Sunteți pe pagina 1din 4

Momentele lectiei 1. Moment organizatoric 2. Captarea atentiei ". Anuntarea temei si a obiectivelor $.

E plicarea #ocurilor si realizarea acestora

Ob. Oper. O.PM O.A1 O.A2

Continutul activitatii

Strategii didactice Metode Materiale

Evaluare

O.A2

- se solicita elevilor sa se pregateasca pentru activitate - se asigura un climat favorabil desfasurarii activitatii - captarea atentiei se realizeaza prin dans la libera alegere, se va lasa la alegerea copiilor felul in care ei se vor misca in ritmul muzicii. Copiii vor fi anuntati ca pe parcursul lectiei se vor #uca si vor dansa

Conversatia

Colectiva

Problematizarea E plicatia Conversatia E ercitiul E plicatia Conversatia *aptop Mi#loace audio-video

Colectiva !ndividuala Colectiva Colectiva !ndividuala

- %e vor e plica regulile primului #oc O.PM1 propus& 'Dansul grupui'- Elevii sunt invita(i s) asculte muzica si s) danseze. O.2 *a +nceput dansul se va ini(ia pe cont propriu ,i se va continua prin cooptarea O.A1 treptat) a celorlal(i. E erci(iul se va +nc-eia atunci cand to(i sunt prin,i +ntrun dans comun si e ist) o atmosfer) pl)cut). *i se va men(iona s) danseze a,a cum O.PM2 simte +n momentul respective, +n scopul eliber)rii tensiunii prin mi,care. -%e e plica regulile celui de-al doilea #oc propus& .Oglinda' Participan(ii sunt a,eza(i pe perec-i, cu

O.A2

palmele lipite, fa() +n fa(). A-ul trebuie s)-! impun) mi,c)ri lui /, apoi se inverseaz) rolurile. Elevii sunt +ntreba(i cum s-au sim(it +n timpul e erci(iului. Apoi elevii sunt ruga(i s) danseze liber. %unt +ntreba(i cum s-au sim(it acum. Care este diferen(a. -%e e plica regulile urmatorului #oc propus&' -0rmatorul #oc propus este .Sirul' Elevilor li se e plic), c) pe fiecare bile(el se afl) notat un num)r cuprins +ntre 11.2nr. Elevilor participan(i3. 4iecare elev va e trage cate un biletel, va afla ce numar reprezint), dup) care +l va pune +n cutie, f)r) a comunica nim)nui nimic. %e va mentiona faptul c) intregul #oc se va realiza in t)cere, p5n) la finalizarea complet). 6up) ce fiecare ,tie ce num)r reprezint), sarcina de grup este s) se grupeze astfel +nc5t sa formeze un sir de la 11 -.Dans elevii danseaza pe ritmul muzicii, iar cand muzica se opreste fiecare elev ramane in pozitia in care se afla. Elevul care-si sc-imba primul pozitia, iese din #oc.

Conversatia, E plicatia

Colectiva !ndividuala

E ercitiul

Conversatia, E plicatia E ercitiul

Observarea comportamentului non-verbal

Colectiva !ndividuala

7. !nc-eierea activitatii, aprecierile si asigurarea feed-bac8ului

- se fac aprecieri globale si individuale a E plicatia elevilor, se apreciaza colaborarea in cadrul grupului

Colectiva !ndividuala Pe grupe Evaluare sumativa

PROIECT DID CTIC


Data& Clasa& !nitatea de invatamant& Pro"esor#educator& ria curriculara& Disciplina& Subiectul& Tipul lectiei& Obiective cadru& 22.9".291" a-:!-a %coala ;imnaziala %peciala <uedin =opai !ldi8o-Aurelia Activitati ludice si de loisir *udoterapie >ocuri ritmico-melodice 4ormare de priceperi si deprinderi. 4acilitarea rela )rii ,i a e prim)rii nonverbale, eliminarea an iet)(ii

Obiective operationale& a$ cognitive% O&. ? sa-si insuseasca regulile #ocurilor O' ? sa sa participe cu interes la activitate b$ psi(omotrice% O.PM& ? sa-si diri#eze efortul catre centrul de interes sugerat O.PM' ? sa-si reprime dorinta de a practica miscari inutile in timpul orei c3 a"ective% O. & ? sa participe cu interes la lectie O. ' ? sa-si e teriorizeze emotiile Strategii didactice & 1. Metode si procedee & e plicatia, conversatia, demonstratia, observatia, e ercitiul, conversatia euristica, 2. Materiale& #ocuri de rol, ". )orme de organi*are& individuala, colectiva, pe grupe. Durata% +, minute.