Sunteți pe pagina 1din 4

Certificarea declaratiilor fiscale, in

vigoare. Toate firmele trebuie sa-si


certifice formularul anual de impozit pe
profit de la 1 ianuarie 2014
9 Ianuarie 2014 Alina Botezatu
Vezi cele 23 comentarii!
Biroul de Asistenta contribuabili al Agentiei Nationale de Administare Fiscala (ANAF) a
confirmat pentru AvocatNet.ro ca, de la 1 ianuarie 2014, toate persoanele juridice trebuie
sa-si ceritfice declaratia anuala de impozit pe profit. Certificarea declaratiilor a fost
introdusa acum sase ani, dar aplicarea ei a fost amanata de trei ori, termenul fiind
prelungit prin acte normative ale Guvernului. Anul trecut, Guvernul si Ministerul de
Finante n-au mai modificat termenul la care intra in vigoare certificarea declaratiilor
anuale de impozit pe profit, astfel ca procedura se aplica de anul acesta.
Conform art. 83 alin. (5) din Codul de Procedura Fiscala, declaratia fiscala anuala de
impozit pe profit a contribuabililor persoane juridice, formularul 101, trebuie certificata
de catre un consultant fiscal, in conditiile legii, cu exceptia celor pentru care este
obligatorie auditarea.
Certificarea declaratiilor anuale de impozit pe profit consta in verificarea exactitatii si
realitatii datelor inscrise in declaratii pe baza informatiilor si documentelor prezentate de
contribuabili. Astfel, consultantul fiscal emite o nota de certificare, care insoteste
declaratia anuala de impozit pe profit si in care se mentioneaza daca certificarea se face
cu rezerve sau fara.
Certificarea obligatorie a declaratiilor anuale de impozit pe profit a fost introdusa prin
OG nr. 47/2007, prin care se stabilea ca se aplica de la 1 ianuarie 2008. Apoi, prin OG
nr. 19/2008, certificarea declaratiilor a fost suspendata pana la data de 1 ianuarie 2010,
iar prin OUG nr. 35/2011, termenul de aplicare a prorogat pana la 1 ianuarie 2013.
In plus, Legea nr. 162/2012, a amanat certificarea declaratiilor anuale de impozit pe profit
pana la 1 ianuarie 2014. Pana in prezent, Executivul si Ministerul de Finante au lasat
nemodificat acest ultim termen de intrare in vigoare a certificarii declaratiilor anuale de
impozit pe profit.
La inceputul lunii decembrie 2013, Consiliul superior al Camerei Consultantilor Fiscali
(CCF) nu stia daca certificarea va fi sau nu obligatorie de la 1 ianuarie 2014, conform
unor declaratii facute atunci pentru AvocatNet.ro.

Totusi, pe 8 ianuarie 2014, un reprezentant al Biroului de Asistenta contribuabili din


cadrul ANAF, respectiv Valentina Bulac, a confirmat, telefonic, ca de la 1 ianuarie 2014
toti contribuabilii persoane juridice trebuie sa-si certifice declaratiile fiscale anuale de
impozit pe profit. Prima data limita pana cand ei trebuie sa faca acest lucru este 25
martie 2014.
Intr-o declaratie de la sfarsitul lunii septembrie, Dragos Dobos, membru al CS al CCF si
directorul Taxation Services al KPMG, a spus ca motivul pentru care s-a amanat
certificarea declaratiilor fiscale a fost unul administrativ, si anume ca nu existau
suficienti consultanti fiscali.
Atentie! Activitatea de consultanta fiscala poate fi desfasurata numai de consultantii
fiscali inscrisi in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala, la
sectiunea membri activi. Conform CCF, la sfarsitul anului 2013, in Registrul
consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala sunt inscrisi 5911 membri,
persoane fizice, din care 4529 consultanti fiscali activi, precum si un numar de 462
societati de consultanta fiscala.
"In situatia in care certificarea declaratiilor fiscale de catre consultantii fiscali va fi
aprobata prin act normativ, Consiliul superior al CCF va asigura elaborarea legislatiei
secundare, respectiv Norme tehnice de certificare a declaratiilor fiscale ale
contribuabililor persoane juridice, prin care sa se stabileasca principiile generale
aplicabile activitatii de certificare a declaratiilor, cu respectarea cerintelor cuprinse in
standardele profesionale si in Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul
consultantei fiscale, proceduri ce ar putea fi supuse, dupa caz, avizului Ministerului
Finantelor Publice. Consideram ca modificarile ce vor fi aduse Codului de procedura
fiscala pe aceasta tema, nu vor impune consultantilor fiscali conditii suplimentare
speciale, astfel incat certificarea declaratiilor fiscale va putea fi efectuata de catre toti
consultantii fiscali, membri ai Camerei Consultantilor Fiscali", a spus Consiliul superior
al CCF pentru AvocatNet.ro, intr-un articol publicat la inceputul lunii decembrie 2013.
De asemenea, avocatul Dan Dascalu, Partener la casa de avocatura D&B David si Baias,
preciza, in decembrie 2013, ca este greu de estimat cat va costa certificarea
declaratiilor anuale de impozit pe profit, atata vreme cat nu exista norme de aplicare
pentru aceasta procedura, care sa precizeze clar ce firme sunt vizate de noua obligatie sau
cat de detaliat trebuie sa fie procesul de certificare a declaratiilor fiscale.

Compania pregateste declaratia anuala de impozit pe profit


In prezent este in vigoare, din 3 martie 2011, Hotararea CCF nr. 4/2011 pentru aprobarea
Normelor de certificare a declaratiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane
juridice, cu exceptia celor pentru care este obligatorie auditarea.
Potrivit Hotararii CCF nr. 4/2011, compania pregateste declaratia anuala de impozit pe
profit si este raspunzatoare pentru intocmirea documentelor contabile, pentru acuratetea
inregistrarilor contabile, precum si pentru intocmirea si acuratetea registrelor fiscale. In

plus, compania, prin reprezentantii sai, trebuie sa dea o declaratie pe propria raspundere
privind conformitatea inregistrarilor si a politicilor contabile cu referentialul contabil
romanesc in vigoare.
De asemenea, compania pune la dispozitia consultantului fiscal documente si informatii
in vederea verificarii elementelor inscrise in declaratia anuala de impozit pe profit ce face
obiect al certificarii. Toate informatiile trebuie solicitate in scris de catre consultantul
fiscal. Daca aceste documente sunt confidentiale, consultantul fiscal da o declaratie de
pastrare a confidentialitatii informatiilor la care are acces.
In plus, tratamentul fiscal al operatiunilor economice reflectate in documentele financiarcontabile si care sunt inscrise in declaratia anuala de impozit pe profit ce urmeaza a fi
supusa certificarii se verifica prin sondaj.
Totodata, consultantul fiscal trebuie sa ia in considerare pragul de semnificatie, atunci
cand certifica declaratiile anuale de impozit pe profit. In plus, in elaborarea raportului de
certificare, consultantul fiscal impune un nivel acceptabil al pragului de semnificatie,
astfel incat sa poata detecta din punct de vedere cantitativ denaturarile semnificative.
Astfel, in stabilirea pragului de semnificatie/materialitatii pentru verificarea calculului
impozitului pe profit, consultantii fiscali se vor baza in primul rand pe rationamentul lor
profesional, precum si pe procedurile analitice si pe intelegerea in ansamblu a companiei
si a mediului economic in care aceasta activeaza.
Totusi, pentru stabilirea pragului de semnificatie/materialitatii, in anumite cazuri, pentru
consultantul fiscal va fi util sa se aplice un procentaj dintr-o anumita valoare de referinta.
In plus, pentru stabilirea valorii de referinta utilizate pentru determinarea pragului de
semnificatie/materialitatii se vor utilize informatiile fiscale relevante, cum ar fi:
ponderea fiecarei categorii de venit neimpozabil, in totalul veniturilor neimpozabile;
ponderea fiecarei categorii de cheltuiala nedeductibila, in totalul cheltuielilor
nedeductibile
De altfel, consultantii fiscali sunt obligati sa isi utilizeze rationamentul profesional pentru
a stabili daca cele mentionate mai sus sunt adecvate circumstantelor individuale.
Pe langa aceste reguli, verificarea declaratiei anuale de impozit pe profit trebuie sa
urmareasca cel putin elementele mentionate in mod specific in cuprinsul titlului II
"Impozit pe profit" din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, printre
care sunt veniturile impozabile, veniturile neimpozabile, elementele similare veniturilor
si cheltuielilor, reevaluarile, cheltuielile nedeductibile si cu deductibilitate limitata, gradul
de indatorare, provizioanele, amortizarea, cheltuielile/veniturile angajate etc.
Rezultatele certificarii vor fi consemnate intr-un document numit raport de certificare,
care va fi inaintat companiei si va trebui sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente:
o scurta prezentare a companiei;
valoarea pragului de semnificatie;
mentiuni referitoare la pierderea fiscala din anul/anii anterior(i) reportata in anul
in care se certifica declaratia anuala de impozit pe profit;

elementele care au fost supuse verificarii conform titlului II "Impozit pe profit"


Codul fiscal;
eventualele ajustari propuse fata de declaratia supusa initial certificarii;
opinia consultantului fiscal referitoare la declaratia anuala de impozit pe profit ce
a fost supusa verificarii.

Totusi, certificarea declaratiei anuale de impozit pe profit nu presupune verificarea


politicii/documentatiei privind preturile de transfer, a politicilor comerciale si a politicilor
contabile aplicate de companie, a pierderii fiscale reportate si a altor elemente fiscale ce
vin din perioadele anterioare si care produc efecte in perioada supusa certificarii.
De asemenea, consultantul fiscal va fi obligat sa documenteze serviciile de certificare a
declaratiilor anuale de impozit pe profit in cadrul unui dosar de lucru, care va fi arhivat la
sediul consultantului fiscal. Acest dosar va sta la baza controlului de calitate efectuat
periodic de catre CCF.