Sunteți pe pagina 1din 2

Licenta de utilizare

Acesta Acord de licent este un acord legal ntre dvs. (ca persoan fizic sau persoan ju
ridic) si Distribuitor pentru utilizarea produsului software SAGA C, care include
programul informatic, inclusiv structura bazei de date aferente acestuia, si se
rviciile de asistenta asociate. Prin instalarea, copierea sau utilizarea SAGA C,
sunteti de acord s fie legat de termenii acestui acord. Nu instalati si nu utili
zati produsul SAGA C daca nu acceptati termenii acestui acord.
1. Definitii
Program - reprezinta programul informatic SAGA C si documentatia aferenta ce se
regasesc pe orice suport materializat si dematerializat precum si orice actualiz
are sau imbunatatire aduse ulterior n situatia n care acestea nu fac obiectul alto
r licente.
Licent - dreptul de a utiliza programul, termenii si conditiile aplicabile de la
data ncheierii acordului n cauz.
Computer - orice dispozitiv care este capabil de a prelucra datele.
Distribuitor - SAGA Software SRL inregistrata la Registrul Comertului cu numarul
J40/9039/2005 cod fiscal 17602787 sau SAGA NEXT SRL inregistrata la Registrul C
omertului cu numarul J40/6814/2006 cod fiscal 18610133 sau SAGA BISS SRL inregis
trata la Registrul Comertului cu numarul J40/18970/2005 cod fiscal 18119757.
Beneficiar - persoana fizica sau juridica ce utilizeaza programul sau a cumparat
drepul de folosire al acestuia.
Cont de utilizator - se poate accesa de pe domeniul www.sagasoft.ro cu utilizato
rul si parola furnizate de Distribuitor la acordarea contra-cost a Licentei.
Cod de activare - cod furnizat Beneficiarului pentru activarea programului, care
este disponibil in Contul de utilizator.
2. Programul nu poate fi vndut, nchiriat sau supus oricaror alte actiuni de comerc
ializare.
3. Beneficiarul are dreptul sa foloseasca Programul, inclusiv n scop lucrativ, si
sa-l distribuie gratuit.
4. Programul sau componentele acestuia nu pot fi reproduse, decompilate, modific
ate sau incluse ntr-un alt program.
5. Toate actele legate de Program precum contracte, conventii sau orice alte ntel
egeri similare privind instalarea, preluarea datelor, ntretinerea sau orice alte
actiuni similare n care este implicat acesta se vor face numai cu respectarea ter
menilor Licentei.
6. Programul este distribuit "ASA CUM E"("AS IS"). Distribuitorul nu acorda nic
i un tip de garantie si nu poate fi tras la raspundere pentru pierderi de date,
pierderi financiare sau pentru orice alt tip de pierderi datorate utilizarii Pro
gramului.
7. Se considera a fi de acord in mod irevocabil cu termenii Licentei, indiferent
de suportul materializat sau dematerializat pe care se regaseste, orice intrare
legala a Programului n folosinta Beneficiarului prin descarcare, instalare, copi
ere, accesare sau oricare alta modalitate similara.
8. Configurarea unui mediu de hardware si software-ul functional pentru Program
trebuie s fie exclusiv n responsabilitatea Beneficiarului. Acelasi lucru se aplic p
entru salvarile periodice ale bazelor de date.
9. Licent Freeware
O licent Freeware este oferita gratuit. In cadrul acesteia trebuie respectate toa
te prevederile prezentului acord, mai putin punctele 10, 11, 12, 13 si 14.

10. Durata
Licenta acordata prin prezentul acord va ncepe la data de cumprare a licentei si e
xpir la sfrsitul perioadei pentru care licenta a fost achizitionat. In afara acestu
i interval devine valabila Licenta Freeware. Durata licentei nu poate fi mai scu
rta de 1 an.
11. Obligatiile Distribuitorului
a. sa puna la dispozitie, pe domeniul www.sagasoft.ro, ultimele versiuni ale pro
gramului, care vor fi realizate prin introducerea de noi functionalitati si prin
adaptarea la modificarile legislative.
b. sa acorde Beneficiarului asistenta telefonica la numerele publicate pe domeni
ul www.sagasoft.ro intre orele 9.30-17:30, de luni pana vineri, si prin email pe
adresa office@sagasoft.ro, pentru aspecte legate de functionarea programului.
c. sa pastreze confidentialitatea datelor de contact ale Beneficiarului si a baz
elor de date primite de la acesta.
12 Obligatiile Beneficiarului
a. sa nu comunice unor terti parola de asistenta.
b. sa indice persoana de contact cu care Distribuitorul va comunica pe durata li
centei. Cererile de asistenta vor fi initiate numai de catre persoana de contact
comunicand Distribuitorului parola de asistenta.
c. sa efectueze actualizarile pe un singur calculator pentru o Licenta.
d. sa solicite asistenta doar pentru chestiuni legate strict de functionarea pro
gramului.
13 Garantii si reziliere
Produsul trebuie s se conformeze cu specificatiile furnizate de Distribuitor, inc
lusiv cele din manualul de utilizare.
Dac Distribuitorul v-a furnizat o Licenta contra cost, eventualele defecte din Pr
ogram se vor rectifica de ctre Distribuitor ntr-un termen rezonabil, dup notificare
a defectului. Licenta poate fi reziliata numai dac Distribuitorul a avut ocazia d
e a remedia defectul si o astfel ncercare a esuat sau daca Beneficiarul nu a folo
sit codul de activare al Programului.
14. Alte clauze.
La actualizare, programul genereaza un cod de identificare unic pentru fiecare c
alculator. Dupa introducerea acestuia in contul de utilizator, de pe site-ul Dis
tribuitorului, se pot prelua codurile pentru activarea actualizarilor.
Schimbarea codurilor de identificare se poate efectua o singura data pe licenta,
pe parcursul duratei acesteia. Dupa aceasta operatie nu se va mai putea reveni
la codul initial.
Preturile pentru Licenta pot fi modificate fr notificare prealabil.
Limba care guverneaz acordul este limba romn.
15. Acest acord va fi guvernat de legile din Romnia. Jurisdictia exclusiv si locul
judecrii oricrei dispute care rezult din prezentul acord va fi cea a tribunalelor
din Romnia.

S-ar putea să vă placă și