Sunteți pe pagina 1din 21

Lege nr.

481 din 8 noiembrie 2004


privind protecia civil
publicat n M.Of. nr. 1094 din 24 noiembrie 2004
privind protecia civil
CAPITOLL I - Dispoiii !enerale
Art. 1. ! "1# "rotecia civil este o component a sistemului securitii naionale #i repreint
un ansamblu inte!rat de activiti specifice$ msuri #i sarcini or!aniatorice$ te%nice$ operative$
cu caracter umanitar #i de informare public$ planificate$ or!aniate #i realiate potrivit preentei
le!i$ n scopul prevenirii #i reducerii riscurilor de producere a deastrelor$ prote&rii populaiei$
bunurilor #i mediului mpotriva efectelor ne!ative ale situaiilor de ur!en$ conflictelor armate #i
nlturrii operative a urmrilor acestora #i asi!urrii condiiilor necesare supravieuirii
persoanelor afectate.
"2# 'ctivitatea de protecie civil este de interes naional$ are caracter permanent #i se
baea pe ndeplinirea obli!aiilor ce revin$ potrivit preentei le!i$ autoritilor administraiei
publice centrale #i locale$ celorlalte persoane &uridice de drept public #i privat rom(ne$ precum #i
persoanelor fiice.
Art. 2. ! )oncepia$ or!aniarea$ desf#urarea #i mana!ementul activitilor de protecie
civil se stabilesc #i se realiea la nivel local #i naional pe principiile autonomiei$
subsidiaritii$ le!alitii$ responsabilitii$ corelrii obiectivelor #i resurselor$ cooperrii #i
solidaritii.
Art. $. ! "1# 'tribuiile proteciei civile sunt urmtoarele*
a# identificarea #i !estionarea tipurilor de riscuri !eneratoare de deastre naturale #i te%nolo!ice
de pe teritoriul +om(niei,
b# cule!erea$ prelucrarea$ stocarea$ studierea #i analiarea datelor #i informaiilor referitoare la
protecia civil,
c# informarea #i pre!tirea preventiv a populaiei cu privire la pericolele la care este e-pus$
msurile de autoprotecie ce trebuie ndeplinite$ mi&loacele de protecie puse la dispoiie$
obli!aiile ce i revin #i modul de aciune pe timpul situaiei de ur!en,
d# or!aniarea #i asi!urarea strii de operativitate #i a capacitii de intervenie optime a
serviciilor pentru situaii de ur!en #i a celorlalte or!anisme specialiate cu atribuii n domeniu,
e# n#tiinarea autoritilor publice #i alarmarea populaiei n situaiile de ur!en,
%# protecia populaiei$ a bunurilor materiale$ a valorilor culturale #i ar%ivistice$ precum #i a
mediului mpotriva efectelor deastrelor #i ale conflictelor armate,
g# asi!urarea condiiilor minime de supravieuire a populaiei n situaii de ur!en sau de
conflict armat,
&# or!aniarea #i e-ecutarea interveniei operative pentru reducerea pierderilor de viei
omene#ti$ limitarea #i nlturarea efectelor situaiilor de ur!en civil #i pentru reabilitarea
utilitilor publice afectate,
i# limitarea #i nlturarea efectelor deastrelor #i a efectelor atacurilor din aer pe timpul
conflictelor armate,
'# asanarea #i neutraliarea teritoriului de muniia rmas nee-plodat din timpul conflictelor
militare,
(# participarea la misiuni internaionale specifice,
l# constituirea reervelor de resurse financiare #i te%nico-materiale specifice n situaii de
ur!en sau de conflict armat.
"2# 'tribuiile prevute la alin. .1/ se completea cu cele cuprinse n alte acte normative
incidente sau cone-e$ precum #i cu prevederile actelor internaionale n domeniu$ la care
+om(nia este parte.
"$# "entru ndeplinirea atribuiilor specifice de protecie civil sunt constituite$ potrivit le!ii$
servicii de ur!en profesioniste #i voluntare.
"4# 0n condiiile le!ii se pot constitui #i alte structuri de ur!en publice sau private.
Art. 4. ! "1# 1nitile administrativ-teritoriale$ localitile componente$ instituiile publice$
a!enii economici #i obiectivele se clasific$ din punct de vedere al proteciei civile$ n funcie de
tipurile de riscuri specifice.
"2# )riteriile de clasificare din punct de vedere al proteciei civile se elaborea de ctre
2nspectoratul 3eneral pentru 4ituaii de 1r!en #i se aprob prin %otr(re a 3uvernului.
"$# 5a nivelul centrelor operaionale pentru situaii de ur!en &udeene #i al municipiului
6ucure#ti se nfiinea catalo!ul local cuprin(nd clasificarea localitilor$ a instituiilor$ a
a!enilor economici #i a obiectivelor din punct de vedere al proteciei civile.
"4# Datele din catalo!ul local prevut la alin. .7/ se actualiea permanent #i se transmit la
)entrul Operaional 8aional pentru 4ituaii de 1r!en din structura 2nspectoratului 3eneral
pentru 4ituaii de 1r!en$ care le centraliea n cuprinsul catalo!ului naional.
Art. ). ! "1# 'utoritile administraiei publice centrale #i locale$ instituiile publice$
or!aniaiile ne!uvernamentale #i a!enii economici$ indiferent de forma de proprietate$ rspund
de aplicarea msurilor de protecie civil stabilite prin preenta le!e #i prin planurile proprii$
potrivit domeniului lor de competen.
"2# "ersoanelor fiice #i persoanelor &uridice rom(ne sau celor strine care au filiale sau
sucursale n ar ori desf#oar activiti pe teritoriul +om(niei li se aplic prevederile preentei
le!i.
"$# "ersoanele prevute la alin. .2/ sunt obli!ate s respecte normele specifice de protecie
civil$ s participe la activitile de pre!tire specifice #i s contribuie la ducerea la ndeplinire a
msurilor #i a aciunilor prevute n planurile #i pro!ramele de protecie civil sau a celor
dispuse de autoritile abilitate pe timpul aciunilor de intervenie #i de restabilire a strii de
normalitate.
Art. *. ! "1# 'utoritile administraiei publice centrale #i locale sunt obli!ate s asi!ure
capaciti de intervenie specialiate$ corespuntor tipurilor de riscuri la care sunt e-puse
teritoriul #i populaia$ n timpi de rspuns optimi$ indiferent de locul #i momentul n care se
produce situaia de ur!en.
"2# Msurile or!aniatorice #i de pre!tire pe linia proteciei civile au caracter permanent #i
se intensific la instituirea strilor e-cepionale #i la declararea mobilirii sau pe timp de rboi.
"$# Msurile de protecie civil se aplic !radual$ n funcie de amploarea #i intensitatea
situaiei de ur!en.
Art. +. ! )oordonarea$ controlul #i acordarea asistenei te%nice de specialitate n domeniul
proteciei civile se asi!ur$ la nivel central$ de ctre Ministerul 'dministraiei #i 2nternelor$ prin
2nspectoratul 3eneral pentru 4ituaii de 1r!en$ iar la nivel local$ de ctre inspectoratele
&udeene #i 2nspectoratul Municipiului 6ucure#ti pentru 4ituaii de 1r!en.
Art. 8. ! "1# 'ctivitile #i msurile de protecie civil se planific$ se or!aniea #i se aplic
n concordan cu prevederile preentei le!i #i ale actelor normative de aplicare subsecvente$ ale
strate!iei de securitate naional$ cu planurile #i pro!ramele adoptate de )onsiliul 4uprem de
'prare a 9rii$ precum #i cu pro!ramele #i procedurile elaborate de or!anismele specialiate ale
Or!aniaiei 8aiunilor 1nite$ Or!aniaiei :ratatului 'tlanticului de 8ord #i 1niunii ;uropene.
"2# 5a elaborarea strate!iei naionale a proteciei civile se au n vedere principiile$ scopurile
#i obiectivele prevute n 4trate!ia 2nternaional pentru "revenirea )atastrofelor$ adoptat de
'dunarea 3eneral a Or!aniaiei 8aiunilor 1nite$ precum #i cele stabilite de mecanismele
1niunii ;uropene n domeniu.
Art. ,. ! "1# 0n sensul preentei le!i$ termenii #i e-presiile de mai &os au urmtoarele
nelesuri*
a# deastru - evenimentul datorat declan#rii unor tipuri de riscuri$ din caue naturale sau
provocate de om$ !enerator de pierderi umane$ materiale sau modificri ale mediului #i care$
prin amploare$ intensitate #i consecine$ atin!e ori dep#e#te nivelurile specifice de !ravitate
stabilite prin re!ulamentele privind !estionarea situaiilor de ur!en$ elaborate #i aprobate
potrivit le!ii,
b# situaie de protecie civil - situaia !enerat de iminena producerii sau de producerea
deastrelor$ a conflictelor militare #i<sau a altor situaii neconvenionale care$ prin nivelul de
!ravitate$ pun n pericol sau afectea viaa$ mediul$ bunurile #i valorile culturale #i de
patrimoniu,
c# n#tiinare - activitatea de transmitere a informaiilor autoriate despre iminena producerii
sau producerea deastrelor #i<sau a conflictelor armate ctre autoritile administraiei publice
centrale sau locale$ dup ca$ n scopul evitrii surprinderii #i al realirii msurilor de
protecie,
d# avertiare - aducerea la cuno#tin populaiei a informaiilor necesare despre iminena
producerii sau producerea unor deastre,
e# prealarmare - transmiterea mesa&elor<semnalelor de avertiare ctre autoriti despre
probabilitatea producerii unor deastre sau a unui atac aerian,
%# alarmare - transmiterea mesa&elor<semnalelor de avertiare a populaiei despre iminena
producerii unor deastre sau a unui atac aerian,
g# adpostire - msur specific de protecie a populaiei$ a bunurilor materiale$ a valorilor
culturale #i de patrimoniu$ pe timpul ostilitilor militare$ mpotriva efectelor atacurilor
aeriene ale adversarului.
&# 'dposturile de protecie civil sunt spaii special amena&ate pentru protecia personalului n
situaii de ur!en$ proiectate$ e-ecutate$ dotate #i ec%ipate potrivit normelor #i instruciunilor
te%nice elaborate de 2nspectoratul 3eneral pentru 4ituaii de 1r!en #i aprobate de ministrul
administraiei #i internelor,
i# asanare - ansamblul de lucrri #i operaiuni e-ecutate pentru nlturarea sau distru!erea
muniiei nee-plodate #i deafectarea terenurilor$ altele dec(t poli!oanele de tra!eri ale
structurilor de aprare$ ordine public #i securitate naional.
"2# :ermenii #i e-presiile referitoare la situaii de ur!en$ factori #i tipuri de riscuri$ stare de
alert$ intervenie operativ #i evacuare au nelesurile prevute la art. 2 din Ordonana de
ur!en a 3uvernului nr. 21<2004 privind 4istemul 8aional de Mana!ement al 4ituaiilor de
1r!en.
CAPITOLL II - Or!aniarea proteciei civile
Art. 10. ! Or!aniarea proteciei civile la nivelul unitilor administrativ-teritoriale$ al
instituiilor publice$ al a!enilor economici #i al or!aniaiilor ne!uvernamentale se realiea n
raport cu clasificarea acestora din punct de vedere al proteciei civile #i const n*
a# constituirea or!anismelor #i structurilor pentru mana!ementul situaiilor de ur!en,
b# constituirea serviciilor pentru situaii de ur!en,
c# ncadrarea inspectorilor #i<sau a personalului de specialitate n domeniul proteciei civile,
d# ntocmirea planurilor de anali #i de acoperire a tipurilor de riscuri n teritoriul de
competen sau n domeniul de activitate,
e# planificarea #i or!aniarea activitilor de pre!tire a populaiei #i a salariailor privind
protecia civil,
%# or!aniarea evacurii n ca de ur!en civil,
g# or!aniarea cooperrii #i a colaborrii privind protecia civil,
&# planificarea resurselor pentru funcionarea structurilor prevute la lit. a/-c/$ precum #i
pentru realiarea msurilor stabilite n planurile prevute la lit. d/.
Art. 11. ! Mana!ementul proteciei civile se asi!ur de ctre componentele 4istemului
8aional de Mana!ement al 4ituaiilor de 1r!en$ potrivit prevederilor Ordonanei de ur!en a
3uvernului nr. 21<2004.
Art. 12. ! "1# 'ctivitatea de protecie civil din +om(nia este coordonat de primul-ministru$
care conduce aceast activitate prin ministrul administraiei #i internelor$ n calitate de pre#edinte
al )omitetului 8aional pentru 4ituaii de 1r!en.
"2# 5a nivelul instituiilor publice centrale #i locale$ activitatea de protecie civil este
condus de ctre pre#edinii comitetelor pentru situaii de ur!en$ constituite potrivit le!ii$ iar la
nivelul a!enilor economici$ de ctre conductorii acestora.
Art. 1$. ! "1# 5a toate nivelurile de competen$ n structurile cu activitate permanent sau
temporar din 4istemul 8aional de Mana!ement al 4ituaiilor de 1r!en se constituie structuri
specialiate n domeniul proteciei civile.
"2# 5a nivelul municipiilor$ al ora#elor$ al comunelor$ al instituiilor publice #i al a!enilor
economici cuprin#i n clasificarea din punct de vedere al proteciei civile$ se ncadrea personal
de specialitate cu atribuii n domeniul proteciei civile.
"$# "ersonalul de specialitate cu atribuii n domeniul proteciei civile se ncadrea la*
a# ministerele #i instituiile publice centrale la care$ potrivit le!ii$ nu se constituie centre
operative pentru situaii de ur!en cu activitate permanent,
b# serviciile publice deconcentrate la nivel &udeean$ la nivelul municipiului 6ucure#ti #i
sectoarelor acestuia$ din subordinea ministerelor care$ potrivit le!ii$ constituie centre
operative pentru situaii de ur!en cu activitate permanent,
c# re!iile autonome$ companiile naionale #i societile comerciale care$ prin specificul
activitii lor$ pot crea stri potenial !eneratoare de situaii de ur!en civil sau sunt e-puse
unor riscuri ma&ore,
d# consiliile locale ale unitilor administrativ-teritoriale n care$ potrivit sc%emelor cu riscuri
teritoriale ntocmite conform le!ii de ctre inspectoratele pentru situaii de ur!en$ e-ist
pericolul potenial de producere a deastrelor naturale provocate de cutremure$ inundaii #i
incendii de pdure.
"4# "ersonalul de specialitate prevut la alin. .2/ asi!ur permanent coordonarea planificrii
#i a realirii activitilor #i msurilor de protecie civil$ particip la pre!tirea serviciilor de
ur!en$ a salariailor #i<sau a populaiei #i asi!ur coordonarea secretariatelor te%nice ale
comitetelor pentru situaii de ur!en$ respectiv a celulelor de ur!en.
")#"ersoanele prevute la alin. .7/$ cu e-cepia celor ncadrate la societi comerciale #i re!ii
autonome$ sunt funcionari publici #i$ pe timpul ndeplinirii atribuiilor de serviciu$ sunt nvestite$
n calitate de inspectori de protecie civil$ cu e-erciiul autoritii publice. )alitatea de inspector
de protecie civil se atribuie prin ordin sau prin dispoiie scris a an!a&atorului.
"*# "ersonalul de specialitate poate fi ncadrat n munc sau n serviciu$ dup ca$ numai
dup obinerea unui certificat de competene profesionale n condiiile stabilite prin metodolo!ia
emis de 2nspectoratul 3eneral pentru 4ituaii de 1r!en.
"+# 0n funcie de comple-itatea #i volumul atribuiilor de serviciu$ personalul de specialitate
prevut la alin. .2/ poate ndeplini$ prin cumul$ #i atribuiile cadrului te%nic n domeniul aprrii
mpotriva incendiilor.
Art. 14. ! 5a instituirea msurilor e-cepionale$ precum #i n situaii de conflict armat$
structurile e-istente pe timp de pace$ ca #i cele care se completea sau se nfiinea la
mobiliare$ ndeplinesc funciile #i atribuiile pe linia proteciei civile prevute de le!e.
Art. 1). ! "1# 'ctivitatea de prevenire n domeniul proteciei civile #i<sau al interveniei
operative se asi!ur de ctre serviciile de ur!en$ prin structuri specialiate$ n conformitate cu
competenele #i atribuiile stabilite potrivit le!ii.
"2# 4erviciile de ur!en profesioniste sau voluntare #i celelalte structuri specialiate pentru
intervenie #i aciune n situaii de ur!en$ constituite de ctre autoritile abilitate n condiiile
le!ii$ cuprind personal #i formaiuni instruite n specialiti necesare proteciei civile.
"$# "revederile alin. .2/ se aplic #i serviciilor de ur!en private$ constituite potrivit
dispoiiilor le!ale.
"4# )riteriile de performan pentru formaiunile prevute la alin. .2/ #i .7/ se elaborea de
2nspectoratul 3eneral pentru 4ituaii de 1r!en #i se aprob prin ordin al ministrului
administraiei #i internelor.
Art. 1*. ! )oordonarea de specialitate a activitilor de protecie civil prevute la art. 1=
alin. .1/ se realiea de 2nspectoratul 3eneral pentru 4ituaii de 1r!en$ prin )entrul
Operaional 8aional pentru 4ituaii de 1r!en$ #i la nivel local$ prin centrele operaionale din
structura inspectoratelor pentru situaii de ur!en &udeene #i al municipiului 6ucure#ti ori$ pe
timpul strilor e-cepionale de mobiliare sau la rboi$ prin punctele de comand care se asi!ur
din timp de pace la nivelul autoritilor administraiei publice centrale$ la cele &udeene$
municipale$ de sectoare$ or#ene#ti$ al altor localiti importante$ precum #i la unele instituii
publice #i a!eni economici.
CAPITOLL III - Drepturile #i obli!aiile cetenilor
-.C/I0.A 1 - Drepturi
Art. 1+. ! )etenii au dreptul s nc%eie contracte de voluntariat pentru ncadrarea n
serviciile de ur!en voluntare cu repreentanii autoritilor administraiei publice locale.
4tatutul personalului voluntar din serviciile de ur!en voluntare se aprob prin %otr(re a
3uvernului$ la propunerea Ministerului 'dministraiei #i 2nternelor.
Art. 18. ! "1# )etenii care au suferit pa!ube ca urmare a efectelor unui deastru sau ale unui
conflict armat ori ca urmare a e-ecutrii interveniei de ctre serviciile de ur!en au dreptul la
a&utoare de ur!en #i la desp!ubiri$ dup ca.
"2# Desp!ubirile se acord n urma solicitrii scrise a celui pre&udiciat$ adresat primarului$
pe baa actului de constatare ntocmit de or!anele competente #i a %otr(rii consiliului local$ din
fondurile prevute n bu!etul local cu aceast destinaie sau din cele aprobate prin %otr(re a
3uvernului.
Art. 1,. ! "ersonalul serviciilor de ur!en voluntare #i cetenii care particip la aciuni
preventive #i de intervenie pentru limitare$ recuperare #i reabilitare pe timpul situaiilor de
ur!en beneficia de compensaii bne#ti$ drepturi sociale #i alte faciliti stabilite n 4tatutul
personalului voluntar prevut la art. 1>.
-.C/I0.A a 2!a ? Obli!aii
Art. 20. ! "1# )etenii sunt obli!ai*
a# s respecte #i s aplice normele #i re!ulile de protecie civil stabilite de autoritile
administraiei publice centrale #i locale$ precum #i de conductorii instituiilor publice$ ai
a!enilor economici ori ai or!aniaiilor ne!uvernamentale$ dup ca,
b# s duc la ndeplinire msurile de protecie civil dispuse$ n condiiile le!ii$ de autoritile
competente sau de personalul nvestit cu e-erciiul autoritii publice din cadrul serviciilor
publice de ur!en,
c# s informee autoritile sau serviciile de ur!en abilitate$ prin orice mi&loace$ inclusiv
telefonic$ prin apelarea numrului 112$ despre iminena producerii sau producerea oricrei
situaii de ur!en despre care iau cuno#tin,
d# s informee serviciile de ur!en profesioniste sau poliia$ dup ca$ inclusiv telefonic$ prin
apelarea numrului 112$ despre descoperirea de muniie sau elemente de muniie rmase
nee-plodate,
e# s participe la pre!tirea de protecie civil la locul unde #i desf#oar activitatea,
%# s participe la ntreinerea adposturilor din cldirile proprietate personal #i$ n ca de
necesitate$ la amena&area spaiilor de adpostire din teren,
g# s-#i asi!ure mi&loacele individuale de protecie$ trusa sanitar$ reerva de alimente #i ap$
precum #i alte materiale de prim necesitate pentru protecia familiilor lor,
&# s permit$ n situaii de ur!en civil$ accesul forelor #i mi&loacelor de intervenie n
incinte sau pe terenuri proprietate privat,
i# s permit instalarea mi&loacelor de alarmare pe cldirile proprietate privat sau aparin(nd
asociaiilor de locatari sau proprietari$ dup ca$ fr plat$ precum #i accesul persoanelor
autoriate$ n vederea ntreinerii acestora,
'# s accepte #i s efectuee evacuarea din onele afectate sau periclitate de deastre$ potrivit
msurilor dispuse #i aduse la cuno#tin de ctre autoritile abilitate,
(# s solicite aviele #i autoriaiile privind protecia civil$ n caurile prevute de le!e.
"2# 0ndeplinirea obli!aiilor prevute la alin. .1/ revine$ corespuntor situaiei n care se
!sesc$ #i cetenilor strini care desf#oar activiti$ au re#edina sau se afl n tranit$ dup ca$
pe teritoriul +om(niei.
"$# )etenii declarai inapi de munc din motive medicale sunt scutii$ pe timpul
interveniei n spri&inul forelor de protecie civil$ de prestarea de servicii ori de participarea la
e-ecutarea de lucrri$ evacuarea de bunuri #i altele asemenea$ care presupun efort fiic.
CAPITOLL I1 - 'tribuii #i obli!aii privind protecia civil
-.C/I0.A 1 - 'tribuii ale autoritilor administraiei publice
Art. 21. ! "1# 'utoritile administraiei publice centrale #i locale asi!ur stabilirea #i
inte!rarea msurilor de protecie civil n planurile #i pro!ramele de devoltare economico-
social ce se elaborea la nivel naional$ &udeean #i local #i urmresc realiarea acestora.
"2# Msurile #i aciunile de prevenire din planurile de protecie civil se planific #i se
e-ecut prioritar de ctre toate autoritile administraiei publice centrale #i locale$ potrivit
competenelor acestora.
"$# 'utoritile administraiei publice centrale #i locale poart ntrea!a rspundere pentru
asi!urarea condiiilor de supravieuire a populaiei afectate de urmrile situaiilor de ur!en.
"4# 'si!urarea condiiilor prevute la alin. .7/ se realiea prin serviciile de ur!en$
serviciile publice de !ospodrie comunal$ instituii #i a!eni economici$ inclusiv prin utiliarea$
n condiiile le!ii$ a bunurilor din reervele de stat #i a serviciilor #i bunurilor puse la dispoiie
de or!aniaii ne!uvernamentale rom(ne sau de comunitile locale #i populaia din onele
neafectate$ de state #i or!aniaii strine ori cu caracter internaional.
Art. 22. ! 3uvernul e-ercit urmtoarele atribuii principale*
a# aprob strate!ia naional a proteciei civile #i actele normative specifice$ potrivit
competenei,
b# analiea periodic #i ori de c(te ori situaia o impune activitatea de protecie civil,
c# aprob planul naional de asi!urare cu resurse umane$ materiale #i financiare pentru
!estionarea situaiilor de ur!en,
d# propune$ potrivit le!ii$ "re#edintelui +om(niei instituirea #i ncetarea strii de ur!en n
onele afectate,
e# nc%eie acorduri internaionale n domeniul proteciei civile,
%# adopt %otr(ri prin care se acord a&utoare de ur!en #i desp!ubiri persoanelor fiice #i
&uridice afectate,
g# aprob planificarea e-erciiilor #i a aplicaiilor de protecie civil cu caracter internaional,
&# solicit$ la nevoie$ spri&in internaional,
i# aprob acordarea de a&utor$ n urma solicitrilor$ statelor afectate de deastre.
Art. 2$. ! "1# Ministerele$ autoritile publice autonome #i celelalte or!ane de specialitate ale
administraiei publice centrale e-ercit urmtoarele atribuii principale*
a# stabilesc atribuiile ce revin structurilor proprii,
b# elaborea planuri #i pro!rame privind protecia civil n domeniul propriu de competen,
c# asi!ur resursele necesare interveniei,
d# constituie capaciti operaionale de intervenie$ pe care$ n ca de necesitate$ le pun la
dispoiie autoritilor administraiei publice locale,
e# iniia pro!rame sau teme de cercetare n domeniu,
%# constituie baa de date specific domeniului propriu de activitate$ necesar proteciei civile,
g# asi!ur participarea repreentanilor$ a e-perilor #i a speciali#tilor la activitile )omitetului
8aional pentru 4ituaii de 1r!en,
&# pun la dispoiie Ministerului 'dministraiei #i 2nternelor personal calificat n vederea
constituirii ec%ipelor de e-peri pentru evaluare sau personalul necesar interveniei$ dup ca,
i# pun la dispoiie )omitetului 8aional pentru 4ituaii de 1r!en datele #i informaiile
solicitate n scopul elaborrii strate!iei naionale de protecie civil$ a planurilor #i
pro!ramelor de protecie civil$ precum #i 2nspectoratului 3eneral pentru 4ituaii de 1r!en
pentru constituirea baei de date proprii,
'# asi!ur !estionarea tipurilor de riscuri specifice #i ndeplinirea funciilor de spri&in prin
structuri specifice domeniilor de competen$ potrivit le!ii. Or!aniarea #i funcionarea
acestor structuri se stabilesc prin %otr(re a 3uvernului.
"2# Ministerul 'prrii 8aionale planific #i e-ecut msurile de protecie civil$ potrivit
or!anirii #i planurilor specifice proprii #i planurilor comune cu alte ministere.
Art. 24. ! "1# Ministerul 'dministraiei #i 2nternelor e-ercit$ prin 2nspectoratul 3eneral
pentru 4ituaii de 1r!en$ urmtoarele atribuii principale*
a# elaborea #i preint 3uvernului$ spre aprobare$ proiectul de strate!ie naional a proteciei
civile,
b# elaborea #i aviea proiecte de acte normative specifice,
c# coordonea activitile de evacuare$ potrivit planurilor ntocmite,
d# or!aniea #i conduce activitatea de asanare a teritoriului de muniia rmas nee-plodat din
timpul conflictelor militare,
e# analiea periodic$ mpreun cu autoritile administraiei publice centrale$ stadiul realirii
msurilor necesare a fi luate n situaii de protecie civil,
%# elaborea norme metodolo!ice pentru ntocmirea planurilor de ur!en intern #i e-tern a
a!enilor economici,
g# or!aniea #i conduce e-erciii #i aplicaii de specialitate,
&# coordonea aciunile de limitare #i nlturare a urmrilor situaiilor de ur!en,
i# colaborea cu or!anisme internaionale de specialitate.
"2# 2nspectoratul 3eneral pentru 4ituaii de 1r!en este autoritate de re!lementare n
domeniul proteciei civile.
"$# )ontrolul de stat n domeniul proteciei civile se realiea prin activiti de aviare$
autoriare$ atestare$ recunoa#tere$ verificare$ control #i se e-ercit prin 2nspecia de "revenire din
structura 2nspectoratului 3eneral pentru 4ituaii de 1r!en$ respectiv prin inspeciile de
prevenire din cadrul inspectoratelor &udeene #i al municipiului 6ucure#ti$ n scopul aplicrii
unitare a prevederilor le!ale pe ntre! teritoriul +om(niei.
"4# 2nspectoratul 3eneral pentru 4ituaii de 1r!en ndepline#te rolul de punct naional de
contact n relaiile cu or!anisme internaionale de profil.
Art. 2). ! )onsiliile &udeene$ )onsiliul 3eneral al Municipiului 6ucure#ti$ consiliile locale
ale municipiilor$ ora#elor #i comunelor #i consiliile locale ale sectoarelor municipiului 6ucure#ti
au urmtoarele atribuii principale*
a# aprob or!aniarea proteciei civile la nivelul unitii administrativ-teritoriale$ analiea
anual #i ori de c(te ori este nevoie activitatea desf#urat #i adopt msuri pentru
mbuntirea acesteia,
b# aprob planurile anuale #i de perspectiv pentru asi!urarea resurselor umane$ materiale #i
financiare destinate prevenirii #i !estionrii situaiilor de ur!en,
c# particip$ potrivit le!ii$ la asi!urarea finanrii msurilor #i a aciunilor de protecie civil$
precum #i a serviciilor de ur!en #i a structurilor care au atribuii le!ale n acest domeniu,
d# stabilesc$ n condiiile le!ii$ ta-e speciale pe linia proteciei civile,
e# nfiinea$ n condiiile le!ii #i cu aviul 2nspectoratului 3eneral pentru 4ituaii de 1r!en$
centre de formare #i evaluare a personalului din serviciile voluntare de ur!en,
%# !estionea$ depoitea$ ntrein #i asi!ur conservarea aparaturii #i a materialelor de
protecie civil prin serviciile specialiate din subordine,
g# asi!ur spaiile necesare funcionrii inspectoratelor pentru situaii de ur!en
corespuntoare$ paa #i securitatea acestora #i a centrelor operaionale$ precum #i spaiile
pentru depoitarea materialelor de intervenie.
Art. 2*. ! "refectul are urmtoarele atribuii principale*
a# aprob planurile operative #i de pre!tire pe linia proteciei civile #i planificarea e-erciiilor
#i a altor activiti desf#urate la nivelul unitii administrativ-teritoriale,
b# urmre#te ndeplinirea msurilor de protecie civil la nivelul unitii administrativ-
teritoriale,
c# dispune$ potrivit le!ii$ instituirea strii de alert$ activarea sau folosirea$ dup ca$ a
formaiunilor de intervenie,
d# aprob sc%ema cu riscurile teritoriale ntocmit de inspectoratul pentru situaii de ur!en,
e# asi!ur condiii pentru buna desf#urare #i inte!rarea activitii forelor de intervenie din alte
&udee sau a ec%ipelor internaionale$ dup ca$ sosite n unitatea administrativ-teritorial n
scopul limitrii #i nlturrii efectelor deastrelor,
%# preint consiliului &udeean sau )onsiliului 3eneral al Municipiului 6ucure#ti$ dup ca$
propuneri de completare a sistemului de n#tiinare #i alarmare a populaiei$ a fondului de
adpostire$ a baei materiale #i alte msuri de protecie a populaiei$ a bunurilor materiale$ a
valorilor culturale #i a mediului,
g# e-ercit controlul aplicrii msurilor n situaiile de protecie civil.
Art. 2+. ! "rimarul are urmtoarele atribuii principale*
a# propune consiliului local structura or!aniatoric de protecie civil,
b# aduce la ndeplinire %otr(rile consiliului local n domeniul proteciei civile,
c# aprob planurile operative$ de pre!tire #i planificare a e-erciiilor de specialitate,
d# propune fondurile necesare realirii msurilor de protecie civil,
e# conduce e-erciiile$ aplicaiile #i activitile de pre!tire privind protecia civil,
%# coordonea activitatea serviciilor de ur!en voluntare,
g# aprob planurile de cooperare cu localitile nvecinate #i or!anismele ne!uvernamentale,
&# dispune msuri #i controlea modul de ntreinere a spaiilor de adpostire colective de ctre
administratorul acestora,
i# urmre#te realiarea$ ntreinerea #i funcionarea le!turilor #i mi&loacelor de n#tiinare #i
alarmare n situaii de protecie civil,
'# rspunde de alarmarea$ protecia #i pre!tirea populaiei pentru situaiile de protecie civil,
(# solicit asisten te%nic #i spri&in pentru !estionarea situaiilor de protecie civil,
l# e-ercit controlul aplicrii msurilor de protecie civil n plan local,
m# asi!ur evaluarea #i centraliarea solicitrilor de a&utoare #i desp!ubiri n situaii de
protecie civil$ precum #i distribuirea celor primite,
n# coordonea nemi&locit evacuarea populaiei din onele afectate de situaiile de protecie
civil,
o# stabile#te msurile necesare pentru asi!urarea %rnirii$ a carii #i a alimentrii cu ener!ie #i
ap a populaiei evacuate,
p# dispune msuri pentru asi!urarea ordinii publice n ona sinistrat,
2# cooperea cu primarii localitilor sau ai sectoarelor limitrofe$ dup ca$ n probleme de
interes comun,
r# !estionea$ depoitea$ ntreine #i conserv te%nica$ aparatura #i materialele de protecie
civil$ prin serviciile de specialitate subordonate.
-.C/I0.A a 2!a - Obli!aiile conductorilor instituiilor publice$ a!enilor economici$
proiectanilor$ constructorilor$ beneficiarilor #i salariailor
Art. 28. ! "1# )onductorii instituiilor publice$ patronii #i mana!erii a!enilor economici$
indiferent de forma de proprietate$ au urmtoarele obli!aii principale*
a# asi!ur identificarea$ monitoriarea #i evaluarea factorilor de risc specifici$ !eneratori de
evenimente periculoase,
b# stabilesc #i urmresc ndeplinirea msurilor #i a aciunilor de prevenire #i de pre!tire a
interveniei$ n funcie de ncadrarea n clasificarea de protecie civil,
c# or!aniea #i dotea$ pe baa criteriilor de performan elaborate de 2nspectoratul 3eneral
pentru 4ituaii de 1r!en$ servicii sau formaiuni proprii de ur!en #i stabilesc
re!ulamentul de or!aniare #i funcionare a acestora,
d# particip la e-erciii #i aplicaii de protecie civil #i conduc nemi&locit aciunile de alarmare$
evacuare$ intervenie$ limitare #i nlturare a urmrilor situaiilor de ur!en desf#urate de
unitile proprii,
e# asi!ur !ratuit forelor de intervenie c%emate n spri&in n situaii de ur!en ec%ipamentele$
substanele$ mi&loacele #i antidoturile adecvate riscurilor specifice,
%# or!aniea instruirea #i pre!tirea personalului ncadrat n munc privind protecia civil,
g# asi!ur alarmarea populaiei din ona de risc creat ca urmare a activitilor proprii
desf#urate,
&# prevd$ anual$ n bu!etul propriu$ fonduri pentru c%eltuieli necesare desf#urrii activitilor
de protecie civil,
i# n#tiinea persoanele #i or!anismele competente asupra factorilor de risc #i le semnalea$
de ndat$ cu privire la iminena producerii sau producerea unei situaii de ur!en civil la
nivelul instituiei sau a!entului economic,
'# stabilesc #i transmit ctre transportatorii$ distribuitorii #i utiliatorii produselor re!ulile #i
msurile de protecie specifice$ corelate cu riscurile previibile la utiliare$ manipulare$
transport #i depoitare,
(# nc%eie contracte$ convenii sau protocoale de cooperare cu alte servicii de ur!en
profesioniste sau voluntare,
l# menin n stare de funcionare mi&loacele de transmisiuni-alarmare$ spaiile de adpostire #i
mi&loacele te%nice proprii$ destinate adpostirii sau interveniei$ in evidena acestora #i le
verific periodic,
m# ndeplinesc alte obli!aii #i msuri stabilite$ potrivit le!ii$ de ctre or!anismele #i or!anele
abilitate.
"2# )onductorii instituiilor publice #i ai a!enilor economici$ indiferent de forma de
proprietate$ sunt obli!ai s permit instalarea$ fr plat$ a mi&loacelor de alarmare pe cldirile
proprii.
"$# '!enii economici a cror activitate preint pericole de accidente ma&ore n care sunt
implicate substane periculoase se supun #i prevederilor le!islaiei specifice.
Art. 2,. ! "ersoanele fiice sau &uridice care dein imobile n indiviiune sau le utiliea n
comun sunt obli!ate s cooperee pentru ndeplinirea msurilor de protecie civil pentru ntre!ul
imobil sau ansamblu de imobile.
Art. $0. ! "1# "roiectanii$ constructorii #i beneficiarii de investiii au urmtoarele obli!aii*
a# s prevad n documentaiile te%nice ale investiiilor msurile specifice$ ec%ipamentele #i
dotrile necesare$ conform normativelor n vi!oare$ #i s asi!ure realiarea lor nainte de
darea n e-ploatare a investiiei,
b# s obin toate aviele$ autoriaiile #i acordurile privind protecia civil$ prevenirea #i
stin!erea incendiilor #i de mediu$ conform le!ii$ #i s urmreasc realiarea msurilor
stabilite n cuprinsul acestora,
c# s evaluee riscul seismic al onei n care se e-ecut lucrrile #i s ntocmeasc proiectul$
respectiv s e-ecute construcia sau instalaia conform !radului de risc seismic evaluat.
"2# 0n toate faele de cercetare$ proiectare$ e-ecuie #i pe ntrea!a lor durat de e-isten$
construciile #i amena&rile$ ec%ipamentele$ utila&ele #i instalaiile te%nolo!ice pentru autoriare
n domeniul proteciei civile se supun unei e-aminri sistematice #i calificate pentru
identificarea$ evaluarea #i controlul riscurilor$ n condiiile prevute de re!lementrile specifice.
"$# Obli!aia e-ecutrii activitilor prevute la alin. .2/ revine persoanelor care concur la
proiectarea$ realiarea$ e-ploatarea$ ntreinerea$ repararea$ postutiliarea construciilor$ a
ec%ipamentelor #i a instalaiilor te%nolo!ice$ potrivit obli!aiilor #i rspunderilor prevute de
le!e.
"4# Metodolo!ia privind identificarea$ evaluarea #i controlul riscurilor se elaborea de
2nspectoratul 3eneral pentru 4ituaii de 1r!en$ se aprob prin ordin al ministrului
administraiei #i internelor #i se public n Monitorul Oficial al +om(niei$ "artea 2.
Art. $1. ! 4alariaii au urmtoarele drepturi #i obli!aii*
a# s beneficiee$ n mod !ratuit$ de ec%ipament de protecie individual$ de tratament medical
#i antidoturi$ dac sunt ncadrai la a!eni economici sau instituii cu surse de risc nuclear$
c%imic sau biolo!ic,
b# s beneficiee de msurile de protecie social prevute prin le!e pentru perioadele de
ntrerupere a activitii$ impuse de situaiile de protecie civil,
c# s respecte normele$ re!ulile #i msurile de protecie civil stabilite,
d# s participe la instruiri$ e-erciii$ aplicaii #i la alte forme de pre!tire specific.
CAPITOLL 1 - "re!tirea pentru protecia civil
Art. $2. ! "re!tirea pentru protecia civil cuprinde pre!tirea populaiei #i a salariailor$
pre!tirea serviciilor de ur!en$ pre!tirea personalului cu funcii de conducere pe linia
proteciei civile$ precum #i a personalului de specialitate.
Art. $$. ! "1# "re!tirea profesional a serviciilor de ur!en #i a altor fore cu care se
cooperea se realiea pe baa pro!ramelor anuale de pre!tire$ aprobate de #efii acestora.
"2# "lanificarea e-erciiilor #i a aplicaiilor de cooperare privind protecia civil la care
particip$ potrivit specificului acestora$ serviciile de ur!en$ forele de protecie #i spri&in #i
populaia se aprob de prefect$ primar sau de ministrul administraiei #i internelor$ dup ca.
"$# ;-erciiile de cooperare inter&udeene<re!ionale #i cele cu caracter internaional se aprob
de 3uvern$ la propunerea ministrului administraiei #i internelor.
4# 0n documentele de planificare a pre!tirii privind protecia civil se prevd #i resursele
materiale #i financiare necesare$ precum #i cine le asi!ur.
Art. $4. ! "1# 2niierea$ calificarea$ perfecionarea sau specialiarea conductorilor structurilor
specialiate de protecie civil #i a #efilor serviciilor de ur!en$ a personalului de specialitate$
precum #i a altor persoane cu atribuii n acest domeniu se realiea prin cursuri$ convocri sau
instructa&e #i se desf#oar n )entrul 8aional de "re!tire pentru Mana!ementul 4ituaiilor de
1r!en #i n centrele onale ale acestuia$ precum #i n 2nstitutul 8aional de 'dministraie sau n
alte instituii de nvm(nt de profil.
"2# "re!tirea pentru protecia civil n instituiile de nvm(nt militar este obli!atorie #i se
desf#oar pe baa tematicilor elaborate cu consultarea 2nspectoratului 3eneral pentru 4ituaii de
1r!en.
Art. $). ! @ormarea$ perfecionarea #i specialiarea personalului serviciilor de ur!en
profesioniste #i al structurilor componente ale 4istemului 8aional de Mana!ement al 4ituaiilor
de 1r!en se realiea n instituiile de nvm(nt de profil din subordinea Ministerului
'dministraiei #i 2nternelor$ a Ministerului 'prrii 8aionale$ precum #i n alte uniti abilitate
din ar #i din strintate.
Art. $*. ! "1# 2nformarea #i educarea preventiv a populaiei privind protecia civil sunt
obli!atorii #i se asi!ur prin* instituiile de nvm(nt #i educaie de toate !radele$ mi&loacele de
informare n mas #i serviciile profesioniste pentru situaii de ur!en.
"2# Ministerul ;ducaiei #i )ercetrii$ n colaborare cu 2nspectoratul 3eneral pentru 4ituaii
de 1r!en$ stabile#te$ prin protocol$ temele #i activitile practic-aplicative de educaie privind
protecia civil$ care se includ n pro!ramele de nvm(nt$ precum #i n planurile activitilor
e-tra#colare.
"$# 4ocietile publice #i private$ naionale #i locale$ de radio #i televiiune$ precum #i presa
scris sunt obli!ate s asi!ure preentarea n emisiunile$ respectiv n #tirile #i reporta&ele
acestora$ a riscurilor poteniale$ msurilor preventive #i a modului de aciune #i comportare a
populaiei pe timpul situaiilor de ur!en civil.
"4# 5a informarea #i educarea preventiv a populaiei privind protecia civil particip #i
or!aniaiile ne!uvernamentale de interes public$ potrivit statutelor #i specificului activitilor
acestora.
Art. $+. ! "1# 2nstruirea salariailor privind protecia civil se asi!ur sistematic$ de re!ul
mpreun cu instructa&ele de prevenire #i stin!ere a incendiilor$ n condiiile stabilite prin
dispoiiile !enerale elaborate de 2nspectoratul 3eneral pentru 4ituaii de 1r!en #i aprobate de
ministrul administraiei #i internelor.
"2# "articiparea salariailor la instruire constituie sarcin de serviciu.
Art. $8. ! "eriodic$ pe baa planurilor #i a pro!ramelor de pre!tire #i cu aprobarea
primarului localitii$ se efectuea e-erciii de alarmare public.
CAPITOLL 1I - "rotecia populaiei #i a bunurilor materiale
Art. $,. ! "rotecia populaiei$ a bunurilor materiale #i a valorilor culturale se realiea
printr-un ansamblu de activiti const(nd n* n#tiinare$ avertiare #i alarmare$ adpostire$
protecie nuclear$ biolo!ic #i c%imic$ evacuare #i alte msuri te%nice #i or!aniatorice
specifice.
-.C/I0.A 1 - 0n#tiinarea$ avertiarea #i alarmarea
Art. 40. ! "1# 0n#tiinarea se realiea de 2nspectoratul 3eneral pentru 4ituaii de 1r!en
sau de serviciile de ur!en profesioniste$ dup ca$ pe baa informaiilor primite de la populaie
sau de la structurile care monitoriea sursele de risc.
"2# 'vertiarea populaiei se realiea de ctre autoritile administraiei publice centrale sau
locale$ dup ca$ prin mi&loacele de avertiare specifice$ n baa n#tiinrii primite de la
structurile abilitate.
Art. 41. ! "1# "realarmarea se realiea de 2nspectoratul 3eneral pentru 4ituaii de 1r!en
#i de serviciile de ur!en profesioniste$ dup ca$ pe baa informaiilor primite de la 4tatul
Ma&or 3eneral$ #i de structurile specialiate din cadrul cate!oriilor de fore armate$ pe baa
planurilor de cooperare ntocmite n acest sens.
"2# 'larmarea populaiei se realiea de autoritile administraiei publice centrale sau locale$
dup ca$ prin mi&loacele specifice$ pe baa n#tiinrii primite de la structurile abilitate.
Art. 42. ! "1# Mi&loacele de avertiare #i alarmare specifice se instalea n locurile stabilite
de 2nspectoratul 3eneral pentru 4ituaii de 1r!en #i de serviciile de ur!en profesioniste.
"2# 8ormele te%nice privind instalarea sistemului inte!rat de avertiare #i alarmare a
populaiei #i instruciunile privind semnalele #i mesa&ele de avertiare #i alarmare se elaborea
de 2nspectoratul 3eneral pentru 4ituaii de 1r!en$ se aprob prin ordin al ministrului
administraiei #i internelor #i se public n Monitorul Oficial al +om(niei$ "artea 2.
$# Mesa&ele de avertiare #i alarmare se transmit obli!atoriu$ cu prioritate #i !ratuit prin toate
sistemele de telecomunicaii$ posturile #i reelele de radio #i de televiiune$ inclusiv prin satelit #i
cablu$ care operea pe teritoriul +om(niei$ la solicitarea e-pres a #efilor structurilor de
protecie civil.
Art. 4$. ! 0n caul unui atac iminent$ n situaia n care nu s-a declarat starea de rboi$
primele mesa&e de prealarm #i de alarm se transmit cu aprobarea ministrului administraiei #i
internelor$ pe baa n#tiinrilor 4tatului Ma&or 3eneral #i structurilor specialiate din cadrul
cate!oriilor de fore armate$ conform planurilor de cooperare ntocmite n acest sens.
Art. 44. ! "1# @olosirea mi&loacelor de alarmare n caul producerii unor deastre se e-ecut
numai cu aprobarea primarului localitii$ a conductorului instituiei publice sau a a!entului
economic implicat$ dup ca$ ori a mputerniciilor acestora.
"2# 4istemul de n#tiinare$ avertiare #i alarmare la localiti$ instituii publice #i a!eni
economici se verific periodic prin e-ecutarea de antrenamente #i e-erciii.
"$# @olosirea mi&loacelor te%nice de alarmare #i alertare cu nclcarea prevederilor le!ale #i a
normelor te%nice prevute la art. 42 alin. .2/ este interis.
-.C/I0.A a 2!a - 'dpostirea
Art. 4). ! "1# "entru protecia populaiei #i a bunurilor din patrimoniul cultural naional de
efectele atacurilor din aer se realiea sistemul naional de adpostire$ care cuprinde* adposturi
pentru puncte de comand destinate 4istemului 8aional de Mana!ement al 4ituaiilor de
1r!en$ adposturi publice de protecie civil aflate n administrarea consiliilor locale #i fondul
privat de adpostire realiat de a!enii economici #i proprietarii de imobile.
"2# 'utoritile administraiei publice$ instituiile publice$ a!enii economici #i proprietarii de
imobile au obli!aia s prevad n planurile de investiii #i s realiee adposturi de protecie
civil.
"$# 'utoritile administraiei publice centrale #i locale #i serviciile de ur!en de la toate
nivelurile de competen vor identifica #i vor stabili posibilitile de utiliare pentru adpostire a
unor !alerii de min$ tuneluri$ pe#teri$ !rote etc. e-istente n apropierea onelor dens populate sau
n one prevute pentru amena&are de tabere de sinistrai$ evacuai sau refu!iai.
"4# )ate!oriile de construcii la care este obli!atorie realiarea de adposturi publice de
protecie civil$ precum #i adposturile care se amena&ea ca puncte de comand se aprob prin
%otr(re a 3uvernului$ la propunerea Ministerului 'dministraiei #i 2nternelor.
")# 'dposturile publice de protecie civil prevute n documentaiile te%nice ale
investiiilor se aviea te%nic$ premer!tor eliberrii autoriaiilor de construire$ de ctre
serviciile de ur!en profesioniste$ potrivit metodolo!iei elaborate de 2nspectoratul 3eneral
pentru 4ituaii de 1r!en$ aprobat de ministrul administraiei #i internelor #i publicat n
Monitorul Oficial al +om(niei$ "artea 2.
"*# 0n timp de pace adposturile publice de protecie civil$ cu e-cepia spaiilor amena&ate ca
puncte de comand$ pot fi utiliate pentru alte destinaii$ cu respectarea normelor te%nice$ cu
obli!aia de a fi eliberate n situaii de ur!en n ma-imum 24 de ore #i cu informarea prealabil
a centrelor operaionale din cadrul serviciilor de ur!en profesioniste.
"+# 'dposturile publice de protecie civil se inspectea periodic de ctre personalul de
specialitate al serviciilor de ur!en profesioniste, deintorii #i utiliatorii acestor adposturi sunt
obli!ai s ndeplineasc normele #i msurile stabilite pentru meninerea adposturilor #i a
instalaiilor utilitare ale acestora n stare de funcionare.
"8# )onstruirea adposturilor #i amena&area altor spaii de adpostire cuprinse n planurile de
mobiliare se e-ecut la punerea n aplicare a planurilor respective.
Art. 4*. ! 2nspectoratul 3eneral pentru 4ituaii de 1r!en constituie n depoitele #i unitile
de lo!istic direct subordonate reerva naional de mi&loace te%nico-materiale necesare
asi!urrii condiiilor de supravieuire a populaiei afectate de situaii de ur!en.
-.C/I0.A a $!a - 'sanarea teritoriului de muniia rmas nee-plodat
Art. 4+. ! 'sanarea terenului #i neutraliarea muniiei rmase nee-plodate din timpul
conflictelor armate se e-ecut de ctre subuniti specialiate #i speciali#ti pirote%nicieni din
2nspectoratul 3eneral pentru 4ituaii de 1r!en sau din serviciile de ur!en profesioniste$ dup
ca$ potrivit instruciunilor #i normelor te%nice elaborate de 2nspectoratul 3eneral pentru 4ituaii
de 1r!en #i aprobate prin ordin al ministrului administraiei #i internelor.
Art. 48. ! "1# Muniiile se distru! n poli!oane ale Ministerului 'dministraiei #i 2nternelor #i
Ministerului 'prrii 8aionale sau pe terenuri puse la dispoiie de autoritile administraiei
publice locale n a cror ra administrativ-teritorial se e-ecut lucrrile de asanare. :erenurile
stabilite pentru distru!erea muniiei se amena&ea potrivit instruciunilor #i normelor te%nice
specifice$ elaborate de 2nspectoratul 3eneral pentru 4ituaii de 1r!en.
"2# 'utoritile administraiei publice locale sau$ dup ca$ instituiile publice #i a!enii
economici asi!ur subunitii de intervenie care e-ecut asanarea pirote%nic accesul n teren #i$
!ratuit$ m(na de lucru au-iliar$ mi&loace de transport cu #oferi #i carburantul aferent$
materialele$ asistena sanitar$ precum #i caarea #i %rnirea efectivelor necesare acestor lucrri.
"$# "aa muniiilor #i a terenurilor n curs de asanare$ precum #i nsoirea transporturilor de
muniii se e-ecut de personal autoriat.
Art. 4,. ! "1# "ersoanele fiice #i &uridice care iau cuno#tin de e-istena muniiilor au
obli!aia s anune de ndat centrul operaional din cadrul serviciului de ur!en profesionist$
dispeceratul inte!rat de ur!en$ poliia sau primarul$ dup ca.
"2# 4e interice persoanelor fiice neautoriate s ridice$ s manipulee ori s utiliee
muniia nee-plodat.
Art. )0. ! Materialele e-ploive #i mi&loacele de aprindere necesare pentru distru!erea
muniiei rmase nee-plodate se pun la dispoiie speciali#tilor pirote%nicieni$ la cererea
2nspectoratului 3eneral pentru 4ituaii de 1r!en$ prin comandamentele &udeene de &andarmi.
Art. )1. ! @ormaiunile de intervenie prevute la art. 4> e-ecut !ratuit aciuni de distru!ere
a poarelor care pun n pericol localitile sau si!urana ceteanului.
-.C/I0.A a 4!a - "rotecia nuclear$ radiolo!ic$ c%imic #i biolo!ic
Art. )2. ! "1# "rotecia nuclear$ radiolo!ic$ c%imic #i biolo!ic a populaiei se realiea
prin mi&loace de protecie individual$ colectiv sau prin alte msuri te%nice #i or!aniatorice
specifice$ cu prioritate n onele de risc.
"2# 2nstituiile publice #i a!enii economici care produc$ transport$ depoitea sau
manipulea substane periculoase n cantiti care pot pune n pericol viaa #i sntatea
cetenilor or!aniea #i e-ecut controlul contaminrii radioactive$ c%imice #i biolo!ice a
materiilor prime #i produselor finite #i realiea msurile de decontaminare a personalului
propriu$ terenului$ cldirilor #i utila&elor.
Art. )$. ! Mi&loacele de protecie individual a cetenilor se asi!ur potrivit criteriilor
elaborate de 2nspectoratul 3eneral pentru 4ituaii de 1r!en #i aprobate prin %otr(re a
3uvernului.
Art. )4. ! Decontaminarea se realiea prin operaiuni #i te%nici speciale efectuate de ctre
serviciile de ur!en$ unele uniti militare #i a!eni economici$ potrivit normelor te%nice
elaborate de ministerele de profil #i aviate de 2nspectoratul 3eneral pentru 4ituaii de 1r!en.
Art. )). ! "1# Depoluarea const n luarea unor msuri specifice pentru identificarea #i
eliminarea surselor poluante$ limitarea$ ndeprtarea sau neutraliarea a!enilor poluatori ai apei$
aerului #i terenului.
"2# Msurile de depoluare sunt nsoite$ dup ca$ de evacuarea persoanelor #i a animalelor
din mediul poluat sau de intericerea utilirii apei$ a alimentelor #i a fura&elor contaminate.
"$# 4e interice comercialiarea sau utiliarea pentru consum a bunurilor contaminate.
"4# '!enii economici #i instituiile publice au obli!aia s avertiee imediat populaia
asupra riscurilor de poluare #i contaminare a onelor limitrofe unitilor respective #i s intervin
cu forele #i mi&loacele de care dispun pentru protecia populaiei #i nlturarea efectelor polurii.
-.C/I0.A a )!a - ;vacuarea
Art. )*. ! ;vacuarea n caul deastrelor se e-ecut pe baa planurilor ntocmite n acest
scop$ conform le!islaiei n vi!oare.
Art. )+. ! "1# :recerea la e-ecutarea aciunii de evacuare n situaii de deastre se %otr#te
de primar sau de prefect$ dup ca$ la propunerea comitetului pentru situaii de ur!en
competent.
"2# 0n situaii de conflict armat$ evacuarea se aprob de )onsiliul 4uprem de 'prare a 9rii$
la propunerea ministrului aprrii naionale.
Art. )8. ! "rincipiile evacurii n situaii de conflict armat se stabilesc prin %otr(re a
3uvernului.
Art. ),. ! 'ccesul persoanelor neautoriate n onele afectate #i periculoase$ delimitate #i
marcate corespuntor$ care intr sub incidena situaiilor de protecie civil$ este interis.
CAPITOLL 1II - 5imitarea #i nlturarea urmrilor situaiilor de protecie civil
Art. *0. ! "1# 5imitarea #i nlturarea urmrilor situaiilor de protecie civil cuprind
ansamblul de activiti #i aciuni e-ecutate n scopul restabilirii situaiei de normalitate n onele
afectate.
"2# 5a aciunile de limitare #i nlturare a urmrilor situaiilor de protecie civil particip
structuri de intervenie din cadrul 2nspectoratului 3eneral pentru 4ituaii de 1r!en$ e-istente pe
timp de pace sau care se pot mobilia n timp scurt$ uniti #i formaiuni militare ale Ministerului
'dministraiei #i 2nternelor$ Ministerului 'prrii 8aionale$ servicii de ur!en voluntare$
formaiuni de )ruce +o#ie #i alte structuri cu atribuii n domeniu.
"$# 2ntervenia se realiea pe baa planurilor de intervenie #i cooperare ntocmite de
autoritile competente.
Art. *1. ! "1# 5a limitarea #i nlturarea urmrilor deastrelor pot participa #i formaiuni de
intervenie private.
"2# 'utoriarea formaiunilor prevute la alin. .1/ se e-ecut pe baa normelor
metodolo!ice elaborate de 2nspectoratul 3eneral pentru 4ituaii de 1r!en #i aprobate de
ministrul administraiei #i internelor.
Art. *2. ! "rincipiile de or!aniare$ de conducere #i modul de utiliare a serviciilor de
ur!en profesioniste #i voluntare$ unitilor de intervenie$ formaiunilor de intervenie
specialiate #i private n aciunile de limitare #i nlturare a urmrilor situaiilor de protecie
civil$ precum #i planurile operative ntocmite n acest scop se stabilesc prin re!ulamente$ ordine
#i instruciuni elaborate de 2nspectoratul 3eneral pentru 4ituaii de 1r!en #i aprobate de
ministrul administraiei #i internelor.
Art. *$. ! "1# )onducerea activitilor de intervenie se realiea prin reeaua centrelor
operaionale #i operative sau a punctelor de comand e-istente la autoritile administraiei
publice centrale #i locale$ precum #i la instituiile publice #i a!enii economici.
"2# )onducerea nemi&locit a operaiunilor de intervenie se asi!ur de comandantul aciunii$
mputernicit potrivit le!ii$ care poate fi a&utat n ndeplinirea sarcinilor de ctre !rupa operativ #i
punctul operativ avansat.
"$# 3rupa operativ se constituie$ prin ordin al prefectului$ din personal cu putere de deciie
#i speciali#ti ai serviciilor de ur!en ale autoritilor publice$ ai a!enilor economici #i
instituiilor implicate n !estionarea situaiei de ur!en.
"4# "unctul operativ avansat este mobil #i se asi!ur de ctre serviciul de ur!en profesionist
sau de 2nspectoratul 3eneral pentru 4ituaii de 1r!en$ printr-o autospecial ec%ipat #i
ncadrat corespuntor. 0n funcie de amplasamentul fa de ona afectat$ rolul punctului
operativ poate fi preluat de centrul operaional.
")# "(n la sosirea la faa locului a comandantului aciunii$ conducerea operaiunilor se
asi!ur de comandantul sau de #eful formaiunii de intervenie din serviciul de ur!en$ cu
spri&inul repreentanilor autoritii administraiei publice locale sau al patronului$ dup ca.
"*# )oordonarea elaborrii #i derulrii pro!ramelor de recuperare$ reabilitare sau de
restaurare pe timpul situaiilor de ur!en se asi!ur de ctre repreentanii autoritilor$
instituiilor sau ai a!enilor economici stabilii de comitetele pentru situaii de ur!en
competente.
CAPITOLL 1III - 'si!urarea material #i financiar
-.C/I0.A 1 - 'si!urarea material
Art. *4. ! 'utoritile administraiei publice centrale #i locale$ instituiile publice #i a!enii
economici au obli!aia s planifice #i s realiee asi!urarea material #i financiar a proteciei
civile$ potrivit le!ii.
Art. *). ! "1# 0nestrarea #i dotarea 2nspectoratului 3eneral pentru 4ituaii de 1r!en #i a
structurilor subordonate cu te%nic$ aparatur #i materiale specific militare se asi!ur de
Ministerul 'dministraiei #i 2nternelor$ pe baa normelor de nestrare #i dotare aprobate de
ministrul administraiei #i internelor.
"2# 0nestrarea #i dotarea structurilor de protecie civil cu bunuri materiale specifice$ altele
dec(t cele prevute la alin. .1/$ se e-ecut pe baa normelor de nestrare #i dotare elaborate de
2nspectoratul 3eneral pentru 4ituaii de 1r!en #i aprobate de ministrul administraiei #i
internelor.
Art. **. ! "1# )ontractarea #i aproviionarea cu te%nic #i materiale se asi!ur de fiecare
beneficiar$ contra cost. :e%nica #i alte cate!orii de materiale necesare proteciei civile se asi!ur
#i din donaii$ sponsoriri sau din alte surse le!al constituite.
"2# :e%nica #i materialele provenite din donaii e-terne sunt scutite de ta-e vamale.
Art. *+. ! "1# 0ntreinerea$ repararea$ depoitarea #i evidena mi&loacelor te%nice de protecie
civil$ precum #i durata normat de folosin a acestora se realiea potrivit normelor te%nice
elaborate de 2nspectoratul 3eneral pentru 4ituaii de 1r!en #i aprobate de ministrul
administraiei #i internelor.
"2# Montarea$ ntreinerea$ repararea #i e-ploatarea sistemelor de alarmare$ de comunicaii #i
informatice de protecie civil se asi!ur cu spri&inul operatorilor economici de profil$ pe baa
contractelor sau a conveniilor le!ale nc%eiate cu ace#tia.
Art. *8. ! "1# Materialele didactice necesare pentru protecia civil* filme$ diafilme$ plan#e$
manuale$ bro#uri$ pliante$ reviste #i altele se realiea de Ministerul 'dministraiei #i 2nternelor
#i se asi!ur !ratuit autoritilor administraiei publice$ instituiilor publice #i a!enilor
economici.
"2# 'utoritile publice$ instituiile publice #i a!enii economici au obli!aia de a realia
materiale de populariare a activitilor de protecie civil$ emisiuni de radio #i de televiiune$
precum #i alte activiti cu resurse proprii sau altele le!al constituite$ cu acordul 2nspectoratului
3eneral pentru 4ituaii de 1r!en #i al serviciilor de ur!en profesioniste.
-.C/I0.A a 2!a - 'si!urarea financiar
Art. *,. ! "1# @inanarea c%eltuielilor cu protecia civil se asi!ur$ potrivit le!ii$ din bu!etul
de stat$ din bu!etele locale$ din bu!etele instituiilor publice autonome$ ale instituiilor publice
finanate inte!ral sau parial din venituri proprii #i din bu!etele proprii ale a!enilor economici$
dup ca.
"2# @inanarea serviciilor de ur!en se asi!ur de ctre persoanele &uridice care le-au
constituit.
"$# Obiectivele de investiii de interes naional pentru protecia civil se finanea de la
bu!etul de stat.
Art. +0. ! "1# )%eltuielile pentru realiarea adposturilor de protecie civil aferente
construciilor cu destinaie de locuin$ birouri$ centre comerciale sau destinate oricror
manifestri publice #i care$ potrivit normelor specifice$ trebuie s fie prevute$ din construcie$
cu asemenea adposturi se suport de ctre proprietar.
"2# "entru suportarea parial sau inte!ral a costurilor realirii adposturilor de protecie
civil aferente construciei cu destinaie de locuin$ se pot aloca fonduri cu destinaia de
subvenii$ ce se acord cetenilor o sin!ur dat$ n condiiile stabilite prin %otr(re a
3uvernului.
Art. +1. ! @inanarea a&utoarelor de ur!en$ a desp!ubirilor$ precum #i a unor lucrri sau
c%eltuieli neprevute se asi!ur din fondul de intervenie constituit la dispoiia 3uvernului
pentru nlturarea efectelor unor deastre.
Art. +2. ! "entru finanarea unor c%eltuieli curente #i de capital privind protecia civil pot fi
utiliate$ potrivit le!ii$ donaii$ sponsoriri$ venituri din prestri de servicii$ contribuii ale
societilor #i ale caselor de asi!urare sau de reasi!urare$ precum #i alte surse le!ale.
Art. +$. ! @undamentarea #i ntocmirea documentaiei te%nice privind investiiile aferente
proteciei civile se realiea pe baa normelor metodolo!ice elaborate de 2nspectoratul 3eneral
pentru 4ituaii de 1r!en #i aprobate prin ordin al ministrului administraiei #i internelor.
Art. +4. ! "1# )%eltuielile pentru dotarea cu aparatur$ mi&loace te%nice #i materialele
necesare centrelor onale de pre!tire n domeniul proteciei civile se suport de Ministerul
'dministraiei #i 2nternelor$ n limita sumelor aprobate cu aceast destinaie. Derularea
fondurilor se face prin bu!etul 2nspectoratului 3eneral pentru 4ituaii de 1r!en.
"2# )onsiliile &udeene ale &udeelor n care funcionea centrele de pre!tire onal pentru
pre!tirea specific proteciei civile vor pune la dispoiie acestora terenul$ cldirile$ precum #i
c%eltuielile de ntreinere aferente acestora.
CAPITOLL I3 - )ontravenii #i sanciuni
Art. +). ! 0nclcarea prevederilor preentei le!i atra!e rspunderea &uridic civil$
contravenional sau penal$ dup ca.
Art. +*. ! )onstituie contravenii la prevederile preentei le!i urmtoarele fapte
a# neincluderea msurilor de protecie civil n pro!ramele de devoltare economico-social sau
n proiectele de bu!et,
b# neor!aniarea serviciilor de ur!en voluntare sau neasi!urarea nestrrii #i a pre!tirii
profesionale a acestora,
c# nentocmirea planurilor de intervenie sau a altor documente operative de rspuns n situaii
de ur!en ori neasi!urarea punerii acestora n aplicare la declan#area situaiilor de ur!en,
d# neasi!urarea n#tiinrii$ a avertirii$ a alarmrii sau a evacurii populaiei n situaii de
ur!en,
e# neasi!urarea identificrii$ a monitoririi #i a evalurii factorilor de risc !eneratori de
evenimente periculoase sau nestabilirea msurilor de protecie mpotriva efectelor ne!ative
ale acestora,
%# neasi!urarea nestrrii$ a dotrii #i a ec%iprii cu mi&loace te%nice de protecie civil$ precum
#i nemeninerea n stare de operativitate a acestora,
g# nesolicitarea avielor$ a acordurilor sau a autoriaiilor privind protecia civil ori
nendeplinirea msurilor #i a condiiilor prevute n acestea,
&# neelaborarea re!ulamentelor$ a normelor$ a metodolo!iilor #i a dispoiiilor privind protecia
civil,
i# neprevederea n documentele te%nico-economice ale investiiilor a adposturilor$ a dotrilor
#i a msurilor de utilitate public privind protecia civil sau nerealiarea la termen a
acestora,
'# nemeninerea adposturilor publice de protecie civil n bun stare de utiliare pe timpul
situaiilor e-cepionale$ corespuntoare destinaiilor acestora,
(# neparticiparea la instruirile$ e-erciiile #i aplicaiile de pre!tire privind protecia civil,
l# nendeplinirea msurilor de protecie nuclear$ biolo!ic #i c%imic a populaiei,
m# neanunarea sau neinformarea despre evenimentele periculoase produse sau privind msurile
de protecie civil luate ori necesar a fi luate,
n# folosirea n alte scopuri a mi&loacelor te%nice de protecie civil cu destinaie public,
o# intericerea accesului personalului #i al mi&loacelor te%nice ale serviciilor de ur!en n
scopul ndeplinirii atribuiilor le!ale specifice,
p# neconstituirea reervelor de resurse te%nico-materiale necesare proteciei civile$ prevute n
planurile specifice,
2# nendeplinirea funciilor de spri&in stabilite pe timpul situaiilor de ur!en,
r# accesul persoanelor neautoriate pe timpul situaiilor de ur!en n onele afectate$ interise
accesului #i care sunt delimitate #i marcate corespuntor,
4# necompensarea contravalorii serviciilor prestate pe timpul situaiilor de ur!en,
t# nendeplinirea msurilor stabilite pentru asi!urarea condiiilor de supravieuire a populaiei
afectate.
Art. ++. ! "1# )ontraveniile prevute la art. >A se sancionea cu amend dup cum
urmea*
a# de la =00.000 lei la 1.000.000 lei$ faptele prevute la lit. B/ #i m/,
b# de la 1.000.000 lei la =.000.000 lei$ faptele prevute la lit. c/ #i !/,
c# de la =.000.000 lei la 10.000.000 lei$ faptele prevute la lit. %/$ n/$ o/$ C/$ s/ #i t/,
d# de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei$ faptele prevute la lit. a/$ b/$ d/$ i/$ &/ #i p/,
e# de la 20.000.000 lei la =0.000.000 lei$ faptele prevute la lit. e/$ f/$ l/ #i r/.
"2# 4anciunile contravenionale se aplic persoanelor fiice sau &uridice$ dup ca
.Art. +8. ! )onstatarea contraveniilor #i aplicarea sanciunilor se fac de ctre personalul
serviciilor de ur!en profesioniste cu atribuii de ndrumare$ control$ intervenie #i constatare a
nclcrilor le!ii n domeniul proteciei civile$ desemnat de inspectorul !eneral al 2nspectoratului
3eneral pentru 4ituaii de 1r!en #i nominaliat de inspectorii-#efi$ precum #i de ctre
persoanele anume desemnate de ctre conductorii autoritilor administraiei publice cu atribuii
n domeniu.
Art. +,. ! )ontraveniilor prevute de preenta le!e le sunt aplicabile prevederile
Ordonanei 3uvernului nr. 2<2001 privind re!imul &uridic al contraveniilor$ aprobat cu
modificri #i completri prin 5e!ea nr. 1D0<2002$ cu modificril ulterioare.
CAPITOLL 3 - Dispoiii tranitorii #i finale
Art. 80. ! "1# 'ctele normative ce deriv din preenta le!e$ prevute a se elabora #i aproba
prin %otr(ri ale 3uvernului$ se emit n termen de 90 de ile de la intrarea n vi!oare a preentei
le!i.
"2# +e!lementrile te%nice prevute a fi aprobate prin ordine ale mini#trilor se emit n
termen de 1D0 de ile de la intrarea n vi!oare a preentei le!i #i se public n Monitorul Oficial
al +om(niei$ "artea 2.
Art. 81. ! 4emnul distinctiv naional pentru identificarea personalului #i marcarea mi&loacelor
te%nice$ a adposturilor #i a altor bunuri de protecie civil$ uniforma #i cartea de identitate
specifice personalului specialiat cu atribuii n domeniul proteciei civile se stabilesc prin
%otr(re a 3uvernului$ in(ndu-se seama de prevederile re!lementrilor internaionale.
Art. 82. ! "reenta le!e intr n vi!oare la A0 de ile de la data publicrii n Monitorul Oficial
al +om(niei$ "artea 2.
Art. 8$. ! "e data intrrii n vi!oare a preentei le!i se abro! 5e!ea proteciei civile nr.
10A<199A$ publicat n Monitorul Oficial al +om(niei$ "artea 2$ nr. 241 din 7octombrie 199A$ cu
modificrile #i completrile ulterioare$ #i Ordonana 3uvernului nr. 4><1994 privind aprarea
mpotriva deastrelor$ publicat n Monitorul Oficial al +om(niei$ "artea 2$ nr. 242 din 29 au!ust
1994$ aprobat prin 5e!ea nr. 124<199=$ cu modificrile #i completrile ulterioare.
'ceast le!e a fost adoptat de "arlamentul +om(niei$ cu respectarea prevederilor art. >= #i
ale art. >A alin. .1/ din )onstituia +om(niei$ republicat.

S-ar putea să vă placă și