Sunteți pe pagina 1din 2

LICENTA auto B+3 Prezenta licenta este un contract legal incheiat intre utilizator (persoana fizica sau juridica)

si producatorul softului PROPHETIT GROUP s.r.l. Softul nu va putea fi copiat sau utilizat daca nu este insotit de prezentul contract de licenta. Produsul soft supus licentei cuprinde: programul auto B+3, suportul fizic DVD, documentatia scrisa si orice documentatie online sau electronica. Prin instalarea, copierea sau prin orice alta modalitate de utilizare a softului, utilizatorul consimte sa respecte clauzele prezentului contract de licenta. Daca utilizatorul nu este de acord cu clauzele din prezentul contract, nu este permisa activarea, instalarea, utilizarea sau copierea produsului soft. In acest caz, trebuie contactat imediat producatorul pentru instructiunile referitoare la inapoierea produsului soft in vederea rambursarii. Softul este protejat prin legislatia in vigoare privind drepturile de autor precum si prin alte legi privind proprietatea intelectuala. Softul este autorizat pentru utilizare si nu vandut. Prezenta licenta este valabila numai pe teritoriul Romaniei. 1. Acordarea licentei Prin prezentul contract, PROPHETIT GROUP s.r.l. acorda clientului licenta netransmisibila, neexclusiva privind utilizarea softului conform clauzelor din contract. Prezentul contract de licenta acorda urmatoarele drepturi: Utilizatorul poate instala si utiliza o licenta pe un singur calculator aflat in proprietatea utilizatorului. Instalarea PROPHETIT GROUP s.r.l. isi rezerva dreptul de a introduce un program de administrare a licentei sau alt mecanism de protectie in cadrul softului. Livrarea Softul va fi livrat de catre PROPHETIT GROUP s.r.l. sub forma de DVD. Copia pe suport detasabil Se poate face o singura copie a softului pe un suport detasabil. Utilizarea copiei pe suport detasabil este permisa numai in scopul arhivarii. Daca softul cuprinde copia programului utilitar (instructiunile de utilizare a softului), aceasta se poate folosi pentru a obtine copia pe suport detasabil prezentata mai sus. Nu se poate realiza decat o singura copie pe suport detasabil, dupa care copia programului utilitar va fi complet dezactivata. 2. Alte drepturi si restrictii Inchirierea Softul nu se poate inchiria, cesiona sau imprumuta. Transmiterea softului Softul este netransmisibil. Retragerea dreptului de utilizare Fara a prejudicia alte drepturi, PROPHETIT GROUP s.r.l. poate retrage dreptul de utilizare al softului, daca nu se respecta termenii si conditiile prezentului contract de licenta. Dreptul de autor Toate documentele si drepturile de autor privind softul, materialele imprimate precum si orice copii ale acestuia, sunt proprietatea PROPHETIT GROUP s.r.l. Este interzisa reproducerea materialelor imprimate care insotesc softul. Toate drepturile care nu sunt acordate in mod special prin aceasta licenta sunt rezervate societatii PROPHETIT GROUP s.r.l. Clientul nu va inlatura din cadrul softului nici o informatie sau notificare cu privire la restrictiile referitoare la dreptul de proprietate. Suportul de informatii soft Softul se poate primi pe mai multe suporturi de informatii. Indiferent de tipul sau marimea suportului de informatii primit, puteti folosi un singur suport de informatii corespunzator calculatorului. 3. Garantii si despagubiri oferite clientului Garantia limitata PROPHETIT GROUP s.r.l. garanteaza ca softul nu reproduce sau abuzeaza de nici un secret industrial, brevet sau drept de autor al tertilor. PROPHETIT GROUP s.r.l. garanteaza ca detine dreptul absolut pentru autorizarea softului conform prezentului contract. PROPHETIT GROUP s.r.l. garanteaza ca, la data livrarii, softul va fi in stare buna de functionare si va corespunde din toate punctele de vedere documentatiei publicate. Nu garanteaza ca softul va functiona continuu sau fara erori. Garantia limitata este nula daca defectarea softului sau a suportului rezulta in urma unor accidente sau a utilizarii necorespunzatoare. Despagubirile oferite clientului Raspunderea producatorului sau distribuitorului va consta in depanarea, inlocuirea softului sau a suportului, facandu-se de catre producator, dupa primirea produsului insotit de copia chitantei (facturii) de achizitie. 4. Durata si incetarea contractului de licenta Contractul se incheie pe o perioada nedeterminata. Contractul de licenta inceteaza si prin anularea licentei sau prin rezolutiune, in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre una din parti. 5. Service Cu acordul PROPHETIT GROUP s.r.l. clientul poate opta pentru servicii de intretinere pe care PROPHETIT GROUP s.r.l. le acorda in schimbul unei taxe de intretinere.

Pretul si modalitatea de plata se stabilesc de comun acord si sunt detaliate intr-un contract de service. 6. Dispozitii speciale Producatorul sau distribuitorul nu va fi raspunzator pentru: pagubele intamplatoare, ulterioare distribuirii produsului, pagube indirecte privind lezarea personala, pierderea beneficiilor obtinute din afaceri, intreruperea activitatii comerciale, pierderea informatiilor profesionale sau orice alta pierdere profesionala care provin in urma utilizarii sau imposibilitatii utilizarii produsului soft, considerandu-se ca utilizatorul a fost implicit avertizat prin dobandirea licentei in privinta posibilitatii producerii unor astfel de pagube. Instalarea si folosirea produsului este dovada acceptarii de catre client a conditiilor impuse in contractul de licenta. Contact: s.c. PROPHETIT GROUP s.r.l. Romania, Craiova, Bld. Dacia, nr.199, bl. 53IVA1, sc.2, ap.10 Mobile: +40 758 545 899 e-mail: office@legislatierutiera.ro website: www.legislatierutiera.ro