Sunteți pe pagina 1din 7

PLAN DE INGRIJIRE IN FAVOAREA UNUI PACIENT CU COMPORTAMENT

MANIACAL
AS. PRINC.LIC.
TAMAS SIMONA BOGDANA
Episodul maniacal se caracterizeaza printr-o perioada de dispozitie
exuberanta, exagerata in raport cu contextul, si care persista pentru
o perioada de minim o saptamana, sau mai putin daca este necesara
spitalizarea.
Cei care se afa in preaja !nei pers"ane care #er!$ea%a !n epis"# aniaca$
sesi%ea%a c! !s!rin&a ca ani'es&area aces&eia es&e an"ra$a si rearca
en&!%ias!$ c"n&in!! in $e(a&!ra c! "rice.
Un e)enien& "*isn!i& capa&a )a$en&e ne*an!i&e+ #e)enin# ,ce$ ai-+
,e.&ra"r#inar-+ ,s!per- e&c
In &ip!$ epis"#!$!i aniaca$+ necesi&a&ea #e a #"ri sca#e si&i&"r+ /in#
in$"c!i&a #e a(i&a&ie psi0""&"rie si #e ip$icarea in ac&i)i&a&i p$ac!&e #ar c!
risc are #e apari&ie a !n"r c"nsecin&e ne#"ri&e.
De e.ep$!+ as!area !n"r resp"nsa*i$i&a&i pen&r! care n! e.is&a res!rse$e
necesare+ #ar in care (ran#"area si s&ia #e sine e.a(era&a j"aca !n r"$
ip"r&an&1 ,re%"$) e!-+ ,c!n"sc pe cine)a care ar 'ace "rice pen&r! ine-+ ,"
sa )a ara& cine s!n& e!- e&c.
Une"ri+ pen&r! a a&ra(e a&en&ia as!pra sa+ isi ar"(a in&ap$ari si 'ap&e care n!
s2a! pe&rec!& in rea$i&a&e.
Se "*ser)a !n ape&i& cresc!& pen&r! in&erac&i!ne in&erpers"na$a+ se.!a$a sa!
pr"'esi"na$a.
Insa+ re$a&i"narea es&e s!per/cia$a si in&rece #ese"ri $ii&e$e *!n!$!i si&+
aj!n(an#!2se c0iar $a #es&ain!iri in&ie in 'a&a !n"r in#i)i%i a*ia c!n"sc!&i.
A$&e sip&"e c"nc$!#en&e in epis"#!$ aniaca$ s!n&1 #is&rac&i*i$i&a&ea
3a&en&ia es&e #is&rasa c! !s!rin&a #e #i)ersi s&i!$i e.&erni4+ '!(a #e i#ei
3&receri *r!s&e #e $a !n s!*iec& $a a$&!$4+ incre#erea necri&ica in sine+ )"r*ire
apr"ape n"n2s&"p si #espre "rice+ ip$icarea in ac&i)i&a&i "rien&a&e spre !n
sc"p+ s"cia*i$i&a&e cresc!&a+ "p&iis nej!s&i/ca&+ c"p"r&aen& se.!a$
ins"$i&.
In !ne$e ca%!ri+ #isp"%i&ia e!'"rica a$&ernea%a c! iri&a*i$i&a&ea+ ai a$es can#
s"$ici&ari$e ii s!n& ne($ija&e.
In#i)i%ii c! epis"# aniaca$ &in# sa /e a&a& #e si(!ri #e a*i$i&a&i$e $"r inca&
i(n"ra $ipsa e.perien&ei in an!i&e #"enii si se an(ajea%a in &"& 'e$!$ #e
ac&i)i&a&i+ &"&a$ inc""#e can# n! e.is&a nici acar !n #ra #e c!n"s&in&e
c"ne.e1 can&a+ c"p!n+ scri! r"ane+ j"aca s!e ari $a *!rsa sa! $a j"c!ri
#e n"r"c+ ia! #eci%ii pe care in "# n"ra$ ar e)i&a sa $e ia e&c.
Pri!$ epis"# aniaca$ p"a&e #e*!&a $a )ars&a #e 56 #e ani+ #ar s!n& in&a$ni&e
si ca%!ri in care #e*!&!$ a '"s& in a#"$escen&a+ sa! #!pa 76 #e ani.
Problema de ngrijire
8.Pacien&!$ n!29i ac"r#: &ip s!/cien& s: *ea $ic0i#e 9i s: :nance ceea ce 'ace s:
/e s$:*i& /%ic.
Scopurile ngrijirii
B"$na)!$ #"*an#e9&e !n c"p"r&aen& a$ien&ar n"ra$ 9i c"ns!: 0ran:
s!/cien&: 9i )aria&: prec! 9i $ic0i#e+ ceea ce 'ace s: n! se ai si&:
ep!i%a& /%ic.
Aciunea de ngrijire
2 Pacien&!$ s: /e s!pra)e(0ea& c"nsec)en& $a ese 9i s: *ea ceai 9i ca'ea.
2 S: se "'ere 0ran: 9i $ic0i#e #e ai !$&e "ri pe %i1 aceas&a pen&r! a pre)eni
iri&a*i$i&a&ea 9i ani'es&:ri$e a(resi)e in ca% #e insis&en;:.
2 S: se n"&e%e *a$an;a 0i#ric: 9i 0rana in(era&:.
2 La ne)"ie s: se cear: s'a&!$ !nei #ie&e&iciene in $e(:&!r: c! " #ie&: c"nsis&en&:.
2 In ca%!$ sensi*i$i&:;ii e.a(era&e $a e.ci&an;i s: se ia ese$e ipre!n: c! pacie&!$ in
a'ara (r!p!$!i 3in ca%!$ in(rijirii separa&e 4
Problema de ngrijire
5.Pacien&!$ *ea 9i anc: c"n&in!!+ n! se p"a&e in'rina + aninc: #in $a#a #e (!n"i
e&c
Scopurile ngrijirii
B"$na)!$ i9i ae$i"rea%: c"p"r&aen&i$ a$ien&ar+ c"ns!: can&i&:;i
n"ra$e #e 0ran: 9i $ic0i#e 9i in&r2" anier: a#ec)a&:.
Aciunea de ngrijire
2 O*ser)area c"n&in!: a sc0eei #e 0r:nire.
2 S: se :nance 9i s: se c"ns!e $ic0i#e ipre!n: c! pacien&!$.
2 S: se :nance c! e$ in&r2!n e#i! $ipsi& #e 'ac&"ri iri&an;i 3separa&4.
2 S: se pre%in&e p"r;ii a#ap&a&e 9i a#ec)a&e.
2 S: se s!pra)e(0e%e pacien&!$ a&!nci can# se :nanc: in (r!p+ pen&r! a
pre)eni e)en&!a$e$e si&!a;ii ne#"ri&e+ c! ar / c"ns!area anc:rii ce$"r$a$;i
*"$na)i.
Problema de ngrijire
<.Pacien&!$ n!29i ac"r#: &ip s!/cien& pen&r! a se in(riji s!* aspec& i(ienic 9i
ne($ijea%: aces& $!cr!.
Scopurile ngrijirii
B"$na)!$ i9i "#i/c: in *ine c"p"r&aen&!$ $e(a& #e in(rijirea i(ienic:.
Aciunea de ngrijire
2 Pacien&!$ &re*!ie in#r!a& %i$nic $a sp:$a& e&c. in&r2!n e#i! $ipsi& #e 'ac&"ri
e.ci&an;i 3!n $"c #e sp:$a& separa&4.
2 S: se preia e)en&!a$ (es&i"narea aces&ei pr"*$ee.
2 Pacien&!$ s: /e s&i!$a& #e a $!a par&e ac&i) $a ac&i)i&a&ea #e in(rijire.
2 A se s!pra)e(0ea pacien&!$ pen&r! ca s: n! '!(: .
2 In ca%!$ incare *"$na)!$ es&e i%"$a& s: i se #ea "ca%ia #e a se #!ce re(!$a& $a
=C.
2 In ca% c: &ranspir: e.cesi) s: i se "'ere p"si*i$i&a&ea #e a se sp:$a #e ai
!$&e "ri.
Problema de ngrijire
>.Pacien&!$ es&e 0a"&ic in c"p"r&aen& 9i &!r*!$en&.
Scopurile ngrijirii
2 B"$na)!$ &re*!ie s: #e)in: capa*i$ s: se c"n&r"$e%e+ s: n! ai /e &!r*!$en&
9i s: ai*e !n c"p"r&aen& "r(ani%a&.
Aciunea de ngrijire
2 S: i se "'ere !n pr"(ra s&r!c&!ra& #e ac&i)i&:;i+ c"ncep!& in "#
r:sp!n%:&"r.
2 S: /e in#r!a& #irec& in e.ec!&area pr"(ra!$!i respec&i).
2 S: i se e.p$ice c$ar ceea ce &re*!ie s: 'ac:.
2 A2$ $:sa pe pacien& s: par&icipe &rep&a& 9i #"%a& $a ac&i)i&a&ea in (r!p 9i s: se
"*ser)e e'ec&!$.
2 S: se "'ere !n pr"(ra %i$nic c$ar s&r!c&!ra& 9i in ca%!$ in(rijirii nei%"$a&e+
"*ser)an# e'ec&!$.
2 A se a#inis&ra e#icaen&e$e $a ne)"ie.
2 A se n"&e%a ij$"ace$e 9i :s!ri$e $!a&e.
2 S: i se ac"r#e in(rijiri i%"$a& in si&!a;ii$e #e ne$ini9&e e.&re:.
Problema de ngrijire
7.Pacien&!$ are !n ri& #e %i?n"ap&e &!$*!ra&+ #"are p!;in sa! #e$"c 9i2i #eranjea%:
pe cei$a$;i *"$na)i.
Scopurile ngrijirii
Re($area ri&!$!i %i?n"ap&e+ as&'e$ inca& s: n!2i ai #eranjea%:epe cei$a$;i
*"$na)i.
Aciunea de ngrijire
2 Pacien&!$ s: /e $:sa& s: #"ar: separa&+ e)en&!a$ in(rijire i%"$a&:.
2 Prein&apina: ca pacien&!$ s: se "#i0neasc: prea !$& in &ip!$ %i$ei+
;inanan#!2se c"n& #e aces& $!cr! in pr"(ra!$ %i$ei.
2 S: se afe "&i)!$ ne$ini9&ii #e pe &ip!$ n"p;ii+ e)en&!a$ s: se #isc!&e c!
pacien&!$ pen&r! a afa &eeri$e?&ensi!ni$e sa$e. A se a#inis&ra e)en&!a$
e#icaen&e+ a se "*ser)a e'ec&!$ aces&"ra.
Problema de ngrijire
@.Pacien&!$ n!29i p"a&e en;ine /r!$ (an#irii 3pre%in&: ,'!(: #e i#ei-4+ reac;i"nea%:
$a &"a&e e.ci&a;ii$e 9i es&e 0a"&ic in c"n&ac&e$e c! cei$a$;i.
Scopurile ngrijirii
B"$na)!$ se p"a&e c"ncen&ra 9i p"a&e en;ine c"n&ac&!$ c! cei$a$;i
Aciunea de ngrijire
2 Pacien&!$ s: /e in(riji& i%i"$a& in&r2!n e#i! $ipsi& #e e.ci&an;i.
2 S:2$ a&en;i"ne%i can# are ,'!(a #e i#ei- 9i s: incerci s:2$ rea#!ci $a s!*iec&!$
#isc!;iei.
2 C"rec&ea%: pacien&!$ in ce pri)e9&e a&i&!#ini$e sa$e #in )ia;a #e %i c! %i.
2 O'er:2i ac&i)i&:;i c"ncre&e 3pr"(ra!$ #e %i 4.
2 N! ne("cia c! pacien&!$ a*"r#area a$eas:.
2 Dac: e ca%!$+ !s&r:2$ pe pacien&.
2 O*ser): c"p"r&aen&!$ pacien&!$!i in (r!p+ ia2$ separa& #ac: se creea%:
&ensi!ne in
re$a;ie c! cei$a$;i pacien;i.
2 O*ser): c! #ec!r(e )i%i&a':c!&: #e a$;ii+ in#r!: )i%i&a&"r!$ a&!nci can# e.is&:
&ensi!ni.
2 O*ser): #isp"%i;ia+ sena$ea%: e)en&!a$a &recere spre c"p"r&aen& #epresi)
Problema de ngrijire
A.Pacien&!$ pre%in&a ani'es&:ri nec!)eni&e3!*$: ("$+ inj!r:+ are !n c"p"r&aen&
as"cia$ e&c4
Scopurile ngrijirii
Pacien&!$ i9i "#i/c: in *ine c"p"r&aen&!$ as&'e$ inca& re$a;ia $!i c!
pers"ane$e #in
e#i! se ae$i"rea%:.
Aciunea de ngrijire
2 Pr"&ejea%: pacien&!$ )"r*in# #espre c"p"r&aen&!$ s:! + in#ic:2i c$ar
(rani;e$e.
2 In#ep:r&ea%:2$ pe pacien& #in (r!p #ac: n! p"a&e / c"rec&a& 3in(rijire
i%"$a&:4
2 Ca!&: s: afi care es&e ca!%a c"p"r&aen&!$!i s:! + ce )rea s: sp!n: prin
as&aB 3in&rea*:2$ + "*ser): ceea ce sp!ne 9i 'ace4
2 Veri/c: reac;ia pacien&!$!i $a aces& c"p"r&aen& + )"r*e9&e c! e$+ #ac:
es&e p"si*i$+#espre sen&ien&e #e r!9ine4
2 In'"rea%:2i 3$a ne)"ie4 pe cei$a$; pacien;i #espre c"p"r&aen&!$
*"$na)!$!i+ #: e.p$ica;ii
Problema de ngrijire
C.Pacien&!$ reac;i"nea%: a(resi) $a cei #in j!rD e$ are sen&ien&!$ c: es&e ipie#ica&
#e cei$a$;i
Scopurile ngrijirii
B"$na)!$ se $ini9&e9&e+ n! ai reac;i"nea%: a(resi) 9i #e)in capa*i$ s: #isc!&e
ci)i$i%a& ne!$;!iri$e sa$e.
Aciunea de ngrijire
2 O*ser): si&!a;ii$e in care pacien&!$ es&e a(resi) 9i #isc!&: c! e$. Es&e p"si*i$
ca a #"!a "ar: s: ;in: c"n& #e aceas&a.
2 Prein&apin: esca$a#area c"p"r&aen&!$!i pacien&!$!i #is&r:(an#!2i
a&en;ia $a &ip
2 Ia pacien&!$ in seri"s+ e.p$ic:2i ceea ce 'aci+ #:2i "ca%ia se: reac;i"ne%e.
2 Fi.ea%: (rani;e c$are + sp!ne ce es&e &"$era& 9i ce n!.
2 P"a&e c: i%"$area &ep"rar: es&e necesar: #ac: si&!a;a #e)ine peric!$"as:
pen&r! pacien& 9i cei #in j!r+ "*ser): *ine e'ec&!$ + #ac: i%"$area #!ce n!ai
$a ai !$&: 'ric: 9i &ensi!ne+ n! " c"n&in!a.
2 Disc!&: c! pacien&!$ "&i)e$e a(resi!nii sa$e+ en;ine c"n&ac&!$ c! *"$na)!$.
2 Aprecia%:2;i pr"pria '"r;: #e s&:panire #e sine+ $a ne)"ie pre#: in#r!area
pacien&!$!i !n!i c"$e(.
2 Crea%: re(!$i c$are #espre )i%i&:+ #"%ea%: )i%i&a 9i )e%i #a2c: &re*!ie ins";i&
)i%i&a&"r!$.
2 Ins";e9&e )i%i&a&"r!$+ ai a$es #ac: e.is&: " 9ans: #e asca$a#are a
c"nfic&!$!i+ "'er: 'ai$iei in'"ra;ii #espre a*"r#area a$eas: 9i a#!
ar(!en&e.
Problema de ngrijire
E.Pacien&!$ in&reprin#e ac;i!ni c! !r:ri ne(a&i)e pen&r! e.is&en;a sa 9i cea a
'ai$iei?re$a;iei sa$e 3#e e.ep$! &ran%ac;ii /nanciare4.
Scopurile ngrijirii
B"$na)!$ &re*!ie s: #e)in: capa*i$ e.cese$e sa$e 9i c"nsecin;e$e aces&"ra.
Aciunea de ngrijire
2 O*ser): c"p"r&aen&!$ pacien&!$!i 9i )e%i c! ce se "c!p:.
2 S"n#ea%:2i (an#!ri$e 9i p$an!ri$e prin #isc!;ii.
2 Disc!&: c! e$ c"nsecin;e$e !n"r as&'e$ #e ac;i!ni .
2 Prein&apin: ca e$ s: in&reprin#: as&'e$ #e ac;i!ni 3n! n!ai in sec;ie+
sa&a*i$e9&e re(!$i #espre &e$e'"n e&c.4 .
2 S&a*i$e9&e re(!$i c! 'ai$ia #espre a#inis&rarea *ani$"r e&c.
2 S: se ia e)en&!a$ :s!ri j!ri#ice 3p!nereas!* in&er#ic;ie4.
Problema de ngrijire
86.Pacien&!$ n! p"a&e s: #isc!&e pr"*$ee$e 3#in &rec!&4 in&r2" anier: rea$is&:.
Scopurile ngrijirii
B"$na)!$ #e)ine capa*i$ #e #isc!&a pr"*$ee$e sa$e in&r2" anier: rea$is&: 9i
c"n&ri*!ie $a c:!&area !nei s"$!;ii pen&r! respec&i)e$e pr"*$ee pr"*$ee.
Aciunea de ngrijire
2 Lea(:9i in&re;ine " re$a;ie j")ia$: c! pacien&!$ in &ip!$ in(rijirii in&ensi)e .
2 D:2i pacien&!$!i p"si*i$i&a&ea #a a29i e.&eri"ri%a i#ei$e?sen&ien&e$e+ #"%ea%:
aces& $!cr! #!p: s&area in care se af:.
2 Ca!&: c"n&ac&+ n!2$ iri&a #in ca!%a c"p"r&aen&!$!i s:! nec$ar?*i%ar .
2 Sena$ea%: i#ei$e 9i sen&ien&e$e pe care $e e.p&i:+ rap"r&ea%:2$e pe
:s!r: ce *"$na)!$ cap:&: ai !$& si; a$ rea$i&:;ii+ in)en&ari%ea%:
ipre!n: c! e$ pr"*$ee$e #in &rec!& 9i ip$ic: pacien&!$ #irec& in a$e(erea
!n!i &ra&aen& !$&eri"r.
Problema de ngrijire
88.Pacien&!$ es&e?se ani'es&: s!ici#ar.
Scopurile ngrijirii
B"$na)!$ ren!n;: $a incerc:ri$e #e sin!ci#ere 9i #e)ine capa*i$ s: )"r*easc:
#espre i#ei$e 9i (an#!ri$e sa$e s!ici#are .
Aciunea de ngrijire
2 A se "*ser)a ca pacien&!$ in 'a%a #e &recere #e $a c"p"r&aen&!$ aniaca$
$a ce$ #epresi) 9i in)ers + #ac: #isp"%i;ia es&e #epresi): 9i pacien&!$ es&e ac&i)
+ a&!nci peric"$!$ #e sin!ci#ere es&e are.
2 O*ser): #ac: *"$na)!$ ia in&r2a#e):r e#icaen&e$e 9i e'ec&!$ aces&"ra