Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Metodologia educării și instruirii deficienților de văz

23.04.2018

Coordonator: Conf. univ. dr. Student:


CLASA: PREGATITOARE

MODUL: Formarea autonomiei personale

SUBIECT: „Ghici ce e?”- joc intuitiv

OBIECTIV FUNDAMENTAL: consolidarea deprinderilor de auto-îngrijire

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1- să identifice principale produse pentru igiena personală

O2-să recunoască modul de utilizare al produselor

O3-să manipuleze obiectele prezentate în mod corespunzător

TIPUL LECTIEI: formare de priceperi şi deprinderi

Elemente de strategie didactică:

 Resurse procedurale: conversatia, explicatia, exercitiul, jocul didactic;

 Resurse materiale: obiecte de uz personal, cartonase cu imagini,

 Forme de organizare: frontal, individual;

Durata: 45 minute

Bibliografie:

 Ilie, M.D. – „Elemente de pedagogie generala“ (Ed. Mirton – Timisoara,

2005)

 Coordonatori Ionel Musu, Aurel Taflan –“Terapia educationala integrata”(

Ed. Pro Humanitate – Bucuresti 1997)


Etapele Conţinutul activităţii Materiale Mijloace/ Evaluare
lecţiei procedee

1.Moment Aerisire clasă, pregătire materiale Conversaţia


organizatoric
2.Captare Astăzi vom avea un musafir, Conversaţia
atenţie răţuşca Ana.
3. Anunţare Răţuşca Ana a venit la voi în vizită Conversaţia
teme şi şi ar vrea să ştie cum ştiţi voi să
obiective vă spălaţi şi ce produse folosiţi
pentru acest lucru. Expunerea
4.Prezentare Dragii mei, eu vă voi spune nişte Sala de Explicaţia Obs.
conţinut. ghicitori iar voi veţi încerca să vă clasă Demonstraţ dirijată
Dirijare daţi seama despre ce este vorba. Produse ia comp. vb.
învăţare După fiecare ghicitoare, vă voi de igienă Exerciţiul Obs.
pune pe bancă obiectul pe care l- personală Stim. comp.
aţi ghicit şi voi va trebui să-mi auditivă manipular
spuneţi cum se numeşte şi la ce se Stim. e obiecte
foloseşte. tactilă
Le demonstrez jocul şi le explic în
detaliu ce au de făcut.

5. Obţinere Încep să le citesc ghicitorile şi le Sala de Explicaţia Obs.


performanţe pun pe bancă, după fiecare clasă dirijată
ghicitoare, obiectul respectiv: Produse Demonstraţ comp. vb.
“E o cameră în casă/Unde dacă ai de igienă ia
intrat/Ieşi mai lab şi mai curat-Şi personal Obs.
pe tot corpul spălat”(Baia) Oare Jucării Exerciţiul comp.
ce să fie copii, cine îmi spune? manipular
“Dacă puţin îl răsuceşti/În Stimulare e obiecte
chiuvetă apă primeşti”(Robinetul) auditivă
Elevilor li se prezintă un robinet
micuţ de jucărie. Stimulare Formativ
“Cum torni apa peste el/Face tactilă ă prin
spumă, frumuşel/Şi pe mâini te observar
speli cu el”(Săpunul) Stimulare ea
“Părul meu de-i încurcat/Mă ajută vizuală comporta
imediat/Tare frumuşel să-l mentului
fac”.(Piaptănul) practic
“Este moale şi pluşat/Când ieşi din
baie, pe tot corpul te-a
înfăşurat/Şi pe dată te-a
uscat.”(Prosopul)
“Cu ea dinţii curăţăm,/Pe toate
părţile îi spălăm/Şi de carii îi
apărăm./(Periuţa de dinţi)
“În tuburi ea se găseşte/Periuţa
însoţeşte/Şi dinţii bine-i
albeşte.”(Pasta de dinţi)
Copiii pun întrebări, explorează
tactil obiectele de pe masă şi le
identifică.
6. Aprecierea Dragi copii, răţuşca Ana vă Conversaţia
performanţel mulţumeşte pentru ceea ce aţi
or elevilor învăţat-o astăzi .

Ofer feed-back individual fiecărui


copil.

S-ar putea să vă placă și