Sunteți pe pagina 1din 3

ANEXA B - BUGETUL PROIECTULUI I SURSELE DE FINANARE

1. Bugetul va fi alctuit n conformitate cu liniile si subliniile de buget specifice. Bugetul proiectului va fi ntocmit n Euro, preferabil n
format Excell. Cursul de schimb de utilizat n pregtirea bugetului va fi 1 Euro = 3,67 RON.

LINII DE BUGET
(includei categoriile bugetare dup
cum este necesar)

Unitatea
de msur

Numr
de
uniti

Costul
unitar
(Euro)

Costuri
totale ale
proiectui
(Euro)

4 (2 x 3)

Din care:
Costuri aferente
Costuri aferente
componentei de
proiectului
dezvoltare
propriu-zis
organizaional
(Euro)*
5

6 (4 - 5)

I. Personal
II. Costuri de deplasare / transport
III. Echipamente i bunuri
IV. Costuri de sediu
V. Alte costuri si servicii specifice
implementarii proiectului
VI. Costuri de extindere, renovare i
modernizare de imobile
(Maxim 50% din IX. total costuri eligibile)

VII. Total costuri directe eligibile


aferente proiectului
VIII. Costuri administrative
(Maxim 7% din VII. total costuri directe eligibile
aferente proiectului)

IX. TOTAL COSTURI ELIGIBILE


* Costurile totale aferente componentei de dezvoltare organizaional nu pot depi 30% din IX. TOTAL COSTURI ELIGIBILE. In cazul in care,
proiectele conin o component de dezvoltare organizaional completarea acestei coloane este obligatorie.

Obligatoriu, bugetul proiectului va cuprinde i descrierea detaliat a fiecrei linii de buget. In acest scop, n buget vor fi inserate sublinii
de buget care vor purta denumirea costurilor exemplificate mai jos.

I. Personal:
Aceast categorie include costurile legate de munca persoanelor implicate in proiect.
Includei cte o sublinie de buget distinct pentru fiecare post, de exemplu: coordonator
proiect, asistent proiect, contabil etc.
Personalul implicat n proiect poate fi angajat pe baza unui contract de munc sau
contract de drepturi de autor / convenie de prestri servicii conform Codului Civil. n
anumite cazuri pentru ndeplinirea anumitor sarcini/servicii se poate apela la
firme/companii externe sau la persoane care exercit profesii liberale (avocai, medici,
etc., inclusiv persoane fizice autorizate).
Astfel, n cadrul acestei categorii se deconteaz costurile aferente remunerrii
personalului (cu toate elementele constitutive) respectiv salariile propriu zise plus taxele i
contribuiile la bugetul asigurrilor sociale si bugetul de stat, precum si onorariile fixate prin
contractele de prestari servicii incheiate cu persoanele care exercita profesii liberale sau
fimele respective.
II. Costuri de deplasare / transport:
Aceast categorie include urmatoarele costuri :
- Costurile de transport efectuate n cadrul localitii n care aplicantul/ partenerul i are
sediul;
- Costurile cltoriilor aferente personalului implicat n proiect (transport, cazare i mas,
cu respectarea legislaiei n vigoare) i
- Transportul i cazarea participantilor la evenimentele proiectului (persoanelor care nu
sunt angajai ai solicitantului sau ai partenerului) decontate n baza documentelor
prezentate de acestia (ex: facturi de cazare, precum si biletele de tren, autobuz sau
avion).
III. Echipamente i bunuri:
Aceast categorie include costurile echipamentelor si bunurilor achizitionate/inchiriate in
mod special pentru realizarea activitatilor proiectului, respectiv:
- Costul de cumprare / nchiriere de echipamente/ bunuri;
- Costul de achiziie a software-ului i a licenelor;
- Costul privind service-ul / intretinerea echipamentelor utilizate in mod special pentru
realizarea activitatilor proiectului;
IV. Costuri de birou / sediu:
Aceast categorie include printre altele:
- Costul de comunicaii i pota;
- Costul de achizitionare a consumabilelor de birou;
- Costul de inchiriere si utilitatile aferente incaperilor (cum ar fi chirie, utilitati apa,
nclzire, energie electric si/sau cheltuieli lunare catre asociatia de locatari/ proprietari)
- Costuri de copiere/ scanare a documentelor (fotocopii)
n cazul costurilor de inchiriere/ utilitatilor aferente spaiilor n care organizatia desfoar
si alte activiti sau proiecte, este posibila decontarea unei cote parti din aceste costuri in
cadrul proiectului. Determinarea costurilor decontate in cadrul proiectului se poate face
prin relaionarea costurilor cu numrul total al angajatilor din cadrul proiectului sau la
numarul de camere / spatii utilizate pentru desfasurarea proiectului.
V. Alte costuri si servicii specifice implementarii proiectului:
Aceast categorie include printre altele:
- Publicatii;
- Studii, cercetari, evaluri;
- Elaborarea de materiale de training, inclusiv costurile de printare i/sau copiere;
- Chirie sali training;
2

Servicii de cazare si catering (costuri subcontractate) ;


Traduceri, interpretare, etc
Servicii de audit (auditul este obligatoriu pentru proiectele mai mari de 15,000 EURO);
Comisioane bancare
Activitati de promovare / actiuni pentru asigurarea vizibilitatii proiectului (anunuri n ziare
/ TV / radio; conferinte; pagina web; banner-e, logo-uri; informaii i materiale de
promovare, de exemplu: pliante, brouri, afie; etc.)

VI. Costurile de extindere, renovare i modernizare de imobile: sunt eligibile pn la


maximum 50% din costurile totale eligibile ale proiectului.
VII. Total costuri directe eligibile aferente proiectului: Suma punctelor de la I la VI.
VIII. Costurile indirecte sub forma costurilor administrative ale proiectului (spaiu, materiale,
personal administrativ, ntreinere etc.): sunt eligibile pana la maximum 7% din totalul
costurilor directe eligibile.
IX. TOTAL COSTURI ELIGIBILE: Suma punctelor VII si VIII.

2. SURSE DE FINANTARE

Contributie

Suma
(Euro)

% din TOTAL

1. Fond ONG
2. Solicitant si parteneri, din care:
2.1 In numerar
2.2 In natura
TOTAL General