Sunteți pe pagina 1din 10

Anexa nr.

3
la Reglementarea tehnic
Uleiuri vegetale comestibile

Caracteristicile fizico-chimice ale uleiurilor dintr-un singur tip de materie prim


I.
Ulei de floarea-soarelui
Nr
d/o

Denumirea caracteristicii

1
1.
2.

2
Culoarea de iod, mg I2, maximum
Indicele de aciditate, mg /g,
maximum
Indicele de peroxid, mmol oxigen
activ/kg, maximum
Fracia masic a impuritilor
neprovenite din grsimi (sediment
raportat la mas), %, maximum
Fracia masic de substane cu
coninut de fosfor, %, maximum:
- recalculate la stearooleolecitin
- recalculate la 25
Fracia masic de ap i substane
volatile, %, maximum
Spun, %, maximum

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

1
12.

Indicele de iod, g I2/100 g *


Fracia masic a substanelor
nesaponificabile, %, maximum *
Temperatura de inflamare a
uleiului extractiv, , minimum
Densitatea relativ (xC/ ap la
20C) *
2
Indicele de refracie (ND 40C) *

Norma pentru uleiul:


rafinat
hidratat
nerafinat
deodorizat nedeodorizat de calitate
de calitatea de calitate
de calitatea
superioar
nti
superioar
nti
3
4
5
6
7
8
10
12
15
20
15
25
0,6
4,0

cu coninut
sporit de
acid oleic
9
0,6 rafinat;

cu coninut
mediu de
acid oleic
10
4,0nerafinat

10,0
lips

lips

lips
lips

0,05

0,10

0,05

0,05

0,10
0,009

0,20
0,018

0,40
0,035

0,60
0,053

0,10
lips
(prob de identificare)
125-145
125-145

0,10

0,15

0,20

0,20

0,20

0,20

0,005
78-90

0,005
94-122

1,0

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,5

1,5

234

225

225

225

225

225

0,909-0,915
x =25C

0,914-0,916
x =20C

9
1,467-1,471

10
1,461-1,471

0,10

125-145

nu se determin (prob de identificare)


125-145
125-145
125-145

0,918-0,923
x =20C
3

6
1,461-1,468

t=25C
Indicele de saponificare,
mg KOH/g ulei *
188-194
182-194
* Caracteristicile indicele de iod, fracia masic a substanilor nesaponificabile, densitatea relativ, indicele de refracie, indicele de
saponificare se determin la cererea beneficiarului sau n caz de litigiu.

t=25C

13.

II.
Nr
d/o

Denumirea caracteristicii

1
1.
2.
3.

2
Culoarea de iod, mg I2, maximum
Indicele de aciditate, mg /g, maximum
Indicele de peroxid, mmol oxigen activ/kg, maximum

4.

Fracia masic de ap i substane volatile, %, maximum

5.

7.
8.
9.

Fracia masic a impuritilor neprovenite din grsimi


(sediment raportat la mas)
Fracia masic de substane cu coninut de fosfor, %,
maximum:
- recalculate la stearooleolecitin
- recalculate la 25
Spun (prob de identificare)
Indicele de iod, g I2/100 g *
Fracia masic a substanelor nesaponificabile, %, maximum*

10.

Temperatura de inflamare a uleiului extractiv, , minimum

6.

Ulei de soia
rafinat
deodorizat nenlbit
3
4
12
45
0,6

Norma pentru uleiul:


hidratat
5
50
4,0
10,0

0,10

0,15

0,15
lips

0,05
0,004

0,05
0,004

0,20
0,018
nu se determin

lips
120-140
0,8

1,0

225
11. Densitatea relativ (xC/ ap la 20C)*
0,919-0,925
x =20C
12. Indicele de refracie (ND 40C)*
1,466-1,470
13. Indicele de saponificare, mg KOH/g ulei*
189-195
*Caracteristicile indicele de iod, fracia masic a substanilor nesaponificabile, densitatea relativ, indicele de refracie, indicele de
saponificare se determin la cererea beneficiarului sau n caz de litigiu.

III.
Nr.

Denumirea caracteristicii

240

Ulei de porumb
Norma pentru uleiul rafinat deodorizat

190-191

d/o
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Culoarea de iod, mg I2, maximum


Indicele de aciditate, mg /g, maximum
Indicele de peroxid, mmol oxigen activ/kg, maximum
Fracia masic de substane cu coninut de fosfor, %, maximum
- recalculate la stearooleolecitin
- recalculate la 25
Fracia masic de ap i substane volatile, %, maximum
Fracia masic a impuritilor neprovenite din grsimi (sediment raportat la
mas)
Spun (prob de identificare)
Temperatura de inflamare a uleiului extractiv, , minimum
Fracia masic a substanelor nesaponificabile, %, maximum*
Densitatea relativ (xC/ ap la 20C)*

20
0,6
10,0
0,05
0,005
0,10

lips
7.
lips
8.
234
9.
1,0
10.
0,917-0,925
x =20C
11. Indicele de refracie (ND 40C)*
1,465-1,468
12. Indicele de saponificare, mg KOH/g ulei*
187-195
13. Indicele de iod, g I2/100 g*
111-133
*Caracteristicile indicele de iod, fracia masic a substanilor nesaponificabile, densitatea relativ, indicele de refracie, indicele de
saponificare se determin la cererea beneficiarului sau n caz de litigiu.

IV.
Nr. Denumirea caracteristicii
d/o

1
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

2
Indicele de aciditate, mg /g,
maximum
Indicele de peroxid, mmol oxigen
activ/kg, maximum
Fracia masic de ap i substane
volatile, %, maximum
Fracia masic de acid erucic,
raportat la suma acizilor grai,
% maximum
Spun %, maximum
Temperatura de inflamare a uleiului
extractiv, , minimum
Fracia masic a substanelor
nesaponificabile, %
Indicele de iod, g I2/100 g*
Fracia masic a impuritilor
neprovenite din grsimi (sediment
raportat la mas) %, maximum *
Indicele de saponificare, mg KOH/g
ulei*
Fracia masic de substane cu
coninut de fosfor, %, maximum:
recalculate la stearooleolecitin*
Densitatea relativ (xC/ ap la
20C)*
Indicele de refracie (ND 40C)*
Culoarea de iod, mg I2, maximum

Ulei de rapi i de mutar


Norma pentru uleiul
de rapi
de mutar
cu un coninut de acid erucic pn la:
2%
5%
5%
3
4
5
0,6 rafinat;
0,6
0,6
4,0 nerafinat
10,0

10,0

0,2

0,15

0,005

lips (prob de
identificare)

10,0
0,10
rafinat nedeodorizat,
hidratat i nerafinat
de calitatea nti-0,15

maximum
2,0
105-126

0,7-1,2
112-118

5
rafinat- lips
(prob de
identificare)
rafinat-230
nerafinat-215
maximum
1,5
92-125

0,05

lipsa

rafinat-lips
nerafinat-0,05

182-193

180-200

240

0,05
0,914-0,920
x =20C
1,465-1,467

0,910-0,920
x =20C
1,465-1,469

168-184
rafinat de calitatea
superioar-0,15
hidratat de calitatea
nti-0,20
0,910-0,921
x =20C
1,461-1,469
-nerafinat calitatea
superioar 90
-nerafinat calitatea
nti - 100

* Caracteristicile indicele de iod, fracia masic a impuritilor neprovenite din grsimi, indicele de
saponificare, fracia masic de substane cu coninut de fosfor, densitatea relativ, indicele de refracie
se determin la cererea beneficiarului sau n caz de litigiu.

V.
Nr
d/o
1.
2.
3.

Denumirea caracteristicii

Ulei de migdale i din smburi de fructe


Norma

Indicele de aciditate, mg /g, maximum


0,6
Indicele de peroxid, mmol oxigen activ/kg, maximum
10,0
Fracia masic a impuritilor neprovenite din grsimi
(sediment raportat la mas) %, maximum
lips
4. Fracia masic de ap i substane volatile, %, maximum
0,10
5. Fracia masic de substane cu coninut de fosfor *:
- recalculate la stearooleolecitin
lips
- recalculate la 25
lips
6. Spun (prob de identificare)
lips
7. Acid cianhidric (prob de identificare)
lips
8. Temperatura de inflamare a uleiului extractiv, ,
minimum
210
9. Indicele de iod, g I2/100 g ulei *:
- de caise i de piersici
90-112
- de migdale i de prune
91-105
- de viine
90-127
10. Fracia masic a substanelor nesaponificabile, %,
maximum *
1,0
*Caracteristicile indicele de iod, fracia masic de substane cu coninut de fosfor, fracia masic a
substanilor nesaponificabile se determin la cererea beneficiarului sau n caz de litigiu.

VI. Ulei de bumbac, de semine de struguri, de susan, de miez de nuc, de arahide i de tomate
Nr
d/o

Denumirea caracteristicii

1
1.

2
Indicele de aciditate, mg
/g, maximum
Indicele de peroxid, mmol
oxigen activ/kg, maximum
Fracia masic a impuritilor
neprovenite din grsimi
(sediment raportat la mas) %,
maximum
Fracia masic de ap i
substane volatile, %,
maximum

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Norma pentru uleiul de:


bumbac

Spun (prob de identificare)


Temperatura de inflamare a
uleiului extractiv, ,
minimum
Indicele de iod, g I2/100 g *
Fracia masic a substanelor
nesaponificabile, %,
maximum*
Densitatea relativ (xC/ ap la
20C) *
Indicele de refracie (ND
40C) *
Indicele de saponificare, mg
KOH/g ulei *
2

semine de struguri

susan
5

4
rafinat-0,6
nerafinat-4,0

0,6

miez de
nuc
6
4,0

arahide

tomate

7
0,6

8
0,6

10,0
rafinat-lips
lips
nerafinat-0,2
ulei nedeodorizat rafinat 0,1;
de calitatea nti- narafinat 0,15
0,2
lips

lips

rafinat-lips
nerafinat-0,1
0,2
rafinat - 0,10
nerafinat de calitatea nti0,15
nerafinat de calitatea a doua
-0,2
0,2
rafinat-lips
-

232
deodorizat
de calitatea
superioar 234
101-116
128-150

103-117

1,0

2,0

1,3

0,918-0,926
x =20C

0,920-0,926
x =20C

1,458-1,466
189-198
3

0,1
nu se admite
-

140-165

86-107

109-126

1,0

3,0

0,915-0,924
x =20C

1,0
0,9190,928
x =20C

0,912-0,920
x =20C

1,467-1,477

1,465-1,469

1,460-1,465

0,920-0,930
x =15C
1,470-1,479
t=20C

188-194

186-195

187-198

187-196

189-199

234

lipsa

12.

Culoarea de iod

n uniti de
rou, maximum,
35 galbene
pentru calitatea
maximum
superioar 7,
mg I2, maximum - 15
30 mgI2/
pentru calitatea
pentru uleiul nerafinat de 10 cm3
nti -10
calitatea a doua 25
* Caracteristicile indicele de iod, fracia masic a substanelor nesaponificabile, indicele de saponificare, densitatea relativ, indicele de
refracie se determin la cererea beneficiarului sau n caz de litigiu.

VII. Ulei de babassu, orez, de saflor, de palmier, de smburi de palmier, de cacao i de cocos
Nr Denumirea caracteristicii
d/o
1
1.

babassu

orez

saflor

2
Indicele de aciditate, mg
/g, maximum
4,0

2.
3.

4.

1
5.

Indicele de peroxid, mmol


oxigen activ/kg, maximum
Fracia masic a impuritilor
neprovenite din grsimi
(sediment raportat la mas) %,
maximum
Fracia masic de ap i
substane volatile, %,
maximum

2
Spun (prob de identificare)

4,0

4,0

Norma pentru uleiul de:


saflor cu
palmier
coninut sporit
de acid oleic
6
7

4,0

rafinat-0,6
nerafinat-10,0

smburi de
palmier

cacao

cocos

10

0,6

0,6
recalculat la
acid oleic1,75%

10,0
0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,15

3
-

4
-

5
-

6
-

7
-

8
-

0,2

9
lips

10
-

6.
7.
8.
9.

Temperatura de inflamare a
uleiului extractiv, , minimum Indicele de iod, g I2/100 g*
10-18
Fracia masic a substanelor
1,2
nesaponificabile, %, maximum *

90-115
6,5

215

136-148
1,5

80-100
1,0

50-55
1,2

14,1-21,0
1,0

6,3-10,6

32-38
0,5

1,5

Densitatea relativ (xC/ ap la


20C) *
0,914-0,917 0,910-0,929 0,922-0,927 0,913-0,919;
x=25C
x =20C
x=20C
0,910-0,916
x=25C

0,891-0,899
x =50C

0,899-0,914
x=40C

1,454-1,456
t=50C

1,448-1,452

0,908-0,921
x =40C

10. Indicele de refracie (ND 40C)*


1,448-1,451 1,460-1,473 1,467-1,470 1,460-1,464
t=40 C;
1,466-1,470
t=25 C

1,448-1,450

1,451-1,458

11. Indicele de saponificare, mg


245-256
180-199
186-198
186-194
190-209
230-254
248-265
KOH/g ulei *
* Caracteristicile indicele de iod, fracia masic a substanelor nesaponificabile, indicele de saponificare, densitatea relativ, indicele de
refracie se determin la cererea beneficiarului sau n caz de litigiu.

VIII. Ulei de msline


Nr.
d/o

Denumirea caracteristicii

1
1.

2
Indicele de refracie (ND 20C)
Aciditatea recalculat la acid oleic,
%, maximum
Fracia masic de ap i substane
volatile, %, maximum
Fracia masic a impuritilor
neprovenite din grsimi (sediment
raportat la mas) %, maximum
Indicele de saponificare,
mg KOH/g ulei
Indicele de iod, g I2/100 g
Fracia masic a substanilor
nesaponificabile, %, maximum
Densitatea relativ
(20C/ ap la 20C)
Indicele de peroxid, mmol oxigen
activ/kg, maximum
Fracia masic de solveni
halogenizai, mg/kg, maximum:
- utilizai separat
- utilizai n comun

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Norma pentru uleiul:

de msline
extra
virgin

de msline
virgin

de msline
rafinat

5
1,4677 1,4705

de msline compus din


ulei de msline rafinat
i uleiuri de msline
virgine
6

rafinat
din turte de
din turte
msline
de msline
7
8
1,4680 1,4707

0,8

2,0

0,3

1,0

0,3

1,0

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

184-196
75-94

182-193
75-92

1,5

30
0,910-0,916

20

20

15

5
0,1
0,2

15

IX.
Nr.
d/o

1.

Denumirea caracteristicii

Uleiuri n amestec

Norma pentru uleiul:


de floarea-soarelui i
de floarea
soia rafinat deodorizat
soarelui i soia

de ctina alb
cupajat

Indicele de saponificare, mg KOH/g


ulei *
187 - 198
2.
Fracia masic a substanelor
maximum
nesaponificabile, % *
0,8
0,7-1,2
0,3-1,0
3.
Fracia masic de caroten, mg %,
minimum
40
4.
Indicele de iod, g I2/100 g *
120-140
112-118
120-165
5.
Culoarea de iod, mg I2, maximum
12
15
6.
Fracia masic de ap i substane
volatile, %, maximum
0,10
0,20
0,1
7.
Fracia masic a impuritilor
neprovenite din grsimi (sediment
raportat la mas) %, maximum
lips
0,1
nu se admite
8.
Spun (prob de identificare)
lips
lips
lips
9.
Temperatura de inflamare a uleiului
extractiv, , minimum
240
240
234
10. Indicele de peroxid, mmol oxigen
activ/kg, maximum
10,0
11. Indicele de aciditate, mg /g,
maximum
0,6
2,3
4,0
*Caracteristicile indicele de iod, fracia masic a substanelor nesaponificabile, indicele de saponificare sedetermin la cererea beneficiarului sau n caz de
litigiu.