Sunteți pe pagina 1din 91

Prof.

psihopedagog
DUTU PAULA-MARIANA

PROIECTARE DIDACTICA
CLASA a Va A
(elevi cu deficiente severe)
AN SCOLAR 2007/2008

ORAR
LUNI

MARTI

MIERCURI

Formarea abil.
de comunicare

Citire-Scriere
Comunicare

Citire-Scriere
Comunicare

Citire-Scriere
Comunicare

Ed.senz.motorie
psihomotorie

Elemente de matematica
aplicata

Abilitare
Manuala

Ed.moral
civica

Cunoasterea si igiena
corpului uman

Ed.fizica

Ed.plastica

Ed.muzicala

Opt. Maini dibace

JOI

VINERI

Religie

Formarea abil.
de comunicare

Ed. fizica

Opt. Literatura pt copii

Citire-Scriere
Comunicare

Abilitare
Manuala

Cunoasterea si igiena
corpului uman

Dirigentie

Opt.In lumea culorilor

Structura anului scolar


Sem. I
17 sept. 21 dec. cursuri
22 dec. 6 ian. vacanta
7 ian. 1 febr. cursuri
2 febr. 10 febr. vacanta
Sem.II
11 febr.
26 apr.
5 mai
14 iun.

25 apr. cursuri
4 mai vacanta
13 iun. cursuri
14 sept. Vacanta

Colectivul de profesori ai clasei a V a A

Nr.
Crt.

Nume si prenume
elev

CATALOGUL CLASEI a V a A
Data si locul nasterii
Diagnostic

Adresa/ Nr. telefon

An scolar: 2007/2008
Aria curriculara: LIMBA SI COMUNICARE
Disciplina: CITIRE-SCRIERE-COMUNICARE
Nr.ore/saptamana: 4

OBIECTIVE CADRU
1. Formarea, exersarea si dezvoltarea abilitatilor de receptare a mesajului oral;
2. Formarea, exersarea si dezvoltarea abilitatilor de exprimare orala si comunicare
independenta;
3. Automatizarea si dezvoltarea abilitatilor de citire corecta, in ritm propriu a cuvintelor,
propozitiilor, textelor scurte;
4. Perfectionarea abilitatilor de scriere corecta si lizibila de silabe, cuvinte, propozitii, texte
scurte.

Aria curriculara: LIMBA SI COMUNICARE


Disciplina: CITIRE-SCRIERE-COMUNICARE
Nr.
crt

Unitatea de
invatare
I. Activitati privind
viata cotidiana
II. Deprinderi
moral-civice

III. Tara mea

Timp alocat: 35 sapt*4h= 140h

PROIECTARE ANUALA
Obiective de referinta
1.1 Exersarea auzului fonematic in vederea pronuntarii corecte
a unor sunete in silabe si cuvinte;
1.2 Pronuntarea corecta de cuvinte mono- bi- si polisilabice in
comunicare
1.3 Executarea cu comunicare verbala si non-verbala a unor
activitati solicitate de profesor
2.1 Formarea si exersarea deprinderilor de exprimare corecta,
clara si logica;
2.2 Formularea de intrebari si raspunsuri legate de situatii de
viata, intamplari, texte citite;
2.3 Exersarea vocabularului utilizand corect cuvinte sau expesii
insusite
2.4 Exersarea abilitatilor de comunicare independenta verbala si
mimico-gestuala in diferite situatii
3.1 Dezvoltarea abilitatilor de pronuntie si citire corecta, fara
adaugiri, omisiuni sau substituiri
3.2 Dezvoltarea abilitatilor de citire corecta, expresiva, in ritm
propriu, cu respectarea semnelor de punctuatie;
3.3 Exersarea vocabularului si utilizarea corecta a cuvintelor
invatate;
3.4 Utilizarea corecta a mecanismelor de pronuntie si citire
corecta a cuvintelor si propozitiilor;
3.5 Redarea logica a continutului unui text pe suport concret,
imagistic si prin intrebari;

Nr.
ore

Durata
(per.de realizare)

31 h
Sem.I

1-31 X
7-24 I

12 h
Sem. I

1-21 XI

8h
Sem.I

22 XI-5 XII

Obs.

Nr. Unitatea de
crt invatare
IV. Activitati cu
continut practicstiintific
V. Lecturi,
povestiri, basme

VI. Evaluare

Obiective de referinta
4.1 Exersarea auzului fonematic in vederea pronuntiei si
scrieri corecte a unor litere, silabe, cuvinte;
4.2 Exersarea deprinderilor de scriere lizibila, de asezare
corecte in pagina si pe spatii grafice, ortografia
propozitiei;
4.3 Aplicarea in scris a normelor ortografice si de punctuatie
a unor structuri gramaticale simple utilizate in
comunicare;
4.4 Redarea orala si in scris a unor situatii din experienta
proprie;
1.4 Executarea cu comunicare verbala si non-verbala a unor
activitati solicitate de profesor
2.3 Exersarea vocabularului utilizand corect cuvinte sau expesii
insusite
2.4 Utilizarea corecta a mecanismelor de pronuntie si citire
corecta a cuvintelor si propozitiilor;
4.3 Aplicarea in scris a normelor ortografice si de punctuatie a
unor structuri gramaticale simple utilizate in comunicare;

Nr.
ore

(per.de realizare)

9h
sem. I

6-20 XII

12h
sem.I
+ 8h
sem.II

Durata

17-27 IX
28-31 I

Obs.

Aria curriculara: LIMBA SI COMUNICARE


Disciplina: CITIRE-SCRIERE-COMUNICARE
Nr.ore/saptamana:4
Nr.
crt
1.

Unitatea de
invatare

Ob.
Ref.

Evaluare
initiala
1.2
2.2
3.2
4.3

Activitati
privind viata
cotidiana

1.3
2.1
3.4
4.3

Timp alocat sem. I: 18*4=72 ore

PROIECTARE didactica semestriala (sem.I)


Detalierea unit.
Durata
Activitati de
de invatare
invatare
Nr. Per.
ore
2h

17-18
IX

Cum v-ati petrecut


vacanta?
Mai stim sa citim?

2h

19-20
IX

Sa scriem corect!

2h

24-25
IX

Fise de evaluare
Completarea si
comentarea
rezultatelor

2h

26-27
IX

Desteapta-te
romane!
Lectura, memorare,
transcriere

2h

1-2 X

Ex de identificare a
literelor;
Ex de scriere corecta
a literelor,
cuvintelor, prop.
Ex de construire
corecta a unei prop.
Ex.intrebareraspuns
Ex.de redare a
propriei experiente
Ex.de copiere,
transcriere, dictare
Ex de citire,
memorare cu
intonatia
corespunzatoare;
Ex de transcriere

Resurse si
strategi
didactice

Instrum.
de
evaluare

Conversatia
Explicatia
Munca indep.
Planse
Fise
Manual
Tabla
Caiet
Creion

Proba orala
si scrisa

Citirea
explicativa
Conversatia
Manual
Caiet

Recitarea
poeziei (din
memorie)

Completare
a fiselor de
evaluare

Obs.

Nr.
crt

Unitatea de
invatare

Activitati
privind viata
cotidiana

Ob.
Ref.

1.2
2.3
3.4
4.4

2.3
2.4
3.5

1.2
2.2
3.2

Detalierea unit.
de invatare

Bun gasit, iubita


scoala
lectura, copiere

La librarie
lectura, raspuns la
intrebari, vocabular

In excursie
lectura, raspuns la
intrebari

Durata
Nr. Per.
ore

2h

4h

4h

3-4 X

8-11
X

15-18
X

Activitati de
invatare

Resurse si
strategi
didactice

Ex.pt reproducerea
expresiei mimicofaciale de bucurie,
tristete;
Ex de asezare
corecta a textului in
pagina

Conversatia
Explicatia
Munca
indepenedent
Manual
Caiet

Ex de vocabularcuvant notiune;
Ex de redare a
propriei experiente;
Ex de formulare de
intrebari si
raspunsuri

Discutie
introductiva;
Exersarea
pronuntiei
corecte;
Explicatia;
Manual;
Imagini cu
rechizite

Ex de citire
respectand intonatia
impusa de semnele
de punctuatie;
Formulari de
intrebari si
raspunsuri vizand
textul oral si scris;

Citirea
selectiva;
Explicatia;
Comunicarea
Manual,
Fotografii
din excursii
Caiet

Instrum.
de
evaluare
Proba
scrisa

Munca
independen
t
Raspunsuri
la intrebari

Redarea
orala a
propriei
experiente
vizand
subiectul
lectiei

Obs.

Nr.
crt

Unitatea de
invatare

Activitati
privind viata
cotidiana

Ob.
Ref.

Detalierea unit.
de invatare

Durata
Nr. Per.
ore

1.3
2.3
3.3

Curatenia
lectura, vocabular,
dictare

4h

La piata lectura,
vocabular,
transcriere

3.

Deprinderi
moral-civice

1.2
2.3
3.4
4.4

3h

22-25
X

29-31
X

Sfaturi bune
lectura, transcriere,
vocabular

4h

1-7
XI

Salutul
lectura, raspunsuri
la intrebari

2h

8-12
XI

Activitati de
invatare
Exersarea unor
comenzi verbale
potrivite la mediul
ambiant;
Ex de vocabular;
Ex de identificare,
pronuntare si
explicare de cuvinte
necunoscute din
textul citit;
Ex de scriere dupa
dictare.
Ex.de identificare a
unor a unor actiuni
concrete pe suport
imagistic si verbal;
Ex.de vocabular;
Ex.de citire in ritm
propriu
Ex.de transcriere;
Ex de identificare,
pronuntare si
explicare de cuvinte
necunoscute din
textul citit;

Resurse si
strategi
didactice
Citirea
selectiva;
Joc de rol;
Explicatia;
Manual;
Caiet;
Tabla;

Citirea
selectiva;
Explicatia;
Comunicarea
Manual,
Fotografii
din excursii
Caiet

Instrum.
de
evaluare
Munca
independen
t
Raspunsuri
la intrebari

Raspunsuri
la intrebari

Explicarea
cuvintelor
necunoscute

Obs.

Nr.
crt

Unitatea de
invatare

Deprinderi
moral-civice

4.

Tara mea

Ob.
Ref.

1.3
2.2
2.3
4.2

1.3
2.3
3.3

PROIECTARE didactica semestriala (sem.I)


Detalierea unit.
Durata
Activitati de
de invatare
invatare
Nr. Per.
ore
La cinematograf
lectura, dictare,
vocabular
Telefonul
interurban
lectura, vocabular,
dictare, raspunsuri
la intrebari
Tara mea
lectura, transcriere,
raspunsuri la
intrebari, vocabular
Traditii si obiceiuri
romanesti
lectura, dictare,
raspunsuri la
intrebari

2h

4h

4h

4h

13-14
XI

Ex.de citire in ritm


propriu;
Ex de vocabularcuvant notiune;
15-21 Ex de redare a
XI
propriei experiente;
Ex de formulare de
intrebari si
raspunsuri;
Ex.scriere dupa
dictare
22-28 Ex de citire
XI
respectand intonatia
impusa de semnele
de punctuatie;
Formulari de
intrebari si
29XI- raspunsuri vizand
5XII
textul oral si scris;
Ex de vocabularcuvant notiune;
Ex de scriere dupa
dictare, transcriere

Resurse si
strategi
didactice
Discutie
introductiva;
Exersarea
pronuntiei
corecte;
Explicatia;
Manual;
Imagini

Citirea
selectiva;
Explicatia
Munca
indepenedent
Comunicarea
Manual,
Caiet;
Tabla.

Instrum.
de
evaluare
Evaluare
frontala si
individuala
Probe orale
si scrise

Munca
independen
t
Raspunsuri
la intrebari
Dictare.

Obs.

Nr.
crt

5.

6.

Unitatea de
invatare

Activitati cu
continut
practicstiintific

Activitati
privind viata
cotidiana

Ob.
Ref.

1.3
2.2
2.3
4.2

1.3
2.3
3.3

PROIECTARE didactica semestriala (sem.I)


Detalierea unit.
Durata
Activitati de
de invatare
invatare
Nr. Per.
ore
Iarna pe ulita
lectura, memorare,
transcriere
Mos Craciun
lectura,
vocabular,memorare
, raspunsuri la
intrebari

4h

5h

Cu ce putem
calatorii
lectura, transcriere,
raspunsuri la
intrebari, vocabular

4h

La cumparaturi
lectura, dictare,
raspunsuri la
intrebari

4h

6
-12
XII
1320
XII
7-10
I

1417 I

Ex de citire in ritm
propriu;
Ex.de memorare;
Ex de transcriere;
Ex de formulare de
intrebari si
raspunsuri;
Ex de vocabularcuvant notiune
Ex de citire
respectand intonatia
impusa de semnele
de punctuatie;
Formulari de
intrebari si
raspunsuri vizand
textul oral si scris;
Ex de vocabularcuvant notiune;
Ex de scriere dupa
dictare, transcriere

Resurse si
strategi
didactice
Discutie
introductiva;
Exersarea
pronuntiei
corecte;
Explicatia;
Manual;
Imagini
Citirea
selectiva;
Explicatia
Munca
indepenedent
Comunicarea
Manual,
Caiet;
Tabla.

Instrum.
de
evaluare
Evaluare
frontala si
individuala
Probe orale
si scrise

Munca
independen
t
Raspunsuri
la intrebari
Dictare.

Obs.

Nr.
crt

Unitatea de
invatare

Activitati
privind viata
cotidiana

7.

Evaluare
sumativa

Ob.
Ref.

PROIECTARE didactica semestriala (sem.I)


Detalierea unit.
Durata
Activitati de
de invatare
invatare
Nr. Per.
ore

1.3
2.2
2.3
4.2

Am si eu doua
maini
lectura, raspunsuri
la intrebari,
vocabular,
transcriere

1.3
2.3
3.3

Citire de texte scurte


Completarea fiselor
de evaluare

4h

4h

2124 I

2831 I

Ex de citire in ritm
propriu;
Ex de transcriere;
Ex de formulare de
intrebari si
raspunsuri;
Ex de vocabularcuvant notiune
Ex de citire
respectand intonatia
impusa de semnele
de punctuatie;
Formulari de
intrebari si
raspunsuri vizand
textul oral si scris;
Ex de construire
corecta a unei prop.
Ex.intrebareraspuns

Resurse si
strategi
didactice
Discutie
introductiva;
Exersarea
pronuntiei
corecte;
Explicatia;
Manual;
Imagini
Citirea
selectiva;
Explicatia
Munca
indepenedent
Comunicarea
Manual,
Caiet;
Tabla.

Instrum.
de
evaluare
Evaluare
frontala si
individuala
Probe orale
si scrise

Munca
independen
t
fise

Obs.

Aria curriculara: LIMBA SI COMUNICARE


Disciplina: CITIRE-SCRIERE-COMUNICARE
Nr.ore/saptamana:4
Nr.
crt

Unitatea de
invatare

Ob.
Ref.
1.2
2.2
3.2
4.3

1.

Activitati
privind viata
cotidiana
1.3
2.1
3.4
4.3

Timp alocat sem. II: 17*4=68 ore

PROIECTARE didactica semestriala (sem.II)


Detalierea unit.
Durata
Activitati de
de invatare
invatare
Nr. Per.
ore
Povestiti despre
programul unei zile
de vacanta?

2h

11-12
II

Sa scriem si sa
citim corect

4h

13-19
II

Fise de evaluare
Completarea si
comentarea
rezultatelor

2h

20-21
II

Meserii, meserii
pentru harnicii
copii!
Lectura, raspunsuri
la intrebari,

3h

25-27
II

Ex.de redare a
propriei experiente
Ex de construire
corecta a unei prop.

Resurse si
strategi
didactice

Instrum.
de
evaluare
Proba orala
si scrisa

Ex.intrebareraspuns
Ex de identificare a
literelor;

Conversatia
Explicatia
Munca indep.
Fise
Manual
Tabla
Caiet
Creion

Ex de scriere corecta
a literelor,
cuvintelor, prop.
Ex.de copiere,
transcriere, dictare

Discutie
introductiva;
Exersarea
pronuntiei
corecte;

Completare
a fiselor de
evaluare

Ex de citire
Ex de vocabularcuvant notiune;

Citirea
explicativa
Conversatia
Manual

Proba
scrisa

Citirea
constienta
cu intonatie
si in ritm
propriu

Obs.

explicarea cuvintelor

Nr.
crt

Unitatea de
invatare

Ob.
Ref.

1.2
2.3
Activitati
privind viata
cotidiana

2.

Activitati cu
continut
practicstiintific

3.4
4.4

2.3
2.4
3.5

1.2
2.2

Detalierea unit.
de invatare
Mama de N.
Grigorescu, lectura,
explicarea
cuvintelor,
raspunsuri la
intrebari
Toate meseriile sunt
importante
lectura, copiere,
raspunsuri la
intrebari, explicarea
cuvintelor
Noi albinele
lectura, transcriere,
explicarea
cuvintelor,
raspunsuri la
intrebari
Zapada si
ghiocelul
lectura, raspunsuri
la intrebari,

Ex de formulare a
raspunsurilor

Durata
Nr. Per.
ore

3h

3h

3h

3h

28II4 III

5-10
III

11-13
III

17-19
III

Caiet

Activitati de
invatare

Resurse si
strategi
didactice

Ex de citire
Ex de copiere
Ex de asezare
corecta a textului in
pagina
Ex de formulare a
raspunsurilor

Conversatia
Explicatia
Munca
indepenedent
Manual
Vocabular
Caiet

Ex de citire
Ex de vocabularcuvant notiune;
Ex de formulare a
raspunsurilor

Discutie
introductiva;
Exersarea
pronuntiei
corecte;
Explicatia;
Manual;

Ex de citire
respectand intonatia
impusa de semnele
de punctuatie;
Formulari de
raspunsuri vizand
textul citit
Ex de citire
Ex de vocabular-

Citirea
selectiva;
Explicatia;
Comunicarea
Manual,
Fotografii
din excursii
Caiet

Instrum.
de
evaluare
Redarea
orala a
propriei
experiente
vizand
subiectul
lectiei
Proba
scrisa

Completare
a fiselor de
m-ca
independent
Raspunsuri
la intrebari

Obs.

Nr.
crt

Unitatea de
invatare

3.2

vocabular

Ob.
Ref.

Detalierea unit.
de invatare

cuvant notiune;

Durata
Nr. Per.
ore

Activitati de
invatare

Resurse si
strategi
didactice

Instrum.
de
evaluare

Obs.

Activitati cu
continut
practicstiintific

1.3
2.3
3.3

Reguli de realizare
a unei compuneri
- Introducere
- Cuprins
- Incheiere
2.3
2.4
3.5

1.2
2.3
Activitati
privind viata
cotidiana

Nr.

Unitatea de

Ghiocelul
lectura, raspuns la
intrebari

3.4
4.4

Ob.

Pentru tine
primavara lectura,
memorarea poeziei
Compunere pe baza
unor imagini si a
cuvintelor de sprijin
Somnoroase
pasarele lectura,
explicarea
cuvintelor,
memorarea poeziei

Detalierea unit.

3h

3h

20-25
III

26-31
III

Exersarea unor
comenzi verbale
potrivite la mediul
ambiant;
Ex de realizare a
unei compuneri;
Ex de memorare a
textului citit
Ex de vocabular;

3h

7-9
IV

Ex de identificare,
pronuntare si
explicare de cuvinte
necunoscute din
textul citit;

3h

10-15
IV

Durata

Completare
a fiselor de
m-ca
independent
Raspunsuri
la intrebari

1-3
IV

3h

Citirea
selectiva;
Explicatia;
Manual;
Planse
Caiet;
Tabla;

Discutie
introductiva;
Exersarea
pronuntiei
corecte;
Explicatia;
Manual;

Ex de memorare
Ex de identificare,
pronuntare si
explicare de cuvinte
necunoscute din
textul citit;

Conversatia
Explicatia
Munca
indepenedent
Manual
Vocabular
Caiet

Activitati de

Resurse si

Proba orala
(memorarea
poeziei)
Completare
a fiselor de
m-ca
independent

Proba orala
(memorarea
poeziei)

Instrum.

Obs.

crt

3.

invatare
Activitati cu
continut
practicstiintific
Activitati
privind viata
cotidiana

4.

Nr.

Deprinderi
moral-civice

Unitatea de

Ref.

de invatare

2.3
3.4
4.4

Propozitia.
Scrierea propozitiei
Punctuatia
propozitiei

1.3
2.3
3.3

La Pasti lectura,
transcriere,
memorarea poeziei

1.2
2.3

Mostenirea
urmasilor lectura,
transcriere,
vocabular

3.4
4.4

Partile propozitiei.
Subiectul.
Predicatul

Ob.

Detalierea unit.

Nr.
ore

Per.

3h

16-21
IV

3h

22-24
IV

2h

5-6 V

4h

7-13
V

Durata

invatare

strategi
didactice

Ex de alcatuire a
unor propozitii(dupa
imagini, cu cuvinte
date).
Ex de identificare a
semnelor de
punctuatie.

Discutie
introductiva;
Exersarea
pronuntiei
corectesi cu
intonatie;
Manual;

Ex d ecitire si
memorare a textului
citit
Ex.de vocabular;
Ex.de transcriere;

Citirea
selectiva;
Explicatia;
Manual,
Caiet

Ex de citire
Ex de vocabularcuvant notiune;
Ex de transcriere

Conversatia
Explicatia
Munca
indepenedent
Manual
Vocabular
Caiet

Ex de recunoastere a
partilor propozitiei.
Alcatuirea unor
propozitii cu
substantivele date

Activitati de

Discutie
introductiva;
Exersarea

Resurse si

de
evaluare
Completare
a fiselor de
m-ca
independent

Proba orala
(memorarea
poeziei)

Explicarea
cuvintelor
necunoscute
Completare
a fiselor de
m-ca
independent

Instrum.

Obs.

crt
5.

6.

invatare
Lecturi,
basme

Ref.
1.3
2.2
2.3
4.2

Activitati cu
continut
practicstiintific

3.4
4.4

Evaluare
sumativa

1.3
2.3
3.3

de invatare

Nr.
ore

Per.

Orasele tarii
lectura, memorare,
transcriere

3h

14-19
V

Povestea copacilor
lectura, transcriere,
raspunsuri la
intrebari, vocabular
Propozitia simpla.
Propozitia dezvoltata
Recapitularea
structurilor
gramaticale simple
invatate in cls. a V a
Citire de texte scurte
Completarea fiselor
de evaluare

3h

20-22
V

2h

26-27
V

4h

28V3VI

6h

3.4
4.4

Aria curriculara: LIMBA SI COMUNICARE

4-12
VI

invatare
Ex de citire in ritm
propriu;
Ex.de memorare;
Ex de transcriere;
Ex de formulare de
intrebari si
raspunsuri;
Ex de vocabularcuvant notiune

strategi
didactice
Discutie
introductiva;
Exersarea
pronuntiei
corecte;
Explicatia;
Manual;
Imagini

Ex de formulare a
unor propozitii
Ex de dezvoltare a
prop.simple

Discutie
introductiva
Exemplificar
e
Munca
independenta

Ex de citire
respectand intonatia
impusa de semnele
de punctuatie;
Formulari de
intrebari si
raspunsuri vizand
textul oral si scris;

Citirea
selectiva;
Explicatia
Munca
indepenedent
Comunicarea
Manual,
Caiet;
Tabla

de
evaluare
Evaluare
frontala si
individuala
Probe orale
si scrise

Munca
independen
t
fise

Disciplina: FORMAREA ABILITATILOR DE COMUNICARE


Nr.ore/saptamana: 2

OBIECTIVE CADRU
1.
2.
3.
4.
5.

Formarea si dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului oral;


Formarea si dezvoltarea capacitatii de comunicare verbala;
Exersarea capacitatii de memorare;
Activizarea vocabularului;
Imbogatirea vocabularului prin diferite forme ale limbajului verbal si nonverbal

Aria curriculara: LIMBA SI COMUNICARE


Disciplina: FORMAREA ABILITATILOR DE COMUNICARE

Timp alocat: 35 sapt * 2h = 70 h

Nr.
crt
1.

Unitatea de
invatare
Evaluare

2.
Orientarea in
timp si spatiu
3.
4.

Familia
Locuinta si
imprejurimile

5.

Meserii

6.

Structuri
gramaticale

PROIECTARE ANUALA
Obiective de referinta

Nr.
ore

1.1 Precizarea vocabularului (intelegerea sensului cuvantului);


1.2 Formarea si dezvoltarea capacitatii de a asculta si de a
intelege mesajul oral;
2.1Utilizarea vocabularului prin folosirea cuvintelor in contexte
diferite;
2.2 Alcatuirea de propozitii simple si dezvoltate dupa suport
imagistic;
3.1 Organizarea spatio-temporala prin comunicare;
3.2 Prezentarea succesiunii evenimentelor din viata cotidiana;
3.3 Memorarea unor proverbe, zicatori si a unor poezi scurte;
4.1 Folosirea corecta, coerenta a cuvintelor in imbinari
gramaticale (propozitii simple si dezvoltate fara sprijin);
4.2 Ordonarea corecta a materialului verbal complex;
5.1 Interactiunea si comunicarea cu cei din jur prin utilizarea
diferitelor tipuri de limbaj (verbal, non-verbal, mimico-gestual)
5.2 Rostirea mesajelor utilizand intonatia necesara

Aria curriculara: LIMBA SI COMUNICARE


Disciplina: FORMAREA ABILITATILOR DE COMUNICARE

8h
4h sem
+4h
sem II
6h
sem
I+

Durata
(per.de realizare)
17,21 IX
28 I-1 II

24 IX-12 X
15-19 X

2h
sem
I+

22 X-2 XI

4h
sem I+

5, 9 XI

2h
sem I+

12 XI-25 I

18h

Timp alocat: 18 sapt * 2h = 36 h

Obs.

Nr.ore/saptamana:2
Nr.
crt

Unitatea de
invatare

Ob.
Ref.

1.

Evaluare
initiala

1.2
3.2
4.1

2.

3.

Nr.

Orientarea in
timp si spatiu

Familia

Unitatea de

1.1
2.2
3.1

2.1
3.2
5.1

Ob.

PROIECTARE didactica semestriala (sem.I)


Detalierea unit.
Durata
Activitati de
de invatare
invatare
Nr. Per.
ore
In vacanta discutii
libere
Toamna si roadele
ei

2h

17-21
XI

Anotimpurile

2h

Lunile fiecarui
anotimp
Zilele saptamanii
Legume, fructe

2h

24, 28
IX
1, 5 X

1h
1h

8 X
12 X

Membrii familiei
Bunicii mei

1h
1h

15 X
19 X

Ex. de redare a
unor intamplari din
viata reala;
Ex de identificare a
anotimpului
Ex. de prezentare si
explicare a unor
planse cu imagini
ce ilustreaza
cuvinte noi;
Ex de identificare a
anotimpului
Dialogul pt
denumirea de finite.
Ex de alcatuire de
propoziti.

PROIECTARE didactica semestriala (sem.I)


Detalierea unit.
Durata
Activitati de

Resurse si
strategi
didactice
Comunicarea
Explicatia
Planse;
Fotografii

Instrum.
de
evaluare

Obs.

Evaluare
frontala si
individuala

Discutie
introductiva;
Exersarea
pronuntiei
corecte;
Explicatia;
Manual;
Imagini
Comunicarea
Explicatia
Imagini

Evaluare
prin proba
orala

Resurse si

Instrum.

Raspunsuri
la intrebari

Obs.

crt
4.

invatare

Ref.

Locuinta si 1.1
imprejurimile 2.2
4.2

5.

6.

Meserii

Structuri
gramaticale

1.2
3.2
4.1
1.2
2.2
3.2
5.2
1.1
2.2
4.2

Evaluare
sumativa

de invatare

Nr.
ore

Tara mea

2h

Clasa mea
In dormitor

1h
1h

Per.
22,
26X
29X
2 XI

invatare

strategi
didactice

Ex de alcatuire a
unor propoitii cu
termeni noi;
Ex. joc de
identificare a nr. de
cuvinte intr-o prop.

Meseria-bratara
de aur

2h

5, 9
XI

Ex. de vocabular;
Ex.de memorare

Cine? Ce face?

2h

Numele si
prenumele
Propozitii dupa
suport imagistic
Propozitii
lacunare

2h

12, 16
XI
19, 23
XI

Formulare de
propozitii pe baza
de imagini;
Ex. de realizare a
acordurilor
gramaticale;
Ex .joc de
completarea a unor
propozitii lacunare;
Ex. de alcatuire de
cuvinte ce contin
grupurile de litere
precum si litera
X

Cuvinte ce contin
grupurile de litere
Cuvinte ce-l contin
pe X

Aria curriculara: LIMBA SI COMUNICARE

2h

26, 30
XI

2h
3, 7
XII
8h
2h
2h

10 XII
-18 I
21,25
I
28 I,1

Explicatia
Munca
indepenedent
Comunicarea
Manual
Imagini
Citirea
selectiva;
Explicatia
Manual
Explicatia;
Demonstratia
Joc didactic;
Munca indep.
Manual;
Planse;

de
evaluare
Evaluare
prin probe
orale

Evaluare
individuala

Raspunsuri
la intrebari
oral si in
scris
Evaluare
frontala si
individuala

Timp alocat: 17 sapt * 2h = 34 h

Disciplina: FORMAREA ABILITATILOR DE COMUNICARE


Nr.ore/saptamana:2
Nr.
crt

Unitatea de
invatare

Ob.
Ref.
1.2
3.2
4.1

1.

2.

Orientarea in
timp si spatiu

Familia

1.1
2.2
3.1

2.1
3.2
5.1

PROIECTARE didactica semestriala (sem.II)


Detalierea unit.
Durata
Activitati de
de invatare
invatare
Nr. Per.
ore
Cum mi-am petrecut
vacanta discutii
libere
Bucuriile iernii

1h

11.II

2h

15-18
II

Lunile fiecarui
anotimp

2h

22-25 II

Calendarul

2h

29II 3
III

Ceasul

2h

7-10 III

Care este rolul meu


in familie?

2h

14-17
III

Ex. de redare a
unor intamplari din
viata reala;
Ex de identificare a
anotimpului
Ex. de prezentare si
explicare a unor
planse cu imagini
ce ilustreaza
anotimpurile;
Ex de identificare a
orei
Discutii pe
marginea
responsabilitatilor
fiecarui membru al
familiei.
Ex de alcatuire de
propoziti.

Resurse si
strategi
didactice
Comunicarea
Explicatia
Planse;
Fotografii
Discutie
introductiva;
Exersarea
pronuntiei
corecte;
Explicatia;
Calendar
Planse
Ceas
Discutie
introductiva;
Explicatia
Imagini

Instrum.
de
evaluare
Evaluare
frontala si
individuala

Raspunsuri
la intrebari

Evaluare
prin proba
orala

Obs.

Nr.
crt

3.

Unitatea de
invatare

Locuinta si
imprejurimile

Ob.
Ref.
1.1
2.2
4.2

Detalierea unit.
de invatare
Adresa mea,
numarul meu de
telefon
Tara mea

4.

5.

Meserii

Structuri
gramaticale

1.2
3.2
4.1
1.2
2.2
3.2
5.2
1.1
2.2
4.2

Evaluare
sumativa

Durata
Nr. Per.
ore
2h

1h

21-24
III
28 III

Toate meseriile sunt


importante

2h

31 III
4 IV

Ce este
propozitia?

2h

7-11 IV

Punctuatia
propozitiei

2h

14-18
IV

Subiectul.
Predicatul

4h

21 IV-9
V

Propozitia simpla.
Propozitia dezvoltata
Recapitularea
notiunilor invatate
Completarea
propozitiilor
lacunare

4h

12-23 V

2h

26-30 V

4h

2-13 VI

Activitati de
invatare

Resurse si
strategi
didactice

Ex de memorare a
adresei si a nr. de
telefon;
Ex. joc de
identificare a nr. de
cuvinte intr-o prop.

Explicatia
Munca
indepenedent
Comunicarea
Manual
Imagini

Ex. de vocabular;
Ex.de identificare a
meseriilor dupa
indicii date
Formulare de
propozitii pe baza
de imagini;
Ex de citire cu
intonatie,
respectand semnele
de punctuatie
Ex. de realizare a
acordurilor
gramaticale;

Explicatia
Manual
Planse

Ex .joc de
completarea a unor
propozitii lacunare;

Instrum.
de
evaluare
Evaluare
prin probe
orale

Evaluare
individuala

Explicatia;
Demonstratia
Joc didactic;
Munca indep.
Manual;
Planse;

Raspunsuri
la intrebari
oral si in
scris

Exersarea
pronuntiei
corecte;
Explicatia;

Evaluare
frontala si
individuala

Obs.

Aria curriculara: LIMBA SI COMUNICARE


Disciplina: OPT.1 LITERATURA PT. COPII
Nr.ore/saptamana: 1

OBIECTIVE CADRU
1. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului scris;
2. Dezvoltarea capacitatii de exprimare scrisa;
3. Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala.

Aria curriculara: LIMBA SI COMUNICARE


Disciplina: OPT.1 LITERATURA PT. COPII
Nr.
crt

PROIECTARE ANUALA
Obiective de referinta

Unitatea de
invatare
Povestea,
personajul
Povestirea
Traditii si
obiceiuri
Poezii

Timp alocat: 35 sapt* 1h = 35h

Durata
(per.de realizare)

4h

21 IX 12 X

Sem.I+

1.1 sa identifice si sa caracterizeze personajele literare;


1.2 sa sesizeze unitatile logice dintr-un text narativ;
1.3 sa citeasca corect, fluent si coerent texte literare.
2.1 sa foloseasca in enunturi un vocabular adecvat;
2.2 sa scrie corect, respectand normele ortografice;
2.3 sa redacteze texte scurte;

7h

19 X 30 XI

Sem.I+

3.1 sa foloseasca corect formule de adresare intr-o situatie de


comunicare;
3.2 sa reactualizeze cunostinte si informatii dobandite
anterior;
3.3 sa argumenteze propriile opinii fata de o anumita situatie

Evaluare

Nr.
ore

3h

7 21 XII

Sem.I+

2h

11 18 I

Sem.I+

2h

25 I 1 II

Sem.I+

Aria curriculara: LIMBA SI COMUNICARE

Timp alocat: 18 sapt* 1h = 18h

Obs.

Disciplina: OPT.1 LITERATURA PT. COPII


Nr.ore/saptamana:1
Nr.
crt

Unitatea de
invatare

Ob.
Ref.
1.1
2.1
3.3

1.

2.

Povestea,
personajul

Povestirea

1.2
2.2
3.2

PROIECTARE didactica semestriala (sem.I)


Detalierea unit.
Durata
Activitati de
de invatare
invatare
Nr. Per.
ore
Ion Creanga
Povestea unui
om lenes;
Amintiri din
copilarie;
Barbu Stefanescu
Delavrancea
Domnul
Vucea
Bunicul
Bunica
Alexandru Mitru
Pacala si
Tandala

2h

21,28
IX

2h

5, 12
X

2h

19,
26 X

2h

2, 9
XI

3h

1630 XI

Ex de citire a textelor
literare date;
Ex de completare a
unor propozitii
lacunare, folosind
cuvinte si expresii
specifice lb.romane
Ex de impartire a
textelor in fragmente
logice, pe baza unui
suport imagistic;
Ex. De identificare a
asemanarilor si
deosebirilorintre
personajele unor
texte literare;
Antrenamente de
formare a opiniilor
proprii in raport cu
situatia data

PROIECTARE didactica semestriala (sem.I)

Resurse si
strategi
didactice
Explicatia
Citirea
selective;
Carte de
povesti;
imagini

Discutie
introductiva;
Exersarea
pronuntiei
corecte;
Explicatia;
Carte de
povesti;
Imagini

Instrum.
de
evaluare
Raspunsuri
la intrebari

Evaluare
frontala si
individuala

Obs.

Nr.
crt

3.

4.

5.

Unitatea de
invatare

Traditii si
obiceiuri

Poezii

Evaluare
sumativa

Ob.
Ref.

Detalierea unit.
de invatare

1.3
2.3
3.3

Colinde
Plugusorul

1.3
2.2
3.2

Octavian Goga
Mos Craciun
George Cosbuc
Iarna pe ulita

1.1
2.3
3.3

Durata
Nr. Per.
ore
3h

Sezatoare:
In lumea basmelor

Aria curriculara: LIMBA SI COMUNICARE

7-21
XII

1h

11 I

1h

18 I

2h

25 I1 II

Activitati de
invatare
Ex de memorare a
textelor citite;
Ex de despartire a
cuvintelor in silabe;
Ex de intelegere si
utilizare a unor
formule de adresare
in situatii concrete
Ex de citire a textelor
date;
Ex de vocabular;
Ex de transcriere a
textelor citite;
Ex de memorare a
textelor citite.
Ex de recitare a
poeziilor invatate dea lungul semestrului I
Joc de rol

Resurse si
strategi
didactice

Instrum.
de
evaluare

Explicatia
Munca
indepenedent
Comunicarea
Carte de
colinde

Evaluare
prin probe
orale

Exersarea
pronuntiei
corecte;
Explicatia;
Manual;
Imagini

Evaluarea
capacitatii
de citire cu
intonatia
corecpunzatoare

Discutie
introductiva;
Exersarea
pronuntiei
corecte;
Explicatia;
Carte de
povesti;

Recitarea
poeziilor
invatate

Timp alocat: 17 sapt* 1h = 17h

Obs.

Disciplina: OPT.1 LITERATURA PT. COPII


Nr.ore/saptamana:1
Nr.
crt

1.

2.

Unitatea de
invatare

Povestea,
personajul

Povestirea

Ob.
Ref.

1.1
2.1
3.3

1.2
2.2
3.2
1.3
2.3
3.3

Nr.

Unitatea de

Ob.

PROIECTARE didactica semestriala (sem.II)


Detalierea unit.
Durata
Activitati de
de invatare
invatare
Nr. Per.
ore
Ion Luca Caragiale
Vizita;

Domnul Goe;

2h

15-22
II

2h

29 II7 III

Ioan Al. Bratescu


Voinesti
Bietul Tric

2h

14-21
III

2h

28III4 IV

Privighetoare

Emil Garleanu
Cantaretul

Detalierea unit.

2h

11-18
IV

Durata

Resurse si
strategi
didactice

Ex de citire a textelor
literare date;
Ex. de identificare a
asemanarilor si
deosebirilorintre
personajele unor
texte literare;

Explicatia
Citirea
selective;
Carte de
povesti;
imagini

Ex de impartire a
textelor in fragmente
logice, pe baza unui
suport imagistic;

Discutie
introductiva;
Exersarea
pronuntiei
corecte;
Explicatia;
Carte de
povesti;
Imagini

Antrenamente de
formare a opiniilor
proprii in raport cu
situatia data

Activitati de

Resurse si

Instrum.
de
evaluare

Obs.

Raspunsuri
la intrebari

Evaluare
frontala si
individuala

Instrum.

Obs.

crt

invatare

Traditii si
obiceiuri

1.3
2.3
3.3

Poezii

1.3
2.2
3.2

4.

Ref.

de invatare

Obiceiuri si traditii
de Paste
George Cosbuc
Nunta in
codru
Concertul
primaverii
Elena Farago
Motanul
pedepsit

5.

Evaluare
sumativa

1.1
2.3
3.3

Sezatoare:
In lumea basmelor

Nr.
ore

Per.

1h

25 IV

1h

9V

2h

16-23
V

1h

30 V

2h

6-13
VI

invatare

strategi
didactice

de
evaluare

Ex de intelegere si
utilizare a unor
formule de adresare
in situatii concrete

Explicatia
Munca
indepenedent
Comunicarea

Evaluare
prin probe
orale

Ex de citire a textelor
date;
Ex de vocabular;

Exersarea
pronuntiei
corecte;

Ex de transcriere a
textelor citite;
Ex de memorare a
textelor citite.

Explicatia;
Manual;
Imagini

Evaluarea
capacitatii
de citire cu
intonatia
corecpunzatoare

Ex de recitare a
poeziilor invatate dea lungul semestrului
II
Joc de rol

Discutie
introductiva;
Exersarea
pronuntiei
corecte;
Explicatia;
Carte de
povesti;

Aria curriculara: STIINTE SI CUNOASTEREA MEDIULUI

Recitarea
poeziilor
invatate

Disciplina: ED. SENZORIALA, MOTORIE SI PSIHOMOTORIE


Nr.ore/saptamana: 1

OBIECTIVE CADRU
1. Cunoasterea elementelor si fenomenelor lumii inconjuratoare prin intermediul actiunilor de
explorare senzoriala
2. Formarea capacitatilor/abilitatilor de percepere a relatiilor dintre elementele lumii
inconjuratoare
3. Formarea sj dezvoltarea unor comportamente adaptative in relatia cu mediul inconjurator
(natural si social)
4. Exersarea comportamentelor si atitudinilor formate, in activitati de tip integrativ

Aria curriculara: STIINTE SI CUNOASTEREA MEDIULUI


Disciplina: ED. SENZORIALA, MOTORIE SI PSIHOMOTORIE

Timp alocat: 35 sapt* 1h = 35h

Nr.
crt

Unitatea de
invatare
Evaluare
Dezvoltarea
schemei
corporale si
lateralitatea
Structuarea
spatiala
0rientarea
temporala
Elemente
pregrafice si
garfism

PROIECTARE ANUALA
Obiective de referinta
1.1 Identificarea stimulilor externi in situatii diferite
1.2 Dobandirea unui comportament adecvat ca reactie la
modificarile calitative ale stimulilor
1.3 Dobandirea unor comportamente care sa permita
modificarea unor stimuli vizuali si auditivi
2.1 Cunoasterea reperelor principale ale orientarii in timp
(partile zilei, zilele saptamanii)
2.2 Folosirea reperelor temporale in anticiparea unor
transformari ale mediului
3.1 Stapanirea gesturilor motorii implicate in actul grafic;
3.2 Recunoasterea reperelor principale ale masurarii
timpului;
3.3 Fixarea reperelor in timp pentru a planifica anumite
actiuni;
4.1 Efectuarea spontana de activitati cu scop precis, ca
baza a rezolvarii unor activitati mai complexe;
4.2 Desfasurarea de activitati simple de tip casnic;
4.3 Formarea unor conduite adaptative in raport cu
diferite evenimente sociale

Aria curriculara: STIINTE SI CUNOASTEREA MEDIULUI


18h

Nr.
ore
4h
SemI+

Durata

Obs.

(per.de realizare)
18,25 IX
22,29 I

7h
SemI+

X 13 XI

4h
SemI+

20 XI 11 XII

3h
SemI+

18 XII -15 I

Timp alocat: 18 sapt* 1h =

Disciplina: ED. SENZORIALA, MOTORIE SI PSIHOMOTORIE


Nr.ore/saptamana:1
Nr.
crt

Unitatea de
invatare

Ob.
Ref.

PROIECTARE didactica semestriala (sem.I)


Detalierea unit.
Durata
Activitati de
de invatare
invatare
Nr. Per.
ore
Ieri, azi ,maine

1.

2.

Evaluare
initiala

Dezvoltarea
schemei
corporale si
lateralitatea

1h

1.1
2.1
Anotimpurile

1.2
3.1
4.3

1h

Pozitia corecta in
banca

1h

Imitarea
exercitiilor efectuate
de profesor

2h

Eu si ceilalti asemanari si
deosebiri

2h
2h

Respecta-ti corpul
si vei fi mai sanatos

Ex.de raportare a
activitatilor proprii la
partile zilei;
25 IX Ex. de identificare a
caracteristicilor
anotimpurilor
Ex. de stabilire a
2X
corespondentei intre
elem. propriului corp
si cele ale altei
9,16X personae;
Ex. de stabilire a
asemanarilor si
deosebirilor dintre
23,30
oameni sub aspect
X
fizic;
Ex. de simulare ex:
6, 13
salutul, stersul pe
XI
picioare, stersul la
gura

Resurse si
strategi
didactice

Instrum.
de
evaluare

Comunicarea
Explicatia
Planse
Tabla

Evaluare
prin probe
orale

Discutie
introductive;
Conversatia;
Exercitiul;
Planse;
Manual
Tabla
Propriul corp
Oglinda

Raspunsuri
la intrebari

18IX

PROIECTARE didactica semestriala (sem.I)

Executarea
comenzilor
verbale

Obs.

Nr.
crt

Unitatea de
invatare

Ob.
Ref.

Structuarea
spatiala

1.1
2.1
3.1
4.3

3.

4.

5.

0rientarea
temporala

Evaluare
sumativa

Detalierea unit.
de invatare

Durata
Nr. Per.
ore

Notiuni de pozitii
spatiale
Notiuni de
cantitate
Ordonarea
peisajelor
corespunzator celor 4
anotimpuri

1h

20XI

1h

27 XI

2h

4, 11
XII

Citirea ceasului

1h

18
XII

1.2
3.1
4.3

Anotimpurile

1h

8I

Citirea
calendarului

1h

15 I

1.3
2.2
4.2

Corpul uman
Orientarea in timp
si spatiu

1h

22 I

1h

29 I

Activitati de
invatare
Ex.de raportare a
activitatilor proprii la
partile zilei;
Ex. de indetificare a
modificarilor lumii
vii; Ex. de
identificare a
caracteristicilor
anotimpurilor
Ex de citire a ceasului
prin raportare la
programul zilnic;
Ex de citire a
calendarului;
Ex de stabilire a unor
repere in timp si de
stabilire a unor
conduite de rutina
Ex de stabilire a unor
repere in timp si
spatiu

Resurse si
strategi
didactice

Instrum.
de
evaluare

Comunicarea
Explicatia
Propriul corp
Obiecte din
clasa
Planse cu
anotimpurile
Tabla

Evaluare
prin probe
orale

Discutie
introductive;
Conversatia;
Exercitiul;
Ceas;
Calendar

Comunicarea
Explicatia
Propriul corp
Fise de
evaluare

Raspunsuri
la intrebari

Executarea
comenzilor
verbale

Completare
a fiselor de
evaluare

Obs.

Aria curriculara: STIINTE SI CUNOASTEREA MEDIULUI


17h
Disciplina: ED. SENZORIALA, MOTORIE SI PSIHOMOTORIE
Nr.ore/saptamana:1
Nr.
crt

Unitatea de
invatare

Ob.
Ref.

PROIECTARE didactica semestriala (sem.II)


Detalierea unit.
Durata
Activitati de
de invatare
invatare
Nr. Per.
ore
1h

1.1
2.1
3.1
4.3

1.

Dezvoltarea
schemei
corporale si
lateralitatea

1.2
3.1
4.3

12 II

Spune-mi despre
corpul tau
2h

19-26
II

2h

4-11
III

Modificarile
corpului aparute
odata cu cresterea

2h

18-25
III

Respecta-ti corpul
si vei fi mai sanatos

2h

1-8
IV

Sfarsit de iarna
inceput de
primavara
Asemanari si
deosebiri intre
oameni

Ex.de raportare a
activitatilor proprii la
partile zilei;
Ex. de identificare a
caracteristicilor
anotimpurilor
Ex. de stabilire a
corespondentei intre
elem. propriului corp
si cele ale altei
personae;
Ex. de stabilire a
modificarilor aparute
in corp odata cu
cresterea;
Ex. de simulare ex:
stersul pe picioare,
stersul la gura , etc

Timp alocat: 17 sapt* 1h =

Resurse si
strategi
didactice

Instrum.
de
evaluare

Comunicarea
Explicatia
Planse
Tabla

Evaluare
prin probe
orale

Discutie
introductive;
Conversatia;
Exercitiul;
Planse;
Manual
Tabla
Propriul corp
Oglinda

Raspunsuri
la intrebari
Executarea
comenzilor
verbale

Obs.

Nr.
crt

Unitatea de
invatare

Ob.
Ref.

Structuarea
spatiala

1.1
2.1
3.1
4.3

2.

3.

4.

0rientarea
temporala

Evaluare
sumativa

1.2
3.1
4.3

1.3
2.2
4.2

Detalierea unit.
de invatare
Notiuni de pozitii
spatiale

Durata
Nr. Per.
ore
1h

15 IV

Manipularea unor
obiecte dupa criterii
de notiuni spatiale

1h

22 IV

Citirea ceasului

2h

6-13
V

Citirea
calendarului

Corpul uman
Orientarea in timp
si spatiu

1h

20 V

1h

27 V

2h

3-10
VI

Activitati de
invatare
Ex.de identificare si
denumire a diferitelor
notiuni spatiale
Ex de manipulare a
obiectelor dupa
criterii de notiuni
spatiale (stg-dr; susjos, in fata in spate)
Ex de citire a ceasului
prin raportare la
programul zilnic;
Ex de citire a
calendarului;
Ex de stabilire a unor
repere in timp si de
stabilire a unor
conduite de rutina
Ex de stabilire a unor
repere in timp si
spatiu

Resurse si
strategi
didactice

Instrum.
de
evaluare

Comunicarea
Explicatia
Propriul corp
Obiecte din
clasa
Tabla

Evaluare
prin probe
orale

Discutie
introductive;
Conversatia;
Exercitiul;
Ceas;
Calendar

Comunicarea
Explicatia
Propriul corp
Fise de
evaluare

Raspunsuri
la intrebari

Executarea
comenzilor
verbale

Completare
a fiselor de
evaluare

Obs.

Aria curriculara: STIINTE SI CUNOASTEREA MEDIULUI


Disciplina: CUNOATEREA SI IGIENA CORPULUI UMAN
Nr.ore/saptamana: 2

OBIECTIVE CADRU
1. Cunoasterea propriului corp prin intermediul actiunilor de explorare senzoriala
2. Formarea capacitatilor/abilitatilor de intelegere a transformarilor care au loc in propriul corp
3. Formarea si dezvoltarea unor comportamente adaptative in relatia cu mediul inconjurator
(natural si social)
4. Exersarea comportamentelor si atitudinilor formate, in activitati de tip integrativ

Aria curriculara: STIINTE SI CUNOASTEREA MEDIULUI


Disciplina: CUNOASTEREA SI IGIENA CORPULUI UMAN

Timp alocat: 35sapt*2h=70 h

PROIECTARE ANUALA
Nr.
crt

Unitatea de
invatare

Obiective de referinta

Nr.
ore

Durata
(per.de
realizare)

1.

Evaluare iniial

2.1 s cunoasc i s numeasc prile corpului;


4
19-27 IX.
3.1 identificarea lateralitii membrului superior i inferior dominant i SemI+ Sem. I
orientarea stnga / dreapta;
4semII
3.2 s exerseze i fixeze comportamente de ngrijire a propiului corp
nbrcat / dezbrcat, splat, mncat etc.

2.

Corpul uman

2.1 s cunoasc i s numeasc prile corpului;


10
3 X- 1 XI
3.1 s identifice lateralitatea - membrul superior i inferior dominant i sem I+ Sem. I
orientarea stnga / dreapta;
10
4.1 s identifice propiile trsturi fizice prin comparaie cu cei din jur;
sem.II Sem. II
1.1 s manifeste reacii adecvate la stimulii senzoriali din mediu;
1.2 s exprime i s cunoasc senzaiile propiului corp;

3.

Igiena personal

2.1 s-i dezvolte conduite cu scop precis n raport cu propiile trebuine;


3.1 s-i exerseze i s-i fixeze comportamente simple de ngrijire a 10
propiului corp mbrcat / dezbrcat, splat, mncat etc.;
sem.I+

7 XI- 6 XII
Sem. I

Obs.

3.2 s respecte regulile elementare de igien propie, colectiv i a spaiului;


4.1 s efectueze spontan activiti cu scop precis;

4.

Viaa sntoas

2.1 s-i dezvolte conduite cu scop precis n raport cu propiile trebuine;


4.1 s cunoasc substanele cu grad ridicat de risc pentru organism i
formarea de conduite de evitare a factorilor de risc din mediu;
1.2 s-i lrgeasc cmul experienei directe concomitent cu nvarea unor
reguli de siguran;
2.1 s cunoasc modificrile organismului n tririle de boal;
2.2 s-i formeze comportamente adecvate pentru prevenirea mbolnvirilor;
4.1 s efectueze spontan activiti cu scop precis;
4.2 s cunoasc i s aplice reguli ale unei viei sntoase pentru organismul
uman (alimentaie, micare, evitarea aciunilor i a substanelor nocive;
recunoaterea surselor de energie i folosirea lor corect).

10
sem.II

10
sem.I+
10
sem.II

Sem. II

12 XII-24.I
Sem. I
Sem. II

2.1 s-i dezvolte conduite cu scop precis n raport cu propiile trebuine;


4.1 s efectueze spontan activiti cu scop precis;
4.2 s cunoasc i s aplice reguli ale unei viei sntoase pentru organismul
uman
5.

Evaluare sumativ

3.1 s identifice lateralitatea - membrul superior i inferior dominant i


orientarea stnga / dreapta;
3.2 s respecte regulile elementare de igien propie, colectiv i a spaiului;
4.2 s cunoasc i s aplice reguli ale unei viei sntoase pentru organismul
uman (alimentaie, micare, evitarea aciunilor i a substanelor nocive; 2
recunoaterea surselor de energie i folosirea lor corect).
sem.I

30, 31
I. sem. I
sem.II

Aria curriculara: STIINTE SI CUNOASTEREA MEDIULUI


Timp alocat: 18sapt* 2h= 36h
Disciplina: CUNOASTEREA SI IGIENA CORPULUI UMAN
Nr.ore/saptamana:2
PROIECTARE didactica semestriala (sem.I)
Nr.
Unitatea de
Ob. Detalierea unit. de Durata
Activitati de
Resurse si Instrum.
crt
invatare
Ref.
invatare
invatare
strategi
de
Nr. Per.
didactice
evaluare
ore
1.

Evaluare iniial

2.1
3.1
3.2

2.

Corpul uman

2.1
3.1

Corpul uman
4
Din ce este alcatuit
corpul uman?
Lateralitatea
Ct
de
bine
ne
cunoatem?
Igiena corporal

Prile componente ale


corpului uman
4
Lateralitatea. Orientarea
stnga / dreapta.
Trsturi fizice

19-27 IX.

3-11 X

4.1
Organe de simt (auzul,
vzul, gustul, mirosul, 3

17-24 X

- ex. de denumire a
prilor corpului
- ex. de motricitate
- ex. de folosire al
fiecrui segment al
corpului
- ex. de nsuire
secvenial a unor
aciuni de satisfacere a
trebuinelor
-ex. de exprimare
verbal i nonverbal
a unor trebuine
- ex. de diferentiere
- ex. de intuire
directa/indirecta
- ex. de observare
- ex. de descriere
- ex. de denumire a
prilor corpului

Conversaia
Explicaia
Demonstraia
Propiul corp
Plane
Ppua
activitate
frontala
activitate
personalizata
Conversaia
Explicaia
Demonstraia
Propiul corp
Plane
Imagini
Ppua
Diverse
obiecte

Frontal
Probe orale
Probe
practice

- chestionare
orala
- examinare
prin probe
scrise
-examinare
prin probe
practice

Obs.

simul tactil)
- numire, identificare
Simturile ma ajuta sa 1
invat
Cum raspund organele
de simt la stimuli?
2
Sfaturi pentru o pozitie
corecta a corpului

3.

Igiena personal

1.2
2.1
2.2

Ce reprezint igiena
personal?
Igiena personal
o Prul
o Pielea
o Minil;e
o Unghiile
o Picioarele
o Dinii
Igiena
i
ngrijirea
organelor de sim
Probleme
frecvente
cauzate de lipsa igeniei
personale
pduichii;
mtreaa;
respiraia urt
mirositoare;
mirosul

25 X
31 X
1 XI

7 XI

8-14 XI

15-22 XI

28-29 XI

- ex. de motricitate
- ex. de folosire al
fiecrui segment al
corpului
- ex. de orientare
stnga / dreapta
-ex. de stabilire a
asemnrilor i
deodebirilor
ex. de sesizare a
mirosului
- ex. de percepere
- ex. de recunoatere
- ex. cu i fr ajutor
de splat, mbrcat,
mncat
- ex. de diferentiere
- ex. de intuire
directa/indirecta
- ex. de observare
- ex. de descriere
- ex. de ngrijire a
propiei personae
- ex. de ngrijire a
spaiului
-ex. de exprimare
verbal i nonverbal
a unor trebuine
- ex. de stimulare,
ncurajare

Conversaia
Explicaia
Demonstraia
Plane
Imagini
Ppua
Diverse
obiecte
activitate
frontala
activitate
personalizata

Frontal
Probe orale
Probe
practice
Probe
individuale
Probe
colective

Evaluare
formativa
prin:
- chestionare
orala
Conversaia
- examinare
Explicaia
prin probe
Demonstraia
Problematizare scrise
-examinare
Exerciiul
prin probe
practice
Conversaia
Explicaia
Demonstraia
Problematizare
Exerciiul

Frontal
Probe orale
Probe
practice

neplcut.
Igiena clasei
Igiena la servirea mesei
4.

Viaa sntoas

2.1
2.2
2.2
4.1
4.2
2.1
2.2
2.1
2.2

5.

Evaluare sumativ
semestrial

Starea de sanatate /
boala
- Ce inseamna sa fi
sanatos?
- Ce inseamna sa fi
bolnav?
Hrnirea - servirea
meselor principale
Cum
ne
hrnim
sntos?
Alimentele bogate n
vitamine
Gripa si virozele
respiratorii
Boli cauzate de lipsa de
igiena: hepatita, puricii,
paduchii.
Corpl uman alctuire
Organelle de sim
Igiena personal
Sntatea

5-6 XII

- ex de indentificare i
recunoatere a
simptomelor bolii
12-19 XII - ex. de stimulare

2
1

20 XII9I
10 I

16-24 I

- ex. de recunoatere a
alimentelor
- ex. de pstrare i
folosire corect a
principalelor alimente
- ex de indentificare i
recunoatere a
simptomelor bolii
- ex. de prevenire

30-31 I

- ex. de diferentiere
- ex. de intuire
directa/indirecta
- ex. de observare
- ex. de descriere
- ex. de stimulare
- ex. de recunoatere
- ex. de prevenire

Plane
Imagini
jetoane
Diverse
obiecte
activitate
frontala
activitate
personalizata

Probe
individuale
Probe
colectiv

Frontal
Probe orale
Probe
practice
Probe
individuale
Probe
colectiv

Conversaia
Explicaia
Demonstraia
Problematizare Ev.sumativa
prin probe:
Exerciiul
orale
scris
e
pract
ice

Aria curriculara: STIINTE SI CUNOASTEREA MEDIULUI


Timp alocat: 17sapt* 2h= 34h
Disciplina: CUNOASTEREA SI IGIENA CORPULUI UMAN
Nr.ore/saptamana:2
PROIECTARE didactica semestriala (sem.II)
Nr.
Unitatea de
Ob. Detalierea unit. de Durata
Activitati de
Resurse si Instrum.
crt
invatare
Ref.
invatare
invatare
strategi
de
Nr. Per.
didactice
evaluare
ore
2.1
3.1
3.2

1.

Corpul uman
2.1
3.1
4.1

Corpul uman
- Prin ce se deosebeste
omul de celelalte fiinte?
- De ce este important
sa ne cunoastem
propriul corp?

3h

13-20 II

Alcatuirea unui program 1h


zilnic de activitate

21 II

Componente
2h
observabile ale corpului
uman
Lateralitatea. Orientarea 2h
stnga / dreapta.

27-28 II

Organe de simt (ochii,


urechea, limba, nasul, 4h
pielea)
Simturile omului

5-6 III
12-20 III

- ex. de denumire a
prilor corpului
- ex. de nsuire
secvenial a unor
aciuni de satisfacere a
trebuinelor
-ex. de exprimare
verbal i nonverbal
a unor trebuine

Conversaia
Explicaia
Demonstraia
Propiul corp
Plane
Ppua

- ex. de denumire a
prilor corpului
- ex. de motricitate
- ex. de orientare
stnga / dreapta

Conversaia
Explicaia
Demonstraia
Propiul corp
Plane
Ppua
Diverse
obiecte

- ex. de sesizare a
mirosului, gustului,
auzului, vazului,
pipaitului

Conversaia
Explicaia
Demonstraia

Evaluare
orale

Recunoasterea partilor
corpului

Identificarea
celor 5
organe de
simt

Obs.

- ex. de percepere
- ex. de recunoatere

Cum raspund organele


de simt la stimuli?

2.

Igiena personal
1.2
2.1
2.2

Ce reprezint igiena
personal?
- Igiena i ngrijirea
organelor de sim
- Probleme frecvente
cauzate de lipsa igeniei
personale
pduichii;
mtreaa;
respiraia urt
mirositoare;
mirosul
neplcut.
- Igiena clasei
- Igiena la servirea
mesei
- Igiena alimentelor
Starea de sanatate /
boala
- Ce inseamna un
program de viata
riguros?
- Alimentatia bogata si
echilibrata ne pastreaza

2h

2h

26-27 III

2-3 IV

1h

9 IV

1h
1h

10 IV
16 IV

1h

17IV

1h

23 IV

1h

24 IV

- ex. de descriere
- ex. de ngrijire a
propiei personae
- ex. de ngrijire a
spaiului
-ex. de exprimare
verbal i nonverbal
a unor trebuine
- ex. de stimulare,
ncurajare
- ex. pt dezvoltarea
deprinderilor de
servire corecta a mesei
-ex. de spalare a
legumelor si fructelor;
de verificare a
termenului de garantie
dupa produsele
alimentare
- ex de indentificare i
recunoatere a
simptomelor bolii
- ex. de recunoatere a
alimentelor

Plane
Imagini
Ppua
Diverse
obiecte
Munca
independenta

Evaluare
practica

Conversaia
Explicaia
Demonstraia
Exerciiul

Evaluare
prin probe
scrise

Evaluare
individuala

Conversaia
Explicaia
Evaluare
Demonstraia
prin probe
Problematizare practice
Exerciiul
Legume
Fructe
Alimente
Evaluare
frontala
Plane
Imagini
jetoane

Probe orale

3.

Viaa sntoas
2.1
2.2

sanatosi
- De ce trebuie sa
respectam orele de
masa?
- Sportul ne tine departe
de medic
Gripa si virozele
respiratorii

1h

7V

1h

8V

1h

14 V

- ex. de pstrare i
folosire corect a
principalelor alimente

Conversaia
Explicaia
Demonstraia
Exerciiul

- ex de indentificare i
recunoatere a
simptomelor bolii
- ex. de prevenire

Diverse
obiecte

2.2
4.1
4.2

Boli cauzate de lipsa de


igiena: hepatita, puricii,
paduchii.
Recapitularea notiunilor
invatate in clasa a V a

4.

Evaluare sumativ 2.1


2.2
semestrial
2.1
2.2

Corpl uman alctuire


Reguli de igiena
personala
Cum ne mentinem
sanatosi

2h

15-21V

3h

22-29 V

4h

4-12 VI

- ex. de observare
- ex. de descriere
- ex. de recunoatere
- ex. de prevenire
- ex. de denumire a
prilor corpului
- ex. de pastrare a
sanatatii

Evaluare
frontala prin
raspunsuri la
intrebari

Evaluare
Conversaia
orala
Explicaia
Demonstraia
Problematizare
Exerciiul
Conversaia
Explicaia
Demonstraia
Munca
independenta
Propiul corp
Ppua

Completarea
fiselor de
munca
independenta

Aria curriculara: STIINTE SI CUNOASTEREA MEDIULUI


Disciplina: ELEMENTE DE MATEMATICA APLICATA
Nr.ore/saptamana: 1

OBIECTIVE CADRU
1. Explorarea elementelor si fenomenelor lumii inconjuratoare prin actiuni de tip matematic;
2. Formarea capacitatilor/abilitatilor de intelegere a modificarilor cantitative ca suport al
formarii deprinderilor de tip matematic
3. Formarea si dezvoltarea mecanismelor de operare actionala si de rezolvare a problemelor
simple
4. Exersarea comportamentelor si atitudinilor formate, in activitati de tip integrativ

Aria curriculara: STIINTE SI CUNOASTEREA MEDIULUI


Disciplina: ELEMENTE DE MATEMATICA APLICATA
Nr.
crt

Unitatea de invatare

Timp alocat: 35 sapt * 1h= 35h

PROIECTARE ANUALA
Obiective de referinta

Nr.
ore

Durata
(per.de
realizare)

M
Evaluare

Nr.naturale mai mici


sau egale cu 100;
Compararea
numerelor

Adunarea/ scaderea
nr. naturale mai mici
sau egale cu 100,
fara trecere peste
ordin

O1.1 Modificarea relatiilor spatiale dintre obiecte


si/sau in raport cu propriul corp;
O1.2 Aprecierea globala a cantitatilor si relatiilor
cantitative (raportarea cantitatii la numar)
O2.1Compararea multimilor de obiecte si sesizarea
schimbarilor cantitative prin crestere si descrestere
O2.2 Stabilirea corespondentei multime obiectualaimagine-simbol
O3.1 Stapanirea gesturilor motorii implicate in actul
grafic
O3.2 Recunoasterea reperelor principale ale masurarii
timpului
O3.3 Dobandirea algoritmului de calcul in operatii de
adunare si scadere
O4.1 Efectuarea spontana de activitati cu scop precis,
ca baza a rezolvarii unor activitati mai complexe

8h
semI 4h
semII 4h

2h19-26 IX
2h23-30 IX

5h

3-31 X

sem.I

9h
semI

7XI-16I

Obs.

Adunarea/ scaderea
nr. naturale mai mici
sau egale cu 100 cu
trecere peste ordin

O4.2 Aplicarea de operatii de adunare si scadere in


rezolvarea problemelor pe model actional, imagistic,
grafic
O 4.3 Operarea cu unitaiti de masura elementare:
leu/ban., kilogram/gram, metru, centimetru,kilometru,
ora/zi, litru

13 h
Sem.II

Aria curriculara: STIINTE SI CUNOASTEREA MEDIULUI


Disciplina: ELEMENTE DE MATEMATICA APLICATA
Nr.ore/saptamana: 1
Nr.
crt

1.

2.

Unitatea de
invatare

Evaluare

Ob.
Ref.

PROIECTARE didactica semestriala (sem.I)


Detalierea unit.
Durata
Activitati de
de invatare
invatare
Nr. Per.
ore
Ex. de constractie
2h 1926
IX

O1.2 Alcatuire de multimi


O3.1 dupa nr.dat;
O4.1 comparare a unor
multimile;
Adunare/scadere 020.

Numirea si scrierea
Nr.naturale
nr. naturale formate
mai mici sau
O1.1 din zeci si unitati;
egale cu 100; O2.2 Compararea nr.
Compararea O3.3 naturale pana la 100;
numerelor
Exercitii

2h

310X

2h

1724X

1h

31X

cu sau fara model;


Ex de numarare a
elem. unei
multimi .
Ex. de citire/
scriere a nr.
naturale 0-100;
Ex.de
descompunere in
zeci si unitati

Timp alocat: 18 sapt* 1h=18h

Resurse si
strategi
didactice
Fise de lucru;
ob din clasa
Explicatia
Demonstratia
m-ca indep
Manual;
Betisoare;
Caiet;
Tabla;
Explicatia;
Demonstratia;
m-ca indep.

Instrum.
de
evaluare
Evaluare
initiala
Completare
a fiselor de
evaluare
Evaluare
frontala si
individuala;
Fise de
munca
indep.

Obs.

3.

Adunarea nr.formate
Adunarea/
O2.1 numai din zeci;
scaderea nr. O3.3 Adunarea nr.formate
naturale mai O4.2 din zeci si unitati;
mici sau
Suma mai multor
nr.naturale;
egale cu 100,
Scaderea nr.naturale
fara trecere
formate numai din
peste ordin

zeci;
Scaderea nr.naturale
formate din zeci si
unitati;
Scaderea nr.nat. cand
descazutul este 100;
Ex.si probleme

Evaluare
sumativa

O
1.2
O2.2
O3.1
O4.2

Compararea
nr.naturale 0-100;
Adunarea/scaderea
nr.naturale mai mici
sau egale cu 100, fara
trecere peste ordin

1h

7XI

1h

14XI

1h
1h

21XI
29XI

1h

5XII

2h

12-19

2h

2h

Ex de adunare si
scadere a
nr.naturale 0-100
exercitii de
adunare si scadere
cu si fara suport
material si
imagistic

Manual;
Betisoare;
Caiet;
Tabla;
Explicatia;
Demonstratia;
m-ca indep.

Probe scrise
si orale;
Fise de
munca
independent

XII
9-16 I

2330 I

Exercitii de
rezolvare a
problemelor

Fise de lucru;
ob din clasa
Explicatia
Demonstratia
m-ca indep

Evaluare
sumativa
Completare
a fiselor de
evaluare

Aria curriculara: STIINTE SI CUNOASTEREA MEDIULUI


Disciplina: ELEMENTE DE MATEMATICA APLICATA
Nr.ore/saptamana: 1
Nr.
crt

1.

2.

Unitatea de
invatare

Ob.
Ref.

Evaluare

O1.2
O2.2
O3.1
O4.2

Adunarea/
scaderea nr.
naturale mai
mici sau
egale cu 100,
cu trecere
peste ordin

PROIECTARE didactica semestriala (sem.II)


Detalierea unit.
Durata
Activitati de
de invatare
invatare
Nr. Per.
ore
- Compararea
nr.naturale 0-100;
- Adunarea/scaderea
nr.naturale mai mici
sau egale cu 100, fara
trecere peste ordin

- Adunarea unui nr.


scris cu doua cifre cu
O1.1 un nr.scris cu o cifra;
O2.2 - Scaderea unui
O3.3 nr.format din zeci si
unitati a unui
nr.format numai din
unitati
- Adunarea a doua
nr.formate din zeci si
unitati

2h

2h
2h

2h

Ex de comparare a
unor numere din
concentrul 0-100.
1320 II Ex de adunare si
scadere 0-100 fara
trecere peste ordin
Ex. de citire/
27 IIscriere a nr.
5 III
naturale 0-100;
Ex.de
12descompunere in
19 III zeci si unitati

26 III
-2 IV

Ex de adunare si
scadere cu trecere
peste ordin

Timp alocat: 17 sapt* 1h=17h

Resurse si
strategi
didactice
Fise de lucru;
Explicatia
Demonstratia
m-ca indep
Manual;
Betisoare;
Caiet;
Tabla;
Explicatia;
Demonstratia;
Munca
independenta
Tabla
Caiet

Instrum.
de
evaluare
Evaluare
initiala
Completare
a fiselor de
evaluare
Evaluare
frontala si
individuala;
Completarea fiselor
de munca
indep.

Obs.

Evaluare
sumativa

9-16
IV

- Scaderea nr.formate
O2.1 din zeci si unitati
O3.3 - Suma mai multor
O4.2 nr.naturale

2h
1h

23IV

- Exercitii
recapitulative

2h

7-14
V

4h

21 V
-11
VI

O
1.2
O2.2
O3.1
O4.2

Compararea
nr.naturale 0-100;
Adunarea/scaderea
nr.naturale mai mici
sau egale cu 100, cu/
fara trecere peste
ordin

Ex de adunare si
scadere cu trecere
peste ordin

Exercitii de
rezolvare a
problemelor

Explicatia;
Exercitiul;
Munca
independenta
Tabla
Caiet

Fise de lucru;
ob din clasa
Explicatia
Demonstratia
m-ca indep

Rezolvarea
exercitiilor
date

Evaluare
sumativa
Completare
a fiselor de
evaluare

Aria curriculara: OM SI SOCIETATE


Disciplina: EDUCATIE MORAL-CIVICA
Nr.ore/saptamana: 1

OBIECTIVE CADRU
1. Formarea i dezvoltarea capacitilor senzorial-perceptive pentru adaptarea la normele de
comportare n societate.
2. Dezvoltarea unor atitudini i comportamente relaionale pozitive favorabile integrrii n
grupurile din care face parte
3. Cunoaterea i familiarizarea cu evenimente semnficative din viaa comunitii.
4. Exersarea i aplicarea, n limita posibilitilor, a practicilor democratice din viaa social

Aria curriculara: OM SI SOCIETATE


Timp alocat: 35 sapt*1h= 35h
Disciplina: EDUCATIE MORAL-CIVICA
PROIECTARE ANUALA
Nr.
crt.

Unitatea de
invatare
Evaluare initiala

Societate si stat

Obiective de referinta

O1.1 - consolidarea unor comportamente bazate pe respect si buna cuviinta


in relatiile cu ceilalti;
O2.1 - cunoasterea si aplicarea unui mod de adresare civilizat fata de
serviciile institutiilor publice (spital, politie, judecatorie, scoala, primarie);
O4.1 - dezvoltarea unor forme cat mai corecte de comportament civic
tolerant, participativ comunicativ in societate;

O2.2 - intelegerea si evitarea situatiilor generatoare de conflict,


manifestarea unei atitudini positive fata de sine si fata de ceilalti;
O 3.1 - cunoasterea functiilor de baza ale familiei si intelegerea rolului
membrilor familiei in indeplinirea lor;
O 4.2 - cunoasterea si respectarea drepturilor omului precum si a
responsabilitatilor associate fiecarui drept;

Nr.
ore

Durata

3 h 18,25 IX
semI
+ 2h
semII

7h
semI
+ 7h
semII

2X13XI

O1.2 - intelegerea importantei comunicarii in viata cotidiana, cunoasterea


Raporturile
necesare cu
ceilalti oamen

tipurilor principale de comunicare;


O3.2 - constientizarea necesitatii intelegerii reciproce (copil copil, copil
adult, adult adult) si pe cea a iertarii;
O3.3 intelegerea notiunii de munca si a importantei ei pentru om si soc.

O3.4 - achizitia de catre elevi a informatiilor privind exigentele fiecarei


Evaluare sumativa

profesii, cunoasterea factorilor de risc care pot aparea la locul de munca;


O4.3 dobandirea sentimentului de apartenenta si participare la viata
societatii in perspective integrarii sociale.

7h
semI
+ 7h
semII

2h
semI
+ 1h

20XI15 I

22, 29 I

Obs.

Aria curriculara: OM SI SOCIETATE


Disciplina: EDUCATIE MORAL-CIVICA
Nr.ore/saptamana: 1

Timp alocat: 18 sapt * 1h= 18 h

PROIECTARE didactica semestriala (sem.I)


UNITATEA DE
INVATARE

CO
D
OB.

Evaluare initiala

O1.1

Societate si stat

O2.1
O4.1
O2.1
O3.2

O4.1

DETALIEREA UNITATII DE
INVATARE

Grupurile din care facem parte


Familia. Scoala alcatuirea unor liste
cu membrii fiecarui grup
stabilirea regulilor grupului

Ce este statul?
comentarea unor articole din
Constitutia Romaniei; organizarea
statului roman; raspunsuri la intrebari.
Calitatea de cetatean votul
discutarea drepturilor si indatoririlor
fiecarui cetatean.
Noi in relatiile cu institutiile statului
lectura unor texte cu continut civic;
raspunsuri la intrebari; Suntem persone
importante joc de rol.
Simbolurile statului roman

DURATA
NR. PERIOAD
OR
A
E

18, 25.IX.

2, 9 X

16.X.

22, 30.X.

6.XI.

ACTIVITATI
DE INVATARE

- ex. de
identificare
- ex. de citire
- ex. de selectare

-ex. de citire
- jocuri tematice
- ex de relatare a
unor fapte si
intamplari din
viata cotidiana
-ex. de citire
- jocuri didactice
-ex. de formulare
de raspunsuri la
intrebari

RESURSE si
STRATEGII
DIDACTICE
fotografii
planse
fise de munca
activitate frontala
activitate
personalizata

INSTRUMENT
E DE
EVALUARE

Evaluare initiala

chestionare orala
manual
Caiet
fise de munca
ilustratii
activitate frontala
activitate
personalizata

examinare prin
probe scrise

lectura si analiza Art. 12 din Constitutia


Romaniei; raspunsuri la intrebari;
Societatea si statul recapitulare
1
lectura unor texte cu continut civic si a
unor poezii patriotice; vizitarea unor
institutii publice;

Raporturile
necesare
cu
ceilalti oameni

O2.2
O4.1
O3.1

O2.2
O3.1

Evaluare
sumativa
semestriala

O2.2
O4.3

Omul fiinta sociala


raspunsuri la intrebari; discutii pe tema:
As putea trai de unul singur?
Problemele familiei in zilele noastre
lectura poeziei Pestisorul de aur de
Nichita Stanescu; caracterizarea propriei
familii.
Functiile familiei. Bugetul familiei.
discutarea unor situatii concrete;
raspunsuri la intrebari;
Bunul simt si buna cuviinta
analiza unor proverbe sau maxime;
relatarea unor intamplari, situatii
concrete; raspunsuri la intrebari.
Simpatia fata de oameni
lectura si analiza unor texte cu continut
civic; descrierea unor situatii din viata
elevilor
Fara conflicte
lectura si comentarea unor texte
ilustrative; enumerarea solutiilor
potrivite in astfel de situatii
Nu traim pe o insula pustie!

13. XI

20.XI

27.XI

4.XII.

11.XII.

18.XII.

8, 15.I.

-ex. de citire
- ex. de vocabular
- jocuri didactice

Manual
Caiet
Explicatia

examinare prin
probe scrise

- jocuri tematice
- ex. de citire
- ex de relatare a
unor fapte si
intamplari din
viata cotidiana
-ex. de citire
-ex. de formulare
de raspunsuri la
intrebari

Manual
Tabla
Fise de lucru
activitate frontala

chestionare orala

- ex. de citire
- ex de relatare a
unor fapte si
intamplari din
viata cotidiana
- ex. de
repovestire
- dramatizare
-ex. de citire
-ex. de formulare
de raspunsuri la

Conversatia
Explicatia
Munca independ
Manual
Planse
Fise de lucru

manual
Caiet
fise de munca
ilustratii
activitate frontala
activitate
personalizata

examinare
prin probe
scrise
examinare
prin probe
practice

Evaluare sumativa
prin probe:
orale
scrise
practice

rezolvarea unui test, autoevaluarea


rezultatelor

Aria curriculara: OM SI SOCIETATE


Disciplina: EDUCATIE MORAL-CIVICA
Nr.ore/saptamana: 1

22, 29.I

intrebari

Timp alocat: 17 sapt * 1h= 17 h

PROIECTARE didactica semestriala (sem.II)


UNITATEA
DE
INVATARE

CO
D
OB.

O1.1

Societate si
stat

Raporturile
necesare cu
ceilalti

DETALIEREA UNITATII DE
INVATARE

Noi si ceilalti
Grupul de colegi si prieteni de la
scoala
Familia

DURATA
NR. PERIOA
OR
DA
E

2h

12-19 II

Actele care ne identifica


Certificatul de nastere
O2.1
Cartea de identitate
O4.1
Pasaport

1h
1h
1h

26 II
4 III
11 III

O2.1

1h
1h
1h
1h

18 III
25 III
1 IV
8 IV

Grupuri care ne identifica


Familia mea
O3.2
Clasa si scoala mea
O4.1
Tara mea
Sunt european
Trasaturile morale ale persoanei

ACTIVITATI DE
INVATARE

- ex. de recunoastere
si identificare
-ex. de citire
- jocuri tematice
- ex de relatare a
unor fapte si
intamplari din viata
cotidiana
- jocuri didactice
-ex. de formulare de
raspunsuri la
intrebari
-ex. de citire
- ex. de vocabular
- jocuri didactice

RESURSE si
STRATEGII
DIDACTICE
Conversatia
Munca
independenta

INSTRUMEN
TE
DE
EVALUARE

Evaluare
initiala

manual
Caiet
fise de munca
ilustratii
Manual
Caiet
Explicatia

Chestionare
orala
examinare
prin probe
scrise

OBS.

oameni

Evaluare
sumativa
semestriala

O2.2
O4.1
O3.1
O2.2
O4.3

Increderea si lipsa de
incredere
Respectul si lipsa de respect
Curajul, frica si lasitatea
Bunatatea si rautatea
Sinceritatea si minciuna

1h

15 IV

1h
1h
1h
1h

22
6
13
20

Recapitulare

1h

rezolvarea unui test, autoevaluarea


rezultatelor

2h

IV
V
V
V

27 V
3-10 VI

ex de relatare a
unor fapte si
intamplari din viata
cotidiana

Manual
Tabla
Conversatia
Explicatia

- ex. de citire
- ex de relatare a
unor fapte si
intamplari din viata
cotidiana
-ex. de formulare de
raspunsuri la
intrebari

manual
Caiet
fise de munca
ilustratii
activitate
frontala
activitate
personalizata

Evaluare
orala
Evaluare
sumativa

Aria curriculara: ARTE


Disciplina: EDUCATIE PLASTICA
Nr.ore/saptamana: 1

OBIECTIVE CADRU
1. Extinderea explorarilor senzoriale a lumii inconjuratoare si exprimarea artistica prin
alegerea unor teme de lucru;
2. Utilizarea unor materiale si instrumente de lucru
3. Realizarea unor activitati artistice si concretizarea lor in plan comunicational;
4. Formarea si dezvoltarea capacitatii de apreciere a activitatilor artistice

Aria curriculara: ARTE


Disciplina: EDUCATIE PLASTICA
Nr.
crt

Unitatea de
invatare

Timp alocat: 35 sapt * 1h = 35h


PROIECTARE ANUALA
Obiective de referinta

Nr.
ore
2h

Evaluare

Durata
(per.de realizare)
18 IX, 29 I

Sem.I+

Elemente de
limbaj plastic

1.1 Descrierea: formelor geometrice simple si complexe, a


texturilor, a culorilor variate, si a modelelor;
1.2 Exprimarea emotiilor, sentimentelor si a ideilor prin
compozitii libere

6h

Compozitii cu
finalitate

2.1 Dezvoltarea capacitatii de a combina materiale si instrumente


prin realizarea de lucrari artistice cu o tema data;
2.2 Concretizarea combinarii materialelor si a instrumentelor in
produse care exprima liber idei, sentimente, mesaje personale;

4h

Sem.I+

21 IX 30 X

27 XI

Sem.I+

3.1 Realizarea in mod individual a unor compozitii libere si cu


tema data, precum si prezentarea lor in grup;

Produse artistice 4.1 Cunoasterea semnificatiei creatiei artistice;

4.2 Comunicarea propriilor succese, precum si a dificultatilor


intampinate in activitatile artistice.

6h
Sem.I+

4 XII 22 I

Obs.

Aria curriculara: ARTE


Disciplina: EDUCATIE PLASTICA
Nr.ore/saptamana: 1
Nr.
crt

Unitatea de
invatare

Ob.
Ref.

Timp alocat: 18 sapt * 1h= 18 h

PROIECTARE didactica semestriala (sem.I)


Detalierea unit.
Durata
Activitati de
de invatare
invatare
Nr. Per.
ore

Resurse si
strategi
didactice

Instrum.
de
evaluare

Obs.

1.

2.

Evaluare
initiala

Elemente de
limbaj plastic

1.2
2.2
3.1

1.1
2.1
4.2
1.2
3.1

Nr.
crt

Unitatea de
invatare

Ob.
Ref.

Peisaj din
vacanta

1h

Linii

2h

Pata de culoare

2h

Amprenta

2h

18
IX

Ex pt realizarea de
compozitii cu
finalitate;
Ex pt coordonarea
bimanuala si oculomanuala.

Ex de identificare a
formelor geometrice
25 IX ale ob.din mediu;
2 X Ex de manipulare a
9,16 instrumentelorsi a
X
materialelor de
23,3 lucru;
0 X Ex. de comparare a
lucrarii elevului cu
lucrarea-model, sau
a colegilor

PROIECTARE didactica semestriala (sem.I)


Detalierea unit.
Durata
Activitati de
de invatare
invatare
Nr. Per.
ore

Discutie
introductive;
Explicatia;
Creioane
colorate
Caiet desen;
Fotografii.

Evaluare
prin probe
practice

Comunicarea
Explicatia
Munca
independenta
Creion
Tempera
Pensula
Bloc de desen
Ob din clasa

Raspunsuri
la intrebari

Resurse si
strategi
didactice

Instrum.
de
evaluare

Produsele
finale ale
activitatii

Obs.

3.

4.

5.

Compozitii
cu finalitate

Produse
artistice

Evaluare
sumativa

1.2
2.2
3.1

Fructe si legume

2h

6, 13
XI

Curcubeul

1h

20XI

1.1
2.1

Copacul

1h

27XI

1.1
2.1
4.2

Gheata lui Mos


Nicolae
In asteptarea lui
Mos Craciun

1h

4XII

1.2
3.1

Peisaj de iarna
Om de zapada
Pete de culoare

1h
1h
1h

1.1
2.1
4.2

Desen la alegere

1h

Aria curriculara: ARTE


Disciplina: EDUCATIE PLASTICA
Nr.ore/saptamana: 1

2h

Ex pt utilizarea
instrumentelorsi a
materialelor de lucru
in scopul realizarii
unui produs artistic
Ex de organizare a
spatiului plastic.

Ex de combinare a
tehnicilor si a
11,18 materialelor de
XII
lucru;
Ex pt descrierea
8I
produsului activitatii
15 I personale si a
22 I colegilor;

29 I

Discutie
introductive;
Explicatia;
Creioane
colorate
Caiet desen;
Fotografii.
Comunicarea
Explicatia
Munca
independenta
Creion
Tempera
Pensula
Bloc de desen
Ob din clasa

Ex. de comparare a
lucrarii elevului cu
lucrarea-model, sau
a colegilor

Timp alocat: 17 sapt * 1h= 17 h

PROIECTARE didactica semestriala (sem.II)

Produsele
finale ale
activitatii

Raspunsuri
la intrebari
Produsele
finale ale
activitatii

Produsele
finale ale
activitatii

Nr.
crt

Unitatea de
invatare

Elemente de
limbaj plastic

Ob.
Ref.

Detalierea unit.
de invatare

1.2
2.2
3.1

Peisaj din
vacanta

1.1
2.1
4.2

Linii - Ploaia

1.2
3.1

Nr.
crt

Unitatea de
invatare

Ob.
Ref.

Durata
Nr. Per.
ore
1h

12 II

2h

1926 II

1h

4 III

1h
1h
1h

11 III
18
III
25
III

Pata de culoare

Desen pentru
mama
Flori
Mozaicuri
Amprenta
(desen colectiv)

Detalierea unit.
de invatare

Durata
Nr. Per.
ore

Activitati de
invatare

Resurse si
strategi
didactice

Instrum.
de
evaluare

Ex pt realizarea de
compozitii cu
finalitate;
Ex pt coordonarea
bimanuala si oculomanuala.

Discutie
introductive;
Explicatia;
Creioane
colorate
Caiet desen;

Ex de identificare a
formelor geometrice
ale ob.din mediu;
Ex de manipulare a
instrumentelorsi a
materialelor de
lucru;
Ex. de comparare a
lucrarii elevului cu
lucrarea-model, sau
a colegilor

Comunicarea
Explicatia
Munca
independenta
Creion
Tempera
Pensula
Bloc de desen
Ob din clasa

Raspunsuri
la intrebari

Activitati de
invatare

Resurse si
strategi
didactice

Instrum.
de
evaluare

Obs.

Evaluare
prin probe
practice

Produsele
finale ale
activitatii

Obs.

Compozitii
cu finalitate

Produse
artistice

1.2
2.2
3.1

1h

Desen dupa model

2h

1.1
2.1

Sarbatorile de Paste

1h

1.1
2.1
4.2

Copaci infloriti

1h

6V

Pete de culoare

2h

1320 V

Desen liber
Prietenul meu

1h

27 V

Desen la alegere

2h

3-10
VI

1.2
3.1

Evaluare
sumativa

Ex pt utilizarea
instrumentelorsi a
materialelor de lucru
8-15 in scopul realizarii
IV
unui produs artistic
22 IV Ex de organizare a
spatiului plastic.
1 IV

Primavara

1.1
2.1
4.2

Aria curriculara: ARTE


Disciplina: EDUCATIE MUZICALA
Nr.ore/saptamana: 1

Ex de combinare a
tehnicilor si a
materialelor de
lucru;
Ex pt descrierea
produsului activitatii
personale si a
colegilor;
Ex. de comparare a
lucrarii elevului cu
lucrarea-model, sau
a colegilor

Discutie
introductive;
Explicatia;
Creioane
colorate
Caiet desen;
Fotografii.
Comunicarea
Explicatia
Munca
independenta
Creion
Tempera
Pensula
Bloc de desen
Ob din clasa

Produsele
finale ale
activitatii

Raspunsuri
la intrebari
Produsele
finale ale
activitatii

Produsele
finale ale
activitatii

OBIECTIVE CADRU
1. Extinderea explorarilor senzoriale a lumii inconjuratoare si exprimarea artistica prin
alegerea unor teme de lucru;
2. Utilizarea unor materiale si instrumente de lucru
3. Realizarea unor activitati artistice si concretizarea lor in plan comunicational;
4. Formarea si dezvoltarea capacitatii de apreciere a activitatilor artistice

Aria curriculara: ARTE


Disciplina: EDUCATIE MUZICALA

Timp alocat: 35 sapt * 1h = 35h


PROIECTARE ANUALA

Nr.
crt

Unitatea de
invatare

1.

Evaluare

2.

Explorarea
senzoriala a
mediului

3.

Activitati de
expresie
muzicala

Obiective de referinta

Nr.
ore
3h

1.1 Descrierea realitatii inconjuratoare investigate;


1.2 Dezvoltarea simtului ritmic;
2.1 Dezvoltarea capacitatii de a combina materiale si instrumente
prin realizarea de lucrari artistice cu o tema data;
2.2 Concretizarea combinarii materialelor si a instrumentelor in
produse care exprima liber idei, sentimente, mesaje personale;
3.1 Interpretarea individual si in grup a unor cantece;
3.2 Valorizarea contributiei colegilor in munca in echipa
4.1 Dezvoltarea capacitatii de a selectiona si de a opta pt o
creatie artistica, conform preferintelor;
4.2 Evidentierea elementelor pozitive si negative caracteristice
unei creatii artistice

Aria curriculara: ARTE


Disciplina: EDUCATIE MUZICALA
Nr.ore/saptamana: 1

Durata
(per.de realizare)

19, 26 IX; 30 I

Sem I +

5h

31 X

Sem I +

10h
Sem I +

7 XI 23 I

Timp alocat: 18 sapt * 1h= 18 h

Obs.

Nr.
crt

Unitatea de
invatare

1.

Evaluare

1.2
3.1

Desteapta te
romane!

2h

19,
26 IX

Ex de auditie
muzicala
Ex de interpretare a
unor creatii muzicale

Discutia
introductiva
Explicatia
Propria voce
Casetofon
Caseta audio

2.

Explorarea
senzoriala a
mediului

1.1
2.1

Diferentiere
zgomot-sunet-voce

2h

3, 10
X

1.2
2.2
4.1

Recunoasterea
instrumentelor
muzicale dupa
sunetele emise

Ex de receptare a
zgomotelor si
sunetelor din
realitatea
inconjuratoare;
Ex de recunoastere a
instrumentelor
muzicale dupa
sunetele emise

Conversatia
Demonstratia
Munca
independenta
Propria voce
Obiecte din
clasa
Casetofonul
Casete audio

Nr.
crt

Unitatea de
invatare

Ob.
Ref.

PROIECTARE didactica semestriala (sem.I)


Detalierea unit.
Durata
Activitati de
de invatare
invatare
Nr. Per.
ore

Ob.
Ref.

3h

17-31
X

PROIECTARE didactica semestriala (sem.I)


Detalierea unit.
Durata
Activitati de
de invatare
invatare
Nr. Per.
ore

Resurse si
strategi
didactice

Resurse si
strategi
didactice

Instrum.
de
evaluare

Obs.

Evaluare
prin modul
in care
interpreteaz
a imnul

Evaluare
prin probe
orale

Instrum.
de
evaluare

Obs.

3.

4.

Activitati de
expresie
muzicala

Evaluare
sumativa

1.2
3.1

Recunoasterea si
reproducerea unor
structuri ritmice

4.1
3.1
2.2

Auditie Cutiuta
muzicala

2h

Colinde

3h

2.1
3.2

Asocierea
secventelor sonore cu
miscarea corporala

3h

3.1
4.1

Interpretarea
cantecului preferat

Aria curriculara: ARTE


Disciplina: EDUCATIE MUZICALA
Nr.ore/saptamana: 1

2h

1h

7, 14
XI

Ex de recunoastere si
reproducere a unor
structuri ritmice;
Ex de auditie
21,
muzicala;
28 XI Ex de interpretare a
colindelor
5-19
Ex de asociere a
XII
secventelor sonore cu
9-23 I miscarea corporala
(secvente de dans)
30 I

Ex de interpretare a
unor creatii muzicale

Discutia
introductiva
Explicatia
Diverse
obiecte
Propria voce
Casetofon
Caseta audio

Conversatia
Munca
independenta
Propria voce

Evaluare
individuala
si frontala

Calitatea
interpretarii

Timp alocat: 17 sapt * 1h= 17 h

Nr.
crt

Unitatea de Ob.
invatare
Ref.
1.2
3.1

1.

Explorarea
senzoriala a
mediului

1.1
2.1

PROIECTARE didactica semestriala (sem.II)


Detalierea unit. de
Durata
Activitati de
invatare
invatare
Nr. Per.
ore
Interpretarea unui
cantec la alegere

2h

13-20
II

Vine, vine
primavara

1h

27 II

1h

5 III

2h

12-19
III

2h

26 III
2 IV

3h

9-23
IV

Cantec pt mama
1.2
2.2
4.1

Iepuras dragalas
Copacelul din
gradina
Recunoasterea
instrumentelor
muzicale dupa sunetele
emise

Nr.

Unitatea de

Ob.

Detalierea unit.

Durata

Resurse si
strategi
didactice

Ex de auditie
muzicala
Ex de interpretare a
unor creatii muzicale

Discutia
introductiva
Explicatia
Propria voce
Casetofon
Caseta audio

Ex de auditie
muzicala
Ex de interpretare a
unor creatii muzicale
Ex de recunoastere a
instrumentelor
muzicale dupa
sunetele emise

Conversatia
Demonstratia
Munca
independenta
Propria voce
Obiecte din
clasa
Casetofonul
Casete audio

Activitati de

Resurse si

Instrum.
de
evaluare

Obs.

Evaluare
prin modul
in care
interpreteaza un cantec
la alegere

Evaluare
prin probe
orale

Instrum.

Obs.

crt

invatare

Ref.
1.2
3.1

2.

3.

Activitati de
expresie
muzicala

Evaluare
sumativa

de invatare
Daca vesel se
traieste

Nr.
ore

Per.

invatare

2h

7-14
V

Ex de recunoastere si
reproducere a unor
structuri ritmice;
Ex de auditie
muzicala;
Ex de asociere a
secventelor sonore cu
miscarea corporala
(secvente de dans)

1h

21 V

Auditie Cutiuta
muzicala

1h

28 V

2.1
3.2

Asocierea
secventelor sonore cu
miscarea corporala

1h

4 VI

3.1
4.1

Interpretarea
cantecului preferat

1h

11 VI

Alunelul
4.1
3.1
2.2

Aria curriculara: ARTE


Disciplina: OPT.2 IN LUMEA CULORILOR

Ex de interpretare a
unor creatii muzicale

strategi
didactice
Discutia
introductiva
Explicatia
Diverse
obiecte
Propria voce
Casetofon
Caseta audio
Conversatia
Munca
independenta
Propria voce

de
evaluare

Evaluare
individuala
si frontala

Calitatea
interpretarii

Nr.ore/saptamana: 1

OBIECTIVE CADRU
1. Cunoasterea si utilizarea materialelor si instrumentelor si a tehnicilor de lucru;
2. Recunoasterea tipurilor de culori si a nonculorilor in natura, pe imagini si pe paleta si
obtinerea amestecurilor;
3. Cunoasterea si utilizarea elementelor de limbaj plastic;
4. Realizarea unor compozitii libere si a unora dupa model.

Aria curriculara: ARTE


Disciplina: OPT.2 IN LUMEA CULORILOR

Timp alocat: 35 sapt * 1h = 35h

Nr.
crt

Unitatea de
invatare

PROIECTARE ANUALA
Obiective de referinta

3h

Evaluare

Durata
(per.de realizare)
20 IX, 24, 31 I

Sem I+

Materiale si
1.1 Familiarizarea cu materialele si tehnicile de lucru;
tehnici de lucru 1.2 Folosirea materialelor si tehnicilor de lucru specifice ;
Amestecuri de
culori si
nonculori

2.1 Recunoasterea grupelor de culori si nonculori;


2.2 Obtinerea culorilor binare din amestecul celor primare;
2.3 Obtinerea tonurilor si nuantelor ale acelorasi culori;

Dominanta
cromatica

3.1 Obtinerea unor forme spontane si elaborate;


3.2 Realizarea suprafetei decorative si a unui spatiu plastic
folosind linia, punctul si forma;

Compozitia
echilibrata a
suprafetei
decorative si a
spatiului
plastic

Nr.
ore

10h
Sem I+

3h
Sem I+

2h
Sem I+

27 IX 29 XI

6 20 XII

10, 17 I

4.1 Realizarea unor compozitii echilibrate din culori si


amestecurile lor.

Aria curriculara: ARTE


Disciplina: OPT.2 IN LUMEA CULORILOR

Timp alocat: 18 sapt * 1h= 18 h

Obs.

Nr.ore/saptamana: 1
Nr.
crt

Unitatea de
invatare

Evaluare
1.

2.

Materiale si
tehnici de
lucru

Ob.
Ref.
1.1
2.1

1.2
3.1
1.1
2.1
3.2

PROIECTARE didactica semestriala (sem.I)


Detalierea unit.
Durata
Activitati de
de invatare
invatare
Nr. Per.
ore
Ce culoare are?

1h

20 IX

Modelaj in
plastilina

3h

27 IX
11X

Mozaicuri, colaj din


forme geometrice

3h

Sa tesem frumos

2h

Sa decoram

Nr.

Unitatea de

Ob.

2h

18X1 XI
8,15
XI
22,2
9 XI

Ex joc de
recunoastere a
culorilor si a
instrumentelor de
lucru specifice
Ex de modelare si
obtinerea unor
basoreliefuri si forme
spontane;
Ed de realizare a
unui proiect de
mozaic din forme
geometrice
asamblate intr-o
compozitie
decorativa
Ex de tesut si decorat

PROIECTARE didactica semestriala (sem.I)


Detalierea unit.
Durata
Activitati de

Resurse si
strategi
didactice
Conversatia
Explicatia
Rechizite
Obiecte din
clasa
Explicatia
Demostratia
Exercitiul
Munca
independenta
Plastilina
Planse
Hartie
glasata
Lipici
Carton
Sa tesem
frumos
Sa coasem
frumos

Resurse si

Instrum.
de
evaluare

Obs.

Raspunsuri
la intrebari

Produsele
finale ale
activitatii

Simtul
estetic

Instrum.

Obs.

crt

3.

4.

invatare

Ref.

Amestecuri
de culori si
nonculori

1.2
2.1

Dominanta
cromatica

1.1
2.1

2.3
4.1

de invatare

Nr.
ore

Per.

Peisaj de iarna

1h

6 XII

Felicitari de
Craciun

2h

13,
20
XII

Portret

1h

10 I

Desen liber

1h

17 I

3.2
4.1

5.

Evaluare
sumativa

1.1
2.1
4.1

Mini-expozitii cu
lucrarile copiilor

Aria curriculara: ARTE


Disciplina: OPT.2 IN LUMEA CULORILOR

2h

24,3
1I

invatare

strategi
didactice

Ex de recunoastere a
culorilor si a
nonculorilor
Ex de recunoastere a
tonurilor si nuantelor
ale aceleeasi culori
ex de realizare a
unor compozitii
libere

Conversatia
Explicatia
Exercitiul
Munca
independenta
Acuarela
Tempera
Bloc de desen
pensule
Conversatia
Demostratia
Exercitiul
Munca
independenta
Portretpictura model
Acuarela
Tempera
Bloc de desen
pensula

Ex pt manuirea
corecta a
instrumentelor de
lucru si pt
recunoasterea
culorilor
Ex pt dezvoltarea
simtului estetic

Ex de apreciere a
lucrarilor proprii in
raport cu modelul si
lucrarile colegilor

Conversatia
Explicatia
Lucrarile
elevilor

de
evaluare
Produsele
finale ale
activitatii

Produsele
finale ale
activitatii
Simtul
estetic

Produsele
finale ale
activitatii

Timp alocat: 17 sapt * 1h= 17 h

Nr.ore/saptamana: 1
Nr.
crt

Unitatea de
invatare

Ob.
Ref.
1.1
2.1

Nr.
crt

Materiale si
tehnici de
lucru

Unitatea de
invatare

1.2
3.1
1.1
2.1
3.2

Ob.
Ref.

PROIECTARE didactica semestriala (sem.II)


Detalierea unit.
Durata
Activitati de
de invatare
invatare
Nr. Per.
ore
Ce culoare are?

1h

14 II

Desene decorative
Combinatii de linii
si culori

3h

21 II6 III

Mozaicuri, colaj din


forme geometrice

3h

13-27
III

Sa tesem frumos

1h

3 IV

Sa decoram

1h

10 IV

Detalierea unit.
de invatare

Durata
Nr. Per.

Ex joc de
recunoastere a
culorilor si a
instrumentelor de
lucru specifice
Ex de realizare a
unor desene din linii
si culori diferite
Ex de realizare a
unui proiect de
mozaic din forme
geometrice
asamblate intr-o
compozitie
decorativa
Ex de tesut si decorat

Activitati de
invatare

Resurse si
strategi
didactice
Conversatia
Explicatia
Rechizite
Obiecte din
clasa
Explicatia
Demostratia
Exercitiul
Munca
independenta
Plastilina
Planse
Hartie
glasata
Lipici
Carton
Sa tesem
frumos
Sa coasem
frumos

Resurse si
strategi

Instrum.
de
evaluare

Obs.

Raspunsuri
la intrebari

Produsele
finale ale
activitatii

Simtul
estetic

Instrum.
de

Obs.

ore
2.

3.

17 IV

Amestecuri
de culori si
nonculori

1.2
2.1

Peisaj de
primavara

1h

2.3
4.1

Felicitari de Paste

1h

24 IV

Dominanta
cromatica

1.1
2.1

Copacul

1h

8V

Flori de
primavara

1h

15 V

2h

22-29
V

3.2
4.1

Desen liber

4.

didactice

Evaluare
sumativa

1.1
2.1
4.1

Mini-expozitii cu
lucrarile copiilor

2h

5-12
VI

Ex de recunoastere a
culorilor si a
nonculorilor
Ex de recunoastere a
tonurilor si nuantelor
ale aceleeasi culori
ex de realizare a
unor compozitii
libere
Ex pt manuirea
corecta a
instrumentelor de
lucru si pt
recunoasterea
culorilor
Ex pt dezvoltarea
simtului estetic

Ex de apreciere a
lucrarilor proprii in
raport cu modelul si
lucrarile colegilor

Aria curriculara: TEHNOLOGII SI ACTIVITATI PRACTICE


Disciplina: ABILITARE MANUALA

Conversatia
Explicatia
Exercitiul
Munca
independenta
Acuarela
Tempera
Bloc de desen
pensule
Conversatia
Demostratia
Exercitiul
Munca
independenta
Pictura model
Acuarela
Tempera
Bloc de desen
pensula
Conversatia
Explicatia
Lucrarile
elevilor

evaluare
Produsele
finale ale
activitatii

Produsele
finale ale
activitatii
Simtul
estetic

Produsele
finale ale
activitatii

Nr.ore/saptamana: 2

OBIECTIVE CADRU
I.
II.
III.
IV.
V.

Cunoaterea i coordonarea micrilor fundamentale cu scopul utilizrii diverselor materiale i instrumente.


Manipularea diverselor instrumente i materiale de lucru
Confecionarea i evaluarea unor produse simple i utile
Cooperarea n grup cu scopul realizrii unui produs
mbogirea instrumentrii pentru rezolvarea situaiilor practice de via i activitate

Aria curriculara: TEHNOLOGII SI ACTIVITATI PRACTICE


Disciplina: ABILITARE MANUALA

Timp alocat: 35 sapt * 2h = 70h

Nr.
crt
1.

Unitatea de
invatare

2.

Formarea
competene-lor
motrice

3.

Evaluare.

Formarea i
educarea gesturilor
manuale

4.
Orientare spaial.

5.

Dezvoltarea
musculaturii fine

PROIECTARE ANUALA
Obiective de referinta

Nr.
ore

Durata
(per.de realizare)

1. 1 Explorarea diverselor obiecte i materiale din mediul


nconjurtor (naturale i sintetice)
1.2. Identificarea diverselor obiecte i materiale din mediul
nconjurtor (naturale i sintetice
1.3. Formarea i exersarea gesturilor manuale fundamentale
1.4. Identificarea instrumentelor specifice prelucrrii materialelor
2.1. Identificarea instrumentelor specifice prelucrrii materialelor
2.2 Identificarea materialelor de lucru utilizate n activitatea
practic
2.3. manipularea materialelor utilizate n clase/ateliere de activitate
practic
3.1. Observarea etapelor realizrii unor produse simple
3.2. nvarea etapelor realizrii unui produs finit
3.3 Analizarea i caracterizarea produsului finit
4.1. Participarea activ / pasiv, n grupuri de lucru, la realizarea
componentelor unui produs
4.2. Cooperarea cu ceilali membri ai grupului
5.1. Identificarea utilitii materialelor naturale i sintetice
5.2. Identificarea variantelor de utilizare a produsului finit realizat
5.3. Formarea i exersarea gesturilor social utile i a deprinderilor
adaptative la viaa cotidian
5.4. Formarea i exersarea deprinderilor simple de ngrijire a
plantelor i animalelor

Aria curriculara: TEHNOLOGII SI ACTIVITATI PRACTICE


Disciplina: ABILITARE MANUALA

Timp alocat: 18 sapt * 2h = 36h

Obs.

Nr.ore/saptamana: 2
PROIECTARE didactica semestriala (sem.I)
UNITATE
DE
NVARE

Evaluarea
iniial.

Formarea
competenelor motrice.

Ob. NR.
Ref. ORE
1.1
5.3

2h

1.2
1.3

2h

1.3
2.1
2.2

3.1
3.2
4.1

2h

17-21
IX

8-12X

3h

15-22 X

3h

DETALIEREA
UNITII DE
NVARE

Cunoaterea schemei
corporale.

24-28
IX
1-5X

2h

3h
4.2
5.1
3.1

PERIOADA

26 X- 2
XI
5 12
XI

3h
16 23
XI

ACTIVITI DE
NVARE
Alctuirea corpului
propriu i al colegului i
al lateralitii.
Comportamentul motor i
nivelul perceptiv-motric.
Prehensiunea.

Comportamentul
motor.
Identificarea,
discriminarea i
operarea structurilor
perceptive.

Manipularea.
Coordonarea oculo
manual.
mn ochi picior.
Identificarea structurilor
perceptiv-motrice de
culoare.
Identificarea structurilor
perceptiv-motrice de
mrime.
Identificarea structurilor
perceptiv-motrice de
form.

RESURSE SI
STRATEGII
DIDACTICE
Conversaia,
observaia, prob
practic.
Propriul corp
Planse
Cuburi, mingii,
jucrii.
Obiecte concrete.
Exerciii.
Observarea, explicaia,
dem.

INSTRUM.
DE EVALUARE

Evaluare individual.

Evaluare individual.
Evaluare individual.
Evaluare individual.

Observarea,
explicaia.
Apreciere verbal.
Caiet, culori, creioane
colorate.
Caiet, culori, creioane
colorate.

Evaluare individual.

1.4
2.2

Formarea i
educarea
gesturilor
manuale.

1.1
2.3
3.3
4.1
5.1

26 XI 3 XII
7 10
XII

Jocuri, orientare n
spaiu.

2h

14 - 17
XII

Ruperea.

2h

21 XII
7I

Tierea.

2h

11 - 14 I

ndoirea, lipirea.

3h
2h

2h

18-21 I

Modelarea.

3h

25 I - 1
II

nirarea.

Jocuri cu culori Ce
Explicaia,
culoare i place?
demonstraia. Jocuri.
Unde eti Unde se
Jocuri de orientare.
gsete?.
Ruperea diferitelor
materiale: hrtie, material Hrtie, material textil.
textil.
Executarea
franjurilor,erveelului,
Hrtie, foarfec.
decupaje.
erveelul, paharul, colaj
Hrtie, foarfec.
cu fructe de toamn.
Modelaj din plastilin,
Plastilin.
omul, casa.
nirarea pastelor
A, paste finoase.
finoase, mrgelelor.

Aria curriculara: TEHNOLOGII SI ACTIVITATI PRACTICE


Disciplina: ABILITARE MANUALA

Evaluare frontal.

Evaluare individual.

Evaluare individual.
Evaluare individual.

Timp alocat: 17 sapt * 2h = 34h

Nr.ore/saptamana: 2

PROIECTARE didactica semestriala (sem.II)

UNITATE
DE
NVARE

Ob. NR. PERI


Ref. ORE OADA

Formarea
competenelor
motrice.

2h

1.1
5.3

DETALIEREA
UNITII DE
NVARE
Formarea structurilor
11 15
perceptiv-motrice de
II
culoare, form
identificare,
18 II
discriminare, operare.

2.3
1.1
4.1
Orientare
spaial.
2.3
5.1

3h

22-29
II

2h

37
III

Conduita i structura
perceptiv-motric de
orientare, organizare i
structurare spaial.

ACTIVITI DE
NVARE
Discriminarea culorilor rou,
galben, albastru, verde (cuburi,
hrtie, plastic).
Sortarea dup criteriul: culorii,
formei, mrimii.
Ex. pentru aprecierea
direciilor i poziiilor spaiale
cu consolidarea noiunilor de:
situaie spaial: stngadreapta, ,,sus-jos, naintenapoi, nuntru-nafar,
departe-aproape, lng,
alturi, ntre, contra.
- de poziie: n picioare, culcat,
aplecat etc.

RESURSE
DIDACTICE

INSTRUMENT DE
EVALUARE

Observaia, explicaia,
exerciiul,
demonstraia, jocul
didactic.

Evaluare frontal.

Observaia, explicaia,
exerciiul,
demonstraia, jocul
didactic.

Evaluare frontal.

Evaluare frontal.

17-21
III
24-28
III

- de mrime: mare-mic,
lung-scurt, gros-subire,
larg-strmt.
- de cantitate: mult-puin, greuuor, jumtate-ntreg, plin-gol.
- de micare: a urca, a cobor,
a mpinge etc.

3h

31 III7 IV

Decupare de figuri geometrice,


fructe, flori.

3h

11-18
IV

Lipirea: - compoziie cu flori;


- pomi nflorii;
- ou n co.

Dezvoltarea
musculaturii
fine.

3h

21 IV
5V

UNITATE DE
NVARE

Ob. NR PERI
Ref. ORE OADA

2h
5.3

2h
2h

Formarea
competenelor
motrice.

Dezvoltarea
musculaturii
fine

10
14 III

4.1
5.1
5.3

3h

9-16
V

1.1

19 V

Formarea i educarea
profesional a
gesturilor manuale
fundamentale.

DETALIEREA
UNITII DE
NVARE
Formarea i educarea
profesional a
gesturilor manuale
fundamentale.

Observaia, explicaia,
exerciiul,
demonstraia.
Observaia, explicaia,
exerciiul,
demonstraia.

Evaluare frontal.

Explicaia,
demonstraia,
exerciiul, coli albe,
foarfece, lipici.

Aprecierea verbal.

ndoirea: evantaiul, avionul,


vaporul,
morica, broasca,
flori.

Coli de hrtie.

Evaluare individual.

ACTIVITI DE
NVARE

RESURSE
DIDACTICE

INSTRUMENT DE
EVALUARE

Explicaia,
demonstraia,
exerciiul, plastilin.

Evaluare individual.

Modelare: fructe, legume,


pomi nflorii,
ghiocelul, coulee cu
ou roii.
Rsucirea: - cordonul ppuii.

Evaluare individual.

2.3
3.3
4.1
5.1

Evaluare
final.

4.2
3.3
1.3

23 V

26 V

Bobinarea: - gheme mici i


mari.
nirarea: - mrgelele-iragul.

30 V

nuruirea: - semn de carte.

2h

2-6 VI

2h

9-13
VI

Discriminarea culorilor, Jocuri de construcii cu diferite


truse i module.
ndoirea, modelarea,
rsucirea, bobinarea,
Figuri geometrice: roata, casa,
tierea, lipirea.
vaporul etc.

Aria curriculara: TEHNOLOGII SI ACTIVITATI PRACTICE


Disciplina: OPT.3 MAINI DIBACE
Nr.ore/saptamana: 1

Explicaia,
demonstraia, exerciiul
carton, creioane, culori,
a, smburi, paste.

Apreciere verbal.
Evaluare frontal.

OBIECTIVE CADRU
1. Dezvoltarea capacitatii de motricitate generala si motricitate fina
2. Formarea competentelor motrice si a conduitelor perceptiv-motrice

Aria curriculara: TEHNOLOGII SI ACTIVITATI PRACTICE


Disciplina: OPT.3 MAINI DIBACE
Nr.
crt

Unitatea de
invatare

PROIECTARE ANUALA
Obiective de referinta

Timp alocat: 35 sapt * 1h = 35h

Nr.
ore

Durata
(per.de realizare)

Obs.

1.

Evaluare

2.

Activitati cu
materiale din
natura

3.

Activitati cu
materiale
sintetice
hartie
plastilina
margele

4h

Nr.

Unitatea de

5h

Ob.

30 X

Sem I+

9h

2.1 cunoasterea insusirilor diferitelor materiale si


modificarilor acestora;
2.2 denumirile corecte a culorilor, marimilor si formelor
invatate si discriminarea acestora in mediu;
2.3 cunoasterea notiunilor de situatii spatiale, pozitie si
executarea corecta a miscarilor

Aria curriculara: TEHNOLOGII SI ACTIVITATI PRACTICE


Disciplina: OPT.3 MAINI DIBACE
Nr.ore/saptamana: 1

18, 25 IX; 22 29 I

Sem I+

1.1 Perceperea formelor geometrice;


1.2 Perceperea si denumirea corecta a marimii;
1.3 Coordonarea corecta stanga-dreapa si a degetelor;
1.4 Sortarea dupa un criteriu dat;
1.5 Manipularea corecta a instrumentelor de lucru;
1.6 Mototolirea hartiei;

Sem I+

6 XI 15 I

Timp alocat: 18 sapt * 1h= 18 h

PROIECTARE didactica semestriala (sem.I)


Detalierea unit.
Durata
Activitati de

Resurse si

Instrum.

Obs.

crt
1.

2.

Nr.
crt

invatare

Ref.

de invatare

Nr.
ore

Per.

invatare

strategi
didactice

18,
25 IX

Ex de recunoasterea
a culorilor, formelor,
marimilor invatate
Ex de recunoastere a
culorilor;
Ex de manipulare a
instrum. de lucru;
Ex de lipire a
materialelor din
natura

Conversatia
Explicatia
Munca
independenta
Ob. din clasa
Explicatia
Demonstratia
Munca
independenta
Frunze
Lipici
Carton

1.4
2.1
2.3

Ce culoare, forma,
marime are obiectul
din mana mea?

2h

Activitati cu 1.3
materiale din 1.5
2.3
natura

Colaj Frunze
rugini
Tablouri cu
materiale din natura

2h

2, 9 X

3h

16-30
X

Evaluarea
initiala

Unitatea de
invatare

Ob.
Ref.

PROIECTARE didactica semestriala (sem.I)


Detalierea unit.
Durata
Activitati de
de invatare
invatare
Nr. Per.

Resurse si
strategi

de
evaluare
Raspunsuri
la intrebari

Produsele
finale ale
activitatii

Instrum.
de

Obs.

ore
3.

Activitati cu
materiale
sintetice

1.4
1.5
1.6
2.2
2.3

4.

Evaluare
sumativa

1.3
1.5
2.3

didactice
6, 13
XI

Fructe & legume din plastilina

2h

Avion & barca


din hartie

2h

20,
27 XI

Felicitari de
Craciun

3h

4-18
XI

Bratara & sirag de


margele

2h

8, 15I

2h

22,29
I

Mini-expozitie cu
lucrarile copiilor

Ex de recunoasterea
a culorilor, formelor,
marimilor invatate
Ex de modelare a
plastilinei
Ex de pliere,taiere
sau rupere dupa
contur a hartiei,
lipire
Ex de insiruire a
margelelor pe sfoara
Ex de apreciere a
lucrarilor proprii in
comparatie cu ale
celorlalti colegi

Aria curriculara: TEHNOLOGII SI ACTIVITATI PRACTICE


Disciplina: OPT.3 MAINI DIBACE
Nr.ore/saptamana: 1

Conversatia
Explicatia
Munca
independenta
Fructe
legume
Hartie
Lipici
Culori
Cartoane
colorate
Margele
sfoara
Explicatia
Lucrarile
copiilor

evaluare
Raspunsuri
la intrebari

Produsele
finale ale
activitatii

Produsele
finale ale
activitatii

Timp alocat: 17 sapt * 1h= 17 h

PROIECTARE didactica semestriala (sem.II)

Nr.
crt

1.

Nr.
crt

Unitatea de
invatare

Ob.
Ref.

Detalierea unit.
de invatare

Durata
Nr. Per.
ore

1.4
2.1
2.3

Da-mi obiectul de
culoarea forma
marimea

1h

12 II

Activitati cu 1.3
materiale din 1.5
2.3
natura

Colaj Ghiocelul

1h

19 II

Snur de martisor

1h

26 II

Unitatea de
invatare

Ob.
Ref.

Felicitari de ziua
mamei

1h

Primavara

1h

Tablouri cu
materiale din
natura

2h

Detalierea unit.
de invatare

4 III

11 III

Activitati de
invatare

Resurse si
strategi
didactice

Ex de recunoasterea
a culorilor, formelor,
marimilor invatate
Ex de recunoastere a
culorilor;

Conversatia
Explicatia
Munca
independenta
Ob. din clasa
Explicatia
Demonstratia

Ex de manipulare a
instrum. de lucru;

Munca
independenta

Ex de lipire a
materialelor din
natura

Instrum.
de
evaluare

Obs.

Raspunsuri
la intrebari

Produsele
finale ale
activitatii

Frunze
Lipici
Carton

18-25
III

Durata
Nr. Per.
ore

Activitati de
invatare

Resurse si
strategi
didactice

Instrum.
de
evaluare

Obs.

2.

3.

Activitati cu
materiale
sintetice

Evaluare
sumativa

1.4
1.5
1.6

Sirag de margele

1h

1IV

Bratara

1h

8 IV

2.2
2.3

Puisorii dragalasi

1h

15 IV

Cos cu oua de
Paste

1h

22 IV

Balta cu rute

1h

6V

Buchetul cu lalele

1h

13 V

Brcua

2h

20-27
V

2h

3-10
VI

1.3
1.5
2.3

Mini-expozitie cu
lucrarile copiilor

Ex de insiruire a
margelelor pe sfoara
Ex de recunoasterea
a culorilor, formelor,
marimilor invatate
Ex de modelare a
plastilinei
Ex de pliere,taiere
sau rupere dupa
contur a hartiei,
lipire
Ex de apreciere a
lucrarilor proprii in
comparatie cu ale
celorlalti colegi

Conversatia
Explicatia
Munca
independenta
Hartie
Lipici
Culori
Cartoane
colorate
Margele
sfoara

Explicatia
Lucrarile
copiilor

Raspunsuri
la intrebari

Produsele
finale ale
activitatii

Produsele
finale ale
activitatii