Sunteți pe pagina 1din 12

A^EZARI

IN

, 3 $1 4

STRATURI

28*48

repre-zentate astfet n
a se evident
1* ivwivul de
'

5 Sit rait uri


supratpus

Sstrafcuri

?n 3 straturi

"

32

u. UuGlXTURI

J3K. SIMM*. PTR.

6.1. INVELITORI DIN STUF SAU DIN PAIE

pRifJOBOJE/Ss SWOPtLc*? OS"

f \ W=i-> , |W \t

T IHL.-'- ir,

\v

.^

'

i i....

\- -

--

\ (".__-i *fft

fWif

sJBJ

^ZZI^P^ ^*

i^^P^r^^^ir''/^^^^ }^Mf:

'/ / \ m -,

,oJvv^ct/vL

2.2. SISTEME CONSTRUCTIVE CU PERETI PORTANTI


2.2.1. PERETI DIN BARNE SUPRAPUSE (BLOCKHAUS)
2.2.1a. FARA MONTANTI

BARNE CU SECTIUNI CIRCULARE


a) Barne din lemn brut, suprapuse alternativ
Tn raport cu diametrele; perete aerat
b) Barne cu sectiune regulata; rost cioplit
concav, etansat cu muschi sau fuior de
canepa gudronata
c) Barne cu suprafata mare de rezemare;
Tmbinare cu lamba adaugata.

BARNE CU SECTIUNI RECTANGULARE


(LEMN ECARISAT)
jnima" lemnului spre exterior
Grosimi:
- Pereti exteriori: 10-12-14 cm
- Pereti interiori: 8-10 cm
a) Barne cu rosturi cioplite concav,
umplute cu muchi sau canepa
gudronata (streaina destul de ampla)
b) Barne cu dubla lamba si uluc (10 cm
grosime)
c) Barne cu dubla panta, cu uluc si lamba
adaugata.

IMBINARI
a) Barne circulare: imbinare de colt la
jumatate lemn
b) Barne circulare cu suprafata mare de
rezemare: imbinare de colt la 2/4 lemn
c) Barne rectangulare: Tmbinare de colt
la 2/4 lemn, cu capetele petrecute
d) Barne rectangulare: Tmbinare de col|
Jn coada dej^QdjjLDJc_(la fata)
e) Barne rectangulare: Tmbinare cu perete
interior Tn coada de randunica (ia fa|a)

13

CONSTRUCJII DIN LEMN

i>

oO

l-J

c*

<*>

ELEMENT

DULAP

GRINDA

CAPRIOR

STALP

(m)

Lungime

DIMENSIUNI CHERESTEA

(cm)

Tnaltime

4.00

(cm)
4.6-4.8

12.00
3.00

Latime

10 17 30
8
12

10

15
10
16

8.8

6.8
7.5
18

4.00 8.00

4.00

14

24

4.00
6.00

10
12
15

8
8
8
14

2.2-2.4

4.00 5.00 6.00

2.25

9.8-10

0 4 10
10 - 12, 15-16-17 30

9.8-10

(Pinus Sylvestries)

7.8-8

5.00 6.00
5.00 6.00

SCANDURA

9.8-10

11.8-12

(piesa de lemn, groasa $i


lata, folosita Tn constructii)

RIG LA
9.8-10

2.8

4.00 5.00

4 '(10.16)

4.8

6 '(15.24)

SIPCA
2 % ' (6.985)

BAGHETA /
CARAMIDA DE LEMN
(firewood brick)
PALETI

TEMA

Bibliografie releveu

- "The Japanese House, Architecture and


Interiors"(Tattle Publishing, North
Clarendon, VT, 2000)
- ,Manualul arhitectului. Elemente de
proiectare si de constructie"(Ed. Alutus,

- ,,bicfionarde simboluri"(f.d. Artemis,


Bucure|ti,1995)
- ,,Gonstrucfiidin /emn"(Ed. Universitara
,,Ion Mincu")
- ,,Proportii'//' trasee geometrice m
ar/i/tectura"(Ed. Tehnica, Bucuresti, 1991)
- ,,Semne $i simboluri. Ghid ilustrat.
Semnificatii$iorigin!"(Ed. Aquila93. Oradea.
1998)
- ,,Arhitectura romaneasca. Tipologii. Creatii.
Creator!"(Ed. Tehnica, Bucuresti, 1986)
- ^Arhitectura pe teritoriul Romaniei, de-a
lungul veacurilor"tEd. Academiei, Bucuresti,
1982)
- ,,Cartea ceaiului''(Tn cadrul lucrarii
Itinerant'spirituale" - Ed. Meridiane,
Bucuresti, 1983)

- .... Trilogia culturii"(Ed. Minerva, Bucuresti,


1985)
- ,,Elogiul satului romanesc" - Discursul de
receptie ca membru al Academiei Romane,
tinut m 1937(rs\>. ,,AAemoria")
- Vid $i plin. Limbajulpictural
chinezesc" (Ed, Meridiane, Bucurefti, 1983)

CQMPLETARE LA BIBUQgRAFIA DIN

Blaga. Lucian -

Cheng, Francois
Chevalier, Jean
Alain Sheerbrandt
Crisan, Rodica
Gheorghiu, Adrian
Gibson, Clare

lonescu, Grigore

Kakuzo,Okakura

Murata. Noboru
Black, Alexandra

Neufert, Ernst

Radian, H. R.
Rowley, George
Smigelschi, Marius
Stanculescu. Nina

Uscatescu, George

Miercurea Ciuc, 2004)


- ,,Cartea proport/7/or" (Ed. Meridiane,
Bucuresti, 1981)
- ,,Prindpiile picturii chineze"' (Ed. Meridiane,
Bucuresti, 1982)
- ,,Curs Construct!i - 1A "
- ,,Izvoare si cristalizari m opera lui
Brancu$i" (Ed. Stiintif ica si Enciclopedica,
Bucuresti, 1984)
- ,,Brancu$i$iartasecolului"(Ed. Meridiane,
Bucuresti, 1985)
- ,,Curs finisaj" - Tnvelitori

T71

125

MODEL CARTU

90

ATELIER:

35

D E P A R T A M E N T U L I N T R O D U C E R E IN P R O I E C T A R E A DE A R H I T E C T U R A
AN UNIV.:
TEMA:
NUME:

MARGINE COALA HARTIE