Sunteți pe pagina 1din 1
POLITICA _ Bucuresti, orasul neiubit 1) Gum sa iubesti acest oras pe care propriti sai locuitori nu-liubesc? pentru ca sabia sd mu-l tie, et nu prives, e nu vad ea oragul or se destrama ‘sub oohit lor de ze gi zeci de ani. Vid in deptrtare turnul Catedalel sit indus ince A apdrut de mult timp ca tun gra) gol, dar iat ca acum echiurle salese ump iar scheltul uy, dar in Dresionat pin marimes sa, devine incet Incet ceca ce va rimine ‘Inca sand in pelajl Bu- curestcan.Povestea I? Nu fw ene acoen a tne clo Potnije sau a une trl, tort unui org Inte 5 Al locuitorior azcstuia de ul pentru ot sabia st nu-1 tae, elma Prive, ef au odd ef oraqul lr se des {fama sub oc lor de 2c 91 2ec dean fncere shafts motel acest compar lament. Intron oy tances medi, des tal de nestdgior, precum Limoges, pe care cunose bine in eare muse plese sites Incr rumoose Aistrgeres une case cu frese Inserse pe Ista mo- numentelor storise a ‘tnt controverse, dei Frese au fost conservate, far casa ni) mat pstra iciun farmec. $1 nit pot fumaraprotesiele de amploare ce apar ln (ara fea a cea ma ric incercare dea distruge sau movies tn pes fllar, decoral interior al unul monument istoric, chiar dact acest ¢ shuns in main private ste, a peesunes protecorlor monumentlo itoree, un ‘mir care a eumparat una dnte cele mat frumoasehotelus private din Paris «tre a oe es eres ee eee tc pc necarars as ban gi, but st enunte la piscina subtrana la acu. areal de la subsol gf la unele ditre re re ropes! Nu tds cand i ase cto a mana a a aa 3 lig gust cot alprinaror protein, feo ce price pop aa ar Bucuresti! port ls un nivel for msams DAN PERIOVSCH DACA APAR MANIFESTARI NEPLACUTE. Politica din Romania este exact ca lterele mici dep produse sau reclamele de la televizor, unde, in fn dupa ditamai minciuna, o voce zice ceva cu vitezss inism, in aga fel incat s& nu intelegi nimic (decat e eventual trebuie s4 consulti doctorul). pronunjat semnele voinget de distragere entra dlsragere (ays cum a fost distr 8 frumoass cast din eentrul storie, de ga Atenes, i nlcuitl cu un teren an pln de mura fra se ti de ce) $8 tle delisiri imobie in perio! sbandona te, drumurlImpracticabile,sminat pt bliedefectuos). In acest nauragia ran, ‘lutim zadarnic un colac de salvare de sare st ne agatam, Totuy, act sau acolo, restauraren unel case tice, buna plstrare a unl mize arta ef exist onment care gta si-s es. pecte trecural, adie st se respecte pe ei Isis eu it pling. Probable se sit sing. problema: cum se mt punzitori tn cel mai ‘alitatea vit and deat tat, sh contribuie acy a ‘erea acesiuia? Nu Te glsee nici ict aceea 2 une legisla imp