Sunteți pe pagina 1din 30

UNIVERSITATEA PEDAGOGIC DE STAT ION CREANG DIN CHIINU

Cu titlu de manuscris CZU:159.922.7:376.4(043.2)

MAXIMCIUC VICTORIA

MODELE PSIHOPEDAGOGICE DE DEZVOLTARE A SFEREI EMOIONAL-VOLITIVE LA COPIII CU REINERE N DEZVOLTAREA PSIHIC

19.00.10- PSIHOLOGIE SPECIAL


Autoreferatul tezei de doctor n psihologie

CHIINU, 2012

Teza a fost elaborat la catedra de psihopedagogie special a Universit ii Pedagogice de Stat Ion Creang din Chiinu. Conductor tiinific: Bucun Nicolae, doctor habilitat n psihologie, profesor universitar, specialitatea: 19.00.10 - psihologie special. Refereni oficiali: 1. Viskovatova Tatiana, doctor habilitat n psihologie, academician, UNS I. I. Mecinikov din Odesa, Ucraina. 2. Rusnac Virginia, doctor n psihologie, confereniar cercettor, IE. Componena Consiliului tiinific Specializat: 1. Racu Igor, preedinte, doctor habilitat n psihologie, profesor universitar 2. Negur Ion, secretar tiin ific, doctor n psihologie, conferen iar universitar 3. Maximenco Iurie, doctor habilitat n psihologie, profesor universitar 4. Olrescu Valentina, doctor n psihologie, conferen iar universitar 5. Gnu Domnica, doctor n psihologie, conferen iar universitar.
15.00 23 noiembrie Susinerea va avea loc la ______________ 2012, ora ________, n edina Consiliului

tiin ific Specializat Moldova.

DH 33.19.00.07-04* din cadrul Universitii Pedagogice de Stat Ion

Creang din Chiinu, pe adresa: str. I. Creang, nr. 1, MD-2069, Chiinu, Republica

Teza de doctor i autoreferatul pot fi consultate la Biblioteca Na ional a Republicii Moldova, la Biblioteca tiin ific a Universit ii Pedagogice de Stat Ion Creang din Chiinu i pe site-ul C.N.A.A. www. cnaa.acad.md.
22 octombrie Autoreferatul a fost expediat la __________2012

Secretar tiin ific al CS, dr. conf. univ. Conductor tiin ific, dr. hab. prof. univ. Autor
2

Negur Ion Bucun Nicolae Victoria Maximciuc Maximciuc Victoria, 2012

REPERE CONCEPTUALE ALE CERCETRII Actualitatea temei este determinat de schimbrile de ordin sociocultural din ultimii ani din R. Moldova, care au un impact susinut asupra tuturor sferelor personalitii, inclusiv asupra sferei emo ional-volitive. Cercet torii din domeniul psihopedagogiei speciale i canalizeaz eforturile spre depistarea cilor de corectare a fenomenului dat n scopul depirii reinerii n dezvoltarea psihic (RDP) a copiilor, precum i pentru a gsi remediile corecionale ntru creterea capacit ii de reglare emo ional-volitiv. n acest context, problema elabor rii unor modele psihopedagogice de dezvoltare a sferei emo ional-volitive la copiii cu RDP, la ora actual, reprezint o problem stringent i necesit un studiu continuu. Reformarea nvmntului trebuie s corespund condi iilor socioculturale, s contribuie la depirea dificult ilor n contextul adapt rii i socializrii copiilor cu RDP, avnd n vedere faptul c acetia nregistreaz nereu it colar ntr-un raport semnificativ. Conform datelor actuale indicii nereuitei colare la copii cu RDP variaz dup diferi i autori: 20 % .. [30], 2-20% .. , M.. [24], 44% .. [12]. Studiul literaturii relev c, dei realizrile n domeniul psihologiei copiilor cu RDP sunt multidimensionale i ofer noi condi ii de explorare a potenialului acestora, problema reglrii emoional-volitive al acestor copii rmne insuficient abordat, deoarece fenomenul dat are o structur complex i o arie mai vasta dect domeniul cognitiv. Descrierea situaiei n domeniul de cercetare i identificarea problemelor de cercetare. Studiile efectuate asupra dezvoltrii psihice a copiilor cu RDP atest i demonstreaz necesitatea elaborrii unui set de aciuni psihopedagogice adecvate pentru apropierea acestora de standardul de dezvoltare normal. Aspectul respectiv i-a gsit confirmare n Strchinaru [10], D.Ungureanu [11], A. Strauss, L.Lenthinen cercetrile ntreprinse peste hotare: .. [22] , B.B [20], . [26], I. [33], precum i n cele din Republica Moldova: N. Bucun [2], V. Olrescu [8]; O. Bodrug [1], A.Ciobanu [3]. Tot mai frecvent, sfera emoional-volitiv a copiilor cu RDP devine subiect de cercetare. Dei n psihologia special se acord o atenie considerabil dezvoltrii psihice a copiilor cu RDP, n literatura de specialitate ea este tratat controversat; pe de alt parte, reglarea emoional-volitiv este cercetat episodic, oferind doar nite modalit i de creare a condi iilor de valorificare a potenialului acestor copii i nu reflect metodologii complexe de dezvoltare a reglajului emoional-volitiv. Totodat, urmeaz s fie stabilite metodele i tehnicile formativcorecionale de valorificare a potenialului psihologic al reglrii emoional-volitive, modelele psihopedagogice de dezvoltare a sferei emo ional-volitive la copiii cu RDP. n acest context,
3

cercetarea noastr are o deosebit actualitate teoretic i practic. n felul acesta, elaborarea unor modele psihopedagogice de dezvoltare a sferei emo ional-volitive la copiii cu RDP devine deosebit de actual. Scopul i obiectivele cercetrii. Scopul lucrrii l-a constituit elaborarea i aprobarea modelelor psihopedagogice de dezvoltare a sferei emo ional-volitive n baza studierii particularitilor sferei emo ional-volitive la copiii cu RDP. Prin investiga ia dat, preconizm realizarea urmtoarelor obiective operaionale: studierea, interpretarea i argumentarea reperelor conceptuale privind particularit ile psihologice ale sferei emo ional-volitive la copiii cu RDP, expuse n literatura de specialitate; elaborarea proiectului de cercetare i stabilirea bateriei de diagnosticare a sferei emo ionalvolitive la copiii cu RDP; determinarea indicilor psihofunc ionali ai componentelor structurale ale reglrii emoional-volitive i elucidarea dinamicii lor n activitatea de nv are; elaborarea i implementarea programului psihopedagogic complex de dezvoltare i corectare a sferei emoional-volitive la copiii cu RDP; elaborarea unor modele psihopedagogice de dezvoltare a sferei emoional-volitive la copiii cu RDP. Metodologia cercetrii s-a conformat scopului i obiectivelor lansate, surselor antrenate i a inclus: metode teoretice (analiza fundamentelor conceptuale teoretice i a premiselor metodologice de cercetare a problemei examinate); metode empirice (observarea, conversa ia, metodele psihologice, testarea, experimentul de constatare i formativ); metode statisticomatematice i de prezentare grafic (prelucrarea datelor, compararea datelor dup testele U. Mann-Whithey, W. Wilcoxon, determinarea greelilor probabilistice ale mediilor). Noutatea i originalitatea tiinific const n aceea c pentru prima dat n Republica Moldova a fost selectat i aplicat un complex de metode de diagnosticare a nivelului de dezvoltare a reglajului emo ional-volitiv; au fost elucidate particularit ile dezvoltrii reglajului emoional-volitiv la copiii cu RDP; a fost elaborat i verificat experimental programul de interven ie psihologic asupra procesului de reglare emo ional-volitiv ce determin dinamica pozitiv. Problema tiinific rezolvat rezid n stabilirea fundamentelor psihologice teoreticoaplicative ale dezvoltrii reglrii emo ional-volitive la copiii cu RDP. Semnificaia teoretic a lucrrii. Au fost stabilite fundamentele psihologice ale dezvoltrii a sferei emo ional-volitive i, n special, a reglajului emo ional-volitiv la copiii cu RDP.

Valoarea aplicativ a lucrrii const n faptul c a fost elaborat i propus pentru implementare complexul de metode de diagnostic al reglrii emoional-volitive la copiii cu RDP; au fost elaborate i implementate modele complexe de dezvoltare i normalizare a potenialului dezvoltativ - adaptiv al sistemului reglrii emo ional-volitive la copiii cu RDP. Rezultatele tiinifice principale naintate spre susinere: sfera emo ional-volitiv are particulariti specifice la copiii cu RDP, spre deosebire de cei cu dezvoltarea n norm; sfera emoional-volitiv defavorabil a copiilor cu RDP este determinat de caracteristicile specifice ale acestei categorii de copii i de condi iile specifice ale situa iei lor sociale de dezvoltare; dezvoltarea i corectarea sferei emo ional-volitive la copiii cu RDP pot fi realizate prin ac iuni special organizate n activit i formative. Implementarea rezultatelor tiinifice. Rezultatele studiului au fost implementate n predarea cursurilor Psihologie special i Neuropsihologie de la facultatea de psihologie i psihopedagogie special a UPS Ion Creang i a cursului Bazele psihopedagogiei speciale de la toate celelalte facult i ale universit ii ce pregtesc cadre didactice. Aprobarea rezultatelor tiinifice. Aspecte importante ale studiului au fost prezentate i discutate la urmtoarele manifestri tiin ifice: conferinele tiin ifice anuale ale UPS Ion Creang Probleme ale tiinelor socioumane i modernizri nvmntului, ncepnd cu anul 2007;conferina interna ional Calitatea Educaiei. Teorii. Practici. Realizri. 30-31 octombrie, 2008; conferina tiin ific interna ional Universitatea Pedagogic de Stat Ion Creang la 70 de ani; 28-29 octombrie, 2010; conferina tiin ific interna ional Asistena psihologic, psihopedagogic i social ca factor al dezvoltrii societii, 5 noiembrie, 2010; conferina tiin ific interna ional Personalitatea integral un deziderat al educaiei moderne. Chi inu, 2010 i a. Publicaiile la tema tezei. La tema tezei au fost publicate 11 lucrri tiin ifice, dintre care 5 articole n reviste tiin ifice de profil, 5 materiale ale conferinelor tiin ifice i 1 lucrare Volumul i structura tezei. Teza conine: introducere, 3 capitole, concluzii i recomandri, adnotare (romn, rus, englez), bibliografia din 226 titluri, 3 anexe, 132 pagini de text de baz, 24 figuri, 24 tabele. Cuvintele- cheie: dezvoltare, normalizare, maturizare, imaturitate, reglare, emo ii, voina, sfera, copil cu reinere n dezvoltarea psihic, model. COMPARTIMENTELE DE BAZ ALE TEZEI didactico-metodic.

n Introducere se fundamenteaz actualitatea temei i importana problemei abordate, scopul, obiectivele ale cercet rii; se indic i se argumenteaz noutatea tiin ific a rezultatelor obinute, este fundamentat problema tiin ific rezolvat, se descrie semnifica ia teoretic i valoarea aplicativ a cercetrii, de asemenea este expus unde au fost aprobate i implementate rezultatele cercet rii, este prezentat sumarul compartimentelor tezei. Capitolul 1, ntitulat BAZELE TEORETICO-TIINIFICE ALE STUDIERII REINERII N DEZVOLTAREA PSIHIC, conine abordri teoretice fundamentale ale strilor de RDP i ale altor abateri n dezvoltare ( N.I. Bucun [2]; .. [22]; .. [26]; .. [27]; V. Olrescu [8]; A. Ciobanu [3] et. al.). Sunt prezentate i analizate concepiile diferitor autori privind reglarea emo ional-volitiv a activit ii (A.. [21]; O.A. [19]; K. Izard [17]; .A. [16]; E.. [18]; .. [20]; legitile dezvoltrii copiilor cu abateri n dezvoltare (.. [15]; .. [20]; .. [22]; . ; . [29]), abordrile privind reglarea emo ional-volitiv i de control la copiii cu RDP (.. [23]; .. , .. [24]; T.M. [25]). Trecerea n revist a literaturii de specialitate ce vizeaz problema cercetat a relevat c printre elevii ce probeaz nereuit colar, se relev un grup de copii care reprezint o mare varietate de tablouri clinice i psihopedagogice reunite sub denumirea de reinere n dezvoltarea psihic (RDP). Reinerea n dezvoltarea psihic prezint o stare limitrof a dizontogeniei, caracterizat prin maturizarea ncetinit a func iilor psihice. .. [30] estimeaz c n ultimul deceniu numrul copiilor cu RDP a crescut considerabil i constituie 20% din popula ia infantil Studiul literaturii relev c, dei realizrile n domeniul psihologiei copiilor cu RDP sunt multidimensionale i ofer noi condi ii de explorare a potenialului acestora, problema reglrii emoional-volitive al acestor copii rmne insuficient abordat, deoarece fenomenul dat are o structur complex i o arie mai vasta dect domeniul cognitiv. Cu toate c fiecare psiholog i are punctul su de vedere n ceea ce privete geneza i dezvoltarea reglrii emo ional-volitive, n aceste concepii, exist momente comune, i anume sfera emoional-volitiv are un rol deosebit n reglarea comportamentului i n formarea sistemului motiva ional la copiii cu RDP. n psihologie exist diferite viziuni asupra corela iilor dintre reglarea volitiv i cea emoional. Psihologii unesc emo iile i voina ntr-un sistem singular pentru a consemna o forma iune psihic deosebit a elevilor mici. Totui, n ceea ce privete aceast coeziune, exist diferite opinii despre prioritatea emoiilor sau voinei n reglarea emo ional-volitiv. .K.
6

[13], O.. [15] consider c n structura emoional-volitiv predomin reglajul emo ional, iar .A. [16], E.. [18], T.. [31] plaseaz pe primul loc, n acest caz, reglajul volitiv. n acelai timp, diferenierea studiilor de specialitate conform criteriului sus-numit este una relativ, deoarece practica psihopedagogic reclam necesitatea eviden ierii resurselor de optimizare a reglrii prin diminuarea emoiilor negative. Problema reglrii volitive este cercetat multiaspectual n psihologia aplicat (O.. [13], afective i anume a emoiilor negative. Persoanelor cu RDP le este caracteristic o irosire mare de energie n activit i neduse la bun sfrit i lipsa de eficien final. Aceasta reprezint, ntr-adevr, o particularitate evident nu doar pentru copiii cu RDP, dar i pentru cei cu o etiologie traumatic sau postencefalitic. Procesele afective sunt prezente n ntreaga via psihic a individului, de la subcontient i incontient pn la nivelul superior contiina i interac ioneaz cu toate celelalte procese psihice i nsuiri de personalitate. Se manifest, astfel, o interaciune complex ntre latura intelectual i cea afectiv, ele impulsionndu-se i reglndu-se reciproc. La persoanele cu RDP, n comparaie cu persoanele normale, aceasta interaciune este puternic bulversat, tririle afective scpnd, adesea, de sub controlul inteligenei, iar activitatea cognitiv fiind insuficient stimulat afectiv. La copiii cu RDP reac iile emo ionale pozitive sunt mai pu ine, comparativ cu cele ale copiilor cu psihicul normal. Gh. Radu [9] afirm c, n legtur cu structura afectiva a persoanelor cu RDP, s-ar putea vorbi de o heterocromie a proceselor afective, fiind mai bine pstrate elementele primare, bazale ale afectivitii; pe fundalul trsturilor de specificitate procesele afective superioare fiind mai puin structurate. Numrul limitat al manifestrilor afective, mai ales al celor superioare, este efectul diminurii funciilor subcorticale, care duce la srcirea proceselor afective, att cantitativ, ct i calitativ. n mod special, ne-au preocupat copiii cu RDP de 6 7 ani, deoarece studiile dezvolt rii reglrii emo ional-volitive, ce se refer la aceast vrst, sunt fragmentare, n timp ce necesitatea i actualitatea lor este semnificativ. Analiznd datele din literatura consacrat aspectelor psihologice, constatm c copiii cu RDP prezint un complex de simptome: maturizare ncetinit i lezare parial a sistemului nervos central; imperfec iunea sferei cognitive, comunicrii, personalit ii; diminuarea capacit ii de munc este condi ionat de imaturitatea primar a sferei emoional-volitive. St rile cerebrastenice i dereglrile encefalopatice diminueaz capacitatea de
7

. [28]). Esena

acestor studii se rezum la urmtoarele: specificul voinei const n nvingerea dificult ilor

munc intelectual, nceteaz tempoul de maturizare a unor func ii psihice. Acestor copii le este caracteristic o atenuare a prelucrrii informaiei senzoriale, memoria voluntar nu este dezvoltat din cauza imperfec iunii gndirii, predomin gndirea concret-acional, limbajul nu se dezvolt, deoarece gndirea este insuficient dezvoltat, solicit ajutorul adultului, nu posed cunotine despre mediu, la ei predomin mai mult jocul. Toate aceste schimbri au o dinamic pozitiv sub incidena procesului instructiv-educativ i a interven iei psihologice. Analiznd literatura de specialitate, am remarcat lipsa unor modele de dezvoltare a reglrii emoional-volitiv la copiii de vrst colar mic cu RDP. Pentru a favoriza succesul colar i a spori capacitatea de adaptare la activitatea de nvare, n studiul dat ne-am propus s elaborm unele modele de dezvoltare a reglrii emo ional-volitiv la copiii de vrst colar mic . n capitolul 2, intitulat CERCETAREA EXPERIMENTAL A SFEREI EMOIONAL-VOLITIVE LA COPIII CU REINERE N DEZVOLTAREA PSIHIC, ne-am propus drept obiectiv evaluarea ipotezelor de cercetare privind particularit ile dezvoltrii reglrii emo ional-volitive la copiii cu RDP. n cercetarea empiric a fost antrenat un eantion de 99 de copii precolari i colari mici, format din dou loturi experimentale: primul lot experimental 55 de copii cu RDP, care aveau vrsta cuprins ntre 6 i 7 ani: precolari de 6 ani din grupele precolare din gimnaziul-internat pentru copiii orfani i rmi fr ngrijirea prinilor 17 copii cu RDP psihogen, 13 copii cu RDP cerebrogen; elevi mici de 7 ani tot din instituia sus-numit din clasele primare 18 copii cu RDP psihogen, 7 copii cu RDP cerebrogen; al doilea lot experimental 44 de precolari i colari mici cu DN: 25 de copii din grdini i 19 elevi mici de 7 ani. Loturile experimentale sau constituit n baza seleciei copiilor dup principiul reten ie i normalitate n dezvoltarea psihic. Analiza comparat a particularit ilor sferei emoional-volitive la copii cu RDP i DN a demonstrat insuficiena dezvoltrii sferei emoionale la copiii cu RDP cerebrogen i psihogen n compara ie cu copiii cu DN. Cei cu DN au nregistrat nivel superior aproape la toi indicii cercetai (figura 2.1., vezi p.9). n urma prelucrrii statistice a rezultatelor obinute, am stabilit diferene statistice semnificative la urmtorii parametri: perceperea emoional 1: z=-7,178, p=0,001; perceperea emoional 2: z=-4,139, p= 0,001; perceperea emo ional 3: z=-7,088, p=0,001; perceperea emoional 4: z=-2,201, p=0,001; clasificarea emo ional 1: z=-6,216, p=0,018; clasificarea emoional 2: z=-6,353, p=0,001; diferen ierea strilor emoionale proprii: z=-5,218, p=0,001; diferenierea strilor emo ionale ale adultului 1: z=-5,018, p=0,001; diferen ierea strilor
8

emoionale ale adultului 2: z=-6,028, p=0,001; DSE total: z=-7,973, p=0,001. Rezultatele obinute confirm ipoteza noastr despre nematurizarea componentelor reglrii emoionale la copiii cu RDP: perceperea emo ional, imperfeciunea clasificrii emo ionale, diferenierea defectuoas a strilor emoionale proprii i a persoanelor adulte.
5,00 4,00 M e d ia 3,00 2,00 1,00 e m o io n a l1 e m o io n a l2 e m o io n a l3 e m o io n a l4 e m o io n a l 1 e m o io n a l2 d if. s te m o c la s if ic a r e a p e r ce p e r e a p e r ce p e r e a p e r ce p e r e a p e r ce p e r e a d if s t. e m o c la f ic a r e a d ifs te m o 0,00 p r o p r ii

a d1

Copii normali (N=44) st rilor emo Copii cu RDP (N=55) Diagnosticul ionale

Fig. 2.1. Valorile medii ob inute la copiii de 6-7 ani prin utilizarea testului Diagnosticul strilor emoionale Analiza comparativ a rezultatelor demonstreaz c copiii cu RDP au o reinere n dezvoltarea perceperii emo ionale, iar aceasta, drept consecin, faciliteaz imaturitatea reglrii emoional-motiva ionale. Imperfec iunea diferen ierii strilor emo ionale reflect imperfeciunea controlului emoional. La copiii cu RDP domin emo iile negative, care, prin urmare, au impact negativ asupra procesului reglrii perceperii, gndirii i altor fenomene psihice. Pentru ca reglarea volitiv s devin funcional, copilul trebuie s dein o anumit cantitate de energie psihic. Emoiile negative nu formeaz energie psihic, necesar pentru activarea reglrii volitive la aceti copii, iar voina nu are propria surs de energie. O astfel de surs pentru procesele volitive sunt emoiile pozitive (.. [32]). Lipsa energiei psihice pozitive denot imaturitatea relaiilor dintre emoii i voin, insuficiena contientizrii emo ionale i incapacitatea copilului de a avea atitudini pozitive versus comportamentul su din punctul de vedere al exemplului, normei, regulii. Analiza rezultatelor calitative ale dezvolt rii componentelor reglrii emo ionale la copiii cu RDP denot nematurizarea reglrii emoional-motiva ionale prin perceperea emo ional, a reglrii emo ional-verbale clasificarea emoional condi ionat de reinerea n dezvoltarea reglrii spontane prin limbaj, imperfec iunea diferenierii strilor emoionale proprii i ale maturilor din cauza nematurizrii controlului emoional i, ca urmare, reinerea n dezvoltarea interac iunii dintre emo ii i voin. Am constatat o dezvoltare nensemnat a perceperii emoionale la copiii cu RDP cerebrogen. Deoarece n lotul copiilor cu RDP am inclus precolari
9

a d .2

i elevi mici cu RDP cerebrogen i psihogen, n continuare, vom prezenta analiza datelor obinute, n raport cu acetia ( figura 2.2.).
3,00 2,50 M e d ia 2,00 1,50 1,00 0,50 e m o io n a l e m o io n a l e m o io n a l e m o io n a l e m o io n a l 4 c la s if ic a r e a 1 c la s if ic a r e a e m o io n a l p e r c e p e r e a 1 p e r c e p e r e a 2 p e r c e p e r e a 3 p e r c e p e r e a e m o . p r . d if s te m o d if s te m o 0,00 d if .s t.

a d1

Copiii cu RDP cerebrogen Diagnosticul (N=20) Copiii cu RDP ps ihogen (N=35) st rilor emo ionale

Fig. 2.2. Valorile medii ob inute la copiii de 6-7 ani cu RDP cerebrogen i RDP psihogen, Diagnosticul strilor emoionale Analiza datelor relev diferene statistic semnificative ntre mediile ob inute la copiii cu RDP cerebrogen i RDP psihogen, cu vrst cuprins ntre 6 i 7 ani la cei 9 parametri, pe care i-am considerat componente ale reglajului emo ional z=-2,630, p=0,009. Rezultatele obinute ne vorbesc despre o dezvoltare a perceperii emo ionale la copiii cu RDP cerebrogen n vrst de 6-7 ani, comparativ cu copiii cu RDP psihogen de 6-7 ani. La copiii cu RDP se nregistreaz o reinere n dezvoltarea tuturor nivelurilor reglrii emoionale i mai cu seam a celor care se includ n reglarea emoional-volitiv (nivelul expansiunii i nivelul controlului emo ional). Analiza comparativ confirm faptul c n RDP cerebrogen, spre deosebire de RDP psihogen, se observ o dezvoltare neomogen, din cauza imaturit ii lobului frontal, care dirijeaz reglarea emoional-volitiv, dezvoltarea reactivit ii polare, expansiunii i reinerii n dezvoltarea controlului emoional. Analiznd rezultatele dezvolt rii reglrii volitive (valorile medii sunt ilustrate n figura 2.3., vezi p. 11) la copiii cu DN i la cei cu RDP, au fost estimat diferena statisticsemnificativ: z=-4,247, p=0,001, deoarece la copiii cu DN, comparativ cu copiii cu RDP, are loc maturizarea normal a reglrii volitive. Copiii cu DN respectau mai frecvent regulile de desfurare a activit ii, iar cei cu RDP nu le respectau ntotdeauna, deoarece nu le nelegeau sau ateptau s le fie demonstrat aciunea de mai multe ori. Rezultate confirm faptul c reglarea volitiv prin intermediul semnului (limbajului) are un tempo ncetinit n maturizarea copiilor cu RDP. Comportamentul lor coincide cu activitatea subiectiv, este necontientizat i nu le trezete copiilor atitudini i emo ii pozitive. Comparnd mediile obinute de copiii de 6-7 ani cu RDP cerebrogen i cu RDP psihogen, nu am constatat
10

nivelului

a d2

diferena statistic semnificativ: z=-0,391, p=0,696, deoarece n ambele forme de RDP se constat nematurizarea reglrii volitive, cauzat de diferi i factori (psihosocial i organic).
10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 9,14

M e d i a

4,44

Da i Nu Copii normali (N=44) Copii cu RDP (N=55)

Fig. 2.3. Valorile medii ob inute la parametrii testului Da i Nu la copiii de 6-7 ani DN i la cei cu RDP Datele statistice ob inute ne permit s concluzionm c la copiii cu RDP, comparativ cu cei cu DN, se constat un nivel redus de reglare volitiv. Performanele copiilor cu RDP cerebrogen i psihogen denot o dezvoltare defectuoas a reglrii volitive, sub incidena diferitor factori: la cei cu RDP cerebrogen dominnd factorul organic, iar la cei cu RDP psihogen cel psihosocial. Nematurizarea reglrii volitive la copiii cu RDP cerebrogen este condi ionat de reinerea n maturizarea func iei reglatorii, localizat n lobul frontal, care este apreciat ca factor conductor ce st la baza re inerii n dezvoltarea psihic. Factorul psihosocial determin traiectoria dezvolt rii psihice generale i, respectiv, a reglrii volitive la copiii cu RDP psihogen: lipsa ncurajrii i sus inerii din partea adultului, absena interesului fa de activitatea realizat. Reinerea n dezvoltarea reglrii volitive la copiii cu RDP cerebrogen i la cei cu RDP psihogen denot nematurizarea corela iilor dintre emoii i voin. Emoiile nu se includ n dezvoltarea spontaneitii i a voinei. Regulile activitii, enunate de adult, nu le trezesc copiilor nici un fel de trire emoional (pozitiv sau negativ), de aceea regula nu se transform ntr-un motiv cu sens personal orientat spre activitate. Adaptarea copiilor cu RDP la cerinele mediului este deseori complicat din cauza prezenei tulburrilor emo ionale. Urmrile pe care le au particularitile emo iilor asupra eficienei activiti sunt att de nsemnate, nct este dificil s se cunoasc nivelul intelectual real al unui copil cu tulburri profunde n sfera emoional. Cercetnd interac iunea dintre emo ii i voin (figura 2.4., vezi p. 12), ne-am axat pe urmtoarele caracteristici: nivelul i cauza insuccesului n activitate, numrul de ncercri n realizarea sarcinilor, stabilitatea emoional i dezvoltarea calit ilor volitive. Toate aceste caracteristici demonstreaz gradul de corelare dintre emoii i voin: nivel superior stabilitatea emoional, cu dezvoltarea calit ilor volitive, nivel mediu instabilitatea emo ional, cu
11

impulsivitate, nivel inferior instabilitatea emo ional, cu nematuritatea calit ilor volitive; cauza insuccesului adecvat, neadecvat, finalizare spontan a activitii, numrul de ncercri prezint gradul de maturitate a insistenei. Copiii cu DN au demonstrat o medie de 1,73 cote, iar cei cu RDP 2,35 cote. Copiii cu RDP mai frecvent nu pot rezolva problemele propuse. Incapacitatea lor de concentrare i distribu ie a ateniei conduce spre involuntaritate n realizarea activit ii. Ei denot instabilitate emoional, impulsivitate deoarece calit ilor volitive sunt imature, spre deosebire de copiii cu DN, care mai frecvent rezolv problemele cu care se confrunt.
80 60 procente 40 20 0 0 RDPcereb RDPpsihog DN 35 65 43 52 37 20 25 23 inferior mediu superior

Fig. 2.4. Distribuirea rezultatelor privind interac iunea dintre emoii i voina la subiec ii experimentali Prelucrnd statistic rezultatele, am ob inut diferene statistic-semnificative dintre copiii cu DN i cei cu RDP la urmtorii parametri: nivelul, cauza insuccesului, numrul de ncercri, stabilitatea emoional z=-3,604, p=0,001, deoarece la copiii cu DN, comparativ cu copiii cu RDP, se constat stabilitatea emoional, cu maturizarea calit ilor volitive n activitatea intelectual. O deosebit importana n imaturitatea corelaiilor dintre emo ii i voin o are instabilitatea emoional la copiii cu RDP. Instabilitatea emoional nu condi ioneaz aprobarea emoional a scopului, apare nelinitea, frica, nencrederea n sine. Manifestarea acestei particulariti duce la concentrarea asupra frmntrilor proprii i sustragerea sau evitarea de la activitate. Pe de alt parte, nematuritatea calit ilor volitive accentueaz nelinitea sau declaneaz afectul. n cazul afectului, excitabilitatea emo ional inhib comportamentul volitiv. Emoiile nu se manifest ca nite indicatori n aprecierea situa iei, ca urmare, nu este activat reglarea volitiv a emoiilor. Pe parcursul activitii, copiii cu DN, comparativ cu cei cu RDP, n momentul confruntrii cu dificult i lucrau n linite, cutau ci noi pentru rezolvarea problemelor, demonstrnd un nivel superior de dezvoltare a calit ilor volitive: au avut spirit de ini iativ, insisten, independen, activism, au manifestat comportament adecvat de cutare, au realizat mai multe ncercri. Analiza datelor obinute de copiii de 6-7 ani cu RDP cerebrogen i cu RDP psihogen denot diferene statistic-semnificative la urmtorii parametri: nivelul i cauza insuccesului,
12

numrul de ncercri, stabilitatea emo ional: z=-2,217, p=0,027. La copiii cu RDP cerebrogen, n comparaie cu cei cu RDP psihogen de 6-7 ani, are loc maturizarea ncetinit a zonei frontale; drept consecin, sunt mai stabili emo ional i posed calit i volitive mai dezvoltate. Pe parcursul desfurrii activit ii, copiii cu RDP psihogen au fost instabili din punct de vedere emoional, fapt manifestat prin comportament emoional i atitudinea ostil fa de experimentator i materialul prezentat; se mirau des, nu erau srguincioi, au fost ncpnai, cu nivel superior de independen, dar nu au putut folosi aceste calit i pentru nvingerea dificultilor, nu vedeau cauza insuccesului n propria persoan. Analiza cantitativ a datelor relev c copiii cu RDP, comparativ cu copiii cu DN, sunt emoional nestabili, calit ile volitive sunt insuficient dezvoltate, iar activitatea intelectual nu poate fi realizat eficient. Rezultatele comparative ntre copiii cu RDP cerebrogen i cei cu RDP psihogen demonstreaz o dezvoltare mai nalt a stabilit ii emo ionale i a calit ilor volitive n activitatea intelectual la RDP cerebrogen. Pentru a evalua componentele autoreglrii emoionale la copiii cu diferite forme de RDP i la cei cu DN, am aplicat tehnica Diagnosticul autoreglrii emo ionale. Au fost analizate urmtoarele caracteristici: aspira ia (prezint o directiv de generare i schimbare a reac iilor emoionale), reflexia (reprezint o trstur procesual de observare i autoanaliz a reac iilor emoionale), autoaprecierea emo ional (este o caracteristic general care include controlul emoional, anticiparea i corecia emoional), integralitatea autoreglrii emoionale (figura 2.5.).
3,00 2,50 2,00 M e d ia 1,50 1,00 0,50 0,00 Autoreglarea emo ional Copii normali (N=44) Copii cu RDP (N=55) 1,40 2,45

Fig. 2.5. Valorile medii ob inute la copiii de 6-7 ani cu DN i la cei cu RDP prin utilizarea tehnicii Diagnosticul caracterului integrativ al autoreglrii emo ionale n urma procesrii statistice a rezultatelor obinute, am constatat diferena statisticsemnificativ la parametrul puncte: z=-5,233, p=0,001, deoarece la copiii cu DN, comparativ cu copiii cu RDP, se observ maturizarea structurilor autoreglrii emoionale. La copiii cu RDP s-a constatat nematuritatea tuturor componentelor autoreglrii emoionale: lipsa coloraiei emoionale la nivel de aspiraie, frmntrile emo ionale haotice, autoapreciere defectuoas, tempo ncetinit n dezvoltarea controlului emo ional al strilor proprii, al faptelor i
13

comportamentului propriu, tempo ncetinit n dezvoltarea anticip rii i coreciei emo ionale a rezultatelor. La copiii cu RDP predomin motivul de organizare a activit ii i atributelor ei, motivul de atragere a ateniei adultului, motivul de evitare a insuccesului; mai slab sunt pronunate motivul atingerii rezultatului, diminuarea interesului fa de coninutul problemei, lipsete motivul de competi ie. Activitatea este caracterizat prin pasivitate, atitudine neadecvat fa de dificult i, au nevoie de sus inerea emoional i sprijin din partea adultului. Sunt insuficient dezvoltate componenta operaional: operaiile prin care se poate realiza scopul sunt dezvoltate slab sau lipsesc; prezint nivel sczut de efectuare a nsrcinrilor, se manifest incapacitatea folosirii exemplului i de a planifica i cea de autoapreciere i control: predomin impulsivitatea, incapacitatea de a accepta i a menine instruciunea. Analiza comparat a datelor obinute de copiii de 6-7 ani cu RDP cerebrogen i cu RDP psihogen relev diferen statistic-nesemnificativ la parametrul puncte: z=-1,389, p=0,165, deoarece nematurizarea structurilor autoreglrii emo ionale se produce la ambele forme de RDP, dar sunt cauzate de diferi i factori. Pentru ambele forme de RDP este caracteristic lipsa flexibilit ii emo ionale, deprinderile de autoreglare sunt la nivel de imitare, autoaprecierea este accentuat, persist impulsivitatea. La ceilal i parametri nu s-au demonstrat diferene dintre RDP cerebrogen i RDP psihogen, deoarece nematurizarea corelaiei dintre emoii i voin sunt determinate de factorul social i cel organic. La colarii mici din clasele primare cu RDP, din cauza nematurizrii zonelor frontale, se observ o insuficien evident a proceselor de activizare local, diminuarea controlului i concentrrii ateniei. Aceasta se manifest prin abatere constant, incapacitatea concentrrii ateniei asupra unei ac iuni, dificult i n elaborarea planului de ac iuni, diminuarea controlului asupra activit ii proprii. Ajutorul organizatoric efectuat de ctre adult stimuleaz activitatea zonelor frontale i, prin intermediul lor, i a altor structuri ale creierului, copilul se include n activitate. n urma cercet rii, am formulat urmtoarele concluzii: a) copiii cu RDP, comparativ cu copiii cu DN, au demonstrat imaturitatea reglrii volitive. Re inerea n dezvoltarea reglrii volitive la copiii cu RDP cerebrogen i la cei cu RDP psihogen denot nematurizarea corela iilor dintre emoii i voin. Emoiile nu se includ n dezvoltarea spontaneit ii i a voinei. Regulile activitii, enunate de adult, nu le trezesc copiilor nici-un fel de trire emoional (pozitiv sau negativ), de aceea regula nu se transform ntr-un motiv cu sens personal orientat spre activitate.; b) n RDP cerebrogen, comparativ cu RDP psihogen, se observ o dezvoltare neomogen a nivelului reactivit ii polare, expansiunii i re inerii n dezvoltarea controlului
14

emoional, din cauza tempoului ncetinit n dezvoltarea lobului frontal, unde este localizat reglarea emo ional-volitiv; c) re inerea n dezvoltarea reglrii volitive la copiii cu RDP cerebrogen i la cei cu RDP psihogen denot nematurizarea corela iilor dintre emoii i voin. Emoiile nu se includ n dezvoltarea spontaneit ii i a voinei. Regulile activit ii, enunate de adult, nu le trezesc copiilor nici-un fel de trire emoional (pozitiv sau negativ), de aceea regula nu se transform ntr-un motiv cu sens personal orientat spre activitate. n capitolul 3, intitulat DEZVOLTAREA SFEREI EMOIONAL-VOLITIVE LA COPIII CU REINERE N DEZVOLTAREA PSIHIC N CONDIII EXPERIMENTALE sunt expuse detaliat sarcinile experimentului formativ, principiile elaborrii programului de intervenie psihologic, sunt prezentate i experimental verificate modelele psihopedagogie de dezvoltare a reglrii emoional volitive la copiii cu RDP cerebro gen, sunt descrise exemple de activit i cu copiii cu RDP inclui n experimentul formativ. n cadrul acestui compartiment al lucrrii, se urmrete verificarea ipotezei lansate: dezvoltarea sferei emo ional-volitive la copiii cu RDP va fi eficient dac vor fi dezvoltate componentele structurale ale reglrii emoional-volitive, vor fi normalizate corelaiile dintre emoii i voin. Realizarea activitilor psihopedagogice va duce la creterea potenialului intelectual la aceti copii. n experimentul formativ au fost inclui n total 55 de copii de 6-7 ani: RDP forma psihogen: 18 copii grup experimental, 17 copii grup de control; RDP forma cerebrogen, 10 copii grup experimental, 10 copii grup de control. Durata experimentului formativ a fost de ase luni, de dou ori pe sptmn i cu un interval al activit ilor de 25-35 de minute. Interveniile psihologice au fost realizate prin aplicarea a patru modele special elaborate: de dezvoltare a componentelor reglrii emo ionale; de dezvoltare a reglrii emo ional-volitive; de dezvoltare a reglrii volitive; de dezvoltare a autoreglrii voluntare. Modelele psihopedagogice au fost utilizate n func ie de nivelul dezvolt rii fiecrui copil. Rezultatele estimate n urma efecturii experimentului formativ dovedesc accesibilitatea, eficiena i necesitatea aplicrii acestor modele. Aplicarea lor demonstreaz creterea indicilor psihologici msura i la toi parametrii. Prezentm n continuare rezultatele experimentului de control ob inute prin aplicarea repetat a testului Diagnosticul strilor emoionale (figura 3.1.,vezi p.16). Compararea rezultatelor obinute de grupul experimental i de cel de control, formate din copii cu RDP cerebrogen i psihogen, ne-a permis s eviden iem diferene semnificative la parametrii: percep ia emo ional 1: z=3,871, p=0,001; percepia emo ional 2: z=-3,905,
15

p=0,001; percepia emo ional 3:

z=-3,854, p=0,001; percepia emo ional 4: z=-3,886,

p=0,001; clasificarea emo ional 1: z=-3,891, p=0,001; clasificarea emo ional 2: z=-3,838, p=0,001; diferen ierea strilor emoionale proprii: z=-3,509, p=0,001; diferenierea strilor emoionale ale adultului 1: z=-3,496, p=0,001; diferenierea strilor emoionale ale adultului 2: z=-3,547, p=0,001; DSE total: z=-3,609, p=0,001. Datele statistice prezentate probeaz eficiena modelelor, deoarece activitile formative au fost concentrate spre dezvoltarea componentelor la care copiii au nregistrat rezultate joase la etapa de constatare. La copiii din grupul experimental cu RDP cerebrogen, la faza retest, au crescut evident toi parametrii, fapt ce comunic despre dezvoltarea componentei emo ional-motiva ionale, emoional-verbale, a controlului emo ional.
7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 p e rc e p e re a Grupul experimental- RDP cerebrogen (N=17) Grupul experimental - RDP psihogen (N=18) Grupul de control RDP cerebrogen (N=10) Grupul de control RDP ps ihogen (N=17)

M e d ia

e m o io n a l1

e m o io n a l2

e m o io n a l3

e m o io n a l4

e m o io n a l1

Diagnos ticul s t rilor emo ionale

Fig. 3.1. Valorile medii ob inute la copiii din grupul experimental i la cei din grupul de control cu diferite forme de RDP, la aplicarea testului Diagnosticul st rilor emoionale Compararea rezultatelor obinute de grupul experimental format din copiii cu RDP psihogen ne-a permis s eviden iem diferene semnificative la parametrii: perceperea emoional 1: z=-4,924, p=0,001; perceperea emo ional 2: z=-4,914, p=0,001; perceperea emoional 3: z=-5,222, p=0,001; perceperea emo ional 4: z=-5,173, p=0,001; clasificarea emoional 1: z=-5,126, p=0,001; clasificarea emo ional 2: z=-4,910, p=0,001; diferen ierea strilor emo ionale proprii: z=-4,413, p=0,001; diferenierea strilor emo ionale ale adultului 1: z=-4,825, p=0,001; diferen ierea strilor emoionale ale adultului 2: z=-5,206, p=0,001; DSE total: z=-4,173, p=0,001. Aplicarea unui program formativ a favorizat normalizarea componentelor reglrii emo ionale din punct de vedere calitativ. Contactele strnse i colaborarea permanent cu adultul, n experimentul de formare, a favorizat dezvoltarea experienei emoionale a copiilor cu RDP psihogen. Compararea rezultatelor medii ale grupurilor experimentale a copiilor cu RDP cerebrogen i RDP psihogen la manifestarea reglrii emoional-volitive relev faptul c valorile subiec ilor din grupurile experimentale au tendina de a se apropia la toi parametrii de rezultatele ob inute de copiii cu DN. Aceste rezultate ne permit s vorbim despre faptul c, n urma organizrii i realizrii experimentului
16

d if .s t.e m o .a d .2

e m o io n a l2

d if s te m o p r .

c la s if ic a r e a

c la s ific a r e a

p e rc e p e re a

p e rc e p e re a

p e rc e p e re a

e m o .a d .1

d if .s t.

formativ, reglarea emo ional-volitiv la copiii din ambele grupuri experimentale a crescut, dar, n acelai timp, trebuie s men ionm c nu putem vorbi despre atingerea nivelului normativ de manifestare a reglrii emo ional-volitive. Comparnd rezultatele medii ale grupului experimental cu RDP psihogen (figura 3.2.), obinute la etapa de constatare i la cea formativ, din perspectiva testului REB, am estimat diferene statistic-semnificative la urmtorii parametri: GPR: z=-2,433, p=0,015; PR: z=-4,594, p=0,001; pr: z=-3,843, p=0,001; ST: z=-4,425, p=0,001; st: z=-4,000, p=0,001; E: z=-4,707, p=0,001; e: z=-4,880, p=0,001; GK: z=-2,182, p=0,029; K: z=-4,941, p=0,001; k: z=-4,565, p=0,001. Nu s-au demonstrat diferene statistic-semnificative la urmtorii parametri: GST: z=0,980, p=0,327, p>0,05; GE: z=-1,858, p=0,063, deoarece obiectivele speciale i psihotehnicile metodologice nu au fost orientate spre dezvoltarea acestor parametrii. Rezultatele ob inute n urma prelucrrii statistice a datelor confirm dezvoltarea tuturor nivelurilor comportamentului emoional. Cele mai evidente rezultate cantitative s-au manifestat la niveluri care se includ n reglarea emoional-volitiv. Aceste date indic normalizarea structurii comportamentului emoional la copiii cu RDP psihogen, comparativ cu datele obinute n experimentul de constatare.
30 25 20 15 10 5 0 GPR PR pr GST ST st GE E e Gk K k 14,42 10,56 11,92 22,58 26,44 25,08 20 17 10,86 11,22 26,14 25,78 21,5 15,5 10,08 10,33 26,92 26,67 22,14 14,86 9,97 10,67 test retest 27,03 26,33

Fig. 3.2. Valorile medii ale subiec ilor cu RDP psihogen la test i retest, obinute la proba REB Datorit interveniilor psihologice, putem observa schimbrile survenite n reglarea emoional-volitiv la copiii cu RDP cerebrogen (figura 3.3., vezi p. 18). La compararea rezultatelor grupului experimental cu rezultatele grupului de control, am observat c valorile obinute de copii din grupul experimental s-au mrit la majoritatea parametrilor. Pentru grupul experimental format din copiii cu RDP cerebrogen , s-au obinut diferene statistic semnificative la urmtorii parametri: GPR: z=-2,161, p=0,043; PR: z=-3,737, p=0,001; pr: z=-2,571, p=0,009; GST: z=-2,276, p=0,029; ST: z=-3,829, p=0,001; st: z=-2,366, p=0,019; E: z=-3,680, p=0,001; e: z=-3,115, p=0,001; K: z=-3,565, p=0,001; k: z=-3,526, p=0,001. Nu s-au constatat diferene statistic-semnificative la parametrii: GE: z=-1,136, p=0,280; GK: z=-0,667, p=0,529, deoarece obiectivele speciale i psihotehnicile metodologice ale modelelor elaborate nu au fost orientate spre dezvoltare acestor parametri.
17

Datele prezentate relev dezvoltarea tuturor nivelurilor structurii reglrii emoionale i a nivelurilor care formeaz structura reglrii emo ional-volitive, apropierea de reac ii adecvate la copiii din grupul experimental, comparativ cu cei din grupul de control cu ambele forme de RDP. Autoreglarea la ei este o component esenial a capacit ii de nvare i o condi ie de dezvoltare a acestei capacit i. Prin intermediul metodelor speciale, au fost stabilite trsturile generale i particulare de autoreglare la copiii de 6 ani cu RDP, comparativ cu copiii cu psihicul normal: realizarea unor sarcini ce nu le trezete atitudine emoional pozitiv, lipsa unui interes stabil, orientarea numai spre obinerea imediat a rezultatului, lipsa dorinei de a efectua o activitate, renunarea n orice moment la finisarea activit ii; la etapa orientrii n sarcin, ei verbalizeaz numai scopul general al activit ii, regulile efecturii sarcinii i volumul necesar nu sunt contientizate i realizate n activitatea practic; mai bine contientizeaz regulile senzoriale i mai greu se formeaz operaiile logice. Copiii nu apreciaz rezultatul n mod obinuit, ci din punctul de vedere al problemelor puse n sarcin: ei nu ajung la rezultatul necesar, dar totui sunt satisfcu i de lucrul efectuat, nu aspir la perfec ionare.
30 25 20 15 10 5 0 GPR PR pr GST ST st GE E e Gk K k 13,3 7,7 5,6 15,4 14,1 6,9 10,65 10,35 15,35 5,65 14,1 6,9 15,5 12,15 8,85 5,5 14,7 11,65 9,35 6,3 5,5 15,5 9,72 24,12

test retest

Fig. 3.3. Valorile medii la subiec ii cu RDP cerebrogen n faza test i retest, din perspectiva testului REB La compararea rezultatelor obinute la etapa experimentului de constatare i dup implementarea modelelor psihopedagogice (figura 3.4., vezi p. 19) prin utilizarea testului Da i Nu, au fost estimate diferene statistic-semnificative la copiii cu RDP cerebrogen: z=3,880, p=0,001, la copiii cu RDP psihogen: z=-4,089, p=0,001. n felul acesta, s-a demonstrat eficiena modelului Dezvoltarea reglrii volitive. La copiii cu ambele forme de RDP s-a format atragerea emoional fa de regul: regula a cptat o coloraie emoional pozitiv, care, n continuare, se transform ntr-un motiv pozitiv. La aceti copii, s-au dezvoltat pn la nivelul normei capacit ile de men inere a regulii i de depire a dificultilor. Prin dezvoltarea ateniei voluntare, s-au maturizat mecanismele de reglare a proceselor psihice. La compararea grupului experimental cu cel de control al copiilor cu RDP cerebrogen, am obinut diferene statistic-semnificative la urmtorii parametri: corecte: z=-3,725, p=0,001. La copiii cu RDP psihogen, se nregistreaz diferene statistic-semnificative la parametrii corecte: z=-5,059, p=0,001.
18

n conformitate cu aceste rezultate, putem confirma c copiii din grupurile experimentale, comparativ cu cei din grupurile de control, inclu i ntr-o activitate, au ndeplinit lejer aceast prob, nvingnd barierele interioare i exterioare, realiznd nsrcinrile n mod contient. Ei au putut s se mobilizeze, s-i fixeze scopuri contiente i s le urmeze. Copiii din grupurile de control, conform datelor obinute la etapa experimentului de constatare, n-au putut s se conduc de scop n activitate. Activitatea acestora se caracteriza prin sustrageri frecvente, incapacitate de concentrare i de supunere la ordinele verbale ale adultului. Conform rezultatelor obinute, remarcm creterea reglrii volitive a activit ii la copiii din grupurile experimentale.
20,00 18,00 16,00 14,00 M e d i a 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Da i Nu 4,60 7,41 18,50 17,83 Grup ul exp erimentalRDP cerebrogen (N=17) Grup ul exp erimental RDP p sihogen (N=18) Grup ul de control - RDP cerebrogen (N=10) Grup ul de control - RDP p sihogen (N=17)

Fig. 3.4. Valorile medii la parametrii testului Da i Nu Datorit interven iilor psihologice, putem observa schimbrile survenite n diminuarea diferitor componente ale autoreglrii voluntare la copiii cu RDP din ambele grupuri formative (figura 3.5., vezi p. 20). n urma prelucrrii statistice a rezultatelor obinute prin aplicarea repetat a testului Desenare pe puncte, s-au constatat diferene statistic-semnificative la RDP cerebrogen: z=3,662, p=0,001, la RDP psihogen: z=-5,142, p=0,001. Datele obinute confirm dezvoltarea componentelor autoreglrii voluntare la copiii cu RDP cerebrogen prin maturizarea lobului frontal. La copiii cu RDP psihogen, componentele autoreglrii voluntare au tendina de a se apropia de norm. Comparativ cu rezultatele ob inute la etapa experimentului de constatare, copiii cu ambele tipuri de RDP au fost orientai spre activitate prin formularea, men inerea i realizarea scopului. Presupunem c acest lucru a devenit posibil n urma implementrii modelelor psihopedagogice. Rezultatele ob inute la copiii cu RDP cerebrogen i RDP psihogen relev diferene ntre mediile ob inute. Drept consecin a realizrii activit ilor formative, am reuit s influenm diferite componente ale reglrii emoional-volitive, att la copiii cu RDP cerebrogen, ct i la cei cu RDP psihogen, care au fost inclui n grupurile experimentale. Aceti copii trateaz situaia frustrant ca fiind prea puin important, fixndu-se pe satisfacerea
19

necesit ilor proprii. Ei se orienteaz spre finalitatea activit ii, nvingnd obstacolele de sine stttor, spre deosebire de semenii lor din grupul de control, care evit confruntarea cu obstacolele, se fixeaz pe ajutorul adultului exterior i pe autoaprare. Acetia, de cele mai dese ori, ateapt ca cineva din exterior s le solu ioneze problema, manifestnd forme de comportament neadaptate. Subiecilor din grupul experimental, n timpul edinelor special organizate, li s-a oferit o varietate de situaii frustrante, cnd au fost pui n situa ia de a gsi rspunsuri la solicitrile multiple ale mediului, avnd posibilitatea de a- i dezvolta capacit ile adaptive.
40,00 35,00 30,00 25,00 M e d i a 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Desenare p e p uncte 12,00 17,35 Grup ul exp erimentalRDP cerebrogen (N=17) Grup ul exp erimental RDP p sihogen (N=18) Grup ul de control - RDP cerebrogen (N=10) Grup ul de control - RDP p sihogen (N=17) 36,60 35,83

Fig. 3.5. Valorile medii ob inute la copiii cu RDP cerebrogen i RDP psihogen prin aplicarea testului Desenare pe puncte Astfel, este evident c, dei ambele grupuri experimentale au ob inut rezultate mai nalte, n comparaie cu grupurile de control, la compararea rezultatelor deinute de subiec ii grupurilor experimentale, observm c aciunile corective sunt mai eficiente la copiii cu RDP psihogen, la care componentele autoreglrii voluntare au tendina de normalizare. La copiii cu RDP cerebrogen, n pofida caracteristicilor reinerii, am ob inut o dezvoltare a unor particulariti volitive i afective i, drept consecin, dezvoltarea reglrii afectiv-volitive. De asemenea am constatat diferene statistic-semnificative la copiii cu RDP cerebrogen: z=-3,545, p=0,001; la RDP psihogen: z=-4,978, p=0,001. Rezultatele obinute denot faptul c copiii din grupul experimental, comparativ cu cei din grupul de control, au ndeplinit aceast prob prin orientarea spre scop. Conform rezultatelor obinute, remarcm creterea autoreglrii voluntare. Pentru atingerea cu succes a scopului n cadrul activit ilor dezvoltative i de normalizare, am men inut o atmosfer cald i interac iune i comunicare emoional pozitive, sprijin din partea colectivului, pentru stabilirea rela iei adult copil, copil copil, dezvoltarea reglrii emo ional-volitive. Considerm c activitile dezvoltativ-corecionale au influenat pozitiv asupra reglrii emoional-volitive a activit ii. n felul acesta, se justific ipoteza noastr: cunoscnd
20

necesare pentru

particularit ile individual-tipologice ale reglrii emo ional-volitive, putem crea condi ii necesare pentru dezvoltarea acestor copii. CONCLUZII GENERALE I RECOMANDRI n Concluzii, sunt prezentate concis rezultatele obinute n cadrul studiului teoretic i experimental al problemei dezvolt rii sferei emo ional-volitive la copiii cu RDP: 1. Situaia social-economic grav din Moldova a condus la creterea numrului de copii cu reinere n dezvoltarea psihic n clasele primare. Principal problema psihologic a acestor copii este nematurizarea reglrii emo ional-volitive, care creeaz un ir de dificult i n dezvoltarea intelectual i personal, scade capacitatea de munc, afecteaz comunicarea, genernd abateri n dezvoltarea psihic general, cu caracter specific re inerii n dezvoltarea psihic. 2. Procesele afective sunt prezente n ntreaga via psihic a individului, de la subcontient i incontient, pn la contiina superioar, interacionnd cu toate celelalte procese psihice i nsuiri ale personalit ii. Se manifest, astfel, o interaciune complex ntre latura intelectual i cea afectiv, acestea impulsionndu-se i reglndu-se reciproc. n comparaie cu persoanele normale, la persoanele cu RDP, aceasta interaciune este puternic bulversat, tririle afective scpnd, adesea, de sub controlul inteligenei, iar activitatea cognitiv fiind insuficient stimulat afectiv. 3. Imaturizarea reglrii emo ional-volitive se manifest mai pregnant n perioada de 6-7 ani, cnd copiii sunt colariza i. 4. Pn n prezent, nu au fost elaborate studii complexe cu referin la cercetarea reglrii emoional-volitive. Nu exist modele de diagnostic prin prisma structurii reglrii emoionalvolitive, numrul de tehnici de cercetare a corela iilor dintre emoii i voin este limitat, lipsesc modele complexe de dezvoltare a reglajului emoional-volitiv la aceti copii. Ghida i de ideile expuse mai sus am realizat, n cadrul cercetrii, un studiu complex al sferei emo ional-volitive la copiii cu RDP. n urma aplicrii testelor i prelucrrii datelor obinute, am stabilit: 1. Copiii cu RDP au manifestat imaturitatea componentelor structurale ale reglajului emoional-volitiv, spre deosebire de cei cu DN. 2. Imaturitatea componentelor reglrii emo ionale s-a constatat prin reinere n dezvoltarea componentei emo ional-motiva ionale (perceperea emo ional 1; perceperea emo ional 2; perceperea emoional 3; perceperea emoional 4); a componentei emoional-verbale (clasificarea emoional 1; clasificarea emo ional 2); a controlului emo ional (diferenierea
21

strilor emoionale proprii; diferen ierea strilor emo ionale ale adultului 1; diferen ierea strilor emoionale ale adultului 2. Constat m c la copiii cu RDP exist o imaturitate a func iei motiva ionale a emo iilor. Imperfeciunea componentei emoional-motiva ionale are impact negativ asupra comportamentului copilului. Emoiile nu activizeaz necesit ile acestora. n cazul aprobrii scopului, copiii cu RDP nu apreciaz emoional actualitatea necesit ii i consecinele atingerii scopului. Potenialul motiva ional al scopului nu formeaz tonusul emoional-volitiv necesar pentru a depi anumite dificult i n realizarea activit ii. Incapacitatea diferen ierii strilor emoionale reflect imperfeciunea controlului emo ional, drept urmare condi ioneaz imaturitatea rela iilor dintre emoii i voin prin insuficiena contientizrii emoionale i a incapacit ii copilului de a avea atitudini versus comportamentul su din punctul de vedere al exemplului, normei, regulii. Percep ia emo ional, n calitate de component a reglrii emoionale, este dezvoltat la un nivel mai nalt la copiii cu RDP cerebrogen, comparativ cu cei cu RDP psihogen. 3. La copiii cu DN, comparativ cu cei cu RDP, s-a constatat un tablou mozaic n tipologia reglrii emo ionale, cu predominarea tipului normal-condi ionat. La copiii cu RDP cerebrogen de 6-7 ani, comparativ cu copiii cu RDP psihogen, predomin tipul de protecie ca rezultat al dezvoltrii mecanismului compensator de protecie prin izolarea i frmntrile dismorfofobice ale copilului. 4. La copiii cu RDP s-a manifestat nematuritatea tuturor componentelor reglrii emoionale i mai cu seam a celor care se includ n reglarea emo ional-volitiv: reactivitatea polar-PR; nivelul stereotipurilor- ST; nivelul expansiunilor- E; controlul emo ional. n RDP cerebrogen, comparativ cu RDP psihogen, se observ o dezvoltare neomogen a nivelului reactivit ii polare, expansiunii i re inerii n dezvoltarea controlului emo ional, din cauza tempoului ncetinit n dezvoltarea lobului frontal, unde este localizat reglarea emoionalvolitiv. 5. Copiii cu RDP, comparativ cu copiii cu DN, au demonstrat imaturitatea reglrii volitive. Emoiile nu se includ n dezvoltarea spontaneit ii i a voinei. Regulile activit ii, enunate de adult, nu le trezesc copiilor nici un fel de trire emoional (pozitiv sau negativ), de aceea regula nu se transform ntr-un motiv cu sens personal orientat spre activitate. Reglarea volitiv prin intermediu semnului (limbajului) are un tempo ncetinit n maturizarea copiilor cu RDP. Comportamentul lor coincide cu activitatea subiectiv, este necontientizat i nu le trezete copiilor atitudini i emoii pozitive. Nu s-a constatat diferene statistic semnificative n dezvoltarea reglajului volitiv la RDP cerebrogen i la RDP psihogen, fiindc RDP este condi ionat de imaturitatea sistemului de reglare, iar RDP psihogen este cauzat de factorii
22

psihosociali. Lipsa ncurajrii i sus inerii din partea adultului determin un nivel sczut n RDP psihogen, copilul pierzndu-i interesul fa de lucrul nceput. 6. Copiii cu RDP, comparativ cu copiii cu DN, sunt emoional nestabili, avnd nedezvoltate calit ile volitive n activitatea intelectual. Rezultatele comparative ntre copiii cu RDP cerebrogen i cei cu RDP psihogen demonstreaz o dezvoltare mai nalt a stabilit ii emoionale i a calit ilor volitive n activitatea intelectual la RDP cerebrogen. 7. La copiii cu RDP se manifest o nematuritare a componentelor autoreglrii voluntare i autoreglrii emoionale, comparativ cu DN. Nu s-au confirmat diferenele statistice ntre RDP cerebrogen i RDP psihogen. Nivelul redus al dezvoltrii componentelor autoreglrii voluntare i autoreglrii emoionale n RDP cerebrogen i psihogen indic nematurizarea func iei reglatorii cauzate de factorul social i de cel organic. 8. La copiii cu RDP la vrsta de 6-7 ani se constat tempo ncetinit n apari ia forma iunilor noi: voluntaritatea proceselor psihice i, mai cu seam, maturizarea reglrii emo ional-volitive. 9. Implementarea modelelor psihopedagogice de dezvoltare a procesului de reglare emoional-volitiv n condi ii special organizate determin creterea potenialul psihofunc ional i favorizeaz dezvoltarea psihic general, determin compensarea, corecia i tempoul dezvoltrii sferei emo ional-volitive a acestor copii. 10. Modelele psihopedagogice au compensat n mod diferit particularit ile reglrii emoional-volitive la copiii cu RDP cerebrogen i la cei cu RDP psihogen: la cei cu RDP cerebrogen, am ob inut dezvoltarea diferitor particularit i volitive i afective i, drept consecin, dezvoltarea reglrii afectiv-volitive; la cei cu RDP psihogen, reglarea afectivvolitiv s-a normalizat. Recomandri pentru implementare: 1. Att modelul complex de diagnostic, ct i modelele de dezvoltare a reglrii emo ionalvolitive pot fi utilizate cu succes n cadrul consultaiilor medico-pedagogice, de ctre specialitii n psihopedagogia special i de cadrele didactice din instituiile de tip nchis care asigur diagnosticarea complex medico-psihopedagogic a copiilor cu diverse probleme de dezvoltare i recomand modul de integrare colar i social. 2. Educatorii i profesorii vor fi familiariza i cu specificul dezvoltrii reglajului emo ionalvolitiv la copiii cu RDP. Ei vor aplica jocuri pentru dezvoltarea corela iilor dintre emoii i voin. 3. Cerinele adul ilor trebuie s fie adecvate nivelului mintal al unui copil, i nu nivelului cronologic, deoarece aceast neconcordan genereaz ntrziere n dezvoltarea sferei emo ional23

volitive a copiilor cu RDP. Suportul i sprijinul special, oferit copiilor cu RDP n plan intelectual, este necesar a fi sus inute de o abordare specific, deosebit, n plan afectiv. Cnd tensiunea afectiv devine deosebit de puternic, se recomand descrcarea ei prin activiti motrice (jocuri, munc). 4. Pentru viitor, se recomand s se efectueze un studiu psihopedagogic referitor la metodologia de dezvoltare, de compensare i corectare a sferei emo ional-volitive i a interac ionrii ei cu alte structuri i fenomene psihice, precum i la cile de socializare a acestei categorii de copii. BIBLIOGRAFIE 1. Bogrug O. Modele psihopedagogice de dezvoltare a limbajului la copiii cu reinere n dezvoltare psihic. Autoref. tezei de dr. psihol. Chisinu, 2001. 23 p. 2. Bucun N., Maximciuc V. Formarea reglrii emo ional-volitive la copiii cu re inere n dezvoltarea psihic. In: Univers Pedagogic, 2010, 3 p. 48-54. 3. Ciobanu A. Diagnosticarea i diferenierea copiilor cu diferite forme de reinere n dezvoltarea psihic. Autoref. Tezei de dr. t. psihologice. Chi inu, 2003. 24 p. 4. Maximciuc V. Resurse dezvoltativ - corec ionale ale sferei emoional- volitive la copiii cu abatere n dezvoltare. n: Revista Psihologie, Pedagogie special, Asistena social. 2009, nr. 3 (16), p. 66- 69. 5. Maximciuc V. Intervenii dezvoltativ- corecionale n condi ii experimentale asupra reglrii emo ional - volitive la copiii cu re inere n dezvoltarea psihic. n: Revista Psihologie, Pedagogia special, Asistena social. 2009, nr. 4 (17). p. 50-56. 6. Maximciuc V. Metodologia dezvolt rii reglrii emoional-volitive la copiii cu re inere n dezvoltarea psihic. In: Revista de tiine socioumane. 2010, nr. 1 (14), . 85-89. 7. Maximciuc V. Viziunile psihologiei speciale privind particularit ile i posibilit ile generale de dezvoltare a autoreglrii n structura nvrii la copiii cu re inere n dezvoltarea psihic. In: Revista de tiine socioumane. 2010 nr. 1 (14), . 36- 41. 8. Olrescu V. Corecia psihomotricit ii i instabilit ii capacit ii de munc la copiii cu reinere n dezvoltarea psihic. Chiinu: Elena -Vl., 2008. 128 p. 9. Radu Gh. Psihopedagogia scolarilor cu handicap mintal. Bucuresti: Pro Humanitate, 2000. 342 p. 10. Strchinaru I. Psihopedagogie special. Iai: Edi ia Trinitas, Vol. 1. 1994. 208 p. 11. Ungureanu D. Copiii cu dificult i de nvare. Bucureti: Editura Didactic i Pedagogic, 1998. 291 p.
24

12. .. . In: , 2001, 4, . 8- 13. 13. .. . . : , 1984. . 9-64. 14. .. . . . .: 6- . . 5. : , 1983, 5, 368 . 15. .. . . . . . . . , 1985. 36. 16. .. . : , 2006. 208 . 17. . . -: , 2006. 460 . 18. .. . -: , 2009. 368 . 19. .. . In: , 2006, 3, . 39-48. 20. .. . : , 2007. 144 . 21. .. . . . : , 2005. 352 . 22. .. C . .: , 2009. 557 . 23. .. . . . . , 1986. 123 . 24. .., .. . -: , 2006. 345 . 25. .. . . . . , 1997. 27 . 26. .. . In: , 2003, 6, . 3-12. 27. .. . In: , 1972, 4, . 23-28. 28. . . : , 1979. 379 .

25

29. C .., .. . In: , 2008, 21, . 41-47.169. 30. .. .- : , 2008. 192. 31. .. . . . , 1994. 318 . 32. .. . In: , 1971, 4, 6 20. 33. Strauss A.A., Lenthinen L. Psychopatology and education of the brain injured. New York: Child Crune and stratton, 1947. 545 p. . .

26

ADNOTARE Maximciuc Victoria. Modele psihopedagogice de dezvoltare a sferei emoional - volitive la copiii cu reinere n dezvoltarea psihic. Teza de doctor n psihologie, Chiinu, 2012. Structura tezei: Introducere, 3 capitole, concluzii i recomandri, bibliografia din 226 titluri, 3 anexe, 132 pagini de text de baz, 24 figuri, 24 tabele. Rezultatele obinute sunt publicate n 11 lucrri tiin ifice. Cuvintele-cheie: dezvoltare, normalizare, maturizare, imaturitate, reglare, emo ii, voina, sfera, copil cu reinere n dezvoltarea psihic (RDP), model. Domeniul de studiu: psihologie. Scopul cercetrii: studiul particularit ilor sferei emo ional-volitive la copiii cu RDP i elaborarea i aprobarea modelelor psihopedagogice de eficientizare a acestui proces. Obiectivele: studierea, interpretarea i argumentarea reperelor conceptuale privind particularit ile psihologice ale sferei emo ional-volitive la copiii cu RDP; determinarea indicilor psihofuncionali ai componentelor structurale ale reglrii emo ional-volitive; elaborarea i implementarea programului complex de normalizare a sferei emo ional-volitive la copiii cu RDP. Noutatea i originalitatea tiinific: Pentru prima dat n Republica Moldova a fost realizat analiza structural-func ional a reglrii emo ional-volitive la copiii cu RDP. Problema tiinific important soluionat: rezid n stabilirea fundamentelor psihologice teoretico-aplicative ale dezvolt rii reglrii emo ional-volitive la copiii cu RDP. Semnificaia teoretic: au fost stabilite fundamentele psihologice ale dezvolt rii a reglajului emo ional-volitiv la copiii cu RDP. Valoarea aplicativ a lucrrii: a fost elaborate i implementate modele complexe de normalizare a sistemului reglrii emo ional-volitive la copiii cu RDP. Implementarea rezultatelor tiinifice:. Rezultatele studiului sunt implementate n predarea cursurilor Psihologia special, Neuropsihilogia, Bazele Psihopedagogiei Speciale a UPS Ion Creang. Modele psihopedagogice elaborate au fost prezentate i sunt implementate n activitatea practic de ctre cadre didactice.

27

. . , , 2012. : , 3 , , 226 , 3 , 132 , 24 , 24 . 11 . : , , , , , , , , (), . : . . : - ; - ; - . : - - . , , - - . : - . : - . : , , . .

28

ANNOTATION Maximciuc Victoria. Psycho- pedagogical models of volitional-emotional sphere evolution for children wih retention in mental development. The doctoral thesis in psychology, Chisinau, 2012. Structure of thesis: it consists of 3 chapters, followed by conclusions and recomandation, bibliography from 226 sources, 3 annexes, 132 pages of basic text, 24 figures, 24 tables. The achieved results have been published in 11 scientific publications. Key words: development, normalision, maturation, imaturity, adjustment, emotions,will, sphere, children with learning disabilities (LD), model Domain of research: psychology. Goal of research: is based on researching the psychological features of the volutiveemotional regulations in children with LD and the elaboration of the psychological and pedagogical patterns of development and effectiveness. Objectives: determinig the conceptual components regarding the psychological features of volutive-emotional areas in children with LD; determinations of the psycho- functional indexes of the emotional-volutive regulation; elaboration and implementation of the complex psychological and pedagogical program of development and correcting the emotional-volutive areas in children with restraint in mental development. Scientific originality: for the fist time in Moldova was determined psychological development basis of the emotional-volutive regulation of the children with LD. The praxiological value of the work: refers to the establishment of applied theoretical psychological bases of the development of emotional-volitional regulation in children with LD. Theoretical signification: the psychological bases of the development of the emotionalvolitional regulation in children with LD were determined. Applied value of the theme: there were elaborated and implemented complex models of normalizing the system of volitional-emotional regulation in children with LD. Practical implementation: The results of the research are implemented in the teaching of Special Psychology, Neuropsychology, Psychopedagogical Bases courses of the State Pedagogical University Ion Creanga. The elaborated psychopedagogical models were presented and are implemented in the practical activity by the teachers.

29

MAXIMCIUC VICTORIA

MODELE PSIHOPEDAGOGICE DE DEZVOLTARE A SFEREI EMOIONAL-VOLITIVE LA COPIII CU REINERE N DEZVOLTAREA PSIHIC 19.00.10 - PSIHOLOGIE SPECIAL
Autoreferatul tezei de doctor n psihologie

Aprobat spre tipar: data Hrtie ofset. Tipar ofset. Coli de tipar.:.

Formularul hrtiei 6084 1/16 Tiraj ... ex... Comanda nr. ...

_____________________________________________________
Denumirea i adresa instituiei unde a fost tiprit autoreferatul

30