Sunteți pe pagina 1din 9
aen2014 Ciganzarea si tneree eonlabistat de calre aoccati& funda Gaelicotbd maa pomTAL YL TAL DE CONTABILITATE CONTABILUL.RO — trpdscoiate)ninsascraseca ts achat ac rls Sette ata “Col Fiscal: Nelle Proeedur contabile mouiiesaegazsic 201m) Inn hl enseacnS GSMA Colucci Manage anager... Porta tude (rmpsnaa manage Rapoani conte oer “““Organizarea'si tinerea contabilitatii de catre \(apsteentabiel managersaieges aSOciatii si fundatii ‘gan otuazat re). Sea psa een (ap:teomtabtul managersrfr 12088 Loges Cotailatl Acute aie {tesiapltamunch manager race {hip:leontabl manager rll nore Organiza sisineras rears funda Persoanale faces persoanele uses cae urraresc reslosuratea une acetal ee ies general sau 6 inaresul uno elector, dupa eas, nines or pereonalnepatimanal pot const agocias anda (apsteontabnul maagor iat? Asociatle situate sunt perzoane urdice de crept rival fara soup pation ‘Asocitia exis subieril de deep cosa de ei sau mal rte pereoare care, pt thats une Paloger pure covuin as tara erupt da seats Gaetan ala Moss Pumptesnaitan 79) ‘eunastnaals eau spor! erin munca pani realizres unor sea teres (general Unerealectvit eau, dupa ea ot narea or pereotal nepali ive peor, Furdatia exis subiocul de cheptnfintl una sau ma lis perwoara eae, pt DazaUnd acljufc ine vi on pen cura de morte constiuie un patrons ‘fect In Mod permanent’ revocable, realizar uri Scope reves Qenera a, ‘dupe eae al unoreolecivial, Q ove su me anc nde et nan fer, Feceratite dobandese personals uricca propre usctioneaza in condi prevazule peru sociale fara sep pation. Principals ace normative care reglerenteazs acivisies persoanelo juice ara ‘cap palionial aun: Ei ‘Orconanta mr. 26-din 2870172008 cu priv bs socal lund Fecorcereieery [Lagoa nv. 246 din 1810772005 pertns eprobares Ordonantet Guveerulel ry. 26/2000 ‘ou pruraia agoosr und [Ordinul nr. #829 ain 227127003 port aprcbaree Reglementarilor contabile hnapsconiabiul manager ro/a2748lorganizarea-s.inerea-contabilat-de-catre-asociat ‘ULTIMA ORA Vests buns: berea nu ingrasal vate... Cai bani at (ht fegiststamunciLmanaper {retmesainvemari-habarnu: Sureadetn-epenaie: Schritte pall Pests S000 de einaeshat Instroga. Co coieta? (heipsttegststamunciLmanaper Slalogulul-zoeial htm) Tare preferate do romani Strainatate (higpegielstismuneiLmanager Dritaniedocatia-preferata-da- romaniiccarewvor-ea ‘munceascavin-strainatate: ‘etota-angojari-sigure- html) CCatina tins raceaia a distanta (ttn alogesanatos.rofblo: ‘Stlcatina-tinesacealaia= istanta-372 htm) Moral a sigur eu aceasta sfscare in Roman (httisuntorielta.managorrolet Nideschiztostrmaqde= Catering do-ce-ste-afaceroa- ‘ant 11437.hm) 269.2018 COrganizarea sl tinerea contabiliati de catre asoctatl si fundati pent persoanel uric fara scoppatimonial cy aplicabitate pana ia data de Sainarsoor ‘Ordinul ne 4.969 din 9 nolembrie 2007 privin aprobarea Reglementaror Masta pracaconaulze! conable sents permoaelejunote ar cop patinonal ts apieabliae dof ome ‘01/01/2008; Dal NORECA: moog od fiscal an 72122003 cy moszae si compa ueae: ones cau procs oa contabltal nr. 82/981 mooeale sl SonpltleUkeoae {itpitwwarhorecacontabiulrorr Legos contabiltatt nr. 621199 Pletal ue san In Reglmntate conta pent persoanale je fara sen patnona este prezeral plane contun apical acestora precum si format stuallorfranciare ‘Salo, care sunt forte de cole apiable sozietatlor comercial. 3a este evideniorea rezultatul activator fara soap patrimonia ‘eziltal activator cl destnate specials rezutatulacivtablor economic. In consecinta conturle de chehull vor destasurate pe analtice in functis de ‘civiatea la care efra, Cauti un loc de munca? exewpuu 2 HF tires uni cb spr i conaitzarapincplelr opera «de cr GEE | Fann jardin acid pot ete aceen de soca Locuri de munca | patie actvtat desasurat sunt CONTABILITATE = antrenamente de karate penta ci (http://contabilul. managePreysIOSSZIOTEntee «seo 2 promt Th ceo ce ermeaze vor prozonta contabiiarea picipaleor opera care pot ¥ 100% editabit In conformitate eu Patrimonul intial a asoclati,actvul patron, n valbar de cel putin un salar rnnim brut pa economia, a data consti acacia, ate alcatut din aportlin, nara ssa in ban’ al asociaioe. Perscane in iret [0_¥ ‘Spr doosobire de asociti, activ! patimorial nial al funda rebuio sa inchuda rn natura sau numer, a caror vata tla 8 fe do col putin 100 de Salarul minim brat pe econom, la data constitu undat hi ea na ae Contebizarse chettualior de consi in sum de 650 ei Uninet re adsug (ntpiteontotuman Doarace clubu!spotv va destasura atat activist economico, cts activa fara nme de contabiltat s2op pattmonial, vom imgart cnatule de consttie,astl ptpsleontabluLmanagerafimeioms: 50% chetuiell de constuie prvin activate fra cop patimonial ‘50% chelwil de constuireprvind acviatle economice OT CG aT] Tar us ‘nvogstrar, evi. ~ 2012 Cheltuieh de consthare | = ae 35 ovad savin sonra craters soccer Roa SSeS Ser ts mma pnd eare rll consti dea 0191208, manager ctmatacatandlsPlng lana de funetionare club sport are de vgs umratoar: de Cratos Berea brine do 2006, ont parse a sonar Veta anata te cel corte eis sport sue de 0 nace snl cfu arn n vrs 0001 cova emecenia face peu arle Finme audit inetea-contabilta-de-catre-asacati-s-undati. tml hitp:contabil. manager rofa274Blorganizarea-s de-munca—slujbe- | sparen:miag ata cu constare sinctonaron uta eh sporty ase AUTENTIFICARE disponibile- A Laconatiute UTILIZATORI seni | coeatgnestnnne ec 0 ng Les Calculeaza Sat = Taz So Saha wororam esi ums seems | "Tn = =a CLUB Contabilulro (restorabidn cob) REVISTE Gratuite (ttre manager serie ALERTER R&S (esortabaamanager lenses: DIRECTOR Firme {htpsteoial manager Fema 29 69.2014 COrganizarea sl tinerea contabiliati de catre asoctatl si fundati (cipiteantabil manager cofimertzmae incasarea eumel de 250 ll, roprezeniand 2% gin impesitul os Lapin 23 pn dtr inogesch comune : FIRME CONTABLITATE coniabiate) (tstcontmanages rare (roscoe manage: salirmsice parte) ‘Adauga rma de contabiltate rena - an = (htpeonabt manager tres socrensire Chatter redevenil Fuso cont ‘Vente ats loca de gestune sche eid nace fier audit) = Contabit patil oa = ar 0 Clasificarea si duratele hota cu redevrtte Fuizo niip J/contabilu manager roffirmelcontaiecatie de gestiune si chirile normale de functionare Fromny snes amilloacelorfixe. ‘Gitian Ruxandre Expert contabil Inregistrarea platii facturi de chine: Tiieemenisaamrcstee: ——* hedieveres plat facut de ci Sibir at a 305 Nou 2014 a ens maragrrfeateconnadi oa aTOTERT Tne a ChaTUR de CONTE se ceste aetanatse Eercr oH RRE De aT ae a ‘Reena nieces? EVIDENTA CONTABILA CChetuiel de exoloatare heliulelor de constiuire —(32SiGanvt2iunp] STD srno sat evn smorizara vin civste coreicn iad manana indesign ac re . Insolventa.Lichidare, oct —SETTE Dell ek a ‘ Invogatraroa Shinonouibr pine in baza inal onkaek de Sponsor, avand Deeamomcmact tect ‘document de megisvare it gostune Un Aw? de expeatte cu mentunea Nu se east factureaza OH TH poor Materile de natura oblectebsr| Venturi in sumete sau je inventar- actvit. FSP. wunurile primte prin Intocmirea corecta a sponsor dosarului privind preturile de transfer 3i9 269.2018 htpcontabi manag rolal274Blorganizaroa-s COrganizarea sl tinerea contabiliati de catre asoctatl si fundati 2. negara pe cheluel a bicolor de invantat acest << {tos / ww anualivantaviers confab 6/2cs=138207) odes n arate? ‘Shunt um aE aE ror elit pvnd mateate de] Matera de ntra aura obecttGotnveta-| _rretlor Go avonta- atv sctvit. FSP ‘SP Cartea Rosie a {Unrgitarea calor Cara cae se vor Scoras pron Fiscalitati wa TH 7 te matete consumable eit dn sure sa = Lista erorilor fatale pe Mt Far rare pte prin care le face un contabil SS TagTarea eREaTERAT ae ostine ote SOOT OTST aE ad co as ater csaPeT10 eel cu ate mateale eae concurabte- araumabie- ach FSP civ FSP ; Civagarea enuhisellr Gl cavee st nasa Sa Ge SOU penbU OT a rial aca dn easiera cui mpm renters) aa aT 7 ere ae ie all de preecok act Cosa ne {it mented rec SP Setaepin-pemilgaren age 1 ogaTares Spa STO penne eagtara etoente Ecurgecexc-gwveruns Fd ar 7 seollyboosuneancautc te materneconsumable- | Furnizon Miemenceccinet see sh roe ey Evegltares Ba aca dn coma GET Fees bar men we l* trae eevee 5 In cade compottar se canstata ca doar 6 dite crsant au ndepint conde pent obtinerea century Se nvegisteaza descarcaea de gestune pent cale 5 Centar TORE ae het eu alte materiale ito matoale consumable. ngumabie- atv. FSP. ci FSP 10-Iregistvarea incor contri de chollvel aaa Conform art 34 alin (4) din Codul fiscal ‘tganizatite nonprat aa obigaia de a ceclara si plat mpoztt ‘Galt: //oeva-consillerimposltpraft-fiaeen/7es=138307) pe profit anual ana fa data de 15 feouatie iluev a ancl umator celui pent. caro se caluleaza Impozitul (hito:/ /werw,consiliarimpazitorofitfisc.ro/2c5=138207), entry simplifcarea exemplui vom presupune ca acestea sunt tale inregistarlo ontable dintsin an al 9) chiderea contro de chetulok states nonprot aa = % THB ezulatul activator fara e122 250, 0p paimonial hottie euedoventele, | 9.03 (Genin registrar pana ia Jocatite de gestane si cirite | 1.000 31.12.2007), ‘clu FSP 40 ‘sau eatir2 500 itor Choi de exploatars |Excodont sau dot pvind prvind amerizaroa nate fara op Imobiizanior activ, FSP inmonil 00? pent inreistrar dupa hate privind materiale | ‘de 01.07.2008) alura obectlor do invent st FSP 602802 etal cu ate materiale onsumabile- activi. FSP e202 hele de protocob activ SP SESS SRT 720i = = Tao Rezutatu activator or 200 feconomice CChetuiet cu redeventele, (Gort rvegistai pana la locate de gestune sichile| 903 inetea-contabilta-de-catre-asacati-s-undati. tml Epona cetatienenere {tt frontoruricrojac- Brivne-soton-do-b-ploth-- nor Cesta are ge imenteruturd. rofacte: 26i4-peninepromlgerenlesc ‘erituritede-ngturA-selarethele- 49 269.2018 htpcontabi manag rolal274Blorganizaroa-s COrganizarea sl tinerea contabiliati de catre asoctatl si fundati 31.12.2007), = att 6, ‘sou sent 1212 Chetuiel de explostare Prot sau perder priv pevind amortearea inte economise imobitzarior- activ. ec. pont invogisirar dupa dota do 07.01.2008 By reideea conturioe da ventar -acvitatea nono = = ToT 5550 rt tute activisor fara 250, feu in dona op patimonil 6400 7382 (pentu inregstarpanala fenitur in sume sau 31.12.2007), nucle pret rin ad ponsoizare set108 lexcedent su dit priv’ cate fara cop atona ptr inregisra dupa data ‘de 07.01 2008) *aciatea economia OR TE Za fentur in activa diverse tezulaul activator (pont inrogstrar pana la ‘3192.2007) ie Proft sau piardare prvind state eeonamien [loons invegisrart dupa data ‘de 04-01-2008), at Sain Dyan {hita://contabllul manasar.co/codul fiscal actualizat la_2L.htm)) sunt ‘humerate verve obtnte de organiatile nonprot care sun sete 6 pala mpoztul pe prot Venture din donati si venture din sponsorizar sunt venturi sutte de a plata mpeziutl pe prof. De asemenea, conform ar. 15 alin. (2) Cul lac sunt seule do a plata mpoctutl po profits venture dn actvtat economies roaizato pana i vet echivalentlu nfl 15.000 eur, in-an an sea, Sarma ma al 6 10% ain vertu totale ecu del plata mpactulu pe prot In exempt sti: = ventutle in activa econamice 2.000 I vont seutte de a plata import pe poft 6.650 I 10% din ventura sutte 665 I Renata ca dn venture din actvtali economice, 665 li sunt vent scutte, mand ala calesll proftuli impacabl sa soa in considerare dear sua do 1335 | (2000 685). Ast, avo voit impozabile: 1935 ti + chet deus: 259.03 te = prottimpozab: 1075.97 te -lnpoatpe prof (16%) 172 11 nvgistrarea impozsut pe prof: aT =e TE hele cu impazitl Inpoztl pe prot s=138307) po prot aE = ezutal inetea-contabilta-de-catre-asacati-s-undati. tml 59 269.2018 hitp:contabil. manager rofa274Blorganizarea-s COrganizarea sl tinerea contabiliati de catre asoctatl si fundati pent registrar pana ie 31122007), ‘pont risa ‘dupa data de (04 2008 Dupe aceste opera, a 37. TZN vor avea ia balan urmatoaraa SoWuh + excadont acta nonprofit in contul 1201.01/1251.01 sold creditor 4.40037 fo (6.680 2.249,09 excedent acta economice in cont 1202/1212 sol rior 1 568,87 ti 2.000 259903-172) Excodentulprotu contabil (nttn://wnu-balanta.contabilul.ra/2 {6851383027} obtnut este prelitin conul 117 Rezulatl report, analice distincte pe cele dovs activa 361 Data apart: 13 augue 008 ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei ‘sonabl-saaa-s253.a. Intrebare: Buna 2a! Ae aves onelamrr, Lee in program Sages does sa depun Banal drm pare o creates neste eal ourandl 68, Din cats am cat osteo Totus, darn act cas u tu cum rel fa modo manual anh dos aoe ng cape bara? Este orotnje do un le. Varmaturase ll Raspuns: Buna 2 In resp abe, pe cain est un lon prin spas ore Alte arcole retertoare la contabilitate i Tenby rape ear 7afarcte--iizar-ete-atdu ca apa > Co prveder gale Cod acl elas doa a scaale in comands sina? ‘Setale scouts 7 45000 de contabil citesc zlnc stile si modificarle EQEEES™ lesisiatve din domeniul CONTABILITATIL Aboneaza- Ma abonez Noi apreciom opinia ta. Adauga comentariul tau acum inetea-contabilta-de-catre-asacati-s-undati. tml as 269.2018 COrganizarea sl tinerea contabiliati de catre asoctatl si fundati Opinia ta Intebare antispam: 2¢ =] 1, Da, dress prima femal dospreprosusel, src, evenmenia a. ‘rte ce Rntop& San, Teens cons de nize exe Nota co omar rite opin ta “Comenan erto sia de cares ln gla ee ote Data adaugar: 02-Aug-2004 Posi etre ‘Bua za, as dr sa primes sey 0 monogafi covtabia pent ascii sporiva sfogradinta-naocae non prof Va rulwrase Data acaugar03-0<1-2012 Post ante Data adauya 05 F.2012 Posi le: eum ‘Bua 2,35 dr sa pet sev 0 monogafs cortabla sun plan de conti pri o ascitsporva daca spose, Aaroea eal, cPyTEyaHo0 om Vo hrutumesearipat sta adavgani:016n-20%2 Post oar Seroant Se ent Mutu, ata eeaugar: 28-S0p-2081 chizoneaz aterale de conetructl n UE satura nu are ‘ale Tac do care umizr taal nutes plates 24% Vert ‘al impart, Tine conto fptulea tat est plattoare de TVA, Patests TWA cin factursh ace pe chet Comey Lvand Data edaugai 1-a-2001 Post an ‘va og.en novle uoent de omonogatecotabia completa peri asaeate ‘portva, Maidorezea sunt abana etop&stston Am gst evap fom veba dat oe dca vara ac varoy sett po oa do. Data adaupari 7-F.2011 ‘Adauga scot artical in seul tau hitp:contabiu manager rofal2748/organizareasisinerea-contabiltatl-de-catre-asociai-stundati him! 19 269.2018 hitpcontabiu manager. ‘ola274Blorganizarea-s COrganizarea sl tinerea contabiliati de catre asoctatl si fundati 2 ao conabnanege'larale goose >< “Setpoce et pion road manager SCotamuseie caro ‘Alte arco rferitare la fundati, social ‘tinsel Sigal (tt Leona lmaraaet af eo/anlza inate colda-gann- chloe. ‘le * L225 ceptemti tamenul de pits pent import ps nett ior erage a 207i 5-sperie tear pll-pan pat esconsbuctihin so corab anaaet seaward > Co proveder ale in Co faa lan dona scale in cman smal? Scaitaledeourans ea (ioslconta id aaraoe seagrasses ‘Alte arcole pubicalo in data do 13 Aucust 2008 nlpdeontabiul manager rolaricoe-data/2008-08-13.Nm) Top cautari (Codu! Fiscal 2013 (hto/contabiul manager rofeearch/Codul Fiscal 20°3) Declarai Fiscale 2073 (itp: /eontabilu, manager ro/searchDeclarali Fiscale 2013) Impozitul pe profit (hitp://contabilul manager ro/search/Impozitul pe profit) accize inti Jeontabilul manager rolsearch/accizeN active ‘http:Hicontabilul manager co/search/activel capitalul htip:/eontabilul manager. fo/search/capitalull) cms ip leona manager ofsearvchauil) confab nips eortabil manager re/searchicontabil) deciaratia 010 nttp://contabilul, manager.ro/search/declaratia 010/) declartia (0 (hitp:/eontab ul manager rolsearen/seclaratia 084!) Jeclarata 098 npcontapil manager ro/eserchideclaraa 096) declaratia 101 http //contabilul manager ro/search/declaratia 101/) declaratia 112 http:/icontabilul manager ro/search/declaratia 112/) declaralia 220 (hitp:/eontabilul manager ro/search/declaratia 220/) declaratia 390 (ip Heontabilul manager rolsearch/dectaratia 390) dectaratia 304 actualzata (hip:/eontabiu manager ro/search/éeclaralia 394 actualzatal) dividende (hitp:/eontabiluymanager ro/search/dvidendel scala icon M manaaeoseachscala fondu hit /eontabilul manager ralsearchi/fonduri) gasiune hig arab raraperaeerhngocil leasing ntpeontabiu manager raleearetleasing) profit http:/icontabilul manager ro/search/profit) sali ittp:/eontabilul manager ro/search/salar)salarizare npconfabill manager roleearchisalrzare) ssc hp donot manager leeaeN Soe she name san V8 (Mip/iconabiu manager raleearchlva!) VenTun http /contabilul manager. ro/searchvenitur inetea-contabilta-de-catre-asacati-s-undati. tml a9 269.2018 COrganizarea sl tinerea contabiliati de catre asoctatl si fundati “TVA (tp: fron manager | Astonia cortabla(heptwww asters | Slogul spect (otpsblogsepacaletca maragera) | Car anew (tw caraestaen rt |Contier "VA {htpstwave.consllerva ro) [Ficoll (npifcaltatoaanepes a) |lde\ ce fact de succes (two:ndoleatacr manager) Lepsitia muncl(nepieqsteamist! marager a [ibrar anne (ospisewnannlbrane aS alas eanomos (vow manager} | Su jurioe(hipslejure manapeo} | Atos en “tipapreromanis manager) AdSense (wm fuss) ©2014 Renstop & Suton. Al rahsrsonod Hara st (htpteortablulmanagerrohare-sio-140uml) | Conlac(itp:lenia manager ‘lcanac-" hl) |. Terman s condi hp loriblul manager rotemensbconei- zhi) |Privacy pley RO to JeorabluLmarage‘lprvarypleyprvacypety nm) | Privacy poy EN (Mp eerabiuLmanagorrepveeypatprvacysclcy Nm) | RSS (edb teobiulmaneger aos) Diario fsatiste/mansae hitp:contabiu manager rofal2748/organizareasisinerea-contabiltatl-de-catre-asociai-stundati him! s9