Sunteți pe pagina 1din 8

CREDITARE

BANCARA

Cererea de credit are drept obiective colectarea tuturor informatiilor pentru pregatirea analizei si a primei
vizite la potentialul client. Documentele ce insotesc cererea de credit se impart in 3 categorii:
- documente contabile
- documente legale
- documente privind derularea afacerii
a) Documentele contabile sunt situatiile financiare pe ultimii 3 ani sau cel putin pe anul precedent.
b) Documentele legale sunt documentele de infiintare a IMM-ului (actul constitutiv) si modificarile
intervenite in capitalul IMM-ului, in obiectul de activitate, modificari ale numarului de personal,
schimbarea sediului sau a punctelor de lucru.
c) Documentele privind derularea afacerii sunt documente ce atesta modul de desfasurare a
obiectului principal de activitate (autorizatii de finctionare, licente), rapoarte de productie sau de
activitate, precum si lista principalilor furnizori si a principalilor clienti.
Consilierul de credite decide semnarea cererii de credit dupa analiza formala a documentelor depuse si dupa
vizita obligatorie la sediul societatii solicitante.
3- Analiza cererii de credit obiectivele analizei cererii de credit sunt :
- 1 evaluarea capacitatii intreprinderii de rambursare a creditului, a credibilitatii economice si financiare
- 2 evaluarea riscului de nerambursare a creditului
- 3 pregatirea deciziei pentru acordarea creditului.
Analiza cererii are urmatoarele etape :
a) preanaliza pregatirea vizitei la IMM
b) analiza la sediul firmei (in timpul vizitei)
c) analiza in cadrul bancii
In cadrul analizei, in toate cele tei etape se apreciaza si se evalueaza urmatoarele:
- abilitatea legala a solicitantului de a imprumuta
- evaluarea credibilitatii manageriale
- evaluarea capacitatii de rambursare a solicitantului
- evaluarea riscurilor.
3.1. Vizita consilierului de credite la sediu si-sau punctele de lucru ale IMM-ului
Vizita la punctele de lucru si in incinta afacerii are drept scop asigurarea ca livrarile de bunuri, prestarile de
servicii sau executarile de lucrari ale IMM-ului sunt ritmice, eficiente, au piata de desfacere si incasari
corespunzatoare. Se recomanda vizitele neanuntate.
Este de retinut sa nu se ia decizia de creditare fara inspectia in incinta de afaceri a IMM-ului solicitant. Se
recomanda ca in timpul inspectiei consilierul de credit sa urmareasca la solicitantul de credite doua importante
aspevte :
- obiectivele analiei de credit
- posibilele zone de risc.
Sursele de informare ale consilierului de credit sunt urmatoarele :
- 1 discutiile cu intreprinzatorul si personalul de conducere al IMM-ului despre piata, strategia intreprinderii,
planurile si bugetele de venituri si cheltuieli, strategiile financiare, tehnicile de organizare si productie.
Aceste date pot conduce la intelegerea mai buna a schimbarilor si a riscurilor.
- 2 informatii de la o terta persoana cum ar fi asociati, clienti si furnizori importanti, alte banci, BNR,
Centrala Incidentelor de Plati
- 3 documente de la solicitant
- 4 informatii generale despre piata si despre natura actelor desfasurate de intreprindere
Retinem ca nu trebuie facuta propunerea de credit comitetului de credit daca consilierul de credite nu a inteles
afacerea intreprinderii sau daca are convingerea ca nu sunt suficiente date si nu au fost ignorate sau ascunse fapte
importante.
Prin abilitatea legala a solicitantului de a imprumuta intelegem capacitatea acestuia de a semna un credit cu
banca si de a sena contractul de garantii.
Prin credibilitate pentru un credit se intelege capacitatea intreprinderii din punct de vedere financiar, reputatia
sa comerciala, pregatirea personala a conducerii, elementele care duc la concluzia ca intreprinderea este capabila si
dispusa sa ramburseze creditul la timp.
Riscurile creditului sunt considerate toate situatiile care ar putea duce la o rambursare partiala sau intarziata a
capitalului si a dobanzii.
Decizia de acordare a creditului se ia intr-un comitet de credit format din persoane din conducerea sucursalei
bancare si din personalul de executie, comitet care stabileste daca un credit va fi acordat sau nu si in ce conditii, pe
baza informatiilor prezentate de consilierul de credit.
ANALIZA CREDITULUI - continuare
Analiza efectuata asupra conditiilor repetate.
In cazul in care clientii au mai beneficiat de credite la aceeasi banca, ei sunt considerati elegibili pentru un nou
credit in baza unei analize totale. In anumite cazuri consilierii de credit (administratorul de credit, ofiterul de credit)
poate proceda la o analiza partiala a situatiei clientului.
De regula, pentru un nou credit este obligatorie o analiza totala. Analiza partiala poate fi realizata in
urmatoarele cazuri:
1. daca suma noului credit nu depaseste cu 35% suma fostului credit in temrnei reali (pt. creditele in
lei suma trebuie ajustata dupa indicele pretului de consum , iar pentru cele in valuta sumele pot fi
comparate direct fara ajustarile la inflatii pentru ca rata de schimb este elementul de baza).
2. daca nu au avut loc schimbari majore in cadrul activitatii , in acest caz se iau in vedere criterii dupa
cum urmeaza:
a). nivelul afacerii ( vanzarile, CA au crescut sau au scazut cu mai mult de 25% fata de cresterea asteptata
urmare creditului precedent);
b). daca s-au realizat investitii majore , adica o crestere a activelor fixe cu 25% in termeni reali insa nu datorita
finantarii din credite anterioare;
c). in cazul in care nu exista alte motive d.p.d.v. al riscului de credit (ex: schimbarea actionarilor sau a
conducerii);
Analiza partiala pp. urmatorele operatiuni:
1. Analiza ultimei balante de verificare si compararea acestora cu datele financiare care sunt deja disponibile
la banca, se face analiza incasarilor si platilor si in general analiza pozitiei financiare a intreprinderii =
(gradul de indatorare) = TA Datorii = K proprii => + datorii < TA; - pierderi.
2. Asigurarea existentei garantiilor;
3. Discutarea cu conducerea despre orice schimbare ce a avut loc in actul constitutive al firmei,in regimul
juridic al firmei, organizarea, strategia de productie si de Mk , strategia financiara (eventualele schimbari
privind proportia dintre fonduri proprii si datorii). Aceasta operatiune pp. o inspectie la intreprindere si o
discutie cu conducerea executive a acesteia.
Sfera de analiza si domeniul de aplicabilitate in functie de marimea creditului.
Credibil = este clientul al carui character , situatii duc la pozitia ca este capabil si dispus sa ramburseze
creditul la timp.
Nr.
Crt.
Credit pana la 2500 euro 2501 7500 euro 7501- 60 000 euro
1. Capaciatea legala (referitor la
statutul legal al soc) de a se
imprumuta
Abilitatea legala de a se
imprumuta
IDEM 1
2. Credibilitatea solicitantului si
abilitatile manageriale de
conducere ale acestuia
IDEM 2 IDEM 2
3. Riscul creditului IDEM 3 IDEM 3
4. Capacitatea financiara din trecut
si din prezent
IDEM 4 IDEM 4
4.1. CF-ul din ultima luna cu mentiuni
daca este cazul asupra activitatii
sezoniere si cu utilizarea unei
medii representative pentru
ultimele 3 sau 12 luni
CF-ul mediu pentru ultimele 3
luni ale entitatii ce solicita credit
(cu mentiunea activitatii
sezoniere si cu mentiunea de
consolidate daca este cazul) se
utilizeaza media reprezentativa
pentru ultimele 4-12 luni .
CF-ul pentru fiecare din
ultimele 3-12 luni (daca este
cazul si CF-ul consolidat).
4.2. Situatia patrimoniala cu indicatori
financiari proprii si consolidate
daca este cazul
Situatia patrimoniala si indicatorii
financiari aifirmei(consolidate cu
alte entitati daca este cazul).
Contul de profit si pierdere si
CF-ul calculate indirect pentru
ultimul exercitiu financiar.
5. Mentiune: CF-ul consolidate si
indicatorii financiari consolidate
se calculeaza atunci cand
intreprinderea face parte dintr-un
grup vertical (soc. Mama, filiala)
si atunci cand intreprinderea face
parte dintr-un grup orizontal
(intreprinderea are participatii la
alte intrpreprinderi sau alte
intreprinderi au participatii la
aceasta intreprindere).
Capacitatea financiara viitoare
care se stabileste prin proiectia
sau estimarea CF-ului pe minim 6
luni inclusive CF-ul din investitii,
finantare si exploatare.
Capacitatea financiara viitoare
adica proiectia de CF pe minim
6 luni , inclusive CF-ul din
activitatea de investirii,
finantare, exploatare.
CREDITARE BANCARA
Analiza de credit facuta de ofiterul de credit
1.Evaluarea capitalului si a abilitatilor de management ale intreprinzatorului si/sau conducerii
intreprinderii IMM-urilor.
Obiectivul evaluarii capitalului si a abilitatilor de management il reprezinta formarea unei opinii cu privire la
moralitatea, caracterul, situatia sociala si private a conducerii intreprinderii solicitante, precum si capacitatea acesteia
de a conduce, de a gestiona afacerile. Consiliul de credit trebuiesa stabilesca date despre:
a. presonalitatea intreprinzatorului;
b.pregatirea profesionala a acestuia;
c. moralitatea acestuia.
Grila de intrebari in baza careia consumul de credit obtine raspunsuri de la conducerea solicitantului de
credit cuprinde urmatoarele:
a. referitor la personalitatea si moralitatea intreprinzatorului sau a directorului
1. criterii obiective:
- casatorit/ necasatorit;
- copii Da sau Nu si cati;
- proprietar de apartament sau casa.
- Bunuri in proprietate ca economii nemonetare (bijuterii, bunuri imobiliare);
- dificultati familiale (divort, rude sau copii bolnavi sau invalizi, etc).
- relatii cu asociatii de afaceri, cluburi, organizatii patronale si profesionale sau cu personalitati din sfera
economica sau politica;
- relatii de capital sau de munca cu societatea bancara (daca e asociat al bancii, detinator de actiuni, daca
este salariat al bancii, drepturi, participatii de capital al bancii la intreprindere);
- varsta, sanatatea, istoricul rambursarilor pentru credite la aceeasi banca sau la alte banci;
- alte intrebari, etc.
2. criterii subiective: in ce masura intreprinzatorul accepta sau propune noi solutii in relatia de credit.
b. referitor la capital si abilitatile conducerii
1. criterii obiective:
- experienta anterioara a intreprinzatorului sau a directorilor in pozitia de conducere;
- ce pregatire si cunostinte de specialitate are inreprinzatorul sau directorul IMM-ului;
- exista o persoana cu cunostinte necesare si de incredere care ar putea sa-l inlocuiasca in caz de absenta,
accident sau boala a acestuia;
- sunt salarizati sau remunerate angajatii conform performantelor profesionale;
- daca au avut loc schimbari dese in proprietatea si in conducerea intreprinderii in ultimii 3 ani. In cazul in
care sunt mai multi proprietari trebuie sa retina participatia fiecaruia.
- daca se bazeaza conducerea in deciziile luate pe calcule adecvate;
- daca intreprinderea angajeaza consultanti externi pentru a rezolva probleme specifice , dificile;
- daca conducerea intreprinderii foloseste metode moderne pentru administrarea economica si financiara a
intreprinderi (sistem informatic adecvat pentru tinerea contabilitatii, contabilitatea gestiunii).
2. Criterii subiective:
- este intreprinzatorul sau directorul preocupat de aspecte tehnice si/sau aspecte economice si/sau de piata;
- este intreprinzatorul sau directorul realist/nerealist in ceea ce priveste asteptarile sau planurile sale;
- are intreprinderea o conducere echilibrata intre tehnicieni/economisti;
- cat de bine poate intreprinzatorul/directorul sa descrie ., strategia, obiectivele, situatia financiara.
Aceasta suita de intrebari /raspunsuri constituie anexa formularelor de analiza a creditului.
TRANSPUNEREA SI IMPLEMENTAREA IN LEGISLATIA NATIONALA A DIRECTIVELOR EUROPENE PRIVIND
INSTITUTIILE DE CREDIT
Noile reglementari in domeniul financiar-bancar (OUG 99/dec.2006) transpun si implementeaza in legislatia
nationala Directiva Parlamentului European si a Consiliului nr. 2006/48 CE privind accesul la activitatea si
desfasurarea activitatii institutieu de credit precum si a Directivei nr.2006/49 CE a Parlamentului European si a
Consiliului privind adecvarea capitalului firmelor de investitii si a institutiilor de credit.
Aceste noi reglementari prevad :
- 1 conditiile de acces la activitatea bancara si de desfasurare a acesteia pe teritoriul Romaniei
- 2 supravgherea prudentiala a institutiilor de credit si a societatilor de investitii si de servicii
financiare
- 3 supravegherea sistemelor de plati si a sistemelor de decontare a operatiunilor cu instrunete
financiare.
Institutiile de credit, personae juridice romane, se pot constitui si pot functiona in una din urmatoarele forme :
1- banci
2- oragnizatii cooperatiste de credit
3- banci de economisire si creditare in domeniul locativ
4- banci de credit ipotecar
5- institutii emitente de moneda electronica
BNR este autoritatea competenta ce reglementeaza, autorizeaza si supravegheaza prudential activitatea
institutiilor de credit. Este interzis oricarei persoane fizice, juridice si oricaror entitati fara personalitate juridica ce nu
sunt institutii de credit sa se angajeze in activitati de atragere de depozite sau de alte fonduri rambursabile, in
activitati de emitere de moneda electronica, ori in activitati de atragere si gestionare a fondurilor colective precum si
activitati de acordare de credite din astfel de surse.
Interdictia nu se aplica insa pentru atragerea de depozite sau alte fonduri rambursabile da catre un stat
membru al UE, de catrea administratiile regionale sau publice locale ale unnui stat membru, de catre organismele
publice internationale si in alte cazuri prevazute expres de lege.
In noua viziune a reglementarilor privind institutiile de credit urmatorii termeni si expresii au urmatoarele
semnificatii :
- Activitate bancara atragerea de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public si acordarea
de credite in cont propriu
- Public orice persoana fixica, persoana juridica sau entitate fara personalitate juridica ce nu are
cunostintele si experienta necesare pentru evaluarea riscului de nerambursare a plasamentelor efectuate. Nu intra in
aceasta categorie : statul, autoritatile administratiei publice centrale si locale, agentiile guvernamentale, bancile
centrale, institutiile de credit, institutiile financiare si orice alta persoana considerata investitor calificat in sensul
legislatiei privind piata de capital.
- Institutia de credit este entitatea a carei activitate consta in atragerea de depozite sau de alte
fonduri rambursabile de la public si in acordarea de credite in cont propriu. Institutie de credit este considerata si
entitatea care emite mijloace de plata in forma electronica denumindu-se institutie emitenta de moneda electronica.
- Firma de investitii (societatea de investitii) este persoana juridica a carei activitate o constituie
prestrea uneia sau a mai multor servicii de investitii financiare catre terti sau desfasurarea de activitati de investitii pe
baze profesionale.
- Institutia financiara este entitatea, alta decat institutia de credit, a carei activitate principala consta
in dobandirea de participatii in alte entitati patrimoniale.
- Moneda electronica este valoarea monetara ce reprezinta o creanta asupra emitentului care
indeplineste cumulativ urmatoarele conditii :
1- este stocata pe un support electronic
2- este emisa in schimbul primirii de fonduri (a caror valoare nu poate fi mai mica decat valoarea monetara
emisa)
3- este acceptata ca mijloc de plata si de alte entitati decat emitentul
- Sucursala unei istitutii de credit este unitatea operationala dependenta din punct de vedere juridic
de aceasta, care efectueaza in mod direct, integral sau partial activitatile acesteia. In mod similar sucursala unei
institutii financiare este unitatea operationala dependenta din punct de vedere juridic de aceasta, care efectueaza in
mod direct, integral sau partial activitatile acesteia.
Cerinta minima de acces si de desfasurare a activitatii institutiilor de credit este cetinta de capital. Astfel BNR
nu poate acorda autorizatie unei institutii de credit daca aceasta nu dispune de fonduri proprii distincte sau de un
nivel al capitalului initial cel putin egal cu echivalentul in lei a 5 milioane de euro.
Capitalul social al unei istitutii de credit persoana juridica romana trebuie varsat integral si in numerar la
momentul subscrierii, inclusiv in cazul majorarii acestuia. Aporturile in natura nu sunt permise.
Alte cerinte minime de acces si de desfasurare a activitatii institutiilor de credit sunt urmatoarele :
- actiunile sau partile sociale ale unei institutii de credit persoana juridica romana pot fi numai
nominative
- conducerea operativa a unei institutii de credit trebuie sa fie asigurata de cel putin doua persoane
Activitatile permise institutiilor de credit sunt urmatoarele :
a) atragerea de depozite si de alte fonduri rambursabile
b) acordarea de credite (de consum, ipotecare, factoring, forfetare, etc)
c) leasing financiar
d) operatiuni de plati
e) emitere si administrare de mijloace de plata (carti de credit, CEC de calatorie, moneda electronica)
f) emitere de garantii si asumare de angajamente
g) tranzactionare in nume propriu si/sau in numele clientilor cu :
- instrumente ale pietei monatare (CEC, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit)
- valuta
- contracte futures si options financiare
- instrumente avand la baza cursul de schimb si rata dobanzii
- valori mobiliare si alte instrumente transferabile
h) participarea la emisiunea de valori mobiliare prin subscrierea si plasamentul acestora
i) servicii de consultanta (legate de structura capitalului, strategie de afaceri, fuziuni, achizitii)
j) administrarea de portofolii de valori mobiliare si consultanta legata de acestea
k) custodie si administrare de instrumente financiare
l) intermediere pe piata interbancara
m) prestari de servicii privind furnizarea de date si referinte in domeniul creditelor
n) inchiriere de casete de siguranta
o) operatiuni cu metale si pietre pretioase
p) dobandirea de participatii la capitalul altor entitati.
Institutiile de credit pot desfasura si alte activitati cu titlu de exceptie (cu autorizarea BNR) si anume :
- operatiuni nefinanciare in mandat sau de comision ( in special pe contul altor entitati din cadrul grupului)
- operatiuni de administrare a patrimoniului pentru bunuri mobile sau imobile neafectate desfasurarii activitatii
financiare
- prestarea de servicii clientelei proprii ca o prelungire a operatiunilor bancare.
Nivelul veniturilor obtinute din aceste activitati autorizare expres de BNR nu poate depasi insa 10% din totalul
veniturilor obtinude de institutia de credit.
Operatiunile interzise institutiilor de credit sunt urmatoarele :
a) gajarea propriilor actiuni in contul datoriilor bancii
b) acordarea de credite garantate cu actiuni, cu alte titluri de capital sau cu obligatiuni emise de institutia de
credit insasi
c) atragerea de depozite sau de alte fonduri rambursabile, de titluri sau de alte valori cand institutia de credit
se afla in stare de insolventa.