Sunteți pe pagina 1din 1

i

',

i
........,avandCodUnicde
..j,..,.,,.i.,
cu sediutin Bucuresti,
Subscrisa
sub
Comertului
la OficiulRegistrului
........i......,inrhatriculata
Inregistrare
ca urinarea adreseidvs.princarene punetiin vederefaptul'caavem
nr.............,
taxa pentruserviciulpublicde
lei reprezentand
de achitatsumadb ..........
va aducemla cunostinta
datpratapentruperioada
radiodifuziune
cu DeciziaICCJ nr.6O7|O3.O2,2O11ce a fost publicata
ca, in conformitate
inMonitorulOficial, Paftea I, nr. 318/O9.O5.2O11acesta taxa a fostaanulata,
Romanade
prinurmaresubsciisa.i,.......r..ir......
nu are datoriicatreSocietatea
Radiodifuziune.: