Sunteți pe pagina 1din 41

Serviciile de

asigurare

Studiu de caz:

Asigurari si Reasigurari internationale


1.
2.
3.
4.
5.
6.

Istoricul operatiunilor de asigurare nevoia de


asigurare: factori obiectivi, factori subiectivi,
dispersia riscului
Asigurari vs reasigurari- diferente
Categorii de asigurari (life si non-life)
Riscul si managementul riscului
Piata internationala a asigurarilor
Contractul de asigurare: caracteristici, conditii
de validitate, incheierea, continutul, efectele.

Notiuni de baza si definitii


Asigurarea reprezinta un serviciu prin care o firma preia
asupra sa riscurile cu care se confrunta un agent economic
(persoana fizica sau juridica), in schimbul unei sume de bani
platita de acesta pe o perioada determinata de timp.
Asigurarea are la baza un acord de vointa (contract) intre un
asigurat si asigurator.
Obiectul contractului il reprezinta protectia impotriva unui
risc
Pretul protectiei este prima de asigurare
Marimea primei de asigurare este fixata pe baza unei
multitudini de variabile
Oferta de asigurare este un serviciu de intermediere dar si un
serviciu financiar
Asigurarea are la baza principiul mutualitatii pe baza caruia se
constituie fondul de asigurare. Asiguratorul este custodele
fondului de asigurare in limitele impuse de legislatia nationala

Coasigurarea reprezinta cedarea de catre asigurat a


unei cote parti din risc catre mai multi asiguratori
pana la acoperirea intregii contravalori a acestuia.
Modalitate de dispersie a riscurilor mari si foarte
mari (incendiu, inundatii, catastrofe naturale).
Numarul contractelor de asigurare este egal cu
numarul asiguratorilor.
Acoperirea pagubelor este proportionala cu
dimensiunea riscului preluat.
Coasigurarea se realizeaza deobicei prin
intermediari (brokeri)
Autoasigurarea consta in crearea de catre o persoana
fizica sau juridica a unor rezerve proprii sub forma
unui fond destinat acoperirii unor eventuale daune
provocate de diferite cauze.
Nu se bazeaza pe relatii contractuale, asiguratul
este si asigurator. Fondul de asigurare este blocat
in scopul constituirii protectiei. Este practicata de
catre firme puternice.

Autoasigurarea
Prezinta urmatoarele avantaje: primele au nivel scazut
deoarece nu cuprind costuri ci numai parti din risc,
veniturile din fructificarea fondului apartin
asiguratului care le poate adauga fondului de asigurare,
marimea primelor nu este influentata de factorii de
piata, sunt stimulate reducerea si controlul riscurilor,
nu pot apare conflicte intre parti.
Are o serie de dezavantaje: in cazul in care fondul
este insuficient pentru acoperirea daunelor firma se
confrunta cu dificultati financiare, fructificarea
fondului nu este la fel de productiva ca in cazul
portofoliului firmelor de asigurare, actionarii pot fi
prejudiciati de micsorarea dividentelor, pe parcursul
activitatii managerii pot utiliza o parte a fondului
micsorand capacitatea sa de protectie, este incalcat
principiul dispersiei riscurilor, ratele la fond nu sunt
cheltuieli deductibile

Reasigurarea are ca efect pulverizarea riscului prin


asigurarea asigurarii si are ca scop protectia
asiguratorilor
Reprezinta un acord de vointa intre 2 parti numite
cedent/ asiguratul direct/ reasiguratul si reasigurator
prin care prima consimte sa cedeze iar cea de a doua
accepta sa preia o parte sau intregul risc conform
conditiilor stabilite in contract, in schimbul platii
primei de reasigurare care reprezinta o cota din prima
originara de asigurare. In cazul producerii unei daune
reasiguratorul contribuie la acoperirea pierderii.
Reasiguratorul isi protejeaza portofoliul prin
incheierea unor contracte de retrocedare
(retrocesiune). El isi asigura cote din riscurile pe care
le-a reasigurat, unor retrocesionari devenind, la randul
sau, retrocedent prin asigurarea reasigurarii.
Atat reasiguratorii cat si retrocedentii sunt, in cele
mai multe cazuri, tot societatile de asigurare.

Coasigurarea
Risc

Coasigurator

Reasigurator

Coasigurator

Reasigurator

Retrocesionar, etc

Coasigurator

Reasigurator

Reasigurator

Retrocesionar, etc

Reasigurarea
Risc

Asigurator

Reasigurator

Retrocesionar

Reasigurator

Retrocesionar

Reasigurator

Retrocesionar

Deosebiri intre asigurari si reasigurari

Contractul de asigurare se poate


incheia de catre asigurator cu o
persoana fizica sau juridica.
Contractul de asigurare este legat
de risc indiferent daca se produce
sau nu.
Obiectul asigurarii poate fi o
persoana, o proprietate sau un
profit expuse unor riscuri pe care
le preia, in totalitate, asiguratorul
de la asigurat
Nu toate contractele de asigurare
sunt supuse principiului
despagubirii.
Contractul de asigurare imbraca
forma politei de asigurare.
Aproapa toate contractele de
asigurare sunt contracte interne
(cu exceptia celor maritime si de
aviatie)

Contractul de reasigurare nu se
poate incheia decat intre persoane
juridice.
Contractul de reasigurare nu
ilimplica pe asigurat
Reasiguratorul are obligatii numai
atunci cand apar daune la a caror
despagubire participa
Reasiguratorul este indirect
interesat de obiectul asigurarii, el
compensand numai paguba suferita
de reasigurat, conform contactului
Toate contractele de reasigurare
sunt contracte de despagubire ale
reasiguratului atunci cand acesta
suporta daunele asiguratului.
Contractul de reasigurare imbraca
diferite forme, rareori ca polite
de reasigurare.
Contractele de reasigurare sunt
prin natura lor, internationale.

Functiile asigurarilor si reasigurarilor

Compensarea financiara a
pierderilor cauzate de un risc
Prevenirea pagubelor
Functia financiara
Economisirea
Reducerea costurilor
bugetare
Promovarea exporturilor de
servicii (invizibile) spre tarile
in care importurile de servicii
de asigurare sunt permise

Protejeaza asiguratorii directi


Contribuie la stabilizarea
ratei daunelor platite de
asiguratori
Amplifica dispersarea
riscurilor
Contribuie la diversificarea
produselor de asigurare si
cresterea volumuli lor
Creste capacitatea de
subscriere a asiguratorului
(volumul daunelor la care
poate face fata)
Se poate substitui cedentilor
(asigurarii directe)
Asociaza servicii de
consultanta, asistenta, plata,
etc

Riscul
Omniprezent, asimilat unui pericol potential, asociat cu
evenimente posibile si probabile provocate de persoane,
obiecte, fenomene naturale, actiuni, etc., asociat cu
nesiguranta, pericolul. In asigurari au conotatie negativa
deoarece provoaca pierderi economice, sociale, politice,
psihologice, fizice. Antonim- sansa, norocul.
Dimensiunea sa este data de numarul de situatii care lar putea genera. In lipsa acestora riscul este 0.
Ca obiect al asigurarii (riscul asigurabil)trebuie sa
indeplineasca o serie de criterii: producerea sa sa duca
la pierderi financiare, sa fie incert, probabilitatea
producerii sa fie cuantificabila (0-1), sa nu poata fi
evitat, sa fie intamplator, sa nu fie intentionat (sa nu
depinda de vointa partilor implicate), sa fie
comercializabil, sa fie compatibil cu legislatia in vigoare
si cu principiile morale ale societatii.

Clasificarea riscurilor
O mare diversitate de riscuri si de criterii
de clasificare:
1. Cf. consecintelor generate: pure,
speculative (antreprenoriale)
2. Cf. implicatiilor si naturii lor:
fundamentale, particulare
3. Cf. teoriei managementului: statice,
dinamice
4. Cf. capacitatii de a fi asigurate:
neasigurabile, asigurabile

Riscurile neasigurabile (excluse) neacceptate de


asiguratori. Sunt: generate de evenimente certe sau aproape
certe/provocate de asigurat/ cunoscute de asigurat dar
ascunse de acesta/ care afecteaza societatea in ansamblu
sau o mare parte a acesteia
Riscurile asigurabile:
Riscuri generale incluse in conditiile generale de
asigurare (incendiu, explozie, naufragiu, coliziune, deraiere,
.sacrifiul in avaria comuna, etc)
Riscuri speciale produse de actiunea oamenilor (razboi,
greva, revolurie, stare de razboi, etc) sau de natura marfii
(spargere, alterare, ruginire, deteriorare) se asigura
separat contra unei prime suplimentare. Sunt excluse din
conditiile generale.
Combinarea categoriilor de riscuri asigurate
creaza nomenclatorul de produse de asigurare
al companiilor de asigurare.

Managementul riscului

Consta in identificarea,
cuantificarea si reactia la
expunerea la riscuri pure, la
pierderi accidentale potentiale.
Este format din o suita de
actiuni care cuprind elaborarea
si adoptarea deciziilor necesare
pentru minimizarea efectelor
adverse provocate de pierderi
accidentale intr-o organizatie,
institutie, companie.
Implementarea managementului
riscului cuprinde 5 etape :
identificarea riscului,
cuantificarea riscului,
selectarea tehnicilor de
management, elaborarea de
recomandari, implementarea
deciziilor, monitorizarea si
interpretarea rezultatelor

Decizia de
management
Identificarea si
analiza expunerii la
risc
Examinarea
riscurilor
alternative
Selectarea
tehnicilor de
management
Implementarea
masurilr si a
tehnicilor
Monitorizarea si
interpretarea
rezultatelor

Planifi
care

Organ Coor
izare dona
re

Cont
rol

Clasificarea asigurarilor
In functie de tipul si natura riscurilor
asigurate: asigurari de viata si asigurari de nonviata (generale)
Difera prin natura relatiei contractuale, durata si
tipul de risc, durata contractului, sistemul de
administrare, modul de stabilire a primelor de
asigurare, limitele diferite de capital al
societatilor de asigurare.
In functie de modul de realizare a raporturilor
juridice: asigurari prin efctul legii (obligatorii),
asigurari contractuale (facultative)
In functie de domeniul asigurarii: de bunuri, de
persoane, de raspundere civila, de interes
financiar

Clasificarea asigurarilor
In functie de riscul asigurat: risc cu caracter
natural, risc de boli, risc de accidente, risc de
deces, risc de prejudiciu adus tertilor
In functie de teritoriul pe care se acorda
acoperirea prin asigurare: interne, externe (cu
elemente de extraneitate)
In functie de natura si tipul raporturilor care
se stabilesc intre asigurat si asigurator: directa,
indirecta
In functie de implicarea societatii: asigurare
sociala, asigurare privata

Prezentare comparativa viata /non-viata)

Se asigura numai riscul de deces


Decesul este un eveniment sigur,
momentul producerii este incert
Scopul este protectia financiara a
familiei sau dependentilor,
economisirea sau investitia
Evaluarea riscului
(underwriting)se face la varsta
intrarii in risc.
Sunt in mod obligatoriu 3 parti
Nu sunt contracte de
despagubire
Stabilirea sumei asigurate este in
functie de nevoia de protectie si
starea financiara a asiguratului
Sunt contracte pe termen mediu
sau lung
Primele de asigurare se platesc
pe toata durata contractului
Asiguratorul isi stabileste
rezerve matematice pentru
crearea fondului de asigurari de
viata. Acestea micsoreaza, in
timp, expunerea la risc.
Reasigurarea se incheie pentru
suma expusa riscului.

Se asigura o mare varietate de riscuri


Producerea riscului este incerta,
probabila, posibila
Scopul este compensarea pagubelor
Evaluarea riscului se face la incheierea
contractului numai pe durata expunerii
la risc
Sunt numai 2 parti
Limita despagubirii nu poate depasi
valoarea bunului asigurat
Despagubirea asiguratului se face in
limita sumei asigurate
Sunt contracte pe termen scurt
Primele de asigurare se platesc pe
durata contractului
Asiguratorul isi stabileste rezerve
tehnice si posibiltati de fructificare a
dondului de asigurare.
Riscul este relativ constant pe toata
durata contractului
Reasigurarea se incheie pentru aceiasi
valoare pe toata durata contractului de
asigurare

Piata internationala a asigurarilor

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Este un segment al pietei financiare


internationale.
Grupeaza oferta si cererea de servicii de
asigurare
Factorii care au influentat piata de asigurari:
Cresterea economica,
Modificarile socio-politice,
Liberalizarea serviciilor ca tranzactii si sector,
Imbunatatirea climatului de afaceri,
Surplusul de capital in tarile dezvoltate,
Cresterea nivelului de educatie economica si sociala,
Globalizarea.
Amplificarea fenomenelor generatoare de riscuri
naturale si politice.

Contractul de asigurare (Polita de asigurare)


Actul juridic prin care o companie specializata
denumita asigurator se obliga sa preia asupra sa
riscul producerii unui eveniment generator de
prejudicii cu care se confrunta o persoana fizica
sau juridica- denumita asigurat- care se obliga sa
plateasca o prima ca pret al serviciului primit.
La producerea evenimentului asigurat si
inregistrarea daunelor/pagubelor, asiguratorul
urmeaza sa plateasca asiguratului sau unei terte
persoane (beneficiar) o indemnizatie de
asigurare/ despagubire/suma asigurata, in limitele
convenite.
Indemnizatia este intotdeauna legata de termenul
de dauna sau paguba
Dauna exprima valoarea prejudiciului suferit.

Caracteristicile juridice al contractului de asigurare


a.
b.
c.
d.

Caracter personal se incheie intre persoane si


se asigura persoane ca proprietari.
Caracter consensual fiind valabil incheiat prin
simplul acord de vointa al partilor
Caracter sinalagmatic, obligatiile fiind reciproce
si interdependente. Obligatia asiguratorului
depinde de indeplinirea obligatiei asiguratului.
Caracter unic acoperind intreaga durata de
valabilitate in aceleasi conditii existente in
momentul incheierii. Fractionarea primei de
asigurare se refera la conditiile de plata si nu la
fractionarea obiectului sau (protectiei)

Caracteristicile juridice al contractului de asigurare


e)

f)

g)
h)

Contract cu executare succesiva care acopera o intreaga


perioada pe parcursul careia asiguratul primeste protectia
si, in cazul producerii evenimentului indiferent de
momentul respectiv, asiguratul obtine contravaluarea
daunei suferite.
Caracter oneros fiecare parte are in vedere obtinerea unui
avantaj: asiguratul obtine stabilitate financiara iar
asiguratorul obtine profituri din fructificarea fondurilor
de prima
Caracter aleatoriu deoarece efectele sale depind de un
eveniment viitor si incert care pot genera pierderi sau
castig pentru oricare dintre parti
Contract de adeziune. Asiguratorul stabileste conditiile,
asiguratul le poate sau nu accepta. Negocierile nu au in
vedere forma contractului ci numai continutul unor clauze
(prima, modalitatea de plata, etc)

Continutul contractului de asigurare


(politei de asigurare)
1. numele complet, domiciliul si/sau sediul
partilor contractante, calitatea in care se afla ca
parti la contractul respectiv;
2. obiectul contractului de asigurare, de
bunuri, de persoane sau de raspundere civila;
3. riscul sau riscurile ce se acopera prin
contractul de asigurare;
4. evenimentul asigurat;
5. momentul inceperii si cel al incetarii
raspunderii asiguratorului;
6. prima de plata si modul de plata al acesteia;
7. sumele asigurate;
8. alte elemente care stabilesc drepturile si
obligatiile partilor

Legislatia romana (Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile


in Romania, publicata in M. Of. nr 303/1995)
Completata si actualizata prin Legea 32/2000 privind constituirea,
organizarea i functionarea societatilor comerciale din domeniul
asigurarilor si atributiile Oficiului de supraveghere a activitatii de
asigurare i reasigurare.
Notiuni:
Asiguratorul, societate de asigurare, persoana juridica, inregistrata legal
in Romania sau intr-o alta tara, autorizate sa practice asigurari pe
teritoriul Romaniei, in temeiul si in conditiile prevazute de Legea nr.
32/2000, privind societatile de asigurare si reasigurare si supravegherea
asigurarilor aflate in prezent in vigoare;
Asiguratul, persoana fizica sau juridica, care are un interes asigurabil cu
privire la obiectul asigurarii respective, cu capacitate de exercitiu deplina;
Beneficiarul asigurarii, o persoana fizica indicata de asigurat pentru a
primi beneficiul asigurarii daca s-a produs riscul asigurat. Beneficiarul
asigurarii este intalnit cu precadere la asigurarile de persoane.
Contractantul, persoana fizica, care incheie o asigurare in beneficiul unei
alte persoane pe care o numeste asigurat, pentru care plateste numai
prima de asigurare.

Conditiile de validitate a contractului


1. Capacitatea de a contracta a partilor
(art. 949 din Codul civil roman) orice persoana poate contracta un act
juridic daca nu este declarata incapabila de lege (minorii, interzisii
judecatoresti, toti cei care nu au capacitate de exercitiu).
Contractele de asigurare pot fi incheiate de persoane fizice de peste
14 ani daca nu au fost puse sub interdictie.
Contractele incheiate de minorii sub 14 ani sau persoanele care sunt
sub interdictie sunt valabile atat timp cat cei in cauza sau
reprezentantii lo nu cer anularea.
Minorii intre 14 si 18 ani au capacitate restransa si pot incheia acte
juridice numai cu incuviintarea parintelui sau autoritaii tutelare.
In asigurarile de persoane asiguratul trebuie sa aiba cel putin varsta
legala si sa indeplineasca si celelalte conditii din polita de asigurare.
In cazul asigurarilor de accidente o asigurarea poate fi contractata
si de catre persoane in varsta de 14 ani daca dobandesc venituri din
munca proprie.

Conditiile de validitate a contractului


2. Consimtamantul partilor.
Cf.Codului civil roman consimtamantul nu este valabil cand este
obtinut prin eroare, violenta, sau dol.
Eroarea nu produce nulitate decat cand cade asupra obiectului

conventiei si nu asupra persoanei care incheie conventia.


Violenta in asigurari este rara in practica dar atunci cand

exista determina anularea contractului


Dolul este destul de frecvent si presupune folosirea de

mijloace dolozive (viclene) de catre una dintre parti la incheierea


contractului. Trebuie demonstrat si evidentiat ca cealalta parte
nu ar fi incheiat contractul daca nu ar fi fost manipulata prin dol.
Determina anularea contractului de catre asigurator.
Aceleasi consecinte sunt produse de informarea inexacta,

incompleta cu sau fara rea vointa a asiguratorului de catre


asigurat.
Art. 961 din Codul civil roman prevede : conventia facuta prin

eroare, violenta sau dol nu este nula de drept, ci da loc la


actiuni de nulitate

Conditiile de validitate a contractului


3. Obiectul

contractului de asigurare:
Riscul care ameninta obiectele asigurarii si prezinta un interes
financiar.

Obiectele asigurabile pot fi: bunurile proprii, bunurile tertilor, viata,


capacitatea de munca, realizarea unui avantaj (profit), etc. Pentru ca sa
existe un risc trebuie: sa existe obiectul amenintat care sa fie
determinat si determinabil.

Bunuri excluse de la asigurare sunt: cele care nu au importanta


economica, nu indeplinesc cerintele din actele normative, nu sunt supuse
riscului sau sunt expuse unui risc excesiv.

Persoanele asigurate sunt determinate prin datele personale

Raspunderea civila presupune delimitarea persoanelor care isi asigura


raspunderea fata de terti prin acte si fapte care produc prejudicii.

4. Riscul
Reprezinta cauza producerii evenimentului asigurat, cu
efecte materiale cuantificabile financiar.
Este un element fundamental al contractului de

asigurare.
Este consecinta producerii unui eveniment aleatoriu,

Constituie chiar obiectul contractului de asigurare

Trebuie sa fie real si licit.

- riscul trebuie sa fie real deoarece realizarea lui este


posibila;
- riscul asigurat trebuie sa fie si licit si deci obiectul
contractului de asigurare nu trebuie sa fie contrar ordinii
publice si bunelor moravuri.
- riscuri neasigurabile, cele cauzate de actele dolosive
intentionate ale asiguratului
5. Cauza contractului de asigurare
sa fie licita si morala. Sa nu fie prohibita de lege si
contrarie bunelor moravuri.

Principiile de la baza contractului de asigurare


Obiectul contractului de asigurare este interesul financiar care
poate fi afectat de producerea unui RISC.
In contract nu se asigura obiectul asigurarii ci interesul
patrimonial, comercial al asiguratului =
Interesul asigurabil in asigurarea de bunuri
Este dreptul legal al asiguratului de a asigura obiectul
asigurarii, in virtutea unei relatii financiare acceptata de lege.
Interesul asigurabil rezulta din dreptul de proprietate si
dimensiunea sa este egala cu valoarea pecuniara sau valoarea
patrimoniala.
Interesul asigurabil trebuie sa fie economic, evaluabil si
existent in momentul incheierii contractului
Interesul asigurabil la asigurarea de persoane are drept scop
protectia financiara a beneficiarilor si dimensiunea sa este
data de varsta, starea sanatatii, venituri, etc
Interesul asigurabil in raspunderea civila provine din raporturile
dintre terte persoane si asigurat care le poate provoca daune

Suma asigurata

Reprezinta suma declarata de asigurat ca reprezentand valoarea reala a


obiectului asigurarii care poate fi o asigurare de viata, de accidente sau
bunuri sau raspunderi in cazul angajarii raspunderii civile legale a
asiguratului.

Suma asigurata este acceptata de asigurator ca fiind cea reala. Uneori,


din diverse motive (nestiinta, dorinta de a plati o suma mai mica drept
prima de asigurare sau chiar fraudarea asiguratorului pentru a putea
obtine o indemnizatie mai mare decat cea cuvenita) suma asigurata
declarata de asigurat nu este cea corecta. In asemenea situatii se
procedeaza astfel:
- in cazul subasigurarii (asiguratul declara o suma mai mica decat valoarea reala a
bunurilor sale asigurate) asiguratul suporta consecintele vointei sale juridice
deoarece in cazul producerii unui eveniment asigurat, el va primi o despagubire
redusa corespunzator raportului dintre suma prevazuta in contract si valoarea
bunului, daca nu s-a convenit altfel prin contract.

- in cazul supraasigurarii, daca asiguratorul constata supraevaluarea, recalculeaza


primele de asigurare si restituie asiguratului ce a platit im plus, eventuala
indemnizatie urmand a fi data in raport de noua valoare.

Prima de asigurare

Prin prima de asigurare se intelege suma de bani pe care


asiguratul o plateste asiguratorului in schimbul asumarii de catre
acesta a obligatiei de plata a indemnizatiei de asigurare pentru
acoperirea prejudiciului ce eventual l-ar suferi ca urmare a
producerii unui eveniment asigurat. Prima de asigurare, asa cum este
reglementata ea si in dreptul roman al asigurarilor permite partilor
sa negocieze si sa stabileasca fie plata direct sau prin intermediar,
fie anticipat si integral sau in rate.
Prima curenta sau efectiva
Prima fixa
Discount-ul de prima
Fransiza
LA POLITA DE ASIGURARE SE ANEXEAZA CONDITIILE DE
ASIGURARE : definirea unor termeni, riscurile excluse, riscurile
acoperite

Drepturile si obligatiile din polita de asigurare


pot fi cesionate altei persoane prin andosare

Calculul Primei
Prima = Suma AsigurataX Rata de risc

Valoarea bunului
Supus riscului

Riscul de
producere a
evenimentului
% or 0/00

Calculul Primei
Rata primei este stabilita de underwriter, pe baza
probabilitatii producerii riscului si a platii de daune
Cu cat este probabilitatea mai mare cu atat va fi
mai ridicata rata primei de asigurare
La o rata de
1,5%
inseamna ca

pentru fiecare 100


euro asigurati
prima va fi de 1,5
euro

Calculul primei
Daunele reale produse

X100 = Rata
primei%

Valoarea asigurata

De ex. Bunuri asigurate in valoare de 450mln euro au fost


avariate si daunele produse au fost de 9 mln euro. Deci:
9,000,000
450,000,000

X 100 =

450

= 2%

Calculul primei
Prima trebuie sa acopere cel
putin totalitatea daunelor
posibile!

Prima.

Daune

si cheltuielile curente si neprevazute

Momentul inceperii raspunderii asiguratorului si al


incetarii acesteia
Delimitarea raspunderii asiguratorului in cazul
producerii evenimentului asigurat, respectiv,
delimitarea momentelor in limitele carora asiguratul
stie ca poate pretinde indemnizatia de asigurare
pentru dauna suferita la producerea evenimentului sus
mentionat.

Asiguratul nu poate pretinde acoperirea unui


prejudiciu suferit la producerea unui eveniment chiar
individualizat intr-o polita de asigurare, daca nu
dovedeste ca aceasta polita, care ii da eventual dreptul
la o indemnizatie de asigurare, producea efecte la data
intamplarii acelui eveniment.

Procesul de incheiere a contractului de asigurare

Declaratia de asigurare: asiguratul isi manifesta dorinta de a


incheia asigurarea si ofera informatiile necesare (cerere de
asigurare, chestionar sau declaratie de asigurare) :
Identificarea asiguratului
Obiectul de activitate
Durata asigurarii
Date privind bunul asigurat
Suma asigurata
Fransiza
Beneficiarul asigurarii
Conditiile de asigurare solicitatedate personale (asigurari de viata)
Mediul de lucru (asigurari de accidente)
Evaluarea riscului de catre asigurator: subscriere sau underwriting
Prin analiza declaratiei
Prin verificarea pe teren
Daca toate verificarile sunt in ordine, asiguratorul ESTE OBLIGAT
sa incheie contractul (nu are dreptul sa refuze
asigurarea)

Incheierea contractului coincide cu plata primei


de asigurare si emiterea documentului de
asigurare
Durata contractului: determinata (la scadenta se
poate reinnoi de drept daca partile nu denunta
contractul) sau nedeterminata.
Interpretarea contractului se face foarte strict
deaceea trebuie definit foarte clar. In cazul
formularilor ambigue se face trimitere la Codul
civil sau la legislatia din tara asiguratorului.
Incetarea contractului la termen, sau inainte de
termen prin: denuntare, reziliere, anulare

Drepturile si obligatiile asiguratului


a) Pana la producerea evenimentului asigurat:
De a modifica contractul (modul de plata,

beneficiarul, etc)
De a incheia asigurari suplimentare

De rascumparare

De a plati prima

De a informa pe asigurator daca se modifica

circumstantele de producere a riscului in sensul


agravarii sale.
De a intretine bunul asigurat in bune conditii cf.

legislatiei.

b) Dupa producerea evenimentului asigurat


Limitarea pagubei
Avizarea asiguratorului cu privire la
producerea evenimentului asigurat
Participarea la constatarea pagubelor
Furnizarea de acte si documente
referitoare la eveniment
Acordarea sprijinului pentru evaluarea
daunelor

Drepturile si obligatiile asiguratorului


a) Pana la producerea evenimentului asigurat
De a verifica existenta si starea bunului

asigurat
De a aplica sanctiuni legale daca asiguratul si-a

incalcat obligatiile cu privire la pastrarea bunului


De a elibera certificate de confirmare a

asigurarii
b) Dupa producerea evenimentului
Plata indemnizatiei cf. contractului.dupa

stabilirea cauzelor si imprejurarilor producerii


daunelor. Trebuie verificat daca: asigurarea era
in vigoare, primele au fost platite, bunurile sunt
cuprinse in asigurare, evenimentul este datorat
unui risc asigurat.

Denuntarea contractului = decizia unilaterala


de incetare a contractului de catre
asigurator cand asiguratul incalca
obligatiile legale
Rezilierea contractului = incetarea pentru
viitor a relatiei contractuale de catre
oricare dintre parti atunci cand nu sunt
respectate clauzele prevazute
Nulitatea contractului= la incheiere nu s-au
respectat conditiile de valabilitate