Sunteți pe pagina 1din 20

TESTE GRILA DREPTUL AFACERILOR

1. Notiunea de profesionistprevazuta de art. 3 din Codul civil include:


a) notarii publici, medicii, avocatii;
b) comerciantii, intreprinzatorii, operatorii economici;
c) toate persoanele fizice dac au mplinit vrsta de 16 ani.
2. Societile cu rspundere limitat se pot constitui cu minim
a) 1 asociat;
b) 2 asociai;
c) 45 asociai;
3. Au personalitate juridic:
a) sucursalele si reprezentantele;
b) filialele;
c) sediile secundare ale societatilor comerciale;
4. Sunt sedii secundare ale societii:
a) filialele;
b) sucursalele, reprezentanele, alte uniti fr personalitate juridic
precum punctele de lucru i birourile;
c) sediile principale.
5. n cadrul societilor pe aciuni, aciunile:
a) sunt divizibile;
b) au o valoare egal;
c) confer dreptul la redevene.
6. Fondul de comer adus de un asociat ca aport la capitalul social reprezint:
a) aport n natur de bun incorporal;
b) aport n creane;
c) nu poate reprezenta aport la capitalul social.
7. Hotrrea instanei judectoreti de fond prin care se constat nulitatea unei
societi:
a) poate fi atacat cu recurs;
b) produce efecte retroactive;
c) se comunic Oficiului Registrului Comerului;
8. Au drept de retenie:
a) mandantul;
b) mandatarul;
c) comitentul;
9. Privilegiul special al mandatarului const n:
a) dreptul de a fi pltit pentru munca depus;
b) dreptul de a achiziiona bunurile mandantului la un pre redus;

c) dreptul de retenie asupra bunurilor mandantului ce se afl n detenia


sa;
10. Girul este valabil dac:
a) este necondiionat;
b) este parial;
c) este n alb, dar exist semntura girantului pe adaos.
11. Cambia se poate transmite:
a) prin aval;
b) prin gir si cesiune de crean;
d) nu se poate transmite.
12. Contractul de consignaie are urmtoarele caractere juridice:
a) este un contract unilateral;
b) este un contract sinalagmatic;
c) este un contract real.
13. Insolvena este prezumat ca fiind vdit atunci cnd:
a) se dovedete c debitorul nu va putea plti la scaden datoriile exigibile
angajate, cu fondurile bneti disponibile la data scadenei;
b) debitorul, dup 30 de zile de la scaden, nu a pltit datoria sa fa de
unul sau mai muli creditori;
c) se dovedete c debitorul nu poate acoperi datoriile exigibile angajate.
14. n contractul de leasing, finanatorul are obligaia asigurrii bunului pentru c el:
a) folosete bunul;
b) este proprietarul bunului;
c) este furnizorul bunului.
15. Trgtorul este:
a) persoana creia i se adreseaz dispoziia de a plti o sum de bani;
b) persoana creia urmeaz s i se fac plata;
c) persoana care emite titlul, dand ordin trasului de a plati beneficiarului,
la scadenta sau la ordin, o suma de bani;
16. Dup modul de circulaie, titlurile de credit sunt:
a) la ordin si la purttor;
b) financiare;
c) titluri care ncorporeaz drepturi complexe.
17. Mandatul comercial:
a) are ca obiect afaceri comerciale;
b) nu este un act cu titlu oneros;
c) poate fi revocat n mod unilateral;

18. Care sunt partile intr-un contract de mandat?


a) mandatarul si cesionarul;
b) mandantul si mandatarul
c) comitentul si prepusul
19. Obligatiile mandatarului inceteaza:
a) in cazul mortii mandantului;
b) daca intervine incapacitatea, interdictia sau falimentul uneia din parti;
c) anterior executarii mandatului.
20. Alegeti afirmatia corecta:
a) actele juridice sunt incheiate in nume propriu de comisionar, dar pe
seama comitentului;
b) actele juridice sunt incheiate de mandatar in nume propriu, dar pe seama
mandantului;
c) in materie comerciala, in cadrul conventiilor dintre parti, dobanda stabilita pentru
intarzierea in plata unor obligatii banesti nu poate depasi dobanda legala.
21. Precizati tipurile de leasing pe care le cunoasteti:
a) mobiliar:
b) financiar si operational;
d) neoperational si mobiliar.
22. In contractele de leasing, obligatia de asigurare a bunurilor revine:
a) utilizatorului;
b) finantatorului;
c) viitorului cumparator.
23. Potrivit practicii comerciale, factura:
a) este un nscris care nu cuprinde elementele eseniale ale unei vnzri
comerciale;
b) nu face dovada deplin mpotriva emitentului i n favoarea celui ce o deine;
c) nu poate s fac dovad i n favoarea vnztorului atunci cnd nu este
acceptat de cumprtor;
24. Cambia poate fi garantat prin:
a) gir;
b) gaj;
c) aval;
25. Plata cambiei se face:
a) imediat;
b) la scadenta;
c) la cerere.
26. Plata cambiei la vedere se face:
a) imediat;

b) la prezentare;
d) la cerere.
27. Procedura generala privind insolventa se aplica:
a) societatilor comerciale;
b) societatilor cooperative, organizatiilor cooperatiste, societatilor comerciale;
d) grupurilor de interes economic, societatilor cooperative, organizatiilor
cooperatiste, societatilor comerciale.
28. Nu pot fi fondatori persoanele care:
a) au capacitate deplina de exercitiu;
b) au fost reabilitate pentru infractiunile prevazute de Legea nr. 31/1990 modificata
si Legea nr.85/2006;
d) au fost judecate pentru infractiunile de gestiune frauduloasa, abuz de
incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa,
dare sau luare de mita.
29. Alegeti afirmatia corecta:
a) garantia datorata de vanzator contra evictiunii are in vedere pretentiile unui tert
intemeiate pe un drept nascut anterior, concomitent sau ulterior datei vanzarii si
care nu a fost adus la cunostinta cumparatorului;
b) obligatia de garantie contra evictiunii este indivizibila intre debitori;
c) partile contractante nu pot conveni sa-l exonereze pe vanzator de garantia contra
evitiunii.
30. Este considerat viciu ascuns:
a) acel viciu care, la data predarii, nu putea fi descoperit, fara asistenta de
specialitate, de catre un cumparator prudent si diligent;
b) acel viciu care, la data predarii, putea fi descoperit, fara asitenta de specialitate,
de catre un cumparator prudent si diligent;
c) acel viciu care a fost cunoscut si tainuit de catre vanzator.
31. Cumparatorul este obligat:
a) sa plateasca dobanzi asupra pretului din ziua dobandirii proprietatii,
daca bunul produce fructe;
b) sa plateasca dobanzi asupra pretului numai dupa ce a fost pus, in mod legal, in
intarziere de catre vanzator;
c) nu este obligat la plata de dobanzi asupra pretului.
32. Vanzarea unui bun imobil (teren) se poate face:
a) conform principului consensualismului, printr-un inscris sub semnatura privata,
daca este semnat de catre parti si de cel putin 2 martori;
b) numai printru-un act autentic;
c) conform principiului consensualismului, printr-un inscris sub semnatura privata,
daca este semnat de catre parti, fara a fi necesara semnatura martorilor.

33. Bunurile care pot face obiectul locatiunii pot fi:


a) toate bunurile, atat mobile cat si imobile, cu exceptia terenurilor agricole, daca
printr-o prevedere legala sau din natura lor nu rezulta contrariul;
b) toate bunurile, atat mobile cat si imobile, daca printr-o prevedere
legala sau din natura lor nu rezulta contrariul;
c) doar bunurile mobile, daca printr-o prevedere legala sau din natura lor nu rezulta
contrariul.
34. Procedura simplificata privind insolventa se aplica:
a) societatilor agricole;
b) comerciantilor persoane fizice actionand indicvidual;
c) persoanelor juridice fara scop lucrativ.
35. Actul constitutiv al unei societati poate fi modificat:
a) prin hotararea instantei judecatoresti;
b) prin decizia administratorului;
c) prin decizia cenzorilor societatii.
36. Comisionarul este raspunzator fata de comitent pentru:
a) incheierea actelor juridice cu tertul;
b) executarea de catre tert a obligatiilor asumate prin incheierea actelor juridice.
c) neincheierea actelor juridice cu tertul;
37. Provizionul reprezinta:
a) o remuneratie speciala cuvenita comisionarului;
b) o remuneratie cuvenita comisionarului pentru incheierea de afaceri comerciale cu
tertii, numita si comision.
c) o prestatie.
38. Titlurile rteprezentative ale marfurilor, care confera un drept real asupra
marfurilor aflate in depozit, in docuri sau incarcate pe nave sunt:
a) cambia;
b) conosamentul;
c) warantul;
39. Alegeti afirmatia corecta:
a) o cambie nu poate fi emisa de tragatorin alb, fara a cuprinde toate mentiunile
obligatorii prevazute de lege;
b) o cambie poate fi emisa de tragatorin alb, fara a cuprinde toate
mentiunile obligatorii prevazute de lege.
c) tragatorul raspunde de acceptare, dar nu si de plata cambiei.
40. Cum se numesc categoriile de asociati din cadrul societatii in comandita simpla:
a) comanditati si comanditari;
b) consignanti si consignatari;
c) comanditati si fondatori.

41. Alegeti afirmatia corecta:


a) potrivit principului consensualismului, simplul acord de vointa al partilor nu este
suficient pentru incheierea valabila a unui contract;
b) bunurile din domeniul public sunt insesizabile, imprescriptibile si
inalienabile;
c) sucursalele au personalitate juridica.
42. Au de asemenea calitatea de comerciant, conform Legii nr. 26/1990 republicata:
a) persoanele fizice care exercita profesii liberale;
b) agricultorii;
c) regiile autonome.
43. Prescriptia extinctiva este un mod:
a) de stingere a dreptului la actiune in sens material;
b) de stingere a dreptului subiectiv civil si a obligatiei corelative;
c) de stingere a dreptului la actiune in sens procesual;
44. Termenul general de prescriptie este de:
a) 6 luni in actiunile privind dreptul familiei;
b) 3 ani;
c) 30 ani.
45. Pentru urmatoarele acte de dispozitie (incheierea unei tranzactii, semnarea
actului constitutiv al unei societaati comerciale, ipotecarea unui imobil), mandatul
trebuie sa fie:
a) special;
b) general;
c) nominal.
46. Solidaritatea in dreptul comercial poate fi:
a) activa;
b) pasiva;
c) partiala.
47. In cazul contractului de vanzare-cumparare, pretul poate fi:
a) serios si determinat sau determinabil;
b) jocandi causa;
c) stabilit in termen de 6 luni de la incheierea contractului de catre un judecator
sindic.
48. Constituie izvor de drept al afacerilor:
a) doctrina;
b) codul comercial roman;
c) codul civil roman.
49. Ca efect al dizolvarii societatii, administratorii vor fi inlocuiti in mod obligatoriu
cu:

a) judecatori sindici;
b) lichidatori;
c) cenzori.
50. Controlul legalitatii operatiilor efectuate de catre registrul comertului se
realizeaza prin:
a) directorul registrului comertului;
b) judecatorul delegat;
c) consilierul juridic de la registrul comertului.
51. In cazul societatilor comerciale, Adunarea Generala are rol de:
a) organ de administrare;
b) organ de control;
c) organ de conducere.
52. Alegeti afirmatia corecta:
a) asiguratul este obligat sa intretina bunul asigurat in conditii
corespunzatoare, in scopul prevenirii producerii riscului asigurat;
b) asiguratorul nu are dreptul sa verifice modul in care bunul asigurat este
intretinut, in conditiile stabilite prin contract;
c) in cazurile prevazute in contract, la producerea riscului, asiguratul nu este obligat
sa ia masuri pentru limitarea pagubelor pe seama asiguratorului si in cadrul sumei
asigurate.
53. Care dintre urmatoarele drepturi sunt prescriptibile:
a) dreptul la actiune privind apararea unui drept nepatrimonial;
b) actiunea in constatarea nulitatii absolute a unui act juridic;
c) dreptul la actiune privind apararea unui drept patrimonial.
54. Care dintre urmatoarele drepturi sunt imprescriptibile;
a) actiunea in constatarea nulitatii absolute a certificatului de mostenitor, daca
obiectul sau este stabilirea masei suscesorale ori partajul succesoral;
b) repararea prejudiciului adus mediului inconjurator;
c) dreptul la actiune al avocatilor impotriva clientilor pentru plata onorariilor si
cheltuielilor.
55. Prescriptia dreptului la actiune se suspenda:
a) intre soti cat timp dureaza casatoria, chiar daca sunt separati in fapt;
b) intre parinti, tutore sau curator si cei lipsiti de capacitate de exercitiu, chiar daca
socotelile au fost date si aprobate;
c) in cazul celui lipsit de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de
exercitiu restransa, cat timp nu are reprezentant sau ocrotitor legal.
56. Prescriptia se intrerupe:
a) prin introducerea unei cereri de chemare in judecata sau de arbitrare, chiar daca
cererea de chemare in judecata ori de arbitrare a fost respinsa, anulata sau s-a

perimat;
b) printr-un act voluntar de executare sau prin recunoasterea, in orice
mod, a dreptului a carui actiune se prescrie, facute de cel in folosul caruia
curge prescriptia;
c) prin constituirea ca parte civila in fata instantei penale de judecata, dupa
inceperea cercetarii judecatoresti.
57. Alegeti afirmatia corecta:
a) intreruperea prescriptiei extinctive nu sterge prescriptia inceputa inainte de a se
fi ivit cauza de intrerupere;
b) dupa intrerupere incepe sa curga o noua prescriptie;
c) intreruperea prescriptiei este similara suspendarii prescriptiei extinctive.
58. Alegeti afirmatia corecta:
a) de la data cand cauza de suspendare a incetat, prescriptia isi reia cursul, fara a
se socoti pentru implinirea termenului si timpul scurs inainte de suspendare;
b) de la data cand cauza de suspendare a incetat, prescriptia isi reia
cursul, socotindu-se pentru implinirea termenului si timpul scurs inainte
de suspendare;
c) Suspendarea prescriptiei poate fi invocata de catre partea care a fost impiedicata
sa faca acte de intrerupere, precum si de orice alta persoana interesata.
59. Dreptul la actiunea in executarea obligatiilor de a da sau de a face incepe sa
curga:
a) de la data cand obligatia devine exigibila;
b) in cazul in care dreptul este afectat de un termen suspensiv, prescriptia incepe sa
curga inaintea implinirii termenului;
c) daca dreptul este afectat de o conditie suspensiva, prescriptia incepe sa curga
inaintea implinirii conditiei suspensive.
60. Alegeti afirmatia corecta:
a) cel care nu si-a exercitat in termen dreptul la actiune supus prescriptiei, nu poate
cere organului de jurisdictie competent repunerea in termen si rejudecarea cauzei,
chiar daca ar avea motive temeinice;
b) cel care, din motive temeinice, nu si-a exercitat in termen dreptul la
actiune supus prescriptiei, poate cere organului de jurisdictie competent
repunerea in termen si rejudecarea cauzei;
c) Repunerea in termenul de prescriptie poate fi dispusa oricand, la cerere, de catre
partea care si-a exercitat dreptul la actiune dupa implinirea termenului de
prescriptie.
61. Pot fi comerciani, datorit funciei pe care o dein:
a) parlamentarii si magistratii;
b) funcionarii publici, n condiiile specifice impuse de statutul propriu si militarii
c) persoanele fizice autorizate.

62. Asociaia familial se constituie:


a) din membrii aceleiai familii din care fiecare membru n parte este major;
b) din membrii aceleiai familii care au fost autorizai fiecare n parte pentru
desfurarea activitilor economice;
c) din membrii aceleiai familii care locuiesc n aceeai localitate i s-au
asociat pentru obinerea profitului;
d) din membrii aceleiai familii care i au domiciliul n acelai jude.
63. Nu sunt sedii secundare ale societii:
a) sucursalele;
b) filialele;
c) reprezentanele;
64. Nulitatea unei societi comerciale:
a) intervine n cazul lipsei ncheierii de nregistrare pronunat de
judectorul delegat;
b) este iremediabil;
c) nu poate fi acoperit pn la momentul punerii concluziilor n fond la tribunal;
65. Contractul de consignaie are urmtoarele caractere juridice:
a) este un contract unilateral;
b) este un contract sinalagmatic;
c) este un contract real.
66. Hotrrile pronunate de judectorul sindic pot fi atacate cu recurs la:
a) Judectorie;
b) Tribunal;
c) Curtea de Apel;
67. De la data deschiderii procedurii, toate aciunile judiciare sau extrajudiciare
pentru realizarea creanelor asupra debitorului sau bunurilor sale.
a) pot fi suspendate;
b) nu se suspend;
c) se suspend de drept;
68. Poate introduce aciuni pentru anularea unor transferuri patrimoniale fcute de
debitor:
a) judectorul sindic;
b) comitetul creditorilor cu autorizarea judectorului sindic;
c) administratorul judiciar si lichidatorul
68. Dreptul afacerilor sintetizeaza reguli aplicabile altor ramuri de drept
a. Adevarat
b. Fals
c. Nici un raspuns nu este corect

69. Lichidarea libereaza pe asociati si impiedica deschiderea procedurii de faliment


a societatii.
a. Adevarat
b. Fals
c. Nici un raspuns nu este corect
70. Sumele distribuite membrilor unui grup de interes economic din profitul acestuia
constituie dividende, care sunt supuse impozitarii, in conditiile legii.
a. Adevarat
b. Fals
c. Nici un raspuns nu este corect
71. Veniturile anuale ale sucursalei unui grup european de interes economic se
impoziteaza in conformitate cu prevederile Legii 571/2003 privind codul fiscal.
a. Adevarat
b. Fals
c. Nici un raspuns nu este corect
72.Conceptul de trust este un concept atasat exclusiv jurisdictiilor franceze.
a. Adevarat
b. Fals
c. Nici un raspuns nu este corect
73. Din momentul constituirii in conditiile prevazute de lege, societatea comerciala
dobandeste personalitate juridica.
a. Adevarat
b. Fals
c. Nici un raspuns nu este corect
74. Pedeapsa amenzii este o pedeapsa principala.
a. Adevarat
b. Fals
c. Nici un raspuns nu este corect
75. Persoanei juridice ii sunt aplicabile dispozitiile referitoare la cauzele care inlatura
caracterul penal al faptei. .
a. Adevarat
b. Fals
c. Nici un raspuns nu este corect
76. Pedeapsa amenzii consta in suma de bani pe care persoana juridica este
condamnata sa o plateasca.
a. Adevarat
b. Fals
c. Nici un raspuns nu este corect

77. Liechtenstein desi din 2001 a desfiintat conturile anonime, si solicit


identificarea titularilor de cont si a imputenicitilor respectivi, totusi garanteaza
pastrarea secretului bancar.
a. Adevarat
b. Fals
c. Nici un raspuns nu este corect
78. Din 1863, Monaco a beneficiat de o derogare din partea Frantei prin care se
permiteau oficial jocurile de noroc din cazinouri, n timp ce acestea erau interzise n
Franta si Italia pana in 1933.
a. Adevarat
b. Fals
c. Nici un raspuns nu este corect
79. Panama este cel mai important paradis fiscal din zona latino-american, care
dezvolt o veritabil industrie de servicii financiare.
a. Nici un raspuns nu este corect
b. Fals
c. Adevarat
80. n Elveia evaziunea fiscal este sancionat de dreptul administrativ i nu de
cel penal.
a. Nici un raspuns nu este corect
b. Fals
c. Adevarat
81. Conform normelor legale, Bursa de valori este organizat de ctre Banca
Naional a Romniei ca o societate cu rspundere limitat.
a. Adevarat
b. Fals
c. Nici un raspuns nu este corect
82. Obiectul contractului de leasing l constituie bunurile imobile sau bunurile
mobile de folosin ndelungat, aflate n circuitul civil, cu excepia nregistrrilor pe
band audio i video, a pieselor de teatru, a manuscriselor, brevetelor i a
drepturilor de autor.
a. Adevarat
b. Fals
c. Nici un raspuns nu este corect
83. Contractul de licen este convenia ntre dou persoane prin care una, numita
titular, se angajeaza sa-i cedeze celeilalte, numita beneficiar, dreptul de a folosi
brevete de inventie, procedee tehnice, documentatii tehnice, scheme operatorii de
productie, metode de exploatare a masinilor, metode de tratare a produselor, marci
de fabrica, marci de comert si marci de serviciu, contra unui pret, in conditii si pe
perioade determinate.

a. Adevarat
b. Fals
c. Nici un raspuns nu este corect
84. Liceniatul are obligaia de a asigura o bun exploatare a inveniei precum i de
a garanta existena dreptului acordat.
a. Adevarat
b. Nici un raspuns nu este corect
c. Fals
85. Conditii de fond in utilizare marcii sunt:
a. publicitatea marcii
b. noutatea marcii
c. specialitatea marcii
86. Obiectul garantiei reale poate fi:
a. un bun imobil individualizat sau determinat generic,
b. un bun mobil individualizat sau determinat generic
c. o universalitate de bunuri imobile.
87. Pot desfasura activitati economice, in mod independent sau in cadrul asociatiilor
familiale, persoanele fizice care indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
a. au implinit varsta de 14 ani, in cazul persoanelor fizice ce solicita autorizarea
pentru desfasurarea de activitati economice in mod independent,
b. au calificarea pregatire profesionala sau, dupa caz, experienta
profesionala, necesara pentru a desfasura activitatea economica pentru
care se solicita autorizatia;
c. au fost condamnate penal prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru
savarsirea de fapte sanctionate de legile financiare, vamale
88. Care sunt caracterele juridice ale contractului de comision:
a. bilateral (sinalagmatic), consensual, oneros;
b. aleatoriu, gratuit, comutativ;
c. bilateral, oneros, comutativ i translativ.
89. Contractul de vnzare cumprare comercial are urmtoarele caractere:
a.este aleatoriu, gratuit, bilateral i constitutiv;
b.este sinalagmatic, comutativ, oneros i constitutiv de drepturi;
c.este bilateral, oneros, comutativ i translativ de proprietate.
90. Cumprtorul este obligat:
a. s plateasca pretul

b.s suporte cheltuielile de ridicare;


c.s dea garanii contra eviciunii.
91. Care dintre urmtoarele obligaii aparin vnztorului:
a.s predea marfa
b.s suporte cheltuielile de ridicare;
c.s nu primeasc preul pn nu a redate bunul.
92. Franciza este:
a.procentul din suma asigurat cu care se reduce suma acordat n caz de daun;
b.dreptul de a exploata un produs, o afacere sau un serviciu;
c.dreptul de a utiliza un anume procedeu.
93. Pedeapsa principala aplicata persoanei juridice este
a. dizolvarea persoanei juridice
b. amenda
c. afisarea sau difuzarea hotararii de condamnare
94. Pedepsele complementare aplicabile persoanei juridice sunt
a. suspendarea activitatii persoanei juridice
b. degradarea militara
c. detentiunea pe viata
95. Raspunderea penala a persoanelor juridice:
a. exclude raspunderea penala a persoanelor fizice
b. nu exclude raspunderea penala a persoanelor fizice
c. excude raspunderea penala a persoanelor fizice autorizate
96. Afisarea sau difuzarea hotararii de condamnare a unei societati comerciale este
considerata :
a. Pedeapsa complementara
b. Pedeapsa principala
c. Pedeapsa morala
97. Dizolvarea activitatii persoanei juridice poate fi aplicata:
a. patronatelor
b. societatilor cu raspundere limitata
c. organizatiilor religioase
98. Fondatorul raspunderii penale a persoanei juridice este:

a. Ciprian Rus
b. Vintila Dongoroz
c. Constantin Mitrache
99. Contractele de transfer de tehnologie sunt:
a. contractul de franciza, licenta, know-how, consulting engineering
b. contractul de asigurare, licenta, know-how, leasing
c. contractul de licenta, know-how, cont curent
100. Activitatea de asigurare se grupeaza in:
a. asigurari de viata; asigurari speciale
b. asigurari generale, asigurari de bunuri
c. asigurari de viata; asigurari generale
101. Bursele de marfuri:
a. Se infiinteaza ca societati cu raspundere limitata
b. bursele de marfuri sunt organisme cu drept de autoreglementare
c. bursa de marfuri nu are dreptul sa reglementeze propriile activitati in legatura cu
pietele pe care le administreaza
102. Constituie activitati comerciale ilicite si atrag raspunderea contraventionala
sau penala, dupa caz, fata de cei care le-au savarsit, urmatoarele fapte:
a. conditionarea vanzarii unor marfuri de cumpararea altor marfuri;
b. vanzarea ambulanta a oricaror marfuri in alte locuri decat cele autorizate de
Parlament;
c. declararea de catre agentii economici la organele fiscale, inainte de aplicare, a
adaosurilor comerciale si a celor de comision;
103. Trasaturile definitorii ale sucursalei sunt:
a. absenta personalitatii juridice, autonomia de gestiune
b. dispun de vad comercial
c. nu dispun de clientela proprie
104. Apararea firmei se poate realiza prin urmatoarele actiuni:
a. Actiunea in contrafacerea sau uzurparea firmei, Actiunea in
concurenta neloiala, Actiunea in daune (despagubiri) materiale si morale
b. Actiunea in fata Curtii de la Haga
c. Actiunea in fata Curtii Drepturilor Omului
105. Inregistrarea marcii confera titularului sau:
a. un drept exclusiv asupra marcii, drept de folosire sau exploatare a
marcii, dreptul de a interzice folosirea aceluiasi semn de catre alti
comercianti

b. un drept relativ aupra marcii


c. dreptul de a-si comercializa produsele
106. Societatea se dizolva prin:
a. inregistrarea societatii in Monitorul Oficial
b. hotararea adunarii generale, falimentul societatii, declararea nulitatii societatii;
c. fuziunea societatii comerciale
107. Cauzele care inlatura caracterul penal al faptei nu-si gasesc aplicare in
privinta:
a. persoanelor fizice
b. persoanelor juridice, societatilor comerciale pe actiuni
c. persoanele juridice
108. Pedepsele complementare aplicabile persoanei juridice sunt:
a. dizolvarea si suspendarea activitatii persoanei fizice
b. amenda si interzicerea de a participa la procedurile de achizitii publice
c. suspendarea activitatii persoanei juridice si inchiderea unor puncte de
lucru ale persoanei juridice
109. Persoanei juridice ii sunt aplicabile dispozitiile referitoare la
a. concursul de infractiuni, recidiva
b. excesul justificat
c. iresponsabilitatea
110. Bursele se impart in:
a. burse de marfuri si servicii
b. burse de valori, burse de marfuri (comert)
c. burse de devize
111. Licitatiile se deosebesc fata de burse deoarece:
a. marfurile sau mostrele se gasesc la locul unde se desfasoara licitatia
b. se vand si se cumpara hartii de valoare si valutele,
c. programul de functionare a licitatiei este continuu.
112. Contracte de finantare sunt:
a. Contractul de know how
b. Contractul de leasing, factoring
c. Contractul de cont curent
113. Modificarea contractului de asigurare poate fi ceruta de catre:
a. asigurat, asigurator
b. prin lege,
c. terte parti interesate
114. Titlurile de valoare improprii sunt:

a. bilete de calatorie cu mijloacele de transport, bilete de loterie, bilete de


intrare la teatru
b. cambia, cec-ul
c. polita de asigurare, biletele pentru statiunile de odihna
115. Biletul la ordin a carui scadenta nu este aratat este socotit:
a. platibil la vedere
b. neplatibil la vedere
c. emis nelegal
116. In cazul CEC-ului raspunzator pentru plata este:
a. trasul
b. tragatorul
c. terta persoana careia ii este adresat CEC-ul
117. Obligatiile producatorilor conform OG nr. 21/1992 privind protecia
consumatorilor, republicat, sunt:
a. Sa nu comercializeze produse despre care detin informatii sau considera ca pot fi
periculoase
b. Sa presteze servicii care nu afecteaza viata, sanatatea sau securitatea
consumatorilor
c. Sa sa puna pe piata numai produse sigure si, daca, actele normative in
vigoare prevad, acestea sa fie testate sa/sau certificate
118. Obligatiile prestatorilor de servicii conform OG nr. 21/1992 privind protecia
consumatorilor, republicat, sunt:
a. Sa nu comercializeze produse despre care detin informatii sau considera ca pot fi
periculoase
b. Sa presteze servicii care nu afecteaza viata, sanatatea sau securitatea
consumatorilor
c. Sa sa puna pe piata numai produse sigure si, daca, actele normative in vigoare
prevad, acestea sa fie testate sa/sau certificate
119. Organele administratiei publice care asigura protectia consumatorului sunt:
a. Consiliul Economic si Social
b. Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului
c. Organizatia Patronala a Consumatorilor
120. Printre activitatile derulate de Autoritatea Nationala pentru Protectia
Consumatorului sunt:
a. coordoneaza si realizeaza strategia si politica guvernului in domeniul protectiei
muncii
b. asigura armonizarea cadrului legislativ national cu reglementarile din UE in
domeniul protectiei mediului care afecteaza consumator

c. efectueaza activitati de analiza si marcare a metalelor pretioase ai


aliajelor si de expertizare a acestora.
121. Drepturile Asociatiilor pentru protectia consumatorului, conform OG nr.
21/1992 privind protecia consumatorilor, republicat sunt:
a. de a primi sume de la bugetul comunitar
b. de a fi consultate cu ocazia elaborarii actelor normative in domeniul
protectiei consumatorului
c. de a introduce actiuni la instantele de arbitraj pentru apararea drepturilor si
intereselor legitime ale consumatorilor
122. Jurisdiciile fiscale existente pe plan mondial se mpart n dou categorii:
a. 1. cu un nivel mare al taxelor
2. nu percep nici o tax
b. 1. cu un nivel ridicat al taxelor (taxa pe venit, TVA, taxa pe salarii, taxa
pe dividende, taxe municipale, taxe de drumuri, taxe imobiliare etc.) i
2. care nu percep taxe deloc sau acestea sunt foarte mici.
c. 1. cu un nivel mare al taxelor
2. cu nivel mic al taxelor
123. Obligaiile principale ale managerului (trustee) sunt:
a. 1. s ndeplineasc obiectivele pentru care a fost creat trustul;
2. s acioneze cu bun credin (ca un mandatar) i pruden/diligen (judecata in
abstracto) n interesul personal;
b. 1. s ndeplineasc obiectivele pentru care a fost creat trustul
2. s acioneze n interesul beneficiarului pentru care a fost creat trustul
c. 1. s ndeplineasc obiectivele pentru care a fost creat trustul;
2. s acioneze cu bun credin (ca un mandatar) i pruden/diligen
(judecata in abstracto) pentru a realiza scopul n care a fost creat trustul;
i,
s acioneze n interesul beneficiarului pentru care a fost creat trustul.
124. Obligatiile vanzatorului in contractul de leasing sunt:
a. exploatarea bunului prin respectarea instructiunilor tehnice
b. livrarea echipamentului de calitate, in stare de functionare
c. controlului modului in care este exploatat echipamentul
125. Obligatiile beneficiarului in contractul de leasing sunt:
a. exploatarea bunului prin respectarea instructiunilor tehnice
b. livrarea echipamentului de calitate, in stare de functionare
c. controlului modului in care este exploatat echipamentul
126. Contractul de leasing:
a. se incheie pe o perioada de minim 2 ani

b. forma scrisa este obligatorie conform OG 51/1997 cu nmodificarile si completarile


ulterioare
c. constituie titlu executoriu
127. Leasingul a aparut prima data in:
a. Europa
b. SUA
c. Asia
128. Natura juridica a contractului de factoring:
a. se deosebeste de imprumut, mandat comercial
b. prezinta asemanari cu vanzarea- cumpararea civila,
c. prezinta asemanari cu imprumutul, mandatul comercial, scontul si
asigurarea creditului
129. Instanta competenta care se pronunta in cazul falimentului societatii
comerciale este:
a. Inalta Curte de Casatie si Justitie
b. Judecatoria
c. Tribunalul
130. Dreptul asupra unei marci este de natura:
a. patrimoniala
b. civila
c. comerciala
131. Conditii de forma in utilizarea unei marci sunt:
a. inregistrarea marcii la OSIM
b. noutatea marcii
c. asemanarea marcii cu alta existenta pe piata.
132. Protectia juridica asupra marcii prin inregistrarea acesteia la OSIM produce
efecte in termen de:
a. 1 an
b. 5 ani
c. 10 ani
133. Orice garantie reala mobiliara este transmisibila prin:
a. instrainare
b. vanzare-cumparare
c. cesiune
134. Drepturile angajatorului conform prevederilor Codului Muncii sunt:
a. dreptul de a comunica periodic salariatilor situatia economic si financiar a
unittii, freptul de a plti toate contributiile si impozitele aflate n sarcina sa, dreptul
de a asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor
b. s acorde salariailor toate drepturile ce decurg din lege s nfiineze registrul

general de eviden a salariailor i s opereze nregistrrile prevzute de lege;


c. dreptul de a stabili organizarea si functionarea unittii; dreptul de a
stabili atributiile corespunztoare pentru fiecare salariat, n condiiile
legii; dreptul de a da dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub
rezerva legalittii lor; dreptul de a controla modul de ndeplinire a
sarcinilor de serviciu;
135. Administratorii unui grup de interes economic raspund solidar fata de societate
pentru:
a. existenta registrelor cerute de lege si corectitudinea continutului
acestora, indeplinrea cu exactitate a hotararilor adunarii generale,
indeplinirea cu exactitate a indatoririlor din lege si din actul constitutiv.
b. falimentul grupului de interes economic
c. retragerea unui membru al grupului de interes economic
136. Clientela reprezinta totalitatea persoanelor fizice si juridice care apeleaza in
mod obisnuit la acelasi comerciant, adica la fondul de comert al acestuia, pentru
procurarea unor marfuri si servicii.
a. Adevarat
b. Fals
c. Nici un raspuns nu este corect
137. Firma este un element de individualizare a comerciantului in sfera activitatii
comerciale.
a. Adevarat
b. Fals
c. Nici un raspuns nu este corect
138. Dreptul afacerilor nu se refera la un domeniu concret, particular, ci la toata
activitatea si viata economica
a. Nici un raspuns nu este corect
b. Adevarat
c. Fals
139. Emblema este semnul sau denumirea care deosebeste un comerciant de un
altul de acelasi gen..
a. Adevarat
b. Fals
c. Nici un raspuns nu este corect
140. Clientela reprezinta totalitatea persoanelor fizice si juridice care apeleaza in
mod obisnuit la acelasi comerciant, adica la fondul de comert al acestuia, pentru
procurarea unor marfuri si servicii.
a. Adevarat
b. Fals
c. Nici un raspuns nu este corect

141. Brevetul reprezinta alaturi de firma, emblema si marca de fabrica sau de


comert, un drept, un bun incorporabil al fondului de comert.
a. Nici un raspuns nu este corect
b. Fals
c. Adevarat
142. Marcile (de fabrica sau de comert) sunt semne, desene, denumiri distinctive
folosite de catre fabricant, (agent economic) pentru a comercializa produsele,
lucrarile ,serviciile lor.
a. Adevarat
b. Fals
c. Nici un raspuns nu este corect
143. Dreptul asupra unei marci este de natura patrimoniala
a. Adevarat
b. Fals
c. Nici un raspuns nu este corect
144. Subiectul dreptului de autor este persoana fizica sau persoanele fizice care au
creat opera.
a. Adevarat
b. Fals
c. Nici un raspuns nu este corect
145. Contractul de garantie se incheie in forma autentica sau prin inscris sub
semnatura privata si trebuie semnat de catre creditor.
a. Adevarat
b. Nici un raspuns nu este corect
c. Fals

S-ar putea să vă placă și