Sunteți pe pagina 1din 22

TOTUL PENTRU APA-APA PENTRU TOTI

Rev.0/01.2008 3

CUPRINS1. DATE GENERALE ................................................................................................................ 4
2. CARACTERISTICI ALE APELOR UZATE ......................................................................... 4
3. CONDIII DE EVACUARE N EMISAR ............................................................................. 4
4. GRADUL DE EPURARE NECESAR .................................................................................... 5
5. SCHEMA DE EPURARE ADOPTAT ............................................................................. 6
5.1. SOLUTIA TEHNOLOGICA ............................................................................................... 6
5.2. SOLUTIA CONSTRUCTIVA ............................................................................................. 7
6. DESCRIEREA SCHEMEI TEHNOLOGICE ......................................................................... 7
7. DESCRIEREA FLUXURILOR TEHNOLOGICE I A COMPONENTELOR
SCHEMEI DE EPURARE ........................................................................................................ 9
7.1. FLUXURI TEHNOLOGICE ................................................................................................ 9
7.2. COMPONENTE ................................................................................................................. 11
7.2.1. RETELE TEHNOLOGICE ............................................................................................. 11
7.2.2. CAMINE DE CANALIZARE ........................................................................................ 11
7.2.3. TREAPTA DE EPURARE MECANICA ....................................................................... 11
7.2.4. BAZINUL DE EGALIZARE, OMOGENIZARE SI POMPARE .................................. 13
7.2.5. DEBITMETRIE .............................................................................................................. 14
7.2.6. TREAPTA DE EPURARE MECANICA FINA ............................................................. 14
7.2.7. TREAPTA DE EPURARE BIOLOGICA ....................................................................... 14
7.2.8. UNITATEA DE DEZINFECTIE CU ULTRAVIOLETE .............................................. 17
7.2.9. BAZIN DE COLECTARE SI POMPARE NAMOL PRIMAR ...................................... 18
7.2.10. UNITATEA DE DESHIDRATARE NAMOL ............................................................. 18
7.2.11. PLATFORMA PENTRU CONTAINERE .................................................................... 19
7.2.12. BY-PASS GENERAL ................................................................................................... 19
7.2.13. UTILITATI AFERENTE PLATFORMEI .................................................................... 20
7.2.14. SUPRAFATA OCUPATA ............................................................................................ 20
8.CONCLUZII ........................................................................................................................... 20
9. MANAGEMENTUL RISCURILOR INDUSTRIALE ......................................................... 22

Anexe:
Anexa A Breviar de calcul 6 pag.
Anexa B Caiet de sarcini 36 pag.
Anexa C Lista furnitura 3 pag.
Anexa D Liste dotari protectia muncii si paza contra incendiilor 2 pag.
Anexa E Lista dotari tehnologice 1 pag.


TOTUL PENTRU APA-APA PENTRU TOTI
Rev.0/01.2008 4
1. DATE GENERALE

Obiectivul proiectului l constituie realizarea unei staii de epurare apa uzata
menajera pentru comuna Stefan cel Mare, Jud. Calarasi, avnd n vedere c
problemele legate de protecia mediului sunt din ce n ce mai acute.
Debitele caracteristice de ap uzat evacuat n reeaua de canalizare
separativa sunt:
Qu zi med=360 m
3
/zi
Qu orar max=33 m
3
/h

2. CARACTERISTICI ALE APELOR UZATE

Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate in reteaua de canalizare
conform NTPA-002/2002, sunt:
350 mg/l - Materii n suspensie.
300 mg/l - Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO
5
).
30 mg/l - Azot amoniacal (NH
4
+
)
5,0 mg/l - Fosfor total (P)
500 mg/l - Consum chimic de oxigen-metoda cu dicromat de potasiu
(CCOCr)
25 mg/l - Detergenti sintetici biodegradabili
30 mg/l - Substante extractibile cu solventi organici
6,5-8,5 -Unitati pH
40
0
C -Temperatura


3. CONDIII DE EVACUARE N EMISAR

Pentru efluentul epurat, indicatorii de calitate conform prevederilor normativului
NTPA 001-2002 sunt:

35 mg/l - Materii n suspensie (MS).
TOTUL PENTRU APA-APA PENTRU TOTI
Rev.0/01.2008 5
20-25 mg/l - Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO
5
).
2,0 mg/l - Azot amoniacal (NH
4
+
)
1,0 mg/l - Fosfor total (P)
70-125 mg/l - Consum chimic de oxigen-metoda cu dicromat de potasiu
(CCOCr)
0,5 mg/l - Detergenti sintetici biodegradabili
20 mg/l - Substante extractibile cu solventi organici
6,5-8,5 -Unitati pH
35
0
C -Temperatura

4. GRADUL DE EPURARE NECESAR

Pentru atingerea valorilor impuse de NTPA 001-2002 este necesar realizarea
n cadrul procesului de epurare a urmtoarelor grade de epurare:
90 % - Materii n suspensie (MS).
93 % - Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO
5
).
93 % - Azot amoniacal (NH
4
+
)
80 % - Fosfor total (P)
86 % - Consum chimic de oxigen-metoda cu dicromat de potasiu
(CCOCr)
98 % - Detergenti sintetici biodegradabili
33 % - Substante extractibile cu solventi organici
Valorile rezultate impun o tehnologie de epurare a apelor uzate menajere care sa
cuprind: treapta mecanica, treapta biologic i treapta chimica.TOTUL PENTRU APA-APA PENTRU TOTI
Rev.0/01.2008 6
5. SCHEMA DE EPURARE ADOPTAT

5.1. SOLUTIA TEHNOLOGICA
(Desene H1-H5)

Schema de epurare propusa corespunde debitelor caracteristice de ape uzate
si concentratiilor indicatorilor avuti in vedere pentru acestea, si urmrete n mod
special reinerea materiilor n suspensie (MS), a substanelor flotante, eliminarea
substanelor organice biodegradabile (exprimate prin CBO
5
) i eliminarea compuilor
azotului i fosforului.
Solutia de epurare adoptata are la baza un Modul de epurare compact,
containerizat, suprateran, din inox, tip RESETILOVS N3-CA1S-360-931.N+P.
Pentru aceasta, schema de epurare cuprinde urmtoarele obiecte tehnologice:
Retele tehnologice
Camine de canalizare
Treapta de epurare mecanica
Bazin de egalizare, omogenizare si pompare apa menajera
Treapta de epurare biologica si chimica
Unitate de dezinfecie cu ultraviolete
Unitate de stocare si dozare coagulant
Bazin colectare si pompare namol
Unitate de deshidratare namol
Platforma depozitare containere deseuri
Bazin pompare apa epurata si dezinfectata
In situatia caderii alimentarii cu energie electrica sau epuizarii volumului
tampon din Bazinul de egalizare, omogenizare si pompare (pe timpul noptii)
Statia de epurare compacta, containerizata tip RESETILOVS N3-CA1S-
360-931.N+P permite o intrerupere a alimentarii cu apa menajera de pana la 6
ore. Dupa aceasta perioada de intrerupere unitatea biologica este capabila sa-
si continue functionarea fara nici o problema din punct de vedere a proceselor
bio-chimice.
TOTUL PENTRU APA-APA PENTRU TOTI
Rev.0/01.2008 7

5.2. SOLUTIA CONSTRUCTIVA
(Desene H1- H4)

-Platforma statiei de epurare (cota teren amenajat (0,00)) se amplaseaza peste
cota de inundabilitate din zona
-Cota colectorului de canalizare menajera la intrarea pe platforma statiei este de
-1,50 m, iar a conductei sub presiune de apa epurata si dezinfectata la iesirea de pe
platforma statiei este -1,10 m (fata de CTA).
-Avand in vedere nivelul maxim din emisar se prevede bazin de pompare apa
epurata si dezinfectata
-Se prevede by-pass general pentru situatia iesirii accidentale din functiune a
statiei de epurare
Caderea alimentarii cu energie electrica este o situatie de avarie in care este
permisa deversarea controlata a apei menajere in emisar, pe o perioada limitata de
timp, de pana la 6 ore. Pentru aceasta situatie statia de epurare este prevazuta cu
grup electrogen care sa permita functionarea cel putin a pompelor din bazinul de
evacuare apa epurata si dezinfectata.
Obiectele si retelele tehnologice ale Statiei de epurare vor fi ingropate, cu
exceptia modulului de epurare, de dezinfectie apa menajera, stocare-dozare
coagulant si deshidratare care vor fi amplasate suprateran, in containere, pentru
exploatare si mentenanta in conditii optime.

6. DESCRIEREA SCHEMEI TEHNOLOGICE
(Desene H1-H4)

Apa uzata menajera (K1) ajunge gravitatioal in Caminul de
distributie/preaplin/by-pass (1) de la intrarea pe platforma Statiei de epurare. Mai
departe, in functionare normala, de la caminul (1) apa menajera (K1) ajunge
gravitational in Caminul gratarului manual (2), iar in situatia iesirii din functiune a
TOTUL PENTRU APA-APA PENTRU TOTI
Rev.0/01.2008 8
statiei, pana la remedierea defectiunii, in Emisar prin by-pass, prin intermediul
bazinului de pompare (13) (situatie de avarie de ordinul orelor).
Dupa retinerea materiilor grosiere solide in suspensie in Gratarul manual (2.1),
apa (K1) ajunge gravitational in Desnisipator/separator (3), unde se retin nisipul si
grasimile.
In continuare apa uzata, epurata mecanic (K1) ajunge gravitational in Bazinul
de egalizare, omogenizare si pompare (6) ingropat.
De aici apa (K1H) este pompata in gratarul mecanic fin (7.1) aferent Modulului
de epurare compacta, containerizata tip RESETILOVS N3-CA1S-360-931.N+P (7),
si de aici ajunge gravitational in blocurile de tancuri de epurare biologica (7.2) unde
se elimina substanele organice biodegradabile i compuii azotului i fosforului.
Sedimentul primar (O1) rezultat din Blocul cu tancuri de epurare biologica
ajunge prin pompare in Bazinul de colectare si pompare namol (8) prin intermediul
caminului colector (CV1).
In final apa epurata mecanic si biologic este trecuta prin Unitatea de
dezinfectie cu ultraviolete (7.6).
Apa rezultata, epurata si dezinfectata (M4) este evacuata apoi in caminele de
prelevare probe (CV2, CV3 ) si de aici in Emisar prin intermediul caminului (CV4).
Namolul primar (O1H) decantat in Bazinului de colectare si pompare namol (8)
este pompat in Unitatea de deshidratare cu saci filtru din cadrul Camerei tehnice (7.4)
si/sau inapoi in tancurile de epurare biologica (7.2) pentru necesitati de intretinerea a
procesului biologic de epurare.
Namolul deshidratat in saci in Unitatea de deshidratare (7.4.2) este transportat
cu caruciorul si depozitat pe Platforma de containere (11).
Apa decantata (BO) rezultata din decantarea namolului in Bazinului de
colectare si pompare namol (8) , ajunge gravitational inapoi in Bazinului de
omogenizare si pompare apa menajera (6).
Apa filtrata (FL) din saci in Unitatea de deshidratare namol (7.4.2) ajunge
gravitational in caminul colector (CV1) si de aici impreuna cu namolul primar in
bazinul de namol (8). Apa filtrata si de ploaie (K2/FL) colectata de sifonul Platformei
de containere (11) ajunge gravitational inapoi in caminul de comutare (1).
TOTUL PENTRU APA-APA PENTRU TOTI
Rev.0/01.2008 9
Grasimile retinute in Desnisipator/separator (3) ajung gravitational in Bazinul
de colectare grasimi (4) de unde periodic sunt vidanjate.
Nisipul decantat in Desnisipator/separator (3) este pompat in Bazinul de
spalare si scurgere nisip (5) de unde periodic este incarcat in containere.
Apa tehnologica sub presiune (B1), furnizata de reteaua de la limita platformei
statiei de epurare, asigura necesitatile tehnologice pentru diverse spalari si incendiu
prin intermediul hidrantului (15).

7. DESCRIEREA FLUXURILOR TEHNOLOGICE I A
COMPONENTELOR SCHEMEI DE EPURARE
(Desene H1- H5)

7.1. FLUXURI TEHNOLOGICE


a) Linia apei const din:
reinerea materiilor solide grosiere in gratarul manal
reinerea nisipului si grasimilor in deznisipator/separator grasimi ;
egalizarea debitelor i omogenizarea compoziiei apelor uzate n bazinul
de egalizare, omogenizare.
alimentarea n mod continuu prin pompare i cu o plaja de debite
corespunzatoare a unitatii de epurare compacta, containerizata tip
Resetilovs N2-CA1S-360-931.N+P
reinerea materiilor solide fine in gratarul mecanic atasat modulului
biologic
reducerea substanelor organice prin epurare biologic n blocurile de
tancuri aferente modulului de epurare compact, containerizat tip
Resetilovs N2-CA1S-360-931.N+P, instalaie ce poate realiza i
nitrificarea-denitrificarea apelor uzate prin secvene de exploatare
corespunztoare, dac se constat creteri ale concentraiilor
compuilor pe baz de azot
TOTUL PENTRU APA-APA PENTRU TOTI
Rev.0/01.2008 10
dezinfecia apelor uzate epurate cu raze ultraviolete, ce se realizeaz
ntr-o instalaie ataat unitii Resetilovs. Aceast metod de
dezinfecie este preferat clorinrii, din cauza formrii n cursul de ap
receptor de compui toxici pentru flora i fauna acvatic
controlul calitatii apelor uzate epurate si dezinfectate prin intermediul
caminului de prelevare probe

b) Linia sedimentului const din:
evacuarea nmolului din tancul de sedimentare primar aferent unitatii
de epurare compacta, containerizata tip Resetilovs N3-CA1S-360-
931.N+P ntr-un Bazin de colectare si pompare. Un lucru deosebit de
important l constituie absena sedimentului n exces datorit aplicrii
unei tehnologii performante de epurare biologic.
decantarea sedimentului in Bazinul de colectare si pompare namol si
pomparea acestuia in Unitatea de deshidratare cu saci filtru din cadrul
Camerei tehnice si/sau inapoi in tancurile de coagulare pentru necesitati
de intretinerea a procesului biologic de epurare
deshidratarea sedimentului in Unitatea de deshidratare cu saci filtru si
evacuarea gravitationala apei rezultate in Bazinul de pompare apa
menajera, iar a namolului deshidratat in saci cu ajutorul caruciorului pe
Platforma de depozitare pentru scurgere

c) Linia nisipului si grasimilor const din:
evacuarea nisipului colectat in Desnisipator/separator grasimi prin
pompare in Bazinul de spalare si scurgere nisip
spalarea si scurgerea nisipului in Bazinul de spalare si scurgere nisip si
evacuarea gravitationala a apei de spalare in Desnisipator/separator
grasimi, iar a nisipului in saci cu ajutorul caruciorului pe Platforma de
depozitare pentru scurgere
colectarea gravitationala a grasimilor in Bazinul de colectare grasimi
evacuarea grasimilor colectate prin vidanjare
TOTUL PENTRU APA-APA PENTRU TOTI
Rev.0/01.2008 11

7.2. COMPONENTE

7.2.1. RETELE TEHNOLOGICE

Conducte gravitaionale (de canalizare)
Conductele sunt executate din tuburi si fitinguri pentru canalizare din
PEHD/PVC cu Dn 300, Dn 200.

Conducte sub presiune (de pompare)
Conductele sunt executate din tuburi si fitinguri din PEHD/Pn 6 cu Dn 50, Dn
65 si Dn 80.

7.2.2. CAMINE DE CANALIZARE

Acestea sunt camine standard (STAS 2448-82), de canalizare, carosabile,
Dn 1000, sau executate din tuburi prefabricate, etansate intre ele, cu racorduri la
conductele de canalizare si adancime variabila,conform profilelor tehnologice si
longitudinale. Sunt prevazute cu capace carosabile si trepte pentru acces personal de
mentenanta si exploatare.

7.2.3. TREAPTA DE EPURARE MECANICA

Gratarul manual tip DANEX asigura retinerea materiilor solide grosiere din
apa uzata menajera cu un debit de 40 m
3
/h si este amplasat intr-un camin ingropat
rectangular cu dimensiunile 1,5mx1,5mx1,5m.
Materialul retinut de gratar este colectat periodic prin greblare in containerul
aferent acestuia, tratat cu biopreparate stabilizatoare de tip Bacti - Bio 9500,
evacuat i depozitat in saci pe platforma de depozitare.
Pentru prevenirea mirosului neplcut i realizarea unei fermentri n
profunzime a materialului grosier reinut, este recomandat s se foloseasc o dat la
dou sptmni biopreparate sub form de pudr.

TOTUL PENTRU APA-APA PENTRU TOTI
Rev.0/01.2008 12
Deznisipatorul / separatorul de grsimi, cu un volum util de 2 mc, de tip
vertical, permite reinerea substanelor plutitoare prin flotaie gravitaional i
decantarea nisipului cu dimensiuni mai mari de 0,2 mm. Corespunzator volumului util
se prevede un bazin rectangular cu dimensiunile 1,5mx1,5mx3,5m.
Evacuarea grsimilor retinute se face gravitaional, pe masura acumularii
acestora, ntr-un Bazin de colectare grasimi cu volumul util de 2 mc.
In acest bazin se introduc, pentru descompunerea substanelor organice,
biopreparate de tip BICHEM DC 2000 GL si BICHEM DC Biosock 2000 FL. Dupa
umplerea bazinului grasimile sunt evacuate prin vidanjare o data la cca 12 luni sau
manual cu galeata de personalul de exploatare. Grasimile stabilizate cu biopreparate
pot fi refolosite ca hrana pentru animale (caini, pisici).
Corespunzator volumului util se prevede un bazin rectangular cu dimensiunile
1,5mx1,5mx3,5m.
Evacuarea nisipului decantat se va face prin intermediul unei electropompe
portabile de nisip, tip FLYGT, Q=0-35 m
3
/h, H=12-2 mca, cu rotor in construcie
rezistent la abraziune, intr-un Bazin de stocare, spalare si scurgere nisip cu
volumul util de 1 mc, prevzut cu radier drenant cu barbacane i strat geotextil ce
permite filtrarea i scurgerea apei inapoi in desnisipatior. Nisipul este splat i tratat
cu biopreparate de tip Bacti - Bio 9500, n scopul stabilizrii acestuia, iar apa
rezultata din spalare se scurge inapoi in desnisipator.
Nisipul spalat, tratat, rezultat, se incarca manual din bazin in saci/containere si
se depoziteaza pe Platforma de depozitare in vederea utilizarii pentru lucrari de
constructie.
Corespunzator volumului util se prevede un bazin rectangular cu
dimensiunile 1,5mx1,5mx3,5m.
Practic, pe durata de exploatare a Statiei de epurare, nu este nevoie sa se
schimbe stratul filtrant de geotextil. Schimbarea acestuia este necesara numai in
situatia in care acesta este deteriorat accidental.

TOTUL PENTRU APA-APA PENTRU TOTI
Rev.0/01.2008 13
7.2.4. BAZINUL DE EGALIZARE, OMOGENIZARE SI
POMPARE

Bazinul de egalizare, omogenizare si pompare are o tripla funcionalitate:
omogenizeaz compoziia apelor uzate (care la localiti
mici are o gam de variaie mare) prin capacitatea de
inmagazinare a bazinului si prin agitare cu un mixer
electromecanic
preia varfurile de debit, in special debitele mici din timpul
noptii, prin inmagazinarea unui volum de apa uzata care sa
asigure functionarea continua a unitatii de epurare biologica
asigura pomparea debitului maxim orar de apa menajera in
unitatea de epurare compacta, containerizata tip Resetilovs
N3-CA1S-360-931.N+P. Pompele sunt prevazute cu
convertor de frecventa care asigura alimentarea continua a
unitatilor de epurare, functie de debitul afluent in bazin
(nivelul din bazin)
Volumul util al bazinului este de 35 m
3
. Corespunzator volumului util se
utilizeaza un bazin rectangular 4,0mx4,0mx4,5 m.
In bazin se va monta un mixer electromecanic cu difuzor din inox, pentru
omogenizare ape uzate tip FLYGT si 1+1 pompe submersibile pentru ape uzate tip
FLYGT, cu convertor de frecventa, cu Q=20 m
3
/h si H=10 mca, cu conductele de
refulare aferente.
Sunt prevazute capace de acces pentru mixer si pompa si capac si scara
pentru acces personal mentenanta si exploatare.
Echipamentul este de nalt fiabilitate, fiind furnizat de firma suedez FLYGT.TOTUL PENTRU APA-APA PENTRU TOTI
Rev.0/01.2008 14
7.2.5. DEBITMETRIE

Pe linia de pompare, inainte de intrarea in modulul de epurare biologic,
compact, containerizat tip RESETILOVS N3-CA1S-360-931.N+P se monteaza un
debitmetru electromagnetic tip MAGFLOW, Dn80/Pn6, care asigura controlul si
evidena precis a debitelor de ap uzat epurat .

7.2.6. TREAPTA DE EPURARE MECANICA FINA

Treapta de epurare mecanica fina consta dintr-un Bloc de epurare mecanica
tip RESETILOVS compus din gratar automat fin cu Q=31-56 m
3
/h, atasat modulului
de epurare compact, containerizat tip RESETILOVS N3-CA1S-360-931.N+P.
Materialul retinut de gratarul mecanic este colectat in saci si transportat pe Platforma
de depozitare.

7.2.7. TREAPTA DE EPURARE BIOLOGICA

Treapta de epurare biologica consta dintr-un Modul de epurare biologica
compus din 2 linii paralele tip RESETILOVS N3-CA1S-360-931.N+P.
Aceast instalaie realizeaz o epurare mecano-biologic foarte eficient,
procesul tehnologic fiind automatizat i controlat permanent. Blocul de tancuri este
alctuit din urmtoarele componente:
- tanc de sedimentare primar
- camera de coagulare
- tanc de hidroliz - fermentare
- tanc de nitri-denitrificare heterotrofa cu sistem de aerare cu bule fine i
dispozitive de susinere a masei organice tip biofilm flotante
- tanc de nitri-denitrificare hetero-autotrofa cu sistem de aerare cu bule fine i
dispozitive de susinere a masei organice tip biofilm fix
- tanc de nitrificare autotrofa

TOTUL PENTRU APA-APA PENTRU TOTI
Rev.0/01.2008 15
Din bazinul de omogenizare apa ajunge n camera de coagulare. n aceast
camera are loc dozarea de polielectrolit, flocularea i sedimentarea compuilor pe
baza de fosfor, eliminndu-se astfel necesitatea unui decantor secundar.
Dozarea polielectrolitului se face prin intermediul unei unitati de stocare si
dozare tip RESETILOVS. Materia sedimentat trece gravitaional n tancul de
sedimentare primara, dotat cu decantor cu blocuri lamelare, care realizeaz
reinerea materiilor n suspensie. Evacuarea sedimentului primar se realizeaz prin
intermediul unei electropompe de proces care asigura att evacuarea acestui
sediment ctre bazinul de colectare si pompare sediment primar ct i recircularea
pariala a acestuia pentru susinerea procesului biologic. Cantitatea de fosfor care
rmne n ap este cea necesar asigurrii unei concentraii n P
tot
conform NTPA
001 dar care asigura n acelai timp fosforul necesar proceselor biochimice care au
loc n treapta de epurare biologic.
n vederea mineralizrii substanelor organice coninute de sedimentul primar se
introduce un biopreparat, Bacti - bio 9500, care realizeaz fermentarea n profunzime
a materialului decantat.
Datorit aplicrii soluiei cu blocuri lamelare rezult o reducere substanial a
spaiului de decantare dar i o eficien mult mai mare fa de soluiile standard.
Apa astfel limpezit trece n compartimentele de aerare unde se realizeaz
epurarea biologic.
Compartimentul biologic este compus din:
Tanc de fermentare i hidroliz: se realizeaz urmtoarele procese:
o absorbia substanelor solide pe suprafaa mediului plutitor (n flotaie)
o reducerea substanelor organice pe baz de carbon (CBO
5
)
o reducerea materiilor n suspensie
o fermentarea produilor de hidroliz
n acest compartiment se dezvolt bacterii de tip SAPROFIT (nivelul I al
lanului trofic) care ader la mediul plutitor i reduc materia organic n proporie de
40%.
Bacteriile, n aceast prim etap elimin de 20 - 30 de ori mai multe enzime dect
pot s consume. Datorit acestui fapt, acest tanc se poate numi fermentator
TOTUL PENTRU APA-APA PENTRU TOTI
Rev.0/01.2008 16
(incubator de enzime). Din cauza eliberrii n ap a unei cantiti mari de enzime,
procesele biochimice de eliminare a substanei organice se desfoar n mod
accelerat (intensiv).
Tanc de nitri-denitrificare heterotrofa, cu formarea nivelului II din lanul
trofic, BACTERIVORE. n acest bazin se realizeaz:
oxidarea intracelular a produilor de hidroliz
nitrificarea heterotrof prin care se descompune amoniacul sau ionii de
amoniu n azotii respectiv azotai.
Exist bacterii heterotrofe care realizeaz nitrificarea, proces care se desfoar n
prezena oxigenului insuflat n masa de ap i bacterii specializate autotrofe care
realizeaz denitrificarea, obinnd oxigenul necesar metabolismului din compuii
organici i cei pe baz de azot. Bacteriile autotrofe pot convieui n acelai mediu cu
bacteriile heterotrofe.
Reducerea substanelor organice se realizeaz n proporie de 80%.
Denitrificarea permite reducerea azotiilor la azot gazos, care se degaj n atmosfer.
Tanc de nitri-denitrificare hetero-autotrofa - Nivelul III - (se dezvolt o
bacterie superioara a lanului trofic CARNIVORE care continu procesele ncepute n
zona nivelului II). n plus, se realizeaz mineralizarea trofic, proces consumator de
oxigen.
Tanc de nitrificare autotrofa - Nivelul IV - zon n care se dezvolt cele mai
evoluate microorganisme (CARNIVORE avansate i DETRIVORE nivelul IV al
lanului trofic - bacterii care consum reziduuri de substan organic, metabolii,
celule moarte) care practic cura sistemul.
Procesele de oxidare intracelular a produilor de hidroliz i mineralizare
trofic sunt continuate i n plus apar procese de nitrificare autotrof.
Aportul de oxigen este justificat de necesitatea producerii proceselor de
mineralizare trofic i oxidare intracelular a produilor de hidroliz.
Tehnologia permite eliminarea succesiv a substanelor organice n diferite
stadii ale lanului trofic, transformndu-le n substana anorganica.
n tehnologiile convenionale rezult nmol activat, care este compus din mas
celular. n tehnologia RESETILOV aceast mas celular se regsete pe mediul
TOTUL PENTRU APA-APA PENTRU TOTI
Rev.0/01.2008 17
plutitor cu aderen ridicat la culturile bacteriene, iar substana organic care intr n
sistem este consumat i transformata in materialul celulelor vii iar n ultima etap, n
nivelul IV, regsim celulele i microorganismele detrivore care se hrnesc cu celulele
moarte i care sunt aderente la suportul plutitor.
Tehnologia de epurare a apelor uzate este bazat pe mineralizarea complet a
materiilor organice. Datorita relaiilor trofice avansate ale microorganismelor aflate pe
filmul fix in procesele de epurare, nu se formeaz nmol n exces.
Din bazinul de stocare sediment primar, sedimentul primar decantat poate fi
pompat ctre instalaia de deshidratare nmol n saci prevzut cu sistem de dozare
polielectrolit pentru mbuntirea gradului de deshidratare, sau inapoi in unitatea de
epurare biologica. Supernatantul rezultat in urma procesului de deshidratare, este
reintrodus gravitaional n circuitul de epurare. Nmolul rezultat este un nmol
mineralizat i deshidratat care va fi depozitat in saci pe o platform de stocare.

7.2.8. INSTALATIE DE DEZINFECTIE CU ULTRAVIOLETE

Aceasta este tip RESETILOVS, este compusa din doua module si realizeaza
dezinfecia apelor uzate epurate cu raze ultraviolete. Se monteaza suprateran,
imediat dupa Blocurile de epurare biologica .
Apa limpezit este dirijat spre unitatea de dezinfecie cu ultraviolete, dup
care efluentul epurat i dezinfectat, ce respect condiiile de calitate impuse, este
evacuat n emisar.
Instalaia de dezinfecie cu ultraviolete, montat imediat dup treapta biologic
este din oel inox i funcioneaz cu lmpi neimersate. Razele ultraviolete cu o
lungime de und = 253,7 nm penetreaz masa de lichid, producnd moartea
microorganismelor patogene. Eficiena dezinfeciei este de 95% - 99%TOTUL PENTRU APA-APA PENTRU TOTI
Rev.0/01.2008 18
7.2.9. BAZIN DE COLECTARE SI POMPARE NAMOL
PRIMAR

Bazinul asigura:
-colectarea namolului primar provenit de la Modulul de epurare biologica
compact, containerizat, tip RESETILOVS N3-CA1S-360-931.N+P
- decantarea namolului primar
-omogenizarea namolului in vederea pomparii
-pomparea namolului la Unitatea de deshidratare cu saci filtru, si/sau
- pomparea namolului inapoi in tancurile de coagulare
Volumul util al bazinului este de 21 m
3
.
Corespunzator volumului util se prevede un bazin rectangular 4m x 3m x 4,5m.
In bazin se monteaza o pompa submersibila de namol tip FLYGT Q=6 m
3
/h
si H=10 m.
Sunt prevazute capace de acces pentru pompa submersibila si capac si scara
pentru acces personal mentenanta si exploatare.

7.2.10. UNITATEA DE DESHIDRATARE NAMOL

Aceasta va fi tip RESETILOVS cu trei saci, cu Q=36 Kg substanta uscata/zi,
si se monteaza in Camera tehnica aferenta modului de epurare compact,
containerizat tip RESETILOVS.
Namolul primar, decantat, din Bazinul de colectare si pompare ajunge prin
pompare in Unitatea de deshidratare namol primar. Aici acesta trece printr-un Ejector,
unde se amesteca cu floculant, dupa care trece printr-un Mixer static si apoi prin
intermediul unui Distribuitor ajunge in sacii filtranti. Apa se scurge in Colectorul lada
de la partea inferioara, iar sedimentul deshidratatl este retinut in sacii cu carucior.
Substantele bio-preparatoare si apa din retea, necesare, sunt introduse in
Rezervor prin intermediul unei Palnii si unui Ejector.
Amestecul este omogenizat in Rezervor cu ajutorul unui Mixer.
TOTUL PENTRU APA-APA PENTRU TOTI
Rev.0/01.2008 19
Floculantul preparat este pompat cu ajutorul unei pompe dozatoare prin
intermediul unui robinet multifunctional in Ejectorul de sediment.
Instalaia de deshidratare sediment n saci realizeaz reducerea umiditii
micornd volumele ce urmeaz a fi evacuat din Staia de epurare.
Sacii filtrani permit scurgerea apei i ntoarcerea acestuia n fluxul tehnologic
al apei, reinnd sedimentul deshidratat care este deja stabilizat datorit adaosului de
biopreparate. Acest sediment nu mai reprezint un pericol pentru sntatea
oamenilor. Dup umplerea sacilor filtrani cu sediment i dup deshidratare, acetia
vor fi depozitai pe platforma de containere pentru scurgere, prevzut cu grtar de
scurgere la partea inferioar. Apa rezultata n urma deshidratrii ajunge gravitaional
n Bazinul de egalizare, omogenizare i pompare.

7.2.11. PLATFORMA PENTRU CONTAINERE

Aceasta serveste pentru depozitarea temporara a containerelor cu materii
solide provenite de la Gratarul manual, Gratarul mecanic, Desnisipator si a sacilor cu
sediment deshidratat de la Unitatea de deshidratare.
Platforma este prevazuta cu gratar si sifon de pardoseala pentru colectarea
apei de ploaie de pe platforma si a apei scurse din containere si saci.

7.2.12. BY-PASS GENERAL

Pentru situatia iesirii accidentale din functiune a statiei de epurare (situatie de
avarie) pentru a evita inundarea necontrolata a zonei se prevede o conducta cu rol de
preaplin si by-pass a platformei statiei de epurare Dn 300, care tine cont de debitul
maxim posibil.
In prima faza dupa caderea alimentarii cu energie electrica, apa menajera
afluenta se inmagazineaza in reteaua de canalizare pana la nivelul preaplinului (-1,00
m) din caminul de comutare, dupa care deverseaza, in situatia in care nu s-a
remediat defectiunea electrica, prin conducta de by-pass.


TOTUL PENTRU APA-APA PENTRU TOTI
Rev.0/01.2008 20
7.2.13. UTILITATI AFERENTE PLATFORMEI

Pentru necesitati de spalare si in caz de incendiu se prevade un hidrant
ingropat, carosabil.
Pentru aerisirea in vederea mentenantei a Caminelor de canalizare, Bazinului
de pompare apa menajera si Bazinului de colectare si pompare sediment se
recomanda utilizarea unui ventilator portabil cu furtun de refulare.
Pentru necesitati de mentenanta si exploatare se prevede priza pentru lampa
de control la 24 V si priza pentru ventilatorul portabil.
Platforma Statiei de epurare estei prevazuta cu centura de impamantare de
protectie pentru consumatorii electrici si cu iluminat pe timp de noapte.
Pentru protectia muncii si la incendiu Statia de epurare este prevazuta cu
dotarile corespunzatoare (Echipament protectie personal operare si mentenanta,
stingatoare, etc.).

7.2.14. SUPRAFATA OCUPATA

Suprafaa ocupata de Staia de epurare, avand in vedere obiectele tehnologice
si retelele necesare intre acestea, este de cca 540 m
2
, cu un grad de ocupare de
cca.50%, superior celorlalte tehnologii de epurare si aranjamente a obiectelor in
teren.

8.CONCLUZII

Staia de epurare a apelor uzate provenite de la localitatea Stefan cel Mare,
se caracterizeaz printr-o tehnologie simpl, dar modern i de eficien ridicat.
Prevederea de utilaje i echipamente performante este obligatorie n vederea
realizrii eficienelor de epurare dorite. Astfel, soluia tehnologic propus cuprinde
instalaii performante, ce implic consum energetic redus, operaiuni de exploatare
simple prin aplicarea unei automatizri specifice procesului tehnologic.
TOTUL PENTRU APA-APA PENTRU TOTI
Rev.0/01.2008 21
Aplicarea soluiei de epurare cu Modulul de epurare compact, containerizat,
suprateran, din inox, tip Resetilovs N3-CA1S-360-931.N+P prezint urmtoarele
avantaje:
Soluia de epurare ap uzat Resetilovs este modular permind o
extindere ulterioar a capacitaii de epurare prin simpla adugare de noi
module.
asigur gradul de epurare necesar, fiind respectate pe evacuare
condiiile de calitate impuse de NTPA 001/2002 si CN Apele Romane
datorit procesului tehnologic performant nu se evacueaz nmol n
exces, ceea ce conduce la eliminarea costurilor privind tratarea
acestuia;
consum energetic redus, att compresoarele ct i electropompele de
proces fiind de nalt fiabilitate si randament;
toate echipamentele sunt din oel inox, neexistnd probleme
generate de aciunea apei sau sedimentului asupra componentelor;
realizarea dezinfeciei cu ultraviolete n instalaia de tip UV prezint
avantaj fa de soluia clorinrii, cea din urm variant conducnd la
producerea de compui toxici n mediul acvatic receptor. Instalaia de
dezinfecie asigur o eficien de pn la 99% privind reducerea
coliformilor totali;
prin forma compact se obtine o suprafaa redusa a staiei de
epurare, astfel suprafaa platformei statiei este de S = 540 m
2
din care
suprafa ocupata cu obiectele si retelele tehnologice este de cca. 50 %;
amorsare rapid a procesului de epurare biologic. Unitatea ajunge
n cteva zile la condiii optime de funcionare, chiar i n cazul unor
ntreruperi mai ndelungate n ceea ce privete alimentarea cu ap
uzat;
automatizarea instalaiei conduce la siguran n exploatare, personal
de ntreinere redus, nefiind obligatorie supravegherea permanent (o
inspecie pe zi);
TOTUL PENTRU APA-APA PENTRU TOTI
Rev.0/01.2008 22
Pentru realizarea gradului de epurare necesar, se propune ca electropompele
din dotarea obiectelor tehnologice s fie de tip Flygt datorit fiabilitii, randamentului
energetic ridicat, precum i a duratei ndelungate de funcionare.

9. MANAGEMENTUL RISCURILOR INDUSTRIALE
9.1. Managementul riscurilor de incendiu
Ordonana Guvernului Romniei nr. 60/1997 privind aprarea mpotriva
incendiilor;
Legea nr. 212/1997 pentru aprobarea Ordonanei Guvernului nr. 60/1997;
Ordonana Guvernului Romniei nr. 114/2000 pentru modificarea i completarea
Legii nr. 212/1997
Legea nr. 126/2001 pentru aprobarea O. G. nr. 114/2000
Hotrrea Guvernului Romniei nr. 448/2002 pentru aprobarea categoriilor de
construcii, amenajri care se supun avizrii i/sau autorizrii de prevenire i
stingere a incendiilor;
Hotrrea Guvernului Romniei nr. 678/1998 privind stabilirea i sancionarea
contraveniilor la normele de prevenire i stingere a incendiilor;
Ordinul Ministrului de Interne nr. 775/1998 pentru aprobarea Normelor generale
de prevenire i stingere a incendiilor;
Ordinul Ministerului de Interne nr. 791/1998 pentru aprobarea Normelor
Metodologice de avizare i autorizare privind prevenirea i stingerea incendiilor;
Ordinul Ministrului Industriei i Comerului nr. 32/1999 de mputernicire pentru
executarea activitilor legale n domeniul prevenirii i stingerii incendiilor;
Ordinul Ministrului de Interne nr. 1023/1999 privind aprobarea dispoziiilor
generale de ordine interioara pentru prevenirea i stingerea incendiilor D.G.
P.S.I.-001;
Ordinul Ministrului de Interne nr.1080/2000 pentru aprobarea Dispoziiilor generale
privind instruirea n domeniul prevenirii i stingerii incendiilor D.G. P.S.I.-002;
TOTUL PENTRU APA-APA PENTRU TOTI
Rev.0/01.2008 23
Ordonana Guvernului Romniei nr. 114/2000 pentru modificarea i completarea
Ordonanei Guvernului Romniei nr. 60/1997 privind pararea mpotriva incendiilor;
Ordinul Ministrului de Interne nr. 84/14.06.2001 pentru elaborarea scenariilor de
sigurana la foc;
Ordinul Ministrului de Interne nr. 85 din 14/06.2001 pentru aprobarea Metodologiei
de certificare a conformitii, de agrementare tehnic i de avizare tehnic pentru
fabricarea, comercializarea i utilizarea mijloacelor tehnice de aprare mpotriva
incendiilor;
Ordinul Ministrului de Interne nr. 87/14.06.2001 pentru aprobarea Metodologiei
privind identificarea, evaluarea i controlul riscurilor de incendiu;
Ordinul Ministrului de Interne nr. 88/14.06.2001 pentru aprobarea Dispoziiilor
generale privind echiparea i dotarea construciilor, instalaiilor tehnologice i a
platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire i stingere a incendiilor
D.G. P.S.I.-003;
Ordinul Ministrului de Interne nr. 108/01.08.2001 pentru aprobarea Dispoziiilor
generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de ncrcri
electrostatice D.G. P.S.I.-004;
Ordinul Ministrului de Interne nr. 138/05.09.2001 pentru aprobarea Dispoziiilor
generale privind organizarea activitii de aprare mpotriva incendiilor - D.G.
P.S.I.-005;
PE 009/1993 - Norme de prevenire, stingere i dotare mpotriva incendiilor pentru
producerea, transportul i distribuia energiei electrice i termice;
P 118/1999 - Normativ de siguran la foc a construciilor;
NPCICh/1997 Normativ departamental pentru proiectarea i executarea
construciilor din punct de vedere al prevenirii incendiilor n industria chimica
HGR nr.486/1993 privind creterea siguranei n exploatare a construciilor i
instalaiilor care prezint surse de mare risc HGR nr.486/1993 privind creterea
siguranei n exploatare a construciilor i instalaiilor care prezint surse de mare
risc
TOTUL PENTRU APA-APA PENTRU TOTI
Rev.0/01.2008 24
E - Ip 38 1989 ndreptar departamental privind folosirea suprafeelor de teren
necesare pentru termocentrale, reele electrice i reele de termoficare

9.2. Managementul riscurilor de accidentare i mbolnviri profesionale
(protecia muncii)
Legea Proteciei Muncii nr. 90/1996, republicat n 2001;
Normele metodologice de aplicare a Legii Proteciei Muncii 1996, republicat n
2001;
Normele Generale de Protecie a Muncii 2002;
PE 205/1981 Norme de protecie a muncii pentru partea mecanica a centralelor
electrice;
PE 703/1981 Norme de protecie a muncii la lucrrile de montaj ale
centralelor electrice

S-ar putea să vă placă și