Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC EDUCATIONAL

TERAPEUTIC LOGOPEDIC

DATA:

LOGOPATUL:

DIAGNOSTIC: DISLALIE POLIMORFA

LOGOPED:
LOCATIA : SCOALA GENERALA SPECIALA HUEDIN

ARIA CURRICULARA: LOGOPEDIE

CONTINUTUL TERAPIEI: CONSOLIDAREA UNOR FONEME:

TIPUL TERAPIEI: CORECTIV-TERAPEUTICA

OBIECTIV CADRU: EVALUAREA AUDITIVA,OPTICA SI KINESTEZIC- MOTRICA


A UNOR FONEME

OBIECTIVE OPERATIONALE:
-studiu de caz si activizarea , recuperarea logopedica prin repetarea , respectarea sunetelor formate initial
-sa recunoasca auditiv si optic fonemele, respectiv grafemele;
-sa diferentieze sunetele intre ele;
-sa descopere diferentele dintre cuvinte din imaginile date;
-exersarea proceselor initiale de atentie, memorare si gandire/logica.

OBIECTIVE FORMATIV - TERAPEUTICE:


-sa creeze un climat afectiv pozitiv care sa antreneze copilul in activitatea terapeutica- logopedica;
-sa fie motivat si corect informat de cunostintele acumulate anterior prin reluarea unor
termeni,tematici,cunostinte,materiale.

METODE SI PROCEDEE: conversatia, imitatia, descrierea, gimnastica recuperatorie, actiunea practica,


jocul pe calculator, mijloace audio-video, demonstratia, comparatia, explicatia, exercitiul.

SUPORT AL ACTIVITATII DE RECUPERARE: fise,planse pentru conversatie, pai si bat pentru


exersarea suflului., oglinda logopedica, mijloace de protejare, calculatorul, CD, material verbal marunt,
diverse imagini, diverse materiale intuitive, ladita cu nisip...etc

BIBLIOGRAFIE: C-tin Punescu-Tulburarile de limbaj la copil,


Emilia ,Nicolae Jurcau-Cum vorbesc copiii nostri.
E.Vrajmas-Terapia tulburarilor de limbaj
E.Lascus Logopedie.

DEMERSUL METODIC ANALITIC AL ACTIVITATI


OBICTIVE ETAPE SI CONTINUTUL
NR DE STRATEGII ACTIVITATI
CRT REFERINTA TERAPEUTICE EVALUARE OBSERVATII

1 PREGATIREA Moment .- se asigura conditile


ACTIVITATII organizatoric unui climat psihopedago-
gic, psihoafectiv,optim
CUNOASTEREA necesar desfasurarii activi-
POTENTIALU- tatii terapeutice de diagnoza
LUI FONATOR si terapie logopedica recupe-
ratorie;
- pregatirea materialelor si
mijloacelor pentru terapie;
2 REACTUALIZA-R- Recunoaste- - alfabetul ilustrat, magnetic - initiala
REA CUNOSTIN- rea fonemelor si pe cartonase si descope-
TELOR ANTE- vizual rirea dintre o multitudine de
RIOARE grafeme a fonemelor cerute
si asezate aleatoriu;
- reactualizarea modului
de scriere a doua foneme.;

3 CONSOLIDA- -Testarea pro- -valorificarea corectitudinii - initiala - diagnostic


REA POTENTIA- nuntiei pronuntiei fonemelor dislalie morfo-
LULUI FONA- fonemelor izolate sau in cuvinte functionala, po-
TOR si sortarea lor pe grupe; limorfa

4 STABILIREA -Precizarea -examinarea motrocitatii - initiala


DIAGNOSTICU- diagnosticului aparatului buco-fonator: - formativa
LUI PROPRIU- initial buza, limba, palat moale,
ZIS obrazi, maxilare urmarind
mobilitatea, forta,precizia
si coordonarea;
-stabilirea programului
terapeutic logopedic sau
revizuirea lui;
5 DEZVOLTAREA - Pregatirea - exerciti cu onomatopee
ABILITATILOR logopatului - jocul numerelor si
NECESARE pentru insu- numelor de animale, plante,
PRONUNTIEI sirea pronun- persoane care incep cu fo-
tiei; nemele ce trebuiesc con-
solidate : S-Z, F-V, T-Z etc

- exercitii de diferentiere
-Dezvoltarea a sunetului cu punctul de
auzului fone- articulare apropiat ;
matic si rea- - exercitii de analiza fone-
lizarea unei tica cu printarea primului
articulatii si ultimului sunet din cu-
corecte al vant
fiecarui su- Joc : ,, complecteaza cu-
net al cuvin- vantul cu prima silaba
tului. pronuntata de catre logoped;
-dezvoltarea - se prezinta logopatului
simtului imagini adecvate si material
tactil lingual marunt;
si labial.
-a a unor silabe si sunete;
- sa denumeasca imaginile
si descrierea lor;
- exercitii: bate din palme
cand auzi sunetul cerut;
- tine betisorul intre buze si
limba si pronunta sunetele
cerute:siflante,sibilante,afri-
cate;
- analiza si comparatia fone-
melor, sinteza lor.
6 DEZVOLTAREA -Ex de gim- -exercitii de respiratie, inspir--exercitii -dupa demon-
MOTRICITATII nastica gene- -expir, concomitent cu mis- in fata oglinzi stratie verbala
GENERALE rala, postuala, cari de gimnastica generala
SI A APARATU- respiratorie -ex inspir-expir dupa model
LUI FONO-AR- inspir scurt,profund, expir
TICULATOR lent, lung, cu gura intre-
deschisa ;
Ex : suflam in pai apa din
pahar si facem baloane;
-sufla bilele de pe masa
-sufla in trompeta si sufla
in balon
Ex pntru limba:
- Consolidarea -limba-lopata, - introducerea
fonemelor vi- ei pe platoul bucal, scoaterea
zate prin exer- limbii etc.
citii si jocuri - cine spune cuvinte care
interactive incep cu litera ..?
- emiterea unor foneme
-Exercitii de consolidate pe silabe directe,
gimnastica indirecte, intercalate- conso-
a aparatului nante:
fono-articula- VA-FA AVA-AFA
tor SA-ZA ASA-AZA
A-JA AA-AJA
7 OBTINEREA -Antrenarea - initiala - urmarirea a-
IMPACTULUI atentiei, me- -joc de memorie vizuala; - evaluativa tentiei si me-
CONSOLIDARII moriei iconice - priveste aceste obiecte: moriei prin di-
CELOR PAR- spunem diferenta dintre ele, -continua versitate si des-
CURSE o cana, un creion, o bila, coperire
o masinuta, un cub; ( toate
acoperite cu un servetel)
-logopatul isi va aminti si va
aminti si descrie ce a vazut

-gratuarea, evidentierea
recompensarea verbala, afec-
tiva, materiala-simbolica - expunerea -se verifica
8 ETAPA DE - antrenarea -se va aprecia calitatea activi-verbala- fi- intelegerea
RECAPITULARE in evaluare prestate de logopat, masura in nala; terminologiei.
SI EVALUARE care a raspuns cerintelor si
sarcinilor
9 INCHEIREA -Terapeutul -se va da tematica de stu- - finala
TERAPIEI consemneaza iat pentru viitor drept re-
observatiile compensa concretizat prin-
de pe parcur- tr-o fisa adapatata.
sul activitati
si eventualele - ai lucrat si colaborat
proiecte de minunat ,felicitari!
recuperare
pntru perioa- -acum ce doresti sa facem?
da vitoare