Sunteți pe pagina 1din 87

PROGRAMUL OPERAIONAL

COMPETITIVITATE 2014-2020
GHIDUL SOLICITANTULUI

Axa prioritar PI 1

Cercetare, dezvoltare tehnologic i inovare


(CDI) n sprijinul competitivitii economice
i dezvoltrii afacerilor

Prioritate de investiii

mbuntirea infrastructurilor de cercetare


i inovare i a capacitilor pentru a
dezvolta excelena n materie de CDIi
promovarea centrelor de competen n
special a celor de interes european

Aciunea

Mari infrastructuri de CD

Tip proiect

Clustere de inovare

COMPETIIA DE PROIECTE < POC-A1-A1.1.1-2014-y>


Prezentul Ghid al solicitantului se adreseaz clusterelor de inovare ca poten iali beneficiari n
cadrul Aciunii 1.1.1: Mari infrastructuri de CD din cadrul Axei prioritare 1 a POC
Prezentul ghid nu se substituie legislaiei naionale i comunitare i nu exonereaz solicitan ii de
finanare de obligaia cunoaterii i respectrii acesteia

Continut
CAPITOLUL 1 :INFORMAII GENERALE................................................................................................3
1.1. Scopul ghidului........................................................................................................................................3
1.2. Programul Operaional Competitivitate Axa prioritar 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologic i inovare
(CDI) n sprijinul competitivitii economice i dezvoltrii afacerilor ............................................................3
1.3. Sistemul de implementare a POC Axa prioritar 1 Consolidarea cercetrii, dezvoltrii tehnologice i
inovrii instituii implicate i atribuii..........................................................................................................6
CAPITOLUL 2 : REGULILE COMPETIIEI DE PROIECTE....................................................................7
2.1. Prezentarea general a aciunii.................................................................................................................7
2.2. Eligibilitatea solicitanilor........................................................................................................................8
2. 3. Eligibilitatea proiectelor i activitilor.................................................................................................11
2.3.1. Categorii de proiecte........................................................................................................................11
2.3.2. Criterii de eligibilitate a proiectului.................................................................................................12
2.3.3. Activiti eligibile............................................................................................................................13
2.4. Cheltuieli eligibile..................................................................................................................................15
Modaliti de finanare - prevederi privind acordarea ajutorului de stat ....................................................17
CAPITOLUL 3 : COMPLETAREA I DEPUNEREA CERERII DE FINANARE.....................................19
3.1. Instruciuni privind depunerea cererii de finanare.................................................................................21
CAPITOLUL 4 : VERIFICARE, EVALUARE I SELECIE......................................................................24
4.1. Verificarea conformitii i eligibilitii..................................................................................................25
4.2. Evaluarea propunerilor...........................................................................................................................26
4.7 Descrierea proiectului ,......................................................................................................................29
4.8 Managementul proiectului,..................................................................................................................29
4.7 Descrierea proiectului ,......................................................................................................................30
4.8 Managementul proiectului,..................................................................................................................30
6 Sustenabilitatea proiectului....................................................................................................................30
4.3. Reguli specifice de selecie....................................................................................................................30
4.4. Depunerea i soluionarea contestaiilor.................................................................................................31
ANEXE......................................................................................................................................................33
LA GHIDUL SOLICITANTULUI...............................................................................................................33
ANEXA 1- MODEL CERERE DE FINANARE.......................................................................................35
ANEXA 2- LISTA DOCUMENTELOR NSOITOARE.............................................................................52
ANEXA 3 - Domenii i subdomenii de specializare inteligent i sntate................................................79
ANEXA 4 - Glosar de Termeni.................................................................................................................82

CAPITOLUL 1 :INFORMAII GENERALE


1.1. Scopul ghidului
Prezentul ghid reunete instruciunile, procedurile i criteriile care trebuie respectate de solicitan ii de
finanare n cadrul cererii de propuneri de proiecte POC-A1-A1.1.1-2014-y pentru aciunea Mari
Infrastructuri de CD, tip de proiect: Clustere de inovare.
Ghidul este unul dintre documentele care alctuiesc pachetul cererii (apelului) de propuneri de proiecte.
Solicitanilor de finanare li se recomand s citeasc cu atenie informaiile cuprinse n prezentul document,
informaiile cuprinse n
Cererea (apelul) de propuneri de proiecte pentru asisten financiar
nerambursabil acordat din FEDR i de la bugetul de stat, cu anexele sale, instruc iunile de completare a
cererii de finanare diponibile pe pagina de internet a organismului intermediar www.poscce.research.ro.

Pachetul cererii de finanare (propunerea de proiect) pe care trebuie s l pregteasc


solicitantul este alctuit din :
ATENIE!

Cererea de finanare si anexele la acestea, care se vor ncrca electronic


conform seciunii 3.1.1 din prezentul ghid
Documentele nsoitoare, care se vor depune n format fizic conform sec iunii
3.1.3 din prezentul ghid

1.2. Programul Operaional Competitivitate Axa prioritar 1 - Cercetare,


dezvoltare tehnologic i inovare (CDI) n sprijinul competitivitii economice
i dezvoltrii afacerilor
Programul Operaional Competitivitate (POC) (disponibil la adresa www.poscce.research.ro i www.fonduriue.ro ) aprobat prin Decizia CE nr.XXXXX reprezint un document strategic care contribuie la strategia
Uniunii Europene pentru o cretere inteligent, durabil i favorabil incluziunii i la realizarea coeziunii
economice, sociale i teritoriale fiind unul dintre cele 8 programe opera ionale prevzute n Acordul de
Parteneriat 2014-2020 (disponibil la adresa www.fonduri-ue.ro).
Axa prioritar 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii
economice si dezvoltarii afacerilor implementeaz elemente ale Strategiei Naionale de CercetareDezvoltare Inovare 2014-2020 (disponibil la adresa www.research.ro ) i ale Acordului de Parteneriat 20142020, contribuind la realizarea obiectivului tematic 1 - Dezvoltarea cercetrii, dezvoltrii tehnologice i
inovrii prevzut n Anexa II la cadrul Strategic Comun 2014-20201.

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/strategic_framework/csf_part2_en.p
df
3

Axa prioritar 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii


economice si dezvoltarii afacerilor are o alocare financiar de 798 milioane euro din Fondul European
pentru Dezvoltare Regional (FEDR).
Axa prioritar 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii
economice si dezvoltarii afacerilor are 2 prioriti de investiii, fiecare prioritate cu un numr specific de
aciuni:
Prioritatea de investiii
1a) mbuntirea
infrastructurilor de cercetare i
inovare i a capacitilor pentru
a dezvolta excelena n materie
de C&I i promovarea centrelor
de competen, n special a celor
de interes european, prin
conectarea acestora cu structuri
existente sau emergente de
clusterizare care urmresc
inovarea i dezvoltarea
economic, ntr-un mod care
rspunde nevoilor de dezvoltare
n care sunt interesate
comunitile n care acestea se
dezvolt

Aciuni
Aciune 1.1.1 : Mari infrastructuri de
CD

Aciune 1.1.2 : Dezvoltarea unor


reele de centre CD, coordonate la
nivel naional i racordate la reele
europene i internaionale de profil i
asigurarea accesului cercettorilor la
publicaii tiinifice i baze de date
europene i internaionale

Aciune 1.1.3 : Crearea de sinergii cu


aciunile de CDI ale programuluicadru ORIZONT 2020 al Uniunii
Europene i alte programe CDI
internaionale

Aciune 1.1.4: Atragerea de personal


cu competene avansate din strintate
pentru consolidarea capacitii CD

1b) Promovarea investiiilor n


C&I, dezvoltarea de legturi i
sinergii
ntre
ntreprinderi,
centrele
de
cercetare
i
dezvoltare
i
nvmntul

Aciune 1.2.1: Stimularea cererii


ntreprinderilor pentru inovare prin
proiecte de CDI derulate de
ntreprinderi
individual
sau
n
parteneriat cu institutele de CD i
universiti, n scopul inovrii de
4

Beneficiari
-Organizaii de cercetare
de drept public sau
privat (instituii CD sau
de nvmnt superior)
-Intreprinderi cu
activitate CD menionat
n statut
-Entiti care
administreaz structuri
de tip cluster inovativ
-Organizaii de cercetare
de drept public sau
privat (instituii CD i
de nvmnt superior)
-Asociaii ale acestora
- Agenia de
Administrare a Reelei
Naionale de
Informatic pentru
Educaie i Cercetare
-Organizaii de cercetare
de drept public i/sau
privat
-Intreprinderi
mari,
mijlocii sau mici, care
doresc s aplice i/sau
au
o
participare
constant la programelecadru de cercetare ale
UE sau alte programe
internaionale de CDI
-Organizaii de cercetare
de drept public i/sau
privat
-Intreprinderile mari,
mijlocii sau mici, cu
activitate CD menionat
n statut
-ntreprinderile
mari,
mijlocii sau mici pentru
care activitatea de CD nu
constituie
obiectul
principal de activitate.
Activitatea de CD poate

superior, n special promovarea


investiiilor n dezvoltarea de
produse i de servicii, transferul
de tehnologii, inovarea social,
ecoinovarea i aplicaiile de
servicii
publice,
stimularea
cererii, crearea de reele i de
grupuri i inovarea deschis prin
specializarea inteligent, precum
i sprijinirea activitilor de
cercetare tehnologic i aplicat,
a liniilor pilot, a aciunilor de
validare precoce a produselor, a
capacitilor
de
producie
avansate i de prim producie,
n
special
n
domeniul
tehnologiilor generice eseniale
i al difuzrii tehnologiilor de uz
general

procese i de produse n sectoarele s nu existe n obiectul


activitate
al
economice care prezint potenial de de
ntreprinderii;
cretere
-Parteneriatele formate,
la iniiativa sectorului
antreprenorial,
din
ntreprinderi i instituii
de CD i/sau nvmnt
superior (e.g. clustere
inovative;)
-Spin-off-uri:
ntreprinderi
care
urmeaz s se nfiineze
pe baza unui rezultat
obinut dintr-un proiect
de cercetare al unei
organizaii de cercetare
de drept public
-Start-up-uri inovatoare:
microntreprinderi sau
ntreprinderi mici, care
nregistreaz o vechime
de maximum . ani n
anul depunerii
proiectului i au un plan
de afaceri bazat pe un
rezultat CD sau un drept
de proprietate
industrial;
Aciune 1.2.2 : Credite, garanii i
msuri de capital de risc n favoarea
IMM-urilor
inovative
i
a
organizaiilor de cercetare care
rspund cererilor de pia

Instituiile care
implementeaz
schemele de finanare
sau fondul de participare
(depinde de modul de
implementare)
Aciune 1.2.3: Parteneriate pentru -Organizaiile
de
transfer de cunotine
cercetare (instituii de
CD i de nvmnt
superior)
a
cror
activitate are potenial
de comercializare
- Alte entiti care pot
oferi servicii de transfer
de cunotine
-Intreprinderile
care
acceseaz oferta

1.3. Sistemul de implementare a POC Axa prioritar 1 Consolidarea cercetrii,


dezvoltrii tehnologice i inovrii instituii implicate i atribuii
Autoritatea de management (AM) pentru Programul Operaioanal Competitivitate (POC) funcioneaz n
cadrul Ministerului Fondurilor Europene i are responsabilitatea managementului i controlului implementrii
POC n conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, cu respectarea prevederilor art. 125 din
Regulamentul nr 1303/2013 de stabilire a unor dispoziii comune privind Fondul european de dezvoltare
regional, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural i
Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime, precum i de stabilire a unor dispozi ii generale privind
Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune i Fondul european
pentru pescuit i afaceri maritime i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului , ale HG
nr i ale normelor aferente fondurilor.
Organisme intermediare (OI) entiti juridice care efectueaz anumite sarcini ale autorit ii de
management, n conformitate cu prevederile art. 123 din Regulamentul nr 1303/2013.
Pentru implementarea eficient a POCi au fost desemnate 2 organisme intermediare, respectiv cte un
organism intermediar pentru fiecare ax prioritar.
Pentru Axa prioritar 1- Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul

competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor, organismul intermediar desemnat este Ministerul


Educaiei Naionale - Direcia General OI Cercetare.
Responsabilitile Organismelor Intermediare sunt prevzute prin acordul de delagare ncheiat ntre
Autoritatea de Management i Organismul Intermediar n cauz.
Unitatea de Plat - este structura din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, avnd responsabilitatea
transferrii ctre beneficiari a sumelor de avans, prefinanare, cofinanare alocate de la bugetul de stat, a
sumelor din asisten financiar nerambursabil de la Uniunea European efectuate n cadrul proiectelor
finanate din instrumente structurale n cadrul POC, precum i ctre contractori a sumelor aferente finanrii
proiectelor de asisten tehnic, dup caz.
Autoritatea de Certificare i Plat este structura organizatoric n cadrul Ministerului Finanelor Publice,
responsabil de certificarea sumelor cuprinse n declaraiile de cheltuieli transmise la Comisia European i
pentru primirea fondurilor transferate Romniei din Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social
european i Fondul de coeziune i asigurarea transferului acestora ctre beneficiari, precum i a sumelor de
avans, prefinanare i cofinanare aferente acestora din fonduri alocate de la bugetul de stat..
Autoritatea de Audit - desemneaz autoritatea public, la nivel naional, responsabil cu verificarea
operaiunilor de management i a sistemului de control pentru fiecare program operaional, independent
funcional de Autoritatea de Management i de Autoritatea de Certificare i Plat. n Romnia, pentru toate
programele operaionale, Autoritatea de Audit funcioneaz pe lng Curtea de Conturi.
Comitet de Monitorizare - este organismul deliberativ, fr personalitate juridic, care asigur urmrirea
eficienei i calitii implementrii asistenei financiare nerambursabile prin POC, modul de utilizare i
impactul acesteia, cu respectarea prevederilor comunitare i naionale n materie.

CAPITOLUL 2 : REGULILE COMPETIIEI DE PROIECTE


2.1. Prezentarea general a aciunii
2.1.1. Aciunea 1.1.1
Aciunea 1.1.1 Mari infrastructuri de CD sprijin creterea capacitii de cercetare-dezvoltare i
inovare n domenii identificate de Strategia Naional de CDI 2014-2020 ca domenii de cercetare de
specializare inteligent, precum i n sntate, identificat ca domeniu prioritar de interes naional.
2.1.2. Elemente specifice prezentului apel de proiecte
Prezentul apel de proiecte se adreseaz clusterelor de inovare, fiind finan ate investi ii pentru
cercetare-dezvoltare, activiti de inovare i activiti de exploatare n clusterele inovative.
Finanarea public se acord ca ajutor de stat pentru cercetare-dezvoltare i inovare a a cum
este prevzut prin Schema de ajutor de stat pentru finan area activit ilor de cercetaredezvoltare i inovare (CDI) i a investiiilor n CDI prin Programul Operaional Competitivitate
(POC) aprobat prin Ordinul ministrului nr.XXXX.
Clustere de inovare nseamn structuri sau grupuri organizate de pri independente (cum ar fi
ntreprinderi nou-nfiinate inovatoare, ntreprinderi mici i mijlocii i ntreprinderi mari, precum i
organizaii de cercetare i diseminare a cunotinelor, organizaii non-profit i ali operatori economici
afiliai) concepute pentru a stimula activitatea inovatoare prin promovarea utilizrii n comun a
echipamentelor i a schimbului de cunotine i cunotine de specialitate i prin contribuii efective la
transferul de cunotine, stabilirea de contacte, diseminarea informaiilor i colaborarea ntre
ntreprinderi i alte organizaii din cluster.
Sprijinul public acordat clusterelor are ca scop ntrirea participrii actorilor cu activitate CD n
clusterele de inovare i intensificarea procesului de inovare n clustere pentru a determina creterea
competitivitii economice a clusterului i a accelera crearea de locuri de munc la nivelul clusterului.
Proiectele se concentreaz pe :
urmtoarele domenii tematice prioritare de specializare inteligent, a cror detaliere este
prezentat n Anexa 3 a Ghidului Solicitantului:
Bioeconomia
Tehnologia informaiei i a comunicaiilor, spaiu i securitate
Energie, mediu i schimbri climatice
Eco-nano-tehnologii i materiale avansate
Sntate, domeniu prioritar de interes naional.
n cadrul prezentului apel de proiecte se vor sprijini:
Investiii pentru dezvoltarea de noi faciliti CD n clusterele de inovare i/sau modernizarea
facilitilor CD existente (departamente/centre/laboratoare de cercetare-dezvoltare comune,
care aparin clusterului, dei pot fi localizate fizic n cadrul unui sau unor partener/i din cadrul
clusterului) ;
Activiti de inovare n clustere (obinerea, validarea i protejarea brevetelor i altor active
necorporale care aparin clusterului, detaarea de personal cu nalt calificare n organiza ia
7

clusterului, achiziia de servicii de consultan n domeniul inovrii i achiziia de servicii de


sprijinire a inovrii);
Activiti de exploatare pentru sprijinirea funcionrii clusterelor (animarea i promovarea
clusterului, gestionarea instalaiilor clusterului, organizarea de programe de formare, ateliere,
conferine).

O propunere de proiect se depune de entitatea care administreaz i exploateaz clusterul de inovare


(organizaia clusterului). Solicitantul trebuie s justifice modalitatea n care finan area acordat ajut
la dezvoltarea de noi activiti i/sau direcii de cercetare, precum i contribuia acestora la crearea de
valoare adugat din punct de vedere tiinific i economic.
Activitile de inovare n clustere trebuie desfurate de organizaia clusterului i sunt eligibile pentru
aceasta dac i numai dac organizaia clusterului se ncadereaz n definiia ntreprinderilor mici i
mijlocii (IMM).
Valoarea finanrii publice nerambursabile, pentru un proiect, este cuprins ntre 4.500.000 lei i
30.000.000 lei.
Valoarea finanrii publice nerambursabile nu va depi echivalentul n lei a 7.500.000 euro sau
5.000.000 euro n cazul n care proiectul conine i activiti de inovare pentru cluster.

Un solicitant poate depune un singur proiect n cadrul cererii de propuneri de proiecte POCA1-A1.1.1-2014-y.

2.2. Eligibilitatea solicitanilor


Solicitantul (organizaia clusterului) este eligibil dac ndeplinete condiiile de mai jos, justificate
prin documente specifice, care se depun la data menionat n cererea/apelul de propuneri de proiecte.
Toate documentele care nsoesc cererea de finanare sunt precizate n anexa 2 a Ghidului
solicitantului.
a) Solicitantul de finanare este entitatea juridic ce administreaz i exploateaz clusterul de
inovare, nregistrat n Romnia i constituit conform legislaiei relevante n vigoare ca:
i)

Societate comercial n baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societile


comerciale, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
sau
ii) Asociaie sau fundaie n baza Ordonanei nr. 26/2000 cu privire la asociaii i fundaii,
cu modificrile i completrile ulterioare.
Se justific prin prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerului de
pe lng tribunalul unde i are sediul solicitantul i prin documentele ncrcate n RPC (conform
Capitolului 3 al prezentului Ghid)

b) Clusterul reprezentat de solicitant respect defini ia clusterului de inovare reprodus la pag. 7 a


prezentului ghid
Se justific prin prezentarea listei oficiale a entitilor care fac parte din cluster (membrii
clusterului) i prin prezentarea unui document strategic al clusterului prezentnd misiunea,
viziunea, obiectivele clusterului i planul su de aciune/dezvoltare
8

c) Solicitantul este nregistrat n RPC (Registrul Poten ialilor Contractori) i are documentele de
nregistrare actualizate la data depunerii documentelor nsoitoare
Se va verifica n RPC n corelare cu datele nscrise n scrisoarea de naintare a documentelor
nsoitoare ale cererii de finanare

d) Solicitantul i-au ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de


asigurri sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat (buget de stat,
bugete speciale, bugete locale), n conformitate cu prevederile legale n vigoare. Solicitantul
nu se ncadreaz din punct de vedere al obligaiilor de plat restante la bugetele publice, n
niciuna din situaiile de mai jos:
i) obligaiile de plat nete depesc 1/12 din totalul obligaiilor datorate n ultimele 12 luni,
conform certificatului de atestare fiscal emis de Agenia Naional de Administrare
Fiscal;
ii) obligaiile de plat depesc 1/6 din totalul obligaiilor datorate n ultimul semestru,
conform certificatului de atestare fiscal emis de autoritile administraiei publice locale.
e) Solicitantul nu se afl n stare de faliment sau lichidare, afacerile sale nu sunt administrate de ctre un
judector sindic sau activitile sale comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament
cu creditorii sau nu este ntr-o situaie similar cu cele anterioare, reglementat prin lege.

f) Reprezentantul legal al beneficiarului nu a fost condamnat n ultimii 3 ani, prin hotrre definitiv a
unei instane judectoreti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea
unei greeli n materie profesional.

g) Reprezentantul legal al beneficiarului nu a fost subiectul unei judeci de tip judecat pentru fraud,
corupie, implicarea n organizaii criminale sau n alte activiti ilegale, n detrimentul intereselor
financiare ale Uniunii Europene.

h) n urma unei proceduri de acordare a unei finanri nerambursabile, din fonduri publice comunitare
i/sau naionale, solicitantul nu a fost gsit vinovat printr-o hotrre judectoreasc definitiv i
irevocabil, de nclcarea contractului din cauza nerespectrii obligaiilor contractuale. Solicitantul
gsit vinovat printr-o hotrre judectoreasc definitiv i irevocabil, de nclcarea unuia sau mai
multor contracte finanate din fonduri publice comunitare i/sau naionale din cauza nerespectrii
obligaiilor contractuale va putea s depun cereri de finanare pentru a fi finanate prin POC- Axa
prioritar 1, cu condiia achitrii acestui debit precum i a penalitilor aferente i s fac dovada
achitrii acestora, precum i a ndeplinirii, la momentul depunerii cererii de finanare, a oricror
msuri stabilite n sarcina sa de ctre instana judectoreasc.

i) Solicitantul nu face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat n urma unei decizii anterioare a
Consiliului Concurenei sau a Comisiei, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal i incompatibil
cu piaa intern;

j) Solicitantul nu este ntreprindere n dificultate, n conformitate cu prevederile art. 2, punctul


18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, respectiv Intreprindere aflat n dificultate
nseamn o ntreprindere care se afl n cel puin una din situaiile urmtoare:
(i) n cazul unei societi comerciale cu rspundere limitat, atunci cnd mai mult de
jumtate din capitalul su social subscris a disprut din cauza pierderilor acumulate.
Aceast situaie survine atunci cnd deducerea pierderilor acumulate din rezerve (i
din toate celelalte elemente considerate n general ca fcnd parte din fondurile proprii
ale societii) conduce la un rezultat negativ care depete jumtate din capitalul
social subscris;
(ii) n cazul unei societi comerciale n care cel puin unii dintre asociai au
rspundere nelimitat pentru creanele societii, atunci cnd mai mult de jumtate din
9

capitalul propriu aa cum reiese din contabilitatea societii a disprut din cauza
pierderilor acumulate;
(iii) atunci cnd ntreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolven sau
ndeplinete criteriile prevzute de legislaia naional pentru iniierea unei proceduri
colective de insolven la cererea creditorilor si;
(iv) atunci cnd ntreprinderea a primit ajutor pentru salvare i nu a rambursat nc
mprumutul sau nu a ncetat garania sau a primit ajutoare pentru restructurare i face
nc obiectul unui plan de restructurare;
(v) n cazul unei ntreprinderi care nu este un IMM, atunci cnd, n ultimii doi ani:
1. raportul datorii/capitaluri proprii al ntreprinderii este mai mare de 7,5; i
2. capacitatea de acoperire a dobnzilor calculat pe baza EBITDA se situeaz
sub valoarea 1,0.
k) n cazul n care proiectul cuprinde lucrri de investiii privind imobile, solicitantul trebuie s
demonstreze dreptul de proprietate sau de primire n concesiune a terenului i, dup caz,
proprietatea, concesiunea sau nchirierea imobilului unde se face investiia.
Concesiunea trebuie s acopere o perioad de minimum 10 ani de la data depunerii cererii de finanare.
n cazul concesiunii, trebuie s se fac dovada dreptului de a face investiii asupra terenului i cldirilor aflate
n concesiune, pe o perioad de minim 10 ani de la data depunerii cererii de finanare. n cazul unui contract
de nchiriere imobile, acesta s aib o durat de minim 10 ani de la data depunerii cererii de finanare i
s prevad dreptul de a face investiii asupra cldirii nchiriate.
Pentru solicitanii care intenioneaz s achiziioneze un teren pentru construirea unui imobil este acceptat
depunerea la competiie a unui ante-contract de vnzare/cumprare pentru terenul n cauz. Semnarea
contractului de finanare va fi ns condiionat de prezentarea titlului de proprietate asupra terenului.
n cazul n care propunerea de proiect implic numai achiziionarea de echipamente, fr lucrri de construcie,
se solicit numai un act doveditor privind proprietatea sau dreptul de utilizare al spaiului n care se vor instala
i utiliza acele echipamente (titlu de proprietate sau contract de nchiriere/concesiune).
In cazul n care solicitantul deine cu titlu de proprietate imobilul i/sau terenul pe care se face investiia,
acestea trebuie s fie libere de orice sarcini i servitui i s nu fac obiectul unor litigii n curs de soluionare
la instanele judectoreti i nici al unor revendicri potrivit unor legi speciale n materie sau a dreptului
comun. Solicitantul va prezenta i semna o Declaraie pe propria rspundere conform modelului din Anexa 2.1
a acestui Ghid. Extrasul de carte funciara se va solicita in cazul aprobrii finanrii, la contractare.

l) Investiia realizat prin proiect nu a fost finanat i nu este finanat n prezent din alte fonduri
publice, cu excepia studiilor preliminare (studiu de prefezabilitate, analiz geotopografic,
studiu de fezabilitate, proiect tehnic/ detalii de execuie i altele asemenea, dup caz)
Pentru justificarea ndeplinirii criteriilor de eligibilitate de la punctele d) m) se depune o declaraie
de eligibilitate pe proprie rspundere (conform Anexei 2.1 a Ghidului Solicitantului)

m) Solicitantul de tip ntreprindere mic sau mijlocie trebuie s depun o declaraie cuprinznd informaii
cu privire la ncadrarea ntreprinderii n categoria IMM (model n Anexa 2.6 a acestui Ghid).

NOT
Pentru proiectele care sunt admise la finanare, la contractare vor fi prezentate documente ce
se vor constitui n documente nsoitoare ale contractelor de finanare, cu rol de a certifica
eligibilitatea solicitanilor (vezi Seciunea III Contractarea i finanarea proiectelor din POC)
10

2. 3. Eligibilitatea proiectelor i activitilor


2.3.1. Categorii de proiecte
n cadrul acestui apel de proiecte se finaneaz un singur tip de proiect pentru sprijinirea clusterelor de
inovare prin:

Investiii pentru dezvoltarea de noi faciliti CD n clusterele de inovare i/sau modernizarea


facilitilor CD existente (departamente/centre/laboratoare de cercetare-dezvoltare comune,
care aparin clusterului, dei pot fi localizate fizic n cadrul unui sau unor partener/i din cadrul
clusterului) ;
Activiti de inovare n clustere (obinerea, validarea i protejarea brevetelor i altor active
necorporale care aparin clusterului, detaarea de personal cu nalt calificare n organiza ia
clusterului, achiziia de servicii de consultan n domeniul inovrii i achiziia de servicii de
sprijinire a inovrii);
Activiti de exploatare pentru sprijinirea funcionrii clusterelor (animarea i promovarea
clusterului, gestionarea instalaiilor clusterului, organizarea de programe de formare, ateliere,
conferine).

Proiectul nu va propune realizarea de investiii n domeniile:


(a) sectorul pescuitului i al acvaculturii, astfel cum este reglementat de Regulamentul (UE) nr.
1379/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comun a
pieelor n sectorul produselor pescreti i de acvacultur de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006
i (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului (1), cu
excepia ajutoarelor pentru accesul IMM-urilor la finan are (ajutoare pentru ntreprinderile nou-nfiin ate),
ajutoarelor n materie de cercetare i dezvoltare i ajutoarelor pentru inovare destinate IMM-urilor;
(b) sectorul produciei agricole primare, cu excep ia ajutoarelor pentru cercetare i dezvoltare i
ajutoarelor pentru inovare destinate IMM-urilor;
(c) sectorul prelucrrii i comercializrii produselor agricole, n urmtoarele cazuri: (i) atunci cnd
valoarea ajutoarelor este stabilit pe baza preului sau a cantit ii unor astfel de produse achizi ionate de la
productori primari sau introduse pe pia de ntreprinderile respective; sau (ii) atunci cnd ajutoarele sunt
condiionate de transferarea lor parial sau integral ctre productorii primari;
(d) facilitarea nchiderii minelor de crbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia nr.
2010/787 a Consiliului.
n cazul n care un solicitant i desf oar activitatea (principal sau secundar) i n sectoarele excluse
menionate, sprijinul financiar se acord pentru sectoarele sau activit ile care nu sunt excluse, cu condi ia
separrii clare a activitilor sau a asigurrii unei distinc ii ntre costuri, care s asigure c activit ile
desfurate n sectoarele excluse nu beneficiaz de finan are n cadrul acestui cereri de propuneri de proiecte.
Valoarea asistenei publice nerambursabile este cuprins ntre 4.500.000 lei i 30.000.000 lei.

Valoarea finanrii publice nerambursabile nu va depi echivalentul n lei a 7.500.000 euro sau
5.000.000 euro n cazul n care proiectul conine i activiti de inovare pentru cluster.
Asistena public nerambursabil se acord beneficiarilor ca ajutor de stat pentru cercetare-dezvoltare
i inovare n baza schemei de ajutor de stat .. aprobat prin OM ..
Scopul i obiectivele propunerii trebuie sa fie n conformitate cu obiectivele specifice ale axei
prioritare precum i cu obiectivele aciunii 1.1.1, asa cum sunt descrise n cererea de propuneri de
proiecte.
11

Solicitantul trebuie s demonstreze c finanarea public solicitat contribuie la dezvoltarea


capacitii de cercetare-dezvoltare n cadrul clusterului (inclusiv prin ntrirea rolului partenerilor cu
activitate CD n cadrul clusterului i atragerea de noi entit i cu activitate CD n cluster), la
intensificarea activitilor de inovare n cluster (de exemplu prin introducerea de noi produse bunuri
sau servicii - i procese pe pia) i la creterea competitivitii economice a clusterului (prin
creterea cifrei de afaceri agregate, a valorii agregate a exporturilor sau altor indicatori economici);
de asemenea prin proiectul propus se vor crea noi locuri de munc de nalt calificare la nivelul
clusterului.
Prezentarea n detaliu a modului de elaborare/ completare a cererii de finanare este tratat n capitolul
3 al Ghidului solicitantului Completarea i depunerea cererii de finanare.
Un solicitant poate depune un singur proiect n cadrul cererii de propuneri de proiecte POCA1-A1.1.1-2014-y.
Durata proiectelor
Maximum 60 de luni.
2.3.2. Criterii de eligibilitate a proiectului
a) Scopul i obiectivele propunerii s fie n conformitate cu obiectivele specifice ale axei prioritare,
precum i cu obiectivele aciunii, aa cum sunt descrise n cererea de propuneri de proiecte
b) Domeniul de cercetare al proiectului s se ncadreze n unul din domeniile prioritare (vezi punctul
2.3.1. din Ghidul solicitantului).
c) Proiectul este implementat pe teritoriul Romniei
d) Solicitantul a depus cererea de ajutor/finanare pentru proiect nainte de nceperea
lucrrilor/activitilor pe proiect.
Pentru justificare solicitantul va depune o declaraie de eligibilitate pe proprie rspundere
(conform Anexei 2.2. - Declaraie pe proprie rspundere prvind respectarea regulilor n
domeniul ajutorului de stat a Ghidului Solicitantului)

ATENIE!

Pentru activitile de investiii nceperea lucrrilor sau nceperea proiectului


nseamn fie demararea lucrrilor de construcii n cadrul investiiei, fie primul
angajament cu caracter juridic obligatoriu de comand pentru echipamente sau
oricare alt angajament prin care investiia devine ireversibil, n funcie de care
are loc primul. Cumprarea de terenuri i lucrrile pregtitoare, cum ar fi
obinerea permiselor i realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate
drept ncepere a lucrrilor.
Pentru activitile de inovare nceperea lucrrilor nseamn fie nceperea
activitilor de inovare, fie primul acord dintre beneficiar i contractan i privind
desfurarea proiectului, n funcie de evenimentul care survine mai nti.
Lucrrile pregtitoare, cum ar fi obinerea permiselor i efectuarea studiilor de
fezabilitate, nu sunt considerate nceperea lucrrilor.
12

e) Dimensiunea finanrii nerambursabile solicitate s se ncadreze n limitele menionate n cererea


de propuneri de proiecte (vezi punctul 2.3.1 din Ghidul solicitantului).
f) Proiectul conine cel puin o activitate eligibil, din cele definite la punctul 2.3.3 din Ghidul
solicitantului.
g) Durata proiectului s se incadreze n limitele menionate n cererea de propuneri de proiecte (vezi
punctul 2.3.1 din Ghidul solicitantului).
h) Investiia propus n proiect trebuie s se adreseze numai activitilor de cercetare-dezvoltare
orientate spre sectoare economice eligibile (vezi punctul 2.3.1 din Ghidul solicitantului).
i) Sectorul economic eligibil cruia i se adreseaz propunerea de proiect trebuie s se coreleze sau
s fie similar cu sectoarele de activitate ale clusterului (cod CAEN) declarate ca relevante pentru
proiect.
j) Proiectul respect legislaia n domeniul egalitii de anse, proteciei mediului, eficienei
energetice (teme orizontale) i al achiziiilor.
k) Propunerea de proiect trebuie s fie nsoit de documentele nsoitoare menionate n Capitolul 3
al prezentului Ghid.
2.3.3. Activiti eligibile
Urmtoarele categorii de activiti sunt eligibile pentru finanare n cadrul prezentei aciuni:
A. Investiii n faciliti CD comune ale clusterului
achiziie de teren;
construcie/extindere cldiri destinate unor institute/centre/laboratoare C-D;
nchirierea de cldiri i/sau spaii pentru CD;
achiziionarea de active corporale pentru CD: cldiri i/sau spaii, instalaii, utilaje,
echipamente pentru cercetare;
achiziionarea de active necorporale pentru CD;
B. Activiti de inovare n cluster (eligibile dac i numai dac organizaia clusterului respect
definiia IMM)
obinerea, validarea i protejarea brevetelor i altor active necorporale care aparin clusterului;
detaarea de personal cu nalt calificare n organizaia clusterului;
achiziia de servicii de consultan n domeniul inovrii;
achiziia de servicii de sprijinire a inovrii;
C. Activiti de exploatare a clusterului
animarea clusterului pentru a facilita colaborarea, schimbul de informaii i furnizarea sau
direcionarea serviciilor specializate i personalizate de sprijin pentru ntreprinderi;
promovarea clusterului pentru a spori participarea unor noi ntreprinderi sau organizaii i
pentru a beneficia de o mai mare vizibilitate;
gestionarea instalaiilor aparinnd clusterului de inovare;
13

organizarea de programe de formare, de ateliere i de conferine pentru a sprijini schimbul de


cunotine i stabilirea de contacte, precum i cooperarea transnaional.
Un proiect care conine activiti de investiii n faciliti CD trebuie s cuprind obligatoriu
activiti pentru achiziionarea de instalaii, utilaje, echipamente pentru CD. Nu vor fi finanate
proiecte care prevd numai activiti de construcie i/sau modernizare cldiri fr dotarea acestora cu
aparatur, instrumente, echipamente CD.
La localurile, instalaiile i activitile clusterului care primesc finanare public trebuie s aib acces,
n mod transparent i nediscriminatoriu, mai muli utilizatori. ntreprinderilor care au finanat cel
puin 10 % din costurile de investiii ale clusterului de inovare li se poate acorda acces preferen ial n
condiii mai favorabile. Pentru a se evita supracompensarea, accesul de acest tip va fi propor ional cu
contribuia ntreprinderii la costurile de investiii, iar condiiile menionate vor fi fcute publice.
Taxele percepute pentru utilizarea instalaiilor/facilitilor comune sprijinite i pentru participarea la
activitile clusterului trebuie s corespund preului de pe pia sau s reflecte costurile aferente
utilizrii i participrii la activiti.
Solicitantul trebuie s demonstreze necesitatea activitilor propuse spre finanare pentru atingerea
scopului proiectului.
Urmtoarele categorii de activiti NU sunt eligibile pentru finanare n cadrul prezentei aciuni dar
sunt obligatorii pentru implementarea proiectului (i urmeaz a fi finaate din fondurile solicitantului
fr a se lua n consideraie la calculul asistenei publice nerambursabile):
activiti de informare i publicitate pentru proiect;
managementul proiectului.
Solicitanii nu au nicio obligaie s utilizeze n cadrul proiectelor numai bunuri produse la nivel
naional sau servicii naionale.
Solicitanii nu au nicio obligaie privind aria geografic de exploatare a rezultatelor obinute din
cercetare, dezvoltare i inovare ca urmare a proiectului.
Efectul stimulativ al finanrii i impactul acesteia
Efectul stimulativ este demonstrat numai n cazul n care activitile din cadrul proiectului nu au
nceput nainte de depunerea de ctre beneficiar a cererii de finanare pentru obinerea ajutorului.
Pentru activitile de investiii nceperea lucrrilor sau nceperea proiectului nseamn fie demararea
lucrrilor de construcii n cadrul investiiei, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de
comand pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiia devine ireversibil, n
funcie de care are loc primul. Cumprarea de terenuri i lucrrile pregtitoare, cum ar fi obinerea
permiselor i realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept ncepere a lucrrilor.
Finanarea public solicitat trebuie s aib ca rezultat intensificarea activitilor de cercetaredezvoltare i inovare la nivelul clusterului. Solicitantul trebuie s demonstreze c efectul proiectului
asupra activitilor sale de CDI se va materializa n creterea acestora n mrime, raza de aciune,
volum de cheltuieli i/sau vitez.

14

2.4. Cheltuieli eligibile


2.4.1. Cheltuieli eligibile
A. Cheltuielile eligibile pentru investiii CD n clustere de inovare sunt cheltuielile cu investi ii n
active corporale (cldiri, spaii, instalaii, utilaje, echipamente) i n active necorporale necesare
pentru departamentele/centrele/laboratoarele de cercetare-dezvoltare comune ale clusterului.
nchirierea de cldiri i/sau spaii pentru CD este de asemenea cheltuial eligibil.
Cheltuielile pentru achiziia de teren sunt eligibile n limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale
proiectului.
Regula de eligibilitate se aplic i n cazul n care se achiziioneaz o cldire n scopul demolrii
acesteia i utilizrii terenului, n conformitate cu art. 6 al HG 759/2007 cu modificrile i
completrile ulterioare.
Toate cheltuielile efectuate pentru realizarea unei imobilizri corporale sau necorporale
recunoscut ca activ se vor nregistra n contabilitatea organizaiei clusterului n conformitate cu
Ordinul nr. 3055/2009 privind aprobarea reglementrilor contabile conform cu directivele europene,
cu modificrile i completrile ulterioare, i vor reprezenta valoarea total a activului.
B. Pentru activitile de inovare sunt eligibile urmtoarele tipuri de cheltuieli ( dac i numai dac
organizaia clusterului respect definiia IMM):
- cheltuieli aferente obinerii, validrii i protejrii brevetelor i altor active necorporale care aparin
clusterului;
- cheltuieli pentru detaarea n cadrul organizaiei clusterului de personal cu nalt calificare de la o
organizaie de cercetare sau de la o ntreprindere mare, care efectueaz activit i de cercetare,
dezvoltare i inovare, ntr-o funcie nou creat n cadrul organizaiei clusterului, fr s se nlocuiasc
ali membri ai personalului. Sunt eligibile toate costurile de personal aferente nchirierii i ncadrrii
n munc a personalului cu nalt calificare, inclusiv costurile aferente folosirii unei agenii de
recrutare i indemnizaia de deplasare pentru personalul detaat. Costurile unor servicii de
consultan prestate de personalul cu nalt calificare, fr ca acesta s fie angajat la beneficiar, nu
sunt eligibile;
- cheltuieli pentru achiziia de servicii de consultan n domeniul inovrii (servicii de consultan,
asisten i formare profesional n ceea ce privete transferul de cunotine; servicii de consultan
privind achiziionarea de active necorporale pentru cluster i valorificarea activelor necorporale ale
clusterului; servicii de consultan privind utilizarea standardelor i a reglementrilor care le conin);
- cheltuieli pentru servicii de sprijinire a inovrii (costuri cu spaii de lucru, bnci de date, biblioteci,
cercetare de pia, laboratoare, etichetare de calitate, testarea i certificarea calitii n scopul
dezvoltrii de produse, procese sau servicii mai eficace).
C. Cheltuielile eligibile pentru activitile de exploatare n clustere de inovare sunt
- cheltuieli cu personalul i
- cheltuieli administrative (inclusiv cheltuielile de regie) legate de:
(a) animarea clusterului pentru a facilita colaborarea, schimbul de informaii i furnizarea sau
direcionarea serviciilor specializate i personalizate de sprijin pentru ntreprinderi;
15

(b) promovarea clusterului pentru a spori participarea unor noi ntreprinderi sau organizaii i pentru a
beneficia de o mai mare vizibilitate;
(c) gestionarea instalaiilor aparinnd clusterului de inovare;
(d) organizarea de programe de formare, de ateliere i de conferine pentru a sprijini schimbul de
cunotine i stabilirea de contacte, precum i cooperarea transnaional.
Cheltuiala cu taxa pe valoarea adugat nedeductibil, potrivit legii, aferent cheltuielilor eligibile
efectuate n cadrul proiectelor este eligibil.
In vederea intocmirii bugetului proiectului beneficiarul va semna o Declaraie privind eligibilitatea/
nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile.
n afara acestor cheltuieli eligibile, proiectul poate necesita o serie de alte cheltuieli care nu sunt
eligibile, dar sunt necesare pentru buna implementare a proiectului. Aceste cheltuieli se suport de
ctre beneficiar, fr a fi luate n considerare la determinarea asistenei financiare nerambursabile.
2.4.2. Cheltuieli neeligibile
n conformitate cu prevederile HG nr..................., urmtoarele categorii de cheltuieli sunt neeligibile:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

dobnda i alte comisioane aferente creditelor;


cheltuielile colaterale care intervin ntr-un contract de leasing;
dezafectarea centralelor nucleare;
achiziia de echipamente second-hand;
amenzi, penaliti i cheltuieli de judecat;
costurile pentru operarea obiectivelor de investiii.
2.4.3. Condiii generale i specifice de eligibilitate a cheltuielilor
Condiii generale de eligibilitate a cheltuielilor

Toate cheltuielile realizate trebuie s respecte simultan urmtoarele condiii generale de


eligibilitate:
a) s fie nsoite de facturi, n conformitate cu prevederile legislaiei naionale, sau de alte
documente contabile cu valoare probatorie, echivalent facturilor, pe baza crora
cheltuielile s poat fi auditate i identificate;
b) s fie n conformitate cu prevederile contractului de finanare ncheiat de ctre autoritatea
de management sau organismul intermediar, pentru i n numele acesteia, pentru
aprobarea proiectului,;
c) s fie n conformitate cu prevederile legislaiei naionale i comunitare.
n plus cheltuielile trebuie:
a) s fie n legtur direct cu activitile propuse n proiect i s fie necesare pentru realizarea
proiectului.
b) s fie n conformitate cu principiile unui management financiar riguros, avnd n vedere
utilizarea eficient a fondurilor i un raport optim cost-rezultate;
c) s nu fi fcut obiectul altor finanri publice, n condiiile legii.
Condiii specifice de eligibilitate a cheltuielilor (conform OM ..................):
Pentru a fi eligibile pentru finanare, toate cheltuielile trebuie s fac parte din categoriile de
cheltuieli menionate n anexa 1 a OM nr......., s corespund obiectivelor Axei Prioritare 1
16

CDI n sprijinul competitivitii economice i al afacerilor i s fie coerente cu obiectivele


i rezultatele proiectelor propuse spre finanare.
Cheltuielile efectuate de beneficiar sunt considerate eligibile dup data depunerii cererii de
finanare i a documentelor nsoitoare la Organismul Intermediar pentru Cercetare.
Achiziia activelor fixe necorporale, pentru a fi folosite n cadrul proiectului, se face pe baz de:
contract pentru obinerea dreptului de proprietate (n cazul cunotintelor tehnice sau al
brevetului),
contract de licen sau de cesiune pentru obinerea unui drept de utilizare
Procedurile de achiziie derulate de ntreprinderi se deruleaz n conformitate cu instruciunile de
achiziii pentru beneficiarii operatori economici privai ai POC, aprobate de ctre Autoritatea de
Management a POC (anex la contractul de finanare i/sau prezentate n Manualul Beneficiarului).
Condiii specifice privind investiiile n clustere:
a) Investiia trebuie meninut n regiunea beneficiar pentru o perioad de cel puin 3 ani de la
finalizarea investiiilor. Aceast condiie nu mpiedic nlocuirea unei instalaii sau a unui
echipament care a devenit depiut sau a fost distrus n aceast perioad, cu condiia ca activitatea
economic s fie meninut n regiunea n cauz pentru perioada minim relevant.
b) Activele achiziionate trebuie s fie noi, cu excepia celor pentru IMM-uri.
c) Activele necorporale sunt eligibile pentru calculul costurilor de investiii dac ndeplinesc
urmtoarele condiii:
Trebuie s fie utilizate exclusiv n cadrul unitii care primete ajutorul;
Trebuie s fie amortizabile;
Trebuie s fie achiziionate n condiiile pieei de la teri care nu au legturi cu
cumprtorul; i
Trebuie s fie incluse n activele ntreprinderii care beneficiaz de ajutor i trebuie s
rmn asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioad de minimum
cinci ani sau de trei ani n cazul IMM-urilor.
Modaliti de finanare - prevederi privind acordarea asistenei financiare nerambursabile
Proiectelor finanabile n cadrul prezentei aciuni, la care beneficiarii sunt entitile care administrez
i exploateaz clustere de inovare, li se aplic prevederile schemei de ajutor de stat pentru cercetaredezvoltare i inovare (CDI), denumit Finanarea activitilor de cercetare-dezvoltare i inovare
(CDI) i a investiiilor n CDI prin Programul Operaional Competitivitate (POC).
Finanarea proiectelor n cadrul acestei aciuni este de tip nerambursabil i const n rambursarea
cheltuielilor eligibile fcute pentru realizarea proiectului, la valoarea i n condiiile stabilite prin
Contractul de finanare (CF). Finanarea proiectului este format din cofinanarea public (FEDR i
alocri din bugetul de stat) i cofinanarea privat (surse proprii ale solicitantului, mprumuturi
bancare, etc.).
Intensitatea finanrii publice n ceea ce privete investiiile n favoarea clusterelor de inovare nu
poate depi 55 % din costurile eligibile n regiunea Bucureti-Ilfov i 65% din costurile eligibile n
celelalte regiuni ale Romniei.

17

Intensitatea finanrii publice pentru activiti de exploatare nu poate depi 50 % din costurile
eligibile totale pe durata perioadei pentru care se acord ajutoarele. Perioada de acordare a acestora
nu poate depi 10 ani. Ea este de cel mult 5 ani n cadrul acestui tip de proiect.
Finanarea public din fonduri nerambursabile pentru proiect nu ve depi urmtoarele limite
ca procent din cheltuielile eligibile:
Tipul activitii

Regiunea

Intensitatea maxim a asistenei


financiare nerambursabile
Investiii n clustere Nord-Vest,
Vest, 65%
de inovare
Centru,
Nord-Est,
Sud-Est,
SudMuntenia, Sud-Vest
Oltenia
Bucureti-Ilfov
55%
Activiti de inovare Toate regiunile RO
50%
(numai pentru IMM)
Activiti de
Toate regiunile RO
50%
exploatare n
clustere de inovare
Bugetul proiectului este format din valoarea cheltuielilor eligibile i neeligibile necesare realizrii
proiectului. In cazul n care solicitantul a optat pentru a da o declaraie pe propria rspundere privind
nedeductibilitatea TVA, atunci intensitile maxime de finanare ale ajutorului de stat se aplic
cheltuielilor eligibile calculate cu TVA.
Valoarea asistenei financiare nerambursabile va rezulta dup aplicarea cotelor de finanare precizate
de regulile ajutoarelor de stat pentru activitile i costurile eligibile acceptate.
Not: n cazul n care valoarea real a cheltuielilor este mai mare dect cea iniial, prevzut
n CRF, ca urmare a actualizrii devizului general, atunci Beneficiarul va trebui s suporte
diferena aprut. Cheltuielile eligibile efectiv realizate care se iau n considerare la
rambursare nu pot depi sumele stabilite iniial prin contractul de finanare.
Reguli privind cumulul ajutoarelor de stat
Finanarea public este acordat pe acest tip de proiect doar pentru activitile i proiectele care nu
sunt i nu au fost finanate din alte fonduri publice pentru aceleai costuri eligibile (n concordan cu
declaraiile pe proprie rspundere ale beneficiarilor).
Finanarea public acordat pe acest tip de proiect poate fi cumulat cu:
a)
orice alt ajutor de stat sau de minimis, att timp ct msurile respective vizeaz costuri
eligibile identificabile diferite;
b)
orice finanare din partea Uniunii Europene gestionat la nivel central de ctre instituii,
agenii, ntreprinderi comune sau alte organisme ale Uniunii, care nu este direct sau indirect sub
controlul statelor membre ale Uniunii, att timp ct msurile respective vizeaz costuri eligibile
diferite.

18

Pentru a stabili dac pragul valoric maxim pe proiect de investi ie i intensit ile maxime ale
ajutoarelor prevzute n Schema de ajutor de stat i menionate la acest punct sunt respectate, va fi
luat n considerare valoarea total a ajutoarelor de stat acordate pentru activitatea sau proiectul care
beneficiaz de ajutor.

CAPITOLUL 3 : COMPLETAREA I DEPUNEREA


CERERII DE FINANARE
Pachetul cererii de finanare (propunerea de proiect) pe care trebuie s l pregteasc solicitantul este alctuit
din :
Cererea de finanare si anexele la acestea, care se vor ncrca electronic conform seciunii 3.1.1 din
prezentul ghid
Documentele nsoitoare ale cererii de finanare, care se vor depune n format fizic conform seciunii
3.1.3 din prezentul ghid
Cererea de finanare (anexat prezentului ghid i disponibil i n format electronic la adresa
www.poscce.research.ro ) se va completa conform instruciunilor marcate ntre parantezele unghiulare i va
urmri ntocmai modelul standard.
Cererea de finanare se va completa n limba romn, editat la calculator, cu font Times New Roman
(dimensiunea de 12) spatiat la un rnd.
Cererea de finanare va avea maximum 50 de pagini (fr a lua n considerare n acest calcul anexele
obligatorii la cerere respectiv CVurile membrilor echipei de proiect i lista activelor corporale achiziionate
prin proiect).
Dup completare, cererea de finanare i anexele obligatorii la aceasta :
se semneaz de ctre reprezentantul legal al solicitantului i se tampileaz, pe fiecare pagin, n col ul
din dreapta din josul paginii;
se numeroteaz toate paginile, n ordine de la 0 la n, unde pagina 0 este prima pagina a cererii de
finanare (coperta) iar n ultima pagin a ultimului document anexat la cerere
Cererile de finanare completate de mn vor fi respinse
ATENIE!

Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea seciunilor din cererea de


finanare) conduce la respingerea automat a cererii de finan are

Documentele nsoitoare ale cererii de finanare se completeaz conform modelelor ata ate la prezentul ghid
(acolo unde este prevzut un astfel de model).
Opisul documentelor nsoitoare este:

Denumire document

Model
anexa

Cererea de finanare

1
19

n Nr.exemplare
2 ex tampilate

Declaraie pe proprie rspundere privind eligibilitatea


solicitantului

2.1

semnat de reprezentantul
legal al instituiei - 2 ex.
n original

Declaraie privind conformitatea cu regulile ajutorului de


stat

2.2

Declaraie de angajament

2.3

semnat de reprezentantul
legal al instituiei 2 ex.
n original
semnat de reprezentantul
legal al instituiei 2 ex.
n original

Declaraia de certificare a aplicaiei

2.4

2 ex. n original

Declaraia solicitantului privind eligibilitatea/


nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile
incluse n bugetul proiectului propus spre finanare din
instrumente structurale (unde este cazul)
Declaraie pe proprie rspundere privind ncadrarea
ntreprinderii n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii,
dac este cazul

2.5

semnat de reprezentantul
legal al instituiei 2
exemplare n original

2.6

semnat de reprezentantul
legal al instituiei - 2 ex.
n original

Hotrrea AGA/ CA de aprobare a proiectului pentru


participarea la competiia POC-A1-A1.1.4-2014-y,
precum i a contribuiei financiare a solicitantului pentru
proiect

semnat de reprezentantul
legal al instituiei - 2 ex.
n original

Ante-contract de vnzare/cumprare* pentru terenul unde se va


efectua investitia (unde este cazul)

2 copii

Not de certificare a costului de achizi ie al terenului de un


evaluator independent autorizat, care confirm c valoarea
acestuia nu excede valoarea de pia (unde este cazul)

2 copii

Studiu de fezabilitate/ DALI, elaborate conform HG nr. 2.7


28/2008 privind aprobarea coninutului-cadru al
documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor
publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare
a devizului general pentru obiective de investiii i lucrri
de intervenii, cu modificrile i completrile ulterioare
(pentru propunerile de proiecte care conin actitivi de
investiii)

5 CD-uri

Document strategic al clusterului (conine misiune, viziune,


obiective, membri, parteneriate locale, colaborri interna ionale,
acoperire sectorial, plan de aciune/dezvoltare)

5 CD-uri

2.8

Certificatul constatator de la Registrul Comerului

original i 1 copie

Certificat de nregistrare la Registrul Comerului

RPC

Extras de la Registrul Comerului cu informaii despre


acionari, capital social

RPC

20

Statut i act juridic de nfiinare a instituiei

RPC

Bilanurile oficiale pe ultimii 2 ani i Contul de Profit i


Pierderi

RPC

* pe copie se specific conform cu originalul, se semneaz de reprezentantul legal al


instituiei i se tampileaz.
IMPORTANT: Transmiterea documentelor nsoitoare trebuie s se fac pn la termenul limit de depunere a
propunerilor specificat in cererea de propuneri de proiecte.
Eventualele ntrebri pot fi trimise prin e-mail, nainte de termenul limit de primire a propunerilor, la adresa
de mai jos, indicnd n mod clar numrul de sesiune (cod competiie):
Adresa e-mail pentru informaii : <structurale@ancs.ro >
n vederea aplicrii unui tratament egal tuturor solicitanilor, DG-OI nu poate exprima o opinie anterioar
privind eligibilitatea unui anumit solicitant sau a unui anumit proiect.

3.1. Instruciuni privind depunerea cererii de finanare


Solicitantul trebuie s depun pachetul cererii de finanare (propunerea de proiect) astfel:
Cererea de finanare - nregistrare electronic conform instruciunilor de la 3.3.1;
Documentele nsoitoare- transmise la Birourile regionale ale DG-OI corespunztoare regiunii
n care i desfoar activitatea solicitantul conform instruciunilor de la 3.3.3
Pn la data limit de depunere a pachetului cererii de finanare, solicitantul trebuie s
se nregistreze/actualizeze datele i documentele n Registrul Poten ialilor Contractori
(RPC) conform instruciunilor de la 3.3.2
ATENIE!
Data limit pn la care se primesc cereri de finanare pentru aceast competi ie se
anun n cererea/ apelul de proiecte pe siteul www.poscce.research.ro/

3.1.1. Transmiterea electronic a Cererii de finanare


Pagina web de nregistrare a propunerii este urmtoarea: https://structurale.ancs.ro/.
Paii care trebuie parcuri pentru nregistrarea electronic a cererii de finan are sunt:
Pasul 1
Se completeaz off-line cererea de finanare de ctre solicitani, n limba
romn, inclusiv CV-urile persoanelor care vor face managementul proiectului i a
persoanelor care vor activa n departamentul CD vizat
Pasul 2
Directorul de proiect creaz un cont nou de la butonul 'creare cont' din bara stnga
a paginii.
Pasul 3
Directorul de proiect se autentific introducnd n partea din stnga paginii adresa
de e-mail i parola trimis automat de aplicaie la aceast adres, la scurt timp
dup crearea contului. (V recomandm s verificai i n directoarele Bulk sau
Junk din csua potal.)
Pasul 4
Se face click pe butonul 'nregistrare proiect' i se completeaz cmpurile
21

solicitate. Se ncarc cererea de finanare, precum i CV-urile personalului, ntr-un


singur fiier tip .pdf. Numrul de ntregistrare a cererii de finanare apare pe ecran
i este transmis i pe e-mail.
Se poate vizualiza proiectul depus, fcnd click pe butonul 'proiecte depuse'
Se iese din cont cu 'logout'.

Pasul 5
Pasul 6

Nu se scaneaz documentele scrise reprezentnd cererile de finanare. Acestea se


ncarc n documente de tip PDF sau Word
ATENIE!

Orice cerere de finanare nregistrat electronic dup termenul limit va fi automat


respins.

3.1.2 nregistrarea/actualizarea documentelor i datelor n RPC


Pentru accesarea Registrului Potenialilor Contractori (RPC) se utilizeaz urmatoarea adres:
http://rpc.ancs.ro/
Pentru nscrierea corect i complet a informaiilor privind organizaia dumneavoastr este necesar, ca nainte
de
a
ncepe
nscrierea,
s
parcurgei
urmatoarele
etape:
- dup obinerea contului i a parolei pentru organizaia dumneavoastr (prin accesarea adresei date mai sus),
s vizualizai coninutul RPC pentru a vedea care sunt informaiile pe care trebuie s le nscriei;
- s avei la dispoziie, atunci cnd ncepei nscrierea, toate informaiile care v sunt necesare, actualizate;
- s scanai cu rezoluia de 100 dpi documentele:
1. Statutul;
2. Act juridic de nfiinare a instituiei;
3. Certificat de nregistrare la Registrul Comerului;
4. Extras de la Registrul Comerului cu informaii despre acionari, capital social;
5. Bilanurile oficiale pe ultimii trei ani, inclusiv Contul de Profit i Pierdere.
3.1.3 Transmiterea documentelor nsoitoare
Documentele nsoitoare anex la cererea de finanare, n ordinea opisului prezentat mai sus, se vor multiplica
n 2 exemplare, fiecare exemplar complet fiind indosariat separat.
Documentele nsoitoare anex la cererea de finanare trebuie s ajung n plic/colet sigilat, transmis prin
pot, n mod recomandat, sau prin curier privat sau nmnate direct (o confirmare de primire semnat i
datat i va fi nmnat celui care pred plicul/solicitantului) la adresele de mai jos:
Birourile Regionale
Nr.
Crt

Regiunea

Judee componente

Adresele Birourilor Regionale ale OI Cercetare

Nord Est

Bacu, Botoani, Iai,


Neam, Suceava, Vaslui

Sud Est

Brila, Buzu, Constana.

Birou regional Iai


n sediul Universitii de tiine Agricole i Medicin
Veterinar "Ion Ionescu de la Brad", Aleea Sadoveanu nr. 3
(cldirea editurii,et 1), Iai, judeul Iai
Tel. 0232/219.006
Implementare : Gabriela Dobo, e-mail:
gabriela.dobos@ancs.ro
Monitorizare : Iuliu Jica, e-mail : iuliu.jica@ancs.ro
Management financiar i control: Adina Vdanei, e-mail :
adina.vadanei@ancs.ro
Se transmit la Biroul regional Trgovite
22

Galai, Vrancea, Tulcea

n sediul Universitii Valahia Trgovite (FIMMR),


Bd-ul Unirii, nr. 18, corp A, et. 2, slile A202, A215, cod
130082, Trgovite, judeul Dmbovia
Tel: 0245/210.314
Implementare :
Clara
Constantinescu,
e-mail:
clara.constantinescu@ancs.ro Birou regional Constana
n sediul Universitii Ovidius Constana,
B-dul Mamaia nr.124, cod potal 900527, judeul Constana
(cmin II, et. 4, camera 2)
Tel: 0341/446579
Monitorizare i management financiar: Lstuna Alina Rolea,
e-mail: alina.rolea@ancs.ro

Sud Muntenia

Arge,
Dmbovia,
Ialomia,
Teleorman

Sud
Oltenia

Dolj, Gorj,
Olt, Vlcea

Birou regional Trgovite


n sediul Universitii Valahia Trgovite (FIMMR),
Bd-ul Unirii, nr. 18, corp A, et. 2, slile A202, A215, cod
130082, Trgovite, judeul Dmbovia
Tel: 0245/210.314
Implementare :
Clara
Constantinescu,
e-mail:
clara.constantinescu@ancs.ro
Monitorizare : Viviana Filip, e-mail : viviana.filip@ancs.ro
Management financiar i control: Cristian Psric, e-mail :
cristian.pasarica@ancs.ro, tel: 021.319.23.20
Birou regional Craiova
n sediul Institutului de Proiectri i Automatizri SA IPA SA
Sucursala CIFATT,
Str. tefan cel Mare nr.12, judeul Dolj, tel: 0351/439440
Implementare : Augustin Corneanu,
e-mail: augustin.corneanu@ancs.ro
Management financiar i control: Mihaela Brnzan, e-mail:
mihaela.brinzan@ancs.ro
Birou regional Timioara
n sediul Intitutului de Studii i Proiectri Energetice - ISPE
Timioara, str.Gheorghe Lazr nr.18-20
Implementare :
Gabriel
Cristescu,
e-mail :
gabriel.cristescu@ancs.ro
Monitorizare :
Gheorghe
Crian,
e-mail:
gheorghe.crisan@ancs.ro
Management financiar i control: Alina Mucichescu, e-mail :
alina.mucichescu@ancs.ro
Birou regional Cluj
n sediul Universitii Tehnice Cluj-Napoca,
din cldirea CIA (Compania de Informatic Aplicat (fostul
Centru Teritorial de Calcul Cluj)
Str. Republicii nr. 107, etaj 3, camera 309/310, Cluj-Napoca
Tel/Fax: 0264 590 445
Implementare: Cristina Chiorean, e-mail:
cristina.chiorean@ancs.ro
Monitorizare : Rodica Meza, e-mail : rodica.meza@ancs.ro
Management financiar i control: Katona Reka, e-mail :
katona.reka@ancs.ro
Birou regional Alba-Iulia
n sediul Universitii 1 Decembrie 1918, str. Nicolae Iorga
nr.11-13, corp D, et.3, camera 18, cod potal 510009, judeul
Alba
Tel/fax: 0258/831.030
Implementare : Nicoleta Buda, e-mail : nicoleta.buda@ancs.ro
Monitorizare : Ana Maria Roman Negoi, e-mail:
ana.roman@ancs.ro
Management financiar i control: Florentina Sas, e-mail :
23

Vest

Clrai,
Giurgiu,
Prahova,

Mehedini,

Vest

Arad,
Cara-Severin,
Hunedoara, Timi

Nord Vest

Bihor,
Bistria-Nsud,
Cluj, Slaj, Satu-Mare,
Maramure

Centru

Sibiu,
Alba,
Braov,
Covasna, Harghita, Mure

Bucureti-Ilfov

Bucureti, Ilfov

florentina.sas@ancs.ro
Birou regional Bucureti
n sediul MEN - Cercetare
Str.I.D.Mendeleev nr.21-25, sector 1, cod potal 010362
Implementare : Daniela Ghiculescu, tel: 021.310.03.73, email: daniela.ghiculescu@ancs.ro
Monitorizare : Mircea Chi; tel.021.317.76.33, e-mail:
mircea.chis@ancs.ro
Management Financiar: Monica Turcan, tel.: 021.319.23.20;
e-mail:monica.turcan@ancs.ro
Comunicare: Daniela Gheorghian; tel: 021.316.00.86; email:daniela.gheorghian@ancs.ro

Plicul/coletul trebuie s aib nscris:


codul competiiei: (dup cum este menionat acesta n apelul de proiecte)
denumirea instituiei solicitante, adresa ei (inclusiv codul potal) i Codul Unic de nregistrare / Codul
de nregistrare Fiscal
denumirea Organismului Intermediar: Direcia General Organism Intermediar pentru Cercetare
Birou Regional, Regiunea ..........
numrul de nregistrare electronic a cererii de finanare
titlul proiectului
tipul proiectului
valoarea total a proiectului, respectiv valoarea finanrii nerambursabile solicitate
numele complet al directorului de proiect i datele de contact ale acestuia
Plicul/coletul va fi nsoit de adresa de naintare (2 exempare) a propunerii de
proiect, semnat de reprezentantul legal al instituiei solicitante, care va preciza
elementele de identificare prezentate mai sus i dac solicitantul este sau nu nscris n
Registul Potenialilor Contractori.
ATENIE!

Documentele nsoitoare ale cererii de finanare expediate prin orice alt mijloc (de
ex. prin fax sau prin e-mail) vor fi respinse.
Transmiterea documentelelor nsoitoare trebuie s respecte aceeai dat limit cu
data de nchidere a competiiei, comunicat prin cererea/ apelul de propuneri de
proiecte

CAPITOLUL 4 : VERIFICARE, EVALUARE I SELECIE


Cererile de finanare depuse vor parcurge un proces de evaluare i selecie, n vederea stabilirii proiectelor
aprobate pentru cofinanare. Procesul de evaluare i selecie const n parcurgerea urmtoarelor etape:

etapa de verificare a conformitii administrative a dosarului cererii de finan are i a eligibilitii


solicitantului i a proiectului;
24

etapa de evaluare tehnic i financiar a propunerii de proiect i selecia proiectelor.

Rezultatele parcurgerii celor dou etape ale procesului de evaluare i selecie vor fi comunicate solicitantului,
n scris.
Etapa de verificare a conformitii administrative a dosarului cererii de finan are i a eligibilitii solicitantului
i a proiectului se va realiza de personalul OI Cercetare cu responsabiliti de implementare din birourile
regionale.
Etapa de evaluare tehnic i financiar a propunerii de proiect i selecia proiectelor este organizat de unitatea
de implementare de la nivel central (MEN). n acest scop, se vor organiza Grupe de Evaluare, n funcie de
domeniul propunerilor. Fiecare Grup va fi compus din 3 specialiti (oameni de tiin) n domeniul
proiectului, cu experien n cercetare. Un reprezentant al MEN DG-OI va asigura Secretariatul Grupei de
Evaluare fr ns s aib drept de punctare.

4.1. Verificarea conformitii i eligibilitii


Verificarea formal a propunerii de proiect
Pentru verificarea formal a propunerii de proiect este necesar ndeplinirea urmtoarelor condiii:
cererea de finanare a fost nregistrat electronic, dup publicarea Cererii de propuneri de proiecte,
pn la termenul limit de depunere precizat n cererea (apelul ) de proiecte;

ATENIE!

Dac cererea de finanare nu a fost nregistrat electronic, propunerea de proiect nu va


fi primit i nici nregistrat de personalul OI Cercetare la momentul depunerii
documentelor nsoitoare

solicitanii sunt nregistrai in RPC, iar documentele i datele sunt actualizate;


documentele nsoitoare au ajuns i au fost nregistrate la Biroul Regional OI .

Regulile de verificare formal:

Verificarea formal a propunerilor de proiecte este organizat de Birourile Regionale OI.


Verificarea formal presupune completarea listei de verificare formal (anexa la Cererea de propunere
de proiecte). Rspunsurile la ntrebrile legate de verificarea formal pot fi Da, sau Nu.
Dac propunerea este incomplet, n sensul c lipsesc unele documente nsoitoare sau unul sau mai
multe dintre aceste documente nu sunt semnate i tampilate conform cerinelor, solicitantul va primi o
scrisoare/fax de ntiinare din partea OI Cercetare pentru a-i completa propunerea. Dac n 5 zile de
la primirea scrisorii/faxului, solicitantul nu se conformeaz cerinelor, propunerea este respins.
Pentru a fi admis, propunerea trebuie s obin rspuns pozitiv la toate ntrebrile. n caz contrar,
propunerea este respins

Verificarea eligibilitii solicitantului i a proiectului


Sunt verificate din punct de vedere al eligilibilitii doar propunerile de proiecte admise n urma verificrii
formale.
Reguli de verificare a eligilibilitii:

Verificarea eligilibilitii este organizat de Birourile Regionale OI.


Verificarea eligibilitii presupune verificarea eligibilitii att a solicitantului, ct i a propunerii
conform fiei de eligibilitate (anex la Cererea/ apelul de propuneri de proiecte).
Rspunsurile la ntrebrile legate de verificarea eligibilitii pot fi Da, sau Nu.
25

Pentru a fi admis, propunerea trebuie s obin rspuns pozitiv la toate ntrebrile. n caz contrar,
propunerea este declarat neeligibil i nu se evalueaz.

La ncheierea etapei de verificare formal i a eligibilitii, solicitanilor li se trimit scrisori de acceptare sau de
respingere, dup caz.

4.2. Evaluarea propunerilor


Vor fi evaluate doar propunerile de proiecte admise n urma verificrii formale i a eligilibilitii.
Evaluarea propunerilor de proiecte se desfoar n dou faze:
-

Faza evalurii individuale

Fiecare evaluator acord un punctaj pentru fiecare criteriu examinat i consemneaz un comentariu ataat
punctajului.
-

Faza evalurii n panel

Evaluatorii din panel completeaz Fia de evaluare panel care cuprinde punctajele, comentariile i
recomandrile privind propunerea. Fia de evaluare panel se ntocmete de ctre unul dintre evaluatori i este
semnat de ctre membrii panelului.
n cazul n care nu se ajunge la consens n privina punctajului, propunerea se transmite spre evaluare unei alte
grupe i dac nici n aceast grup nu se obine consens n privina punctajului, se face media aritmetic a
punctajelor propuse de fiecare membru al grupelor de evaluare.
Pentru evaluare se va analiza coninutul Cererii de finanare, Documentului strategic al clusterului i Studiului
de fezabilitate (unde este cazul). Pentru fiecare criteriu se vor acorda calificative dup urmtorul punctaj:
0 2 pct Propunere slab sau foarte slab : propunerea se adreseaz criteriului ntr-o manier vag i total
nesatisfctoare, exist lipsuri substaniale n raport cu criteriul n cauz.
3 pct Satisfactor: propunerea se adreseaz la modul general criteriului, exist lipsuri ce ar trebui
completate.
4 pct Bun: propunerea se adreseaz n mod corect criteriului, dei unele aspecte mai pot fi
mbuntite.
5 pct Foarte bun: propunerea se adreseaz pe deplin tuturor aspectelor relevante ale criteriului.
Sub-criteriile indic elementele ce trebuie urmrite n mod special la evaluare. Nu se noteaz separat pe subcriterii ci integrat pentru tot criteriul. Nu se puncteaz cu zecimale.
Categoria de criterii: Relevana
Scor
maxim
10
5

1. Relevana clusterului i a proiectului propus


1.1 Relevana clusterului

Relevana economic a clusterului la nivel regional/naional/internaional;


Gradul de integrare al clusterului n aria geografic acoperit;
26

Scor
obinut

Interaciunea educaie-cercetare-industrie n cadrul clusterului;


Avantajele competitive ale clusterului i oportunitile de cretere economic.

1.2 Relevana tiinific i economic a proiectului

Msura n care proiectul va dezvolta noi activiti sau direcii de cercetare n


cadrul clusterului;
Msura n care proiectul propus va contribui la intensificarea activitilor de
inovare n cluster i la obinerea de rezultate direct aplicabile pe pia;
Relevana sectorului economic n care se nscrie proiectul pentru Strategia
Naional de Competitivitate i alte strategii sectoriale sau/i strategii
regionale de inovare;
Relevana proiectului pentru creterea cooperrii internaionale.

Criteriul 1.1 Relevana clusterului


Pentru aceasta seciune se vor examina Cererea de finanare, n special capitolele:
1. Informaii privind solicitantul,
3. Informatii privind alte finantari publice primite,
4. Informatii privind proiectul,
precum i Documentul strategic al clusterului i Studiul de fezabilitate care nsoesc proiectul.
Se va evalua relevana economic a clusterului la nivel regional i na ional i nivelul su de integrare n
regiunea/aria geografic unde este localizat. Vor fi avute n vedere capacit ile de cercetare, inovare, produc ie
i comercializare ale clusterului, contribu ia clusterului la competitivitatea regiunii/ariei geografice i
sectoarelor economice acoperite, capacitatea clusterului de a coagula resursele locale, precum i re elele
stabilite i suportul local primit de cluster.
Se va evalua prezena clusterului pe plan interna ional, att la nivel de pia ct i pe planul colaborrilor
internaionale stabilite.
Se va puncta pozitiv dac clusterul demonstreaz un angajament serios al partenerilor din educa ie, cercetare i
industrie n cadrul activitilor clusterului i existena unor colaborri efective ntre ace tia.
Evaluatorul va judeca n ce msur clusterul de ine avantaje competitive clare i prezint oportunit i de
cretere economic, inclusiv de cretere a exporturilor.
Criteriul 1.2 Relevana tiinific i economic a proiectului
Pentru aceasta seciune se vor examina Cererea de finanare, n special capitolele:
3. Informatii privind alte finantari publice primite,
4. Informatii privind proiectul,
5. Indicatori,
precum Documentul strategic al clusterului i Studiul de fezabilitate care nsoesc proiectul.
Se va evalua relevana proiectului pentru dezvoltarea capacitii de cercetare-dezvoltare n cadrul clusterului
(inclusiv prin ntrirea rolului partenerilor cu activitate CD n cadrul clusterului i atragerea de noi entit i cu
activitate CD n cluster) i intensificarea activitilor de inovare n cluster (de exemplu prin introducerea de noi
produse bunuri sau servicii - i procese pe pia ). Se va urmri ca laboratoarele/unitile de cercetare s fie
dotate cu echipamente moderne, avansate, competitive la nivel internaional, dar n acelai timp s servesc
direct domeniul cruia i se adreseaza proiectul. Se va urmri corelarea cu indicatorii proiectului.
Se va evalua n ce msur sectorului economic n care se nscrie proiectul este relevant pentru Strategia
Naional de Competitivitate i pentru alte strategii sectoriale sau strategii regionale de inovare.
Se va puncta pozitiv relevana investiiei propuse pentru cre terea vizibilit ii interna ionale a clusterului i a
participrii acestuia la proiecte care implic colaborri cu parteneri externi, att pentru activiti de cercetare
ct i pentru dezvoltarea de produse i procese.
27

Categoria de criterii: Calitate si maturitate

2. Calitatea i maturitatea proiectului


2.1.Coerena i fezabilitatea proiectului
Corelarea ntre activitile propuse, resursele necesare i scopul
proiectului;
Gradul de pregtire/maturitate a proiectului;
Fezabilitatea proiectului:
- coerena documentaiei (S.F)
- coerena datelor din S.F cu datele din cererea de finanare;
Structura bugetului proiectului.
2.2. Capacitatea de implementare a proiectului
Metodologia de implementare a proiectului;
Capacitatea echipei de management a proiectului.

Scor
maxim
10
5

Scor
obinut

Criteriul 2.1 Coerena i fezabilitatea proiectului


Pentru aceasta seciune se vor examina Cererea de finanare, n special capitolele:
4.7 Descrierea proiectului,
4.8 Managementul proiectului i resursele umane alocate proiectului,
7.4 Achizitii,
8. Pachetul de finanare a proiectului,
CV-urile echipei de management, precum i Studiul de fezabilitate.
Se va evalua:
msura n care solicitantul a identificat corect activitile n funcie de tipul de proiect propus i de scopul
acestuia. Derularea activitilor trebuie s urmeze o secven logic i s conduc la rezultatele propuse,
iar resursele umane i financiare s fie estimate i repartizate adecvat pe activiti.
descrierea clara a obiectivelor urmrite prin realizarea proiectului. Activitile, planificarea acestora sunt
realiste i asigur realizarea obiectivelor proiectului. Proiectul conine indicatori msurabili i
cuantificabili ce pot fi verificai n mod obiectiv.
corelarea ntre Cererea de finanare i datele din Studiul de fezabilitate i calitatea propunerii tehnice i
financiare: obiective i activiti clare, planificarea adecvat a implementrii, coerena obiectivelor
planificate cu activitile propuse, graficul de implementare i buget.
Se va aprecia pozitiv dac proiectul poate s nceap lucrrile de construcie sau achiziia de echipamente n 6
luni de la data semnrii contractului de finanare aa cum rezult din calendarul achiziiilor, ct i realismul
acestor date.
Gradul de pregtire/maturitate a proiectului este dat i de existena avizelor, autorizaiilor, acordurilor necesare
pentru demararea lucrrilor sau achiziiilor.
Se va urmri coerena realizrii documentaiei (Studiul de fezabilitate) n sensul c:
- datele sunt suficiente, corecte i justificate,
- estimarea costurillor de operare i a veniturilor generate de investiie este realist i corelat cu
ipotezele asumate,
- devizele (general i pe obiective) estimative sunt clare, complete, realiste i strns corelate cu
prile desenate,
- prile desenate sunt complete i corespund cu prile scrise, soluia tehnic propus prin proiect
rspunde n totalitate scopului/obiectivelor acestuia.
Se va urmri eligibilitatea cheltuielilor propuse i respectarea condiiilor de finanare i dac bugetul este
corelat cu activitile proiectului.
28

Referitor la structura bugetului se va evalua:


- dac articolele de buget sunt adecvate proiectului i corect ncadrate n categoriile de cheltuieli,
- dac dimensionarea bugetului i echilibrul dintre componentele acestuia sunt n conformitate cu obiectivele
propuse,
- dac costurile corespund preurilor de pe pia.

Criteriul 2.2 Capacitatea de implementare a proiectului


Pentru aceasta seciune se vor examina Cererea de finanare, n special capitolele:
3. Informaii privind alte finanri publice primite,
4.7 Descrierea proiectului,
4.8 Managementul proiectului i resursele umane alocate proiectului,
8. Pachetul de finanare a proiectului,
CV-urile echipei de management, precum i Studiul de fezabilitate.
Se va evalua metodologia de implementare i capacitatea echipei propuse de a implementa proiectul.
Se vor aprecia riscurile implicate de proiect i se va evalua modul n care acestea sunt identificate de ctre
solicitant precum i modul n care sunt combtute cu soluii fezabile.
Se verific dac:
- obiectivele proiectului sunt clare i pot fi atinse n perspectiva realizrii proiectului,
- activitile proiectului sunt clar identificate i detaliate i strns corelate n cadrul calendarului de realizare,
cu atribuiile membrilor echipei de proiect i cu planificarea achiziiilor,
- rezultatele proiectului i indicatorii de realizare sunt corelai cu activitile.
Categoria de criterii: Sustenabilitate

3. Impactul socio-economic i i sustenabilitatea proiectului


3.1 Impactul socio-economic

Contribuia proiectului la creterea competitivitii economice a


clusterului n domeniul cruia i se adreseaz proiectul;
Numr de locuri de munc nou create sau meninute la nivelul
clusterului;
Contribuia la promovarea dezvoltrii durabile i a egalitii de anse.

3.2 Sustenabilitate

Scor
maxim
10
5

Capacitatea clusterului de a continua activitile propuse cu investi ia


realizat, dup ncetarea finanrii nerambursabile;
Existena unui colectiv cu experien n cadrul unitilor/laboratoarelor
CD sprijinite;
Calitatea suportului strategic i administrativ asigurat de organizaia
care gestioneaz i exploateaz clusterul (beneficiarul direct al
proiectului).

Criteriul 3.1 Impactul socio-economic


Pentru aceasta seciune se vor examina Cererea de finanare, n special capitolele:
4. Informatii privind proiectul,
5. Indicatori,
7. Concordana cu politicile UE i legislaia naional,
29

Scor
obinut

8. Pachetul de finanare a proiectului,


precum i Documentul strategic al clusterului i Studiul de fezabilitate care nsoesc proiectul.
Se va evalua impactul socio-economic al proiectului asupra dezvoltrii ulterioare a clusterului.
Se va evalua pozitiv dac clusterul, cu ajutorul finan rii, i ntrete poziia pe pia i i mbunt e te
performana economic, de exemplu prin creterea cifrei de afaceri agregate sau al volumului agregat al
vnzrilor sau al volumului agregat al exporturilor etc.
Se va evalua propunerea din punct de vedere al realismului acesteia privind meninerea i crearea de noi
locuri de munc de nalt calificare la nivel de cluster.
Se va evalua contribuia proiectului (contribuia activitilor de cercetare-dezvoltare i inovare previzionate s
se realizeze n cluster ca urmare a investi ei realizare prin proiect) la promovarea dezvoltrii durabile i a
egalitii de anse.
Se va urmri corelarea cu indicatorii proiectului.
Criteriul 3.2 Sustenabilitate
Pentru aceasta seciune se vor examina Cererea de finanare, n special capitolele:
4.7 Descrierea proiectului,
4.8 Managementul proiectului i resursele umane alocate proiectului ,
6. Sustenabilitatea proiectului,
8. Pachetul de finanare a proiectului,
CV-urile echipei de management i CV-urile personalului din organiza ia care administreaz clusterul i din
unitile/laboratoarele CD vizate,
precum i Documentul strategic al clusterului i Studiul de fezabilitate care nsoesc proiectul.
Se va evalua calitatea suportului strategic i administrativ asigurat de organiza ia care gestioneaz i
exploateaz clusterul i care este beneficiarul direct al proiectului n numele clusterului. Se va evalua
capacitatea acesteia de administra clusterul dup terminarea proiectului i ncetarea finanrii nerambursabile.
Se va puncta pozitiv dac este demonstrat existena unor colective cu experien n cadrul
unitilor/laboratoarelor CD vizate de proiect.
Pentru proiectele care conin activiti de investiii se va evalua capacitatea clusterului de a asigurara
meninerea, ntreinerea i funcionarea investiiei, dup ncheierea proiectului i ncetarea finanrii
nerambursabile.
Se vor evalua rezultatele analizei financiare: analiza fluxului de numerar, valoarea net actualizat i rata
intern de rentabilitate, rata asistenei financiare nerambursabile prezentate n capitolul 5 din studiul de
fezabilitate. Rezultatele analizei financiare trebuie s demonstreze capacitatea clusterului de a susine financiar
investiia cel puin 3 ani dup finalizarea proiectului, prin acoperirea costurilor de operare i ntreinere.

4.3. Reguli specifice de selecie


Fiecrui criteriu i se atribuie o pondere care se nmul e te cu punctajul rezultat pentru criteriul respectiv n
urma evalrii fiecrui proiect (dup obinerea consensului la evaluarea n panel) i anume:
Pondere Relevan = 4
Pondere Calitate i maturitate = 4
Pondere Sustenabilitate = 3
Se face suma punctajelor tuturor criteriilor per proiect.
Dup care, la punctajul obinut se adaug valoarea stimulentelor acordate.
Nu vor fi finanate propunerile de proiecte care nu obin cel puin 60 de puncte (pragul de calitate) i nici cele
care obin un scor cu 2 puncte la unul dintre criteriile 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 sau 3.
Vor fi finanate propunerile de proiecte care ob in minim 85 de puncte n limita bugetului disponibil.
30

Rezultatele procesului de evaluare i selecie sunt avizate de AM i aprobate de conducerea MEN.


Propunerile de proiecte admise pentru finanate se publica pe site-ul MEN www.poscce.research.ro (pe
pagina destinat POC i aciunii 1.1.1).

4.4. Depunerea i soluionarea contestaiilor


Contestaiile se depun sau se transmit la Organismul intermediar pentru Cercetare. Contestatiile vor fi
analizate de Comisia pentru rezolvarea contestaiilor. Comisia de rezolvare a contestaiilor va analiza i va
rspunde n scris la aspectele semnalate n contestaie. Contestaiile vor fi semnate de ctre directorul de
proiect i reprezentantul legal al instituiei.
SOLICITANT

INREGISTRARE ELECTRONIC A
CERERII DE FINANARE

TRANSMITERE DOCUMENTE
INSOITOARE A CERERII DE FINANARE LA
BIROUL REGIONAL AL OI
NREGISTRARE PROPUNERI DE
PROIECT DE BIROUL REGIONAL
(creare dosar proiect de ctre OI)
NU

VERIFICAREA FORMAL DE BIROUL


REGIONAL AL OI
DA

NU
RESPINS

VERIFICAREA ELIGIBILITII DE
BIROUL REGIONAL AL OI

DA
OI CONFIRMA N SCRIS BENEFICIARULUI C PROPUNEREA
NDEPLINETE CONDIIILE DE ELIGIBILITATE PREVZUTE N
SCHEMA DE AJUTOR REGIONAL
DA
TRANSMITERE DOSARE PROIECTE LA CENTRU
(mpreun cu rapoartele de verificare formal i a eligibilitii)
DA
31

RESPINS

NU

EVALUARE PROIECTE INDIVIDUAL, PANEL


DA
PUBLICARE REZULTATE
PRIMIRE CONTESTAII

REZOLVARE CONTESTAII
APROBARE I PUBLICARE LIST PROIECTE

32

ANEXE
LA GHIDUL SOLICITANTULUI

33

LISTA ANEXELOR
LA GHIDUL SOLICITANTULUI
Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3
Anexa 4

Modelul cererii de finanare nsoit de:


Anexa 1.1 Lista i descrierea activelor corporale ce se vor achizi iona prin
proiect
Anexa 1.2 Model CV
Lista documentelor nsoitoare ale cererii de finanare:
Anexa 2.1- Declaraie pe proprie rspundere privind eligibilitatea
Anexa 2.2 Declaraie pe proprie rspundere prvind respectarea regulilor
n domeniul ajutorului de stat
Anexa 2.3 Declaraie de angajament
Anexa 2.4 Certificarea aplicaiei
Anexa 2.5 Declaraie pe proprie rspundere privind deductibilitatea TVA
Anexa 2.6. - Declaraia pe propria rspundere privind ncadrarea
ntreprinderii n categoria IMM
Anexa 2.7. - Model Studiu de fezabilitate/ DALI
Anexa 2.8.1 - Model Plan de afaceri
Anexa 2.8.2 Model Studiu de pia

Lista domeniilor prioritare (de specializare inteligent i sntatea)


Glosar de termeni

34

ANEXA 1- MODEL CERERE DE FINANARE

FORMULARUL CERERII DE FINANARE

PROGRAMUL OPERAIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020


AXA PRIORITAR 1 CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGIC I INOVARE (CDI)
N SPRIJINUL COMPETITIVITII ECONOMICE I DEZVOLTRII AFACERILOR
ACIUNEA 1.1.1
Tip proiect
CLUSTERE DE INOVARE

<TITLUL PROIECTULUI max. 200 caractere>


<ACRONIM max 20 de caractere>
FEDR

<Precizrile marcate intre parantezele unghiulare vor fi terse atunci cnd completa i cererea de finan are;
rolul textului din cadrul parantezelor este de o oferi instruciuni asupra modului in care se va completa
seciunea respectiva
Cererea de finanare se va completa cu font Times New Roman , la un singur rnd, dimensiunea 12
ATENIE! Cererea de finanat completat nu va depi 50 de pagini (fr a lua n calcul Anexa cu CV-urile
persoanelor implicate n proiect i Anexa cu lista echipamentelor propuse)>

35

Cuprins
1.INFORMATII PRIVIND SOLICITANTUL
2.INFORMAII DESPRE REPREZENTANTUL LEGAL AL SOLICITANTULUI I A DIRECTORULUI
DE PROIECT
3.INFORMATII PRIVIND FINANTARI PUBLICE PRIMITE IN ULTIMII 3 ANI
4.INFORMAII PRIVIND PROIECTUL
5.INDICATORI
6.SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
7. CONCORDANA CU POLITICILE UE I LEGISLAIA NAIONAL
7.1 PRINCIPIUL POLUATORUL PLTETE
7.2 DEZVOLTAREA DURABIL
7.3 EGALITATEA DE ANSE
7.4 ACHIZIII
8. PACHETUL DE FINANARE A PROIECTULUI
8.1 DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE CATEGORIE DE CHELTUIAL
8.2 PACHETUL DE FINANARE A PROIECTULUI

36

1. INFORMATII PRIVIND SOLICITANTUL


1.1 Denumirea solicitantului

< denumire complet in conformitate cu actul de constituire, scris cu


majuscule >

1.2 Forma juridica de organizare< se va bifa cu X forma juridic corespunztoare >


Microntreprindere
ntreprindere mic
ntreprindere mijlocie
ntreprindere mare
Asociaie
Fundaie

1.3 Anul nfiinrii


1.4 Date de contact

Adresa oficial/adresa sediului


social

Adresa de coresponden
< se va completa doar dac adresa
de coresponden difer de adresa
oficial >

Regiune:
Judet/Sector
Localitate
Adresa: < se menionez adresa
potal complet >
1.5 Date de nregistrare juridic

< CUI >

1.6 Cod fiscal TVA

< se va trece sub forma RO XXXX se va completa doar de organizaiile


pltitare de TVA >

1.7 Cod CAEN (1)

< din care s rezulte c solicitantul este autorizat s desfoare


activiti de cercetare-dezvoltare, dac codul CAEN corespondent este
codul principal de activitate>

1.8 Cod CAEN (2)

< din care s rezulte c solicitantul este autorizat s desfoare


activiti de cercetare-dezvoltare dac codul CAEN corespondent este
codul secundar de activitate >

1.9 BANCA
Banca/ Sucursal
Adresa
Nr. de cont n format IBAN

37

1.10 Date privind activitatea de


cercetare -dezvoltare
<se va trece antepenultimul an
fiscal naintea depunerii cererii de
finanare >
<se va trece penultimul an fiscal
naintea depunerii cererii de
finanare >
<se va trece ultimul an fiscal
naintea depunerii cererii de
finanare>

Venituri realizate din activitatea de


cercetare dezvoltare (lei)

Cheltuieli pentru activitatea de


cercetare dezvoltare (lei)

2. INFORMAII DESPRE REPREZENTANTUL LEGAL AL SOLICITANTULUI I A


DIRECTORULUI DE PROIECT
Nume i
prenume
2.1 Reprezentant
legal
2.2 Director de
proiect

Funcia

Tel

Fax

E-mail

<dac este
angajat al
beneficiarului>

3. INFORMATII PRIVIND ALTE FINANTARI PUBLICE PRIMITE


3.1 Solicitantul a mai beneficiat de asisten nerambursabil din fonduri publice (fonduri europene, fonduri in
cadrul unor acorduri bilaterale, fonduri publice guvernamentale, imprumuturi din partea institutiilor
finantatoare internationale precum BERD/BEI/Banca Mondiala) n ultimii 3 ani?

DA

NU

< n caz afirmativ, v rugm specificai urmtoarele informaii pentru maximum 5 proiecte, prezentate n
ordinea descresctoare a anului calendaristic n care s-a semnat contractul de finanare>:

38

Nr.
crt

(1)

Titlul proiectului i Nr Instituia cu care s-a Bugetul


de referin
semnat contractul de contractului
finanare i denumirea finanare
programului
(mii lei)
(2)

(3)

Cota
solicitantului Anul
de din contractul de semnrii
finanare
contractului
de finanare
(mii lei)

(4)

(5)

(6)

Anul
finalizrii
contractului
de finanare
(7)

Observaii

(8)

...
< Coloana 2 va fi completat cu denumirea complet a proiectului i numrul de referin /cod SMIS/nr contract de finan are
Coloana 3 va fi completat cu denumirea instituiei cu care s-a semnat contractul de finanare i denumirea n clar a programului
Coloana 4 va fi completat cu bugetul total al contractului inclusiv TVA, respectiv valoarea certificat dac proiectul a fost finalizat sau valoarea precizat n
contract /ultimul act adiional dac contractul este n execu ie
Coloana 5 se va completa cu valoarea cotei solicitantului la contract dac a proiectul a fost derulat de acesta n parteneriat, avnd n vedere i precizrile de
completare a coloanei 4; valoarea se va trece in lei inclusiv TVA>

39

3.2 Prezentul proiect sau activitati prevazute in prezentul proiect a mai fost finantat/au mai fost finantate din
fonduri publice (fonduri europene, fonduri in cadrul unor acorduri bilaterale, fonduri publice guvernamentale,
imprumuturi din partea institutiilor finantatoare internationale precum BERD/BEI/Banca Mondiala)in ultimii 3
ani?
DA

NU

< n caz afirmativ, v rugm specificai n cadrul cror proiectele din cele men ionate la pct 3.1 >

3.3 Pentru prezentul proiect sau pentru activitati prevazute in prezentul proiect exista alte solicitari pentru
finantare in cadrul altor programe la momentul depunerii prezentei cereri de finantare?
DA

NU

In caz de raspuns afirmativ la intrebarea de mai sus precizati:


Programul de finantare la care s-a depus proiectul
Data depunerii proiectului
<conform numarului de inregistrare>
Stadiul evaluarii
<se va preciza stadiul functie de informarile primite de
la institutia unde s-a depus proiectul>
Activitati similare prezentului proiect pentru care sa mai solicitat finantare

4. INFORMAII PRIVIND PROIECTUL


4.1 Date generale
Programul Operaional

POC

Axa Prioritar

AP1: CDI n sprijinul competitivitii economice i dezvoltrii


afacerilor

Aciunea
Tipul proiectului

4.2 Locaia / locaiile proiectului


Regiunea

Jude

Localitate

Adresa complet

Activitile care se vor


desfura la adresa
menionat

4.3 Durata proiectului


<in luni, calculate de la data semnrii contractului de finanare pn la finalizarea activitilor proiectului>
4.4 Obiectivul proiectului
40

<se vor descrie obiectivele proiectului; sectiunea va avea maximum 1 pagin >
4.5 Justificarea si contextul proiectului
< Se va prezenta contextul naional i internaional n domeniul proiectului; Gradul de noutate n context
naional comparativ cu nivelul internaional;Care sunt serviciile (de cercetare) noi/ mbuntite care se pot
oferi n urma implementrii proiectului; necesitatea activitilor propuse spre finanare pentru atingerea
scopului proiectului (modul n care ele sunt necesare pentru dezvoltarea activitilor de CDI propriu-zise:
prin extinderea activitilor existente, prin abordarea de tematici noi n aria tematic prioritar, prin
contribuia la creterea competitivitii domeniului caruia i zse adreseaza proiectul etc) ; se va preciza dac
proiectul pentru care se solicit finanarea este o component a unui alt proiect mai complex sau continuarea
altui proiect; se va justifica modul n care proiectul promoveaz excelen a i specializarea inteligent
Sectiunea va avea maximum 3 pagini>.
4.5.1 Justificarea ncadrrii rezultatelor obinute n urma implementrii proiectului ntr-unul dintre
domeniile de specializare inteligent
< Se va prezenta modul n care rezultatele proiectului se ncadreaz in domeniile /subdomeniile de
specializare inteligent prezentata in anexa la ghidul solicitantului>.

4.5.2 Relaia cu alte programe / strategii / proiecte / alte documente relevante


Tip
Nr (program/strategie/proiect/altele
Denumire
Mod de relaionare
crt
)
1.
2.
3.
....
< Se va prezenta modul n care investiia propusa se adreseaza si altor strategii naionale sau sectoriale
sau/i strategiilor regionale de inovare (RIS), modul in care rezultatele proiectului contribuie la atingerea
obiectivelor acestor strategii identificate >.
4.6 Beneficiarii directi ai proiectului
<Solicitantul trebuie s precizeze cine sunt beneficiarii directi ai proiectului si s descrie cum vor beneficia de
rezultatele proiectului ntreprinderile, precum i numrul utilizatorilor poteniali de servicii /produse ulterior
finalizarii activitatilor proiectului. Sectiunea va fi corelata cu punctul 4.5 de mai sus, documentul strategic al
clusterului i studiul de fezabilitate>
4.7 Descrierea proiectului
<Prezentarea activitilor si sub-activitatilor, a rezultatelor estimate, perioada de derulare a activitatilor si
subactivitatilor, rezultate prevazute, resurse care vor fi utilizate>

41

4.7.1 Lista activitilor i subactivitilor


<Tabelul de mai jos este o sinteza a activitilor i subactivitilor care vor detaliate la punctual 4.7.2 de mai jos> :
Denumire
activitate

Denumire subactivitate

Tip activitate
Eligibil

(1)
Constructia de noi
cldiri

(2)

(3)

Neeligibil

(4)

1.1 Subactivitatea .
1.2 Subactivitatea.
1.x Subactivitatea.

Extindere (i/sau

supraetajare)/
consolidare/
reabilitare de
cldiri
Achizitia de teren

1.1 Subactivitatea
1.2 Subactiviatea
1.x Subactivitatea

nchirierea de
cldiri i/sau spaii
pentru CD
Achizitia de active

1.1 Subactivitatea
42

Durata

Rezultate cunatificate

Durata
total

Data
ncepere

Data
finalizare

(nr. luni)

(Luna)

(Luna)

(5)

(6)

(7)

(8)

corporale pentru
C-D: cldiri i/sau
spaii

1.2 Subactiviatea

Achizitia de active
corporale pentru
C-D: aparatur,
instrumente,
echipamente
pentru cercetare

1.1 Subactivitatea

1.x Subactivitatea

1.2 Subactiviatea
1.x Subactivitatea

Achizitia de active
necorporale pentru
C-D

Activiti de
inovare n cluster
(eligibile dac i
numai dac
organizaia
clusterului
respect definiia
IMM)

1.1 obinerea, validarea i


protejarea brevetelor i altor
active necorporale care aparin
clusterului;
1.2 detaarea de personal cu
nalt calificare n organizaia
clusterului (se va explica cte
persoane i scopul detarii)
1.3 achiziia de servicii de
consultan n domeniul
inovrii (se va detalia ce fel de
servicii)
1.4 achiziia de servicii de
sprijinire a inovrii (se va
detalia ce fel de servicii)

Activiti de
exploatare a
clusterului

1.1 animarea clusterului pentru


a facilita colaborarea, schimbul
de informaii i furnizarea sau
direcionarea serviciilor
specializate i personalizate de
43

sprijin pentru ntreprinderi


1.2 promovarea clusterului
pentru a spori participarea unor
noi ntreprinderi sau organizaii
i pentru a beneficia de o mai
mare vizibilitate
1.3 gestionarea instalaiilor
aparinnd clusterului de
inovare
1.4 organizarea de programe de
formare, de ateliere i de
conferine pentru a sprijini
schimbul de cunotine i
stabilirea de contacte, precum i
cooperarea transnaional
Informare i
publicitate privind
proiectul
(activitate
neeligibil)

1.1 Subactivitatea

Management de
proiect

1.1 Subactivitatea

1.2 Subactiviatea
1.x Subactivitatea

1.2 Subactiviatea
(activitate
neeligibil)

1.x Subactivitatea

<coloana 2 se va complete cu denumirea subactivitatilor avute in vedere ; coloanele 3 si 4 se vor bifa cu X in functie de situatia corespunzatoare a eligibilitatii
activitatii; coloanele 5,6,7 referitoare la durata vor mentiona Luna 1, Luna 2. Luna x in corelare cu durata durata totala a proiectului, cu graficul de
realizare a investiiei din studiul de fezabilitate unde este cazul, cu termenele prevazute la punctul 7.4 din cererea de finantare >

44

4.7.2

Descrierea activitilor si subactivitatilor

Activitatea 1- <denumire activitate corelat cu tabelul 4.7.1 de mai sus>


<se va prezenta pe scurt activitatea>
Sub-activitatea 1.1 <denumire activitate corelat cu tabelul 4.7.1 de mai sus>
<se va descrie in dealiu subactivitatea>
Sub-activitatea 1.2 <denumire activitate corelat cu tabelul 4.7.1 de mai sus>

Activitatea X- <denumire activitate corelat cu tabelul 4.7.1 de mai sus>


Sub activitatea X.1 <denumire activitate corelat cu tabelul 4.7.1 de mai sus>
<se va descrie in dealiu subactivitatea>
4.7.3 Riscuri
<se vor prezenta principalele riscuri legate de implementarea proiectului precum i msurile de
reducere a acestora >
4.8 Managementul proiectului i resursele umane alocate proiectului
4.8.1 Metodologia de implementare a proiectului
<se va descrie modul n care va fi gestionat implementarea activit ilor proiectului i
mecanismul de monitorizare, evaluare i control necesar implementrii proiectului >
4.8.2 Resurse umane
Echipa de management a proiectului
Nr
Nume i prenume
Poziia n proiect
crt

Angajat
al Zile/om
solicitantului
alocate
DA*
NU*

Responsabilitati

Angajat
al Zile/om
solicitantului
alocate
DA*
NU*

Responsabilitati

*Se va bifa cu X situatia corespunzatoare

Echipa de implementare a proiectului


Nr
Nume i prenume
Poziia n proiect
crt

*Se va bifa cu X situatia corespunzatoare

5. INDICATORI
Indicatori de
realizare
.
Indicatori de
rezultat

Valoare la nceputul perioadei de


implementare a activitilor
proiectului

Valoare la sfritul perioadei de


implementare a activitilor
proiectului

Valoare la nceputul perioadei de


implementare a activitilor
proiectului

Valoare la sfritul perioadei de


durabilitate

...

...
...

6. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
< se va prezenta modul n care implementarea rezultatelor proiectului va fi sus inut administrativ,
tehnic i financiar dup ncetarea finanrii solicitate prin prezenta cerere de finanare. Informaiile
vor fi corelate cu planul de afaceri prin care se va demonstra fezabilitatea institu ional i
financiar a investitiei>

7. CONCORDANA CU POLITICILE UE I LEGISLAIA NAIONAL


7.1 Principiul poluatorul pltete
<se va prezenta modul n care proiectul va respecta principiul poluatorul pltete, dac este
cazul>

7.2 Dezvoltarea durabil


<se va prezenta modul n care proiectul contribuie la respectarea principiului privind dezvoltarea
durabil>

7.3 Egalitatea de anse


<se va prezenta modul n care principiul privind egalitatea de anse a fost integrat n elaborarea i
implementarea proiectului, fie n activitile, fie n managementul proiectului, menionnd orice
component specific care arat acest lucru>

7.4 ACHIZIII

Nr.
crt.

Tipul achizitiei
(servicii/ bunuri/
lucrari)

Valoarea
estimat
(Lei)

Scopul achizitiei

46

Data estimat
de ncepere a
procedurii*

Data estimat
de finalizare a
procedurii*

1
2
3
....
< *Se va completa cu nr. lunii (ex. Luna 3) in corelare cu punctul 4.7.1 din cererea de finantare>

8. PACHETUL DE FINANARE A PROIECTULUI


8.1 DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE CATEGORIE DE
CHELTUIAL
- lei

Cod

Denumire cheltuial

Valoare
cheltuial
(lei)

Valoare
eligibil
(lei)2

Valoare
neeligibil
(lei)

Intensitatea
interveniei
publice
(%)

Valoarea
asistenei
financiare
nerambursabile
(lei)
7

CHELTUIELI ELIGIBILE DIRECTE

A. Cheltuielile pentru investiii CD n clustere de inovare


Cheltuieli pentru achiziia de
teren ( eligibile n limita a 10% din
totalul cheltuielilor eligibile)
Cheltuieli cu lucrri de
modernizare/extindere/construcie
cldiri i spaii
(detaliere n devizul general din SF)
Cheltuieli pentru achiziia de
active fixe corporale (cldiri i
spaii pentru CD)
nchirierea de cldiri i/sau spaii
pentru CD
Cheltuieli pentru achiziia de
active fixe corporale (instalaii,
utilaje, echipamente pt CD)
Cheltuieli pentru achiziia de
active fixe necorporale pt CD

(se
completeaz
cu cota
maxim de
finanare
pentru
investiii n
clustere
aferent
regiunii)

B. Cheltuieli pentru activiti de inovare (dac i numai dac organizaia clusterului respect definiia
IMM)
Cheltuieli aferente obinerii, validrii
i protejrii brevetelor i altor active
necorporale care aparin clusterului
Cheltuieli pentru detaarea de
personal cu nalt calificare

) In cazul n care solicitantul depune o declaraie privind eligibilitatea/ nedeductibilitatea TVA aferente
cheltuielilor eligibile incluse n bugetul proiectului, atunci, calculul cheltuielilor eligibile (col.4) se face cu TVA.
Atunci, valoarea TVA deductibile corespunztoare cheltuielilor integral neeligibile este zero.

47

Cheltuieli pentru achiziia de servicii


de consultan n domeniul inovrii
Cheltuieli pentru servicii de
sprijinire a inovrii

C. Cheltuielile pentru activiti de exploatare n clustere de inovare


Cheltuieli de personal
Cheltuieli administrative
TOTAL PARIAL
CHELTUIELI INTEGRAL NEELIGIBILE
1
2
3
...

Taxa pe valoarea adugat


deductibil
Cheltuieli pentru informare i
publicitate privind proiectul
Cheltuieli pentru managementul
proiectului
....................

TOTAL CHELTUIELI NEELIGIBILE


TOTAL GENERAL

(Total
buget
proiect)

(Valoare
eligibil
total)

(Valoare
neeligibil
total)

*) conform prevederilor schemelor de ajutor de stat/ de minimis


8.2 PACHETUL DE FINANARE A PROIECTULUI
Prezentai detalierea surselor de finanare ale proiectului, conform tabelului:
- lei NR.
COMPONENTE ALE
VALOARE
CRT.
BUGETULUI PROIECTULUI
I
VALOAREA TOTAL A
(I=II+III)
PROIECTULUI
II
VALOAREA NEELIGIBIL A
PROIECTULUI
III
VALOAREA ELIGIBIL A
PROIECTULUI
III.1
ASISTEN FINANCIAR
NERAMBURSABIL
SOLICITAT
III.2
CONTRIBUIA ELIGIBIL A
SOLICITANTULUI
III.2.1
Contribuia n numerar
III.2.2
Contribuia n natur
Nu este cazul
III.2.3
mprumut

48

(Valoare asisten
nerambursabil)

ANEXA 1.1 LA CEREREA DE FINANARE:


CV-URILE ECHIPEI DE MANAGEMENT A PROIECTULUI (max. 10)
Se va completa pentru membrii echipei de management a proiectului cte un CV de max. 1-2 pagini
pe modelul urmtor:
Acronimul Proiectului:
Funcia n cadrul Proiectului:
1. Nume:
2. Prenume:
3. Data i locul naterii:
4. Cetenie:
5. Stare civil:
6. Studii:
Instituia
Perioada
Grade sau diplome
obinute
7. Experiena profesional:
Instituia

Perioada

Funcia

8. Limbi strine cunoscute:


9. Competene n domeniul investiiilor:
10. Alte specializri i calificri:
11. Experiena acumulat (n special managerial) n alte programe/proiecte
naionale/internaionale:
Programul/Proiectul
Funcia
Perioada

Descriere

Bugetul administrat

12. Alte meniuni:


Declar pe proprie rspundere c datele prezentate sunt n conformitate cu realitatea.
Data completrii:

49

CV-URILE ALTOR PERSOANE REPREzETATIVE DIN ORGANIZAIA CLUSTERULUI


(care nu sunt n echipa de management a proiectului dac este cazul) i CV-URILE
MEMBRILOR CU EXPERIEN DIN ECHIPELE DE CDI VIZATE DE PROIECT (max. 10)
Se va completa cte un CV de max. 1-2 pagini de persoan, pe modelul urmtor:
Instituia de care aparine (organizaia clusterului sau un membru al clusterului):
Funcia n cadrul instituiei:
1. Nume:
2. Prenume:
3. Data i locul naterii:
4. Cetenie:
5. Stare civil:
6. Studii:
Instituia
Perioada
Grade sau diplome
obinute
7. Experiena profesional:
Instituia

Perioada

Funcia

8. Limbi strine cunoscute:


9. Competene:
10. Alte specializri i calificri:
11. Experiena acumulat n alte programe/proiecte naionale/internaionale:
Programul/Proiectul
Funcia
Perioada

Descriere

Bugetul administrat

12. Alte meniuni:


Declar pe proprie rspundere c datele prezentate sunt n conformitate cu realitatea.
Data completrii:

50

ANEXA 1.2 LA CEREREA DE FINANARE


Lista activelor coroporale de achizitionat prin proiect
Denumire
Caracteristici tehnice
Pret de piata (pe baza a cel putin 3 oferte)

51

ANEXA 2- LISTA DOCUMENTELOR NSOITOARE


Denumire document

Model
anexa

Cererea de finanare

n Nr.exemplare

2 ex tampilate

Declaraie pe proprie rspundere privind eligibilitatea


solicitantului

2.1

semnat de reprezentantul
legal al instituiei - 2 ex.
n original

Declaraie privind conformitatea cu regulile ajutorului de


stat

2.2

semnat de reprezentantul
legal al instituiei 2 ex.
n original

Declaraie de angajament

2.3

semnat de reprezentantul
legal al instituiei 2 ex.
n original

Declaraia de certificare a aplicaiei

2.4

2 ex. n original

Declaraia solicitantului privind eligibilitatea/


nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile
incluse n bugetul proiectului propus spre finanare din
instrumente structurale (unde este cazul)
Declaraie pe proprie rspundere privind ncadrarea
ntreprinderii n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii,
dac este cazul

2.5

semnat de reprezentantul
legal al instituiei 2
exemplare n original

2.6

semnat de reprezentantul
legal al instituiei - 2 ex.
n original

i anexele :
CV uri
Lista activelor corporale
( inregistrate electronic)

Hotrrea AGA/ CA de aprobare a proiectului pentru


participarea la competiia POC-A1-A1.1.4-2014-y,
precum i a contribuiei financiare a solicitantului pentru
proiect

semnat de reprezentantul
legal al instituiei - 2 ex.
n original

Ante-contract de vnzare/cumprare* pentru terenul unde se va


efectua investitia (unde este cazul)

2 copii

Not de certificare a costului de achizi ie al terenului de un


evaluator independent autorizat, care confirm c valoarea
acestuia nu excede valoarea de pia (unde este cazul

2 copii

Studiu de fezabilitate/ DALI, elaborate conform HG nr. 2.7


28/2008 privind aprobarea coninutului-cadru al
documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor
publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare
a devizului general pentru obiective de investiii i lucrri

5 CD-uri

52

de intervenii, cu modificrile i completrile ulterioare


(pentru propunerile de proiecte care conin actitivi de
investiii)
Document strategic al clusterului (conine misiune, viziune,
obiective, membri, parteneriate locale, colaborri interna ionale,
acoperire sectorial, plan de aciune/dezvoltare)

2.8

5 CD-uri

Certificatul constatator de la Registrul Comerului

original i 1 copie

Certificat de nregistrare la Registrul Comerului

RPC

Extras de la Registrul Comerului cu informaii despre


acionari, capital social

RPC

Statut i act juridic de nfiinare a instituiei

RPC

Bilanurile oficiale pe ultimii 2 ani i Contul de Profit i


Pierderi

RPC

53

ANEXA 2.1
DECLARAIE DE ELIGIBILITATE
[Acest model se va completa de ctre reprezentantul legal al solicitantului de finanare]
Subsemnatul <nume, prenume> posesor al CI seria <...> nr. <....>, eliberat de <organismul
emitent>, CNP <...> / paaport nr. <...>, eliberat de <organismul emitent>, n calitate de
<funcie/reprezentant legal> al <denumirea complet a organizaiei solicitante>,
reprezentant a clusterului de inovare <denumirea complet a clusterului de inovare>,
cunoscnd c declararea necorespunzatoare a adevarului, inclusiv prin omisiune, constituie
infractiune si este pedepsita de legea penal, declar pe propria rspundere c:
<denumirea organizaiei solicitante> depune Cererea de finanare din care aceast
declaraie face parte integrant, n cadrul Programului Operational Competitrivitate 20142020,
Investiia realizat prin proiect nu a fost finanat i nu este finanat n prezent din alte
fonduri publice, cu excepia studiilor preliminare (studiu de prefezabilitate, analiz
geotopografic, studiu de fezabilitate, proiect tehnic/ detalii de execuie i altele
asemenea, dup caz)
n cadrul proiectului nu s-au efectuat activiti care s semnifice demararea lucrrilor n
conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014, art. 2 punctul 23.
<denumirea organizaiei solicitante> NU se afl n nici una din situaiile de mai jos:

faliment sau lichidare, afacerile sale nu sunt administrate de ctre un judector


sindic sau activitile sale comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul
unui aranjament cu creditorii sau nu este ntr-o situaie similar cu cele
anterioare, reglementat prin lege;
obligaiile de plat nete depesc 1/12 din totalul obligaiilor datorate n
ultimele 12 luni, conform certificatului de atestare fiscal emis de Agenia
Naional de Administrare Fiscal;
obligaiile de plat depesc 1/6 din totalul obligaiilor datorate n ultimul
semestru, conform certificatului de atestare fiscal emis de autoritile
administraiei publice locale;
<dup caz> n urma unei proceduri de acordare a unei finanri
nerambursabile, din fonduri publice comunitare i/sau naionale, a fost gsit
vinovat printr-o hotrre judectoreasc definitiv i irevocabil, de nclcarea
contractului din cauza nerespectrii obligaiilor contractuale;
face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat n urma unei decizii
anterioare a Consiliului Concurenei sau a Comisiei, prin care un ajutor de stat
a fost declarat ilegal i incompatibil cu piaa intern;
este ntreprindere n dificultate n conformitate cu prevederile art. 2, punctul
18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, respectiv ale Schemei de ajutor de
stat, n cadrul creia este lansat prezentul apel de proiecte.
a nceput demararea lucrrilor nainte de depunerea prezentei cereri de
finanare.

54

Nu am fost condamnat n ultimii 3 ani, prin hotrre definitiv a unei instane


judectoreti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea
unei greeli n materie profesional;
Nu am fost subiectul unei judeci de tip res judicata pentru fraud, corupie, implicarea n
organizaii criminale sau n alte activiti ilegale, n detrimentul intereselor financiare ale
Uniunii Europene.
<dup caz> Instituia solicitant a fost gsit vinovat printr-o hotrre judectoreasc
definitiv i irevocabil, de nclcarea unuia sau mai multor contracte finanate din fonduri
publice comunitare i/sau naionale din cauza nerespectrii obligaiilor contractuale. Anexm
la prezenta dovada achitrii acestui debit precum i a penalitilor aferente i a ndeplinirii, la
momentul depunerii cererii de finanare, a oricror msuri stabilite n sarcina noastr de ctre
instana judectoreasc.
(n cazul n care proiectul include lucrri de investiii privind imobile)
Instituia solicitant deine proprietatea/ are n concesiune terenul i imobilul unde se face
investiia. Concesiunea acoper o perioad de minim 10 ani de la data de..........( data
depunerii cererii de finanare). Conform contractului de concesiune instituia
solicitant............are dreptul de a face investiii asupra terenului i cldirilor aflate n
concesiune, pe o perioad de minim 10 ani de la data depunerii cererii de finanare.
Sau
Instituia solicitante are n chirie imobilul unde se face investiia. Chiria acoper o perioad
de minim 10 ani de la data de..........(data depunerii cererii de finanare). Conform
contractului de nchiriere instituia solicitant............are dreptul de a face investiii asupra
cldirilor/spaiilor nchiriate.
Cldirile/spaiile i terenul pe care se face investiia ndeplinesc cumulativ urmtoarele
condiii:

nu fac obiectul unor litigii n curs de soluionare la instanele judectoreti,


cu privire la situaia juridic;

nu fac obiectul revendicrilor potrivit unor legi speciale n materie sau


dreptului comun;

n cazul aprobrii proiectului pentru finanare, voi face toate demersurile


astfel nct, la semnarea contractului, infrastructura (teren/cldire/reele) necesar
implementrii proiectului s fie liber de orice sarcini.

Data:

Semntura reprezentantului legal al solicitantului:


TAMPILA

55

ANEXA 2.2.
Declaraie pe proprie rspundere privind respectarea regulilor n domeniul ajutorului de
stat
Declaraia se completeaz de ctre reprezentantul legal al solicitantului de finanare
Subsemnatul <nume, prenume> posesor al CI seria <seria> nr. <nr.>, eliberat de <organismul
emitent>, CNP <CNP> / paaport nr. <nr.>, eliberat de <organismul emitent>, n calitate de <
reprezentant legal > al <denumirea solicitant>, cunoscnd c declararea necorespunztoare a
adevrului, inclusiv prin omisiune, constituie infraciune i este pedepsit de legea penal, declar
pe propria rspundere c:
Compania <denumirea solicitant>
NU a beneficiat de nici un alt ajutor de stat pentru activiti care s fi vizat aceleai costuri
eligibile sau costuri eligibile diferite;
A beneficiat de ajutor de stat pentru activiti care vizeaz costuri eligibile diferite, dup cum
urmeaz:
Denumirea
proiectului
care
a
beneficiat
de
ajutor
de
stat
Actul normativ/ Schema de ajutor de stat n baza cruia a fost acordat ajutorul de stat anterior

..
Valoarea
ajutorului
de
stat
primit
anterior

Dac ntreprinderea a beneficiat de mai multe ajutoare de stat, se vor furniza informa iile
solicitate pentru fiecare dintre ajutoare de stat primite
A beneficiat de ajutor de stat pentru activiti care vizeaz aceleai costuri eligibile cu cele
avute n vedere prin prezentul proiect, dup cum urmeaz:
Denumirea
proiectului
care
a
beneficiat
de
ajutor
de
stat
Actul normativ/ Schema de ajutor de stat n baza cruia a fost acordat ajutorul de stat anterior

..
Valoarea
ajutorului
de
stat
primit
anterior

Dac ntreprinderea a beneficiat de mai multe ajutoare de stat, se vor furniza informa iile
solicitate pentru fiecare dintre ajutoare de stat primite

Justific necesitatea finanrii proiectului prin ajutor de stat, deoarece investiia nu s-ar
putea
realiza
fr
sprijin
din
surse
publice
ntruct ..................................................................................................................................
................................................................................................................................

n cazul ntreprinderilor mari se completeaz i:


56

Data:

Justific i prezint urmtoarele documentepentru a dovedi faptul c investiia va


avea ca rezultat un proiect care nu ar fi fost realizat n zona....... sau nu ar fi fost
suficient de profitabil pentru ntreprindere n absena ajutorului.

Nume, prenume reprezentant legal


Semntur reprezentant legal al solicitantului
Stampila

57

ANEXA 2.3
DECLARAIA DE ANGAJAMENT
[Acest model se va completa de ctre reprezentantul legal al solicitantului]
Subsemnatul <nume, prenume> posesor al CI seria <...> nr. <....>, eliberat de <organismul
emitent>, CNP <...> / paaport nr. <...>, eliberat de <organismul emitent>, n calitate de
<funcie/reprezentant legal/imputernicit> al <denumirea complet a organizaiei solicitante>,
Solicitant de finanare pentru proiectul (completai cu titlul proiectului) pentru care am depus
prezenta Cerere de finanare n cadrul Programului Operational Competitivitate 2014-2020,
angajez (completai cu denumirea organizaiei solicitante)

S asigure contribuia proprie respectiv (introducei suma n lei), reprezentnd %


din valoarea eligibil a proiectului (introducei procentul contribuiei la valoarea
eligibil a proiectului, conform Bugetului proiectului)

S finaneze toate costurile neeligibile (inclusiv costurile conexe) aferente proiectului,

S asigure operarea i ntreinerea investiiilor CD dup implementarea proiectului, prin


asigurarea resurselor umane i financiare necesare;

S asigure resursele materiale, financiare i umane necesare implementrii, operrii i


meninerii investiiei timp de 5 ani dup punerea n funciune ( n cazul ntreprinderilor
mari)/ 3 ani (n cazul IMM).

Cu privire la faptul c proiectul de investiii nu va suferi, timp de cinci ani ( n cazul


ntreprinderilor mari)/ 3 ani (n cazul IMM), o modificare important cauzat de o
schimbare n natura proprietii unui element de infrastructur sau de ncetarea unei
activiti de producie i care afecteaz natura sau condiiile de punere n aplicare a
investiiei sau ofer unei firme sau unui organism public un avantaj necuvenit.

S respecte, pe durata pregtirii proiectului i a implementrii acestuia, prevederile


legislaiei comunitare i naionale n domeniul egalitii de anse, nediscriminrii,
proteciei mediului, eficienei energetice, achiziiilor publice i ajutorului de stat.

Nu furnizez informaii false.

Data:

Semntura reprezentantului legal al solicitantului:


TAMPILA

58

ANEXA 2.4
Declaraie de certificare a aplicaiei
Subsemnatul/subsemnata . (numele i prenumele
reprezentantului legal al instituiei solicitante), n calitate de
(funcia reprezentantului legal al instituiei solicitante) al ...
.. (denumirea instituiei solicitante),
confirm c informaiile incluse n cererea de finanare cu titlul ...............................................,
acronimul .................. i numrul de nregistrare electronic ........................, precum i detaliile
prezentate n documentele anexate sunt corecte i asistena financiar pentru care am aplicat este
necesar proiectului pentru a se derula conform descrierii.
De asemenea, confirm c nu cunosc nici un motiv pentru care proiectul ar putea s nu se deruleze
sau ar putea fi ntrziat.
neleg c dac cererea de finanare nu este complet cu privire la toate detaliile i aspectele
solicitate, inclusiv aceast declaratie, propunerea ar putea fi respins.
Declaraie pe proprie rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice.
Solicitant (Denumire)
(Reprezentant Legal)
Funcia ocupat n organizaie
Nume (litere mari de tipar)
Semntur
tampil
Data (zi/ luna / an)

59

ANEXA 2.5
Declaraie privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile incluse n bugetul
proiectului propus spre finanare din instrumente structurale
A. Datele de identificare a persoanei juridice
______________________________________________________________________________
|
_________________________
|
| Codul de identificare
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|
|
__________________________________________________________
|
| Denumirea
|__________________________________________________________|
|
|
|
| Domiciliul fiscal
|
|
______________
__________________
__________
|
| Judeul |______________| Localitatea |__________________| Strada |
__________||
|
__
________
__
_________________
|
| Ap. |__| Codul potal |________| Sectorul |__| Telefon |_________________|
|
|
___________________
_______________________
|
| Fax |___________________|
E-mail |_______________________|
|
|
______________________________________________________________________________
|
B. Datele de identificare a proiectului
______________________________________________________________________________
|
_______________________________________________________
|
| Titlul proiectului |_______________________________________________________|
|
|
___________________________________________
|
| Numele programului operaional |___________________________________________|
|
|
_______________________________________________
|
| Axa prioritar
|_______________________________________________|
|
|
____________________________________________
|
| Domeniul major de intervenie |____________________________________________|
|
|
_______________________________________________
|
| Data depunerii proiectului |_______________________________________________|
|

60

|
______________________________________________________________________________
|
C. ......................................................................,
(numele i statutul juridic ale beneficiarului)
solicitant de finanare pentru proiectul menionat mai sus, la
.............................................................................,
(numele autoritii de management/organismului intermediar)
n conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificrile i completrile ulterioare (Codul fiscal), declar c m ncadrez
n urmtoarea categorie de persoane din punctul de vedere al regimului de TVA
aplicabil:
a) [ ] persoan nenregistrat n scopuri de TVA, conform art. 153 din
Codul fiscal;
b) [ ] persoan nregistrat n scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul
fiscal.
D. ......................................................................,
(numele i statutul juridic ale beneficiarului)
solicitant de finanare pentru proiectul menionat mai sus, la
.............................................................................,
(numele autoritii de management/organismului intermediar)
n conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar c pentru achiziiile
din cadrul proiectului cuprinse n tabelul de mai jos TVA este nedeductibil.

61

______________________________________________________________________________
|Nr. |
Achiziia
|
Scopul achiziiei/Activitatea prevzut n
|
|crt.|
|
cadrul proiectului*1)
|
|____|_______________|
_________________________________________________________|
|
|
|
|
|____|_______________|
_________________________________________________________|
|
|
|
|
|____|_______________|
_________________________________________________________|
|
|
|
|
|____|_______________|
_________________________________________________________|
|
|
|
|
|____|_______________|
_________________________________________________________|
|
|
|
|
|____|_______________|
_________________________________________________________|
|
|
|
|
|____|_______________|
_________________________________________________________|
|
|
|
|
|____|_______________|
_________________________________________________________|
|
|
|
|
|____|_______________|
_________________________________________________________|
|
|
|
|
|____|_______________|
_________________________________________________________|
|
|
|
|
|____|_______________|
_________________________________________________________|
|
|
|
|
|____|_______________|
_________________________________________________________|
|
|
|
|
|____|_______________|
_________________________________________________________|
|
|
|
|
|____|_______________|
_________________________________________________________|

62

|
|
|
|
|____|_______________|
_________________________________________________________|
|
|
|
|
|____|_______________|
_________________________________________________________|
*1) Atenie! Se va completa cu aceleai informaii corespunztoare din
cererea de finanare.
___________________
Numele i prenumele*): |___________________|
_______
___________________ Semntura i tampila |
_______|
Funcia:
|___________________|
*) Se va completa de ctre reprezentantul legal al solicitantului sau o
persoan abilitat s reprezinte solicitantul.

63

ANEXA NR. 2.6


DECLARAIE
privind ncadrarea ntreprinderii n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii
I. Date de identificare a ntreprinderii
Denumirea
ntreprinderii
_______________________________________________________________________________
Adresa sediului social
_______________________________________________________________________________
Cod unic de nregistrare
_______________________________________________________________________________
Numele i funcia
_______________________________________________________________________________
(preedintele consiliului de administraie, director general sau echivalent)

II. Tipul ntreprinderii


Indicai, dup caz, tipul ntreprinderii:
ntreprindere autonom n acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaia
economico-financiar a ntreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraia, fr formularul B
ntreprindere partener Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate
conform formularului B, precum i a fielor adiionale care se vor ataa la declaraie
ntreprindere legat Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate
conform formularului B, precum i a fielor adiionale care se vor ataa la declaraie
III. Date utilizate pentru a se stabili categoria ntreprinderii 3
Exerciiul financiar de referin4
Numrul mediu anual de Cifra de afaceri anual net (mii
salariai
lei/mii )

Important: Precizai dac, fa de exerciiul


financiar anterior, datele financiare au nregistrat
modificri care determin ncadrarea ntreprinderii
ntr-o alt categorie (respectiv micro-ntreprindere,
ntreprindere mic, mijlocie sau mare).

Active totale (mii lei/mii )

Nu

Da (n acest caz se va completa i se va


ataa o declaraie referitoare la exerciiul financiar
anterior)

Semntura _______________________________________________
(numele i funcia semnatarului, autorizat s reprezinte ntreprinderea)

Declar pe propria rspundere c datele din aceast declaraie i din anexe sunt conforme cu realitatea.
Data ntocmirii ...........................
Semntura .................................

Datele sunt calculate n conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004.


Datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale
sunt cele realizate n ultimul exerciiu financiar raportate n situaiile financiare anuale aprobate de
acionari sau asociai. n cazul ntreprinderilor nou nfiinate datele cu privire la numrul mediu anual
de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale se determin i se declar pe propria
rspundere.
4

64

Formularul B
CALCULUL
pentru ntreprinderile partenere sau legate
Seciunile care trebuie incluse, dup caz:
- seciunea A, dac ntreprinderea solicitant are cel puin o ntreprindere partener (precum i orice
fie adiionale);
- seciunea B dac ntreprinderea solicitant este legat cu cel puin o ntreprindere (precum i orice fie
adiionale).
Calculul pentru tipurile de ntreprinderi partenere sau legate
Perioada de referin
Numrul
mediu Cifra de afaceri anual Total
active
anual de salariai
net (mii lei/mii )
lei/mii )
1. Datele1 ntreprinderii solicitante
sau din situaiile financiare
anuale consolidate (se vor
introduce datele din tabelul
B1 din seciunea B2 )
2. Datele cumulate1 n mod
proporional ale tuturor
ntreprinderilor
partenere,
dac este cazul (se vor
introduce
datele
din
seciunea A)
3. Datele cumulate ale
tuturor
ntreprinderilor
legate1 (dac exist) - dac
nu au fost deja incluse prin
consolidare la pct. 1 din
acest tabel (se vor introduce
datele din tabelul B2 din
seciunea B)
TOTAL

(mii

Datele incluse n seciunea "Total" din tabel trebuie introduse n tabelul "Date utilizate pentru a se stabili
categoria ntreprinderii" din formularul A

Datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale sunt
cele realizate n ultimul exerciiu financiar raportate n situaiile financiare anuale aprobate de acionari
sau asociai. n cazul ntreprinderilor nou nfiinate datele cu privire la numrul mediu anual de salariai,
cifra de afaceri anual net i activele totale se determin i se declar pe propria rspundere.
2
Datele ntreprinderii, inclusiv numrul mediu anual de salariai, sunt determinate pe baza situaiilor
financiare anuale i a datelor ntreprinderii sau, atunci cnd este cazul, pe baza situaiilor financiare
65

anuale consolidate ale ntreprinderii ori a situaiilor financiare anuale consolidate n care ntreprinderea
este inclus.
Seciunea A
ntreprinderi partenere

Pentru fiecare ntreprindere pentru care a fost completat "fia de parteneriat" [cte o fi pentru fiecare
ntreprindere partener a ntreprinderii solicitante i pentru orice ntreprindere partener a oricrei
ntreprinderi legate, ale crei date nu au fost nc incluse n situaiile financiare anuale consolidate ale
acelei ntreprinderi legate], datele din aceast fi de parteneriat trebuie s fie introduse n tabelul de mai
jos.
Date de identificare i date financiare preliminare
Tabelul A.1
ntreprinderea partener Date de identificare
Numele sau Adresa
Cod unic de Numele
i
denumirea
sediului
nregistrare
prenumele
ntreprinderii social
preedintelui
consiliului de
administraie,
director
general sau
echivalent
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Total

Numrul
mediu
anual de
salariai

Cifra
de Active totale
afaceri
(mii lei/mii
anual net )
(mii lei/mii
)

NOT:
Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporional efectuat pe baza "fiei de parteneriat", pentru fiecare
ntreprindere cu care ntreprinderea solicitant este direct sau indirect partener.
Datele introduse n seciunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul Calculul pentru tipurile de
ntreprinderi partenere sau legate (referitor la ntreprinderile partenere).
Aceste date rezult din situaiile financiare anuale consolidate i din alte date ale ntreprinderii partenere,
dac exist, la care se adaug n proporie de 100% datele ntreprinderilor care sunt legate cu aceast
ntreprindere partener, n cazul n care acestea nu au fost deja incluse n situaiile financiare anuale
consolidate ale ntreprinderii partenere. Dac este necesar, adugai "fie privind legtura dintre
ntreprinderi" pentru ntreprinderile care nu au fost deja incluse n situaiile financiare anuale consolidate.

66

FIA DE PARTENERIAT
1. Date de identificare a ntreprinderii
Denumirea
ntreprinderii
________________________________________________________________________________
Adresa
sediului
social
________________________________________________________________________________
Codul
unic
de
nregistrare
________________________________________________________________________________
Numele,
prenumele
i
funcia
________________________________________________________________________________
preedintelui consiliului de administraie, directorului general sau echivalent

2.Date referitoare la ntreprinderea legat


Perioada de referin
Numrul mediu anual Cifra de afaceri
de salariai5
anual net
(mii lei/mii )

Active totale
(mii lei/mii )

Total
NOTA: Aceste date rezult din conturile sau alte date ale ntreprinderii partenere, consolidate, dac exist.
La acestea se adaug ntr-un procent de 100% datele ntreprinderilor care sunt legate de aceast
ntreprindere partener, dac datele din conturile consolidate ale ntreprinderilor legate au fost deja
incluse prin consolidare n conturile ntreprinderii partenere . Dac este necesar, se va aduga fia
ntreprinderii legate pentru ntreprinderile care nu au fost nc incluse prin consolidare.
3. Calculul proporional
a) Indicai exact proporia deinut6 de ntreprinderea solicitant (sau de ntreprinderea legat prin
intermediul creia se stabilete legtura de parteneriat), n ntreprinderea partener la care se refer
aceast fi:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Indicai, de asemenea, proporia deinut de ntreprinderea partener, la care se refer aceast fi, din
capitalul social al ntreprinderii solicitante (sau n ntreprinderea legat)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
b) Introducei n tabelul de mai jos rezultatul calculului proporional obinut prin aplicarea celui mai mare
dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse n tabelul de la pct. 1.
Tabelul de parteneriat A.2
Procent

Numrul mediu anual Cifra de afaceri anual Active totale7


de salariai
net (mii lei/mii )
lei/mii )

(mii

Valoare rezultat n
urma aplicrii celui mai
5

n cazul n care n situaiile financiare anuale consolidate nu exist date privind numrul de personal,
calculul se face prin cumularea datelor de la ntreprinderile legate.
6
Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deinute, oricare dintre aceste procente este mai
mare. La acesta trebuie cumulat proporia deinut de fiecare ntreprindere legat n aceeai
ntreprindere partener
3
Active totale reprezint active imobilizate + active circulante + cheltuieli n avans.
7

67

mare procent la datele


introduse n tabelul de la
pct. 1.
Aceste date se vor introduce n Tabelul A.1.

68

Seciunea B
NTREPRINDERI LEGATE
1. Determinarea situaiei aplicabile ntreprinderii care solicit ncadrarea n categoria
ntreprinderilor mici i mijlocii:
Cazul 1: ntreprinderea solicitant ine situaii financiare anuale consolidate sau este inclus n
situaiile financiare anuale consolidate ale unei alte ntreprinderi (tabelul B1).
Cazul 2: ntreprinderea solicitant sau una ori mai multe ntreprinderi legate nu ntocmete/ntocmesc
ori nu este/nu sunt inclus/incluse n situaiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).
NOT:
Datele ntreprinderilor legate cu ntreprinderea solicitant deriv din situaiile financiare anuale i din alte
date ale acestora, consolidate dac este cazul. La acestea se adaug n mod proporional datele oricrei
eventuale ntreprinderi partenere a acelei ntreprinderi legate, situat imediat n aval sau n amonte, dac
nu a fost deja inclus prin consolidare1.
2. Metode de calcul pentru fiecare caz
Cazul 1: Situaiile financiare anuale consolidate reprezint baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de
mai jos.
Tabelul B1
Numrul mediu anual Cifra de afaceri anual Active totale
de salariai2
net
(mii lei/mii )
(mii lei/mii )
Total
Datele introduse n seciunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul Calculul
pentru tipurile de ntreprinderi partenere sau legate.
Identificarea ntreprinderilor incluse prin consolidare
ntreprinderea legat
Adresa sediului social
Cod
unic
(denumire/date
de
inregistrare
identificare)

de Numele i prenumele
preedintelui
consiliului
de
administraie, director
general sau echivalent

A.
B.
C.
D.
E.
NOT:
ntreprinderile partenere ale unei ntreprinderi legate, care nu au fost nc incluse n situaiile financiare
anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale ntreprinderii solicitante. Datele aferente
acestora i o "fi de parteneriat" trebuie adugate la seciunea A.

Definiia ntreprinderii legate din Legea nr. 346/2004.


69

n cazul n care n situaiile financiare anuale consolidate nu exist date privind numrul de personal,
calculul se face prin cumularea datelor de la ntreprinderile legate.

Cazul 2: Pentru fiecare ntreprindere legat (inclusiv prin intermediul altor ntreprinderi legate), se va
completa o "fi privind legtura dintre ntreprinderi" i se vor aduga datele din situaiile financiare
anuale ale tuturor ntreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.
Tabelul B2
ntreprinderea
numrul:

Numrul mediu anual Cifra


de
de salariai
anual net
(mii lei/mii )

afaceri Active totale


(mii lei/mii )

1. *)
2. *)
3. *)
4. *)
5. *)
Total
NOT
Datele rezultate n seciunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul Calculul
pentru tipurile de ntreprinderi partenere sau legate (privind ntreprinderile legate)
*) Ataai cte o "fi privind legtura dintre ntreprinderi" pentru fiecare ntreprindere.

70

FIA
privind legtura dintre ntreprinderi nr. .............. din tabelul B2, seciunea B
(numai pentru ntreprinderile legate care nu sunt incluse n situaiile financiare anuale consolidate)
1. Date de identificare a ntreprinderii
Denumirea
ntreprinderii
________________________________________________________________________________
Adresa
sediului
social
________________________________________________________________________________
Codul
unic
de
nregistrare
________________________________________________________________________________
Numele,
prenumele
i
funcia
________________________________________________________________________________
preedintelui consiliului de administraie, directorului general sau echivalent

Date referitoare la ntreprindere


Perioada de referin
Numrul mediu anual Cifra de afaceri anual Active totale
de salariai1
net
(mii lei/mii )
(mii lei/mii )
Total

Datele trebuie introduse n tabelul B2 din seciunea B.


NOT:
Datele ntreprinderilor legate cu ntreprinderea solicitant sunt extrase din situaiile financiare anuale i
din alte date aferente acestora, consolidate dac este cazul. La acestea se adaug n mod proporional
datele oricrei eventuale ntreprinderi partenere ale ntreprinderii legate, situat imediat n aval sau n
amonte de aceasta, dac nu au fost deja incluse n situaiile financiare anuale consolidate.
Acest tip de ntreprinderi partenere sunt considerate ca fiind ntreprinderi direct partenere cu
ntreprinderea solicitant. Datele aferente acestora i "fia de parteneriat" trebuie introduse n seciunea A.
1

n cazul n care n situaiile financiare anuale consolidate nu exist date privind numrul mediu anual de
salariai, calculul se face prin cumularea datelor de la ntreprinderile legate.

71

ANEXA 2.7
STUDIUL DE FEZABILITATE
Acest model este obligatoriu, conform HG nr.28/09.01.2008 pentru aprobarea coninutului-cadru
al documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective i lucrri de intervenii, publicat
n MO nr. 48/22.01.2008
A. PIESE SCRISE
Date generale
Denumirea obiectivului de investiii
Amplasamentul (judeul, localitatea, strada, numrul)
Titularul investiiei
Beneficiarul investiiei
Elaboratorul studiului
Informaii generale privind proiectul
Situaia actual i informaii despre entitatea responsabil cu implementarea proiectului
Descrierea investiiei
Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiii pe termen
lung (n cazul n care au fost elaborate n prealabil) privind situaia actual, necesitatea
i oportunitatea promovrii investiiei, precum i scenariul tehnico-economic selectat
Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiii pot fi atinse
(n cazul n care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de
prefezabilitate sau un plan detaliat de investiii pe termen lung):
Scenarii propuse (minim dou)
Scenariul recomandat de ctre elaborator
Avantajele scenariului recomandat
Descrierea constructiv, funcional i tehnologic, dup caz
Date tehnice ale investiiei
Zona i amplasamentul
Statutul juridic al terenului care urmeaz s fie ocupat
Situaia ocuprilor definitive de teren: suprafa total, reprezentnd terenuri din
intravilan/ extravilan;
Studii de teren:
studii topografice cuprinznd planuri topografice cu amplasamentele reperelor,
liste cu repere n sistem de referin naional;
studiu geotehnic cuprinznd planuri cu amplasamentul forajelor, fielor complexe
cu rezultatele determinrilor de laborator, analiza apei subterane, raportul
geotehnic cu recomandrile pentru fundare i consolidri;
alte studii de specialitate necesare, dup caz.
Caracteristicile principale ale construciilor din cadrul obiectivului de investiii,
specifice domeniului de activitate i variantele constructive de realizare a investiiei cu
recomandarea variantei optime pentru aprobare
72

Situaia existent a utilitilor i analiza de consum


Necesarul de utiliti pentru varianta propus promovrii
Soluii tehnice de asigurare cu utiliti
Concluziile evalurii impactului asupra mediului
Durata de realizare i etapele principale; Graficul de realizare a investiiei
Costurile estimative ale investiiei
Valoarea total cu detalierea pe structura devizului general
Ealonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiiei
Analiza cost-beneficiu (vezi i recomandrile pentru elaborarea ACB de mai jos)
Identificarea investiiei i definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referin
Analiza opiunilor
Analiza financiar, inclusiv calcularea indicatorilor de performan financiar: fluxul
cumulat, valoarea actual net, rata intern de rentabilitate i raportul cost-beneficiu
Analiza economic, inclusiv calcularea indicatorilor de performan economic: valoarea
actual net, rata intern de rentabilitate i raportul cost-beneficiu
Analiza de senzitivitate
Analiza de risc
Sursele de finanare a investiiei
Sursele de finanare a investiiilor se constituie n conformitate cu legislaia n vigoare i constau
din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/ bugetul local, credite externe
garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile i alte surse legal constituite
Estimri privind fora de munc ocupat prin realizarea investiiei
Numr de locuri de munc create n faza de execuie
Numr de locuri de munc create n faza de operare
Principalii indicatori tehnico-economici ai investiiei
Valoarea total (INV), inclusiv TVA (mii lei)
(n preuri luna, anul, 1Euro = lei)
din care:

Construcii montaj (C+M)


Ealonarea investiiei (INV/C+M)
Anul I
Anul II

Durata de realizare (luni)


Capaciti (n uniti fizice i valorice)
Ali indicatori specifici domeniului de activitate n care este realizat investiia, dup caz

73

Avize i acorduri de principiu


Avizul beneficiarului de investiie privind necesitatea i oportunitatea investiiei
Certificatul de urbanism
Avize de principiu privind asigurarea utilitilor (energie termic i electric, gaz metan,
ap-canal, telecomunicaii etc.)
Acordul de mediu
Alte avize i acorduri de principiu specifice
B. PIESE DESENATE
Plan de amplasare n zon (1:25000 1:5000)
Plan general (1:2000 1:500)
Planuri i seciuni generale de arhitectur, rezisten, instalaii, inclusiv planuri de
coordonare a tuturor specialitilor ce concur la realizarea proiectului.
Planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, dup caz

74

CONINUTUL CADRU AL DOCUMENTAIEI DE AVIZARE A LUCRRILOR DE


INTERVENII
Acest model este obligatoriu conform HG nr. 28/09.01.2008 pentru aprobarea coninutului-cadru
al documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective i lucrri de intervenii, publicat
n MO nr. 48/22.01.2008
A. PIESE SCRISE
Date generale
Denumirea obiectivului de investiii
Amplasamentul (judeul, localitatea, strada, numrul)
Titularul investiiei
Beneficiarul investiiei
Elaboratorul studiului
Descrierea investiiei
Situaia existent a obiectivului de investiii
Starea tehnic, din punct de vedere al asigurrii cerinelor eseniale de calitate n
construcii, potrivit legii
Valoarea de inventar a construciei
Actul doveditor al forei majore, dup caz
Concluziile raportului de expertiz tehnic/ audit energetic
Prezentarea a cel puin 2 opiuni
Recomandarea expertului/ auditorului energetic asupra soluiei optime din punct de
vedere tehnic i economic, de dezvoltare n cadrul documentaiei de avizare a lucrrilor
de intervenii
Date tehnice ale investiiei
Descrierea lucrrilor de baz i a celor rezultate ca necesare de efectuat n urma finalizrii
lucrrilor de baz
Descrierea, dup caz, a lucrrilor de modernizare efectuate n spaiile consolidate/
reabilitate/ reparate
Consumuri de utiliti
Necesarul de utiliti rezultate, dup caz n situaia executrii unor lucrri de
modernizare
Estimri privind depirea consumurilor iniiale de utiliti
Durata de realizare i etapele principale
Graficul de realizare a investiiei
Costurile estimative ale investiiei
Valoarea total cu detalierea pe structura devizului general
Ealonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiiei
75

Indicatori de apreciere a eficienei economice


Analiza comparativ a costului realizrii lucrrilor de intervenii fa de valoarea de inventar
a construciei
Sursele de finanare a investiiei
Sursele de finanare a investiiilor se constituie n conformitate cu legislaia n vigoare i constau
din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/ bugetul local, credite externe
garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile i alte surse legal constituite.
Estimri privind fora de munc ocupat prin realizarea investiiei
Numr de locuri de munc create n faza de execuie
Numr de locuri de munc create n faza de operare
Principalii indicatori tehnico-economici ai investiiei
Valoarea total (INV), inclusiv TVA (mii lei)
(n preuri luna, anul, 1 Euro = lei)
din care:

Construcii montaj (C+M)


Ealonarea investiiei (INV/C+M)
Anul I
Anul II

Durata de realizare (luni)


Capaciti (n uniti fizice i valorice)
Ali indicatori specifici domeniului de activitate n care este realizat investiia, dup caz

Avize i acorduri de principiu


Certificatul de urbanism
Avize de principiu privind asigurarea utilitilor (energie termic i electric, gaz metan,
ap-canal, telecomunicaii etc.)
Acordul de mediu
Alte avize i acorduri de principiu specifice tipului de intervenie
B. PIESE DESENATE
Plan de amplasare n zon (1:25000 1:5000)
Plan general (1:2000 1:500)
Planuri i seciuni generale de arhitectur, rezisten, instalaii, inclusiv planuri de
coordonare a tuturor specialitilor ce concur la realizarea proiectului.
Planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, dup caz

76

77

ANEXA 2.8
2.8.1 MODEL DE DOCUMENT STRATEGIC AL CLUSTERULUI
model orientativ

Se va detalia ulterior

1. Misiune

2. Viziune

3. Obiective

4. Membri i relaiile existente ntre membrii clusterului

5. Acoperire geografic

6. Parteneriate locale

7. Colaborri internaionale

8. Acoperire sectorial (descrierea sectoarelor de activitate acoperite de cluster)

9. Descrierea pieelor pe care acionez clusterul

10. Plan de aciune/dezvoltare

2.8.2 LISTA OFICIAL A ENTITEILOR CARE FAC PARTE DIN CLUSTER


(la data depuneri cererii de finanare)

78

ANEXA 3 - Domenii i subdomenii de specializare inteligent i sntate


1. BIOECONOMIE
1.1. Agro-alimentare
- Produse alimentare sigure, accesibile i optimizate nutriional
- Dezvoltarea de noi produse, practici, procese i tehnologii n sectorul horticol
- Adaptarea sectorului de zootehnie, medicin veterinar, pescuit i acvacultur, la
provocrile secolului XXI
- Dezvoltarea durabil a sectorului forestier, creterea competitivitii acestuia i a
calitii vieii
- Dezvoltarea durabil a produciei culturilor de cmp adaptate impactului
schimbrilor climatice globale
1.2. Bioenergie biogaz, biomas, biocombustibil
1.3. Biotehnologii
- Bionanotehnologii
- Biotehnologii de mediu
- Biotehnologii agro-alimentare
- Biotehnologii industriale
- Biotehnologii medicale i farmaceutice
- Bioanaliza
1.4. tiina medicamentului
- Evaluarea in vitro/ in vivo n procesul de proiectare a medicamentelor generice
- Modelarea matematic pentru corelarea datelor in vitro cu cele in vivo, n
vederea dezvoltrii de metode alternative, biorelevante, la metodele in vivo
- Forme farmaceutice cu aciune sistemic, local i de transport la int i
tehnologiile aferente, pentru optimizarea profilului biofarmaceutic i
farmacocinetic
- Design molecular (bio)sintez, semi-sintez, screening de nalt performan
- Biodiversitatea i abordarea holistic a interrelaiei microorganismelor cu
mediul, animalele i omul.
- Monitorizarea rspndirii transfrontaliere a microorganismelor nalt patogene cu
potenial de rspndire n mas.
2. TEHNOLOGII INFORMATIONALE I DE COMUNICATII, SPAIU I SECURITATE
2.1.Tehnologii informaionale i de comunicaii

Analiza, managementul i securitatea datelor de mari dimensiuni


Internetul viitorului
Tehnologii, instrumente i metode pentru dezvoltarea de software
Calcule de nalt performan i noi modele computaionale

2.2. Spaiu

Aplicaii spaiale dedicate (Observarea Terrei, GNSS, Satcom)


Aplicaii spaiale integrate

2.3. Securitate

- Metode i tehnologii inovative pentru combaterea transfrontalier a terorismului,


crimei organizate, traficului ilegal de bunuri i persoane
79

o Cercetare n domeniile electronic, mecanic, fotonic, ICT, sisteme


inteligente, nanotehnologie pentru dezvoltarea de echipamente de
securitate
- Evaluarea i reducerea riscului la dezastre - MEDIU ? (modelarea i simularea
dinamicii sistemelor generatoare de hazard; dezvoltarea tehnicilor de
monitorizare i cartare interactive; optimizarea sistemelor rapide de evaluare i
luare a deciziei; dezvoltarea sistemelor suport de decizie n vederea integrrii in
reelele europene; dezvoltarea unor soluii inovative de protecie antiseismic,
eficiente, funcionale i economice pentru zonele seismice din Romnia)
- Infrastructuri si servicii critice (creterea rezilienei si reducerii vulnerabilitii
sistemelor Smart-Grid; protecia sistemelor de control industrial; securitatea
informatic a infrastructurilor i serviciilor critice; sistemele de intelligence)
3. ENERGIE, MEDIU I SCHIMBRI CLIMATICE
3.1. Energie
- Creterea eficientei energetice la generare, transport

i distributie i la

consumator
Resurse energetice convenionale, neconvenionale i regenerabile
Tehnologii inovative de stocare a energiei
Tehnologii curate de producere a energiei pe baza combustibililor fosili
Energie nuclear

3.2. Mediu i schimbri climatice

Utilizarea optim a resurselor convenionale i neconvenionale de ap


Gestionarea riscului indus de schimbrile globale asupra resurselor din sol

3.3. Sisteme inteligente

Oraul inteligent

4. ECO-NANO-TEHNOLOGII I MATERIALE AVANSATE


4.1. Echipamente de transport

Noi generaii de vehicule i tehnologii ecologice i eficiente energetic

4.2 Echipamente pt producerea de bioresurse

Tehnologii, echipamente i sisteme tehnice pentru producia de bioresurse

4.3. Tehnologii de depoluare

Tehnologii de depoluare i valorificare a deeurilor

4.4. Materiale

Substituia materialelor critice i creterea duratei de funcionare a materialelor


prin acoperiri funcionale
Materiale polimerice, nanomateriale, nanotehnologii
Materiale i tehnologii pentru sntate
Materiale pentru energie
Materiale pentru dezvoltarea infrastructurii, construciilor i mijloacelor de
transport
Materiale avansate si tehnologii destinate aplicaiilor de ni ale economiei

5. SNTATE
80

Diagnostic precoce, tratament personalizat, monitorizare i prognostic n


oncologie
Diagnosticul rapid al bolilor infecioase emergente i rare, identificarea unor
markeri moleculari de monitorizare a rspndirii paneuropene
mbtrnire sntoas, stil de via i sntate public
Medicin reproductiv, medicin materno-fetala i perinatal
Cercetarea bolilor neurodegenerative i neuroinflamatorii
Studiul celor mai rspndite cauze de mortalitate i morbiditate din Romania
Terapie personalizat / de grup i monitorizare terapeutic
Personalizarea terapiei medicamentoase pe baza datelor farmacocinetice,
farmacogenomice i corelaiilor farmacocinetice-farmacodinamice. Prevenirea
rezistenei la chimioterapie
Evaluarea calitii i a riscului utilizrii neraionale la nivel populaional a
medicamentelor i suplimentelor alimentare
Farmacologie i toxicologie sistemic cantitativ: corelare, modelare i predicie
Dezvoltarea de noi substane active i medicamente mai bune prin design,
formulare i control

ANEXA 4 - Glosar de Termeni


Acord de mediu - actul administrativ emis de ctre autoritatea competent pentru protecia mediului prin
care sunt stabilite condiiile i, dup caz, msurile pentru protecia mediului, care trebuie respectate n
cazul realizrii unui proiect (HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i
private asupra mediului).
81

Ajutor de stat - Orice msur care ndeplinete toate criteriile prevzute la articolul 107 alineatul (1)
dinTratatul privind funcionarea Uniunii Europene respectiv o rice ajutor acordat de stat sau din resurse ale
statului n orice form care distorsioneaz sau amenin s distorsioneze concurena prin favorizarea unor
ntreprinderi sau producia anumitor bunuri, n msura n care afecteaz comerul ntre statele membre.
Analiza de risc - operaiunea de identificare i de evaluare a riscului i a probabilitilor asociate riscului.
Analiza de risc folosit n sensul cel mai larg este : Evaluarea riscului + managementul riscului +
comunicarea riscului. ( Evaluarea riscului - identificarea rului potenial, evalund probabilitatea ca
rul s se produc i consecinele rului s fie real; managementul riscului - stabilete ce riscuri
identificate n evaluarea cantitativ a riscului cer management i selecteaz i implementeaz planuri sau
aciuni care asigur controlul asupra acelor riscuri; comunicarea riscului - dialog interactiv ntre
beneficiari, evaluatorii de risc i managementul de risc, care se informeaz reciproc despre procesele n
desfurare; Factor de risc - o variabil asociat creterii riscului; factorii de risc sunt corelaionali i nu
cauzali, deoarece corelaionalitatea nu implic cauzalitatea; factorii de risc sunt evaluai prin compararea
riscului celor expui la factorul potenial de risc cu cei neexpui riscului.)
Autorizaie de construire - act de autoritate al administraiei locale pe baza cruia se asigur aplicarea
msurilor prevzute de lege referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea i funcionarea
construciilor. Autorizaia de construire se emite n temeiul i cu respectarea prevederilor documentaiilor
de urbanism i amenajare a teritoriului de prefecturi sau primrii, avizate i aprobate potrivit legii (Legea
nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare).
Aviz Natura 2000 - actul administrativ emis de autoritatea competent pentru protecia mediului, care
conine concluziile evalurii adecvate i prin care se stabilesc condiiile de realizare a planului sau
proiectului din punctul de vedere al impactului asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar,
incluse sau care urmeaz s fie incluse n reeaua ecologic Natura 2000(OUG nr. 195/2005 privind
protecia mediului cu modificrile i completrile ulterioare).
Beneficiar nseamn un operator, un organism sau o ntreprindere, din domeniul public sau privat, cu
responsabilitatea de a lansa sau de a lansa i aplica operaiuni. n cadrul regimurilor de ajutor n temeiul
articolului 87 din Tratat, beneficiarii sunt ntreprinderile publice sau private care realizeaz un proiect
individual i primesc ajutor public (nelesul prevzut n Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului
din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziii generale privind Fondul European de Dezvoltare
Regional, Fondul Social European i Fondul de coeziune i de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
1.260/1999).
Cazierul fiscal mijloc de eviden i urmrire a disciplinei financiare a contribuabililor (OG nr. 75/2001
privind organizarea i funcionarea cazierului fiscal cu modificrile i completrile ulterioare).
Cererea de finanare (CRF) (n sensul prezentului ghid) formularul completat de solicitant referitor la
propunerea sa de proiect i naintat OI Cercetare n urma lansrii cererii (apelurilor) de propuneri de
proiecte, pentru obinerea cofinanrii nerambursabile prin PO Competitivitate 2014-2020.
Cereri de plat (n sensul prezentului ghid) cereri formulate de ctre beneficiarii proiectelor finan ate
din instrumente structurale prin care acetia solicit autorit ii de management virarea sumelor necesare
pentru plata cheltuielilor rambursabile, reprezentnd cheltuieli eligibile aferente instrumentelor structurale
i cofinanrii publice asigurate de la bugetul de stat, precum i pentru plata contravalorii TVA considerat
neeligibil, aferent cheltuielilor eligibile. Cererile de plat sunt formulate n cadrul contractelor, n baza
facturilor, facturilor de avans, stabilite conform contractului de finan are, acceptate la plat de ctre
beneficiari.

82

Cererea de prefinanare (CP) (n sensul prezentului ghid) formularul prin care beneficiarul solicit
acordarea unui procent din valoarea total a cheltuielilor eligibile ale proiectului finanat n conformitate
cu Contractul de finanare.
Cerere (apelul) de propuneri de proiecte - (n sensul prezentului ghid) invitaia public adresat de
ctre OI Cercetare unei categorii clar identificate de solicitani, n vederea depunerii de ctre acetia a
cererilor de finanare pentru proiecte, n cadrul unei ac iuni aferente unei priorit i de investi ii din axa
prioritar 1 a PO Competitivitate 2014-2020.
Cererea de rambursare (CR) - (n sensul prezentului ghid) formularul prin care beneficiarul solicit
rambursarea contravalorii cheltuielilor eligibile efectiv realizate, care sunt finanate n conformitate cu
Contractul de finanare.
Certificat de atestare fiscal document care atest modul de ndeplinire a obligaiilor de plat la buget
a impozitelor, taxelor, contribuiilor i a altor venituri (Ordinul MFP nr. 752/ 2006 privind aprobarea
procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscal pentru persoane juridice i fizice, a certificatului
de obligaii bugetare, precum i a modelului i coninutului acestora, cu modificrile i completrile
ulterioare).
Certificatul de urbanism actul emis n conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executrii lucrrilor de construcii, cu modificrile i completrile ulterioare.
Cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de beneficiar, aferente proiectelor finanate n cadrul axei
prioritare 1 a PO Competitivitate 2014-2020, care pot fi finanate att din instrumente structurale, ct i
din cofinanarea public i/sau cofinanarea privat, conform reglementrilor legale comunitare i
naionale n vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor n cadrul programului.
Cheltuieli neeligibile - cheltuieli efectuate de beneficiar, aferente proiectelor finanate n cadrul axei
prioritare 1 a PO Competitivitate 2014-2020 necesare realizrii proiectelor finanate n cadrul
Programului, care nu pot fi finanate din instrumente structurale sau din cofinanarea public conform
reglementrilor comunitare i naionale privind eligibilitatea cheltuielilor n cadrul programului.
Clustere de inovare nseamn structuri sau grupuri organizate de pr i independente (cum ar fi
ntreprinderi nou-nfiinate inovatoare, ntreprinderi mici i mijlocii i ntreprinderi mari, precum i
organizaii de cercetare i diseminare a cuno tin elor, organiza ii non-profit i al i operatori economici
afiliai) concepute pentru a stimula activitatea inovatoare prin promovarea utilizrii n comun a
echipamentelor i a schimbului de cunotine i cunotine de specialitate i prin contribu ii efective la
transferul de cunotine, stabilirea de contacte, diseminarea informa iilor i colaborarea ntre ntreprinderi
i alte organizaii din cluster.
Cofinanare privat - orice contribuie a beneficiarului la finanarea cheltuielilor eligibile i neeligibile,
alta dect cofinanarea public, aferent proiectelor finanate n cadrul axei prioritare 1 a PO
Competitivitate 2014-2020.
Cofinanare public - orice contribuie pentru finanarea cheltuielilor eligibile aferente proiectelor
finanate n cadrul programelor operaionale, alocat n bugetele prevzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr.
500/2002 privind finanele publice, cu modificrile ulterioare i la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006
privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare.
Contract de finanare (CF) - reprezint actul juridic ncheiat ntre Organismul Intermediar i beneficiar
i avizat de ctre Autoritatea de Management prin care se aprob spre finanare un proiect, n scopul
atingerii obiectivelor unei operaiuni, axe prioritare, program operaional i care stabilete drepturile i
obligaiile prilor.

83

Demararea lucrrilor - Pentru proiectele/activitile de investiii nceperea lucrrilor sau nceperea


proiectului nseamn fie demararea lucrrilor de construcii n cadrul investi iei, fie primul angajament cu
caracter juridic obligatoriu de comand pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investi ia
devine ireversibil, n funcie de care are loc primul. Cumprarea de terenuri i lucrrile pregtitoare, cum
ar fi obinerea permiselor i realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept ncepere a
lucrrilor. Pentru proiectele/activitile de CDI nceperea lucrrilor nseamn fie nceperea activit ilor de
CDI, fie primul acord dintre beneficiar i contractan i privind desf urarea proiectului, n func ie de
evenimentul care survine mai nti. Lucrrile pregtitoare, cum ar fi ob inerea permiselor i efectuarea
studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate nceperea lucrrilor. Nu se poate solicita ajutor de stat pentru
studii de fezabiliate pregtitoare pentru activit i de CD n cazul n care aceste studii au fost realizate
nainte de depunerea cererii de ajutor/finanare pentru proiect la autoritatea naional care administreaz
schema.
Evaluarea impactului asupra mediului - proces menit s identifice, s descrie i s stabileasc, n
funcie de fiecare caz i n conformitate cu legislaia n vigoare, efectele directe i indirecte, sinergice,
cumulative, principale i secundare ale unui proiect asupra sntii oamenilor i a mediului (OUG nr.
195/2005 privind protecia mediului, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare);
Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR) Fondul Structural care sprijin regiunile mai
puin dezvoltate, prin finanarea de investiii n sectorul productiv, infrastructur, educaie, sntate,
dezvoltare local i ntreprinderi mici i mijlocii (Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului
European i al Consiliului).
Fondurile Structurale (FS) - instrumente financiare prin care Uniunea European (UE) acioneaz
pentru eliminarea disparitilor economice i sociale ntre regiuni, n scopul realizrii coeziunii economice
i sociale. FS sunt: FEDR i Fondul Social European (Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului
European i al Consiliului).
Instrumente structurale - asistena financiar nerambursabil primit de Romnia, n calitate de stat
membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regional, Fondului
Social European i Fondului de Coeziune (nelesul prevzut n OUG nr. 64/2009 privind gestionarea
financiar a instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen, aprobat cu
modificri prin Legea nr. 362/2009).
Intensitatea ajutorului valoarea brut a ajutorului exprimat ca procent din costurile eligibile, nainte
de deducerea impozitelor sau a altor taxe.
ntreprinderi mici i mijlocii (IMM-uri), nseamn ntreprinderile care ndeplinesc criteriile prevzute
n anexa I a Regulamentului nr. 651/2014. n prezenta schem microntreprinderile sunt ncadrate n
categoria ntreprinderilor mici;
ntreprindere mare - orice ntreprindere care nu se ncadreaz n definiia IMM-urilor.
ntreprindere n dificultate - ntreprindere care se afl n cel puin una din situa iile urmtoare:
1. n cazul unei societi comerciale cu rspundere limitat (alta dect un IMM care exist de cel
puin trei ani sau, n sensul eligibilitii pentru ajutor pentru finan are de risc, un IMM aflat la
7 ani de la prima sa vnzare comercial care se calific pentru investi ii pentru finan are de
risc n urma unui proces de diligen efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci
cnd mai mult de jumtate din capitalul su social subscris a disprut din cauza pierderilor
acumulate. Aceast situaie survine atunci cnd deducerea pierderilor acumulate din rezerve
(i din toate celelalte elemente considerate n general ca fcnd parte din fondurile proprii ale
societii) conduce la un rezultat negativ care dep e te jumtate din capitalul social subscris.
n sensul acestei dispoziii, societate cu rspundere limitat se refer n special la tipurile de
societi menionate n anexa I la Directiva 2013/34/UE, iar capital social include, dac este
cazul, orice capital suplimentar.
84

2. n cazul unei societi comerciale n care cel pu in unii dintre asocia i au rspundere
nelimitat pentru creanele societii (alta dect un IMM care exist de cel pu in trei ani sau,
n sensul eligibilitii pentru ajutor pentru finanare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima
sa vnzare comercial care se calific pentru investi ii pentru finan are de risc n urma unui
proces de diligen efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci cnd mai mult de
jumtate din capitalul propriu aa cum reiese din contabilitatea societ ii a disprut din cauza
pierderilor acumulate. n sensul prezentei dispozi ii, o societate comercial n care cel pu in
unii dintre asociai au rspundere nelimitat pentru crean ele societ ii se refer la acele
tipuri de societi menionate n anexa II la Directiva 2013/34/UE.
3. Atunci cnd ntreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolven sau
ndeplinete criteriile prevzute n dreptul intern pentru ca o procedur de insolven s fie
deschis la cererea creditorilor si;
4. Atunci cnd ntreprinderea a primit ajutor pentru salvare i nu a rambursat nc mprumutul
sau nu a ncetat garania sau a primit ajutoare pentru restructurare i face nc obiectul unui
plan de restructurare;
5. n cazul unei ntreprinderi care nu este un IMM, atunci cnd, n ultimii doi ani:
1. Raportul datorii/ capitaluri proprii al ntreprinderii este mai mare de 7,5; i
2. Capacitatea de acoperire a dobnzilor calculat pe baza EBITDA se situeaz sub valoarea
1,0.
ntensitatea ajutorului- nseamn valoarea brut a ajutorului exprimat ca procent din costurile
eligibile, nainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe. Costurile eligibile se susin prin documente
justificative clare, specifice i contemporane cu faptele. Ajutorul pltit n mai multe tran e se actualizeaz
la valoarea lui n momentul acordrii. Costurile eligibile se actualizeaz la valoarea pe care o au la
momentul acordrii ajutorului. Rata dobnzii care trebuie aplicat la actualizare este rata de actualizare
aplicabil la data acordrii ajutorului. Intensitatea ajutorului se calculeaz pentru fiecare beneficiar.
Data acordrii ajutorului- nseamn data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit
beneficiarului n conformitate cu regimul juridic na ional aplicabil
Neregularitate - nseamn orice nclcare a unei dispoziii a dreptului comunitar care rezult dintr-un act
sau dintr-o omisiune a unui operator economic care are sau ar putea avea ca efect un prejudiciu la adresa
bugetului general al Uniunii Europene prin imputarea unei cheltuieli necorespunztoare bugetului general
(Conform Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a unor
dispoziii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regional, Fondul Social European i Fondul
de Coeziune i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999).
Neregul orice abatere de la legalitate, regularitate i conformitate n raport cu dispoziiile legale
naionale i/sau europene, precum i cu prevederile contractelor ori a altor angajamente legal ncheiate n
baza acestor dispoziii, ce rezult dintr-o aciune sau inaciune a beneficiarului ori a autoritii cu
competene n gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul
Uniunii Europene/bugetele donatorilor publici internaionali i/sau fondurile publice naionale aferente
acestora printr-o sum pltit necuvenit (OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea i sancionarea
neregulilor aprute n obinerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice naionale
aferente acestora).
Organism intermediar orice organism sau serviciu public sau privat care acioneaz sub
supravegherea unei autoriti de gestionare sau de certificare i care ndeplinete atribuii pentru acestea
fa de beneficiarii care aplic operaiunile (conform Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006).
Organizaie de cercetare i diseminare a cunotinelor (pe scurt organizaie de cercetare) nseamn o
entitate (cum ar fi universitile sau institutele de cercetare, agen iile de transfer de tehnologie,
intermediarii pentru inovare, entitile de colaborare fizice sau virtuale orientate spre cercetare), indiferent
de statutul su juridic (organizaie de drept public sau privat) sau de modalitatea de finan are, al crei
obiectiv principal este de a efectua n mod independent cercetare fundamental, cercetare industrial sau
85

dezvoltare experimental sau de a disemina la scar larg rezultatele unor astfel de activit i prin predare,
publicare sau transfer de cunotine. n cazul n care entitatea desf oar i activit i economice,
finanarea, costurile i veniturile activitilor economice respective trebuie s fie contabilizate separat.
ntreprinderile care pot exercita o influen decisiv asupra unei astfel de entit i, de exemplu, n calitate
de acionari sau asociai, nu pot beneficia de acces preferen ial la rezultatele generate de aceasta.
Personal cu nalt calificare nseamn personalul avnd studii superioare i cel puin 5 ani de experien
profesional relevant, care poate include i formarea n cadrul unui doctorat.
Detaare nseamn angajarea temporar de personal de ctre un beneficiar cu dreptul de a reveni la
angajatorul anterior.
Pista de audit - Reprezint stabilirea fluxurilor informaiilor, atribuiile i responsabilitile referitoare la
acestea, precum i arhivarea documentaiei justificative complete pentru toate stadiile desfurrii unei
aciuni, care s permit reconstituirea operaiunilor de la suma total pn la detalii individuale i invers.
Produse agricole nseamn produsele enumerate n anexa I la Tratatul privind funcionarea Uniunii
Europene, cu excepia produselor obinute din pescuit i din acvacultur enumerate n anexa I la
Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 11 decembrie 2013.
Prelucrarea produselor agricole nseamn orice operaiune efectuat asupra unui produs agricol care are
drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excep ia activit ilor desf urate n
exploataiile agricole, necesare n vederea pregtirii unui produs de origine animal sau vegetal pentru
prima vnzare.
Comercializarea produselor agricole nseamn deinerea sau expunerea unui produs agricol n vederea
vnzrii, a punerii n vnzare, a livrrii sau a oricrei alte forme de introducere pe pia , cu excep ia
primei vnzri de ctre un productor primar ctre revnztori sau prelucrtori i a oricrei alte activit i
de pregtire a produsului pentru aceast prim vnzare; o vnzare efectuat de un productor primar ctre
consumatorii finali este considerat comercializare n cazul n care se desf oar n localuri distincte,
rezervate acestei activiti.
Producia agricol primar nseamn producia de produse ale solului i ale creterii animalelor,
enumerate n anexa I la Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene, fr a se mai efectua o alt
operaiune de modificare a naturii produselor respective.
Proiect major un proiect care cuprinde un ansamblu de lucrri, activiti sau servicii destinate s
ndeplineasc prin ele nsele o funcie indivizibil cu caracter economic sau tehnic precis, care urmrete
obiective clar identificate i al crei cost total depete 50 de milioane EUR.
Program Operaional nseamn un document prezentat de un stat membru i adoptat de Comisie care
definete o strategie de dezvoltare n conformitate cu un ansamblu coerent de prioriti, pentru a crui
realizare se face apel la un fond sau n cadrul obiectivului de convergen, la Fondul de coeziune i la
FEDER (conform Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006).
Rata intern de rentabilitate (RIR) rata de actualizare la care un flux de costuri i beneficii are o
valoare actual net egal cu zero.
Scrisoare de garanie bancar nscris prin care o banc denumit garant se angajeaz irevocabil, n
cazul n care o persoan fizic sau juridic denumit debitor principal nu va plti la un anumit termen o
sum determinat i indicat n mod expres n scrisoare, s plteasc ea nsi suma neachitat, n
favoarea unei alte persoane fizice sau juridice denumit beneficiar, la prima cerere a acestuia.

86

Servicii de consultan n domeniul inovrii nseamn servicii de consultan, asisten i formare


profesional n ceea ce privete transferul de cunotine, achizi ia, protec ia i valorificarea activelor
necorporale, utilizarea standardelor i a reglementrilor care le con in.
Servicii de asisten/sprijinire a inovrii nseamn furnizarea de spaii de lucru, bnci de date,
biblioteci, cercetare de pia, laboratoare, etichetare de calitate, testarea i certificarea calit ii n scopul
dezvoltrii de produse, procese sau servicii mai eficace.

Studiu de fezabilitate (SF) - documentaia tehnico-economic care stabilete principalii


indicatori tehnico-economici afereni obiectivului de investiii pe baza fundamentrilor fcute n
studiul de prefezabilitate asupra necesitii i oportuniti realizrii acestuia i cuprinde soluiile
funcionale, tehnologice, constructive i economice ce urmeaz a fi supuse aprobrii (H.G. nr.
28/2008 privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei tehnico-economice aferente
investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului general
pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii).
Solicitant entitatea juridic legal constitutit care depune o cerere de finanare n cadrul Programului.

87