Sunteți pe pagina 1din 3

S.

C Comranado SRL
Nr 6 Din 14.01.2015

CEZ Distributie SA
C.E.J-OLT
Nr.inreg. : ..

APROBAT
APROBAT
Director SC Comranado SRL Director RED Departament DCO-OT
Ing Petre Combei
ing.Ene Nicolae

VIZAT
SEF CEJ OT
Ing. Ilie Vasile

VIZAT
VIZAT
P.E MT-JT Municipal Dep Expl RED MT-JT
Ing. Petcu Marian

P.E. MT-JT Scornicesti


Ing. Marius Dobrescu
P.E. MT-JT Corabia
Ing. Gabriel Bitoleanu
P.E. MT-JT Caracal
Ing. Florea Sarbu

PROGRAM DE LUCRARI
privind executarea lucrarii : Integrarea echipamentelor de automatizare a distributiei din reteaua de medie tensiune a
CEZ Distributie in sistemul SCADA judetul Olt
Nr.
crt

Denumire operatie
( Lucrarea de
executat)

Perioada de
executie
zile

IGVR st 161 ax LEA


Caracal Sud
Demotnare cutie de
comanda
pentru
pregatire integrare
SCADA

02.02.2015
Ora 11:0012:00

IGVR st 244B ax LEA


Caracal Nord
Demotnare cutie de
comanda
pentru
pregatire integrare
SCADA

02.02.2015
Ora 13:0014:00

Instalatii ce se vor retrage


din exploatare si se vor
aduce in S.L.P.
Pt.executie
de lucrari

Ca masura
NPM

Echipamente cu ajutorul
carora se realizeaza
separatia

Document
de lucru pe
baza caruia
se executa

Deschideri
de
traversari/
subtraversar
i de instalatii
electrice

Coordonatorii
lucrarilor si
Unitatea de care
apartine

Sef Lucrare si
Unitatea de care
apartine

Executantii
Lucrarii
(operatia) de la
coloana 1

Admitent CEZ
Distributie

Obs.

10

11

12

13

AL

AL

1.CEZ:P.E- .
Ing..
2.SC Comranado
SRL
Ing.Andrei
Ciobanu
3. SC Energobit
SA
Ing. Gabriel
Rezeanu
1.CEZ:P.E- .
Ing..
2.SC Comranado
SRL
Ing.Andrei
Ciobanu
3. SC Energobit
SA
Ing. Gabriel
Rezeanu

Sef echipa
SC.Comranado
SRL
Militaru George

Radu Alin, Costi


Baca

Sef echipa
SC.Comranado
SRL
Militaru George

Radu Alin, Costi


Baca

P.O.-P.E
..

P.O.-P.E
..

KTR st 14 LEA 20kV


Draganesit
Olrt
derivatia Tufeni
Demotnare cutie de
comanda
pentru
pregatire integrare
SCADA

03.02.2015
Ora 11:0012:00

IGVR st 244B ax LEA


Draganesti Olt
Demotnare cutie de
comanda
pentru
pregatire integrare
SCADA

03.02.2015
Ora 13:0014:00

KTR st 142 ax LEA


Potelu (DEN. NOUA
GVR 6.349)
Montare cutie de
comanda
si
integrare SCADA

04.02.2015
Ora 11:0012:00

KTR st 81B ax LEA


Studina
Montare cutie de
comanda
si
integrare SCADA

04.02.2015
Ora 13:0014:00

ax
LEA
Studina

KTR st 284 ax LEA


Corabia
Montare cutie de
comanda
si
integrare SCADA

05.02.2015
Ora 11:0012:00

ax
LEA
Corabia

KTR st 13Corabia
derivatia Vilcovia
Montare cutie de
comanda
si
integrare SCADA

05.02.2015
Ora 13:0014:00

Corabia
derivatia
Vilcovia

x LEA
Potelu

AL

AL

AL

AL

AL

AL

1.CEZ:P.E- .
Ing..
2.SC Comranado
SRL
Ing.Andrei
Ciobanu
3. SC Energobit
SA
Ing. Gabriel
Rezeanu
1.CEZ:P.E- .
Ing..
2.SC Comranado
SRL
Ing.Andrei
Ciobanu
3. SC Energobit
SA
Ing. Gabriel
Rezeanu
1.CEZ:P.E- .
Ing..
2.SC Comranado
SRL
Ing.Andrei
Ciobanu
3. SC Energobit
SA
Ing. Gabriel
Rezeanu
1.CEZ:P.E- .
Ing..
2.SC Comranado
SRL
Ing.Andrei
Ciobanu
3. SC Energobit
SA
Ing. Gabriel
Rezeanu
1.CEZ:P.E- .
Ing..
2.SC Comranado
SRL
Ing.Andrei
Ciobanu
3. SC Energobit
SA
Ing. Gabriel
Rezeanu
1.CEZ:P.E- .
Ing..
2.SC Comranado
SRL
Ing.Andrei
Ciobanu
3. SC Energobit
SA

Sef echipa
SC.Comranado
SRL
Militaru George

Radu Alin, Costi


Baca

Sef echipa
SC.Comranado
SRL
Militaru George

Radu Alin, Costi


Baca

Sef echipa
SC.Comranado
SRL
Militaru George

Radu Alin, Costi


Baca

Sef echipa
SC.Comranado
SRL
Militaru George

Radu Alin, Costi


Baca

Sef echipa
SC.Comranado
SRL
Militaru George

Radu Alin, Costi


Baca

Sef echipa
SC.Comranado
SRL
Militaru George

Radu Alin, Costi


Baca

P.O.-P.E
..

P.O.-P.E
..

P.O.-P.E
..

P.O.-P.E
..

P.O.-P.E
..

P.O.-P.E
..

Ing. Gabriel
Rezeanu

KTR st 78A ax LEA


Corabia
Montare cutie de
comanda
si
integrare SCADA

06.02.2015
Ora 11:0012:00

10

KTR st 31 ax LEA
(DEN. NOUA SEP
6.217)
Montare cutie de
comanda
si
integrare SCADA

06.02.2015
Ora 13:0014:00

VIZAT,

COORDONATOR LUCRARE
P.E-MT-JT Municipal
P.E-MT-JT Rosiori
P.E-MT-JT Videle

ax
LEA
Corabia

ax LEA

Intocmit,

COORDONATOR LUCRARE
Prestator : SC Energobit SA

Ing. Rezeanu Gabriel


SC Comranado SRL
Ing. Andrei Ciobanu

AL

AL

1.CEZ:P.E- .
Ing..
2.SC Comranado
SRL
Ing.Andrei
Ciobanu
3. SC Energobit
SA
Ing. Gabriel
Rezeanu
1.CEZ:P.E- .
Ing..
2.SC Comranado
SRL
Ing.Andrei
Ciobanu
3. SC Energobit
SA
Ing. Gabriel
Rezeanu
Prestator Extern

SGS Romania
PL Teleorman

Sef echipa
SC.Comranado
SRL
Militaru George

Radu Alin, Costi


Baca

Sef echipa
SC.Comranado
SRL
Militaru George

Radu Alin, Costi


Baca

P.O.-P.E
..

P.O.-P.E
..

Manager Proiect Local DMC