U L III
STABILIREA COMPOZITIEI AMESTECULUI DIN AGREGATE NATURALE
STABILIZATE CU CIMENT
ART.9. NCERCRI PRELIMINARE
Stadiul compozitiei amestecului de agregate naturale, ciment si ap se va face
de ctre un laborator de specialitate prin efectuarea unor ncercri preliminare, care
va determina:
- curba granulometric a agregatelor stabilizate;
- dozajele de ciment si aditiv;
- continutul de ap;
- densitatea n stare uscat de referint, respectiv caracteristicile de
compactare.
De asemenea, testul preliminar va determina variatiile admisibile ale
compozitiei, n vederea adaptrii acesteia la conditiile de santier, pstrnd
caracteristicile amestecului preparat, privind lucrabilitatea, omogenitatea si
caracteristicile cerute la punctul 10.2.
ART.10. COMPOZITIA AMESTECULUI
10.1. Stabilitatea compozitiei amestecului se va face:
- la intrarea n functie a statiei de preparare;
- la schimbarea tipului de ciment sau agregate;
- ori de cte ori se apreciaz c este necesar reexaminarea compozitiei
utilizate.
10.2. Compozitia amestecului de ciment, ap si agregate naturale se va stablili
numai prin ncercri de laborator atestat, n functie de ndeplinirea conditiilor artate
n tabelul 7.
10.3. n tabelul 8 se indic orientativ dozajele de ciment.
10.4. Curba granulometric a amestecului trebuie s fie situat n limitele
artate n tabelul 5. Curba granulometric aleas este cea care conduce la
caracteristici fizico-mecanice optime n conditiile compactrii standard (ncercarea
Proctor modificat).
10.5. n ce priveste continutul de ap, acesta trebuie s se situeze la nivelul
umidittii optime de compactare.
10.6. Caracteristicile de compactare respectiv densitatea n starea uscat
maxim dumax. si umiditatea optim Wopt ale stratului din material granular stabilizat
cu ciment se vor determina de ctre un laborator de specialitate autorizat, prin
metoda Proctor modificat, conform STAS 1913/13.
10.7. O important deosebit n cazul agregatelor naturale stabilizate o are
durata de punere n opera. Aceasta este durata n care priza este nul sau foarte
slab si permite punerea n oper a amestecului si comportarea lui, fr s
prejudicieze viitoarele caracteristici mecanice ale acestuia.
Durata de punere n oper care se cere n cazul materialelor granulare
stabilizate, variaz ntre 2 si 6 ore n functie de conditiile de executie. Mrirea duratei
peste dou ore se poate obtine prin utilizarea unui ntrzietor de priz.
Cantitatea de ntrzietor de priz depinde de temperatura ambiant si ea va fi
stabilit de laborator n cadrul studiilor preliminare, cunoscnd ca la 10C durata de
punere n lucru este estimat la dublul celei obtinute la 20C iar aceasta la rndul ei
este de dou ori mai mare dect cea pentru 40C.

Pag. 9 / 21

Lucrari de Reabilitare DN76

5 R14 Beius Oradea

Caiet de Sarcini

ncercarea se face pentru diferite temperaturi, si se traseaz diagrama timp de


punere n oper - temperatura.

Tabel 7
Caracteristica

Denumirea stratului si al lucrrii


Strat de baz
Strat de fundatie pentru sisteme
pentru sisteme
rutiere rigide, nerigide,
rutiere nerigide,
consolidarea benzilor de
platforme si
stationare, a benzilor de
locuri de parcare
ncadrare si a acostamentelor

Rezistenta la compresiune
N/mm2
Rc 7 zile
Rc 28 zile
Stabilitate la ap % max.
- scderea rezistentei la
compresiune
Rci
- umflare volumic
UI
- absorbtie de ap
Ai
Pierdere de mas % max.
- saturare-uscare Psu
- nghet-dezghet Pid

Denumirea stratului

1,5...2,2
2,2...5,0

1,2...1,8
1,8...3,0

20

25

10

7
7

10
10

Agregatul
Natur

1. Strat de baz,
platforme si locuri de
parcare
2. Strat de fundatie,
consolidarea benzilor
de
stationare, a benzilor
de ncadrare si a
acostamentelor

- balast
- agregate
concasate
nisip
balast
concasate

Granulozitat
e
(mm)
0-16
0-16

Tabel 8
Dozaj orientativ de
ciment, n %
din cantitatea de agregate
naturale uscate
3...7

0-4

6...10

0-25
0-25

4...6

Dozajul de ciment va fi stabilit prin ncercri preliminare astfel nct s se


asigure rezistentele (caracteristicile) prevzute n tabelul 7.

Pag. 10 / 21

Lucrari de Reabilitare DN76

5 R14 Beius Oradea

Caiet de Sarcini

C A P I T O L U L IV
PREPARAREA AMESTECULUI DIN AGREGATE NATURALE STABILIZATE CU
CIMENT
ART.11. STATIA DE PREPARARE
11.1. Prepararea amestecului din agregate naturale, ciment si ap se poate
efectua n centrale de tip continuu de dozare si malaxare sau n centrale de beton,
folosite la prepararea betoanelor rutiere.
11.2. Distanta maxim ntre statia de preparare si punctul de lucru, va
corespunde unui timp de transport al amestecului de agreagate naturale, ciment si
ap, de maxim 45 minute.
11.3. Statia de preparare trebuie s dispun de:
a.
depozite de agregate cu dotri corespunztoare pentru evacuarea apelor
provenite din precipitatii;
b.
silozuri cu ciment marcate corespunztor, avnd capacitatea corelat cu
capacitatea de productie a statiei;
c.
instalatie de preparare, cu rezervoare si dozatoare n bun stare de functionare;
d.
buncre pentru descrcarea, din utilajele de preparare, a amestecului preparat;
e.
laborator amenajat si dotat corespunztor;
f.
dotri care s asigure splarea malaxorului, buncrelor si mijloacelor de
transport;
g.
dotri privind protectia muncii si P.S.I.
11.4. Centralele de preparare trebuie s respecte urmtoarele caracteristici,
privind precizia de cntrire si dozare:
- agregate
+/- 3%
- ciment si ap
+/- 2%
- aditivi
+/- 5%
Tolerantele se exprim n functie de greutatea fiecrui component si trebuie s
fac referire la cantittile teoretice conform calibrrii.
11.5. Antreprenorul va prezenta comisiei de atestare a statiei de preparare a
amestecului lista reglajelor care trebuie s fie efectuate la instalatie pentru
ndeplinirea conditiilor prevzute la art.10, comisia controlnd dac s-au fcut aceste
reglri, n special:
etalonarea cntarelor;
verificarea dozatoarelor volumetrice;
functionarea eficace a diverselor dispozitive de obturare (deschidere-nchidere)
la introducerea agregatelor, a cimentului si a apei n malaxorul instalatiei de
preparare;
uzura paletilor malaxoarelor.
Toate aceste verificri se vor face nainte de prepararea amestecului.
ART.12. EXPERIMENTAREA PREPARRII AMESTECULUI
12.1. nainte de nceperea lucrrilor, Antreprenorul este obligat s fac teste pe
statia de preparare a amestecului pentru a verifica, folosind mijloacele santierului,
dac reteta amestecului, stabilit n laborator, permite atingerea caracteristicilor
cerute prin caietul de sarcini.
Testele trebuie repetate pn la obtinerea rezultatelor satisfctoare privind:
- umiditatea;
- omogenitatea amestecului;
- rezistenta la compresiune;
- timp optim de punere n oper.
Cu ocazia acestor verificri se va stabili si durata minim de malaxare care s
asigure o bun omogenitate a amestecului preparat.
12.2. Probele pentru verificri se vor recolta din amestecul preparat n timpul
testrii, n vederea verificrii obtinerii caracteristicilor cerute, artate la cap.II, art.10.
Pag. 11 / 21

Lucrari de Reabilitare DN76

5 R14 Beius Oradea

Caiet de Sarcini

ART.13. PREPARAREA PROPRIU-ZIS A AMESTECULUI


13.1. Este interzis prepararea amestecului n instalatiile care nu asigur
ncadrarea n abaterile prevzute la pct.11.4. sau la care dispozitivele de dozare, cu
care sunt echipate, sunt defecte.
Antreprenorul rspunde permanent de buna functionare a dispozitivelor de
dozare, verificndu-le ori de cte ori este necesar, dar cel putin o dat pe sptmn.
13.2. Cantitatea de ap necesar amestecului se va corecta n functie de
umiditatea natural a agregatelor, astfel nct la punerea n oper s fie asigurat
umiditatea optim de compactare stabilit n laborator, tinndu-se seama si de
pierderile de ap n timpul transportului de la statia de preparare la locul de punere n
oper.
13.3. Cantitatea de ciment ce se introduce n amestec este cea prevzut n
reteta stabilit pentru fiecare tip de ciment aprovizionat.
13.4. Amestecarea materialelor componente se va face n malaxorul instalatiei
de preparare pn la omogenizarea amestecului.
13.5. Amestecul de agregate naturale, ciment si ap se introduce n buncarul
de stocare a materialului, din care se descarc n autobasculant, astfel nct s se
evite segregarea.
ART.14. CONTROLUL CALITTII AMESTECULUI PREPARAT
14.1. Controlul calittii amestecului preparat precum si confectionarea
epruvetelor pentru determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale amestecului
(grad de compactare si rezistenta la compresiune) se vor face n conformitate cu
tabelul nr.9.
14.2. Laboratorul Antreprenorului va tine urmtoarele evidente privind calitatea
amestecului:
compozitia amestecului preparat;
caracteristicile de compactare - Proctor modificat
caracteristici ale amestecului preparat:
* umiditti: - la statia de preparare;
- la locul de punere n oper;
* densitatea stratului compactat;
confectionarea epruvetelor de amestec si determinarea caracteristicilor fizicomecanice (rezistente la compresiune si densitate), care vor fi nscrise n
evidente.
Tabel 9
Nr
Actiunea, procedeul
Frecventa minim
Metoda de
crt.
de
determinare
verificare sau
caracteristici
ce se verific
La statia de
La locul de punere
conform
betoane
n lucru
1
Examinarea
La fiecare transport
documentului de
transport
2
ncercarea Proctor
pentru fiecare
STAS
modificat
reteta
1913/13
3
Temperatura (la
la fiecare 2 ore
la fiecare 2 ore
temperaturi ale
pentru fiecare
aerului n intervalul
instalatie
0oC-5oC si > 30oC
4
Compozitia
1 determinare pe
STAS 4606
granulometric a
schimb, dar cel
amestecului
putin 1
determinare la 500
Pag. 12 / 21

Lucrari de Reabilitare DN76

Umiditatea
amestecului n
vederea stabilirii
cantittii de ap
necesar asigurrii
umidittii optime de
compactare Umiditatea
amestecului
Verificarea
caracteristicilor de
compactare:
a. umiditate de
compactare
b. densitatea
stratului, gradul de
compactare
c. Q/S
Confectionarea de
epruvete pentru
determinarea
densittii si a
rezistentelor la
compresiune
la 7 zile
la 28 zile

5 R14 Beius Oradea

mc
cel putin o dat pe
schimb si la
schimbri meteo
care pot modifica
umiditatea

2 serii a 3 epruvete
cilindrice la 1500
mp

Caiet de Sarcini

STAS 1913/1
-

dou probe la 1500


mp
dou probe la 1500
mp
zilnic

STAS 1913/1
STAS
1913/15
-

STAS
10473/2

Pag. 13 / 21

Lucrari de Reabilitare DN76

5 R14 Beius Oradea

Caiet de Sarcini

CAPITOLUL V
PUNEREA N OPER A AMESTECULUI DIN AGREGATE NATURALE STABILIZATE
CU CIMENT
ART.15. TRANSPORTUL AMESTECULUI
15.1. Amestecul din agregate naturale, ciment si ap se transport la locul de
punere n oper cu autobasculante (cu basculare pe spate) care circul pe fundatia de
balast.
Pe timp de arsit si ploaie, amestecul trebuie protejat prin acoperire cu prelate,
pentru a se evita modificarea umidittii acestuia.
15.2. Durata de transport a amestecului nu va depsi 45 minute.
15.3. Capacitatea de transport trebuie s fie corespunztoare pentru a asigura
functionarea continu a instalatiei de malaxare si a atelierului de punere n oper.
ART.16. LUCRRI PREGTITOARE
nainte de nceperea executiei stratului de agregate naturale stabilizate cu
ciment se va verifica si receptiona stratul suport, conform caietului de sarcini
respectiv.
De asemenea, nainte de asternere se va proceda la umezirea stratului suport,
n special dac acesta este constituit din materiale drenante (dar orice bltire va fi
eliminat).
ART.17. EXPERIMENTAREA PUNERII N OPER A AMESTECULUI
17.1. nainte de nceperea lucrrilor Antreprenorul este obligat s execute un
tronson experimental.
Lungimea tronsonului de prob va fi de cel putin 30 ml si pe ntreaga ltime
proiectat a drumului. Experimentarea are drept scop de a verifica pe santier, n
conditii de executie curent, realizarea caracteristicilor calitative ale amestecului pus
n oper n conformitate cu prezentul caiet de sarcini, reglarea utilajelor si
dispozitivelor de punere n oper, stabilirea parametrilor compactrii (grosimea de
asternere a amestecului, conditiile de compactare si intensitatea de compactare
necesar).
Toate datele vor fi supuse aprobrii Beneficiarului.
17.2. Partea din tronsonul executat, considerat ca fiind cea mai bine realizat,
va servi ca sector de referint pentru executia lucrrilor pe ntregul drum.
ART.18. PUNEREA N OPER A AMESTECULUI
18.1. ASTERNERE SI NIVELARE
18.1.1. Asternerea si nivelarea amestecului trebuie s fie executate astfel nct
s se realizeze urmtoarelor obiective:
respectarea tolerantelor de nivelment admise, la fiecare strat n parte;
asigurarea grosimii prevzut n proiect pentru fiecare strat, n oricare punct al
acestuia;
obtinerea unei suprafatri corespunztoare.
18.1.2. Asternerea si nivelarea agregatelor naturale stabilizate cu ciment se
face cu autogrederul sau cu repartizatoare mecanice cu vibrare.
Amestecul se descarc pe drum n cordoane si apoi, cu ajutorul autogrederului
sau a repartizatoarelor mecanice, se repartizeaz pe jumtate sau pe ntreaga cale a
ltimii prevzut n proiect, n functie de tehnologia de executie adoptat si de natura
lucrrilor (ranforsri sau sisteme rutiere noi).
18.1.3. Asternerea se face de regul ntr-un singur strat.
n cazul fundatiilor, prevzute cu grosimi mai mari de 22 cm si proiectate a fi
realizate din dou sau mai multe straturi, asternerea se va face conform prevederilor
proiectului.
Grosimea maxim de asternere se stabileste de ctre Antreprenor, pe sectorul
experimental, n cadrul testelor de compactare.
Pag. 14 / 21

Lucrari de Reabilitare DN76

5 R14 Beius Oradea

Caiet de Sarcini

18.1.4. O atentie deosebit trebuie acordat la rosturile longitudinale de lucru.


Asternerea celor dou straturi adiacente care se execut n aceeasi zi trebuie
executate n decurs de dou ore, pentru a asigura continuitatea structurii stratului de
baz sau de fundatie. Marginea stratului asternut anterior trebuie s fie vertical.
Tierea si ndeprtarea marginilor interioare (ctre axul drumului si/acolo unde
trebuie executate straturi adiacente suplimentare) trebuie fcute astfel nct s se
asigure o compactare omogen pe toat ltimea prtii carosabile a drumului.
Rosturile longitudinale rezultate, trebuie protejate cu folii de polietilen sau cu
un alt material similar pentru evitarea ptrunderii corpurilor strine n rost.
18.1.5. La executia rosturilor transversale de lucru, pentru a obtine o margine
vertical a stratului, materialul excedentar trebuie tiat si ndeprtat.
18.1.6. Asternerea si nivelarea se vor face cu respectarea cotelor de nivelment
din proiect, n care scop se va realiza un reperaj n afara suprafetei de lucru, n cazul
nivelrii cu autogrederul sau se vor pune la cot longrinele si ghidajele pentru
finisoarele cu palpatori electronici.
18.2. COMPACTAREA
18.2.1. Compactarea de prob pe tronsonul experimental se va face n prezenta
Inginerului, efectund controlul compactrii prin ncercri de laborator, stabilite de
comun acord si efectuate de un laborator de specialitate autorizat.
Echipamentul de compactare stabilit n cadrul testelor de prob efectuate,
trebuie aprobat de Inginer, nainte de compactare.
Cilindrul recomandat pentru compactarea agregatelor naturale stabilizate cu
ciment, trebuie s aib urmtoarele caracteristici:
Cilindru Tandem cu roti tamburi metalice, lisi vibratori cu o greutate proprie
minim de 10 t pe fiecare tambur;
Cilindru cu pneuri cu o greutate proprie minim de 18 t si cu o presiune
minim n pneu de 5 bari;
Ateliere combinate (tambur metalic n fat si pneuri n spate), pot fi folosite
numai cu aprobarea Inginerului.
Atelierul de compactare stabilit pe tronsonul experimental, va fi prevzut n
procedura de executie aprobat de Inginer si aceasta va fi respectat pe toat durata
executiei lucrrilor.
18.2.2. n cazul executiei straturilor stabilizate cu ciment n locuri inaccesibile
compactoarelor (n special n lungul bordurilor, n jurul gurilor de scurgere sau ale
cminelor de vizitare, lrgiri de drumuri, etc.), compactarea se va efectua cu plci
vibratoare.
18.2.3. Calitatea compactrii este apreciat prin gradele de compactare
minime realizate, care trebuie s corespund valorilor artate la pct.22.1.
18.2.4. n cazurile n care gradul de compactare prevzut nu poate fi obtinut,
Antreprenorul va trebui s realizeze o nou ncercare dup modificarea grosimii
stratului sau a utilajului de compactare folosit.
Aceste ncercri au drept scop stabilirea parametrilor compactrii si anume:
grosimea de asternere nainte de compactare astfel ca dup compactare s se
realizeze grosimea stratului si gradul de compactare cerut prin caietul de
sarcini;
conditiile de compactare (verificarea eficacittii utilajului propus si a intensittii
de compactare).
Intensitatea de compactare pentru un utilaj este raportul Q/S unde Q este
volumul pus n oper ntr-o anumit unitate de timp (or, zi, schimb) exprimate n mc
si "S" este suprafata cilindrat n intervalul de timp dat, exprimat n mp.
Raportul Q/S este determinat experimental si se va respecta cu strictete pe tot
parcursul executiei, n care scop este indicat ca utilajul de compactare s fie dotat cu
un dispozitiv care s nregistreze datele pentru estimarea lui S.
18.2.5. Obtinerea unei densitti ridicate, impune ca, compactarea s fie
terminat nainte de a ncepe priza. Aceast conditie poate s conduc la necesitatea
Pag. 15 / 21

Lucrari de Reabilitare DN76

5 R14 Beius Oradea

Caiet de Sarcini

ncorporrii n amestec a unui ntrzietor de priz, n special pe timp clduros.


Folosirea unui ntrzietor de priz este recomandat pentru a permite executia corect
a rosturilor longitudinale.
18.2.6. Marginile straturilor din agregate naturale stabilizate cu ciment trebuie
s fie bine compactate, odat cu ntregul strat din agregate naturale stabilizate.
Compactarea se va face astfel:
compactorul (fr vibratii) va circula initial cu circa 1/3 din ltimea sa pe
acostament si 2/3 pe stratul din agregate naturale stabilizate;
apoi compactorul (tot fr vibratii) va trece numai pe stratul stabilizat n asa fel
nct s-l mping sub acostament, dup care compactarea se continu normal.
Dac compactarea acostamentelor se face nainte de asternerea stratului din
agregate naturale stabilizate, se vor lua msuri pentru a asigura scurgerea apelor de
pe ntreaga suprafat a drumului.
18.3. MSURI PENTRU CONDITII METEOROLOGICE NEFAVORABILE
18.3.1. Straturile din agregate naturale stabilizate cu ciment se vor executa, n
mod exceptional, la temperaturi sub +5C, dar numai peste 0C si cu exercitarea unui
control permanent si deosebit de exigent din partea Antreprenorului si a Inginerului.
18.3.2. Este interzis utilizarea agregatelor naturale nghetate.
18.3.3. Este interzis asternerea amestecului de agregate pe un strat suport
acoperit cu zpad sau cu pojghit de gheat.
18.3.4. Transportul amestecului de agregate se face cu mijloace rapide, izolate
contra frigului, si se vor se evita distantele mari de transport si stationrile pe traseu.
18.3.5. Dup executia stratului din agregate naturale stabilizate, suprafata
acestuia se protejeaz imediat, prin acoperire cu prelat sau cu rogojini, astfel nct
s se asigure deasupra stratului turnat un strat de aer stationar, neventilat, de 3...6
cm grosime, cu o temperatur la suprafat, de minimum +5C, timp de 7 zile.
18.3.6. La temperaturi mai mari de 35oC, suprafata stratului din agregate
naturale stabilizate cu ciment va fi protejat cu emulsie bituminoas aplicat n dou
straturi succesive.
ART.19. PROTEJAREA STRATURILOR RUTIERE DIN AGREGATE NATURALE
STABILIZATE CU CIMENT
19.1. Pentru evitarea evaporrii apei, suprafata stratului din agregate naturale
stabilizate cu ciment, va fi protejat cel putin sapte zile (timp n care nu se circul pe
acest strat) cu nisip, cca. 1,53 cm grosime mentinut n stare umed sau cu o
pelicul de protectie, care poate fi realizat cu:
- Fluid de protectie P45, STAS 12013
- Polisol, conform reglementrilor tehnice specifice n vigoare
- Emulsie bituminoas cationic STAS 8877.
Pelicule de protectie se va realiza imediat dup terminarea compactrii, pe
stratul proaspt si umed.
19.2. Dac stratul de baz al structurii rutiere urmeaz s se execute mai
trziu, dup protejarea stratului de fundatie realizat din agregate naturale stabilizate,
conform prevederilor pct.19.1., pentru a se asigura o legatur bun cu viitorul strat de
baz, se va asterne o cantitate de 7-8 kg/mp criblur sortul 16-25, urmat de o
compactare usoara cu compactor cu pneuri (care asigur o ncastrare a criblurii n
stratul de fundatie), operatiune care trebuie fcut nainte de nceperea prizei.
19.3. Stratul de baz din agregate naturale stabilizate cu ciment, n cazul
structurilor rutiere noi prevzute cu mbrcminti bituminoase si al reabilitrilor de
drumuri, se protejeaz conform prevederilor din tabelul nr.10.

Stratul urmtor sau


mbrcmintea prevzut

Structura rutier nou

Tabel 10
Reabilitare drum

Pag. 16 / 21

Lucrari de Reabilitare DN76

Fr *)
Strat bituminos ce se va
executa dup un interval mic
de timp (15 zile)
Strat bituminos ce se va
executa dupa un interval
mai mare de timp
*)

5 R14 Beius Oradea

Caiet de Sarcini

Tratament
superficial Tratament superficial dublu
dublu
Tratament de protectie cu Tratament de protectie cu
emulsie bituminoas
emulsie bituminoas
Tratament
simplu

superficial

Tratament
superficial
simplu sau dublu

La drumuri cu trafic usor si foarte usor si la reabilitri de drumuri

19.4. Stratul de fundatie din agregate naturale stabilizate cu ciment, n cazul


structurilor rutiere rigide se va proteja conform prevederilor anterioare, executia
mbrcmintii din beton de ciment urmnd s fie nceput dup o durat de minim 7
zile.
19.5. Cnd stratul de fundatie trebuie s suporte un trafic de santier important,
tratamentul de protectie cu emulsie bituminoas nu este suficient si va trebui s se
aplice un tratament superficial, conform prevederilor din tabelul 10.
19.6. Executia stratului rutier superior poate fi nceput numai dup o perioad
de protectie de minim sapte zile de la executia stratului stabilizat cu ciment, perioad
n care este interzis traficul pe acest strat.
19.7. Stratul din balast stabilizat nu se va lsa neprotejat pe timp de iarn.
Peste stratul de balast stabilizat se va asterne cel putin primul strat al mbrcmintii
structurii rutiere proiectate.
ART.20. CONTROLUL CALITTII AMESTECULUI DE AGREGATE NATURALE
STABILIZATE CU CIMENT, PUSE N OPER
Controlul calittii amestecului de agregate naturale stabilizate cu ciment puse
n oper, se va face n conformitate cu prevederile tabelului 11.
Tabel 11
Determinarea, metoda de
Frecventa minim
Metoda de
Nr
control si/sau
determinare
caracteristicile ce se
conform
verific
1
Determinarea rezistentei
la compresiune pe probe
cilindrice
3 probe cilindrice la 1.500 mp
STAS 10473/2
la 7 zile
3 probe cilindrice la 1.500 mp
la 28 zile
2
Prelevare de carote pentru 1 carot la 2.500 mp de strat
determinarea rezistentei la (la cererea comisiei de
Normativ C 54
compresiune
receptie sau a Beneficiarului)
3
Determinarea grosimii
- la fiecare 200 ml, n timpul
stratului
executiei
- pe carote extrase
4
Densitatea stratului rutier,
pentru calculul gradului de
minim dou puncte la 1.500
STAS 10473/2
compactare
mp

Pag. 17 / 21

Lucrari de Reabilitare DN76

5 R14 Beius Oradea

Caiet de Sarcini

C A P I T O L U L VI
CONDITII TEHNICE. REGULI SI METODE DE VERIFICARE
ART.21. ELEMENTE GEOMETRICE
21.1. Grosimile straturilor din agregate naturale stabilizate cu ciment sunt cele
prevzute n proiect.
Abaterile limit la grosime sunt: -10 mm; +20mm.
Verificarea grosimii stratului de fundatie se efectueaz prin msurtori directe,
la marginile benzilor executate, la fiecare 200 ml.
Grosimea stratului este media msurtorilor obtinute pe fiecare sector
prezentat receptiei.
21.2. Ltimile straturilor din agregate naturale stabilizate cu ciment sunt cele
prevzute n proiect.
Abaterile limit la ltime pot fi: +/- 2 cm.
Verificarea ltimii de executie se va face n dreptul profilelor transversale ale
proiectului.
21.3. Panta transversala a stratului din material stabilizat este cea a
mbrcmintei prevzut n proiect.
Abaterile limit la pant pot s difere cu +/- 0,4% fat de valoarea pantei
indicate n proiect si se msoar la intervale de 25 m distant.
21.4. Declivittile n profil longitudinal sunt conform proiectului.
Abaterile limit fat de cotele din proiect pot fi de +/- 10 mm.
ART.22. CONDITII DE COMPACTARE
22.1. Gradul de compactare al straturilor de baz si de fundatie din agregate
naturale stabilizate cu ciment, n functie de clasa tehnic a drumului, trebuie s fie
de:
min.100% n cel putin 95% din numrul punctelor de msurare si min.98% n
cel mult 5% din punctele msurate la autostrzi si/n toate punctele de
msurare pentru drumurile de clasa tehnic II si III;
min.98% n cel putin 95% din numrul punctelor de msurare si de min.95% n
toate punctele de msurare pentru drumurile de clasa tehnic IV, V, platforme,
locuri de parcare, consolidri benzi de stationare, benzi de ncadrare si
acostamente.
22.2. Caracteristicile de compactare (densitatea n stare uscat maxim si
umiditatea optim de compactare) ale straturilor de baz si de fundatie se determin
prin ncercarea Proctor modificat conform STAS 1913/13 si sunt corespunztoare
domeniului umed al curbei Proctor.
ART.23. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DIN AGREGATE
NATURALE STABILIZATE CU CIMENT
Verificarea denivelrilor suprafetei se efectueaz cu ajutorul latei de 3,00 m
lungime, astfel:
a)
n profil longitudinal, msurtorile se efectueaz n axul fiecrei benzi de
circulatie, toleranta admis la denivelri fiind de +/- 10 mm.
b)
n profil transversal, verificarea se efectueaz n dreptul profilelor prezentate n
proiect, toleranta admis la denivelri fiind de +/- 9 mm.

Pag. 18 / 21

Lucrari de Reabilitare DN76

5 R14 Beius Oradea

Caiet de Sarcini

C A P I T O L U L VII
RECEPTIA LUCRRILOR
ART.24. RECEPTIA PE FAZA DETERMINANT
Receptia pe faza determinant stabilit n proiect, se efectueaz conform
Regulamentului privind controlul de stat al calittii n constructii, aprobat cu HG
272/94 si conform Procedurii privind controlul statului n fazele de executie
determinante, elaborat de MLPAT si publicat n Buletinul Constructiilor volum
4/1996, atunci cnd toate lucrrile prevzute n documentatie sunt complet terminate
si toate verificrile sunt efectuate n conformitate cu prevederile art.8, 14, 20, 21, 22,
23.
Comisia de receptie examineaz lucrrile si verific ndeplinirea conditiilor de
executie si calittile impuse de proiect si de caietul de sarcini, precum si constatrile
consemnate pe parcursul executiei de ctre organele de control.
n urma acestei receptii se ncheie Proces verbal de receptie pe faz n
registrul de lucrri ascunse, n care sunt specificate eventualele remedieri necesare,
termenul de executie a acestora si recomandri cu privire la modul de tinere sub
observatie a tronsoanelor de drum la care s-au constatat abateri fat de prevederile
prezentului caiet de sarcini.
ART.25. RECEPTIA PRELIMINAR, LA TERMINAREA LUCRRILOR
Receptia preliminar a straturilor rutiere din agregate naturale stabilizate cu
ciment se face odat cu receptia preliminar a ntregii lucrri de drum, conform
Regulamentului de receptie a lucrrilor de constructii si instalatii aferente acestora,
aprobat cu HG 273/94.
Comisia de receptie va examina lucrrile fat de prevederile documentatiei
tehnice aprobate, fat de documentatia de control si procesele verbale de receptie pe
faze, ntocmit n timpul executiei lucrrilor.
ART.26. RECEPTIA FINAL
Receptia final a straturilor de fundatie si de baz din agregate naturale
stabilizate cu ciment se face odat cu receptia final a ntregii lucrri de drum, dup
expirarea perioadei de verificare a comportrii acesteia.
Receptia final se va face conform prevederilor Regulamentului aprobat cu HG
273/94.

Pag. 19 / 21

Lucrari de Reabilitare DN76

5 R14 Beius Oradea

Caiet de Sarcini

ANEX
STRAT RUTIER DIN AGREGATE NATURALE STABILIZATE CU CIMENT

REFERINTE NORMATIVE

I. ACTE NORMATIVE
Ordinul MT nr. 43/1998

Norme privind ncadrarea n


drumurilor de interes national.

Ordinul MT nr. 45/1998

Norme tehnice privind proiectarea, construirea


si modernizarea drumurilor.

Ordinul MT nr. 46/1998

Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice


a drumurilor publice.

Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000 publicat n MO 397/24.08.2000

categorii

Norme metodologice privind conditiile de


nchidere a circulatiei si de instruire a
restrictiilor de circulatie n vederea executrii
de lucrri n zona drumului public si/sau pentru
protejarea drumului.

NGPM/1996

Norme generale de protectia muncii.

NSPM nr. 79/1998

Norme privind exploatarea


drumurilor si podurilor.

Ordin MI nr. 775/1998

Norme de prevenire si stingere a incendiilor si


dotarea cu mijloace tehnice de stingere.

Ordin AND nr. 116/1999

si

ntretinerea

Instructiuni proprii de securitatea muncii


pentru lucrri de ntretinere, reparare si
exploatare a drumurilor si podurilor.

II. REGLEMENTARI TEHNICE


C 54

Instructiuni tehnice pentru ncercarea betonului


cu ajutorul carotelor.

III. STANDARDE
SR EN 196-1

Metode de ncercri ale cimenturilor. Partea 1:


Determinarea rezistentelor mecanice.

SR EN 196-3 +
+ SR EN 196-3/AC

Metode de ncercri ale cimenturilor. Partea 3:


Determinarea timpului de priz si a stabilittii.

SR EN 196-6

Metode
de
ncercri
Determinarea finetii.

ale

cimenturilor.
Pag. 20 / 21

Lucrari de Reabilitare DN76

5 R14 Beius Oradea

Caiet de Sarcini

SR 662

Lucrri de drumuri. Agregate naturale


balastier. Conditii tehnice de calitate.

de

SR 667

Agregate naturale si piatr prelucrat pentru


lucrri de drumuri. Conditii tehnice de calitate.

STAS 730

Agregate naturale pentru lucrri de ci ferate


si drumuri. Metode de ncercare.

STAS 1913/1

Teren de fundare. Determinarea umidittii.

STAS 1913/13

Teren
de
caracteristicilor
Proctor.

STAS 1913/15

Teren de fundare.
volumice pe teren.

STAS 4606

Agregate naturale grele pentru mortare si


betoane cu lianti minerali. Metode de
ncercare.

STAS 6400

fundare.
Determinarea
de compactare. ncercarea
Determinarea

greuttii

Lucrri de drumuri. Straturi de baz si de


fundatie. Conditii tehnice generale de calitate.

STAS 10.473/1

Lucrri de drumuri. Straturi din agregate


naturale sau pmnt stabilizate cu ciment.
Conditii tehnice generale de calitate.

STAS 10.473/2

Lucrri de drumuri. Straturi rutiere din


agregate naturale sau pmnturi, stabilizate cu
lianti hidraulici sau puzzolanici. Metode de
determinare si ncercare.

Pag. 21 / 21