Sunteți pe pagina 1din 1

De la 1 ianuarie 2014 plata CASS a devenit obligatorie si pentru persoanele care obtin venituri din

inchirierea imobilelor, se arata in OUG nr. 88/2013 care a schimbat anul trecut Codul fiscal.
Potrivit noilor reglementari, au calitatea de contribuabili la sistemul public pensii si la cel de asigurari
sociale de sanatate persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor.
Totusi, in actul normativ se specifica in continuare ca persoanele care obtin astfel de venituri nu
datoreaza contributie de asigurari sociale (CAS), adica nu contribuie la sistemul public de pensii, in
schimb trebuie sa plateasca contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS).
Cum se calculeaza CASS pentru veniturile din chirii?
Dispozitiile care au intrat in vigoare la 1 ianuarie 2014 stabilesc de asemenea si modul de calcul al
contributiei de asigurari sociale de sanatate.
Astfel, pentru cei care obtin venituri din inchirierea imobilelor, baza lunara de calcul al CASS
reprezinta diferenta dintre venitul brut si cheltuiala deductibila determinata prin aplicarea cotei de
25% asupra venitului brut, diferenta dintre totalul veniturilor incasate si cheltuielile efectuate in
scopul realizarii acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentand contributii sociale, sau valoarea
anuala a normei de venit, dupa caz, raportata la cele 12 luni ale anului si nu poate fi mai mica decat
un salariu de baza minim brut pe tara, daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza
contributia.
Mai mult, baza lunara de calcul nu poate fi mai mare decat valoarea a de cinci ori castigul salarial
mediu brut.
Cu alte cuvinte, baza de calcul pentru contributia de asigurari sociale de sanatate nu poate fi mai
mica de 850 lei salariul minim brut valabil de la 1 ianuarie 2014 si nici mai mare de 11.490 lei de
cinci ori salariul mediu brut (n.r. castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului
asigurarilor sociale de stat pentru 2014 este de 2.298 lei, astfel ca 2.298 lei x 5 = 11.490 lei).
Mai exact, suma asupra careia se va aplica cota de 5,5% a contributiilor de asigurari sociale de
sanatate nu va fi mai mica de 850 lei, dar nici nu va depasi 11.490 lei.
In aceste conditii, o persoana care va obtine doar venituri din chirii si nu va avea niciun fel de
cheltuieli ocazionate de aceste venituri va plati CASS in valoare de cel putin 46,75 lei, dar nu mai
mult de 631,95 de lei.