Sunteți pe pagina 1din 12

Numele Organizatiei Adresa

APROBAT, DIRECTOR GENERAL,

Data intrarii in vigoare:

SPALAREA REZERVOARELOR DE INMAGAZINARE APA SI A RETELELOR DE DISTRIBUTIE

Numele si prenumele Elaborat Verificat ing.

Functia Sef sectie MC

Semnatura

Data

1.

SCOP

Prezenta procedura stabileste procedura de spalare a rezervorului de inmagazinare apa potabila si a retelei de distributie aferente statiilor de alimentare . 2. DOMENIU

Prezenta procedura se aplica in cadrul proceselor SMI al organizatiei. Prezenta procedura se aplica la statiile de alimentare cu apa din subordinea sectiilor de productie a directiei tehnice. 3. DOCUMENTE DE REFERINTA

3.1 HG 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile si a Procedurii de autorizare sanitara a productiei si distributiei apei potabile 3.2 Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 536 / 1997 reactualizat pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei 3.3 Legea calitatii apei potabile nr 458/2002 modificata prin Legea nr 311/2004. 3.4.Ordinul 88:2007 al ANRSCUP pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare 3.5. Instructiuni de exploatare si intretinere a sistemului de alimenatre cu apa 4. DEFINIII I ABREVIERI

4.1 Definiii nu este cazul 4.2 Abrevieri nu este cazul 5. RESPONSABILITATI 5.1. DIRECTOR GENERAL - aproba prezenta instuctiune de lucru si modificarile ulterioare - aproba graficele de spalari bazine si retea , de revizii tehnice, reparatii, intretinere ale echipamentelor din dotarea statiei de apa si asigura resursele financiare necesare pentru disponibilitatea si mentinerea capabilitatii si autorizarii sanitare a statiilor de alimentare cu apa . 5.2. MC - verifica prezenta instructiune de lucru - verifica prin audituri respectarea prezentei instructiuni

5.3. Seful de sectie : - fundamenteaza necesarul anual de materiale consumabile si substante dezinfectante in functie de capacitaea rezervorului si de lungimea retelei de aductiune ; - arhiveaza documentatiile tehnice referitoare la procedura de spalare dezinfectie ; - elaboreaza planul de spalarii pentru rezervorul de inmagazinare apa si reteaua de distributie - coordoneaza activitatea de spalari pe care o realizeaza operatorii statiei respectand toate operatiunile ; - anunta primaria si utilizatorii prin afise postate in locuri publice
2

- asigura buna functionare a echipamentelor (pompe) in realizarea acestei activitati ; - asigura respectarea legislatiei si reglementarilor privind circulatia pe drumurile publice precum si a SSM, SU, de mediu; - Monitorizeaza performantele de calitate, mediu si de SSM la nivelul proceselor specifice. - Comunica cu Serviciul Canal-Apa, Dispecerat pentru intretinerea, revizia, repararea retelelor si statiilor de apa si interventii prompte, in caz de avarii . 5.4. Serviciul CTC Laboratoare Protectia Mediului - urmareste respectarea prezentei instructiuni de lucru de catre personalul operator care asigura spalarea rezervorului si / sau retelei de apa; - preleveaza probe la finalizarea procedurii de spalare rezervor si / sau retea de apa; - evidentiaza in procesul verbal de spalare eventualele neconformitati . 6. DESCRIEREA PROCEDURII Pentru operatiunile de spalare bazin echipa de lucru trebuie sa fie compusa din minim 2 persoane. 1. Inaintea inceperii lucrului seful de sectie are obligatia de a instrui personalul operator cu privire la : a. insusirea si respectarea operatiunilor de mai jos b. instruirea suplimentara - Instructiune proprie specifica de securitate a muncii pentru alimentari cu apa a localitatilor si pentru nevoi tehnologice . 2. Echipa de lucru trebuie sa poarte obligatoriu echipamentul de protectie a muncii (salopete, cisme de cauciuc. In momentul in care bazinul se dezinfecteaza cu clor trebuie purtat costumul antichimic si masca de gaze. Daca in bazin sunt gaze trebuie purtata obligatoriu masca de gaze. 3. Inainte de inceperea operatiunilor de curatire a bazinului se asigura ventilarea corespunzatoare a acestuia prin deschiderea capacelor de la chepeng si de la gurile de aerisire sau curatare. Daca nu se reuseste o ventilare corespunzatoare, este obligatorie purtarea mastilor de gaze. 4. Operatiunile de curatare ale bazinului se realizeaza cu ajutorul periilor moi, fara a se utiliza materiale taioase care pot deteriora suprafata interioara a bazinului, respectiv membrana de cauciuc butilic. 5. Operatiunile de spalare / dezinfectie bazin stocare apa si retea de distributie sunt urmatoarele : - Spalarea bazinului si a retelei de distributie prin purjarea pe la capetele de retea a apei ce se afla in bazin pentru indepartarea depunerilor grosiere. (indepartare fizica) - Golirea completa a bazinului. - Ventilarea bazinului - Curatirea rezervorului (pereti si fund) cu un furtun cu jet de apa si perii moi, apa uzata dirijanduseimpreuna cu depunerile grosiere spre orificiul de iesire. Depunerile ramase se vor inlatura cu ajutorul unui faras de plastic si perie moale sau prin aspirare. - Curatirea sorbului conductei de aspiratie - Verificarea memebranei de cauciuc butilic - Clatirea peretilor si a radierului rezervorului cu apa cu presiune - Evacuarea apei rezultate din clatire - Dezinfectarea bazinului si a retelei cu o solutie de hipoclorit 20 30 mg/l clor activ (apa hiperclorinata) astfel : i. umplerea bazinului si a retelei de distributie cu apa hiperclorinata care sa asigure dezinfectia acestora timp de 24 ore. ii. clatirea retelei de distributie si a bazinului de inmagazinare prin evacuarea apei hiperclorinate si umplerea bazinului cu apa clorinata la parametrii normali de potabilitate (concentratia maxim admisibila a clorului liber rezidual sa fie de 0,5 mg/l). 6. Dupa terminarea acestor operatiuni se intocmeste un proces verbal de spalare bazin in care se specifica cantitatile de apa si de hipoclorit utilizate. 7. Aspecte privind riscurile de sanatate si securitate in munca ( SSM ) :
3

7.1 Factori de risc chimic:- substante toxice, caustice, inflamabile, explozive, cancerigene, radioactive, mutagene; - gaze, vapori, aerosoli toxici sau caustici ( pulberi in suspensie din aer, gaze , vapori inflamabili sau explozivi ); - arsuri chimice la cotact direct asupra pielii, ochilor, provocate de manipularea necorespunzatoare a substantelor toxice sau stropire cu hipoclorit de sodiu; - inhalare aerosoli de clor ce pot provoca iritarea tractului respirator conducand la tuse, dificultati respiratorii, stomatita, greata, edem pulmonar- datorita neventilatiei corespunzatoare a spatiilor de lucru, etc. 7.2 Factori de risc biologic: - microorganisme in suspensie din aer:- bacterii, virusuri, richeti, spirochete, ciuperci, protozoare, etc. 7.3 Factori de risc fizic: - iluminat necorespunzator; - curenti de aer; - pozitii de lucru fortate, vicioase in timpul lucrului; - alunecare, cadere-datorita scurgerilor de apa; - stare psiho-fiziologica necorespunzatoare (oboseala, boala, lucrul sub influenta alcoolului), etc. 8.Aspecte privind riscurile pentru mediul inconjurator : 1. Deseuri rezultate in urma procesului de spalare rezervor de inmagazinare si retea de alimentare cu apa : - namol rezultat in urma procesului de spalare (nisip, fier, mangan etc ) - apa uzata rezultata in urma procesului de spalare Masuri pentru diminuarea impactului asupra mediului ( sol, apa) - deversarea apei uzate si a namolului rezultate in urma spalarii in fosele septice din dotarea statiei de apa, care sunt vidanjate periodic in functie de necesitati. 9. INREGISTRARI, ANEXE PV de spalare

LISTA DE DIFUZARE Denumire document: IL SPALAREA REZERVOARELOR DE INMAGAZINARE APA SI A RETELELOR DE DISTRIBUTIE
Cod/Editie/Revizie:

Exem plar nr. 1. 2. 3. 4.

Destinatar MC Sef sectie Sef sectie Sef Serviciu CTC

Semnatura (nr. Adresa)

Data Difuzarii

Data retragerii

Semnatura responsabil

Formular cod

LISTA DE CONTROL A MODIFICRILOR SI REVIZII

Denumire document: IL SPALAREA REZERVOARELOR DE INMAGAZINARE APA SI A RETELELOR DE DISTRIBUTIE


Cod/Editie/Revizie:

Editia / Revizia

Descrierea modificarii si sectiunea

Nr. Paginii Paragraful

Data modificarii

Semnatura ptr. aprobarea modificarii

Formular cod

Aprobat, Director General

PROCES VERBAL DE SPALARE Din data de ...................................... privind operatiunile de spalare a rezervorului de inmagazinare apa din statia de alimentare cu apa .......................................... , cu capacitatea............mc. si a retelei de apa de .........Km din dotare.. Lucrarile au fost efectuate de echipa de operatori :.............................................. ................................................. ................................................. sub indrumarea ...................................... Aceste operatuni constau in : - golirea rezervorului de inmagazire care contine ........................mc apa. - dirijarea apei din rezervor prin reteaua de distributie........mc si la canalizare......mc. - indepartarea depunerilor grosiere (mal, nisip etc) cu matura speciala in acest scop si cu farasul .............kg. depuneri. - Spalarea peretilor cu apa bruta dirijata din sursa in bazin folosind perii cu par moale sau aspru in functie de strucutra peretilor interiori ai rezervorului (la rezervoare cu membrana de cauciuc butiric perii cu par moale; la cele din beton armat perii cu par aspru) prin frecarea de sus in jos a peretilor interiori . Operatiunea se executa de 2 ori in functie de starea de curatire a peretilor interiori....................mc. apa - Se evacueaza apa de spalare din rezervor la canalizare ..............mc. apa. - Limpezirea initiala a rezervorului cu apa bruta din sursa...................mc. apa care se va dirija la spalarea initiala a retelei de distributie . - Spalarea initiala a retelei de distributie cu ......... mc apa. - Dezinfectia rezervorului si a retelei de distributie cu o solutie de hipoclorit de 20-30 mg/l clor activ in apa de dezinfectie ...................mc. apa si ............kg. hipoclorit. - Mentinerea solutiei de hipoclorit timp de 24 ore in rezervor si retea de distributie. - Evacuarea solutiei de dezinfectie din rezervor si reteaua de distributie................. mc. solutie in sol fara a avea impact asupra solului ea fiind o solutie diluata 20-30 mg/l fata de CMA care este de 250 mg/l. - Limpezirea rezervorului si a retelei de distributie cu apa bruta..............mc. apa. - Stocarea apei in rezervor asigurandu-se concentratia de 0.5 mg Cl2 / l apa. - Controlul starii de curatenie prin prelevare de probe de catre laborator . 1 exemplar se va difuza la Serviciul CTC cu nr. de inregistrare. Spalarea rezervorului si a retelei de distributie a avut loc ca urmare a unei actiuni ............................................. (corective sau programate) Intocmit, Vizat Sef Sectie ..............................

Cod.

REGULAMENTUL DE FUNCTIONARE EXPLOATARE SI INTRETINERE SISTEM ALIMENTARE CU APA DIN LOCALITATEA Nucet - Cazaci

DE

1. DATE GENERALE Amplasament Satele Nucet, Cazaci si Ilfoveni apartin de comuna Nucet, situata in partea central sudica a judetului Dambovita, la cca 18 km de Municipiul Targoviste.Comuna este deservita de o serie de drumuri comunale care comunica cu DN 71 si CF Targoviste Bucuresti. Bazin hidrografic Arges. Curs de apa parau Ilfov, mal stang. Forma de proprietate : de stat. Cod CAEN : 3600 (captare, tratare, stocare si distributie apa potabila) 2. ALIMENTAREA CU APA Se furnizeaza apa potabila destinata consumului uman pentru populatia arondata la reteaua de distributie apa potabila aferenta sistemului de alimentare cu apa din comuna Nucet, unitati social culturale, cresterea animalelor si mica industrie din cele 3 sate (Nucet, Cazaci si Ilfoveni). a. Sursa de apa o constituie acviferul de mare adancime exploatat prin intermediul a 2 foraje amplasate in partea nordica a localitatii Nucet in satul Cazaci, F1 si F2 la distanta de 400 m intre ele si la cca. 2,5 km de malul drept al paraului Ilfov. Pentru fiecare foraj este asigurata zona de protectie sanitara (20m x 214m) realizata din gard cu plasa pe stalpi metalici. b. Instalatia de captare este constituita din 2 foraje cu urmatoarele caracteristici : - F1 H1=130m, Dn=560mm, Nhs=7,00m , Nhd=12,00m, Qexpl.=3,70l/s ; - F2 - H2=130m, Dn=560mm, Nhs=7,00m , Nhd=13,57m, Qexpl.=3,80l/s ; Fiecare foraj este echipat cu cate o pompa sumersibila de tip ROVATTI de 6 inch, echipate cu motor FRANKLIN cu urmatoarele caracterisitici (Qp= 5,8l/s; Hp=85 mCA, n=2900 rot/min, P=5,5kw). 2.3. Aductiunea apei se realizeaza prin conducte din polietilena PE 80 SDR 17.6 cu 180 mm, si L= 480 m . 2.4. Gospodaria de apa este compusa din : - 1 grup de exploatare care are in componenta o camera pentru personalul deservent, depozit de materiale de intretinere si un grup sanitar; - 1 rezervor metalic pentru inmagazinarea apei , (V=600 mc) suprateran din otel inoxidabil captusit la interior cu o membrana din cauciuc butiric, amplasat in incinta gospodariei de apa care asigura si stocarea rezervei de incendiu (V=54 mc); - 1 instalatie de clorinare cu hipoclorit de sodiu de tip pompa dozatoare Elados EMP II / III pentru hipoclorit de sodiu cu urmatoarele caracteristici : Qmax = 4,8 l / h si P = 4 bari care asigura la consumator concentratia de clor rezidual liber cuprinsa intre 0,1- 0,5 mg/l. - 1 statie de pompare alcatuita din 3 pompe tip HIDRO cu urmatoarele caracteristici fiecare : Qp = 12 l/s, Hp = 29 mCA, P= 7,5kw si un recipient de hidrofor V = 750 L - 1 Statie de filtrare automata duplex paralel model SFD24A WS1.5 PYROLOX format din: - Filtru sedimente Model 2 T SUPER element filtrant Discuri 100 m, debit maxim 25mc/h, presiune maxima 10 bari, temperature maxima 60 0C, volum 7,5 l, suprafata filtranta 1185 cm2, materiale PE - Utilaj de filtrare deferizare demanganizare Model WS 1,5 / 24 (cu setare automata sau manuala) , nr. faze regenerare 5, debit maxim pe sistem 26 mc / h, coloana rasina plastic armat cu fibra de sticla, dimensiuni coloana filtranta (610 x 1829 ) mm, volum total 473 ltr., volum quartz= 200
7

ltr., volum mediu catalitic Pirolusita 50 ltr., volum strat support 50 ltr., presiune min / max 3/7 bar, temperatura ambient min / max 5 / 35 0C, timp autocuratare (spalare inversa) 15 20 min. -- Rezervor contact 1865 TB - Debitmetru cu impuls 2 Gospodaria de apa are asigurata zona de protectie sanitara (90 m x 50 m), prin imprejmuire cu gard de sarma cu stalpi metalici. 2.5. Distributia apei: se realizeaza prin pompare cu ajutorul unei statii de pompare alcatuita din 3 pompe tip HIDRO 2000 - CR -32-4-2, cu urmatoarele caracterisitici : Q=22,9l/s, H=29 mCA, P=7,5Kw si recipient hidrofor cu V=500 l. Reteaua de distributie este realizata din conducte din polietilena de inalta densitate PEHD cu = 50-200 mm si L = 11 Km. Pe traseul retelei de distributie s-au montat: cismele stradale, hidranti si bransamente individuale cu cismea in curte pentru apa de baut. Reteaua de distributie a apelor nu traverseaza cursuri de apa cadastrale. 2.6. Apa pentru stingerea incendiilor 2.6.1. Volumul intangibil de 54 mc este asigurat in rezervorul de inmagazinare. 2.6.2. Timpul de refacere dupa un incendiu este de 3 ore. 2.6.3. Debitul necesar pentru refacerea rezervei de incendiu este de 5 l / s si se va asigura din subteran sursa proprie. 2.6.4. Debitele si volumele de apa captate sunt in conformitate cu Autorizatia de Gospodarire a Apelor pentru sistemul de alimentare cu apa potabila a comunei Nucet. 2.6.5. Instalatii de masurare a volumelor de apa Contorizarea apei prelevate se face la fiecare foraj (2 buc.) care este echipat cu cate un apometru tip ZENNER (Dn = 70 mm), montat pe conducta de refulare a pompelor cu care sunt echipate forajele si unul (Dn=100 mm) montat pe conducta de refulare a statiei de pompare. 2.7. Retele tehnologice Retelele tehnologice cuprind : - fose septice vidanjabile; - camin de neutralizare tub clor (are solutie de var stins); - conducta de refulare a pompei de epuisment de la rezervor; - conducta de golire preaplin rezervor; - camin racord PSI. Apele uzate provenite de la statia de clorinare sunt deversate in fosa septica a gospodariei. Pe retea s-au prevazut camine de vizitare din tuburi de beton DN 1 000 mm. Apele uzate sunt colectate intr-o fosa vidanjabila care este descarcata periodic prin vidanjare in statia de epurare a municipiului Targoviste. 3. PREVEDERI REFERITOARE LA EXPLOATARE In conformitate cu Ordinul Pres. ANRSC nr. 88/2007, personalul operator are ca sarcin de serviciu principal supravegherea funcionrii i executarea de manevre n mod nemijlocit la un echipament, ntr-o instalaie sau ntr-un ansamblu de instalaii de captare, tratare si furnizare a apei potabile.Principalele lucrri ce trebuie efectuate de personalul de deservire a unui sistem de alimentare cu apa, privitor la exploatare i execuie operativ, constau n: a) supravegherea instalaiilor; b) controlul curent al instalaiilor; c) executarea de manevre; d) lucrri de ntreinere periodic; e) lucrri de ntreinere neprogramate; f) lucrri de intervenii accidentale. g) determinarea orara a clorului rezidual liber din apa potabila Personalul de operare va urmri starea rezervoarelor de nmagazinare, izolaia termic, aerisirea, cile de acces, pierderile de ap etc. i va consemna nivelul apei n rezervor i debitul vehiculat. Personalul operator este instruit periodic, in conformitate cu Planul anual de instruire, cu privire la exploatarea si intretinerea curenta a sistemului de alimentare cu apa, de catre seful de sectie, in baza procedurii operationale PO -02 INSTRUIRE.Scopul acestei instruiri este de a ne asigura ca personalul operator este instruit corespunzator si competent pentru realizarea activitatilor ce le revin in furnizarea
8

apei potabile in sistem public centralizat . Personalul operator respecta cu strictete prevederile din : procedura operationala PO- 32 Remedierea avariilor la retele de distrubutie si bransamente, instructiunile de lucru pentru fiecare echipament in parte (sunt afisate langa echipamentul respectiv), manualul de instructaj Exploatare si intretinere sistem de alimentare cu apa potabila , Instructiuni de exploatare si intretinere sistem de alimentare cu apa pentru operatorul de la punctul de lucru si Exploatare si intretinere filtru deferizare demanganizare. Reguli privind dozarea hipocloritului Cantitatea de hipoclorit ce trebuie dozata depinde de caracteristicile apei. Cantitatea de hipoclorit dozata in sistem este direct proportionala cu cantitatea de apa. Pe conducta de aductiune este montat un contor cu impuls care la trecerea apei captate da comanda pompei dozatoare de hipoclorit de a incepe dezinfectia apei in spoolpeace (camera de amestec). Pompa dozatoare de hipoclorit este setata de catre seful de sectie in functie de consumul specific de hipoclorit calculat, dar si in functie de rezultatele analizelor parametrilor indicatori fizico-chimici si microbiologici (conc. clor rezidual liber, Nr. colonii la 22 0 C si 370C, E. Coli, bacterii coliforme, enterococi intestinali) care trebuie sa se incadreze in limitele CMA din Legea 458/2002 a calitatii apei potabile, completata si modificata de Legea 311/2004. Pana la setarea valorii finala a cantitatii de hipoclorit se fac teste cu DPD din in de ora pana se vede la ce cantitate de hipoclorit conc. clorului rezidual liber este de 0,5 mg/l constant in timp. Principiul dozarii hipocloritului : Trecerea apei prin contorul cu impuls 1 produce si emite un semnal electric catre pompa dozatoare 2, punand-o in functiune. Aceasta dozeaza automat cantitatea de hipoclorit in functie de setarile facute. Dozarea hipocloritului se face direct proportional cu cantitatea de apa captata. Intrucat sistemele de alimentare cu apa dispun de un sistem de monitorizare on line, parametrii tehnici ai echipamentelor si de calitate ai apei furnizate sunt vizualizati pe un display informand in orice moment dispeceratul asupra valorii acestora. In caz de neconformitate, acestia sunt semnalati automat la dispeceratul central, putandu-se interveni in cel mai scurt timp. 4. PERSONALUL AFECTAT LUCRARILOR DE EXPLOATARE SI INTRETINERE In prima faza este asigurat de 2 operatori statie- pentru exploatare Personal de intretinere:1 electrician;1 instalator; 5. PREVEDERI REFERITOARE LA INTRETINERE SI REPARATII Intretinerea si service-ul sistemului de clorinare, pompelor de la captare, aductiune si distributie se fac cu firme specializate prin contract in baza unui Program de mentenance, iar la celelalte echipamente cu echipa de interventie, intretinere si reparatii in baza unui Program de intretinere si reparatii intocmit de sefii de sectie. Pentru gospodarirea rationala a apei se impune respectarea urmatoarelor sarcini ce revin personalului angajat (operatori statie): - supravegherea functionarii normale a instalatiilor de pompare existente la puturile de apa si in statii; - respectarea cu strictete a instructiunilor proprii pe linie de SSM; - mentinerea permanenta a starii de curatenie in locul de amplasare al pompelor in puturi si in statia de pompare, precum si in zonele aferente; - urmarirea si inregistrarea orelor de functionare la pompe; - raportarea defectiunilor constatate, sefului de statie si sefului de sectie; - verificarea la fiecare schimb al modului de functionare al ventilelor, vanelor, motoarelor electrice si a instalatiei de pompare si remedierea eventualelor deranjamente; - executarea reparatiilor curente la instalatiile de captare si pompare. - urmarirea etapelor de regenerare masa filtranta prin spalari in contracurent inainte ca pierderea de sarcina sa atinga valoarea de 1 bar, iar pentru realizarea acestui lucru se seteaza aparatul la o pierdere de sarcina de 0,6-0,7 bari. Reparatiile utilajelor sunt prevazute dinainte si planificate. Intre doua reparatii capitale ciclul reparatiilor pompelor cu transmisie este: RC1-RC2-RK. Luand in seama si reviiziile tehnice RT, intre doua reparatii curente RC1 pot exista doua sau mai multe RT.
9

Revizia tehnica RT se executa la locul de munca inaintea reparatiilor planificate cu scopul examinarii starii utilajului, asigurand buna functionare pana la reparatia curenta urmatoare. Instructiuni de intretinere a pompei dozatoare cu hipoclorit Rolul intretinerii se bazeaza in primul rand pe curatirea aparatului. Hipocloritul poate contine anumiti compusi care si in cantitate foarte mica de ordinul ppm se pot depune pe cilindrul pompei dozatoare. Aceste depuneri pot provoca infundari care pot impiedica functionarea instalatiei, deci trebuie curatate. Curatirea instalatiei de dozare se realizeaza la un interval de 6 luni sau ori de cate ori este nevoie, in functie de calitatea apei dezinfectate. Intretinerea si service-ul acestei instalatii vor fi asigurate de catre firma furnizoare atat in timpul garantiei cat si in postgarantie. Mod de intretinere: Operatiunile de curatire ale instalatiei de dozare constau in : 1.Oprirea instalatiei de dozare 2.Golirea instalatiei de hipoclorit 3.Demontare pompa dozatoare 4.Curatire cu agent de curatire a garniturilor si a componentelor pompelor 5.Inlocuire garnituri si piese uzate 6.Montare componente pompa dozatoare 7.Aerisirea si amorsarea instalatiei 8.Punerea in functiune 9.Verificarea parametrilor instalatiei 10.Intocmire proces verbal de intretinere periodica 6. PREVEDERI REFERITOARE LA NORMELE DE IGIENA SANITARE Conform Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 536/03.07.1997 republicat sistemele publice centralizate de aprovizionare cu ap a localitilor trebuie s furnizeze apa potabil n cantitatea necesar i de calitatea corespunztoare normelor naionale (Legea 458/2002 a calitatii apei potabile republicata in anul 2011), astfel nct s nu afecteze starea de sntate a consumatorilor conform reglementrilor n vigoare, asigurand: - debit relativ constant tot timpul anului; - respectarea conditiilor igienico-sanitare specifice acestei activitati ; - conditii optime de distributie astfel incat apa potabila furnizata sa fie cat mai putin supusa poluarii si contaminarii; - protejarea surselor si instalatiilor de tratare a apei prin instituirea zonelor de protectie sanitara in baza studiilor hidrogeologice si a reprezentarii acestor zone odata stabilite in planul de situatie in sistem STEREO 70 , conform H.G. nr. 930/2005. Zonele de protectie sanitara se impart in : a. zone de protectie sanitara cu regim sever, in interiorul caruia este interzisa orice poluare. Acest perimetru cuprinde sursele de apa la locul de captare, sectorul de tratare al apei si cel de inmagazinare; el este ingradit si pazit. Marimea zonei de protectie sanitara cu regim sever este data de timpul parcurs de o picatura de apa presupusa a fi contaminata intre punctul de infiltrare in sol si sursa de apa si este estimata la 20 de zile. b. zone de protectie sanitara cu regim de restrictie, in interiorul caruia se limiteaza poluarea, si care cuprinde intreaga retea de distributie si o zona in amonte de la locul de captare, stabilita pe baza cercetarilor si calculelor asupra timpului parcurs de o picatura de apa presupusa a fi contaminata intre punctul de infiltrare si limita zonei de protectie sanitara cu regim sever si este apreciata la 50 de zile. - ca transportul apei potabile din rezervoarele de inmagazinare la consumator, sa se realizeze la o presiune de 2,5-3 atm., pana la maximum 6 atm.; - respectarea stricta a procesului de tratare al apei care consta in dezinfectia apei brute captate din subteran cu hipoclorit de sodiu 12,5% in conformitate cu instructiunea de lucru cod IL 23 Sistemul de dozare a hipocloritului de sodiu in procesul de clorinare apa bruta ; - dezinfectia apei, ce contituie indepartarea completa a germenilor patogeni si reducerea germenilor saprofiti pana la atingerea conditiilor de potabilitate, se va executa prin metoda chimica cu substante clorigene si anume hipoclorit de sodiu 15% intr-o cantitate care sa asigure 0,5 mg clor activ la 1
10

litru de apa consum specific 0,035 l NaClO/mc apa care corespund la 5 impulsuri cu rata de umplere dozator de hipoclorit de 80% reprezentand 0,65 ml hipoclorit / 100 l apa/impuls ; - sa respecte tehnologia de tratare, incat sa se asigure timp de contact intre apa si substanta dezinfectata de minimum 30 de minute; - verificarea si inregistrarea valorilor clorului rezidual din ora in ora, dupa dezinfectia finala, trebuie sa fie de 0.5 mg/l., asigurandu-se in permanenta la capat de retea 0.1-0,5 mg. Clor rezidual/ litru apa; - monitorizarea lunara in conformitate cu HG 974/2004 a parametrilor de potabilitate chimici si microbiologici precum si a parametrilor indicatori de catre Laboratorul CTC al SPJAACSD-ta inregistrat la Ministerul Sanatatii Publice in conformitate cu Ordinul Ministerului sanatatii nr. 764/2005 ; - spalarea, curatarea si dezinfectia periodica si ori de cate ori este necesar a instalatiilor de tratare, a rezervoarelor de inmagazinare si a retelei de distributie cu hipoclorit de sodiu 12% in cantitatile necesare asigurarii celor 20-30 mg/l clor activ timp de 24-72 ore sunt obligatorii. - efectuarea hiperclorurarii pentru primele cantitati de apa distribuite dupa o intrerupere (incident / avarie); - asigurarea unei rezerve de hipoclorit de sodiu in cantitate suficienta pentru 15 de zile de functionare (termen de valabilitate pentru hipoclorit); - remedierea deficientelor tehnice si intretinerea salubritatii surselor, a rezervoarelor de inmagazinare, a hidrantilor, statiilor de pompare si de clorinare, a retelelor de distributie, precum si a vecinatatii acestora. In conformitate cu HG 857/2011 se stabilesc si se sanctioneaza contraventiile la normele legale de igiena si sanatate publica. Conform HG 857/2011 este obigatoriu prezentarea salariatilor la examinarea medicala periodica stabilita in baza HG 355/2007 modificata si completata de HG 1169/2011 si programate de lucratorul desemnat pt. SSM si organele sanitare potrivit specificului locului de munca. Conform ordinului ministrului sanatatii si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 1.225/5.031/2003, - personalul este obligat sa urmeze cursuri de instruire si insusire a notiunilor fundamentale de igiena specifice meseriei si locului de munca. 7. INSTRUCTIUNI PROPRII DE SSM. Personalul ce deserveste statiile de apa trebuie sa respecte sarcinile specifice domeniului de activitate conform reglementarilor in vigoare ( din HG 1425 / 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legiisecuritatii si sanatatii in munca nr. 319/2006) si anume : - sosirea la locul de munca, odihnit, sanatos si in echipamentul individual de protectie, conform programului stabilit de managementul locului de munca; - sa desfasoare activitatea in mod responsabil conform cerintelor postului; - sa respecte cu strictete instructiunile privind manipularea, depozitarea hipocloritului de sodiu in conformitate cu norma tehnica de securitate; - sa controleze starea tehnica a echipamentelor de munca si instalatiilor din dotare; - sa verifice daca sistemele de avertizare si atentionare, AMC urile sunt in stare de functionare; - in caz de avarie sau defectiuni, sa anunte imediat seful de statie si seful de sectie; - opreste din functiune instalatiile de pompare atunci cand nivelul apei din rezervorul de stocare scade sub nivelul minim si anunta imediat seful de sectie pentru a lua masurile necesare pentru remediere; - verifica periodic parametrii de lucru supraveghind: din ora in ora - concentratia de clor din apa stocata in rezervor si o inregistreaza in registrul de evidenta a clorului, functionarea electropompei sumersibile, functionarea AMC-urilor, functionarea apometrelor si contoarelor de energie electrica etc.; - participa la instruirile periodice de SSO, aparare impotriva incendiilor si SU, insusiindu-si si respectand masurile de prevenire si protectie a SSO si PSI - coopereaza pentru mentinerea sanatatii si securitatii la locul de munca, utilizand la nevoie trusa medicala de prim ajutor cu care este dotata statia de apa. 8. DISPOZITII FINALE
11

Prezentul regulament de functionare si exploatare este parte integranta din regulamentul de organizare si functionare a S.P.J.A.A.C.D. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament de exploatare se va sanctiona conform normelor in vigoare. Regulamentul de exploatare se va afisa la statia de pompare.

Director General,

Sef Serviciu CTC Laboratoare

12