Sunteți pe pagina 1din 2

ORDIN nr.

111 din 18 decembrie 2013


pentru modificarea si completarea Normelor tehnice pentru proiectarea,
executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate
prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul
Energiei nr. 5/2009
EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 23 decembrie 2013

ea
m

Avnd n vedere prevederile art. 10 alin. (1) lit. g) din Ordonana de


urgen a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea i funcionarea
Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 160/2012,
n temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonana de urgen
a Guvernului nr. 33/2007, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.
160/2012,

preedintele Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei


emite prezentul ordin.

Pi
a

tr

ART. I
Normele tehnice pentru proiectarea, executarea i exploatarea sistemelor
de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul preedintelui
Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei nr. 5/2009,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 255 i 255 bis din
16 aprilie 2009, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific i
se completeaz dup cum urmeaz:

TC

1. La articolul 1.1, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul


cuprins:
"(1) Obiectul prezentelor norme tehnice este proiectarea, executarea i
exploatarea n condiii de siguran a sistemelor de alimentare cu gaze
naturale combustibile i a magistralelor directe, cu presiunea egal sau mai
mic de 610^5 Pa (6 bar), aflate n aval de staiile de
reglare-msurare-predare ale operatorului Sistemului Naional de Transport
(SNT)/conductelor din amonte (CA)."
2. La articolul 1.1, dup alineatul (2) se introduce un nou alineat,
alineatul (3), care va avea urmtorul cuprins:
"(3) Prin aplicarea prevederilor prezentelor norme tehnice se asigur
interoperabilitatea sistemelor de alimentare cu gaze naturale cu celelalte
obiective din sectorul gazelor naturale cu respectarea principiului
obiectivitii i asigurarea unui tratament nediscriminatoriu pentru
operatorii economici autorizai, titularii licenelor de operare i clienii
finali de gaze naturale."
3. Dup articolul 2.1 se introduce un nou articol, articolul 2.1^1, care
va avea urmtorul cuprins:
"2.1^1. - (1) Operatorii economici autorizai de ANRE pentru activiti
CTCE Piatra Neam - 17.11.2014

de proiectare n cadrul sistemelor de alimentare cu gaze naturale au


obligaia ca, prin coninutul documentaiilor tehnice elaborate, s se
asigure de interoperabilitatea cu orice sistem/instalaie din sectorul
gazelor naturale cu care se interconecteaz.
(2) La elaborarea documentaiilor tehnice, operatorii economici precizai
la alin. (1) au obligaia s se asigure c documentaiile tehnice sunt
obiective i nediscriminatorii pentru participanii la piaa gazelor
naturale."

ea
m

ART. II
Operatorii sistemelor de distribuie i operatorii economici autorizai
pentru lucrri de proiectare, executare i exploatare a sistemelor de
alimentare cu gaze naturale vor duce la ndeplinire prevederile prezentului
ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autoritii Naionale de
Reglementare n Domeniul Energiei vor urmri respectarea prevederilor
acestuia.

ART. III
Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

tr

Preedintele
Autoritii Naionale de Reglementare
n Domeniul Energiei,
Niculae Havrile

TC

Pi
a

Bucureti, 18 decembrie 2013.


Nr. 111.
___________

CTCE Piatra Neam - 17.11.2014