Sunteți pe pagina 1din 19

Adrenalina se obtine din pirocatehina la acilarea cu cloranhidrida acidului monocloracetic .

dupa care mecha


Anestezicul novocaina(esterul N,N-dietiletanolaminei cu acidul p-amino-benzoic) se utilizeaza in medicina i

Ca etalon pentru a clasa enantiomerii in seriile D- si L- serveste substanta: E. Aldehida Glicerica Care
dintre configuratiile de mai jos e cea mai stabila: C (ch3 sus si jos)
Care centru de bazicitate din molecula de novocainamida va interactiona cu acidul clorhidric?C.3 Care
conf. a acidului succinic e cea mai stabila: D (COOH sus si jos)
Care din sistemele prezentate e cea mai stabila termodinamic: E.
Care din substantele prezentate mai jos este cea mai activ n reacia de acilare: B. CH3CH2COCl Care din
substantele prezentate poseda cea mai mare bazicitate: D p-hidroxianilina

Care din substanele prezentatea mai jos dau reacia iodoformic pozitiv: CH3-CH2-OH.
Care dintre acizii prezentati poarta denumirea de acid valerianic: C. C4H9COOH
Care dintre acizii prezentati poarta denumirea triviala de acid malic: D. 2-hidroxibutandioc
Care dintre alcoolii prezentai se va dezhidrata mai uor: CH3-CH(OH)-CH3.
Care dintre aldehidele prezentate mai jos formeaz cel mai stabal hidrat n reacia cu apa: 3-cloracetaldehid
Care dintre aminele prezentate poseda bazicitatea cea mai mare: B dietilamina

Care dintre conf. electronice de mai jos reprezinta configuratia electronica a atomului de azot pirolic: B
Care dintre conformatiile de mai jos e cea mai stabile: D
Care dintre conformatiile etilenglicolului este cea mai stabila: C. (OH sus si jos)
Care dintre conformatiile prezentate ale 1,3-dibromciclohexanului este cea mai stabila: C
Care dintre conformatiile prezentate ale etilenclorhidrinei este cea mai stabile: C(sus e OH dar jos-Cl Care
dintre conformatiile prezentate reprezinta etantiolul: D. (SH in dreapta)
Care dintre derivatii functionali ai acizilor carboxilici este cel mai activ in reactiile de substitutie
nucleaofila: Care dintre formulele de mai jos reprezinta conformatia cea mai stabila a colaminei: D (Oh
sus Nh2 jos) Care dintre formulele de proiectie Fisher reprezinta acidul D(+)-tartric: D (h-oh si ho-h)
Care dintre formulele de structura de mai jos prezinta tiazolul: E. (N sus S jos) Care dintre formulele de
structura de mai jos reprezinta structura purinei: E.

Care dintre formulele de structura prezentate mai jos reprezinta structura pirolului:C (N-H jos) Care dintre
hidroxiacizii prezentati mai jos contine 2 centre chiralice: D. acidul tartric
Care dintre radicalii de mai jos e radicalul butilic secundar B.

Care dintre reactiile de mai jos reprezinta o reactie de aditie electrofila: D CH 2=CH-COOH+HCl Care
dintre sistemele conjugate cu catena deschisa e cea mai stabila: E. CH2=CH-CH=CH-CH=CH2 Care
dintre substantele de mai jos intra in componenta fosfolipidelor: D.1,2,3-propantriol
Care dintre substanele de mai jos poart denumirea sistematic de propanon: acetona.
Care dintre substantele de mai jos poseda cea mai mica aciditate: A 2-metlpropanol-1

Care dintre substantele enumerate mai jos are cea mai mare bazicitate? B N-metilanilina
Care dintre substantele prezentate are bazicitatea cea mai mica : B sulfura de dietil Care dintre substantele

prezentate are cea mai mica aciditate: D C2H5NH2

Care dintre substantele prezentate mai jos are aciditate mai pronuntata: D glicerina
Care dintre substantele prezentate mai jos are cea mai mica bazicitate: E p-nitroanilina

Care dintre substantele prezentate mai jos este cea mai activ in reacia cu alcoolul etilic: C.H-COH
Care dintre substantele prezentate mai jos este cea mai active in reactiile de aditie electrofila? C CH 2=CCH Care dintre substantele prezentate mai jos va fi mai active in reactia de subtitutie electrofila: D toluene
Care dintre substantele prezentate poarta denumirea triviala de valina: B. (CH3)2CH-CH(NH2)COOH
Care dintre substantele prezentate poseda aciditatea cea mai mare? B glicerina

Care dintre substantele prezentate poseda bazicitatea cea mai mare? B p-metilanilina Care dintre substantele
prezentate poseda bazicitatea cea mai mica: B C2H5SH

Care dintre substantele prezentate servesc ca agenti de acilare biologica: E. Anhidridele


Care dintre substituientii reprezentati manifesta effect mezomer pozitiv E. NH2
Care dintre substntele de mai jos are aciditatea cea mai pronuntata? D P-nitrofenol

Care dintre urmatoarele substante are caracter aromatic cel mai pronuntat: A. Benzenul
Care este denumirea corecta dupa nomenclatura sistematica a citralului: C. 3,7-dimetiloctadien
Care este denumirea dup nomenclatura sistematic a produsului de condensare aldolic a acetaldehidei: hid

Care este denumirea sistematica a xilitolului: E. pentanpentol-1,2,3,4,5


Care este mecanismul reaciei de hidroliz bazic a bromurii de alil (CH2=CH-CH2-Br): SN2.
Ce acid intra in componenta novocainei: D. p-aminobenzoic
Ce produs se obine la interaciunea acetaldehidei cu apa: un diol.
Ce se obine la condensarea de tip aldolic a 1-monofosfat de dihidroxiaceton i 3-monofosfatul de glicerald Ce
se obtine la interactiunea cloranhidridei a unui acid carboxilic cu o sare a aceluiai acid carboxilic: B. O

Ce substanta se obtine la incalzirea fara catalzator a acidului glutaric: C. O anhidrida


Ce substan se obine la interaciunea acetaldehidei cu un mol de alcool etilic: un semiacetal. Ce substan
se obine la interaciunea aldehidei propionice cu anilina: o imin.
Ce substan se obine la interaciunea metiletilcetonei cu LiAlH4: un alcool. Cea mai activ aldehid n reacia
de adiie nucleofil este: 3-cloracetaldehida.

Cea mai activ substan n reacia de substituie nucleofil cu mecanismul SN1 va fi: 2-brom-2metilpropan
Cea mai mare stabilitate termodinamica are substana:A. -caroten
Cea mai mica aciditate poseda substanta: C C2H5-OH Cea mai mica aciditate poseda substnta: C p-aminofenol
Cea mai mica bazicitate poseda substantele: B tiolii

Cea mai stabila conformatie a ciclohexanolului este: D


Cel mai activ nucleofil n reacia cu C2H5Br va fi: H2O.
Cite centre de aciditate are acidul p-aminosalicilic(4-amino-2-hidroxibenzoic): D.4 Cite centre de aciditate
sunt in molecula de N-acetiltirozina? E 5

Cite centre de bazicitate are novocainamida? E.5


Cite conformatii stabile formeaza acidul succinic: E. 2
Cite metode de obtinere a amidelor cunoasteti: D.4
Cite perechi de enantiomeri va avea substanta cu patru centre chiralice: C.3
Citi electroni sunt in molecula fenantrenului: E.14
Citi enantiomeri are acidul tartric: B.2
Citi radicali din cei prezentati sunt primari: metil, etil, propil, izopropil, butil, ...: C.7 Citi radicali dintre cei
prezentati mai jos sunt tertiari: A.1
Cu ajutorul carei reactii se poate transforma acidul cis-aconitic in acid izocitric: C hidratare
Cu ajutorul caror formule se redau pe plan structura enantiomerilor: E. Fisher
Cu ajutorul caror formule se reprezinta configuratia unei molecule organice: B cu formule stereochimice Cu ce
subsatnta dintre cele de mai jos va interactiona acetilcoenzima A pentru a obtine malonilcoenzima A:

Dehidrobromurarea 1-brombutanului decurge dup mecanismul: SN.


Denumirea substanei ce se obine la interaciunea etoxidului de sodiu n soluie alcoolic cu 2-metil-2-clorp
Denumirea substanei Z din seria dat de transformri chimice este CH2=CH-C(O)H + Br2 X + C2H5OH

Denumirea triviala de cisteina are compusul: D. CH2(SH)-CH(NH2)-COOH


Din ce substante se obtin anhidridele la interactiunea cu cloranhidrida: D. Din sarurile acizilor carboxilici

Dintre combinaiile carbonilice prezentate mai jos cea mai activ n reaciile de adiie nucleofil este:
formal Dintre substantele prezentate mai activa in reactiile de aditie electrofila este: C CH 3-C=CH2!?!CH3
Dupa care mecanism decurg reactiile de acilare: C.Sn
Dupa care mecanism decurge reactia de acilare a etanolului cu cloranhidrida acidului propionic:A. Sn
Dupa care mecanism decurge reacia de condensare aldolic a acetaldehidei cu benzaldehida: AN.
Dup care mecanism decurge reacia de conhdensare aldolic a acetaldehidei: AN.
Dupa care mecanism decurge reacia de hidratare a acetaldehidei: AN.
Dup care mecanism decurge reacia de hidroliz a bromurii de ter-butil cu NaOH n soluie apoas: SN1.
Dupa care mecanism decurge reactia de hidroliza acida a benzoatului de fenil: C.Sn
Dup care mecanism decurge reacia de hidroliz bazic a iperitei (Cl-CH2-CH2-S-CH2-CH2-Cl): SN2.
Dup care mecanism decurge reacia de nitrare a tiozinei: SE.
Dupa care mecanism decurge reactia de obtinere a clorbenzenului din benzene: D S E
Dup care mecanism decurge reacia de preparare a etenei din bromura de etil: E2. Dupa care mecanism
decurge reactia de sulfonare a chinolinei:D SE
Dup care mecanism decurge reacia dintre 2-brom-2-metilbutan i hidroxid de potasiu n mediu apos:
SN1.
Dup care mecanism decurge reacia dintre 3,4-dihidroxifenilclormetil-cetona i amoniac: AN.
Dup care mecanism decurge reacia dintre acetaldehid i alcoolul etilic: AN. Dup care mecanism decurge
reacia dintre acetaldehid i etilamin: AN.

Dupa care mecanism decurge reactia dintre acidul fumaric si apa: A. Ae


Dupa care mecanism decurge reacia dintre aldehida propionic i metilamin: AN.
Dupa care mecanism decurge reactia dintre benzaldehida i anilin: B.An
Dupa care mecanism decurge reacia dintre bezaldehid i metanol: AN.
Dup care mecanism decurge reacia dintre bromura de etil i hidroxidul de sodiu n mediul apos: SN2.
Dup care mecanism decurge reacia dintre formaldehid i 2,4-dinitrofenilhidrazin: AN.
Dup care mecanism decurge reacia dintre formaldehid i ap: AN.
Dup care mecanism decurge reacia dintre iodura de etil i etoxidul de sodiu: SN2.
Dup care mecanism decurge reacia dintre L-2-brombutan i hidroxidul de sodiu n mediul apos: SN1.
Dup care mecanism decurge reacia dintre o aldehid i o amin primar: AN.
Dup care mecanism decurge reacia R-CH(Cl)-COOH + NaOH R-CH(OH)-COOH +NaCl + H2O:

SN2.
Dup care mecanism decurge urmtoarea reacie CH3-CH2-CH(Br)-CH3 + KOH (n alcool) ...: E2.
Dup care mecanism se desfoar reacia CH3-CH(Cl)-CH2-CH3 + KOH (alcool) : E2.
Dup care mecanism se desfoar reacia de interaciune a bromurii de etil cu etoxidul de sodiu: SN2.
Dup care mecanism se desfoar reacia OH-CH2-CH(Cl)-CH2-OH + KSH ...: SN1.
Dup care mecanism va decurge reacia CH3-CH2-Br + NH3 : SN2.
Dupa care mecanism decurge reactia de sulfonare indolului cu acidul sulfuric: D S E Dupa care mechanism
decure reactia de bromurare a acidului oleic: A AE
Dupa care mechanism decurge reactia de alchilare a anizolului? C S E
Dupa care mechanism decurge reactia de transformare a acidului fumaric in acidul malic:C AE
Dupa care mechanism decurge reactia dintre acidul acrylic si bromura de hydrogen? C AE
Dupa care mechanism decurge reactia dintre metilbenzen si clorura de metal in prezenta catalizatorului AlCl

Dupa care mechanism se desfasoara reactia de clorurare a fenolului: B S E Dupa care mechanism va
decurge reactia de nitrare a 8-hidroxichinolinei: C S E
Dupa care mecanism decurge reactia dintre clorura de hidrogen si propena:A AE
E-metilindolul reprezinta produsul final al metabolismului triptofanului.dupa care mechanism decurge react
Fenacetina (preparat antipyretic) se obtine la reducerea si acetilarea ulterioara a p-nitrofenetolului. dupa care

Formula de structura a antracenului dintre cele propuse este: A


Furfurolul (furan-2-aldehid) se utilizeaz la sinteza unei serii de medicamente cu aciune bacteriocid. Print

Hidroliza acida a acetamidei decurge dupa mecanismul: b.Sn


In calitate de antidot la otravirea cu compusii arseniului se aplica 2,3-dimercaptopropanol-1.cite centre de ac In
care din raspunsurile de mai jos semnele efectelor electronice ale subsituentilor din molecula acidului p-a
In care din seriile propuse substanele de mai jos sunt aranjate corect in ordinea maririi bazicitatii lor:1.dime
In care din substantele prezentate grupa hidroxil manifesta concomitent efecte electronice inductiv si mezom In
care din substantele prezentate mai jos clorul nu manifesta efect electronic mezomer: B. clorura de etil

In care din substantele prezentate mai jos efectul electronic mezomer este prezentat grafic corect: C
In care din urmatoarele substante grupa functionala amina manifesta numai efect inductiv negativ: P-nitroani

In care dintre substantele prezentate are cea mai mare energie de cojugare:C. -caroten
In care reacie din cele prezentate mai jos substituia nucleofil decurge mai uor: Cl-CH2-COOH + NH3

In care substanta de mai jos grupa hidroxil manifesta concomitent efecte inductiv si mezomer: E. Alcool
vini In care substanta din cele prezentate se contine ciclul tetrahidrotiofenului: D.cafeina
In care substanta dintre cele de mai jos substituentul manifesta concomitent efecte electronice inductiv si
me In ciclul Crebs acidul malic se obtine din acidul fumaric: A. AE
In componenta preparatului Validol se contine mentol. Care dintre conformatiile Mentolului este cea mai sta In
glanda tiroida se sintetizeaza doi hormone tiroidieni? Vtriiodtironina si tetraiodtironina(tiroxina).dupa ca In
molecula ? avem patru centre de aciditate.in care din seriile de mai jos aceste centre sunt aranjate corect i In
molecula prezentata ? se contin 4 centre de bazicitate. In care din seriile de mai jos aceste centre sunt rep
Inactivarea izoniazidei (tubazida sau hidrazida acidului izonicotinic) in organismul bolnavului de tuberculoz

Iodura de benzil se obine din alcool benzilic. Dup care mecanism decurge aceast reacie? SE.
La alchilarea etantiolului se obine: Disulfura.
La condensarea de tip aldolic a acetatului de etil in mediu aloolic in prezenta de C2H5ONa se obtine: C. Est

La condensarea de tip aldolic a dou molecule de acetilcoenzima A reacia decurge dup mecanismul: AN.
La incalzirea fara catalizator a carui acid dicarboxilic saturat se obtine acid acetic si oxid de carbon (IV): B.

La interaciunea acetaldehidei cu dou molecule de metanol se obine: un acetal.


La interactiunea anhidridei acetice cu dietilamina se obtine: B.N,N-dietilacetamida Mentanul este
predecesorul unui grup de terpene.....Care dintre conf. e cea mai stabila: C
Mioinozitolul este un hexitol. Cate grupe functionale contine mioinozitolul C. 6

Obtineti p-aminofeniletilcetona (p-NH2-C6H4-CO-C2H5) pe calea acilrii anilinei Friedel-Crafts. Dup car


Poseda aciditatea cea mai mare substanta: D acidul oxalic

Prima etapa a sintezei efedrinei consta in interactiunea benzenului cu cloranhidrida acidului 2clorpropanoic Produsul reactiei dintre acidul propionic i clorura de tionil este: C.cloranhidrida acidului
propionic Proprietati bazice mai slabe poseda substanta:D p-nitrofenilamina
Reacia de acetilare a benzenului cu cloirura de actil n prezena catalizatorului AlCl3 duce la formarea:
tolu Reactia de bromurare a anilinei decurge cantitativ si se utilizeaza la dozarea anilinei.dupa care
mechanism Reacia de condensare a benzaldehidei cu aldehida propionic decurge dup mecanismul: AN.
Reacia de condensare aldolic a acetaldehidei decurge dup mecanismul: AN.
Reactia de estereficare a alcoolilor cu acizii carboxilici decurge dupa mecanismul: C.Sn
Reactia de formare i hidroliza a acetamidei decurge dupa mecanismul:B.Sn
Reactia de hidratare va decurge impotriva regulii lui Markovnikov in cazul substantei: C CH 2=CH-CH2-CO
Reactia de hidroiza a butiratului de metil decurge dup mecanismul: C. Sn
Reacia de hidroliz acid a acetalului obinut la interaciunea aldehidei propionice cu alcoolul metalic decur

Reactia de hidroliza bazica a acetamidei decurge dupa mecanismul: C.Sn

Reactia de hidroliza bazica a amidei propionice decurge dupa mecanismul: B.Sn


Reacia dintre 1-brombutan i hidroxidul de potasiu n mediu alcoolic decurge dup mecanismul: E2.
Reacia dintre 1-brompropan i KOH n soluie alcoolic decurge dup mecanismul: E2.
Reacia dintre 1-clorbutan i KOH n mediul alcoolic conduce la obinerea unei alchene. Dup care
mecanis
Reacia dintre 2-butanol i HBr decurge dup mecanismul: SN1.
Reactia dintre acidul acetic si amoniac decurge dupa mecanismul: B. Sn
Reactia dintre aldehida butirica i acetaldehida decurge dupa mecanismul: A. An
Reactia dintre butadiena-13 si HBr este o reactie de: C aditie
Reacia dintre etanol i clorura de hidrogen n mediul acid decurge dup mecanismul: SN1.
Reacia dintre tricloracetaldehida i ap decurge dup mecanismul: AN.
Sa se determine configuratia acidului lactic dintre cele propuse mai jos: D
Sulfonarea pirolului decurge dupa mecanismul reactiei: C S E
Una din etapele sintezei efedrinei const n interaciunea 1-cloretilfenilcetonei C6H5-C(O)-CHCl-CH3 cu
m
Una din etapele sintezei mezatonului (un preparat cu actiune hipertensiva)consta in nitrarea
metilfenilcetone Va poseda aciditatea cea mai mare substanta: B acid p-nitrobenzoic
Vitamina B6 (piridoxalul) are structura: Care din acesti substituenti manifesta effect mezomer pozitiv: B. O

nism decurge aceasta etapa a reactiei? D S N


n forma de hidroclorura.cite centre de bazicitate are novocaina: C 3

C.Acizi carboxilici

3 !?!CH3

roxibutanal.

ehid: 1,6-difosfat de fructoz. anhidrid

C. CO2
ropan este: eter etilizopropilic.
Y + 2 KOH Z: 1,1-dietoxipropena.

dehida.

3:

E SE

ia de metilare directa a indolului pentru obtinerea ?]-metilindolului: D SE


mechanism decurge reactia de nitrare a fenetolului(C6H5OC2H5): E S E

re care i furacilina. Una din etapele de sintez a furacilinei cons n nitrarea furfurolului. Dup

iditate are aceasta substanta? D 4


minobenzoic sunt prezentate corect: C. NH2-I+M; COOH-I,-M
tilamina 2 p-aminofenol 3.metilamina 4.anilina 5 p-nitroanilina: E 5<4<2<3<1 er: B. Alcool
vinilic

ilina
...
ilic
zomer: E. Anilina
bila: E
re mechanism se desfasoara aceste reactii:D. SE n ordinea micsorarii aciditatii lor: D 3>1>2>4

artizate corect in ordinea micsorarii bazicitatii lor: D 4>1>2>3


a are loc prin acetilarea celui mai bazic atom de azot din molecula.Dupa care mechanism se des

er acetat de butil
malonic

e mecanism se desfoar aceast reacie: SE.


.dupa care mechanism decurge aceasta reactie: C S E

enului.
decurge aceasta reactie? D S E

OH
ge dup mecanismul: AN.

m decurge aceast reacie: E2.

etilamina. Dup care mecanism decurge aceast reacie:


AN. i.dupa care mechanism decurge aceasta reactie? D S E
H