Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule Director,

Subsemnata ............................, angajata la SC ............................... SRL in


functia de ......................., va rog sa-mi aprobati efectuarea unei zile de concediu de
odihna aferent anului ......., in data de ......................
Va multumesc!

Data:

Semnatura:

Domnului Director General al SC .......................... SRL