Sunteți pe pagina 1din 34

03.06.

2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731

LPM260/2006
IDinternunic:316988

Fiaactuluijuridic

RepublicaMoldova
PARLAMENTUL
CODNr.260
din27.07.2006
CODULAUDIOVIZUALULUI
ALREPUBLICIIMOLDOVA
Publicat:18.08.2006nMonitorulOficialNr.131133artNr:679
MODIFICAT
LP28din05.03.15,MO105109/01.05.15art.179nvigoare01.11.15
LP36din09.04.15,MO93/14.04.15art.134nvigoare14.04.15
LP323din27.12.12,MO1014/18.01.13art.55
HCC17din06.12.12,MO273279/28.12.12art.28nvigoare06.12.12
LP165din11.07.12,MO190192/14.09.12art.640nvigoare14.09.12
LP111din17.05.12,MO130/26.06.12art.426
LP84din13.04.12,MO103/29.05.12art.349
LP181din19.12.11,MO16/06.01.12art.4nvigoare01.03.12
LP43din05.07.11,MO122127/29.07.11art.338
LP222din17.09.10,MO210/26.10.10art.696
LP216din17.09.10,MO191193/01.10.10art.634
LP164din09.07.10,MO191193/01.10.10art.632
LP42XVIIIdin20.10.09,MO157/22.10.09art.442
LP172XVIdin10.07.08,MO134137/25.07.08art.543
LP280XVIdin14.12.07,MO9496/30.05.08art.349
Parlamentuladoptprezentulcod.
CapitolulI
DISPOZIIIGENERALE
Articolul1.Scopulidomeniuldeaplicare
(1)Prezentulcodaredreptscopasigurareaaprriidrepturilorconsumatoruluideprogramedea
recepionainformaiicorecteiobiective,carearcontribuilaliberaformareaopiniei,asigurarea
drepturilor radiodifuzorilor la libertate editorial i libertate de exprimare, instituirea principiilor
democratice de funcionare a audiovizualului din Republica Moldova i stabilete, n spiritul
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731

1/34

03.06.2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731

drepturilorilibertilorconstituionale,bazelejuridicedereglementareaproceselorde:
a) concepere, transmisie i/sau retransmisie prin intermediul mijloacelor de televiziune i
radiodifuziune a serviciilor de programe ale radiodifuzorilor aflai sub jurisdicia Republicii
Moldova
b)exercitareacontroluluisocietiiasupraactivitiiinstituiilorndomeniulaudiovizualului
dinRepublicaMoldova.
(2) Prezentul cod nu reglementeaz comunicarea audiovizual prin intermediul sistemelor de
televiziune i radiodifuziune de tip nchis care nu snt destinate recepionrii n mas i nici
activitatearadioamatorilor.
Articolul2.Semnificaiatermenilorutilizai
nsensulprezentuluicod,urmtoarelenoiunisemnific:
a)transmisiunedifuzareiniialprinunderadioelectrice,cablusausatelit,nformcodificat
saunecodificat,aserviciilordeprogramedestinatepublicului
b) retransmisie captare i transmitere simultan a serviciilor de programe sau a unor pri
importante din asemenea servicii, prin orice mijloace tehnice, n integralitatea lor i fr nici o
modificare,difuzatederadiodifuzoriidestinaterecepionriidectrepublic
c)radiodifuzorpersoanfizicsaujuridicavndresponsabilitateaeditorialpentrualctuirea
serviciilordeprogramedestinaterecepionriidectrepubliccareasigurdifuzareaacestoradirect
sauprinintermediulunuiter
d) radiodifuzor public instituie audiovizual naional sau regional, cu statut de persoan
juridicdedreptpublic,aflatnserviciulsocietii,independenteditorial,acreiactivitateeste
supravegheatdesocietate
e)radiodifuzorprivatinstituieaudiovizualcustatutdepersoanjuridicdedreptprivat
f)distribuitordeserviciioricepersoanjuridiccepuneladispoziiepubliculuioofertde
serviciideprogrameprinoricemijlocdecomunicaieelectronic,inclusivprinsatelit,cablusau
eter,retransmisepebazderelaiicontractualecuradiodifuzoriioricualidistribuitori
g) serviciu de programe ansamblu al programelor sau emisiunilor de radio i televiziune,
furnizatedeunradiodifuzor
h)comunicareaudiovizualpunereladispoziiepubliculuiadiverselorserviciideprograme
prin utilizarea frecvenelor terestre i a diferitelor mijloace tehnice (emitoare, satelii, cablu
etc.)
i)programsauemisiuneprodusaudiovizualidentificabilprintitlu,coninut,durat,formsau
autorncadrulunuiserviciudeprograme
j)programeautohtoneprogrameacrorproduceresaucoproducereesteconceputdectre
radiodifuzori aflai n jurisdicia Republicii Moldova i/sau de ctre productori de programe
independenidinRepublicaMoldova
[Art.2lit.j)nredaciaLP165din11.07.12,MO190192/14.09.12art.640nvigoare14.09.12]
k)producieproprieopereaudiovizualeconceputesauprocurateexclusivdectreradiodifuzor
cuutilizareamijloacelortehnice,financiareiintelectualepropriisauatrasenacestscopnbaz
decontract
l) publicitate orice form de mesaj privind exercitarea unei activiti comerciale,
meteugreti, profesionale, avnd scopul de a promova furnizarea de bunuri sau prestarea de
serviciicontracost,ocauzsauoideesaudeaproduceunaltefectdoritdectrecelcareseocup
de reclam sau de radiodifuzorul nsui, difuzat n baza unui contract cu o persoan fizic sau
juridic,publicsauprivat,nschimbulunuitarifsaualunoraltebeneficii,oriceformdemesaj
difuzatnscopuriautopromoionale
m)publicitatemascatprezentare(princuvinte,sunetesauimagini),fcutintenionatnscop
publicitar nedeclarat, a bunurilor, serviciilor, denumirilor, mrcilor comerciale sau activitilor
unui productor de bunuri sau prestator de servicii o asemenea form de prezentare este
considerat intenionat mai ales atunci cnd este fcut n schimbul unor avantaje materiale, al
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731

2/34

03.06.2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731

unor servicii reciproce sau al altor beneficii cu efect similar n folosul radiodifuzorului sau n
folosulpersonal
n)teleshoppingdifuzarectrepublicaunorofertecomercialedirecteprivindfurnizareacontra
costaunorbunurisau,dupcaz,prestareaunorservicii
n1)plasaredeproduseoriceformdeprezentareconstndnincludereaunuiprodus,serviciu
sauamrciiacestuiaorimeniuneaunuiprodus,serviciusauamrciiacestuia,astfelnctacestas
fieprezentatncadrulunuiprogramnschimbuluneiplisaucontraprestaii
[Art.2 lit.n1) introdus prin LP165 din 11.07.12, MO190192/14.09.12 art.640 n vigoare
14.09.12]
o) sponsorizare orice contribuie fcut de o persoan fizic sau juridic neimplicat n
activiti n domeniul audiovizualului, dac aceast contribuie este destinat exclusiv finanrii
programeloraudiovizuale,nscopulpromovriipropriuluinume,amrciicomerciale,aimaginii,a
propriiloractivitisauproduse
p)eveniment de importan major orice eveniment organizat care are o importan major
pentruopartesemnificativapublicului
q)licendeemisieactoficialprincareConsiliulCoordonatoralAudiovizualuluiacordunui
radiodifuzoraflatsubjurisdiciaRepubliciiMoldovadreptuldeadifuza,ntrozondeterminat,
unanumitserviciudeprograme
r)autorizaiederetransmisie act oficial prin care Consiliul Coordonator al Audiovizualului
acorddreptulderetransmisieaunuiserviciudeprogramepeteritoriulRepubliciiMoldova
s)licentehnicactoficialprincareautoritateaadministraieipublicecentraledespecialitate
legalizeaz utilizarea mijloacelor tehnice de telecomunicaii prin eter i prin cablu conform
parametrilor prevzui i acord titularului licenei de emisie obinute pe baz de concurs, n
condiiilestabilitedeaceasta,dreptuldeautiliza,pentruoperioaddeterminat,unasaumaimulte
frecveneradioelectrice
t) consumator de programe orice persoan fizic sau juridic ce recepioneaz servicii de
programetransmisesauretransmisepeteritoriulRepubliciiMoldova
u) ore de maxim audien interval de timp cuprins ntre orele: 06.0009.00 19.0023.00
pentruTV06.0013.0017.0020.00pentruradio
v)spaiuinformaionalspectrudefrecveneradiosauunderadioelectriceterestre
w) opere audiovizuale europene opere de creaie ale cror producere i coproducere snt
controlatedepersoanefizicesaujuridiceeuropene
x)control posibilitate de a exercita o influen decisiv asupra unei persoane juridice,
caredecurgedindrepturi,dincontractesaudinoricealtemijloace,separatsaucombinate,
nsensulart.4alLegiiconcureneinr.183din11iulie2012,inndseamadecircumstanele
dedreptidefaptrelevante,nspecialdin:
dreptul de proprietate sau de folosin integral ori parial asupra activelor unei
persoanejuridice
drepturisaucontractecareconferoinfluendecisivasuprastructurii,voturilorsau
deciziilororganelordeconducerealeuneipersoanejuridice.
Controlulestedobnditdepersoanefizicesaujuridicecaresnttitularealedrepturilorori
beneficiare ale drepturilor n baza contractelor n cauz sau care, dei nu snt titulare ale
acestor drepturi sau beneficiare ale drepturilor n baza acestor contracte, au puterea de a
exercitadrepturilecaredecurgdinacestea
[Art.2 lit.x) introdus prin LP28 din 05.03.15, MO105109/01.05.15 art.179 n vigoare
01.11.15]
y)proprietarbeneficiarpersoanfiziccare,ntemeiullegiii/saualcontractului,seafl
nunasaumaimultedinurmtoarelesituaii:
beneficiazsaupoatebeneficiadeoricetipdevenitdinactivitateaunuiradiodifuzorsau
distribuitordeserviciiinuareobligaiadeapredaacestvenituneiterepersoane
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731

3/34

03.06.2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731

deine,directsauindirect,prinpersoaneafiliatensensulart.6alLegiinr.171din11
iulie2012privindpiaadecapital,controlulasupraradiodifuzoruluisaudistribuitoruluide
servicii
are calitatea de membru al organului de conducere al unei persoane juridice cu scop
necomercial sau al unei persoane juridice n care nicio persoan fizic nu deine o cot de
participare egal cu sau mai mare dect cota substanial, de asemenea are competena s
revoce, singur sau mpreun cu ali membri, majoritatea membrilor consiliului, organul
executiv sau majoritatea membrilor organului executiv i/sau cenzorul ori majoritatea
membrilorcomisieidecenzoriaradiodifuzoruluisauadistribuitoruluideservicii.
[Art.2 lit.y) introdus prin LP28 din 05.03.15, MO105109/01.05.15 art.179 n vigoare
01.11.15]
Articolul3.Difuzareaopereloraudiovizualeeuropene
(1)nsensulprezentuluicod,opereeuropenesnt:
a)opereleoriginaredinRepublicaMoldovasaudinstatelemembrealeUniuniiEuropene
b)opereleoriginaredinterestateeuropeneparticipantelaConveniaeuropeancuprivirela
televiziuneatransfrontaliercarendeplinesccondiiilemenionatelaalin.(3)
c)opereleoriginaredinaltestateeuropenecarendeplinesccondiiilemenionatelaalin.(4).
(2) Prevederile alin.(1) lit.b) i c) snt aplicabile sub rezerva neadoptrii de ctre statele
respectiveaunormsuridiscriminatoriimpotrivaoperelorprovenitedinRepublicaMoldovasau
dinstatelemembrealeUniuniiEuropene.
(3)Operelemenionatelaalin.(1)lit.a)ib)sntopererealizatepreponderentdectreautorii
lucrtorirezideninunuldintrestatelerespectiveindeplinescunadintreurmtoarelecondiii:
a)sntrealizatedeunulsaumaimuliproductoristabiliinunulsaumaimultedintrestatele
respective
b)producialorestesupervizaticontrolatefectivdeunulsaumaimuliproductoristabilii
nunulsaumaimultedintrestatelerespective
c) contribuia coproductorilor din aceste state la totalul costurilor de coproducie este
preponderent, iar coproducia nu este controlat de unul sau mai muli productori stabilii n
afarastatelorrespective.
(4) Operele menionate la alin.(1) lit.c) snt opere realizate exclusiv sau n coproducie cu
productoristabiliinunulsaumaimultestateeuropenecucareRepublicaMoldovasauUniunea
Europeanancheiatacordurireferitoarelasectorulaudiovizualdacsntrealizatenprincipalde
ctreautoriilucrtorirezideninunulsaumaimultestateeuropene.
(5)Operelecarenusntconsiderateopereeuropenensensulalin.(1),darcaresntrealizaten
bazaunortratatebilateraledecoproduciencheiatecutereri,vorficonsiderateopereeuropene,
n scopul aplicrii prevederilor prezentului cod, dac coproductorii din Republica Moldova sau
din statele membre ale Uniunii Europene furnizeaz un procent majoritar din totalul costurilor
produciei, iar aceasta nu este controlat de unul sau mai muli productori stabilii n afara
RepubliciiMoldovaiastatelormembrealeUniuniiEuropene.
(6) Operele care nu snt opere europene n sensul alin.(1) i (5), dar care snt realizate n
principal de ctre autori i lucrtori rezideni n Republica Moldova sau n statele membre ale
Uniunii Europene, vor fi considerate opere europene, n scopul aplicrii prezentului cod, ntrun
procent corespunztor procentului contribuiei coproductorilor din Republica Moldova sau din
statelemembrealeUniuniiEuropenelatotalulcosturilordeproducie.
(7) De la data aderrii Republicii Moldova la Uniunea European, radiodifuzorii aflai n
jurisdiciaRepubliciiMoldovavorrezervaopereloreuropenenumaipuinde51%dintimpullor
de difuzare, cu excepia timpului afectat emisiunilor informative, evenimentelor sportive,
programelordedivertisment,publicitii,serviciilordeteletextiteleshopping.
(8) Pn la data aderrii, va fi rezervat o proporie semnificativ operelor audiovizuale
autohtone i proprii. Aceast proporie, avnd n vedere responsabilitile informaionale,
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731

4/34

03.06.2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731

educaionale,culturaleidedivertismentaleradiodifuzoruluifadepubliculsu,vafirealizat
progresiv,conformprevederilorart.11.
(9) Consiliul Coordonator al Audiovizualului va urmri aplicarea prevederilor alin.(7) i (8),
stabilindmecanismeleconcretedeimplementare.
(10)Prevederilealin.(1)(6)nusevoraplicaserviciilordeprogramealeradiodifuzorilorlocali
iregionalicarenufacpartedintroreeanaional.
Articolul4.RadiodifuzorulaflatsubjurisdiciaRepublicii
Moldova
(1) n sensul prezentului cod, un radiodifuzor este considerat aflat sub jurisdicia Republicii
Moldovadacntruneteunadintreurmtoarelecondiii:
a) are sediul principal n Republica Moldova, iar deciziile editoriale asupra serviciilor de
programesntluatenRepublicaMoldova
b) sediul lui principal se afl n Republica Moldova, iar o parte majoritar a forei de munc
implicatenactivitateadedifuzareactiveaznRepublicaMoldova
c)deciziileeditorialeasupraserviciilordeprogrameseiaunRepublicaMoldova,iaroparte
majoritar a forei de munc implicate n activitatea de comunicare audiovizual activeaz n
Republica Moldova sau ntrun stat membru al Uniunii Europene n care radiodifuzorul i are
sediul.
(2) Radiodifuzorii care nu ntrunesc nici una dintre condiiile prevzute la alin.(1) i nu snt
stabiliinaltstatparticipantlaConveniaeuropeancuprivirelateleviziuneatransfrontaliersnt
consideraiafinjurisdiciaRepubliciiMoldovadacseaflnunadintreurmtoarelesituaii:
a)utilizeazofrecvenacordatdeautoritateapubliccompetentdinRepublicaMoldova
b)utilizeazocapacitatedesatelitceaparineRepubliciiMoldova
c)utilizeazolegturascendentlasatelitsituatpeteritoriulRepubliciiMoldova.
(3) Dac, n stabilirea jurisdiciei aplicabile, criteriile prevzute la alin.(1) i (2) nu snt
relevante,radiodifuzorulvaficonsideratnafarajurisdicieiRepubliciiMoldova.
(4) Dreptul de transmisie i dreptul de retransmisie a oricrui serviciu de programe al unui
radiodifuzor,respectivdistribuitordeservicii,careseaflsubjurisdiciaRepubliciiMoldovasnt
recunoscuteigarantatencondiiileprezentuluicod.
(5)TransmisiaunuiserviciudeprogramedectreunradiodifuzoraflatsubjurisdiciaRepublicii
Moldova se poate face numai n baza licenei de emisie i a licenei tehnice. Retransmisia
serviciilordeprogramedectreundistribuitordeserviciiaflatsubjurisdiciaRepubliciiMoldova
se poate face numai n baza autorizaiei de retransmisie de programe i a licenei tehnice.
Derogriledelaalineatulrespectivsntprevzutelaart.30alin.(1)i(2).
Articolul5.Clasificarearadiodifuzorilor
n sensul prezentului cod, radiodifuzorii aflai sub jurisdicia Republicii Moldova se clasific
dupcumurmeaz:
a)nfunciedetipuldeproprietateiscopulactivitii,exist:
radiodifuzoripublici
radiodifuzoriprivai
b)nfunciedeacoperireteritorial,exist:
radiodifuzorilocali,acroracoperirecuprindeolocalitate
radiodifuzoriregionali,acroracoperirecuprindeozongeograficcenudepete60%din
teritoriulRepubliciiMoldova
radiodifuzori naionali, a cror acoperire cuprinde o zon geografic ce depete 60% din
teritoriulRepubliciiMoldova.
CapitolulII
Principiiledecomunicareaudiovizual
Articolul6.Garantareamoralitiiiasigurareaproteciei
minorilor
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731

5/34

03.06.2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731

(1)Radiodifuzoruluiiesteinterzisdifuzareadeprogramecareconinoriceformdeincitarela
urpeconsiderentederas,religie,naionalitate,sex.
(2) Este interzis difuzarea de programe care pot afecta grav dezvoltarea fizic, mental sau
moral a minorilor, n special programele care conin pornografie, violen exagerat sau limbaj
licenios.
(3) Transmisia unor alte programe dect cele prevzute la alin.(2) susceptibile de a afecta
dezvoltareapsihic,mentalsaumoralaminorilorsevafacedoarncazulncarevorfiasigurate
condiiile(prinselectareatimpuluideemisiesauprinmijloacetehnice)caminoriiaflainzonade
acoperiresnupoatvedeaiauziemisiunilerespective.
Articolul7.Echilibrulipluralismulpoliticosocial
(1)nspiritulrespectriilibertiloriadrepturilorfundamentalealeomului,printransmisiai
retransmisia serviciilor de programe se realizeaz i se asigur pluralismul politic i social,
diversitateacultural,lingvisticireligioas,informarea,educareaidivertismentulpublicului.
(2)Acordndtimpideantenunuipartidsauuneimicripoliticepentrupropagareapoziiilor
acestora, radiodifuzorul trebuie s ofere, de asemenea, n cadrul aceluiai gen de programe i la
aceeaior,timpideantenaltorpartideimicripoliticefrtergiversrinentemeiateifra
favorizaunpartidanume,indiferentdeprocentajulreprezentriisaleparlamentare.
(3)Pentruncurajareaifacilitareaexprimriipluralisteacurentelordeopinie,radiodifuzoriiau
obligaia de a reflecta campaniile electorale n mod veridic, echilibrat i imparial. Concepiile
radiodifuzorilor privind reflectarea campaniilor electorale se aprob de Consiliul Coordonator al
AudiovizualuluiisntprezentateComisieiElectoraleCentrale,nstrictconcordanculegislaia
nvigoare.
(4) Pentru a asigura n cadrul emisiunilor informative ale radiodifuzorilor respectarea
principiilor echilibrului socialpolitic, echidistanei i obiectivitii, acetia vor plasa fiecare tire
astfelnct:
a)informaiacarecompunetireasfieveridic
b)snufiedeformatsensulrealitiiprintertipuridemontaj,comentarii,moddeformularesau
titluri
c)ncazulsubiectelorcevizeazsituaiideconflict,sserespecteprincipiuldeinformaredin
maimultesurse.
(5) Pentru a proteja pluralismul i diversitatea politic, social i cultural, concentrarea
proprietiiestelimitatladimensiunicaresasigureeficienaeconomic,darcaresnugenereze
apariiadepoziiidominantenformareaopinieipublice.
Articolul8.Independenailibertateaeditorial
(1) Radiodifuzorii aflai sub jurisdicia Republicii Moldova au dreptul s decid liber asupra
coninutului emisiunilor i programelor lor, respectnd principiul de pluralitate a opiniilor n
conformitatecucadruljuridicicondiiileexpusenlicenadeemisie.
(2)Cenzuradeoricefelasupracomunicriiaudiovizualeesteinterzis.
(3)Independenaeditorialaradiodifuzoriloresterecunoscutigarantatprinlege.
(4)Sntinterziseingerineledeoricefelnconinutul,formasaumodalitiledeprezentarea
elementelorserviciilordeprogramedinparteaautoritilorpublicesauaoricroraltepersoanedin
afarainstituieirespectiveaaudiovizualului.
(5) Nu constituie ingerine normele de reglementare emise de Consiliul Coordonator al
Audiovizualului n aplicarea prezentului cod i cu respectarea dispoziiilor legale, precum i a
normelorprivinddrepturileomului,stabilitentratateleinternaionalelacareRepublicaMoldova
esteparte.
Articolul9.Liberarecepionareaserviciilordeprograme
(1) Prezentul cod recunoate i garanteaz dreptul oricrei persoane de a recepiona liber
serviciile de programe oferite publicului de ctre radiodifuzorii aflai sub jurisdicia Republicii
Moldova i a statelor membre ale Uniunii Europene i ale Conveniei europene cu privire la
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731

6/34

03.06.2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731

televiziunea transfrontalier, n conformitate cu condiiile tehnice i comerciale stabilite de


radiodifuzoriidistribuitoriideservicii.Gestionariifonduluilocativdeoricetipnuvormpiedica
asigurarea prestrii calitative a serviciilor de programe ctre locatari de ctre distribuitorii de
servicii.
(2)Difuzareairetransmisiaserviciilordeprogramecontraplatpotfiefectuatedoarnbazde
contract ncheiat cu consumatorul de programe conform legislaiei n vigoare. Distribuitorii de
serviciivorasiguracreareaunorpachetedeserviciideprogramepecriteriinediscriminatoriiila
preuriaccesibilediverselorcategoriialepopulaiei.
(3)Plilepentruserviciiledeprogrameiserviciileaccesorii(conectare,reparaieetc.)prestate
consumatoruluideprogramesevorefectuaexclusivnbazafacturilorsauanotelordeplatdoarla
sediul, oficiile comerciale ale distribuitorilor de servicii sau la bnci i oficii potale. Colectarea
plilor prin intermediul terilor sau n numerar la domiciliul sau sediul consumatorului de
programeesteinterzis.
Articolul10.Drepturileconsumatoruluideprograme
(1)nRepublicaMoldova,dreptullainformarecomplet,obiectiviveridic,dreptullalibera
exprimareaopiniiloridreptullaliberacomunicareainformaiilorprinintermediulmijloacelorde
radiodifuziuneiteleviziunesntgarantatedelege.
(2) Aprarea drepturilor consumatorilor de programe este asigurat de ctre Consiliul
CoordonatoralAudiovizualului,nacruisarcinestepuscoordonareaactivitiiaudiovizuale,
precumidectreinstaneledejudecat.
(3)Instanadejudecatvaacionanvedereaaprriidrepturilorconsumatoruluideprogramela
sesizareasadectretitularulacestuidrept.
(4) Organele nvestite cu atribuii de coordonare n domeniul audiovizualului acioneaz n
vedereaasigurriidrepturilorprescrisedeprezentularticollasesizareasadectretitularulacestui
dreptsaudinoficiu.
(5)Radiodifuzoriisntobligaisasigureobiectivitateainformriiconsumatoruluideprograme,
favorizndliberaformareaopiniilor.
Articolul11.Protejareapatrimoniuluilingvistici
culturalnaional
(1) La elaborarea Strategiei de acoperire teritorial cu servicii de programe, Consiliul
CoordonatoralAudiovizualuluivainecontdespecificullingvisticlanivelnaionalilocaliva
asiguraca,dela1ianuarie2010,celpuin70%dinnumruldefrecvenesfieoferiteserviciilor
de programe transmise n limba de stat. Aceast prevedere nu se refer la valorificarea pieselor
muzicale.
(2)Dela1ianuarie2010,celpuin80%dinvolumulserviciilordeprogramealeradiodifuzorilor
vor constitui producie proprie, autohton i opere europene, din al cror volum 50% vor fi
transmisenoreledemaximaudien.
(3) Pn la 1 ianuarie 2007, producia proprie i autohton cu caracter informativ i analitic
difuzatderadiodifuzorvafinumaipuinde65%nlimbadestat.ncepndcu1ianuarie2007,
aceastproducievaconstituinumaipuinde70%,iardin1ianuarie2010,numaipuinde80%.
(4) Serviciile de programe de cultur i muzic difuzate n orele de maxim audien vor
cuprinde producie autohton n proporie de cel puin 60% din volumul sptmnal rezervat
transmisiuniigenuluirespectivdeproducieaudiovizual.
(5)Fragmenteledeemisiunitransmisenaltelimbivorfinsoitedetraducerenlimbadestat
(dublare, sonorizare sau subtitrare). Aceast prevedere nu se aplic emisiunilor de studiere a
limbilorstrineivalorificriiclipurilormuzicale.
(6)ncazulncareradiodifuzorulvaprezentaemisiuneanoaltlimbdectceadestat,limba
emisiuniisevaindicanprogramuldeemisiunipublicat.
(7)Filmeleartisticeiceledocumentarevorfiprezentatecudublajsausubtitrarepstrnduse
coloanasonororiginar,iarfilmelepentrucopiivorfidublatesausonorizatenlimbadestat.
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731

7/34

03.06.2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731

(8) La crearea ofertelor de programe pentru retransmisie, distribuitorii de servicii vor acorda
prioritateserviciilordeprogramerealizatenlimbadestat.
(9) n localitile n care reprezentanii unei minoriti naionale constituie majoritatea
populaiei,radiodifuzoriilocaliiregionalivorasiguradifuzareaunorprogramenlimbadestatn
proporiedenumaipuinde20%dinserviciuldeprograme.Activitateandomeniullingvistica
companiei "Teleradio Gguzia" va fi reglementat de asemenea de autoritile abilitate ale
U.T.A.Gguzia.
(10) Radiodifuzorii snt obligai s respecte normele ortografice, ortoepice, morfologice i
sintacticealelimbiidestat.
[Art.11 al.(10) introdus prin LP165 din 11.07.12, MO190192/14.09.12 art.640 n vigoare
14.09.12]
Articolul12.Protejareaspaiuluiinformaionalnaional
Spectruldefrecveneradiosauunderadioelectriceterestreestepatrimoniulnaionalalstatului
carenupoatefiutilizatdectncondiiilelegii.
Articolul13.Accedereaconsumatoruluideprograme
laevenimenteledeimportanmajor
(1)Accesulconsumatoruluideprogramelaevenimenteledeimportanmajorprinintermediul
serviciilordeprogramedifuzatedectreradiodifuzoriestegarantatdelege.
(2)Evenimenteledeimportanmajorpotfidifuzatenexclusivitatenumaidacemisiuneanu
priveazoparteimportantapubliculuidinRepublicaMoldovadeposibilitateadealeurmrin
directsauntransmisiedecalat.
(3)Sntevenimentedeimportanmajor:
a)jocurileolimpice
b)concursurileinternaionaledemuzic
c)campionatelesportiveeuropeneimondiale
d) alte evenimente prevzute de conveniile i tratatele internaionale din domeniul
audiovizualului.
(4) Accesul persoanelor cu deficiene de auz (surde) la emisiunile televizate de importan
major i de actualiti este garantat prin interpretarea, din contul radiodifuzorului, acestora n
limbajul mimicogestual cel puin 20 de minute din timpul zilnic de emisii ale serviciului de
programe.
[Art.13al.(4)modificatprinLP172XVIdin10.07.08,MO134137/25.07.08art.543]
Articolul14.Asigurareaconfidenialitiisurselorde
informare
(1) Caracterul confidenial al surselor de informare utilizate n conceperea sau elaborarea de
tiri,deemisiunisaudealteelementealeserviciilordeprogrameestegarantatprinlege.
(2) Orice jurnalist sau realizator de programe este liber s nu dezvluie date de natur s
identificesursainformaiilorobinutenlegturdirectcuactivitateasaprofesional.
(3)Seconsiderdatedenatursidentificeosursdeinformareurmtoarele:
a)numele,numruldetelefon,adresa,altedatepersonale,precumivoceasauimagineaunei
surse
b)circumstaneleconcretealeobineriiinformaiilordectrejurnalist
c)parteanepublicatainformaieifurnizatedesursajurnalistului
d)datelecucaracterpersonalalejurnalistuluisauradiodifuzorului,legatedeactivitateapentru
obinereainformaiilordifuzate.
(4) Persoanele care, prin efectul relaiilor lor profesionale cu jurnalitii, iau cunotin de
informaiidenatursidentificeosursprincolectarea,tratareaeditorialsaupublicareaacestor
informaiibeneficiazdeaceeaiproteciecaijurnalitii.
(5)Dezvluireauneisursedeinformarepoatefidispusdeinstaneledejudecatnumaidac
aceastdezvluireestenecesarpentruaprareasiguraneinaionalesauordiniipublice,precumi
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731

8/34

03.06.2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731

pentrusoluionareacauzeininstandejudecat,atuncicnd:
a)nuexistsauaufostepuizatemsuriledealternativladivulgarecuefectsimilar
b)interesullegitimaldivulgriidepeteinteresullegitimalnedivulgrii.
Articolul15.Proteciajurnalitilor
(1)Autoritilepubliceabilitateasigur:
a) protecia jurnalitilor n cazul n care acetia snt supui unor presiuni sau ameninri de
natursmpiediceorisrestrngnmodefectivliberaexercitareaprofesieilor
b) protecia sediilor, a localurilor radiodifuzorilor n cazul n care acestea snt supuse unor
ameninridenatursmpiedicesausafectezeliberadesfurareaactivitiilor.
(2)Proteciajurnalitilor,asediilorsaualocalurilorradiodifuzorilor,ncondiiilealin.(1),nu
trebuiesdevinpretextpentruaprejudicialiberaexprimareajurnalitilor,pentruampiedicasau
a restrnge libera exercitare a profesiunii ori a revendicrii drepturilor fundamentale de ctre
jurnaliti.
(3) Constrngerea autoritar (psihic), exercitarea presiunii prin intimidare a
teleradiojurnalitilor pentru ai determina s ncalce normele deontologice ale jurnalistului se
pedepsescconformlegii.
Articolul16.Dreptullareplic,rectificareilaremedii
echivalente
(1)Oricepersoanfizicsaujuridic,indiferentdecetenie,naionalitateidomiciliu,carese
considerlezatndrepturilesalelegitimei,nspecial,nreputaiasaprinprezentarenemisiune
aunorfapteincorectearedreptullareplic,rectificaresaudreptuldeacereremediiechivalenten
conformitatecuprevederileCoduluicivil.
(2) Radiodifuzorul asigur exercitarea dreptului la replic, rectificare sau la alte remedii
echivalenteinumpiedicexercitareaacestuiaprinimpuneredetermeneicondiiinerezonabile.
(3) Despre cererea de exercitare a dreptului la replic, radiodifuzorul este sesizat n scris n
termende20deziledelatransmitereaemisiuniilacareserefercererea.Radiodifuzoruldifuzeaz
rspunsulnaceeaiemisiune,nacelaiintervaldetimpicuaceeaidurat,ntermende15zile
deladataexaminriicereriiprealabile,iardacemisiuneacareadifuzataceastinformaieapare
mai rar dect o dat la 15 zile, rspunsul este transmis n urmtoarea emisiune. n cazul n care
emisiuneaesteexclusdingriladeemisie,rspunsulsedifuzeaznacelaiintervaldetimpicu
aceeaidurat,ntermendecelmult15ziledeladataexaminriicererii.
[Art.16al.(3)nredaciaLP43din05.07.11,MO122127/29.07.11art.338]
(4) Persoana care i exercit dreptul la replic nu ramburseaz cheltuielile aferente difuzrii
rspunsului.
(5)Cerereadeexercitareadreptuluilareplicpoatefirespinsdacoasemeneareplicnueste
justificat,potrivitcondiiilorspecificatelaalin.(1).
(6)Difuzarearectificriisauacordareadreptuluilareplicnuexcludedreptulpersoaneilezate
deaseadresaninstandejudecat.
(7)Radiodifuzoriiasigurnregistrareaemisiunilordifuzate.
(8)nregistrrilesepstreazcelpuin30deziledeladataemisiunii.
(9) n cazul n care a parvenit solicitarea dreptului la replic, radiodifuzorul este obligat s
pstrezenregistrrilepnlaconsumareadefinitivalitigiilor.
Articolul17.Difuzareaanunurilorcevizeazstareade
urgen
(1)ncazdepericolgravpentrusecuritateapublicsauordineaconstituional,radiodifuzorii
snt obligai s transmit operativ i din cont propriu anunurile oficiale ale Parlamentului,
PreedinteluiiGuvernuluincadrultuturorprogramelorsale.
(2) Radiodifuzorii transmit fr ntrziere i n mod gratuit n cadrul tuturor programelor lor
informaia parvenit de la autoritile publice centrale, necesar protejrii vieii, sntii i
securitiioamenilorsaupreveniriiprejudicieriiproprietiisaumediului.
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731

9/34

03.06.2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731

Articolul18.Respectareadrepturilordeautoria
drepturilorconexe
(1)Transmisiairetransmisiaserviciilordeprogrameseefectueazcurespectareaobligatoriea
drepturilordeautoriadrepturilorconexe,nconformitateculegislaiaprivinddreptuldeautori
drepturileconexe.
(2)Radiodifuzoriisntobligaisncheiecontracte,fiedirectcutitulariidrepturilordeautori
drepturilor conexe, fie cu reprezentanii acestora sau cu organizaiile de gestiune colectiv a
dreptuluideautori/sauadrepturilorconexe,potrivitmputernicirilorilicenelordeinute.
[Art.18al.(2)modificatprinLP111din17.05.12,MO130/26.06.12art.426]
(3) Retransmisia unui serviciu de programe n lips de contract ncheiat cu radiodifuzorul,
distribuitoruldeserviciisaucuunalttitulardedrepturiasupraserviciuluideprogrameretransmis
constituie nclcare a drepturilor de autor i a drepturilor conexe i se sancioneaz n modul
corespunztor.
CapitolulIII
Publicitate,teleshoppingisponsorizare
Articolul19.Publicitateiteleshopping
(1)Timpiideantenairadiodifuzorilorutilizaipentrupublicitatesauteleshoppingconstituie
produsulcomercialalacestora.
(2)Radiodifuzoriisntliberisoferetimpideemisiedestinaipublicitiisauteleshoppingului
doar posturilor de televiziune pentru care dein licen de emisie, cu respectarea condiiilor
prezentuluicod.
[Art.19 al.(2) n redacia LP165 din 11.07.12, MO190192/14.09.12 art.640 n vigoare
14.09.12]
(3)Distribuitoriideserviciinuaudreptulsplasezepublicitatesauteleshoppingnserviciilede
programe retransmise. ncepnd cu 1 iulie 2013, distribuitorii de servicii acoper publicitatea i
teleshoppinguldinserviciiledeprogramestrineretransmise.
[Art.19al.(3)modificatprinLP323din27.12.12,MO1014/18.01.13art.55]
[Art.19 al.(3) n redacia LP165 din 11.07.12, MO190192/14.09.12 art.640 n vigoare
01.01.13]
[Art.19 al.(4) abrogat prin LP165 din 11.07.12, MO190192/14.09.12 art.640 n vigoare
01.01.13]
(5)npublicitateaiteleshoppingultelevizatnuseadmite:
a)utilizareatehnicilorcareacioneazasuprasubcontientului
b) utilizarea vocii sau imaginii prezentatorilor de tiri, prezentatorilor sau comentatorilor din
emisiunilededicateevenimenteloriproblemelorpoliticeactuale.
(6) Publicitatea, inclusiv publicitatea autopromoional, i teleshoppingul trebuie s respecte
urmtoarelecondiii:
a)snuafectezedezvoltareafizic,psihicsaumoralaminorilor
b)snuprejudiciezedemnitateauman
c)snuincludnicioformdediscriminarepemotivderas,religie,naionalitate,sex
d) s nu aduc ofens convingerilor religioase sau politice ale telespectatorilor i
radioasculttorilor
e)snustimulezecomportamenteduntoaresntiisausiguraneipopulaiei
f)snustimulezecomportamenteduntoaremediului
g)snustimulezecomportamenteindecentesauimorale
h)snupromoveze,directsauindirect,practicioculte.
(7)PublicitateaiteleshoppingulsntdifuzatenconformitatecuLegeacuprivirelapublicitate.
(8)Publicitateaiteleshoppingulcareaducatingereintereselorlegalealeconsumatorilorsnt
interzise.
(9)Oriceformdepublicitatesauteleshoppingpentruigrisaupentrualteprodusedintutun
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731

10/34

03.06.2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731

esteinterzis.
(10) Publicitatea pentru produsele farmaceutice i tratamentele medicale pentru care este
necesar o prescripie medical este interzis. Radiodifuzorii prin al cror intermediu se face
publicitate produselor farmaceutice i tratamentelor medicale ce nu necesit prescripie medical
vorincludenmesajulpublicitarrecomandareadeaseadresamediculuisaufarmacistuluincazul
manifestriidereaciiadverseivorplasapeecran,pentru5secundesaupetotparcursulclipului
publicitar, numrul licenei de comercializare eliberate de organul de stat abilitat. Nu se admite
folosirea n clipuri publicitare a actorilor sau personajelor n rol de medic sau profesor pentru
produsefarmaceuticeitratamentemedicale.
(11) Publicitatea i teleshoppingul pentru buturi alcoolice trebuie s respecte urmtoarele
condiii:
a)snufieadresateminorilororisnuprezinteminoriconsumndbuturialcoolice
b)snustabileascolegturntreconsumuldealcoolimbuntireacalitilorfizice,psihice
sauaabilitiinconducereadevehicule
c)snusugerezecprinconsumuldealcoolsepotobineperformanesocialeorisexuale
d) s nu sugereze c alcoolul are caliti terapeutice sau c acesta este stimulent, sedativ sau
mijlocderezolvareaproblemelorpersonale
e)snuncurajezeconsumulexageratdealcoolisnupunntroluminnegativconsumul
moderatdealcool
f)snuaccentuezeexageratconinutuldealcoolalbuturilor.
(12) Publicitatea televizat i teleshoppingul televizat nu trebuie s provoace nici o daun
moral,fizicsauintelectualminorilori,nspecial:
a)snuinstigenmoddirectminoriiscumpereunprodussauserviciu,prinexploatarealipsei
deexperiensauacredulitiiacestora
b)snuncurajezenmoddirectminoriisiconvingpriniisaualtepersoanescumpere
bunurilesauserviciilecarefacobiectulpublicitii
c) s nu exploateze ncrederea special pe care minorii o au n prini, profesori sau n alte
persoane
d)snuprezintenmodnejustificatminorinsituaiipericuloase.
(13) Teleshoppingul trebuie s respecte condiiile menionate la alin.(1)(9) i s nu incite
minoriisncheiecontractepentruvnzareasaunchiriereadebunurioriservicii.
(14)Publicitateamascatiteleshoppingulmascatsntinterzise.
Articolul191.Plasaredeproduse
(1)Radiodifuzoriisntndreptsefectuezeplasareadeprodusedoarncondiiileincazurile
prevzutedeprezentularticol.
(2)Plasareadeproduseestepermisnprogrameiemisiuniceconstituieproducieautohton.
(3) Programele n care snt plasate produse trebuie s ndeplineasc cumulativ urmtoarele
condiii:
a)snuafectezeresponsabilitateaiindependenaeditorialaradiodifuzorului
b) s nu ncurajeze n mod direct cumprarea sau nchirierea produselor sau serviciilor
respective
c)snuscoatnevidennmodexageratproduselei/sauserviciilencauz.
(4)Radiodifuzoriisntobligaisdifuzezeanunulprivindplasareadeproduse:
a)lanceputulilasfritulprogramuluincaresntplasateproduse
b)lareluarea,dupopauzpublicitar,aprogramuluincaresntplasateproduse.
Anunultrebuiesasigureopercepieclarivizibilamesajului.
(5)Plasareadeproduseseacceptanurmtoarelemodalitideutilizareaprodusului:nfundal,
mnuire (atingerea produsului), expunere implicit (folosirea produsului), garderob (purtarea
produsului),verbalizare(menionareaprodusului),verbalizareimnuire(menionareaiatingerea
produsului).
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731

11/34

03.06.2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731

(6)Verbalizareanuvaconinereferirilacaracteristiciledeidentificareaprodusuluiplasat.
(7) Volumul total de timp folosit pentru plasarea de produse n programe i emisiuni ce
constituie producie autohton nu poate depi 2 minute dintrun total de 30 de minute ale
programeloriemisiunilordifuzate.
(8)Esteinterzisplasareadeprodusecaresereferlabuturilealcoolice,produseledintutun,
produseleitratamentelemedicale,laactivitateacazinourilor,jocurileelectroniceilactigurile
bneti.
[Art.191introdusprinLP165din11.07.12,MO190192/14.09.12art.640nvigoare14.09.12]
Articolul20.Cerinelefadeprogramelesponsorizate
(1)Programelesponsorizatetrebuiesndeplineascurmtoarelecondiii:
a)coninutuliintercalarealornserviciuldeprogramenutrebuie,nniciocircumstan,sfie
influenate de sponsor, astfel nct s nu fie afectate independena editorial i responsabilitatea
radiodifuzoruluinraportcuprogramelerespective
b)denumireasaumarcasponsoruluitrebuiesfiedistinctevideniatcaatarelanceputuli/sau
sfritulacestorprograme
c)snuncurajezeachiziionareasaunchiriereaproduselororiaserviciilorsponsoruluisauale
unuiter,nparticularprinreferiripromoionalespecialelaacesteproduseoriservicii,dectprin
intermediulclipurilorpublicitare.
(2)Niciunprogramnupoatefisponsorizatdepersoanelefizicesaujuridiceacroractivitate
principalestefabricareasaucomercializareaigrilororiaaltorprodusedintutun.
(3) Sponsorizarea programelor de ctre persoane ale cror activiti includ fabricarea ori
comercializarea produselor medicale sau a tratamentelor medicale se poate face numai prin
promovareanumeluisauaimaginiipersoaneirespective,excluznduseoricereferirelaprodusele
farmaceuticesautratamentelemedicalepentrucareestenecesaroprescripiemedical.
(4)Potfisponsorizatedoarproduciileautohtone.Emisiunilepoliticeiprogrameledetirinu
potfisponsorizate.
[Art.20 al.(4) n redacia LP165 din 11.07.12, MO190192/14.09.12 art.640 n vigoare
14.09.12]
Articolul21.Condiiilededifuzareaspoturilorpublicitare
saudeteleshopping
(1) Publicitatea i teleshoppingul se difuzeaz grupat, fiind uor de identificat prin marcaje
corespunztoare i fiind separate de alte pri ale serviciului de programe prin semnale optice i
acustice.
(2) Radiodifuzorii vor plasa obligatoriu n cadrul grupajului prevzut n alin.(1) logotipul
propriu, astfel desemnnd persoana juridic responsabil de difuzare a publicitii. Aceast
prevederenuseaplicserviciilordeprogrameradiofonice.
(3)Spoturilepublicitare,autopromoionaleideteleshoppingseinsereaznumaintreprograme
sauntreprideemisiuni.
(4) n cazul n care ntro emisiune televizat lipsesc prile autonome, ea poate fi ntrerupt
pentruplasareaspoturilordepublicitateiteleshoppingdacastfelnusntprejudiciateintegritatea
emisiuniiiintereseletitularuluidedrepturilaemisiuneidacntrefiecarentrerupereaemisiunii
sntnumaipuinde20deminute.
(5) n cadrul programelor alctuite din pri autonome sau n cadrul difuzrii unor competiii
sportiveoriaunoralteevenimentesauemisiunistructuratesimilar,careconinpauze,spoturilede
publicitateiteleshoppingpotfiintrodusedoarntreprisaunpauze.
(6)Filmeleartisticeiceletelevizate(cuexcepiaserialelor,filmelordocumentareiemisiunilor
de divertisment) cu durata mai mare de 45 de minute pot fi ntrerupte pentru spoturile de
publicitate o dat la fiecare 45 de minute. n continuare, se permite ntreruperea filmelor dac
duratalornuestemaipuinde110minute.
(7)Publicitateasauteleshoppingulnuseplaseaznprogramimediatpnlasaudupdifuzarea
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731

12/34

03.06.2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731

serviciuluidivininiciodifuzareaserviciuluidivinnupoatefintreruptpentrupublicitatesau
teleshopping.
(8) Dac un program de televiziune, altul dect cele menionate la alin.(3), este ntrerupt de
spoturi de publicitate, trebuie s existe un interval de minimum 20 de minute ntre dou pauze
publicitaresuccesiveninteriorulprogramuluirespectiv.
(9)Emisiuniledeactualiti,pentrucopii,celepoliticeifilmeledocumentarenusentrerupcu
spoturidepublicitateiteleshoppingdacdurataacestoremisiuniestedepnla30deminute.
Articolul22.Volumuldepublicitateiteleshopping
(1) Timpul de transmisiune dedicat publicitii nu poate depi 15% din timpul de difuzare a
serviciuluideprogrametelevizate,iarmpreuncuspoturiledeteleshoppingnupoatedepi20%
dintimpulzilnicdetransmisiuneaserviciuluideprogrametelevizate.
(2)Radiodifuzoriicareretransmitvoracoperipublicitatearetranslatdinaltstat,ardeorigine
acanaluluiretransmis.
(3)Volumulspoturilordepublicitatenupoatedepi12minutepeor.
(4) Emisiunea de teleshopping dureaz fr ntrerupere nu mai puin de 15 minute. Numrul
maximdeemisiunideteleshoppingpezipoatefi8,iarduratalortotalnupoatedepi3ore.
(5)Publicitateanuinclude:
a)anunuriledeprezentareapropriilorprogramedectreradiodifuzoriaproduselorauxiliare
cedecurgdinacestea
b)anunuriledifuzatenmodgratuitninteresulpublic
c)apelurilelaaciunidecaritate
d)spoturilensusinereacampaniilornaionaledecomunicarecepromoveazmesajesociale.
(6)Furnizoriidepublicitateiteleshoppingnuaudreptulsinfluenezeconinutulemisiunilor
sauelaborareaserviciuluideprograme.
CapitolulIV
LICENELE
Articolul23.Licenadeemisie
(1)Liceneledeemisiepentrudifuzareaserviciilordeprogramepecaleradioelectricterestrse
elibereazdectreConsiliulCoordonatoralAudiovizualuluinbazdeconcurs.
(2) Licenele de emisie pentru difuzarea serviciilor de programe prin orice alte mijloace de
telecomunicaii dect cele radioelectrice terestre se elibereaz n baza deciziei Consiliului
CoordonatoralAudiovizualuluifrconcurs.
(3)LicenadeemisieseelibereazdectreConsiliulCoordonatoralAudiovizualuluipotrivit
urmtoarelorcondiii:
a)eliberarealiceneideemisievaaveacaefectrespectareaulterioaraobiectivelorstabilitede
Strategia de acoperire teritorial cu servicii de programe n concordan cu Planul naional al
frecvenelorradioelectrice
b) eliberarea licenei de emisie va corespunde principiului de asigurare a pluralismului n
domeniul audiovizualului, excluznduse posibilitatea crerii premiselor pentru instituirea
monopoluluiiconcentrriiproprietiindomeniulaudiovizualuluiindomeniulmassmediein
genere, innduse cont de gradul n care radiodifuzorii liceniai existeni corespund deja acestei
cerine
c)deciziadeeliberarealiceneivafiluatdoarinndusecontdeviabilitateafinanciarreala
solicitantului,nmsurancarepropunerileacestuiacorespundposibilitilorsalefinanciare
d)laeliberarealiceneideemisie,voraveaprioritatesolicitaniicareoferserviciideprograme
proprii,autohtoneiopereeuropene.
(4)ProceduraicondiiiledeeliberarealiceneideemisievorfipublicatenMonitorulOficial
alRepubliciiMoldova,pepaginawebaConsiliuluiCoordonatoralAudiovizualului.
(5)Pentrutransmisiaserviciilordeprogrameradio,licenadeemisieseacordpentruoperioad
de7ani,pentrutransmisiaserviciilordeprogrametelevizatepentru7ani,iarpentrutransmisia
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731

13/34

03.06.2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731

serviciilordeprogrameradiosauTVprincablu,licenadeemisieseacordpentru6ani.
(6) n conformitate cu Strategia de acoperire naional, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului decide i public n Monitorul Oficial al Republicii Moldova, pe pagina web a
ConsiliuluiCoordonatoralAudiovizualuluiinaltemijloacedeinformarenmasdinRepublica
Moldova,inclusivlocale,anuncuprivirelaconcursulpentrufrecveneledisponibile.Anunulva
cuprinde:
a)condiiileitermenullimitpentruprezentareasolicitrilor
b)tipulmijloculuideinformarenmas(radio,televiziuneetc.)
c)cerinelefadeserviciuldeprograme
d)parametriitehniciaifrecvenei,capacitateamaximaemitorului,cuprindereateritorial
e)termenuldevalabilitatealiceneideemisie
f)mrimeataxeidestatpentrulicenadeemisie
g)solicitareatipcarevaprevedeacelpuinurmtoriiindiciobligatorii:organigramaicapitalul
instituiei pretendente, datele de identificare ale proprietarului, coninutul i durata programelor
propuse, orientarea programului, auditoriul consumator de programe, sursele de finanare a
serviciilordeprograme,copiiledepecontracteledeprocurareatehniciinecesaresaudearenda
acestora,altedatecareconfirmpotenialultehnicalsolicitantului
g) solicitareatip care va prevedea cel puin urmtorii indici i documente obligatorii:
organigrama i capitalul instituiei pretendente, datele de identificare ale proprietarului,
copia documentului de constituire a solicitantului i declaraia pe propria rspundere a
solicitantuluicuprivirelaasigurareatranspareneiproprietii,nsoitdecopiadepeactul
de identitate al proprietarului beneficiar, coninutul i durata programelor propuse,
orientarea programului, auditoriul consumator de programe, sursele de finanare a
serviciilor de programe, copiile de pe contractele de procurare a tehnicii necesare sau de
arendaacestora,altedatecareconfirmpotenialultehnicalsolicitantului
[Art.23 al.(6), lit.g) modificat prin LP28 din 05.03.15, MO105109/01.05.15 art.179 n
vigoare01.11.15]
h) planul de afaceri complet pentru perioada de acoperire a validitii licenei de emisie
solicitate,informaiareferitoarelaalteafacerindomeniulmassmediei.
(7) Pe parcursul termenului prevzut pentru depunerea ofertelor, Consiliul Coordonator al
Audiovizualuluivadapublicitiiconcepiaserviciilordeprogramepropuseiinformaiiledespre
participaniilaconcurs.
(7) n cel mult 3 zile lucrtoare de la depunerea ofertei de ctre solicitant, Consiliul
Coordonator al Audiovizualului va publica pe pagina sa web concepia serviciilor de
programepropuse,informaiileidocumenteleprevzutelaalin.(6)lit.g),precumidatele
actualizateconformalin.(71)saumeniuneadespreneprezentareaacestora.
[Art.23al.(7)nredaciaLP28din05.03.15,MO105109/01.05.15art.179nvigoare01.11.15]
(71)Oricemodificareintervenitninformaiileidocumenteledeclaratenconformitate
cualin.(6)lit.g)nperioadadeladepunereaoferteiipnlaacordarealiceneideemisiese
comunic Consiliului Coordonator al Audiovizualului n termen de 2 zile lucrtoare de la
efectuarea modificrii, n cazul n care aceasta nu este supus nregistrrii, sau de la
nregistrareamodificrii.ConsiliulCoordonatoralAudiovizualuluivaactualizapepaginasa
web informaiile despre solicitani n cel mult 2 zile lucrtoare de la notificarea privind
modificareaoperat.
[Art.23 al.(71) introdus prin LP28 din 05.03.15, MO105109/01.05.15 art.179 n vigoare
01.11.15]
(72)ConsiliulCoordonatoralAudiovizualuluivarespingeofertasolicitantuluicarenua
prezentat integral informaiile i documentele prevzute la alin. (6) lit. g), precum i datele
actualizateconformalin.(71).
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731

14/34

03.06.2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731

[Art.23 al.(72) introdus prin LP28 din 05.03.15, MO105109/01.05.15 art.179 n vigoare
01.11.15]
(8)ConsiliulCoordonatoralAudiovizualuluivafixadatadesfurriiconcursuluinumaitrziu
dectpeste20deziledelaexpirareatermenuluidedepunereaofertelor.
(9) n urma examinrii obiective i impariale, conform criteriilor prevzute la alin.(3), a
ofertelor prezentate de solicitani, Consiliul Coordonator al Audiovizualului va desemna
ctigtorulconcursului.
(10) n privina rezultatelor concursului, Consiliul Coordonator al Audiovizualului emite o
decizie,pecareopublicnMonitorulOficialalRepubliciiMoldovantermende15ziledela
dataadoptrii,susceptibilataculuininstandejudecat.
(11) Licena de emisie va conine cerine exhaustive fa de serviciile de programe ale
radiodifuzoruluipublic,reglementateprinprezentulcod.
(12) Titularii licenei de emisie snt obligai s ntiineze n scris Consiliul Coordonator al
Audiovizualului,cucelpuin72deorenaintedeprimatransmisie,desprenceputulemisiei.Pna
la respectarea condiiilor de liceniere, inclusiv respectarea integral a concepiei generale de
programe,emisiaesteinterzisa.
[Art.23 al.(12) modificat prin LP165 din 11.07.12, MO190192/14.09.12 art.640 n vigoare
14.09.12]
Articolul24.Prelungirealiceneideemisie
(1)Licenadeemisieseprelungetededreptradiodifuzorului,lasolicitare,dacacestaaactivat
nconformitatecuprevederileprezentuluicodiarespectat,peparcursultermenuluidevaliditatea
liceneideemisie,condiiileprevzutenea.
(2)Licenadeemisieradiodifuzoruluiprevzutlaalin.(1)iseprelungetepetermenulindicatla
art.23alin.(5).
(3)Radiodifuzorulprevzutlaalin.(1)poatesolicitaprelungirealiceneideemisienumaimult
dectdedouori.
Articolul25.Indiciiliceneideemisie
(1)Licenadeemisiecuprinde:
a)numrulsu
b)dateledeidentificarealetitularuluiei
c)tipulserviciuluideprograme
d)denumireaielementeledeidentificarealeserviciuluideprograme
e)formatuldeprincipiualserviciuluideprogrameistructuraprogramelor
f)zonadedifuzare
g)perioadadevalabilitate
h)taxeleitarifelecaretrebuieachitate
i)echipamentuldecomunicaiielectronicefolositpentrudifuzareideintorulacestuia
j)frecvenasaufrecveneleasignate,dupcaz
k)prevedereacradiodifuzorulesteobligatsactivezenlimiteleprevzutedeprezentulcod,
Codul de conduit elaborat de Consiliul Coordonator al Audiovizualului, de alte legi ce
reglementeazdomeniulaudiovizualului
l) prevederea c radiodifuzorul este obligat s se conformeze solicitrilor Consiliului
Coordonator al Audiovizualului de a prezenta informaii despre activitatea sa i regulamentelor
elaboratedeacesta
m)prevedereacradiodifuzorulesteobligatspstrezenregistrrileprogramelordifuzatepeun
termen de cel puin 30 de zile de la data difuzrii i s pun aceste nregistrri la dispoziia
ConsiliuluiCoordonatoralAudiovizualuluiiinstaneidejudecatncazulcereriideexercitarea
dreptuluilareplic,rectificareilaremediiechivalentesauncazulcereriilegatedemonitorizarea
serviciilordeprograme
n)prevedereacradiodifuzorulesteobligatsrespectedrepturileconsumatoruluideprograme
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731

15/34

03.06.2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731

la informare complet, obiectiv i veridic, la libera exprimare, la libera formare a opiniilor,


asigurndcorectitudineaiimparialitateatirilor.
(2)Lasolicitareatitularului,coninutulliceneideemisiepoatefimodificatnesemnificativ,prin
decizie a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, n termen de 30 de zile de la eliberare, n
vederea asigurrii plenare a intereselor auditoriului radiodifuzorului respectiv, cu excepia
cazurilor cnd modificarea solicitat contravine Strategiei de acoperire teritorial cu servicii de
programe.
(3) Consiliul Coordonator al Audiovizualului poate modifica coninutul licenei de emisie pe
parcursulvaliditiieipentruaconformaactivitatearadiodifuzoruluicuprevederileintervenitepe
parcursnlegislaianvigoare.
Articolul26.Cesiunealiceneideemisie
(1) Licena de emisie poate fi cesionat unui ter doar cu acordul Consiliului Coordonator al
Audiovizualuluiicucondiiacnoultitulariasumtoateobligaiilecaredecurgdinlicen.
(2)ntermende15ziledeladataprimiriisolicitrii,ConsiliulCoordonatoralAudiovizualului
decideasupracesiuniiliceneideemisie.
Articolul27.Retragerealiceneideemisie
(1) Consiliul Coordonator al Audiovizualului poate retrage licena de emisie doar n cazul n
care:
a)titularulnundeplinetesistematiccondiiilespecificatenlicen
b)titularulncalcexigeneleprezentuluicod
c)titularulaprezentatinformaiifalsepentruaobinelicena
d)titularulnuncepedifuzareaserviciuluideprogramedecelmultunandeladataeliberrii
licenei
e)titularulancetatsdifuzezeserviciuldeprogramepentrucareisaacordatlicenmaimult
de45deziledincauzedenaturtehnicimaimultde72deoredinoricealtecauze
f)sntnclcatenormeleprivindregimulproprietiinaudiovizual
g)esteretraslicenatehnic
h)titularuldepunecererenacestsens.
(2) Consiliul Coordonator al Audiovizualului aplic retragerea licenei de emisie, n
conformitate cu procedura i cu modul stabilite de prezentul cod i de alte acte legislative, doar
dupceaepuizatcelelaltemodalitidesancionareprevzutelaart.38.
[Art.27al.(2)modificatprinLP280XVIdin14.12.07,MO9496/30.05.08art.349]
Articolul28.Autorizaiaderetransmisie
(1)Retransmisiaserviciilordeprogramedectredistribuitoriideserviciisefacenumainbaza
autorizaiei de retransmisie eliberat de Consiliul Coordonator al Audiovizualului i cu acordul
productoruluiserviciilordeprogramepreconizatepentruretransmisie.
(2) Pentru obinerea autorizaiei de retransmisie, solicitantul are obligaia de a comunica
ConsiliuluiCoordonatoralAudiovizualuluistructuraoferteiserviciilordeprogrameretransmise.
(3)Proceduradeeliberare,modificareideretragereaautorizaieideretransmisiesestabilete
prindecizieaConsiliuluiCoordonatoralAudiovizualului,nmodulstabilitdeprezentulcodide
alteactelegislative.
[Art.28al.(3)modificatprinLP280XVIdin14.12.07,MO9496/30.05.08art.349]
(4) Consiliul retrage autorizaia de retransmisie n cazul n care distribuitorul de servicii
retransmiteunserviciudeprogramefrdeinereadrepturilorderetransmisiesauncazulcererii
titularului.
(5)Pentruobinereaautorizaieideretransmisieaserviciuluideprograme,solicitantulnainteaz
o cerere adresat Consiliului Coordonator al Audiovizualului. n cerere se indic numele,
prenumele, cetenia (n cazul persoanelor juridice denumirea firmei), adresa solicitantului,
informaiiprivitoarelafaptuldacacestaparticiplaaltemijloacedeinformarenmasncalitate
defondator(acionar).
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731

16/34

03.06.2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731

(5) Pentru obinerea autorizaiei de retransmisie a serviciului de programe, solicitantul


nainteazocerereadresatConsiliuluiCoordonatoralAudiovizualului.ncerereseindic
numele, prenumele, cetenia (n cazul persoanelor juridice denumirea firmei), adresa
solicitantului, informaii privitoare la faptul dac acesta particip la alte mijloace de
informarenmasncalitatedeproprietarbeneficiar.
[Art.28 al.(5) modificat prin LP28 din 05.03.15, MO105109/01.05.15 art.179 n vigoare
01.11.15]
(6)Lacerereapentruobinereaautorizaieideretransmisie,solicitantulanexeaz:
a)conceptulgeneralalserviciuluideprogrameacruiretransmisieosolicit
b)dovadaachitriitaxeidestat
c)acordulncheiatcuproductorulserviciuluideprogramepreconizatpentruretransmisie.
Articolul29.Condiiileretransmisieiserviciilorde
programe
(1) n cazul retransmisiei unui serviciu de programe sau a unei pri din acesta, trebuie s se
pstreze semnul de identificare al productorului programului, cu specificarea semnelor de
identificareapersoaneicareretransmite.
(2) Titularul autorizaiei de retransmisie a unui serviciu de programe pe teritoriul Republicii
MoldovacarenuinedejurisdiciastatelormembrealeUniuniiEuropenesaustatelormembreale
Conveniei europene privind televiziunea transfrontalier este responsabil de corespunderea
coninutuluiprogramuluiretransmiscerinelorprezentuluicod.
(3) Titularii autorizaiei de retransmisie, cu excepia cazurilor de imposibilitate practic, vor
notificanprealabilConsiliulCoordonatoralAudiovizualuluidespreoricemodificaredinstructura
oferteiserviciilordeprogrameretransmise.
(4)nlocalitilencarereprezentaniiuneinaionalitisauetniireprezintoponderemaimare
de20%,distribuitoriideservicii,titulariaiautorizaieideretransmisie,vorasigurairetransmisia
serviciilordeprogramenlimbaminoritiirespective.
(5)Distribuitoriicareretransmitserviciideprogrameprinreeledetelecomunicaiivorinclude
cu titlu gratuit n ofertele lor serviciile de programe ale radiodifuzorilor publici i, dup
posibilitate,aleradiodifuzorilorlocali.
(6) Lista serviciilor de programe televizate strine permise pentru retransmisie pe teritoriul
RepubliciiMoldovaestefcutpublicdectreConsiliulCoordonatoralAudiovizualului.
[Art.29 al.(6) introdus prin LP165 din 11.07.12, MO190192/14.09.12 art.640 n vigoare
01.07.13]
(7)Distribuitoriicareretransmitserviciideprogrameprinreeledetelecomunicaiivorinclude
n ofertele lor numai posturile de televiziune din strintate ale cror servicii de programe nu
coninpublicitateiteleshopping.
[Art.29 al.(7) introdus prin LP165 din 11.07.12, MO190192/14.09.12 art.640 n vigoare
01.07.13]
Articolul30.Liberaretransmisie
(1) Retransmisia oricrui serviciu de programe difuzat legal de ctre radiodifuzorii aflai sub
jurisdiciaRepubliciiMoldovaorisubjurisdiciaunuistatcucareRepublicaMoldovaancheiat
acordinternaionaldeliberretransmisiendomeniulaudiovizualuluiesteliberncondiiilelegii
inunecesitlicenprealabil.
(2) Retransmisia pe teritoriul Republicii Moldova a serviciilor de programe difuzate de ctre
radiodifuzoriiaflaisubjurisdiciastatelormembrealeUniuniiEuropeneorisubjurisdiciastatelor
caresntpartelaConveniaeuropeancuprivirelateleviziuneatransfrontalierirecepionatepe
teritoriulacestorstatenunecesitautorizareprealabil.
(3) Consiliul Coordonator al Audiovizualului poate restrnge temporar dreptul de liber
retransmisie a unui anumit serviciu de programe provenind din statele membre ale Uniunii
Europene sau din statele care snt parte la Convenia european cu privire la televiziunea
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731

17/34

03.06.2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731

transfrontalierncazulncareacestserviciudeprogramenucorespundeprevederilorconveniei.
Articolul31.Licenatehnic
(1)Licenatehnicesteeliberattitularuluiliceneideemisiedectreautoritateaadministraiei
publicecentraledespecialitatentermende5ziledeladatasolicitrii.
(2)Titularulliceneideemisievasolicitalicentehnicntermende6lunideladataobinerii
liceneideemisie.
(3)CerereadeobinerealiceneitehnicesedepunelaConsiliulCoordonatoralAudiovizualului,
careovaremiteautoritiiadministraieipublicecentraledespecialitate.
(4)Procedura,condiiiledeeliberareidemodificarealiceneitehnice,taxelepentrueliberarea
ei,tarifelepentruutilizareafrecvenelorsestabilescprinlege.
[Art.31al.(4)modificatprinLP280XVIdin14.12.07,MO9496/30.05.08art.349]
(5)Licenatehnicestevalabilpeduratavaliditiiliceneideemisie.
(6)Dispoziiileprezentuluiarticolnuseaplicradiodifuzorilorpublici,acetiafiindscutiide
platatarifelorpentruutilizareafrecvenelor.
Articolul32.Supraveghereaparametrilortehnici
Monitorizarea respectrii parametrilor, prevzui n licena tehnic, pe parcursul perioadei de
valabilitatealiceneiserealizeaz,directsauprinintermediuluneialtepersoanejuridicededrept
public sau privat, de autoritatea administraiei publice centrale de specialitate, n limitele i n
conformitatecucompetenelestabilitedelege.
[Art.32modificatprinLP280XVIdin14.12.07,MO9496/30.05.08art.349]
Articolul33.Modificarealiceneitehnice
Pe motive tehnice sau din cauza operrii schimbrilor n Planul naional de repartizare a
frecvenelorradioelectriceterestre,autoritateaadministraieipublicecentraledespecialitatepoate
modifica frecvena i datele tehnice prevzute n licena tehnic, fr ntreruperea serviciului de
programealtitularuluidelicenicuasigurareauneirecepiidecalitateechivalent.
Articolul34.Retragerealiceneitehnice
Licenatehnicseretragedectreautoritateaadministraieipublicecentraledespecialitaten
urmtoarelesituaii:
a)pentrunclcareaobligaiilorprevzutenlicenatehnic
b)caurmarearetrageriiliceneideemisie
c)lacerereatitularului
d)lancetareaemisieidepeste45deziledincauzedenaturtehnicidepeste96deoredin
oricealtecauze.
Articolul35.Strategiadeacoperireateritoriului
naionalcuserviciideprograme
audiovizualeiPlanulnaionalde
repartizareafrecvenelorradioelectrice
terestre
(1) Consiliul Coordonator al Audiovizualului elaboreaz Strategia de acoperire a teritoriului
naionalcuserviciideprogrameaudiovizuale,nominalizeazregiunileilocalitileacoperitede
acestea,nconformitatecuprincipiilededezvoltareaaudiovizualuluinRepublicaMoldova,io
nainteazautoritiiadministraieipublicecentraledespecialitate.
(2) Pentru garantarea interesului public, Consiliul Coordonator al Audiovizualului revizuiete
anual Strategia de acoperire a teritoriului naional cu servicii de programe audiovizuale i o
nainteazautoritiiadministraieipublicecentraledespecialitate,publicndopepaginasaweb.
(3) La elaborarea Strategiei de acoperire a teritoriului naional cu servicii de programe
audiovizuale, Consiliul Coordonator al Audiovizualului va ine cont de Planul naional de
repartizareafrecvenelorradioelectriceterestre.
Articolul36.Planulnaionalderepartizareafrecvenelor
radioelectriceterestre
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731

18/34

03.06.2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731

(1) Autoritatea administraiei publice centrale de specialitate, n colaborare cu Consiliul


Coordonator al Audiovizualului, elaboreaz Planul naional de repartizare a frecvenelor
radioelectriceterestre(ncontinuareplan),nconformitatecupoliticadestat,promovatnacest
domeniudeComisiadeStatpentruFrecveneRadio.
(2)Prinacestplan,sestabilescfrecveneledestinatedifuzriiserviciilordeprograme.
(3)PlanulesteelaboratcurespectareatratatelorinternaionalelacareRepublicaMoldovaeste
parte.
(4)Prinacestplan,sntdisponibilecelpuin6frecvenenaionalederadiodifuziunesonori5
frecvenenaionalederadiodifuziunetelevizat.
(5) Planul se public n Monitorul Oficial al Republicii Moldova n termen de 15 zile de la
aprobare.
CapitolulV
CONTROLISANCIUNI
Articolul37.Activitateadesupraveghereicontrol
(1) Consiliul Coordonator al Audiovizualului supravegheaz aplicarea i respectarea
prevederilorprezentuluicod.
(2)nexercitareaatribuiilordesupraveghere,ConsiliulCoordonatoralAudiovizualuluipoate
solicita radiodifuzorilor sau distribuitorilor de servicii informaiile necesare, preciznd temeiul
legaliscopulsolicitrii,poatestabilitermenuldefurnizareaacestorinformaii,nlimitelein
modulstabilitedeprezentulcod.
[Art.37al.(2)modificatprinLP280XVIdin14.12.07,MO9496/30.05.08art.349]
(3)Controlulseexercit:
a)dinoficiu
b)lacerereauneiautoritipublice
c) ca urmare a plngerii depuse de o persoan fizic sau juridic afectat n mod direct prin
nclcareaprevederilorlegale.
(4) Consiliul Coordonator al Audiovizualului va investiga, n termen de 15 zile din data
sesizrii, cererile i plngerile depuse. Rezultatele controlului i, dup caz, decizia de aplicare a
sanciuniisepublicpepaginawebaConsiliuluiCoordonatoralAudiovizualului.
[Art.37al.(4)modificatprinLP280XVIdin14.12.07,MO9496/30.05.08art.349]
Articolul38.Sanciuni
(1) Pentru nclcarea normelor legale de ctre radiodifuzori, se aplic una din urmtoarele
sanciuni:
a)avertizarepublic
b)retragereadreptuluideadifuzaanunuripublicitarepentruoanumitperioad
c)amend
d)suspendarealiceneideemisiepentruoanumitperioad
e)retragerealiceneideemisie.
(2)nsensulprezentuluicod,sntcontravenii:
a)difuzareaserviciilordeprogramefrlicendeemisiesaufrautorizaiederetransmisie
b)transmisiaserviciilordeprogramecunclcareaprevederilorliceneideemisie
c)modificarearadicalineautorizataserviciuluideprogramenacreibazradiodifuzorula
obinutlicendeemisie
d) difuzarea unui serviciu de programe n afara zonei de acoperire specificate n licena de
emisie
e)retransmisiaserviciilordeprogramecunclcareaprevederilorart.2830
f) transmisia serviciilor de programe care, n consecin, conduce la nclcarea prevederilor
art.6,art.7alin.(2)(4),art.10alin.(1)i(5),art.11alin.(2)(8),art.17
g) difuzarea pe o alt frecven sau nerespectarea datelor tehnice, a zonei sau a parametrilor
tehniciprevzuinlicenadeemisieinlicenatehnic
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731

19/34

03.06.2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731

h)nclcareaprevederilorlegalecuprivirelacondiiilededifuzareapublicitiiiteleshopping
ului,expusenart.19alin.(5),(10)(12)i(14),art.191,art.20alin.(1)i(2),art.21alin.(7)i(8)
[Art.38 al.(2), lit.h) modificat prin LP165 din 11.07.12, MO190192/14.09.12 art.640 n
vigoare14.09.12]
i) nerespectarea prevederilor legale privind acordarea dreptului la replic, rectificare i la
remediiechivalente
j)utilizareailegalasemnalelorisigleiunuialtradiodifuzor
k)nerespectareaprevederilorprivindregimuljuridicalproprietiindomeniulaudiovizualului
l)solicitareasauprimireadectreradiodifuzoriaunorplipentrupublicitateaelectoralcare
depesc tarifele comerciale practicate nainte de perioada electoral sau cele aplicate altor
persoanepentruuntimpechivalentiunorarechivalent.
l) nerespectarea obligaiei de asigurare a transparenei proprietii radiodifuzorilor,
prevzutlaart.66alin.(6)i(7).
[Art.38 al.(2), lit.l) n redacia LP28 din 05.03.15, MO105109/01.05.15 art.179 n vigoare
01.11.15]
[Art.38 al.(2), lit.l) introdus prin LP36 din 09.04.15, MO93/14.04.15 art.134 n vigoare
14.04.15]
(3)Sanciunileprevzutelaalin.(1)seaplicgradual,dupcumurmeaz:
a)avertizare,emisdeConsiliulCoordonatoralAudiovizualuluiipublicatpepaginaweb,n
cazul n care radiodifuzorul sau distribuitorul de servicii ncalc prevederile prezentului cod sau
deciziilecucaracternormativaleConsiliuluiCoordonatoralAudiovizualului
b)amenddela100la300desalariiminimencazulncareradiodifuzorulsaudistribuitorulde
serviciinu intrnlegalitate n termenul in condiiile stabilite n avertizaresauncalcrepetat
acesteprevederi
c)celelaltesanciuniprevzutenprezentulcod,aplicategradualdeConsiliulCoordonatoral
Audiovizualului n cazul n care, dup aplicarea amenzii, radiodifuzorul sau distribuitorul de
serviciinureintrnlegalitate.
(4) Consiliul Coordonator al Audiovizualului poate emite decizie cu privire la contravenia
administrativ, poate aplica o sanciune administrativ sau poate remite materialele n
instanpentruintentareadecauzpenal.
(5)Licenadeemisieseretragencondiiileart.27doarncazdenclcaregravirepetata
prevederilorprezentuluicod.
(6)nperioadadereabilitare,prevzutnavertizare,ConsiliulCoordonatoralAudiovizualului
vacontribuiplenarlaintrareanlegalitatearadiodifuzoruluivizat.
(7) Consiliul Coordonator al Audiovizualului va informa radiodifuzorul sau distribuitorul de
servicii despre orice investigaie care l privete, despre nvinuirile ce i se aduc i i va crea
posibilitateadeaiprezentacazulnfaaconsiliului.
(8)DeciziaConsiliuluiCoordonatoralAudiovizualuluicuprivirelaaplicareaoricreisanciuni
vafimotivat,devenindexecutoriedeladataadoptriiiaduceriilacunotinradiodifuzorilori
distribuitorilordeserviciivizaiprinscrisoarerecomandat,cupublicareaulterioarnMonitorul
OficialalRepubliciiMoldovaipepaginawebaorganuluiemitent.
[Art.38 al.(8) prevederile n partea referitoare la devenirea executorie a deciziei Consiliului
Coordonator al Audiovizualului cu privire la aplicarea sanciunilor de suspendare a licenei de
emisie pentru o anumit perioad sau de retragere a licenei de emisie de la data adoptrii i
aducerii la cunotina radiodifuzorilor i distribuitorilor de servicii vizai prin scrisoare
recomandatdeclarateneconstituionaleprinHCC17din06.12.12,MO273279/28.12.12art.28
nvigoare06.12.12]
[Art.38al.(8)nredaciaLP84din13.04.12,MO103/29.05.12art.349]
(9)OricedecizieaConsiliuluiCoordonatoralAudiovizualuluideaplicareauneisanciunipoate
ficontestatninstandejudecatdectreradiodifuzorulsaudistribuitoruldeserviciisancionat.
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731

20/34

03.06.2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731

[Art.38al.(10)abrogatprinLP84din13.04.12,MO103/29.05.12art.349]
CapitolulVI
CONSILIULCOORDONATORALAUDIOVIZUALULUI
Articolul39.StatutulConsiliuluiCoordonatoral
Audiovizualului
(1)ConsiliulCoordonatoralAudiovizualuluiesteautoritatepublicautonom.
(2)ConsiliulCoordonatoralAudiovizualuluiestereprezentantuligarantulinteresuluipublicn
domeniulaudiovizualului,autoritatearesponsabilpentruimplementareairespectareaprezentului
cod,atratatelorinternaionalendomeniulaudiovizualuluilacareRepublicaMoldovaesteparte.
(3)ConsiliulCoordonatoralAudiovizualuluiarestatutdepersoanjuridicdedreptpubliccu
toateatributeleuneiastfeldepersoane.
(4) Consiliul Coordonator al Audiovizualului este consultat n procesul de definire a poziiei
RepubliciiMoldovaipoateparticipa,prinreprezentani,lanegocierileinternaionalecuprivirela
domeniulaudiovizualului.
Articolul40.AtribuiileConsiliuluiCoordonatoral
Audiovizualului
(1)ConsiliulCoordonatoralAudiovizualuluiexerciturmtoareleatribuii:
a)supravegheazrespectareamoduluincareradiodifuzoriipubliciiradiodifuzoriiprivaii
ndeplinesc obligaiile asumate n licena de emisie, n condiiile i cu respectarea prevederilor
legale
b)supravegheazcorectitudineaconinutuluiprogrameloroferitederadiodifuzori,numaidup
comunicareaaudiovizualaacestorprograme
c)adoptconcepiadereflectareacampanieielectoralepentrualegerileparlamentare,alegerile
locale generale i referendumurile republicane,prezint ComisieiElectorale Centralerapoartede
monitorizare a modului de reflectare a campaniei electorale de ctre radiodifuzorii naionali, n
conformitatecuprevederileCoduluielectoral
[Art.40al.(1),lit.c)nredaciaLP216din17.09.10,MO191193/01.10.10art.634]
d) monitorizeaz, n condiiile alin.(1) lit.b), coninutul serviciilor de programe oferite de
radiodifuzoriiofertadeserviciideprogrameasiguratededistribuitoriideservicii,periodiciori
de cte ori consiliul consider necesar sau este sesizat cu privire la nerespectarea de ctre
radiodifuzorul sau distribuitorul de servicii a prevederilor legale, a normelor de reglementare n
domeniusauaobligaiilornscrisenlicenadeemisie
e)oferavizulreferitorlaCaietuldesarcinialradiodifuzoruluipublic
f)adoptcoduldeconduitalradiodifuzorilornvedereaconceperiiicomunicriiaudiovizuale
aserviciilordeprogramenconformitatecuprezentulcodistandardeleeuropene
g)sesizeazConsiliuldeObservatorialinstituieipublicenaionaleaaudiovizualuluiCompania
"TeleradioMoldova"asupradevierilorserviciilordeprogramedelarigorileprevzutenlicenade
emisie
h)aprobreguliledeauditinternaleradiodifuzorilorpublici
i) la propunerea Consiliului de Observatori, decide referitor la instituirea, reorganizarea sau
ncetareaactivitilorsubdiviziunilorradiodifuzoruluipublicnaional
j)stabiletecondiiile,criteriileiproceduradeacordarealicenelordeemisie
k)stabileteproceduradeacordareaautorizaieideretransmisie
l)elibereazlicenedeemisieiautorizaiideretransmisieaserviciilordeprograme
m)emitedeciziicucaracterdenormedereglementarenvedereaexercitriiatribuiilorsale
prevzutenprezentulcod.
(2) Instruciunile i recomandrile emise de Consiliul Coordonator al Audiovizualului se fac
publice prin plasarea lor pe pagina web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului i prin
publicareanMonitorulOficialalRepubliciiMoldova.
[Art.40al.(2)modificatprinLP280XVIdin14.12.07,MO9496/30.05.08art.349]
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731

21/34

03.06.2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731

(3) n exercitarea atribuiilor sale, Consiliul Coordonator al Audiovizualului adopt decizii


obligatorii,careintrnvigoareladatapublicriinMonitorulOficialalRepubliciiMoldova,cu
excepiadeciziilorprevzutelaart.38alin.(8).
[Art.40al.(3)modificatprinLP84din13.04.12,MO103/29.05.12art.349]
(4)ToatedeciziileConsiliuluiCoordonatoralAudiovizualuluisntmotivate.Deciziile,inclusiv
motivarea,sepublicnMonitorulOficialalRepubliciiMoldovaipepaginaweb.
(5) Deciziile Consiliului Coordonator al Audiovizualului pot fi contestate n instan de
contenciosadministrativdectreoricepersoancareseconsiderprejudiciatdeacestea.
Articolul41.ObligaiileConsiliuluiCoordonatoral
Audiovizualului
(1)ncalitateasadegarantalaprriiinteresuluipublicndomeniulcomunicriiaudiovizuale
pe principii democratice i a drepturilor consumatorului de programe, Consiliul Coordonator al
Audiovizualuluiesteobligatsasigure:
a) supravegherea respectrii exprimrii pluraliste de idei i de opinii n cadrul programelor
transmisederadiodifuzoriiaflaisubjurisdiciaRepubliciiMoldova
b)ncurajarealibereiconcurene
c) un raport echilibrat ntre serviciile de programe oferite de radiodifuzorii naionali i cele
oferitederadiodifuzoriilocaliiregionali
d)protejareademnitiiumaneiprotejareaminorilor
e) protejarea spaiului informaional, patrimoniului lingvistic i culturalnaional, inclusiv a
culturiiilimbilorminoritilornaionale
f)transparenamijloacelordeinformarenmasdindomeniulaudiovizualului
g)transparenaactivitiiproprii.
Articolul42.ComponenaConsiliuluiCoordonatoral
Audiovizualului
(1) Consiliul Coordonator al Audiovizualului este compus din 9 membri, desemnai de
ParlamentulRepubliciiMoldova.
(2) Candidaii la funcia de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului vor fi
selectai de comisia parlamentar de profil i de Comisia parlamentar juridic, pentru numiri i
imuniti, care, ulterior, i vor nainta Parlamentului spre confirmare. Candidaii la funcia de
membrualconsiliuluipotfipropuideasociaiiobteti,fundaii,asociaiisindicale,asociaiide
patroni, culte religioase. Dosarele candidailor se depun la comisia de profil. La naintarea spre
confirmare de ctre Parlament a candidailor, comisia de profil prezint un raport, iar Comisia
juridic,pentrunumiriiimuniti,uncoraport.
(3)MembriiConsiliuluiCoordonatoralAudiovizualuluisntnumiiprinhotrredeParlament.
ncazulcnduncandidatlafunciademembrualConsiliuluiCoordonatoralAudiovizualuluinu
ntrunete numrul necesar de voturi, comisia parlamentar de profil i Comisia parlamentar
juridic,pentrunumiriiimunitinainteaz,ntermende2sptmni,onoucandidatur.
[Art.42al.(3)modificatprinLP42XVIIIdin20.10.09,MO157/22.10.09art.442]
(4)PoatecandidalafunciademembrualConsiliuluiCoordonatoralAudiovizualuluipersoana
carentruneteurmtoarelecondiii:
a)arestudiisuperioareiexperiendecelpuin5aninunuldintredomeniile:audiovizualului,
tehnologiilor de comunicare, dreptului, finanelor, contabilitii, gestiunii ntreprinderilor,
elaborriiprogramelorsauinformaiilornoriceinstituiedecreaie
b)amplinit25deaniinuaatinsvrstalegaldepensionare
c)cunoatelimbadestataRepubliciiMoldova
d)nuareantecedentepenale.
Articolul43.MembriiConsiliuluiCoordonatoral
Audiovizualului
(1)MembriiConsiliuluiCoordonatoralAudiovizualuluisntgaraniaiinteresuluipublicinu
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731

22/34

03.06.2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731

reprezintautoritateacareiapropus.
(2) Durata mandatului membrilor Consiliului Coordonator al Audiovizualului este de 6 ani.
RennoireacomponeneiConsiliuluiCoordonatoralAudiovizualuluiseefectueazealonat:iniial,
sealeg3candidaipeuntermende6ani,3pentru4anii3pentru2ani.Laexpirareatermenelor
iniiale,ntemeiulpropunerilorfcutelasolicitareacomisieiparlamentaredeprofiliaComisiei
parlamentare juridice, pentru numiri i imuniti, n baza sesizrii Consiliului Coordonator al
Audiovizualului, ali membri ai Consiliului Coordonator al Audiovizualului se numesc pe un
termende6ani.
(3)Peduratamandatului,membriiConsiliuluiCoordonatoralAudiovizualuluisntinamovibili,
cuexcepiaperioadeirezervatepentrurenunarealaincompatibilitilespecificatenprezentulcod.
(4)OpersoannupoatedeineconsecutivdoumandatedemembrualConsiliuluiCoordonator
alAudiovizualului.
(5)VacanafuncieidemembrualConsiliuluiCoordonatoralAudiovizualuluipoateinterveni
ncazde:
a)demisie
b)expirareatermenuluidedeinereafunciei
c)condamnareprinhotrrejudectoreascdefinitiv
c1)rmneredefinitivaactuluideconstatareprincaresastabilitemiterea/adoptareadectre
acesta a unui act administrativ sau ncheierea unui act juridic cu nclcarea dispoziiilor legale
privindconflictuldeinterese
[Art.43 al.(5), lit.c1) introdus prin LP181 din 19.12.11, MO16/06.01.12 art.4 n vigoare
01.03.12]
c2)aflarenincompatibilitate,faptstabilitprinactuldeconstatarermasdefinitiv
[Art.43 al.(5), lit.c2) introdus prin LP181 din 19.12.11, MO16/06.01.12 art.4 n vigoare
01.03.12]
d)pierdereacetenieiRepubliciiMoldova
e)incapacitatementalsaufizic
f)atingereavrsteilegaledepensionare.
(6) Membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului dein funcii de demnitate public
obinuteprinnumire.
[Art.43al.(6)nredaciaLP222din17.09.10,MO210/26.10.10art.696]
(7) Dup aprobare de ctre Parlament, membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului
depunnedinanplenaParlamentuluiurmtoruljurmnt:
"Jur s respect Constituia i legile Republicii Moldova, s apr drepturile i libertile
fundamentalealecetenilor,smindeplinesccuonoare,contiinifrprtinireatribuiilece
mirevinpotrivitfunciei,snufacdeclaraiipoliticepeparcursulvaliditiimandatului."
Articolul44.Incompatibiliticufunciademembrual
ConsiliuluiCoordonatoralAudiovizualului
(1) Funcia de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului este incompatibil cu
oricealtfunciepublicsauprivat,cuexcepiacelortiinificeididactice.
(2)ntimpulexercitriimandatului,membriiConsiliuluiCoordonatoralAudiovizualuluinupot
facepartedinpartidesaudinalteorganizaiipolitice.
(3)MembriiConsiliuluiCoordonatoralAudiovizualului,rudelelordesngeiafiniilornuau
dreptulsdein,directsauindirect,aciunisauprisocialensocieticomercialecuactivitin
domeniincaresaraflanconflictdeinteresecucalitateademembrualConsiliuluiCoordonator
al Audiovizualului ori s beneficieze financiar n alt mod de calitatea de membru al Consiliului
CoordonatoralAudiovizualului.
(4)MembrulConsiliuluiCoordonatoralAudiovizualuluicare,nmomentulnumirii,seafln
unadintresituaiileprevzutelaalin.(1)i(2)areladispoziieuntermendecelmult30dezile
pentru a renuna la calitatea sau la aciunile respective, perioad n care nu are drept de vot n
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731

23/34

03.06.2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731

cadrulConsiliuluiCoordonatoralAudiovizualului.
(5)ncazulncarenurespectprevederileprezentuluiarticol,persoanaestedemisdedrept,
loculsudevenindvacant.
Articolul45.PreedinteleConsiliuluiCoordonatoral
Audiovizualului
(1)ConsiliulCoordonatoralAudiovizualuluiestecondusdeunpreedinte,caredeinefuncie
dedemnitatepublic,alesprinvotdeschisdinrndulmembrilorConsiliului,cumajoritateasimpl
devoturialeacestora.
[Art.45al.(1)modificatprinLP222din17.09.10,MO210/26.10.10art.696]
(2) Preedintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului este responsabil de activitatea
consiliuluiidebunaexercitareafunciiloracestuia.
(3) Preedintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului sau un membru abilitat al
consiliului:
a)reprezintconsiliulnaripestehotare,nrelaiilecuautoritilepubliceicupersoane
fiziceijuridice
b)reprezintRepublicaMoldovanorganizaiiinternaionalenproblemeceindemijloacele
deinformareelectronice.
(4)PreedinteleConsiliuluiCoordonatoralAudiovizualului:
a)prezideazedineleacestuia
b)gestioneazmijloaceleluifinanciare
c)numetenfuncie,modific,suspendinceteaz,ncondiiilelegii,raporturiledeserviciu
ale funcionarilor publici, angajeaz personalul contractual, modific, suspend i nceteaz
raporturiledemuncalepersonaluluicontractualalConsiliului
[Art.45al.(4),lit.c)nredaciaLP222din17.09.10,MO210/26.10.10art.696]
d)ncheiecontractelederigoarecupersoanefiziceijuridice.
(5) n absena preedintelui, Consiliul Coordonator al Audiovizualului este condus de
vicepreedinte.
(6) Vicepreedintele este ales de ctre consiliu prin vot deschis cu majoritatea de voturi ale
membrilorlui.
(7)ncazdevacanafuncieidepreedintesaudevicepreedinte,seprocedeazlaalegerea,n
condiiilealin.(1)i(3),apreedinteluisauvicepreedintelui.
(8)Cucelpuin30dezilenaintedeexpirareamandatuluimembrilorConsiliuluiCoordonatoral
Audiovizualului,PreedinteleconsiliuluinotificPreedinteleParlamentuluidespreacestfapt,iar
PreedinteleParlamentuluianuncomisiadeprofilparlamentariComisiaparlamentarjuridic,
pentrunumiriiimuniti,laprimaedinnplenaParlamentului,desprenceputulproceduriide
desemnareanoimembriaiConsiliuluiCoordonatoralAudiovizualului.
(9)PreedinteleConsiliuluiCoordonatoralAudiovizualuluiesteordonatorprincipaldecredite.
Articolul46.RemunerareamembrilorConsiliului
CoordonatoralAudiovizualului
MembriiConsiliuluiCoordonatoralAudiovizualuluisntremuneraipeparcursultermenuluide
validitatecuunsalariunproporiede90%dinsalariuldefunciealpreedinteluiconsiliului.
Articolul461.PersonalulConsiliuluiCoordonatoral
Audiovizualului
Personalul Consiliului Coordonator al Audiovizualului este compus din funcionari publici,
supui reglementrilor Legii nr.158XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcia public i statutul
funcionarului public, i personal contractual, care desfoar activiti auxiliare, supus
reglementrilorlegislaieimuncii.
[Art.461introdusprinLP222din17.09.10,MO210/26.10.10art.696]
Articolul47.FinanareaConsiliuluiCoordonatoral
Audiovizualului
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731

24/34

03.06.2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731

(1)FinanareaConsiliuluiCoordonatoralAudiovizualuluivaacopericostulestimativaltuturor
activitilor,astfelnctacestasiexerciteefectiv,eficientiplenaratribuiile.
(2)BugetulConsiliuluiCoordonatoralAudiovizualuluiseconstituiedinurmtoarelesurse:
a)subveniidestat
b)venituridintaxepentruliceniere
c)venituridintaxeleanualedeacoperireacheltuielilordereglementare,pltitederadiodifuzori,
nproporiede1%dincifradeafacerianual
d)granturi.
(3)CotaparteabugetuluiConsiliuluiCoordonatoralAudiovizualuluiprovenitdinaltesurse
dect subveniile de stat va constitui Fondul de susinere a radiodifuzorilor, care va avea un
regulamentseparat,elaboratipublicatdeconsiliu.Fonduldesusinerearadiodifuzorilornupoate
fiutilizatpentruremunerareamembrilorconsiliuluiiangajailorlui.
(31) Subveniile de la bugetul de stat, oferite radiodifuzorilor publici n conformitate cu
prevederile prezentului Cod, nu se iau n calcul la stabilirea taxei de acoperire a cheltuielilor de
reglementare.
[Art.47al.(31)introdusprinLP172XVIdin10.07.08,MO134137/25.07.08art.543]
(4)ConsiliulCoordonatoralAudiovizualuluivaprezentaanualParlamentuluiproiectuldebuget
n care se va estima costul activitilor desfurate de consiliu n exercitarea atribuiilor i
obligaiilorsale.
(5) Propunerile naintate de Consiliul Coordonator al Audiovizualului privind bugetul i
organigramasavorfidiscutateiaprobatelaedinanplenaParlamentului.
(6) Consiliul Coordonator al Audiovizualului public n Monitorul Oficial al Republicii
Moldovaraportanualcuprivirelaactivitateasafinanciar.
Articolul48.OrganizareaifuncionareaConsiliului
CoordonatoralAudiovizualului
(1)ConsiliulCoordonatoralAudiovizualuluiesteconvocatnedindeconstituiredectrecel
mainvrstmembrualsu.
(2) Consiliul Coordonator al Audiovizualului elaboreaz propriul statut, aprobat ulterior de
Parlament.
(3) n ndeplinirea funciilor i a atribuiilor ce i revin potrivit prezentului cod, Consiliul
CoordonatoralAudiovizualuluiadopt,nedinedeschise,deciziicuvotulmajoritiimembrilor
si.
(4) n vederea exercitrii atribuiilor sale, Consiliul Coordonator al Audiovizualului i
constituie o structur funcional proprie, inclusiv structuri teritoriale de control i monitorizare,
prevzutenstatut.
(5)PentrucorelaiadintreStrategiadeacoperireateritoriuluinaionalcuserviciideprograme
audiovizuale i Planul naional de repartizare a frecvenelor radioelectrice terestre pentru
comunicareaudiovizual,pentrustudiereaproblemelorlegatedeutilizareaspectruluiradioelectric
destinatcomunicriiaudiovizualeiaproblemelorprivindnoiledezvoltritehnologicecuimpact
asupra comunicrii audiovizuale, se instituie o comisie consultativ mixt, compus din membri
propuideConsiliulCoordonatoralAudiovizualuluiimembripropuideMinisteruldezvoltrii
informaionale.
(6)Comisiaconsultativmixtadoptpropriulregulament,aprobatdeconducereacelordou
autoriti.
Articolul49.Supraveghereaicontrolulactivitii
ConsiliuluiCoordonatoralAudiovizualului
(1) Activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului este supravegheat de Parlament,
prindezbaterearaportuluianualalconsiliului.
(2)RaportulanualalConsiliuluiCoordonatoralAudiovizualuluisedepunenParlamentpnla
datade1februarie.
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731

25/34

03.06.2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731

(3) n situaia n care Parlamentul respinge raportul anual al Consiliului Coordonator al


Audiovizualului,acestaesteobligatca,ntermende30dezile,sprezinteunprogramdemsuri
concretepentruremediereacarenelorsemnalate.
(4) Odat cu prezentarea raportului Consiliului Coordonator al Audiovizualului, comisia
parlamentar de profil prezint un aviz asupra legalitii activitilor consiliului, asupra
corectitudiniiitranspareneioperaiunilorfinanciare.
(5)nndeplinireamisiuniisaleninteresulpublic,ConsiliulCoordonatoralAudiovizualuluiare
obligaiadeafacepublicerapoarteletrimestrialeprivindmodulncareiexercitatribuiile.
CapitolulVII
RADIODIFUZORIIPUBLICI
Articolul50.Statutuljuridicalradiodifuzoruluipublic
naionalinstituiapublicnaionala
audiovizualuluiCompania"Teleradio
Moldova"
(1)InstituiapublicnaionalaaudiovizualuluiCompania"TeleradioMoldova"(ncontinuare
compania)esteunserviciupublicderadiodifuziuneiteleviziuneindependenteditorial,precum
inactivitateasadecreaie,autonominstituional,constituitnbazacapitaluluifinanciarpublic,
care, n condiiile prezentului cod, ofer servicii de programe ntregii societi din Republica
Moldova,cuacoperireantreguluiteritoriualRepubliciiMoldova.
(2)Companiauzeazdedrepturileuneipersoanejuridicededreptpublic.
(3)StatutulcompanieiesteaprobatdeConsiliuldeObservatori.
Articolul51.Atribuiilecompaniei
(1)Atribuiilecompanieisnt:
a) elaborarea, producerea, difuzarea emisiunilor radiofonice i televizate despre realitile
sociale, politice i economice interne i internaionale, precum i din domeniile culturii,
agrementului, nvmntului, educaiei, sportului, emisiuni pluraliste, impariale, inovative,
marcate de calitatea nalt i integritatea programului, menite s asigure informarea corect,
imparial,echidistantaconsumatorilor,respectndechilibrulpolitic,libertateadeexprimare,de
creaieideconvingeri
b)promovareavalorilorpatrimoniuluinaional,implementareapoliticiilingvisticeainstituiein
conformitatecuprevederileprezentuluicod
c) prezentarea ctre public a realizrilor culturii, tiinei mondiale i a celor naionale,
promovareavalorilorcivilizaieicontemporanengenere
d) cultivarea demnitii umane, toleranei, moralei publice, spiritului civic, a valorilor
democratice,unitiinaionale,adevrului,justiiei,inndusecontdeconvingerilemorale,politice
ireligioasealediferitelorcategoriialepopulaiei
e)transmitereaonest,fidel,echidistantainformaiilorncadrulprogramelordetiri
f) asigurarea dreptului la informare al tuturor categoriilor de ceteni ai Republicii Moldova,
inclusivalminoritilornaionale
g) respectarea dreptului jurnalitilor de a elabora i, n consecin, de a respecta codul
deontologicaljurnalistului,specificndnormeleprofesionalendomeniu
h) asigurarea nregistrrii evenimentelor i lucrrilor semnificative din punct de vedere al
culturii i istoriei naionale, pstrarea nregistrrilor pentru viitoarele generaii, realizarea
producieipropriinparametriiprevzuidecod
i) realizarea emisiunilor cognitive i de divertisment destinate copiilor de diverse vrste,
adolescenilor,tinerilor
j) favorizarea dezbaterilor democratice, schimburilor de opinie ntre diversele categorii ale
populaiei,precumiintegrareansocietateacetenilor
k) implementarea noilor tehnologii de producere i difuzare a serviciilor de programe i
serviciilorndomeniulcomunicaieiaudiovizuale.
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731

26/34

03.06.2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731

(2)Pentruancurajaipromovarealizareaproducieiautohtoneiaasiguracaprogramelesale
sofereovarietatelargdeopiniiiperspective,companiavatindesobin20%dinserviciile
saledeprogramedelaproductoriiindependenidinRepublicaMoldova.
(3) Compania are dreptul s nregistreze sau s transmit n direct fr plat edine ale
Parlamentului, Guvernului, dezbateri publice ale autoritilor publice, mitinguri, demonstraii,
procesiuni, manifestaii, ntruniri de ordin comemorativ, religios, alte aciuni cu caracter public,
indiferentdelocullordedesfurare.
(4) Compania poate avea n structura sa birouri publice teritoriale, alte uniti funcionale
autonome.
Articolul52.Independenaeditorial
(1)Independenaeditorialacompanieiestegarantatprinlege.Nuseadmitingerineoperate
de autoriti publice i nici influena vreunui partid, organizaii comerciale, economice, social
politice,sindicaleidealtordin.
(2)Independenaeditorialidecreaieincludedreptulexclusivalorganelordeconducereale
companieideaadopta,nlimitelestabilitedeprezentulcod,deciziicuprivirela:
a)elaborareapoliticiieditoriale,adoptareaimodificareagrileideemisieacompaniei
b)organizareaactivitiieditorialeidecreaie
c)concepereaiproducereaprogramelor,inclusivacelordetiriiactualiti
d)alteactivitistabilitedeprezentulcodi/saudeConsiliuldeObservatorialcompaniei.
(3) Organele de conducere ale companiei snt obligate s asigure, n cadrul instituiei,
independena editorial, accesul angajailor de specialitate la informaie, libertatea de creaie,
respectareadrepturilorfundamentalealeomului.
(4) Organele de conducere ale companiei vor adopta reglementri detaliate cu privire la
organizareaactivitii,astfelnctseviteinflueneledeoricenaturasupraprocesuluieditoriali
decreaiealcompaniei.
Articolul53.Publicitate,teleshoppingisponsorizare
Companiavaplasapublicitateaiprogramelesponsorizateconformprevederilorart.19alin.(5)
(8),(10)(12)i(14),art.2022.Inserareaemisiunilordeteleshoppingnserviciiledeprogrameale
companieiesteinterzis.
Articolul54.Obiectuldeactivitatealradiodifuzorului
publicnaional
Companiaarecaobiectdeactivitate:
a)realizareaemisiunilorderadioideteleviziunenlimbadestataRepubliciiMoldova,precum
i n limbile minoritilor naionale sau n alte limbi de circulaie internaional, cu scop
informativ,cultural,educatividedivertisment,inndusecontdeprevederileprezentuluicod
b) difuzarea emisiunilor prin staii i mijloace tehnice aflate n proprietate sau prin reele,
nchiriate,detelecomunicaiiaudiovizuale,radioelectrice,inclusivprinsatelit,cablusauprinalte
mijloacetehnice
c) realizarea emisiunilor radiofonice i de televiziune, nregistrrilor pe orice fel de suport,
filmelor artistice, spectacolelor de televiziune, serialelor de televiziune, filmelor tiinifice,
documentare,necesareserviciilordeprogramepropriiipentruschimbcuorganizaiisimilaredin
ar i din strintate. Acestea pot fi realizate n studiourile proprii sau n colaborare cu ali
parteneriinternisauexterni
d)organizareadeconcerte,festivaluriispectacolecupublic,concursuri,jocurideinteligen
sau aleatorii, ncheierea de contracte cu artiti i impresari din ar i din strintate pentru
emisiunile,concerteleispectacolelepecareleorganizeaz,pltindonorariiiefectundncasri
ncondiiilelegii
e)realizareadeactivitipublicitareprinemisiuniipublicaiipropriipentrubeneficiaridinar
idinstrintate
f) organizarea activitii de documentare n probleme specifice, editarea i transmiterea spre
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731

27/34

03.06.2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731

difuzareaprogramelor,materialelorpublicitareiaaltorpublicaiilegatedeactivitatearadiofonic
ideteleviziune
g)desfurareaactivitiidecercetareiproiectare,efectuarealucrrilorspecificetehniciiaudio
i video, urmrirea rezultatelor cercetrii tiinifice i valorificarea acestora n condiiile legii,
promovareaprogresuluitehnicitiinificnactivitateainstituiei
h)efectuareaoperaiunilordecomerexteriorcuproducieaudiovizualiaplilornleiin
valut,ncondiiilelegii
i) ncheierea, la solicitare i dup caz, a acordurilor cu organizaii similare din strintate n
vederea realizrii, coproducerii i difuzrii peste hotare a produciei proprii, schimbului de
realizatori de emisiuni i de corespondeni, oferinduse posibilitatea unei informri reciproce
directeasuprarealitilordinRepublicaMoldovaidinrilerespective
j)organizareaactivitiibirourilorpubliceteritorialealeaudiovizualului
k)oricealteactivitiprevzutenprezentulcodinStatutulcompaniei.
Articolul55.Conducereacompaniei
Conducereacompanieiesteexercitatde:
ConsiliuldeObservatori
preedintelecompaniei
directorulradiodifuziuniiidirectorulteleviziunii.
Articolul56.ComponenaConsiliuluideObservatori
(1) Consiliul de Observatori este compus din 9 membri, personaliti publice cu calificri
profesionale n diferite domenii cum ar fi cultura, arta, cinematografia, jurnalismul, dreptul,
gestiunea financiar i gestiunea ntreprinderii comerciale, relaiile cu publicul, relaiile
internaionale,domeniulacademic,massmedieiiingineriei.
(2)MembriiConsiliuluideObservatoridesfoaractivitatennumepropriuinureprezint
niciunaltinteresexternpentrucompaniedectinteresulpublic.Einusolicitinuaccept,din
parteapersoanelorinteresatedinafaracompaniei,instruciunilegatedeactivitileConsiliuluide
Observatori.
(3) Membrii Consiliului de Observatori snt desemnai de Parlament, potrivit urmtoarei
proceduri:
a)ConsiliulCoordonatoralAudiovizualuluiemiteoinvitaiepublicpentrucandidaiilafuncia
de membru al Consiliului de Observatori, fcnd publice criteriile pentru suplinirea funciei i
termenullimitpentrudepunereaofertelor
b)ConsiliulCoordonatoralAudiovizualuluiselecteaziprezintParlamentuluicte2candidai
pentrufiecarepostvacant.Scopulurmritdeacestprocesesteselectareaunorcandidaicalificai,
cu o pregtire profesional variat i integritate personal, chemai s conduc radiodifuzorul
public
c) Parlamentul numete n funcie membrii Consiliului de Observatori prin hotrre la
propunereacomisieiparlamentaredeprofiliaComisieiparlamentarejuridice,numiriiimuniti.
Cel puin 2 membri vor fi femei i cel puin 2 membri ai Consiliului de Observatori vor avea
calificriprofesionalendomeniulgestionriifinanciareigestionriintreprinderiicomerciale.
[Art.56al.(3),lit.c)modificatprinLP42XVIIIdin20.10.09,MO157/22.10.09art.442]
(4)DuratamandatuluidemembrualConsiliuluideObservatoriestede4ani.
(5)Iniial,3membriaiConsiliuluideObservatorisntdesemnaipentruunmandatde2ani,3
pentruunmandatde3anii3pentruunmandatde4ani.
(6)ConsiliuldeObservatoriidesfoaractivitateanbazapropriuluiregulament.
(7)ModuldeactivitatealConsiliuluideObservatoriesteedinadeschis,careseconvoacde
cteoriestenevoiepentrundeplinireaatribuiilorsale.
(8) Consiliul de Observatori i alege, cu votul majoritii membrilor si, preedintele i
secretarul.
(9)ConsiliuldeObservatoridesfoaractivitatefrremuneraie,cuexcepiasecretarului,care
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731

28/34

03.06.2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731

esteangajatcuzideplindemunciremuneratdecompanie.Mrimearemuneraieisecretarului
este stabilit de consiliu. Celorlali membri ai Consiliului de Observatori compania le acord,
pentru participare la fiecare edin, remuneraie n proporie de 20% din salariul lunar al
preedinteluisu.RemuneraiamembruluiConsiliuluideObservatoripltitpeparcursula30de
zilenupoatedepi50%dinsalariulpreedinteluicompaniei.
Articolul57.Exigeneiincompatibiliti
(1)EstendreptscandidezelafunciademembrualConsiliuluideObservatoripersoanacare:
a)esteceteanalRepubliciiMoldova
b)arestudiisuperioarenunuldindomeniileenumeratelaart.56alin.(1)
c)cunoatelimbadestataRepubliciiMoldova
d)nuareantecedentepenale.
(2)FunciademembrualConsiliuluideObservatoriesteincompatibilcu:
a)statutuldeparlamentar,demembrualGuvernului,demembrualConsiliuluiCoordonatoral
Audiovizualului
b) calitatea de deintor, direct sau indirect, de aciuni sau pri ale fondului statutar al
societilorcomercialecuactivitindomeniincaresaraflanconflictdeinteresecucalitatea
demembrualConsiliuluideObservatori
c)statutuldesalariatalcompaniei
d)calitateademembrudepartid.
Articolul58.AtribuiileConsiliuluideObservatori
ConsiliuldeObservatoriareurmtoareleatribuii:
a)aprobstatutulcompanieiimodificrilelael
b) aprob Caietul de sarcini al companiei, care include planul financiar i declaraia politicii
editorialeacompaniei
c)evalueazperformanacompanieiiconduceriiei,publicndrapoarteanualeirecomandri
d)aprobinstituirea,reorganizareasauncetareaactivitilorsubdiviziunilorcompaniei,inclusiv
alebirouriloreiteritoriale
e) organizeaz ntlniri publice cu reprezentani ai diferitelor categorii ale auditoriului din
RepublicaMoldovapentruaefectuastudiideaudien
f)confirmnfuncie,nbazdeconcurs,preedintelecompaniei,directorulradiodifuziuniii
directorulteleviziunii
g)sesizeaz,dinoficiuilasolicitare,asupranclcriiprezentuluicodiaaltorleginvigoare,
comisedecompanie,naintndpreedinteluieidemersurideintrarenlegalitate.
Articolul59.VacanafuncieidemembrualConsiliului
deObservatori
VacanafuncieidemembrualConsiliuluideObservatoriintervinencazde:
a)demisie
b)expirareamandatului
c)condamnareprinhotrrejudectoreascdefinitiv
d)pierdereacetenieiRepubliciiMoldova
e)incapacitatementalsaufizic
f)absenconsecutivinejustificatdelaedineleConsiliuluideObservatori.
Articolul60.Preedintelecompaniei
(1) Preedintele companiei exercit conducerea ei general pe principii de independen
decizional,esteresponsabildeformareaserviciilordeprogramencorespunderecuprincipiilede
comunicare audiovizual prevzute n prezentul cod i n alte legi n vigoare, de gestionarea
eficientacompaniei,detoateactivitileeifinanciare.
(2) Preedintele reprezint compania n instan de judecat, n relaiile ei cu alte instituii i
organizaii din Republica Moldova i strintate, semnnd n numele companiei contracte i
acorduri.
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731

29/34

03.06.2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731

(3)Preedinteleareurmtoareleatribuii:
a) asigur, n limitele stabilite de prezentul cod i de Statutul companiei, administrarea ei
curent
b)asigurexecutareadeciziilorConsiliuluideObservatori,aprevederilorexpusenlicenade
emisie,aacordurilorncheiatedecompanie
c) aprob, la propunerea directorului radiodifuziunii i a directorului televiziunii, ordine cu
privire la buna funcionare a utilajului tehnic al companiei, efectuarea operaiunilor economice,
comercialeifinanciare,recrutarea,perfecionarea,angajareaiconcediereapersonaluluiei
d)decomunacordcudirectorulradiodifuziuniiidirectorulteleviziunii,cuefiidepartamentelor
companiei, elaboreaz i propune spre adoptare Consiliului de Observatori Statutul companiei,
Caietul de sarcini, aciunile de instituire, reorganizare a subvidiziunilor companiei i ncetare a
activitiloracestora
e)exercitalteatribuiiceirevinconformprezentuluicodiStatutuluicompaniei.
(4)Preedintelecompanieiestenumitnfunciepentruunmandatde5ani.
(5) Pentru suplinirea funciei de preedinte al companiei, Consiliul de Observatori anun
concursielaboreazadhocunregulamentdedesfurareaconcursului.
(6) Despre data desfurrii concursului i rigorile stabilite fa de candidai, Consiliul de
ObservatoripublicunanunnMonitorulOficialalRepubliciiMoldovaipepaginasaweb.
(7)Pentruaasiguratransparenaconcursului,Regulamentuldedesfurareaconcursului,care
vaincludeirigorilefadecandidai,numelecandidailor,CVurilelor,precumiproiectelelor
deintenieasuprastrategieidedezvoltareacompaniei,vafifcutpublic.
(8)ConsiliuldeObservatoriconfirmcandidatulnfunciadepreedintealcompanieicuvotul
majoritiimembrilorsi.
[Art.60al.(8)modificatprinLP42XVIIIdin20.10.09,MO157/22.10.09art.442]
(9) Salariul preedintelui de companie este stabilit de Consiliul de Observatori n mrime ce
variazntre3i5salariimediilunarealepersonaluluidecreaiealcompaniei,calculatnraport
cuultimele3lunideactivitateaacesteia.
(10) Preedintele companiei poate fi destituit de ctre Consiliul de Observatori cu votul
majoritiimembrilorConsiliuluideObservatori.
[Art.60al.(10)modificatprinLP42XVIIIdin20.10.09,MO157/22.10.09art.442]
(11)Preedintelecompanieitrebuiescorespundurmtoarelorexigene:
a)sfieprofesionistndomeniuldefuncionareaaudiovizualuluipublic,sposedecapaciti
manageriale
b)saibstudiisuperioare
c)sfieceteanalRepubliciiMoldova
d)scunoasclimbadestataRepubliciiMoldova.
(12)Funciadepreedintealcompanieiesteincompatibilcu:
a)calitateademembrualunuiorgandeconduceresaudeangajat,partener,acionar,proprietar
alunuiradiodifuzorprivat
b)calitateademembrudepartidsaudemembrualunoralteorganizaiipolitice
c)funciademembrualGuvernuluiRepubliciiMoldova,deputatnParlamentsaualtefuncii
remuneratenafaracompaniei
d)funciademembrualConsiliuluiCoordonatoralAudiovizualului.
(13)Funciadepreedintealcompanieiestecompatibilcuactivitateandomeniile:didactic,
tiinific,decreaiencadrulpublicaiilordespecialitatecucaracterliterar,artistic,tiinific,social
dacaceastanucontravineintereselorcompaniei.
(14)Preedintelecompanieiiexercitatribuiilepnlanumireasuccesoruluisu.
Articolul61.Directorulradiodifuziuniiidirectorul
televiziunii
(1)Directorulradiodifuziuniiidirectorulteleviziuniisntnumiinfunciepentruunmandat
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731

30/34

03.06.2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731

de5ani.
(2) Directorul radiodifuziunii i directorul televiziunii snt numii n funcie prin concurs, n
condiiileart.58.
(3)Decompetenadirectoruluiradiodifuziuniiineadministrareacurentaprocesuluidecreaie
lapostulderadioalcompaniei.
(4)Decompetenadirectoruluiteleviziuniiineadministrareacurentaprocesuluidecreaiela
postuldeteleviziunealcompaniei.
(5)Directorulradiodifuziuniiidirectorulteleviziuniiauurmtoareleatribuii:
a)nainteazpreedinteluicompaniei,ncondiiilelegii,propunerideangajareiconcedierea
personaluluiradiodifuziunii/televiziunii
b)aprobcompeteneleiatribuiileunitilordincomponenaradiodifuziunii/televiziunii
c)adoptdispoziiicuprivirelamoduldeorganizareifuncionareaorganelordeconducerela
niveldesubdiviziunialeradiodifuziunii/televiziunii
d)exercitalteatribuiicelerevinconformprevederilorprezentuluicod,Statutuluicompaniei
idirectivelorpreedinteluiei.
(6)Salariuldirectoruluideradiodifuziuneicelaldirectoruluideteleviziunesntstabilitede
ConsiliuldeObservatori,nmrimecevariazntre3i4salariimediilunarealepersonaluluide
creaiealcompaniei,calculatnraportcuultimele3lunideactivitateaacesteia.
(7) Directorul de radiodifuziune i directorul de televiziune pot fi destituii doar n condiiile
art.60alin.(10).
(8) Exigenele i incompatibilitile funciei de director al radiodifuziunii i de director al
televiziuniisntsimilarecelorexpusenart.60alin.(11)(13).
Articolul62.Caietuldesarcini
(1)Caietuldesarcinisecompunedindoupridistincte:planulfinanciarideclaraiapoliticii
deprograme(pentrucompaniei,separat,pentrufiecareserviciudeprograme)careservescdrept
temei pentru asigurarea transparenei i susinerii publice n activitile companiei, precum i
pentruaprobareabugetuluieianual.
(2)Caietuldesarciniesteelaboratdepreedintelecompaniei,dedirectorulradiodifuziunii,de
celalteleviziunii,deefiidepartamentelorcompanieiiesteaprobatdeConsiliuldeObservatori.
(3)Planulfinanciarinclude:
a)proiectuldebuget,elaboratncondiiileart.64
b)listaemitoarelor(propriiinchiriate)utilizatedecompanie
c)proiectedecreareidezvoltareasubdiviziunilorteritorialeiareelelordereportericonform
prezentuluicoditratatelorinternaionalelacareRepublicaMoldovaesteparte
d)principiileinecesitileremunerriiangajailorcompaniei
e)proiectedeconstruciicapitale,dereconstrucii,echipamentetehniceidereutilare
f)altedate.
(4) Declaraia politicii de programe (pentru companie i, separat, pentru fiecare serviciu n
parte)include:
a)listacanalelorderadio/televiziune,volumulemisiilortotale/zilnice
b)volumuldeemisierezervatprogramelornlimbadestatilimbileminoritilornaionale
c)volumuldeemisiedestinattirilor
d) volumul de emisie rezervat filmelor artistice i documentare, spectacolelor, produse i
achiziionatedecompanie
e)volumuldeemisieanualafectatproducieiproprii
f)proiectedeschimbdeprogramecuristrine
g)volumuldeemisiealprogramelordestinaterilorstrine
h)altedate.
Articolul63.Proprietateacompaniei
(1) Compania posed, utilizeaz i dispune de proprietatea sa n conformitate cu legislaia n
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731

31/34

03.06.2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731

vigoare,aredreptulsposedenumaibunurilenecesareexercitriifunciilorspecificatenstatut.
(2)Companianuaredreptul:
a) s asigure realizarea obligaiilor unor alte persoane prin proprietatea sa ori s acioneze ca
parteneraluneicompaniigeneralesaucapartenergeneralalunuiparteneriatlimitat
b)sasigurerealizareaobligaiilorcuntreagasaproprietatemobilsauimobiloricuoparte
dineacaredepete50%dinvaloareadebilanantregiiproprietimobilesauimobile
c) s transmit proprietatea sa n mod gratuit sau pentru o plat mai mic dect valoarea
obinuitaacesteiaorisacordesponsorizrisaualtedonaiifinanciare
d)sacordemprumuturi(credite)orisarendezenmodcomercialbunuricuobligaiadeale
achiziiona(leasingfinanciar)
e)smprumute(sprimeasccredite)orisiabunurinbazdeacordcomercialdearendcu
obligaia de a le achiziiona (leasing financiar) dac, n urma unei astfel de tranzacii, mrimea
totalaplilorceindecreditideleasingulfinanciardepete,noricean,10%dinveniturile
bugetuluidinanulncheieriitranzaciei.
3) mprumuturile pentru care Guvernul a oferit garanie de stat nu se includ n categoria
mprumuturilor specificate la alin.(2) lit.e). Consiliul de Observatori prezint Guvernului
solicitarea de acordare a garaniei de stat pentru mprumuturi, iar acesta decide asupra iniiativei
legislativecorespunztoare.
(4)CuacordulprealabilalConsiliuluideObservatori,companiapoatesefectuezetranzacii
careimplic:
a)achiziiasauncetareaunuipachetdeaciunintrocompanie
b)achiziia,transmitereasauncetareaactivitiloruneintreprinderi
c)ipotecareasautransmitereabunurilorimobilesaumobilenregistrate
d)mprumutul.
(5)Emisiunileconceputeirealizatedecompanieiaparincutitludeproprietate.Condiiilede
pstrare i arhivare a nregistrrilor audiovizuale i a documentelor se stabilesc n Statutul
companiei.
Articolul64.Bugetulcompaniei
(1)Parlamentulgaranteazfinanareasiguricorespunztoareanecesitilordeactivitateale
companiei.
(2)Companiaestefinanatdin:
a)subveniidelabugetuldestat,potrivitCaietuluidesarcini
b)donaiiisponsorizripentruproiectespeciale
c) sume obinute prin acordarea dreptului la utilizare i transmitere a proprietii, inclusiv a
emisiunii
d) profitul obinut din organizarea evenimentelor publice n conformitate cu obiectul de
activitatealcompaniei
e)venituriobinutedinpublicitate
f)altesursefinanciareacrorlegitimitatenuvinencontradiciecuprevederileactualuluicodi
alealtorleginvigoare.
(3)ConsiliuldeObservatorielaboreazproiectulbugetuluicompaniei.
(4)Bugetulaprobatirapoarteleprivindimplementarealuisefacpublice.
(5) Darea de seam privind executarea bugetului se prezint Parlamentului odat cu raportul
anualivafidatpublicitii.
(6) Activitatea financiar a companiei este verificat periodic de ctre un serviciu de audit
extern.
Articolul65.Radiodifuzoriipubliciregionali
(1)nU.T.A.Gguziafuncioneaz,nconformitatecuprezentulcod,ladeciziaAdunriisale
Populare,radiodifuzorulpublicregionalCompania"TeleradioGguzia".
(2) n raioanele de pe malul stng al Nistrului, dup soluionarea problemei transnistrene, la
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731

32/34

03.06.2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731

deciziaautoritilorpubliceregionale,vafuncionaradiodifuzorulpublicregional.
CapitolulVIII
RADIODIFUZORIIPRIVAI
Articolul66.Creareaifuncionarearadiodifuzorilor
privai
(1)Radiodifuzoriiprivaisepotconstituidectrepersoanefiziceipersoanejuridice.
(2)ncalitatedefondatoriairadiodifuzorilorprivainupotfiautoritilepublicedeoricenivel,
instituiile de drept public finanate de la bugetul de stat, partidele i formaiunile politice,
ntreprinderileiinstituiilespecializatendomeniultelecomunicaiilor.
(2) n calitate de proprietaribeneficiari ai radiodifuzorilor privai nu pot fi autoritile
publicedeoricenivel,instituiilededreptpublicfinanatedelabugetuldestat,partidelei
formaiunilepolitice,ntreprinderileiinstituiilespecializatendomeniultelecomunicaiilor.
[Art.66 al.(2) modificat prin LP28 din 05.03.15, MO105109/01.05.15 art.179 n vigoare
01.11.15]
(3)Opersoanfizicsaujuridicpoatedeinecelmultcincilicenedeemisienaceeaiunitate
administrativteritorialsauzon,frposibilitateadeadeineexclusivitatea.
[Art.66al.(3)modificatprinLP164din09.07.10,MO191193/01.10.10art.632]
(4) O persoan fizic sau juridic, din ar sau strintate, poate fi investitor sau acionar
majoritar,directsauindirect,lacelmult2radiodifuzoridediferitetipuri.
(5)Radiodifuzoriiprivaiseautofinaneazdinveniturileobinutedinactiviticomerciale,din
sponsorizriiprestrideservicii.
(6) Radiodifuzorii privai snt obligai s informeze publicul privitor la denumirea i sediul
administraiei, la numele realizatorului de programe sau de emisiuni, la semnalele postului de
radio,lasimbolulpostuluideteleviziune.
(6)Radiodifuzoriiprivaisntobligaisfacpubliceurmtoareleinformaii:denumirea,
adresa i datele de contact ale administraiei, lista cu numele proprietarului
beneficiar/proprietarilor beneficiari i datele privind cota lor de participare la capitalul
social, lista membrilor consiliului i/sau numele administratorului, numele
realizatorilor/productorilor de programe sau de emisiuni, semnalele postului de radio,
simbolulpostuluideteleviziune.
[Art.66al.(6)nredaciaLP28din05.03.15,MO105109/01.05.15art.179nvigoare01.11.15]
(61)Oricemodificareintervenitninformaiileprevzutelaalin.(6)sepublicpepagina
web a serviciului de programe, pentru care radiodifuzorii au obinut licen de emisie, n
termen de 2 zile de la efectuarea modificrii, n cazul n care aceasta nu este supus
nregistrrii,saudelanregistrareamodificriiisecomunicntermende3zileConsiliului
CoordonatoralAudiovizualului,carevaactualizadendatinformaiapepaginasaweb.
[Art.66 al.(61) introdus prin LP28 din 05.03.15, MO105109/01.05.15 art.179 n vigoare
01.11.15]
(7)RadiodifuzoriiprivaititularidelicendeemisieprezintanualConsiliuluiCoordonatoral
Audiovizualului raport privind realizarea concepiei serviciului de programe n anul de activitate
precedent.
(7)RadiodifuzoriiprivaisntobligaispubliceisprezinteConsiliuluiCoordonatoral
Audiovizualului,anual,pnla1mai,unraportdeactivitateconformmodeluluiaprobatde
ConsiliulCoordonatoralAudiovizualului,carevacuprindeurmtoarele:numele,cetenia
proprietarului beneficiar/proprietarilor beneficiari, descrierea structurii proprietii,
organigramaicapitalulradiodifuzorului,surseledefinanareaserviciuluideprogramei
informaii privind realizarea concepiei serviciului de programe pentru anul de activitate
precedent.
[Art.66al.(7)nredaciaLP28din05.03.15,MO105109/01.05.15art.179nvigoare01.11.15]
(8) Radiodifuzorii privai desfoar activitate n conformitate cu concepia general a
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731

33/34

03.06.2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731

serviciului de programe, n al crui temei Consiliul Coordonator al Audiovizualului a eliberat


licenadeemisiei/sauautorizaiaderetransmisie.
CapitolulIX
DISPOZIIIFINALEITRANZITORII
Articolul67
Laintrareanvigoareaprezentuluicod,seabrog:
a)Legeaaudiovizualuluinr.603XIIIdin3octombrie1995
b) Legea nr.1320XIV din 26 iulie 2002 cu privire la instituia public naional a
audiovizualuluiCompania"TeleradioMoldova".
Articolul68
(1) Parlamentul Republicii Moldova, n termen de 2 luni de la data intrrii n vigoare a
prezentuluicod,vaconstituiivaaprobacomponenaConsiliuluiCoordonatoralAudiovizualului.
(2)ConsiliulCoordonatoralAudiovizualuluivaelaboraivaprezentaParlamentului,ntermen
de 2 luni de la constituire, spre adoptare statutul propriu, structura, devizul de cheltuieli i
cuantumul salariului funciei membrilor i colaboratorilor Consiliului Coordonator al
Audiovizualului.
(3)ConsiliulCoordonatoralAudiovizualuluivapublica,ndecursula2lunidelaconstituire,n
MonitorulOficialalRepubliciiMoldovaipepaginawebavizuldesfurriiconcursuluipentru
suplinirea funciilor de membru al Consiliului de Observatori al instituiei publice naionale a
audiovizualuluiCompania"TeleradioMoldova".
(4)ConsiliuldeObservatorivaanuna,ntermende2lunideladataconstituiriisale,concursul
pentru suplinirea funciilor de preedinte, director de televiziune i director de radiodifuziune al
instituieipublicenaionaleaaudiovizualuluiCompania"TeleradioMoldova".
(5) Consiliul Coordonator al Audiovizualului va iniia, n termen de 2 luni de la constituire,
controlulserviciilordeprogrameexistenteiallegalitiieliberriilicenelorctretitulari,inclusiv
radiodifuzorilor fondai i finanai de autoritile administraiei publice locale, va elabora
recomandri privind mecanismele de intrare n legalitate a acestora, astfel nct s nu se admit
lichidarea lor, ci s se asigure crearea unui mediu pluralist de dezvoltare a domeniului
audiovizualului.
(6) Autoritile administraiei publice locale fondatoare de instituii ale audiovizualului vor
emite,ntermende3luni,deciziidereorganizareaacestorinstituiinconformitatecuprezentul
cod.
(7)ConsiliulCoordonatoralAudiovizualuluivaconsultaradiodifuzoriiialtepriinteresatei
vaelabora,ntermenerezonabile,uncoddeconduitcarevaconinereglementriexhaustivei
detaliate privind crearea unor servicii de programe pe principiile de comunicare audiovizual
expusenprezentulcodinconformitatecustandardeleeuropene.
(8)Liceneledeemisieeliberateradiodifuzorilornaintedeintrareanvigoareaprezentuluicod
rmnnvigoarepnlaexpirareatermenelorpentrucareaufostacordate.
PREEDINTELE
PARLAMENTULUIMarianLUPU
Chiinu,27iulie2006.
Nr.260XVI.

http://lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731

34/34