Sunteți pe pagina 1din 2

Act

de predare primire a activitii economico-financiare


din 04 mai 2015
Noi subsemnatii: Guriev Artiom pe de o parte si noul Administrator S.R.L.
Terracleaning Nord Barcov Alexandr, IDNP 2014005002437 pe de o alt parte, au semnat
prezentul act de predare-primire privind urmtoarele:
Terracleaning Nord transmite Activele si Pasivele intreprinderi la data de 04 mai 2015 in
baza Contractului de vinzare cumparare nr.1788 din 04 mai 2015 autentificat de notarul
Volimbovscaia Zinaida incheiat intre SRL PRIMTERA BUSINES SRL in calitate de Asociat al
SRL Terracleaning Nord si persoana fizica Barcov Alexandr dupa cum urmeaza:
BILANUL CONTABIL
la __04 mai_2015
Nr.
d/o

Indicatori

Cod
rd.

La finele
perioadei de
gestiune

1
1.
1.1
1.2
1.3

2
Active pe termen lung
Active nemateriale (111, 112)
Amortizarea activelor nemateriale (113)
Active materiale pe termen lung (121,122,123, 125)

10
11
20

0
( )
4 959 058

1.4

Uzura i epuizarea activelor materiale pe termen lung (124,126)

21

(851012 )

1.5

Active financiare pe termen lung (131,132133,134,135,136,141,142)


Total capitolul 1 (rd. 010 - rd. 011 + rd. 020 rd.021+rd.030)

30
40

4108046

2
2.1
2.2
2.3

Active curente
Stocuri de mrfuri i materiale (211, 212, 213-214,215, 216, 217)
Creane pe termen scurt (221-222, 223, 224)
Creane pe termen scurt privind decontrile cu bugetul (225,226)

50
60
70

2.4
2.5
2.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

Investiii pe termen scurt (231,232-233)


Mijloace bneti (241, 242,243,244,245,246)
Alte active pe termen scurt (227,228, 229, 251,252)
Total capitolul 2 (rd. 050 + rd. 060 + rd. 070 + rd. 080 + rd. 090 +rd.100)
TOTAL GENERAL-ACTIV (rd. 040 + rd.110)
Capital propriu
Capital statutar (311), informativ
__________
Capital nevrsat (313)
Capital retras (314)
Rezerve (321,322,323)
Corecii ale rezultatelor perioadelor precedente (331)
Profitul nerepartizat (pierderea neacoperit) a anilor precedeni (332)
Profitul net (pierderea) al anului de gestiune (333)
Profit utilizat al anului de gestiune (334)
Capital suplimentar (312)
Capital secundar (341, 342)

Total cap.3 (rd.130rd.140rd.150+rd.160rd.170rd.180rd.190


rd.200rd.210rd.220)
Datorii pe termen lung

4.1
4.2
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Datorii financiare pe termen lung (411,412,413,414)


Datorii pe termen lung calculate (421,422, 423,424, 425,426)
Total capitolul 4 (rd.240 + rd.250)
Datorii pe termen scurt
Datorii financiare (511, 512, 513, 514, 515, 516)
Datorii comerciale (521, 522, 523)
Datorii privind retribuirea muncii (531)
Datorii privind asigurrile (533)
Datorii privind decontrile cu bugetul (534)

80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230

240
250
260
270
280
290
300
310

1 908 254
223 189
128 000
666
11 658 758
13918867
18026913
5400
(
(

)
)
31885

(171 577)
(593989)
(
)

(728281)

2 294 207
2294207
12 000
7 701767
44990
984200

2
5.6
Alte datorii calculate (532, 535, 536, 537, 538, 539)
Total capitolul 5 (rd.270 + rd.280 + rd.290+rd.300+rd.310+rd.320)
TOTAL GENERAL-PASIV (rd.230 + rd.260 + rd.330)

320

7 718030

330
340

16460987
18026913