Sunteți pe pagina 1din 1

FORMULARUL 1A

Candidatul

Inregistrat la sediul autoritatii contractante

………………

nr. ……… / ………….

S C R I S O A R E

D E

I N T E R E S

Catre: ………………………………………………………………… (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Ca urmare a anuntului de participare aparut in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr……… din ……………………………………., privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului…………………………………………………… ne exprimam prin prezenta interesul de a participa, in calitate de candidat, la etapa de selectare. Am luat cunostinta de criteriile care vor fi utilizate pentru stabilirea candidatilor selectati si anexam la prezenta scrisoare documentele de calificare solicitate.

Data completarii: ……………………

Cu stima, …………………………………….