Sunteți pe pagina 1din 2

L.S.

Data .........................
ROMANIA

MINISTERUL TURISMULUI
LICENTA DE TURISM
Categoria
..................................................,
de ..........................
Agentia
de
turism
.........................
in ......................... ................................

valabil

pana

.........................

la

data
situata

(sediul)
apartinand de ......................... ......................... ......................... ..................., are conditii
materiale
(denumirea agentului economic)
si
capacitatea
profesionala
de
a
desfasura
urmatoarele
activitati
turistice: ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......
................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... .
........................ ......................... ......................... ......................... ......................... ......................
... ......................... ..........................
Prezenta
licenta
a
fost
prevederilor ......................... ......................... .................

eliberata

conform

si documentatiei inregistrate la Ministerul Turismului cu nr. .........................


......................... .........................
(semnatura si stampila)
Nr. .........................
Bucuresti ......................... 20.......
......................... .........................
(Denumirea agentului economic)