Sunteți pe pagina 1din 5

Ion

BUDAI-DELEANU
|IGANIADA

Ion Budai-Deleanu

TA B E L C R O N O L O G I C
1760 (?) Ion Budai-Deleanu se na=te la 6 ianuarie n comuna Cigm[u.
Primul din cei zece copii ai preotului unit Solomon Budai din
localitate.
17701777 Studiile elementare =i le face n satul natal. n 1777 este
nscris la Facultatea de filosofie din Viena, ob\innd, la nceputul
anului urm[tor, o burs[ la Colegiul Sf. Barbara.
17831784 Ca bursier, =i ncheie studiile de filosofie =i le continu[
(pn[ n 1783) cu studii teologice. La Barbareum, se afl[ n raza
de influen\[ a prefectului de studii S. Micu =i a colegilor de seminar Gh. +incai =i P. Maior. Scurt[ vreme prefect de studii la Blaj,
revine la sfr=itul anului 1784, la Viena, urmnd, se pare, cursurile Facult[\ii de drept. Se ntre\ine func\ionnd ca psalt la
biserica Sf. Barbara =i copist cu ziua la cancelaria Consiliului
Aulic de R[zboi (de fapt, traduc[tor), func\ie cerut[ de realizarea politicii iluministe a lui Iosif II.
1786 Pe lng[ o Carte trebuincioas[ pentru dasc[lii =coalelor de jos,
traduce codul civil =i codul penal.
1787 Devine secretar.
17901791 O absen\[ de =ase luni de la tribunalul din Lwow a dat
na=tere ipotezei c[ Budai-Deleanu s-ar fi putut afla n acest timp
n Transilvania =i ar fi putut contribui la elaborarea Suplex-ului.
I s-au mai atribuit, recent, dou[ importante lucr[ri cu caracter
politic: o Combatere anonim[ a comentariilor lui Eder la Suplex (Wiederlegung der zu Klausenburg 1791 ber die Vorstellung der Walachischen Nation herausgekommenen Noten), care dovede=te dep[=irea ideologiei Suplex-ului n sensul
unei gndiri revolu\ionare =i a unei concep\ii istorice moderne,
=i un memoriu confiden\ial n favoarea na\iunii romne adresat
mp[ratului n 1804.

|iganiada

1796 Devine consilier la Forum Nobilium din Lwow.


1800 Termin[ prima variant[ a |iganiadei.
1807 T[lm[ce=te, la Lwow, noul cod penal.
1812 T[lm[ce=te noul cod civil. Duce la bun sfr=it cea de-a doua variant[ a |iganiadei.
Ca r[spuns la o solicitare oficial[ ntocme=te memoriul Kurzgefasste Bemerkungen ber Bukovina, de fapt o monografie a
regiunii. n linia preocup[rilor generale ale +colii ardelene,
dep[=indu-=i ns[ contemporanii prin orizont cultural =i prin
modernitatea concep\iei, Budai-Deleanu a l[sat n manuscris o
bogat[ oper[ istoric[ (De originibus populorum Transylvaniae),
lingvistic[ (Temeiurile gramaticii romne=ti, cu o prim[ redactare latin[, din 1812, Fundamenta grammatices linguae romaenicae; Dasc[lul romnesc pentru temeiurile gramaticii
romne=ti) =i lexicografic[ (un Lexicon romnesc-nem\esc,
nceput nc[ la Viena, fragmente din proiectatele dic\ionare german-, francez-, latin-romn, romn-latin, -francez =i dintr-un
dic\ionar de neologisme, Lexicon pentru c[rturari). Dac[ prin
opera sa istoric[ =i lingvistic[, subordonat[ ideii de unitate
na\ional[, Budai-Deleanu mpline=te, modernizndu-l, programul cultural iluminist al +colii ardelene, prin opera sa poetic[
(poemul neterminat Trei viteji =i, mai ales, |iganiada) el
dep[=e=te acest program =i nu d[ literaturii romne moderne
doar un punct de pornire, ci =i prima ei capodoper[, comparabil[ cu crea\ii europene de valoare universal[.
1820 24 august Poetul Ion Budai-Deleanu se stinge din via\[ la Lwow.
18751877 Apare n Buciumul romn al lui T. Codrescu, Ia=i, I, 1875,
II, 1877 |iganiada sau Tab[ra \iganilor.
1925 La Bucure=ti este publicat[ |iganiada n forma definitiv[ din 18001812, cu introducere, indice de nume =i glosar de Gh. Carda=.
1927 La Bucure=ti vede lumina tiparului lucrarea Trei viteji, edi\ie de
Gh. Carda=.
1953 La Bucure=ti este editat[ |iganiada, ed. de J. Byck, studiu introductiv de I. Oan[.
1956 La Bucure=ti apare Trei viteji, ed. =i glosar de J. Byck, prefa\[ de I. Oan[.

Ion Budai-Deleanu

1969 La Editura tineretului, ]n colec\ia Lyceum, vede lumina tiparului


|iganiada. Edi\ie critic[ de Florea Fugariu. Studiu introductiv, tabel
cronologic de Romul Munteanu.
1970 La Cluj apar Scrieri inedite, ed. ngrijit[, studiu introductiv, note =i
comentarii de I. Pervain.
La Bucure=ti sunt editate Scrieri lingvistice, text stabilit =i glosar de
M. Teodorescu, introducere =i note de I. Ghe\ie.
19741975 La Bucure=ti apar Opere vol. I-II, ed. critic[ de Florea
Fugariu, studiu introductiv de Al. Piru.
1981 La Editura Minerva, n seria Patrimoniu, apare |iganiada, ed.
ngrijit[ de Florea Fugariu; repere istorico-literare de Andrei Rusu.
1997 La Editura Litera din Chi=in[u vede lumina tiparului, ]n colec\ia
Biblioteca =colarului, |iganiada. Edi\ia este ]ngso\it[ de un tabel
cronologic =i de referin\e istorico-literare.