Sunteți pe pagina 1din 16
ee PEMIA REPUBLIC POPULARE ROUTE STUDII SI REFERATE PRIVIND | ISTORIA ROMINIEI Spe tenis De inter» ie cl Yer cm B00 eae de ere ops mye citar eae BA oun probit ge cae vreau 8 par in diculieprvegte one D opis ostinaror burghest im cistinen ardneases, nea pe eof Wr A Gramads i tratezi in cateva zl de pag. Prciae od ori la © cae auton se relers stale aor itor prope ns kale we po Wei care au prezctat sou" rivind chest fracas (Mane cand este vorba si combatem itriograia bengal sam, ia [green conceplia buryices asapra anamitor probleme, cal ocesa Dirge i In psn yom. care ret distal consepin else dom BP nani, ric de tendentos sf de gest priveasearelesituatia (dni G7 prea anuiul 1907, nu eso ipsit de interes wri fle cum Deiat duryberin onsoliares anol pitud de propeetart alc, aed Ge ciaburtsi cum lptaw mosis impotia eiesvr ating se depall Ge propiite. Voi cla un exerpin: un constr, AD. Tolan, Tien um arto in saul Cpa’, intl Ce tu e pers”, Ceea ce mi (ea permis dupa coneyia acest exploattor. lune! cand se discal Iafosrecare fli trebviaw sa ie date fran, upd ce Ui sede Coan, ch oh se punt micar in dsufc pina! peopiti Pes aarle vem tani loa dele reacinare ale dcrinarbe _cavei dominant, cir sub fra noe campani de pest Bde axcea tonsltaves principteor sare tm chestuncn combate’ | serie burg ts rota réneaxi se impnes, mat ales ch i sdemascte gi combilute de tov. 1. Gramadi, aparule in jor ala 13 fost cometate si depres evita 1, Coraci (Cj), ec dup care, in ina, Sie Irn 3 Aces RR Ao a Rol “conclu la desbter DESPRE POPORUL FAUITOR AL ISTORIEL IN UNELE PROBLEME DE CERCEPARE DIN DOMENICL STORIE hoNisTEt rs nae Pelerat i cafe, intrivn cuciht asupritori si asuprisi, se flow intrun es on es eo me Iasele populare nu au fost liberate de exploaiare. 2 ee saan cera torre ete eo ae SS ees esc a! Ses ect: aes ovoWt rAveron aL. stort ws ol steer sd mina inka ar afl tas eit. conn Se rar hat es bag Bch moat nn cs er ae Foren pr a a a oa Peli seve sir an re eee east a Pe certo ctag ee et era i pepe Bee Ronin sepa or ces es me OF ckse we aa does Vs Pierrot ptr ita oe eth i ci! In Moko su in Vain I stint re pana ‘ nla ot ns Yai ete et vt i Se ete ts tsp cv 9 sore es en Sai Spa palit, : Be Turestepoporul munctor di RPR. prin eva oes ee oat cco en os orn Pe ps ae cin goat aa ness nce» ween D) iferitetor epoce. Nemultimst mai dus si visitez monumentcle. dar nm voit BREN = Tupiattotodats cu clan pentru a-sapica lhertatea ameninfa B) descoperi wn vestigia din tumea trecuti monumentele lipsesc 1 MA infore: Begiunite romane ce vencas si 9 fngenanche Beet ts irnba i Viteratura de astie!! Aicia mi cuprind tiori de gilalal Be Stpusl de citce imperiul roman, Dacii — sclavi i plebeleni — s.aw eat pt nee st dered etre Perec a spd nee ce i AHrancess, ialisnit.. insi au adevirate gramalici romtnesti Site fost plerderite Romaniloc in ura rizmeritelor din 143 54 157-058, See eovrees ft dou deo smasher’ icchecls Oe Bie Cronicarut Tiii Rominesti. Const. Cactacuzino-Stolnicul, varbind Peesiatine, do o suini-de idei luate fri nici un sistem de la strink gf Bemeespre Tupia dusi de citre populatia de pe teritoriul {Sri noastre Impo- prin urmare nu-i gisesc nici un caracter original, z ie clit se Sat roinsmal? Unde srt cau pentroca si fae 9 eo cei) chistes! weosee i as acne “ee exci de geil romin? a Peete supra Romane. i sac Antonin (enpira. del tind Din otinplre mnt print intro i gritranfarmatoc 9h de oda ee ees: Bcd nai tame Vd oun tne, ce nu vdzuse In oop ad es ee: jot Sense — cus Mas erosion, pores iu total tains ce jrgnnl clots MMMM cof alg dlrs carer pes motrve aioe [Be wade ra taints acd Ronin sin © rte sao enone Bitoeave — cx icurivle nara imperil le ppt ee nse “fomolté modern, tn si de Algerie trancotaanreccessi, Inep igeeden ater Dll mom et ison vests £1 ites ft coli de frame Ge sub san un isrument co ice Hu, tse pune a cn Mali de amen se indanttnpejrel si sks stats sagt ie blade tama. Ochi mi se decid; o majoratate tnicoga se dss i In Pl, opal at hte Sr de bs a al pla Date rdeagse’, area nsealinaptagey ura sa opearervecine, Eveinentoe din membre 170) de ple "el westenInbucrtore cA ajator aa vert Ros morta Dace io Pleat cu wi $1 more pins fee cu proach, Brigid asia, Msc cen ss spat’ asaya ‘arcer ve Dalat, eau urmat alte tape care su tat forme ft mal ial Desa “Taka poor nctva jul cman si absburie fot dd i oman porte vce Dlg, maga plone, a acd fora piri mate camasie lta pene depen “als de viorite de In Vass, Calugorenl ley si stsitl tragic det (Ginpia Turn, aceasta ve davrete tpt ch Dia nenercie, Mid I rep iiodate—aga cary als revcaionarl denoseat N. ieaaaee 5 hin popor sh umai in popor ea odearata Ia paler, adel ns rt oa Settee pr te ey ie Sie ct oe Bee etl ce tee, eke Reece mete cr ccs oer a kon sand ol Baars. syne N Davee 3 iol tenn nt = Che ete on cas mae 8 frinies lupiei poporului pentru a pune capit impilirlor,siriciei 8 cine ree Revolutia sovialisté este calitativ deosebiti de toate celelalte revo pa rt SP na myOrore: BA head. RPA, wth 9 te Bes Mtl dn cin) amor remem, ee Boole “mur. Clana macouy ats ego eg Gurl i 34 conduct ade lame de comet a un ma Peis 4 dtr pin revue ends ere ed fsa Pte opr, st inate ‘incl el erie ak eal fe 9 pe capt erie! export «nl ce am, A eal Gis! minors rise serch ss lps cn al are tae Bemace roclsonna pe cae comnts nota pat sat Pesind mci de soidarzre glo vine mascior rtm Marie Bgl ale cls! rancor din prs sna ne ese mal Boece i point dia i, sonora! va pla oe ie cpa face rad ogra inp argu opr mals ete pe dence ten Bictndese de conde ere daehit de aor ale le BBE th or oe hte gsaas Aros Soviet Bie cs dot drs is veces aa Bt de Swon in derives soot vgn teal a fis mosses cna monica» tomer ses roche means Belt. cx seme tigi clan nse cine mune be teens etc int vhs ce os ee es cet rns ys st conn PCR, ute gua Bere scenes uta abut token ae tan eget cir copsice over a to ite te Barn toners pred st ects 20 shone 147 5 Bipecarats eye Para Ronis Be eee Paria Comet nonn win ws ed Bein nt yosthle dat nyc cs ws stn ty oe es BE dees vrs ersten ycpeiene PUSS oe Bahn afin nie po msc onour siti at mat EN cee, Sern estas ys reaps ae Marie recaps fis monenew nova So evn Ms ep MPa ise pari xi ase sis cduct peer ti In sietal ine Hert oetircite te expartsts revluionars = mascior spate Zatobiodpulcea pollics a moserini gi burghers popors) mun Blo conus de partidal comunigior a trecat 1s comszuvea consents a Pesletil socialist, Poporal munsitor in patria nostra a vert ane ‘onsrucorl vii sale no. 5 Munca sills poperta pees ssa, pent asigurarca sats ok In saa anc tine mami SE ule Pa ff, Art Uns ae te anal ats pc cetn at orc ee =o te Hdecsdh de tn etclom, tn runcds de iailstht. crestoae fp ir se ia mod coos op Seep ; tees Palen pols Inf-un regi In care comer mune, eer ition latelorexlotatosre sal imperitisloe stain desfageary de pl, munarlcesend de mur ce pate le elite are copa nai malt un arco de mad fe a : pid crea 70% dn manuel tal al monconlo uni ns aac or ai indie au fst ater n necere sais, na eotrad » ps aber cies it eit oclitica olin murda al aplicate Im produtie. Neral tn tel trestre ate anal 1958 a re se aug’ mumeroae inven Bite, erganizaren coptasta 2 ours se spring pe ci mei -Oryanizareacomunisté 2 mil soca, spe cre salma rl pas ~ ne iat Lenin ~ se spins — 31 on ot al mall, ow alt Seva spin msi alt “ thier & elo ce ‘ aterea creators poporta, at deo), , street weemurleacclea — a spus fe socials repreciola 9 relodS»incercali de costae Secolt rept singut Bunt ca ozs activ crentoae a. milioaelor de came al DBE rah eat to seam. Aci soar popoarcor sl a stael espe intrecerile scaliste, V. 1 Lenin ats ed sol UN tsa cori. i, mnt ales 7 neil cid, ma entrar posiitaten pentru aleagerca maori clot alle ale cer ce munes Mucor iran, care conse arena nei activi tn cae of se poath masta, “Tra Misa i fc8 sarc fabric swag mine g drumon de fe ‘pede in cate si apard Ya veld talelee ce 296 favor entins — 9 pecate capitalism Fe apse, 1 cu mille i cu rlioanele™ Stee ace sy BS ee es icy Sates con ma an es a ea $i lnflorirea patrici, ater. ne cere acer st oe nae pigeer so neten aa 5 oes es bs In realizarea aceslorsutcini un rol tnsemnat revi oper ‘are matistlennist a camenlor meni. “a ‘Avind dept sarcind cenaid sh dervSle eroigmal_poporuat ries istorie ste rolul pardulut marsistninist cm tnemalor gp educator al poporalut murstor st organizer al leplel peten conte “ccalismutul,cerecafort din domeniat sine store pa lot al Intreaga for putere de erefie In sjba Formal contin socal, elie ‘irl cominise a tineretulu ga camentor muss In genere Taping férd preget inpottvs isorogratici burghere, a coneepi | eactionare care manifests dusminle Tals de popor, sacina neat Istoriclor, ele ca prin ccretiie cele Inceprindem, prin sui pe cae 1 toler, rin lecile ce Je pred, st itirim sl sd dervolim In poor cans Torte se, icredere In incpuiztiln em pater craft ea constr scialivm in frta de neinvie pe care 0 repeal we Ate de nezirancinat Gnie partis, gover sh popor Parlicpind activ Ia cea mai mare fevoluie pe care 0 ure poporal muncitr din tara noasra, si ne dove srednici de a sduce ie rbuia ce 0 dato eroise! clase muncitoare care are menioa ists dea se clibera gi lolodatS de a eliera pent totdeauna tniregul ppot | Munctor de orice exploatare $\asupie 8 WHEAPERK eW PRoCESUL DE YoRMANE st_wEzvOLTARE ‘Av CLAsHL MUNEONRE St MyCKIIT MUNCITOREST! Naslerea si devoltarea capitaismalul au insemnat in aclas He #1 dezvliarea cased muncitoare, adic a acelei forte sociale FE Istonieeple ments fie groparal capitalism, Ink nner deo) rt in fr mes Bd te pte cx mie ~ inne 2 weed pe pa Bie de muna. Dor tenis protien he mt ek a elit bart once sec evee o 6 eelet motte sin iare cpt (Ss tose wkend He vce iS rte: Sena rot ate ees ssi 5 Secrecoatleta” A gin stele repcste ale nce roel, care constau de pid tn. conundanen produit de micari captain ca posuetin de mirarl in goer do Beaten ara ci produtia de mitra exist depts in adam Bibtvsoele els, pecum stn arte puis in evista Stud” wort Bese steliere manacaree dio scl al XVULta, ca do ual Baise. igvoradare yal ci exstou ye noi multe neler de man ctor tn care sues ca sigwats ce {orarl bag care ma poste Bisel cu octal ster, In analiza apart derolsri capa Bi tetuieacocdsi,oatejedeowia proces de dewoltare a ae Bi atacart copie, gica emare prceul despite a manitorual Sart ce yosll mierda prone ear pnt» pate ee essing aera x posts, fats st mash oo wn tip Bi recat ee crt hog Fre Lanutiea ses po Bi eaten puis coosse core concen cae aptet polar fn fara mast Ta conte decompuneit ewan apie gi der Patna tea ta pl lpt a exser inorce plait Bere ck sie: err due lps geen. Murcer sate Giveccssth pices eequszaula sale programa i pare si rel onar de ask ‘De scence ple $ran gist expimarea In protest os cetvigae soe mgt sta dae ale lteter in plese. Cu tole seta chiar pin apt x exe Maal pri i orm Vai La are pl pe wee Sibscl Tre Romiae mpeg ead taps RS eee