Sunteți pe pagina 1din 10

ORDIN nr.

158 din 22 februarie 2007


pentru aprobarea Criteriilor de performan privind constituirea,
ncadrarea i dotarea serviciilor private pentru situaii de urgen
EMITENT: MINISTE!" #$MINIST#%IEI &I INTENE"'
PUBLICT !N: M'NIT'!" '(ICI#" nr) *+, din * martie -,,.
#v/nd n vedere prevederile art) 0- alin) 102 din "egea nr) 0,.3-,,4 privind aprarea mpotriva
incendiilor, ale art) *+ alin) 152 din "egea nr) 56*3-,,5 privind protecia civil, cu modificrile i
completrile ulterioare, i ale art) ** lit) e2 din egulamentul de organi7are i funcionare al
Inspectoratului 8eneral pentru Situaii de !rgen, aprobat prin 9otr/rea 8uvernului nr)
*)5:,3-,,5, cu modificrile ulterioare, n temeiul art) : alin) 152 din 'rdonana de urgen a
8uvernului nr) 403-,,0 privind organi7area i funcionarea Ministerului #dministraiei i Internelor,
aprobat cu modificri i completri prin "egea nr) 4,53-,,0, cu modificrile i completrile
ulterioare, ministrul administraiei i internelor emite urmtorul ordin;
#T) *
Se aprob Criteriile de performan privind constituirea, ncadrarea i dotarea serviciilor private
pentru situaii de urgen, prev7ute n ane<a care face parte integrant din pre7entul ordin)
#T) -
Inspectoratul 8eneral pentru Situaii de !rgen i inspectoratele =udeene3al municipiului
>ucureti pentru situaii de urgen controlea7 respectarea criteriilor de performan prev7ute n
ane<a la pre7entul ordin)
#T) 0
?re7entul ordin intr n vigoare n termen de 0, de 7ile de la publicarea n Monitorul 'ficial al
om/niei, ?artea I)
Ministrul
administraiei
i internelor,
@asile >laga
>ucureti, -- februarie -,,.)
Nr) *+6)
#NEAB
CITEII $E ?E('M#N%B
privind constituirea, ncadrarea i dotarea serviciilor private
pentru situaii de urgen
C#?) I
Criterii generale
#T) *
Serviciile private pentru situaii de urgen, denumite n continuare servicii private, se constituie,
conform legii, astfel;
a2 n cadrul operatorilor economici i instituiilor publice, ca servicii propriiC
?age 1 of 10
b2 ca societi comerciale prestatoare de servicii)
#T) -
Dn sensul pre7entului ordin, termenii folosii au urmtoarele nelesuri;
a2 ecEipa=3grup de intervenie F structur ncadrat cu personal voluntar sau3i anga=at care
deservete o autospecial ori un utila= mobilC
b2 ecEip speciali7at F structur speciali7at pentru anumite tipuri de intervenieC
c2 timp de alertare F intervalul mediu cuprins ntre momentul alarmrii i cel al constituirii
formaiei de intervenie, n vederea deplasriiC
d2 timp de rspuns F intervalul cuprins ntre momentul alertrii forelor destinate interveniei i
intrarea acestora n aciuneC
e2 capacitate de rspuns F potenialul forelor de intervenie de a re7olva o situaie de urgen)
#T) 0
1*2 Serviciul privat i ndeplinete atribuiile legale ntrFun sector de competen stabilit cu avi7ul
inspectoratului =udeean3al municipiului >ucureti pentru situaii de urgen)
1-2 Sectorul de competen cuprinde n mod obligatoriu teritoriul operatorului economic sau al
instituiei publice care a constituit serviciul privat)
102 #vi7area sectorului de competen se va face pe ba7a urmtoarelor documente;
a2 actul de constituire cu organigrama i numrul de personal ale serviciului privatC
b2 regulamentul de organi7are i funcionare a serviciului privatC
c2 planurile sau scEiele operatorilor economici3instituiilor publice3localitilor din sectorul de
competen pe care sunt marcate sursele de alimentare cu ap, 7onele greu accesibile i 7onele
vulnerabile la riscuriC
d2 planul de anali7 i acoperire a riscurilor, pentru localitile cu care sFau ncEeiat contracte sau
convenii de intervenieC
e2 planurile de rspunsC
f2 contractele sau conveniile de intervenieC
g2 tabelul cu materialele i teEnica e<istent n dotare)
C#?) II
Criterii privind organi7area serviciilor private
#T) 5
Constituirea i dimensionarea structurilor serviciilor private se fac pe ba7a urmtoarelor criterii;
a2 conclu7iile re7ultate din scenariile de securitate la incendiuC
b2 msurile stabilite n ?lanul de anali7 i acoperire a riscurilorC
c2 natura i volumul prestrilor de servicii ce urmea7 a fi efectuate n ba7a contractelor sau
conveniilor ncEeiate)
#T) +
Serviciul privat este condus de ctre un ef, profesionist n domeniu, i are n componen, dup
ca7, urmtoarele structuri;
a2 compartiment sau specialiti pentru prevenire, care include i compartimentul de protecie
civil pentru operatorii economici a cror activitate intr sub incidena 9otr/rii 8uvernului nr)
:+3-,,0 privind controlul activitilor care pre7int pericole de accidente ma=ore n care sunt
implicate substane periculoaseC
b2 una sau mai multe formaii de intervenie, salvare i prim a=utor, denumite n continuare
formaii de intervenieC
c2 dispeceratC
d2 ateliere de reparaii i ntreinere)
#T) 4
1*2 Compartimentul3specialitii pentru prevenire are3au ca principale atribuii prevenirea
producerii unor situaii de urgen, ndrumare i control n cadrul operatorilor economici sau al
instituiilor publice n care i desfoar activitatea)
?age 2 of 10
1-2 ?lanificarea, organi7area, pregtirea i desfurarea activitii de prevenire se fac pe ba7a
regulamentului aprobat prin 'rdinul ministrului administraiei i internelor nr) *)5.53-,,4)
#T) .
1*2 (ormaia de intervenie este o structur speciali7at, constituit n vederea limitrii i
nlturrii urmrilor situaiilor de urgen)
1-2 (ormaia de intervenie are n compunere ecEipa=e3 grupe de intervenie i3sau ecEipe
speciali7ate)
102 EcEipa=ele3grupele de intervenie se constituie n funcie de specialitatea pe care o au, precum
i n raport de categoriile i tipurile de autospeciale i utila=e mobile utili7ate pentru ndeplinirea
atribuiilor)
152 EcEipele speciali7ate sunt constituite, n funcie de tipurile de riscuri identificate n sectorul de
competen, pe urmtoarele domenii principale; incendiu, protecie cEimic, biologic, radiologic i
nuclear, sanitar, cercetareFobservare, deblocareFsalvare, adpostire, transmisiuniFalarmare,
evacuare, piroteEnic i suport logistic)
1+2 $otarea ecEipa=elor3grupelor de intervenie i a ecEipelor speciali7ate este pre7entat n ane<a
nr) *, care face parte integrant din pre7entele criterii de performan)
142 Serviciile private organi7ate de operatorii economici care lucrea7 cu material e<plo7iv au n
structur i ecEipe piroteEnice)
#T) 6
$ispeceratul se constituie n mod obligatoriu la serviciile private constituite ca societi
comerciale i la serviciile private de categoriile a I@Fa i a @Fa n vederea gestionrii apelurilor de
urgen i monitori7rii sistemelor automate de protecie)
#T) :
"ucrrile de reparaii i ntreinere curente la mi=loacele i autospecialele din dotarea serviciilor
private se pot face at/t n ateliere proprii, c/t i la societi de profil, n ba7a contractelor ncEeiate n
acest sens)
C#?) III
Criterii operaionale
#T) *,
1*2 "a amplasarea n teritoriu a formaiilor de intervenie ale serviciului privat de la
instituie3operator economic se are n vedere ca valorile timpilor operativi de intervenie s
corespund valorilor stabilite prin planurile de intervenie i timpilor de rspuns, n funcie de
riscurile identificate n sectorul de competen)
1-2 Dn funcie de suprafaa sectorului de competen, formaiunile de intervenie din cadrul
aceluiai serviciu privat pot avea sedii amplasate n locuri diferite)
#T) **
1*2 Conducerea interveniei serviciului privat se asigur de ctre conductorul instituiei publice
sau de ctre administratorul operatorului economic, respectiv de ctre persoanele desemnate de
acetia)
1-2 ?ersonalul formaiei de intervenie i al dispeceratului e<ecut serviciul n scEimburi sau n
ture, n funcie de specificul activitilor operatorului economic ori instituiei publice)
C#?) I@
Clasificarea serviciilor private
#T) *-
1*2 Serviciile private se clasific n funcie de structur, astfel;
a2 serviciu de categoria I F numai compartiment3 specialiti pentru prevenireC
b2 serviciu de categoria a IIFa F av/nd n formaia de intervenie, salvare i prim a=utor doar ecEipe
speciali7ate pe tipuri de riscuri, inclusiv cele de supravegEere i punere n funciune a instalaiilor
speciale de prevenire i stingere a incendiilorC
?age " of 10
c2 serviciu de categoria a IIIFa F av/nd n formaia de intervenie, salvare i prim a=utor un
ecEipa=3o grup de intervenie la un utila= mobil i ecEipe speciali7ate, pe tipuri de riscuriC
d2 serviciu de categoria a I@Fa F av/nd n formaia de intervenie, salvare i prim a=utor un ecEipa=
la o autospecial de intervenie i ecEipe speciali7ate, pe tipuri de riscuriC
e2 serviciu de categoria a @Fa F av/nd n formaia de intervenie, salvare i prim a=utor dou sau
mai multe ecEipa=e la dou sau mai multe autospeciale de intervenie i ecEipe speciali7ate, pe tipuri
de riscuri)
1-2 Serviciile private pentru situaii de urgen de categoriile a IIFaFa @Fa au n mod obligatoriu n
compunere compartiment3specialiti pentru prevenire)
102 Serviciile private dotate cu nave de stins incendii din porturile fluviale i maritime sunt de
categoria a @Fa)
#T) *0
1*2 "a organi7area serviciilor private constituite de operatorii economici care desfoar activiti
n domeniul nuclear, pe calea ferat, la metrou, aeroporturi i porturi maritime sau fluviale se vor
aplica reglementrile specifice, precum i criteriile i recomandrile elaborate de organismele
internaionale de profil)
1-2 "a organi7area serviciilor private constituite pentru intervenia la e<ploatrile miniere
subterane se ine seama i de criteriile specifice stabilite de autoritile abilitate n domeniul
respectiv)
C#?) @
Criterii privind ncadrarea cu personal a serviciilor private
#T) *5
1*2 Serviciul privat de la instituiile publice i operatorii economici se ncadrea7 astfel;
a2 cu personal anga=atC
b2 cu personal voluntar din r/ndul salariailor proprii)
1-2 (unciile care se ncadrea7, n mod obligatoriu, cu personal anga=at sunt;
a2 eful serviciuluiC
b2 conductorii autospecialelor de intervenie3mecanicii de motopompC
c2 servanii de pe autospecialele de intervenie, care ndeplinesc funcii de ef de eav sau e<ecut
operaiuni de descarcerare)
102 Inspectorul de protecie civil i cadrul teEnic3personalul de specialitate cu atribuii n
domeniul prevenirii mpotriva incendiilor se ncadrea7 potrivit legii)
152 "a ncadrarea n serviciu, precum i anual, personalul anga=at n formaiile de intervenie este
supus controlului medical, conform legii)
1+2 ?ersonalul anga=at trebuie s aib calificarea necesar, conform reglementrilor n vigoare)
#T) *+
1*2 Numrul de personal ce ncadrea7 ecEipa=ele3grupele de intervenie se stabilete conform
prevederilor instruciunilor i crilor teEnice de utili7are a utila=elor i autospecialelor de intervenie)
1-2 EcEipele speciali7ate au n compunere minim 0 persoane, n funcie de specificul activitii
desfurate)
C#?) @I
Criterii privind dotarea serviciilor private
#T) *4
1*2 $otarea serviciilor private cu mi=loace teEnice specifice trebuie s asigure;
a2 acoperirea riscurilor poteniale din sectoarele de competen at/t din punct de vedere preventiv,
c/t i operaionalC
b2 e<ecutarea oportun a misiunilor i operaiunilor specificeC
?age # of 10
c2 corelarea performanelor teEnice ale mi=loacelor de intervenie cu specificul i gradul de
periculo7itate al situaiei de urgen, n vederea unei e<ploatri optime i cu eficien ma<im a
acestoraC
d2 ndeplinirea criteriilor specifice prev7ute n normele de prevenire i stingere a incendiilor i de
dotare cu mi=loace teEnice, aplicabile n ramurile economice respective, emise n condiiile legii de
ministere sau de alte autoriti ale administraiei publice centrale de specialitateC
e2 pregtirea i antrenamentul personalului)
1-2 $otarea cu ecEipamente i mi=loace de intervenie se face potrivit documentaiilor teEnice ale
investiiilor ntocmite, conform legii, de proiectant)
#T) *.
1*2 Sediile serviciilor private sunt puse la dispo7iie de operatorul economic sau de instituia care
leFa constituit i trebuie s asigure spaii adecvate pentru personalul din tura de serviciu, pregtirea
de specialitate a personalului, gararea, adpostirea i ntreinerea mi=loacelor teEnice, depo7itarea
materialelor i prestarea serviciilor)
1-2 Spaiile prev7ute la alin 1*2 se dotea7 cu telefon i mi=loace de alarmare i alertare, instalaii
utilitare, mi=loace de pregtire, materiale de birotic i de acordare a primului a=utor medical)
102 Dn funcie de necesiti, dotarea se completea7 cu alte categorii de bunuri materiale utile
ndeplinirii atribuiilor serviciului privat)
152 Serviciile private i amena=ea7 poligoane de antrenament care se dotea7 cu aparate, utila=e,
aparatur i ecEipamente specifice interveniei n situaii de urgen, inclusiv pentru concursurile
profesionale, sau pot folosi poligoanele de antrenament din structura inspectoratelor =udeene3al
municipiului >ucureti pentru situaii de urgen sau ale altor servicii voluntare sau private, pe ba7a
unor protocoale)
1+2 #telierele se dotea7 cu utila=e i scule adecvate lucrrilor de ntreinere i reparaii)
#T) *6
Criteriile specifice care stau la ba7a dotrii cu mi=loace teEnice i materiale a serviciului privat
sunt pre7entate n ane<a nr) -, care face parte integrant din pre7entele criterii de performan)
#T) *:
$ocumentele de organi7are, desfurare i conducere a activitii serviciului privat sunt pre7entate
n ane<a nr) 0, care face parte integrant din pre7entele criterii de performan)
#T) -,
1*2 Serviciile private i desfoar activitatea pe ba7a egulamentului de organi7are i
funcionare a serviciului privat pentru situaii de urgen)
1-2 StructuraFcadru a egulamentului de organi7are i funcionare a serviciului privat pentru
situaii de urgen este pre7entat n ane<a nr) 5, care face parte integrant din pre7entele criterii de
performan)
C#?) @II
Criterii specifice pentru serviciile private, constituite ca societi comerciale prestatoare de servicii
#T) -*
"a constituirea serviciilor private ca societi comerciale prestatoare de servicii, pe l/ng
prevederile anterioare, n prile care le privesc, se vor respecta urmtoarele criterii cumulative;
a2 categoria serviciului privat este cel puin a I@FaC
b2 personalul ncadrat trebuie s fie numai anga=atC
c2 conducerea interveniei se asigur de ctre eful serviciului privat sau de ctre nlocuitorul legal
al acestuiaC
d2 meninerea permanent a operativitii i capacitii de intervenie stabilite -5 de ore din -5 de
ore)
#T) --
Sectorul de competen cuprinde teritoriul operatorilor economici, instituiilor i localitilor cu
care serviciul privat a ncEeiat contracte sau convenii de intervenie)
?age 5 of 10
#T) -0
"a documentele de organi7are i funcionare a serviciilor private, prev7ute la art) *:, se adaug
documentele prev7ute de legislaia specific privind nfiinarea i funcionarea societilor
comerciale)
#NEA# *
la criteriile de performan
GTG
$'T#E#
ecEipa=elor3grupelor
de intervenie i
ecEipelor speciali7ate
I) EcEipa=e3grupe de intervenie
HIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIK
LNr)L Tipul ecEipa=ului3 L $otarea L
LcrtL grupei de intervenie L L
MIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIO
L *)LStingerea incendiilor cu ap i L#utospecial pentru lucru cu ap i L
L Lspum Lspum sau utila= mobil L
MIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIO
L -)LStingerea incendiilor cu pulberi L#utospecial pentru lucru cu pulberi L
L Li ga7e Li ga7e L
MIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIO
L 0)LIntervenie la nlime L#utoscar L
MIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIO
L 5)LIntervenie la inundaie i3sau L>arc de salvare L
L Lnec L L
MIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIO
L +)L$escarcerare, deblocareFsalvare L#mbulan3autospecial dotat cu L
L Li prim a=utor LecEipament de prim a=utor sau de L
L L Ldescarcerare L
MIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIO
L 4)L$econtaminare i protecie C>N L#utospecial, utila= sau auto L
L L Ldotat3dotat cu ecEipament L
MIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIO
L .)LSuport logistic al interveniilor L#utocamion, tractor, remorc auto sauL
L L Lalt utila= L
MIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIO
L 6)L Cercetare F cutare L#utospecial L
?age $ of 10
PIIIQIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIQIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIR
GSTG
N'TB;
(iecare autospecial sau utila= de intervenie este dotat3dotat conform crilor teEnice i
instruciunilor de e<ploatare)
II) EcEipe speciali7ate
$otarea ecEipelor speciali7ate se reali7ea7 pe ba7a normelor emise potrivit art) 4+ alin) 1-2 din
"egea nr) 56*3-,,5 privind protecia civil, cu modificrile i completrile ulterioare)
#NEA# -
la criteriile de performan
GTG
CITEII S?ECI(ICE
care stau la ba7a
dotrii cu mi=loace
teEnice i materiale
a serviciilor private
pentru situaii de urgen
HIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIK
LNr)L Categorii de L Criterii specifice L
LcrtL mi=loace teEnice L L
MIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIO
L *)L#utospeciale i utila=e de LF natura i volumul operaiunilor de L
L Lintervenie Lintervenie L
L L LF caracteristicile i performanele L
L L LteEnicoFtactice ale autospecialelor i L
L L Lutila=elor L
L L LF durata normat de e<ploatare a L
L L Lautospecialelor i utila=elor L
MIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIO
L -)LEcEipament de protecie LF natura i periculo7itatea specific a L
L L Loperaiunilor de intervenie L
L L LF numrul de persoane care particip la L
L L Loperaiuni L
L L LF durata normat de folosin a L
L L LecEipamentului L
MIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIO
L 0)L#paratur de comunicaii i LF mrimea i particularitile sectorului L
L Linformatic Lde competen din punctul de vedere al L
L L Lcomunicaiilor L
L L LF numrul de formaii, grupe i ecEipe, L
L L Lprecum i efectivele acestora L
L L LF numrul de personal cu atribuii de L
?age 7 of 10
L L Lconducere L
MIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIO
L 5)LSubstane necesare LF numrul de autospeciale i L
L Linterveniei Lcaracteristicile teEnice care folosesc L
L L Lsubstane, frecvena i numrul L
L L Linterveniilor, precum i consumul estimatL
L L Lde substane L
MIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIO
L +)LMi=loace de transport LF numrul de utila=e ce trebuie tractate L
L L LF efectivele i materialele ce trebuie L
L L Ltransportate L
L L LF normele de alocare la drepturi L
L L LF durata normat de e<ploatare L
PIIIQIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIQIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIR
GSTG
#NEA# 0
la criteriile de performan
$'C!MENTE"E
de organi7are,
desfurare i conducere
a activitii serviciului
privat pentru situaii
de urgen
I) $osarul privind organi7area i n7estrarea serviciului privat
I)*) $eci7ia3actul de constituire, cu organigrama i numrul de personal ale serviciului privat
I)-) Contractele sau conveniile de intervenie
I)0) Tabelul nominal cu personalul anga=at, funciile ocupate i modul de ntiinare
I)5) Tabelul nominal cu personalul voluntar, locul de munc, funciile ocupate n serviciul privat i
modul de ntiinare
I)+) Tabelul cu necesarul de teEnic, aparatur i materiale, n funcie de structura serviciului
privat
I)4) Tabelul cu materialele i teEnica e<istent n dotare
I).) Solicitrile anuale privind completarea cu teEnic, aparatur i materiale
I)6) ScEema legturilor firFradio cu forele ce acionea7 n ca7ul situaiilor de urgen
I):) (iele de protecia muncii pentru personalul anga=at i voluntar din serviciu
II) egulamentul de organi7are i funcionare a serviciului privat
III) $osar cu planurile operative ale serviciului privat
III)*) ?lanuri de intervenie 1rspuns2 n funcie de riscurile identificate n sectorul de competen
III)-) ?lanuri de cooperare
III)0) ?lanul de evacuare n ca7 de urgen civil
III)5) ?lanurile sau scEiele operatorilor economici3 instituiilor publice3localitilor din sectorul de
competen, pe care sunt marcate sursele de alimentare cu ap, 7onele greu accesibile, 7onele
vulnerabile la riscuri
III)+) ?lanul de anali7 i acoperire a riscurilor, pentru localitile cu care sFau ncEeiat contracte
sau convenii de intervenie
?age 8 of 10
I@) $osar privind pregtirea personalului
I@)*) ?lanul de pregtire profesional lunar i anual, pe teme i e<erciii
I@)-) egistrul de eviden a participrii la pregtirea profesional i calificativele obinute
I@)0) ?lanificarea e<erciiilor i aplicaiilor
@) $osar operativ
@)*) egistrul cu note de anunare i de eviden a interveniilor
@)-) 'rgani7area interveniei pe ture de serviciu
@)0) aportul de intervenie 1un e<emplar se trimite la inspectoratul =udeean3al municipiului
>ucureti pentru situaii de urgen, atunci c/nd se intervine fr spri=inul serviciilor profesioniste2
@I) egistrul de control privind activitatea serviciului
@II) $osar privind activitatea de prevenire desfurat de personalul serviciului privat
@II)*) 8raficul de control
@II)-) ?rogramul serviciului de rond
@II)0) egistrul cu constatrile re7ultate din serviciul de rond
@II)5) Notele de control
@II)+) egistrul cu evidena lucrrilor cu foc sau a lucrrilor periculoase
@III) $osar teEnic
@III)*) ?lanul de asisten la autospecialele i utila=ele de intervenie
@III)-) $osarul teEnic al mi=loacelor de ntiinareFalarmare)
#NEA# 5
la criteriile de performan
ST!CT!#FC#$!
a egulamentului de
organi7are i funcionare
a serviciului privat
pentru situaii de urgen
C#?) *
$ispo7iii generale
F ba7a legal de nfiinare a serviciului privat, dispo7iia3actul de constituire
F pre7entarea succint a activitii serviciului privat n funcie de tipurile de risc gestionate
F domeniul de activitate al operatorului economic3 instituiei publice
F alte date de interes general
C#?) -
'rgani7area i atribuiile serviciului privat
F conducerea i structura organi7atoric
F relaiile dintre structurile serviciului privat;
F ierarEice
F funcionale
F coordonare i control
F cooperare
F atribuiile serviciului privat;
F atribuiile compartimentului de prevenire
F atribuiile formaiilor de intervenie
F atribuiile ecEipa=elor3grupelor
F atribuiile ecEipelor speciali7ate
F atribuiile dispeceratului
F atribuiile atelierului
?age % of 10
C#?) 0
#tribuiile personalului din structura serviciului privat
F atribuiile efului serviciului privat
F atribuiile efului compartimentului3specialistului de prevenire
F atribuiile efului formaiei de intervenie
F atribuiile efului ecEipa=ului3grupei de intervenie
F atribuiile efului ecEipei speciali7ate
F atribuiile conductorilor autospecialelor de intervenie3 altor utila=e
F atribuiile mecanicului de utila=
F atribuiile dispecerului3telefonistului
F atribuiile servanilor3membrilor ecEipelor speciali7ate
F atribuiile personalului din atelierul de reparaii i ntreinere
C#?) 5
Coordonarea, controlul i ndrumarea serviciului privat
F relaiile de coordonare
F relaiile de control
F relaiile de cooperare
F relaiile de ndrumare
C#?) +
eglementarea activitilor privind prestrile de servicii
F ba7a legal de ncEeiere a contractelor i conveniilor
C#?) 4
8estionarea patrimoniului serviciului privat
F stabilirea modului de finanare, dotare, e<ploatare, ntreinere, eviden i control al
patrimoniului
C#?) .
?regtirea personalului serviciului privat
F stabilirea modului de pregtire de specialitate i fi7ic a personalului
F modul de participare la cursuri de calificare i atestare
F participarea la concursurile profesionale
C#?) 6
$ispo7iii finale
F dispo7iii privind obligativitatea cunoaterii i aplicrii prevederilor regulamentului de ctre
personalul serviciului privat
F dispo7iii privind intrarea n vigoare a regulamentului de organi7are i funcionare a serviciului
privat)
FFFFF
?age 10 of 10

S-ar putea să vă placă și