Sunteți pe pagina 1din 3

Statistica : studiul fenomenelor de masa

Cele 7 intrumente statistice: fisiere de culegere a datelor , grafice , histograme , diagrame(cauzaefect) , diagram PARETO , diagram de corelatie , diagram de stratificare.
Repartitii discrete : repartitia Bernouli (cand n revine) apare cand analizam un esantion , distributia
Hipergeometrica (cand nu se poate reveni) , distributia POISSON (se aplica la fenomene rare)
Repartitii continue : trebuie sa reprezinte desitatea de probabilitate
Distributia hi patrat : apare cand avem n variabile , fiecare cu o distributie normal care are
parametrul 0 ; suma patratelor lui Z defines hi patrat
Distributia STUDENT : apare cand avem 2 variabile, una cu repartietie normal si cealalata cu
repartitie hi patrat ; seaman cu cea normal dar este mai aplatizata.
Distributia FISHER : apare cand avem 2 variabile , fiecare avanad repartitia hi patrat si un nr. de
grade de libertate.
Repartitia liniara:
Distributia parabolica:
Indicatori statistici: tendinta central (TC) , variatia (arata intervalul in care se modifica valorile) ,
forma curbei.
Tendinta central poate fi reprezentata de medie , mediana si modul ( M, Me,Mo) ; Ma-putine valori
pe un interval limitat ; Mg-se foloseste cand valorile au o tendinta ; Media patratica cand valorile
sunt date fata de o limita ; Media armonica - cand rezultatul este impar cu valoarea initiala ; Me
valoarea de la mijlocul interval , gandire statisticaului ; Mo- valoarea care apare cu frecventa cea mai
mare.
Gandirea statistica : gandirea comuna considera ca orice fenomen are o cauza , ca nu exista variatie.
Modul de gandire : o structura dupa care gandim
Statice : (STA) fenomenele se petrec mereu la fel , gandire liniara .
Dinamice : (DIM) starile se modifica in timp dar evolutia poate fi aproximata prin nijte ajustari liniare
, gandire neliniara.
Entropice : (ENTR) starile se modifica , dar cu o probabilitate cunoscuta , gandire determinista
Stocastice : (STOC) toate variaza , gandirea statistica
Legi ale gandirii: Legea numerelor mari , Teorema limitata central.
Legea nr. mari : Cu cat esantionul creste , cu atata (x cu linia deasupra) se apropie de miu si S
Teorema limita central : Daca un process este alcatuit din mai multe activitati , fiecare activitate
are o alta distributie , daca intregul proces are o distributie normal.
Estimari statistice : determinarea volumului esantionului (apare o eroare intre valoarea adevarata si
valoarea calculate prin esantion ) , determinarea probabilitatii de realizare a unui fenomen ,
verificarea ipotezelor statistice.
Estimarea gradului de incredere : determinarea intervaluilui pentru care o ipoteza este adevarata.

Verificarea ipotezelor statistice: Ipoteza(o supozitie pe care o facem cand privim un element statistic
; la o valoare sau o repartitie) . Verificarea ipotezei se face utilizand teste statistice (pt. verificarea
unui indicator statistic => teste) neparametrice , verificand daca ipoteza = alpha , pt verificarea unei
repartitii se folosescteste parametrice.
Testarea unei medii : cand esantionul este mare ( >30) rezulta distributie normal , cand esantionul
este mic (<30) rezulta distributie student.
Testarea diferentei mediilor : cand vrem sa demonstram ca doua multimi sunt identice
Teste parametrice : verificam daca o distributie corespunde cu o distributie teoretica ; teste: hi
patrat si KOLMOGROV.
Testul GRUBBS : elimina valorile aberante
Legaturi probabilistice : intre 2 valori , y si x , pot exista legaturi ; legaturile pot fi sigure
(deterministe) ; cu o anumita probabilitate (probabilistice)
Elasticitatea : arata sensibilitatea variatiei unei valori y in functie de valoarea x cu care este in
corelatie ; poate fi 0 cand se modifica un factor si celalalt nu.
Serii cronologice: Pentru tendinta se pot folosi mai multe metode de ajustare: ajustarea matematica
, ajustarea mecanica(diferentele de diferite ordine sic and diferentele sunt egale , ordinal descrie
gradul curbei) , metoda mediilor mobile (se face trecerea de la valoarea x din seria cronologica la
valoarea medie;daca seria este para , se fac mediile de ordinal 2).
Controlul tehnic : verificarea pieselor care se relaizeaza , dar si a lucrarilor tehnice ; controlul
total(verificarea a tuturor etapelor din procesul de productie) ; controlul statistic (verificarea
produselor folosind conceptele din statistica) ; controlul integral (verifica toare produsele
[control100%] mai lasa defecte) ; control 400% (elimina toate defectele). Cel statistic se poate
aplica la receptia materialelor , pe fluxul de fabricatie sau la expeditia produselor finite.
Control de receptive : pt acest control se iau in considerare riscurile ce pot aparea ; acestea sunt
descries in caracteristica operative (arata legatura intre functia defective si probabilitatea de
afectare).
Controlul pe fluxul de fabricatie : (succesiunea de operatii din care rezulta produsul) acest control
urmareste piesele care sunt fabricate la o anumita operatie.
Capabilitatea utilajelor : capcaitatea utilajului de a realiza piese intr-o anumita toleranta
Efectuarea prognozei cu metode statistice
Prognoza = studiul facut prin evolutia fenomenelor in viitor. Elementul fundamental este timpul : de
aceea majoritatea metodelor prognozei folosesc serii cronologice.
La nivelul intreprinderilor se fac prognoze economice(evolutia cifrei de afacere) , prognoze de
marketing (evolutia cerereii , evolutia pietelor ) , prognoze tehnologice (evolutia caracteristicilor unui
produs) , prognoze sociale (evolutia fortei de munca).

Metodologia prognozelor implica urmatoarele etape: se stabileste tema prognozei , alegerea


metodei dupa care se face prognoza

Metodele se clasifica in functie de lagatura dintre viitor si prezent : metode explorative pornesc de la
datele cunoscute in prezent (defines un anumit viitor) , metode normative pornesc de la un anumit
viitor dorit si cauta un drum care sa lege prezentul de viitor , metode intuitive se bazeaza pe
capacitatea omului.
Desfasurarea prognozei: se cauta informatii pentru a fi prelucrate (banci de date) , se realizeaza
prognoza , se determina probabilitatile cu care se va realiza prognoza.
Pe termen scurt se foloseste : Lanturile Markov (succesiune de stari , fiecare stare are mai multe
componenete)
Produsul : reprezinta un bun material obtinut printr-un proces de munca si care satisfice o anumita
cerinta.
Caracteristici tipologice : sunt commune unor clase de produse , descriind functile principale ale
produselor.
Caracteristicile calitative : diferentele dintre produse ce apartin unei clase sunt date de
caracteristicile calitative , care descriu particularitatile produselor.
Caracteristicile de baza : sunt acele caracteristici care au rol direct in functionalitatea produsului si
care se pot estima in momentul cumpararii.
Nivelul tehnic este un indicator global al calitatii exprimate prin comparatia caracteristicilor calitative
ale unui produs cu cele similar ale altor produse fata de care se face determinarea.
Nivelul calitativ este un indicator global al calitatii exprimat prin comparatia valorilor caracteristice
calitative ale unui produs cu ceerintele specific pentru acesta.
Fiabilitatea : reprezinta aptitudinea produsului de a functiona (in conditii specificate) un timp dat ,
fara a se defecta.
Defectul : reprezinta pierderea unei functii a produsului si el constituie o neconformitate.Dupa
gravitatea lor pot fi : critice , majore , minore ,secundare .
Mentenabilitatea : este proprietatea produselor de a-si restabili buna functionare intr-o anumita
perioada de timp.activitatea de restabilire a bunei functionari se numeste mentenanta.
Disponibilitatea : este aptitudinea produsului de a indeplini functia specifica sub aspectele
combinate de fiabilitate si mentenabilitate , pentru un interval de timp specificat; se obtine din
combinare fiabilitatii cu mentenabilitatea.