Sunteți pe pagina 1din 7

Consiliul Consultativ pentru DISCIPLINE TEHNOLOGICE

Data 17.02.2015

FIA DE EVALUARE

A ACTIVITII PROFESORILOR de DISCIPLINE TEHNOLOGICE


N VEDEREA OBINERII GRADAIEI DE MERIT - 2015
(NU SE PUNCTEAZ ACTIVITI FR DOCUMENTE DOVEDITOARE!!!)

Unitatea colar _________________________________________


Candidat ________________________________________________
Funcia ____________________________
Ani vechime _________
Grad didactic _____________
Total punctaj acordat ______, ______ puncte
CRITERII
1. Criteriul activitilor
complexe cu valoare
instructiv-educativ
a) rezultate deosebite
obinute n pregtirea
precolarilor i a elevilor n
atingerea
obiectivelor/competenelor
specifice impuse de
curriculumul colar,
materializate n progresul
elevilor la clas, n rezultate
ale elevilor la clas, la testri
i examene naionale de sfrit
de ciclu, rezultate obinute cu
clasa i individual la
disciplinele de specialitate din
nvmntul vocaional
b)iniierea i aplicarea unor
proiecte de predare a
disciplinei prin utilizarea
platformelor electronice de
nvare i a softurilor
educaionale specifice
disciplinei, existente n
unitatea de nvmnt
c) performane dovedite n
pregtirea elevilor distini la
olimpiade colare i/sau
concursuri de profil,
materializate prin obinerea
premiilor I, II, III i a
premiilor speciale la faza
judeean /interjudeean/

Punctaj
maxim

Punctaj detaliat

(Auto)evaluare
cadru didactic

Evaluare
Consiliul
Consultativ

80p
10p
se anexeaz
adeverine eliberate de
unitatea de nvmnt

10p

3,00 p atestarea
competenelor TIC
(certificat /diplom);

6p

3,00 p - activiti
specifice prin platforme
educaionale sau similar
ppt

14p

Olimpiade
Jude 3,50 puncte
1,25 p premiul I
1,00 p premiul II
0,75p premiul III
0,50 p meniune
Naional 4,50 puncte
1,50 p premiul I

1, 25p premiul II
1,00 p premiul III
0,75 p meniune
Concursuri
Jude 3,50 puncte
1,25p premiul I
1,00 p premiul II
0,75p premiul III
0,50 p meniune
Naional /Intern 2,50
puncte
1,00 p premiul I
0,75 p premiul II
0,50 p premiul III
0,25 p meniune
Jude 3,00 puncte
1,50 p pregtire lot
1,00 p organizator
0,50 p nsoitor

naional/ internaional
desfurate n coordonarea
i/sau finanarea MECS

d) performane dovedite n
pregtirea elevilor distini la
concursuri cultural-artistice i
sportive incluse n Calendarul
activitilor educative
naionale / regionale elaborat
de MECS materializate prin
obinerea premiilor I, II, III i
a premiilor speciale
e) pregtirea loturilor
olimpice de elevi,
participarea, n calitate de
membru al comisiei de
evaluare/organizare, la
olimpiadele i concursurile
colare i extracolare, fazele
judeene, interjudeene,
naionale i internaionale
incluse n programul de
activiti i n calendarul
inspectoratelor colare /
MECS
f) organizarea de concursuri
i festivaluri la nivel
internaional, naional sau
regional/ interjudeean;
organizarea de spectacole,
expoziii, concerte la nivel
internaional, naional ori
regional/ interjudeean incluse
n programul de activiti i n
calendarul inspectoratelor
colare / MECS, certificate
prin diplome sau adeverine
g) activitatea i rezultatele
obinute n centrele de
excelen, certificate de
inspectorul de specialitate, sau
cu elevi cu dificulti de
nvare, certificate de
centrele judeene de resurse i
asisten educaional /
Centrul municipiului

7p

Naional 4,00 p
2,00 p pregtire lot
1,25 p organizator
0,75 p nsoitor
Jude 4,00 puncte
1,50 p pregtire lot
1,00 p evaluator
1,00 p organizator
0,50 p nsoitor

10p

Naional/intern 6,00
puncte
2,00 p pregtire lot
1,00 p evaluator
2,00 p organizator
1,00 p nsoitor

Interjudeean-4p
Naional - 3p
Internaional -2p

9p

6p

Activitatea i rezultatele
obinute n centrele de
excelen 2p
Activiti cu elevi cu
dificulti de nvare
4p

Bucureti de resurse i
asisten educaional

h) activitate de coordonator
de programe educative colare
i extracolare sau
ndrumarea colectivelor
redacionale ale revistelor
colare avizate de
inspectoratul colar

i) activitate dovedit n cadrul


Strategiei naionale de aciune
comunitar
j) crearea de softuri
educaionale n specialitate,
platforme de e-learning
pentru susinerea progresului
colar, avizate de MECS
2. Criteriul privind
performane deosebite n
inovarea didactic/
managerial
a) elaborarea de programe
colare, regulamente,
metodologii,
ndrumtoare/ghiduri
metodice, manuale colare,
auxiliare didactice, avizate de
inspectoratul colar sau de
MECS, dup caz; cri n
domeniul educaional,
nregistrate cu ISBN/ISSN;
elaborarea de programe
colare pentru discipline
opionale noi, nsoite de
suportul de curs sau viznd
curriculumul pentru opional
integrat n dezvoltare local,
avizate de inspectoratul colar
b) elaborarea de cri i
lucrri tiinifice publicate n
domeniul didacticii,
specialitii i
managementului educaional,
nregistrate cu ISBN/ISSN
c) activitatea de evaluator de
manuale, de mentorat, de
formator n formarea
continu a personalului din
nvmnt, activitate n

7p

3,00 p activitate de
coordonator de programe
educative/
coordonator CEAC/
comisii dezbateri
proiecte acte normative
(documentatie autorizare
ARACIP)
1,00 p coordonarea
unor activiti sau
ndrumarea colectivelor
redacionale ale
revistelor colare
participarea expozitii /
trgul ofertelor
(maxim 4 p)

6p
Print-sreen soft sau
platforma

5p

10p
0,50p colaborator
revist cu ISSN-ISBN

2p

2p

2p

1,00 p programe/
regulamente/
metodologii
/ndrumtoare/
auxiliare/ghiduri /
manuale
0,50 p programe
CDS/CDL

1,00 p cri publicate


cu ISBN
1,00 p lucrri tiinifice
/articole publicate (cu
ISBN)
1,00 p activitate n
domeniul sindical/
formator/ formator
CCD pentru curs de
minim 3 zile
0,25 p mentorat pentru

cadrul comisiilor paritare / de


dialog social, activitate n
organismele de conducere ale
organizaiilor sindicale afiliate
federaiilor sindicale
reprezentative la nivel de
sector de activitate
nvmnt preuniversitar /
semnatare ale contractului
colectiv de munc la nivel de
sector de activitate
nvmnt preuniversitar,
precum i n cadrul
asociaiilor profesionale ale
cadrelor didactice la nivel
local / judeean / naional /
internaional, participarea cu
comunicri la simpozioane
naionale i/sau
internaionale, participarea la
formarea personalului
didactic prin casa corpului
didactic, n calitate de
formatori, contribuia la
cercetri tiinifice n
specialitate sau n domeniul
problematicii nvmntului
i educaiei, atestat prin
publicaii nregistrate cu
ISBN/ISSN
. se va aloca 1p pentru
activitatea n organismele de
conducere sindical
d) activitatea de metodist,
membru n consiliul
consultativ de specialitate de
la nivelul inspectoratului
colar, membru n comisia
naional de specialitate,
coordonator de cerc
pedagogic, ef de catedr/
comisie metodic
+
e) activitatea desfurat, n
urma solicitrii MECS, n
cadrul unor comisii tehnice de
elaborare a unor acte
normative/administrative cu
caracter normativ, i n
comisiile naionale de
specialitate / control
3. Criteriul privind
participarea la proiecte
a) proiecte europene, proiecte
internaionale care au ca
obiective performana colar,

mai muli studenti;


0,50 p participare la
sesiuni de comunicri
(dar nu mai mult de 1,50
p)
0,25p participare n
echipa de organizare
simpozion

0,50 p Metodist/ ef de
catedr

2p

1 p membru consiliu
Consultativ;
0,50 p coordonator
cerc / CNS.

2p

5p
3p

1,00 p iniiator
/elaborare
proiect
1,00 p/proiect

progresul colar, dezvoltarea


competenelor i abilitilor
precolarilor i elevilor,
educaia civic, educaia
complementar, formarea
personalitii precolarilor i
elevilor, dezvoltarea
capacitii de adaptare la
schimbare, dezvoltarea
profesional a cadrelor
didactice
b) proiecte elaborate i
implementate n baza
prevederilor Metodologiei si
criteriilor privind acordarea
gradaiei de merit n
nvmntul preuniversitar,
aprobat prin Ordinul
ministrului educaiei,
cercetrii, tineretului i
sportului nr. 5.486/2011,
materializate prin raportul de
activitate i portofoliul
personal
4. Criteriul privind
contribuia la dezvoltarea
instituional
a) atragerea de finanri
extrabugetare pentru unitatea
de nvmnt, programe i
proiecte educaionale, centre
de documentare i informare,
laboratoare etc., avnd ca
efect creterea calitii
instituiei i a procesului de
predare - nvare - evaluare,
a bazei didactico-materiale
b) realizarea de proiecte
extracurriculare, cu finanare
extrabugetar, avnd drept
obiectiv creterea calitii
procesului de nvmnt

-coordonator / organizare
activiti n proiect
1,00 p/proiect
-participant

2,00 p coordonator
proiect, fi
monitorizare,
raport activitate.

2p

5p
Adeverint care s ateste
atragerea de
finantare/contract de
sponsorizare, etc

2,5p

2,5p

2,50 p se va prezenta
copia proiectului i a
sursei de finanare

Not:
(1) La concursul pentru acordarea gradaiei de merit poate participa personalul didactic de predare i
personalul didactic de conducere, de ndrumare i control din nv mntul preuniversitar de stat, cu
contract individual de munc pe perioad nedeterminat sau pe perioad determinat, cu o vechime n
nvmntul preuniversitar de cel puin 4 ani, cu performan e deosebite n inovarea didactic, n
pregtirea precolarilor sau a elevilor, n pregtirea elevilor distin i la concursuri colare, faza jude ean
i a municipiului Bucureti, interjudeean, faza naional i interna ional, n perioada 1 septembrie
2009 31 august 2014, i calificativul Foarte bine n fiecare an colar din perioada evaluat;
(2) La concursul pentru acordarea gradaiei de merit poate participa personalul didactic auxiliar din
nvmntul preuniversitar de stat, cu contract individual de munc pe perioad nedeterminat sau pe
perioad determinat, cu o vechime n nvmntul preuniversitar de cel pu in 4 ani, cu performan e n
activitate, n perioada 1 septembrie 2009 31 august 2014, i calificativul Foarte bine n fiecare
an colar din perioada evaluat.
5

(3) Cadrele didactice care n perioada 1 septembrie 2009 31 august 2014 au ndeplinit i func ii de
conducere, de ndrumare i control pot participa la concursul de acordare a grada iei de merit fie ca
personal didactic de conducere, de ndrumare i control, fie ca personal didactic de predare, iar
evaluarea se realizeaz conform grilei specifice opiunii exprimate n scris la depunerea dosarului .
Cadrele didactice care opteaz pentru evaluare ca personal didactic de conducere, de ndrumare i
control depun calificativele primite n urma evalurii activit ii pe perioada n care au ocupat aceste
funcii i sunt evaluate numai pentru activitatea desf urat pe func ia respectiv. Personalul didactic
prevzut la alin. (1) care, n perioada 1 septembrie 2009 31 august 2014, a avut contractul de munc
suspendat este evaluat doar pentru perioada n care i-a desf urat activitatea, din intervalul
1 septembrie 2009 31 august 2014.
(4) Cadrele didactice ncadrate pe dou sau mai multe specializri pe perioada evalurii pot participa la
concursul de acordare a gradaiei de merit la oricare dintre discipline, exprimndu- i op iunea n scris
odat cu depunerea dosarului. Cadrele didactice care au desf urat activitate metodic i tiin ific pe
dou sau mai multe specializri sunt evaluate pentru ntreaga activitate.
(5) Certificarea documentelor conform cu originalul se face n conformitate cu documentele existente n
dosarele comisiilor, comitetelor, cercurilor pedagogice, statistici, rapoarte, decizii, soft-uri, site-uri i
alte documente colare, precum i a documentelor oficiale prezentate directorului de ctre candidat.
Orice certificare fr acoperire constituie abatere disciplinar i se sancioneaz conform legii.
(6) Nu se admit documente aduse ulterior nregistrrii dosarului.
(7) V rugm s respectai urmtoarea ordine a pieselor din dosar:
a. fia de (auto)evaluare, completat n coloana Autoevaluarea cadrului didactic,
b. opisul dosarului (n dou exemplare), semnate i tampilate de ctre candidat i director
c. copie a procesului verbal din cadrul Consiliului Profesoral din care reiese aprecierea sintetic a
activitii candidatului
d. declaraia pe propria rspundere a candidatului
e. declaraia pe propria rspundere a directorului
f. adeverin ce atest calificativul i vechimea
g. raportul de autoevaluare (ntocmit i structurat n concordan cu prezenta fi) semnat de candidat
h. documentele doveditoare n ordinea specificat n fi.
Inspector colar general,
prof. Ana MOLDOVAN

Reprezentantul Sindicatului Liber din


nvmnt Maramure,
prof. Ioana Petreu

Inspector colar general adjunct,


prof. Vasile BAN
Numele i prenumele i coala - membrului consiliului
consultativ pentru DISCIPLINE TEHNOLOGICE (CC-2015)
Pop Livia inspector colar pentru nvmnt
profesional i tehnic
Pop Iuliana, Colegiul Tehnic "Anghel Saligny", Baia
Mare
Pop Silvia, coala Gimnazial Nicolae Blcescu, Baia
Mare
Oan Mirela, coala Gimnazial Alexandru Ivasiuc,
Baia Mare
Bud Maria, Colegiul Tehnic C.D.Nenitescu, Baia Mare
Ilieiu Felicia, Liceul Teoretic Emil Racovi, Baia
Mare
Prlog Punia, Colegiul Tehnic George Bariiu, Baia
Mare
Buda Crina, Colegiul Economic "Nicolae Titulescu",
Baia Mare
Neam Alina, Colegiul Tehnic "Anghel Saligny", Baia
Mare
6

Funcia n CC
- 2015
Preedinte
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

Semntura

Cruan Mircea, Colegiul Tehnic Transilvania, Baia


Mare
Macavei Rodica, Colegiul Tehnic Aurel Vlaicu, Baia
Mare
Ciocanea Diana, Liceul Bora
Cureu Ionela, Liceul Tehnologic Grigore Moisil, Trgu
Lpu
Muntean Ioan, Liceul Tehnologic Marmaia, Sighetu
Marmaiei

Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Lider SLMM