Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL SNTII

AL REPUBLICII MOLDOVA
INSTITUTIA MEDICO SANITARA PUBLICA
SPITALUL RAIONAL CRIULENI
str. Stefan cel Mare 1, MD-4801,
r-n Criuleni, tel: 0-248-22136; 0-248-20347; 0-248-22241
nr.________din__________

Catre
Decanul Facultatii de Rezidentiat si
Secundariat Clinic USMF N.Testimiteanu
Dr.hab.st.med.prof.univ.
D-lui Valeriu Revenco.

Administratia SR Criuleni solicita cu respect incadrarea la stagiu practic in


sectia pediatrie al institutie a rezidentei Departamentului de Pediatrie anul III.
Grupa 302, Cernacovschi Mihaela.

Director IMSP Criuleni