Sunteți pe pagina 1din 3

Evaluare

1. Conceptul de evaluare
2. Operatiile evaluarii
3. Functiile evaluarii
4. Strategiile evaluarii
5. Metode si instrumente de evaluare
6. Prevenirea erorilor in evaluare
5. Metodele sunt clasificate in doua mari categorii:
-Metode de evaluare traditionale
-chestionarea orala
-lucrarile scrise
-lucrarile practice
-probele de evaluare (testele de cunostinte)
-observarea comportamentului elevilor
-Metode alternative de evaluare
-portofoliul
-proiectul
-autoevaluarea
Chestionarea orala consta in adresarea de intrebari de catre professor la
care elevii trebuie sa raspunda oral. Prezinta avantajul ca profesorul poate
adauga intrebari ajutatoare sau suplimentare de natura sa il edifice asupra
pregatirii elevului.
Precautii ale utilizarii metodei: profesorul trebuie sa respecte cerintele unei
bune intrebari (clare, scurte, sa nu contina cuvinte necunoscute, sa nu solicite
cuvinte monosilabice, sa nu sugereze raspunsul, sa nu contina ,mai multe
intrebari intr-un enunt, formulate corecr grammatical, differentiate in functie de
elevi).
Profesorul trebuie sa-si pregateasca din timp intrebarile astfel incat sa
adreseze tuturor intrebari echivalente ca grad de dificultate. Profesorul trebuie sa
fie atent sa formulize el insusi raspunsurile in locul elevilor si in general sa ofere
prea multe informatii inutile.
Lucrarile scrise pot fi sub forma extemporalelor, tezelor semestriale,
lucrari de examen.

Prezinta avantaje: ofera posibilitatea elevilor sa se concentreze asupra


formarii raspunsului intr-o maniera corecta; profesorul poate reveni si reciti
raspunsul. Se pot face comparatii intre lucrarile aceluiasi elev pentru a se
constata progresul. Ele consuma putin din timpul elevului dar nu si din timpul
profesorului.
Lucrarile practice: executarea unor operatii si actiuni specifies unei
anumite profesii in conditii de lucru reale sau asemanatoare cu cele din viata
reala.
Precautii: profesorul trebuie sa se asigure ca elevii cunosc cel putin
theoretic operatiile, ordinea lor, cerintele; Prof se va asigura ca elevii cunosc
criteriile de evaluare a activitatii practive pe care o vor desfasura (uneori elevilor
li se ofera fise de apreciere). Prof vor oferi elevilor inainte de lucrare instructiunui
de lucru si vor fi stabilite momentele; prof va analiza impreuna cu elevii calitatea
lucrarilor practice.
Probele de evaluare sunt compuse din mai multe sectiuni
-date de identificare (tema, data, disciplina)
-obiectivele operationale care vor fi evaluate si care vor fi de diferite tipuri
1. Diagrama a obiectivelor itemi
Pentru fiecare item se fac 3 precizari: raspunsul considerat correct; punctajul
maxim acordat; criterii de acordare a punctajului.
Tipuri de itemi:
1.Itemi obiectivi: cu alegere multipla(grila); de tip ; cu alegere duala
2.Itemi semiobiectivi: cu raspuns de completat; cu raspuns scurt; cu intrebari
structurate
3.Itemi subiectivi: tip rezolvare de problem; tip eseu liber; tip eseu structurat
Ex: 1.Itemi obiectivi -Alegere multipla (incercuieste raspunsul corect)
-1) fiinta cugetatoare
a.Aristotel
2) animal social
b.Descartes
-cu alegere duala (Adevarat si fals)
2.Itemi semiobiectivi cu raspuns scurt: O enumerare
-cu raspuns de completat
-cu intrebari structurate
Metode alternative
Portofoliul: este o colectie de documente scolare care pune in evidenta
activitatea desfasurata de-a lungul timpului de catre elevi, tipuri de lucrari,

competente profesionale, aprecierile pe care le-a primit. Continut: teste, lucrari,


referate, fisa de lucru, chestionare.
Proiectul: o lucrarere, analizata individual sau in grup si care presupune
desfasurarea unor activitati de cercetare si investigatii personale.
Cuprinde: sinteza bibliografica, ipotezele rezultate, organizarea lucrarilor.
Autoevaluarea: consta in atrenarea progresiva a elevilor in discutii cu privire la
calitatea propriilor raspunsuri sau lucrari. Prof stabileste cu elevii criteriile de
apreciere obiectiva a raspunsurilor apoi le cere elevilor sa aplice aceste criteria in
evaluarea raspunsurilor colegilor si ale propiei personae.Vizeaza : cunostintele
accumulate, progress individual, calutatea rezultatelor abilitatii de comunicare.