Sunteți pe pagina 1din 619

BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI CENTRUL NAŢIONAL CIP

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP

Anul XV, nr. 2 februarie 2012

Editura Bibliotecii Naţionale a României Bucureşti

2012

Redacţia:

Biblioteca Naţională a României Centrul Naţional ISBN-ISSN-CIP Str. Ion Ghica nr. 4, sector 3 Bucureşti, cod 030046 Tel.: 021/311.26.35 Fax: 021/312.49.90 E-mail: cip@bibnat.ro URL: www.bibnat.ro

ISSN = 2284 - 8401 ISSN-L = 1453 - 8008

Responsabil număr: Laura Mărgărit

Notă:

Descrierile CIP sunt realizate exclusiv pe baza informaţiilor furnizate de către editori. Centrul Naţional CIP nu-şi asumă responsabilitatea pentru modificările ulterioare redactării descrierilor CIP.

© 2012

Toate drepturile sunt rezervate Editurii Bibliotecii Naţionale a României. Nicio parte din această lucrare nu poate fi reprodusă sub nicio formă, fără acordul prealabil, în scris, al redacţiei.

CIP

3

CUPRINS

0 GENERALITĂŢI 7

004

Calculatoare. Prelucrarea datelor 8

006

Standardizare. Metrologie 15

008

Civilizaţie. Cultură 15

01

Bibliografii. Cataloage 17

02

Biblioteconomie. Biblioteci 18

05

Reviste cu caracter general

18

06

Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii

18

070

Ziaristică

19

087.5 Publicaţii pentru copii 20

27

09 Manuscrise. Bibliofilie

1 FILOZOFIE 28

29

13 Filozofia spiritului. Filozofia culturii. Ocultism 30

11/12 Metafizică

14 Sisteme filozofice

31

159.9

Psihologie

32

16 Logică. Teoria cunoaşterii

43

17 Morală. Etică

44

2 RELIGIE

45

23/28 Religie creştină

56

29

Religii necreştine

74

3 ŞTIINŢE SOCIALE, ECONOMICE ŞI JURIDICE

75

311/314 Statistică. Demografie

75

316

Sociologie 76

32

Politică 81

322

Relaţia dintre stat şi biserică

83

323

Politică internă 84

323.1

Minorităţi naţionale

84

327

Politică externă

85

328/329 Parlament. Guvern. Partide şi mişcări politice 85

33

Economie 86

331

Muncă

88

4

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

336

Finanţe

89

338

Situaţie economică. Politică economică

95

339

Comerţ

98

34

Drept. Legislaţie. Jurisprudenţă

101

35.0/354 Administraţie publică

127

355/359 Armata. Ştiinţă şi artă militară

128

36

Asistenţă socială. Protecţia consumatorului

130

37

Educaţie. Învăţământ. Timp liber

131

39

Etnografie. Folclor

168

5 ŞTIINŢE TEORETICE ŞI NATURALE 174

502/504 Ştiinţa mediului înconjurător

174

51

Matematică

176

52

Astronomie. Geodezie

190

53

Fizică

190

54

Chimie

194

55

Geologie. Meteorologie. Hidrologie 197

57

Biologie

199

58

Botanică 203

59

Zoologie 205

6 ŞTIINŢE APLICATE

206

61

Medicină

206

611/612

Anatomie şi fiziologie

206

613/614

Igienă

208

615 Farmaceutică. Terapeutică. Toxicologie 212

616/618 Patologie

216

619

Medicină veterinară

223

62

Tehnică. Inginerie 223

620

Materiale. Merceologie. Energetică 226

621

Construcţii de maşini. Electrotehnica

227

622

Industria minieră 232

623

Tehnică militară 233

624/627 Construcţii

233

628

Tehnică sanitară. Tehnica iluminatului 234

629

Tehnica mijloacelor de transport

235

63

Agricultură 236

631/635 Agronomie. Fitopatologie. Horticultură

636/639 Zootehnie. Apicultură. Sericicultură. Vânătoare. Pescuit 240

242

64 Economie casnică

236

CIP

5

651

Tehnica muncii de birou

253

654

Telecomunicaţii

253

656

Transporturi. Servicii poştale

253

657

Contabilitate

256

659

Publicitate. Informaţii

259

66/68 Industrii şi meserii diverse

260

69

Materiale şi tehnologii în construcţii

265

7 ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII. SPORT 265

71

72 Arhitectură 268

267

Urbanism

73/76 Arte plastice. Desen tehnic

269

77 Fotografie

273

78 Muzică

275

791/792 Arta spectacolului 280

793 Divertisment

 

281

794 Jocuri de gândire, îndemânare, noroc

281

796/799 Sport

 

282

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ

286

81

Lingvistică

 

286

811

Limbi individuale

292

811.135.1

Limba română

300

82

Literatură

 

310

82.09 Critică şi istorie literară

314

821.11

Literaturi de limbi germanice

330

821.111

Literatură engleză şi de limbă engleză

332

821.112.2

Literatură germană

342

821.131.1

Literatură italiană

345

821.133.1

Literatură franceză

346

821.134.2

Literatură spaniolă şi de limbă spaniolă

350

821.134.3

Literatură portugheză şi de limbă portugheză

351

821.135.1

Literatură română

351

821.16

Literaturi slave

 

408

821.17/.9 Alte literaturi (orientale, africane,

)

410

821.511.141 Literatură maghiară

411

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE

414

902/904 Arheologie. Preistorie

414

908

Monografii zonale

 

415

6

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

913

Geografie pe ţări individuale

421

913(498) Geografia României

422

929 Biografii. Genealogie. Heraldică

424

930 Ştiinţa istoriei

424

94(100) Istorie universală

424

94(3) Istorie antică

425

94(4/9) Istoria pe ţări individuale

425

94(498) Istoria României

426

INDEX DE NUME

432

INDEX DE TITLURI

502

INDEX DE EDITURI

567

LISTĂ TELEFOANE EDITURI

583

LISTĂ E-MAIL-URI EDITURI

604

CIP

7

0 GENERALITĂŢI

1. Advances in engineering : from theory to application / ed.: Ecaterina Andronescu, Corneliu Burileanu. - Bucureşti : Politehnica Press, 2012. ISBN 978-606-515-381-3

001.891

378

CIP 2012-05613

2. CHILDRESS, DAVID HATCHER. Tehnologia zeilor : ştiinţele

incredibile ale popoarelor antice / David Hatcher Childress ; trad.: Nicoleta

Radu. - Bucureşti : Vidia, 2012. Bibliogr. ISBN 978-606-8414-03-4

94(3)

001.94

CIP 2012-03878

3. CONSTANTINESCU,

GHEORGHE

N.

Singuri

în

Univers

/

Gheorghe Constantinescu. - Sinaia : Amanda Edit, 2012.

ISBN 978-606-8041-45-2

001.94

CIP 2012-03246

4. Cultura informaţiei / Mădălina Buruiană, Cristina Langu, Ionuţ

Constantin Manole,

; coord.: Mihaela-Carmen Seuşan. - Sibiu : Magister, 2012.

ISBN 978-973-1923-20-8

007

CIP 2012-03320

5. DÄNIKEN, ERICH von. Odiseea zeilor : istoria contactelor

extraterestre în Grecia Antică / Erich von Däniken ; trad.: Bogdan Chircea. -

Bucureşti : Life Style, 2012. ISBN 978-606-8309-01-9

001.94

CIP 2012-02399

8

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

6. ROTARU, GEORGE. Calendarul & vârstele omului vs. Roata

vieţii / George Rotaru. - Râmnicu Vâlcea : Bibliostar, 2012.

ISBN 978-606-93120-1-8

006.95(100)

7. ROTARU,

GEORGE.

Calendarul

perpetuu

CIP 2012-04332

universal

sincron

rotarian / George Rotaru. - Râmnicu Vâlcea : Bibliostar, 2012.

ISBN 978-606-93120-3-2

006.95(100)

CIP 2012-04390

8. ROTARU, GEORGE. Era celestă loxodromică / George Rotaru. -

Râmnicu Vâlcea : Bibliostar, 2012. ISBN 978-606-93120-0-1

006.95(100)

CIP 2012-04331

9. VIŞAN, SANDA. Inovare, cercetare ştiiţifică, progres tehnic /

Sanda Vişan, Ligia Florica Botez. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Editura ASE, 2012.

ISBN 978-606-505-522-3

001.89(075.8)

CIP 2012-04250

004 Calculatoare. Prelucrarea datelor

10. ADAM, CIPRIAN. Comerţ electronic şi marketing online / Ciprian Adam. - Timişoara : Eurobit, 2012. Bibliogr. ISBN 978-973-620-920-8

004.738.52:339.1

CIP 2012-04651

11. ANDRONACHE, ŞTEFAN. Lumea fotografiei pe internet : cele mai bune şi mai interesante 3000 site-uri web : ghid practic / Ştefan Andronache. - Galaţi : Axis Libri, 2012. ISBN 978-606-8324-22-7

004.738.52

CIP 2012-04746

CIP

9

12. BĂDUŢ, MIRCEA. Calculatorul în trei timpi / Mircea Băduţ. -

Ed. a 4-a, rev. - Iaşi : Polirom, 2012.

ISBN 978-973-46-2581-9

004

007

 

CIP 2012-03624

 

13.

BĂLUNĂ,

DANIELA

ELENA.

Reţele

neuronale

şi

calcul

neuronal / Daniela Elena Bălună. - Craiova : Revers, 2012.

Bibliogr.

ISBN 978-606-611-485-1

004.032.26

CIP 2012-02706

BELEA, GHEORGHE. Grafică asistată şi desen tehnic : aplicaţii /

conf. dr. ing. Gheorghe Belea, şef lucr. dr. ing. Monica Mirea. - Timişoara :

Editura Politehnica, 2012. Bibliogr. ISBN 978-606-554-440-6 004.42 AUTOCAD

CIP 2012-02376

14.

15. BELGUN, GHEORGHE. Sisteme informatice pentru asistarea

deciziei : curs în tehnologie IFR / Gheorghe Belgun. - Bucureşti : Editura

Fundaţiei "România de Mâine", 2012. ISBN 978-973-163-777-8

004(075.8)

CIP 2012-03017

16. CONSTANTINESCU, RALUCA. Utilizarea computerului şi

organizarea fişierelor : Windows 7 : ECDL modulul 2 / Raluca

Constantinescu. - Bucureşti : Euroaptitudini, 2012. ISBN 978-973-1719-17-7 004.451 WINDOWS 7

CIP 2012-03779

10

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

17. CREŢAN, ADINA. Programarea calculatoarelor / Adina Creţan. -

Bucureşti : Pro Universitaria, 2012.

Bibliogr. ISBN 978-606-647-070-4

004(075.8)

007(075.8)

 

CIP 2012-03173

18.

FLOREA, MIHAELA G. Sinteze de laborator pentru limbajul

HTML / Florea G. Mihaela. - Craiova : Sitech, 2012.

ISBN 978-606-11-2210-3 004.43 HTML

CIP 2012-02827

19. GRĂDINARU, PAUL. Aplicaţii practice : crearea bazelor de date / Grădinaru Paul. - Craiova : Info, 2012. Bibliogr. ISBN 978-606-8100-92-0

004.652.4

CIP 2012-03492

20.

IANCU, ECATERINA. Crearea paginilor web : aplicaţii : lucrare

ştiinţifică / Ecaterina Iancu. - Câmpulung : Editura Larisa, 2012.

ISBN 978-606-548-570-9

004.738.52

CIP 2012-03740

21. IERCAN, DANIEL. Dezvoltarea aplicaţiilor de control de timp

real utilizând tehnici şi tehnologii moderne de programare a aplicaţiilor de timp real / asist. univ. dr. ing. Daniel Iercan. - Timişoara : Editura Politehnica,

2012.

Bibliogr. ISBN 978-606-554-430-7

004.42:62

CIP 2012-02833

CIP

11

22. MIHĂESCU, LIVIU. Tehnologia informaţiei şi fundamentarea

deciziilor de firmă / Mihăescu Liviu. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian

Blaga" din Sibiu, 2012. Bibliogr. ISBN 978-606-12-0275-1

004(075.8)

65.012.4(075.8)

CIP 2012-03028

23. MILOŞESCU, MARIANA. Informatică intensiv : C++ : manual

pentru clasa a XI-a / Miloşescu Mariana. - Ed. a 3-a. - Bucureşti : Editura

Didactică şi Pedagogică, 2012. Bibliogr. ISBN 978-973-30-3151-2 004.43 C++(075.35)

CIP 2012-04003

24. OANCEA, BOGDAN. Bazele tehnologiei informaţiei / Bogdan

Oancea, Adina Creţan. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2012.

Bibliogr. ISBN 978-606-647-065-0

004(075.8)

CIP 2012-03177

25. PĂUNESCU, DAN. Cum să faci afaceri pe Internet : ghidul

succesului online - de la idee la bani / Dan Păunescu. - Craiova : Aius, 2012.

Bibliogr. ISBN 978-606-562-137-4

004.738.5:336

26. POPESCU,

CRISTINA.

Tendinţe

moderne

CIP 2012-04293

în

educaţie

prin

studiul informaticii / Popescu Cristiana. - Craiova : Info, 2012.

Bibliogr. ISBN 978-606-8100-89-0

371:004

CIP 2012-02581

12

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

27. Proiectarea şi dezvoltarea cursurilor şi materialelor educaţionale

pentru ştiinţele inginereşti utilizând tehnici şi tehnologii moderne / coord.:

Aurel Vlaicu, Bogdan Orza, Şerban Meza, Laura Grindei. - Cluj Napoca : Editura

U.T. Press, 2012. ISBN 978-973-662-695-1

004:371

CIP 2012-04704

28. PUŢINELU, ELVIRA. Tehnici de programare / Elvira Puţinelu ;

ref. ştiinţifici: prof. univ. dr. Nicolae Ţăndăreanu. - Craiova : Else, 2012. Bibliogr. ISBN 978-606-635-031-0

004.42

CIP 2012-02861

29. ŞTEFĂNESCU, LAURA. Informatică de gestiune (documente) :

curs în tehnologie ID-IFR / Laura Ştefănescu. - Bucureşti : Editura Fundaţiei

"România de Mâine", 2012. ISBN 978-973-163-828-7

004:658.15(075.8)

CIP 2012-04245

30.

TACU,

DAN

CRISTIAN.

Grafică

în

Pascal

:

realizarea

aplicaţiilor complexe în Pascal / Dan Cristian Tacu. - Craiova : Arves, 2012.

Bibliogr. ISBN 978-606-518-298-1

004.43 PASCAL

CIP 2012-02420

31. TACU, DAN CRISTIAN. Grafică în Pascal : aplicaţii din teoria

jocurilor / Dan Cristian Tacu. - Craiova : Arves, 2012.

Bibliogr. ISBN 978-606-518-313-1

004.43 PASCAL

CIP 2012-04320

CIP

13

32. TACU,

DAN

CRISTIAN.

Programare

avansată

în

Pascal

:

metode de programare / Dan Cristian Tacu. - Craiova : Arves, 2012.

Bibliogr. ISBN 978-606-518-297-4

004.43 PASCAL

33. TACU,

DAN

CRISTIAN.

Programare

în

CIP 2012-02419

limbajul

Pascal

:

algoritmi elementari / Dan Cristian Tacu. - Craiova : Arves, 2012.

Bibliogr. ISBN 978-606-518-296-7

004.43 PASCAL

CIP 2012-02418

34. TIURBE, CRISTIAN. Informatică aplicată : îndrumător de

laborator / Cristian Tiurbe, Mirela Pater. - Oradea : Editura Universităţii din

Oradea, 2012. Bibliogr. ISBN 978-606-10-0750-9

004

CIP 2012-03840

35. TIURBE, CRISTIAN. Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare : îndrumător de laborator / Cristian Tiurbe, Mirela Pater. - Oradea :

Editura Universităţii din Oradea, 2012. Bibliogr. ISBN 978-606-10-0749-3

004

CIP 2012-03839

36. TOFAN, CEZARINA ADINA. Informatică de gestiune :

documente : curs în tehnologie IFR / Cezarina Adina Tofan. - Bucureşti : Editura

Fundaţiei "România de Mâine", 2012. ISBN 978-973-163-793-8

004(075.8)

007(075.8)

CIP 2012-03004

14

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

37. TOFAN, CEZARINA ADINA. Informatică de gestiune : (baze) şi

internet : curs în tehnologie IFR / Cezarina Adina Tofan. - Bucureşti : Editura

Fundaţiei "România de Mâine", 2012. ISBN 978-973-163-792-1

004(075.8)

007(075.8)

CIP 2012-03005

38.

TOMAI,

NICOLAE.

Reţele

de

calculatoare

:

lucrări

de

laborator / Nicolae Tomai. - Cluj Napoca : Risoprint, 2012.

Bibliogr. ISBN 978-973-53-0748-6

004.7

CIP 2012-04185

39. TOMAI, NICOLAE. Utilizarea internetului în afaceri : suport

pentru lucrările de laborator / Nicolae Tomai, Loredana Mocean, Daniel

Mican. - Ed. a 2-a. - Cluj Napoca : Risoprint, 2012. Bibliogr. ISBN 978-973-53-0743-1

004.738.5:336

CIP 2012-03702

40. Utilizarea TIC în procesul educaţional : distribuirea şi accesarea

materialelor online : blended & e-learning / coord.: Aurel Vlaicu, Bogdan Orza,

Şerban Meza, Laura Grindei. - Cluj Napoca : Editura U.T. Press, 2012. ISBN 978-973-662-694-4

004:371

CIP 2012-04703

41. VASILESCU, MIRCEA. CATIA : teorie şi aplicaţii practice /

conf. dr. ing. ec. Mircea Dorin Vasilescu. - Timişoara : Editura Politehnica, 2012-.

4 vol. ISBN 978-606-554-448-2 Vol. 1. - 2012. - Bibliogr. - ISBN 978-606-554-449-9. 004.42 CATIA

CIP 2012-02834

CIP

15

006 Standardizare. Metrologie

42.

ROTARU,

GEORGE.

Stăpânul

timpului

:

Dumnezeu

calendarium / George Rotaru. - Râmnicu Vâlcea : Bibliostar, 2012.

ISBN 978-606-93120-4-9

006.95(100)

008 Civilizaţie. Cultură

CIP 2012-04333

43. BUCULEI, TOADER. Brăileni de seamă în spiritualitatea românească : dicţionar enciclopedic esenţial / Toader Buculei. - Brăila :

Proilavia, 2012. ISBN 978-606-8375-10-6 008(498-35 Brăila):929 81'374.2:008(498-35 Brăila):929=135.1

CIP 2012-04386

44. BUŞOIU, GHEORGHE. Profiluri medieşene / Buşoiu Gheorghe,

Lucian Giura. - Sibiu : Techno Media, 2011. 2 vol. Bibliogr. Index. ISBN 978-606-616-039-1 Vol. 1. - ISBN 978-606-616-046-9. Vol. 2. - ISBN 978-606-616-047-6. 008(498 Mediaş):929

CIP 2012-04132 - CIP 2012-04133

45. DUMITRESCU, DAN. Teste de milioane! : 650 de întrebări şi

răspunsuri comentate de cultură generală / Dan Dumitrescu. - Bucureşti :

Editura Sanda, 2012. ISBN 978-606-93102-1-2

008(100)(079.1)

CIP 2012-03582

16

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

46. FREDOUILLE, JEAN-CLAUDE. Dicţionar de civilizaţie

romană / Jean-Claude Fredouille ; trad.: Şerban Velescu. - Ed. a 2-a. - Bucureşti :

Univers Enciclopedic Gold, 2012. ISBN 978-606-8358-37-6

81'374.2:008(37)=135.1

CIP 2012-03787

47. MATEI, PETRU V. Nasc şi la Gugeşti oameni / Petru V. Matei. -

Iaşi : Cronica, 2012. Index. ISBN 978-973-743-134-9 008(498 Gugeşti):929

CIP 2012-03732

48. POPESCU, VIOREL. Argeşul - oameni şi locuri / Popescu Viorel. -

Geamăna : Tiparg, 2012.

ISBN 978-973-735-623-9 008(498-35 Argeş):929

CIP 2012-04143

49. RACHET, GUY. Dicţionar de civilizaţie greacă / Guy Rachet ;

trad.: C. Litman. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Univers Enciclopedic Gold, 2012.

ISBN 978-606-8358-36-9

81'374.2:008(38)=135.1

CIP 2012-03789

50. VINTILĂ, HORIA. Călătorie spre centre / Vintilă Horia ; trad. de

Popescu Duma Sanda. - Bucureşti : Art, 2012. ISBN 978-973-124-734-2

008(100):929

51. VOICU,

ELENA

ŞTEFANIA. Al

CIP 2012-04140

treilea

gen

-

studiu

antropologic / Elena Ştefania Voicu. - Craiova : Sitech, 2012.

Bibliogr. ISBN 978-606-11-2233-2

008

CIP 2012-03303

CIP

17

52. VOICU, ELENA ŞTEFANIA. Perspective antropologice asupra

orientării culturale în contemporaneitate / Elena Ştefania Voicu. - Craiova :

Sitech, 2012. Bibliogr. ISBN 978-606-11-2232-5

008

CIP 2012-03302

53.

ZĂRNESCU,

CRINA-MAGDALENA.

Culture

et

civilisation

française / Crina Zărnescu. - Ed. a 2-a, rev. - Piteşti : Paralela 45, 2012.

Bibliogr. ISBN 978-973-47-1382-0

008(44)

CIP 2012-02430

54. ZSIGMOND, ANDREA. Mi kritika még? / Zsigmond Andrea. -

Cluj-Napoca : Komp-Press, 2012. Bibliogr. Index. ISBN 978-973-1960-38-8

008(498.4)

01 Bibliografii. Cataloage

CIP 2012-02965

55. CROITORU, COSTIN. Bibliografia arheologică şi numismatică a

judeţului Galaţi / Costin Croitoru. - Brăila : Editura Istros a Muzeului Brăilei,

2012.

ISBN 978-606-654-000-1 016:902(498-35 Brăila) 016:737.1(498-35 Brăila)

CIP 2012-04122

18

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

02 Biblioteconomie. Biblioteci

56. BULAC, ELENA. Să facem o lectură eficientă! : ghid practic /

Bulac Elena, Buzea Magdalena. - Ploieşti : Editura Casei Corpului Didactic Prahova, 2012. Bibliogr. ISBN 978-606-8287-23-2

028

CIP 2012-02976

57. REPANOVICI, ANGELA. Ghid de cultura informaţiei / Angela

Repanovici ; cuv. de întâmpinare de Mircea Regneală. - Bucureşti : Editura ABR,

2012.

ISBN 978-973-85962-9-0

004:02+002.6

CIP 2012-02555

05 Reviste cu caracter general

58. HORVAT, SĂLUC. Nord Literar nr. 1-100 (iunie 2003 - septembrie 2011) : indice biobibliografic / Horvat Săluc, Hăşmăşan Raluca. - Baia Mare : Editura Bibliotecii Judeţene "Petre Dulfu", 2011. ISBN 978-973-1748-31-3 012:050(498) Nord Literar "2003/2011"

CIP 2012-03204

06 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii

59. Academia de Ştiinţe Medicale : disertaţie istorică / prof. dr. Nicolae

- Bucureşti : Editura

Baltă, prof. dr. Ion Bruckner, prof. dr. Sandală Măgureanu, Academia de Ştiinţe Medicale, 2012. ISBN 978-606-92759-1-7 061.12(498 Buc.):61

CIP 2012-04015

CIP

19

60. NEWTON, JOSEPH FORT. Constructorii : o cercetare a istoriei

şi filosofiei masoneriei / Joseph Fort Newton ; trad.: Mariana Buruiană. -

Ed. a 2-a. - Bucureşti : Herald, 2012. ISBN 978-973-111-265-7

061.236.6(100)(091)

CIP 2012-03331

61. SPIRIDOVICH, CHEREP. Mâna ascunsă sau Guvernul secret al

lumii / general maior Cherep Spiridovich. - Bucureşti : Sapienţia, 2012.

ISBN 978-973-7800-16-9

061.236

CIP 2012-03551

62.

TOTH, SZILÁRD. Nemzetközi intézmények és szervezetek / Toth

Szilárd. - Cluj-Napoca : Argonaut, 2012. Bibliogr. Index. ISBN 978-973-109-305-5

061(100)

341.12(100)

327.7(100)

CIP 2012-04653

63. TURCUŞ, AUREL. Muzeografie timişoreană : (1872-1972) / Aurel

Turcuş. - Timişoara : Eurostampa, 2012.

Bibliogr. ISBN 978-606-569-364-7 069(498 Timişoara)

64.

070 Ziaristică

STOICA,

FLORIN.

Contribuţia

mass-media

CIP 2012-04328

în

marketingul

sportiv / Stoica Florin. - Geamăna : Tiparg, 2012.

Bibliogr. ISBN 978-973-735-616-1

070:339.138:796/799

659.1:339.138:796/799

CIP 2012-02394

20

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

087.5 Publicaţii pentru copii

65. 100 állatos színező. - Târgu Mureş : Silver Tek, 2012.

ISBN 978-606-8301-51-8

087.5

CIP 2012-04069

66. Alibaba şi cei 40 de hoţi / trad. de Rădulescu Alexandra. - Bucureşti :

Astro, 2012. ISBN 978-606-8148-10-6

087.5

 

CIP 2012-04005

 

67.

Animalele de la fermă : (apasă şi ascultă). - Deva : Editura Crişan,

2012.

 

ISBN 978-606-508-109-3

087.5

 

CIP 2012-03377

 

68.

Animalele sălbatice : (apasă şi ascultă). - Deva : Editura Crişan,

2012.

 

ISBN 978-606-508-110-9

087.5

CIP 2012-03376

69. Aventurile lui Huckleberry Finn / trad. de Rădulescu Alexandra. -

Bucureşti : Astro, 2012.

ISBN 978-606-8148-13-7

087.5

82-93-34=135.1

CIP 2012-04006

70. Bambi : carte de colorat / il.: Hello Friend. - Bucureşti : Unicart,

2012.

ISBN 978-606-576-108-7

087.5

CIP 2012-04734

CIP

21

71. Cartea junglei / trad. de Rădulescu Alexandra. - Bucureşti : Astro,

2012.

ISBN 978-606-8148-16-8

087.5

82-93-34=135.1

CIP 2012-04007

72. Cei trei muşchetari / trad. de Rădulescu Alexandra. - Bucureşti :

Astro, 2012. ISBN 978-606-8148-17-5

087.5

82-93-34=135.1

CIP 2012-04008

73. Cele mai iubite rase de câini : album cu autocolante / trad.: Graal

Soft. - Bucureşti : Litera Internaţional, 2012.

ISBN 978-606-600-731-3

636.7

087.5

CIP 2012-03756

74. Citim şi colorăm : Legume fructe. - Ed. a 4-a. - Constanţa : Editura

Eduard, 2012. ISBN 978-606-571-151-8

087.5:634+635.1/.8

CIP 2012-02821

75. Corpul uman. - Târgu Mureş : Kreativ, 2012.

ISBN 978-606-646-008-8

087.5:611

CIP 2012-02895

76. DAVID, ELENA-GEORGETA. Having fun with nursery rhymes /

Elena-Georgeta David. - Câmpulung : Editura Larisa, 2012. ISBN 978-606-548-577-8

087.5:811.111

CIP 2012-03868

22

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

77. Frumoasa adormită : carte de colorat / il., culegere text: Cătălin

Nedelcu. - Bucureşti : Unicart, 2012.

ISBN 978-606-576-107-0

087.5

CIP 2012-03097

78. Frumoasa şi Bestia / trad. de Rădulescu Alexandra. - Bucureşti :

Astro, 2012. ISBN 978-606-8148-12-0

087.5

82-93-34=135.1

CIP 2012-04009

79. GAVRILESCU, RADU. Albă ca Zăpadă : carte de colorat / Radu

Gavrilescu, Şerban Andreescu. - Iaşi : Eurobookids, 2012. ISBN 978-606-8373-10-2

087.5

CIP 2012-03212

80. GAVRILESCU, RADU. Cenuşăreasa : carte de colorat / Radu

Gavrilescu, Şerban Andreescu. - Iaşi : Eurobookids, 2012. ISBN 978-606-8373-11-9

087.5

CIP 2012-03213

81. GAVRILESCU, RADU. Cei trei purceluşi : carte de colorat / Radu

Gavrilescu, Şerban Andreescu. - Iaşi : Eurobookids, 2012.

ISBN 978-606-8373-02-7

087.5

CIP 2012-03210

82. GAVRILESCU, RADU. Fata babei şi fata moşneagului : carte de

colorat / Radu Gavrilescu, Şerban Andreescu. - Iaşi : Eurobookids, 2012.

ISBN 978-606-8373-12-6

087.5

CIP 2012-03214

CIP

23

83. GAVRILESCU, RADU. Scufiţa Roşie : carte de colorat / Radu

Gavrilescu, Şerban Andreescu. - Iaşi : Eurobookids, 2012.

ISBN 978-606-8373-13-3

087.5

CIP 2012-03209

84. GAVRILESCU, RADU. Ursul păcălit de vulpe : carte de colorat /

Radu Gavrilescu, Şerban Andreescu. - Iaşi : Eurobookids, 2012. ISBN 978-606-8373-05-8

087.5

CIP 2012-03211

85. GRIGORE, ADINA. Limba engleză prin joc : carte de colorat /

Adina Grigore. - Costeşti : Ars Libri, 2012. ISBN 978-606-574-219-2

087.5:811.111

CIP 2012-04836

86. Hansel şi Gretel : carte de colorat / il., culegere text: Cătălin

Nedelcu. - Bucureşti : Unicart, 2012.

ISBN 978-606-576-104-9

087.5

CIP 2012-03094

87. Jack şi vrejul de fasole : carte de colorat / il., culegere text: Cătălin

Nedelcu. - Bucureşti : Unicart, 2012.

ISBN 978-606-576-105-6

087.5

CIP 2012-03095

88. Jack şi vrejul de fasole / trad. de Rădulescu Alexandra. - Bucureşti :

Astro, 2012. ISBN 978-606-8148-18-2

087.5

82-93-34=135.1

CIP 2012-04010

24

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

89. LUPU, ANCA. Carte de colorat / Anca Lupu. - Craiova : Sitech,

2012.

Bibliogr. ISBN 978-606-11-2251-6

087.5

372.874

CIP 2012-03934

90. MANOILĂ, INA. Nyusziország kapujában / Ina Manoilă. - Deva :

Editura Corvin, 2012. ISBN 978-973-622-748-6

087.5

CIP 2012-04579

91. Motanul încălţat : carte de colorat / il., culegere text: Cătălin

Nedelcu. - Bucureşti : Unicart, 2012.

ISBN 978-606-576-106-3

087.5

CIP 2012-03096

92. NEACŞU, MARA. Primele mele cuvinte la vârsta de 1 an / Neacşu

Mara. - Bucureşti : Pescăruş, 2012.

ISBN 978-606-8379-13-5

087.5

CIP 2012-04366

93. NEACŞU, MARA. Primele mele cuvinte la vârsta de 2 ani /

Neacşu Mara. - Bucureşti : Pescăruş, 2012. ISBN 978-606-8379-14-2

087.5

CIP 2012-04367

94. NEGURESCU, RODICA. A kingdom in a nutshell / Rodica

Negurescu, Violeta Hubca, Liliana Nedea. - Bucureşti : Matrix Rom, 2012. Bibliogr. ISBN 978-973-755-780-3

087.5:94(420)

CIP 2012-03259

CIP

25

95. NIULAŞ, MARIANA-RAMONA. Toamna şi roadele ei : fructe şi

legume / Niulaş Mariana Ramona. - Oradea : Focusprint, 2012.

ISBN 978-606-92880-3-0

087.5

 

CIP 2012-04212

 

96.

Nyuszi szinező. - Târgu Mureş : Silver Tek, 2012.

ISBN 978-606-8301-52-5

 

087.5

 

CIP 2012-04070

97. PICIU, NICOLETA SILVIA. Colorăm fructe şi legume / Piciu

Nicoleta Silvia. - Câmpulung-Muscel : Editura Larisa, 2012.

ISBN 978-606-548-561-7

087.5

 

CIP 2012-02949

 

98.

Primele animale. - Deva : Editura Crişan, 2012.

ISBN 978-606-508-106-2

087.5

 

CIP 2012-02402

 

99.

Primele cuvinte. - Deva : Editura Crişan, 2012.

ISBN 978-606-508-107-9

087.5

 

CIP 2012-02401

 

100.

Primele numere. - Deva : Editura Crişan, 2012.

ISBN 978-606-508-108-6

 

087.5

 

CIP 2012-02400

 

101.

Primul alfabet. - Deva : Editura Crişan, 2012.

ISBN 978-606-508-105-5

 

087.5

 

CIP 2012-02403

26

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

102. Rapunzel : carte de colorat / il.: Hello Friend. - Bucureşti : Unicart,

2012.

ISBN 978-606-576-109-4

087.5

CIP 2012-04735

103. Robinson Crusoe / trad. de Rădulescu Alexandra. - Bucureşti :

Astro, 2012. ISBN 978-606-8148-15-1

087.5

82-93-34=135.1

CIP 2012-04011

104. Scufiţa roşie / trad. de Rădulescu Alexandra. - Bucureşti : Astro,

2012.

ISBN 978-606-8148-11-3

087.5

82-93-34=135.1

 

CIP 2012-04012

 

105.

Színezz dinókat. - Târgu Mureş : Silver Tek, 2012.

ISBN 978-606-8301-54-9

087.5

 

CIP 2012-04072

 

106.

Színezz tapsifülessel. - Târgu Mureş : Silver Tek, 2012.

ISBN 978-606-8301-53-2

087.5

CIP 2012-04071

107. Tom Degeţel : carte de colorat / il.: Hello Friend. - Bucureşti :

Unicart, 2012. ISBN 978-606-576-110-0

087.5

CIP 2012-04736

CIP

27

108. Tom Degeţel / trad. de Rădulescu Alexandra. - Bucureşti : Astro,

2012.

ISBN 978-606-8148-19-9

087.5

82-93-34=135.1

CIP 2012-04013

109. VÁNDOR-VÁRHEGYI, IBOLYA. Mese a húsvéti tojásról /

Vándor-Várhegyi Ibolya. - Deva : Editura Corvin, 2012.

ISBN 978-973-622-749-3

087.5

CIP 2012-04581

110. Vrăjitorul din Oz : carte de colorat / il.: Hello Friend. - Bucureşti :

Unicart, 2012. ISBN 978-606-576-111-7

087.5

CIP 2012-04737

111. Vulpoiul şi găina / trad. de Rădulescu Alexandra. - Bucureşti :

Astro, 2012. ISBN 978-606-8148-14-4

087.5

82-93-34=135.1

09 Manuscrise. Bibliofilie

CIP 2012-04014

112. BURY, RICHARD de. Philobiblon : iubirea de cărţi / Richard de

Bury ; trad.: Nicolae Minciunescu. - Bucureşti : Paideia, 2012.

Bibliogr. ISBN 978-973-596-732-1

090.1

CIP 2012-04199

28

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1 FILOZOFIE

113. ACHIRICESEI, ROXANA-IONELA. Sic cogito! / Achiricesei

Roxana-Ionela. - Bacău : Editura Cadrelor Didactice, 2012. Bibliogr. ISBN 978-606-93020-5-7

1

CIP 2012-03235

114. CHIRA, VASILE. Lecţii de filosofie / Chira Vasile. - Sibiu :

Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2012. Bibliogr. ISBN 978-606-12-0271-3

1

CIP 2012-03024

115. CHIRA, VASILE. Studii de pluri-, inter- şi transdisciplinaritate /

Chira Vasile. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2012. Bibliogr. ISBN 978-606-12-0270-6

1

CIP 2012-03023

116. GAVRILIU, LEONARD. Anti Warwick Collins : o filosofie a

genomului / Leonard Gavriliu. - Iaşi : Stef, 2012.

ISBN 978-606-575-174-3

1

CIP 2012-04413

117. LUPŞA, ELENA. Filosofie : manual pentru clasa a XII-a, tip A /

Lupşa Elena, Hacman Gabriel. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2012.

Bibliogr. ISBN 978-973-30-3147-5

1(075.35)

CIP 2012-04002

CIP

29

118. PAULESCU, NICOLAE. Cele patru patimi şi remediile lor / dr.

Nicolae C. Paulescu. - Bacău : Vicovia : Babel, 2012.

ISBN 978-973-1902-73-9 ISBN 978-973-7888-46-4

1

CIP 2012-04452

119. ŢENU, IRINA CRISTINA. Orizontul filosofic al relaţiei dintre

identitate şi etnicitate / Irina Cristina Ţenu. - Iaşi : Junimea, 2012.

ISBN 978-973-37-1593-1

1

CIP 2012-03821

120. ŢUŢEA, PETRE. Scrieri filosofice / Petre Ţuţea ; pref.: Mircea

Coloşenco. - Bucureşti : Diana Press, 2012-. 3 vol. ISBN 978-973-88243-1-7 Vol. 1 : Filosofia nuanţelor. - 2012. - ISBN 978-973-88243-2-4.

1

11/12 Metafizică

CIP 2012-03129

121. CARTER, CHRIS. Ştiinţa şi experienţele în pragul morţii :

există conştiinţă dincolo de moartea corpului fizic? / Chris Carter ; trad.: Iustina

Cojocaru. - Bucureşti : Life Style, 2012. Bibliogr. ISBN 978-606-8309-06-4

128

CIP 2012-03440

122. COLLINGWOOD, ROBIN GEORGE. Ideea de natură : o

istorie a cosmologiei europene / Robin George Collingwood ; trad.: Anghel

Alexandru. - Bucureşti : Herald, 2012. Bibliogr. Index. ISBN 978-973-111-267-1

113

CIP 2012-03328

30

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

123. Despre unitatea intelectului / Aristotel, Alexandru din Afrodisia,

; trad., tab cronologic, note şi postf. de Alexander Baumgarten. -

Plotin,

Ed. a 2-a. - Bucureşti : Univers Enciclopedic Gold, 2012.

Bibliogr. ISBN 978-606-8358-26-0

128

159.955

CIP 2012-03002

124. JOHNSON, BRAD. Conexiunea Lira-Pământ : învăţături de la

strămoşii noştri interstelari / Brad Johnson şi Conştiinţa Colectivă a Sufletelor

Lirane ; trad.: George Acu. - Buzău : Proxima Mundi, 2012. ISBN 978-606-92854-2-8

111

CIP 2012-03612

13 Filozofia spiritului. Filozofia culturii. Ocultism

125. FERMIER, JEAN-DANIEL. Numerologie pentru toţi / Jean-

Daniel Fermier ; trad. de Catrinel Auneanu. - Ed. a 2-a. - Piteşti : Paralela 45, 2012.

Bibliogr. ISBN 978-973-47-1400-1

133.5:511

CIP 2012-03048

126. SAINT-GERMAIN, conte de. Trinosofia : sfânta şi întreita

înţelepciune / contele de Saint Germain ; trad.: Monica Medeleanu. - Ed. a 2-a. -

Bucureşti : Herald, 2012. ISBN 978-973-111-262-6

141.33

133.5:54

127.

STANCIU,

ADRIAN.

Bucureşti : Semne, 2012. ISBN 978-606-15-0158-8

133.52

Secretele

astrelor

/

CIP 2012-03334

Stanciu

Adrian.

-

CIP 2012-04436

CIP

31

14 Sisteme filozofice

128. BILOTTA, VITALIANO. Iniţiere în channelling / Vitaliano

Bilotta ; trad.: Emanuel Botezatu. - Bucureşti : Nemira Publishing House, 2012. ISBN 978-606-579-333-0

141.32

CIP 2012-03910

129. CHAIGNET, ANTELME-ÉDOUARD. Filosofia lui Pitagora /

Antelme-Édouard Chaignet ; trad.: Gabriel Avram. - Bucureşti : Herald, 2012.

ISBN 978-973-111-269-5 14(38) Pythagoras

CIP 2012-04102

130. PAXINO, IRIS. A trăi cu durerea / Iris Paxino ; trad.: Ligia

Sălăgeanu. - Bucureşti : Univers Enciclopedic Gold ; Târgu Mureş : Triade, 2012. ISBN 978-606-8358-32-1 ISBN 978-973-633-056-8

141.333

CIP 2012-03786

131. PROKOFIEFF, SERGEJ O. Taina Eului uman / Sergej U.

Prokofieff ; trad.: Gheorghe Paxino. - Bucureşti : Univers Enciclopedic Gold ;

Târgu Mureş : Triade, 2012. ISBN 978-606-8358-31-4 ISBN 978-973-633-055-1

141.333

CIP 2012-03783

132. SURDU, ALEXANDRU. Filosofia pentadică / Alexandru Surdu. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2007-. vol. ISBN 978-973-27-1608-3 Vol. 2 : Teoria subsistenţei. - Bucureşti : Editura Academiei Române ;

Târgu Mureş : Editura Ardealul, 2012. - ISBN 978-973-27-2161-2. - ISBN 978-

606-8372-08-2.

14(100)

111.8

CIP 2012-02557

32

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

133. TIŢA, VICTOR. Existenţialismul - repere pentru învingători /

Victor Tiţa. - Caracal : Editura Hoffman, 2012.

14

Bibliogr. Index. ISBN 978-606-615-261-7

134.

ALCORN,

159.9 Psihologie

RANDY.

Banii,

posesiunile

Alcorn. - Oradea : Metanoia, 2012. Bibliogr. Index. ISBN 978-973-8983-90-8

159.9

2

CIP 2012-04565

şi veşnicia / Randy

CIP 2012-03815

135. ANTHONY, ROBERT. 50 de idei care îţi schimbă viaţa / dr.

Robert Anthony ; trad.: Nicoleta Radu. - Bucureşti : Vidia, 2012. ISBN 978-606-8414-02-7

159.923.2

CIP 2012-03143

136. BOURNE, EDMUND. Anxietatea : 10 metode simple de a

învinge panica, fobiile şi stresul / Edmund Bourne, Lorna Garano ; trad.: Luiza

Gervescu. - Bucureşti : Corint, 2012. ISBN 978-973-135-638-9

159.942.52

CIP 2012-02404

137. BRESNICEANU, PETRUŢA. Psihologia copilului / Bresniceanu

Petruţa. - Craiova : Sitech, 2011. Bibliogr. ISBN 978-606-11-2197-7

159.922.7

CIP 2012-02407

CIP

33

138. BYRON, KATIE. Cele o mie de nume ale bucuriei : a trăi în

armonie cu ceea ce este / Byron Karie ; ed.: Elena Francisc, Horia Ţurcanu ; trad.:

Nicolaie Ardelean. - Bucureşti : Elena Francisc Publishing, 2012. ISBN 978-973-1812-51-9

159.9

CIP 2012-03342

139. CHOPRA, DEEPAK. Războiul viziunilor asupra lumii / Deepak

Chopra & Leonard Mlodinow ; trad.: Constantin Dumitru-Palcus. - Bucureşti :

Editura Trei, 2012.

ISBN 978-973-707-616-8

159.923.2

140. CIOCA,

DIANA-MARIA.

Tabloul

CIP 2012-03639

psihocomportamental

al

liderului de şcoală / Diana-Maria Cioca. - Timişoara : Eurobit, 2012.

Bibliogr. ISBN 978-973-620-912-3

159.9

CIP 2012-03021

141. COCORADĂ, ELENA. Didactica psihologiei / Elena Cocoradă. -

Ed. a 2-a, rev. - Braşov : Editura Universităţii "Transilvania", 2012.

Bibliogr. ISBN 978-606-19-0045-9

371.3:159.9

142. CRIMALDI,

PAOLO.

Iniţiere

în

CIP 2012-04043

iubirea

karmică

/

Paolo

Crimaldi ; trad.: Emanuel Botezatu. - Bucureşti : Nemira Publishing House, 2012.

ISBN 978-606-579-329-3

159.961

133.52

CIP 2012-03800

34

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

143. CROWLEY, KATHERINE. Mă exasperează să lucrez cu tine :

cum să scapi din capcanele emoţionale de la serviciu / Katherine Crowley şi

Kathi Elster ; trad.: Dana Ţabrea. - Bucureşti : Editura Trei, 2012. ISBN 978-973-707-567-3

159.923.2

CIP 2012-02794

DRĂGAN, ALEXANDRA. Modalităţi de pregătire a copiilor

preşcolari în vederea adaptării la activitatea şcolară / Drăgan Alexandra. -

Craiova : Contrafort, 2012. Bibliogr. ISBN 978-606-545-582-5

159.922.7

CIP 2012-04531

144.

145.

DUNN, WINNIE. Trăieşte senzaţional! : profiluri senzoriale /

Winnie Dunn ; trad.: Nadina Vişan. - Bucureşti : Editura Trei, 2012. ISBN 978-973-707-617-5

159.931/.936

146. GHEONEA,

NATALIA.

Implicaţiile

CIP 2012-04652

grădiniţei

asupra

socializării preşcolarului / Natalia Gheonea. - Craiova : Contrafort, 2012.

Bibliogr. ISBN 978-606-545-570-2

159.922.7

147. GHEORGHIŢĂ,

FLORIN.

Gheorghiţă. - Iaşi : Junimea, 2012.

ISBN 978-973-37-1592-4

159.961

Taine

CIP 2012-03997

primordiale

/

Florin

CIP 2012-02883

CIP

35

148. ILLI, ŞTEFAN. Introducere în psihologia experimentală / Ştefan

Illi. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2012.

Bibliogr. ISBN 978-606-647-122-0

159.9:34(075.8)

CIP 2012-03450

149. ILLI, ŞTEFAN. Metode şi tehnici experimentale / Ştefan Illi. -

Bucureşti : Pro Universitaria, 2012.

Bibliogr. ISBN 978-606-647-127-5

159.9(075.8)

CIP 2012-03451

150. ILLI, ŞTEFAN. Psihologie juridică / Ştefan Illi. - Bucureşti : Pro

Universitaria, 2012. Bibliogr. ISBN 978-606-647-089-6

159.9:34(075.8)

CIP 2012-03467

151. ION, ANDREI. Perfecţionare : Evaluarea psihologică a temperamentului elevilor : Modul II / Ion Andrei, Iliescu Dragoş. - Bucureşti :

comunicare.ro, 2012. Bibliogr. ISBN 978-973-711-339-9

159.922.7

CIP 2012-04307

152. JOHNSON, SPENCER. Da sau Nu / Spencer Johnson ; trad.: Irina-

Margareta Nistor. - Ed. a 3-a. - Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2012. ISBN 978-606-588-288-1

159.947.2

CIP 2012-03496

36

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

153. JOSHI, LIAT HUGUES. Cum ne educăm copiii : (4-11 ani) / Liat

Hugues Joshi în colaborare cu dr. Jemma Rosen-Webb şi dr. Harriet Tenenbaum ;

trad.: Andra Hâncu, Ioana Panţîr. - Iaşi : Polirom, 2012. ISBN 978-973-46-2532-1

159.922.7

CIP 2012-02414

154. KARATOV, SERGEJ FEDOROVICI. Dicţionar de vise şi

destine / Serghei Karatov ; ed.: Aura Christi & Andrei Potlog ; trad.: Roxana

Doncu. - Bucureşti : Europress Group, 2012. ISBN 978-973-1727-97-4

159.963.3

398.7

CIP 2012-02397

155. KELLER, JEFF. Atitudinea este totul : schimbă-ţi atitudinea

şi îţi vei schimba viaţa! / Jeff Keller ; trad.: Angelica Raluca Căliman. -

Ed. a 4-a. - Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2012. ISBN 978-606-588-292-8

159.923.2

CIP 2012-04588

156. KÜSTENMACHER, MARION. Simplifică-ţi viaţa : cum să

trăieşti mai simplu şi mai fericit cu copiii tăi / Marion şi Werner Tiki Küstenmacher, Lothar J. Seiwert ; trad.: Marina Neacşu. - Ed. a 2-a. - Bucureşti :

Rentrop & Straton, 2012. ISBN 978-973-722-843-7

159.947.5

159.923.2

CIP 2012-04722

157. KÜSTENMACHER, WERNER TIKI. Simplifică-ţi viaţa :

pentru un trai mai simplu şi mai fericit / Werner Tiki Küstenmachcer, Lothar J.

Seiwert ; trad.: Nicolae Ionescu-Cruţan. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Rentrop & Straton, 2012. ISBN 978-973-722-842-0

159.947.5

159.923.2

CIP 2012-04723

CIP

37

158. MANEA, CLAUDIA-NEPTINA. Introducere în psihosociologia

stereotipurilor de gen / Claudia-Neptina Manea. - Constanţa : Editura Muntenia,

2012.

Bibliogr. ISBN 978-973-692-319-7

159.9

CIP 2012-04405

159. MÂNZAT, ION. Istoria psihologiei universale / Ion Mânzat. -

Ed. a 2-a. - Bucureşti : Univers Enciclopedic Gold, 2012. Bibliogr. Index. ISBN 978-606-8358-34-5

159.9(100)(091)(075.8)

CIP 2012-03788

160. MCKENZIE, RICHARD E. Locul secret / Richard E. McKenzie,

Ph.D. - Timişoara : ESP System, 2012. ISBN 978-606-92925-3-2

159.9

CIP 2012-02577

161. MINULESCU, MIHAELA. Iniţiere : Temperamentul şcolarilor,

Dialogul temperamentelor : profesor şi elev : Modul I / Minulescu Mihaela. -

Bucureşti : comunicare.ro, 2012. Bibliogr. ISBN 978-973-711-346-7

159.922.7

162.

MIRESCU,

FLORICA.

Psihologia

CIP 2012-04309

adolescenţei

şi a

vârstei

adulte / Mirescu Florica. - Craiova : Sitech, 2012.

Bibliogr.

ISBN 978-606-11-2217-2

159.922.8

CIP 2012-02824

38

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

163. MIRESCU, FLORICA. Psihologia personalităţii preşcolarului /

Mirescu Florica. - Craiova : Sitech, 2012.

Bibliogr.

ISBN 978-606-11-2215-8

159.922.7

CIP 2012-02822

164.

NEPO, MARK. Cartea trezirii / Mark Nepo ; trad.: prof. dr. Mihai

Popescu. - Braşov : Adevăr Divin, 2012.

ISBN 978-606-8080-86-4

159.923.2

 

CIP 2012-04839

165.

OPRE,

DANIELA.

Studiu

privind

agresivitatea

la

vârsta

şcolarităţii mici / Daniela Opre. - Timişoara : Artpress, 2012.

Bibliogr.

ISBN 978-973-108-448-0

159.97.019.4

159.922.7

CIP 2012-02790

166. PAPADOPOULOS, LINDA. Ce zic bărbaţii, ce înţeleg femeile :

cum să depăşiţi problemele de comunicare / Linda Papadopoulos ; trad.:

Georgiana Arşinel, Răzvan Năstase. - Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2012. ISBN 978-606-588-295-9

159.922.1

CIP 2012-04640

167. PEASE, ALLAN. De ce bărbaţii se uită la meci şi femeile se uită

în oglindă / Allan Pease, Barbara Pease ; trad.: Irina-Margareta Nistor. -

Ed. a 5-a. - Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2012. ISBN 978-606-588-287-4

159.925

392.6

CIP 2012-02379

CIP

39

168. PETRUŢ, ANA. Integrarea socio-afectivă la copilul preşcolar /

Petruţ Ana. - Craiova : Contrafort, 2012.

Bibliogr.

ISBN 978-606-545-539-9

159.922.7

CIP 2012-03312

169.

PETRUŢ, ANA. Utilizarea jocurilor în dezvoltarea psihologică a

copiilor preşcolari / Petruţ Ana. - Craiova : Sitech, 2012.

Bibliogr.

ISBN 978-606-11-2220-2

159.922.7

CIP 2012-03054

PREDA, LAURA. Modalităţi de pregătire a copiilor preşcolari în

vederea adaptării optime la activitatea şcolară / Laura-Maria Preda. - Craiova :

Sitech, 2012.