Sunteți pe pagina 1din 2

Acord pentru detaare n interesul nvmntului n anul colar 2014-2015

Nr. ___________ /_______2014


Verificat exactitatea datelor
Director,
______________________________________________

Luat n evidena I.S.J./I.S.M.B.


(pentru cadrele didactice titulare solicitate pentru
detaare n interesul nvmntului n alte judee)

Domnule Director,
Subsemnatul(a) (iniiala tatlui)___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________,
______________________________________________nscut() la data de __________________________________________,
COD NUMERIC PERSONAL:
cu domiciliul n localitatea______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
strada
_____________________________________________________, nr.____, bl.____, scara _____, ap.______, judeul (sect.)
____________________________,TELEFON ___________________, posesor al B.I. / carte de identitate seria _______,
nr.__________, eliberat() de Poliia ______________________________________, la data de _______________, prin prezenta
v comunic acordul meu privind ncadrarea cu statut de cadru didactic detaat n interesul nvmntului pentru anul colar
2014-2015, pe/la postul/catedra de_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________, de la (unitatea/unitile de nvmnt)
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
localitatea
________________________________________________________________________________________________________ .
1. Sunt titular() pe/la postul/catedra de __________________________________________, de la (unitatea/unitile de
nvmnt)_______________________________________________________________________________________________,
localitatea_________________________________________________________________________________________________,
judeul (sect.) ___________________________, din anul _______ .
2. Sunt absolvent() al (a) (Univ., Institutului, Academiei, I.P. 3 ani, Colegiului, c. postliceale, c. de maitri, Lic. Ped.
etc.)_______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Facultatea
______________________________________________________________________________________
nivelul
studiilor (medii, postliceale, universitare de scurt durat, ciclul I de studii universitare de licen, ciclul II de studii universitare de
masterat, universitare de lung durat)__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_ ________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani (zi sau i.f., seral, f.r., f.f.,
i.d.), promoia ________, cu specializarea principal_______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________,
secundar ______________________________________________________________________________________ cu media de
absolvire a studiilor ____________; absolvent() al(a) cursurilor postuniversitare_________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________, cu
durata studiilor de _____ ani, specialitatea_______________________________________________________________, promoia
_________ cu media de absolvire ______________.
3. Am obinut definitivatul n anul________, cu media __________, gradul II n anul ________, cu media ___________,
gradul I n anul ________, cu media __________, doctoratul n anul _______, n specialitatea___________________________
_______________________________________________________________________________________________________.
4. La 1 septembrie 2013 am avut __________ ani ntregi vechime n nvmnt.
5. Sunt/nu sunt cstorit(); soul (soia) este/nu este n prezent ncadrat() permanent n funcia de__________________
__________________________________________________________________________________________________ de la
_________________________________________________________________________________________________, localitatea
_________________________________________________________________, judeul (sect.) ___________________, am/avem
____________copii n ntreinere.

88

6. n perioada 01.09.2008 31.08.2014 am fost detaat() astfel:


An colar 2008-2009 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ___________ ___________________de la _______________________________.
An colar 2008-2010 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.
An colar 2010-2011 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.
An colar 2011-2012 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.
An colar 2012-2013 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.
An colar 2013-2014 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.
7. Anexez solicitarea unitii de nvmnt primitoare.
8. Am luat cunotin c nu mi se vor plti drepturile de detaare prevzute de Hotrrea de Guvern nr. 281/1993 cu
modificrile i completrile ulterioare, coroborate cu prevederile Legii 53/2003 Codul Muncii, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare.
9. Performanele profesionale sunt prezentate n curriculum vitae anexat.
ANEXEZ, N URMTOAREA ORDINE, actele CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul de ctre directorul unitii de
nvmnt unde sunt titular():
1) curriculum vitae n care prezint performanele profesionale, nsoit de documentele justificative;
2) copii legalizate de pe actele de studii i foia matricol;
3) acte doveditoare n situaia schimbrii numelui (dac este cazul);
4) copii de pe certificatele de obinere a gradelor didactice;
5) recomandarea consiliului/consiliilor de administraie al unitii/unitilor de nvmnt la care funcionez n anul colar
2013-2014, din care s rezulte calificativul acordat de consiliul de administraie pentru anul colar 2011/2012 i 2012/2013
(conform fiei de evaluare) i calificativul parial pentru anul colar 2013-2014;
6) copii ale deciziilor de detaare din perioada 01.09.2008 31.08.2014 (dac este cazul);
7) adeverin de vechime n nvmnt;
8) copie de pe buletinul/cartea/adeverina de identitate;
9) adeverina de salariat a soului/soiei (cu specificarea clar a locului de munc la care este ncadrat();
10) copia certificatelor de natere ale copiilor (dac este cazul);
Rspund de exactitatea datelor nscrise n prezenta cerere i declar c voi suporta consecinele n cazul unor date eronate.

Data _____________________

Semntura___________________

89