Sunteți pe pagina 1din 7

ANEXA 2

la Convenia-cadru

PARTENERUL DE PRACTIC: ......................

UNIVERSITATEA DIN BUCURETI


FACULTATEA DE LITERE

FI DE EVALUARE
a activitii din stagiul de practic de specialitate

Numele i prenumele studentului-practicant:


Convenia-cadru cu nr......................, din....................

Perioada stagiului:
Locul desfurrii stagiului:
Programul de lucru:

Nivelul de dobndire a competenelor profesionale:

foarte bun/bun/satisfctor/nesatisfctor

Modalitatea de integrare a studentului-practicant n activitatea


partenerului de practic (disciplin, punctualitate, responsabilitate n
rezolvarea sarcinilor, respectarea regulamentului de ordine interioar al
instituiei)

foarte bun/bun/satisfctoare/nesatisfctoare

CALIFICATIV I NUMR DE CREDITE:


Foarte bine ... credite
Bine ... credite
Satisfctor ... credite
Nesatisfctor 0 credite

Semntur tutore,
Semntur cadru didactic supervizor,

Data:

ANEXA 3
la Convenia-cadru

PARTENERUL DE PRACTIC: ......................

RAPORT DE EVALUARE
asupra stagiului de practic de specialitate

Prezentul raport are ca obiect evaluarea activitii din stagiul de


practic de specialitate desfurate de studentul-practicant Dragomir
Eduward Alexandru, pentru care s-a ncheiat Convenia-cadru
nr...................... din data .........................., ntre Partenerul de
practic ..............., studentul-practicant i Facultatea de Litere,
Universitatea din Bucureti.

Evaluarea coninutului de activitate, n relaie cu cerinele din


convenia-cadru

Evaluarea competenelor studentul-practicant la intrarea n stagiu


i la finalizarea acestuia

Precizarea contribuiei studentul-practicant la dezvoltarea


proiectului n cadrul cruia i-a desfurat stagiul (originalitate,
nivel de performan etc.)

Recomandri pentru
specializri ulterioare.

studentul-practicant

pentru

stagii

Semntur tutore,

Data

ANEXA 4
la Convenia-cadru

UNIVERSITATEA DIN BUCURETI

..................................................................

CAIET DE PRACTIC

Partenerul de practic:
Convenia-cadru cu nr......................, din....................
Locul unde s-a efectuat stagiul:
Nume i prenume tutore:
Perioad:

Denumirea i descrierea modului de pregtire: practic de


cercetare sau practic profesional

Competene
dezvoltate
(descriere): cognitive
(tiinifice),
profesionale (de strict specialitate), transversale (de comunicare,
lucru n echip)

Activiti propriu-zise desfurate


practic, conform calendarului:

Observaii
personale
privitoare
la
activitatea
(autoevaluare n raport cu rezultatele obinute):

Perspective n dezvoltarea carierei, oferite de stagiul de practic:

pe

perioada

stagiului

de

depus

Studentulpracticant
Dragomir
Eduward
Alexandr
Data

ANEXA 5
la Convenia-cadru

CERERE DE OMOLOGARE
a creditelor obinute n stagiul de practic

Domnule Director,

Subsemnatul Dragomir Eduward Alexandru, masterand n


programul de studii Consultanta si Expertiza in Publicitate, practicant n
baza Conveniei-cadru nr.................., din................, n cadrul
instituiei......................, solicit omologarea practicii de cercetare / de
specialitate, efectuate n perioada........................... i evaluate de ctre
partenerul de practic i de tutorele desemnat cu
calificativul........................., numr de credite...........
La prezenta cerere ataez Dosarul de practic n original, cu toate
documentele precizate n Convenia-cadru.

V mulumesc,

Semntur,

Data:

n atenia dnei Decan a Facultii de Litere