Sunteți pe pagina 1din 23

DEBITOR CREDITOR

DEBITOR

1012

CAPITAL SUBSCRIS VARSAT

200

0.00

1061

REZERVE LEGALE

40

0.00

117

REZULTATUL REPORTAT

-25806

-25899.5

0.00

1171

REZULTATUL REPORTAT REPREZENTAND PROFITUL


NEREPARTIZAT SAU PIERDERE NEACOPERITA

121

PROFIT SI PIERDERE

167

ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE

205

CONCESIUNI,BREVETE,LICENTE,MARCI COMERCIALE SI ALTE


DREPTURI SI ALTE SIMILARE

2133

MIJLOACE DE TRANSPORT

214

MOBILIER,APARATURA BIROTICA,ECHIPAMENTE DE PROTECTIE


A VALORILOR SI ALTE ACTIVE CORP.

2678

ALTE CREANTE IMOBILIZATE

33658.75

36143.93

0.00

1208121.67

1216622.22

131,249.99

18081.79

116040.31

1,546.53

TOTAL CLASA 1
12204

0.00

178389.06

13,705.15

29198.83

0.00

10749.5

0.00

2805

AMORTIZAREA
CONCESIUNILOR,BREVETELOR,LICENTELOR,MARCILOR
COMERCIALE SI ALTOR SIMILARE

7119

0.00

2813

AMORTIZAREA INSTALATIILOR,MIJLOACELOR DE
TRANSPORT,ANIMALELOR SI PLANTATIILOR

80199.95

0.00

2814

AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE

14411.99

0.00

TOTAL CLASA 2
301

MATERII PRIME

2212.31

2212.31

0.00

303

MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

1954.21

1954.21

2,696.31

371

MARFURI

1075881.51

591917.88

33,631.61

TOTAL CLASA 3
401

FURNIZORI

1038433.1

1232687.89

71,844.93

401.1

FURNIZORI - INTERNI

632038.94

794127.25

53,401.33

401.2

FURNIZORI - EXTERNI

406394.16

438560.64

18,443.60

408

FURNIZORI-FACTURI NESOSITE

6095

7025

930.00

4091

FURNIZORI-DEBITORI PENTRU CUMPARARI DE BUNURI DE


NATURA STOCURILOR

686651.2

504064.78

62,770.81

4111

CLIENTI

1372668.35

1233778.57

85,200.12

419

CLIENTI-CREDITORI

8000

142826.42

10,000.00

421

PERSONAL- SALARII DATORATE

63315

63315

5,060.00

4311

CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE

12858

13964

1,103.00

4312

CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE

6181

6711

530.00

4313

CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI PENTRU ASIGURARILE


SOCIALE DE SANATATE

3218

3481

263.00

4314

CONTRIBUTIA ANGAJATILOR PENTRU ASIGURARILE SOCIALE


DE SANATATE

3402

3679

278.00

4371

CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ

358

376

28.00

4372

CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ

233

249

17.00

4411

IMPOZITUL PE PROFIT

4423

T.V.A. DE PLATA

4424

T.V.A. DE RECUPERAT

87410.44

87410.44

0.00

4426

T.V.A. DEDUCTIBILA

205133.14

205133.14

10,559.64

4427

T.V.A. COLECTATA

224985.12

224985.12

24,995.48

4428

T.V.A. NEEXIGIBILA

303510.18

311960.28

41,986.21

4352

4350

115.00

129695.44

140031.64

10,653.00

444

IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR

6384

6836

452.00

446

ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE

141614

141832

367.74

447

FONDURI SPECIALE-TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE

0.00

4482

ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL STATULUI

115

0.00

4551

ACTIONARI/ASOCIATI-CONTURI CURENTE

58500

508107

35,000.00

461

DEBITORI DIVERSI

843.51

843.51

0.00

462

CREDITORI DIVERSI

40500

40719.8

0.00

471

CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS

1000

499.98

0.00

473

DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE

1969

1969

12,882.00

5121

CONTURI LA BANCI IN LEI

5124

TOTAL CLASA 4
1860922.92

1858579.5

166,871.91

CONTURI LA BANCI IN VALUTA

466039.81

465803.11

65,154.18

5125

SUME IN CURS DE DECONTARE

95695.53

93154.42

25,384.01

5191

CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT

697306.12

709309.2

20,945.54

5311

CASA IN LEI

233316.84

232375.57

55,318.38

542

AVANSURI DE TREZORERIE

27262.87

45586.52

18,323.65

581

VIRAMENTE INTERNE

562432.29

562432.29

76,376.69

601

CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME

6022

CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL

6024

CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB

6028

CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE

603

CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR


DE INVENTAR

604
605
607

CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE

611

CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE

612

CHELTUIELI CU REDEVENTELE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI


CHIRIILE

613

CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE

614

CHELTUIELI CU STUDIILE SI CERCETARILE

623

TOTAL CLASA 5
2212.31

2212.31

0.00

16197.99

16197.99

1,498.41

2430.23

2430.23

56.46

10645.82

10645.82

2,459.22

1954.21

1954.21

2,696.31

CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE

5386.92

5386.92

598.94

CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA

7502.08

7502.08

76.55

631160.25

631160.25

88,567.10

8592.6

8592.6

0.00

131785.92

131785.92

11,988.06

6200.4

6200.4

760.62

2850

2850

0.00

CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE

1626.51

1626.51

1,243.70

624

CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL

5289.84

5289.84

0.00

6251

CHELTUIELI DEPLASARE

20173.54

20173.54

0.00

626

CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII

7522.88

7522.88

597.94

627

CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE

7287.16

7287.16

1,105.16

628

ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI

44963.42

44963.42

2,097.20

635

CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE


ASIMILATE

3190.87

3190.87

21.46

641

CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI

63315

63315

5,060.00

6451

CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE

13372

13372

1,104.00

6452

CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU AJUTORUL DE SOMAJ

358

358

38.00

6453

CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI PENTRU ASIGURARILE


SOCIALE DE SANATATE

3292

3292

263.00

6581

DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI

1000.54

1000.54

0.01

6588

ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

3491.82

3491.82

339.09

665

CHELTUIELI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR

64942.29

64942.29

877.04

666

CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE

11323.65

11323.65

921.89

6811

CHELTUIELI DE EXPLOATARE PRIVIND AMORTIZAREA


IMOBILIZARILOR

50729.49

50729.49

4,876.83

691

CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT

2950

2950

4,003.00

TOTAL CLASA 6
704

VENITURI DIN LUCRARI EXECUTATE SI SERVICII PRESTATE

707

VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR

7588

ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

765

VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR

766

VENITURI DIN DOBANZI

52013

52013

1,383.00

1035255.54

1035255.54

151,357.77

460

460

60.00

52521.4

52521.4

138.46

-1.65

-1.65

1.65

TOTAL CLASA 6
TOTAL DE VERIFICARE

CREDITOR

DEBITOR

CREDITOR

DEBITOR

CREDITOR

0.00

0.00

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

40.00

0.00

40.00

0.00

-25,806.00

-25,899.50

93.50

0.00

0.00

33,658.75

36,143.93

0.00

2,485.18

152,940.88

1,339,371.66

1,369,563.10

0.00

30,191.44

0.00

19,628.32

116,040.31

0.00

96,411.99

93.50

129,328.61

0.00

12,204.00

0.00

12,204.00

0.00

0.00

192,094.21

0.00

192,094.21

0.00

0.00

29,198.83

0.00

29,198.83

0.00

0.00

10,749.50

0.00

10,749.50

0.00

1,017.00

0.00

8,136.00

0.00

8,136.00

3,734.91

0.00

83,934.86

0.00

83,934.86

464.01

0.00

14,876.00

0.00

14,876.00

244,246.54

106,946.86

0.00

2,212.31

2,212.31

0.00

0.00

2,696.31

4,650.52

4,650.52

0.00

0.00

88,567.10

1,109,513.12

680,484.98

429,028.14

0.00

429,028.14

0.00

91,769.85

1,110,278.03

1,324,457.74

0.00

214,179.71

90,393.24

685,440.27

884,520.49

0.00

199,080.22

1,376.61

424,837.76

439,937.25

0.00

15,099.49

400.00

7,025.00

7,425.00

0.00

400.00

17,588.37

749,422.01

521,653.15

227,768.86

0.00

175,187.67

1,457,868.47

1,408,966.24

48,902.23

0.00

-84,091.00

18,000.00

58,735.42

0.00

40,735.42

5,060.00

68,375.00

68,375.00

0.00

0.00

1,104.00

13,961.00

15,068.00

0.00

1,107.00

530.00

6,711.00

7,241.00

0.00

530.00

263.00

3,481.00

3,744.00

0.00

263.00

277.00

3,680.00

3,956.00

0.00

276.00

38.00

386.00

414.00

0.00

28.00

17.00

250.00

266.00

0.00

16.00

4,003.00

4,467.00

8,353.00

0.00

3,886.00

14,435.84

140,348.44

154,467.48

0.00

14,119.05

0.00

87,410.44

87,410.44

0.00

0.00

10,559.64

215,692.78

215,692.78

0.00

0.00

24,995.48

249,980.59

249,980.59

0.00

0.00

26,321.34

345,496.38

338,281.62

7,214.77

0.00

452.00

6,836.00

7,288.00

0.00

452.00

456.00

141,981.74

142,288.00

0.00

306.26

0.00

0.00

8.00

0.00

8.00

115.00

115.00

115.00

0.00

0.00

0.00

93,500.00

508,107.00

0.00

414,607.00

0.00

843.51

843.51

0.00

0.00

0.00

40,500.00

40,719.80

0.00

219.80

83.33

1,000.00

583.31

416.69

0.00

12,882.00

14,851.00

14,851.00

0.00

0.00

284,302.55

691,133.24

169,235.34

2,027,794.83

2,027,814.84

0.00

20.01

65,251.73

531,193.99

531,054.84

139.15

0.00

23,040.59

121,079.54

116,195.01

4,884.53

0.00

48,942.46

718,251.66

758,251.66

0.00

40,000.00

51,525.34

288,635.22

283,900.91

4,734.31

0.00

0.00

45,586.52

45,586.52

0.00

0.00

76,376.69

638,808.98

638,808.98

0.00

0.00

9,757.99

40,020.01

0.00

2,212.31

2,212.31

0.00

0.00

1,498.41

17,696.40

17,696.40

0.00

0.00

56.46

2,486.69

2,486.69

0.00

0.00

2,459.22

13,105.04

13,105.04

0.00

0.00

2,696.31

4,650.52

4,650.52

0.00

0.00

598.94

5,985.86

5,985.86

0.00

0.00

76.55

7,578.63

7,578.63

0.00

0.00

88,567.10

719,727.35

719,727.35

0.00

0.00

0.00

8,592.60

8,592.60

0.00

0.00

11,988.06

143,773.98

143,773.98

0.00

0.00

760.62

6,961.02

6,961.02

0.00

0.00

0.00

2,850.00

2,850.00

0.00

0.00

1,243.70

2,870.21

2,870.21

0.00

0.00

0.00

5,289.84

5,289.84

0.00

0.00

0.00

20,173.54

20,173.54

0.00

0.00

597.94

8,120.82

8,120.82

0.00

0.00

1,105.16

8,392.32

8,392.32

0.00

0.00

2,097.20

47,060.62

47,060.62

0.00

0.00

21.46

3,212.33

3,212.33

0.00

0.00

5,060.00

68,375.00

68,375.00

0.00

0.00

1,104.00

14,476.00

14,476.00

0.00

0.00

38.00

396.00

396.00

0.00

0.00

263.00

3,555.00

3,555.00

0.00

0.00

0.01

1,000.55

1,000.55

0.00

0.00

339.09

3,830.91

3,830.91

0.00

0.00

877.04

65,819.33

65,819.33

0.00

0.00

921.89

12,245.54

12,245.54

0.00

0.00

4,876.83

55,606.32

55,606.32

0.00

0.00

4,003.00

6,953.00

6,953.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,383.00

53,396.00

53,396.00

0.00

0.00

151,357.77

1,186,613.31

1,186,613.31

0.00

0.00

60.00

520.00

520.00

0.00

0.00

138.46

52,659.86

52,659.86

0.00

0.00

1.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

967,428.72

967,428.72

(ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+5128)

BILANT prescurtat la data de 31.12.2013


Nr.
Rd.

GRUP DE CONSTRUCTII EST SA

Sold la:
31.12.2013

A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZARI NECORPORALE
II. IMOBILIZARI CORPORALE
III. IMOBILIZARI FINANCIARE
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.1+2+3)

1
2
3
4

30173
2527827
-27383
2530617

5
6
7
8
9

227127
2852016
0
362634
3441777

B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
II.CREANTE
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.5+6+7+8)

C. CHELTUIELI N AVANS
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOA
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.9+1
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.4+12)
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOAD
H. PROVIZIOANE
I. VENITURI IN AVANS
J. CAPITAL SI REZERVE
I. CAPITAL (rd.24+25+26+27)
II. PRIME DE CAPITAL
III. REZERVE DIN REEVALUARE
IV. REZERVE
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT

SOLD C

10
11
12
13
14
15
16

31836
1537148
1912542
4443159
105654
477257
1537148

23
28
29
30

120024

34

554283

35
36
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA
37
EXERCITIULUI FINANCIAR
38
Repartizarea profitului
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.23+28+29+30-31+32-33+3 39
Patrimoniul public
40
CAPITALURI - TOTAL (rd.39+40)
41
SOLD D
SOLD C
SOLD D

0
2316067
988441

0
118567
0
3860248
0
3860248

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA DATA DE 31.12.2013


Denumirea indicatorilor
1. Cifra de afaceri neta ( rd. 2+3-4+5+6)
Productia vanduta
Venituri din vanzarea marfurilor
Reduceri comerciale acordate
Venituri din dobanzi inreg de entitatile..
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri
2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie
Sold C
Sold D
3. Productia realizata de entitate pt scopurile sale proprii
4. Alte venituri din exploatare
-din care, venituri
din fondul comercial
negativ(rd. 1+7VENITURI
DIN EXPLOATARE
TOTAL

8+9+10)
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile
Alte cheltuieli materiale
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)
c) Cheltuieli privind marfurile
Reduceri comerciale primite
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20)
a) Salarii si indemnizatii
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala
7. Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale

(rd. 22-23)
a.1) Cheltuieli
a.2) Venituri
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)
b.1) Cheltuieli
b.2) Venituri
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate
8.3 Alte cheltuieli
Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate
Ajustari privind provizioanele (rd. 33-34)
-Cheltuieli
-Venituri

CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL (rd. 13 la 1617+18+21+24+27+32)


PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
Profit (rd.12-35)
Pierdere (rd. 35-12)
9. Venituri din interese de participare
-din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate
10.Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din
activele imobilizate

Nr.
Rd. Exercitiu financiar
2013
1
1,240,009
2
53,396
3
1,186,613
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

520
1,240,529
35,500
10,636
7,579
719,727
0
86,802
68,375
18,427
55,606
55,606
0
0
0
0
262,130
254,086
3,212
4,832
0
0
0
0
1,177,980

62,549
0
0
0
0

-din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate


11. Venituri din dobanzi
-din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate
Alte venituri financiare
VENITURI
FINANCIARE TOTAL (rd.

38+40+42+44)

41
42
43
44
45

12. Ajustari de valoare privind imobilizarile fin si investitiile fin.


(rd.47-48)
-Cheltuieli
-Venituri
13. Cheltuieli privind dobanzile
-din care, cheltuieli din relatia cu entitatile afiliate
Alte cheltuieli financiare
CHELTUIELI FINANCIARE -TOTAL (rd.46+49+51)

46
47
48
49
50
51
52

12,246
0
65,819
78,065

53
54

0
25,405

55
56
57
58

37,144
0
0
0

59
60
61
62

0
0
1,293,189
1,256,045

9. Impozitul pe profit
19. Alte impozite nereprezentate la elementele de mai sus

63
64
65
66

37,144
0
6,953
0

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NETA A


EXERCITIULUI FINANCIAR:
-Profit (rd.63-64-65-66)
-Pierdere (rd. 64+65+66-63)

67
68

30,191
0

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA:


-Profit (rd. 45-52)
-Pierdere (rd. 52-45)
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA:
-Profit (rd.12+45-35-52)
-Pierdere (rd. 35+52-12-45)
15. Venituri extraordinare
16.Cheltuieli extraordinare
17.PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA
EXTRAORDINARA
-Profit (rd.57-58)
-Pierdere (rd. 58-57)

VENITURI TOTALE (rd. 12+45+57)


CHELTUIELI TOTALE (rd.35+52+58)
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:
-Profit (rd.61-62)
-Pierdere (rd. 62-61)

0
0
52,660
52,660
0

ILANT 31.12.2013
Denumirea elementului
A.

Sold la:
31.12.2013

ACTIVE

ACTIVE NECURENTE
1 Active necorporale (ct. 203+205+206+208+233-280-290-293*)

4,068

122,482

3
4

0
0

Active financiare necurente(investitii pe termen lung) peste


5 un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296)
6 Titluri de participare (ct. 260-296)

-27,383

Creante necurente-sume ce urmeaza a fi incasate dupa o


perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912-4962)
7 TOTAL ACTIVE NECURENTE

99,167

227,127

10

276,671

11

276,671

12

227,769

13

7,215

(ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679+4681+468
2+4683+4684+4685+4686+4687+4688+4689+469)

14

Total creante curente(rd.10+13+14)

15

283,886

16

17

9,738

18

Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii,


mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

2 (ct. 203+205+206+208+233-280-290-293*)
3 Terenuri si cladiri( ct. 211+212+231-281-291-293*)
4 Alte active nefinanciare(ct. 215)

ACTIVE CURENTE
1 Stocuri
Creante curente-sume ce urmeaza a fi incasate pe o
2 perioada mai mica de un an
Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari
(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611+473+481+482+4
83-4911-4961+5128) din care:

Creante comerciale si avansuri


(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961)

din care:

Avansuri acordate(ct. 232+234+409)

Creante bugetare
(ct.431+437+4424+4428+444+446+4482+461+463+464+
465+4664+4665+4669+481+482-497)

Imprumuturi pe termen scurt acordate

3 Investitii pe termen scurt (ct. 505-595)


4 Conturi la trezorerii si institutii de credit:
Conturi la banci, casa, alte valori, avansuri de trezorerie
(ct.510,5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+521
2+5213+523+5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292+5293+5294+5
299+5311+550+551+55

Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie


(ct.5187+532+542)

Depozite (ct. 5153+5187+5602)


Total disponibilitati (rd. 17+18)
6 Cheltuieli in avans
TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.9+15+16+20+21)
TOTAL ACTIVE (rd.8+22)

19
20
21
22
23

9,738
417
521,168
620,335

DATORII
DATORII NECURENTE-sume ce urmeaza a fi platite dupa
o perioada mai mare de un an
Sume necurente-sume ce urmeaza a fi platite dupa o
perioada mai mare de un an
(ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:
Datorii comerciale (ct. 401+403+4042+405+4622)
Imprumuturi pe termen lung

24

25

26

76,784

27
28

0
76,784

29

255,315

30

255,315

31

40,735

32

20,991

Imprumuturi pe termen scurt


(ct.455+462+5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+51
97+5198)

33

414,827

Imprumuturi pe termen lung-sume platite in cursul


exercitiului curent

34

19,628

35
37

0
0
0

38

710,762

39

787,545

40

-167,211

41

240

42
43

2,392
0

4 Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)

44

30,191

5 Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold debitor)


6 TOTAL CAPITALURI PROPRII
7 TOTAL CAPITALURI PROPRII ?I DATORII

45

46

32,823
820,368

(ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)

Provizioane (ct.151)
TOTAL DATORII NECURENTE (rd. 24+26+27)

DATORII CURENTE-sume ce urmeaza a fi


platite pe perioada pana la un an
Datorii comerciale, avansuri si alte decontari
(ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+51
28) din care:

Datorii comerciale si avansuri


401+403+4041+405+408+419+4621)

(ct.

din care:

Avansuri primite (ct.419)


Datorii catre stat
(ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+46
73+4674+4675+4679+473+481+482)

(ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+671+168-169)

Salariile angajatilor
(ct.421+423+426+4271+4273+4281)
Venituri in avans (ct. 472)
Provizioane (ct.151)
TOTAL DATORII CURENTE
(rd.29+32+33+34+35+36+37)
TOTAL DATORII
ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL
12 DATORII=CAPITALURI PROPRII
C. CAPITALURI PROPRII
Rezerve, fonduri
(ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+

1 1391+1392+1393+1394+1396+1399)
2 Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)
3 Rezultatul reportat (ct.117-sold debitor)

36

47

CLASIFICAREA CHELTUIELILOR DUPA NATURA

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA DATA DE 31.12.2013


Denumirea indicatorilor
Venituri
Alte venituri
Variatia stocurilor
Productia imobilizata
Consumuri de materii prime si materiale consumabile
Cheltuieli de personal
Cheltuieli privind amortizarile
Deprecierea imobiliz?rilor corporale
Alte cheltuieli
Costurile finan??rii
Profitul naintea impozit?rii
Cheltuieli privind impozitul pe profit
Profit sau pierdere din activit??i continue
Profit sau pierdere din activit??i discontinue

Profitul sau pierderea exerci?iului

Nr.
Rd.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Exercitiu financiar
2012
#REF!
#REF!
0
0
#REF!
#REF!
#REF!
0
#REF!
0
83182
6808
0
0
76374

TA DE 31.12.2013
Exercitiu financiar
2013
1,240,009
53,180
0
0
773,442
86,802
55,606
0
340,195
37144
6953
0
0
30191