Sunteți pe pagina 1din 257

SERIILE ASCENSIUNII

LECŢIA ÎNTÂIA - NU ESTE VORBA DE VOI NICICUM


PRESENTED AT THE CRIMSON CIRCLE
4 AUGUST 2001

Tobias: Şi aşa este, dragi prieteni, că noi ne adunăm aici cu voi pentru a începe o
nouă serie, o nouă comunicare cu voi. Noi vedem că voi sânteţi într-un loc nou (se referă
la locul nou de adunare). Voi aveţi un loc nou unde voi ne-aţi invitat. Noi vrem să vă
spunem că eu, Tobias, Spiritul şi toţi care se adună astăzi aici cu voi - noi nu ne-am
pierdut pe drum! (chicotiri). Noi am urmat energia voastră până la acest loc.

Câteodată este dificil să începem să vorbim cu voi. Când voi ne invitaţi şi începem
procesul de contopire...oh, este aşa dulce! Noi putem simţi ce emană de la umani,
dragoste şi emoţii. Este o onoare şi bucurie pentru noi ca să fim cu voi. Aşa cum voi a-ţi
respirat aici (exerciţiul de respirare înainte de a începe comunicarea), noi am putut simţi
sinceritatea voastră. Noi am putut să simţim dragostea voastră. Noi am simţit dorinţa de
a aduce tot ce sânteţi voi, şi dorinţa de a aduce în această energie a divinităţii voastre.
Noi o să vorbim mai pe larg despre asta astăzi. Noi o să vorbim despre asta în decursul
anului. Este o onoare pentru noi ca să fim astăzi aici. Sânt mulţi, mulţi care se adună
aici. Noi vedem că acum voi aveţi o cameră mai mare ca să venim mai mulţi (râsete din
audienţă).

Dragi prieteni, daţi voie să vorbim despre faptul că de ce voi sânteţi în acest loc în
primul rând. Noi am discutat asta înainte, că acum vreo 2500 de ani în urmă din timpul
vostru uman, energiile au fost apropriate ca să aduceţi a ceea ce noi numim sămânţa
conştienţei Hristosului. Până atunci balanţa energiei umane a spiritului nu a fost gata să
primească asta în plin. În zilele voastre din Alt(Atlantis) şi Mu (Lemuria), voi a-ţi
încercat diferite lucruri ca să atrageţi această energie. Au fost multe feluri de tehnologii
pe care voi a-ţi încercat să întegraţi ca să găsiţi divinitatea voastră. Dar aşa cum ştiţi, nu
a fost timpul. Nu a fost apropriat, şi aşa cum ştiţi, divinitatea voastră nu poate fi adusă
numai prin tehnologie. Este o contopire a deschiderii voastre proprii pe care voi
inspiraţi. Este o combinaţie a conştienţei masei. Este tehnologie. Toate elementele sânt
aduse împreună.

Până în anul 2500 în urmă, nu a fost posibil ca sămânţă să fie adusă dar pe care a-ţi
cărat cu voi de când a-ţi plecat din Regat.

După aceea, ca individuali, grupuri umane, familii şi întreaga naţiune, voi a-ţi început
să veniţi pe Pământ, reîntorcându-vă viaţă după viaţă. Voi a-ţi început să veniţi înapoi,
dar în acest timp cu conştienţa că aduceţi acea sămânţă. Voi a-ţi adus în conştienţa
voastră ca să o însămânţaţi, ştiind că o să ia un timp până această sămânţă o să înceapă să
germineze şi să crească.V-a lua un timp pănă la recoltă.Dar voi toţi a-ţi fost de acord cu
asta.

2000 de ani în urmă, mulţi dintre voi care staţi în această cameră şi cei care citesc
aceste cuvinte sau cei care ascultă într-un alt format...voi a-ţi venit pe Pământ în putere şi
în număr mare şi voi v-aţi plasat pe voi înşivă în toată lumea. Voi v-aţi plasat în
Jerusalem, Anglia, Africa, Asia şi câţiva băştinaşi în această ţară a Statelor Unite. A fost
un duş, un duş de ploaie cu voi care acum vă numiţi Shaumbra, voi care a-ţi venit să
însămânţaţi acea sămânţă. Pe cel pe care îl ştiţi ca Yeshua fiind Iosif (Hristos), a fost cel
care a primit mai multă atenţie. Dar sânteţi voi toţi care a-ţi ajutat la aducerea sămânţei.
Ulterior şi în alte vieţi după aceea, voi a-ţi lucrat cu seriozitate. Voi a-ţi lucrat serioşi ca
să faceţi terenul fertil, energie fertilă pentru sămânţa lui Hristos să înflorească.

Voi sânteţi cei care a-ţi înfiinţat bisericile în lume. Nu este de mirare că voi simţiţi
bivalenţi despre astea în aceste zile! Dar voi a-ţi fost cei care a-ţi început. Acestea erau
temple. Acestea erau bisericile în care sămânţa lui Hristos ar fi trebuit să înceapă
procesul de creştere şi să se extinde la ceilalţi. Pentru ultimii 2000 de ani, dragi
Shaumbra,voi a-ţi venit înapoi viaţă după viaţă, învăţând cum să aduceţi înăuntru această
energie, furnizând locul şi energia pentru asta ca să crească. Şi aşa cum voi ştiţi din
ultimele noastre discuţii, acuma este timpul să iasă la suprafaţă!

Şi cum puteţi să faceţi asta mai bine? Voi inspiraţi asta înăuntru. Voi inspiraţi
înăuntru. Energia divinităţii voastre este în sinea voastră. Este în trupul vostru. Este în
conştienţa voastră. Este în împrejurul vostru. Noi ne uităm la voi acuma, şi noi putem
vedea asta. Este foarte tânără. Este inocentă. Este un copil. Deci este divinitatea
voastră proprie de Acasă, acuma vine înapoi la voi, şi vine ca un copil. Voi sânteţi
responsabili să îl hrăniţi, să ascultaţi de nevoile lui, să-l iubiţi şi să aveţi grijă de el sau
ea. Aşa cum voi faceţi asta voi o să găsiţi că asta va lua o formă jucăuşă, dar va deveni
foarte expresivă. Chiar acuma este o nouă relaţie care se dezvoltă între voi şi spiritul care
este în sinea voastră. Nici unul dintre voi nu prea sânteţi siguri unul de altul. Voi, egoul
vostru uman, găsiţi că apăsaţi frâna. Câteodată nu sânteţi siguri ce este această energie
nouă. Dar aşa cum inspiraţi înăuntru, aşa cum voi permiteţi - a tot ce sânteţi voi - să iasă
afară şi să se exprime, voi o să aveţi o viaţă diferită, un fel diferit de a se uita la lucruri.
Efortul pe care a-ţi simţit până acuma se v-a schimba. Se v-a schimba.

Viziunea, mergând la 2500 de ani în urmă, dragi prieteni, dragi Shaumbra, acel timp a
fost pentru a aduce sămânţa conştienţei lui Hristos pe această planetă mare şi glorioasă a
voastră. Şi aşa cum a-ţi făcut aşa cum voi permiteţi să iasă la suprafaţă prin voi, şi să
inspiraţi asta înăuntru, asta v-a deschide o nouă- cum să spunem - voi spuneţi “poartă”.
Deschide un nou drum, nu în întunecimea spaţiului vostru de afară, dar deschide drumuri
înapoi la ceea ce a fost numit vid, tot drumul prin Zidul de Foc până Acasă la Regat. Aşa
cum voi deschideţi aceste drumuri prin munca ce faceţi voi, prin schimbarea conştienţei
prin care treceţi voi când voi respiraţi adânc, asta dă voie la Tot Ce Este, la Regatul
Dumnezeului să înceapă călătoria de Acasă la voi.

Să nu uitaţi cuvintele noastre a ceea ce am spus înainte! Voi nu mergeţi Acasă. Asta
vine la voi. Asta este un nou început pentru călătoria voastră pe Pământ, o călătorie care
a început acum 2500 de ani. Oh, da, voi a-ţi mai fost aici chiar înainte de aceşti ani. Dar
ultimul capitol din cartea voastră este de acum 2500 de ani. Voi deschideţi acele drumuri
de Acasă la voi. Noi o să vorbim despre asta în următorul an sau aşa ceva. Noi o să
vorbim cum să faceţi asta, cum să afectaţi viaţa voastră, cum să ajutaţi pe ceilalţi, cum să
bineveniţi pe vizitatorii noi care vin pe Pământ să vă întâlnească!
Oh, şi vorbind despre vizitatori, astăzi - această cameră se umple cu cei care au venit
să vă viziteze astăzi. Ei sânt emoţionaţi venind aici, ei sânt emoţionaţi să se alăture
vouă. Ei găsesc cumva amuzant că voi o să vă mutaţi într-o zi în clădirea bisericii,
biserici ce a-ţi început voi.(Râsete din audienţă).

Dar voi veniţi înapoi la biserică, nu-i aşa total diferiţi? Voi veniţi înapoi la biserică ca
fiinţe mult mai integrate, mai puţin dependent pe cineva, fiinţe mult mai puternice. Oh,
biserica este un lucru frumos, pentru că voi a-ţi ajutat să creaţi asta. UItaţi-vă la ce a-ţi
aşezat pe Pământ. Voi nu veniţi înapoi sub umbrela bisericii, dar pentru un spaţiu ce a-ţi
închiriat (Râsete din audienţă). Şi asta este apropriat. Este apropriat.

Acum camera se umple - sânt mulţi aici. Poate voi puteţi auzi flecăreala lor. Inspiraţi
adânc. Inspiraţi. Voi o să auziţi flecăreala celestială care este acum în camera asta. Ei
sânt emoţionaţi. Ei sânt emoţionaţi. Ei sânt emoţionaţi în ceea ce noi am spus vouă
astăzi. Ei sânt emoţionaţi pentru această nouă serie. Ei sânt simplu emoţionaţi atunci
când voi deschideţi drumul ca ei să fie aici. Pentru cei care simt aceste energii, voi o să
simţiţi că ei sânt mai aproape de cât în trecut. Într-adevăr voi sânteţi în primul cerc,
cercul de onoare. Dar musafirii care au venit astăzi aici, ei sânt în cercul al doilea...ei
sânt mai aproape pentru că voi deschideţi calea care permite ca asta să ia loc.

Visele voastre ciudate acum? Asta este pentru că voalul numai este aşa gros. Voi
vedeţi în alte dimensiuni. Simţământul ciudat de dezechilibru pe care a-ţi avut - un picior
înăuntru şi altul afară - asta este exact ce se întâmplă. Voalul în jurul vostru devine mai
subţire. Devine mai subţire şi de aceea voi treceţi prin senzaţii noi, simţăminte noi, nopţi
fără odihnă, pentru că voi auziţi lucruri acuma când sânteţi liniştiţi. Voi auziţi mai multe
zgomote în jurul vostru, în dimensiunea Pământului şi la fel în dimensiuni apropiate.

Este un grup interesant care vine aici, în special care vin în această zi. Aceştia nu fac
parte din grupul de îngeri, îngeri curieri care încearcă să lucreze tot mai mult cu voi. Este
amuzant, noi spunem asta...este foarte amuzant. Dacă voi a-ţi putea vedea şi înţelege
entităţile care vin aici - cum a-ţi spune voi - voi a-ţi fi uluiţi. Dacă voi a-ţi putea vedea
legiunea care aduce energia arhanghelilor, voi a-ţi fi impresionaţi. Voi vă miraţi de ce ei
vin aici din toate dimensiunile. Dragi prieteni, ei vă reamintesc că voi sânteţi cei onoraţi
şi slăviţi. Ei vă reamintesc că ei se simt modeşti în prezenţa voastră, pentru tot ce faceţi.

Este un grup special care vine aici astăzi. Este puţin dificil să explicăm identitatea lor,
dar sânt cei care sânt foarte aproape de voi. Vă aduceţi aminte când noi v-am spus despre
partea mai mare a energiei voastre care a rămas în urmă când voi a-ţi venit pe acest loc
numit Pământ? Această parte mai mare, a ceea ce a-ţi putea să numiţi Adevărul de Sine,
sau alţii numesc Înâlţimea de Sine, sau Îngerul de Aur...partea mai mare a energiei
voastre care a rămas în urmă într-un cocon, în energia de cocon. Fizica Spirituală în
spatele acesteia a fost că voi şi Spiritul a-ţi fost nevoiţi să luaţi o privire adâncă, pentru că
aşa cum am spus, Spiritul a fost totdeauna o proiecţie de afară. Dar Adevărul de Sine al
vostru care s-a învelit într-un cocon şi s-a ascuns şi s-a făcut invizibil, a fost bine păzit. A
fost păzit şi protectat şi la fel deghizat de o legiune de îngeri, ca să poate să doarmă
adânc, ca să poate să ia o privire în înăuntrul lui sau a ei.
O parte din rolul Adevărului de Sine în acest timp a fost - dificil de explicat - dar a
fost de a lua potenţialul gândurilor voastre a acţiunilor voastre şi atunci să trimeată aceste
potenţiale în alte dimensiuni. Într-adevăr când voi a-ţi avut trei posibilităţi în faţa voastră
- să mergeţi stânga, înainte sau la dreapta, şi voi ca un uman, cel care sânteţi în control,
zicem că alegeţi să mergeţi la dreapta, atunci celelalte două posibilităţi s-au transferat
interdimensional din interiorul coconului a Adevărului de Sine al vostru. Noaptea când
voi visaţi, de multe ori vedeţi toate potenţialele într-o formă simbolică, toate posibilităţile
care s-au transferat.

Acum voi nu trebuie să vă îngrijoraţi de asta, pentru că asta este mânuit de Adevărul
de Sine al vostru. Voi nu trebuie să vă îngrijoraţi de aceste potenţiale. Astea sânt doar
elemente energice. Astea nu i-au substanţa în realitatea voastră. Astea nu vin înapoi la
voi să afecteze călătoria voastră umană pe Pământ. Dar din nou, noi spunem, în timp ce
voi treceţi prin toate procesele din dimensiunea a treia, sânt alte multe lucruri care se
întâmplă. Adevărul de Sine al vostru, Sinea voastră Întreagă cercetează alte multe, multe
posibilităţi în timp ce voi acţionaţi pe cea aleasă.

Cine vine astăzi să vă viziteze, este energia de sine care cară potenţialul, care cară
realităţile alternative a cine sânteţi voi. Acea parte din voi vine în vizită astăzi. Ei vin în
cercul al doilea, în primul rând să vă atingă şi să vă alăture vouă, dar la fel să vă aplaude
pentru alegerile voastre pe care le-aţi făcut. Nu au fost alegeri care au fost bune sau care
au fost rele. Au fost toate potenţiale şi experienţale. Pe cea pe care a-ţi selectat...voi a-ţi
jucat-o pe Pământ. Pe cele pe care nu le-aţi ales au fost transferate într-o bază
interdimensională.

Din nou voi nu trebuie să vă îngrijoraţi de aceste lucruri. Într-o zi când este apropriat,
voi o să aveţi oportunitatea să vedeţi şi să simţiţi cum ar fi fost celelalte alegeri. Dar
toate posibilităţile cumva erau o explozie mentală ca să puteţi vedea ce s-ar fi putut face
sau alte potenţiale ce ar fi putut fi create ca şi rezultatul acestora. Realitatea alternativă
vine să vă viziteze, potentialul a tot ce sânteţi voi au venit să vă viziteze. Ei vin în acest
timp important şi spun “Voi niciodată nu a-ţi luat o decizie greşită”. Faptul este că voi a-
ţi luat decizii, a-ţi făcut alegeri, şi voi a-ţi creat o cale care va condus de Acasă până la
acest punct precis în care stăm acuma. Dacă voi întrebaţi despre călătoria voastră şi dacă
voi întrebaţi de momentul potrivit a acţiunilor voastre, să ştiţi că asta v-a adus aici
împreună cu Sinea cu Spiritul şi Tot Ce Este.

Câteodată voi vă uitaţi la vieţile voastre parcă ar fi pe un drum încovoiat. Noi vedem
viaţa voastră care se transformă şi are potenţiale noi. Câteodată voi alegeţi potenţialul
care este cea mai provocatoare. Asta ne amuză pe noi. Acest grup de Shaumbra - voi nu
sânteţi acei la care le place să ia drumul uşor? (râsete din audienţă). Aşa,drumul uşor a
fost jucat interdimensional. Aşa cum noi am vorbit vouă înainte, voi a-ţi luat o călătorie
foarte dificilă. Călătoria umanului, transformarea umanului - voi sânteţi cei care a-ţi luat
drumul singurătăţii, drumul provocator şi voi a-ţi făcut asta de fiecare dată când a-ţi luat
decizii. Voi a-ţi făcut asta la cel mai adânc nivel în sinea voastră ca să deschideţi uşile
pentru ca divinitatea voastră să intră, ca sămânţa să înflorească.

De aceea este că noi stăm aici cu voi. De aceea este că cei care vin din familia
celestială în această energie uriaşă, energia arhanghelilor care sânt aici astăzi. De aceea
este că ei vin aici astăzi să vă mulţumească că voi deschideţi uşile. Ei mi-au cerut aşa
cum vorbesc prin prietenul nostru Cauldre (Geoffrey Hoppe), să aduc nouătăţi vouă, pe
care noi o să discutăm.

Înainte ca să intrăm în prima lecţie din noua serie, dragi prieteni, noi o să facem o
pauză, şi noi o să cerem pe fiecare dintre voi să inspiraţi toată dragostea, tot potenţialul,
toată onoarea inspiraţi adânc în fiinţa voastră. Aşa voi integraţi asta.

Noi cerem pe Cauldre să facă o pauză pentru un moment ca contopirea energiilor să ia


loc.

(pauză)

Oh, este o mare bucurie să fim aici! Noi toţi zâmbim. Noi sântem aşa bucuroşi că voi
ne-aţi invitat aici. Aşa cum am spus înainte, este multă înţelepciune pentru experienţa
umană. Oh, emoţiile şi simţămintele. Noi vedem când voi sânteţi emoţionaţi, şi noi ştim
atunci că voi a-ţi îndeplinit ceva, ceea ce voi v-aţi propus. Nu este aşa un simţămint în
partea noastră. Râsetul vostru...nu este nimic asemănător la noi. Bucuria pentru plăcerile
umane ceea ce noi la fel savurăm împreună cu voi,nu este aşa ceva la noi

Mulţi umani se pedepsesc pe ei înşişi când ei se bucură de plăcerile de a fi o fiinţă


umană. Oh, dragi prieteni, asta vine de la vieţile de abuz a acelor lucruri. Dar puneţi
acele simţăminte la o parte. Toţi aveţi acuma înţelepciunea şi iluminarea balanţei.
Folosiţi-vă de înţelepciunea şi iluminarea din sinea voastră şi bucuraţi-vă de vitalitatea
vieţii. Este o înţelepciune uriaşă despre care noi am vorbit, chiar şi în muzica voastră.
Este ca şi un ocean. Muzica noastră este ca şi un lac artificial comparat cu a voastră.
Muzica voastră cară emoţii şi simţământ şi dragoste şi putere.

Acum noi vă cerem să luaţi o mică călătorie cu noi astăzi, cu permisiunea voastră. Cei
care sânt în jurul vostru, cei care sânt potenţialele Adevărului de Sine, potenţialele a
tuturor lucrurilor pe care a-ţi făcut, cei care sânt realităţile voastre alternative...ei stau în
jurul vostru. Ei vă îmbrăţişează. Ei o să vă acompanieze în această călătorie dacă voi
daţi permisiunea. Acum noi vă luăm într-o realitate alternativă de viitor. Noi vă luăm în
locul, la potenţialul care este patul vostru de moarte în această viaţă. Noi vă promitem că
nu o să vă lăsăm să alunecaţi dincolo (râsete).

Noi vă luăm la potenţialul de pe patul vostru de moarte. Este sfârşitul vieţii voastre ca
uman pe Pământ în această viaţă curentă. Voi respiraţi ferm şi adânc. Voi a-ţi învăţat că
asta este cea mai de bază, cel mai pur lucrul ce voi puteţi face. Voi reflectaţi la această
viaţă, la munca ce a-ţi făcut. Este un sentiment de îndeplinire şi completare. Voi
zâmbiţi, chiar că moartea este la câteva minute sau ore departe de voi, şi voi ştiţi asta.
Voi puteţi simţi asta. Voi sânteţi aşa de mult în armonie din cauza că voi ştiţi asta. Voi
râdeţi pentru că vă aduceţi aminte de marea frică ce a-ţi avut despre moarte. Dar acuma
zâmbiţi. Voi sânteţi plini de satisfacţie şi completare. Nu este teroare, dar din contră este
o înţelepciune şi o ştiire.

Aşa cum voi revizuiţi viaţa voastră, într-adevăr eu Tobias, eu stau lângă voi. Eu vă ţin
mâna. Toţi ceilalţi stau şi zâmbesc în jurul vostru, ştiind că voi o să vă reîntoarceţi pe
partea noastră a voalului foarte curând în conştienţă. Voi o să vă reîntoarceţi pe partea
noastră a voalului şi o să aduceţi ceea ce voi reflectaţi în viaţa voastră acum.

Voi vă uitaţi înapoi la timpul când a-ţi venit pe Pământ în această viaţă. Pentru câţiva
a fost puţin înainte de cel de al doilea război mondial, războiul între lumină şi întuneric.
Voi a-ţi ştiut că o să fie mare nevoie de energia voastră pe Pământ, în timpul războiului şi
imediat după război. Voi a-ţi ştiut că asta a fost un moment decisiv şi un timp
problematic în istoria umană. Voi a-ţi ştiut înainte de a veni că a fost o curăţire karmică
mare care va lua loc şi cu toată învăţătura şi înţelegere şi emoţii. Asta a fost o perioadă
fenomenală, înainte de cel de al doilea război mondial. A fost, aşa cum cărţile şi profeţii
ar spune, bătălia finală, bătălia finală a luminii şi întunericului.

Dar să ştiţi dragi prieteni că nu a fost despre lumină şi întuneric. A fost curăţirea
finală pentru majoritatea omenirii. A fost curăţirea finală pentru familii în majoritate
spirituale care au fost pe Pământ. Pentru cei din Israel - într-adevăr - a fost un timp de
curăţire şi retribuţii cu restul lumii observând. Lumea a observat să vadă dacă ei se
ascund, să vadă dacă ei i-au parte,să vadă dacă ei înalţă sabiile lor pentru justiţie şi
dragoste, sau dacă ei vor întoarce spatele lor împotriva fraţilor lor proprii.

Mulţi dintre voi a-ţi venit în acest timp, ştiind că va fi nevoie de energia voastră puţin
după bătălie. Mulţi dintre voi a-ţi stat la o parte aşteptând să veniţi în timp ce curăţirea
finală, bătălia finală între lumină şi întuneric, a luat loc. Voi v-aţi grăbit. Voi a-ţi găsit
orice mijloc de a veni aici, şi uitaţi -vă acuma la ce aveţi - o mare populaţie în creştere.
Mulţi v-aţi grăbit în acel timp, ştiind că o să fie probleme şi dificultăţi în faţa voastră.
Dar voi a-ţi ales. Voi a-ţi selectat din multe potenţiale care au existat să veniţi în acel
timp, la sfârşitul anilor 1940, 1950, 1960. Aceşti ani erau ani turbulenţi. Aceşti ani au
fost prezise de a fi sfârşitul timpurilor. Mulţi dintre noi de pe partea asta a voalului -
mulţi mulţi, mulţi - am asumat că va fi o curăţire finală şi destrucţie pe Pământ în ordinea
de a aduce lucrurile la nivelul următor.

Aşa cum voi reflectaţi pe patul morţii voastre, aduceţi-vă aminte de începutul anilor
1960 când Pământul şi tot ce a fost construit şi tot ce a fost cultivat -ar fi putut să fie
distruse doar prin apăsarea unui buton. Dragi prieteni, a fost un moment când noi toţi de
pe partea asta a voalului ne-am ţinut răsuflarea. Noi am închis ochii, spunând figurativ.
Noi am pus mâna pe inima noastră. Asta ar fi putut să se împlinească într-o secundă.
Noi nu am putut să intervenim. Noi nu puteam interveni. Noi simplu am fi putut trimite
dragostea şi balanţă, dar asta puteam face numai prin voi. Dar când voi v-aţi deschis
fiinţa voastră ca să primiţi asta din partea noastră, asta a adăugat putere şi energie la
gândurile voastre de dragoste şi balanţă şi de a merge înainte. Noi spunem că a fost doar
în decursul a câtorva secunde, dar asta nu s-a întâmplat. Sânt poveşti care vor ieşi la
suprafaţă în decada următoare, când lucrurile vor fi dezvăluite pe partea voastră a
voalului şi despre faptul că cât de aproape a fost asta.

Pe patul morţii voastre, uitându-vă înapoi la viaţa voastră, voi a-ţi ştiut că a-ţi fost care
a-ţi plantat energia şi dragostea ca să preveniţi acest fel de lucruri să se întâmple. Dacă
voi a-ţi fi părăsit planeta în acel timp, voi totuşi a-ţi fi îndeplinit un mare serviciu.Voi a-ţi
fi făcut ceva pentru umanitate şi asta simplu doar fiind o prezenţă energetică pe Pământ
ca să preveniţi asta să se întâmple
Mulţi dintre voi a-ţi început puţin după asta cu studierea spiritualităţii, acest lucru
denumit “Vârsta Nouă”. Alţii dintre voi a-ţi ştiut simplu că nu a fost timpul pentru asta.
De energia voastră a fost nevoie mai târziu, şi voi a-ţi declarat asta în viaţa voastră,
aparent apatic pentru toate lucrurile spirituale.

Aşa cum staţi pe patul morţii, reflectând la viaţa voastră, voi puteţi vedea că a fost o
altă bătaie la uşa voastră care a fost diferit şi care a venit mai puternic aşa cum voi v-aţi
apropiat de noul mileniu. Pentru mulţi de aici şi pentru cei care citesc asta, asta a apărut
imediat în jurul timpului de convergenţă armonioasă, când măsurătorile au fost luate, şi
când a-ţi fost întrebaţi dacă vreţi să plecaţi sau să staţi. Din nou un punct decisiv,
potenţial, potenţial pentru voi ca individ şi pentru umanitate. Mulţi dintre voi a-ţi simţit
acea bătaie în uşă în acei ani puţin după convergenţa armonioasă. Deci mulţi dintre voi,
majoritatea dintre voi a-ţi intrat în nivelul următor de trezire şi înţelegere în acel timp.

Aşa cum voi vă uitaţi înapoi la viaţa voastră, voi chicotiţi. Voi a-ţi realizat că de la
începutul şi până la mijlocul anului 1990, voi într-adevăr a-ţi început să vă treziţi.
Căutarea voastră s-a intensificat. Oh, când voi a-ţi vrut să puneţi asta la o parte, când a-ţi
avut dureri de cap gândându-vă mult despre asta, asta va împins şi mai mult. Asta a fost
săminţa de trezire din sinea voastră. Dar în tot acest timp, fiinţa voastră, sufletul vostru a
ştiut că este încă un obstacol de trecut, încă un potenţial de trecut, şi asta a fost potenţialul
terminării Pământului care s-ar fi putut să aibă loc la sfărşitul mileniului trecut.

A fost prevăzut de mulţi pentru sute şi mii de ani, chiar dacă voi nu v-aţi fi distrus pe
voi înşive, că ar fi fost potenţialul ca Pământul ca atare să se sfărşească. Asta ar fi fost
cauzat de nevoia Pământului ca să elibereze tot ce a ţinut. Timpul a fost apropriat.
Timpul a fost apropriat. A fost prezis asta. Asta a fost pus chiar pe calendarul celestial.
Pământul ar fi putut să colapseze din cauza elementelor geologice.

A fost prezis că August 1999 să fie începutul sfărşitului când cutremurele şi furtunele
şi vulcanele vor sfâşii Pământul aparte. A fost doar un potenţial, dar se pare că a fost
subliniat dar totuşi se pare că Pământul a ţinut cont de potenţialul tuturor lucrurilor.

Aşa cum voi vă uitaţi înapoi la viaţa voastră de pe patul morţii, voi realizaţi că ceva s-
ar fi putut întâmpla apropiindu-vă de sfârşitul mileniului. Voi a-ţi ştiut că nu a fost doar
schimbare în calendar. Nu a fost vorba doar despre anul 2000. A fost ceva complet
diferit. A fost un potenţial, un potenţial puternic pentru un sfârşit, August 1999. Dragi
prieteni, uitaţi-vă împrejur.Gândiţi-vă la ce spunem noi.

Aşa cum voi staţi pe patul morţii în această viaţă, voi vă uitaţi înapoi, voi chicotiţi,
pentru că acest grup Shaumbra a început să se adună în formă puternică, şi anume în
August 1999 (Prima comunicare a lui Tobias care a fost în August 1999, Plecarea
călăuzilor). Ulterior şi până acum, grupul vostru în toată lumea s-a conectat foarte
repede. Când terminarea Pământului nu s-a întâmplat, voi a-ţi ştiut că a fost timpul
pentru nivelul următor.

Din nou, dacă vă uitaţi înapoi la viaţa voastră, voi o să vedeţi în relief eforturile
voastre. Asta vă face să chicotiţi, pentru că voi vă aduceţi aminte că a-ţi luat lucrurile
foarte serios. Voi vă aduceţi aminte cum a-ţi făcut ca lucrurile să fie complicate. Aşa
cum eu, Tobias stau la patul vostru de moarte, voi o să-mi spuneţi - în potenţialul de
realitate - voi o să spuneţi “Tobias, de ce nu mi-ai spus să fac lucrurile mai simplu?
Tobias, de ce nu mi-ai spus să mă bucur mai mult de această viaţă? Tobias, de ce nu mi-
ai dat un picior în cur din când în când?” (râsete din audienţă). Şi noi râdem, noi
chicotim şi noi spunem; “Dragi prieteni, oh noi am dat. Oh, noi am făcut”.

Acum revizuind viaţa voastră, din nou voi reflactaţi la timpul ciudat, la timpul ciudat
din August 1999 până aproximativ August 2001. Voi vă amintiţi de această perioadă de
timp ca şi cum “nu ar fi fost acel timp”. A fost un timp de tranziţionare şi ajustare. A
fost un timp de un simţământ foarte ciudat, un simţământ emoţional ciudat. Voi nu a-ţi
ştiut exact unde a-ţi fost sau de ce a-ţi fost? Voi a-ţi simţit o atragere puternică de a
continua să mergeţi înainte, dar în acelaşi timp voi nu v-aţi simţit înrădăcinaţi sau
ancoraţi în nimic. Voi a-ţi simţit că a-ţi fost într-o perioadă uriaşă de tranziţie. Voi nu v-
aţi simţit nicidecum acasă. Voi v-aţi simţit că a-ţi fost ca nişte ţigani care se mirau,
încercând să aflaţi ceva, ştiind că este acolo, dar ne ştiind cum să aflaţi.

Şi acum eu Tobias, stau cu voi când voi sânteţi pe patul de moarte. Noi amândoi
chicotim. Noi chicotim că într-adevăr a fost o perioadă de tranziţie. A fost un timp de
schimbări şi ajustare. Multe lucruri s-au petrecut în voi din August 1999 până în August
2001, la cel mai adânc nivel în fiinţa voastră. Noi chicotim împreună. Noi chicotim
împreună când noi ne aducem aminte de data de 4 August 2001, când noi ne-am adunat
într-un grup şi eu v-am vorbit, şi eu v-am spus câteva lucruri în aceea zi şi pe care voi a-ţi
găsit dificil să înţelegeţi şi să acceptaţi. Dar pentru că voi a-ţi fost deschişi şi pentru că
voi a-ţi acceptat, în puţin timp totul a avut sens. Voi a-ţi fost capabili să vă mutaţi în
potenţialul pe care voi nu a-ţi ştiut că există.

Dar acum noi vă dezvăluim două lucruri, daţi-ne voie să vorbim despre potrivire de
timp. Sincronizare.O mare parte din potenţialul a cine sânteţi voi este conţinut şi ţinut în
grid. Este ţinut în gridul magnetic a Pământului înainte ca să intră în voi. Face o
călătorie de la coconul Adevărului de Sine şi până să găsească drumul la voi,mai întîi este
ţinut în gridul energetic a Pământului, înainte ca să vină la voi, voi trebuie să fiţi pregătiţi
pentru asta. Dacă vine la voi imediat şi în plin, asta va tulbura balanţa a tot ce sânteţi
voi.

Aşa cum voi ştiţi au fost munci uriaşe pe gridul Pământului în ultimii 11, 12, 13 ani.
Au fost ajustări ce a făcut Kryon în răspuns la schimbarea voastră de conştienţă şi în
răspuns la deciziile voastre pe care le luaţi. De fiecare dată când luaţi o decizie pentru a
deschide o parte din sinea voastră, să întegraţi divinitatea voastră, este o schimbare
corespunzătoare la grid. Nu numai porţiunea voastră în grid, dar la tot gridul.

Munca asta continuă pentru mai mult decât un deceniu, dragi prieteni. Ultima ajustare
la grid va lua loc anul viitor sau aşa ceva. Nu este o dată precisă când va fi completat.
Asta nu este o clădire care este botezată într-o anumită dată. Dar voi o să aflaţi în special
anul viitor până în August 2002, când poate ultima lucrare va fi făcută la grid. Ce
înseamnă asta pentru voi, este că acea parte din voi înşivă, sinea divină a voastră, care nu
a fost disponibilă până acuma, este acuma disponibilă. Începe acuma să intră. Voi şi alţii
- alţi maeştri mari umani - au încercat să tragă înăuntru, şi câteodată voi a-ţi fost
nemulţumiţi pentru că asta nu a fost pe deplin disponibilă. Dar noi sântem aici astăzi să
vă spunem că ultima ajustare se face acuma la grid, şi acum este posibil să trageţi
înăuntru această parte adâncă a Sinei. Voi trageţi înăuntru prin respiraţia voastră adîncă.

Dar acum daţi-ne voie să mergem înapoi la patul vostru de moarte. Voi staţi aici, şi eu
Tobias, şi alţii care se adună în jurul vostru noi toţi binevenim pe voi pe partea noastră.
Noi ne uităm înapoi cu voi, revizuim viaţa voastră. Voi chicotiţi când vă uitaţi înapoi la
August 2001. Voi chicotiţi când ne reamintiţi nouă de prima lecţie pe care noi v-am dat,
când noi am vorbit vouă şi v-am spus că numai este vorba de voi nicidecum. Voi vă
aduceţi aminte când noi am spus că voi a-ţi ajuns într-un loc în evoluţia voastră ca uman
unde viaţa, unde existenţa, unde drumul vostru nu a fost despre voi. Voi vă aduceţi
aminte de asta pentru că voi nu prea a-ţi înţeles acele cuvinte care au fost spuse de
Tobias. Cum poate să fie asta că nu este vorba despre viaţa voastră? Cum poate să nu fie
despre voi, pentru că a fost tot timpul despre voi, de când a-ţi venit pe Pământ.
Totdeauna a fost despre voi, despre călătoria voastră, despre karma voastră, despre
călătoria voastră de Acasă, cum este că numai este vorba de noi nicicum?

Dar noi spunem în această zi, foarte fermi, foarte empatic că numai este vorba despre
voi nicicum! Asta nu înseamnă că voi nu existaţi. Asta nu înseamnă că voi nu aveţi
simţăminte. Dar voi o să aflaţi în zilele care vin, că nu este vorba despre voi.

Prima Lecţie din Seriile de Ascensiune,“Numai esre vorba despre voi nicicum”.

Când voi sânteţi într-o situaţie, să spunem că aveţi un mic accident de maşină. Voi o
să întrebaţi şi o să spuneţi “Dragă Spirit, dragi curieri, dragă Tobias, ce încerci să-mi spui
mie? De ce s-a întâmplat asta? Ce ar trebui să ştiu şi să învăţ din asta? Ce am făcut
greşit?” Noi o să spunem, “ Numai este vorba despre voi nicicum”. Voi sânteţi în
răspuns direct la alţi individuali, la alţi umani şi de nevoile lor. Poate maşina voastră s-a
zdrobit, dar dragi prieteni, numai este vorba despre voi.

Viaţa voastră, dacă voi acceptaţi acest potenţial, va fi în serviciu pentru alţii. Aşa cum
voi mergeţi în acest nivel de serviciu, aparent se vor avea grijă de nevoile voastre în mod
automatic. Numai este vorba despre voi nicicum. Voi a-ţi transcendat asta. Voi v-aţi
mutat dincolo de asta.

Noi o să vorbim mult despre asta. Noi o să vă reamintim mereu.

Dragi prieteni, voi puteţi hotărî în această zi, în acest moment, să fiţi victime sau
creatori. Şi noi deja ştim ce o să alegeţi. Când numai este vorba despre voi nicicum, cum
se poate ca să fiţi voi nişte victime? Voi sânteţi aici în serviciul pur pentru alţii. Noi am
căutat - recrutat aşa cum spuneţi voi - în toată lumea un grup care o să fie învăţători, care
au trecut prin dificultăţi şi probleme, care au avut răbdarea să aştepte până la timpul
apropiat când energiile gridului vor fi ajustate, aşa ca ei să poate să accepte divinitatea în
sinea lor.

Şi ce faceţi voi cu asta? Voi nu o să construiţi monumente pentru voi înşivă. Voi nu
o să construiţi împărăţii pentru securitatea voastră. Numai este vorba de voi nicicum.
Voi puteţi alege în această zi, în această zi, ca să vă mutaţi în serviciu, ca să vă mutaţi
într-un nou rol. Uitându-vă înapoi împreună cu voi de pe patul morţii, noi chicotim. Voi
întrebaţi pe mine Tobias,...şi o să spuneţi pe patul morţii că, “Ai ştiut tu că cu toate
potenţialele şi deciziile şi alegerile mele pe care a trebuit să fac, ai ştiut tu că eu o să aleg
să fiu în serviciu?” Şi eu zâmbesc şi spun, “Eu niciodată nu m-am îndoit de asta!”

Ce reprezintă asta pentru voi? Ce înseamnă pentru voi ca să vă daţi pe voi înşivă în
serviciu? Ceea ce vedem noi chiar acuma este că viaţa o să devină mai uşoară şi mai
simplă pentru voi. Concentrarea numai este pe voi, pentru problemele voastre.
Concentrarea numai este pe voi “de ce eu”. Concentrarea este pentru serviciu, pentru a fi
învăţător şi pentru a ajuta pe alţii.

În acest timp de August 2001, în întreagă lume sânt aproximativ 14.000.000 de umani
care sânt la acest punct. Ei au trecut prin călătoria lor. Ei au aşteptat răbdător pentru
ultimii cinci ani. Ei lucrează conştient în a aduce înăuntru divinitatea nouă. Ei sânt la
acest punct de a lua decizii pentru a fi în serviciu. Nu este un număr mic, pentru că sânt
mulţi...sânt bilioane de umani care vor avea nevoie de ghizi şi învăţători şi de cei care
sânt în serviciu. Aşa cum voi vă daţi pe voi înşivă în serviciu, asta nu înseamnă să
părăsiţi familia voastră, sau serviciul vostru sau prietenii voştri. Este vorba de a fi în
serviciu pentru ei şi de a iubi şi de a îi înţelege acum că voi v-aţi mutat într-un nivel nou.
Şi voi puteţi să fiţi un învăţător liniştit şi iubitor pentru ei.

Şi voi vă miraţi de toate durerile voastre. Voi vă miraţi despre karma din vieţile
trecute şi rămăşiţele lor. Când voi intraţi în conştienţa aceea de a numai fi vorba despre
voi nicicum, acele lucruri nu o să se mai lipească de voi niciodată. Ele nu au de ce
anume să se lipească şi aşa nu prea o să vă afecteze pe voi. Da, încă mai este prezentă
perioada de tranziţionare. Dragi prieteni, este multă muncă ce are loc în corpul vostru
fizic, dar când numai este vorba de voi nicicum, cum ar putea ca aceste lucruri să vă mai
afecteze? Cum pot aceste lucruri să vă afecteze?

Uitându-vă înapoi de pe patul morţii, uitându-vă înapoi pe drumurile cu alegeri pe


care a-ţi făcut, voi vă aduceţi aminte de un alt lucru pe care noi v-am spus şi pentru care
v-aţi bucurat, dar va şi confundat şi voi a trebuit să petreceţi un timp lung ca să vă gândiţi
la asta. Dar voi râdeţi pe patul morţii, aducându-vă aminte că atunci când a-ţi desluşit
până în final, atunci a-ţi avut o simţire covârşitoare de a fi complet şi satisfăcut şi în
dragoste. Ce v-am spus noi în 4 August 2001, care s-a părut că a fost de necrezut în acel
timp, dar a făcut sens mai târziu?

A fost simplu. Noi am spus că cei care stau aici astăzi, cei care citesc asta, chiar dacă
la câţiva ani de acum încolo...noi am spus, dragi prieteni...şi asta este ce am dezbătut
toată săptămâna cu Cauldre - noi am spus cu lacrimi în ochi - oh, dacă voi înţelegeţi sau
nu - că voi v-aţi înălţat deja. Voi v-aţi înălţat deja. Voi a-ţi aşteptat asta. Voi a-ţi
aşteptat ceva ca să coboară pe voi! Voi a-ţi aşteptat la ceva schimbari mari.

Dar noi vă spunem, fiecare dintre voi, toţi care sânt atinşi de aceste cuvinte, că voi a-ţi
reuşit. Surpriză! Pe cine a-ţi gândit că o să găsiţi acolo aşteptând pe voi, când voi sânteţi
primii? Ce a-ţi crezut că se va întâmpla când voi vă înălţaţi? Definiţia înălţării
(ascensiune), este că voi staţi în acelaşi trup în aceaşi viaţă, dar voi v-aţi mutat în viaţa
voastră următoare. Şi voi toţi a-ţi făcut asta. Toţi a-ţi luat această decizie în ultimii ani
ca să rămâneţi. De aceea este că noi sântem aici. De aceea este că cei care reprezintă
potenţialul Adevărului vostru de Sine vin aici în această zi, pentru a vă aplăuda. Voi a-ţi
trecut prin poarta de înălţare (ascensiune). Ah, dar acum începe munca reală!

De aceea este că noi putem să spunăm în Prima Lecţie din Seriile de AScensiune că
numai este vorba de voi nicicum. Acei “voi” este în trecut. Pe “voi” pe care a-ţi
cunoscut înainte a avut roată karmică. Voi a-ţi mers de la o viaţă la alta, încercând să
rezolvaţi karma şi să balansaţi. Numai este vorba de voi nicicum. Voi v-aţi înălţat din
trecut. Dar energia veche a celor “voi” v-a fi aproape de voi şi v-a fi totdeauna familiar,
dar numai este vorba de voi nicicum. Înţelegeţi voi ce vrem noi să spunem? Nu este
vorba de voi. Voi v-aţi mutat dincolo de asta. Voi numai căutaţi înălţare niciodată. Voi
v-aţi înălţat.

Da, încă mai sânt rămăşiţe din energia veche. Da, voi încă mai mergeţi pe Pământ.
Asta este că voi v-aţi înălţat. Voi v-aţi menţinut acelaşi contact, dar voi v-aţi mutat într-
un nivel nou de conştienţa în timp ce sânteţi încă pe Pământ. De aceea este că noi am
zâmbit aşa mult în ultimii ani. Aşa cum voi a-ţi depus efort pentru asta ceea ce voi
numiţi înălţare, noi am ştiut deja că voi a-ţi ales deja asta.

Acum dragi înălţători, daţi-ne voie să venim înapoi pe patul morţii voastre, în acest
potenţial. Daţi-ne voie să ne reîntoarcem în această realitate, în realitate de “acum”, unde
vedeţi că a-ţi completat o viaţă plină şi frumoasă. Voi o să ajungeţi la o vârsta bătrână.
Voi vedeţi că acest potenţial există, de a ajunge foarte bătrâni şi de a ajuta pe mulţi, mulţi
alţii, să fiţi în serviciu pentru ei. Voi vedeţi că acest potenţial este posibil. Voi vedeţi că
în această zi de August, noi v-am spus că voi deja v-aţi înălţat.

Acum este muncă de făcut! Încă mai este de lucru care v-a lua loc în interior,aşa cum
alţii ajung la conştienţa voastră nouă. O să fie multă muncă cu alţii. Şi dragi prieteni, voi
o să găsiţi că anul viitor, aşa cum ajustarea şi completarea finală va fi făcut de Kryon şi
de alte entităţi, voi o să găsiţi că lucrurile încă mai sânt haotice, dar voi o să găsiţi
potenţiale noi intrând în voi tot timpul. Aşa cum lucrurile se întâmplă în viaţa voastră
acuma, noi vrem ca voi să vă aduceţi aminte conştienţi- că nu este vorba de voi. Este
vorba despre serviciul pe care îl alegeţi.

Voi sânteţi aici ca să răspundeţi la nevoile altora, dacă asta este într-un birou, acasă,
sau în public. Numai este vorba despre voi. Voi sânteţi creatori. Voi nu sânteţi victimii.
Voi sânteţi creatori voi o să răspundeţi apropriat, chiar la nivele pe care încă nu
înţelegeţi. Dar voi răspundeţi la nevoile energetice a altora. Când voi vă găsiţi în acele
situaţii şi nu prea ştiţi ce să faceţi, simplu respiraţi adânc. Inspiraţi divinitatea voastră,şi
aşa răspunsul v-a veni la voi.

Şi să nu uitaţi că nu este Tobias. Nu este Spiritul. Nu sânt ghizii necunoscuţi care să


vă dea răspunsul. Voi inspiraţi asta în sinea voastră.

Este multă muncă ce o să facem noi cu voi în următorul an din timpul vostru. Noi o să
explorăm împreună cu voi cum simţiţi acea stare de înălţare,cum este această călătorie
nouă. Noi o să vă întrebăm pe voi, pe voi toţi, ca să începeţi să scrieţi prin ce treceţi.
Ceilalţi care o să vină la voi o să aibă nevoie de această informaţie. Ei o să vrea să ştie
prin ce a-ţi trecut voi. Ei o să vrea să ştie cum a-ţi adus divinitatea în voi, când la început
s-a părut că voi o să aduceţi un conflict, şi cum a-ţi fost capabili să faceţi asta. Este
nevoie de cărţi care urmează să fie scrise. Este nevoie de cursuri care trebuiesc
infiinţate. Este de făcut o documentaţie despre procesul de înălţare pe care noi vă cerem
să faceţi. Voi v-aţi înălţat, este muncă de făcut pentru voi, şi noi vă chemăm să faceţi
asta. Sânt un număr mic de Shaumbra în lumea asta care au ajuns la acest punct. Mare şi
glorios? Poate nu. Este o muncă dificilă, dar voi a-ţi ales asta.

Noi vă provocăm în Seriile de Ascensiune anul viitor, ca să continuaţi să mergeţi


înainte,să continuaţi această muncă. Este nevoie. Sânt doar câţiva ani între acum şi ceea
ce a-ţi putea numi săritura cvantum, schimbarea conştienţei în masă. Este nevoie de
învăţători şi materiale şi programe, pentru corp, minte şi Spirit. Noi vă provocăm pe
toţi. Noi o să comunicăm cu voi prin faptul că noi o să vă relatăm la voi înapoi tot ce
spuneţi voi, dat asta la anul viitor, ca de exemplu, experimentele, simţămintele şi
înţelegerea a ce înseamnă să te înalţ. Mare şi glorios? Nu din perspectiva voastră de pe
Pământ. Dar mare şi glorios de pe partea noastră! De aceea este că noi continuăm să fim
empatici cu voi. De aceea noi vă cerem să rămâneţi pe Pământ şi să faceţi munca asta, în
timp ce potenţialul Adevărului de Sine al vostru intră înăuntru în această zi, pentru că ei
vă cer să selectaţi potenţialul de a merge înainte.

Toată creaţia este în observare. Înţelegeţi acuma importanţa muncii voastre? Toată
creaţia stă şi observă şi aşteaptă şi vrea să ştie. Noi aşteptăm să intrăm, aşteptăm să
lărgim primul cerc în realitatea pe care voi a-ţi creat, care nu există în Tot Ce este. Să
gândiţi bine la asta!

Este o onoare să fim aici cu fiecare dintre voi. Este o onoare să stăm în persoană, să
stăm direct printre cei care se înalţă primii. Noi vă cerem să vă mulţumiţi vouă înşivă că
a-ţi ajuns la acest punct. Noi o să continuăm să lucrăm aproape cu voi. Noi o să
continuăm să lucrăm aproape cu toţi Shaumbra. Noi o să continuăm să vă provocăm la
cel mai adânc nivel al vostru individual şi în grup. Noi vă cerem să începeţi să acţionaţi.
Noi vă cerem să fiţi creatori. Noi vă cerem să fiţi învăţători.

Sânt un număr mare de entităţi care o să vă asiste în alte regate. Sânt cei ca şi mine
Tobias, sau curierii voştri, sau legiunea de arhangheli care o să lucreze mult mai strâns cu
voi pe nivel uman. Noi o să lucrăm în visele voastre în somnul vostru. Noi vă cerem să
nu uitaţi două lucruri. Primul, numai este vorba de voi nicicum. Şi al doilea,să nu uitaţi
că voi niciodată nu sânteţi singuri.

ŞI AŞA ESTE
SERIILE ASCENSIUNII - LECŢIA ÎNTÂIA
ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI
4 AUGUST 2001

Tobias: Şi aşa este, dragi prieteni, câteodată noi simţim că voi ne cântaţi nouă(se
referă la muzica înaintea sesiunii). Nouă ne place asta. Nouă ne place când ne adunăm
cu voi ca acuma.

Înainte ca să începem cu întrebările în această zi, noi am vrea să vă spunem că voi


sânteţi exploratori spirituali. Voi sânteţi cei care mergeţi în teritorii şi regate ne-
explorate. Este dificil. A fost dificil pentru exploratorii noii lumi când ei au plecat de pe
continent şi s-au dus să caute terenuri noi. Asta nu a fost făcut înainte. Călătoriile lor au
fost dificile şi cu probleme, dar foarte răsplătite. Ei au deschis drumul pentru ca alţii să
urmeze. Ei au trasat teritorii noi. Ei au desenat noi hărţi. Ei au notat ce au văzut. Ei au
spus la alţii ce să evite, lucruri la care să fie atenţi.

Voi sânteţi exploratorii regatelor noi spirituale. Voi sânteţi cei care mergeţi înaintea
celorlalţi. De aceea este aşa dificil. De aceea este aşa problematic. De aceea este că noi
v-am luat la patul morţii voastre astăzi, să vă arătăm cum este când vă uitaţi înapoi şi o să
spuneţi, “Eu am fost care m-am dus afară ca să explorez. Eu am fost primul care am
trecut dincolo. Eu am trecut prin dificultăţi, dar răsplata este de a şti cu ce am contribuit
la Tot, contribuit la dragostea Spiritului. Răsplata mea este de a şti că am făcut drumul
mai uşor pentru alţii”.

Dragi prieteni, ascensiunea...este un lucru minunat. Voi acuma puteţi trece prin viaţă
după viaţă, în timp ce rămâneţi în corpul vostru, şi în acelaşi timp să începeţi să integraţi
acea divinitate care a aşteptat să intră. Este un lucru minunat. Aşa cum ajustarea finală a
gridului este făcut pe Pământ, voi o să vedeţi un nou şi un diferit tip de energie.

Să nu căutaţi căile din trecut în folosirea energiei noi. Şi noi o să spunem asta de
multe ori ca răspuns la întrebările voastre de astăzi pe care noi le vedem. Noi o să
spunem, “Să nu vă uitaţi în trecut”. O să fie căi noi de a folosi asta. Care sânt ele noi nu
prea ştim pentru că voi o să fiţi care ve-ţi descoperi asta. Dar o să fie un nou element a
sămânţei divinităţii voastre care intră în joc în realitatea voastră nouă. Nu v-a fi ţinut la
distanţă în grid. Nu v-a fi ascuns în Adevărul de Sine. Voi o să fiţi capabili să aduceţi în
locul în care voi vă aflaţi acuma în corpul vostru fizic.

Şi cu asta, Cauldre ne spune că trebuie să ne grăbim, aşa că sântem bucuroşi să


răspundem la intrebările voastre.

Întrebare: Tobias, tu aduci ravagii în viaţa mea de dragoste şi relaţia potenţială (râsete
din audienţă). Tu îmi dai energie de dragoste şi învăţătură, dar de multe ori percep fiind
distante sau străine sau ca şi menopauza sexului opus. Este dificil. Eu ştiu că numai este
vorba de mine nicicum, dar eu vreau să fie, eu vreau să găsesc o relaţie să împart cu acela
toată bucuria mea. Tu nu faci asta uşor pentru mine. Te rog ajută-mă.

Tobias: Noi putem avea numai compasiune pentru tine. Noi ştim că este o călătorie
dificilă. Dar noi îţi re-amintim...când tu o să începi să nu te mai uiţi la tine ca o victimă
a tuturor problemelor şi că înţelegi că acum te muţi într-un nou nivel, acolo o să găseşti
relaţii noi şi bucurii noi care o să fie asociate cu asta. Din nou noi spunem că asta este
ceva nou. Să nu te uiţi în trecut pentru răspuns.

Întrebare: În lumea ştiinţifică, metoda ştiinţifică aduce ceva îndrumări pentru a evalua
calităţile remediilor de sănătate. În lumea medicinei complementare, eu nu găsesc o
criterie consistentă de folosimţă, înafara de intenţie. Dacă tu eşti un vindecător care
încerci să aduci ajutor pentru alţii, ce criterie sugerezi tu să folosim?

Tobias: Sânt criterii de intuiţie care sânt construite în sine. Din nou noi spunem că
voi vă aventuraţi în teritorii noi, şi criteria nu a fost încă dezvoltată. Asta este ceea ce noi
am menţionat mai înainte. Noi vrem ca voi să vă documentaţi special pentru asta, să
specificaţi istoric asta, şi să determinaţi în momentul potrivit. Noi sugerăm să mergeţi în
intuiţia voastră dar la fel să combinaţi asta cu intuiţia pacientului. Împreună, voi o
să ştiţi de aceste lucruri în felul cel mai potrivit. Aşa cum voi învăţaţi mult mai mult, şi
aşa cum voi începeţi să înţelegeţi mai mult despre aceste elemente şi cu tratamentul pe
care folosiţi, da, într-adevăr să notaţi tot ce a-ţi învăţat. Atunci voi o să descoperiţi
metoda cea mai eficientă şi cea mai efectivă.

Noi vă atenţionăm aici că este o tendinţă pentru mulţi dintre voi că voi vă uitaţi la
astea într-un fel foarte ştiinţific. Voi simţiţi că totul este foarte încet. Voi simţiţi că este
prea chibzuit şi pentru ca o săritură cvantum să ia loc în dezvoltarea lucrurilor, voi trebuie
să vă uitaţi în alte arii, în alte direcţii. Încă mai este multă valoare, valori minunate în
protocoalele ştiinţifice care au fost înfiinţate. Dar noi subliniem că ele nu sânt
determinate chiar acuma pentru un tip nou de cercetare pe care voi faceţi. Aşa cum voi
învăţaţi de la vindecările ce faceţi şi tratamente pe care ajutaţi să creaţi, o să fie un punct
când o să fie mult mai apropriat să puneţi astea prin protocoale tipic ştiinţifice, aşa cum
treceţi prin astea. Dar acum bazaţi-vă pe intuiţie şi din nou spunem să nu mergeţi înapoi
pentru un răspuns. Răspunsul pe care voi căutaţi există într-un loc nou, un nou potenţial
care nu este în trecut.

Întrebare: Tobias, de ce ne ceri să notăm experienţele noastre? Eu susţin că atunci


când noi o să avem nevoie de informaţii, astea o să fie acolo. Oare gândesc eu greşit?

Tobias: Noi spunem să notaţi că numai este vorba de voi. Voi faceţi asta în beneficiul
pentru alţii. Cum pot alţii să intră în memoria şi creierul vostru? Pentru voi o să fie
bine. Pentru alţii care o să aibă nevoie de înţelegere la care voi a-ţi ajuns deja, va fi
important să le notaţi, să le scrieţi, să găsiţi un drum creativ pentru a ilustra tot prin ce
treceţi voi. Ştiţi voi că este o mână de umani care trec prin acest proces chiar acuma?
Aşa cum am spus în acest timp se pare că sânt în jur de 14 milioane, dar să nu ţineţi asta
un număr fix, pentru că se schimbă foarte repede. Creşte foarte repede. Dar acum sânt o
mână de umani care trec prin acel proces, gândiţi-vă la restul care acum o să urmeze să
treacă prin acel proces. Unde o să caute ei ajutor? Care v-a fi drumul lor care
facilitează procesul lor? Vreţi voi ca ei să se întoarcă înapoi de a găsi răspunsurile,să
meargă înapoi la bisericile pe care voi a-ţi creat în energia veche? Nu, asta ar fi
înăbuşitor. Asta nu înseamnă că noi spunem că bisericile nu au un serviciu minunat, dar
este - cum să spun - este doar un pas pe lângă drum.

Aceştia o să aibă nevoie de cărţi ca să citească care să-i asigure pe ei că nu au


înebunit. Dacă a-ţi avea toate astea scrise ar fi mult mai uşor drumul lor decât al vostru!
Ei sânt cei care vor trebui să meargă la cursuri să înţeleagă diferenţa de a merge în
ascensiune sau să treacă prin menopauză(râsete din audienţă) pentru că aproape voi toţi
sânteţi la vârsta când sânteţi acuzaţi că treceţi prin menopauză, şi tendinţa de a crede că
exact prin asta treceţi. Noi sântem aici să vă spunem ceva contrar diferit. Oh, desigur că
voi treceţi printr-o schimbare. Într-adevăr corpul vostru, mintea voastră se schimbă. Dar
asta nu este menopauză.

Noi vă cerem să fiţi voi care creaţi clasele, creaţi uneltele, să creaţi tot feluri de căi de
comunicare, să fiţi cei care sânteţi gata să răspundeţi la toate solicitările. Dacă acuma
sânt 14 milioane, în acest timp anul viitor poate o să fie 144 de milioane, şi asta poate să
crească tot timpul. Aşa cum am spus, timpul este scurt pentru săritura cvantum. Nu este
vorba despre voi. Este despre de a servi pe alţii care vin după voi.

Noi vrem să vă atragem atenţia că voi nu sânteţi legaţi de nici un fel de contract aici.
Contractele voastre s-au terminat. Ele s-au terminat de mult. Voi numai trebuie să faceţi
nimic. Voi nu o să fiţi pedepsiţi dacă nu acceptaţi acest rol. Noi sântem aici să facem
recrutări în dragoste. Noi vă cerem - dacă voi simţiţi aşa - să faceţi un pas înainte. Sânt
încă dificultăţi şi probleme. Una dintre potenţialele pe care voi puteţi selecta în această
zi - (de aceea este că potenţialul spiritual al vostru este aici; nu a fost niciodată adus
înăuntru până acuma, dar acuma intră) - voi poate alegeţi în acest timp să numai
continuaţi cu acest proces, pentru că este dificil. Voi poate alegeţi o viaţă liniştită, cum a-
ţi spune viaţă “normală”. Noi vă iubim şi aşa. Noi şi atunci vom veni în visele voastre şi
vom fi lângă voi. Viaţa o să ia un pas mai uşor, un rol mai uşor. Noi continuăm să vă
iubim. Dar noi vă încurajăm pe toţi care sânteţi gata să continuaţi pentru că este nevoie
de energia voastră în acest timp.

Întrebare: Tobias, se pare că este foarte dificil. Este dificil să vedem familiile noastre
trecând peste viaţa schimbătoare a lor. Cum putem noi să facilităm acel proces fără ca să
fim implicaţi în alegerile lor?

Tobias: Asta este, aşa cum am spus în trecut, unul dintre cel mai provocator lucru.
Va fi cel mai provocator pentru voi. Aşa cum continuaţi să mergeţi înainte cu înţelegerile
voastre şi înţelepciunea făcând parte din noua voastră ascensiune, va fi foarte dificil. Va
fi foarte dificil să vedeţi prin ce probleme trec oamenii. Dar noi vă reamintim vouă că şi
voi a-ţi fost în acel loc odată. Aşa cum voi intraţi în rolul nou de serviciu, o să fie un
timp când compasiunea şi dragostea pentru umanitate va fi aşa de puternică în voi încât o
să vreţi să plecaţi de pe Pământ.

În ultimii trei până la cinci ani, au fost umani care au fost de acord să fie primii să
înceapă să integreze energia câmpului divin în jurul lor. Ei au fost să fie cel dintâi să
încerce să dezvolte asta în sinea lor. Ei au găsit asta puţin dificil. Ei au găsit că egoul
uman nu prea a vrut să accepte noua divinitate să intră. Mulţi care au fost de acord să
facă parte din asta - să aducă această divinitate înăuntru într-un mod mai rapid - aceştia
nu au rămas pe Pământ. Scopul principal pentru asta a fost pentru ei - dificultatea de a
avea această energie nouă - a fost dificultatea de a vedea condiţiile umane în jurul lor.

Mulţi dintre voi începeţi să înţelegeţi asta. Voi vedeţi şi simţiţi când intraţi în
magazine sau locuri publice, voi simţiţi că nu faceţi parte din aceaşi lume. Nu este vorba
de faptul că voi sânteţi mai buni sau mai importanţi, dar voi nu simţiţi că puteţi să vă
relataţi lor când vecinii voştri vin la voi, este şi mai dificil să vă relataţi cu ei. Voi îi
iubiţi mult, dar voi nu aveţi nici o legătură cu ei. Când sânteţi la diferite sărbători...cel
care acum s-a gândit la asta, “Oh, da, Tobias, eu ştiu cum m-am simţit. Am vrut să strig.
Am vrut să fug de acolo”. Voi vă simţiţi parcă nu aparţineţi acolo. De ce oare acum
cinci sau zece ani, voi a-ţi fost în centrul atenţiei şi a-ţi putut să vă socializaţi cu oamenii
foarte uşor, dar de ce nu puteţi acuma? Astea toate sânt sub semnul întrebării!

Întrebare: Tobias, poţi să explici despre simptomele fizice care fac parte din procesul
de transformare: Astea pot fi palpitaţiile de inimă, simptomele interne de urechi, ameţeli
şi simţând un bâziit şi simţând vibraţii pe spatele gâtului, sau răbufniri pe şirea spinării.

Tobias: Noi într-adevăr lucrăm cu voi.( De aceea este că noi vă cerem să notaţi pe
hârtie toate aceste lucruri). Noi am înţeles că toate acele simptome fizicale sânt aproape
asociate cu acele procese care afectează şira spinării. Într-adevăr energia se mişcă şi
răbufneşte prin corp, noi am găsit în special că sânt arii senzitive în jurul gâtului şi
umerilor. Noi am aflat de la voi că sânt mai multe tipuri de simptome faciale şi dureri de
cap. Noi am găsit că glanda pituitară şi pineală sânt cel mai mult agravate în acest
proces. Orice altceva cu un sens de dezorientare se pare că are o legătură directă în
procesul întreg prin care treceţi. Dar noi am găsit că în mare parte nu este un efect direct
la inimă. Asta nu este un simptom comun trecând prin energia nouă. Se pare că este mai
mult asociat cu şira spinării, cu gâtul şi area capului, şi la fel simţând că parcă nu aveţi
ambele picioare pe Pământ, fiind într-un spaţiu aerian. Noi o să continuăm să lucrăm cu
voi, dar din nou vă cerem, indiferent dacă sânteţi un doctor sau nu, să spuneţi la alţii
aceste informaţii, să faceţi parte din grupul care scrie pe hârtie ca alţii să citească astea.

Întrebare: Eu lucrez cu cei care supraveţuiesc cancerul de piept. Mulţi dintre ei se


întreabă care a fost cauza pentru asta în viaţa lor. Este oare o cauză energetică sau
emoţională comună ? Poţi să spui mai multe despre cancer şi despre remediile noastre, în
special de dietă?

Tobias: Asta poate să fie o discuţie foarte lungă, dar într-un sens este o combinaţie de
factori care i-au loc aici. Unul dintre factori este la nivelul psihic-spiritual. A fost - cum
să spun - planuri de a pleca de pe Pământ la un timp anume. A fost o infiinţare pentru o
boală care ar fi cauzat ca voi să părăsiţi planeta. Din nou, din cauza opţiunilor pe care a-
ţi ales,din cauza realităţilor noi în care voi a-ţi ales să intraţi, voi găsiţi că atacul iniţial de
cancer să ia loc, dar asta se poate învinge. Se poate învinge prin medicaţie, tratament,
medicamente, dar voi o să găsiţi că puteţi învinge mai mult prin programe de homeopatie
care aduce o nouă balanţă.

Este descoperit acum că câmpul energetic şi vibraţional cară multe potenţiale. Pentru
doctorul care lucrează cu asta, noi spunem că sânt multe, multe potenţiale care sânt cărate
în asta. Este după voi să determinaţi care sânt potenţialele şi pe ce bază sânt acţionate.
Faptul că potenţialul există asta nu face real. Asta este numai un potenţial.

Din nou, noi putem discuta asta pentru mult timp, dar tratamentul pentru cancer se vor
găsi în substanţe naturale. Cei care lucrează astăzi cu asta încă nu au găsit calea
apropriată să elibereze energiile care se găsesc în acele substanţe. În special astea sânt,
da, care vin din mări şi oceane,vor căra cel mai mare potenţial dar asta nu este limitat
aici. Este o crezare sau un simţământ că dacă simplu înghiţiţi acea substanţă asta o să
aibă efectul apropriat pe ţesătura bolnavă din corp. Dar încă mai este nevoie de un nou
pas, un pas de procesare prin care aceste extracte vor trece înainte ca capacitatea de
vindecare şi balansare adevărată să fie eliberat în corp. Încă mai este o uşă care este
închisă între potenţialele care există în asta şi asimilarea acestora în corp. Multe, multe
din asta se risipesc încă, pentru că acuma se trece prin ele de a le studia.

Sânt cei care lucrează cu această tehnică, dar noi vă încurajăm pe toţi care lucrează în
acest câmp să găsească drumul - cum să spun - să descuie uşile, să găsească cheia care va
deschide vindecarea adevărată în aceste esenţe. Astea, într-o perioadă scurtă, o să fie
puternice, un potenţial puternic care v-a înlocui orice tip de tratament cu chemicale şi
electronice ce aveţi pentru cancer, ca şi cea care este aşa de caustic pentru corpul uman.
Nu o să fie aşa mult, aşa cum vedem noi, ca acest tip de vindecare să se găsească. Dar va
lua un timp până ce trece prin sistemele voastre de acceptare.

Întrebare: Dragă Tobias, care este procentajul de copii Indigo care se nasc acuma sau
alţi de o natură mai evaluată? Este o cale mai apropriată de a le identifica?

Tobias: Aşa cum voi veniţi pe Pământ...voi vă mutaţi într-un ciclu. Voi aveţi tendinţa
de a vă muta în ciclu. Timpul este gata acuma aproape pentru toţi care se vor naşte de a
căra ce numiţi voi atribuţiile de Indigo cu ei. Nu este un grup selectat. Sânt unii care vor
trece primii, şi atunci vor fi cei care o să vină în masă. Perioada de Indigo a fost şi este
relativ scurt. Noi am vorbit mai de mult de nivelul următor, generaţia următoare care o să
vină aici. Aceştia vor fi - noi am dat numele pentru aceştia - copii de “cristal”, ei numai
cară modelul vechi, aproape nici una din atribuţiile vechi. Mulţi umani care se nasc acum
sânt Indigo. Toţi aceştia cară atribuţiile energetice. Ei o să se oprească în următorii şase,
şapte ani, ca să permite pentru grupul următor de “cristal” să vină aici.

Cei Indigo cară o energie în conflict cu sinea lor. Ei au venit de multe, multe ori pe
Pământ. Şi acum ei, vin purtând o nouă şi un unic fel de atribuţie, o atribuţie a energiei
noi. Cu toate astea, asta cauzează conflict în fiinţa lor. Din nou, ei o să aibă nevoie de
cărţi ca să citească. Ei o să aibă nevoie de cursuri la care să se ducă. Părinţii lor la fel o
să aibă nevoie de acelaşi fel de ajutor pentru a înţelege pe ei.

De aceea noi vă provocăm în următorul an să notaţi pe hârtie toate procesele. Este un


templu de înţelepciune pe care fiecare dintre voi are, fiecare conţine. Asta este de a
spune şi de a împărţi cu alţii. Să nu deveniţi aşa de preocupaţi cu cei Indigo în acest
timp. Să înţelegeţi că munca pe care faceţi voi, uneltele pe care le puneţi la o laltă o să
fie folosite de umanii pentru generaţii şi generaţii care vor veni.

Întrebare: Tobias, fiecare dintre noi avem o fiinţă în sinea noastră ca tine Tobias, pe
care poate să aducă la suprafaţă şi să comunice cu el? Cum putem face asta?

Tobias: Cauldre (Geoffrey Hoppe), spune că tu nu prea ai vrea asta aşa mult!(Râsete
din audienţă). Este un blestem în acest timp, spune el! Acum noi vă încurajăm pe
fiecare dintre voi să începeţi să inspiraţi înăuntru fiinţa voastră proprie,Sinea voastră
Proprie. Este Sinea care sânteţi voi, care oferă elementele divine, oferă o nouă pace,
oferă o nouă balanţă. Inspiraţi Asta înăuntru!

Acum noi spunem asta, chiar în faţa lui Cauldre, că acest fel de comunicare se va
sfârşi în curând. Asta numai va fi în energie nouă. Voi nu o să vreţi să mediaţi o entitate
moartă! (Râsete). Voi o să vreţi să aduceţi lumina voastră, şi strălucirea voastră proprie.
Noi am spus mai demult că v-a veni un punct când noi o să plecăm. Noi nu o să mai fim
aici. Noi am spus asta să-l speriem pe Cauldre (Râsete din audienţă). Noi o să fim tot
timpul în spatele vostru, şi noi o să vă încurajăm pe voi tot mai mult. Noi o să-l
încurajăm pe Cauldre - nouă nu prea ne place aşa mult cuvântul “mediere” - să fie tot ce
el este, şi voi tot ce sânteţi voi.

Noi v-am spus mai de mult, şi noi o să spunem din nou, noi nu ştim răspunsul la toate
aceste lucruri. Voi sânteţi primii care treceţi prin acest proces de integrarea divinităţii.
Noi sântem cei care călătorim lângă şi cu voi. Noi sântem cei care vă încurajăm. Noi
avem o privire generală diferită aşa noi putem oferi vouă sfaturi de-a lungul drumului
vostru. Dragi prieteni, voi sânteţi primii.

Imaginaţi-vă în rolul de învăţător, stând în faţa altori umani. Voi sânteţi îmbujoraţi şi
iluminaţi. Voi sânteţi în culori strălucitoare. Ei o să vă întrebe cu cine vorbiţi, “Este că
vorbiţi cu un Înger? Este cineva dintr-un univers îndepărtat, sau o altă planetă, sau dacă
mediaţi un sfânt?” Şi voi o să spuneţi, “Nu, acea strălucire şi iluminare şi dragoste pe
care voi simţiţi vine de la tot ce sânt eu, de la împuternicirea fiinţei mele, Adevărul meu
de Sine. Eu permit ca aceasta să vină la suprafaţă”.
Când gridul se schimbă, când ajustarea finală este făcută în perioada anului viitor sau
aşa ceva, multe entităţi care au fost în jur vor pleca. Şi voi ştiţi de ce. Este ca voi să
puteţi lua puterea voastră proprie. Voi puteţi să luaţi locul vostru propriu. Ei nu o să
vrea ca voi să-i mediaţi. Ei sânt simplu aici ca să vă servească pe voi. Mulţi dintre ei o
să plece. Ei nu o să mai fie aşa disponibili în acel timp pentru a fi mediaţi.

Nouă ne place cu adevărat să vă vorbim. Noi găsim foarte plăcut asta pentru că voi vă
deschideţi acum când conversaţi cu noi, acum când voi nu vă simţiţi ruşinaţi să conduceţi
pe drum vorbind nouă dar nu este nimeni în maşină (râsete din audienţă). Noi binevenim
aceste dialoguri înainte şi înapoi. Noi bine venim râsetele voastre când voi ne lăsaţi să
venim aşa aproape în viaţa voastră. Oh, asta noi vă încurajăm! Voi o să găsiţi că puteţi
fi foarte deschişi cu asta. Asta v-a fi mai uşor şi mai neted.

Noi o să mai spunem un singur lucru. Aşa cum noi ne bucurăm de prietenia voastră -
şi sperăm că şi voi de a noastră - să nu întrebaţi cum să faceţi asta. Să nu întrebaţi pentru
un răspuns. Ţineţi discursuri cu noi, aşa cum aveţi cu cineva cu care lucraţi. Dar dragi
prieteni, când voi ne întrebaţi pe noi, voi ştiţi ce trebuie să facem noi. Noi trebuie să
aruncăm înapoi la voi şi să spunem cu toate potenţialele de a face alegeri chiar acuma,
din toate realităţile alternative, “Ce a-ţi crea Voi, ce a-ţi alege?” Noi o să vă suportăm în
acele alegeri. Noi o să mergem în spatele vostru, chiar dacă voi gândiţi dacă a fost o
alegere bună sau rea. Noi o să fim acolo pentru totdeauna. Voi nu sânteţi singuri.
Alegerea este a voastră.

Anul viitor va fi intens. Noi o să avem mult de lucru împreună . Noi o să vă


provocăm la fiecare întâlnire a noastră. Noi la fel o să vă iubim. Voi o să găsiţi că aşa
cum gridul se schimbă şi va fi complet, o să fie o nouă sursă deschisă pentru voi. Noi o
să lucrăm cu voi ca să aducem înăuntru şi să o folosiţi. Noi o să vă împingem în asta.

Nu este un lucru uşor. Dar prieteni dragi, aşa cum voi v-aţi uitat înapoi la viaţa
noastră (se referă la comunicarea anterioară) şi voi a-ţi reflectat la toate lucrurile şi voi a-
ţi spus, “Eu am fost acolo, am învăţat pe alţii, i-am facilitat. Eu am fost acolo la ce a-ţi
putea să descrieţi săritura cvantum a umanităţii. Eu am fost acolo în lumina mare şi în
lumina care a strălucit în lume. Eu am fost un învăţător. Eu am fost unul dintre care am
deschis uşa pentru umani să intră în calea lor de divinitate. Mai mult ca orice, eu am fost
cel care am deschis uşa, în aşa fel ca Casa să se poate extinde până la acest loc numit
Pământ.

ŞI AŞA ESTE
SERIILE ASCENSIUNII - LECŢIA A DOUA
POSEDAŢI DIVINITATEA VOASTRĂ
PRESENTED AT THE CRIMSON CIRCLE
1 SEPTEMBRIE 2001

Tobias: Şi aşa este prieteni dragi, că noi ne adunăm din nou împreună în această
energie. Noi îl simţim pe Cauldre (Geoffrey Hoppe). Prin el trece un fior de răceală, dar
asta vine de la noi, aşa cum ne adunăm împreună aici cu Shaumbra, în această zi. Este o
bucurie pentru noi ca să fim aici! Sântem bucuroşi să trecem prin această poartă de
energie pe care voi creaţi atunci când voi ne invitaţi înăuntru. Acum noi putem să ne
apropiem mult de voi. Asta este un moment! Noi o să petrecem următoarele câteva
minute contopând energiile, contopând această energie de Acasă, de Spirit, a divinităţii
voastre - cei care sânt pe această parte a voalului, toţi se împreunează cu voi. Este de
necrezut cum ne adunăm ca acum. De necrezut!

În zilele mele pe Pământ, care numără câţiva mii de ani, noi ne adunam, dar noi nu am
putut să tragem înăuntru energia Spiritului, a divinităţii noastre, în felul îm care puteţi voi
să faceţi acuma. Dacă am fi putut pentru un scurt moment să avem o privire, doar o
privire a tipului de energie care trece prin voi acuma, noi am fi fost încântaţi. Noi am fi
putut simţi că am atins Dumnezeul.

Acum, uitaţi-vă la voi! Uitaţi-vă la ce puteţi voi să aduceţi înăuntru. Uitaţi-vă la calea
pe care voi a-ţi fost în stare să creaţi între spaţiul vostru pe Pământ, prin voal, până în
spaţiul nostru. O linie directă care duce la adevărul vostru şi la fiinţa divină. De
necrezut! Eu, Tobias, aştept cu nerăbdare timpul când eu pot să mă reîntorc şi să urmez
drumul vostru pe Pământ, să experienţez pentru mine ce înseamnă să fiu în biologie şi să
fiu în stare să ţin divinitatea mea. Eu aştept cu nerăbdare.

Respiraţi adânc, dragi Shaumbra, respiraţi adânc. Aşa cum respiraţi, eliberaţi
tensiunea, eliberaţi grijile. Respiraţi adânc prin întreaga voastră fiinţă. Respiraţi până jos
la picioarele voastre. Respiraţi în mintea voastră, în intelect care v-a servit aşa de bine.
Respiraţi în emoţiile voastre. Respiraţi adânc în emoţiile voastre, pentru că voi de multe
ori uitaţi să mergeţi acolo. Se pare că de multe ori voi folosiţi calea minţii voastre ca să
ajungeţi la emoţiile voastre, dar acum respiraţi adânc. Daţi voie la respiraţia divinităţii
voastre să intră în fiinţa voastră emoţională la fel, trecând peste creier şi mergând direct
înăuntru, fără să fie filtrat, fără să spună la Sine ce este bine sau rău, sau cum să
comporte, sau cum să acţioneze. Voi sânteţi fiinţe spirituale care se înalţă şi se
maturizează. Voi nu aveţi nevoie de mintea voastră să spună cum să acţionaţi. Respiraţi
adânc şi daţi voie la fiinţa aceea emoţională, frumoasă şi fantastică care este în sinea
voastră să vină la suprafaţă fără judecata minţii.
Acum...(pauză), noi ne uităm în împrejurul acestui loc astăzi. Noi ne uităm împrejur
(acum Cauldre stă pe un scaun pe scena sălii de dans). Noi vedem că noi am fost mutaţi
sus pe scenă! (Râsete din audienţă). Şi noi îţi promitem ţie Cauldre şi la draga ta nevastă
că noi nu o să stăm prea mult în picioare (mai demult Tobias a stat în picioare mai tot
timpul comunicării), că noi vedem energia care a fost pusă aici, neliniştea că noi poate ne
ridicăm şi vom lua zborul de pe scenă! (Râsete din audienţă). Noi nu o să facem asta
astăzi, deci puteţi să vă relaxsaţi şi puteţi şi merge afară din zonă (se referă la obiceiul
Lindei de a merge afară în timpul comunicării). Voi puteţi să mergeţi în călătoria voastră
spirituală adâncă aici. Voi nu trebuie să vă îngrijoraţi că Tobias va dansa pe scenă.
(Râsete din audienţă) Salvaţi asta pentru alt timp.

Câteodată ne este dificil să începem, nouă ne-ar place să stăm cu voi şi să ne bucurăm
de această energie în acest spaţiu. Nouă ne place să stăm aici şi să ne uităm la voi în timp
ca şi acuma. Noi putem vedea, puţin câte puţin cum momentele degajează că voi
străluciţi şi iluminaţi mult mai mult. Voi daţi voie la zâmbetul de sine să iasă afară. Într-
adevăr voi ştiţi că sânteţi într-un spaţiu sigur. Voi sânteţi într-un spaţiu sacru. Câteodată
nouă ne-ar plăcea să stăm aici şi să vedem cum creşteţi.

Dar este mult de vorbit astăzi. Este de discutat o lecţie nouă. Va fi una simplă, una
care nu necesită temă de casă, dar una care o să vă pară uluitor. Voi o să vă miraţi cum
să luaţi asta. Voi o să vă miraţi ce să faceţi cu toate informaţiile pe care noi vă vom da
astăzi. Dar este simplu. Noi vă cerem să vă uitaţi la această lecţie din perspectiva că nu
prea mai este vorba de voi nicicum.

Aşa cum noi vorbim aici, gândiţi-vă cum o să predaţi această lecţie la studenţii voştri.
Gândiţi-vă cum o să-i ajutaţi pe ei să înţeleagă lecţia aceasta care spunem astăzi. Cum o
să explicaţi lor simplicitatea şi adevărul lecţiei? Deci ascultaţi astăzi în această
perspectivă. Spuneţi vouă înşivă, “Cum o să predau asta la cei care vin la mine. Cum voi
explica această simplă şi totuşi provocatoare şi la fel conceptul important a divinităţii lor
proprii?”.

Daţi voie să vorbim despre asta un moment. Să vorbim un moment despre


ascensiunea voastră. Acum, în sensul vorbirii, noi am primit multe scrisori spirituale,
multe “scrisori de gânduri” de la ultima noastră întrunire. Noi ne bucurăm cumva că
informaţia care conţine comunicarea de acum o lună (Seriile Ascensiunii, Lecţia Întîia:
Nu este vorba de voi nicicum), încă nu a fost transcrisă în internet. Într-adevăr,
corespondenţa prin gânduri s-a înmulţit (Râsete din audienţă). Noi nu avem destulă
asistenţă aici ca să mânuim toate astea!

Noi am auzit de la mulţi dintre voi, că v-aţi mirat şi a-ţi întrebat, “Tobias, ce este cu
asta, cu această ascensiune? Ce înseamnă ascensiune? Tobias, asta nu este ceea ce eu
am aşteptat. Tu spui nouă că noi am ascendat, dar eu nu cred că tu mi-ai vorbit mie”.
Noi am simţit nemulţumirile voastre,câţiva a-ţi fost supăraţi, şi noi zâmbim şi înţelegem.
Voi a-ţi întrebat pentru o definiţie. Voi a-ţi întrebat pentru mai multă înţelegere în asta.
Astăzi noi vă spunem ceva mai mult despre asta.

Ascensiunea. Ascensiunea este când voi nu trebuie să muriţi între vieţi. Voi nu
renunţaţi la corpul fizic. Voi nu trebuie să treceţi prin experienţele dificile şi
problematice de a muri şi a se naşte din nou. Asta este făcut în timp ce staţi în acelaşi
trup. Ascensiunea este când voi treceţi de la o viaţă la cealaltă. În trecut a fost important
să lucraţi pentru un singur contract în viaţă, să îl completaţi şi după aceea să plecaţi şi să
nu aveţi memoria pe care a-ţi cărat-o.

Noi am vorbit la seminarele de acum câteva săptămâni despre aspectele importante a


călătoriei umanului. Una dintre ele pe care am discutat în amănunţit a fost despre
moarte. Când umanii trec peste moarte atunci este multă emoţie şi frică în asta. Este
puţină înţelegere. Într-un sens, în anticipaţia morţii pentru toţi...anticipaţia construieşte
un zid uriaş de frică pe care voi trebuie să eliberaţi acum. În statutul de ascensiune, dragi
prieteni, voi nu trebuie să muriţi. Voi continuaţi. Voi nu aveţi acea nelinişte asociată cu
acel proces.

Este o perioadă de doliu, într-adevăr. Şi este o perioadă lungă când voi treceţi prin
schimbări adânci. Toţi care sânteţi conectaţi de aceste cuvinte într-un fel experienţaţi
acest lucru. Dar voi nu trebuie să muriţi. Voi nu trebuie să părăsiţi corpul. Voi vă mutaţi
în viaţa voastră următoare. Ce este diferit în această viaţă faţă de cea veche, este că voi
nu sânteţi legaţi de contract.

Chiar înainte ca voi să veniţi pe Pământ în această viaţă, voi a-ţi avut scopuri şi
obiecţii lungi. Voi a-ţi avut un contract spiritual vast. Voi a-ţi avut o listă pe care să
puneţi în aplicaţie. Într-un sens, asta a fost viaţa pentru curăţire finală. Acum voi vă
tranziţionaţi, aşa cum ascendaţi. Nu sânt contracte. Diferenţa între ascensiune faţă de a
muri este că acum voi trebuie să scrieţi o carte. Acum trebuie să creaţi ceea ce voi doriţi
şi cine vreţi să fiţi. Nu este de mirare ca în statutul vostru de ascensiune paginile sânt
goale, lucrurile sânt în neutru, lucrurile aşteaptă pe voi, aşteaptă ca voi să reacţionaţi.
Procesul de transformare prin care treceţi...va fi pentru o perioadă de timp. Timpul va fi
în sus şi în jos în călătoria voastră, dar să înţelegeţi că asta face parte din proces

Noi am auzit când a spus Cauldre astăzi, că durerile de ochi ce a avut această
dimineaţă nu a fost că îngerii i-au dat lui o lecţie, sau Spiritul a încercat să-l înveţe ceva.
Ca uman el simplu a uitat să scoată lentilele de contact cu care a dormit. Nu este o lecţie
mare aici. Pentru fiecare dintre voi, nu sânt lecţii mari acuma. Doar sânt lucruri care se
întâmplă în viaţa voastră. Nu este vorba de voi nicicum. Nu există contracte. Nu sânt
lecţii. Îngerii şi călăuzii şi Spiritul şi Tobias nu încearcă să bată la uşa voastră ca să
primească atenţie. Nu prea este vorba de voi.

La curăţirea la care a-ţi lucrat aşa serioşi la începutul vieţii voastre s-a arătat foarte
satisfăcător. Voi a-ţi curăţat toata karma. Într-o singură viaţă voi a-ţi luat pe voi mai
multă karma, mai multă curăţire şi mai multe lecţii decât în ultimii zece ani la olaltă. De
aceea vi s-a părut aşa intens până acum. Şi în tot timpul în care a-ţi curăţat vieţile trecute
a voastre, în acelaşi timp voi a-ţi curăţat şi karma strămoşească. Oh, nu este de mirare că
câţiva sânteţi obosiţi până la os! Obosiţi până la os. Nu este de mirare că unii dintre voi
vreţi să vă întoarceţi Acasă, gândind că voi nu aveţi destulă energie să mergeţi înainte.
Dar dragi prieteni, eu, Tobias, şi toţi restul care vin aici astăzi, sânt aici ca să vă spună că
mergând înainte nu o să fie ca în trecut. Nu va plină cu lecţii şi contracte şi karma.
Noi am auzit pe câţiva spunând, “Cum poţi să spui că eu am curăţat karma mea,
pentru că eu am făcut nişte lucruri teribile. Eu nu am început să plătesc astea înapoi”.
Atunci aşa să fie cu voi! Continuaţi cu karma dacă asta este plăcerea voastră. Noi o să
stăm aici, iubind şi onorând pe voi, mergând lângă voi. Dar în momentul în care voi
alegeţi să apăsaţi pe butonul stop a roatei karmice, nu contează unde vă aflaţi, dacă voi
alegeţi asta conştient, voi puteţi să vă daţi jos de pe karma. Nu este scrisă nici o porţie de
suferinţă prin care voi trebuie să treceţi. Este în iluminarea voastră când voi alegeţi că
numai aveţi nevoie de asta. Voi alegeţi când vreţi să vă daţi jos...când vreţi să vă daţi jos
de pe roata karmică.

În statutul de ascensiune - în care sânteţi voi acum - voi toţi - voi vă aflaţi în teritorii
noi, teritorii ne-trasate. Nimeni dintre noi care venim aici să ne alăturăm vouă din alte
regate, nu am fost unde sânteţi voi. Noi sântem observatorii. Noi sântem sfătuitorii. Noi
sântem călăuzii. Dar NOI vă urmăm pe VOI. Nici unul dintre noi nu a fost în starea
această nouă de ascensiune. Diferenţa este că nu este karma, nu contract, nu lecţii. Asta
este diferenţa. Este după voi să creaţi orice doriţi. Şi în această serie în care sântem
acuma, ceea ce noi vă spunem vouă...ceea ce noi mediem este de la fiinţa voastră înapoi
la voi...este amuzant. Este simplu. Noi simplu luăm gândurile voastre şi vi le dăm înapoi
la voi. Cum puteţi voi să fiţi supăraţi cu noi că noi spunem că voi a-ţi ascendat, când voi
ne-aţi întrebat dacă este aşa sau nu. Noi am fost bucuroşi că voi ne-aţi anunţat că voi a-ţi
ascendat şi noi putem să anunţăm asta.

În starea voastră de ascensiune, este după voi pe care drum mergeţi, ce vreţi să faceţi
şi ce vreţi să creaţi. Uneltele sosesc şi continuă să sosească pentru voi. Aşa cum am spus
de atâtea ori, lucraţi împreună. Ajutaţi unul pe altul să înţelegeţi cum este în starea de
ascensiune. Voi a-ţi trecut multe marcaje. Voi a-ţi trecut marcajul de distrugere care s-ar
fi putut să se întâmple acum cincizeci de ani, sau şaizeci de ani din timpul vostru. Voi a-
ţi trecut marcajul de distrugere care s-ar fi putut întâmpla acum doi sau trei ani din timpul
vostru.

Voi urmaţi să treceţi un alt marcaj în următorul an sau aşa ceva din timpul vostru, şi
asta v-a fi la completarea tapetului energetic care este creat şi care vă dă voie să ţineţi
divinitatea voastră, ca într-adevăr să fie accesibil tot cine sânteţi voi. Asta este munca lui
Kryon cu gridul. Voi o să treceţi şi acest marcaj. Voi a-ţi trecut multe, multe. Dar cea
importantă este că voi v-aţi mutat de la cea veche în cea nouă. Voi a-ţi trecut de la o
viaţă la viaţă următoare. Voi v-aţi ascendat. Poate că nu pare aşa cum voi a-ţi crezut că o
să fie - dar atunci la ce v-aţi aşteptat voi? (Râsete din audienţă).

Sânt aici cei care au venit astăzi. Ca şi mereu noi avem musafiri invitaţi. Şi noi
trebuie să arătăm că voi umanii, cei “care ascendeţi” - voi staţi în Primul Cerc, cercul de
onoare. Voi sânteţi înconjuraţi de Cercul al Doilea de cei care sânt musafiri invitaţi în
această zi. Şi la fel noi trebuie să spunem că am fost întrebaţi de voi mai recent, dacă
“Este limitat acest grup?”(Se referă la musafirii invitaţi). Este, într-un sens, ei sânt
singurii care pot veni aşa aproape de voi, energetic. Dar sânt mulţi, mulţi care privesc de
departe. Ei nu pot să vină aşa aproape. Ei nu pot să permite ca energia lor să vă tulbure
în nici un fel. Asta ar fi ca şi în lumea voastră, urmărând un program la televizor faţă de
un participant care este direct în program.
Cei pe care voi a-ţi cunoscut în această viaţă şi au trecut pe partea cealaltă - ei sânt
suporterii cei mai buni ai voştri, chiar dacă ei au fost cei care au fost foarte stricţi cu voi
când au fost pe Pământ...ei sânt cei care vă privesc. Cei care vin din trecutul vostru,
vieţile voastre trecute - ei la fel privesc, în fond ei sânt aici în această cameră astăzi. Asta
este spectacolul cel mai popular pe partea noastră a voalului! (Râsete din audienţă).

Noi observăm cu un interest şi o curiozitate. Noi avem speranţe. Noi observăm paşii
pe care voi le faceţi. Noi sântem curioşi de întrebările voastre pe care ne întrebaţi. Noi
vă ovaţionăm pe voi în toate căile. Partea cea mai grea pentru noi este că noi ştim că noi
nu putem face în locul vostru...nici unul dintre noi. Nici unul dintre noi nu poate să
intervină sau să interfereze. Noi putem doar să vă iubim.

Când se întâmplă miracole, când lucrurile se întâmplă din senin, asta nu este pentru că
îngerii au intervenit sau că au făcut pentru voi. Este pentru că într-un moment din timp,
chiar cu toată tensiunea şi stresul unei situaţii traumatice ce au loc, voi chemaţi ajutorul
îngerilor şi a Spiritului. Ce se întâmplă atunci, este că voi daţi la o parte garda
inconjurătoare. Voi lăsaţi mintea voastră să iasă din drum. Voi vă deschideţi la energia
dragostei care vine curgând prin voal în acel moment. Nu sânt îngerii care ridică maşina
ca cineva să iasă de sub ea. Rugăciunile pe care voi a-ţi spus au fost auzite, dar când
miracole se întâmplă, atunci sânteţi VOI care lăsaţi dragostea noastră să intră.

Sânt mulţi pe partea noastră a voalului care urmăresc progresul vostru şi văd ce se
întâmplă şi văd ce voi experienţaţi. Musafirii care sânt invitaţi trebuie să facă rezervări
ca să vină aici. Şi cei care vin astăzi...înainte ca noi să anunţăm, noi o să vă cerem să
staţi înafara minţii voastre pentru un moment. Să nu încercaţi să analizaţi nimic aici, dar
simplu inspiraţi energia lor. Inspiraţi înăuntru. Să nu încercaţi să ghiciţi. Să nu încercaţi
să intelectualizaţi. Inspiraţi înâuntru energia lor. Permiteţi -vă să simţiţi pe cei care vin
înăuntru fără să puneţi nici o etichetă pe ei. Simplu inspiraţi.

Cei care vin în această cameră astăzi sânt foarte familiare vouă. Ei vin aici cu un scop
anume, cu un tip de energie, de confirmare. Cei care vin în acest spaţiu, care stau foarte
aproape de voi, într-o poziţie familiară...ei sânt care au fost călăuzii voştri. Ei sânt cei
care au fost călăuzii voştri până acum un an sau doi sau trei ani în urmă. Ei sânt cei care
au ţinut şi au ocupat acea balanţă în spaţiu, balanţa care a creat energia apropriată între
lumea voastră, Pământul vostru şi partea noastră a voalului. Călăuzii au fost cei care nu
au vorbit vouă prea mult, dar au fost cei care au stat mereu cu voi.

Aceşti călăuzi şi cei care au fost în vieţile voastre trecute, în călătoriile voastre pe
Pământ, au venit în acest spaţiu astăzi. Ei stau în spatele vostru. Ei i-au poziţia pe care
au avut de uşieri solemni, ţinătorii solemni de energie, umăr la umăr cu voi. Şi ei
zâmbesc la voi astăzi. Ei ştiu că a fost dificil să treceţi prin procesul de transformare. Ei
ştiu că a fost dificil să mergeţi pe coridorul de ascensiune de unul singur. Dar a trebuit să
fie în felul acela. Ei nu au putut să vă acompanieze în acea călătorie.

Ei vin înapoi astăzi, acum când a-ţi trecut prin coridorul de ascensiune şi ei stau în
spatele vostru. Dar acum, în loc ca ei să vă ţină energia, ei sânt cei care vă aplaudă. Ei
sânt cei care vin înapoi acum când voi a-ţi trecut prin coridorul de ascensiune şi ei stau în
spatele vostru. Dar acum în loc ca ei să vină în energia voastră, ei sânt cei care vă
aplaudă. Ei sânt cei care sânt recunoscător vouă. Ei sânt cei care mai mult decât orice
sânt cei care onorează absolvirea voastră. Ei vin astăzi pentru o reuniune şi o vizită.
Mulţi dintre voi aveţi doi care stau în spatele vostru, la fel şi mulţi din voi care citesc
asta. Câţiva au trei. Alţii - dificil de explicat - au în spatele lor pe cei care au fost
călăuzii chiar înainte de cei care stau în faţa voastră acuma. Oh, într-un sens, este un lanţi
întreg de călăuzi, dar cei care ocupă energia imediată în jurul vostru în Cercul al Doilea
sânt călăuzii voştri proprii, pe cei de care v-a fost dor când ei au plecat.

Ei vin aici pentru un scop special, despre care noi o să vorbim, dar pentru acest
moment noi o să facem o pauză. Noi o să dăm voie pentru îmbrăţişare, pentru timpul de
a familizaria încă odată, timpul pentru discuţii cu ei, timpul ca ei să împartă cadoul ce
aduc ei în această zi. Fiecare cadou este personal. Fiecare este pentru voi. Voi o să vă
daţi seama imediat. Sau poate voi nu o să daţi seama pentru un timp. Toţi care sânt
atinşi de aceste cuvinte, să ştiţi că este timpul pentru o pauză, să închideţi ochii, literal să
deschideţi mîinile şi să inspiraţi.

Noi o să fim în pauză pentru un moment în timp ce această reuniune şi dând cadoul
care vine la voi. Şi apropo,noi vă cerem să împărţiţi acest cadou. Spuneţi la ceilalţi care
se află aici, la alţii cu care vorbiţi. Să ştiţi că după această întrunire în zilele şi
săptămânile care vin, este timpul să împărţiţi cu alţii ce a-ţi primit voi. Este apropriat să
spuneţi la alţii ce a conţinut acest cadou.

Acum, noi o să reîntoarcem în curând după aceasta reuniune şi împărţirea cadourilor


ce are loc.

(pauza)

Cum spun umanii - noi dorim ca să îmbuteliem acest moment. Noi am fi dorit să
îmbuteliem şi noi am fi dorit ca voi să îmbuteliaţi. Noi am fi dorit ca voi să fi avut
studenţii voştri, cei care o să vină la voi, să bea din asta. Şi voi a-ţi fi putut spune, “ În
timpurile dificile prin care o să treceţi mergând pe drumul ascensiunii, să ştiţi că este o
răsplată, să ştiţi că este o dulceaţă pentru asta”. Şi voi le-aţi da această sticlă care a fost
îmbuteliat acuma şi să le cereţi să bea din ea, şi ei ar vedea, ei ar simţi cât de dulce este să
mergi pe acel drum lung de acuma.

Acum, aşa cum am spus, este mult de discutat astăzi, dar este foarte simplu. Este
chiar simplu. Este simplu.

Este o lucrătoare de iluminare pe numele de Rachael. Şi asta pe care noi o numim


Rachael...nu este chiar numele ei adevărat, dar ea este o persoană adevărată. Ea este
compus did tot ce sânteţi voi. Ea reprezintă părţi şi bucăţi din tot ce sânteţi voi. Noi
spunem povestea lui Rachael ca să vă ajutăm să înţelegeţi mai bine această lecţie de
astăzi.

Rachael, ca şi voi a venit pe Pământ. Ea a trăit zeci de mii de vieţi înainte pe Pământ -
nu chiar aşa mult faţă de unii dintre voi la care le place să vină mereu (Râsete din
audienţă). Ea a trăit zeci de mii de ani înainte dar a ales această viaţă pentru curăţirea
finală. Ea a ales-o, ştiind că au fost potenţiale ca Pământul să fie terminat, poate de mâna
oamenilor sau a ceea ce a-ţi numi mâna lui Dumnezeu. Dar la fel ea a ştiut - pentru că ea
a vorbit mult cu călăuzii şi îngerii de pe partea noastră a voalului - ea a ştiut că a fost un
potenţial puternic că toate astea vor fi cumva împiedicate că acel potenţial de distrugere
va fi mutat într-un potenţial de ascensiune, potenţialul de a merge înainte.

Indiferent de situaţie, ea a venit în această viaţă, pentru o curăţire finală. Şi ea a fost


ca mulţi dintre voi. Ea a spus, “Asta va fi ultima mea viaţă. Eu nu voi mai veni înapoi pe
Pământ”. Şi noi am zâmbit şi noi am râs aşa cum stăm aici şi vă vedem pe voi care a-ţi
venit înapoi într-un stadiu de ascensiune!

Acest Rachael a avut o copilărie dificilă, mama ei a abandonat-o la o vârstă fragedă.


Tatăl ei a încercat să fie iubitor dar el a fost copleşit prin a avea grijă de cei patru copii a
lui. El nu a găsit timpul, între serviciul lui şi încercând să-i suporte pe copii într-un fel
decent,să-i îngrijească pe fiecare, şi aşa copii au petrecut timpul mai mult singuri. Ei nu
prea au ştiut ce înseamnă ca cineva să aibă grijă de ei, pentru că ei nu puteau să permite
asta. Dar mai important, ea şi-a clădit oportunitatea de a fi în sinea ei, să creeze jocul ei,
să creeze amuzamentul ei, să creeze expresiile ei.

A fost foarte puţină călăuzire din partea tatălui ei. Şi de fapt, în viaţa ei tânără, a fost
un resentiment pentru că familia a început să-şi revină financiar. Ei au fost în stare să
aibă o casă de clasa mijlocie într-o vecinătate unui oraş tot de clasa mijlocie. Dar acum
tatăl ei a început să se trateze pe el însuşi cu lucruri pe care nu şi-a putut permite. El a
mers afară noaptea şi el a avut prietene. El a petrecut puţin timp cu copii şi puţin timp cu
Rachael. Într-adevăr a fost o supărare şi o silă pentru asta din partea ei.

Aşa cum ea a crescut mergând spre anii douăzeci, ea a încercat să găsească dragostea
pe care ea nu a primit-o de la tatăl ei în alţi bărbaţi, dar aceste relaţii nu prea s-au terminat
cu bine. A fost un sunet interior care a apărut. A fost o voce internă care a ieşit la
suprafaţă. A fost nevoie de împlinire. A fost nevoie de o relaţie. În această porţie a
vieţii ei, Rachael a căutat acea relaţie în relaţiile ei cu bărbaţii.

Ea a fost foarte deşteaptă, şi a mers la colegiu şi s-a auto-suportat pe ea însăşi. Când


ea a terminat, pentru că relaţiile ei au fost puţine, ea s-a aruncat în afaceri. Ea a lucrat
mult. Ea a lucrat mult în mari companii, mergând sus şi mai sus pe scara succesului dar
tot în acest timp a fost ceva care nu a fost împlinit în sinea ei. Aşa cum am spus, ea a
încercat să găsească asta prin relaţii, dar acestea nu au durat mult. Ea a fost repede
obosită de bărbaţi pentru că ei nu au umplut ceea ce ea a căutat.

Ea a devenit chiar victorioasă în afaceri. În jurul anilor treizeci, ea şi-a deschis o


afacere personală, şi a pornit foarte bine, pentru că a fost ceva în sinea ei care a motivat-o
şi la fel a fost o lumină în sinea ei. Dar totuşi a fost un chin, un simţământ, un sens că
trebuie să fie ceva mult mai mult, că parcă ceva a lipsit.

Într-o zi o colegă de afacere a vorbit cu ea despre lucruri numit Spirit. Oh, şi imediat
lucrătoarea de iluminare Rachael a sărit şi a spus că ea nu prea are de a face cu bisericile.
Tatăl ei a trimis-o, neamurile şi prietenii au luat-o la slujbe şi au încercat să o convingă de
a se converti. Ei au încercat să o convingă să se înscrie la biserica lor, dar toate astea nu
au interesat-o pe ea.
Dar acum, după discuţia cu colega de afacere despre Spirit şi despre sinea ei, ea a
devenit interesată în asta. Ea a început să citească cărţi, ca mulţi dintre voi, şi a început
să meargă la adunări. Şi aşa ea a început să zâmbescă din interiorul ei pentru prima dată,
după un timp aşa lung.

Pe acel drum ea şi-a găsit şi un soţ, dacă cineva dintre voi se miră. Ea şi-a găsit un soţ
şi da a avut câţiva copii, dar o parte din acest scop de a face asta a fost că ea a simţit că
trebuie să facă. Ea a simţit că asta a făcut parte din programul pentru umani. Ea a găsit
că este important în aspectul afacerii ca să aibă un partener ca oamenii să nu creadă
despre ea că ea este diferită sau ne la locul ei.

Ea a fost implicat adânc în munca spirituală. Cu cât mai mult s-a uitat la asta, cu atât
mai mult s-a văzut pe ea însăşi şi tot mai mult a realizat că anii din copilărie pe care şi-a
petrecut singură...şi-a dat seama că a fost mult ce s-a petrecut în acel timp în ea. Ea a
realizat că ea a comunicat cu Spiritul. Ea a vorbit cu îngerii. Ea a simţit călăuzii ei. A
fost mult ce s-a petrecut în acel timp. Ea şi-a adus aminte de astea, şi ea a studiat mult
mai mult acest material.

Dar ea încă a mai fost nemulţumită, cu acest material de vârsta nouă. Ea a fost
nemulţumită, dar pentru o perioadă de timp s-a simţit bine, dar totuşi nu a implinit dorinţa
ce a simţit în sinea ei. Ea încă nu a ştiut cum să vorbească cu Dumnezeu. În ciuda
tuturor oamenilor minunaţi pe care i-a întâlnit şi toate cuvintele frumoase pe care le-a
auzit, ea încă nu a avut acea conecţie adâncă cu Spiritul. Încă a fost un lucru de dinafară
şi eluzivă. Încă nu a sunat în sinea ei.

Ea a auzit vorbe despre a fi un Creator şi până la un moment dat ea a început să


înţeleagă în intelectul ei ce înseamnă asta. Ea a citit Seriile Creaţiei, şi ea a găsit o
valoare în asta. Dar încă a fost ceva în sinea ei ce a chinuit-o pe Rachael. Ea a vrut să
simtă. Ea a dorit acea conecţie, orice ce a fost asta. “Ce esta asta?”, ea s-a întrebat
noaptea. “Este Dumnezeul care este într-un loc departe? Sânt călăuzii mei anteriori?
Sânt îngerii?”. Ea nu a putut să simtă asta. Ea s-a gândit, dar nu le-a simţit.

Draga de Rachael a fost nemulţumită cu procesul şi a dorit foarte mult acea conecţie,
şi noi pe partea asta am stat şi ne-am uitat la ea şi din nou ne-am uitat la ea. Asta ne-a
adus lacrimi în ochii noştri, pentru că noi am înţeles la cel mai adânc nivel că voi sânteţi
pur în intenţiile voastre. Voi sânteţi puri în dorinţele voastre. Tot ce doriţi voi este să fiţi
atinşi de Spirit şi să cunoaşteţi dragostea Spiritului. Noi am realizat asta. Noi realizăm,
noi ascultăm la rugăciunile voastre şi noi ştim că voi nu întrebaţi pentru tot felul de
bunuri în lume. Voi nu cereţi - mulţi dintre voi - să fiţi cu treizeci sau patruzeci de ani
mai tineri. Voi nu cereţi să aveţi creierul lui Einstein. Rugămintea voastră adâncă şi
dorinţa şi speranţa voastră este simplă,să fiţi atinşi de Spirit.

Acum ne uităm la Rachael. Noi ne uităm la voi. Noi ştim că voi lucraţi foarte serioşi
în progresarea voastră. Dar noi vedem un singur lucru - şi asta devine foarte evident
nouă de la ultima noastră întâlnire, foarte evident nouă, dragi prieteni, cu toate lucrurile
ce se întâmplă. Voi aveţi energia disponibilă ceea ce nu a fost niciodată. Aşa cum am
spus înainte, noi nu puteam să ne adunăm împreună în zilele mele de acum două mii de
ani în urmă, şi să avem tipul de energie ce aveţi voi astăzi. Noi nu am avut nimic ca
asta! Voi aveţi acuma disponibile. Voi ne anunţaţi chiar şi pe noi că a-ţi intrat în stadiul
de ascensiune. Voi aveţi uneltele ca să creaţi asta.

Oh, desigur este mult de înţeles şi de învăţat încă. Dar înainte ca să mai facem un pas
şi înainte ca lucrătoarea de iluminare Rachael să primească dorinţa ei,este un singur lucru
la care voi a-ţi putea să vă uitaţi foarte aproape şi să evaluaţi în sinea voastră la cel mai
adânc nivel. Dragi prieteni, este foarte simplu. Nu este nici un hocus - pocus aici. Nu
este nimic ce trebuie să faceţi. Lecţia a Doua din Seriile Ascensiunii este “Posedaţi
Divinitatea Voastră”. “POSEDAŢI DIVINITATEA VOASTRĂ” Posedaţi în acest
moment, chiar acum.

Şi voi spuneţi, “Tobias, cum pot eu să posed?”. Este foarte simplu ca să posedaţi.
Cum posedaţi o casă, o maşină, sau talentul vostru sau dragostea voastră? Voi simplu
acceptaţi asta în fiinţa voastră. De ce a fost aşa dificil pentru voi să acceptaţi drepturile
divine şi moştenirea divină a voastră care sânt aici?

Lecţia a Doua din Seriile Ascensiunii, înainte de a merge mai departe,Posedaţi


Divinitatea Voastră.Luaţi asta în posesia voastră

Noi am văzut de luna trecută că voi nu vreţi să o posedaţi. Voi vreţi să aruncaţi afară
pe geam! Voi vreţi să negaţi existenţa ei! Voi vreţi să negaţi puterea pe care o aveţi.
Voi vreţi ca un înger să apară în faţa voastră - şi ei fac asta astăzi şi mai sânt unii care nici
acuma nu cred! Voi vreţi ca un înger să apară în faţa voastră ca să vă ieie în braţele lui.
Asta o să vedeţi în viaţa voastră pe Pământ atunci când o să muriţi. Altfel să nu vă
aşteptaţi să vedeţi îngerii să vină, să vă ia şi să vă cară.

Noi am stat la o parte dinadins. Noi nu ne-am manifestat în faţa voastră. Noi nu am
venit la voi într-o viziune pentru un scop anume. Oh, da, sânt unii care ne văd pe noi,
care ne văd. Sânt unii care pot să apară pe partea noastră, lângă noi. Noi nu am făcut
asta cu voi, şi voi ştiţi de ce. Este pentru că noi vă iubim. Este pentru că, dragi prieteni,
că noi nu vrem să vă abateţi din călătoria voastră.

Este doar o singură persoană aici care cerceşte de la noi în fiecare noapte ca noi să ne
arătăm, să-i dăm un semn şi atunci ea o să creadă. Ea spune că dacă noi ne aratăm, şi îi
dămn un semn, atunci ea va crede. Asta nu este de a crede. Asta este o negociere. Asta
este o cerşire. Luaţi şi posedaţi divinitatea voastră proprie. Când voi faceţi asta...când
faceţi, atunci noi vom apărea, şi vom scutura mâna voastră. Noi o să mulţumim pentru
munca ce a-ţi făcut voi.

Cum puteţi voi să posedaţi divinitatea voastră? Ce trebuie să faceţi? Noi auzim cum
voi întrebaţi acuma în mintea voastră, “Cum pot eu să posed divinitatea mea?” Pentru la
început voi nu o să puteţi poseda prin mintea voastră. Voi niciodată nu o să posedaţi prin
mintea voastră. Divinitatea voastră - şi acum este aici - noi putem vedea în jurul vostru.
În mulţi dintre voi,noi vedem că asta se ridică din sinea voastră pentru că voi inspiraţi
asta înăuntru.

Este o persoană care citeşte asta şi continuă să intelectualizeze tot ce spunem noi. El a
inspirat de trei ori şi pentru că nu s-a întâmplat nici un miracol,lui nu i-a plăcut asta. Şi el
a spus, “Tobias asta nu merge bine”. Şi noi îi reamintim lui - asta este continuu, este un
proces conştient.

Divinitatea voastră există în jurul vostru. Fiecare dintre voi aici, includând şi pe cei
care citesc asta şi care ascultă...noi vedem cu adevărat că asta iese din sinea voastră.
Pentru unii, asta arată ca o flamă în sinea voastră. Pentru alţii, arată ca un tip de plantă
care creşte. Şi în alţii este ca şi o minge de lumină care iese la suprafaţă. Fiecare din voi
este cam diferit. Nu este un singur tip de expresie a creşterii divinităţii. Este unic pentru
fiecare dintre voi. Este acolo. Luaţi şi posedaţi.

Cum posedaţi asta, acest lucru numit divinitate? Cum luaţi şi posedaţi asta? Nu este
prin mintea voastră. Dacă voi staţi jos şi încercaţi să scrieţi asta pe hârtie, încercaţi să
ghiciţi, asta v-a cauza dureri. Asta v-a cauza durere de cap.

Acest lucru denumit divinitate este ca şi un copil. Chiar că este voi înşivă,asta este
esenţa din voi din depărtare din timpul când a-ţi plecat de Acasă. Este divinitatea
voastră. Este Sinea voastră Plină. Şi noi trebuie să întrerupem aici pentru un moment,
dar noi vă cerem pe toţi să vă opriţi imaginând un înger de Aur, Adevărul de Sine, ca şi
ceva care este external, înafara voastră, ceva de doisprezece picioare înalt, sau având
aripi, pentru că nu este aşa. Dacă continuaţi să vă gândiţi în acest fel, atunci o să fie
dificil ca să integraţi o fiinţă de doisprezece picioare în sinea voastră! (Râsete din
audienţă). Nu este un lucru extern. Este în sinea voastră. Nu este un înger de afară. Este
esenţa a cine sânteţi voi. Asta îşi face drumul la voi prin trupul vostru, prin ADN-ul, prin
celulele voastre. Cere să se exprime prin trupul vostru.

Posedaţi divinitatea voastră prin trupul vostru fiind jucăuş cu trupul vostru. Voi
sânteţi prea serioşi! Voi vă răniţi trupul vostru prin gândurile ce lăsaţi să treacă prin el.
Divinitatea voastră iese din corpul vostru. Jucaţi-vă cu corpul vostru! Daţi-i ciocolată!
(Râsete din audienţă) Oh, noi ştim că o să primim multă corespondenţă de la mulţi dintre
voi spunând, “Oh, Tobias, istoria medicală şi ştiinţa a arătat că lucrurile aste nu sânt
bune”. Nu, ce este rău sânt gândurile pe care le aveţi, câteva din reguli şi regulaţii.
(Râsete din audienţă).

Câteodată eu sânt supărat că nu m-am întors înapoi pe Pământ într-un corp fizic, dar
altă dată eu nu aş vrea să trec prin ce voi vă puneţi pe voi înşivă. Bucuraţi-vă de corpul
vostru, nu contează cât de mare şi ce figură are. Iubiţi corpul vostru. Încetaţi să creaţi un
model anume pentru el. Divinitatea voastră creşte din acest trup. Asta este una dintre căi
prin care vine la voi. Jucaţi-vă cu corpul vostru.

Dacă voi aveţi nevoie de o zi sau două ca să leneviţi în pat şi să mâncaţi prăjituri de
ciocolată, atunci aşa să fie! (Râsete din audienţă şi aplauze). Voi nu o să lungiţi asta
pentru că voi ştiţi că este lucru de făcut. Corpul vostru vă va spune - dacă voi doar
ascultaţi de el, dacă voi posedaţi divinitatea- atunci corpul vă v-a spune ce fel de mâncare
este bun pentru el. Să nu mergeţi cu metodele prescrise care sânt scrise, care sânt în toate
magazinele şi pe canalele de televizor. Ascultaţi de corpul vostru. Jucaţi-vă cu corpul
vostru. Permiteţi -vă această luxuritate.
Sânt câţiva dintre voi care faceţi semn cu capul şi spuneţi, “Tobias, tu nu şti despre ce
vorbeşti” Şi noi vă spunem “Fain. Continuaţi cu jocul de reguli şi regulaţii şi pedepsirea
de sine a corpului vostru”. Iar la alţii noi spunem “Duceţi-vă şi distraţi-vă!” Daţi voie la
divinitatea voastră să iasă. În felul acesta voi posedaţi. Voi posedaţi prin joaca,prin joaca
cu corpul vostru.

Divinitatea voastră este ca şi un copil. Chiar dacă este esenţa voastră, chiar dacă este
tot ce sânteţi voi, acum se re-naşte. Voi a-ţi murit. Voi a-ţi murit, şi acum voi vă re-
naşteţi, şi asta este ceea ce se întâmplă în sinea voastră. Voi daţi naştere la divinitatea
voastră proprie în corpul vostru, în mintea voastră, în emoţiile voastre. Jucaţi -vă cu asta!

Cum a-ţi trata voi un copil? A-ţi da voi la un copil de două zile sau şase luni sau de un
an o listă de reguli şi regulaţii? Poate câţiva din voi, da! (Râsete din audienţă). Dar mulţi
dintre voi ar fi bucuroşi să joace cu acel copil. Mulţi dintre voi ar lua responsabilitate
pentru copil, l-aţi ţine în braţe, v-aţi uita cu dragoste, l-aţi hrăni şi v-aţi bucura la orice
moment care vine să vă jucaţi cu el. Aşa intraţi în posesia divinităţii voastre.

Oh, voi încercaţi să intelectualizaţi asta prea mult. Cum o să predaţi asta, despre
divinitate şi luînd posesie, dacă voi intelectualizaţi asta? Este mai uşor să spuneţi la
studenţii voştri ca să meargă afară să se joace cu divinitatea lor în loc să spuneţi să scrie
100 de pagini care să explice ce este asta. Cuvintele vor fi goale. Fiecare dintre voi
posedaţi divinitatea voastră. Jucaţi-vă cu ea. Voi a-ţi uitat! Noi ştim asta. Lucrătoarea
noastră de iluminare a uitat cum să se joace pentru că a fost puţin timp când ea a fost
tânără. A fost puţin. Ea a vut un contract serios, ca şi voi toţi.

Chiar şi cei care au venit dintr-o familie mai răsărită...chiar şi ei a trebuit să


dovedească pe ei însuşi în viaţă. Uitaţi-vă la cei tineri de astăzi. Ei nu au asta. Voi vă
miraţi când aflaţi că sânt unii de douăzeci şi opt sau treizeci de ani care încă mai trăiesc
cu părinţii lor şi încă nu au decis ce să facă cu viaţa lor.

Voi sânteţi cei care a-ţi avut contracte grele, şi voi a-ţi fost foarte specifici cu timpul
vostru de a le face şi cum să le faceţi acele contracte. Şi voi v-aţi împins pe voi înşive.
Voi încă mai continuaţi să vă apropriaţi de divinitatea voastră în felul acela - că voi
trebuie să studiaţi din greu, să munciţi greu, ca să meritaţi totul, dar asta vă istoveşte şi
este dureros.

Nu, noi sântem aici ca să vă spunem că numai este în felul acela. Voi a-ţi ascendat.
Voi a-ţi lăsat în urma voastră felul vechi de a face lucrurile. Este timpul pentru joacă şi
sigur, mulţi dintre voi o să vă simţiţi vinovaţi din această cauză. Voi o să vă daţi doar
cinci minute pe zi. Voi o să structuraţi şi o să organizaţi asta. Şi noi îl înghiontăm pe
Cauldre când spunem asta (Râsete).

Voi posedaţi divinitatea voastră prin felul în care a-ţi trata un copil, iubîndu-l,
îngrijîndu-l, fiind prezent, luînd responsabilitate pentru el şi jucându-vă cu el. Voi nu
începeţi să învăţaţi un copil care este fraged de lucruri care sânt în cărţi sau la şcoli.
Acum este timpul de a îngriji şi să vă amuzaţi cu el.
Este foarte simplu. Noi am spus când am început astăzi discuţiile, că o să fie simplu şi
o să fie provocator. Lecţia a Doua, pasul următor în ascensiunea voastră, este să luaţi în
posesie acel lucrul pe care a-ţi căutat pentru aşa lung, foarte, foarte lung timp. În
povestea lui Rachael...ea a căutat asta, şi acum ea nici nu vrea să accepte ceea ce a venit
la ea. Ea a aşteptat pentru un înger mare să vină, care să semnifice că ea a ascendat.

Nu, asta vine din înăuntrul vostru. Trebuie posedat din înăuntrul vostru. Înainte ca
voi să mergeţi mai departe în acest proces şi într-adevăr să beneficiaţi de toate lucrurile
bune din ascensiune, mai întâi voi trebuie să posedaţi divinitatea voastră. Felul în care
trebuie să faceţi asta este ca şi cum voi a-ţi trata un copilaş, să vă jucaţi cu el, să-l
îngrijiţi, să găsiţi timp în fiecare zi pentru el. Fiecare zi, dragi prieteni, să găsiţi timp să
petreceţi cu voi înşivă. Găsiţi mult timp.

Când voi trebuie să plecaţi din această cameră şi din acest spaţiu cu o sarcină
specifică, pe care aşa mulţi dintre voi aveţi nevoie, sarcina voastră şi tema de casă va fi să
găsiţi timp în fiecare zi, să vă jucaţi cu divinitatea voastră, să vă bucuraţi de viaţă. Voi
încă mai sânteţi înconjuraţi de energia aceea de a munci din greu şi dificultăţi şi probleme
şi “Programări”. Când eu o să vin înapoi pe Pământ, eu mi-am promis că NICIODATĂ
nu voi avea “Programe” (Râsete şi aplauze din audienţă). Asta ruinează expresia perfectă
şi curgătoare a vieţii, a fiinţei.

Este greu pentru mulţi să accepte faptul că voi sânteţi în stadiul nou de ascensiune.
Voi încercaţi să negaţi asta. Dar asta este aşa. Este adevărat. Este aici. Este timpul să
acceptaţi asta. Aşa cum voi vă jucaţi cu asta, asta devine expresie. Este expresia care
merge prin fiinţa voastră, şi mişcă toate lucrurile în jurul vostru.

Şi aşa cum am spus în ultima serie (Seriile Creaţiei), asta aduce înapoi lucrurile
apropriate la voi. Încetaţi cu efortul. Încetaţi efortul ca să aduceţi toate lucrurile la voi.
Ele vor veni. Luaţi şi posedaţi.

Asta nu a fost lecţia originală şi discuţiile pe care noi am plănuit pentru Lecţia a Doua
din Seriile Ascensiunii. Când noi am lucrat iniţial la plan, a fost altceva. Dar aşa cum
ne-am apropiat de acest timp, şi noi am văzut reacţia de la ultima noastră discuţie, noi
atunci ne-am uitat la această situaţie. Noi am început să primim informaţii de la voi a
ceea ce voi a-ţi fi vrut să se spună. Asta a devenit vizibil la noi toţi, că a fost nevoie de o
intercalare. Chiar a devenit vizibil pentru voi că voi nu puteţi să mergeţi mai departe pe
drumul vostru fără ca să posedaţi divinitatea voastră până jos la picioarele voastre, să
posedaţi asta. Să nu lăsaţi să curgă afară, doar posedaţi, îmbrăţişaţi. Să înţelegeţi că voi
sânteţi fiinţe spirituale. Să înţelegeţi că trecutul este trecut. Nu este nevoie să se ţină
agăţat de voi. Pentru că ceva a fost dificil în trecut asta nu înseamnă că energia nouă şi
felul acesta nou de ascensiune să fie la fel de dificil. Acum când inspiraţi asta înăuntru,
să o posedaţi, să îmbrăţişaţi şi să o îngrijiţi ca şi cum a-ţi face cu un copil. Inspiraţi adânc
şi posedaţi divinitatea voastră. Posedaţi felul nou al vostru de ascensiune.

Câteodată noi întrebăm; “Pentru ce aşteptaţi voi? Pentru ce aşteptaţi?”. Şi atunci noi
vedem că voi aşteptaţi pentru o fiinţă mare să apară. Sânt alţii, nu în această cameră,
aşteaptă pentru nişte nave de metal şi aşteaptă ca nişte oameni verzi să iasă de acolo. Şi
noi spunem vouă, “Ei o să aştepte pentru un timp lung. Ei încă mai dau puterea lor la
ceva înafara lor.” Şi asta ne amuză pe noi, pentru că noi putem vedea divinitatea voastră
în sinea voastră. Noi putem vedea cât de puternici sânteţi voi, ce fel de fiinţe luminoase
sânteţi voi.

Acum, ţineţi acea lumină. Jucaţi-vă cu ea. Bucuraţi-vă de ea. Să vă amuzaţi cu ea.
Plecaţi din această cameră astăzi cu o atitudine nouă, cu o atitudine de a vă bucura de
această viaţă. Voi a-ţi atins scopurile voastre deja. Voi a-ţi îndeplinit contractele
voastre. Permiteţi-vă de a vă bucura. Când voi faceţi asta, voi schimbaţi ciclul de
energie. Voi schimbaţi felul în care lumea de afară reacţionează la voi, şi ei vor începe să
reacţioneze diferit. Vor începe să vină înapoi la voi mult mai bucuroşi. Vor începe să
vină înapoi mult mai îndepliniţi. Lucrurile care vor veni la voi nu o să mai fie aşa grele şi
dificile şi problematice. Voi puteţi să lăsaţi să cadă asta chiar acuma din configuraţia
energiei voastre. Voi puteţi să pierdeţi acea dificultate, problemele pe care le-aţi adus în
această viaţă. Voi numai aveţi nevoie de asta niciodată. Este, deasupra de toate pentru
fiecare dintre voi, este timpul de joacă, timpul de a vă bucura de asta. Şi aşa voi într-
adevăr o să puteţi să posedaţi divinitatea voastră.

Acum cei care au fost călăuzii voştri şi care au venit aici şi stau în spatele vostru,ei vă
iubesc şi vă mulţumesc. Ei îşi aduc aminte când ei au ţinut energia voastră. Ei au trebuit
să creeze acea balanţă. Ei sânt aici cumva pentru absolvirea şi ceremonia voastră, ştiind
că acum puteţi să posedaţi asta voi înşivă. Cei care au fost călăuzii voştri au venit aici
astăzi în Cercul al Doilea ca să comfirme că voi astăzi puteţi poseda divinitatea voastră,
că voi puteţi să ţineţi acest spaţiu.

Oh, au fost nişte zile clătinătoare când ei au plecat de prima dată, nişte zile
clătinătoare când voi şi ei nu au fost siguri că voi o să fiţi în stare să ţineţi această
energie. Dar voi puteţi. Voi încă sânteţi timizi, dar zilnic voi deveniţi mai puternici,
posedând puţin mai mult. De aceea ei au venit aici astăzi special. Este absolvirea
voastră. Ei spun la fel că voi să posedaţi acest spaţiu pe care ei au ţinut pentru aşa un
timp lung. Ei spun să aduceţi asta înăuntru prin inima voastră, fiecare dimineaţa să
confirmaţi Tot Ce Sânteţi Voi, şi în fiecare seara să înţelegeţi şi să confirmaţi pe “Eu
Sânt”, nu prin capul vostru, dar prin inima voastră.

Asta este o altă arie provocatoare, pentru a gândi prin inima voastră.Voi nu înţelegeţi
asta chiar aşa de bine încă. Încă se pare că totul merge prin intelectul vostru. Intelectul
vostru, într-un fel, este ca şi cuvintele pe o pagină. Ştiţi că voi sânteţi ca şi o carte?
Corpul fizic este ca şi paginile, coperta şi legătura. Atunci aveţi cuvintele care sânt
scrise. Asta este ca şi intelectul. Este spaţiul. Este caracterul care este folosit. Este felul
în care paragraful se desparte. Este virgula şi semnul exclamării. Este chiar şi felul
literelor individuale şi cum ele sânt puse în cuvinte şi fraze. Asta ia energie şi pune într-o
serie de simboli. Intelectul vostru, într-un fel, este ca şi cuvintele într-o carte. Dar ce
sară afară din pagini, ce atrage atenţia şi interesul vostru, sânt simţămintele şi emoţiile şi
spiritul. Este un spirit în cărţile voastre. Este conţinut în fiecare literă individuală sau
semnul exclamării sau spaţiul între linii. Acestea sânt simple căi de a exprima spiritul din
cărţi.

Voi sânteţi aceaşi. Voi aveţi un corp care vă înconjoară, care se concentrează la
“acum”. Voi aveţi o minte, care este o cale de a lua toate simbolurile şi pune împreună
cumva într-o secvenţă logică. Dar este Spiritul vostru, şi este inima voastră care trebuie
să semneze, să iasă la suprafaţă şi să exprime pe el însuşi. Divinitatea voastră nu vine
prin intelectul vostru. Intelectul este simplu o cale de a organiza şi înţelege. Divinitatea
curge prin întreaga voastră fiinţă.

Sânt câţiva aici care încearcă să spună că asta este într-un spaţiu al inimii. Este în tot
spaţiul. Este între linii. Este în fiecare pagină. Este în copertă. Caută să semneze în
orice fel. Tot ce vrem să spunem, este ca să nu încercaţi să formaţi drumul. Să nu
încercaţi să intelectulizaţi procesul. Jucându-vă nu este intelectualizare. Jucând este
simplu să vă amuzaţi pentru cauza expresiei. Faceţi la fel cu divinitatea voastră. Jucaţi-
vă cu ea, pentru cauza expresiei. Posedaţi asta. Posedaţi divinitatea.

Gândiţi-vă la toate cuvintele pe care noi v-am spus şi la reacţiile şi emoţiile voastre
faţă de astea. Şi gândiţi cum într-o zi voi o să staţi în faţa acelora care o să vină la voi şi
o să încercaţi să explicaţi această lecţie şi o să spuneţi că este timpul ca ei să intră în
posesia divinităţii lor. Ei o să se uită la voi cu frică, pentru că ei s-au aşteptat că o să fiţi
voi care o să ţineţi pentru ei. Ei s-au aşteptat să fiţi voi călăuzii, care să-i arătaţi drumul
la divinitatea lor.

Şi într-o zi voi o să-i sloboziţi şi asta va fi dureros pentru ei. Va fi dureros, pentru că
este o parte din voi care îi iubiţi mult. O să fie o parte din voi care iubeşte rolul de
învăţător pe care îl jucaţi voi. Într-o zi voi o să spuneţi lor că este timpul ca ei să intră în
posesia divinităţii lor proprii şi să meargă afară şi să se joace. Şi ei o să vă dea cea mai
ciudată privire. Voi o să le spuneţi să meargă afară şi să se joace şi să arunce toate
regulile lor.

Oh, studenţii vor veni la voi. Ei o să aibă caiete cu spirale notate cu toate lucrurile
mari ce voi le spuneţi lor - şi cu regulile şi cu dietele şi cu toate principiile călăuzitoare a
intelectului. Ei o să-şi prindă hârtiile aşa cum voi a-ţi făcut. Voi o să luaţi toate caietele
lor, şi o să le aruncaţi la gunoi, şi o să spuneţi ca să-şi posede divinitatea lor mergând
afară şi să se joace.

Este simplu, dragi prieteni. Noi nu trebuie să spunem mai mult. Este simplu. Este
timpul să posedaţi, să jucaţi şi să exprimaţi asta. Asta a fost ţinut în creierul vostru. Voi
a-ţi căutat pentru asta de mult timp că aproape că a-ţi uitat ce a-ţi căutat. Voi aproape că
a-ţi pierdut sensul umorului. Este timpul să jucaţi cu asta.

Sânt mulţi la care nu o să placă vorbele noastre. Lor nu o să placă că noi am spus să
arunce afară tot ce au învăţat până acum. Noi vă reamintim că astea v-au servit bine.
Astea v-au adus până aici. Ei v-au luat până aici. Dar acuma este timpul să eliberaţi
toate astea. Ascultaţi de trupul vostru. Ascultaţi la întreaga voastră fiinţă şi jucaţi-vă cu
divinitatea voastră.

Noi vă iubim mult, şi călăuzii întreabă dacă ei pot să mai stea în jurul vostru şi să se
joace cu voi puţin. (Chicotiri). Noi o să ne reîntoarcem pentru sesiunea de întrebări şi
răspunsuri.

ŞI AŞA ESTE
SERIILE ASCENSIUNII - LECŢIA A DOUA
ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI
1 SEPTEMBRIE 2001

Tobias: Şi aşa este dragi prieteni, că noi ne reîntoarcem în acest timp pentru întrebări
şi răspunsuri. Noi ne bucurăm când vă vedem pe voi că râdeţi şi când voi vă deschideţi şi
lăsaţi ca energia divinităţii voastre să se exprime însăşi prin faţa, inima, burta voastră şi
prin toată fiinţa voastră. Nouă ne place să auzim râsetele voastre.

În povestea lucrătoarei de iluminare, Rachael (dat în comunicarea de mai înainte din


această zi) s-a spus pe partea noastră că cu un râs de a ei, un râs foarte bun, un râs deschis
pe care nu a avut pentru mult timp, asta a eliberat şi a curăţit toate durerile şi suferinţele
şi karma a unei vieţi. Doar cu un singur râs! Asta poate vă spună ceva despre puterea
râsetelor, despre abilitatea de a zâmbi şi să eliberaţi şi să numai fiţi aşa de îngrijoraţi

A fost instalat în voi ca să fiţi studenţi serioşi pentru multe, multe vieţi, în special în
vieţile pe care le-aţi avut de când a-ţi venit cu Yeshua fiind Iosif, în acel timp sau în jurul
acelui timp. Voi a-ţi fost serioşi cu un ţel mare. Noi onorăm acel ţel. Noi onorăm munca
pe care a-ţi făcut şi munca din această viaţă.

Dar noi vă spunem acuma că în starea voastră de ascensiune în care sânteţi, este
diferit. Nu este aşa de mult de învăţat. Nu este vorba de voi nicicum. Voi acuma sânteţi
învăţători. Voi sânteţi cei care îi ajutaţi pe ceilalţi să elibereze şi acuma este timpul
pentru voi să eliberaţi şi să vă bucuraţi de viaţă. Voi înăbuşiţi potenţialul de viitor prin ce
a transpirat în trecut. Voi presupuneţi că a fost o anumită reacţie în trecut şi că asta v-a
apare iar în viitor. Este o fizică spirituală, o nouă energie pe Pământ. Asta nu este că
ceea ce s-a întâmplat în trecut o să se repete în viitor. Noi eaxagerăm puţin aici dar
numai până la un anumit punct.

În trecut voi a-ţi realizat că mâncând ciocolată sau prăjituri de ciocolată toată ziua nu a
fost bun pentru voi. Pentru că asta s-a întâmplat în trecut, asta nu înseamnă că v-a fi în
viitor. Sânt unii care se mai ţin de fizica şi de înţelegerea trecutului şi asumă că ei o să
facă parte din energia nouă. Asta nu este aşa. Sânt unii care nu înţeleg persoanele care
numai folosesc medicamente pentru mintea lor. Ei asumă că este o anumită reacţie
bazată pe ce ei au observat când au fost în energia veche sau având relaţii cu oamenii care
încă mai sânt în energia veche. Ce voi şi ceilalţi nu a-ţi observat,este reacţia în energia
voastră. Este diferit. Este chiar foarte diferit. Voi a-ţi pus doar degetul mare de la
picioare în apă. Voi încă nu v-aţi permis ca să experienţaţi asta în întregime. Asta este
de înţeles, pentru că voi vă apropiaţi ascensiunea foarte precaut. Dar voi credeţi că dacă
ceva s-a întâmplat într-un anumit fel în energia veche că o să se întâmplă şi acuma. Asta
nu este adevărat. Multe lucruri o să fie diferit.

Căi de a atrage mai mulţi bani, să atrageţi mai multă abundenţă pentru voi, va fi diferit
faţă de cum a-ţi învăţat în trecut. Voi a-ţi fost învăţaţi ca munca ce o faceţi să fie plătită
la oră. Asta nu o să facă nici un sens în energia nouă. Este diferit. Este într-un fel, o
fizică complet nouă care se învârtă în jurul cifrei 4, despre care noi am vorbit de mai
multe ori. “Matematica cvad”, este legat de săritura cvantum prin care voi treceţi. În
convergenţa fizicii şi a tehnologiei şi de a şti şi de spiritualitate asta se împreunează într-o
viteză foarte rapidă. Asta se va concentra în următorii câţiva ani. Să nu vă aşteptaţi la ce
a-ţi învăţat în trecut ca să puteţi aplica şi în viitor. Este o fizică nouă pe Pământ.

Noi vă provocăm pe fiecare dintre voi la miezul fiinţei voastre. De aceea este că noi a
trebuit să aducem discuţiile despre “ a poseda” în lecţia de astăzi. Voi nu a-ţi înţeles cum
să posedaţi divinitatea voastră proprie. Voi v-aţi aşteptat pentru cineva de afară să vă dea
o titulatură sau o licenţă. De aceea noi am intercalat această lecţie astăzi. Este de
asemenea o nouă fizică spirituală, o energie fizică care ia loc. Este ca şi o curbă care
poate fi trasată, că noi ştim că la mulţi umani le place să traseze hărţi (Râsete din
audienţă). Este cam aşa: “Aşa cum voi vă mutaţi în energia nouă, cu cât vă ţineţi mai
mult de felurile energiei vechi, cu atât mai încet şi mai dureros va fi procesul. În sens
invers, cu cât mai repede voi eliberaţi felurile energiei vechi de a face diferite lucruri şi
învăţaţi să vă jucaţi, voi o să găsiţi procesul de ascensiune să fie blând şi frumos şi
plăcut”.

Dacă voi continuaţi să vă ţineţi de vechi şi cereţi ca cineva să vină la voi şi să spună că
voi a-ţi ascendat, dacă doriţi ca un înger să apară sau ceva asemănător, dacă voi doriţi să
provocaţi divinitatea voastră, voi atunci o să continuaţi să aveţi probleme. Şi aşa
divinitatea nu o să apară. Dacă voi doriţi să o posedaţi, să o acceptaţi, să vă jucaţi cu ea
şi să vă bucuraţi de fiecare moment în energia nouă, atunci aşa să fie. Voi o să fiţi atunci
într-o stare de bucurie. Este după voi. Nu este după noi. Este după voi ce fel de joc
alegeţi. Ce alegeţi astăzi? Şi cu acesta noi o să luăm prima întrebare.
Întrebare: Tobias, te rog explică exprimarea “nu este vorba de voi nicicum”, asta
înseamnă că numai trebuie să ai grijă de tine însuţi, sau este un egoism să ai grijă de tine
însuţi?

Tobias: Sânt multe căi de a se uita. Noi vă spunem să aveţi grijă de voi înşivă. Să
aveţi grijă de voi înşivă, dar asta va fi într-un nou fel. Asta nu va fi aşa cum a-ţi învăţat
până acum. Să aveţi grijă de voi înşivă într-un fel jucăuş. Voi a-ţi fost aşa de disciplinaţi
şi severi. Voi toţi a-ţi fost mult mai stricţi cu voi înşivă decât cu părinţii voştri de care vă
tot plângeţi. Voi a-ţi fost stricţi cu voi înşivă. Să aveţi grijă de voi înşivă într-un fel
jucăuş şi drăgăstos. De seară când mergeţi acasă, aruncaţi afară toate listele cu reguli pe
care le-aţi scris că ce ar trebui să faceţi şi ce ar trebui să citiţi şi ce ar trebui să mâncaţi, să
gândiţi şi să acţionaţi. Aruncaţi-le pe toate! Astea sânt vechi - toate astea. Aveţi grijă de
voi înşivă cu bucurie şi nu într-un fel pedepsitor.

“Nu este vorba de voi nicicum”, mai înseamnă că nu este vorba despre karma voastră.
Nu este vorba de lecţii. Noi l-am îmboldit pe Cauldre(Geoffrey Hoppe) la cap (se referă
la povestea de mai înainte din această zi), încercând să-l facem atent. El simplu a păşit pe
o tablă într-un fel greşit. Nu a fost despre el. Nu a fost despre lecţia ce trebuia învăţat.
Nu trebuie să fie o tortură de zile şi săptămâni, încercând să aflaţi ce Spiritul a vrut să
spună lui. Data viitoare, el va folosi un ferestrău! (Râsete din audienţă). Este foarte
simplu. Nu este vorba despre el. Voi a-ţi eliberat. Voi a-ţi trecut prin asta. Voi a-ţi
terminat contractul vostru. Paginile noi a cărţii voastre sânt goale. De ce vreţi voi să vă
daţi mai multe lecţii? De ce vreţi voi să vă daţi mai multe greutăţi? Nu este vorba de voi,
până ce, sigur voi vreţi să continuaţi să vă ţineţi de vechiul.

Întrebare: Tobias, dacă noi vom fi învăţători, cum o să ştim când o să fim gata pentru
asta? Când este OK? Eu deja explic la prieteni despre acest material. Am început eu să
fiu deja învăţător?

Tobias: Începi când tu doreşti să începi. Să nu ne aştepţi pe noi să venim să-ţi


spunem. Când tu o să posezi divinitatea ta şi tot ce eşti tu, şi ai să posezi faptul de a fi un
învăţător, studenţii vor apare. Începe acum. Să nu aştepţi. Să nu aştepţi pentru mai
multă curăţire, mai multe clase sau toate astea. Începe acuma. Posedă divinitatea ta. Să
nu presupui ce o să se întâmplă, că asta va fi nou. Să nu presupui că studenţii vor veni
într-un fel specific sau într-un timp specific. Poate cel care vrea cel mai mult să vină nu
este încă gata. Nu este vorba de tine. Este vorba de ei. Posedă divinitatea astăzi. Pleacă
de aici cu o bucurie. Să numai gândeşti (Tobias arată la capul lui Cauldre) despre ce o să
se întâmple şi când şi cum şi ce ar trebui să şti. Voi vă înfăşuraţi pe voi înşivă prea strâns
şi sânteţi cufundaţi.

În ascensiune voi puteţi să vă bucuraţi de viaţă. Voi puteţi să vă bucuraţi tot ce vă


oferă. Voi a-ţi fost ocupaţi, curăţând vieţile voastre, trecând prin această viaţă şi
eliberând şi voi a-ţi uitat cum să vă bucuraţi de viaţă. În ascensiune voi puteţi să vă
bucuraţi. Înţelegeţi voi asta? Voi nu trebuie să faceţi nimic altceva,în caz că voi hotărâţi
asta. Voi puteţi să hotărâţi să mergeţi pe un drum rău fără pantofi, chiar dacă voi căraţi
pantofii pe umeri, cu toate că există un drum paralele care este blând...un drum
alăturat...care nu este departe unul de altul şi nu trebuie să vă mutaţi prea mult. Dar noi o
să vă lăsăm să mergeţi pe acel drum rău cu picioarele însângerate şi cu durere şi
dificultate dacă aşa vreţi voi şi noi o să dăm din cap şi o să ne mirăm de ce nu luaţi un
drum nou şi uşor.

Întrebare: Mie mi s-a spus că am să mediez. Eu rezist la asta şi vreau să merg


înainte. Cum pot să fac asta?

Tobias: Tu spui că sânt alţii care îţi spun ce să faci, dar fiinţa ta proprie interioară nu
se simte bine cu asta. Noi nu înţelegem întrebarea ta. Răspunsul este în întrebare. Ţi-ai
răspuns singur. Alţii pot spune să faci tot felul de lucruri nebune. Ascultă ce este în
sinea ta. Când tu asculţi la ce este în sinea ta...atunci vei şti pe cine mediez. Eşti tu. Eşti
tu.

Dragi prieteni, cel mai bun lucru ce puteţi vreodată să daţi la studenţii care vin la voi,
este să arătaţi cine sânteţi ca umani. Cel mai bun lucru ca un călăuz uman este când staţi
în faţa studenţilor şi spuneţi; “ Eu înţeleg şi am empatie şi înţelegere pentru drumul pe
care voi mergeţi pentru că eu am fost acolo.Dar uităţi-vă la mine acum. Eu mănânc
prăjituri de ciocolată şi nu sânt obez. (Râsete din audienţă). Eu mă scol în fiecare
dimineaţa şi mă bucur ascultând păsările cum cântă. Eu merg să mă plimb, nu pentru că
este necesar, pentru că eu vreau. Eu mediez fiinţa mea interioară pentru că este cea mai
grandioasă fiinţă din toate. Eu o posed. Eu exprim asta în lumea din jurul meu, şi eu fac
asta bucuros. Fiecare zi am abundenţă în viaţa mea. Asta vine la mine fără ca eu să
plănuiesc cum să fie. Eu nu încerc să controlez sau să dictez. Abundenţa şi bucuria vin
simplu la mine pentru că eu permit asta”. Când voi staţi în faţa studenţilor, şi sânteţi
înţelepţi şi voi îi spuneţi lucruri bune, asta este mult mai puternic, dacă voi credeţi sau
nu, că voi vă mediaţi pe voi înşivă, în loc de cineva bătrân şi mort, ca şi mine Tobias.
(Râsete din audienţă).

Întrebare: Tobias, aşa cum noi eliberăm tiparul strămoşilor noştri din ADN, etc, sânt
astea eliberate şi din copii noştri?

Tobias: Voi începeţi un proces ce dă voie la un mai mare potenţial pentru eliberarea
din copii voştri. Voi însă nu puteţi face pentru ei. Ei încă cară unele din acele
genealogii, dar cineva trebuie să înceapă procesul de eliberare a karmei strămoşeşti.
Cineva trebuie să iniţieze asta şi atunci alţii o să culeagă asta. Cineva trebuie să meargă
în energia nouă mai întâi şi atunci restul urmează. Este la fel şi cu eliberarea karmei
strămoşeşti. Acum că voi a-ţi făcut asta, va fi mai uşor pentru cei care vin după voi să
facă asta. Poate ei nici nu o să fie atenţi că ei fac asta. Ei poate nu trebuie să meargă prin
dificultăţi ca şi voi.

Dar asta este o întrebare excelentă, şi asta ne dă oportunitatea să vă spunăm că cât de


important este munca ce faceţi fiecare dintre voi. Nu este vorba de voi nicicum. Ce
faceţi voi este că voi începeţi un proces pentru alţii. Mergând primii în starea de
ascensiune, aşa dificil cum a fost şi misterios cum a fost, voi a-ţi intrat în asta şi voi a-ţi
început asta. Voi a-ţi început o reacţie în lanţ pentru eliberarea karmei din fiinţa voastră,
din fiinţele strămoşeşti, din trecutul vostru. Ce voi într-adevăr faceţi, dragi prieteni, este
ce merge dincolo de asta, ceva ce noi am descris deja. Este dificil să punem în cuvinte şi
aşa noi vă cerem ca simplu să simţiţi energia. Noi - cum să spunem - noi transferăm
această energie. Noi traducem asta prin călăuzii care stau în spatele vostru aşa ca voi să
puteţi simţi energia în spatele ce spunem noi.

Pentru că cuvintele sânt insuficiente,noi cerem pe călăuzii să ajute la re-transmitere.

Aşa cum am spus a fost un impas în creaţie,în această creaţie, unde toate lucrurile,
într-un sens au fost înţepenite. Ele nu au putut să înainteze. Ele nu au putut să se mişte.
Creaţia aşa cum noi şi voi ştiţi, s-a oprit. S-a oprit pentru că a fost ceva ce a trebuit să fie
rezolvat. Asta a creat Ordinul de Arc - arhanghelii - sânt responsabili pentru că ei au
proiectat energia lor în viitor ca să găsească o soluţie la acel impas de energie, în aşa fel
ca creaţia a doua să poate să meargă înainte. Ce voi faceţi aşa grandios cum apare, dar
este dificil şi provocator aşa cum este...munca ce faceţi voi ca lucrători de iluminare, ca şi
fiinţe umane, este să ajutaţi să rezolvaţi acest impas. Este să ajutaţi ca lucrurile să meargă
înainte.

(Tobias subliniază puternic). NU ESTE VORBA DE VOI NICICUM. Voi lucraţi ca


să găsiţi rezoluţie la acest impas, ca creaţia să poate să meargă înainte. Noi ştim că soluţia
este deja aici.

Şi noi putem să spunem că lucrurile înaintează şi o să vedeţi asta în evenimentele


cosmice. Voi o să vedeţi când oamenii o să se uită la stele şi ei o să înceapă să vadă, nu
ceea ce a fost scris despre asta, dar fenomene noi. Să înţelegeţi că atunci când toate astea
vor fi publicate şi găsite în cronicile voastre că asta va fi o indicaţie că acest impas de
energie a fost rezolvată şi lucrurile se vor muta înainte. Deci, noi deviăm de la întrebare,
dar asta ne dă nouă timpul ca să vorbim vouă şi să explicăm marea onoare ce avem
pentru voi. Voi vă vedeţi pe voi ca umani care conduceţi maşina prin trafic la serviciul
vostru şi nu vă place asta şi aşa treceţi prin dificultăţi. Noi vă iubim mult, şi mulţumim
pentru întrebare.

Întrebare: Tobias, tu ai vorbit despre anti-sedative. Eu sânt curios dacă şi alte


medicamente impiedică trecerea în energia nouă. Poţi tu să vorbeşti despre alcohol,
droguri sau halucigene?

Tobias: Nouă cumva ne este frică să vorbim despre asta, pentru că noi ştim că
Cauldre şi cea care stă în dreapta lui (Linda Benyo) ne pedepseşte pe noi pentru asta!
(Râsete din audienţă). Dar asta nu ne-a oprit până acuma.

Sânt câteva lucruri care au efect pentru mintea voastră şi de care am mai vorbit. Astea
sânt chemicale puternice, şi este...acum Cauldre ne opreşte. Lui nu-i place când facem
precizeri, dar noi facem o prezicere că ceea ce a fost învăţat şi înţeles despre acele
medicamente şi despre alternativele cu care s-a lucrat,chiar şi câţiva din acest grup şi
familia poate să lucreze...acele mediacmente astea o să fie retrase din comerţul vostru în
următorii trei până la cinci ani, pentru că se v-a descoperi ce dificultăţi asta crează. Ele o
să fie retrase poate mai devreme, dar sânt cei care nu poate să facă asta fără o soluţie
alternativă. Noi vedem că astea nu vor mai fi găsite în comerţ. Noi vedem alte căi care
vor trata astea. Asta nu este o pecizare, dar este o înţelegere de a noastră şi un fel de
precizare într-un fel. Celălalt lucru ce ai menţionat aici...depinde cum le folosisţi în
primul rând. Alcoholismul este ceva mare, ceva mare, este să fugiţi de la frică, voi ştiţi
asta. Este un lucru mare ca să deveniţi mai puternici de cât monstrul fricos pentru o
perioadă de timp. Voi creşteţi mai repede decât monstrul, dar voi ştiţi, câţiva de aici ştie
că a doua zi, oh, este dureros! (Râsete din audienţă). El vine înapoi. Totuşi dacă astea
sânt luate cu o intenţie proprie, o apropiere proprie, dragi prieteni, aceste lucruri sânt
bune. Depinde de ce aceste lucruri trec prin buzele voastre în primul rând. Eu Tobias am
fost cunoscut unul la care i-a plăcut un pahar de vin(Tachinător). Şi eu trebuie să
spun...trebuie să spun la Cauldre că povestea ce s-a scris despre mine nu este adevărat. A
fost scris că eu nu am putut să beau mai mult decât un pahar de vin pentru fiecare musafir
la masa mea de cină. Şi Cauldre a împrăştiat zvonul că eu am avut mulţi musafiri în
fiecare seară din săptămână. Mie într-adevăr mi-a plăcut vinul. Eu am găsit că m-a
relaxat şi eu am realizat că a fost unul dintre multe lucruri bune din viaţă.

Dragi prieteni, când aceste lucruri trec prin buzele voastre, gândiţi-vă de ce faceţi
asta. Când voi fumaţi o ţigară, faceţi asta pentru ca să aveţi un perete? Faceţi asta să
ascundeţi ceva? Faceţi asta pentru că este aşa de întrodus în voi că voi a-ţi uitat că numai
aveţi nevoie de asta niciodată? Noi îi spunem la Cauldre - lui nu prea îi place să vorbim
despre el. El fumează acele lucruri...şi încearcă să renunţe. Noi putem spune că el s-a
apropiat de asta în energie veche. El îşi strânge pumnul, şi el o să se lupte cu asta şi asta
nu lucrează aşa. Noi ştim cine o să câştige!

În energia nouă, se învaţă să posedaţi cine sânteţi, înţelegând cum să eliberaţi


lucrurile, înţelegând cum să vorbiţi cu aceste lucruri. Asta este una dintre cele mai mari
lucruri în energia nouă, dragi prieteni. Vorbiţi la acele lucruri, dacă asta este frica, dacă
este ţigara, sau orice altă problemă. Vorbiţi cu astea. Dacă voi sânteţi gata să eliberaţi
acele ţigări şi nu ştiţi cum să faceţi...dacă voi nu ştiţi cum să vă luptaţi cu astea, simplu
vorbiţi-le. Ele sânt aici pentru serviciul vostru. Astea vor fi o forţă adictivă atâta timp
cât voi vreţi ca astea să fie, că asta este ceea ce voi a-ţi cerut. Acum cereţi ca astea să
plece fără efort şi durere. (Noi îi cerem lui Cauldre să elibereze aceste percepţii pe care
le are. El se îngrijorează când noi vorbim despre astea). Este timpul să vorbiţi la aceste
lucruri şi acultaţi ce au ei de spus. Ţigara poate să spună, “Aici este o cale pe care aş vrea
să merg. Aici este o cale pe care aş vrea să plec”. Vorbiţi la toate aceste lucruri, emoţii,
obiecte, sinea divină a altor oameni. Voi o să găsiţi unealta cea mai efectivă în energia
nouă. Opriţi-vă cu eforturile din mintea voastră ca să ghiciţi cum să faceţi, şi începeţi să
vorbiţi prin fiinţa voastră. Este la fel şi cu orice altă substanţă ce a-ţi menţionat, cu puţine
excepţii care vin de la chemicalele puternice. Este cum le luaţi pe astea şi ce vreţi să
faceţi cu ele.

Întrebare: Tobias, ce sfat ai pentru cei la care căsătoria se dărâmă?

Tobias: Permiteţi să se dărâme. Este simplu. De ce vă ţineţi aşa mult de ceva ceea ce
nu vă serveşte sau pe partenerul nicicum? Ce regulă spună că căsătoria trebuie să ţină
pentru totdeauna? În vieţile trecute, voi a-ţi primit un partener ca să vă căsătoriţi şi voi a
trebuit să staţi cu ei pentru totdeauna. Asta a fost amuzant în unele cazuri. Dacă voi
înţelegeţi că căsătoria numai merge, daţi drumul. Un lucru amuzant se întâmplă atunci
când daţi drumul. Este liber să fie tot ce este sau să nu fie de loc. Încetaţi să faceţi asta
ceva artificial, ce nu merge. Noi înţelegem că este dureros la început ca să eliberaţi ceva.
Voi într-un sens eliberaţi tipare din trecut, tipare de energie veche. Şi noi ştim că voi
iubiţi acea persoană la un nivel adânc, dar în dragostea aceea adâncă, eliberaţi asta.
Eliberaţi-i, şi eliberaţi-vă pe voi. Voi o să fiţi surprinsi că eliberându-i o să-i aducă pe ei
înapoi la voi, dar în energia nouă şi o dragoste curată.

Întrebare: Purtând o bijuterie din metal, inhibvă abilitatea de mediere sau primirea
energiei? Afectează câmpul energetic?

Tobias: Dragi prieteni, metalul nu vă posedă. Metalul nu vă înfluenţează, până ce voi


daţi voie. Dacă voi credeţi că purtând o brăţară de metal sau un lanţ de orice fel v-a
intervine, atunci aşa să fie. Când o să înţelegeţi voi să posedaţi divinitatea voastră şi să
nu daţi voie la aceste lucruri prosteşti să vină în calea voastră? Aceste metale şi aceste
reguli şi alte lucruri pe care voi aveţi...ia aceaşi cantitate de energie şi mai bine să vă
concentraţi pe puterea internă ce este în sinea voastră. Dacă voi nu înţelegeţi asta sau
credeţi asta, atunci încărcaţi-vă cu bijuteria de metale. Încărcaţi-vă cu tot ce vreţ. Poate
voi o să mediaţi mai bine. Poate voi o să aveţi o privire internă mai bună. Este ca şi cum
a-ţi pune aceste lucruri în drumul vostru ca să cădeţi peste ele. Şi atunci vă miraţi de ce
cotul şi genunchii vă dor!

Dacă nu sânteţi siguri, întrebaţi acele metale. Întrebaţi-le. Toate au o vibraţie


energetică. Toate au personalitate. Toate au conştienţă, dar când voi întrebaţi obiectele,
sau persoane sau un animal, totdeauna cereţi ca răspunsul să vină de la adevăr şi dragoste,
pentru că câteodată lor le place să se joace cu voi. Lor le place să vă păcălească ca să
vadă cât sânteţi de coştienţi şi cât de mult sânteţi Dumnezeu. Deci, cereţi ca Dumnezeu,
să primiţi răspunsul în adevăr şi dragoste. Vorbiţi cu acele obiecte. Dacă nu sânteţi
singuri de lucruri, întrebaţi-i. Întrebaţi-i. Aşa o să începeţi să posedaţi divinitatea
voastră. Când voi folosiţi divinitatea voastră ca să vorbiţi cu obiecte sau lucruri sau
persoane sau emoţii sau frică, atunci voi posedaţi divinitatea, pentru că voi folosiţi asta şi
voi vă jucaţi cu asta şi voi permiteţi ca să se exprime. Noi nu vrem să auzim aceste feluri
de întrebări niciodată,că ce tip de bijuterie să purtaţi sau să nu purtaţi! Noi vă iubim, dar
noi vă cerem să începeţi să folosiţi puterea voastră proprie.

Întrebare: Tobias, în 1974, americanii au trimis afară mesaje codificate în spaţiu. În


ultimele două săptămâni un răspuns a apărut în formă de cerc în cultura de cereale în
Anglia. Te rog comentează asta. Cine a răspuns sau ce au răspuns?

Tobias: Aceste cercuri în culturi agricole pe care le aveţi...astea sânt simboluri


puternice, simboluri foarte puternice. Şi eu am să spun aici ce sânt astea. Este după voi
ce vreţi să faceţi cu asta.

Simbolurile care sânt scrise pe terenurile voastre în arii specifice sânt o confirmare de
la Arhangheli, din regate înalte, că munca ce faceţi voi pe Pământ este eliberarea
energiilor impasului. Aşa cum impasul este eliberat, asta răspunde înapoi vouă în formă
de mulţumire. Vă dă un tip de mesaj codificat. Este o facilitaea de mulţumire de pe
cealaltă parte. Ca să apreciaţi şi să prmiţi acel beneficiu scris pe terenul vostru, simplu
uitaţi-vă la cerc. Voi nici nu trebuie să fiţi acolo. Voi nici nu trebuie să ştiţi că este
acolo, pentru că vine la voi ca o energie nouă, o energie de mulţumire. Nu sânt
extratereştri care încearcă să vă spună ce să faceţi. Nu este un răspuns de mesaj codificat
ce a fost trimis în 1974. Este o “mulţumire” de la cer pentru munca ce a-ţi făcut. Este
într-un sens o felicitare de la arhanghelul de la Ordinul de Arc, o “mulţumire” venând pe
Pământ.

Dar la fel cară o nouă şi posibilă energie ce este imprimat în Pământul vostru şi în grid
şi este disponibil la fiecare dintre voi când voi sânteţi gata să folosiţi asta, când sânteţi
gata să începeţi să folosiţi. Este energia nouă a Pământului. Este un drum înapoi de la
noi la voi care a fost ţinut în acest impas pentru un timp foarte, foarte lung. Să nu daţi
crezare la extratereşti că ar fi scris de ei. Să nu daţi crezare la inteligenţa guvernului
vostru că ei sânt capabili de a produce astea, pentru că ei nici nu înţeleg asta. Daţi
crezare vouă înşivă pentru munca ce faceţi pe Pământ.

Posedaţi divinitatea voastră şi tot ce sânteţi voi. Să nu daţi la altcineva. Posedaţi. Să


aveţi o bucurie jucându-vă cu asta, dragi prieteni. Tema de casă este, să vă jucaţi cu
divinitatea voastră în fiecare zi. Nu v-aţi juca voi cu un copil în fiecare zi şi să luaţi timp
pentru asta? Noi vă cerem să vă jucaţi cu divinitatea voastră. Vorbiţi la perete. Vorbiţi
cu pomii. Vorbiţi cu pantofii voştri. Au o poveste interesantă de spus despre călătoria
voastră! Vorbiţi cu divinitatea celorlaţi care stau alături de voi şi ascultaţi ce spun ei.
Sânt multe poveşti interesante. Sânt multe poveşti frumoase despre călătoria umanului.
Începeţi să vorbiţi cu ei şi să-i ascultaţi. Aşa v-a fi posedarea divinităţii voastre. Începeţi
să vă jucaţi. Aşa veţi poseda divinitatea voastră. Posedaţi divinitatea voastră începând
din acest moment. Este după voi. Dacă hotărâţi că nu, noi simplu vom continua să
venim înapoi şi o să vă vorbim pentru un timp lung, lung. Posedaţi. Posedaţi divinitatea,
dragi prieteni, şi noi toţi putem să mergem înainte.

Noi vă iubim mult. Nouă ne place să oglindim înapoi vouă ce deja voi ştiţi dar nu a-ţi
acceptat până acum pe un nivel conştient. Nouă ne place să spunem înapoi vouă lucrurile
pe care voi doriţi să vă spuneţi vouă înşivă. Noi o să vă vedem din nou în câteva
săptămâni din timpul vostru Pământesc, dar noi o să stăm în spatele vostru tot timpul.
Noi o să vă dăm un picior în fund de fiecare dată când voi daţi puterea voastră nouă sau
la altcineva sau altceva.(Râsete din audienţă). Noi vă ciocănim la cap ca şi pe Cauldre
aici, de fiecare dată când daţi puterea voastră la altcineva sau altceva.

ŞI AŞA ESTE
SERIILE ASCENSIUNII - LECŢIA A TREIA
ÎNTUNERICUL DIN SINE CAUTĂ ELIBERARE
PRESENTAT LA CERCUL CRIMSON
13 OCTOMBRIE 2001

Şi aşa este, dragi prieteni, că noi ne adunăm cu voi în acest cerc sacru, astăzi. Într-
adevăr, aşa cum cântecul vostru a spus, noi sântem prieteni vechi. (Tobias se referă la
cântecul lui Simon şi Garfunkle, “Prieteni vechi”, care s-a cântat înainte de a începe
comunicarea). Noi toţi, cu voi toţi, sântem prieteni de mult.

Călătoria noastră împreună a început cu “Zidul de Foc”. Călătoria noastră ne-a luat pe
noi în multe, multe locuri, prin dimensiuni pe care noi nici nu ştim să descriem astăzi.
Călătoria noastră ca şi prieteni, ca şi îngeri, ca şi Dumnezei, ne-a luat pe noi în creaţia
adevărată a universului. Călătoria noastră ca şi prieteni ne-a adus până la punctul de
creaţie a Ordinului de Arc. Voi şi eu, Tobias, am fost împreună când acea structură, acea
organizaţie a fost creată. Noi ne-am uitat cum energiile care erau în dualitate, care erau
în impas, şi chiar luptându-se unul cu altul...noi ne-am uitat cum acele energii au fost
puse împreună pentru bunăstarea fiecăruia, şi asta a creat Ordinul de Arc, arhanghelii.

Fiecare dintre voi poate să proclame că face parte din acest grup. Sânteţi voi, prieteni
vechi care v-aţi mutat de la acest timp a Ordinului de Arc şi a-ţi venit pe Pământ. Voi a-ţi
luat forma umană şi a-ţi experienţat multe, multe lecţii. Noi am fost prieteni vechi, în
zilele din Alt. Noi am fost prieteni vechi şi în timpul care a urmat. Noi am fost prieteni
vechi în creaţia Pământului, o lume nouă.

(Pauză) Eu devin emoţional câteodată atunci când vizitez prietenii mei vechi, care
sânteţi voi toţi. Este foarte mult timp de când eu am mers cu voi în formă umană. Eu am
ales să rămân aici, pe partea cealaltă în formă ne-fizică, într-o cale diferită. Eu sânt aici
cu arhanghelii şi cu ceilalţi care vă călăuzeşte pe voi şi sânt cu voi şi care vă iubesc pe
voi în călătoria voastră. Noi ştim că călătoria voastră câteodată este dificilă, dar asta are
un impact în Tot Ce Este. Are impact pentru Dumnezeu şi Spirit.

Nu este altceva decât dragoste pentru ce faceţi voi în vieţile voastre. Nu trebuie să fie
nici unul dintre voi care să gândească altfel. Noi ştim că câteodată voi simţiţi că a-ţi luat
o întoarcere greşită sau că a-ţi făcut lucruri greşite, dar prieteni vechi, dragi prieteni, să nu
vă uitaţi în felul acesta. Să nu vă uitaţi cu o judecată sau să vă gândiţi că a-ţi făcut ceva
rău. Voi doar v-aţi dus pe nivele diferite, de a încerca să înţelegeţi lucrurile cum sânt.

Astăzi, aşa cum intrăm în Lecţia a treia din Seriile Ascensiunii, noi o să vorbim despre
faptul că de ce câteodată aveţi întuneric în viaţa voastră. Noi o să vorbim despre ce
înseamnă asta şi ce reprezintă. Dar, aşa cum noi vorbim despre aceste lucruri să nu uitaţi
să vă uitaţi în sinea voastră. Uitaţi-vă în sinea voastră.

Aşa cum Cauldre (Geoffrey Hoppe) a menţionat înainte de a se aşeza, dacă sânteţi
astăzi luaţi afară într-o “zonă”, permiteţi ca asta să se întâmple pentru că este multă altă
energie ce intră.

Câteodată noi trebuie să ne oprim. Noi zâmbim. Noi sântem copleşiţi cu emoţii. Aşa
cum am spus, noi sântem prieteni vechi. Noi vă cunoaştem foarte bine. Noi am văzut
schimbările prin care a-ţi trecut îm ultimile patru săptămâni şi patru zile din timpul vostru
(de la 11 septembrie 2001). Noi am văzut cum a-ţi mers în locuri fricoase, foarte adânci
în sinea voastră. Noi am văzut cum această frică a ieşit la suprafaţă, cum confuzia şi
dezechilibru a intrat în voi. Şi noi am văzut Shaumbra - voi - că a-ţi răspuns în cel mai
drăgăstos fel, într-un fel de speranţă, şi un fel de bucurie.

Aşa cum noi ne uităm la voi astăzi, noi vedem câteva linii în plus pe faţa voastră
fizică, câteva fire de păr gri în plus, şi care nu au fost acolo când ne-am întâlnit ultima
dată! Noi ştim că este dificil. Noi ştim că voi a-ţi întrebat ce puteţi să faceţi, cum puteţi
să fiţi în serviciu pentru alţii, cum puteţi să aduceţi lumina afară din voi în acest timp.
Noi ştim că mulţi dintre voi v-aţi simţit neajutoraţi, dar nu a fost prea mult ce voi a-ţi fi
putut face. Mulţi dintre voi v-aţi simţit înfricoşaţi, neştiind cum să mânuiţi emoţiile din
sinea voastră

Noi, desigur am fost în acest spaţiu pentru mai multe ore. Noi am auzit cuvântarea de
dinainte. Şi într-adevăr noi confirmăm pentru fiecare dintre voi la nivelul inimii
voastre...noi confirmăm la Cauldre, pentru că el mereu se întreabă ...noi confirmăm că
este timpul dragi prieteni, să fiţi în serviciu. Este timpul să faceţi un pas înainte, să faceţi
pentru ceea ce a-ţi venit să faceţi în această viaţă, ca lucrători de iluminare şi Shaumbra.

Voi a-ţi lucrat în multe vieţi anterioare să dezvoltaţi şi să îmbunătăţiţi talentul,


capabilitatea şi cunoştinţele voastre. În vieţile voastre de la timpul lui Yeshua voi a-ţi
lucrat în arii specifice de cunoştinţe şi de specialitate. Voi a-ţi devotat viaţă după viaţă să
studiaţi energiile interne şi energiile externe pentru faptul de a fi pe Pământ în acest timp
- în acest timp apropriat - ca să permiteţi la acele energii să înainteze. Voi a-ţi studiat mii
de ani şi de multe vieţi. Fiecare dintre voi a-ţi studiat ceva unic şi diferit, ceva personal.
În acele vieţi, dacă voi puteţi să vă aduceţi aminte energetic, totdeauna au fost îngerii în
jurul vostru care v-au ajutat cu acele studii.

Între vieţile voastre voi a-ţi studiat aceleaşi capabilităţi şi talente. Voi a-ţi studiat din
perspectiva părţii celeilalte a voalului. După aceea voi a-ţi mers înapoi pe Pământ pentru
o altă viaţă. Nu a fost vorba prea mult despre karma voastră, aşa cum voi a-ţi vrea să
credeţi. Voi a-ţi venit înapoi pe Pământ să folosiţi acele metode noi de balansarea şi
ajustarea energiei.
Fiecare dintre voi a-ţi studiat arii precise relatate la mişcarea şi transmutarea energiei.
Câţiva a-ţi lucrat folosind căi noi de transmutarea energiilor ca prin muzică şi tonuri.
Alţii au studiat căi pentru a deschide inima care a fost închisă. Alţii au lucrat cu calitatea
energetică monetară. Astea sânt doar câteva exemple a tipurilor de lucruri pe care le-aţi
cercetat şi studiat în vieţile voastre trecute şi la fel între vieţi.

Din vieţile trecute în special în zilele lui Yeshua, au fost pentru a testa şi îmbunătăţii
acele metode. Fiecare dintre voi, fără excepţie, a-ţi lucrat în arii specifice. Nu sânt dubii
în mintea noastră. Noi la fel dorim ca nici voi să nu aveţi în mintea voastră.

Şi acum ne uităm la voi. Noi vedem că într-adevăr voi sânteţi gata! Noi vedem că voi
sânteţi gata să răspundeţi la bătaia de la uşa din faţă. Dar voi nu sânteţi aşa siguri cum o
să fie aduşi aceştia şi ce o să faceţi în momentul când astea ajung. Asta este scopul
Seriilor de Ascensiune. Noi o să intrăm mai adânc în asta.

De la început când Cauldre ne-a dat voie să comunicăm prin el, noi am vorbit despre
schimbările Pământului. Asta este aici, dragi prieteni vechi. Este aici. Scimbările vor fi
pe prima linie şi o să fie multe, multe schimbări în următorii câţiva ani de acum înainte
din timpul vostru. Asta se va intensifica. O să fie mult mai dificil pentru lumea de afară,
dar nu necesar pentru voi. Lucrurile vor fi mult mai dezechilibrate ca înainte. Vor fi
mult mai dezechilbrate ca înainte, pentru că aşa cum am discutat mai înainte în această zi,
procesul de ascensiune ia loc. Voi lăsaţi în urmă energia veche. Voi treceţi dincolo de
asta. Este o rezistenţă naturală la asta. Şi aşa cum voi o să înaintaţi, poate rezistenţa se
va intensifica.

Acum, noi o să vorbim despre multe lucruri astăzi, dar mai întâi noi vrem ca voi să
înţelegeţi câteva terminologii. Noi sântem limitaţi, într-un sens, în limba voastră umană.
Noi vrem ca voi să înţelegeţi că este o diferenţă între “vid” şi “creaţie”. Este o diferenţă
între “lumină” şi “întuneric”. Când voi a-ţi plecat de Acasă, să creaţi a Doua Creaţie, voi
a-ţi mers în vid. Asta nu a fost întuneric. Asta nu a fost ceva rău. A fost un “nimic”. A
fost aşa de “nimic” că nici măcar întuneric nu a fost. Voi a-ţi mers în vid, într-o
conştienţă în care nu a-ţi avut niciodată scopul de a crea ceva din nimic.

Aici este implicat o fizică interesantă. Cum puteţi crea ceva din nimic? Dar despre
asta a fost toată călătoria voastră. Vidul nu este un intuneric. Nu este rău. Este vid. Dar
felul nimicului, când o forţă se aplică pe nimic, v-a apare o rezistenţă. Rezistenţa asta
este dualitatea la nivelul fizicii spirituale. Când voi intraţi într-un nimic şi intercalaţi un
element în asta, o să apară o forţă de rezistenţă. Asta însă nu face forţa opusă să fie bună
sau rea. Simplu este.

Astăzi, noi o să vorbim despre întuneric. Înţelegeţi că asta nu este un lucru rău. Noi
nu judecăm asta, dar asta este un tip de forţă fizică opusă care face parte din fizica
naturală a spiritualităţii. Când un grup de energie decide să meargă înainte, este un
răspuns natural pentru un alt grup să meargă înapoi.

Noi am fost întrebaţi dacă sânt forţe întunecoase pe partea noastră a voalului. Este o
întrebare interesantă, dificil de răspuns în cuvinte umane, dar noi încercăm să definim
asta. Noi nu ne uităm cu un fel de judecată la asta aşa cum voi faceţi. Dar sânt entităţi
sau chiar şi grupuri sau familii pe partea noastră a voalului care rezistă la schimbări. Ei
sânt foarte comfortabili cu puterea pe care ei au. Ei nu vor să piardă acea putere. Lor le
este frică că o să-şi piardă identitatea dacă ei predau puterea lor, pentru că atunci o să aibă
tendinţa să fie izolaţi. Ei au tendinţa să se adună împreună în pachete. Ei au tendinţa să
margă de sine stătători. Lor le place să înfiinţeze imperiul lor energetic propriu. Dar
aceste fiinţe câteodată obosesc să fie doar cu ei înşişi şi aşa ei merg afară şi încearcă să ia
energia sau să fure energia de la alţii.

Pe partea noastră a voalului, sânt nivele care nu sânt afectate de întuneric. De


exemplu, nivelul vibraţional a lui Yeshua. Când aceste nivele sânt atacate, astea simplu
doar trec prin ele. Este ca şi apa care curge într-un râu. Curge înăuntru şi curge afară.
Nivelele pe partea noastră a voalului, atacurile întunecimii nu au efect de loc. Aici sânt
cei care sânt în locuri de balanţă şi armonie şi din cauza asta ei nu sânt afectaţi de alţii.

Întunericul încearcă să se hrănească din arii vibraţionale joase. Ei au tendinţa să ia


energia de la alţii care sânt în dezechilibru. Asta poate să creeze bătălii şi conflicte - da,
chiar şi pe partea noastră a voalului. Noi spunem - cum să spun - noi folosim un cuvânt
hazliu, fără judecată...ca “hrănitori de cur” (Râsete). Lor le place, literal spus să se agaţe
de nivelul cel mai apropiat de Pământ, nu în formă umană ci în formă energetică. Asta
este cumva o stare de dezechilibru şi confuzie. Nouă nu ne place să folosim cuvântul
dimensiuni, dar asta este un termen cu care voi sânteţi familiari. Deci, aceşti “hrănitori
de cur” pe partea noastră a voalului încearcă să se agaţe de acele nivele.

Aceşti, hrănitori de cur, încearcă să folosească energia lor ca să afecteze umanii pe


Pământ. Ei caută unde este dezechilibru. Ei caută vibraţiile joase. Într-adevăr, dacă este
un uman cu un dezechilibru mare între cea masculină şi feminină, hrănitorii de cur sânt
atraşi de aceştia. Ei o să fie atraşi de acele persoane care sânt dezechilibrate. Şi da, într-
un fel ei pot să înfluenţeze pe umanii. Ei nu poate să facă pe umani să facă ceva, şi
aproape că este imposibil ca ei să intră într-o persoană, chiar fiind dezechilibrat. Dar ei
pot influenţa gândurile unui uman dezechilibrat până la un punct.

Deci, întunericul pe partea noastră a voalului este aproape ca şi întunericul pe


Pământ. De exemplu, când un pom este dezechilibrat, insectele vor veni ca să ajute la
curăţirea dezechilibrului. Când o parte din voi este dezechilibrat, asta v-a intra într-o
boală. Asta face parte din procesul de curăţire naturală. Dezechilibru energetic v-a
atrage energii care ajută la curăţire.

Dragi prieteni vechi noi vă iubim foarte mult! Voi începeţi să recunoaşteţi cine sânteţi
şi de ce sânteţi aici. Voi începeţi să posedaţi divinitatea voastră. Voi staţi mult mai
mândri astăzi, ca acum şase săptămâni (1 Septembrie 2001 de la adunarea cercului
Crimson). Voi staţi mult mai mândri acum, decât patru săptămâni şi patru zile în urmă
(11 Septembrie 2001). Voi a-ţi învăţat multe. Noi ştim că a fost dificil. Şi voi ştiţi că
noi am fost în jur. Voi ştiţi că noi am fost aproape de voi chiar mai aproape ca în alte
dăţi, pentru că voi v-aţi deschis la inimă, şi voi ne-aţi dat voie nouă să ne apropiem mai
mult. Noi ştim că voi a-ţi inspirat şi a-ţi balansat divinitatea voastră în acest timp.
Sânt multe entităţi care vin în vizită astăzi. Noi am fost rugaţi să vă atenţionăm pe
voi. Poate astea vor fi puţin mai dificile pentru unii dintre voi să mânuiţi, dar este un
scop pentru aceşti musafiri.

Primul musafir a avut întâlnire aici la 1 Septembrie 2001, data ultimei noastre întâlniri
cu voi, dar noi l-am rugat să amâne asta. El este cel pe care voi îl cunoaşteţi ca
Arhanghel Rafael şi acum intră în spaţiu unde sânteţi voi, radiant şi strălucind, trimiţând
energia lui la fiecare dintre voi. Energia lui este familiară vouă. Rafael merge cu voi, în
special în partea cea grea a călătoriei voastre. El a mers cu voi în ultimul timp. Noi
glumind îl numim pe Rafael, Arhanghelul de Frică. Rafael este cel care lucrează cu voi
la transmutarea energiei întunericii şi a fricii. El merge cu voi în timpul cel mai dificil.
Rafael ajută la transmutarea energiei care sânt dificile şi necomfortabile.

Rafael îşi face prezenţa şi vă mulţumeşte că v-aţi deschis inima voastră la el. Noi am
aşteptat deja de un timp ca să-l aducem pe Rafael aici. Noi l-am întrodus la un grup în
localitatea Reno, (26 August 2001), când am discutat problema fricii. El a fost programat
să vină aici după cinci zile (1 Septembrie 2001la Cercul Crimson), dar noi am schimbat
acea dată. Dar el vine în acum.

Rafael stă puternic şi măreţ. Într-adevăr el este un prieten vechi. Voi a-ţi cerut ca el
să fie pe partea cealaltă a voalului ca voi să vă conectaţi cu el când voi a-ţi devenit
umani. Voi puteţi să vă conectaţi de Rafael la orice oră ca să vă ajute la transmutarea
fricii, să ajute la transmutarea întunericului. Rafael îşi face prezenţa prin toată camera
asta, împrăştiind energia lui, ca voi să ştiţi că el este prezent.

Musafirul următor pe care noi l-am invitat astăzi...poate nu o să vă placă aşa mult.
Noi aducem un nou musafir care o să stea la picioarele voastre, şi poate o să fie pe voi în
timpul discuţiilor noastre. Este un musafir pentru fiecare dintre voi. Asta este un şarpe,
care reprezintă frica şi partea voastră întunecoasă proprie. Şarpele alunecă pe podea şi se
încolăceşte lângă voi în timpul cât ne-a rămas aici împreună.

Şarpele reprezintă partea voastră întunecoasă, frica voastră. Dar mai întâi să nu uitaţi
că energia lui Rafael a umplut camera asta. Noi ştim că unii dintre voi nu sânteţi
comfortabili şi vă întrebaţi, “Oh, Tobias, noi am crezut că tu eşti prietenul nostru vechi!
Şi acum tu aduci şerpi care stau lângă noi! Ce fel de adunare este asta?”(Râsete din
audienţă).

Noi vă cerem să simţiţi energia şarpelui. Asta este frica voastră. Asta este
manifestaţia de afară a fricii voastre. La fel este o energie învârtătoare şi care se ridică şi
care stă la picioarele voastre tot timpul, metaforic spus. Şarpele se află în ADN. Este
acel “kundalini” al vostru, o energie potenţială care creşte, dar care conţine multă frică.

La fel este...(pauză), Cauldre ne intrerupe ca să ne spună, că este apropriat să vă învite


pe voi să mergeţi într-o “zonă”, dar el nu este aşa sigur dacă este apropriat să sforăiţi! (Se
referă la cineva din audienţă care a adormit. Comentariul lui a cauzat râsete în audienţă şi
pe Tobias să chicotească). Noi continuăm. Cauldre este câteodată amuzant, şi noi
încercăm să nu râdem, dar este, când şi el poate să fie amuzant (Multe râsete din
audienţă).
Acum o să continuăm cu musafirii noştri de astăzi. Este o energie care intră acum în
cameră, la invitaţia noastră pentru un scop anume. Energia asta poate o să fie dificil să
mânuiţi. Energia care intră aici este a celor trei pe care voi a-ţi denumit teroriştii din
Orientul de Est. Ei sânt cei care au făcut parte din acel complot, cei care au fost în
avioanele care au cauzat evenimentul horific din 11 Septembrie 2001. Sânt cei trei care
ne-au întrebat pe noi să îi aducem aici. După o lungă confruntare, noi le-am permis lor să
fie în energia acestui cerc. Ei sânt cei care au plănuit moartea oamenilor. Ei sânt cei care
au ţinut ferm de încrederile lor. Ei meticulos au aranjat şi plănuit decesul umanilor.

Energia lor intră în această cameră. Şi noi vă reamintim la voi toţi că la început a
venit energia lui Rafael şi a fost plantat şi întemeiat. Aceşti trei care au venit astăzi nu
prea fac bine. Ei nu fac bine. Ei au crezut că atunci când au trecut aici că vor întâlni pe
Allah, care trebuia să îi aştepte şi să-i salute şi să aibă o ceremonie şi să spună că cât de
mult au apărat regatul lui Allah.

Dar în schimb, aceşti trei au simţit suferinţa, suferinţa în masă şi durere şi agonie. Ei
au stat în tunel cu aproape alţi şase mii care au venit pe partea noastră în acea zi. Ei s-au
uitat la fiecare care a trecut aici. Ei au simţit confuzi, dezechilibraţi, supăraţi şi
neliniştiţi. Şi când ei s-au gândit că totul s-a terminat, când aproape cei şase mii au
trecut, ei au simţit acea energie horibilă, şi apoi ei au simţit energia familiilor şi a
prietenilor în rugăciunile care au venit aici după aceea. Ei au simţit întristarea, supărarea
şi lacrimile.

Ei au simţit ceva ce i-a schimbat. Ei au simţit gândurile voastre drăgăstoase şi a


tuturor umanilor pe Pământ care s-au ridicat. Ei au simţit o speranţă. Ei s-au gândit - şi
cei cu care au conspirat gândesc - că acţiunile lor v-a rupe şi v-a ruina ţesătura energiei
noi, a noii Pământ, a drumului nou. Ei au gândit că căderea câtorva clădiri v-a începe
lanţul de evenimente care v-a intra adânc şi care v-a bălăbăni lucrurile care s-au ridicat în
umanitatea voastră în ultimii trei ani. Ei s-au gândit că astea vor începe ciocnirile şi
demonstraţiile şi dezordinea în străzi. Ce au văzut ei a fost puternic, divin, şi oameni
iubitori care au avut grijă unul de altul, căutând să reconstruiască acel ceva ce a fost rupt.
Ei au văzut umani care erau instristaţi, dar umani care deasupra de toate au avut speranţe.

Şi asta a schimbat pe cei trei care au venit aici. Nici unul dintre ei aici - ei stau pe
scenă, dacă a-ţi vrea să vă uitaţi în dreapta mea, nici unul dentre ei nu s-a aşteptat la ce s-
a întâmplat. Asta i-a schimbat foarte profund, pentru că ei au văzut un nou adevăr. Ei au
văzut puterea, speranţa şi dragostea. Ei au văzut rapiditatea ţesăturii, ţesătura noii
energii. Ei încă sânt într-un regret adânc pentru ce au făcut, pentru că ei înţeleg, când ei
au ajuns la o trezire foarte recent, că a fost şi o altă cale de a face asta. Asta nu ar fi
trebuit să fie făcut prin violenţă şi ucidere şi justiţie. Este şi o altă cale de a mânui
schimbările şi dezechilibrul.

Cei care stau astăzi aici ei nu cer iertare, pentru că ei ştiu că asta nu este apropriat. Ei
nu au venit aici să ceară asta. Ceea ce ei cer - asta este neted şi direct - ce cer ei este
foarte simplu. Ei nu cer nimic pentru ei. Ei ştiu că o să fie o mai mare transmutare şi
procesare a fiinţei lor. Dar ei vin aici astăzi şi când ei ne-au spus care a fost cauza lor,
pentru asta noi am deschis uşa pentru ei şi i-am lăsat să intră. Ei vin aici astăzi şi cer ca
voi să continuaţi munca voastră. Noi v-am cerut de multe ori ca voi să continuaţi munca
voastră. Lumea are nevoie de învăţători de divinitate în acest timp. Ei vin astăzi aici să
ceară de la voi asta, poate mult mai puternic ca eu Tobias, aş putea să cer.

Ei cer ca voi să continuaţi. Ei au văzut efectul ce dragostea, speranţa şi adevărul poate


să facă. Ei nu cer nimic altceva de la voi de cât să continuaţi ceea ce voi facţei acum.
Dacă ar fi existat vreo declaraţie care ar fi dat credibilitate la tot ce faceţi în această viaţă
şi chiar şi pentru alţii, este că aceşti trei stau în faţa voastră aici. Noi vă cerem să ţineţi
această energie a acestui moment, pentru atunci când voi o să vă îndoiţi de munca pe care
o faceţi.

Ei ştiu, aceşti trei, că ei trebuie să facă multă curăţire în fiinţa lor. Ei ştiu că o să fie
un drum dificil şi o călătorie dificilă. Ei ştiu că Rafael o să fie cu ei în călătoria lor lungă
şi dificilă. Voi nu trebuie să îi trimiteţi vindecări şi dragoste. Voi nu trebuie să simţiţi
supărare. Voi trebuie doar să înţelegeţi efectul a ceea ce faceţi. Patru săptămâni şi patru
zile, ei au văzut efectul umanilor iluminaţi pe tot globul pământesc. Ei s-au gândit precis
din perspectiva lor, ca asta va fi efectul “domino”, care v-a distruge lucrurile. Ei au fost
atât de siguri că aproape nu s-au gândit la un alt plan următor.

Noi sântem aici ca să vă spunem că o să fie multă muncă pentru voi. Noi vă cerem să
nu luaţi nici un sistem de încredere sau vreo filozofie. Noi nu vă cerem să citiţi nici o
carte sau să faceţi ceva ceremonii. Aşa cum voi ştiţi noi nu încurajăm astfel de lucruri.
Noi vă cerem să intraţi în sinea voastră, că răspunsul este acolo. Noi nu vă cerem să
predaţi fiecare lecţie în parte a Cercului Crimson. Noi vă cerem să îmbrăţişaţi esenţa
lucrurilor şi să ajutaţi să iasă la suprafaţă. Noi vă cerem ca să fiţi acolo când va fi o
bătaie în uşă şi să începeţi munca.

Cei trei care au venit aici cer de la voi acelaşi lucru. Cei trei care sânt aici astăzi,
poate, doar poate, vor fi acei care vor fi într-un corp fizic nou, care vor veni să bată la uşa
voastră. Voi o să fiţi bătrâni şi înţelepţi, voi poate o să recunoaşteţi energia lor din
această zi, poate o să fie 20, 30, sau 40 de ani în viitor şi poate o să vină să bată la uşa
voastră spunând, “Eu nu ştiu ce mă atrage la tine, dar eu văd o lumină. Eu văd o balanţă.
Eu văd o bucurie. Ajută-mă să înţeleg asta!”

Acum înainte să continuăm cu lecţia, dragi prieteni, noi îl rugăm pe Cauldre să fie în
linişte pentru un moment. Noi vă cerem să inspiraţi divinitatea voastră. Găsiţi o poziţie
de relaxare ca să inspiraţi divinitatea voastră. Noi o să revenim după a scurtă pauză.

(Pauză)

Aşa cum ne uităm la energia voastră, noi vedem asta foarte diferit. Câţiva dintre voi
nu simţiţi aceaşi conecţie cu noi ca în trecut. Noi vă cerem să mergeţi câteva nivele mai
sus de cum a-ţi fost obişnuiţi. Voi v-aţi schimbat, şi de aceea voi o să ne găsiţi puţin într-
o vibraţie diferită.

Acum, noi am vrea să începem această lecţie cu o poveste scurtă. Este povestea a
patru Shaumbra care merg pe drumul de ascensiune. Ei merg pe un drum iluminat
(Râsete din audienţă). Ei merg pe acest drum care se pare că a apărut pe neaşteptate. Ei
s-au bucurat de ziua cu soare. În acest grup de patru umani, au fost doi bărbaţi şi două
femei. Ei nu şi-au spus prea multe vorbe unul la altul. Ei simplu s-au bucurat de ziua
aceea. Ei au ştiut cum şi voi ştiţi, că sânt câteva zile frumoase pe acel drum iluminat,
sânt căteva zile reci, ploioase şi cu vânt. Sânt zile când abia puteţi găsi drumul dar să mai
mergeţi pe el!

Deci, cei patru lucrători de iluminare au mers împreună, fără să aibă vreo problemă, cu
capul în nori, puţin înafara trupului lor, ceea ce este o tendinţă pentru mulţi Shaumbra!
(Râsete din audienţă). Dintr-o dată un şarpe s-a târât afară dintr-un tufiş şi s-a oprit direct
în faţa celor patru umani, dar una dintre femei era puţin mai în spate. Şarpele a alunecat
până la ea şi i-a tăiat calea.

Aşa cum ştiţi, Shaumbra are frică de şarpe. Dar pentru asta este o cauză precisă.

Şarpele s-a încolăcit pe lângă ea, a ridicat capul şi a îndreptat o energie de frică prin
ochii lui direct în ochii femeii. Asta a făcut să uite tot ce a învăţat sau studiat. A uitat
pentru un moment. Ea a ţipat şi a început să fugă înapoi cu o viteză mare, înapoi în satul
de unde a plecat în acea dimineaţa. Ea a plecat aşa de repede că ceilalţi din grup nu au
putut să o prindă şi să o liniştească. Ea a fost plină de frică! Ea a fost atât de
înspăimântată de şarpe că asta a făcut să uite să folosească uneltele pe care le-a învăţat.

Şarpele a fost mulţumit cu activitatea şi cu puterea lui, deaorece el nici nu a trebuit să


se obosească nicicum. El a speriat acel uman. El a făcut bine cu ea! El imediat s-a târât
înapoi în tufiş, nu a mai fost văzut, a dispărut din drumul celor trei Shaumbra care au mai
rămas. Ei erau confuzi. Ei nu au ştiut ce să facă. Ei au fost trişti că unul din grupul lor a
fugit înapoi în sat, şi probabil nu o să mai revină pe drumul ei de ascensiune pentru un
timp. Ei au discutat asta în mare, şi au decis să continue drumul fără ea. Ei au mulţumit
şi au binecuvântat faptul că cel puţin nici unul dintre ei nu a fost rănit.

Cei trei care au rămas şi-au continuat drumul, bucurându-se de ziua aceea, când încă
odată un şarpe a apărut din tufiş. El a ieşit ca o săgeată şi s-a îndreptat de unul dintre
bărbaţi. Şarpele şi-a răsucit capul şi a deschis gura şi şi-a expus dinţii. Lucrătorul de
iluminare a spus, “Eu te voi omorî. Tu m-ai supărat pe mine! Tu ai speriat pe una dintre
noi! Eu te voi ucide, odată şi pentru totdeauna!” El şi-a scos cuţitul din teacă a tras mâna
mai în spate, şi a fost aproape să-l taie, când şarpele s-a răsucit, s-a eliberat şi l-a muşcat
pe om de picior. El a murit imediat. A fost o supărare în el. El a vrut să protejeze şi să
salveze pe ceilalţi prieteni. El a vrut să omoară şarpele, dar şarpele a fost mult mai
viclean. Şarpele a fost mai iute. Şarpele l-a găsit fără apărare şi l-a ucis pe om. Şarpele
repede a scăpat înapoi în tufiş, şi ceilalţi doi Shaumbra nu l-au mai văzut.

Cei doi care au mai rămas l-au înmormântat pe prietenul lor. Ei au făcut o ceremonie.
Ei au plâns.Dar au decis să continue drumul lor, doi Shaumbra, un bărbat şi o femeie. Ei
au continuat mergând şi s-au bucurat de ziua frumoasă dar i-a apăsat o greutate - cele
două evenimente, femeia care s-a speriat şi a fugit înapoi în sat şi celălalt care a murit
timpuriu. Ei au continuat să meargă şi aşa cum voi deja ştiţi, şarpele din nou a ieşit din
tufiş, s-a târât pe drum şi s-a aşezat în faţa femeii care a mai rămas.

Lucrătoarea de iluminare, femeia care a mai rămas a decis să folosească un tact diferit
în acest timp. În loc să încerce să omoară şarpele, ea a început să vorbească cu şarpele
dar prin frica şi supărarea ei. Ea a îngenunchiat nu departe de şarpe. Ea a spus; “Oh,
dragă şarpe, cred că tu ai avut o copilărie nefericită! (Râsete din audienţă). Dragă şarpe,
eu îmi ridic mâna, nu ca să te atac, dar ei îţi trimit energie, eu îţi trimit dragoste şi eu te
voi vindeca de la toate rănile din copilăria ta. Oh, dragă şarpe, eu imaginez că tatăl tău
te-a bătut şi de aceea eşti tu aşa de supărat! (Râsete din audienţă) Şi dragă şarpe, eu îţi
cânt un cântec de leagăn să te simţi mai bine, să pot îngrijii şarpele de sine al tău. (Râsete
multe din audienţă).

Acum, şarpele s-a retras un pic şi a avut o privire interesantă pe faţa lui, o privire care
era ciudată. Aici a fost un uman care nu a manifestat supărare. Aici a fost un uman care
a încercat să-l schimbe. Aici a fost un uman care a încercat să-l prelucrezepe el. (Multe
râsete din audienţă) Şarpele s-a uitat la ea, şi un mare zâmbet a apărut pe faţa lui. Şi
femeia Shaumbra, s-a gândit, “Eu mă conectez cu el, inimă la inimă. Uită, el zâmbeşte”.
Dar deodată şarpele a ieşit mai înainte şi a muşcat-o pe femeia. Ea a murit deodată. Şi
şarpele s-a retras înapoi în tufiş, râzând şi râzând şi râzând şi el a spus. “Aici a fost un
uman, încercând să schimbe lumea şi să mă schimbe şi pe mine. Ea a fost cea mai uşoară
ţintă dintre ţinte!”

Acum la Shaumbra care a rămas îi dăm numele de Samuel Samuel a înmormântat pe


lucrătoarea de iluminare, vindecătoarea. Samule a îngropat-o, dar a fost preocupat. El s-
a mirat despre acest drum de ascensiune, drumul de iluminare. Asta nu a fost chiar un
lucru aşa bun, una dintre femei a fost speriată şi a fugit de frică, iair ceilalţi doi au fost
omorâţi. El s-a gândit pentru o perioadă de timp dacă să continue drumul. Până la urmă
el a spus, “Asta este aşa adânc în fiinţa mea şi în sufletul meu că eu trebuie să continui”.

El a continuat să meargă, cumva cu grijă şi mult mai precaut decât înainte, dar el a
continuat să meargă. Şi aşa cum voi ştiţi după un scurt timp, şarpele s-a târât dintr-un
tufiş încă odată, şi simţându-se mult mai învigorat şi mult mai puternic, izgonând pe trei
umani într-un fel sau altul. Şarpele a venit direct în drumul lui Samuel. Şi şarpele a spus,
“Eu nu îţi permit să mergi nicicum înainte pe acest drum. Ca şi pe restul cu care ai
mers,am să te omor şi pe tine acum”.

Acum, Samuel a fost ca şi fiecare dintre voi. Samuel a fost sârguincios în integrarea
divinităţii de sine, în căutarea Adevărului de Sine, şi stând în poziţia lui dragă. Samuel
şi-a adus aminte de câteva lucruri înspăimântătoare. Samuel, s-a uitat drept în ochii
şarpelui care s-a răsucit şi gata să muşte. Şarpele a fost împuternicit de sângele umanului
care s-a scurs din gura lui. El a fost foarte mulţumit de el însuşi.

În acel moment Samuel a spus lui însuşi. “Eu trebuie să iau în proprietate divinitatea
mea. Nu este vorba de mine însumi. Asta eu am învăţat. Eu trebuie să posed divinitatea
mea şi să fiu într-un loc de balanţă. Eu trebuie să inspir - repede aici. (Râsete scurte) Eu
trebuie să inspir divinitatea mea, pentru că asta este ceea ce eu am învăţat că este
adevărat”.

Necunoscut lui Samuel sau pentru şarpe, un vultur a circulat deasupra lor, urmărând
acele evenimente. În momentul când Samuel a inspirat, vulturul s-a năpustit în jos, a
apucat şarpele cu ghearele lui viguroase şi puternice, şi s-a ridicat la o sută de picioare în
aer, a făcut câteva cercuri şi spirale cu şarpele care a zbierat în ghearele vulturului. După
aceea el a aruncat cu o putere jos pe pământ şi şarpele a murit.

Samuel a inspirat din nou, dar de data asta cu o uşurare. El a continuat drumul lui, şi
s-a gândit la evenimentele petrecute care erau deosebite în acea zi. El a contemplat la tot
ce s-a petrecut. El s-a gândit la vultur care a fost tot timpul prezent, aşteptând pentru un
moment oportun, aşteptând pentru momentul în care Samuel să fie în balanţă şi în
divinitatea lui.

Samuel a continuat să meargă pe drumul de iluminare, când deodată un alt şarpe a


apărut. Asta a fost un neam de a şarpelui care a fost omorât. Acest şarpe nou a fost
foarte, foarte supărat. Acest şarpe nou a ieşit ca o săgeată din tufiş şi s-a oprit direct în
faţa lui Samuel. Asta a fost aproape de două ori mai lung decât cel de dinainte. El s-a
răsucit în faţa lui Samuel şi a spus, “Eu precis te voi omorî acum,pentru că tu ai omorât
pe neamul meu. Eu mă râzbun. Eu trebuie, pentru că asta este felul nostru de şarpe de
dumnezeu. Noi ne răzbunăm pe toţi cei care ne-au făcut rău”.

Acum, Samuel s-a gândit puţin mai lung pe drumul lung chiar de când primul şarpe a
fost omorât. El a ştiut că a fost un moment binecuvântat şi sacru când vulturul a venit
jos. El la fel a ştiut că asta a fost un act divin, şi el a ştiut că a fost mult de învăţat din
toate astea” deci în timp ce el a mers pe drumul lui, gândând, el a început să se întrebe pe
el însuşi. “Ce este ceea ce eu ar trebui să ştiu despre aceste evenimente cu şarpele? Ce
este ceea ce eu ar trebui să fac dacă asta se întâmplă încă odată? El acum a ascultat
pentru un răspuns din sinea lui la acele întrebări. El a ştiut că răspunsul totdeauna vine
din sinea lui”.

Samuel a ştiut că el nu putea să-şi închidă ochii şi să dorească ca vulturul să coboară


din nou. El a ştiut că a fost timpul ca într-adevăr să posede divinitatea lui. El s-a uitat în
ochii şarpelui şi a spus, “Dragă şarpe, ce este ce tu cauţi? De ce eşti tu în drumul meu?”
Şarpele a fost şocat! Nici un uman nu l-a întrebat această întrebare vreodată. Umanii au
acţionat în frică, supărare şi câteodată din prostie, dar ei niciodată nu au manifestat
această înţelepciune. Ei nici odată nu au întrebat, “De ce eşti tu aici în drumul meu? Ce
este ce ai tu pentru mine?”

La aceasta întrebare şarpele a răspuns, “Dragă Samuel eu sânt tu. Eu nu sânt diferit de
tine. Eu nu sânt o reptilă de afară. Eu sânt întunericul din tine, şi eu am venit aici astăzi
să stau în drumul tău pentru că ţie, Samuel nu îţi plac schimbările. Tu, Samuel, ai
probleme care cer să fie adresate. Eu sânt aici ca un mesager să te ajut să aduci
problemele la suprafaţă”. Samuel s-a gândit pentru un moment şi atunci el a întrebat pe
şarpele, “Dar dacă asta este aşa simplu, dacă este aşa simplu, de ce atunci primul şarpe a
omorât şi a izgonit pe ceilalţi umani? De ce nu ai venit la noi şi să fi explicat de ce eşti
aici?”

Şi şarpele a dat din cap şi a spus, “Energia nu lucrează în acest fel. Numai când noi
sântem întrebaţi, numai când ai destulă curiozitate, numai când tu deschizi uşa şi te
întrebi, numai atunci putem noi să răspundăm. Noi nu vrem să fim schimbaţi.Noi nu
vrem să fim atacaţi. Dar atunci când umanul vine la noi - şarpele ce este în el - şi
întreabă, atunci noi trebuie să răspundem”.
Samuel acum a înţeles puterea lui, balanţa lui şi el a înţeles de ce a fost şarpele trimis
în primul rând. Ei au vorbit pentru multe, multe, multe ore. Samuel a învăţat multe prin
această experienţă despre el însuşi. El a văzut întunericul şi frica în sinea lui, care a fost
exprimat prin şarpe. Când ei au terminat de vorbit, Samuel a spus la şarpe, “Tu nici
acum nu-mi placi mie. Tu nici acum nu-mi placi când te arăţi pe drumul meu. Nu-mi
place ce reprezinţi tu. Dar acum eu ştiu că tu ai venit aducând un cadou. Acum ştiu că
este un scop pentru fiinţa ta, şi acum ştiu cum să mă adresez ţie”.

Samuel a continuat drumul lui. A fost ocazional câte un şarpe care a încercat să-l
oprească. El a înţeles că asta a fost doar un test a fiinţei lui proprii să vadă dacă încă mai
este în balanţă. Dar acum de fiecare dată când şarpele apare în faţa lui el zâmbeşte şi
spune , “De ce eşti aici? Ce este ceea ce eu trebuie să ştiu? De ce eşti tu aici? Ce este
ceea ce tu vrei?

(pauză)

Dragi prieteni, această poveste are multe elemente energetice. Sânt multe metafore şi
simboluri conţinute în poveste. Ar fi bine dacă a-ţi reciti asta din când în când.

Este de ştiut că întunericul din sine caută eliberare. Lecţia a treia din Seriile
Ascensiunii - Întunericul din sine caută eliberare. Întunericul este şarpele care stă la
picioarele voastre chiar acuma. Este şarpele din povestea lui Samuel. Întunericul din
sine caută eliberare.

Aşa cum voi vă mutaţi în statutul nou de ascensiune, voi încă mai aveţi probleme.
Încă mai este un dezechilibru. Astea vor apare, dar să înţelegeţi aşa cum Samuel a ajuns
să înţeleagă la nivelul de miez a fiinţei lui, că problemele şi energiile din sinea voastră
caută eliberare. Asta este totul.

Dacă voi aveţi un dezechilibru de frică în sinea voastră, întunericul va cauza ca voi să
fugiţi înapoi în satul de unde a-ţi venit. Dacă voi aveţi o frică şi voi permiteţi să uitaţi tot
ce a-ţi învăţat, asta o să vă scuture până la miezul fiinţei voastre şi o să vreţi să fugiţi
înapoi în sat, înapoi unde vă simţiţi în siguranţă. Acest şarpe care este frica şi întunericul
şi care v-a speriat, nu a obţinut pentru ceea ce a venit el. El a încercat să vă sperie, dar în
realitate el a căutat ca voi să vă adresaţi lui.

Întunericul caută eliberare. Are căi ascunse pentru a face asta. Are un fel de a face în
pagubă şi în infirmă. Dar mergeţi exact la miez şi înţelegeţi că întunericul din sinea
voastră caută să se elibereze. Voi atunci o să învăţaţi evenimentele în jurul lumii. Voi o
să înţelegeţi ce se întâmplă cu situaţia curentă în lumea voastră. Întunericul caută să se
elibereze!

Dacă încercaţi să omorâţi şarpele cum a făcut al doilea, lucrător de iluminare, când voi
mergeţi în supărarea, asta vă v-a arunca într-un dezechilibru. Voi a-ţi descoperit asta în
sinea voastră. Când voi sânteţi supăraţi, când ceva se întâmplă în sinea voastră şi voi
aveţi o supărarea în voi, voi o să pierdeţi! Supărarea este un dezechilibru. Înţelegeţi asta
atunci când şarpele stă în faţa voastră, şi voi sânteţi supăraţi şi voi apucaţi cuţitul şi
spuneţi, “Eu îţi voi tăia capul. Eu te voi omorî”. Chiar dacă voi reuşiţi să omorâţi
şarpele, asta v-a veni înapoi prin neamurile lui. V-a fi acolo, pentru că întunericul caută
să fie eliberat. Voi a-ţi impus supărare şi durere în el. Dar asta v-a persista. V-a fi
acolo. V-a fi în drumul vostru de ascensiune. Supărarea nu rezolvă problema.

Uitaţi-vă la situaţia din lume. Dacă Statele Americii ar fi răspuns imediat la atacul din
11 Septembrie 2001 în supărare, pe care într-un sens mulţi dintre terosişti au crezut că se
v-a întâmpla, asta ar fi făcut situaţia foarte grea. Dar acum, lumea a ţinut o balanţă de
energie care a prevenit un atac imediat. A prevenit asimilarea a ce s-a petrecut.
Supărarea nu v-a rezolva problema.

Acum, să ne uităm la a treia lucrătoare de iluminare, femeia vindecătoare. Idea ei a


fost să-l schimbe pe şarpe. Ea a vrut să prelucreze pe şarpele. Şarpele a vrut să fie
eliberat, dar nu în acel fel. Şarpele nu a vrut să fie schimbat ca să încape într-o formă de
matriţă. Şarpele nu a vrut simpatie. Şarpele nu a vrut o vindecare dulce care lucrează
doar la suprafaţă. Şarpele a fost rănit înăuntrul, întunericul de dinăuntrul. Şarpele a vrut
un răspuns direct şi adevărat şi energie de la voi. El nu a avut nevoie de o vindecare
pufoasă.

Noi vrem ca voi să gândiţi despre asta. Teroriştii care stau aici ştiu că soluţiile
pufoase nu vor rezolva problema. Neamurile lor - organizaţiile de unde vin ei, înainte ca
ei să moară - nu vor răspunde aşa frumos dacă voi vorbiţi cuvinte goale şi nu vă arătaţi
puterea voastră. Lucrătoarea de iluminare a treia, femeia, nu şi-a arătat puterea internă.
Ea nu şi-a ţinut divinitatea ei. Ea a fost în dezechilibru. Ea a încercat să schimbe ceva,
încercând să schimbă lumea, să o transformă cu o agendă care a fost a ei proprie, să
schimbe conform unei picturi cum ea ar fi vrut ca şarpele să arate. De aceea este că
şarpele a omorât-o.

Samuel, care a fost al patrulea lucrător de iluminare, care a avut o energie balansată de
masculin şi feminin, a ştiut în acel moment dificil şi terific, că nu a putut să gândească
aşa de repede ca să scoată toate uneltele învăţate atunci când l-a confruntat pe primul
şarpe. Dar el a ştiut doar un singur lucru - să inspiră adânc divinitatea lui. Aşa cum voi
practicaţi asta zilnic, asta devine un lucru inconştient. Aşa cum inspiraţi adânc aşa
divinitatea intră. Samuel a ştiut în acel moment că trebuie să înspire adânc ceea ce aduce
balanţă şi v-a ancora divinitatea. Şi ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat a fost că vulturul
care zbura deasupra capului lui a fost totdeauna acolo cu un ochi privitor, totdeauna
dorând să aibă o bucată de şarpe, dar a aşteptat oportunitatea potrivită. Asta a deschis
uşa. Un eveniment de afară s-a întâmpla. Aparent de afară, un eveniment ce l-a ţinut pe
Samuel de la o moarte sigură. Dar el la fel a avut înţelepciunea de a şti că trebuie să
înţeleagă scopul de ce şarpele a fost acolo în primul rând. De aceea, în călătoria lui pe
drum, el a luat timpul ca să întrebe de ce şarpele a fost acolo. El a ştiut, aşa cum voi a-ţi
fi ştiut, că a fost acolo pentru un scop. A fost acolo pentru un scop.

Când întunericul a apărut, şi când frica a apărut, atunci şarpele vine la suprafaţă din
sinea voastră, ceea ce trebuie eliberat. Este un dezechilibru de energie în sinea voastră
care cere să fie adresată. Poate a fost o veche remuşcare. Voi nu trebuie să mergeţi
înapoi în vieţile anterioare ca să aflaţi exact ce este. Asta ar fi o pierdere de timp şi
energie. Dar poate este o remuşcare şi o vinovăţie veche. Sau poate este o parte de
înţelepciune care nu este complet de tot, şi aşa stă în dezechilibru în sinea voastră.
Şarpele v-a ieşi la suprafaţă în timpul apropriat ca să vă facă atent că acolo în sinea
voastră este ceva care trebuie eliberat.

Energie, energia spirituală este un lucru uluitor. Noi ştim că voi începeţi să studiaţi
asta. Grupul care a plecat în Anglia şi a stat în vortexul din Avebury a experienţat asta.
Încă mai afecează circuitul lor. Încă afectează sănătatea şi ţesăturile şi energia lor
spirituală. Ei au stat în mijlocul celei mai puternice vortexe în lume, care a fost plin cu
energie şi care a trebuit să fie eliberată, întunericul a trebuit să fie eliberat. Ei acum
înţeleg puterea şi capabilitatea energie. În sinea voastră este acelaşi lucru - energiile care
trebuiesc eliberate.

Când întunericul vine pe drumul vostru de iluminare şi ascensiune, posedaţi


divinitatea voastră. Ţineţi asta. Înspiraţi adânc şi întrebaţi ce este ceea ce trebuie să ştiţi.
Înţelegeţi pentru totdeauna că asta este despre eliberare şi transmutarea energiei vechi.

Uitaţi-vă în lumea înconjurătoare în acest timp. Sânt energii vechi care trebuiesc
eliberate, energii vechi care trebuiesc adresate. Ei nu vin la suprafaţă şi spun, “ Noi avem
o durere în interior. Spune, ce trebuie noi să eliberăm”. Aşa cum Cauldre cheamă acest
tip de energie, indiferent dacă asta este în sinea voastră sau afară în lume...astea sânt ca şi
nişte “gândaci de bucătărie spirituale”. Ei pleacă şi se ascund. Ei se ascund în sinea
voastră, acel întuneric, acei şerpi. Ei se ascund în cavouri. Ei reprezintă o energie veche
a Pământului care trebuie să fie eliberate. Voi trebuie să vă adresaţi,să vă adresaţi cu o
putere. Voi trebuie să vă adresaţi în balanţă, altfel v-a avea un efect opus.

Sânt energii vechi în dezechilibru a Pământului, acordând dualităţii originale


masculine şi feminine. Este timpul pentru astea să se schimbe. Lucrurile nu pot merge
înainte fără o schimbare. Deci, ce se întâmplă? Ei vin la suprafaţă. O să mai fie şi alte
evenimente aici în următorii ani din timpul vostru. Există o întreagă arie care are o
energie explozivă. Este o energie terminală. Este o energie joasă care o să se mănânce pe
ea însăşi şi se v-a distruge singură. Are nevoie de eliberare. Asta este în Africa. Uitaţi-
vă la energia de acolo. Caută eliberare. Dar aduceţi-vă aminte, aduceţi-vă aminte de
lucrătoarea de iluminare a treia. Să nu faceţi ca şi Pollyana, voi Shaumbra să schimbaţi
lumea. Asta v-a veni la voi, şi voi o să ştiţi ce să faceţi. Voi o să ştiţi cum să mânuiţi
asta.

Aşa cum treceţi prin multe, multe schimbări şi cum fiecare se dezvoltă personal - o să
fie dezechilibru care o să vină la suprafaţă din sinea voastră. Adresaţi-vă la asta.
Înţelegeţi că astea la miezul fiinţei voastre vor să fie eliberate. Când astea apar atunci
asta este o energie a întunericului care învârteşte lumina. Ştiţi voi că asta este o altă lege
a fizicii spirituale? Când energia din întuneric este eliberată, asta învârteşte lumina. Asta
vă dă voie să vă înălţaţi la noi înălţimi. Asta vă dă voie să descoperiţi lucruri noi pe
drumul vostru de ascensiune. Este ca şi un combustibil. Este acolo ca să vă servească.
Dar dacă nu eliberaţi corect, v-a avea o tendinţă de a exploda în faţa voastră.

Dragi prieteni, noi ştim că acest drum este dificil câteodată, dar noi ştim că fiecare
dintre voi obţine o înţelepciune şi o putere şi balanţă şi posesiune pentru a mânui asta.
Noi ştim că voi a-ţi trecut prin multe procedeuri în ultimele săptămâni din timpul vostru.
Noi ştim că voi intraţi în procedura voastră. Noi vedem asta aici. Noi vedem. Noi ştim
că voi aveţi multe, multe întrebări despre ce se v-a întâmpla cu voi şi ce se întâmplă cu
lumea asta. Şi în sinea voastră, conţinutul din sinea voastră este răspunsul pentru fiecare
întrebare. Noi sântem aici ca şi Rafael, simplu să vă ajutăm în călăuzire pe drumul
vostru, să mergem alături de voi, să reflectăm totul înapoi la voi, şi dacă nu altceva,
simplu să stăm aici în energia asta, această energie de dragoste şi speranţă şi adevăr cu
prietenii vechi.

Acum noi vă spunem că este multă muncă de făcut. Noi spunem că dacă vă uitaţi la
energiile asociate cu lucruri înafara voastră - religii guvernamentale, organizaţii - voi o să
începeţi să vedeţi clar unde este dezechilibru. Voi o să fiţi în stare să ajutaţi cu adevărat
la facilitarea procedurilor. Voi o să ştiţi când o să fiţi chemaţi pentru asta. Voi o să ştiţi
când o să fie mai apropriat să răspundeţi. Voi o să ştiţi ce trebuie să faceţi. Să înţelegeţi
la miezul fiinţei voastre că întunericul caută eliberare.

Noi nu prea facem precizări sau să facem profesii, dar noi vedem direcţia lucrurilor.
Noi vedem că evenimentele şi saltul major în conştienţa de acum patru săptămâni şi patru
zile, schimbarea asta v-a trece prin lume. Ce vedem noi este că o să fie o schimbare la
miezul bisericilor şi a religiilor. A fost multă energie îndreptată la astea acum foarte
recent. Asta v-a continua. Bisericile care au ţinut o energie dezechilibrată, care au
dualitate, nu o să poate să reziste în energia nouă. Bisericile care promovează separare
între Dumnezeu şi om, numai pot fi tolerate în energia nouă. Bisericile care crează
duşmănie, ticăloşie, alte religii...nu pot să meargă bine în energia nouă. Bisericile ţin un
dezechilibru uriaş a energiei dualităţii în acest timp. Voi o să vedeţi totdeauna asta
asociată cu miezul problemelor, aşa cum aveţi pentru mii de ani sau zeci de mii de ani.
Voi o să vedeţi asta că continuă, dar voi o să vedeţi că pereţii bisericilor vor cădea şi asta
înseamnă că ele vor fi forţate să se schimbe, să fie mult mai deschise şi dacă nu, atunci
ele vor cădea afară din existenţă.

Multe din energiile de dualitate sânt ţinute în locurile care au fost construite pentru a
se ruga la Dumnezeu. Multe locuri care au fost construite pentru a se închina la
Dumnezeu, ţin energii uriaşe de dezechilibru între energia masculină şi feminină. Asta
trebuie să ajungă la un stop ca să se poate muta în energia nouă. Cei care au ţinut puterea
acestor locuri, a acestor biserici şi filozofii, ei înţeleg asta. Dar înţelegând, ei devin mult
mai fricoşi, şi ei fac remarci ignorante la ziare (se referă la remarca lui Jerry Falwell,
după evenimentele din 11 Septembrie 2001). Dar devenând fricoşi, ei o să devină mult
mai cuviincioşi şi ei o să ţină la asta mult mai tare decât înainte. Asta este însă că ei simt
că pierd stăpânirea lor. Ei pierd fundaţia lor. Aşa cum energia nouă intră, nu este
apropriat pentru acea energie de dezechilibru şi de dualitatea să fie acolo.

De ce spunem noi asta, dragi prieteni, aşa cum am vorbit nu de mult, peste hotare (se
referă la comunicarea din Toronto, despe “noi biserici”), voi sânteţi cei care o să
construiţi biserici noi, dar nu biserici cu pereţi sau structuri sau reguli. Aceste biserici o
să înveţe pe umani doar un singur principiu - şi asta este că - divinitatea este în sinea
voastră. Divinul sânteţi voi. Fiecare individ are dreptul de la naşterea voastră din regat,
un drept câştigat prin naştere a divinităţii voastre. Să nu lăsaţi pe nimeni să vă spună că
ei deţin cheia divinităţii voastre! Când voi sânteţi învăţători, să înţelegeţi că voi doar
facilitaţi procesul şi călătoria pentru studenţii voştri. Tobias şi Rafael..noi doar facilităm
procesul pentru voi. Voi la fel o să facilitaţi pentru alţii.
Acum Cauldre ne spune că am vorbit destul, dar nouă ne place să fim cu voi. Nouă ne
place să fim cu umani, care sânt învioraţi cu entuziasm, reînnoiţi într-un fel, obosiţi altă
dată, dar voi sânteţi reînnoiţi acum. Voi sânteţi foarte vioi. Asta simţim noi când venim
aici. Voi sânteţi plini cu respiraţia vieţii şi repiraţia spiritului.

Cei trei vizitatori - cei care au fost terorişti, care fac multă contemplaţie pe partea
cealaltă - ei au cerut astăzi ca să fie aici cu un grup de umani care lucrează activ şi cu
dragoste prin întuneric. Ei au auzit că au fost umani care într-adevăr învaţă să integreze
divinitatea lor, fără ca să ia puterea de la altul, fără să posede energia altora, fără să se
bată cu alţii. Ei au cerut să vadă aşa un grup. Ei stau aici astăzi, şi nu gândesc că poate
să fie în pantofii voştri. Ei stau aici, întrebându-se unde au luat o cotitură greşită în
călătoria lor, şi cum de sânt aşa umani iluminaţi şi drăgăstoşi pe Pământ. Ei ne ating pe
umeri şi spun, “Tobias, aminteşte-i la cei care sânt aici astăzi...că ei sânt lucrătorii
adevăraţi. Ei nu sânt lucrători zăhăroşi şi pufoşi. Ei sânt lucrători adevăraţi”. Ei pot
vedea în energia voastră convingerea, şi posedarea divinităţii voastre proprii.

Noi vă iubim mult. Noi iubim acest timp când putem sta cu voi. Timpul acesta este
preţios. Voi sânteţi ca Samuel, a-ţi învăţat mult şi a-ţi câştigat multă înţelepciune. Voi
într-adevăr sânteţi gata să predaţi la alţii. Şi nu uitaţi - şi Rafael subliniază asta şi adaugă
ca un semn de exclamare că - voi nu sânteţi niciodată singuri!

ŞI AŞA ESTE

SERIILE ASCENSIUNII - LECŢIA A TREIA


ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI
13 OCTOMBRIE 2001

Tobias: Şi aşa este, dragi prieteni vechi care sânteţi Shaumbra noi venim înapoi în
acest cerc să continuăm cu întrebările voastre (Chicotiri) Noi vom încerca să vă
răspundem. Acum, noi ştim că nu este destul timp pentru asta. Noi nu o să facem ca altă
dată să avem şi o mică conversaţie înainte de întrebări şi răspunsuri, dar într-un fel noi
am spus tot ce trebuia spus, legat de Lecţia 3. Noi am parcurs tot materialul. Toată
energia este în sinea voastră. Şi cu asta, ştiind că timpul este scurt, noi începem cu
întrebările.

Întrebare: Tobias, de ce? (Râsete din audienţă)

Tobias: Acum, dacă noi am fi filozofi umani, noi am spune “Şi de ce nu?”, pentru că
aşa a fost întrebarea (Râsete din audienţă).
De ce?...este o întrebare foarte bună, şi este vorba despre călătoria voastră. Este
vorba despre căutarea voastră. Este vorba despre ascensiunea voastră. Este întrebarea
care a fost întrebată de entităţi de când noi am plecat de Acasă. Este vorba de călătoria
voastră pe Pământ. De când a-ţi plecat de Acasă, a existat un singur lucru de bază -
căutarea pentru Dumnezeu, căutarea lui Dumnezeu. Când voi a-ţi fost în vid şi a-ţi
început să creaţi Creaţia a Doua, întrebarea adevărată a fost unde se poate găsi pe
Dumnezeu, cum se poate ajunge înapoi Acasă. Aşa cum toţi ne-am maturizat, noi toţi am
înţeles că nu a fost vorba de a merge Acasă. A fost despre a crea ceva nou. Dar, căutarea
pentru Dumnezeu a continuat.

Ordinul de Arc a fost creat, asta a fost pentru a ajuta la explicarea energiei
dezechilibrate, energia care a căutat pe Dumnezeu. A fost un răspuns la Întrebarea “de
ce?” A fost despre un drum şi o experienţă care ar fi dat voie vouă, şi la urmă nouă, să
cunoaştem din nou pe Dumnezeu, dar o relaţie diferită pe care a-ţi avut în regat cu Regele
şi Regina, când voi a-ţi fost Jack. Relaţia acum vine din sinea voastră. Relaţia este a
voastră ca să ţineţi asta personal. Este despre integrarea divinităţii voastre.

De ce? Dacă vă întoarceţi înapoi la povestea lui Jack, voi o să vă reamintiţi că noi am
ales foarte atent cuvintele. S-a spus că Jack a fost prinţul, fiul Regelui şi Reginei. Într-o
zi, el a trebuit să moştenească tronul. Dar, el a vrut să aibă o ultimă călătorie. De ce? A
fost pentru a înţelege cum să se aducă energia de Acasă, cum să se aducă energia
Dumnezeului, cum să aduceţi divinitatea direct la voi, în experienţele voastre şi în fiinţa
voastră. Jack nu a posedat asta când a fost în Regat. Ca să fie un creator adevărat, Jack a
fost nevoit să descopere asta pentru el însuşi.

Voi a-ţi căutat pe Dumnezeu de atunci. Voi începeţi să înţelegeţi dinamicitatea despre
asta şi cum asta lucrează. Este dificil. Nu vine chiar uşor. De ce? Este vorba despre
împlinirea cercului ce a început în momentul când Spiritul a contemplat pe el Însuşi şi
asta a început întreaga dinamicitate a noii creaţii a dualităţii şi a experienţei. Este
contemplarea Spiritului pentru a cunoaşte Sinea, de a cunoaşte expresia, trăind prin
experienţe.

Şi de ce nu? (Râsete din audienţă)

Întrebare: Tobias, acum ca niciodată, noi trebuie să ştim despre transmutare.

Tobias: Asta într-adevăr aşa este. Primul nivel despre asta a fost discutat astăzi.
Transmutarea energiilor vine atunci când se adresează la asta, şi când voi aveţi
înţelepciunea să ştiţi că aceste energii, ascunse cum sânt...ele vor eliberate. Ele vor să fie
eliberate la înălţimea lor, nu înălţimea voastră. Asta a fost greşeala celei de a treia
lucrătoare de iluminare, femeia care a încercat să vindece şi să proceseze pe şarpe.
Aceste energii vor să fie eliberate la ordinea lor cea mai înaltă.

Prima lecţie despre transmutare este ca să întrebaţi ce trebuie să ştiţi, de ce caută acele
energii să fie eliberate? Ce reprezintă aceste energii? De ce vă reţin acele energii? De
ce ele produc frică şi întuneric şi teroare şi supărare şi toate acele emoţii?
Noi o să continuăm să vorbim despre astea, aşa cum am spus într-o altă comunicare .
Noi însă mai învăţăm de la voi. Noi încă mai învăţăm de la voi. Noi ne-am uitat la voi
săptămânile trecute. Noi ajungem să înţelegem cum frica este transmutată, cum se
lucrează cu asta, nu numai din punctul nostru teoretic, dar şi din aplicaţia practicală pe
Pământul vostru. Şi atunci, noi vă vom da înapoi acele informaţii.

Pentru următoarele discuţii cu voi, următoarele lecţii, noi o să continuăm povestea


transformării, care se învârte şi se dezvoltă. Într-adevăr, transmutarea energiei este
dezvoltarea energiei, dezvoltarea acesteia. De fiecare dată când voi încercaţi să vă mutaţi
la următorul nivel...de fiecare dată când faceţi paşi importanţi, asta cauzează ca
întunericul să vină la suprafaţă. Asta cauzează ca şarpele să apare pe drum. Primul nivel
de transmutarea este să întrebaţi, “de ce”? Noi vă mulţumim pentru această întrebare, şi
noi o să continuăm să discutăm despre asta. Asta este o arie importantă şi vitală şi noi
vom continua să vorbim despre asta.

Întrebare: Tobias, de la 11 Septembrie 2001, eu am simţit multă supărare şi lacrimi


care m-au copleşit fără să mă aştept. Eu nu ştiu cum să mânuiesc asta. Ce se întâmplă?
Ce pot face eu în legătura cu asta?

Tobias: Tu, dragă, voi toţi...voi a-ţi devenit foarte senzitivi, în special în ultimii şase
luni. Voi vă deschideţi unele părţi ale fiinţei voastre. Voi deveniţi sensibili. Voi vă
potriviţi la lucruri. Voi simţiţi supărarea umanilor din jurul vostru. Dar nu uitaţi că nu
este vorba de voi nicicum. Voi sânteţi în serviciu ca învăţători.

Voi simţiţi energiile acelora care au nevoie de înţelepciunea şi învăţăturile voastre.


Voi auziţi şi simţiţi bătaia în uşă. Astea vin în formă de supărare, emoţii, nelinişte şi
lacrimi. Voi simţiţi pulsul umanităţii. În acelaşi timp voi sânteţi chemaţi în serviciu.
Asta este bătaia în uşă despre care noi am vorbit.

Acum, când voi înţelegeţi că numai este vorba de voi, asta nu face ca supărarea
voastră să plece. Nu este că voi deveniţi invizibili la toate, dar cel puţin voi ştiţi cum să
balansaţi energia în sinea voastră. Voi puteţi să simţiţi că umanii şi Pământul au supărări
şi trec prin dificultăţi. Dar atunci este timpul să faceţi o pauză şi să întrebaţi, “Ce este
acuma pentru ce eu sânt chemat să fac?” Şi voi ştiţi că răspunsul o să vină la voi. Poate
să vină în feluri în care voi nu vă aşteptaţi, dar o să vină la voi.

Asta este o întrebare excelentă. Să înţelegeţi că este pentru progresul pe care voi
faceţi. Să înţelegeţi că sânt părţi din voi care iubeşte, are grijă de umani şi simte
compasiune pentru fiecare care este rănit. Asta este lucrul pe care noi iubim la
Shaumbra. Voi aveţi grijă de alţii foarte mult, câteodată până la punctul unde nu sînţeţi în
stare să balansaţi, aşa cum vă afectează pe voi. Vouă vă pasă de ceilalţi aşa de mult că
voi luaţi povara lor pe voi înşivă. Aveţi compasiune. Aveţi dragoste şi speranţă. Să
înţelegeţi că acum toate astea vă cheamă pe voi să faceţi munca voastră, munca pe care a-
ţi plănuit pentru mii de ani. Noi vă mulţumim.

Întrebare: Tobias, este înţelepciune în acţiunile militare care sânt în acest timp?
Tobias: Asta trebuie încă să fie decis. (Râsete din audienţă) Aşa cum vedem noi în
perspectiva noastră, a fost înţelepciune necrezută...o balanţă incredibilă care aşteaptă
pentru orice, chiar dacă a fost evidenţă imediată despre cine a săvârşit acele evenimente.
A fost o perioadă de aşteptare înţeleaptă.

Acum în povestea lui Samuel, prima întrevederea a lui cu şarpele, el a ştiut că a fost
timpul să înspire adânc divinitatea şi balanţa. Atunci este ceva de afară, un eveniment
neanticipat şi de surpriză care se pare că a intervenit pentru protecţia lui. Atunci, mai
târziu el întreabă pe sinea lui, ce treuie să facă. El a învăţat că trebuie să se adreseze la
şarpe. El întreabă de ce este acolo. El a ajuns să înţeleagă că şarpele într-adevăr vrea să
fie eliberat de lucruri vechi.

Acum, poate asta o să vă spună ca să fiţi într-un loc de balanţă şi împuternicire. Să


înţelegeţi că dacă sânteţi, atunci nu este necesar să scoateţi cuţitul din teacă sau sabia. O
să fie un eveniment care vine din afară ca să ajute la rebalansarea energiei. Aşa cum voi
vă aduceţi aminte, al doilea lucrător de iluminare, cel care a scos cuţitul în supărare şi a
vrut să-l omoară pe şarpe...el a fost cel care a fost omorât. Asta ar putea să vă spună ceva
despre natura puterii dezechilibrate.

Nouă ne place să spunem poveşti de călătorii pe drumul vostru. Nouă ne place mult.
(Arhanghel) Rafael este foarte bun la asta. De fapt, noi glumim cu el pe această parte şi
spunem, “Asta este doar o poveste”. El totdeauna începe să ne spune poveşti cum de
exemplu, “au fost trei umani pe drum..., a fost un uman pe drum” (Râsete din audienţă în
timp ce Tobias îl tachinează pe Rafael). El totdeauna începe poveştile în felul acesta (mai
multe râsete, într-un fel pentru Tobias care se amuză - da, spune Tobias, câteodată noi
râdem cum voi, desigur în dragoste).

Dar, asta vă v-a spune ceva despre balanţa care este necesară la acest punct. Să
înţelegeţi că întunericul caută eliberare. Să înţelegeţi că trebuie să vă adresaţi la asta, dar
să vă adresaţi dintr-un loc de putere. Noi nu încercăm să insinuăm că avem răspunsul la
această întrebare. Dar noi vedem direcţii. Noi vedem că este important să menţineţi
puterea, dar continuaţi să puneţi întrebări, continuaţi să întrebaţi acele forţe vechi pe care
voi numiţi forţe întunecoase, forţe teroriste...întrebaţi ce caută ei, ei caută să se
elibereze.

Împingeţi pe acei cu unificarea naţiunilor. Împingeţi pe ei la masa de discuţii. Dar


ştiţi voi ce? Asta v-a fi greu pentru ei să facă. Dar dacă este o presiune continuă de la
toţi conducătorii şi de la toate naţiunile, ei o să se predea la asta. Asta îi v-a slăbi pe ei la
genunchi. Stând la o masă, un loc de adevăr şi un loc de a se uita în ochiul celuilat, asta
v-a cauza să tremure.

Noi am auzit asta de la cei trei care sânt astăzi aici. Ei spun că asta ar fi ultimul lucru
ce acest grup vrea. Ei vor tulburare. Ei vor terorism. Ei vor să rupe tiparul energiei noi.
Când aceia o să fie chemaţi să stea la masă, asta îi v-a ruina pe ei. Ei nu o să ştie cum să
mânuiască asta. Astea sânt doar speculaţii pe partea noastră. Bărbaţii supăraţi, atitudinea
de tipul militar,dragi prieteni, poate să-i termine pe ei aşa cum a făcut cu cel de al doilea
lucrător de iluminare dacă nu sânt în balanţă. Puterea, împreună cu dragoste şi
înţelepciune este de ce este acuma nevoie.
Întrebare: Tobias, cercul de prieteni şi alţi oameni pe care eu îi întâlnesc vor să se
roage pentru pace. Eu am sugerat ca ei să se roage pentru o conştienţă plină, pentru
fiecare pe această planetă. Eu cred că conştienţa întreagă este de a aduce aminte cine
sântem noi într-adevăr, dragoste pură, deci nu ar fi loc pentru nimic altceva. Este asta
prea simplu?

Tobias: Nu, dragule, tu eşti înţelept. Tu eşti un înţelept. Ne încântă pe noi să vedem
cât de departe a-ţi ajuns. Daţi voie să vorbim puţin de rugăciune acum. Când umanii se
roagă, în special acest grup, noi am vrea să povestim ce vedem de pe partea noastră. Noi
vedem, la nivelul de miez, o încercare bună, dar noi vedem energii ne apropriate. Când
noi auzim grupuri de umani care se roagă în acest timp, este multă confuzie şi
dezechilibru pe care trebuie să scoatem, să scoatem din drumul rugăciunilor. Umanii nu
ştiu pentru ce ei se roagă.

Cauldre...se gândeşte la e-mailul pe care o să primească când noi spunem asemenea


lucruri, dar (râsete din audienţă) noi trebuie să continuăm. Este atunci când este o
conştienţă de balanţă. Este când voi vă uitaţi în sinea voastră mai întâi. Când toate acele
evenimente se degajează (atacurile teroriste) noi nu spunem că nu este bine ca lumea să
se roage, dar dacă voi a-ţi fi auzit cele spuse...astea nu au avut nici un sens!

Ştiţi voi ce este mult mai puternic decât o rugăciune? Este o îmbrăţişare! Este o
îmbrăţişare fără să cereţi ceva în schimb. Asta este o împărţire de dragoste şi energie.
Nu este vorba de a încerca să schimbe sau să transformă acea persoană. Este o încercare
de a se conecta cu acea persoană. Când două energii care operează la vibraţii diferite şi
se ating unul pe altul, atunci se crează o nouă energie, o energie la un nivel mai înalt,
care atinge pe cei doi, pe cei care s-au îmbrăţişat. Când voi vă îmbrăţişaţi, asta este
simplu o expresie a iubirii. Este o transformare care schimbă pe amândoi. Nu trebuie
considerat energia unei persoane faţă de cealaltă persoană mai luminoasă sau mai
puternică, bună sau rea. Este o conecţie care i-a loc.

Rugăciunea nu este înţeleasă în societatea voastră. Noi provocăm pe Shaumbra să vă


uitaţi la acele rugăciuni şi să găsiţi o cale nouă de a vă ruga. Umanii sânt foarte ataşaţi de
cuvântul “rugăciune” şi noi ştim că ei sânt şocaţi când noi spunem că numai are nici un
efect. Este atunci când voi aveţi compasiune. Când voi aveţi lacrimi în ochi, şi când voi
vă îngrijiţi de alţi umani...asta este ce face diferenţa în măsurarea energiilor. Nu au fost
rugăciunile care s-au spus. A fost ce a-ţi simţit în inima voastră.

Lucrătoarea de iluminare a treia din povestea noastră de astăzi, a vrut să “proceseze”


pe şarpe. Ea a vrut să găsească copilul din interiorul şarpelui care ea s-a gândit că a fost
rănit. Asta a fost o energie dezechilibrată. Ea nu a ştiut ce a încercat să vindece. Ea nu a
avut o idee pământească, dar ea s-a gândit că ea v-a vindeca pe şarpe. Ea a gândit ca şi
cum ar fi fost o agendă de a ei, că dacă ea ar vindeca pe şarpe, ea o să fie o eroină. Ea s-a
gândit că este o vindecătoare, şi că şarpele a fost pacientul ei. Energia nu lucrează în
acest fel. Trebuie înţeles de ce şarpele este acolo în primul rând. Ea nu a înţeles asta. Ea
nu a pus nici o întrebare.

Când voi vă rugaţi voi nu prea înţelegeţi pentru ce vă rugaţi. Dacă voi vă rugaţi
pentru pace, cum arată atunci asta? Ce este pacea? Dacă voi vă rugaţi pentru pace, dar
este întuneric, cum trebuie eliberat? În acest fel, rugăciunea este doar lustruită. Este un
strat de zahăr pe pace, şi aste nu ţine mult. Asta a fost problema în arii din lumea voastră
ca şi Orientul de Est. Este doar zahăr pe deasupra ce spune, “Să dăm mâna şi să fim
prieteni”. Dar în momentul când ei se întorc, şarpele se ridică din nou din sinea lor,
pentru că nu s-a adresat la şarpe. Nu a fost eliberat.

Când voi vă rugaţi pentru pace, cum vă rugaţi? Într-un fel, agenda ar fi, “Te rog,
dragă Dumnezeule, fă ca problemele mele să dispară, eu nu vreau să le văd”. Este de
înţeles cum conştienţa se ridică. De fiecare dată când conştienţa se ridică, şarpele v-a
apare. Dar o să devină tot mai uşor să mânuiţi asta, atunci când o să spuneţi, “De ce eşti
tu în calea mea? Eu sânt Shaumbra, eu sânt puternic şi divin, şi eu doresc să ştiu ce cauţi
tu aici?” Noi vă mulţumim pentru această întrebare iluminată.

Întrebare: Ultima întrebare. Tobias tu spui să construim biserici noi, dar astea nu o să
fie biserici. De ce atunci tu numeşti biserici? Este doar un nou fel de a spune “mergi pe
drumul tău şi învaţă pe ceilalţi?”

Tobias: Într-adevăr şi noi am ales precaut acel cuvânt. Se poate folosi într-un sens,
pentru că este un cuvânt cu care umanii sânt familiari, şi ei o să înţeleagă. O să facă
cumva tranziţionarea mai uşoară pentru ei. Dacă veniţi cu un alt cuvânt, ei nu o să
înţeleagă prea bine, şi ei poate o să gândească că voi veniţi de pe o altă planetă (râsete din
audienţă).

Să folosiţi cuvântul “biserică” este să arătaţi o nouă lumină, să arătaţi o nouă energie
care deja a fost stabilit. La fel este şi pentru a cauza pe umanii să-şi ridice sprâncenele şi
să spună, “Şi asta este o biserică?” Asta vă dă oportunitatea să spuneţi, “Da , dar este una
nouă. Este fără pereţi. Este fără o carte care este ridicată în slăvi. Este fără să vă
închinaţi la o entitate pe care voi nu a-ţi văzut niciodată şi poate nici nu o să vedeţi.

Biserica nouă este despre înţelegerea dintre relaţia cu Dumnezeul care este în sinea
voastră. De când voi a-ţi plecat de Acasă, voi a-ţi căutat pe Dumnezeu. Biserica nouă
sânteţi voi...biserica nouă sânteţi voi. Aici este unde voi puteţi găsi pe Dumnezeu şi
divinitatea. Noi am ales cuvântul foarte precaut, pentru că biserica nu este clădirea sau
structura. Biserica este cel care stă în faţa voastră. Biserica sânteţi voi. Căutarea pentru
Dumnezeu se v-a sfârşi aici. Aici o să ajungeţi să cunoaşteţi Spiritul. Aici este când voi
ajungeţi să cunoaşteţi Casa din Regat.

Noi mai vrem să luăm încă o întrebare în acest timp. (A fost o pauză lungă în timp ce
Linda a căutat o altă hârtie cu întrebare. Tobias a spus, după ce a aşteptat puţin,
acompaniat cu râsetele din audienţă, “Noi nu am crezut că o să fie aşa dificil” Răspunsul
lui Linda a fost, “Ţie îţi face plăcere să răspunzi la aşa multe, deja”

Întrebare: Tobias, ultima, ultima întrebare. Eu ştiu că Hristosul se referă la un nivel


de conştienţă şi este aceaşi cu conştienţa lui Krişna, Buddha, etc, dar mi se pare că este o
diferenţă între Yeshua fiind Iosif şi Sananda.

Tobias: Într-adevăr este. Asta ne aduce oportunitatea să vorbim despre ceva la care
am vrut noi să ne adresăm aici, dar întrebarea nu a fost pusă, şi aşa noi a trebuit să cerem
să fie pusă. (Multe râsete din audienţă şi chicotiri a lui Tobias) Lui Cauldre nu prea îi
place când noi îl întrecem pe el (Multe râsete).

Este energia lui Yeshua, care putem spune că a fost fiinţa sau entitatea, un prieten
vechi care a mers pe Pământ. Asta a fost numele lui şi energia intipărită în el, asta l-a
identificat pe el. Yeshua face parte dintr-o familie spirituală. Cuvintele umane câteodată
sânt foarte limitate. Dar el face parte dintr-o familie spirituală. Voi puteţi spune că asta
este familia lui Sananda. Acum, în sinea familiei lui Sananda sânt multe fiinţe şi multe
entităţi care cară această energie. Chiar şi pe Pământ voi aveţi mulţi lucrători de
iluminare, voi aveţi mulţi Shaumbra care mediază pe Sananda. Înseamna asta că ei
mediază pe Yeshua? Nu necesar. Sananda este o familie largă. Asta ar fi ca şi cum a-ţi
avea numele de Smith. Este o familie largă care este asociată cu asta, dar numele tău este
Jim. Asta este individual.

Deci, este familia lui Sananda care într-adevăr face parte din Ordinul de Arc. Este -
cum să spun - cumva are atribuţii diferite ca şi fiinţele celelalte pe care voi îi ştiţi ca
arhangheli, dar Sananda este o energie unică în sinea Ordinului de Arc. Membrii,
membrii acestei familii, au tendinţa să vină pe Pământ în timpuri specifice de mari
schimbări şi sărituri mari în conştienţă.

Acum asta ne dă voie să spunem ceea ce noi am vrut să spunem (Râste din audienţă).
Eu, Tobias, eu sânt cel care am umblat pe Pământ mii de ani în urmă. Eu sânt cel care
sânt un prieten vechi cu voi, mergând înapoi în timpul Atlantei. Eu la fel am mers cu voi
dar într-un corp ne-fizical, chiar în ultimii mii de ani în urmă.

Dar este o mai mare, o mai largă energie de familie de Tobias. Eu nu sânt doar un
uman mort, sau cum Cauldre îmi spune “ un jidan bătrân”. (Râsete din audienţă). Este o
energie de familie mult mai largă. Este în linie directă cu Ordinul de Arc. Energia
familiei Tobias a fost scris nu de mult de unii ca: TO-BI-US. Asta însă nu prea este o
înterpretare corectă. Energetic asta ar răsuna - este dificil de tradus - energetic asta ar
suna ca, “TO-AH-MUS” Dar voi chemaţi ca familia, “TO-BEE-US”. Asta este o foarte
largă, foarte largă,energie foarte dinamică din care eu, Tobias fac parte şi voi la fel faceţi
parte. Este diferit şi de Consiliul Crimson, pentru că asta este un grup în sinea energiei
de “TO-BEE-US”.

Acest grup, această familie din care facem parte, vin pe Pământ în timpuri specifice.
Noi lucrăm foarte aproape cu energia lui Sananda, dar noi venim ca şi lucrători de
schimbarea energiilor. Noi veneam în timpuri când erau mari schimbări de conştienţă.
Asta este timpul de a trimite lucrătorii energiei de sezon. Voi sânteţi cei care ştiţi cum să
luaţi schimbarea în conştienţă - să luaţi energia eterică - şi să ajutaţi să implantaţi asta,să
ajutaţi să meargă înainte şi să ajutaţi să se materializeze.

Noi am aşteptat un pic ca să putem discuta despre asta, dar dragi prieteni, dar este
ceva care este mult mai mare care se petrece aici şi pe care nici voi nu recunoaşteţi. Este
mai mult de cât entitatea numită “Tobias”, care stă aici cu voi. Este o familie mult mai
largă care vine aici când noi vorbim. Este mai uşor de adresat vouă ca “Tobias”, umanul
care a mers pe Pământ, cel care are compasiune şi înţelegere, cel care a mers cu voi, care
este un prieteni vechi. Este mai uşor să ne adresăm vouă prin această identitate de
energie, decât - cum să spun - o energie mare şi largă şi ilustră care vine direct de la
Ordinul de Arc, pentru că atunci noi nu am putea să vorbim aşa de apropiat şi personal
aşa cum facem. Deci, eu i-au identitatea lui “Tobias”, care este unul, unul din voi. Dar,
să înţelegeţi că este ceva mult mai mare, mult mai larg care se desfăşoară aici. Asta este
scopul de ce voi sânteţi aici.

Aşa am vrut noi să terminăm discuţiile noastre astăzi, dar întrebarea nu a fost pusă!
Noi vrem ca voi să înţelegeţi munca uriaşă pe care voi faceţi. Voi a-ţi venit acum la
punctul de schimbare a conştienţei. Este timpul să faceţi munca. Voi o să ştiţi care o să
fie acea muncă numai dacă voi întrebaţi. Noi l-am întrebat pe Cauldre să pună în forţă
scopul real şi înţelegerea reală a Cercului Crimson, locul de a îngriji şi suporta şi facilita
toată munca pe care voi faceţi, de a fi un punct de centru atunci când voi aveţi nevoie de
o călăuzire şi dragoste sau doar de o îmbrăţişare. Noi vă iubim mult.

ŞI AŞA ESTE

SERIILE ASCENSIUNII - LECŢIA A PATRA


LIMBAJUL AH
PRESENTAT LA CERCUL CRIMSON
3 NOIEMBRIE 2001

Tobias: Şi aşa este, dragi prieteni, că noi ne adunăm în acest spaţiu sacru pentru o
altă adunare a cercului Crimson şi a Consiliului Crimson. Este o plăcere de a fi cu voi
astăzi, să ne alăturăm cu energia noastră de voi aici.

Noi ne-am obişnuit cu asta tot mai mult, aşa cum şi voi vă obişnuiţi. A-ţi notat, dargi
prieteni, că această schimbare de energie, când noi ne contopim cu voi, că numai este o
surpriză? Numai este aşa dificil să faceţi acea tranziţie. Este mult mai blând. Acum noi
putem să alunecăm în asta uşor. Noi putem ca vântul, să fim cu voi şi să ne contopim cu
voi,să vă iubim şi să stăm cu voi

Ah, noi am spus la Cauldre (Geoffrey Hoppe), când muzica voastră a cântat (înaintea
comunicării), că noi ne aducem aminte de un timp, nu chiar aşa de mult, când tranziţia şi
schimbarea energiilor au fost mult mai dificile. Noi veneam cu un anturaj mare. Mulţi
au venit cu noi specific pentru a ţese şi ajusta energiile ca să fie posibilă comunicarea pe
toate nivelele.

Dar, acum simţiţi în jur, dragi prietei. Noi numai avem nevoie de un grup aşa de mare
să vină. Noi numai aven nevoie de o schimbare mare. Noi putem veni aproape aşa de
uşor ca şi cum ai intra doar pe uşă, în acest loc. Asta este pentru că voi v-aţi mutat pe
drumul vostru. Voi a-ţi intrat într-o nouă conştienţă şi aşa noi ne putem conecta cu voi
uşor.

Noi avem mult de discutat astăzi. Noi apreciem respiraţia ce a-ţi făcut înainte de
comunicare. Noi vă cerem ca încă odată să vă integraţi. Integraţi divinitatea voastră.
Aşa cum am auzit mai înainte, îndrăzniţi din nou să integraţi divinitatea voastră prin
excerciţiul de inhalare şi exhalare. Îndrăzniţi să atingeţi ceea ce voi a-ţi căutat pentru aşa
timp lung. Îndrăzniţi să vânturaţi flăcările divinităţii voastre care se trezeşte, ca şi un foc
care a mocnit şi care acum este gata să sară înainte. Aşa cum voi ştiţi, o singură suflare
v-a cauza focul să se aprindă. V-a cauza să vină înapoi la viaţă. Asta se întâmplă când
voi inspiraţi divinitatea voastră. Inspiraţi adânc până jos la degetele de la picioare.
Inspiraţi în braţele şi degetele de la mâini. Aşa cum faceţi, simţiţi energia fiinţei voastre
şi atunci conectaţi asta la energia mea,Tobias. Eu inspir energetic şi mă conectez la voi.
Este simplu. Este simplu

Noi am spus de multe ori că numai trebuie să avem discuţii lungi, discuţii lungi care
câteodatăă testează intelectul vostru! Ştiţi voi că este simplu ca să inspiraţi conştient
divinitatea voastră? Se trezeşte în sinea voastră, dar când vă conectaţi inconştient atunci
voi vă miraţi de ce toate problemele sau lucruri ciudate vi se întâmplă în viaţa voastră.
Când voi inspiraţi asta înăuntru, asta se topeşte. Asta dă voie la divinitatea să se aprindă
în sinea voastră, să iasă la suprafaţă în situaţia voastră. Şi atunci, ştiţi ce, dragi prieteni,
fiţi atenţi, pentru că o să aveţi schimbări.

Oh, noi auzim pe mulţi spunând, “Dragă Spirit, dragă Tobias, dragă cine eşti - eu mă
plâng la partea cealaltă a voalului (râsete in audienţă), de ce toate acele lucruri se
întâmplă în viaţa mea? Şi noi zâmbim , şi noi chicotim, şi noi spunem, “pentru că voi
sânteţi divini, pentu că voi treceţi prin procese incredibile”. Este procesul ce a fost ştiut
de voi şi ce a fost promis vouă înainte de a pleca de Acasă, înainte de a pleca din Regat.
A fost promis ca voi să mergeţi singuri, afară din Tot Ce Este. Da, voi existaţi înafara a
Tot Ce Este. Cauldre şi acuma încearcă să înţeleagă asta şi el niciodată nu o să înţeleagă
atâta timp ce asta trece prin creierul lui!

Voi a-ţi plecat de acasă şi v-aţi promis vouă înşivă şi la Spirit că voi o să mergeţi pe
drumul vostru. Voi a trebuit să învăţaţi ce înseamnă să fiţi înafara a Tot Ce Este, cum
este să fi creator în felul vostru. Voi a-ţi plecat de Acasă să eliberaţi hăţurile, să eliberaţi
conecţia de la Spirit. Voi a-ţi făcut asta intenţionat. Voi a-ţi făcut în dragoste şi cu
aprobarea a Tot Ce Este, cel Eternal Unul, Regele şi Regina - sau orice nume a-ţi dori să
ataşaţi la asta. Voi a-ţi avut aprobare de la fiinţa cea mai iubitoare, ca să plecaţi, să
plecaţi pe drumul vostru. Şi acum, şi după o veşnicie, voi ajungeţi la un punct când voi
împliniţi scopul pentru care a-ţi plecat de acasă. Scopul este să înţelegeţi identitatea
voastră înafara regatului a Tot Ce Este, să vă conectaţi cu acea identitate, să aveţi
experienţe prin asta, şi atunci la un punct dat, să integraţi dreptul de naştere, sămânţa lui
Hristos în sinea voastră, Dumnezeul de Sine, să integraţi asta în tot ce sânteţi voi. De
aceea este că noi stăm cu voi acum. De aceea este că voi sânteţi aici, dragi prieteni. Şi de
aceea este că eu, Tobias, stau aici cu voi astăzi.

Voi sânteţi la punctul acela miraculos, un punct incredibil, unde voi a-ţi ajuns la
împlinirea completă a cercului. Voi ajungeţi la un punct acum când completaţi cercul. Şi
asta este când voi integraţi divinitatea voastră.

“De ce este aşa de dificil de făcut, voi vă întrebaţi?” Noi auzim că voi întrebaţi asta
mereu. Este dificil pentru că nu a fost făcut până acum. Într-adevăr. Voi sânteţi primii
care faceţi asta. Voi sânteţi cei care pavaţi drumul. Este dificil,pentru că mulţi dintre voi
încă mai staţi agăţaţi de lucruri vechi, pentru că voi sânteţi familiari cu asta. Voi sânteţi
obişnuiţi cu felul vechi de a fi. Este un comfort specific în felul vechi, chiar dacă asta nu
v-a servit bine, chiar dacă aste v-a cauzat dureri. Aici voi sânteţi şi sânteţi trataţi cu
necunoscutul şi sânteţi fricoşi, noi ştim!

Noi v-am spus de multe ori că voi sânteţi primii care treceţi prin asta. Noi sântem pe
partea cealaltă a voalului, iubîndu-vă şi îmbrăţişându-vă. Şi noi auzim cum ne înjuraţi
(râsete din audienţă), auzim nemulţumirile voastre. Noi auzim cum ne întrebaţi sau pe
oricine găsiţi pe partea noastră a voalului, “care este drumul corect? Cum aş putea eu să
mă apropii de ceva?” Noi putem doar să zâmbim şi să vă iubim şi să vă spunem că noi
nu ştim. Voi sânteţi cei care treceţi prin asta. Voi sânteţi cei care deţineţi răspunsul. Şi
când voi ajungeţi să credeţi asta şi să experienţaţi, atunci o să puteţi trece prin tot
procesul cu mai multă uşurare şi graţie. Nu v-a fi dezbinător în fiinţa voastră fizică. Cu
siguranţă v-a fi puţin problematic în fiinţa voastră mentală. Voi sânteţi cei care treceţi
prin asta pentru prima dată şi de aceea este aşa dificil.

Voi puteţi opri procesul la orice oră. Voi puteţi chiar să luaţi o vacanţă de la călătoria
voastră de ascensiune, dacă trebuie să vă refaceţi fiinţa voastră. Voi puteţi să vă ridicaţi
mâna şi să spuneţi, “Spirit şi Tobias şi ceilalţi, asta nu este pentru mine. Eu vreau să am
o viaţă mai puţin nebună. Eu vreau să merg înapoi la comfortul din casa mea. Eu nu
vreau să fiu împins şi provocat aşa mult”. Şi noi onorăm asta. Noi onorăm asta complet,
pentru că noi înţelegem. Aşa cum Cauldre totdeauna ne spune, “Noi nu te vedem pe tine
că treci prin asta, Tobias. Noi nu vedem nici pe alţii voi sânteţi în lux pe partea cealaltă
a voalului”. Aşa cum el ne spune de multe ori, “Tu să vii aici jos şi încearcă şi tu asta”.
(Râsete din audienţă). Şi la fel el spune nouă...”Tobias, eu abia aştept să fiu învăţătorul
TĂU”.

Dragi prieteni, este o bucurie să fim aici cu voi. Simţiţi energia. Simţiţi inima noastră
în această zi. Simţiţi inima voastră în această zi. Aah,...noi iubim acest moment. Noi am
vrea să îmbuteliem asta. Şi ştiţi voi ce? Voi puteţi. Voi puteţi. Voi puteţi să vă ţineţi de
această energie şi asta va fi cu voi pentru totdeauna. Voi puteţi să reţineţi această energie
graţioasă, glorioasă şi vindecătoare şi minunată în care staţi acuma şi puteţi re-chema la
orice oră. Asta nu dispare când voi plecaţi de aici, asta merge doar în sinea voastră, dar
cu timpul voi uitaţi să o re-chemaţi. Dar, totdeauna este acolo. Împreună creăm o
energie care se poate atinge ca şi portofelul pe care staţi sau care este lângă voi. Este
palpabilă. Asta se poate aduce afară din voi la orice oră.

Noi menţionăm această energie pentru că se poate împărţi cu alţi umani. O să fie un
timp în curând, când voi o să staţi în faţa unui alt uman, şi voi a-ţi vrea ca ei să
experienţeze această energie binecuvântată, această energie minunată în care sântem noi
acuma. Voi o să vreţi ca ei să experienţeze asta, să daţi un gust a acestui loc dulce în care
noi stăm împreună. Şi voi ştiţi că voi puteţi ajuta. Deci, inspiraţi adânc. Ţineţi această
energie pentru un moment. Să nu uitaţi cum este asta, şi să ştiţi că se poate împărţi asta
cu alţi umani.

Sânt multe lucruri pe care o să facem astăzi. Dar mai întîi, noi am format o energie
pentru a lua loc o transformare. Se pare că sânt probleme care vă blochează pe voi. Sânt
probleme care stau în drumul vostru. Noi nu vrem să folosim cuvântul “vindecare”, deşi
este probabil ce voi înţelegeţi şi vă relataţi mai mult. Noi am ales cuvântul
“transformare”. “Vindecare”, implică ceva care nu este bine şi trebuie reparat. Asta este
dualitate. Judecând că este ceva rău cu voi, înseamnă dualitate.

Asta numai lucrează pentru voi, niciodată. Voi o să găsiţi că jocul de dualitate numai
lucrează pentru voi de loc, nu-i aşa? Voi, care vă loviţi cu capul de lucruri, şi da, voi care
vă juliţi la picioare şi la genunchi...voi care vă frigeţi pe piele şi alte lucruri...asta este
pentru că voi încercaţi să rezolvaţi problemele voastre folosând uneltele din dualitate.
Astea numai lucrează pentru voi.

Nouă nu prea ne place cuvântul “vindecare”, aşa că noi vom folosi cuvântul
“transformare”. Sânt probleme de care noi am fost întrebaţi să le expunem. Pentru câţiva
dintre voi astea sânt probleme fizice, dureri insistente şi frica asociată cu asta, că poate să
fie ceva rău în sinea fiinţei voastre. Ştiţi voi că frica pe care o ţineţi despre ce tot se
petrece, este mai gravă decât realitatea actuală? Voi care daţi de dificultăţi în capul
vostru, încercând să aflaţi astea...voi simţiţi că vă loviţi de pereţi. Voi care daţi de crize
emoţionale, care sânteţi parcă pe o navă de coaste, şi nu puteţi înţelege de ce o zi sânteţi
sus iar în cealaltă jos...este timpul să puneţi toate aceste probleme afară,acum.

Asta este un spaţiu sigur în care stăm acuma. Puneţi toate acele probleme afară pe
tavă. Voi nu trebuie să le ascundeţi în sinea voastră. Puneţi-le afară. Noi o să lucrăm cu
ele în transformare, dar noi vă rugăm să înţelegeţi că toate lucrurile care s-au întâmplat,
dacă asta a fost o boală fizică, o problemă a minţii, sau una emoţională...astea toate erau
acolo pentru a servi o cauză ele răspund la schimbarea conştienţei voastre. Voi a-ţi
încercat să aflaţi ce spuneau aceste probleme. Voi v-aţi mirat de ce acele dureri au fost în
fiinţa voastră. Voi a-ţi spus, “dar Spirit, dar Tobias eu presupun că sânt Shaumbra. Eu
presupun să fiu deasupra acestor lucruri. Astea nu ar trebui să mă afecteze” Şi ştiţi voi
ce? Voi sânteţi corecţi, dar voi v-aţi apropiat de asta prin dualitate.

Acum, intraţi în Voinţa voastră Divină. Intraţi în momentul acesta divin şi permiteţi
ca astea să se transforme. Asta înseamnă să nu puneţi nici o agendă pe astea, dar mai
degrabă să permiteţi să fie eliberate din energia veche în care au fost, şi să se transforme
din Sinea voastră în soluţii pe care voi căutaţi. Faceţi asta acuma. Permiteţi la aceste
probleme , boală , să iasă afară. Noi o să lucrăm cu toate aceste energii aici. Noi o să
lucrăm cu fiecare dintre voi pe un nivel ne-verbal ca să le transformăm. Aşa cum
înţeleptul a spus ma demult, “Dacă voi îndrăzniţi. Dacă voi îndrăzniţi”. Pentru că atunci
când voi daţi voie la acele probleme să iasă afară, când voi eliberaţi, atunci se întâmplă o
transformare care v-a ridica conştienţa şi iluminarea voastră pe un nou nivel.

Ştiţi voi că o parte din voi nu ştie dacă este gata să meargă pe un nou nivel? Asta
pentru că voi nu ştiţi cum este asta, voi nu sânteţi aşa siguri şi aşa voi încercaţi să vă ţineţi
de lucruri ştiute sau să le daţi drumul puţin cu puţin cu puţin. Dar acum, dragi prieteni,
dacă voi îndrăzniţi, daţi drumul - la tot deodată. Daţi voie la energia care v-a făcut
bolnavi - daţi voie să se transforme. Nu vindecaţi, nu schimbaţi, nu ascundeţi sub covor,
şi nu distrugeţi - doar transformaţi. Energia poate doar să fie transformată. Umanii vor
să schimbe lucrurile şi să le vindece sau să fugă de la ele. Vă aduceţi aminte de povestea
noastră de cei patru lucrători de iluminare şi şarpele. Energia poate să fie doar
transformată. Poate doar să fie pus într-o mişcare spirală care se ridică într-un nou nivel.
Transformarea primeşte energia ei atunci când voi eliberaţi felul vechi de a fi, când voi
eliberaţi întunericul şi frica.

Dar acum, în această zi, daţi voie să facem asta corect - dacă voi doar îndrăzniţi.
Puneţi acea problemă sau probleme - da, cel care doar a întrebat, da voi puteţi pune afară
câte probleme doriţi ca să fie transformate. Dar, înţelegeţi la miezul acesta, că nu este
Tobias, sau altcineva şi nici Spiritul care face transformarea. Sânteţi voi, pentru că voi
permiteţi ca această transformare să ia loc. Voi treceţi peste conştienţa de vindecare. Voi
treceţi peste conştienţa de a schimba. Voi vă mutaţi într-o conştienţă divină de
transformare.

Şi aşa cum am vorbit aici, noi putem vedea că transformările au loc în această
cameră. Când fiecare dintre voi pleacă din acest loc, sau pentru cei care citesc acest
material, când voi a-ţi terminat de citit, voi o să vedeţi ceva diferit. Când voi ieşiţi pe uşa
aceasta, lumea o să vă pară puţin diferit pentru voi. Voi eliberaţi întunericul din voi. Voi
transformaţi asta. Să nu uitaţi aceste cuvinte pe care noi le spunem aici. Voi numai vă
vindecaţi, voi numai vă schimbaţi. Voi vă transformaţi.

Acum, acest proces continuă pentru restul de timp ce sântem împreună în această
energie de transformare intensă şi în spaţiul în care stăm acuma. Asta este un loc frumos
ca să facem transformarea cu umanii care sânt aşa deschişi şi doresc să se schimbe.
Simplu daţi voie. Câţiva dintre voi, noi vedem - se străduiesc. Voi vă miraţi ,”Fac eu
asta bine?”(Râsete din audienţă) Nu este un proces pre-scris pentru asta. Dacă voi vă
întrebaţi ce ar trebui să faceţi acum ca să puteţi face bine această transformare, simplu
inspiraţi adânc. Să nu faceţi asta dificil.

De multe ori noi avem invitaţi la aceste adunări. Ştiţi voi că într-un sens, ei se aliniază
şi cer să fie musafirii Cercului Crimson? Vorbele în această parte - “zgomotul”, aşa cum
voi a-ţi spune - este un grup de umani care se numesc Shaumbra, care au mers o mare
parte pe Pământ , multe ,multe vieţi. Este un grup de umani care este familie, cu energie
directă cu noi de pe această parte. Acest grup de umani...obişnuiau să stea în jurul nostru.
Ei acum au mers pe Pământ. Ei fac progrese uriaşe. Ei sânt primii care merg în Energia
Nouă. Ei crează un nou model şi un nou grid.

Invitaţii se aliniează aici -dacă am putea să vindem nişte tichete! Ei se aliniează ca să


vină la această adunare. Ei vor să vadă cum arată energia voastră. Ei vor să vadă
transformarea care ia loc. Ei au vorbit despre asta de câteva zile deja şi chiar şi
săptămâni. O problemă ce avem este că, eu, Tobias, trebuie să fac alegerea cine să vină
la această adunare. (Cicălitor). Eu am făcut câţiva duşmani aici pe partea noastră a
voalului din această cauză! Astăzi, eu am un număr de entităţi din compania mea şi co-
ajutorii mei care sânt puţin nemulţumiţi cu mine, pentru că eu nu am deschis energia
acestei camere, pentru nici un vizitator. Nu, eu am rezervat totul pentru mine! (Râsete
din audienţă).

Azi nu avem vizitatori. Sânteţi doar voi Shaumbra - şi eu. (Mai multe râsete din
audienţă). Este aşa bine când nu ai nici o tulburare din partea noastră a voalului. (Multe
râsete). Noi putem să împărţim acest spaţiu doar noi între noi. Simţiţi diferenţa în
această cameră. Simiţiţi energia liniştitoare şi calmă. Oh, ei sânt aşa de entuziaţi când
vin aici, şi pe Cauldre câteodată îl deranjează când face comunicarea, şi eu trebuie să
spun lui să se concentreze la cuvinte. Dar, astăzi noi nu avem această intervenţie. Deci,
daţi voie să stăm aici doar pentru un moment. Energia este dulce! Este aşa bine să vă am
pe voi toţi numai pentru mine.

Asta este făcut pentru un scop cu toate că eu mă bucur să simt energia fiecăruia. Asta
este făcut cu un scop. Şi ceilalţi de pe partea mea, ei toţi înţeleg. Ei într-adevăr înţeleg.
Eu o să le dau un report la sfârşitul adunării noastre. Este un scop pentru asta, pe care noi
cuprindem. Dar înainte ca noi să ne mutăm la discuţiile următoare, încă odată - şi eu nu
pot să subliniez destul de mult să inhalaţi viaţa în sinea voastră. Inspiraţi divinitatea a
cine sânteţi voi într-adevăr. Asta este cea mai rapidă şi cea mai simplă cale ca divinitatea
voastră să intră. Petreceţi un moment aşa. Eu îl voi ruga pe Cauldre să fie în linişte
puţin. Simplu, inspiraţi divinitatea voastră înăuntru, şi apoi noi ne vom muta la
segmentul următor a discuţiilor noastre.

(Pauză)

Acum daţi voie să recapitulăm tot ce am făcut în ultimul timp. Noi am început
discuţiile noastre acum câţiva ani care s-a numit, Seriile Pământului Nou”Noi am început
discuţiile spunând că călăuzii voştri au plecat. În acel an, începând cu importanţa despre
călăuzi, noi am vorbit despre Conştienţa Pământului care s-a împărţit între vechi şi nou.
Oh, voi spuneţi asta chiar de multe ori. Voi vedeţi cele două conştienţe aşa cum ele cresc
în felul lor proprii. Voi vedeţi pe cei care ţin ferm la dualitate şi încearcă să se lupte pe
drumul lor ca să poate să iasă din asta.

Şi atunci sânt ceilalţi - familia, Shaumbra, care au fost curajoşi şi îndrăzneţi şi care se
mută în natura lor divină. Asta este noul Pământ. Aici numai este vorba de dualitate.
Are o balanţă de patru. Numai este vorba de voi. Este vorba despre Tot Ce Este.

În prima serie am vorbit despre schimbările pe Pământ şi lucruri care se vor întâmpla.
Noi am vorbit despre lucruri esenţiale şi de miez, toate astea erau felul de a vă pregăti pe
voi la ce se v-a întâmpla, un fel de a instala energia. Aduceţi-vă aminte de acel prim an,
Seriile Pământului Nou. Să nu uitaţi asta când voi predaţi la studenţii voştri. Să nu uitaţi
să vă întoarceţi la lucruri de bază care să ajute pe ei să înţeleagă cum lucrurile sânt.

După aceea noi ne-am mutat la “Seriile Creaţiei”. Noi am trecut printr-un nou nivel
de informaţii de bază. Noi am vorbit în acel an despre acceptare. Să învăţaţi să acceptaţi,
învăţaţi să ieşiţi afară din dualitate, învăţând să numai votaţi niciodată. Noi am vorbit
despre a sta în spatele zidului scund. Este doar atunci când voi staţi în spatele zidului că
voi puteţi începe să înţelegeţi lucrurile într-adevăr cum sânt. Altfel voi o să fiţi cuprinşi
în dualitate. Altfel voi o să luaţi partea cuiva, dacă nu înţelegeţi cum lucrurile sânt într-
adevăr. Stând în spatele zidului, acceptând toate lucrurile, încludând şi pe voi înşivă, voi
o să învăţaţi cum lucrurile au fost create. Şi atunci voi o să învăţaţi la un moment dat
cum o să începeţi să afectaţi procesul de transformare.

Noi am vorbit în acea serie despre Voinţa Divină şi noi ştim că câţiva dintre voi a-ţi
fost supăraţi şi confundaţi. Voi nu a-ţi înţeles de ce a trebuit să eliberaţi Voinţa Liberă.
Dar acum noi ne uităm la voi. Voi înţelegeţi. Voi învăţaţi tot mai mult în fiecare zi ca să
înţelegeţi ce este Voinţa Divină. Asta este o conştienţă care stă deasupra Voinţei Libere.
Este o conştienţă care contopeşte toate lucrurile şi caută un răspuns la cel mai înalt nivel
posibil, nu un răspuns a dualităţii. Voinţa Divină caută un răspuns deasupra de toate, un
răspuns ce voi nu a-ţi fi putut şti de dinainte.

În Seriile Creaţiei, noi am vorbit despre lucruri ca şi “dansaţi cu ce vine la uşa voastră
din faţă”. Voi încă vă străduiţi să înţelegeţi asta, noi vedem asta. Voi încă încercaţi să
înţelegeţi această fizică spirituală. Dar, este foarte simplu. Voi sânteţi fiinţe de energie şi
casa este corpul vostru fizic, dar voi sânteţi fiinţe de energie. Voi atrageţi lucruri
apropriate vouă. Voi a-ţi fost obişnuiţi să mergeţi afară şi să căutaţi lucruri. Voi a-ţi fost
obişnuiţi să fiţi vânători. Dar când voi intraţi în spaţiul divin, când voi sânteţi complet
întemeiaţi în casa voastră nouă, atunci lucrurile apropriate o să vină la voi.

Voi găsiţi că mult mai mult lucrurile o să vină la voi. Voi nu trebuie să fiţi în panică
sau să fugiţi în sus şi în jos pe stradă, bătând la fiecare uşă, ca să găsiţi răspunsul. Voi
învăţaţi să staţi într-un loc divin şi calm în casa voastră nouă. Şi atunci o să vină la voi,
poate câteodată chiar în ultima secundă - şi noi ştim că asta vă nelinişteşte pe voi! (Râsete
din audienţă). Dar o să vină la voi. Şi atunci este după voi ca să dansaţi cu asta. Atunci,
este după voi să scrieţi cărţi, odată ce aveţi acele inspiraţii. Atunci este după voi să faceţi
lucrul.

Şi da, mulţi dintre voi staţi noaptea târziu şi vă uitaţi la ecranele voasrtre de
calculatoare. Sau voi trebuie să vă sculaţi dimineaţa devreme şi să mergeţi o distanţă
lungă ca să câştigaţi nevoile zilnice. Asta este responsabilitatea voastră. Asta face parte
din fiinţa îngerească umană al vostru. Acele munci noi nu putem face pentru voi. Ştiţi
voi că atunci când Cauldre încearcă să facă o comunicare prin tastatura de la calculator,
noi nu pricepem asta? Asta este o confuzie pentru noi. Noi nu putem să dactilografiem
pentru voi. Noi nu putem să răspundem la telefon pentru voi. Noi nu putem conduce
maşina într-un alt oraş pentru voi. Voi trebuie să faceţi aceste lucruri. Dar atunci când
ceva vine la faţa uşii voastre - o iluminare, o idee, chiar şi o persoană, sau o oportunitate
nouă - atunci este după voi ca să dansaţi cu asta, să faceţi munca.

Prin Seriile Creaţiei, noi am trecut prin multe lecţii provocatoare, lecţii care v-au
provocat la cel mai adânc nivel, şi a neliniştit pe mulţi dintre voi şi a bucurat pe alţii
dintre voi.

După aceea, noi ne-am mutat la lecţiile curente numite, “Seriile Ascensiunii”. La asta
sântem acuma. Noi am terminat primele trei lecţii. Noi sântem de-a lungul drumului.
Noi o să ne mutăm acum într-o energie diferită.

Noi am început aceste serii şi v-am înştiinţat dargi prieteni, că voi deja a-ţi ascendat.
Voi deja a-ţi trecut prin acele linii vibraţionale ce vă separează pe voi de la sinea voastră
umană. Voi deja v-aţi mutat dintr-o viaţă la cealaltă şi a-ţi rămas în acelaşi trup fizic.
Voi deja a-ţi terminat Cartea Vieţii pentru toate vieţile voastre. Numai aveţi karma,
numai aveţi contracte, simplu aveţi doar spaţiu clar şi gol ca să creaţi aşa cum voi doriţi.
Noi am fost aşa de amuzaţi de acele cuvinte care au fost puse la începutul acestei
întâlniri,“dacă voi îndrăzniţi, dacă voi îndrăzniţi, voi puteţi crea orice!”. Voi încă nu prea
credeţi asta, dar voi puteţi crea orice - dacă voi îndrăzniţi. În loc să faceţi un pas mic,
faceţi un pas mare. Asta poate vă sperie la început, dar voi o să vedeţi ce diferenţă face
asta.

Aduceţi-vă aminte că noi am spus acum câteva luni, în timpul primei lecţii din această
serie, că numai este vorba de voi nicicum. Se pare că încă mai este vorba de voi, pentru
că voi permiteţi asta. Voi permiteţi ca lucrurile să vă afecteze. Numai este vorba de voi
nicicum. Numai este contract. Numai este karma. Voi sânteţi aici în serviciu. Voi
sânteţi aici pentru un scop total diferit.

După aceea noi am vorbit să posedaţi divinitatea voastră. Noi am schimbat lecţia pe
drum - pentru că noi am văzut că voi a-ţi ţinut concepţia divinităţii voastre, dar nu a-ţi
posedat -o. Voi v-aţi gândit despre asta dar, voi nu a-ţi fost asta. Şi aşa noi am vorbit cu
voi într-adevăr să o posedaţi. Este a voastră. Nu aparţine nouă. Nu aparţine la nici un
înger sau arhanghel. Este a voastră. Începeţi să o posedaţi. Începeţi să aveţi grijă de
divinitatea voastră şi să o creşteţi.

După aceea noi am vorbit la ultima noastră adunare despre întunecime. Noi am vorbit
despre eliberarea întunericului din voi. Asta caută eliberare. Nu este acolo ca să facă
viaţa voastră dinadins mizerabilă. Încă mai sânt atribuţii în voi care au nevoie de
procesul de transformare şi voi trebuie să întrebaţi, “Dragă şarpe, de ce eşti tu pe drumul
meu? De ce eşti tu aici?” Cereţi un răspuns pentru că şarpele într-adevăr se simte
mizerabil. El caută eliberare, dar asta se va ţine foarte tare până ce el ştie că voi sânteţi
sinceri şi cu adevăr în voi. Şarpele vrea să fie sigur că poate avea încredere în voi.
Atunci, poate să elibereze felul vechi de a fi. Atunci transformarea are loc, când
întunericul permite eliberarea să ia loc, pentru că voi a-ţi fost în adevărul vostru. Atunci
o energie nouă se iveşte. Vine sus, şi începe procesul de transformare şi experienţe prin
care treceţi chiar acuma.

Acum noi vă cerem să gândiţi în toate aceste forme pe care noi le discutăm cu voi,
lucruri pe care le comunicăm de la fiinţa voastră. Gândiţi-vă la asta, şi aduceţi-vă aminte
de asta atunci când voi călăuziţi studenţii voştri prin acest proces. Gândiţi-vă la primii
paşi pe care voi a-ţi luat de-a lungul drumului.

Astăzi noi vrem să vorbim despre ceva ce este foarte simplu. Voi o să gâsiţi foarte
provocator la început, sau problematic. De aceea noi am vrut să avem mai mult timp
pentru intemeierea energiei de astăzi.

Toate răspunsurile sânt conţinute în sinea voastră. Şi aşa voi spuneţi, “Tobias, dacă
astea erau aşa atunci de ce nu le simt sau de ce nu le aud pe astea? Tobias, de ce este
atunci când eu pun o întrebare la sinea mea că câteodată eu primesc un răspuns rău?
Câteodată eu aud o voce aiurită şi aşa trebuie să o închid afară. Asta este că eu nu mă
simt comfortabil cu asta?”

Sânt mulţi care vor să vorbească cu noi de pe partea asta a voalului, şi voi încercaţi să
vă potriviţi frecvenţa voastră, dar se pare că voi nu mânuiţi frecvenţa cum trebuie. Se
pare că voi nu înţelegeţi. Noi sântem aici astăzi ca să vorbim despre un nou limbaj, un
limbaj pe care noi o să începem să vorbim cu voi. Este un limbaj pe care noi vă cerem să
ne vorbiţi. Este un limbaj care mai presus de toate voi o să folosiţi să vorbiţi cu VOI
înşivă.

Daţi voie pentru un moment ca să recapitulăm cum a-ţi făcut voi lucrurile până acum.
Noi o să spunem câteva exemple despre care am vorbit nu demult, despre patru umani
care au avut diferite feluri de a căuta pe Dumnezeu. Poate voi puteţi să vă relataţi la una
sau mai multe a acestora. Daţi voie să vă spunem despre cei patru umani care au căutat
pe Dumnezeu.

Primul uman a încercat să-l găsească pe Dumnezeu prin intelectul ei. Ea a fost o
studentă exceptională. Ea a fost foarte deşteaptă. Ea a venerat intelectul ei, pentru că asta
a făcut mult bine în viaţa ei. Ea a ştiut multe cărţi despre religie. Ea a citit diferite
filozofii, toate despre căutarea lui Dumnezeu. Asta avea loc în mintea ei. Şi aşa cum
am spus la grup, ea ÎNCĂ mai este în căutarea lui Dumnezeu.

Voi nu o să-l găsiţi pe Dumnezeu în mintea voastră. Oh, voi o să învăţaţi foarte mult!
Voi o să integraţi creierul vostru. Voi o să aveţi multe informaţii depozitate acolo, dar
voi nu o să găsiţi divinitatea voastră acolo. Voi nu o să-l găsiţi pe Dumnezeu în cărţi.
Voi nu o să-l găsiţi pe Dumnezeu în mintea voastră.

Procesarea voastră ca şi umani, trece prin mintea voastră. Totul trece ca printr-o
pâlnie. Acum voi o să începeţi să învăţaţi un nou fel. Voi a-ţi luat ce s-a întâmplat în
viaţa voastră şi a-ţi trecut asta prin mintea voastră atunci când voi a-ţi dorit să ne vorbiţi
nouă,cu Spiritul. Noi putem vedea stressul şi presiunea pe creierul vostru, pentru că voi
încercaţi să treceţi totul prin creier. Voi a-ţi fost obişnuiţi să faceţi în felul acesta. Nu
este un lucru rău. Dar noi acum o să transformăm asta şi vom vorbi într-un nou fel.

După aceea am vorbit despre umanul care a căutat pe Dumnezeu prin reguli Spirituale
şi prin alte regulaţii. Acest uman a fost un preot care a cunoscut Biblia. El a auzit că
poate să găsească Spiritul prin a urma nişte reguli precise şi făcând diferite acţiuni în
diferite zile sau diferite căi. Şi aşa cum voi ştiţi asta nu este aşa. De aceea noi v-am cerut
să eliberaţi ceremoniile, înafara ceremoniilor de bucurii. Înţelegeţi voi asta? Noi vă
cerem să eliberaţi ceremoniile pentru că voi o să fiţi în capcană, ca şi umanul din
exemplul vostru care a fost în capcana regulilor. Ştiţi voi că dacă luaţi toate regulile în
inima voastră, voi nu o să puteţi să mergeţi? Voi nu o să puteţi face nimic! Dacă studiaţi
acestea cu grijă, voi o să găsiţi că astea se contrazic. Astea au fost bazate pe conştienţa
timpului aceleia, şi astea puteau fi aplicate în grupuri speciale. Dacă voi încercaţi să
urmaţi regulile scrise acum 2000 de ani în urmă, asta v-a cauza dureri, pentru că astea nu
se mai pot aplica în energia în care sânteţi acuma.

Sânt unii dintre voi care gândesc că sânt reguli în energia nouă sau în aceşti ani noi.
De exemplu, voi încercaţi să ne vorbiţi cu nişte cuvinte amuzante din când în când. Voi
gândiţi că voi trebuie să aveţi grijă când spuneţi cuvântul “a putea”, în loc de “s-ar
putea”. Voi gândiţi că voi trebuie să definiţi totul precis. Voi gândiţi că noi sântem chiar
aşa de proşti? (Râsete din audienţă). Voi gândiţi că noi nu putem să simţim pasiunea
voastră şi gândurile voastre şi emoţiile voastre? Noi nu prea mai ascultăm la cuvintele
voastre - numai! (Râsete multe din audienţă). Noi vă SIMŢIM. Nu în cuvinte. La mulţi
dintre voi le e frică să folosească cuvântul “Nu” sau “Poate”. Noi înţelegem ce vreţi voi
să spuneţi. Să nu vă închideţi în reguli. Asta este dualitate, dragi prieteni, gândind că
este bine sau rău. Şi aşa voi nu o să vă mutaţi cu graţie prin procesul de ascensiune.

După asta a fost al treilea uman care l-a căutat pe Dumnezeu prin emoţiile ei. Noi v-
am spus povestea ei, că ea mergea la biserică în fiecare duminică şi ea a capturat acea
energie, şi ei i-a plăcut asta. Dar într-o oră sau când ea a fost înafara uşii, energia aceea a
părăsit-o. S-a evaporat şi s-a dizolvat şi a plecat complet. Peste săptămână ea s-a dus la
întâlnirile spirituale (chicotiri). Ei nu i-a păsat de nici o filozofie în special. Ea nu a fost
legată de nici un fel de gând a acelei adunări. Dar ei i-a plăcut să meargă la adunările
acelea. Ea parcă nu a auzit nici un cuvânt. Ei i-a plăcut să meargă la acele întruniri şi să
stea acolo ca să simtă energia. Ea s-a gândit că ea poate o să-l găsească pe Dumnezeu în
acea energie. Dar, ea nu a posedat Sinea ei proprie. Şi la fel energia grupului a
evaporat. A plecat. Ea a încercat să-l găsească pe Dumnezeu prin emoţii, prin valurile de
energie care au venit. Ea încă se mai duce la adunări,dar ea încă nu l-a găsit pe
Dumnezeu.

Cel de al patrulea uman - cel care seamănă cu mulţi dintre voi - el a studiat, a urmat
reguli, a mers la adunări şi el a găsit că toate astea l-au adus într-un loc nou. Au fost
lucruri minunate, dar el a fost gata pentru un nou pas. Şi aşa el a început. El a început să
meargă în sinea lui. El a mers în sinea lui. El a început să asculte cu înţelegere, prima
dată pe el însuşi, a ascultat de el însuşi. Ce lucru minunat! Ce lucru curajos, să fi
îndurător şi înţelegător! Dar ce nu am spus noi în acel timp, şi ce noi vă spunem astăzi,
este cum a ascultat pe el însuşi.

Noi stăm cu voi aici pentru un moment. Noi nu o să vorbim. Noi o să vă trimitem
energie specifică, simţăminte specifice. Deschideţi-vă la asta pentru un moment, chiar
dacă voi citiţi aceste cuvinte. Noi o să luăm un moment să facem asta. Simplu,
deschideţi-vă la energia pe care eu Tobias trimit la fiecare din voi.

(Pauză)

Acum, ce faceţi voi chiar acuma, mulţi dintre voi faceţi...voi luaţi energia mea în
sinea voastră, şi voi procesaţi asta. Voi vă străduiţi. Voi încercaţi să definiţi ce am trimis
eu. Voi aduceţi asta înăuntrul, prin marea parte a inimii voastre, dar voi încercaţi să
procesaţi asta prin mintea voastră. Asta este felul vechi. Asta este felul vechi. Există un
limbaj nou pe care voi o să folosiţi să comunicaţi, prima dată cu voi înşivă şi după aceea
cu alţii, dar care nu trece prin mintea voastră. Aici o să fie problematic pentru voi. Voi
nu ştiţi unde altundeva puteţi să procesaţi această energie. Voi sânteţi foarte mult
obişnuiţi să procesaţi prin mintea voastră. Voi sânteţi obişnuiţi să încercaţi să definiţi
această energie.

Ce fel de energie vă transmit eu acuma? Eu trimit energia unui copac, pentru că noi
ştim ...la Cauldre îi plac copacii. Eu trimit energia unui copac de pin. Eu trimit esenţa
acestuia. Voi încercaţi să definiţi asta prin diferite căi, şi aici voi v-aţi străduit.

Noi o să vorbim despre asta în restul acestei seri, despre multe căi specifice. Astăzi
noi o să vorbim în Lecţia a Patra din Seriile Ascensiunii, despre “Limbajul AH”. Lecţia a
Patra...Limbajul AH. Asta nu este definit prin creier. Asta vine pe un nivel diferit, prin
toată fiinţa voastră. Asta v-a fi o provocare pentru voi.

Când voi intraţi în sinea voastră şi puneţi o întrebare, voi o să fiţi într-un loc liniştit.
Voi nu o să procesaţi asta prin mintea voastră. Voi o să aduceţi răspunsul din sinea
voastră, dar voi să nu încercaţi să definiţi asta sau să o judecaţi în mintea voastră. Voi nu
o să auziţi cuvinte în urechile voastre sau în mintea voastră. Când mergeţi în sinea
voastră şi puneţi o întrebare, răspunsul vine în Limbajul de AH.

Acum, noi numim asta Limbajul AH, nu pentru că exprimă un suspin spiritual, dar
pentru că voi învăţaţi să cădeţi de acord cu asta, când răspunsul vine la suprafaţă...voi
deodată o să spuneţi “AH” (Râsete din audienţă). Noi nu am vrut să dăm un alt nume la
asta, pentru că noi nu vrem ca voi să intelectualizaţi acest proces. Este aşa simplu - AH.

Acum noi vedem că voi faceţi asta tot mai mult. Voi căutaţi răspunsul în sinea
voastră, şi asta este un lucru minunat. Dar, noi am văzut că voi a-ţi fost nemulţumiţi
pentru că voi nu a-ţi auzit nimic, sau voi a-ţi simţit că răspunsul nu a fost apropriat. Da şi
voi sânteţi corecţi în această asumare. Când un răspuns vine la creierul vostru voi
spuneţi, “Nu, eu nu prea cred că asta este răspunsul”. Şi voi a-ţi fost corecţi. Voi a-ţi
primit o altă interpretare.

Acum, când voi puneţi o întrebare în sinea voastră, voi puneţi asta la fiinţa voastră, şi
voi permiteţi la fiinţa divină ca acum să proceseze asta, să o prelucreze şi să vină afară cu
un răspuns. Şi până atunci voi simplu aşteptaţi. Să nu încercaţi să ghiciţi în creierul
vostru sau să auziţi în urechile voastre.

Mulţi dintre voi nu v-aţi simţit bine cu asta. Voi a-ţi spus; “Eu nu simt lucrurile, eu nu
aud voci. Eu nu primesc nici o poză în creierul meu”. Şi la acest punct în procesul
vostru de ascensiune, să vă socotiţi norocoşi, pentru că voi nu trebuie să uitaţi obiceiul
care numai vă servesc. Cei care a-ţi avut darul de a auzi, sau viziunea de a vedea, de a
simţi lucrurile, - noi vă spunem acum, este timpul să schimbaţi astea.

Voi o să începeţi să primiţi răspunsuri dintr-un loc nou. Asta v-a fi spus vouă din
centrul vostru divin. Noi o să numim “Centrul Procesului Divin”. Şi asta v-a veni în
limbajul de AH. Voi nu o să auziţi. Voi nu necesar o să simţiţi. Şi voi nu o să auziţi.
Voi nu necesar o să simţiţi. Şi voi nu o să vedeţi în mintea voastră. Deci voi o să
spuneţi, “Tobias, eu nu înţeleg. De unde o să vină asta? Cum o să ştiu eu?” AH! Voi o
să ştiţi. O să vă izbească. Noi nu putem spune unde este acel loc, că noi ştim ce o să
faceţi voi. Voi o să mergeţi la mintea voastră şi o să încercaţi să dezlegaţi asta.

Nu este nicicum ca să dezlegaţi Limbajul AH. Simplu este. Este un proces de a şti ce
vine prin voi. Voi o să ştiţi că este adevărat. Voi o să simţiţi că este adevărat, nu ca şi
vocea aceea mică pe care voi nu a-ţi crezut-o şi din când în când asta v-a înşelat. În
Limbajul de AH, voi o să ştiţi că este adevărat şi voi ajungeţi să spuneţi, “AH”. Este
foarte simplu.

Dificultatea de a folosi Limbajul AH, este că voi o să vreţi să încercaţi să dezlegaţi


prin creierul vostru uman. Asta nu v-a lucra în energia nouă. Creierul este un lucru
minunat. Asta vă ajută la călăuzirea voastră pe plan uman. Vă ajută să treceţi informaţii.
Vă ajută să distingeţi lucrurile. Este ca şi un depozit de cunoştinţe, de fapte şi cifre. Asta
vă permite să conduceţi maşina, să mânuiţi computerul şi alte lucruri. Vă permite să
înţelegeţi lucrurile la un nivel de energie în care vă aflaţi.

Dar noi o să trecem dincolo de asta. Noi o să vorbim în Limbajul de AH. Asta facem
noi acum cu voi. Aduceţi-vă aminte, noi v-am dat acest exerciţiu puţin înainte cu un
copac. Noi o să facem din nou. Noi o să vorbim la Centrul de Procesare Divină al vostru
în Limbajul de AH. Aduceţi-vă aminte să ţineţi creierul afară din asta. Să nu încercaţi
să simţiţi ceva, şi să nu încercaţi să gândiţi ceva. Noi o să vă vorbim în limbajul nou.

(Pauză)

Este dificil nu-i aşa, să ţineţi creierul vostru afară?

(Pauză)

Asta o să vă ia multă practică din partea voastră, dar asta este amuzant. Vorbiţi-vă
vouă înşivă în Limbajul de AH. Să nu căutaţi un răspuns de la noi în următorii 30 de
zile. Să nu încercaţi nicicum să ne vorbiţi. Să nu vorbiţi la îngeri care oricum nu sânt
acolo, sau la călăuzii voştri. Să nu vorbiţi la Tobias. El o să fie ocupat cu alte lucruri
(râsete din audienţă). Vorbiţi vouă înşivă. Să nu vorbiţi la alţii. Să nu încercaţi să
folosiţi limbajul nou cu alţii. Noi o să vă arătăm cum să faceţi asta mai târziu. Noi o să
vă arătăm cum să comunicaţi cu o grămadă de lucruri. Dar pentru următorii 30 de zile să
fiţi celibatari (râsete din audienţă). Asta nu am spus literal!

Vorbiţi în limbajul de AH, numai vouă înşivă. Puneţi-vă întrebări. Permiteţi un spaţiu
pentru asta. Să nu încercaţi să procesaţi asta prin creierul vostru. Să înţelegeţi că
răspunsul poate nu o să vină decât în câteva zile sau săptămâni. Şi poate nu o să fie
răspunsul la care voi vă aşteptaţi.

Noi râdem pentru că noi încercăm să vă explicăm un concept care este nou şi cu care
chiar şi noi avem dificultate să vă explicăm. Noi încercăm să vă dăm exemplu, dar noi
nu vrem ca voi să intelectualizaţi asta.

Cum vă conectaţi cu divinitatea voastră? Cum comunicaţi cu tot ce sânteţi voi? Nu


este prin limba engleză sau franceză sau altă limbă. Nu este prin viziunea minţii. Câţiva
dintre voi a-ţi avut darul viziunii. Nu este prin sentimentele voastre. Este un nou loc.
Este centrul vostru divin. Voi să comunicaţi cu voi înşivă pentru următorii 30 de zile.Voi
o să fiţi nemulţumiţi. Noi ştim asta. Voi o să fiţi supăraţi. Voi o să vreţi să renunţaţi.
Dar după aceea o să vă întoarceţi, şi voi o să continuaţi să folosiţi asta. Şi atunci voi o să
vă prindeţi...cum, şi atunci voi o să spuneţi “AH”. Acum eu ştiu. Eu înţeleg unde este
asta, şi eu nu a trebuit să mă străduiesc prin mintea mea. Eu sânt capabil acuma să
comunic cu Sinea mea Divină într-un limbaj cum nu am ştiut înainte, într-un limbaj pe
care nu am ştiut că există. Este un limbaj de energie şi vibraţie.

Să nu încercaţi să definiţi asta acuma. Să nu încercaţi să puneţi într-un loc fizic.


Permiteţi doar să fie, şi asta v-a veni la voi. La timpul apropriat răspunsul o să vină la voi
prin divinitatea voastră şi se v-a prezenta singur şi v-a fi conştient în conştienţa voastră
pe nivelul uman. Doctorul (Mindy Reynolds) ştie, asta este ca şi un balon uriaş care vine
în sus. Vine din sinea voastră, şi vine la suprafaţă. Când vine la suprafaţă, se extinde şi
se exprimă. Şi atunci voi o să ştiţi, “AH”, acum ştiu.

Limbajul de AH, v-a fi ceva ce voi o să folosiţi tot mai mult în drumul vostru. Când o
să fiţi experţi cu asta, voi o să folosiţi pentru multe lucruri în viaţa voastră zilnică. Asta
puteţi să numiţi un limbaj de miracol, pentru că asta este. Asta vă v-a ajuta să folosiţi mai
întâi pentru voi înşivă pe un nivel ce voi nu a-ţi ştiut niciodată că există. După aceea, vă
v-a ajuta la comunicarea şi cu alte lucruri.

Apropo,asta este un limbaj nou. Asta este similar cu limbajul ce noi folosim pe partea
noastră a voalului, limbajul ce folosim unul cu altul. Limbajul nostru are o vibraţie...noi
încercăm să definim asta lui Cauldre. Va fi ca şi...noi numim “saleebus”, “saleebus”.
Este un fel de limbaj pe care noi folosim între noi.Este un limbaj energetic.

Corpul vostru foloseşte un limbaj de a lui, un limbaj energetic ca să vorbească cu el


însuşi. Voi nu auziţi convorbirile celulelor şi a moleculelor şi a organelor din corpul
vostru, dar ele vorbesc între ele. Voi nu trebuie, din fericire, să folosiţi creierul pentru
toate aceste comunicări, ceea ce este în sinea fiinţei voastre. Asta v-ar copleşi pe voi.
Dar este un limbaj care comunică cu fiecare celulă fiecare atom, fiecare moleculă din
trupul vostru, cu membrele voastre sau orice altă parte din trup. Ele comunică între ele.
Este un limbaj ce nu trece prin creierul vostru. Nu este un limbaj pe care voi trebuie să
definiţi. Simplu este. Limbajul nou de AH, este similar cu acel limbaj pe care corpul
vostru foloseşte să comunice cu el însuşi. Dar este pe un nivel nou. Este pe un nivel nou
pentru că asta implică trezirea divinităţii voastre.

Cum puteţi să vorbiţi vouă înşivă? Cum puteţi comunica cu această sine nouă? Voi
deja a-ţi încercat. Voi v-aţi chinuit să treceţi asta prin mintea voastră. Voi a-ţi folosit
calea veche de energie şi asta nu merge. Este dificil pentru noi să explicăm asta, pentru
că vă spunem din nou, noi nu vrem ca voi să intelectualizaţi acest proces. Simplu este.
Este un fel de a vă conecta cu cine sânteţi voi.

Cum să practicaţi asta? Puneţi-vă întrebări. Vorbiţi cu voi înşivă. Să nu ne vorbiţi


nouă, să nu uitaţi asta. Vorbiţi vouă înşivă. După aceea staţi în linişte, fiţi liniştiţi. Să
fiţi într-un loc de pace şi calm. Să nu aşteptaţi nimic de la energia veche, dar aşteptaţi -vă
la toate care vor ieşi la suprafaţă prin divinitatea voastră. Să nu vă aşteptaţi la nimic în
felul energiei vechi, dar aşteptaţi la tot ce este nou. Voi o să găsiţi că voi într-adevăr
comunicaţi cu tot ce sânteţi voi fără vorbe, fără gânduri, fără un fel de viziune sau
simţământe ce a-ţi avut înainte şi a-ţi folosit în trecut.

Asta vă v-a provoca. Chiar acum auzim că voi spuneţi, “Da, Tobias, cum să
comunicăm noi fără gânduri, sau cuvinte, sau simţăminte sau viziune? Astea sânt
uneltele pe care le-am folosit” Noi înţelegem asta. Noi înţelegem. Noi nu putem spune
exact de unde vine acest limbaj nou. Tot ce putem noi să spunem, este să practicaţi,să
lucraţi cu asta şi atunci deodată voi o să spuneţi “AH”.
Noi o să vorbim mai mult prin restul lecţiilor din această serie. Noi o să vă împingem
să folosiţi asta. Dacă voi într-adevăr vreţi să fiţi maeştri la asta şi să înţelegeţi asta, voi
trebuie să lucraţi cu asta regular. Voi o să vreţi să lucraţi zilnic. Voi o să vreţi să lucraţi
cu asta când conduceţi maşina voastră. Şi voi o să fiţi supăraţi. Noi ştim deja. Voi o să
fiţi foarte supăraţi, încercând să aflaţi şi să definiţi de unde vine asta.

Când o să fiţi obosiţi de a vă lovi cu capul de pereţi, şi voi o să fiţi supăraţi pe mine, şi
vă miraţi ce tot este asta...când voi o să eliberaţi, atunci deodată o să fie un pârâu de
conştienţă divină care v-a curge prin voi. În acea curgere o să fie răspunsul la toate
lucrurile pe care a-ţi întrebat voi, şi la fel şi la alte lucruri pe care nu a-ţi întrebat. Şi
atunci voi o să aveţi un “AH”. Şi voi o să ştiţi atunci.

Noi vă prevenim că câţiva dintre voi o să vă întoarceţi la calea veche. Voi o să


spuneţi, “Oh, asta este cumva ceea ce eu am învăţat acum 20 de ani”. Şi noi vă spunem
acuma, că asta nu este nicicum ceea ce voi a-ţi studiat înainte. Noi vă garantăm asta.
Asta este nou. Este un nou limbaj. Voi nu puteţi să mergeţi înapoi la nici o carte ca să
găsiţi asta. Este nou pentru voi şi numai pentru voi.

Este al vostru, este felul de comunicare cu sinea voastră în limbajul de AH. Este al
vostru. Posedaţi asta. Şi dacă noi vă auzim că ne chemaţi pe noi, noi o să pretindem că
nu sântem acasă. (Râsete din audienţă). Dacă noi auzim că voi chemaţi alte entităţi,noi o
să mergem să vorbim cu aceia şi noi o să le spunem să nu ridice receptorul. (mai multe
râsete). Noi vrem ca voi să lucraţi cu voi înşivă pentru următoarele 30 de zile. Lucraţi
sârguincioşi. Asta nu v-a fi în mintea voastră. Voi o să aveţi o durere de cap dacă
încercaţi să treceţi asta prin mintea voastră. Să nu încercaţi să aduceţi în mintea voastră.
Asta v-a veni dintr-un alt loc.

Eu, Tobias, o să am un mare zâmbet pe faţa mea stând aici sus şi odihnându-mă,
pentru că eu nu voi avea nimic să fac pentru următoarele 30 de zile.( Râsete din
audienţă). Şi când eu sânt în hamacul meu spiritual, (mai multe râsete) şi bucurându-mă
de aerul proaspăt de pe partea noastră, eu voi zâmbi când o să aud un “AH”. (Multe
râsete). Eu atunci voi şti că unul din voi a priceput. Cauldre spune că noi nu am definit
destul de bine ce este acest limbaj nou, dar noi trebuie să aruncăm înapoi asta la el şi la
ceilalţi care gândesc la fel. Voi încercaţi să definiţi ceva prin intelectul vostru care nu se
poate defini acolo. Voi vreţi să ştiţi exact ce să faceţi, şi cum se simte asta, şi cum se
poate procesa în mintea voastră umană. Asta nu este aşa, Cauldre sau oricine din voi.

Este simplu, dar voi trebuie să lucraţi cu asta. Voi o să ajungeţi la acest punct în voi
înşivă până la următoarele 30 de zile, când voi nu definiţi conversaţia voastră sau
întrebările voastre la Divinitatea voastră de Sine în cuvintele din mintea voastră. Iniţial,
probabil voi vreţi să faceţi aşa, dar aşa cum o să lucraţi cu asta, voi o să înfiinţaţi o
comunicare cu divinitatea voastră, cu Dumnezeul de Sine al vostru, unde nici voi nu o să
folosiţi cuvinte. Voi să nu încercaţi să creaţi în mintea voastră. Asta se v-a întâmpla
foarte curând şi atunci asta v-a merge înainte şi înapoi, acest drum de comunicare. Voi
doar o să simţiţi sau înţelegeţi această comunicare. Şi asta v-a veni înapoi la voi în formă
de răspuns. Nu v-a trece prin mintea voastră.
Acum atâta am avut de spus despre acest subiect. Acum aveţi temă de casă. Noi o să
stăm aici în restul zilei, dar după aceea o să fiţi cu voi înşivă.

Voi o să găsiţi asta să fie singura şi cea mai puternică unealtă în energia nouă. Este
limbajul de comunicare a divinităţii. Voi o să înţelegeţi asta în sinea fiinţei voastre. Voi
o să înţelegeţi cum o să puteţi transforma viaţa voastră proprie prin asta. După aceea noi
o să lucrăm cu voi ca să înţelegeţi cum să comunicaţi cu alţii - cu alte lucruri şi alte fiinţe
în limbajul acesta nou.

Noi ne-am bucurat de acest timp împreună. Noi ne-am bucurat să vedem
transformarea care a luat loc aici între cuvinte. Voi a-ţi permis transformarea şi a-ţi
eliberat tot ce nu v-a servit care vă ajută să vă împingă într-un loc nou. Acele lucruri care
v-au deranjat până acum, voi a-ţi permis să se tramsforme. Când voi plecaţi din această
cameră, să folosiţi limbajul “AH”, să înţelegeţi ce s-a întâmplat şi cum s-a întâmplat. Să
nu uitaţi, limbajul Ah, nu vine prin mintea voastră. Voi o să simţiţi asta într-un alt loc.

Noi o să ne întoarcem în scurt timp să răspundem la întrebările voastre, dar noi o să vă


împingem pe fiecare dintre voi. Noi o să vă împingem să aveţi răspunsul în limbajul Ah
al vostru personal

Şi noi trebuie să facem încă un comentariu înainte să plecăm. Cauldre mi-a vorbit în
spatele scenei peste zi. El spune că gândeşte că limbajul Ah, termenul este demodat.
(Râsete din audienţă) El spune, “Tobias, nu ai putut tu să vi cu un alt nume mai mare, un
cuvânt mai lung care are un sunet impresionant, că atunci când noi vorbim între noi, să
fim mândri?” Şi el mai spune, “Asta v-a suna aşa de neconvingător să vorbeşti în
limbajul ”AH”. (Râsete din audienţă) Şi noi spunem lui, şi noi vă spunem vouă, noi am
făcut asta intenţionat! Noi nu vrem ca voi să trataţi asta ca nişte concepţii intelectuale
superioare care este rezervat pentru cei care au favoruri speciale. “Ah” este pentru toţi.
“Ah”, este simplu. “Ah”, este o expresie iluminată în realitatea voastră. “Ah”, este un
lucru minunat. “Ah”, este şi ceea ce faceţi, dargi prieteni, când voi eliberaţi o respiraţie şi
transformaţi în “AH”!

Noi vă iubim mult şi voi o să fiţi singuri pentru următoarele 30 de zile. (Multe râsete
din audienţă).

ŞI AŞA ESTE

SERIILE ASCENSIUNII - LECŢIA 4


ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI
3 NOIEMBRIE 2001

Tobias: Şi aşa este, dragi prieteni, că noi ne reîntoarcem în acest cerc împreună cu
voi. Noi ne reîntoarcem la această energie. Această energie este plină cu dragoste şi
înţelegere şi transformare. Asta este ceva care nu este doar pentru un moment. Asta se
poate lua cu voi. Se poate simţi în continuare. Se poate împărţi cu alţii. Când ajungem
la punctul unde discutăm cu voi cum puteţi să împărţiţi asta cu alţii...sigur, aşa cum ştiţi,
asta v-a fi în limbajul nou de care am vorbit astăzi. (Comunicare din Lecţia 4)
Divinitatea voastră acuma este ca şi un copil. Este ca şi un copil, care se naşte acum
în sinea voastră. Este în împlinirea călătoriei voastre, de când a-ţi plecat de Acasă. Voi
ajungeţi la un punct unde puteţi da naştere la Dumnezeul de Sine propriu, divinitatea prin
voi. Asta este o completare. Asta este prin ce treceţi voi.

Dacă voi a-ţi comunica cu un copilaş nou născut, el sau ea nu ar înţelege nici un
cuvânt din ce spuneţi, chiar dacă asta ar fi în limba voastră maternă, sau Engleză sau
Spaniolă sau orice altă limbă. Ei nu ar înţelege. Când voi comunicaţi cu un copilaş, asta
este făcut pe un alt nivel.

De aceea voi a-ţi depus efort ca să comunicaţi cu divinitatea voastră proprie. Să


comunicaţi cu sinea voastră proprie şi să vă contopiţi cu asta. De aceea căile vechi nu au
fost de folos. Este o nouă limbă, şi asta nu trece prin mintea voastră. Nu este spus în
cuvinte. Voi nu o să auziţi în urechile voastre, cel puţin nu pentru început. Din nou
spunem că este dificil de descris, doar trebuie aplicat. Voi trebuie să practicaţi. Voi o să
găsiţi acel spaţiu.

Noi trebuie să spunem că limba pe care o vorbim - limba divină este nouă. Nu prea a
fost folosit în trecut. Asta nu a fost studiat şi folosit de alte grupuri de oameni. Ne
cunoscut lui Cauldre (Geoffrey Hoppe), când noi am venit şi am început să lucrăm cu el,
asta a fost limbajul pe care noi am început să comunicăm cu el. Aşa am vorbit cu el. El
nu prea are un dar psihic.(chicotiri) El nu este senzitiv de loc. Chiar şi când eu l-am ştiut
în formă fizică, el a avut un timp dificil să treacă peste zi în felul lui! (Râsete din
audienţă). Deci, el nu posedă un talent special. Şi asta a făcut parte din contractul cu el.
Noi venim şi comunicăm pe un nivel diferit. De aceea a luat câţiva ani pentru el ca să se
integreze cu acest limbaj.

Noi am început să comunicăm cu el în limbajul nou care a atins divinitatea lui proprie
care era în faza de trezire şi asta a luat un timp destul de lung până când el într-adevăr a
început să înţeleagă ce noi spunem lui. Dar, după aceea a mers tot mai bine. Într-adevăr
el a fost nemulţumit la început, dar el a ştiut că o să vină ceva, dar el nu a ştiut cum să
primească informaţiile sau cum să înţeleagă. Dar, cu răbdare şi cu muncă din partea lui şi
a noastră, asta a venit la suprafaţă, şi într-o zi, într-adevăr el a folosit cuvântul “AH”. El
a înţeles. El a priceput.

Lucrând cu sârguinţă şi practicând, noi şi el, noi am început să folosim limbajul nou în
comunicarea noastră. Noi nu facem ca şi ceilalţi. Noi nu spunem că este bine sau rău, dar
noi simplu spunem că noi vorbim prin el într-un fel diferit. Noi venim cu limbajul nou.
Marea parte a acestui limbaj nu este procesat prin minte. Deşi, o parte mică trebuie să fie
interpretată prin cuvinte, asta ca să vină la voi apropriat. Dar, asta nu este comunicarea
sau medierea cum alţii folosesc, cea tradiţională. Este într-adevăr că noi folosim limbajul
AH.

Când noi vă vorbim vouă la adunări ca asta, marea parte este în limbajul nou. De
aceea este că mulţi dintre voi merg în acea “zonă”. De aceea este că voi sânteţi foarte
conştienţi, aproape, hiper-senzitivi, pentru că noi folosim limbajul nou de comunicare,
prima dată de a simţi, atunci citim gândurile voastre şi atunci le transmitem prin Cauldre.
Asta este calea nouă. Până la urmă voi o să înţelegeţi cum să aduceţi şi cum să traduceţi
limbajul de AH, în cuvinte umane. Dar, asta v-a lua timp.

În timp ce voi lucraţi cu asta, să nu uitaţi că divinitatea voastră este ca şi un copil. Să


nu încercaţi să vorbiţi cu el/ea, ca şi cu un adult. Este pe un nivel diferit. Este pe un
nivel diferit. Asta v-a lua ceva muncă. Şi cu asta, noi sântem bucuroşi să răspundem la
întrebările din această zi, şi noi vă rugăm să ascultaţi întrebările şi să permiteţi ca astea să
treacă prin Centrul Divin al vostru. Permiteţi la limbajul Ah, să aducă expresiile la voi.
Şi voi nu necesar veţi auzi în mintea voastră, sau urechile voastre. Asta v-a veni dintr-un
loc nou.

Întrebare: Dragă Tobias, poţi tu să vorbeşti despre transformarea căsătoriilor şi


partenerilor între oameni? Mulţumesc

Tobias: Asta este o arie care primeşte cea mai mare cantitate de energie şi cantitatea
mare de transformare, dar este cea care cauzează grija cea mare pentru umani. Voi a-ţi
fost învăţaţi că este o ceremonie care trebuie să ia loc. Voi a-ţi fost învăţaţi că voi trebuie
să urmaţi reguli precise. Relaţii şi căsătorii, toate astea... asta este una dintre arii care
cauzează cea mai mare vinovăţie în umani în acest timp.

Într-un sens, voi vă uitaţi la căsătorii ca şi una dintre ceremonii originale de dualitate.
Voi luaţi un bărbat sau o femeie - dualitate şi îi puneţi împreună şi îi legaţi şi îi faceţi să
stea împreună. Unele biserici nici nu dau voie ca să plecaţi, spunând că o să-l supăraţi pe
Dumnezeu dacă faceţi asta! Ce fel de iad este asta, dacă voi nu sânteţi fericiţi? (Râsete
din audienţă). Nici nu are sens pentru noi ca voi să fiţi cu cineva de care vouă nu vă mai
place.

Acum, cel mai mare lucru ce puteţi face cu aceste relaţii este să le eliberaţi, să fie
liberi, şi atunci să permiteţi lor să vină înapoi într-o nouă expresie. Şi dacă nu este
dorinţa voastră să plecaţi, onoraţi partenerul pe care l-aţi ales să fiţi împreună. Dar,
eliberaţi-i pentru că nu vă face bine, şi nu-i face bine nici partenerilor dacă nu sânteţi
fericiţi.

În Energia Nouă o să fie mai puţine relaţii pentru o perioadă de timp. Prima relaţie va
fi cu voi înşivă. Noi v-am spus că o să fie singuratic din când în când. Voi căutaţi să fiţi
integraţi cu Sinea voastră. Este dificil să faceţi în multe cazuri când partenerul nu prea
înţelege procesul vostru. În Energia Nouă, relaţia va fi cu Sinea pentru o perioadă de
timp.

Şi când relaţia nouă se face cu alţi oameni, nu o să mai fie atâtea reguli. Astea o să fie
mult mai deschise. Astea vor fi bazate pe încredere în loc de lege. Astea vor fi bazate în
dragoste, în loc de reguli şi regulaţii. Poate, că o să fie, dragi prieteni, că voi o să aveţi un
număr de relaţii în acelaşi timp. Poate o să fie că relaţiile cu acelaşi sex, o să fie mai
puţin inhibitante, şi fără multă frică. Astea vor fi mult mai deschise, pentru că voi o să
comunicaţi cu partenerul vostru într-un limbaj nou.

Nu este vorba de dualitate. Este un nou Limbaj de Ah care permite ca voi să înţelegeţi
partenerul şi divinitatea lor, şi ei să vă înţeleagă pe voi şi divinitatea voastră. De ce a-ţi
avea nevoie de reguli? De ce aveţi nevoie de contracte şi karmă când voi mergeţi pe un
nivel înalt de dragoste şi integritate?

Relaţiile sânt printre primii victimi a Energiei Noi. Asta este adevărat, pentru că
relaţiile între un bărbat şi femeie au fost create şi aprobate în multă dualitate veche. A
fost una dintre expresiile originale de dualitate.

Şi vorbind despre asta, noi am vorbit în adunările noastre recente şi am spus că


problemele adevărate pe Pământ în acest timp nu sânt despre religii luptându-se cu alte
religii, sau ţări împotriva altori ţări. Problema adevărată este despre imbalanţa între
bărbat şi femeia. Acum, poate voi o să înţelegeţi de ce relaţiile vor fi primele victime.
Dar, la fel astea au potenţiale mari pentru conştienţa nouă în Energia Nouă. Noi vă
mulţumim pentru această întrebare încântătoare.

Întrebare: Tobias, eu nu am fost afectat emoţional de atacul din 11 Septembrie 2001.


Eu m-am gândit că voi pierde îndurarea mea până ce un eveniment minor m-a adus până
la lacrimi. Mai târziu eu m-am simţit neliniştit la felul în care U.S. a răspuns. Noi ne-am
întrebat pentru ce parte a atacului sântem responsabili pe care aducem pe noi. Se pare că
noi folosim evenimente ca să limităm libertatea noastră. Poţi aduce ceva comentarii la
asta?

Tobias: Pentru la început să nu fi atât de grijuliu cu aceste evenimente că nu au avut


un impact imediat pentru tine. Totdeauna sânt acei umani care sânt acolo ca o forţă
pământească, să ţină balanţa pentru alţii pentru o perioadă de timp. Tu eşti simplu printre
cei care a ţinut acea balanţă de energie. Voi nu a-ţi putut să plecaţi cu toţii într-o tranziţie
în acelaşi timp. Asta ar fi cauzat o mare imbalanţă. Dar, acum te-a ajuns şi pe tine.
Acum, tu treci peste problemele tale proprii. Tu eşti onorat ca cel care a stat într-o
poziţie fermă şi balansată în timpul acelei perioade.

Acum, despre întrebarea ta de politică, stai în spatele zidului scund pentru o perioadă
de timp. Noi ştim că este dificil pentru voi în USA şi în lumea liberă să faceţi asta. Dar,
stai în spatele zidului scund şi înţelege ce se petrece într-adevăr. Să înţelegi că nu este
bine şi rău. Este foarte uşor să ţineţi parte cuiva. Este foarte uşor să devii supărat pentru
diferite probleme. Stai în spatele zidului scund şi înţelege că ceva trebuia să fie
eliberat...undeva. Au fost energii uriaşe închise,şi astea trebuiau să iasă într-un loc sau
altul.

A fost o schimbare uriaşă în conştienţă pe tot globul Pământesc ca lucrătorii de


iluminare, noi vă cerem să continuaţi cu acel proces de transformare. Mulţi umani, acum
pentru că evenimentul a trecut şi voi a-ţi uitat impactul ce a avut asta, voi a-ţi mers înapoi
la rădăcini vechi. Noi nu vorbim despre Shaumbra, pentru că noi ştim că nu sânteţi voi.
Dar, noi vă cerem să continuaţi munca asta de transformare ce a început în 11 Septembrie
2001.

Aşa cum am discutat la întâlnirea din luna trecută, simplu mergând şi aruncând în aer
pe duşmanii voştri - încercând să ucideţi şarpele pe drum - asta nu v-a lucra. Asta v-a
pune mai în siguranţă pe câţiva pentru o perioadă de timp. O să facă pe câţiva oameni să
se simte bine că au folosit un tip de răzbunare, dar până la urmă, asta nu rezolvă
problema. Problema trebuie adresată prin înţelegerea care trebuie eliberată.

Fiecare dintre voi poate să aibă un impact uriaş folosând Limbajul de Ah, şi înrtrebând
nivelul divin ce trebuie eliberat. Atunci aşteptaţi pentru un răspuns. Să nu vă aşteptaţi la
asta imediat. Dacă voi auziţi o voce în capul vostru când voi întrebaţi, asta nu vine dintr-
un loc de încredere şi de totală integritate. V-a lua un timp până ce voi vă obişnuiţi cu
acest limbaj. Nu v-a veni în capul vostru ca un răspuns direct. Voi nu o să auziţi. Dar,
după un timp de,voi o să spuneţi “AH”. Voi o să pricepeţi. V-a veni de la un loc din
sinea voastră. Răspunsul, soluţia, înţelegerea şi îndurarea pentru situaţia acestei lumi, v-a
veni la voi. Şi voi ştiţi ce? Când vine...când voi ajungeţi la “AH”, voi la fel o să
înţelegeţi cum o să puteţi face o diferenţă şi cum o să puteţi să afectaţi transformarea.

Întrebare: Tobias, cum poţi să opreşti sau să scapi de ceva ce a fost natural de la
naştere? Eu am făcut toate trei lucruri ce tu ai menţionat - văzând, auzând şi simţind. Te
rog ajută.

Tobias: Noi ne uităm la energia adevărată în spatele acestei întrebări. Sânt tipare pe
care voi, voi toţi aveţi şi pe care este greu de schimbat. Sânt evenimente care se întâmplă
să vă încerce să vă scoate din acest tip de rădăcină. Noi numim asta, “punctul de
trauma”. Aceste sânt lucruri care se întâmplă în viaţa ta. Asta poate să fie un tip de
accident ce se întâmplă. Poate să fie un eveniment ca şi 11 Septembrie 2001. Este un
punct de traumă. Asta cauzează ca transformarea să apare. Asta aduce o schimbare.
Asta vă pune într-un mod nou de conştienţă.

Cu situaţia ta personală la care te referi tu, noi nu vrem să treci printr-un punct de
traumă ca să faci schimbări, pentru că câteodată aceste puncte de traume sânt foarte
dureroase. Câteodată, fugind într-un perete nu este bine. Un punct de traumă crează o
cale care schimbă rapid conştienţa, dar asta nu este aşa de amuzant.

Deci, cum poţi să schimbi căile vechi? Cum poţi să te muţi într-o nouă conştienţă fără
ca să fi lovit peste cap? Şi, apropo, pentru cei care şi-au lovit capul şi genunchiul nu de
mult...este simplu că energia voastră încearcă să primească atenţia voastră, încercând să
vă schimbe din căile vechi. Folosiţi Limbajul de AH ca să înţelegeţi.

Pentru tine care ai întrebat, foloseşte limbajul AH. Acest limbaj conţine răspunsul pe
care voi vreţi. De fapt asta este oportunitatea perfectă pentru voi să faceţi transformarea
în viaţa voastră, să treceţi de căile vechi şi să intraţi în Nou. Mergeţi înăuntrul vostru
pentru răspuns. Asta este acolo. Asta este acolo. Şi, eu pot să spun din perspectiva mea
că tu eşti gata pentru schimbare. Dar, fă asta acuma. Fă această transformare fără să
atingi punctul de trauma dureroasă.

Întrebare: Ultima întrebare. Tobias, de ce să merg în prima şcoală (1 Şcoală a


Cercului Crimson), că tu nu o să fii acolo? Mulţumesc. (Tobias a spus în timpul
comunicării din Lecţia a Patra că el şi alte entităţi nu o să vorbească cu noi pentru
următorii 30 de zile în timp ce învăţăm să folosim limbajul AH).
Tobias: (Chicotând şi râsete din audienţă). Tu, întrebi o foarte bună întrebare! Şi,
Cauldre se miră la fel! Şi noi o să dăm răspunsul. Noi sântem - cum să spun - noi
argumentăm cu Cauldre aici. El crede că noi înşelăm aici! În timpul şcolii, noi o să vă
luăm literal din realitatea voastră curentă şi o să vă luăm înapoi într-un trecut lung. Deci,
într-un sens, voi nu o să existaţi în “acum” în timpul acestui timp la şcoală. Voi o să fiţi
alt undeva. Deci, noi putem să lucrăm cu voi, pentru că nu este în “acum” (Râsete din
audienţă). Este într-o altă dimensiune.

Este vorba mai mult despre asta, şi voi o să înţelegeţi de adevăratelea atunci când o să
mergeţi până la capătul acelei perioade din şcoală. Voi o să ştiţi mai mult despre ce am
discutat. Dar, de la momentul ce voi ajungeţi la şcoală, noi o să vă luăm într-un loc
diferit, într-o energie diferită ce nu este...ce nu este în “acum”, aşa cum ştiţi. Noi o să
mergem foarte, foarte înapoi în timp, cu voi.

Dragi prieteni, folosiţi acest timp în următoarele 30 de zile. Folosiţi ca să mergeţi


înăuntrul vostru, într-o arie ce nu a fost accesibilă înainte, o arie nouă. Mergeţi acolo, dar
să nu folosiţi mintea. Noi ştim că o să fie dificil pentru voi, pentru că totdeauna a-ţi
procesat prin mintea voastră. Dar, să nu folosiţi mintea în acest caz. Mergeţi adânc
înăuntrul vostru. Staţi într-un loc liniştit şi permiteţi la divinitatea voastră să comunice cu
voi într-un fel în care voi niciodată nu a-ţi experienţat înainte. Permiteţi la divinitatea
voastră să împarte Sinea cu voi. Să nu procesaţi prin creierul vostru. Să nu procesaţi în
nici un loc pe care a-ţi folosit în trecut. Folosiţi această oportunitate să permiteţi
divinităţii voastre să se arată la voi, nu într-un fel în care mintea voastră poate imagina,
dar într-un nou fel în care vrea să comunice cu voi. Să nu uitaţi, că este ca un copil. Nu
cunoaşte limbajul vostru. Nu urmăreşte acţiunea voastră. Nici nu citeşte mintea voastră.
Mergeţi înăuntrul şi ascultaţi la acest nivel nou a limbajului de AH.

Pentru mine Tobias, a fost o plăcere să fiu aici astăzi cu voi singuri în acest spaţiu. A
fost chiar un timp de când noi am fost capabili să avem timpul nostru împreună ca
acuma. Voi toţi faceţi progrese minunate pe drumul vostru. Este dificil pentru voi să
realizaţi în acest timp, dar voi o să aveţi mult mai multe înţelegere de unde a-ţi plecat şi
până unde a-ţi ajuns în călătoria voastră. A fost o plăcere pentru mine să fiu aici cu voi,
să fiu - cum să spun - un fel de tutore, cel care merge cu voi, un antrenor, un prieten la
nevoie. A fost o plăcere să aud că mulţi dintre voi apreciaţi conştient că voi o să
continuaţi să mergeţi pe acest drum, apreciaţi conştient că voi o să fiţi învăţătorii Noii
Energii. Asta îmi dă o mare plăcere mie.

Luna viitoare, musafirii noştri se vor reîntoarce. Camera se v-a umple cu energie încă
odată, dar eu totdeauna o să-mi aduc aminte de timpul nostru petrecut împreună.

Până atunci, dragi prieteni...AH!

ŞI AŞA ESTE
SERIILE ASCENSIUNII - LECŢIA A CINCIA
THE SENSES OF AH - SENSURILE AH-LUI
PREZENTAT LA CERCUL CRIMSON
8 DECEMBRIE 2001

Tobias: Şi aşa este, dragi prieteni, că noi ne adunăm din nou în acest spaţiu sacru pe
care voi a-ţi creat, şi pe care voi a-ţi permis să intră cu voi în această zi sacră şi
binecuvântată. Noi sântem onoraţi să fim aici cu voi.

(Chicotiri) Da, într-adevăr a fost o vreme de când noi am fost în contact direct. Dar,
acuma uitaţi-vă dragi prieteni, cât de diferită apare această energie de aici! Noi vă
vorbim de la un loc diferit. Noi trecem asta prin Cauldre (Geoffrey Hoppe). Noi trecem
asta prin fiecare dintre voi dar, într-un loc diferit de când ne-am întâlnit ultima dată. Într-
adevăr Limbajul divin - Limbajul Ah, acum începe să treacă prin voi, şi de aceea noi
putem să vă atingem în mod diferit şi vă simţim diferit. Noi chiar vă vedem diferit. În
toate căile şi în toate simţămintele, voi sânteţi diferiţi. Voi v-aţi schimbat.

Inhalaţi această energie sacră ce vine aici astăzi. Inhalaţi divinitatea voastră. Faceţi
asta acuma. Faceţi acuma. Permiteţi ca asta să treacă prin voi. Permiteţi asta să curgă
afară la cei din imprejurul vostru. Inhalaţi divinitatea voastră şi după aceea permiteţi
libertatea expresiei aşa cum voi exhalaţi. Permiteţi ca asta să atingă pe cel de lângă voi,
pe cel din faţa voastră şi pe cel din spatele vostru. Aşa cum voi exhalaţi divinitatea
voastră, asta într-adevăr ia viaţă proprie şi sacră şi binecuvântată. Şi asta atinge toate
lucrurile. Ah! Dragi prieteni, asta este simplu.

Acum, înainte să continuăm în această zi, vreau să vă spun că eu, Tobias, sânt onorat
că sânt aici. Eu sânt onorat să fiu aici în acest timp pentru celebrare (se referă la sezonul
Crăciunului), pe care voi aveţi. Camera voastră este foarte festivă! Este foarte
iluminată! Este plină cu culori, roşu şi stacojiu. Este plină cu energia de sărbătoare.
Asta este singura perioadă din an în care voi permiteţi doar să fiţi, să exprimaţi, să
împărţiţi cu alţii şi să daţi. Este trist că voi aveţi doar această perioadă dintr-un an, când
voi sânteţi aşa deschişi ca şi acuma. Dar, asta este un timp frumos ca noi să venim în
vizită.

Înainte să continuăm, noi ne oprim pentru un moment şi îi cerem lui Cauldre să


slăbească puţin cravata lui. (Râsete din audienţă). Noi nu înţelegem de ce umanii
îmbracă îmbrăcăminţi aşa amuzante. (Mai multe râsete). Când eu am mers pe Pământ
acum 2000 de ani în urmă, noi nu am îmbrăcat lucruri aşa strânse pe corpul nostru. Voi
îmbrăcaţi acele curele. Şi acele cravate, care nu fac nici un sens, pentru că ei restrâng
energia. Eu am purtat rochie în zilele mele,(râsete din audienţă), o robă, asta era. Dar
asta a permis la energie să curgă prin întregul corp. Deci, cu aprobarea lui Cauldre, noi
ne vom relaxa un pic aici. (Cauldre îşi aranjează cravata). Noi nu continuăm cu
dezbrăcatul restul îmbrăcăminţilor.(Mai multe răsete). Da, aşa este mult mai bine.

Acum, cerem ca toată lumea să se relaxeze pentru că noi sântem prieteni, noi sântem o
familie. Noi sântem familie. Noi sântem Shaumbra. Relaxaţi-vă în acest spaţiu unde ne-
am adunat astăzi. Simţiţi diferenţa de energie de la ultima noastră întâlnire, în special cei
care a-ţi lucrat cu Limbajul Ah, cei care au chemat acest Limbaj Divin din sinea voastră.
Noi am văzut multe lucruri interesante şi amuzante în ultimele săptămâni, aşa cum v-aţi
apropiat de asta. Dar, noi sântem foarte încântaţi că voi încercaţi să lucraţi cu asta, că voi
puneţi timpul şi efortul în asta.

Acum, noi nu spunem că voi toţi a-ţi practicat. Noi am văzut pe mulţi care au început
să lucreze cu asta, şi după o singură încercare, ei au simţit că asta nu lucrează. Ei au
simţit că ei trebuiau să mai aştepte. Ei au aşteptat să vină înapoi în această cameră în
această energie. Ei aşteaptă pentru un alt timp.

Dar, dragi prieteni, noi vă provocăm chiar acuma. Noi vă împingem într-un fel jucăuş
ca să lucraţi cu aceste unelte. Ele sânt dificile la început. Şi aşa cum voi ştiţi, noi nu
avem răspunsurile specifice. Noi nu putem să vă spunem unde să mergeţi în sinea
voastră pentru acest limbaj divin. Noi putem spune că noi vedem asta şi noi ne dăm
seama că este în întreaga voastră fiinţă. Noi ştim că este acolo.

Dar, voi trebuie să fiţi cei care aduceţi asta sus, să folosiţi şi să aplicaţi în viaţa
voastră. Mulţi dintre voi a-ţi plecat data trecută de aici. Mulţi dintre voi a-ţi închis
computerul după ce a-ţi citit sau ascultat şi voi a-ţi simţit că trebuie să lucraţi în greu cu
asta. Şi voi a-ţi înfiinţat un exerciţiu dificil şi provocativ. Într-un fel, asta este aşa pentru
că este ceva nou, este Limbajul Ah.

Dar, dragi prieteni, ce noi vă sugerăm, şi noi vom vorbi mai în larg despre asta, este
să vă jucaţi cu aceste lucruri. Da, provocator, dar când voi vă jucaţi cu asta, asta poate să
fie răsplătitor şi este amuzant.

Limbajul Ah, v-a ieşi la iveală într-un fel sau altul. Este ca şi o seminţă care
germinează şi înmugurează în sinea voastră. Asta v-a continua să facă în felul acesta sau
altfel. Limbajul Ah, sensul divin, o să iasă la suprafaţă. Dar, dragi prieteni, dacă voi vă
jucaţi cu această unealtă, dacă o puneţi în practică, asta v-a ieşi mult mai repede. V-a
ieşi mult mai sănătos, şi pentru voi ca umani divini, v-a fi mult mai balansată de cât
atunci când voi a-ţi permis să vină la suprafaţă în căile vechi.

Luaţi acest Limbaj Divin. Jucaţi-vă cu asta. Când plecaţi de aici astăzi, jucaţi-vă cu
asta. Să vă amuzaţi cu asta. Să experimentaţi cu asta. Cu cât faceţi de mai multe ori, cu
atât mai repede v-a ieşi din voi şi o să aveţi o mai bună înţelegere. Cu cât vă jucaţi şi
practicaţi mai mult şi învăţaţi cum să folosiţi, cu atât mai mult conştienţa Pământului se
v-a schimba şi mai repede o să deveniţi învăţătorii divinităţii.

Noi vă aducem aceste cuvinte în fiecare lună pentru că aceste lucruri deja se întâmplă
în sinea voastră. Aşa cum am spus de multe ori, noi vă mediem pe voi. Noi atingem
conştienţa generală a Shaumbrei, a lucrătorilor de iluminare, umanilor şi a lui Gaia. Şi
noi vă dăm înapoi vouă energia şi cuvintele a ceea ce se întâmplă. Dar, poate voi nu a-ţi
ştiut cum să articulaţi şi cum să înţelegeţi asta. Noi oglindim înapoi prin ceea ce voi
treceţi.

Limbajul Ah, acest Limbaj Divin de care am vorbit în ultima noastră întâlnire, este cea
mai esenţială şi mai puternică unealtă de a aduce divinitatea voastră în realitatea umană.
Este o unealtă care se poate aplica astăzi, ce se poate aplica acuma, şi asta poate să
înceapă să lucreze pentru voi în această viaţă.

Shaumbra, voi a-ţi căutat acest drum. Voi a-ţi căutat pentru înţelegerea care să vă
aducă balanţă în viaţa voastră. Voi a-ţi căutat acele unelte care să vă aducă la nivelul pe
care voi a-ţi visat. Limbajul de Ah, este cea mai esenţială în statutul vostru de
ascensiune. Jucaţi-vă cu asta. Noi vă provocăm să vă jucaţi cu asta. Şi dacă cumva asta
nu merge aşa cum voi a-ţi aşteptat pentru prima dată, continuaţi să vă jucaţi cu asta. Asta
vă v-a da vitalitate, energie şi libertate care v-a izbucni în viaţa voastră.

Nu este un joc intelectual, dragi prieteni, aşa cum am spus noi de multe ori. Limbajul
de Ah, este o vibraţie a divinităţii voastre care intră în realitatea voastră acuma. Asta nu
este o unealtă complicată. Nu este un joc a minţii voastre. Este ceva nou, şi noi o să
vorbim mai mult despre asta astăzi. Este important ca în Lecţia a cincia a Seriilor
Ascensiunii...noi vom continua să vorbim despre Limbajul Ah. Asta este pentru prima
dată că noi dedicăm două lecţii cu un singur subiect. Noi vrem ca voi să înţelegeţi cât
este de puternic şi cât de real este.
Limbajul Ah, nu este rezervat pentru câţiva care sânt senzitivi, psihici sau mediumi.
Asta nu este rezervat pentru cei care mediază. Noi glumim cu Cauldre pentru că el şi alţii
care mediază vor găsi că asta este tot mai dificil de folosit, într-un sens. Este aşa
nou...este aşa de nou că cei care s-au gândit că niciodată nu o să aveţi senzitivitatea să
faceţi asta, voi până la urmă o să găsiţi foarte uşor de făcut.

Aşa cum voi ştiţi, noi ne-am retras pentru 30 de zile ca să facem loc pentru ca voi să
lucraţi cu asta, să vă uitaţi în sinea voastră. (Tachinând). Acum, noi am văzut pe câţiva
că au înşelat! (Râsete din audienţă). Noi v-am prins că a-ţi mers la alte entităţi pentru
suport şi călăuzire! Noi v-am atenţionat ultima dată şi totuşi câţiva dintre voi a-ţi făcut.
Şi asta este bine. Dar, a-ţi observat voi că răspunsul ce l-aţi primit de la ei a fost foarte
zăpăcit, sau că nu a fost la ceea ce voi a-ţi aşteptat? În câteva rânduri vouă vi s-a cerut să
nu chemaţi pe nimeni de pe cealaltă parte a voalului. (Râsete din audienţă) Asta nu
pentru că sânt chiar aşa de ocupaţi, dar asta a fost pentru a vă încuraja să mergeţi în sinea
voastră, şi să începeţi să folosiţi asta. A fost foarte interesant cum câţiva din voi v-aţi
apropiat în diferite căi. Câţiva dintre voi a-ţi lucrat foarte sârguincioşi. Câţiva dintre voi
a-ţi tratat asta ca o ceremonie, câţiva dintre voi aţi gândit că voi trebuie să faceţi ritualuri
zilnice în acelaşi timp şi acelaşi spaţiu. Asta nu merge aşa.

Dar, noi vă mulţumim că a-ţi încercat. Noi mulţumim că lucraţi cu asta. Alţii au
explorat regate ce nu a fost explorat înainte. Voi a-ţi mers înafara din viziunea ordinară
ca să găsiţi acest Limbaj Ah. Câţiva dintre voi a-ţi ajuns la perspicacitatea şi simţăminte
noi. Câţiva dintre voi a-ţi nimerit deodată. Câţiva din voi au deschis uşile imediat şi au
simţit acea senzaţie şi simţământ de “AH, acum am priceput”.

Mulţi care au mers acolo direct şi au încercat să repete din nou, sau să reproducă
procesul altă dată şi într-o altă situaţie, ei au găsit că limbajul divin nu a trecut prin ei. Şi
atunci ei s-au necăjit şi atunci s-au dus înapoi şi s-au uitat pe drumul lor şi au spus, “Cum
am făcut eu că am reuşit de prima dată? Eu voi repeta aceaşi procedură. Şi dacă eu fac
aşa energia v-a fi aceaşi şi asta v-a ieşi din nou”. Şi după ce asta nu s-a întâmplat, voi v-
aţi dus înapoi în mintea voastră să aflaţi cum asta lucrează.

Ce ar trebui să ştiţi este că asta lucrează...lucrează în moment şi asta lucrează spontan.


Asta lucrează fără efort. Lucrează foarte uşor. Cauza pentru care a lucrat în primul rând
a fost pentru că simplu voi a-ţi permis, pentru că voi a-ţi înţeles divinitatea voastră
proprie şi Dumnezeul de Sine al vostru. Şi atunci voi a-ţi dat voie ca asta să treacă prin
voi. Şi a trecut parcă a fost o magie, dar magicianul sânteţi voi. Când voi v-aţi dus
înapoi ca să repetaţi procesul, atunci voi a-ţi fost în intelectul vostru, şi aşa voi a-ţi blocat
curgerea naturală a acesteia să treacă prin corpul vostru. De aceea este că voi v-aţi lovit
de zid. De aceea voi a-ţi fost nemulţumiţi.

Dar, ceilalţi care a-ţi practicat asta...la toţi care v-aţi jucat cu divinitatea voastră...noi
vă mulţumim că voi v-aţi concentrat la asta. Noi vă mulţumim că voi a-ţi avut încredere
în voi înşivă ca să faceţi asta, aşa de nebunesc cum pare în acest timp. Noi vă mulţumim
că faceţi asta.

Pentru cei care a-ţi încercat odată şi a-ţi fost nemulţumiţi - şi da, câţiva l-au blestemat
pe Tobias sau pe alţii de pe partea noastră a voalului, voi a-ţi spus, “Asta nu merge. Asta
nu este pentru mine” Noi vă cerem să fiţi jucăuşi. Să fiţi mai jucăuşi cu voi înşivă, nu
numai cu Limbajul de Ah, dar la fel cu toate aspectele vieţii voastre. Este bine să fiţi
jucăuşi.

Ştiţi voi că atunci când am stat noi împreună în Ordinul de Arc, creând realitatea
Pământului şi dimensiunea în jurul acestuia...ştiţi voi, că a fost plănuit ca Pământul să fie
un câmp de joacă. A fost plănuit pentru voi ca să vă jucaţi. Şi de-a lungul drumului,
poate că voi a-ţi uitat cine sânteţi, şi voi a-ţi uitat cum să vă jucaţi.

Jucaţi-vă mai mult. Cântaţi mai mult. Dansaţi mai mult. Râdeţi mai mult,
Shaumbra. Într-adevăr voi aveţi o uriaşă responsabilitate în acest timp, cărând multă
energie de transformare cu voi pe Pământ. Dar, jucaţi-vă mai mult. Bucuraţi-vă mai
mult. Şi celebraţi mai mult. Dar şi să terminaţi cu ceremoniile! Cu toate! Numai cu
excepţia ceremoniei de bucurie. Eliberaţi toate celelalte, pentru că ele sânt obositoare.
Aveţi ceremonii de bucurie în viaţa voastră, ceremonii de bucurie cu alţii în jurul vostru.

Astăzi, este o mare ceremonie de bucurie (se referă la Crăciun) ce avem aici
împreună. Nu sânt reguli. Nu sânt cerinţe. Nu este cum să spun - stând pe genunchi
pentru ore întregi sau stând într-o poziţie de meditaţie pentru ore întregi şi zile întregi.
Noi ne adunăm aici în ceremonie de bucurie. Noi ne adunăm în această energie, în
special pentru că voi veniţi în acest timp al anului sfărşitul anului vostru
calendaristic,când voi vă permiteţi să lăsaţi părul jos, să scoateţi cravata, să vă relaxaţi şi
să vă bucuraţi. Să vă permiteţi spaţiul ca să vă simţiţi din nou copii.

Voi faceţi asta în onoarea celui numit Yeshua. Şi da, el este invitatul nostru special
astăzi. Câţiva dintre voi ştiţi asta pentru că voi eliberaţi asta, şi voi v-aţi permis să îl
simţiţi pe Yeshua prin energia Limbajului Ah. Yeshua, cei care simţiţi energia lui sau cei
care pot vedea, el a fost în stânga mea, dreapta voastră. Energia lui Yeshua stă în dreapta
voastră aici cu Cauldre pe scenă. Eu sânt în stânga voastră. Nu, ceilalţi au plecat.
(Râsete din audienţă). Câteodată este foarte confuz, noi ştim.

Yeshua a fost aici de când a-ţi început să vă adunaţi aici astăzi. Energia lui în această
cameră este cu voi în ceremonie de bucurie în celebrare a tot ce sânteţi voi. Voi gândiţi
că asta este în onoarea lui? Într-adevăr, nu? Este despre onoarea voastră pentru călătoria
voastră.

Mulţi dintre voi a-ţi simţit o energie nouă intrând în această cameră când am început
comunicarea. Într-adevăr, a fost energia lui Yeshua. Mulţi dintre voi a-ţi mers cu el.
Mulţi dintre voi sânteţi conectaţi direct cu acest maestru de dragoste. Mulţi dintre voi
lucraţi cu el în fiecare zi, lucraţi cu această energie. Poate voi nu a-ţi realizat încă că este
Yeshua. Dar, într-adevăr, dragi prieteni, el este Shaumbra ca şi voi.

Acum, Yeshua vrea să spună câteva cuvinte în acest timp. Şi acum noi îl vedem pe
Cauldre,el are o panică (râsete din audienţă) Şi noi vă spunem - cu permisiunea lui
Cauldre - un mic secret. Cauldre...este copleşit de această energie. El nu crede că este
persoana care merită să medieze pe Yeshua cu care a mers împreună. Noi provocăm pe
Cauldre să elibereze asta şi să permite pe Yeshua să vină direct prin el şi prin fiecare
dintre voi. Noi facem o pauză pentru un moment în timp ce facem ajustarea.
Pauză

Yeshua (comunicând prin Cauldre): problema această de merit...voi toţi...este ceva ce


eu aş elibera. Asta a fost provocativ pentru toţi care sânt aici şi cei care sânt conectaţi.
Voi a-ţi simţit că nu meritaţi Dumnezeul ce este în sinea voastră. Voi a-ţi simţit că a-ţi
făcut lucruri rele în viaţa voastră sau în trecut sau înainte de a veni aici pe Pământ. În
această energie nouă în care mergeţi voi, eliberaţi orice simţământ de a nu fi merituoşi, şi
să ştiţi că este timpul pentru voi să vă integraţi cu dreptul de naştere ca Dumnezeu, umani
divini.

Când eu am mers pe Pământ cu mulţi dintre voi, eu am spus la toţi mesajul meu că
“Voi sânteţi Dumnezeu”. A fost dificil pentru mulţi să înţelegeţi şi dificil pentru mulţi să
înţelegeţi acum. Dar, ceea ce am făcut eu, a fost pentru voi. A fost din cauza muncii ce
a-ţi făcut voi. A fost din cauza eforturilor ce a-ţi pus voi în călătoria voastră, ce a fost
posibil pentru un uman, pentru mine, ca într-adevăr să arăt asta pe Pământ. Dar,
înţelegeţi ce vreau să spun eu. Nu am fost eu. A fost din cauza voastră. A fost pentru tot
ce a-ţi făcut voi.

Este timpul să acceptaţi asta în sinea voastră. Oh, noi sântem o familie, şi este mult
suport aici. Este timpul să acceptaţi dumnezeul din voi, să aduceţi asta la iveală. Şi aşa
cum prietenul meu Tobias spune,“Asta vine la suprafaţă prin Limbajul de Ah”.

Mesajul ce noi toţi am adus pe Pământ mii de ani în urmă a fost simplu. Mergeţi
înapoi în acea energie şi aduceţi-vă aminte, “Voi sânteţi Dumnezeu la fel. Voi sânteţi
Dumnezeu la fel”. Voi meritaţi tot ce vine cu asta. Voi meritaţi. Şi Cauldre merită să mă
aibă pe mine cu voi. Şi de fapt, dragi prieteni, sânt eu care sânt onorat. Sânt eu care sânt
onorat să fiu aici.

Şi în acest sezon pe care voi numiţi Crăciun, nu este vorba despre copilul Hristos care
s-a născut, sau despre un om Hristos care a umblat pe Pământ.Acest sezon este despre
naşterea divinităţii voastre proprii în sinea voastră. Folosiţi acest timp să vă îngrijiţi de
voi înşivă. Folosiţi acest timp să fiţi în bucurie. Şi nu uitaţi niciodată, voi sânteţi o
familie. Noi totdeauna sântem aici cu voi. Noi nu avem nevoie de ceremonii mari sau
perioade lungi de timp să aducem înăuntru această energie. Noi sântem aici pentru voi,
împărţând călătoria cu voi. Simţiţi energia mea, Yeshua, şi a celorlaţi care vin aici. Într-
adevăr noi sântem o familie.

Pauză

Tobias: Acum, dargi prieteni, Yeshua stă în această cameră pentru restul timpului
nostru împreună, dar este accesibil totdeauna, este deschis pentru voi totdeauna prin
Limbajul Ah. Yeshua nu este un mare maestru care este diferit faţă de voi toţi. Yeshua
este voi. Yeshua a mers cu voi şi a mâncat cu voi, şi a împărţit totul cu voi.

Da, Yeshua a făcut lucruri care cer poate un răspuns. El nu a fost totdeauna un sfânt,
dar a fost important ca lucrurile să fie făcute în acel timp. Au fost reguli care trebuiau
distruse. El a blestemat câteodată. El a băut prea mult vin (râsete din audienţă), cu câţiva
dintre voi aici! (Mai multe râsete) El a avut toate dorinţele umane. El nu s-a luptat cu
astea. El le-a înţeles. El a lucrat cu acelea. El a înţeles partea umană a lui.

Voi nu sânteţi cu nimic mai deosebit faţă de Yeshua. El stă aici astăzi ca şi unul dintre
voi. Înţelegeţi asta, şi eliberaţi acele lucruri care vă ţin într-un loc. Permiteţi-vă să vă
înălţaţi la noi înălţimi.

Acum, dragi prieteni, noi o să luăm o pauză ca să rearanjăm energiile. Şi noi o să


continuăm să vorbim mai mult despre Limbajul Ah. Noi continuăm să vorbim despre
asta, pentru că este o unealtă importantă în acest timp. Noi o să vă ajutăm să înţelegeţi
mai mult cum să aduceţi asta în viaţa voastră, şi să faceţi să facă parte din voi. Noi o să
fim în pauză pentru un moment, şi în acest timp inspiraţi adânc şi deschideţi-vă la
divinitatea voastră care se trezeşte în sinea voastră.

Pauză

Acum, Yeshua spune, dacă nu vă supăraţi, că el numai vrea să stea pe scenă ci să


meargă printre voi, să fie cu voi. Aşa că, dacă simţiţi o briză de aer în părul vostru...dacă
simţiţi o uşoară atingere pe umerii voştri...dacă simţiţi o prezenţă în jurul vostru...el este
care vă vizitează în acest timp.

Astăzi noi o să spunem povestea celor şapte fermieri. Noi spunem această poveste ca
să vă ajutăm să înţelegeţi mai bine ce se întâmplă în sinea voastră.

Au fost şapte fermieri care au avut proprietatea lor proprie. Fiecare a avut producţia
lor proprie sau produse pe care le-au crescut şi au oferit produsele lor pe piaţă. Ei au stat
aproape unul de altul, şi aşa ei au format o co-operare între ei. Fiecare din ei a fost
independent, dar ei au ajuns la concluzia că atunci când au pus energia lor împreună, ei
au fost mai puternici, şi mai eficienţi.

Un fermier a crescut cereale...mari şi suculente pe terenul lui. Şi când a sosit timpul


de a recolta, el a mers afară pe terenul lui şi a strâns toată recolta. După aceea el a pus
astea în camioane sau alt mijloc de transport şi el a expediat într-un loc central de
facilitarea produselor care a fost condus de unul din cei şapte fermieri. La această
facilitare centrală, recolta lui de cereale a fost procesată. O parte a fost folosit pentru
conservare, o altă parte împachetate sau îngheţate,o altă parte au fost uscate ca să fie
trimis mai târziu pe piaţă.

Acum al doilea fermier. El a crescut căpşuni frumoşi. A fost o plăcere să te uiţi la


ele. Ele au fost rotunde, roşii, şi au fost delicioase. Ca şi celălalt fermier de cereale,
acest fermier a plantat seminţele în acelaşi timp în fiecare an, şi el a păzit cultura lui. El a
scos iarba...el a alungat gânganiile. Şi când timpul a fost apropriat, fermierul al doilea a
recoltat căpşunii, şi le-a trimis la locul central de facilitare. Aici, căpşunii copţi au fost
procesate. Dintr-o cantitate s-a făcut suc. O altă cantitate a fost îngheţată. O altă
cantitate de căpşuni au fost puse în diferite forme şi înmagazinate şi distribuite la un alt
timp apropriat.
A fost şi al treilea fermier. El a crescut pepeni galbeni şi cantalupe delicioase şi dulci
că atunci când le-ai gustat asta a făcut gura să furnice. El ca şi restul fermierilor el a
adăugat dragostea lui la produsele lui. El a fost sârguincios în fiecare zi, mergând afară
păzând terenul lui, şi asigurând că cultura are destulă umezeală şi destulă nutriţie. Şi
când a fost timpul pentru recoltare, el a cules toate pepenele. El le-a trimis la locul
central de facilitare care a fost condus de unul din cei şapte fermieri. Acolo, pepenii au
fost puşi în diferite forme, o parte a fost înmagazinată, o altă parte a fost trimisă imediat
pe piaţă, iar restul a fost ţinut pentru un alt timp apropriat.

Al patrulea fermier a crescut vegetale. El a crescut salată verde, conopidă, şi ridichi.


Toate acestea au fost proaspete şi pline cu dragostea lui Gaia, dragostea spiritului, şi
dragostea fermierului pe care voi a-ţi fi putut direct mirosi chiar înainte ca acestea să fie
tăiate. Voi a-ţi putut mirosi aroma proaspătă, de natura care a ieşit din acestea, chiar,
când astea erau în faza de creştere pe câmp. Voi a-ţi putut simţi salată crocantă. Voi a-ţi
putut mirosi parfumul tare a ridichilor. Voi literal a-ţi putut avea senzaţia de proaspăt.

Şi când timpul a fost apropriat, fermierul a strâns recolta. Ca şi ceilalţi fermieri, el le-
a trimis la locul central de procesare care a fost condus de un alt fermier din cei şapte. De
aici astea au fost împachetate în diferite forme. O parte din produse au fost înmagazinate,
iar restul a fost trimis imediat pe piaţă.

Fermierul al cincicelea a crescut morcovi. Fermierului i-a plăcut să meargă afară şi


să-şi murdărească mâinile cu pământ şi să simtă Pământul şi să simtă morcovii. Când el
a scos câte un morcov ca să le inspecteze, lui i-a plăcut să simtă structura morcovului.
Lui i-a plăcut soliditatea morcovului. Lui i-a plăcut structura tulpinei şi senzaţia
vegetabilă ca atare.

Acestui fermier ca şi la ceilalţi i-a plăcut munca în care a pus inima şi sufletul lui. Şi
când a fost timpul, el a mers afară şi a pus mâna în pământ şi a strâns recolta. Morcovii
au fost trimişi la locul central de procesare care a fost condus de unul din cei şapte
fermieri. Morcovii au fost puşi în forme diferite, o parte ca un produs proaspăt, iar restul
la îngheţat, pentru o folosire mai târzie.

A mai fost un alt fermier. Al şaselea fermier a crescut ceapă. Şi el a ştiut că ceapa era
folosită ca o aromă sau condiment care a creat o pasiune când a fost adăugat la mâncăruri
fine. Astea au adus viaţă în mâncăruri, care au avut multe alte lucruri hrănitoare dar fără
ceapă nu au avut nici un gust. Ceapa crescută de acest fermier au fost mari şi suculente
care nu numai a adus lacrimi în ochii lui, dar şi în ochii celora care au consumat-o. Şi ca
şi ceilalţi fermieri, când a fost pentru recoltă, el a strâns recolta şi a trimis la locul central
de procesare. Ceapa a fost pusă în diferite forme unele au fost ţinute pentru folosinţa mai
târzie, şi restul a fost trimis imediat pe piaţă.

Cel de al şaptelea fermier, cel care s-a ocupat şi de centrul de procesare pentru toţi cei
şapte care erau în co-operare. Acest al şaptelea a crescut găini. Găinile lui au fost tratate
cu mare onoare şi foarte bine îngrijite. Aceste găini au dat ouă mari, ouă ce a suplimentat
proteine şi nutriţie, ouă ce a ajutat pe oameni să se trezească dimineaţa şi i-a dat la aceştia
un tip apropiat de energie în timpul zilei. Găinile au produs ouă zi de zi. El a colectat în
fiecare zi ouăle şi le-a dus şi el la locul de procesare pe care a condus. O parte din ouă a
fost trimis pe piaţă imediat. Iar restul de ouă au fost ţinute pentru distribuire într-un alt
timp apropriat.

Toţi cei şapte fermieri au trimis recolta lor la locul central de procesare, care a fost
localizat la o distanţă mare de terenul tuturor fermierilor. Toate produsele au fost
transportate acolo pentru că asta a fost calea cea mai eficientă în acel timp. Fiind în
colectivitate, fermierii au fost mult mai eficienţi şi mai profitabili. Deci, totul a fost trimis
în acel loc, şi de acolo au fost trimise pe piaţă sau înmagazinate.

Dar, la un moment dat fermierii au auzit despre o maşină de un tip nou de procesare.
Această maşină a permis la fiecare fermier să-şi proceseze singur recolta la locul
fermierilor. Asta a fost o nouă tehnologie. Acum fermierul care a crescut morcovi nu a
mai trebuit să-şi trimeată recolta la locul central de procesare şi la fel nici cel care a
crescut găini şi nici cel cu căpşuni şi nici restul. Fiecare fermier a putut să proceseze
produsele lor şi să le ducă imediat pe piaţă.

Deci fiecare fermier a investit bani pentru o maşină nouă de procesară proprie. Aceste
maşini erau mai mici şi mai uşoare şi mai puţin costisitoare faţă de maşina mare de la
locul de procesare. Maşinile noi erau conveniente. Au fost şi rapide. Astea puteau fi
adaptate la nevoile recoltei. Numai a fost necesar pentru fermier să planteze sau să
recolteze în acelaşi timp. Astea au putut fi făcute treptat. Fermierii au plantat seminţele
în bucăţi mici de teren într-o lună, iar altele în altă lună. Maşina nouă de un singur fel de
procesare a putut să lucreze mai bine şi mult mai eficient de cât maşina cea mare.

Deci, toţi şapte fermieri care erau în co-operare au fost de acord ca fiecare să aibă
maşină nouă de procesare cu o tehnică înaltă şi rapidă. Ei au continuat să lucreze
împreună pentru că ei au simţit că a fost o putere când ei erau conectaţi. Deci ei au
angajat un expert care a infiinţat ceea ce se poate numi “sistemul intranet”, între
fermieri. Acest sistem intranet a permis la fiecare fermier să comunice cu ceilalţi
automat. Fermierul de morcovi a putut să vadă câte kilograme de pepeni galbeni a
recoltat fermierul de pepene galbene. Ei au putut să aibă informaţii despre fiecare
fermier. Asta a fost foarte rapid şi foarte eficient. Bazat pe informaţiile date de sistemul
de intranet, ei au putut să măsoară şi să monitoreze şi să ajusteze plantările lor proprii şi
la fel recoltarea în aşa fel încât toate produsele să complementeze unul pe altul.

Acum, cei şapte fermieri în co-operare au făcut mari schimbări, dragi prieteni, când ei
s-au mutat de la un loc central de procesare unde produsele au fost înmagazinate şi
distribuite. Ei au făcut mari schimbări atunci când ei înşişi au făcut procesarea lor
proprie şi totuşi au fost conectaţi prin intranet.

Şi aşa cum ştiţi, ei au avut probleme cu acest sistem de intranet. La început au fost
nemulţumiţi. Câţiva au şi blestemat. Câţiva au vrut să se întoarcă la calea cea veche, la
câţiva le-a fost frică de această tehnologie nouă. Ei au simţit că nu au energia de bază ce
au avut în timpul lor vechi. Au fost câţiva care nu au vrut să înveţe cum să folosească
maşina lor nouă de procesare. Ei au fost obişnuiţi să pună produsele lor în camioane şi să
le trimeată la locul central de procesare.
Dar, acum ei au trebuit să ia responsabilitatea pentru recolta lor proprie şi pentru
procesarea lor proprii. Ei au avut asistenţa celorlaţi fermieri din co-operare prin intranet,
dar, asta le-a cauzat frică la un moment dat. Dar, fiecare a lucrat cu ceilalţi. Ei au
împărţit informaţiile lor. Ei s-au adunat împreună regulat ca să discută tot ce era pro sau
contra, cum să treacă peste dificultăţi şi timpuri schimbătoare. Ei au învăţat capabilitatea
programului din sistemul intranet. Ei au învăţat cum să folosească sistemul de procesare
mult mai uşor.

În puţin timp, producţia lor a crescut ca niciodată, cum nu ar fi putut ei să imagineze


niciodată. Ei au fost mult mai eficienţi. Trimiterea produselor lor au fost acuma bazate
de cerinţele pieţii, ceea ce a-ţi putea numi sistemul, “chiar în timp”. Nu a mai fost nevoie
de un depozit de înmagazinare şi înpachetare şi îngheţarea produselor. Produsele au venit
direct de pe câmp, au trecut prin proces şi au fost trimise direct pe piaţă. Cu informaţiile
care au fost furnizate de sistemul intranet, ei au învăţat cum să planteze, să recolteze,să
proceseze pe baza sistemului, “chiar în timp”.

Fermierii s-au întâlnit după un an sau aşa după ce au implementat noul sistem. Ei s-au
întâlnit la un pahar de suc de căpşuni. Şi ei au chicotit. Ei au chicotit între ei şi şi-au
amintit despre îndrăzneala lor pentru tehnologia nouă. Ei au chicotit despre amintirea
zilelor dificile şi problematice...de zilele în care au pierdut bani, de zilele în care ar fi
preferat să fie pensionaţi de la fermele lor în loc să meargă înainte cu tehnologia nouă.

Şi ei au chicotit acuma, pentru că ei au fost mult mai eficienţi. Ei au fost mult mai
fericiţi, şi ei au fost în stare să continue cu activităţi noi. Ei au chicotit şi au spus,”A-ţi fi
putut voi să imaginaţi acum un an unde o să fim acum?”. Ei toţi au dat cu capul,“nu”. Ei
nu au putut să imagineze unde o să fie ei în calea lor nouă de a face lucrurile, pentru că
nu a fost nimic în trecut cu ce să compare. Când ei au stat şi au plănuit pentru metoda lor
nouă şi pentru tehnologia nouă, ei au avut doar o speranţă şi o ocheadă ce ar putea să
aducă asta lor, cum poate să fie mai bine, să fie nişte fermieri mult mai productivi.

Dar, ei au chicotit din nou - un an mai târziu - cu înţelegerea cu ce într-adevăr s-a


întâmplat şi cum i-a transformat asta pe ei toţi. Astea i-a făcut pe ei să fie mult mai
responsabili şi mai productivi. Fiecare dintre ei a avut cultura şi procesarea proprie, totul
de la început şi până la sfârşit. Dar, ei totuşi încă au fost în acea co-operare împreună.

Acum voi vă întrebaţi, “De ce Tobias spune povestea fermierilor? Ce importanţă are
asta? Noi nu sântem fermieri în această cameră. Noi facem multe alte lucruri, dar ca
fermieri nu este acest grup cunoscut”.

Noi spunem această poveste să vă ajutăm să înţelegeţi Limbajul Ah, Limbajul Ah


despre care noi am vorbit data trecută.

Şi ca o remarcă, “ah”, nu este o energie. Nu este vorba ca voi să staţi pe scaune şi să


aveţi o mantră, spunând, “Ah”. Nu este vorba despre asta. Nu o să se întâmple nimic
dacă faceţi asta! Limbajul Ah, este liniştit dar puternic. Este invizibil, dar este atot
puternic. Este trezirea divinităţii voastre care intră. Asta nu se cântă. Nu se pretinde.
Nu se poate face să lucreze. Se poate doar să fie acceptat şi jucat cu el, şi atunci integrat
în viaţa voastră.
Dragi prieteni, toţi care a-ţi fost în această ultima lună în căutarea Limbajului Ah în
sinea voastră...noi vă spunem acuma de unde vine asta. Asta vine prin cele şapte sensuri
sau centre. Asta nu este o confuzie. Astea vin mai întâi prin cele şapte centre sau sensuri
umane. Este ca şi în povestea celor şapte fermieri. Limbajul Ah, vine prin centrele pe
care le folosiţi deja şi aveţi cunoştinţe de ele.

Asta vine prin sensul auzului, dar nu un auz ce a-ţi cunoscut până acuma. Este într-un
fel, nou. În limbajul de ah, voi o să staţi cu un grup. Poate o să staţi cu un individual. Şi
voi o să ascultaţi la cuvintele lor, dar cum Limbajul de Ah iese afară prin sensul de auz,
asta v-a fi mai înlărgit sau un nou fel de auz. Voi nu o să auziţi numai cuvintele
celorlalţi. Voi o să auziţi ceva între cuvinte, şi asta înseamnă a şti, şi o să aveţi o adâncă
înţelegere, care o să vă facă să spuneţi,“Ah”.Limbajul Ah,Limbajul Divin,vine prin
sensul auzului

Limbajul Ah, vine, dragi prieteni, şi prin sensul viziunii voastre. Vine prin viziunea
ochilor voştri, dar într-un fel diferit. Când voi sânteţi într-o situaţie, voi o să vedeţi literal
prin cohii voştri. Dacă faceţi un pas înapoi doar pentru un moment, şi daţi voie la
Limbajul Ah să treacă prin sensul ochilor voştri, voi o să vedeţi ceva nou. Sânt câţiva
aici în această cameră care au văzut energia lui Yeshua. Ei au văzut prin ochii lor. Trece
prin sensul viziunii voastre, acest Limbaj Ah. Şi voi o să începeţi să vedeţi lucruri care
au fost întotdeauna acolo, energii care au fost totdeauna prezent, dar sensul viziunii
voastre au fost limitate. Şi acum se deschide, şi Limbajul Ah, Limbajul Divin, vine prin
ochii voştri.

Limbajul Ah mai vine şi prin sensul mirosului, dragi prieteni. Sensul vostru de miros,
(Tobias, inspiră adânc)...este într-un fel, o intuiţie. Este de a simţi mirosul. Voi folosiţi
de mai multe ori de cât voi credeţi. Mulţi dintre voi clasificaţi asta ca un sens necopt a
experienţei umane. Dar, sensul vostru de miros este foarte subtilă. Voi nu numai mirosiţi
parfumuri mirositoare, dragi prieteni. Voi mirosiţi energii.

Limbajul Ah...este ca şi un sens nou de intuiţie, un “sens parfumat”. Aşa cum voi
permiteţi să vină la suprafaţă, voi o să ştiţi că vine prin abilitatea voastră umană de a
mirosi lucruri. Voi o să aveţi o intuiţie când voi sânteţi într-o situaţie. Voi o să aveţi o
nouă înţelegere ce vine prin nasul vostru.

Inspiraţi adânc pentru o secundă. Faceţi asta acum. Este ceva mult mai mult legat de
inhalarea aerului decât voi gândiţi. Este acel sens, acel miros, acea intuiţie ce intră. Când
noi spunem să inhalaţi adânc, nu este doar vorba despre aerul care intră în plămânii
voştri. Nu este vorba numai despre de a lărgi divinitatea voastră. Este vorba despre noua
intuiţie ce intră prin sensul mirosului. Dar, asta este lărgit. Este nou. Vă dă
perspicacitatea şi intuiţia ce nu a-ţi avut până acum. Inspiraţi adânc!

Limbajul Ah...intră prin locuri pe care voi folosiţi în experienţele voastre umane, dragi
prieteni. Nu este într-un loc fugitiv. Nu este înafara câmpului vostru energetic. Nu este
în şakra inimii. Nu este în degetele de la picioare. Limbajul Ah, intră prin toate
sensurile voastre curente umane.
Limbajul de Ah, intră la fel prin sensul uman de a gusta. Gust. Dar când vine prin
asta, voi aveţi o nouă şi mai bun nivel de judecată şi clarviziune. În loc ca lucrurile să fie
în negru şi alb, bine şi rău, voi o să aveţi un nou fel de a gusta, un gust divin a lucrurilor.
Este la fel şi un tip de intuiţie. Voi nu o să mergeţi aşa repede la o judecare de alb şi
negru, în loc o să mergeţi la un nivel care este legat de Voinţa Divină. Limbajul
Ah...intră prin gustul şi clarviziunea voastră. Voi o să aveţi un nou fel de clarviziune şi
înţelegerea lucrurilor care sânt în realitatea voastră.

Limbajul Ah, la fel intră, dragi prieteni, prin sensul de simţ, prin sensul de simţământ
sau de atingere, aşa cum voi a-ţi denumi asta voi aveţi acele terminări nervoase în pielea
voastră. Voi sânteţi obişnuiţi cu materiale, cu atingerea corpului vostru fizic. Dar, când
Limbajul Ah iese la iveală, asta v-a intra prin sensul de simţ. Voi o să aveţi un nou fel de
atingerea lucrurilor, un nou simţământ a lucrurilor. Asta vă v-a permite să faceţi lucrurile
cu mai multă putere ca înainte, ca şi vindecare care este asociată cu mâinile, simţăminte
şi senzaţii care sânt asociate cu pielea. Voi o să aveţi un tip de intuiţie şi înţelegere şi
premoniţie care intră prin atingerea lucrurilor, prin pielea voastră.

Acum vă explicăm ceva vouă, la voi toţi. Limbajul Ah vine la suprafaţă prin sensurile
curente umane. Se naşte. V-a înflori din sinea voastră prin ce voi deja folosiţi. Dar, la
asta se v-a adăuga o nouă perspectivă de auz, vedere, miros, gust şi atingere. V-a adăuga
o nouă perspectivă la fiecare din aceste lucruri.

Dar, ce gândiţi că se întâmplă în acest timp, când Limbajul Ah vine la suprafaţă? Voi
o să aveţi schimbări şi transformări în fiecare sens uman, aproape ca şi fermierii care au
trecut prin mari schimbări când ei au trecut de la locul central de procesare la sistemul de
intranet cu procesare individuală. Asta nu a fost uşor pentru prima dată. Au fost
probleme. Au fost nişte prăbuşiri. Au fost zile în care ei au dorit să fi stat în felul vechi
de a face lucrurile. Erau zile când ei s-au întrebat de ce au fost ei pionieri aşa nebuni.

Dragi prieteni, în procesul prin care treceţi voi, o să fie zile când viziunea ochilor o să
fie mai rău ca niciodată. Voi o să spuneţi că asta este din cauza bătrâneţii. Voi o să
blestemaţi Spiritul, şi o să-l înjuraţi pe Tobias, sau chiar şi pe Yeshua şi vă miraţi ce se
întâmplă la ochii voştri, pentru că este înceţoşat ca niciodată. Asta trece prin schimbare
şi aceste schimbări sânt necesare. Aceste transformări sânt procese naturale.

O să fie zile când nu o să auziţi bine şi voi spuneţi de multe ori,”Huh” (Râsete din
audienţă) Şi voi spuneţi, “Ce?” Poate voi nu o să întrebaţi pe cineva să repete că sânteţi
jenaţi de auzul vostru. Şi voi vă gândiţi, “Eu îmbătrânesc. Eu numai pot să aud aşa
bine”. Dar, dragi prieteni, nu este vorba de asta. Sensul vostru de auz se schimbă, asta
pentru ca voi să auziţi Limbajul Ah, Limbajul Divin din sinea voastră sau din sinea
altora. Asta este un proces de transformare şi o să fie o perioadă de timp când voi nu o să
auziţi la o distanţă anumită sau frecvenţă anumită. Să nu vă necăjiţi pentru asta. Este
simplu o schimbare, ca şi fermierii care au trecut prin procesul de schimbare în
tehnologie. Voi treceţi printr-o schimbare a sensurilor umane care au fost cu voi în toate
zilele voastre umane.

Mulţi dintre voi credeţi că a-ţi pierdut sensul de miros. Parcă nici numai există. Dar,
din când în când noi ştim că voi, mirosiţi ceva diferit. Voi încercaţi să denumiţi asta, şi
voi nu puteţi. Voi mirosiţi ceva ce nu este comun, şi totuşi este aşa familiar. Dar, voi nu
puteţi să vă aduceţi aminte de unde vine asta. Noul sens de miros sau intuiţia voastră se
trezeşte, şi în acest timp de trezire, felul mirosului vechi rămâne parcă adormit. Se pare
că numai lucrează cum trebuie, dar, dragi prieteni, asta este numai ca voi să puteţi trece
prin procesul de schimbare.

Acelaşi lucru se întâmplă şi cu gustul...se schimbă. Voi vă gândiţi de ce oare gustul


vostru este mult mai rău de cât cum a fost până acuma, sau de ce pierdeţi sensul
aromelor. Gustul vostru înmugureşte...se schimbă pentru ca Limbajul de Ah să poată să
intră.

Limbajul Ah este singular, dar se arată în multe locuri diferite. Intranetul sau
internetul vostru este singular, dar ei sânt în multe locuri diferite.

Acum, despre pielea voastră...voi o să vedeţi schimbări aici. Voi nu treceţi prin
pubertate din nou. (Râsete din audienţă). Acele erupţii şi mâncărimi şi uscături şi toate
problemele ce are pielea voastră, dragi prieteni...asta este cel mai mare organ a corpului
vostru. Sensul vostru de a simţi, de a atinge, senzaţie...se schimbă, şi Limbajul Ah cântă
prin toate terminalele nervoase pe care le aveţi. De sigur asta v-a afecta pielea voastră
pentru o perioadă de timp. Voi nu trebuie să vă necăjiţi pentru asta.

Dacă voi mergeţi la un doctor - (chicotind), chiar şi Cauldre a făcut asta recent - dragi
prieteni, ei nu o să înţeleagă prin ce voi treceţi. Şi noi vă avertizăm - noi l-am avertizat şi
pe Cauldre - să nu vă uleiaţi cu acele uleiuri pe care doctotul vă dă, asta pentru că voi o să
preveniţi ca noua senzitivitate să intră. Aceste lucruri care se întâmplă cu pielea
voastră...o să se balanseze în scurt timp, ca şi fermierii şi intranetul lor, şi noul lor
echipament. A luat un timp scurt ca schimbarea să aibă loc.

Şi au fost zile când fermierii au pierdut bani şi au pierdut din producţia lor. O să fie
zile când voi o să fiţi bolnavi. O să fie zile când o să vă simţiţi jos, când voi nu o să
auziţi - noi spunem... (spaţiul gol lăsat dinandins de Tobias) (Râsete din audienţă) O să
fie zile când pielea şi corpul o să aibă mâncărimi. O să fie un timp când voi o să gândiţi
că voi îmbătrâniţi şi slăbiţi, dar, dragi prieteni, Limbajul Ah...vine din sinea voastră.
Vine prin toate sensurile voastre.

Şi mai este şi al şaselea simţ. Noi totdeauna ne mirăm de ce oamenii voştri de ştiinţă
nu au descoperit încă asta, pentru că este acolo. Voi aveţi un simţ de emoţii. Este un
simţ. Este diferit de simţul vostru fizic, dar este un simţ foarte important. Emoţiile
voastre. Astea se vor schimba la fel. Limbajul Ah vine la suprafaţă prin emoţiile
voastre. Voi o să aveţi o nouă pricepere şi pasiune nouă. Dar, poate în acelaşi timp voi
o să plângeţi mult şi nu o să înţelegeţi de ce. Emoţiile voastre o să fie poate sus şi în jos,
în toate părţile. Limbajul Ah iese la iveală în esenţă prin simţul ne-fizic, numit emoţii, şi
aşa cum vine voi o să aveţi mult mai multă înţelegere pentru voi înşivă şi pentru alţii.

Şi mai este şi simţul minţii, a creierului. Asta nu a fost numit ca şi un simţ în termen
de tip ştiinţific, dar face parte din cele şapte simţuri. Mintea umană este un loc care
aduce informaţii. Imaginează informaţiile şi le judecă. Este valoros, dar scopul adevărat
este de a cataloga şi după aceea de a judeca informaţiile să decidă dacă ceva este bun sau
rău, să decidă dacă să mergeţi stânga sau dreapta. Cataloghează experienţe din trecut,
asta ca să vă ajute să luaţi decizii în viaţa voastră.

Creierul, mintea, intelectul sânt sensuri umane valoroase. Este câteodată neplăcut,
pentru că este foarte limitat comparat cu ce poate să facă. Şi ce poate să facă nu este
despre inteligenţă, că nu este în stare să aducă aminte de faptele istorice ce s-a întâmplat
3522 de ani în urmă. Asta nu este valoarea creierului uman. Acest sens este minunat
pentru a aduce informaţii şi luând apoi decizii cum să le folosească. Şi, Limbajul Ah,
vine prin mintea voastră, dar asta v-a aduce o formă nouă de cunoştinţe în viaţa voastră.

Locul central de procesare a fermierilor reprezintă creierul vostru. Toate sensurile


curente umane sânt conectate de creierul vostru, cu toate că asta este un sens ca atare, şi
fermierul care a condus locul central de procesare a fost un fermier şi el. Restul tuturor
sensurilor umane, ca simţ, atingere, gust, vedere, toate acestea sânt conectate de creierul
vostru.

Acum, fiecare sens din cele şapte, prin Limbajul Ah primeşte un centru de procesare
propriu. În energia nouă divină, informaţiile nu trebuie să fie procesate prin creier, nici
chiar sensul cel mai departe de restul sensurilor. Lucrurile nu trebuiesc transportate la
creier niciodată înainte de a fi distribuite în viaţa voastră.

Fiecare sens din cele şapte, în energia divină au forma lor proprie de inteligenţă. Dar,
nouă nu ne place să folosim acest cuvânt. Ele au forma lor proprie de responsabilitate şi
înţelegere. În Limbajul Ah, voi nu trebuie să trimiteţi informaţiile înapoi la creier.
Creierul nu prea are nevoie. Informaţiile o să vină independent prin auz, prin a şti, prin
vedere, prin perspicacitate, prin miros, prin intuiţie, prin gust, prin clarviziune, prin
atingere, prin senzitivitate.

Să înţelegeţi că Limbajul Ah, lucrează prin fiecare sens uman curent, ele operează
individual. Da, ele sânt intra-conectate. Ele toate înţeleg când voi aveţi o experienţă prin
noul sens de atingere, folosind Limbajul de Ah. Restul sensurilor vor fi conştiente. Poate
ele se ajută la un timp apropriat. Poate ei îşi limitează producţia, ca să facă producţia de
auz cel mai puternic în timp. Ele o să lucreze să se balanseze între ele, pentru că ele sânt
conectate. Dar, ca şi intranetul, nu trebuie să fie un proces central. Ele sânt independente
şi totuşi lucrează împreună.

Dragi prieteni, aşa cum voi a-ţi căutat să lucraţi cu Limbajul Ah, în ultimele 30 de zile,
să ştiţi că asta vine prin cele şapte sensuri curente umane. Să nu căutaţi înafara voastră.
Să nu căutaţi în spatele unei uşi din sinea voastră. Vine prin sensurile umane.

Noi am vrut ca voi să petreceţi un timp în ultimele săptămâni ca să descoperiţi voi


înşive înainte ca noi să vă dezvăluim cum intră astea. Dar, acum noi împărţim cu voi -
pentru toţi cei care sânteţi conectaţi cu aceste informaţii - acum voi o să spuneţi, “Ah, de
aceea am văzut eu ceva dar, eu nu am fost sigur că am văzut. De aceea am avut eu o
emoţie,un simţământ, o pasiune, o înţelegere despre ceva, dar, eu nu am ştiut exact de
unde a venit asta”. Este Limbajul Ah, cele şapte sensuri. Nu este interesant? - cele şapte
centre şi cele şapte foste şakre?
Limbajul Ah, dragi prieteni, într-un sens, este limbajul propriu, dar vine prin toate
aceste puncte importante, în parte foarte importante a experienţelor umane. Asta nu ar
îndrăzni să vină prin alte locuri. Vine înăuntru prin ce voi deja sânteţi obişnuiţi şi cu ce
voi deja lucraţi. În acest fel poate să fie o balanţă a limbajului divin cu experienţele
umane curente. Dacă Limbajul Ah, ar fi intrat printr-un loc complet străin şi diferit, asta
ar fi fost greu să se integreze în viaţa voastră de zi cu zi. Deci, vine prin sensurile cu care
voi sânteţi familiarizaţi şi deja lucrând cu ele. Permiteţi să lucreze prin aceste sensuri.
Jucaţi-vă cu atingerea, cu auzul, cu vederea, şi cu restul lucrurilor. Permiteţi-vă să vină
prin acele sensuri.

Dragi prieteni, acest Limbaj de Ah este prima şi cea mai de bază şi cea mai puternică
unealtă din toate uneltele în Energia Nouă. Într-o zi voi o să staţi în faţa studenţilor voştri
care vin la voi. Voi o să încercaţi să-i ajutaţi să înţeleagă. Voi o să-i ajutaţi să se joace cu
asta, cu Limbajul Ah, divinitatea ce iese la iveală. Voi o să-i explicaţi cum asta vine prin
cele şapte sensuri curente umane. Şi voi o să-i ajutaţi să înţeleagă puterea de a vedea
lucrurile ce ei nu au putut să vadă înainte, să audă dincolo de cuvinte, să simtă dincolo de
sensurile fizice, gust, miros într-o arie nouă. Asta este o unealtă importantă şi noi vă
cerem pe fiecare din voi să continuaţi să vă jucaţi cu asta.

Noi o să vorbim mai mult despre asta. Dar până ce ne întâlnim din nou, jucaţi-vă cu
asta. Să înţelegeţi prin ce vine înăuntru. Lucraţi unul cu altul. Petreceţi un timp de
jucându-vă unul cu altul. Nu este bine, şi nu este rău nimic aici. Nimeni nu a scris o
carte despre asta până acum. Deci, jucaţi-vă cu asta. Să fiţi cei care descoperiţi Limbajul
Ah, Limbajul Divin, care vine înăuntru prin creier, un sens propriu, dar într-un fel asta
numai judecă, într-un fel în care numai are nevoie de înmagazinarea cantităţilor de
informaţii. Asta a fost felul vechi de a înmagazina lucrurile.Toate lucrurile vor fi aduse
la voi apropriat în “acum”, ca şi fermierii care s-au adaptat şi ajustat la noua tehnologie.
Ei numai au nevoie pentru a înmagazina bunirile lor. A fost făcut chiar în timp, sau la
cerere.

Limbajul nou de Ah, nu v-a fi înmagazinat. Energia voastră divină nu are nevoie să fie
înmagazinată pentru o lungă iarnă sau zile ploioase. Vine la voi chiar în timpul cel mai
apropriat când voi a-ţi avut nevoie - în “acum”. Numai este nevoie de înmagazinare sau
de a salva. Eliberaţi asta. Asta se v-a întâmpla în “acum”. Asta vă sperie puţin pe mulţi
dintre voi, pentru că voi a-ţi fost obişnuiţi să aveţi o cutie de înmagazinare de informaţii,
de emoţii, de bani, de bunuri sau alte lucruri. Dar, acuma v-a fi chiar în timp.

Lecţia a cincia din Seriile ascensiunii - Sensul Ah-lui. Lucraţi cu asta. Jucaţi cu asta.
Permiteţi-vă să intră asta prin voi, şi permiteţi toate schimbările care apar în corpul vostru
fizic aşa cum vă ajustaţi cu limbajul nou. Este puternic!

Chiar şi muzicienii care au fost aduşi aici astăzi şi care au fost de acord să cânte...ei
acum incorporează Limbajul Ah în munca lor. Ei încorporează vibraţia divină a lor în
munca lor. Asta iese afară, şi voi simţiţi prin auzul vostru, prin simţămintele voastre, prin
creierul vostru, şi prin ochii voştri până la un punct. Ei execută muzica lor prin acele
nivele în sinea lor, de la creier, prin simţămintele lor, prin auzul lor, şi atingere şi celelalte
sensuri.
Asta este un exemplu a Limbajului Ah creat de cei doi (muzicienii Peter Sterling şi
Stacy Frank) care sânt talentaţi şi înzestraţi şi au împărţit cu voi toţi, ca să puteţi simţi
asta în sinea voastră. Când o să ascultaţi mai târziu, să fiţi în Limbajul vostru de Ah. Noi
am ajutat pe aceşti muzicieni să orchestreze, venind aici special ca voi să puteţi folosi în
această ocazie să jucaţi cu cele şapte sensuri ale voastre proprii. Ascultaţi dincolo de
urechile voastre. Să ştiţi dincolo de creierul vostru.

Yeshua o să cântă astăzi. Yeshua o să trimită vibraţiile lui prin instrumentele


muzicale, prin vocea şi degetele muzicienilor. El o să călăuzească pe aceşti doi . El o să-
i ajute să aducă prin astea limbajul divin, în aşa fel ca fiecare din voi să aibă oportunitatea
să experienţeze, să simtă şi să îl posede. Este al vostru.

Acum într-adevăr că noi avem o ceremonie de bucurie aici cu voi. Noi vorbim mult şi
lung câteodată. Noi facem asta, într-un sens să vă ajutăm - cum să spun - să aducem
înăuntru energiile pe alte nivele. Noi ne abatem câteodată dar, asta ca să vă ajutăm la
deschiderea lucrurilor cu permisiunea voastră de sigur. Dar, astăzi noi într-adevăr avem
o ceremonie de bucurie cu voi.

Şi da, asta a fost Yeshua care a stat în spatele vostru şi v-a atins umărul. A fost
Yeshua care a atins fiecare sens al vostru în timp ce eu am vorbit despre asta. A fost
Yeshua care a şters lacrimile din ochii voştri. Yeshua v-a sta aici. Energia lui v-a fi
prezent până la sfârşitul întâlnirii noastre aici, astăzi. El o să danseze prin intervaluri de
scaune cu oricine care îndrăzneşte să danseze (Râsete din audienţă)

Dragi Shaumbra, noi vă iubim mult. Noi vă mulţumim că voi a-ţi îndrăznit să vă
jucaţi cu Limbajul Ah. Asta vine prin cele şapte sensuri umane. Noi vom veni înapoi în
30 de zile de linişte, vorbind vouă, comunicând cu voi, şi fiind cu voi. Permiteţi să facem
împreună prin divinitatea voastră.

Noi vă iubim mult şi voi nu sânteţi niciodată singuri.

ŞI AŞA ESTE
SERIILE ASCENSIUNII - LECŢIA 5
ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI
8 DECEMBRIE 2001

Tobias: Şi aşa este, dragi prieteni, că noi sântem aici, cei din Consiliul Crimson. Noi
sântem aici, într-adevăr, cerând de la fiecare dintre voi, cerând fiecare înger uman să
începeţi să folosiţi divinitatea voastră zi de zi. Asta nu este separat sau diferit, nicicum.
Asta nu există undeva departe, într-un loc diferit. Nu este înafara voastră. Este în sinea
voastră, şi asta intră şi se exprimă prin toate cele şapte sensuri umane.

Cum puteţi să puneţi în practică în viaţa voastră? Când voi vorbiţi la copii voştri -
când voi aveţi o conversaţie cu ei - permiteţi la sensul divin de auz să auziţi ce ei într-
adevăr spun. Nu numai vorbele din gura lor şi de la creierul lor, dar din nevoile lor, din
simţămintele lor. Când voi acceptaţi că divinitatea voastră se exprimă prin auzul vostru
sau prin celelalte sensuri, atunci asta aşa este. Atunci voi o să auziţi pe copii voştri
spunând lucruri într-un fel ce voi nu a-ţi auzit înainte.

Când voi sânteţi cu pacienţii voştri sau clienţii voştri sau cu cei cu care lucraţi în
balansare şi vindecare, viziunea voastră divină - ce vine prin ochii voştri - nu o să vadă
doar ceea ce este în faţa voastră. Voi o să vedeţi lucruri în ei şi în jurul lor ce nu a-ţi
văzut până acuma.

Voi puteţi să aplicaţi aceste sensuri în orice situaţie sânteţi. Astea nu vin dintr-un loc
de departe. Vine prin voi.

Când sânteţi la serviciul vostru, când luaţi decizii pentru compania voastră şi pentru
cei care lucrează pentru voi şi pentru cei care lucrează cu voi..Limbajul Ah, limbajul
divin...face parte chiar din sensul minţii voastre, intelectul vostru şi din toate experienţele
şi înţelegerile companiei voastre şi a competitorilor şi piaţa şi oamenii în spatele
acestora. Acestea au fost înmagazinate în creierul vostru, dar acum cu limbajul divin, voi
o să aveţi un nou sens de judecare balansată despre ce într-adevăr se întâmplă.

Asta vă v-a permite să vedeţi lucrurile dintr-o perspectivă nouă. Vă v-a permite să
aveţi un tip de judecată care numai este bazat pe căile vechi, căi care erau nemulţumitoare
vouă. Acum, mintea, folosind limbajul divin, v-a avea o ştiire înlărgită a ce într-adevăr
se întâmplă. Contribuţia voastră la companie, şi la toţi pentru cei care serveşte compania
o să ia o completă dimensiune nouă.

Ce vrem noi să spunem, este că Limbajul Ah - divini ce sânteţi voi- poate să vină în
viaţa voastră zilnică. Să nu izolaţi doar pentru viaţa voastră spirituală, doar la acea parte
“frumoasă” din voi. Aduceţi asta în partea voastră care conduce maşina pe drum şi acea
parte trebuie să se folosească de toate sensurile ca să poate să conducă maşina - vizual,
auz, atingere, înţelepciune, simţământ - toate acestea intră în joc. Folosiţi divinitatea
voastră când faceţi munci zilnice, ceva unde puteţi să aplicaţi divinitatea voastră.
Referitor la sănătatea voastră, când încercaţi să determinaţi ce să puneţi în gura
voastră şi în corpul vostru...sensul vostru de divinitate o să intră atunci în joc. Asta v-a
intra prin nas, gură, intelect, simţământ. Deci, acceptaţi că este acolo, şi ascultaţi de asta,
şi simţiţi asta şi senzaţi asta.

Poate nu o să realizaţi asta pentru prima dată. Să nu vă neliniştiţi pentru asta.


Continuaţi să aplicaţi mereu. Voi o să învăţaţi asta bine. Atunci o să ajungeţi la “Ah” de
care noi am vorbit în întâlnirea noastră de data trecută. Atunci o să aveţi o înţelegere mai
adâncă, şi voi faceţi, “Ah , pentru asta a aşteptat corpul meu. Dar, eu am încercat să neg
asta, pentru că eu am fost pe o dietă blestemată”. (Râsete din audienţă). “Aaah, Ah, chiar
de acest spiriduş am avut eu nevoie”. (Râsete din audienţă).

Limbajul de Ah, dragi prieteni...este foarte simplă. Dar totuşi este ca şi un copil care
iese din sinea voastră, şi se exprimă el însuşi prin sensurile, prin coridoare şi prin canalul
de distribuire ce voi deja a-ţi deschis. Asta vine prin voi, dar are nevoie de îngrijire şi
dragoste, fără să fie închis sau cu probleme.

În timpul acesta al vostru de Crăciun şi sezonul de vacanţă, când este celebrare pentru
naşterea lui Hristos, celebraţi naşterea Hristosului vostru propriu şi a divinităţii voastre
proprii. Folosiţi acest timp şi permiteţi să exprimaţi prin toate cele şapte sensuri
existente. Folosiţi şi să vă amuzaţi. Folosiţi ca să mergeţi într-un nivel complet nou.

Noi sântem mai scurţi cu comentariile noastre aici pentru că Cauldre ne spune că
numai avem mult timp la dispoziţie şi soseşte şi pizza (râsete din audienţă). Deci, aşa noi
mergem direct la întrebările voastre din această zi.

Întrebare: Dragă Tobias, cum putem noi să lăsăm ca lumina noastră să strălucească, în
timp ce ajutăm pe alţii ca să poate să strălucească şi lumina lor?

Tobias: Este despre ceea ce am vorbit noi astăzi. Umanii - Shaumbra - a căutat
pentru acest misterios şi câteodată o cale eluzivă ca să lasă lumina lor să strălucească.
Voi a-ţi căutat sensul al optulea sau al nouălea să intră. Dar, este vorba de cele şapte
sensuri pe care deja le aveţi! Lumina voastră poate să strălucească prin fiecare sens ce
există în voi. Voi căutaţi ceva complet nou să vină la voi ca printr-o magie. Vine la voi
ce voi deja ştiţi, prin ce voi sânteţi aşa experţi şi lucraţi cu ele.

Dragilor, în special pentru cel care a întrebat, lumina ta străluceşte. Tu eşti plin cu
dorinţa de a servi şi lumina ta străluceşte. Tu deja faci un impact în conştienţa ta. Aşa
cum lucrezi cu Limbajul de Ah, voi o să începeţi să vedeţi efectul pe care voi deja aveţi.
Voi o să vedeţi cum lumina voastră străluceşte şi cum schimbă lucrurile în jurul vostru.
Voi sânteţi - cum să spun - chiar - generatori de lumină. Acum, daţi voie ca asta să se
exprime în plin.

Întrebare: La Crăciunul trecut tu ai vorbit despre întroducerea marmurei de cristal


clar, ce reprezintă conştienţa lui Hristos. Cu cât eu integrez marmura şi trec peste
dualitate eu tot mai mult devin marmura în situaţiile mele. Eu acum sânt într-o situaţie
unde sânt pe nivelul sufletului unde eu sânt chemat să aduc conştienţa Hristosului într-o
stare de dualitate, şi eu simt că eu trebuie să rezist la intuneric şi lumină în aceaşi
măsură. Inclinaţia mea este să plec, să mă mut lângă cei care sânt gata. Cum aş putea eu
să navighez, şi când este apropriat să plec? Mulţumesc.

Tobias: Într-adevăr asta este cea mai mare provocare pentru Shaumbra, pentru că voi
integraţi o nouă energie. Marmura clară, cel de al patrulea element despre care noi am
vorbit...voi a-ţi fost cei care a-ţi adus asta. Aşa cum voi ştiţi, şi cum a-ţi experienţat, asta
poate să cauzeze la ambele, cea întunecoasă şi cea albă să reziste să vă respingă. Asta se
cheamă dualitate în acţiune!

Voi puteţi vedea asta în situaţia voastră familiare. Voi acum intraţi cu o nouă claritate
la care la celelalte elemente nu le place. Astea o să vă provoace pînă la miezul vostru.
Dar, ascultaţi şi simţiţi Limbajul Ah, de ce asta vă provoacă. Să înţelegeţi că nu este
vorba despre voi şi voi o să ajungeţi să realizaţi asta că de ce cei în jurul vostru - de la
lumină sau de la întuneric - vă provoacă.

Ei vor să ştie cât de puternici sânteţi. Ei vor să aibă încredere în voi, dar, ei nu pot să
aibă încredere în voi până ce nu aveţi o convingere şi putere şi înţelepciune în spatele a
cine voi sânteţi acuma. Voi o să găsiţi asta în situaţiile de la lucru şi situaţii familiare. Şi,
dragi Shaumbra, voi o să găsiţi asta în situaţiile spirituale. Cei care - cum să spun - care
poartă eticheta de “lumină”, ei o să vă provoace adânc! Şi la fel şi cei care poartă
eticheta de negru, o să vă provoace, dar asta nu o să vă doare aşa mult ca cei care au
pretenţia că lucrează cu lumina.

Scopul pentru care ei vă provoacă este pentru că voi reprezentaţi o schimbare, şi


schimbarea este dificilă pentru ei. Voi ştiţi asta. Voi a-ţi trecut prin asta. Scopul pentru
ce ei vă provoacă aşa mult pentru că de-desubt ei vor să vă creadă. Ei au găsit căile lor
limitate şi de dualitate, dar astea numai lucrează.

Noi vedem atâţea lucrători pentru iluminare care sânt nemulţumiţi pentru că
perspectiva lor stă în dualitate! Perspectiva lor, visurile lor, şi ţelurile lor sânt
dezechilibrate la lumină. Poate o să vă ia puţină studiere a acestor cuvinte pentru ca să
înţelegeţi ce vrem noi să spunem. Acum, voi veniţi cu o claritate, cu integrarea luminii şi
a întunericului, masculin şi feminin, pozitiv şi negativ. Voi veniţi cu atribuţii clare şi ei
vor să ştie, deasupra de toate, că voi sânteţi reali.

Ei nu vor să fie călăuzite pe drum de un alt guru sau alt învăţător care nu predă
Adevărul. Ei nu vor să cheltuiască nici un ban pentru seminare care sânt pufoase. Ei nu
vor să citească nici o carte care îi ia într-o mai mare neînţelegere, şi confuzii mari. Ei
provoacă claritatea voastră pentru că ei vor să ştie că voi aveţi adevăr în voi şi sânteţi
puternici. Mulţumim pentru întrebare.

Întrebare: Sânt multe, tehnici sau tehnologii care deja sânt disponibile şi care ne ajută
să învăţăm să folosim Limbajul Ah?

Tobias: Nu. (Râsete din audienţă).

(Pauză)
Noi recapitulăm puţin aici. Şi din nou, la Cauldre nu îi place totdeauna ce noi avem
de spus, dar noi totuşi spunem. Voi megeţi la clase. Voi luaţi diferite cursuri, ca şi
citirea aurei, ca şi - cum să spun - înţelegerea vieţilor trecute. Toatea astea au fost
apropriate. Ele v-au adus până la acest loc. Dar, dragi prieteni, noi vă cerem să folosiţi
acum sensurile noi şi divinitatea voastră şi să simţiţi dacă acele lucruri sânt apropriate.

Sânt multe tehnici noi care apar şi noi simţim că acele facilităţi conştienţi sau
subconştienţi vor integra marea parte a Limbajului Ah. Ei poate nu o să le numească
aşa. Ei poate o să le denumească “vibraţie divină”. Poate o să le numească, “sensul
Dumnezeiesc”. Dar, ei încep să înţeleagă că o nouă energie iese la suprafaţă.

Folosiţi intuiţia voastră ca să înţelegeţi. Intuiţia voastră vine mai repede de cât mintea
voastră lucrează. Voi o să ştiţi răspunsul înainte de a auzi în mintea voastră.

Acum să înţelegeţi că nu a fost nici o carte scrisă despre asta. Nu au fost create
seminare, folosând Limbajul Ah. A fost doar puţin mai mult de o lună de când noi am
vorbit despre asta. Voi sânteţi cei care folosiţi asta. Voi sânteţi primii care treceţi prin
asta, învăţând cum să folosiţi şi după aceea să ajutaţi pe alţii să folosească Limbajul Ah
pe drumul lor. Ajutorul vostru poate să fie într-o melodie, o carte, un seminar sau poate
să fie în forma de sfaturi pentru cineva. Poate să ia diferite multe forme.

Dragi, Shaumbra să nu vă uitaţi la ceilalţi. Voi aveţi responsabilitatea să învăţaţi asta,


şi după aceea să fiţi învăţători. Să nu mergeţi la cărţile voastre, sau la internet pentru
informaţii, pentru că voi nu a-ţi scris încă asta.

Întrebare: (O întrebare din audienţă a fost pusă despre relaţii. Pentru că întrebarea a
fost foarte personală, Tobias a ales să nu răspundă direct în faţa tuturor din audienţă. În
loc el a dat un răspuns general despre relaţii).

Tobias: Răspuns la întrebarea ta despre relaţii...este foarte dificil pentru noi să


răspundem. Relaţiile sânt foarte intercalate cu energii a trecutului cu potenţialul
viitorului. Relaţiile sânt vechi, într-un sens şi foarte noi într-un sens. Asta este o altă arie
despre care noi o să vorbim în Seriile Acensiunii. O întreagă discuţie v-a fi dedicată
pentru relaţii. Dar, trebuie să spunem că nu există un răspuns bun sau rău despre relaţii.

Dacă mergeţi la un medium şi dacă ei spun că relaţia în care sânteţi numai este
apropriată, este timpul să plecaţi din acea relaţie. Da, este timpul să plecaţi...dar este
timpul să părăsiţi acel medium imediat! (Râsete din audienţă).

Noi nu avem pe partea noastră cărţi care să spună că este bine sau rău o relaţie, sau că
este nou sau vechi, sau că este timpul să plecaţi sau să staţi în acea relaţie. Asta este una
dintre cele mai provocatoare arie şi noi lucrăm cu voi pentru că voi ne întrebaţi pe noi ,
“Ar trebui eu să-l las pe Billy acum?” Cum putem noi să ştim? (Râsete din audienţă)
Poate Billy ar trebui să te lase că ai întrebat asta” (Mai multe râsete din audienţă).

Când voi faceţi asemenea lucruri...când voi întrebaţi pe alţii despre relaţia voastră...voi
vă dezputerniciţi pe voi înşive. Voi nu folosiţi sensurile divine pe care le aveţi
disponibile. Este o simplă întrebare. Este o simplă întrebare. Aveţi voi spaţiul ca să fiţi
liberi în divinitatea voastră de la partenerul vostru cu care a-ţi ales să călătoriţi, şi să
împărţiţi o dragoste comună şi înţelegere unul faţă de altul? Poate să fie ceva construit pe
onoare mutuală unul pentru altul? Astea sânt întrebările. Sânt simple, dar voi trebuie să
răspundeţi.

Întrebare: Tobias, mulţumesc.

Tobias: (chicotând) Noi răspundem la cuvântul spus cu : “Tu eşti bine venit” Acum,
înţelegeţi, dragi prieteni, rolul nostru aici este simplu să aducem la suprafaţă informaţiile
care deja sânt în vârful limbii voastre, dar voi nu a-ţi prea definit-o până acuma. Rolul
nostru aici este să reflectăm înapoi şi să vă încurajăm de-a lungul drumului, într-adevăr.
Aşa că sântem noi care vă mulţumim pentru munca ce faceţi. Sântem noi care vă
înţelegem că sânteţi la marginea marginilor. Voi sânteţi care luaţi conducerea. Aşa cum
Yeshua şi eu am spus în această zi, noi sântem uluiţi cum voi treceţi barierele, cum
rezistaţi la presiunea şi critica de la dualitate care este în jurul vostru şi că continuaţi să
mergeţi înainte în ciuda tuturor acestor lucruri. Mulţumim.

Întrebare: Poţi să ne înveţi cum să fim învăţători mai buni şi cum să fim studenţi mai
buni?

Tobias: (emoţional). Dragi prieteni, nu este un grup de studenţi care este mai bun
decât cei care sânteţi voi aici, cei care se numesc pe ei înşişi Shaumbra. Nu este un grup
mai bun de studenţi! Acum, eu, Tobias am avut oportunitatea să lucrez şi cu un alt grup
de umani, dar voi sânteţi familie. Acest grup se dedică foarte mult pentru această muncă,
chiar şi după provocare şi experienţe dificile cu relaţiile voastre şi sănătatea voastră, fiind
criticaţi şi umiliţi de cei mai apropriaţi vouă, voi continuaţi să faceţi munca asta. Cum
poate unul din noi - Yeshua, Mihail, Rafael, Uriel, Amael, noi toţi - cum putem noi să
întrebăm pentru studenţi mai buni faţă de cei care stau aici şi cei care sânt conectaţi cu
asta

Şi aşa cum ştiţi, dragi prieteni, cei mai buni învăţători sânt cei care au trecut prin
experienţe! Cei mai buni învăţători au deschis inima lor şi înţelegerea lor, aşa că ei ştiu
precis cum să înveţe pe alţii. Învăţând pe ceilalţi, ce faceţi voi, v-a fi intuitivă. V-a fi în
moment. V-a fi chiar în timp. Voi o să răspundeţi la toate sensurile voastre divine şi
umane aşa cum v-a fi situaţia atunci. Voi o să ştiţi ca învăţători, când să plantaţi
sămânţele cu studenţii voştri. Voi o să ştiţi ca învăţători, când să scoateţi ierburile şi să
îngrijiţi cultura. Voi o să ştiţi când este timpul pentru recoltare, când este timpul să daţi
drumul la studenţii voştri. O să fie un timp dificil. Voi o să vreţi să vă agăţaţi de
studenţii voştri, pentru că voi iubiţi energia lor care iese la iveală. Dar, ca şi învăţători
înţelepţi, ca şi fermierii spirituali, voi o să ştiţi când este timpul pentru recoltare şi pentru
eliberarea studenţilor voştri în aşa fel ca şi ei la rândul lor să fie învăţători.

Nu este un grup mai bun de Shaumbra!

Întrebare: Ultima întrebare. Tobias, ce sfat ai tu pentru cei care traduc acest material
în alte limbi?
Tobias: Traduceţi din inimă. Traduceţi în Adevăr. Folosiţi sensurile divine ale
voastre unde sânt întrebări. Şi deasupra de toate, să mă chemaţi pentru că eu voi veni, şi
eu vă voi vorbi în mai multe căi diferite. Eu vă voi ajuta să înţelegeţi care a fost energia
în spatele cuvintelor originale. O să fie multe traduceri diferite a acestui material, pentru
mulţi, mulţi ani care vin. Şi o să fie cei care vor provoca un cuvânt specific tradus sau
fraze. O să fie alţii care vor să argumenteze că, “Tobias înţelege asta sau Tobias înţelege
aia”. Întrebaţi pe Tobias. Eu vă voi spune. Eu voi împărţi cu voi înţelesul.

Ce o să rămâne intact în traducere, v-a fi energia în spatele cuvintelor. Ce o să vină


totdeauna prin, nu contează cine a făcut traducerea şi nu contează cât de corect este
traducerea, noi sântem în partea asta a voalului care traducem energia şi vibraţia şi astea
totdeauna vor fi puse la fel. Cuvintele poate se vor schimba, vibraţiile vor continua prin
traducerile pe care le aveţi.

Acum, astea ne conduc la o încheiere aici. Este după voi Shaumbra şi familia, cei care
stau în energia asta şi cei care sânteţi conectaţi, cât de departe vreţi să mergeţi cu asta,
cât de departe vreţi să duceţi această energie? Noi nu vorbim aici ca să neglijăm pe alţii
sau să facem pe ei să citească fiecare cuvânt pe o pagină, dar noi vorbim aici ca până
unde cărăm aceste mesaje de trezirea divinităţii în alţii.

Este după voi. Dacă voi doriţi şi dacă voi acceptaţi asta, atunci voi o să auziţi multe
bătăi în uşa voastră. Voi o să primiţi oportunităţi noi. Voi o să primiţi pe cei care au
nevoie de sfaturi şi de înţelepciune. Voi o să întâlniţi pe cei care deschid uşile pentru voi
ca să puneţi în faţă materialele învăţate, să puneţi în faţă aceste informaţii. Noi nu
vorbim despre lecţie cu lecţie a acestui material, materialul lui Tobias. Noi vorbim
despre ce este creat în mintea voastră, în inima voastră, în sensurile voastre divine.

Acest grup de Shaumbra are un vis. Voi aveţi un vis ca să ajutaţi să aduceţi aceste
informaţii la umanitate, să ajutaţi să aduceţi experienţele voastre, şi să ajutaţi să aduceţi
singura declaraţie la toată umanitatea. Şi această declaraţie este, “Şi voi sânteţi
Dumnezeu”. Dragi Shaumbra, sânteţi gata...sânteţi gata să ajutaţi pe alţii ca să înţeleagă
că şi ei sânt Dumnezeu? Sânteţi gata să folosiţi sensurile umane şi divine care ajută să
faceţi munca asta? Sânteţi gata să vă mutaţi la următorul nivel? Problematic, poate, dar
dacă permiteţi asta, asta v-a fi mult mai jucăuş ca niciodată.

Noi o să continuăm să intensificăm energiile acestei familii, a comunicărilor a ceea ce


noi vă cerem din nivelul interior. Noi vă cerem să fiţi Divini Umani,cerem să fiţi
Dumnezeu. Noi continuăm să punem presiunea pe asta într-o formă iubitoare dar fermă.

În acelaşi timp, dragi prieteni, să nu uitaţi să luaţi timpul să inhalaţi divinitatea


voastră. Permiteţi să intră în relitatea voastră, când voi inhalaţi. Luaţi timpul, ca familie,
ca Shaumbra, să celebraţi, bucuraţi-vă, să aveţi ceremonii de bucurii pentru tot ce sânteţi
voi, şi tot ce faceţi voi.

Acum, mergeţi şi mâncaţi ciocolată! (Se referă la sărbătoarea Crăciunului, urmând cu


aplauze şi râsete din audienţă).

ŞI AŞA ESTE
SERIILE ASCENSIUNII - LECŢIA A ŞASEA
THE FIVE DIVINE SENSES OF AH
CELE CINCI SENSURI DIVINE A AH-LUI
PREZENTAT LA CERCUL CRIMSON
5 IANUARIE 2002

Cele cinci sensuri divine a Ah-lui:

1.Conştienţa (Eu Sânt)

2.Imaginaţia (Creaţia)
3.Înţelegere (Unire şi Împreunare)

4.Concentrare (Îmbinaţi imaginaţia şi înţelegerea ca să creaţi realitatea)

5.Exprimare (Folosiţi energii pentru a da naştere la creaţie)

Tobias: Şi aşa este, dragi prieteni, că noi ne adunăm cu voi în această zi, în această
energie minunată şi în celebrare. Aşa cum cântecul sugerează, (se referă la cântecul
numit “celebrare, cântat înainte de comunicare), noi sântem în celebrare a călătoriei
voastre în care sânteţi voi. Această călătorie v-a luat prin atâtea experienţe frumoase,
atâtea provocări, şi alte locuri în care Spiritul şi nici noi de pe această parte a voalului şi
nici voi nu a-ţi fi putut imagina. A fost o călătorie sacră, multi-dimensională şi frumoasă.
Şi într-adevăr noi venim în celebrarea multor lucruri, de care noi o să vorbim aici, dar
mai mult în celebrarea a unde sânteţi voi acum.

Dragi prieteni, dragi Shaumbra, inhalaţi adânc. Inhalaţi tot ce sânteţi voi, şi tot ce voi
deveniţi. Inhalaţi spiritul care dansează în sinea voastră, spiritul care şi el este în
celebrare a unde sânteţi voi acum. Noi ajungem la timpul când împreunăm energiile,
când împreunăm umanul şi divinul, tot ce sânteţi voi. Inhalaţi înăuntrul. Inhalaţi viaţa în
focul divinităţii care este în sinea voastră. Aşa puteţi să aduceţi la suprafaţă. Aşa aduceţi
esenţa a cine sânteţi voi în realitatea voastră. Este o mare bucurie pentru mine Tobias, să
stau aici cu voi astăzi, vorbindu-vă mult mai clar ca înainte. Eu nu spun doar cuvinte pe
care voi auziţi prin prietenul vostru Cauldre. Eu vorbesc despre claritatea cum voi şi eu
ne adresăm unul la altul, cum acţionăm şi cum comunicăm. Este mult mai clar de cum
am experienţat noi înainte.

Simţiţi această energie. Simţiţi dragostea mea şi atenţia şi prietenia direct prin voi,
prin toate cele şapte sensuri umane despre care am vorbit. Simţiţi prezenţa sinei voastre
de “Eu Sânt”. Nu este ceva îndepărtat sau diferit, nu este ceva înafara voastră. Simţiţi
prezenţa voastră, “Eu Sânt”, care se naşte în acest moment în sinea voastră.

Ahh, noi avem o mare celebrare aici, astăzi!

Acum, într-adevăr sânt alte energii aici, sânt energiile vizitatorilor pe care îi
întroducem în curând. Dragi prieteni, aceste energii sânt apropriate acum. Astea sânt
intense, deci voi care a-ţi simţit o căldură şi o înfierbinţeală mai înainte, astea nu sânt
doar din cauza dinafarei voastră. Nu a fost doar un sens de simţământ în pielea voastră şi
în corpul vostru care a fost supra încălzit. Asta vine la fel şi prin Limbajul Ah.

Vizitatorii care vin aici astăzi...timpul este apropriat, şi energia musafirului nostru este
intensă. Este fierbinte. Este timpul apropriat. Simţiţi această energie nouă. Dar, asta
este o energie pe care voi o ştiţi, cu care a-ţi lucrat, o energie pe care voi a-ţi creat, dar
timpul căruia nu a fost apropriat să fie aici până acum.

Noi vă lăsăm să simţiţi vizitatorul înainte ca noi să facem întroducerea.

Daţi voie să vorbim pentru un moment în acest timp despre tranziţia în care sânteţi.
În calendarul vostru voi a-ţi întors ultima pagină a anului vechi (2001), un an care a
fost în special despre dualitate, “trei”, în aritmetica voastră. Voi a-ţi întors pagina pentru
un an nou. Voi vedeţi acuma cifrele de 2-0-0-2, (doi de doi şi doi de zero), scris pe
pagină şi pentru mulţi dintre voi, asta are un impact. Poate voi nu a-ţi fost capabili
imediat să înţelegeţi energia acestor numere. Astăzi noi o să vă spunem despre ce este
vorba.

Este un an de “4”, este balanţa de “2” într-un capăt, iar celălalt “2” în celălalt capăt.
Este anul schimbărilor şi este anul de tranziţionare într-o energie nouă foarte importantă.
Noi v-am vorbit despre “4” pentru o perioadă de timp. Şi ca o aducere aminte de “4”,
asta înseamnă “2” la pătrat. Voi mergeţi de la dualitate - energie de dualitate - în energie
de quad (cvadrat,patru).

Voi nu mergeţi înapoi la “1”. Învăţăturile spirituale vorbesc mult despre a merge
înapoi la “1”, la fel se vorbeşte de a merge înapoi Acasă. Dar, voi nu mergeţi acolo.
Fiind Dumnezei, voi continuaţi să vă dezvoltaţi şi voi continuaţi să vă exprimaţi în căi
noi.

Când voi a-ţi fost acasă în Regat acum o veşnicie de timp, şi totuşi nu chiar aşa mult -
energia a fost de unitate şi de singularitate. Când voi a-ţi plecat de Acasă, voi a-ţi trecut
prin Zidul de Foc şi eventual a-ţi ajuns pe Pământ, aici a fost vorba despre “2”. A fost
vorba despre polaritate. A fost vorba despre imaginea de oglindă. A fost despre a vă
vedea pe voi înşive, dragi Dumnezei, într-un fel nou şi diferit a ceea ce voi nu a-ţi putut
vedea în energia de “1”. Deci, aşa voi a-ţi creat pe “2”. Voi a-ţi fost în acea energie
pentru aşa mult timp, foarte mult timp. Pământul a fost despre energia de “2”, polaritate,
lumină şi întuneric, lecţiile pentru bine şi rău, masculin şi feminin, oposuri. Călătoria
voastră pe Pământ a fost pentru a înţelege, la nivelul cel mai intim, cu dualitatea, ce “2” a
reprezentat.

Acum, noi trecem într-o energie nouă. Voi nu numai treceţi într-un an de “4”, dar voi
treceţi în anul al patrulea a Dumnezeu - Bărbat, Dumnezeu- Femeie. Au fost trei ani
înainte de asta. Noi nu o să intrăm în acele detalii astăzi, chiar că nouă ne place să
vorbim, (chicotiri) dar câteodată, noi sântem rugaţi să ţinem discuţiile noastre în timpul
limitat şi admis. Dar, voi intraţi în anul al patrulea ca Dumnezei în formă umană.

Acest an este de “4” şi este un an important. Este anul în care se completează


schimbările ce au avut loc în grila pământului. Grilele, într-un sens, sânt reflecţiile
conştienţei voastre. Grilele sânt ca şi energiile înconjurătoare a planetei voastre. Grilele
energetice care înconjoară planeta voastră ţine energiile înăuntru, şi ţine alte energii
afară. Grilele sânt reflecţia conştienţei voastre. Această grilă, într-un sens, înmagazina
energia nouă spirituală potenţială care nu a fost gata să intră.

Grilele au furnizat un filtru sau amortizor. Voi nu a-ţi avut parte de un acces complet,
la energia voastră divină. Există multe legi umane şi o fizică spirituală care sânt jucate
aici. Dar, grilele sânt ca şi o formă de amortizare şi protecţie. Ele la fel au adus limitaţii
la ce a-ţi fi putut face. Astea v-au limitat accesarea totală a divinitatea voastră.
Anul 2002. Voi aveţi vreo cinci zile în acest an deja. Este mai mult de cât numere la
calendarul vostru. Într-un fel, voi puteţi spune că voi a-ţi ales acest an calendaristic. Voi
a-ţi ales secvenţa numerelor ca să faceţi ultima schimbare.

Aşa cum eu Tobias, vă vorbesc acum, şi cum vizitatorii năvălesc în această cameră,
este multă muncă care se face pentru ajustarea finală a grilelor spirituale a Pământului.
Este o echipă, un anturaj cu care mulţi dintre voi sânteţi obişnuiţi. Este energia lui Kryon
care schimbă astea. Ei pot schimba grilele numai la răspunsul direct a schimbării
conştienţei voastre. Nu este că Kryon face acordările, şi după aceea voi vă schimbaţi.
Este că voi v-aţi schimbat, dând permisie şi de a lăsa pe Kryon să facă schimbările în
grilele Pământului.

Aşa cum ne adunăm aici ca o familie, ei lucrează în acest moment în acordarea


grilelor. Asta vă v-a da permisiunea pentru un tip de acces a tot ce sânteţi voi. Asta v-a
permite un nou tip de combustibil. Asta v-a permite o poartă deschisă de la divinitatea
voastră întreagă, în ordinea de a ilumina sămânţa lui Hristos în sinea voastră. Este o rază
de lumină ce intră, care trece printr-un inveliş de nor care a fost în jurul vostru pentru un
timp foarte lung. Această rază v-a străluci direct pe sămânţa Hristosului care germinează
în voi. Această rază, o rază de aur, de aramă, rază albicioasă v-a străluci, şi v-a
binecuvânta divinitatea voastră. V-a binecuvânta sămânţa lui Hristos şi v-a permite să
crească în căi noi.

Voalul este redus prin schimbarea grilelor, dargi prieteni. Chiar acum, asta se
întâmplă. Asta se întâmplă în anul 2-0-0-2.

La ce vă puteţi aştepta pentru voi, pentru lumea voastră? Este chiar foarte simplu.
Imaginaţi-vă că staţi pe un leagăn, legănându-vă înainte şi înapoi. Voi vă bucuraţi de
acest legănat, ştiind că legănându-vă înainte şi înapoi, voi a-ţi putea să aveţi o frică sau o
trepidaţie că voi a-ţi putea merge prea sus sau prea repede. Dar este un moment şi o
energie care se crează legănându-vă înainte şi înapoi.

Este ca şi un pendulum care merge înainte şi înapoi, dar totdeauna câştigând


momentul, totdeauna câştigând momentul. La un punct anume asta v-a decola. Atunci
numai este riscul de a merge înainte şi înapoi. În schimb voi luaţi o săritură cuantică.

Poate voi vă puteţi aduce aminte cum este să fi pe un leagăn, unde voi vă simţiţi că
mergeţi doar de jur împrejur. Dar aici, când momentul de legănare câştigă mai multă
energie şi mai multă mişcare, asta v-a ajuta să vă catapulteze pe voi şi Pământul la fel în
acest timp de schimbare cuantică, ceea ce voi a-ţi numit schimbări a anului 2012, dar,
aşa cum am spus noi, asta v-a veni mai devreme.

În acest an de 2002, voi vă aflaţi pe un leagăn, legănându-vă înainte şi înapoi. Şi,


dragi prieteni, este mai mult la asta de cât o poveste. Este mai mult de cât un metafor.
V-a fi un an de legănare înainte şi înapoi pentru voi personal şi pentru lumea în jurul
vostru. Ţineţi-vă de funia leagănului. S-ar putea să fie o legănare sălbatică! (Râsete din
audienţă). Dar, dragi prieteni, dacă voi sânteţi în energia bună şi în balanţă bună, asta
poate să fie o legănare amuzantă, în loc de să fie fricoasă. Voi o să înţelegeţi mişcarea de
leagăn de înainte şi înapoi, în loc de frică.
Să nu uitaţi că anul 2-0-0-2 este balansată în ambele părţi de o energie egală, şi energii
care încearcă să lucreze unul cu altul şi să se balanseze unul cu altul. Să nu uitaţi că aşa
cum vă legănaţi dintr-o parte în cealaltă, aduceţi-vă aminte de energia de 2-0-0-2, care
este bine balansată în toate privinţele. V-a fi un an de legănare şi schimbare pentru voi.

Aşa cum citiţi ziarele, voi o să vedeţi legănări în jurul vostru. Să nu lăsaţi ca astea să
vă aducă în imbalanţă. Să nu lăsaţi ca situaţia lumii să vă sperie. Să nu fiţi într-un loc de
a simţi că lumea voastră trece prin Armageddon, dragi prieteni.

Poate, într-un fel lumea voastră ajunge la un sfârşit, dar nu aşa cum voi gândiţi. Nu cu
dezastru, nu cu un tip de teroare şi distrugere ceea ce a-ţi văzut în vieţile voastre trecute.
Lumea aşa cum voi o ştiţi, poate ajunge la un sfârşit, sfârşitul unui an, un sfărşit de timp,
şi sfărşitul unei balanţe vechi. Voi intraţi într-o nouă balanţă. O să fie un an de legănare
pentru voi.

Şi în timp ce sânteţi pe leagăn, legănându-vă înainte şi înapoi dragi Shaumbra, uitaţi-


vă jos pe Pământ. Ştiţi voi ce o să vedeţi, aşteptând doar ca voi să cădeţi de pe leagăn?
Aşteptând ca să vă muşte ca şi pe ceilalţi. (Râsete din audienţă) Acest an este anul
şerpilor. Dar, voi o să fiţi pe acel leagăn şi atâta timp în care voi nu vă concentraţi pe
şerpii care se încolăcesc de desubtul vostru, atâta timp ce voi vă bucuraţi de legănare şi
sărbătoriţi oriunde vă i-a asta pe voi, şerpii nu pot face nimic.

Întrebaţi şarpele de ce este acolo. Voi o să primiţi nişte răspunsuri interesante, şi nu la


ceea ce voi v-aţi aşteptat.

Şerpii sânt acolo, şi astea au un ţel. Voi v-aţi gândit că vă aşteaptă pe voi ca să
pierdeţi balanţa şi să cădeţi şi atunci ei vă pot mânca ca pe nişte iepuri (Râsete din
audienţă). Dar nu, ei au un scop diferit. Anul 2002, anul şerpilor!

Pe cei pe care voi îi călăuziţi şi îi învăţaţi, ei vor fi provocaţi de şerpii lor, de


problemele lor vechi. Problemele lor vechi încearcă să se elibereze, încearcă să se
transforme. Când voi staţi cu cei care vin la voi, voi o să ştiţi de ce şarpele lor este acolo,
pentru că voi aveţi o senzaţie nouă şi un nou fel de ascultare şi înţelegere.

În 2002, o energie dinamică interesantă v-a cauza o îndoială de sine. Dar în acelaşi
timp, această energie are potenţialul să creeze noi căi de împuternicire de sine. În timp ce
voi sânteţi pe leagăn, voi vă miraţi de ce sânteţi acolo, de ce mergeţi înainte şi înapoi.
Voi o să auziţi nişte voci slabe din sinea voastră, din trecut chemându-vă ca şi un părinte,
chemându-vă din casă spunând, “Dă-te jos de pe leagăn acuma. Vino acasă. Dă-te jos de
pe leagăn. Eşti neserioasă. Te aşteaptă o muncă. Tu pierzi prea mult timp legănându-te.
Tu eşti în afara imaginaţiei tale proprii, în câmpull tău de fantezie”. Voi o să auziţi acea
voce, o voce distantă, ţipând să vă daţi jos de pe leagăn şi să mergeţi înapoi în casă.

Dragi prieteni, voi o să fiţi provocaţi cu neîncredere de sine în acest an. Voi o să vă
întrebaţi dacă faceţi lucrurile cum trebuie. Voi o să vă miraţi de ce pierdeţi aşa mult timp
pe acel leagăn. Voi vă miraţi dacă nu cumva vă irosiţi timpul şi energia voastră în
câmpul vostru de fantezie. Şi voi poate vă întrebaţi dacă nu ar fi mai bine să mergeţi
înapoi în felul vechi de a fi. 2002 este ultima chemare a energiei vechi, ce a fost în sinea
voastră, reprezentat de vocea şi energia unui părinte, sau de un părinte cicălitor şi sever,
încercând să vă aducă înapoi. Vocea v-a fi distantă, dar voi totuşi o să auziţi. 2002 v-a fi
anul de neîncredere de sine, când voi vă întrebaţi de ce sânteţi acolo, de ce sânteţi pe acel
leagăn, ce încercaţi să îndepliniţi. Acum noi vă spunem că atunci când asta se întâmplă,
dacă o să folosiţi intelectul vostru, voi o să înţepeniţi. O să fie dificil să lucraţi în felul
vostru de neîncredere în sinea voastră...la acest punct când aveţi acea neîncredere de sine
intensă şi aveţi acele întrebări mari, să fiţi în locul de pace şi acceptare cu voi înşivă. În
sinea voastră, întrebaţi ce se întâmplă. Întrebaţi de ce neîncrederea vine la suprafaţă,
întrebaţi Voinţa Divină a voastră să vă aducă răspunsul.

Voinţa Divină trece peste asta. Asta este deasupra voinţei libere. Există un răspuns în
Voinţa Divină care nu a fost evident până acum. Când voi întraţi într-o situaţie de
neîncredere de sine adâncă în acest an, mergeţi la Voinţa Divină. Mergeţi la divinitatea
internă şi aşteptaţi răspunsul. Ieşiţi afară din tonul vocei vechi a părintelui care vă
cheamă, chemându-vă acasă, spunându-vă să coboriţi jos din leagăn. 2002 - anul
neîncrederii de sine.

Dragi prieteni, v-a fi la fel anul senzitivităţii. Voi o să aveţi o senzitivitate adâncă
despre ce se petrece în sinea voastră şi în lumea din jurul vostru. Voi o să aveţi înţelegere
ce nu a-ţi avut până acuma. Este o simţire ceea ce nu a-ţi fi putut imagina înainte.
Această senzitivitate intră prin locuri despre care noi am vorbit la ultima noastră întâlnire,
cele şapte sensuri. Sensurile voastre o să fie aşa de deschise şi trezite că câteodată
energiile în jurul vostru poate o să vă rănească, spus literal. Voi o să fiţi aşa de senzitivi
la energii că câteodată voi o să căutaţi să vă retrageţi. Câteodată o să trebuiască să
plecaţi.

În timp ce sânteţi pe leagăn în acest an, mergând înainte şi înapoi, voi o să vă uitaţi la
casele altora, la oameni, la maşini de pe stradă, şi la umanii care se plimbă în josul
străzii. Voi o să aveţi senzitivitate şi o ştiire în voi ce nu a-ţi avut niciodată. Voi o să vă
aflaţi zburând în situaţiile altor oameni şi simţând prin ce trec ei, o să fiţi atraşi ca un
magnet, o să simţiţi durerea lor, o să simţiţi problemele lor, o să simţiţi totul despre acea
situaţie.

Poate să fie şi o situaţie fericită. Voi puteţi să vă cufundaţi în fericire şi să simţiţi din
punctul lor de simţire de a se muta într-un nou nivel. Voi puteţi să simţiţi ce înseamnă să
te îndrăgosteşti, sau ceva bun se întâmplă la serviciul lor. În 2002, voi o să vă găsiţi că
sânteţi ca un magnet care este atras în situaţii energice a altora şi voi deveniţi mult mai
senzitivi. Şi asta este apropriat.

Când voi vă găsiţi că cădeţi afară din balanţă şi nu sânteţi siguri cum să mergeţi înapoi
în centrul vostru, atunci aduceţi-vă aminte de numerele acestui an, balanţa de 2-0-0-2.
Voi o să fiţi foarte senzitivi la toate lucrurile în jurul vostru, la energii. Să ştiţi asta şi voi
o să fiţi mult mai precauţi în tot ce vine în drumul vostru.

Anul 2002 este anul de ajustare finală a grilelor. Este că Kryon îşi termină lucrul.
Kryon v-a termina lucrul pentru ce a venit el să facă, în ordinea ca raza de lumină divină,
lumina voastră proprie să strălucească la deschiderea Hristosului de sine al vostru. Norii
se îndepărtează. Voalul este eliberat.
Aşa cum mergeţi în acest an, să nu uitaţi de cele patru lucruri spuse de mine, Tobias.
Primul lucru este despre cele multe legănări care se petrec în acest an, al doilea lucru este
senzitivitatea voastră în creştere, după aceea neîncrederea de sine/împuternicirea de sine,
şi şerpii care s-ar putea să apare în drumul vostru. Să nu uitaţi astea, dragi prieteni.

O să fie - cum să spun - o să fie un an minunat. O să fie un an pentru celebrarea


călătoriei voastre. Cu tot ce se petrece în lumea voastră, voi o să fiţi aşa de uşuraţi că a-ţi
făcut aceste lucruri înainte de acuma. Voi o să vedeţi pe mulţi care trec prin probleme
prin care voi a-ţi trecut mai de mult. Multe din problemele voastre o să fie în spatele
vostru. Voi o să fiţi în stare să fiţi divini umani mult mai balansaţi pentru alţii.

Noi vă provocăm astăzi aici. Luaţi ce este în sinea voastră, ce este o pasiune ascunsă,
ce a-ţi ţinut undeva ascuns, de ce a-ţi fost aşa de emoţionali, dar aşa de fricoşi să aduceţi
afară în lume. Dragi prieteni, aduceţi asta afară acuma în acest an, în această energie.
Aduceţi afară acel gând, idee, inspiraţie, invenţie, tehnică nouă, esenţa de energie ce a-ţi
ţinut acoperit cu un capac. Voi ştiţi despre ce noi vorbim. Aduceţi afară în acest an.
Este nevoie de asta pe această planetă. Acum este timpul când este mai uşor să aduceţi
asta la suprafaţă Asta este provocarea ce vă dăm noi astăzi. Puneţi acea frică la o parte.
Noi ştim de ce a-ţi ales să continuaţi să staţi pe acest Pământ. Puneţi frica la o parte şi
aduceţi afară energia nouă, ce aveţi în sinea voastră. Alţii au nevoie de asta.

Este o idee, este o pasiune care stă în sinea voastră, dar voi a-ţi reţinut asta. Ştiţi voi
că sânt sute şi mii de oameni care aşteaptă pe voi să aduceţi asta la suprafaţă şi încă mulţi
alţii? Noi vedem asta din perspectiva noastră cum acei oameni aşteaptă foarte
nerăbdători ca voi să faceţi asta. Voi gândiţi că la nimeni nu îi pasă sau că nu înţelege ce
aveţi voi de oferit? Noi vedem mii şi mii care aşteaptă pentru asta, care se bizuie pe voi.
Fiţi îndrăzneţi în acest an. Aduceţi la suprafaţă.

Acum, noi iubim această energie a familiei noastre aici. Noi iubim energia care este
ca un vârtej în această cameră.

Acum noi am vrea să aducem un invitat special al nostru şi un musafir onorat în


această zi. El este care a stat aici, în timp ce eu, Tobias am vorbit cu voi. El este cel care
a dezbinat energiile aici ca să lucreze cu voi pe un nivel diferit. El este unul mare. Dacă
a fost o conferinţă a Ordinului de Arc, această fiinţă minunată a stat la masă pe scaunul
din dreapta. El stătea pe lângă scaunul principal. Şi voi vă miraţi cine a stat pe scaunul
principal? Asta a fost liber pentru o bucată de vreme, dar sânteţi voi. Voi a-ţi fost
ocupaţi să faceţi alte lucruri. Voi nu a-ţi fost capabili să prezidaţi de pe locul pe care voi
într-adevăr posedaţi.

Cel care vine astăzi aici are numele de Metatron. El vine în vizită astăzi. Energia lui
este atât de puternică că chiar şi o şoaptă de la el este atât de mare şi largă că poate - cum
să spun - să vă dea jos. Noi a trebuit să creăm un cadru înainte de această adunare ca să
reducem energia lui. Metatron vine în această zi să fie cu voi. Este Metatron care a
influenţat această celebrare pe care avem noi aici, şi energia în spatele acestuia.

Acum este interesant de notat că Metatron nu a fost cel care a putut să lucreze direct
cu umanii. Vibraţia numelui face asta. Mulţi dintre arhanghelii care lucrează direct cu
umanii au în numele lor un, “i-e-l”, (sau a-e-l) la sfârşitul numelor lor ca de exemplu
Uriel, Amael, Michael.

Până acum, dargi prieteni, Metatron nu a fost în stare ca să stea în faţă cu umanii.
Metatron a trebuit să trimeată alţi arhangheli sau alte entităţi din partea noastră a voalului
ca să stea în faţa voastră. Dacă el s-ar fi înfăţişat în faţa umanilor, asta ar fi aruncat
circuitul vostru aparte. Asta v-ar fi ars complet. Ar fi fost prea multă energie. Dar cu
ceva muncă înainte, acum el poate să intră în acest spaţiu.

Metatron vine astăzi să împlinească o promisiune. El a făcut o promisiune când el a


stat lângă voi la masa de la Ordinul de Arc. Metatron vine astăzi să împlinească o
promisiune care a fost scrisă în scripturile voastre, dar a fost scos de acolo. Metatron a
spus, “Eu voi veni pe Pământ ca să vă văd din nou atunci când energiile şi timpul este
apropriat”. Şi el vine înapoi, fără ca ceilalţi arhangheli să stea în locul lui. El vine înapoi
să fie direct cu voi.

Este un scop pentru asta şi este un scop pentru vizita lui. Asta v-a fi un an ştiinţific
pentru Pământ. V-a fi un an cu dezvoltări multe de tehnologie. Scopul este simplu. Voi
a-ţi făcut schimbări în conştienţa voastră proprie, şi asta permite la ştiinţă să meargă
înainte. Conştienţa permite la energie pentru schimbări ştiinţifice. Într-adevăr, ştiinţa şi
spiritul lucrează împreună mână în mână.

Metatron a ajutat la arhitectura tehnologiei şi fizicii şi a matematicii universului şi


planetei noastre. Metatron a venit pe Pământ, niciodată ca uman, dar el a venit pe
Pământ când energiile au fost în formare. El a venit să vă ajute pe voi şi pe alţii să creaţi
modelul energetic pe Pământ. El a ajutat să se aşeze în sinea lui Gaia anumite energii
cristaline care să iasă la suprafaţă în timp apropriat.

Metatron se reîntoarce acum ca să fie cu voi. Cu schimbările pe care Kryon a făcut la


grilă, aşa Metatron poate să intră şi să fie în asistenţa voastră în munca ce faceţi voi.

Metatron poate fi descris ca cel care stă cel mai aproape de Yeshua, cel care stă alături
de Dumnezeu, într-adevăr cel care stă lângă voi. Metatron este cel care ţine balanţa între
uman şi divin, dar nu poate să facă direct pentru responsabilitatea imensă şi energia în
spatele acestuia. El a trebuit să se folosească de alţii.

Metatron a fost denumit ca “Îngerul Morţii”! Asta este cumva o interpretare greşită.
El preferă să se auto numească, “Îngerul de Tranziţionare şi Schimbare”. El vă ajută la
tranziţionarea voastră - când părăsiţi corpul fizic între vieţi, sau dacă voi simplu
tranziţionaţi în Energia Nouă, în ascensiunea voastră. Asta face el.

Metatron v-a fi o parte importantă din munca ce voi faceţi împreună cu Consiliul
Crimson. Este anul pentru eliberare finală a energiilor vechi şi de aducerea celei noi.
Este un an minunat de balanţă şi schimbare.

Pentru cei care se minunează, Metatron nu este o entitate singulară. Este o compoziţie
de energii. Nu este masculin sau feminin. Metatron este o colecţie de energii din Ordinul
de Arc reprezentând pe toţi arhanghelii şi pe Voi. Dacă a-ţi pune asta împreună ca o
compoziţie, asta este Metatron.

Voi o să vedeţi pe Metatron cu ochi noi sau cu ochii voştri spirituali. Voi o să-l vedeţi
pe Metatron odată, luînd calităţi umane, radiant şi strălucind, dar formă umană. Să
înţelegeţi că în acest fel voi o să-l percepeţi pe Metatron, dar el nu este singular.

Mulţi dintre voi o să-l vedeţi pe Metatron în visele voastre sau starea lucidă. V-a fi o
energie foarte înaltă - o vibraţie strălucitoare plecând de la tonul de aramă în aur, până la
flăcări albe.

Poate voi o să vedeţi o lumină albă din colţul ochiului vostru din când în când, un
fulger alb. Voi vedeţi atunci o atingere a lui Metatron intrând în câmpul vostru de
conştienţă. Când vedeţi acea lumină de flacără strălucitoare, voi îi permiteţi la energia lui
Metatron să intră. V-a fi o energie importantă de a lucra în timpul acestui an.

Simţiţi iubirea lui Metatron acum în toate sensurile voastre, în toată fiinţa voastră.
Este o energie înaltă, aproape metalică. Este o energie tehnică şi sofisticată. Nu are
tonurile calde sau bogate pe care a-ţi putea găsi la Amael sau Rafael. Este foarte intens şi
vioi. Asta ajută la tranziţia voastră şi a Pământului în acest an.

Acum o să luăm o pauză pentru un moment, să ajustăm energiile ca să permitem lui


Metatron să vină mai aproape. Inhalaţi adânc, dragi prieteni. Inhalaţi adânc. Faceţi-vă
mai confortabili în scaunul vostru, şi noi o să începem lecţia a şasea.

(Pauză)

Da, şi Metatron ne aminteşte să vă spun că, “Să nu vă ingrijoraţi aşa mult dacă toate
dispoziţiile electrice se vor strica în jurul vostru, în acest an”. (Râsete din audienţă) Din
păcate asta face parte din energia lui şi a voastră. Voi o să vedeţi că dispoziţiile electrice
se vor strica. Astea sânt vechi şi astea nu pot ţine energia nouă pe care voi aduceţi
înăuntru. Când asta se întâmplă - după ce voi înjuraţi dispozitivele - inhalaţi şi permiteţi
să staţi aşa pentru un moment. Voi o să aveţi o înţelegere de cum să aduceţi
echipamentul nou şi apropriat în realitatea voastră. Astea pot fi de toate, începând de la
computer, la becuri şi alte dispozitive electrice. Lucrurile electronice vor fi cele mai
afectate, dar vor fi şi dispozitive mecanice la fel.

Asta este energia lui Metatron, foarte tehnic şi ştiinţific, plin cu fizica Energiei Noi.
El la fel cere să vă spun că el este foarte încântat să fie astăzi aici!

(Pauză)

Acum noi o să continuăm să vorbim despre Limbajul Ah. Asta v-a fi lecţia a treia
legat de acest subiect. Noi am acordat trei lecţii cu acest subiect pentru că este aşa de
important. V-a lua un timp ca să înţelegeţi şi să vă obişnuiţi şi să începeţi să lucraţi cu
asta. Dar, este aşa de important că noi am dedicat nu numai o lecţie, nu două, dar trei
lecţii complete.
(Chicotând) Data trecută noi v-am spus o poveste scurtă despre şapte fermieri.
(Râsete din audienţă) Noi ne-am gândit că povestea a fost foarte la subiect, dar
Cauldre...el ne cere să numai intrăm în poveşti aşa lungi! Dar,noi poate...(mai multe
râsete).

Astăzi noi o să spunem o poveste SCURTĂ, pentru că noi deja am vorbit pentru un
timp lung înainte de a începe lecţia! Noi spunem o poveste scurtă despre Shaumbra, a
cărei energie face parte din familie. Ea face parte din fiecare dintre voi. Noi o să o
numim Nancy.

Nancy nu a putut să fie aici în persoană luna trecută, dar ea a citit informaţiile pe
Internet şi le-a şi ascultat. Nancy a ascultat Lecţia a 5-a, Sensurile Ah-lui, ea ca mulţi
dintre voi, chiar şi acuma, a adormit, şi asta este bine. Ea a adormit în timpul lecţiei. Dar
ea a auzit totuşi povestea MINUNATĂ a celor şapte fermieri. Ea în schimb ar fi vrut ca
povestea să mai continuă (Râsete) Ea a fost dezamăgită când noi am terminat povestea.
(Mai multe râsete)

După ce a ascultat Lecţia a 5-a, Nancy a fost obosită un pic, ceea ce este normal, dragi
prieteni, pentru că este multă muncă de energie în acel timp. Chiar şi cei care nu se află
aici vor găsi pe ei înşişi obosiţi, într-un fel este foarte bine. Ei o să simtă că este multă
schimbare ce i-a loc în sinea lor.

Nancy a simţit deodată că i-a fost foame, i-a fost foarte foame. Vorbele despre cereale
şi mâncare şi fructe, toată nutriţia asta agreabilă şi minunată din lecţia a 5-a, a făcut să-i
fie foame.

Ei i-a fost foame. Ea a fost conştientă că foamea a făcut-o atentă în toată fiinţa ei.

Nancy a făcut o mică pauză, îmtrebându-se ce să mănânce, imaginând nişte cantalupe


şi căpşuni minunate din povestea fermierilor. Ea şi-a imaginat o omletă umplută cu
brânză. Ea şi-a imaginat gustul dulce a vegetalelor pe care ea a vrut să le pună în omletă.
Ea şi-a imaginat cum o să fie când mănâncă omleta.

Ea s-a dus la frigider şi la dulapul de alimente, să vadă ce găseşte acolo. Ea a vut o


energie de înţelegere pentru corpul ei când ea şi-a imaginat asta. Când ea s-a uitat la nişte
mâncăruri, ea a simţit vibraţiile acestora. Ea a avut înţelegere pentru corpul ei fizic, dacă
asta rezonează cu vibraţia mâncării pe care ea a căutat şi dacă astea erau pentru corpul ei
şi ce a dorit în acel moment.

Şi Nancy s-a uitat în oalele şi frigiderul ei, şi la fel ea s-a gândit şi la familia ei. Ea s-a
gândit la mâncărurile care le-a plăcut la familia ei, întrebându-se dacă a fost destul pentru
a face şi lor şi de a servi pe ei mai târziu. Nancy a luat în considerare o balanţă
apropriată a ce corpul ei a dorit, ce ar fi vrut familia ei şi ce a fost disponibil în acel
moment. Ea a simţit toate aceste energii.

Curând ea a hotărât să facă mâncarea. Ea a scos toate ingredientele şi vegetalele


necoapte din frigider şi le-a tăiat în bucăţi apropriate. Ea s-a concentrat la mâncare şi la
prepararea ei. Ea s-a concentrat la timpul necesar de care ea a avut nevoie. Ea s-a
concentrat la nivelul de ingrediente de care a avut nevoie, câte pahare din asta, câte
linguri din aia, şi câte mâini din restul.

În scurt timp ea a pus toate acele ingrediente împreună în cratiţa care a fost fierbinte
deja. Cuptorul a fost pregătit. Castroanele au fost gata se fie umplute. Ea a început să se
exprime în plin punând toate astea împreună şi sigur să facă o mâncare din asta. Toate
astea au fost pentru că a citit povestea fermierilor şi că i-a fost foame.

Ea a stat şi s-a bucurat de mâncarea pe care a mâncat-o, ştiind că ea le-a preparat


singură - un punct important de ştiut aici. Ea şi-a preparat singură. Asta a rezonat cu
corpul ei. Ea a pus la un loc balanţa apropriată de ingrediente, cu toate că cartea de
bucate a spus să folosească mai puţin din condimente şi picantele.

Ea a făcut mâncarea bazat pe înţelegerea şi senzitivitatea ei proprie.

Când ea a mâncat acea mâncare, nu numai că a avut un gust şi satisfacerea foamei ei,
dar la fel a adus la fiinţa ei fizică, mentală şi spirituală o energie balansată apropriată. A
adus energiile de la punctul ei de conştienţă de a fi foame la punctul de a pune asta în
fiinţa ei.

În acea noapte, ea a dormit foarte bine. Noi nu am trezit-o la ora 4:44 AM, pentru că
ea a dormit bine! (Râsete din audienţă). Ea a dormit bine pentru că integrarea divinităţii
ei în ADN a fost asimilat foarte uşor, ea nu a simţit nici o dezbinare sau faptul de a nu
putea odihni noaptea. Cred că punctul este destul de clar la voi toţi.

A fost o balanţă de nutriţie şi energie apropriată ce a intrat în corpul ei. Ea nu a ţinut


cont de calorii când a făcut mâncarea. Oh, dragi prieteni, este aşa de limitativ când faceţi
asta! De ce număraţi caloriile? Număraţi cota de energie în fiinţa voastră, nu caloriile,
nu grăsimea, nu proteinile. Astea sânt lucruri aparţinând vechiului. “Care este cota de
energie”, voi întrebaţi? Întrebaţi-vă pe voi înşivă! Întrebaţi-vă senzitivitatea voastră!
Întrebaţi sensurile voastre despre care am vorbit în lecţia a 5-a. Întrebaţi corpul vostru!
Asta vă v-a da balanţa de energie. Poate ar fi fost mai apropriat pentru Nancy să coacă o
prăjitură mare de ciocolată şi să se delecteze cu asta! Dacă asta ar fi cerut corpul ei de
balanţă, atunci în acest fel ar fi trebuit ca să răspundă. Dar în acest caz a ei a fost diferit.
Dar, ea a dormit aşa de bine în acea noapte, şi munca de integrare şi de deschidere a curs
foarte uşor în sinea ei.

Acum, voi vă întrebaţi, “Tobias, de ce ne spui povestea de a face mâncare, astăzi?”.


Prima dată ne-ai spus povestea fermierilor şi acum de preparat mâncare. Unde vrei să
ajungi cu poveştile astea? Cum ne ajută pe noi în folosirea Limbajului Ah? Dragi
prieteni, este o altă porţie despre care noi vrem să vă vorbim astăzi, o altă porţie într-un
nivel diferit, dar acum asta este gata să intră, ca şi energia lui Metatron care este gata să
intră.

Sânt sensuri spirituale, sensuri care sânt folosite de voi şi de noi pe un nivel diferit de
sensurile umane. Acestea totdeauna au fost disponibile, dar atâta timp cât staţi pe Pământ
nu prea le folosit. Astea cumva au rămas baricadate, cumva înnorat de voi umani. Astea
nu prea au fost aşa de disponibile pentru voi. Da, voi le folosiţi când voi vă întoarceţi pe
partea noastră a voalului. Când voi lăsaţi corpul fizic, voi iarăşi le luaţi înapoi. Astea
sânt inseparabile. Astea fac parte din cine sânteţi voi, dar când voi veniţi pe Pământ, voi
aveţi tendinţa de a le lăsa în urmă. Astea nu sânt disponibile, dar acum ele sânt. De
aceea este scopul lui Metatron aici astăzi, ca să vă ajute să le aduceţi înăuntrul vostru, să
ajute la legarea acelei distanţe.

Sânt cinci sensuri spirituale. Cele cinci sensuri sânt pe următoarele nivele, eteric,
multi-dimensional, ne-fizic şi ne-uman. Imaginaţi o stea cu cinci colţuri.

Pe partea de sus, vârful, este SENSUL de CONŞTIENŢĂ. Acum, asta este eteric,
spiritual, sens divin. Voi a-ţi dezvoltat imediat acest sens când voi a-ţi plecat de Acasă,
când voi a-ţi plecat din Regat. Până la acest timp, voi într-adevăr nu a-ţi avut sensul de
conştienţă a cine sânteţi voi. Voi simplu a-ţi fost. Dar, când voi a-ţi plecat din Regat şi
a-ţi trecut prin Zidul de Foc, voi imediat a-ţi dezvoltat sensul de conştienţă. Asta este
sensul de “Eu Sânt”. Eu sânt o parte din Dumnezeu, dar totuşi Eu Sânt, este identitatea
mea proprie. Asta este primul sens din cele cinci.

Acum mergem în sensul invers a acelor ceasului a stelei cu cinci colţuri unde găsim
sesul divin de imaginaţie. SENSUL DE IMAGINAŢIE. Imaginare. Când voi imaginaţi
ceva, asta începe să vină în viaţă. Începe să i-a formă. Noi la fel numim asta, Sensul de
Creaţie. Fiecare dintre voi are ceva în imaginaţia lui despre ce noi am vorbit înainte, că
voi ţineţi capacul pe asta. Este acolo. Asta începe să intră. Asta este ce noi v-am
provocat mai înainte. Sensul divin de Imaginaţie i-a energia şi pune un tip de formă
energetică la asta. Asta începe să se unească. Începe să aducă înăuntru. Asta este sensul
de Imaginaţie.

Acum mergând în sensul invers acelor ceasornicului, de la stea cu cele cinci colţuri,
următorul este SENSUL de ÎNŢELEGERE. Înţelegere. Noi la fel numim asta Sensul de
Unitate. Asta este o senzitivitate divină ce dă înţelegere pentru voi că voi sânteţi “Eu
Sânt”, şi totuşi sânteţi o parte a Tot Ce Este. Acest sens de înţelegere permite vouă să
vedeţi pe Dumnezeul în ochii altora. Asta permite să simţiţi şi să înţelegeţi pe alţii. Asta
vă leagă unul de alt uman, la toate animalele, la fiecare moleculă a acestei planete. Asta
este sensul ce vă leagă de Tot Ce Este.

Fără sensul de înţelegere şi unitate, voi a-ţi fi fost singuri şi singuratici. Când noi vă
vorbim la adunările noastre şi noi spunem, “Dragi prieteni, voi niciodată nu sânteţi
singuri”, noi apăsăm acest sens de înţelegere şi unitate şi de împreunare. Noi nu o să
denumim asta “singularitate”, ci noi denumim “împreunare”. Asta este sensul ce permite
vouă să înţelegeţi prin ce trece o altă persoană sau o entitate. Folosiţi asta când voi
învăţaţi pe alţii.

Eu, Tobias, iubesc foarte mult acest sens. Asta m-a atins în viaţa mea de uman şi de
fiecare dată când vin eu în acest spaţiu cu voi. De fiecare dată când eu vă vizitez
individual, sensul meu divin de înţelegere izbucneşte din mine! Asta este sensul ce aduce
lacrimi în ochii mei şi lacrimi necunoscute în ochii voştri. Înţelegerea.

Acum să continuăm să ne mutăm mai departe la colţul următor a stelei. Următorul


este SENSUL de CONCENTRARE. Noi la fel am numit asta SENSUL de PUTERE.
Asta are abilitatea să i-a energie necoaptă care vine prin imaginaţie, legat cu înţelegere
pentru alţii şi pentru voi înşivă şi concentraţi-vă la acea energie, aduceţi-o în realitatea şi
viaţa voastră.

Acest sens este foarte important, dragi prieteni. Mulţi Shaumbra au permis acest sens
divin de concentrare să rămâne adormit în timp ce a-ţi fost pe Pământ. Voi uitaţi să vă
concentraţi. Voi uitaţi să aduceţi asta în realitatea voastră. Mulţi dintre voi a-ţi ignorat
asta complet, acest sens divin. Voi nu prea vreţi să vă concentraţi pe fiinţa voastră
umană, poate că cineva pe drumul vostru a spus că este un păcat. Voi ignoraţi sensul de
concentrare dar, asta este foarte important pentru balanţă.

Concentraţi-vă pe imaginaţia voastră şi înţelegerea voastră şi pe umanul de voi. Acest


sens de Concentrare, trage energiile necoapte a Dumnezeului - puterea, şi aduce asta în
concentrare. Asta începe să tragă energiile necoapte ca într-o pâlnie. Energia de
concentrare v-a fi - FOARTE - importantă în acest an. Noi subliniem asta. ENERGIA
DE CONCENTRARE V-A FI FOARTE IMPORTANTĂ ÎN ACEST AN.

Voi numai puteţi trăi înafara “ozonului”. Asta ar fi o negare. Voi nu acceptaţi umanul
de voi, pentru că cineva v-a spus că asta este păcat. Este păcat că umanii au fost învăţaţi
în acest fel.

Păcatul original: Noi nu înţelegem acest concept! Sânt cei care mor, care vin înapoi
pe partea noastră, ei vor să ştie dacă ei pot fi curăţaţi de păcatul original. Şi noi trebuie să
dăm din umeri şi să spunem, “Ce păcat original??” Dar ei nu cred asta, şi ei merg la
altcineva şi din nou la altcineva şi caută pe cineva care poate să ajute să spele păcatul
original, sau să ierte păcatul original pentru că ei aşa au fost învăţaţi pe Pământ. Oh, este
atâta muncă de făcut pe partea asta a voalului în această arie. Voi ştiţi despre cine vorbim
noi. Voi ştiţi că noi vorbim la câţiva din voi direct. Este timpul să eliberaţi asta. Mari
schimbări pot fi făcute dacă acest lucru ar fi fost rezolvat pe planeta voastră, pe pământul
vostru, înainte ca ei să vină înapoi pe partea noastră a voalului.

“Concentrare” este cuvântul cheie. Voi trăiţi pe Pământ. Fiţi umani. Concentraţi-vă
energia acolo. Concentraţi-vă pe proiectul vostru, munca voastră, familia voastră, şi totul
în jurul vostru. Nu este nimic în viaţa voastră ce nu este apropriat. Nu uitaţi asta şi
concentraţi-vă, acest sens divin de concentrare.

Când voi sânteţi pe leagăn şi marele cobra de 12 picioare este la picioarele voastre, şi
voi întrebaţi de ce este el acolo, atunci să vă aduceţi aminte că noi am vorbit despre
concentrare. El o să aibă de spus câteva cuvinte despre asta! Este dificil să fiţi pe acel
leagăn, legănându-vă înainte şi înapoi la o înălţime nouă, dacă nu sânteţi atenţi la
concentrarea voastră a ce faceţi.

Cei care - Cauldre ne opreşte aici - lui nu-i place ce vrem noi să spunem. Dar, noi
avem un contract cu el - şi noi spunem oricum! (Râsete din audienţă).

Cei care faceţi meditaţii, dragi prieteni, să numai faceţi asta! Noi vorbim aproape la
voi toţi. Asta v-a adus până la acest punct. Dar, este o mare mare neînţelegere despre
meditaţie.
Voi a-ţi fost învăţaţi cum să părăsiţi concentrarea voastră prin meditaţie. Noi vă
cerem să faceţi contrariul. Voi a-ţi fost învăţaţi să părăsiţi partea voastră umană. Şi la fel
câţiva din voi a-ţi fost învăţaţi să vă concentraţi pe o flacără de lumânare sau să vă
concentraţi pe un gând. Dar într-un sens, voi a-ţi eliberat celelalte balanţe care erau în
fiinţa voastră. Dar, meditaţia v-a ajutat să mergeţi la unele părţi din conştienţa voastră.
Dar acum, dragi prieteni, meditaţia voastră poate să fie o concentrare pe Pământ ca
uman. Meditaţia poate să fie tot ce sânteţi voi, nu ca să uitaţi cine sânteţi voi.

Da, noi ştim...la mulţi nu le plac cuvintele noastre. La alţii nu le-a plăcut alte cuvinte
ce am spus noi! Dar, dragi prieteni, noi venim la voi în dragoste şi ajutor ca să vă mutaţi
înainte, să vă ajutăm pe voi şi pe alţii să mergeţi înainte.

Ultimul punct sau colţ al stelei - ultimul sens divin, este EXPRIMAREA. Este
Exprimarea. Voi aveţi energii care sânt în sinea voastră, pe care voi v-aţi concentrat, ce
voi a-ţi imaginat şi a-ţi adus înăuntru. Acum este timpul de a exprima asta pe Planeta
voastră Pământ şi omenirea voastră.

În povestea noastră scurtă cu Nancy, despre cum a făcut ea mâncare, ea a imaginat


mâncarea. După aceea ea s-a dus la frigider şi a folosit priceperea ei pentru a înţelege
care ar fi fost balanţa cea mai bună pentru ea, la fel şi pentru familia ei. Ea s-a folosit de
concentrarea ei pentru prepararea mâncării într-o manieră apropriată. Până la urmă ea a
folosit Exprimarea când ea a început să le pună împreună în cratiţă şi amestecându-le şi
punându-le în castronaşe. Ea s-a folosit de energia umană ca asta să se întâmple.

“Exprimarea”, i-a celelalte sensuri divine şi aduce la suprafaţă. Sânt mulţi aici care se
împotmolesc la acest punct. Sânt mulţi dintre voi care doresc ca ghidul sau spiritul să
facă expresia. Voi doriţi să imaginaţi ceea ce voi a-ţi vrea să creaţi. Voi doriţi să aveţi
înţelegere pentru alţii. Voi chiar doriţi să vă concentraţi pe partea voastră umană şi la
nevoile şi dorinţele pe care le aveţi. Dar, când vine timpul să ridicaţi o mână şi să faceţi
asta, atunci frica apare. Îndoiala de sine intră, şi şarpele se arată şi spune, “Să nu ridici
acea mână”. Atunci noi auzim pe mulţi dintre voi spunând “Dragă Tobias, drag Spirit,
dragă oricine - care - ascultă, puteţi voi să faceţi pentru mine?” (Râsete din audienţă).

Exprimarea este izbucnirea energiei care se adună în sinea voastră, şi care doreşte să
iasă la suprafaţă. Dar,mâna VOASTRĂ trebuie să se ridice ca asta să poate să fie
exprimată. O să fie cei care o să vină să bată la uşa voastră, şi voi trebuie să deschideţi
uşa cu mâna VOASTRĂ. Voi trebuie să permiteţi la această energie nouă divină să
izbucnească - să se nască - să intră în viaţa voastră. Este Exprimarea. Aduceţi asta la
suprafaţă. Fiţi curajoşi aici!.

Astea sânt cele cinci sensuri divine. Astea corespund şi lucrează cu cele şapte sensuri
umane despre care am vorbit data trecută. Ele lucrează împreună. Cele şapte sensuri
divine sânt în realitatea voastră - palpabile. Ele sânt în realitatea voastră fixă ca umani.
Ele sânt asociate cu părţi din corp ca şi urechea, ochii şi nasul, gura, pielea, intelectul şi
emoţiile voastre.

Cele cinci sensuri despre care am vorbit astăzi...astea sânt sensuri divine. Ele nu sânt
noi, dar aplicaţia pentru ele în realitatea umană este nouă. Voi sânteţi în stare să contopiţi
sesurile umane cu cele divine. Nu este interesant, dragi prieteni, că totdeauna au fost
discuţii despre şapte plus cinci şakre? Şi într-un sens, sânt şapte sensuri umane şi cinci
sensuri divine.

Acum o să vă dăm nişte informaţii tehnice ce vin prin Metatron, pentru că el ne cere
ca să clarificăm asta. Nu este o linie dreaptă care conectează un punct a stelei cu cel
următorul. Este curbă - o linie curbă interioară sau arc - care conectează un punct de
următorul. Este o linie curbă. Este un arc care conectează punctele, energetic - cum să
spun - este un cerc în centrul acesteia. Noi o să-l rugăm pe Cauldre să deseneze pe
computerul lui asta, ca voi să puteţi vedea. Dar, este un cerc în interiorul stelei. Este
cercul care conectează fiecare arc interior. (Vedeţi desenul de Sebi Smith la sfârşitul
lecţiei)

Asta vă v-a ajuta să înţelegeţi. Nu este o geometrie sacră. Dar, o să vă ajută să


înţelegeţi energetic, modelul acesteia. Astea sânt sensurile divine care acum pot fi aduse
şi folosite la nivelul uman, la nivelul Pământesc.

Este un alt lucru ce noi vă cerem să faceţi acum. Imaginaţi-vă pe voi înşivă, corpul
vostru, pe voi înşivă. În general voi aveţi un cap, două mâni, două picioare. Cele cinci
sensuri corespond cu aceste părţi a fiinţei umane ce sânteţi.

Sensul de Conştienţă este reprezentat de capul vostru, dragi prieteni.

Sensul Imaginaţiei este asociat cu mâna stângă.

Înţelegerea este asociată cu piciorul stâng...câteodată, umanul spune, “dacă tu ai putea


să mergi în pantofii mei”.

Energia asociată cu piciorul drept este sensul de “Concentrare”, câteodată voi apăsaţi
câlcâiul drept în pământ. Nu bateţi cu piciorul drept câteodată, dragi prieteni, când voi
încercaţi să vă concentraţi pe ceva, când sânteţi nervoşi, sau poate aveţi o ieşire din
corpul vostru? Şi atunci vă aduceţi pe voi înşivă înapoi cu bătaia piciorului drept, pentru
că este asociat sau conectat la această energie divină de concentrare. Să nu înţelegeţi
greşit - energia nu este localizat în piciorul vostru, dar este asociat external cu acel picior.

Mâna dreaptă, mâna de exprimare - ce faceţi când daţi mâna cu cineva? Voi exprimaţi
ceva lor. Astea poate să fie multe lucruri dar, este adus afară. Este mâna puternică de
vindecare deşi, da, aşa cum mulţi ştiţi, este o balanţă între cele două. Dar exprimarea, este
în general asociată cu mâna dreaptă. Este una dintre care crează exprimare şi mişcare.

Acum noi ştim că am acoperit o mare parte aici astăzi. Asta v-a lua un timp anume ca
să asimilaţi. Dar, să înţelegeţi că sensul divin ce noi folosim pe partea cealaltă - ce voi
folosiţi când sânteţi pe această parte cu noi - acum sânt disponibile vouă, zilnic câte un
pic mai mult. Astea sânt disponibile vouă cu toate schimbările ce au fost făcute în
conştienţa voastră, şi la fel schimbările corespunzătoare a grilei care v-a fi gata şi
completă în acest an.
Nu sânt numai cele şapte sensuri prin care Limbajul Ah intră. V-a intra prin
conştienţa voastră a cine sânteţi, o nouă conştienţă pentru îngerul ce sânteţi. V-a intra
prin imaginaţia voastră. Imaginaţia voastră v-a fi matură şi v-a izbucni în zilele care vin.
Asta v-a intra mult mai mult cu înţelegerea voastră pentru alţii şi pentru voi înşivă. Să nu
rezervaţi înţelegere doar pentru alţii. Aduceţi înţelegere în corpul vostru şi pentru voi
înşivă.

Limbajul Ah, v-a intra prin abilitatea de concentrare, abilitatea ce strânge energiile.
Asta este ceea ce Nancy a făcut când a făcut mâncarea. Ea a luat energia necoaptă - cele
pe care fermierii au lucrat - şi le-a adus înăuntru şi s-a concentrat pe astea. Asta este
sensul divin de Concentrare . Universul vostru este plin cu energie necoaptă, energie
nedefinită. Concentrare face posibilă ca să aduceţi înăuntru şi să aplicaţi la nivelul
vostru. V-a fi important ca să lucraţi cu asta în acest an, nu necesar ce noi numim
amuzant, dar foarte important.

Şi în sfârşit, Exprimarea. Dacă Nancy ar fi imaginat doar mâncarea ei şi ar fi avut


înţelegere şi ar fi avut concentrare asupra foametei ei, ea ar fi murit de foame, dacă ea nu
şi-ar fi exprimat asta, dacă nu s-ar fi dus la bucătărie şi să facă mâncarea.

Acum, limbajul Ah, intră şi este disponibil vouă prin cele cinci sensuri. Aceste
sensuri totdeauna au fost acolo. În felul acesta noi funcţionăm pe partea noastră. Noi nu
avem lucruri ca miros sau gust. Dar, noi putem mirosi şi gusta lucrurile prin voi când noi
activăm sensul de înţelegere. Aşa facem noi legătura. Aşa înţelegem noi ce faceţi voi.
Noi folosim înţelegerea foarte mult când avem de a face cu umanii.

Această înţelegere este ce Metatron nu a fost obişnuit să folosească cu umanii. Pentru


energia puternică a lui, pe care noi a trebuit să înhămăm într-un fel ca să temperăm, ca să
filtrăm ca să fie posibil ca el să fie aici astăzi fără ca să vă arunce într-un laţ.

Sensurille divinităţii intră acum, ele lucrează cu cele şapte sensuri umane de care am
vorbit data trecută. Astea sânt disponibile vouă în Limbajul Ah ca să le folosiţi. Asta v-
a lua practică şi ceva muncă. Lucraţi unul cu altul şi practicaţi asta, dragi prieteni. Asta
v-a lua un timp, dar voi o să găsiţi să creaţi într-o cale nouă şi minunată, ca să exprimaţi,
să vă concentraţi, să fiţi chiar conştienţi a cine sânteţi voi.

Când este combinat cu cele şapte sensuri umane, voi o să găsiţi posibil să faceţi lucruri
ce voi a-ţi numit asta magie sau mister sau un miracol acum câţiva ani. Dar, lucrul
interesant este când acestea se împlinesc, parcă nu o să pară ca ceva miraculos. Voi o să
aveţi înţelegerea fizicii şi a ştiinţei în spatele acestora. Şi voi o să spuneţi la alţii când ei
stau în admiraţie şi se minună de ce a-ţi făcut voi, voi o să spuneţi cuvintele ce Maestrul
în Dragoste a spus vouă şi la alţii, “ Asta, şi voi puteţi face”. Nu este un miracol. Nu este
un dar de la Dumnezeu în sensul că Dumnezeul face daruri în fiecare zi. Nu este un dar
special. Este unul din care Dumnezeul de “Eu Sânt” am creat...ceea ce voi numiţi
miracol.

Dragi prieteni, aşa cum voi lucraţi cu energia Limbajului Ah, asta v-a face posibil pe
voi şi împuternicirea voastră ca să creaţi lucruri într-un fel în care voi nu a-ţi gândit că
este posibil. Şi ştiţi voi ce? Noi ştim deja că voi ştiţi asta. Voi nu o să alergaţi afară ca
să încercaţi să creaţi tot feluri de bani, tot feluri de materiale, pentru că nu asta este în
inima voastră. Voi o să creaţi lucruri care până la urmă o să aducă pe alţii în divinitatea
lor. Şi când voi faceţi asta, dragi prieteni, când voi folosiţi acest Limbaj a fiinţei voastre
divine, abundenţa v-a fi automatic acolo. Nu pentru că Dumnezeul a spus că voi meritaţi
asta într-o zi specifică, dar, pentru că voi a-ţi creat o energie de balanţă ce se pune acolo.
Asta o să vină poate de la locuri străine sau neobişnuite cu care voi nu a-ţi fost aşa de
obişnuiţi, dar, asta v-a fi acolo.

Noi ne-am bucurat să petrecem cu voi aceste seri, să vorbim despre Limbajul Ah. Noi
o să continuăm să vorbim despre asta, dar noi ne mutăm cu lecţiile mai departe. Dar, noi
vă încurajăm să continuaţi să folosiţi asta. Noi o să comunicăm cu voi în acest Limbaj
Ah. Metatron v-a folosi să comunice mai mult despre tehnici şi fizică pe care el le aduce
acum. Noi o să deschidem adunările noastre cu un moment de comunicare divină înainte
ca să folosim cuvintele. Noi vorbim de la unul la unul cu voi în acest limbaj nou,
Limbajul Ah-lui.

Contopiţi cele şapte sensuri umane cu cele cinci sesnsuri divine ca să aduceţi înăuntru
Limbajul Ah într-o cale foarte puternică şi efectivă. Acestea sânt uneltele, dragi prieteni,
de care fiecare din voi o să aibă nevoie.

Noi vă iubim mult. Nouă ne place să împărţim acest timp cu voi. Metatron nu a fost
în stare până acuma să vină aşa aproape de umani pentru aşa mult timp. Este o plăcere
pentru el să fie aici în această zi. El pleacă cu o izbucnire de înţelegere pentru voi. Voi
nu sânteţi niciodată singuri.

ŞI AŞA ESTE
SERIILE ASCENSIUNII - LECŢIA 6
ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI
5 IANUARIE 2002

Tobias: Şi aşa este, dragi prieteni, că noi continuăm cu energia acestei zile. Noi
continuăm cu celebrarea acestui timp care permite energiei lui Metatron să vină pe
Pământ, în sfârşit. Asta a fost pre-zis. Asta a fost prorocit că el v-a fi aici, că el v-a veni
şi v-a localiza energia lui în Pământ încă odată, la timpul potrivit. A fost imaginat că
timpul reîntoarcerii lui v-a fi în timpul când voi înălţaţi conştienţa voastră. Voi ajungeţi
la completarea călătoriei voastre lungi, şi este apropriat pentru Metatron să fie aici acum.

Acest an o să fie un an de paşi repezi, bazat pe schimbările care au loc. V-a fi un an


ştiinţific, nu numai din punctul de vedere a lumii, dar şi din punctul individual al vostru.
V-a fi un an tehnic în multe privinţe. Să înţelegeţi că tehnologia şi ştiinţa răspund la
conştienţa voastră. Când voi vă găsiţi cu capabilităţi noi tehnice sau ştiinţifice în viaţa
voastră, asta este o recunoaştere că voi v-aţi schimbat. Fizica Spiritului şi a universului,
acum se poate muta pe Pământ în forma umană, în viaţa voastră zilnică.

Este o tendinţă din când în când pentru cei care sânt Shaumbra, cei care fac munca
divinităţii, să evite tehnologia. Mulţi simt că asta este o încălcare a energiilor Spiritului.
Câţiva gândesc că sânt aşa de puri că ei nu pot fi încălcaţi de tehnologie.

Voi o să găsiţi că în anul 2-0-0-2, balanţa este în conştienţa spirituală. Dar asta dă
naştere la aplicaţia ştiinţei şi tehnicii. Ştiinţa se schimbă. Este mult mai multă muncă
care i-a loc, ceea ce voi numiţi cercetarea “celulelor diferenţiate” şi înmulţire prin
clonare. Asta este un fel de încercare de prelungirea vieţii şi vindecarea corpului. Asta
este apropriat, pentru că schimbă moleculele umane a ADN-lui care permit ca voi să trăiţi
nu numai o singură viaţă în acelaşi corp, ci vieţi multiple în acelaşi corp.

Ştiinţa cu tehnologia se ajung unul pe altul. Este Metatron care vine direct şi
înfluenţează noul în viaţa voastră. El este acela. El este conştienţa care i-a energia
necoaptă, energia universală şi lucrează cu voi pentru a intercala fizica şi energiile, iar
matematica şi undele în spatele acestora, ajută ca să se aducă la nivelul uman a energiei
balansate apropriate.

Este o mare celebrarea că Metatron poate să vină pe Pământ acuma. Asta nu a fost
posibil până acuma, doar în zilele înainte ca Pământul să se materializeze. Dar, asta s-a
dezvoltat şi s-a maturizat şi este gata să plece pe nivelul următor din cauza muncii pe care
voi a-ţi făcut, această energie acum intră. De aceea este că noi celebrăm astăzi, celebrăm
munca voastră, celebrăm o mare schimbare ce i-a loc.

Noi o să vorbim mai mult şi noi o să-l invităm pe Metatron înapoi în anul calendaristic
următor în timpul când vom fi împreună. Noi o să intrăm în fizica energiei divine. Noi o
să vorbim în termeni tehnici cu voi cum astea lucrează şi cum puteţi asta să aplicaţi, cum
puteţi să creaţi ce a-ţi gândit ieri că a fost un miracol, dar astăzi voi o să acceptaţi ca şi
ceva natural şi real.
Cu astea noi sântem încântaţi să încercăm să răspundem la întrebările voastre înţelepte.

Întrebare: Dragă Tobias, ce poţi să spui tu despre geometria sacră şi cum formele
geometrice pe care eu le-am creat sânt legate de munca de iluminare, unelte de vindecare,
etc?

Tobias: Asta este o întrebare apropriată, pentru că voi puteţi spune că energia lui
Metatron este păzitorul şi călăuzul geometriei sacre. Sânt câteva puncte de trasat aici.
Înţelegerea voastră curentă despre geometria sacră care este scrisă în cărţi şi le găsiţi în
Internet, astea sânt depăşite. (Râsete din audienţă). Noi nu prea înţelegem de unde vin
astea. Sânt descrieri a energiei lui Metatron pe paginile voastre care nu justifică nimic, şi
nu sună ca şi Metatron. Este un scop pentru asta. Asta este că geometria sacră care a fost
creată a fost creată cu înţelegerea energiei vechi lucrurile s-au schimbat acum.

Noi o să vorbim mai mult în viitor despre geometria sacră, în special în lecţia
următoare a lunii viitoare. Dar, pentru acum,înţelegeţi că voi ajungeţi la o nouă
înţelegerea a geometriei sacre dacă voi trageţi înăuntru steaua de bază. Trageţi înăuntru
baza stelei, care este format cu linia curbă între punctele şi cercul din mijloc, care
conectează arcul intern. (Vedeţi ilustraţia de la lecţia 6 din Seriile Ascensiunii). Începeţi
să folosiţi asta ca o bază specială a muncii voastre în geometria sacră. După asta
combinaţi asta cu cele şapte puncte a sensului uman al vostru. Voi o să înţelegeţi asta,
odată ce voi începeţi să elaboraţi asta. Voi o să ajungeţi la o nouă înţelegere a
geometriei sacre.

Aşa cum voi ştiţi, geometria sacră este despre a lua energie necoaptă pe care o începeţi
să o definiţi, care este imaginaţia voastră, şi atunci să îndoiţi sau să re-îndreptaţi
concentrarea voastră într-un fel diferit. Noi folosim...noi nu numim asta geometrie sacră.
Este mai mult o formă de “celibus”, care este mai mult o energie universală. Acum,
problema noastră este să luaţi aceste benzi şi arcuri şi formaţiile energiei necoapte
descrise prin linii, care devin formaţii complexe matematice şi atunci să înţelegeţi cum să
folosiţi asta pe Pământ. Folosiţi asta şi adăugaţi la piciorul stelei ce reprezintă
concentrarea. Aşa cum am spus noi, asta la fel se cheamă, “punct de putere” sau,
“aspectul de putere”. Înţelegeţi cum să folosiţi geometria sacră ca din nou să creşteţi
nivelul de putere a acestuia.

Acum, noi zâmbim aici, pentru că este multă energie tehnică care trece aici în timp ce
vorbim. Şi noi îl provocăm pe Cauldre, chiar în timp ce noi vorbim vouă, să fiţi mai
coreţi în acest an în traducerea şi medierea informaţiilor tehnice pentru că noi continuăm
să vorbim despre asta.

Sânt unde de energii care intră acum. Asta v-a fi important pentru voi toţi ca să fiţi
capabili să înţelegeţi astea. Puneţi la o parte blocajele mentale ce aveţi în “creierul
vostru”, care vă reţine să înţelegeţi lucrurile tehnice. Deci mulţi dintre voi a-ţi lucrat în
ceea ce voi a-ţi numi partea dreaptă a creierului vostru. Acum trebuie să menţineţi, să
aduceţi în acea balanţă de doi într-o parte a creierului şi de doi pe partea cealaltă a
creierului, în acest an. Noi îţi mulţumim pentru întrebare. Noi o să continuăm să vorbim
despre geometria sacră, dar folosiţi această reprezentare a stelei despre care v-am vorbit
(Lecţia 6), ca o bază pentru munca voastră nouă, în geometria sacră.
Întrebare: Tobias, mie mi-a spus Arhanghelul Mihail, că eu sânt mesengerul energiei
lui Metatron. Te rog spune mai mult despre rolul meu aici, în legătura cu energia asta.
Mulţumesc.

Tobias: Într-un sens tu eşti mesengerul energiei lui Metatron. Sânt alţii ca tine care
au o conecţie mai apropriată, o înţelegere mai adâncă pentru asta. Tu ai lucrat cu
Metatron pe nivelul eteric, în special în starea de somn. Tu predai pe partea noastră
despre Energia Pământului, ca noi să putem înţelege mai bine. Tu eşti orientat spre
tehnică, dar tu ai acea barieră de care noi am vorbit. Este timpul să dai drumul la asta.
Uită că tu nu ai o diplomă în această arie. Asta nu are de a face cu ce faci tu. Tu lucrezi
foarte aproape cu matematica şi fizica universală foarte complexă. Problema pentru tine
este să aduci asta pe nivelul Pământului. Îndoiala ta proprie o să încerce să te oprească să
faci asta în acest an, dar tu să aduci asta pe acest nivel şi începe să le aplici aici. Combină
sensurile umane cu cele divine, toate în Limbajul Ah, şi tu o să vezi ce uşor este să
înţelegei concepţiile cu care tu te-ai chinuit înainte.

Dar, tu eşti unul dintre cei care este aproape de energia lui Metatron, şi tu ai să găseşti
că acest an v-a fi excepţional pentru tine. Tu ai să izbucneşti cu înţelegeri noi. Este
important ca să aduci aceste înţelegeri jos la nivelul unde tu vorbeşti cu alţii şi aceştia să
nu se simtă pierduţi. Tu o să vezi ochii lor când ei vor pleca...pentru că ei nu te înţeleg pe
tine. Să nu spui cuvinte pufoase sau eterice. Foloseşte Limbajul Ah pe toate nivelele, dar
în special la punctele de înţelegere. Înţelege unde sânt astea, în aşa fel ca tu să poţi
înţelege mai bine cum să le vorbeşti. Noi îţi mulţumim pentru această întrebare plăcută.

Întrebare: Tobias, tu nu ai vorbit recent despre evenimentele lumeşti, ca şi extinderea


U.S.-lui pentru prinderea teroriştilor înafara Afganistanului. Să continui cu creşterea mea
spirituală şi să ignor acele evenimente?

Tobias: Într-adevăr!!! (Râsete din audienţă şi aplauze). Creşterea ta spirituală


formează şi schimbă acele evenimente. Mintea ta şi dualitatea face asta şi mai rău. Aşa
cum tu continui să te trezeşti în sinea ta, asta are mare putere, da, chiar şi iluminarea unei
singure persoane poate să oprească războiul. Imaginează ce poate să facă un grup!
Imaginează ce poţi tu să faci când pui conştienţa ta împreună cu alţii!

Dragi prieteni, după 11 Septembrie 2001, lumea nu a căzut, asta pentru că voi v-aţi
schimbat conştienţa voastră. A fost un grup care a ieşit din dualitate, un grup care a stat
în spatele zidului scund. Aşa dificil cum a fost în acea perioadă, voi a-ţi stat în spatele
zidului scund. Voi a-ţi adus înăuntrul Voinţa Divină, în loc de “Voinţa de Polaritate”.
Voi a-ţi ajutat să influenţaţi pe alţii. Voi a-ţi ajutat să faceţi asta o tranziţie mult mai
uşoară şi mai moale. Da, au fost probleme care erau dificil de înţeles sau de îmbrăţişat în
acel timp. Dar uitaţi-vă în aceste câteva luni, ce schimbare s-a produs în lumea voastră.
Nu a fost sfârşitul pământului sau a lumii în termeni în care voi v-aţi fi gândit. Nu a fost
un război sau un conflict principal.

Noi nu prea sântem în predicţiile lumii, dar ce noi putem vedea din punctul nostru de
vedere...noi vedem că în următoarele câteva luni o să vină mult bine aici. Aceştia sânt
înţelegeri relatate direct la aceste evenimente din 11 Septembrie 2001. O să fie mult
bine. Dar, aşa cum am spus, o să fie un an al legănării. Într-un moment voi o să vedeţi
pace în orientul Mijlociu şi în minutul următor voi o să vedeţi bombardări teribile. Este
un potenţial pentru Orient să se încheie în acest an cu o mare ciocnire. Asta v-a fi un
atempt de a găsi soluţii la energia veche. Este după acei care sânt implicaţi şi la fel voi
toţi, dacă asta este făcut în supărare sau război sau dacă este făcut în eliberare şi
înţelegere.

Evenimentele lumii se schimbă tot aşa de repede ca şi conştienţa voastră. De aceea


este aşa de dificil pentru voi, pentru Metatron, pentru oricine care mediază pe Pământ, să
prezică ce o să se întâmple. Noi ştim, uitându-ne la preziceri, sânt mult mai puţine
împlinite. În alte cuvinte noi auzim toate prezicerile care sânt făcute de cei care pretind
că înţeleg toate în această arie. Dar, procentajul lor este foarte mic în realizări. Dragi
prieteni, voi a-ţi avea mai multă şansă să lucraţi cu o maşină rea! (Râsete) Doar câteodată
cineva nimereşte, dar din punctul de procentaj asta este foarte rar. Şi atunci toată atenţia
este concentrat pe acea predicţie faţă de ceilalţi 100 care nu nimeresc. Şi atunci ei
publică şi pretind că ştiu totul. Dragi prieteni, nici noi nu jucăm jocul de a spune multe
preziceri. Lucrurile se schimbă aşa repede ca şi conştienţa voastră. Mulţumesc pentru
această întrebare.

Întrebare: Tobias, poţi să vezi război dus contra terorismului şi bombardând alte ţări?

Tobias: În acest an de 2-0-0-2, o să fie o mare legănare. În acele legănări mari, într-
adevăr se pot întâmpla multe. Poate să fie mai multă supărare. Supărare, într-un fel este
o cale de eliberare a Energiei Vechi. Deci, s-ar putea să fie acest fel de lucruri. Când
acestea se întâmplă, Shaumbra, staţi în spatele zidului scund. Staţi în spatele zidului
scund, chiar şi în situaţiile cu Evreii şi Palestinieni. Nu este unul corect şi celălalt nu. Nu
este o parte pe care Dumnezeu a ales. Asta nu merge în aşa fel. Staţi în spatele zidului
scund, şi voi o să vedeţi energii, în special când voi folosiţi Limbajul Ah, ce voi nu a-ţi
văzut până atunci.

Chiar şi cu situaţiile voastre teroriste, când este o tendinţă pentru mulţi care stau în
USA şi cumva se pare că ei au dreptate, înţelegeţi că nu este bine sau rău. Au fost doar
energii vechi care trebuiau eliberate. Asta este şarpele pe drum. Voi o să vedeţi multe în
acest an.

Singura prezicere ce putem face este că acest an v-a fi anul cu mari legănări. Priviţi
piaţa de bursă. Dacă voi jucaţi la piaţa de burse, fiţi gata pentru o călărie reală. Asta v-a
merge sus şi în jos. Şi asta este apropriat.

Noi o să facem - cum să spun - o mică observaţie. Noi nu numim asta prezicere. La
sfârşitul anului, în lunile de descreştere voi o să vedeţi conflicte care se întăresc. Asta
este din cauza ajustărilor grilei care v-a fi aproape gata, şi o să fie energii şi forţe şi
oameni la care nu prea le place asta. O să fie ce alţii ar numi - cum să spun - cuvinte
amuzante - re-apariţia Satanului. Şi asta vine în forme diferite, dar unii o să folosească
energii vechi, energiile întunericului. Lor nu prea le place asceste schimbări, dar într-un
sens ei ajută la alimentarea schimbărilor. Astea se vor ieşi în lunile cu descreştere în
acest an, pentru ultima oară. Mulţumim pentru această întrebare.
Întrebare: Tobias, mulţumesc că eşti aici. Tu şi ceilalţi de pe partea cealaltă a
voalului, ce părţi jucaţi în exprimarea noastră?

Tobias: Asta este o întrebare bună şi noi o să...(distractiv), Metatron spune că o să


aducem mai mult despre asta în următoarele lecţii unde o să definim câte ceva din fizica
asta. Dar, cum ajutăm noi pe voi cu exprimarea? Voi treceţi prin procesul de integrare a
senzitivităţilor divine a voastre cu sensurile umane. În alte cuvinte voi aduceţi astea pe
Pământ. Când voi sânteţi gata pentru a vă exprima...când voi a-ţi imaginat...şi voi a-ţi
adăugat înţelegere, (apropo care adaugă combustibil la creaţia voastră)...şi voi v-aţi
concentrat la realitatea în care sânteţi...atunci, voi sânteţi gata pentru exprimare.

Noi nu putem face pentru voi, dar sânt energii care pot fi aduse înăuntru ca să vă
asiste. Noi nu putem să ridicăm mâna voastră. Voi trebuie să faceţi asta. Dar, când voi
ridicaţi mâna şi voi începeţi să lucraţi, voi o să simţiţi o energie nu numai de suport şi
dragoste dar noi vă putem ajuta să creaţi o nouă energie pentru voi înşivă care nu a fost
disponibil înainte. Într-un sens, noi vă putem ajuta să luaţi o energie limitată şi definită şi
să înlărgiţi asta. Noi vă putem ajuta să creaţi mai mult de ce a fost acolo în primul rând.
Este un tip de energie care se naşte şi noi vă ajutăm cu asta, dar până la urmă sânteţi voi
care aduceţi asta în exprimarea voastră. Sânt multe ce noi putem face ca să vă asistăm.
Aşa cum am spus noi nu putem face pentru voi, dar odată ce voi începeţi să mişcaţi
această energie, atunci noi putem intra şi să jucăm un rol important în asta. A fost o
întrebare tehnică excelentă.

Întrebare: Când eu sânt sculat la 4:44 AM, eu simt o vibraţie care pulsează prin
celulele corpului meu. Pot să spui ceva despre asta, te rog?

Tobias: Este vorba de două lucruri. Este ADN-ul tău, şi chiar şi mai adânc de ADN,
pe care s-a lucrat, şi voi sânteţi foarte, foarte senzitivi la acest punct. Întregul vostru corp
este la un nivel înalt de senzitivitate. Este un lucru bun că te scoli la 4:44, când energiile
în jurul tău nu o să te afecteze aşa adânc ca şi în alt timp. Ce voi trebuie să înţelegeţi,
este ce Metatron şi noi, o să vorbim în următoarele lecţii pe care noi o să aducem aici.
Este - cum să spun - cuvintele umane sânt câteodată limitate - dar este un puls universal.
Este un ciclu, într-un sens, de energii, dar cumva diferit de ce a-ţi fost obişnuiţi. Este un
sfârşit înalt a acestui ciclu de frecvenţă şi este un sfârşit jos a acestui ciclu. Voi simţiţi
acest puls, pulsul universal. Este un tip de energie spirituală, dar care se poate aduce pe
Pământ. Asta are un punct înalt şi un punct jos.

O să vorbim despre asta în viitor, cum aceste puncte înalte şi joase lucrează unul cu
altul, şi cum puteţi profita de avantajele punctelor înalte pentru exprimarea voastră, şi
cum punctele joase vă împotmolesc, dar ca să înţelegeţi, asta este ca şi o forţă motrică.
Acel “jos”, o să vă ajute să vă înalţaţi la noi înălţimi. Deci, când sânteţi în acele porţii
joase a acelui ciclu cu unde energetice, folosiţi-vă de astea ca să vă înălţaţi ca o forţă
motrică. Dar, în răspuns scurt la întrebarea ta, tu simplu simţi energia universală care
trece prin tine. Mulţumesc pentru asta.

Întrebare: Ultima întrebare. Dragă Tobias, mulţumesc pentru această comunicare


frumoasă. Este un scop în spatele acestor locuri specifice a fiecărui sens divin pe stea pe
care tu descri? Şi este un scop în spatele acestora de ce tu ai întrodus în sensul invers
acelor ceasului? Mulţumesc.

Tobias: Este un scop specific pentru locul sensurilor pe stea, pentru că asta
corespunde la o energie de centru care este localizat lângă partea aceea a corpului vostru
fizic, de exemplu, înţelegerea este în piciorul stâng al vostru. Din nou, dacă voi vreţi să
activaţi Limbajul Ah, prin sensurile divine de înţelegere, voi imaginaţi piciorul stâng.
Este să concentraţi energia acolo. Asta v-a ajuta să activaţi punctul de înţelegere. Din
nou, nu este în piciorul vostru, dar este asociat cu acea parte.

Sensurile divine ce vi le-am adus astăzi nu trebuie să meargă în ordine specială sau în
secvenţe. Ele pot merge în orice altă ordine. De aceea este acel cerc în înăuntrul stelei,
pentru că asta permite conecţia instantă de la un aspect la celălalt. Acum noi primim
multe detalii aici. Dar, în arcul care merge de la imaginaţie la înţelegere, care conectează
acele două puncte, acolo există o altă energie care este intipărit acolo. Este contopirea,
totalizarea, imaginare şi înţelegere pusă împreună. Crează deci o nouă energie de care
noi vom vorbi mai mult în viitor. Sânt puncte puternice în interiorul acestui cerc.

Voi nu trebuie să mergeţi în jurul stelei într-o ordine specifică. Noi am mers aşa din
cauza să fie mai simplu de înţeles. Dar, este un alt arc care merge de la punctul de
imaginaţie a stelei, ceea ce noi numim mâna stângă, care merge şi se conectează cu
concentraţia. Şi în interiorul arcului este o atribuţie a energiei specifice care este
accesibilă.

Dar, noi mergem prea înainte aici. Astea sânt - cum să spun - noi vă dezvăluim aşa
mult despre această lecţie că deja intrăm în lecţia următoare. Noi o să dăm câteva căi
specifice de a accesa şi contopi şi unifica ennergiile variate, dar să nu mergeţi prea
departe cu asta. Noi trebuie să vă spunem ceva! (Râsete din audienţă). Astea sânt
informaţii ce voi deja ştiţi. Noi doar aducem la suprafaţă. Noi vă vedem că voi goniţi
deja şi asta este minunat.

Nu este o ordine specifică pe care trebuie să mergeţi. Voi o să găsiţi că puteţi să luaţi
conştienţa şi să contopiţi cu înţelegerea şi o să iasă o reţetă nouă şi delicioasă. Noi am
folosit exemplu cu Nancy, făcând mâncare, asta pentru că noi o să vorbim despre reţete
noi de energie. Noi o să vorbim despre căi de combinarea tuturor ingredientelor care sânt
aici în aceste puncte de putere şi contopând cu un nou tip de balanţă ca să creaţi lucruri de
tip nou.

Deci noi sfârşim discuţiile noastre cerând de la voi să faceţi doar un singur lucru
pentru noi. Să nu mergeţi prea departe. Petreceţi luna următoare din timpul vostru,
activând acele sensuri divine pe nivelul vostru uman. Voi nu a-ţi avut posibilitatea să
faceţi asta înainte. De aceea este Metatron aici.

Lucraţi cu asta şi recunoaşteţi sensurile divine de conştienţă dar, conştienţa de“Eu


Sânt...Eu Sânt uman...Eu Sânt Spirit... Eu Sânt unul...Eu Sânt totul”.

Activaţi sensul de exprimare şi aduceţi asta în viaţa voastră zilnică. Să nu permiteţi la


barieră să fie acolo. Asta opreşte energia de a fi o fiinţă implinită în viaţa zilnică.
Petreceţi următoarele 30 de zile, recunoscând şi permiţând la aceste sensuri divine să
intră în realitatea voastră umană. Contopiţi-le cu cele şapte sensuri umane. Şi atunci voi
o să aveţi o înţelegere completă a Limbajului Ah. Voi o să aveţi o înţelegere completă de
un nou tip de fizică sacră, geometrie şi matematică. Să nu mergeţi prea departe aici,
pentru că noi vrem să fim siguri că fiecare din aceste centre este deschis apropriat şi bine
înfipt în pământ din viaţa voastră zilnică.

Asta este anul de celebrare, de dragoste, de onoare pentru tot ce a-ţi făcut, un an cu
multe legănări de care am vorbit noi, cu multe schimbări. Noi o să continuăm pe acest
drum cu voi, explorând, încercând lucrurile noi, deschizând părţi din voi care au fost
adormite sau nedisponibile pentru un timp lung.

Şi noi vă cerem o altă favoare. Metatron cere ca să spunem asta. Din când în când,
dargi prieteni, aplaudaţi munca ce a fost făcut de anturajul lui Kryon la schimbarea
conştienţei şi schimbări la grilaj. Ei au lucrat mult şi pentru un timp lung şi foarte repede
la răspunsul conştienţei voastre. Dar, mulţumiţi pentru munca lor ceea ce ei au făcut.
Aplaudaţi-i pentru munca lor, pentru că atunci când voi faceţi asta, într-un sens voi vă
aplaudaţi pe voi înşivă pentru munca şi schimbarea pe care voi a-ţi făcut.

Noi vă iubim mult, şi noi o să fim foarte tehnicali în aceste 30 de zile între întâlnirea
noastră. Noi vă vom vizita pe voi cu un tip de energie diferită şi nu numai noaptea. Voi
o să găsiţi că o să fie - cum să spun - cumva o infiltrare minunată a acestor energii în
viaţa voastră zilnică atunci când noi venim să vă vizităm. Deci, când voi o să vedeţi o
licărire strălucitoare, flacăra de lumină strălucitoare care vine din colţul ochiilor voştri -
este ca şi o scânteie care este strălucitoare şi apare din senin - să nu uitaţi că Metatron şi
restul sânt acolo, şi că voi nu sânteţi niciodată singuri.

ŞI AŞA ESTE

SERIILE ASCENSIUNII - LECŢIA A ŞAPTEA


KNOW NO AGENDA
SĂ NU AVEŢI NICI UN REZULTAT DORIT
PREZENTAT LA CERCUL CRIMSON
2 FEBRUARIE 2002

Tobias: Şi aşa este, dragi prieteni, că noi ne adunăm din nou în cercul nostru de
familie, cu Shaumbra. Energia asta este într-adevăr foarte dulce, foarte, foarte dulce!
Astăzi în special, inima voastră este deschisă mai mult ca niciodată. Noi simţim
acceptarea voastră. Noi simţim speranţa ce aveţi în fiinţa voastră. Noi sântem puterea
fiecăruia aici şi la fiecare dintre voi care se conectează la acest material. Voi dezvoltaţi
putere în fiinţa voastră tranziţionând de la ce voi a-ţi înţeles la să fiţi simpli umani. Acum
voi vă dezvoltaţi în divini umani, având mai multă conştienţă decât până acum. Voi
sânteţi divini umani plini cu dragoste, plini cu înţelegere, divini umani care acuma sânt
capabili să accepte această energie în fiinţa lor, şi totodată să ţină asta. Asta a fost o
provocare pentru voi, dragi prieteni, în ultimii câţiva ani.

Energia nouă intră acuma şi de sigur voi a-ţi permis asta. Dar, acum este vorba dacă
voi puteţi ţine asta în fiinţa voastră fără să curgă afară nefolosit şi fără a dezbina sistemul
vostru, fiind dezechilibrat, devenând parcă nu a-ţi avea legătura cu pământul ca şi un
uman. Dar, voi învăţaţi, noi vedem, că voi ţineţi energia! Este aşa de preţios. Eu, Tobias
aş vrea să stau în picioare în faţa voastră în semn de onoare pentru voi toţi, (râsete din
audienţă), dar eu am fost rugat să nu fac asta. Dar într-un sens, eu stau în picioare.
Uitaţi-vă la mine, stând aici şi îmbrăcat special pentru această ocazie. Şi ceilalţi care vin
înăuntru, ei la fel...sânt îmbrăcaţi special. Mulţi dintre voi pot vedea asta, şi voi o să
observaţi în timp ce noi vorbim aici. Noi sântem îmbrăcaţi în robele noastre cele mai
faine, este o îmbrăcăminte energetică.

Noi sântem strălucitori în această zi în culoarea roşie. Asta este apropriat nu numai
pentru acest timp în anul vostru calendaristic (Ziua Valentin) Nu este numai apropriat
pentru că este vorba de Consiliul Crimson. Este apropriat pentru că roşu înseamnă
iubire. Roşul este despre înţelegere şi simţire. Roşul este despre relaţia între învăţător şi
student. De aceea este că culoarea ce umple această cameră în această zi este roşu, este
crimson şi este strălucitor. Noi am venit în onoarea învăţătorilor care sânt aici.
Învăţătorii nu sântem noi. Învăţătorii sânteţi voi!

Noi într-adevăr sântem studenţii. Noi învăţăm de la fiecare dintre voi, aşa ciudat cum
se pare. Noi luăm ce învăţăm de la voi şi noi răspândim asta prin toate coridoarele, toate
dimensiunile şi tot universul. Voi sânteţi învăţătorii, noi sântem studenţii, noi venim să
învăţăm de la înţelepţii care nu înţeleg în plin cine sânt ei. Dar voi începeţi să aveţi câte o
ocheadă. Voi începeţi să acceptaţi şi recunoaşteţi cine sânteţi. Voi începeţi să luaţi parte
din acea putere şi să ţineţi în interiorul rezervorului a conştienţei umane.

Este o plăcere să fim astăzi aici. Simţiţi energia, prieteni. Inhalaţi adânc. Inhalaţi
acuma în fiinţa voastră. Simţiţi energia a cine sânteţi voi. Inhalaţi dragostea celora care
vin în această cameră. Ei vin din partea cealaltă a voalului să fie aici în această zi. Asta
este o zi când într-adevăr eu am spus la Cauldre (Geoffrey Hoppe) că noi o să avem o
lecţie interesantă pentru voi, şi într-adevăr este interesantă.

Noi gândim că lecţia asta v-a fi una dintre cele mai provocatoare pentru voi. Asta o să
provoace ceva discuţii, sau un pic de confuzii. Şi bazat pe faptul că ce bine cunosc
Shaumbra, mulţi dintre voi o să-l înjuraţi pe Tobias pentru săptămânile care vin! (Râsete
din audienţă).

Dar, dragi prieteni, aşa cum voi acceptaţi tot ce sânteţi voi, şi cum voi acceptaţi că
sânteţi Dumnezei - că sânteţi Spirit - aşa cum voi acceptaţi asta în fiinţa voastră, voi
deveniţi mult mai puternici. Voi deveniţi mult mai conştienţi de asta. Asta deschide
dimensiuni noi şi arii complet noi de conştienţă pentru voi.
Acum în ultimele săptămâni noi ştim că mulţi dintre voi a-ţi trecut prin legănări de
care noi am vorbit. Voi a-ţi trecut prin legănări. Sensibilitatea voastră a fost la înălţime.
Voi a-ţi fost foarte sensibili la oamenii din jurul vostru, la energiile în jurul vostru. Voi
a-ţi fost sensibili chiar la ciclurile energiei voastre proprii, mai mult ca înainte.

Poate voi v-aţi gândit că aşa cum mergeţi în Energia Nouă - în statutul vostru de
ascensiune - aceste sensibilităţi o să fie mai puţine. Voi v-aţi gândit că voi o să simţiţi pe
alţii mai puţin, o să fiţi mai puţin afectaţi de aceştia. Voi v-aţi gândit că o să fiţi mai
puţin afectaţi de ciclurile voastre, de susul şi josul vostru propriu. Voi învăţaţi că voi
sânteţi mult mai conştienţi acum de asta. Voi sânteţi mult mai sensibili.

Multe lucruri au venit în viaţa voastră recentă. Este un scop pentru asta, un scop
pentru aceste probleme - câteodată vechi şi altă dată noi - care apar în viaţa voastră. Noi
o să vorbim despre asta în această lecţie.

Dar, înainte să intrăm în această lecţie, daţi voie să aducem...Cauldre vede pictura, aşa
cum mulţi dintre voi puteţi. Daţi voie să aducem pe toţi care aşteaptă să fie aici astăzi.
Încă odată ca şi luna trecută, şi lunile care vin, energia a celui pe care numim Metatron
este aici cu noi. Da, este diferit faţă de data trecută. Pentru mulţi data trecută, energia a
fost puternică. A fost caldă, poate prea caldă pentru fiinţa voastră fizică, poate cumva
tulburat şi nebalansat, când energia lui Metatron a venit în timpul lecţiei trecute.

Dar acum voi v-aţi obişnuit cu acea energie. Voi a-ţi lucrat cu energia lui Metatron
pentru câteva săptămâni deja. Voi puteţi să acceptaţi mai multă energie intensă a lui.
Deci aşa, astăzi este mult mai familiar, când Metatron îşi face drumul în acest spaţiu pe
care noi împărţim.

În întâlnirea noastră de data trecută, noi am filtrat energia lui Metatron, pentru că ar fi
fost copleşitor. Asta ar fi putut să arunce în aer câteva din circuitele voastre. Dar, astăzi
nu este nevoie pentru acea filtrare. Metatron vine, de sigur, blând, cu multă grijă şi
înţelegere. Numai sânt atâtea învelişuri.

Când Metatron a intrat în acest cerc acum o lună, el nu a fost acompaniat de alţii. Dar,
astăzi este aici un anturaj care îl acompaniază şi care vin cu el. Ei la fel sânt îmbrăcaţi în
robe de culoarea roşie de crimson şi auriu. Toţi aceştia sânt înalţi, şi ei stau la periferia
cercului energetic al nostru. Ei se aliniază în această cameră şi în acest spaţiu. Ei se
aliniează la periferie.

Ei lucrează foarte aproape cu energia lui Metatron. Ei sânt ca nişte paznici de


energie. Ei sânt cei care ajută la balanţă. Ei sânt cei care lucrează direct cu curierii
voştri, ajutând la împlinirea şi completarea marelui ciclu de energii. Ei sânt fiinţe înalte
care stau aici. Ei acompaniază pe Metatron în călătoria lui care se apropie mult mai mult
de Pământ. Ei ajută la adunarea balanţei.

Când voi lucraţi cu energia lui Metatron, cum mulţi dintre voi o să faceţi, voi o să
simţiţi acest anturaj. Asta este o parte importantă din energia lui Metatron. Sânt îngeri -
entităţi care o să lucreze direct cu voi, mai direct decât Metatron poate să facă. Încă este
dificil, chiar dacă sânt energii mult mai înalte acum de a lucra direct cu Metatron.
Acum noi vă cerem să simţiţi asta în fiinţa voastră, să inhalaţi, să permiteţi înăuntrul.
Aşa cum voi vă deschideţi, aşa cum voi participaţi în acest cerc energetic, asta
construieşte energie într-un fel minunat şi puternic. Asta ne dă voie nouă ca într-adevăr
să vedem şi să simţim prin ce voi treceţi, în aşa fel ca noi să putem pune înapoi energiile
apropriate vouă.

Dragi prieteni, sânt mulţi care au întrebat de energii în spatele numerelor acestei zile
de 02/02/2002 (Tobias accentuează tare, zero, doi...zero, doi...doi, zero...zero, doi). Din
perspectiva noastră, aceste numere ca atare nu cară cu ei nici o energie. dar, ce se
întâmplă în conştienţa voastră, aşa cum voi deveniţi mult mai conştienţi de secvenţa
numerelor...voi deveniţi conştienţi că sânt “0-uri şi 2-uri”.

Aşa cum vă uitaţi la aceste date şi secvenţe de numere, aici este totuşi ceva. Asta
afectează conştienţa de masă, ce până la urmă are un efect pe Pământ, pe toţi umanii, şi
pe fiecare dintre voi. Când voi vă uitaţi la aceste numere, voi vedeţi încă odată, numerele
şi simbolurile polarităţii, a cifrei “2”, ce reprezintă polaritate şi dualitate. Această energie
este aşa de imprimat că este dificil de imaginat altceva. Dar, aceste “0-uri “ înseamnă
“nimic”. Dar voi ştiţi că ceva se petrece. Voi ştiţi că voi deveniţi mult mai conştienţi de
energia de dualitate.

Dragi prieteni, mergeţi afară şi vorbiţi cu un uman “ordinar”, de pe stradă, unul care
nu este în călătoria în care sânteţi voi, unul care încă mai este în ciclul karmic, unul care
încă mai trăieşte adânc în dualitate. Vorbiţi cu ei despre dualitate şi polaritate. Ei nu pot
să vă înţeleagă. Ei o să găsească că voi sânteţi puţin, “atinşi de...”. Ei o să-şi aducă
aminte mai târziu desprea ce a-ţi vorbit. (Se referă la filmul “Un creier minunat”, care a
fost menţionat înainte de comunicare, de Cauldre). Ei gândesc că voi vorbiţi la nişte
voci străine. (Râsete din audienţă).

Shaumbra, voi deveniţi conştienţi acuma că există acest lucru numit “dualitate”. Când
voi vă uitaţi la cifrele acestei zile, voi le vedeţi chiar în faţa voastră. Voi vedeţi
dualitatea, şi voi ştiţi la nivelul interior că voi şi Pământul şi până la urmă tot universul v-
a pleca de la dualitate. Noi o să vorbim astăzi cum o să faceţi asta, cum o să începeţi să
tranziţionaţi afară din dualitate în alte regate, şi cum să vă eliberaţi de dualitate.

Ce a-ţi văzut în special în ultimele două, trei sau patru săptămâni în urmă? Voi a-ţi
văzut probleme direct în faţa voastră, care se leagă de dualitate. Voi a-ţi văzut că a venit
mai puternic ca înainte în viaţa voastră. Voi sânteţi supăraţi câteodată. Voi gândiţi că ar
trebui să fie mult mai uşor, şi voi vă miraţi de ce sânteţi atinşi de mai multe probleme
decât înainte.

Este o energie care a fost eliberată în sinea voastră. Vine la suprafaţă în viaţa voastră,
şi caută eliberare. Este o cale cum să faceţi asta. Este o cale de a elibera energia de
dualitate care a fost cu voi decând a-ţi plecat din regat. Asta vă v-a provoca ca să
eliberaţi. Se v-a simţi puţin în plus. V-a fi dificil din când în când.

O să fie un timp când voi o să vreţi să vă ţineţi de dualitate şi polaritate, pentru că asta
este o energie pe care voi a-ţi înţeles la cel mai adânc nivel în fiinţa voastră. O să fie un
timp când voi simţiţi, da, într-adevăr foarte singuri. Dar, asta nu v-a lua aşa mult din voi
înainte de a vă muta dincolo de asta, înainte de a elibera asta şi să ajungeţi la o înţelegere
mai mare şi nouă. Asta v-a lua ceva muncă. Asta v-a lua ceva timp. Dar, dragi prieteni,
noi vedem că acuma voi puteţi să ţineţi energia divinităţii în fiinţa voastră, şi nu numai
pentru câteva momente fugitive. Voi într-adevăr începeţi să ţineţi asta în corpul vostru,
în mintea voastră, şi în toate sensurile voastre.

Este un lucru minunat de văzut! Şi de aceea este că în ziua asta specială noi ne-am
îmbrăcat în energiile noastre cele mai faine ca să fim aici, în confirmare pentru voi că Voi
faceţi progrese, că Voi sânteţi capabili să menţineţi divinitatea în voi. Asta a fost
întrebarea cea mare pe care voi şi noi am avut, în special mergând în viaţa asta a voastră.
Voi v-aţi simţit cumva siguri că voi o să fiţi capabili să învingeţi problemele karmice,
ultima curăţire ce a-ţi infiinţat pentru voi. Mulţi dintre voi a-ţi luat karma multor vieţi în
această viaţă prezentă Dar, voi a-ţi fost confidenţi că voi puteţi să învingeţi asta într-o
singură viaţă, sau jumătatea din singura viaţă. Dar, nimeni dintre noi nu a fost aşa sigur
cât de bine o să puteţi ţine energia divinităţii în sinea voastră aşa cum voi tranziţionaţi în
Energia Nouă.

Noi venim aici în această zi care simbolizează dualitatea, o zi de 02 - 02 - 2002, ca să


vă spunem că voi începeţi să ţineţi această energie în sinea voastră. Asta este energia
divinităţii voastre. Noi putem vedea că voi inhalaţi şi prin inhalare voi aprindeţi focul în
sinea voastră. Dar acest foc nu este stins aşa de uşor, nicicum. Continuă să strălucească.

Sânt multe entităţi în această cameră, acum. Este chiar plină. Ei sânt aici, dacă voi
puteţi vedea, cu zâmbetele radioase pe feţele lor îngeresc. Într-un fel, dragi prieteni,
numai este mult să spunem astăzi, dar aşa cum ştiţi, noi vom spune! (Râsete din
audienţă).

Acum, noi o să facem o recapitulare. Poate unii dintre voi o să fiţi atinşi de îngerii lui
Metatron care vin aici astăzi. Voi poate o să fiţi atinşi în timpul zilei. Cu permisiunea
voastră ei o să meargă printre voi. Ei nu o să facă vindecări sau ajustări. Ei simplu vor să
stea în spatele vostru ca să vă familiriaţi cu energiile lor. Ei sânt aici să dezvoltă o
legătură energetică cu voi. Când voi plecaţi din acest spaţiu, acea energie vine cu voi, aşa
că voi o să fiţi familiari cu asta. Deci, să nu fiţi surprinşi când voi simţiţi o “atingere” în
această zi.

Dragi prieteni, noi sântem la mijlocul seriilor ascensiunii. Noi sântem la mijlocul
acestei serii şi voi a-ţi trecut prin uşa ascensiunii. În prima lecţie noi am vorbit despre -
ghiciţi ce - voi deja a-ţi ascendat! Şi - ghiciţi ce - nu a fost de loc aşa cum voi a-ţi
imaginat că o să fie! Voi a-ţi avut gânduri - voi a-ţi avut iluzii - voi a-ţi avut percepţii
despre cum ascensiunea poate să fie.

Pentru mulţi care veniţi cu un fundal tradiţional de creştin...voi v-aţi gândit că o să


plutiţi. Voi v-aţi gândit că voi o să fiţi o energie pură îngerească. Voi v-aţi gândit că în
ascensiune, voi o să scăpaţi - cum a-ţi spune voi - de corpul vostru blestemat, (râsete din
audienţă), că voi nu o să mai aveţi dureri. Voi v-aţi gândit că în ascensiune toate
lucrurile o să lucreze perfect tot timpul. Asta nu ar fi chiar aşa de amuzant, nu-i aşa?
(Mai multe râsete)
Dar, dragi prieteni, percepţia voastră de ascensiune a fost bazat pe Energia Veche a
dualităţii. Voi a-ţi observat asta de la mintea voastră de ieri, fără să aveţi conştienţa plină
a ce într-adevăr poate să fie. Dacă voi a-ţi ascendat pe baza conştienţei Energiei Vechi,
asta nu ar fi fost complet a ceea ce voi puteţi experienţa acuma. Noi o să vorbim despre
asta în această lecţie.

În prima lecţie a acestei serii, noi am spus că, “Numai este vorba de voi nicicum”.
Voi numai sânteţi în ciclul karmic. Voi numai trebuie să treceţi prin karma. Numai este
vorba de voi nicicum. Când voi sânteţi în mijlocul unui conflict cu alţi umani, să
înţelegeţi că numai este vorba de voi nicicum. Ei trec prin procesul lor. Ei încă mai trec
prin karma lor. Ei se leagă de oricine aproape ca să încerce să-i atragă într-o dramă. Voi
nu trebuie să mergeţi în acea dramă cu ei. Numai este vorba de voi nicicum.

Când cineva vă critică, sau este supărat pe voi, să nu lăsaţi să se lipească de voi acele
energii. Este vorba despre ei. Este, dragi prieteni, despre înţelegerea voastră pentru ei şi
pentru voi înşivă, înţelegerea că ei încă merg prin procesul lor. Să aveţi înţelegere,şi să-i
acceptaţi, şi să nu încercaţi să-i schimbaţi. Ei aleg drumul lor.

Ruşine pe cei care încearcă să plaseze gândurile lor, şi rezultatul dorinţei lor pe alţii!
Ruşine pe cei care se simt mâhniţi pe cei care cerşesc pe stradă” Asta nu este înţelegere!
Înţelegerea este priceperea cauzei de ce acel uman a ales să fie un cerşetor la colţul
străzii. Să onoraţi acel uman pentru ce ei sânt, ceea ce îmbracă, şi cum ei miroase.
Onoraţi-i, în loc să-i schimbaţi. Numai este vorba de voi nicicum. Este despre a învăţa
să acceptaţi toate aceste lucruri în jurul vostru.

Asta a fost Prima Lecţie, o lecţie dificilă în multe aspecte. Dintr-o dată voi a-ţi fost în
Holul Ascensiunii, şi nu s-a arătat de loc aşa cum voi v-aţi gândit. De loc. Surpriză.
Este un hol gol cu tot potenţialul de dragoste şi tot potenţialul de completarea cauzei de
ce a-ţi plecat de Acasă. Are tot potenţialul de înţelegere, tot potenţialul de lărgirea
energiei a Tot Ce Este. Dar, într-un sens, este un hol gol, aşteptând pentru noi locuitori
să intră, aşteptând pentru noi locuitori, pentru voi, cei care sânteţi “ascendaţii” şi să
începeţi să formaţi în orice fel voi vreţi.

Noi ştim că voi sânteţi cumva nemulţumiţi, că nu a fost o mare sărbătoare de


binevenire când voi a-ţi intrat în Holul de Ascensiunii. Aici nu au fost mâncăruri
împărăteşti şi îngeri plutând deasupra şi chiar ca şi în filmul vostru (Harry Potter) cu
lumânâri plutând în aer. A fost gol. Este al vostru să creaţi acum în căi apropriate, în
căile cele mai divine, căi pe care voi nu înţelegeţi chiar acuma. Dar, voi o să începeţi să
înţelegeţi.

(Pauză)

Metatron este în centrul acestei camere, într-un fel radiant, cum nu l-am văzut până
acum. El este ca o minge de culori strălucitoare, predominant roşu, direct în centrul
acestui spaţiu. Îmi este drag să văd asta. A trebuit să mă opresc pentru un moment.
Energia minunată şi intensă este aici, prieteni!
Acum, mă întorc la punctul meu. Aşa cum ne-am mutat în lecţia a Doua, noi a trebuit
să facem puţină rotaţie. Ce ar fi trebuiti să fie Lecţia a Treia, noi am schimbat pentru
Lecţia a Doua. Noi am făcut asta, bazat pe ce noi am văzut în voi, bazat pe ce am văzut
că se întâmplă în lumea voastră în acel timp de la, 11 Septembrie 2001. În Lecţia a Doua,
dragi prieteni, noi am vorbit despre a poseda divinitatea voastră, ca să luaţi asta în
posesiunea voastră. Ce am văzut noi a fost începutul înţelegerii voastre a acestui
concept. Voi a-ţi ajuns la realizări, dar voi încă a-ţi cedat la alţii, alte entităţi, alţi îngeri,
alţi umani.

Voi încă nu a-ţi acceptat puterea voastră şi faptul, dargi prieteni, că voi sânteţi divini
umani. Voi nu a-ţi posedat faptul că Tot Ce Este...este cine sânteţi voi. Într-un sens voi
a-ţi aşteptat pentru un înger mare să vină jos şi să facă pentru voi. Voi v-aţi aşteptat
pentru un timp de instrucţii celestiale să fie aduse vouă, un sul de hârtie sau un pergament
să fie aruncat la picioarele voastre şi să spună, “Joe, fă asta”. Noi nu arătăm cu degetul la
nimeni aici, (râsete din audienţă), dar cumva (mai multe râsete din audienţă)

Dragi prieteni, voi nu a-ţi posedat divinitatea voastră. Voi încă v-aţi uitat înafară. Voi
încă a-ţi mai aşteptat ca o uşă magică să se deschidă şi o fiinţă mare să intră. Noi a
trebuit să schimbăm lecţia în acel timp şi să vă reamintim despre divinitatea voastră
proprie. Este al vostru şi NUMAI al vostru, şi NUMAI voi puteţi activa-o.

Noi am fost chiar foarte categorici în acea lecţie. Dar, la fel noi am ştiut că voi a-ţi
avut nevoie de putere, o putere interioară şi balansată în zilele care vin, pentru că această
comunicare a fost adusă în prima zi din Septembrie. A fost adus înainte de evenimentul
care a zdruncinat lumea voastră, ce voi numiţi “9/11”.

Daţi voie să vorbim despre acest eveniment de 9/11. Asta a schimbat Pământul. Asta
nu este ce puteţi citi în ziarele voastre, dar a fost o mare schimbare în conştienţa umană.
Voi puteţi spune că asta este măsurat de rezonanţa factorilor specifice. (Se referă la
Rezonanţa Schumann). Acolo sânt câteva ecuaţii ştiinţifice potenţiale. Acolo sânt nişte
căi ce voi gândiţi că puteţi măsura,“cota spirituală”.Voi vă apropriaţi. Voi însă nu sânteţi
acolo

Dar, a fost o schimbare ce a luat loc în acea zi. Aşa cum am spus în acel timp, cele
trei zile ce au urmat au fost cele mai importante în istoria modernă a Pământului. Ce s-a
întâmplat în acele trei zile, în inima şi sufletul omenirii, a determinat direcţia sutelor sau a
miilor de ani ce vin. Umanii au răspuns. Oh, şi cum au răspuns! Cum s-a arătat, ei erau
în lacrimi şi în griji!

A fost interesant. Cu tot haosul şi distrugere şi supărare ce a luat loc cu acel


eveniment de “9/11”, noi am fost cumva şocaţi de răspunsuri. În cele trei zile care au
urmat, ce a fost pe Pământ pentru mulţi umani, a fost ceva liniştit şi de înţelegere şi un
sens adevărat de unitate şi îngrijire.

Ce a fost pe Pământ în acel timp asta ne-a surprins până la un unghi. Dar, eu cred că
noi nu ar fi trebuit să fim surprinşi. A fost doar o mică agendă pentru unii, înafară de
dragoste unul pentru altul. În general, enenrgia predominantă a omenirii a fost, nu să i-a
arme în mână, să nu meargă să ucidă pe alţii şi să creeze mai multă dualitate. Agenda a
fost să caută răzbunare. De multe ori asta este felul în care religia şi politica voastră
face. Într-adevăr, în inima şi sufletul umanilor individuali pe Pământ, a fost un timp de
reflecţie liniştită, de îngrijire şi fără vreo agendă.

O mare schimbare a luat loc, o schimbare ce ne dă voie nouă pe această parte a


voalului să lucrăm mai direct cu voi. Asta l-a ajutat pe Metatron să lucreze mai aproape
de planeta Pământ. Această schimbare din Septembrie a mărit conştienţa şi vibraţia a Tot
Ce Este.

După aceea în lecţia a Treia,dragi prieteni, noi am vorbit despre şerpi. Ei caută
eliberare. Ce într-adevăr noi am spus vouă în acel mesaj a fost că există şerpi în viaţa
voastră. Ei continuă să fie acolo. Vouă v-ar plăcea să gândiţi că ei au plecat pentru
totdeauna. Dar, astea servesc un scop în viaţă şi în spirit. Ei servesc un scop exact aşa
cum ei fac pe Pământ cu Gaia, unde şarpele face parte din regatul animal şi serveşte un
scop. Ei la fel servesc un scop şi în viaţa voastră.

Încă mai există probleme, şi voi vreţi să închideţi problemele de dualitate ce vin direct
în viaţa voastră în acest timp. Voi a-ţi vrea ca toate problemele să plece. Voi a-ţi vrea să
spuneţi, “Tobias, eu sânt în ascensiune acuma. Eu nu ar trebui să mă zbat cu aceste
probleme. Ele ar trebui să plece”. Dar, dragi prieteni, ei vin la voi acuma, mai puternic
decât înainte, ca să mânuiţi astea, să înţelegeţi astea. Odată ce astea sânt înţelese, voi
atunci sigur puteţi să mergeţi la nivele noi în sinea fiinţei voastre.

În următoarele trei lecţii - Lecţia a Patra, a Cincia şi a Şasea, noi am vorbit despre
Limbajul Ah. Şi noi continuăm să vorbim despre asta, atâta timp cât voi ne daţi voie
nouă să stăm cu voi şi să vă ajutăm. Limbajul Ah, este foarte simplu, aşa simplu. Este o
nouă cale de percepere şi înţelegere. Noi nu am intrat în detalii până acum, dar este o
nouă cale de colectare şi adunare de energii şi aducând asta în fiinţa voastră şi folosând
într-o manieră eficientă. Dar, chiar acuma, Limbajul Ah, este o cale de percepere şi de a
cunoaşte nivelele voastre divine.

Noi am stat cu Limbajul Ah trei lecţii, pentru că este foarte important. Noi ştim că voi
folosiţi asta în viaţa voastră, şi aşa cum am spus, Limbajul Ah o să vină într-un fel sau
altul. Asta v-a atinge sensurile voastre umane. Asta v-a atinge sensurile divine care se
stabilesc acuma în jurul vostru. Cu priceperea şi înţelegerea acestora, voi o să fiţi
capabili să le folosiţi. Voi o să fiţi capabili să integraţi mai bine asta în viaţa voastră, şi
voi o să fiţi capabili să predaţi asta la alţii care o să vină la voi.

Noi am ajuns în mijlocul Seriei Ascensiunii. Metatron a fost adus la ultima noastră
adunare. Metatron este aici din nou astăzi şi v-a fi un musafir şi vizitator frecvent. Când
el nu este direct în cercul nostru, energia lui şi a anturajului de sigur vor fi aici. Aşa cum
am menţionat la ultima noastră adunare, este un scop pentru asta, pentru această energie
tehnică şi ştiinţă înaltă să intră, şi noi o să săpăm mai mult în aceste arii.

Noi o să vorbim vouă în partea a doua a seriilor noastre, cum energia lucrează, cum
puteţi să folosiţi asta. Voi puteţi să fiţi ca o farfurie de radar care le colectează,
refinisează, le trasmută şi le plasează în căi proprii. Dar, sânt nişte înţelegeri care trebuie
să intră înainte ca voi să ieşiţi şi să începeţi să luaţi această energie necoaptă. Asta este
scopul nostru pentru aceste discuţii ale noastre, astăzi.

Acum noi o să luăm o mică pauză să facem ajustările finale a energiilor. După aceea
intrăm în Lecţia a Şaptea din Seriile Ascensiunii. Noi vă cerem să staţi confortabili în
scaunele voastre. Noi vă cerem să înhalaţi adânc. Noi vă cerem să atingeţi mâna lui
Metatron şi a tuturor care sânt astăzi aici. Noi ne reîntoarcem într-un moment.

(Pauză)

Metatron are un mesaj scurt înainte să continuăm. El aduce un mesaj simplu. Este
vorba despre bucuria de a fi uman. Aşa cum ştiţi, el nu a fost în formă umană. El este
foarte încântat să fie capabil ca să vină aproape de voi. El vă reaminteşte la voi toţi să
luaţi un moment în fiecare zi şi să fiţi bucuroşi de experienţele umane. El a văzut şi a
simţit lucruri în ultimele câteva săptămâni cum nu a fost în stare până acuma, pentru că
energia lui nu a fost în stare să vină aşa aproape de voi.

El a stat cu voi la cinema şi s-a bucurat de plăcerea de a sta în acel spaţiu, câteodată cu
alţii, câteodată doar singur. El a stat cu voi, dragi prieteni, atunci când voi a-ţi condus pe
drum, văzând toate lucrările făcute de oameni, clădirile, drumurile. Mulţi dintre voi
vedeţi supărări când vă uitaţi la aceste lucruri. Metatron spune că el vede bucurie. El
vede bucurie. El vede efortul umanilor, poate nu întotdeauna corect în mintea lor, dar
până la urmă este o încercare. El vede inima şi sufletul umanilor vrând ca lucrurile să fie
în balanţă, energie iubitoare.

Aşa cum Metatron a stat cu câţiva din voi la restaurant luna trecută, aşa cum voi v-aţi
bucurat de mâncarea voastră, el a putut să simtă cum a fost să guste ceva solid. El a
simţit cum a fost când a luat o sorbitură de vin din pahar. El a simţit mediul intim,
prietenia, şi discuţiile. Oh, într-adevăr el a simţit povara în viaţa voastră, dar mesajul pe
care el vrea să vă transmită....să luaţi timp în fiecare zi şi să vă bucuraţi că sânteţi fiinţe
umane.

Este o onoare să fi uman. Este plăcut să poţi să simţi o altă persoană. Asta noi nu
putem face pe partea noastră. Noi putem să contopim energii, dar noi nu putem avea
senzaţia atingerii umane. Când voi atingeţi un alt uman, voi puteţi să combinaţi sensurile
divine cu cele umane.

Voi puteţi avea bucuria să staţi cu animalul vostru favorit de casă, şi să le vorbiţi pe
multe nivele. Ştiţi voi că sânt mulţi dintre voi care folosesc Limbajul Ah cu animalele
decât cu alţi umani? (Râsete din audienţă) Şi asta este natural. Este natural. Ei înţeleg.
Voi le vorbiţi dar nu prin creierul vostru, dar prin întreaga voastră fiinţă, prin toate
sensurile voastre. Nu a-ţi observat, dragi prieteni, că voi sânteţi mai aproape de
animalele voastre preferate de casă acuma decât câteva luni în urmă? Se pare că voi
înţelegeţi pe ei într-o cale nouă.

Metatron vă cere să vă bucuraţi că sânteţi fiinţe umane, cu toată răsplata acestuia.


Puteţi voi să imaginaţi când voi combinaţi bucuria cu conştienţa voastră nouă divină?
Ah! Ce lucru minunat! Conştienţa Divină combinat cu fiinţa umană. Voi puteţi să aveţi
toate, într-un sens. Voi puteţi să fiţi într-o materie, într-o formă. Voi puteţi să fiţi
scufundaţi în această dimensiune minunată în care sânteţi şi să aveţi o conştienţă a cine
sânteţi într-adevăr.

Este un lucrător de iluminare, Shaumbra, numit David. David, este ca şi voi. David
citeşte aceste lecţii. El trece prin aceste materiale. El lucrează cu toate aceste lucruri, ca
şi voi. Şi David, ca şi voi, se străduieşte cu multe din aceste concepţii. Câteodată el se
loveşte de zid, şi altă dată el a şi plecat de la Cercul Crimson şi a spus că asta nu este
pentru el! Aceste lecţii nu totdeauna îl face pe el să se simtă bine, pentru că astea sânt
provocatoare. Dar David vine înapoi în această energie pentru că el înţelege, la nivelul
adânc că asta este energia de Acasă.

Acum, David este un uman, un uman care învaţă să-şi integreze divinitatea în tot ce el
este. David are o nevastă şi doi copii. David are o muncă regulată, şi el are de plătit
facturile. David are multe dorinţe, dar prima este să fie în serviciu pentru Spirit. El este
o fiinţă umană minunată ca voi toţi.

Sânt lucruri legate de munca lui ce lui nu-i plac. El doreşte să primească mai mulţi
bani, şi el doreşte să nu lucreze într-un departament specific. El nu prea se înţelege cu
câţiva oameni. Şi lui nu-i place unde trebuie să-şi parcheze maşina lui (Râsete). Lui nu-i
place că el primeşte doar trei săptămâni de concediu. Sânt multe probleme legate de
serviciul unde el lucrează, dar cumva el le suportă. El co-operează cât el poate, dar sânt
zile când asta i-a o energie mare.

David la fel are probleme cu nevasta lui. El nu este de acord cu câteva lucruri. Şi cu
copii lui - el doreşte ca copii lui să înveţe mai bine la şcoală. El doreşte ca fiul lui să fie
mult mai atletic, ca şi cum a fost el în tinereţea lui. Dar fiul lui nu este, dar David ar fi
dorit să fie. Şi la un nivel mai adânc, David a dorit ca fiica lui să fi fost mult mai
atractivă.(Râsete din audienţă). Ar fi fost mai uşor pentru ea să se mărite, el aşa
gândeşte, dacă ea ar fi avut ceva mai mult din mama ei.

Acum, David are multe, multe, ordine de zi sau agende, ca şi voi toţi. El are multe
probleme. El i-a toată cunoaşterea lui spirituală şi iluminare pe care el le-a obţinut şi
încearcă să folosească acea energie să alcătuiască lucrurile în jurul lui acasă, şi la birou.
El foloseşte această energie chiar şi când are o agendă...de exemplu, când el cumpără un
bilet de loterie. El foloseşte această energie nouă să înfluenţeze rezultatul, în aşa fel ca el
să câştige la loterie. Puteţi voi să credeţi asta? (Râsete)

Acum, David a ajuns la punctul unde el a fost tare supărat cu el însuşi. El s-a îndoit în
cine a fost el. El a mers în Energia Nouă, şi a simţit că divinitatea lui creşte în sinea lui,
dar totuşi a fost foarte supărat cu el însuşi. El a simţit că el nu poate să influenţeze
lucrurile în jurul lui.

David a devenit foarte abătut. El a călărit un val dificil şi jos, şi în timpul acesta, el a
încercat să facă orice ca să iasă din această situaţie. David, ca mulţi dintre voi, i-a plăcut
valurile înalte. Lui i-a plăcut ciclul înalt, nu cel de jos. Lui nu i-a plăcut valul de jos.
Noi ne abatem aici pentru un moment în mijlocul poveştii cu David. Voi experienţaţi
depresiune şi perioade de nemulţumire în călătoria voastră în Energia Nouă. Voi vă
luptaţi cu cele joase. Voi încercaţi să le evitaţi ca şi ciuma. Voi vă miraţi ce este ce
faceţi rău când intraţi într-un ciclu jos. Voi chiar mergeţi la doctori şi primiţi
medicamente care credeţi că o să vă scoate din impas.

Dar, noi sântem aici să vă spunem că aceste cicluri sânt apropriate. Noi sântem aici să
vă spunem - şi noi ştim că Cauldre încearcă să ne oprească aici. (Râsete din audienţă)
Noi sântem răbdători. (Mai multe râsete). Să nu încercaţi să vă bateţi cu ciclurile joase.
Este natural că aceste cicluri apar. Este natural ca să treceţi prin asta. Dragi prieteni, în
Energia Nouă a voastră, în vibraţia nouă în care sânteţi, voi nu puteţi - cum să spun - voi
nu puteţi pierde temelia. Voi nu puteţi pierde legătura cu voi înşivă. Noi ştim că voi
sânteţi îngrijoraţi - cât de jos puteţi ajunge? Voi simţiţi că dacă nu vă agăţaţi, şi dacă nu
încercaţi să vă târâţi afară din acest ciclu jos, asta vă v-a consuma ca şi un val de flux.

Dar, dragi prieteni, noi vorbim direct acum despre această energie care crează asta şi
cum să lucraţi cu asta. Dar, noi putem spune acum ca să vă opriţi cu bătaia împotriva
acestori cicluri joase. Astea sânt importante ca şi cele înalte. Dacă voi nu aveţi cele
joase, voi nu o să aveţi cele înalte. În curând voi o să învăţaţi că astea fac parte dintr-un
întreg. În curând o să învăţaţi că cele înalte şi joase, au reprezentat balanţa veche de
dualitate. Şi acum voi puteţi să vă uitaţi la asta într-o lumină diferită.

Pentru cei care trec prin aceste cicluri, este natural. Permiteţi astea să se întâmple.
Este poate mai mult de câştigat din acele cicluri joase. Şi da, noi ştim că asta este teribil.
Astea se simt teribile pentru că voi le rezistaţi. Voi nu adunaţi energia de la astea. Astea
se simt teribile pentru că voi aveţi o preconcepţie, bazat pe energia de dualitate, de cum ar
trebui voi să simţiţi sau să nu simţiţi, sau ce ar trebui să gândiţi şi ce nu.

Voi treceţi prin aceste cicluri aşa de intens pentru că dualitatea în sinea voastră se
încălzeşte. Noi o să vorbim mai mult despre asta, şi asta este scopul lui Metatron aici.
Noi o să vorbim despre această fizică şi energia în spatele acesteia, în lecţiile care vin.

Dar, acum să mergem înapoi la povestea lui David...David care a experienţat cele mai
înalte şi joase vibraţii în viaţa lui. David a avut atâtea gânduri pe drumul lui care ar
TREBUI să fie în viaţa lui şi în sinea lui, noţiuni preconcepute bazate în Energia Veche a
dualităţii. Şi ce a găsit el? El a găsit că el se loveşte de zid. Lucrurile nu au fost cum el a
vrut să fie. Câteodată a fost o licărire de speranţă că lucrurile o să iasă bine, şi el o să
aibă o zi bună. Dar, în ziua următoare acel chin de nemulţumire şi depresie şi de
neîncredere s-a re-întors. A fost un simţământ incomplet. A fost un simţământ teribil.

David, ne ştiind pe ce drum să meargă, el ne-a chemat recent. El a spus, Dragă Spirit,
dragă Metatron şi Tobias”, el nu m-a chemat “dragă”, pentru că el a fost supărat cu mine.
“Ce pot să fac eu acum?” Unde pot să merg de aici? De ce este că eu nu simt sensul de
împlinire şi fericire şi bucurie pe care aş vrea într-adevăr să simt?”

Ce am spus noi lui, la fel am spus şi la un alt grup acum o săptămână într-un loc care
are ziduri înalte de jur împrejur. Este un loc care are bare de fier. Este o versiune
contemporană pentru sârmă ghimpată. A fost o puşcărie unde noi am plantat pentru
prima dată sămânţa energiei a Lecţiei a Şaptea. Şi asta a fost cel mai apropriat loc de a
planta sămânţa, cel mai apropriat.

Sămânţa a crescut de atunci. Într-un sens este scopul real de ce voi a-ţi trecut prin
problemele pe care le-aţi avut în ultimele săptămâni. Ce am spus la David...ce am spus şi
la prizonierii din acele facilităţi...să nu aveţi nici un rezultat dorit, sau agendă.

Noi numim Lecţia a Şaptea din Seriile Ascensiunii, “Să nu aveţi nici un rezultat
dorit”. Sau aşa cum ne place nouă să spunem,”nu, nu, agendă şi nu rezultat dorit”.
(Râsete şi chicotiri a lui Tobias). Şi, eu trebuie să vă spun că acest umor a venit direct de
la Metatron. El face practică de a fi un uman amuzant. (Mai multe râsete şi chicotiri a lui
Tobias).

Dragi prieteni, Lecţia a Şaptea, să nu aveţi nici un rezultat dorit. Asta o să fie
provocativ pentru voi, ca şi pentru David. La început el a spus, “Ah, nici un rezultat
dorit”. Asta sună bine”. Dar când el a început să aplice asta în viaţa lui, David a realizat
un lucru imediat. El a realizat că lui i-a plăcut să aibă ordine de zi sau agendă sau un
rezultat dorit. (Râsete din audienţă).

Agendă, ordine de zi sau rezultat dorit, reprezintă energia de bază a dualităţii. Voi a-ţi
avut astea de când a-ţi plecat de Acasă. Voi vă simţiţi goi fără astea. Aşa cum voi
începeţi să lucraţi cu această lecţie, voi precis o să-mi spuneţi mie, Tobias sau poate lui
Metatron că noi sântem nebuni. Voi o să spuneţi că “Noi trebuie să avem ordine de zi,
agendă sau un rezultat dorit” Şi voi o să încercaţi să intelectualizaţi de ce voi aveţi
nevoie de astea în viaţa voastră.

Noi am plantat această sămânţă într-o facilitare corecţională, nu prea departe de aici,
cu prizonierii care sânt într-un tip de energie complet dificil de voi. Ei nu se consideră
liberi, în timp ce voi sânteţi. Noi am plantat sămânţa acolo şi noi am vorbit de eliberarea
ordinei de zi, agendei sau a rezultatului dorit.

Şi ştiţi voi ce, dragi prieteni? Cei care sânt în spatele zidurilor, de care eu, Tobias pot
să fac legătura - deşi, eu trebuie să spun, condiţiile au fost mult mai rele în timpul când eu
am fost în puşcărie - lor le este mult mai uşor. Ei au mâncare mult mai bună”. (Râsete
din audienţă) Ei au căldură şi lumină şi nu am văzut nici un şobolan. Tot ce am văzut eu,
au fost iepuri! (Chicotiri) Eu nu am crezut că asta a fost un loc de pedepsire. Acum, nu
ar trebui să continui cu problemele mele şi de timpurile mele dificile pe Pământ. Poate
într-o zi o să-l fac pe Cauldre să scrie o carte despre experienţa mea în puşcărie. Dar, mai
întâi trebuie să-l fac pe el să scrie prima carte a Cercului Crimson.

Lecţia a Şaptea: Să nu aveţi nici un rezultat dorit, sau agendă. Lui Metatron îi place
cum sună asta! Dragi prieteni, când voi plecaţi din acest loc, voi gândiţi că poate lecţia
asta a fost foarte uşoară, şi spuneţi, “Este uşor să eliberăm agenda sau reultatele dorite ale
noastre”. Astea au o energie de dualitate, o energie de polaritate. A fost apropriat să
aducem această lecţie în această zi, în această zi care are numerele de dualitate chiar în
faţa voastră.
V-a fi provocativ să fiţi fără agendă. Voi o să vă găsiţi în situaţii când agenda este aşa
de naturală, când voi sânteţi aşa de aproapiat de astea şi nu vedeţi nimic altceva. O să fie
timpuri când voi o să înjuraţi şi o să daţi din picioare şi spuneţi, “Dar, eu trebuie să am o
agendă de zi cu toate problemele mele”!

Vorbind despre agende şi de evenimentele recente din lumea voastră, sânt cei care au
pe agenda lor terorismul, sau dominare asupra altor umani sau control asupra altor
umani. Astea sânt agende vechi. Astea vin din timpul când voi a-ţi plecat de Acasă, când
voi a-ţi încercat să consumaţi energia altor entităţi ca o cale de a merge înapoi în Regat,
de a merge Acasă. Războaiele sânt aşa de vechi ca şi timpul de când a-ţi plecat de Acasă.

Control asupra celorlalţi este vechi şi noi am găsit că asta nu funcţionează bine. Asta
este o agendă. Este o agendă ce voi a-ţi putea spune a întunericului. Ştiţi voi că mai
există o altă agendă, o agendă pentru care mulţi de aici s-ar putea să se simtă vinovaţi?
Voi a-ţi argumenta cu cineva până la sfârşitul zilei că voi aveţi dreptate. Eu vă cer să vă
uitaţi în oglinda agendei voastre. Voi sânteţi cei care vă autonumiţi;” făcători de pace”,
sau “eliberatori”, cei care vă rugaţi pentru pace. Ştiţi voi că şi voi aveţi o agendă? “Nu”,
voi spuneţi, dar, Tobias, “pacea este bună”. Noi nu vă contrazicem, dar noi spunem că
voi aveţi o agendă sau o dorinţă pentru un rezultat dorit. Voi a-ţi putea numi asta,
“agendă de lumină”. Asta perpetuează agenda întunericului. Voi jucaţi jocul. Noi
vorbim aici de a elibera agenda sau dorienţele unui rezultat.

Uitaţi-vă la energiile în spatele acestei lecţii. Este o continuare a lecţiei pe care deja
am discutat-o, să staţi în spatele zidului scund. Este important să aduceţi asta la suprafaţă
la acest punct a călătoriei voastre. A nu avea agendă, sau o dorinţă a unui rezultat, asta
înseamnă să permiteţi la Voinţa Divină din sinea voastră să deschide noi potenţiale. Să
nu aveţi agendă, asta înseamnă o extensie a lecţiei de care noi am vorbit de a “sta în
spatele zidului scund”. Deşi atunci când noi am introdus acea lecţie, noi v-am cerut să
staţi doar în spatele zidului scund. Noi am ştiut că voi a-ţi avut o agendă aproape zilnic
pentru voi înşivă. Noi am ştiut că voi încă a-ţi avut opinia voastră despre rezultate.

Ştiţi voi că agenda, definiţia este, să nu aveţi nici o dorinţă pentru rezultatul unei
situaţii? Înseamnă că plasaţi energia voastră pe un rezultat dorit. Dragi prieteni, când
aveţi agendă, voi jucaţi jocul dualităţii. Voi aveţi o dorinţă anume pentru un rezultat.
Puneţi acea agendă la o parte, şi asta înseamnă că voi daţi la o parte dualitatea. Puneţi
agenda la o parte, şi aşa voi vă permiteţi pentru voi înşivă să vă mutaţi în energia nouă.
Asta vă i-a înafara regatului dualităţii. Asta vă i-a într-o nouă conştienţă, conştienţa
ascensiunii care nu este concentrat pe energia de doi, dualitatea, polaritatea.

Să nu aveţi agendă, dragi prieteni. Oh, voi o să fiţi foarte provocaţi de asta. Voi o să
vă simţiţi goi fără să aveţi o agendă de vreun rezultat în viaţa voastră. Voi o să simţiţi că
sânteţi - cum să spun - fără coloană vertebrală. Voi o să simţiţi ca o meduză fără putere,
pentru că până acum, agenda v-a dat putere, mare putere. Când agenda voastră a fost
puternică, voi a-ţi fost puternici. Voi a-ţi devenit puternici în Lumină sau puternici în
Întuneric. Voi a-ţi fost puternici în bătălia dualităţii. Pentru o perioadă de timp voi vă
veţi simţi şubrezi. Voi o să vă simţiţi ca o gelatină - fără agendă. Voi poate vă simţiţi că
fugiţi înapoi la dualitate, unde este o pătură sigură a agendei.
Mulţi dintre voi a-ţi avut agende puternice, zilnic în ultimii ani. Voi v-aţi numit
lucrători de iluminare. Fiinţe minunate. A fost o pătură care v-a protectat de realitatea şi
de lumea înconjurătoare, o pătură ce v-a făcut să vă simţiţi bine. “Eu sânt un luptător
pentru lumină”, a-ţi spus voi. “Voi însă v-aţi bătut într-o bătălie de dualitate”, noi
spunem.

Dragi prieteni, asta este Lecţia a Şaptea. Este foarte importantă, foarte delicată, şi un
pas foarte provocator. Noi folosim asta ca un pod pentru următoarele lecţii din această
serie. Să nu uitaţi reacţia voastră la lecţia a şaptea. Să nu uitaţi de experienţele pe care
veţi avea în primele zile sau săptămâni sau luni după ce citiţi această lecţie. O să vină un
timp, când studenţii vor veni la voi - umanii noi care trec Podul de Sabie - şi ei spun,
“Dragă Shaumbra, drag învăţător, eu învăţ aceste lecţii. Eu le studiez. Eu devin un divin
uman. Dar, de ce apare acea problemă dintr-o dată în faţa mea ca niciodată? De ce este
că eu mă simt aşa depresat şi nu pot să mă lupt în felul meu nicicum? De ce este că mă
simt în felul în care eu sânt? După atâta muncă, de ce mi se pare că eu mă lovesc de
zid?”

Voi o să staţi jos cu ei, şi voi o să vorbiţi lor despre energia de dualitate. Ei sânt pe
punctul de a pleca din dualitate. Voi o să le spuneţi că atunci când dualitatea este gata să
plece din conştienţa lor, asta se pare că se întoarce înapoi la ei într-o formă plină.

De aceea este că voi a-ţi avut atâtea probleme în ultimile săptămâni. De aceea este că
panoul de mesaje din internet a fost într-un haos în ultimele săptămâni. Noi special l-am
rugat pe Cauldre să stea înafara acestor mesaje. Şi voi ştiţi ce? El a vrut să sară
înăuntru. El a vrut să aibă o agendă şi să pună pe panoul de mesaje! (Râsete din
audienţă). El a vrut să fie implicat în asta. El a vrut să justifice ceea ce el a făcut şi ce eu
Tobias am făcut.

Mulţumim, dar noi nu avem nevoie de justificări. Noi ne-am amuzat, observând toate
agendele voastre care au apărut pe panoul de mesaje. Asta a fost un microcosm a întregii
Cerc de Crimson apărând pe internet. Agenda sau rezultat dorit. Mergeţi înapoi şi citiţi
toate mesajele ce voi a-ţi pus pe panoul de mesaje. Da, voi toţi, toţi care auziţi şi citiţi
asta...mergeţi înapoi şi citiţi mesajele ce voi a-ţi scris. Uitaţi-vă la ordinea voastră de zi.
Mergeţi adânc şi uitaţi-vă la ele la ce într-adevăr voi a-ţi spus. Voi o să fiţi surprinşi după
ce staţi în energia acestei lecţii. A fost despre agenda sau ordine de zi sau un rezultat
dorit ce a-ţi avut voi. Vine puternic la suprafaţă.

Dragi prieteni, o să fie multă discuţii despre lecţia asta. Voi o să aveţi multe întrebări.
În lecţiile următoare noi vom discuta energiile în spatele acestora. Noi o să vă ajutăm să
înţelegeţi, din punctul fizicii spirituale, cum vin înăuntru energiile şi cum apar în
conştienţă.

Să nu aveţi o ordine de zi, o agendă un rezultat dorit. Eliberaţi asta din viaţa voastră.
Notaţi sau povestiţi experienţele la alţii, pentru că voi o să fiţi într-o călătorie interesantă
pentru o perioadă scurtă. Voi o să simţiţi că parcă sânteţi răsuciţi într-un fel de tunel,
poate înafară de control. Dar, noi ştim asta. Voi o să aterizaţi într-un spaţiu foarte bun,
un spaţiu în care voi vă puteţi uita deasupra dualităţii. Voi puteţi vedea dualitatea ca
niciodată până acum. Fără să aveţi o agendă voi puteţi să vă mutaţi afară din dualitate, în
divinitate. Noi vă cerem să experienţaţi asta până la următoarea noastră întâlnire. Să nu
aveţi agendă zilnică sau ordine de zi sau un rezultat dorit.

Voi o să descoperiţi ceva nou pentru voi înşivă. Când voi sânteţi într-o situaţie cu un
alt uman, şi aici este o agendă, o discuţie sau o dezbatere şi voi eliberaţi agenda voastră,
voi în acelaşi timp eliberaţi pe ceilalţi umani. Voi eliberaţi pe ei de la a trebui să apere
agenda lor. Când voi puneţi jos sabia voastră, ei o să pună jos pe a lor. Urmăriţi ca să
vedeţi o interacţie interesantă care i-a loc între voi şi ceilalţi. Când voi nu ştiţi de o
agendă sau ordine de zi, observaţi cum se schimbă energia în situaţia din jurul vostru.

Noi spunem încă un lucru înainte de a pleca. Voi o să fiţi încercaţi în departamentul
de agendă în următoarele săptămâni. Chiar când voi vă gândiţi că voi faceţi bine, şi vă
mângâiaţi pe spate şi voi spuneţi, “Eu am învăţat cum să eliberez agenda”, atunci cineva
o să vină la voi şi vă împunge din spate cu sabia lor, (râsete din audienţă), încercând să vă
facă să adoptaţi agenda lor. Pentru faptul ca agenda lor de dualitate primeşte energie, tot
aşa şi energia voastră trebuie să primească energie. Ca o bătaie cu sabii să i-a loc, voi
amândoi trebuie să ridicaţi sabia.

Ei o să vină la voi şi ei o să vă înghionteze ca să găsiţi o agendă. Ei o să vă spună să


luaţi o poziţie pentru ceva. Ei o să vă critice, şi ei o să spună, “Ce nu este bine? Numai
ai o coloană vertebrală nicicum? Numai ai nici o opinie? Numai ai putere? Tu eşti doar,
cum să spun - o bucată de pâine prăjită?” (Râsete din audienţă).Dar aşa cum voi
experienţaţi să nu aveţi nici o agendă, ceva se v-a întâmpla. O nouă realizare o să vină.

La începutul acestei adunări, Metatron a intrat, noi am spus că până la urmă voi sânteţi
capabili să ţineţi puterea divinităţii voastre. Şi noi am ştiut că noi am fost un target
pentru discuţii în această zi. Când voi a-ţi început într-adevăr să ţineţi divinitatea voastră
- un nou tip de putere, nu puterea dualităţii - atunci voi sânteţi gata să eliberaţi agendele
voastre vechi. Câteodată vouă o să vi se pare că mergeţi fără haine pe voi, dragi prieteni,
fiind fără un rezultat dorit sau agendă. Voi o să vă simţiţi goi.

Daţi voie să vă spunem ce agenda este, aşa cum vedem noi. În tot universul este o
curgere de energie. La miezul tuturor lucrurilor este o energie care totdeauna este
iluminat. Totdeauna curge. Asta nu este un ciclu. Nu este ceva înăuntru/înafară. Simplu
este. Asta este energia ce voi a-ţi adus când voi a-ţi plecat de acasă, când noi toţi am
plecat de Acasă. Asta este o energie constantă, iluminată. Aşa cum energia se împrăştie
în tot universul, asta devine parcă o energie de înăuntru/înafară.

Noi o să aprofundăm mai târziu asta, dar noi credem că energia este ca curgerea de
râu, o curgere blândă, o curgere liberă, o curgere deschisă. Agendele sau ordinile de zi
sau rezultatele dorite, sânt ca nişte bolovani în râu. Astea blochează curgerea energiei.
Şi dacă destui bolovani sânt puşi în râu, asta cumva crează un stăvilar. Aşa cum
stăvilarul este creat, asta blochează curgerea, se adună moloz pe stăvilar. Atunci tot
feluri de probleme apar, dragi prieteni.

Agendele voastre sau ordinea de zi sau rezultate dorite sânt ca nişte stăvilare în apă,
care blochează şi restrânge curgerea energiei la voi. Stăvilarul a adunat molozul. Este
timpul să scoateţi stăvilarul şi să permiteţi la toată energia voastră divină să curgă prin
voi, deschis şi liber. Să vă amuzaţi cu această lecţie până la întâlnirea noastră următoare!

Dragi prieteni, noi trebuie să adăugăm încă un lucru înainte să plecăm. Când voi daţi
de dificultăţi în această lecţie, când voi nu înţelegeţi această lecţie, când voi aveţi
întrebări, să nu hibernaţi. Să nu fugiţi pe partea cealaltă şi trageţi pătura peste capul
vostru şi să ignoraţi lucrurile. Comunicaţi cu ceilalţi Shaumbra. Vizitaţi internetul
vostru. Fiţi în grupuri locale. Vorbiţi unul cu altul. Cel care stă lângă voi experienţează
aproape acelaşi lucru ca şi voi, dar voi ţineţi asta vouă înşivă. Voi ţineţi asta în special
pentru voi înşivă. Ştiţi voi ce se întâmplă când voi spuneţi gândurile şi simţămintele la
alţii? Voi o să realizaţi că voi sâteţi pe cale bună, că voi sânteţi divin umani şi voi într-
adevăr nu sânteţi singuri, niciodată.

ŞI AŞA ESTE
SERIILE ASCENSIUNII - LECŢIA 7
ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI
2 FEBRUARIE 2002

Tobias: Şi aşa este, dragi prieteni...aşa cum am spus înainte, noi iubim muzica voastră
umană. Metatron vine foarte aproape astăzi, şi în analogia voastră voi puteţi să spuneţi că
lui îi curg lacrimile, ascultând muzica voastră, simţind energia de dragoste de la voi toţi
care sânteţi aici astăzi. Şi la fel, Metatron ne reaminteşte că titlul acestei Lecţii a Şaptea
(Să nu aveţi agendă, sau un rezultat dorit) sânt cuvintele lui proprii. (Chicotiri) El spune
că a fost prima lui încercare într-o cale umană. Şi el este mândru de titlul dat acestei
lecţii. (Râsete din audienţă).

Acum, un lucru interesant s-a întâmplat nu mult după, ce se numeşte, “nouă-


unsprezece”, (11 Septembrie 2001), testul mare de dualitate. A fost agenda într-o parte a
energiei care a creat o tulburare şi care a cauzat poate o reacţie energetică egală sau poate
mai puternică, o agendă poate egală sau mai puternică. Într-un sens, a fost o energie
veche. A fost dualitatea care a încercat să perpetueze pe ea însăşi. Asta se poate simţi ca
o slăbire. Asta se poate simţi ca şi o reducere a dualităţii de pe faţa Pământului. Deci, s-a
creat un eveniment de susţinere de energie.

Şi ce s-a întâmplat în lumea voastră frumoasă şi minunată, aşa cum voi a-ţi fost
liniştiţi în zilele de după atac? Voi a-ţi fost înţelegători. Voi nu a-ţi atacat imediat
înapoi. Voi nu v-aţi dus pentru răzbunare la un impuls...spontan. Voi a-ţi intrat într-o
perioadă de timp de linişte şi reculegere. Ce s-a întâmplat este ce nu s-a întâmplat! Voi
nu a-ţi dat scânteie la energia de dualitate ca să continuaţi bătălia. Asta a fost important!
Asta a fost energia de schimbare! Voi a-ţi lăsat agenda sau prejudecata voastră afară.
Voi a-ţi făcut asta! Voi a-ţi plasat doar fiinţa voastră şi dragostea voastră şi înţelegerea
voastră pe Pământ.

Dragi prieteni, aşa cum voi “nu aveţi agendă, ordine de zi sau un rezultat dorit”, noi
vrem ca voi să aplicaţi asta pentru noi mai mult ca niciodată. Voi sânteţi plini cu diferite
agende/ prejudecăţi când este vorba de voi înşivă şi gândiţi ce este bine sau rău...ce a-ţi
putea să faceţi şi ce nu...cum a-ţi putea să vă comportaţi...cum a-ţi putea să vă
îmbrăcaţi...unde a-ţi putea să fiţi în viaţa voastră pentru anii pe care îi aveţi...cum familia
voastră vă observă...ce părinţii voştri ar fi vrut ca voi să faceţi. Astea toate înseamnă
agende, ordine de zi sau rezultate dorite ale VOASTRE pentru VOI ÎNŞIVĂ.

Poate călătoria voastră spirituală este cea mai mare agendă sau prejudecată! Voi aveţi
o agendă referitor la faptul că unde ar trebui să fiţi...cât de spirituali sânteţi...cât de
ilumintaţi sânteţi...unde staţi în relaţia cu ceilalţi. Agendele, ordine de zi pe care le aveţi
pentru voi înşivă sânt ca nişte bolovani în râul energiei divine, care încearcă să treacă
peste astea. Descotoriţi-vă de agendele voastre proprii. V-a fi mai uşor să vă uitaţi la
agendele externe legate de familia voastră, serviciul vostru, sau la prietenii voştri.
Agendele dificile de a elibera sânt cele interne.

Noi vă cerem pe fiecare dintre voi să vă imaginaţi agendele voastre. Imaginaţi-le ca şi


un colier la gâtul vostru. Noi vă cerem să imaginaţi asta şi acum să scoateţi colierul de la
gâtul vostru. Puneţi asta la biblioteca cu cărţile vechi, şi lucruri personale vechi, şi orice
simboluri vechi. De fiecare dată când voi simţiţi că o agendă apare, simbolic scoateţi de
la gât colierul şi puneţi lângă cărţile vechi.

Cum sânteţi fără nici o agendă,ordine de zi pentru voi înşivă şi la fel pentru alţii, voi o
să începeţi să vedeţi lucrurile într-o lumină diferită, într-un fel în care voi nu a-ţi fi putut
imagina înainte. Voi a-ţi avut o agendă a ce voi a-ţi gândit că ascensiunea poate să fie.
Voi a-ţi avut un rezultat dorit. Să fiţi fără agendă şi atunci voi o să înţelegeţi într-adevăr
ascensiunea.

Când voi vă uitaţi la acel joc mare al vostru mâine la televizor, (se referă la meciul
numit super bila) voi vreţi să aveţi agendă! Asta este dualitate chiar în faţa voastră.
Dualitate...alegeţi o echipă..alegeţi o altă echipă...sau pe oaspeţii, dragi prieteni! Asta
este dualitate. (Râsete din audienţă). Să fiţi fără agendă. Uitaţi-vă la joc. Voi o să vedeţi
lucruri pe care voi nu a-ţi văzut niciodată când voi a-ţi fost în dualitate, când voi a-ţi fost
în polaritate. Aşa cum am spus, poate nu o să fie atâta amuzament la început. Folosiţi
acest exemplu uitându-vă la jocul acela. Nu o să fie atâta amuzament, fiind fără
agendă,ordine de zi, dar voi o să puteţi vedea lucruri ce nu a-ţi văzut înainte.

Un ultim cuvânt la acest subiect...noi am discutat despre agendă acum o săptămână


sau aşa în faţa altui grup uman care sânt închişi în spatele zidului (puşcărie federală). Ei
sânt închişi! Aceşti dragi Shaumbra - într-adevăr sânt, ca şi voi - ei nu au libertatea ce
aveţi voi. Ei nu au toate capabilităţile de Voinţă Liberă aşa cum aveţi voi. Voi aveţi
multe Voinţe Libere. Voi puteţi să faceţi multe alegeri în viaţa voastră. Ei nu prea pot
face asta.

Uitaţi-vă la aceştia cum lucrează ei cu energia de a nu avea agendă, ordine de zi.


Pentru ei într-un sens, o să fie mai uşor şi mai înţelegător. Asta ar putea să vă spună ceva
despre natura voinţei libere! Voinţa Liberă, într-un fel, este limitată. Face parte din
dualitate. Cei care sânt în spatele zidului închişi, o să ajungă repede să înţeleagă natura
adevărată a Voinţei Divine, liber de la restricţia de dualitate. De aceea este că noi am
plasat această energie la început cu ei, cu acei dragi.

Şi cu asta, noi vom fi încântaţi să răspundem la întrebările voastre în puţinul timp care
a mai rămas.

Întrebare: Tobias, ce ar trebui eu să ştiu? (Râsete din audienţă)

Tobias: În această zi, tu ar trebui să nu şti că ai agendă sau ordine de zi...asta este ce
tu ar trebui să şti. (Râsete din audienţă) CE AR TREBUI SĂ ŞTI, TU DEJA ŞTI. TU
SIMPLU ÎNCĂ NU AI EXPERIANŢAT ASTA. Gândeşte-te la asta un timp! Tu deja
şti, dar tu nu ai experianţat încă. Aşa cum tu eliberezi agenda, ordinea de zi ce ai despre
tine sau un rezultat dorit a călătoriei tale, tu o să ajungi la realizarea a tot ce deja şti, dar
de data asta v-a fi complet cu experienţa plecării de Acasă şi completarea cercului.
Mulţumim pentru întrebare.

Întrebare: Tobias, eu văd agenda ca un scop pentru orice facem noi. Cum să faci
orice dacă nu ai un scop să faci?

Tobias: Asta este punctul nostru principal! (Râsete) Şi voi precis susţineţi scopul de a
avea agendă. Şi atâta timp cât voi vreţi să căraţi asta, noi tot vă iubim. Noi o să vă
onorăm. Voi găsiţi dificil să vă scăpaţi de agende. Şi noi înţelegem. Voi gândiţi că
agenda vă dă un scop, pentru că voi încă mai mergeţi în dualitate, ca aproape toţi umanii.
Fără agendă, NU înseamnă că nu aveţi un scop. Fără agendă, voi pur şi simplu puteţi
explora noi nivele de conştienţă.

Acum, agenda nu spune că dacă corpul vostru spune că îi este foame, să nu-i daţi de
mâncare. Asta nu este o agendă. Agenda este un rezultat dorit. Agenda, de exemplu,
poate să spună că voi trebuie să aveţi o carieră anume. Sau spune că trebuie să aveţi un
rezultat dorit în căsătoria voastră. Sau că aveţi un rezultat dorit, cum copii voştri să fie
crescuţi. Asta înseamnă agendă.

În povestea noastră cu David, el a avut o agendă, chiar despre fiica lui pe care el ar fi
dorit să fie mai frumoasă. Asta a fost agenda lui. Asta l-a ţinut pe el de a înţelege
adevărata ei frumuseţe. Vedeţi voi ce înţelegem noi prin agendă? Limitează ceea ce voi
experienţaţi. Limitează lucrurile.

V-a fi provocator să eliberaţi agenda. Voi o să simţiţi, pentru un moment, că nu este


un scop, că parcă nu aveţi o şiră spinară, sau că nu aveţi nici o putere.Dar voi o să
ajungeţi repede să înţelegeţi că fără agendă voi puteţi să vă mutaţi dincolo de dualitate, în
nivele noi de conştienţă. Şi noi ştim, că o să mai fie întrebări de acest gen. Noi vă cerem
să ne vorbiţi despre asta, sau la alţi umani, sau la alţi Shaumbra. Noi ştim că asta nu o să
fie ultima întrebare de acest fel! Mulţumim.

Întrebare: Sânt mulţi individuali care folosesc medicamente antidepresante ceea ce


acoperă punctele lor joase. Fără aceste medicamente, ei o să se găsească într-o disperare
adâncă şi nu pot să găsească bucurie în viaţa lor. Sinucidere poate să fie un alternativ.
Care este sugestia voastră ca ei să treacă peste asta, şi cum putem noi să îi suportăm fără
să cream o agendă proprie a noastră pentru ca să îi ajutăm?

Tobias: Asta este o întrebare excelentă, şi noi încercăm să răspundem doar parţial
acum. Cealaltă parte v-a fi acoperită în lecţiile următoare. Este energia care vine de la
Sursă, pentru baza tuturor lucrurilor. Şi cum această energie merge tot mai adânc în vid,
şi chiar în creaţia voastră, asta este transformat într-un ciclu, într-o frecvenţă sau pulsuri.
Sânt mulţi pe partea voastră şi chiar şi de pe a noastră, care văd această energie cum
pulsează cum ai aprinde/stinge pulsul de energie, ca şi o lumină care licăreşte. Alţii văd
ca şi valurile, valuri de frecvenţă. Amândouă feluri de gândiri sânt acceptibile.

Aşa cum aduceţi energia în viaţa voastră, în conştienţa voastră, asta intră în ciclu,
valuri sau pulsuri. Este un scop pentru asta. Face parte din dualitate. Este o cale de a
genera mai multă energie. Ce vrem noi să spunem cu asta, este că cele “înalte” şi cele
“joase” sau “aprinşi” sau “stinşi”, sânt acuma importante.

Mulţi umani încearcă să se ferească de astea. Ei încearcă să facă orice să se ferească


de valurile “joase”. Noi spunem acum că atunci când voi sânteţi fără agendă atunci cele
“joase” nu o să fie ceea ce voi credeţi că sânt. Cele “joase” nu o să fie ca şi în trecut
Agenda face valurile “joase” mizerabile, pentru că asta i-a un ciclu de energie opusă şi o
zdrobeşte şi asta cauzează o neînţelegere. De aceea voi nu vă simţiţi bine emoţional şi
fizic.

Când agendele sânt eliberate, atunci numai sânt valuri “înalte” şi “joase” sau “bine” şi
“rău”. Asta doar devin o energie care se schimbă. Voi nu, nu simţiţi ca şi valurile de
energie care intră. Eliberaţi agenda şi voi nu o să simţiţi nici o fricţiune. Voi nu o să
simţiţi durere ce a-ţi experienţat în trecut.

Problema cu medicamentele psihice, este că astea caută să turtească ciclurile de


energii...spirituale, energii necoapte, care intră. Astea turtesc totul. Ciclul de energii, de
la miezul tuturor lucrurilor, nu au fost intenţionate să fie turtite, ca şi cum voi încercaţi cu
folosirea acelor medicamente, sau când voi încercaţi să folosiţi atitudinea voastră
proprie. Voi vreţi să scoateţi sau să scăpaţi de cele “joase”, dar, dargi prieteni, natural
asta face parte din Tot Ce Este.

Ca într-adevăr să mergeţi în ascensiune, în plină completare, voi trebuie să puneţi la o


parte acele medicamente. Vouă vă este frică că sânteţi în dualitate şi că voi aveţi multe
agende cu voi. Vouă vă este frică că dacă nu le mai folosiţi, voi o să mergeţi la “fundul
fundurilor”. Voi poate mergeţi la sinucidere. Sau poate voi o să înebuniţi.

Noi vă spunem cum să eliberaţi aceste medicamente. Este să eliberaţi agenda


voastră! Atunci nu o să mai fie să mergeţi la fund. Atunci voi o să călăriţi valuri de
energii frumoase care nu au nici un punct asociat de dualitate. Acele medicamente
reprezintă agenda voastră. Reprezintă frica de dualitate şi frică voastră de voi înşivă.
Uitaţi-vă la agendele voastre care sânt integrate în acele medicamente şi în tot sistemul
vostru de încredere în jurul vostru.

Vouă vă este frică să eliberaţi pentru că vouă vă este frică de ce? Frică să eliberaţi
cine a-ţi fost până acuma! Mai repede sau mai târziu, în această viaţă sau în cea
următoare, voi trebuie să eliberaţi astea. Voi trebuie să eliberaţi celelalte agende la fel.

Sânt foarte mulţi Shaumbra care sânt practicanţi de energie sau sfătuitori. Ei ştiu cum
să treacă cu voi prin astea. Căutaţi-i. Ei o să vă ajute. Ei o să lucreze cu voi să eliberaţi
aceste lucruri care vă ţin înapoi. Ei o să vă ajută nu numai să eliberaţi medicamentele,
dar o să vă ajute să vă concentraţi la eliberarea celorlalte agende.

Întrebare: Tobias, ce este la ce noi trebuie să ne concentrăm, dacă numai avem


agende?

Tobias: Nu este nevoie să vă concentraţi la nimic înafara de a fi. Când Metatron a


venit astăzi aici, el a fost uluit de energia frumoasă a fiinţelor umane - a fi în formă
umană. El a comentat despre asta în timpul lecţiei. El a spus, “ce bucurie este să fi
uman! De ce trebuie ca voi să vă concentraţi pe ceva?” Noi ştim de ce. Este că aşa a
fost în dualitate. Voi vă concentraţi pe o parte sau pe cealaltă parte a lucrurilor. Voi vă
concentraţi atenţia aici sau acolo. Nu este nevoie de concentrare.

Noi ştim că unii dintre voi îşi rotesc ochii deja, spunând, “Tobias fără concentrare, eu
sânt nimic”. Şi asta este corect. Voi deveniţi nimic faţă de ce a-ţi fost înainte. Voi lăsaţi
asta în urmă. Voi deveniţi tot ce sânteţi voi. Voi deveniţi divini umani, şi faceţi parte din
acelaşi pachet minunat, acelaşi pachet dulce. Nu este nevoie de concentrare la nimic, ca
şi în terminologia pe care folosiţi acum, pentru orice lucru.

O să ajungeţi la un punct, când voi o să înţelegeţi într-un fel complet nou - pe care nici
nu ştim cum să descriem aici - cum să puneţi concentrarea voastră pe energia într-un fel
holistic. Chiar acuma voi vă plasaţi concentrarea voastră într-un fel dualistic. Aşa cum
voi treceţi prin înţelegerea acestei lecţii, voi o să ajungeţi la aceste înţelegeri. Şi într-
adevăr, noi o să vorbim mai mult despre asta. Să nu vă îngrijoraţi acum despre
concentrare. Voi o să ajungeţi la noi înţelegeri care sânt mult mai complexe.

Întrebare: Tobias, să eliberăm rezultatul dorit...asta înseamnă să eliberăm ţelurile


noastre?

Tobias: Într-adevăr! Şi o să fie ceva confuzii printre voi, dragi prieteni, ce este
“agenda” şi ce este un “ţel”, ce face parte din viaţă. Agendă, aşa cum am descris, este un
rezultat dorit, un rezultat specific dorit. Ţelurile voastre, în multe căi, au fost bune.
Astea v-au adus până aici, dar astea sânt pline cu agende. Asta vă opreşte să vedeţi
pictura întreagă. Asta acuma vă opreşte să aveţi o conştienţa completă. Eliberaţi astea
pentru o perioadă.

Noi ştim că voi toţi vă miraţi ce o să se întâmplă cu toate ţelurile voastre


preţioase...voi nu le numiţi astea “agendă”. Adevărat, voi numiţi astea, “ţeluri” (Râsete
din audienţă şi chicotirile lui Tobias). Noi sântem câteodată prea înceţi să înţelegem
astea. Dar să înţelegeţi...mergeţi în sinea voastră şi întrebaţi pe voi înşivă, “Ce este
agenda, sau ce este ce voi numiţi “ţel”? Şi ce este de a merge înainte? Este o diferenţă.
Este o diferenţă.

Intrând în maşina voastră şi să conduceţi maşina până la serviciul vostru, asta nu este
necesar o agendă. Gândând să aveţi în contul vostru de la bancă o anumită sumă de bani,
sau să aveţi diferite titluri pe cartea voastră de vizită, sau că ar trebui să aveţi un birou
special undeva la un colţi de stradă cu un beneficiu sigur.. asta este o agendă. Da, asta
este o agendă. Prietenul nostru drag David a dorit ca fiul lui să fie mai atletic...asta a fost
o agendă. De ce? Pentru că David a dorit ca el să fi fost mai mult atletic. El a vrut ca
copilul lui să indeplinească anumite lucruri pe care el nu le-a făcut. Asta este agendă.
Dar, luînd pe fiul lui la pescuit, pentru că el îşi iubeşte copilul lui...dragi prieteni, asta nu
este agendă. Asta este de a fi o fiinţă umană.

Deci noi ştim că o să fie mai multe întrebări legate de acest subiect, şi voi o să vă
simţiţi foarte incomozi pentro o perioadă de timp. Voi o să întrebaţi, “Ce este agenda?
Ce este un ţel? Ce este normal? Ce nu este?” Întrebaţi-vă pe voi înşivă. Este bazat asta
pe o agendă?

Voi veniţi la adunarea Cercului Crimson în fiecare lună pentru o agendă? Uitaţi-vă la
scopul pentru care voi veniţi aici. Voi veniţi aici simplu ca să vă vizitaţi cu familia, să vă
aflaţi în această energie? Sau, că veniţi aici pentru că voi neapărat căutaţi soluţii
spirituale? Poate voi a-ţi găsit câte ceva aici, poate nu. Este asta agendă voastră? Sau
agenda este simplu să fiţi umani cu alţi umani în această cameră. Uitaţi-vă la toate
lucrurile în viaţa voastră, dragi prieteni. Întrebaţi-vă pe voi înşivă, “Este asta o agendă,
sau este simplu să vă bucuraţi să fiţi o fiinţă umană?”

Întrebare: Dragă Tobias, pentru aproape trei luni de zile când eu mă uit la ceas, orice
ceas - ultimele două cifre sânt 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5. Eu la fel văd, 11-11. 12-12, 4-4-4
etc. Este asta Înălţimea mea de Sine care încearcă să comunice cu mine sau ce este
semnificaţia?

Tobias: Tu vezi simbolurile de aliniere, indiferent dacă sânt cifre, cuvinte sau vibraţii.
Tu vezi lucruri care încep să se alinieze. Este într-un sens, o cale a divinităţii voastre să
vă spună că voi sânteţi pe calea dreaptă, şi că faceţi progrese apropriate. Dar, alte dăţi
sânt alte lucruri mici de amintit. Voi puteţi spune că aceste reamintiri pe care le-aţi plasat
pe drum sânt pentru voi înşivă.

Când voi vedeţi cifra “doi”, asta de exemplu reprezintă dualitate. Când vedeţi cifra
“patru”, asta reprezintă că voi vă mutaţi în conştienţa nouă. Când voi vedeţi cifra “unu şi
unu”, asta reprezintă la fel dualitate, dar văzând asltfel. Astea sânt mici conştienţe la care
voi ajungeţi. Voi într-un sens, a-ţi pus astea să vă reamintească că voi intraţi într-o nouă
conştienţă.

Asta v-a fi un eveniment comun, văzând numere care se împreunează. Da, din nou
astea sânt de aducere aminte, pe care le-aţi pus voi acolo. Nu este Spiritul să vă spună
ceva. Când Spiritul vrea să vă spună ceva, nu o să fie îndoieli care vin de la Spirit. Voi
vă miraţi câteodată...voi spuneţi, “Este Spiritul care încearcă să-mi spună ceva? Sânt
îngerii care încearcă să-mi spună ceva? Este Tobias?” Oh, voi o să ştiţi precis când noi
sântem gata să vă spunem ceva. Uitaţi-vă din punctul de vedere a ce voi încercaţi să vă
spuneţi vouă înşivă.

Întrebare: Tobias, în toată înţelepciunea divinităţii noastre, de ce nu am fost în stare să


găsim o cale de a învăţa ceea ce noi am vrut să învăţăm în dualitate fără atâta durere şi
suferinţă?

Tobias: Când voi treceţi prin asta, când voi completaţi cercul, credeţi or nu, voi o să
vă uitaţi înapoi şi nu o să vedeţi durerea sau suferinţa. Puteţi crede asta sau nu. Astea
apar numai când voi sânteţi în mijlocul acesteia. Durerea şi suferinţa apare numai în acea
cale când voi sânteţi prinşi în dualitate. Durerea şi suferinţa pe care le aveţi acuma -
Cauldre nu ne crede! - este doar o iluzie, dragi prieteni. Este doar o iluzie.

Aşa cum voi eliberaţi agendele voastre, aşa cum voi ştiţi că “numai aveţi rezultate
dorite”, voi o să chicotiţi că voi realizaţi că niciodată nu a fost asta adevărat să aveţi
dureri şi suferinţe. Cum poate Dumnezeu, care vă iubeşte aşa mult, şi îngerii care vă
iubesc aşa mult, şi Metatron care vă iubeşte aşa mult, şi care este ca şi un copil pe terenul
de joacă uman...cum poate să i-a loc o durere sau o suferinţă reală? Este o iluzie bazată
pe experienţele voastre în dualitate.

Când agendele voastre sânt eliberate, atunci numai este durere. Când bolovanii care
reprezintă agendele voastre sânt scoase din râu, atunci numai este nimic de care apa se
loveşte. Nu o să mai fie agende pentru energia spirituală, sau a divinităţii voastre, să
aveţi fricţiuni când agendele sânt ridicate. Atunci o să vedeţi că nu a fost nici o durere
adevărată. A fost o iluzie.

Noi ştim că vouă nu vă place ca noi să spunem asta pentru că voi staţi acuma şi vă
gândiţi, “Tobias, asta este durere. Durerea pe care eu simt în corpul meu şi inima mea
este reală”.

Eu ştiu asta. Eu am mers în sandalele voastre, mult timp în urmă. Eu îmi aduc aminte
ce înseamnă să ai o durere umană, fizic şi emoţional. Şi a fost aşa de real în acel timp.
Dar, acum eu sânt gata să sar înapoi într-o formă umană pentru că acum eu ştiu că a fost
doar o iluzie. Eu cred că pot trece peste iluzie de la tot ce am învăţat de la voi, tot ce am
învăţat astăzi.

Când eu vin înapoi, eu nu o să car nici o agendă, eu nu o să fiu strâns în dualitate, eu o


să am bucuria de a fi o fiinţă umană, în loc de durere şi suferinţă. Şi eu voi clipi din ochi
la voi când o să vă văd pe drum, ştiind că sânteţi unii dintre cei care a-ţi pavat drumul.

Dragi priteni, timpul dualităţii se sfârşeşte. Este timpul să eliberaţi negrul şi alb, bine
şi rău, sus şi jos, aprins şi stins. Voi numai aveţi nevoie de oglindă în faţa voastră,
oglinda ce a apărut prima dată când a-ţi trecut Zidul de Foc, când voi v-aţi dat seama de
voi Înşivă. Voi a-ţi avut nevoie de reflecţie. Voi a-ţi avut nevoie de ceva la care să vă
uitaţi. Voi a-ţi avut nevoie să vedeţi opusul. Voi a-ţi cărat dualitatea cu voi de când a-ţi
cunoscut asta. Dar timpul ei se sfârşeşte.

Fără oglindă voi puteţi să tranziţionaţi peste dualitate într-o conştienţă a Energiei Noi.
Să vă amuzaţi în săptămânile care vin. Să vă amuzaţi jucându-vă cu unealta cea mai
puternică. Şi să nu uitaţi...acum înţelegeţi Limbajul Ah. Folosiţi asta când vorbiţi cu voi
înşivă, când simţiţi lucrurile şi înţelegeţi cum agenda se potriveşte în toate astea.

Noi vă iubim mult. Şi noi totdeauna sântem în spatele vostru. ŞI AŞA ESTE

SERIILE ASCENSIUNII - LECŢIA A OPTA


THE NEW UNDERSTANDING OF LOVE
O NOUĂ ÎNŢELEGERE A DRAGOSTEI
PRESENTAT LA CERCUL CRIMSON
2 MARTIE 2002

Tobias: Şi aşa este, dragi prieteni, că noi ne adunăm din nou în energia noastră sacră
cu familia şi prietenii şi cu cei care sânt mult iubiţi. Noi avem mult de vorbit astăzi. Noi
trebuie să acoperim multe lucruri.
Noi vedem energiile schimbate atunci când voi vă deschideţi inimile voastre, când voi
ne permiteţi să intrăm în acest spaţiu cu voi. Noi am făcut asta împreună ca şi o familie şi
ca un grup, de multe, multe ori împreună. Voi vă obişnuiţi şi permiteţi asta să intră

Este uşor pentru noi să trecem prin uşă şi să vă vizităm. Noi nu avem nevoie de tot
feluri de parole speciale. Noi numai trebuie să ne rugăm la voi nicicum. Noi nu trebuie
să vă asigurăm de atâtea ori ce voi simţiţi în sinea fiinţei voastre....ce experienţaţi în jurul
vostru...înţelegerea la care ajungeţi prin Limbajul de Ah...asta este real. Este real.

Nu este nici o îndoială cu voi - ce v-a bântuit - acum asta vă părăseşte. Oh, mai sânt
nişte urme şi rămăşiţe a acestora, dar îndoiala cu care a-ţi stat în familia de Shaumbra, în
locuri ca acesta şi simţând pe Dumnezeul în sinea voastră...îndoiala, încet se depărtează.

Acum cinci ani în urmă ar fi fost dificil pentru voi să acceptaţi esenţa şi prezenţa
spiritului şi a divinităţii voastre proprii şi pe îngerii de pe partea cealaltă a voalului...ca ei
să stea cu voi acum, şi să fie prezent în acest spaţiu. Dar, voi a-ţi învăţat bine să inhalaţi
toate astea în sinea voastră.

În respiraţie...intelectul nu este implicat. Simplu este. Voi a-ţi învăţat să inhalaţi


divinitatea voastră. Voi a-ţi învăţat să ţineţi divinitatea voastră, să ţineţi energia preţioasă
care vă aparţine. Voi a-ţi învăţat, dragi prieteni, să inhalaţi divinitatea voastră.

Şi aşa cum intră în sinea voastră, voi o să fiţi conştienţi de alte energii care la fel vin.
Voi sânteţi conştienţi de mine, Tobias. Voi sânteţi conştienţi de vizitatorii pe care îi
avem la fiecare sesiune. Voi sânteţi conştienţi de potenţialul Spiritului. Conştienţa
voastră despre Dumnezeul de Sine şi divinitatea voastră este pe primul loc. Este pe
primul loc. Restul conştienţei şi înţelegerilor vin după asta. Ah,...ah, voi a-ţi învăţat asta
foarte bine!

Noi toţi am căutat alţi maeştri. Noi am căutat alţi guru. Oh, în timpul meu, despre
care îmi place să vorbesc...în zilele mele noi am urmat maeştri. Noi am urmat profeţii.
Noi am urmat alte entităţi ca şi umanii fac astăzi. Dar, acest grup de Shaumbra, voi care
a-ţi luat drumul lung, câteodată un drum singuratic şi liniştit...ah voi a-ţi învăţat aşa bine
că este doar un singur maestru. Şi eu, Tobias mă uit drept la voi. Acei maeştri sânteţi
voi.

Aşa cum voi urmaţi înţelegerile voastre şi divinitatea voastră, voi o să vedeţi pictura
largă. Voi vedeţi îngerii. Voi vedeţi alte entităţi. Voi vedeţi Adevărul. Şi voi auziţi
lucruri pe care voi nu a-ţi auzit până acum. Voi a-ţi învăţat să nu urmaţi ceva înafara
voastră. De aceea noi vă iubim aşa mult. De aceea este această cameră plină cu
dragoste, astăzi.

Noi avem, mulţi, mulţi vizitatori astăzi cu noi. Energia din această cameră se
încălzeşte, pe de o parte pentru Cauldre, (Geoffrey Hoppe) ca el să nu simtă răceala aici
sus pe scenă! Dar, se încălzeşte pentru voi toţi aşa cum entităţile vin şi inundă camera.
Şi noi îi întroducem într-un moment.
Dar, înainte să facem asta, noi vă cerem ceva simplu de la voi. Noi vă cerem să faceţi
asta fără agendă. Noi vă cerem să ajutaţi să infiinţăm energia în această zi. Dragi
prieteni, mulţi dintre voi ştiu ce vrem noi să spunem, “Ridicaţi-vă în picioare, inhalaţi şi
îmbrăţişaţi pe cei care sânt lângă voi”. Asta v-a ajuta să intre toate energiile. (Râsete din
audienţă). Staţi în picioare, inhalaţi adânc şi îmbrăţişaţi cei pe lângă voi fără nici o
agendă.

(Tobias face o pauză în timp ce audienţa se scoală în picioare şi se îmbrăţişează cu


râsete şi vorbind unul cu altul).

Acum, dargi prieteni, Cauldre totdeauna se îngrijorează despre ce noi vrem să


spunem! (Râsete din audienţă) Şi când el a aflat că momentul de îmbrăţişare vine, el a
spus, “Oh, Tobias, tu o să-i pierzi pe ei acum şi aici”(Mai multe râsete din audienţă). “Tu
ai rupt această energie frumoasă pe care tu ai început”.

Dar, noi ştim mai bine. Noi cunoaştem pe Shaumbra. Noi ştim că voi a-ţi intensificat
energia. Voi a-ţi scos tensiunea afară în aer, în aşa fel ca noi să putem lucra cu voi astăzi
la Lecţia a Opta, ca să lucrăm cu adevărat în energia acestei lecţii. Asta este important
aici, mai mult ca toate lecţiile cu care am lucrat împreună cu voi. Este vorba despre
energia acestei lecţii.

Este o lecţie simplă despre care noi vrem să vorbim, şi cu această lecţie nu o să fie
temă de casă (Râsete din audienţă).

Nu o să fie nici o provocare cu această lecţie. Simplu este. Este o lecţie pe care de
mult timp am vrut să vă dăm. Într-adevăr este înţelegere pentru asta. Dar, este o
energie. Este o bucăţică ce voi simţiţi şi sânteţi sensibili şi pe care o posedaţi astăzi.

Dar, înainte ca să intrăm în lecţia de astăzi, daţi voie să întroducem pe invitaţii noştri.
Voi o să înţelegeţi de ce ei vin astăzi aici, şi de ce este aşa important. Într-advăr aşa cum
mulţi simţiţi, energia lui Metatron este aici. Oh, într-adevăr energia lui este foarte
importantă chiar acuma. Asta face parte din tot ce facem noi împreună, pentru că grilajul
Pământului se schimbă în răspuns la conştienţa voastră, şi voalul se reduce.

Este o influenţă magnetică care vine din două părţi.

Pământul pe care voi numiţi Gaia - şi grilajul electromagnetic, ce înconjoară planeta


voastră. Este încă un grilaj şi mai larg care împrejmuieşte planeta voastră în spaţiu. Asta
nu neapărat este legat de sistemul vostru solar! Dar, este important să staţi cumva la o
parte pentru un moment, şi după aceea intraţi iarăşi înapoi în evoluţia a Tot Ce Este, şi
ajută să călătoriţi mai departe.

De aceea este că Metatron vine aşa aproape...aproape de voi. Metatron este voi, dargi
prieteni. Voi faceţi parte din acea energie, din energia de familie şi grup din care este
alcătuit Metatron. Nu prea este un “el”. Nu este individual. Este conştienţa
Dumnezeului. Este conştienţa iubirii.
Mai sânt şi alţii din Consiliul Crimson care vin aici astăzi. Asta este familia la care vă
reîntoarceţi când lăsaţi fizicul şi veniţi pe partea această a voalului. Asta este ca şi
Acasă. Dar departe de acasă pentru voi. Când voi vă reuniţi cu cei pe care i-aţi cunoscut
în viaţa voastră şi care sânt pe partea asta a voalului...şi voi vă îmbrăţişaţi pe bunica
voastră...şi îmbrăţişaţi pe câinele pe care a-ţi iubit aşa mult în copilăria voastră...atunci
voi o să realizaţi că toate lucrurile sânt aşa cum terbuie. Şi voi o să realizaţi că este un
scop şi un înţeles şi o curgere de energie în Spirit.

Când voi veniţi înapoi pe partea asta a voalului, voi în general vă reîntoarceţi la
familia energetică a lui Crimson. Voi vă reîntoarceţi la acest grup cu care a-ţi petrecut
aşa mult timp, acest grup care a lucrat cu înţelegerea energiei de învăţătură. Voi vă
reîntoarceţi la cei pe care voi a-ţi cunoscut aproape de la începutul timpului, cei cu care a-
ţi lucrat şi ajutat la crearea Universului şi a acestui loc minunat Pământ.

Când voi vă reîntoarceţi aici şi staţi cu noi, dragi prieteni...oh, nu este o ierarhie prin
care trebuie să treceţi...numai dacă voi doriţi asta. Nu, voi staţi la masă cu noi. Noi stăm
cu voi ca egali. Şi noi sântem uimiţi! Noi sântem în admiraţie a ceea ce a-ţi făcut voi pe
Pământ. Noi o să stăm cu voi un timp lung, şi noi o să vă întrebăm, “Cum au fost acele
simţăminte? Cum a fost acel acel simţământ de frică? Cum a fost simţământul de
fericire? Ce v-a făcut să luaţi o decizie anumită într-un timp anumit?” Oh, noi sântem
curioşi de poveştile pe care le aveţi voi. Noi stăm şi vorbim despre asta pentru o bună
bucată de timp.

Energiile Consiliului Crimson sânt aici astăzi. Asta este o zi importantă de notat.
Într-adevăr este. Asta este un punct de cotitură, de schimbare. Şi nu este ceea ce voi
gândiţi. Dar, este un punct de cotitură şi schimbare.

Invitaţii noştri speciali de astăzi aduc energie de emoţii. Poate, voi puteţi simţi asta,
chiar şi înainte când voi v-aţi pus pe scaune. Poate, voi puteţi simţi şi auzi chicotirile şi
râsetele şi emoţiile acestui grup de vizitatori care au venit astăzi. Este ceva ce ei vor să
înveţe de la voi. Ei vor să se conecteze la voi energetic.

Este un număr mare de suflete care se pregătesc să vină pe Pământ în următoarele


patru sau cinci luni din timpul vostru. Ei sânt în pregătirea finală de a se reîntoarce pe
Pământ. Şi ei vin ca să viziteze acest grup. Ei vor să observe un grup de umani care sânt
la fruntea acestei munci de integrarea divinităţii. Ei vor să observe un grup care a trecut
prin uşa de ascensiune, pentru că ei ştiu că şi ei o să facă asta în curând.

Cauldre ne întreabă ca să dăm un număr precis a acestor copii care vin aici astăzi.
Sânt mii aici, dar într-un fel energia lor este combinată ca să nu fie aşa aglomerat şi
copleşitor aici.

Aceşti în curând să fie copii vin astăzi aici ca să vadă şi să observe. Nu, ei nu sânt
neîndemânatici. Ei sânt în admiraţie. Ei ştiu că ei vor urma acelaşi drum pe care mergeţi
voi în curând. Câţiva din aceşti în curând să fie copii, ei deja adoptă energia copilului
uman, cu toate că ei sânt nişte suflete bătrâne şi înţelepte, ei vin în această cameră ca şi
nişte copii pentru că ei sânt în preparaţia lor de a veni înapoi pe Pământ. De aceea este o
atât de mare energie de nevinovăţie. De aceea este atâtea râsete şi nătângii printre ei aşa
cum intră aici.

Dragi prieteni, câţiva din curând să fie copii sânt cei pe care voi îi cunoaşteţi care au
fost învăţătorii voştri în această viaţă...într-adevăr, cei care au fost bunicii voştri...cei care
erau prieteni speciali pentru voi şi pe care i-aţi pierdut în timpul vostru din tinereţe, dar
voi a-ţi rămas conectaţi cu ei pe alte nivele.

Câţiva în curând să fie copii, sânt cei pe care voi i-aţi cunoscut în vieţile anterioare,
sau în această viaţă. Ei se alătură vouă ca să înţeleagă drumul şi călătoria voastră. Ei vin
aici să fie cu cei pe care ei îi numesc “încercătorii de haine”. Mulţi dintre voi o să fiţi
învăţătorii lor. Deci, ei vin ca să stea lângă voi astăzi.

Deci, noi avem o mulţime de energii - energia lui Metatron, energia Consiliului
Crimson şi energia celor în curând să fie copii. Ei vin astăzi aici să înveţe despre nouă
balanţă. Ei vin aici să înveţe despre eliberarea dualităţii. Ca şi voi, ei au petrecut multe,
multe vieţi pe Pământ, luând pe ei înşişi dualitatea intensă, învăţând să joace jocul
dualităţii. Ei vin aici astăzi să vadă un grup de umani care eliberează dualitatea şi
eliberează agenda.

Noi ştim că ultima noastră lecţie, (Să nu aveţi nici un rezultat dorit), a fost dificilă şi
provocativă. Pentru câţiva dintre voi a fost atât de provocativă că voi a-ţi auzit cuvintele
şi voi le-aţi pus la o parte, şi a-ţi spus, “Timpul nu este bun acum pentru mine. Eu nu
înţeleg conceptul, deci eu nu mă voi gândi la asta pentru un timp”. Şi asta a fost minunat
pentru că doar energia a fost de ajuns ca să vă conectaţi cu acea lecţie ca să puteţi începe
procesul acela intern care vă ajută să eliberaţi agenda.

Ultima lecţie a fost într-adevăr dificilă! Asta o să fie dificil de predat la studenţii
voştri. Ei, ca şi voi, nu prea o să înţeleagă - ce este agenda. Ei o să trebuiască să meargă
în sinea lor pentru o mai bună înţelegere. Dragi prieteni, pe cei pe care voi o să-i învăţaţi
despre agenda...şi ei poate o să pună cărţile jos şi o să plece, o să plece de la voi spunând,
“Asta nu prea este bun pentru mine. Eu nu prea înţeleg pe acest învăţător şi ce vrea de la
mine!” Noi ştim că mulţi dintre voi a-ţi avut această reacţie. Dar, asta a fost o lecţie de
cheie pentru a înţelege despre ce noi o să vorbim astăzi. Şi ce o să vorbim noi astăzi, este
foarte frumos şi minunat şi un lucru frumos.

Acum, înainte să continuăm, este important să vă vorbim pentru un moment unde vă


aflaţi voi...unde este lumea voastră...ce lucruri o să vină în drumul vostru...cum vedem
noi de pe partea noastră a voalului. Aşa cum am spus voi treceţi printr-un timp foarte
provocator acum. Voi învăţaţi să integraţi divinitatea voastră. Voi învăţaţi să eliberaţi
Energia Veche. Voi învăţaţi să eliberaţi Energia Veche cu onoare, nu să aruncaţi afară
împreună cu gunoiul. Onoraţi felul Energiei Vechi, chiar şi felul pe care voi a-ţi numi
Vărsta Nouă, pentru că asta v-a adus până la acest punct.

(Chicotând) Oh, noi ştim că câţiva dintre voi ne-aţi spus că noi sântem nebuni când v-
am cerut să eliberaţi multe lucruri din Vărsta Nouă - cristalele, rugăciunile, meditaţiile, şi
lucruri străine. Noi ştim că aceste lucruri au fost un comfort pentru voi, ca şi o pătură
comfortabilă pentru voi. Noi v-am provocat să eliberaţi aceste lucruri, pentru că astea
într-adevăr au fost agende. Astea la fel au fost ca şi nişte bolovani în râu.

Mulţi au fugit pe un alt drum când au auzit cuvintele noastre. Ei nu au vrut să predea
aceste cuvinte. Ei nu vor să predea aceste lucruri care au fost frumoase într-un fel, dar o
distracţie într-un fel.

Eliberând Energia Veche, voi eliberaţi agendele voastre. Eliberându-le voi sânteţi
forţaţi să vă uitaţi în sinea voastră. Cât este de dificil acest lucru de făcut! Este mult mai
amuzant să vă uitaţi la harta astrologică a cuiva, decât în sinea voastră. Este mult mai
plăcut să staţi într-o meditaţie, dragi prieteni, unde voi limpeziţi mintea şi vă concentraţi
pe un lucru decât să folosiţi Limbajul Ah şi toate sensurile ca să vă conectaţi la cine
sânteţi voi.

Aceste lucruri sânt provocative, noi ştim. De aceea noi vă iubim aşa mult. Voi a-ţi
învăţat să puneţi Energia veche foarte fin pe biblioteca voastră. Voi a-ţi învăţat să
continuaţi să mergeţi înainte în Energia Nouă, eliberând lucrurile Energiei Vechi. Asta v-
a permis într-adevăr să faceţi acea conecţia divin internă.

Şi , asta este tot ce este. De aceea este că voi ne cereţi să venim aici ca să vorbim
despre asta de fiecare dată, “Dragă Spirit, dragă Tobias şi Tot Ce Este, veniţi şi vorbiţi
nouă cum să facem conecţia divină în timp ce sântem în formă umană. Vorbiţi-ne încă
odată despre cum să facem conecţia cu energia de Acasă”. De aceea este că noi vorbim
despre aceste lucruri. Voi începeţi să ţineţi divinitatea voastră, începeţi să ţineţi asta în
sinea fiinţei voastre. Oh, asta este aşa important. În loc să aveţi doar licăriri de energie,
în loc să primiţi doar din când în când, voi ţineţi într-adevăr divinitatea voastră.

Ce vă aşteaptă pe voi în perioada următoare? Voi continuaţi să aveţi experienţe. Şi


într-adevăr atâta timp în cât sânteţi în formă umană şi vă găsiţi în energia de dualitate, o
să fie probleme. Dar, voi o să începeţi să aveţi nivele noi de încredere în sinea voastră.

Lucrurile încep să se adună. Lucrurile pe care le-aţi dorit o să înceapă să se adună


într-un fel curios şi misterios, dar pe care VOI a-ţi infiinţat. Voi o să începeţi să
înţelegeţi cum într-adevăr puteţi fi ghidul vostru propriu. Voi nu aveţi nevoie de un ghid
care să fie un înger. Voi nu aveţi nevoie de un ghid uman de o oarecare filozofie sau pe
cineva care vă vinde o schemă de un fel de a vă simţi - repede - bine. Sufletul vostru
propriu este ghidul vostru propriu.

Aşa cum voi eliberaţi energia de dualitate în jurul vostru, voi o să ajungeţi la o nouă
conştienţă şi în acea conştienţă la potenţiale noi a ceea ce poate să fie. Voi o să ajungeţi
la o cale nouă de creare. Noi nu vorbim aici, dragi prieteni, de luni şi ani de acum
încolo. Asta se întâmplă acuma. Aceste schimbări deja sânt în sinea voastră. Voi deja
începeţi să experienţaţi aceste lucruri. Asta nu este o promisiune de aur ţinut în faţa
voastră ca să o aveţi pentru mai târziu. Vi se întâmplă acuma.

Noi vă cunoaştem aşa de bine şi cum voi sânteţi obosiţi de promisiunile pe care le
auziţi mereu de la cei care profesează fost conducători spirituali sau călăuzi. Noi ştim că
voi sânteţi obosiţi să auziţi de ziua de măine. Pentru asta noi v-am împins aşa de tare.
De aceea este că asta se întâmplă deja acuma pentru voi şi continuă să se întâmplă.

Ce vedem noi că este în viitorul vostru Shaumbra? Un nou fel de a trăi, un fel de a trăi
care este deja în sinea voastră şi deja începe să se contureze. O cale care este mai
uşoară. Mai multe lucruri pământeşti în viaţă, într-un fel misterioase sau magice se vor
rezolva. Voi nu trebuie să depuneţi o energie specifică în detalii specifice în viaţa
voastră. Ele o să se rezolve singure şi se pare că lucrează pentru voi automatic.

Şi voi o să ştiţi că asta nu este un miracol. Când alţii în jurul vostru vor să ştie cum se
întâmplă aceste “miracole” pentru voi, voi o să chicotiţi, pentru că voi o să ştiţi cât de
mult a-ţi lucrat ca să ajungeţi la acest punct. Unde este o aliniere a energiei acuma, astea
se împreunează într-un fel divin. Şi este energia VOASTRĂ Şi, este sinea VOASTRĂ
Dumnezeiască. Nu este vreo Înălţime pe care voi nu cunoaşteţi aşa bine. Este în sinea
voastră. Este, VOI.

Ce vedem noi pentru voi, Shaumbra în viitor, este eliberarea asprimii vieţii. Cu asta
vine o nouă înţelepciune care ştie cum să folosiţi aceste energii noi. Într-adevăr, pentru
cine întreabă acuma...într-adevăr, voi o să înţelegeţi, nu în capul vostru, dar în spiritul
vostru, cum să aduceţi balanţa înapoi în fiinţa voastră. Asta este ce deja se întâmplă la
mulţi dintre voi.

Când trupul vostru trece prin schimbări, voi o să înţelegeţi că nu trebuie să vă bateţi cu
asta. Vedeţi voi ce vrem noi să spunem aici? Este o nouă rebalansare a trupului vostru,
aşa voi nu o să fiţi aşa mult îngrijoraţi şi neliniştiţi când trupul vostru trece prin ajustări.
Asta este natural, în special în timpul asta în care sânteţi. Trupul vostru trebuie să treacă
prin schimbări. Onoraţi asta. Opriţi-vă să vă bateţi cu trupul vostru. Dacă trupul vostru
are nevoie de odihnă, ascultaţi şi onoraţi asta. Dacă trupul vostru se curăţă prin ce voi
numiţi răceală sau gripă, permiteţi la asta să se întâmple. Asta are nevoie de eliberarea
multor Energii Vechi.

Fiecare noapte când vă culcaţi trupul vostru fizic, asta este ca o fabrică. Merge la
lucru. Se învârteşte. Schimbul trei începe. Şi multe schimbări apar în sinea voastră. Este
o schimbare în ADN-ul vostru şi sub ADN-ul vostru. Este pur şi simplu o măturare a
podelelor şi curăţirea casei şi aruncând gunoiul afară. Şi gunoiul trebuie să iasă cumva!
Câteodată aste ies prin pielea voastră. Câteodată prin muşchii voştri. Câteodată iese
afară prin feluri...Cauldre nu vrea să ne lasă să spunem! (Râsete) Dar, voi ştiţi despre ce
vorbim noi. Permiteţi astea să se întâmple.

Prin ce trece Pământul vostru acuma? Într-un fel, trece printr-un tip de schimbare
energetică prin care voi a-ţi trecut acum 10, 20, 30 de ani. Voi puteţi să vă uitaţi la
energiile şi ciclurile Pământului şi voi puteţi vedea ce se întâmplă dacă vă uitaţi înapoi în
viaţa voastră în aceşti ultimii ani. Amintiţi-vă cum a fost acum, 10, 20 de ani în urmă -
turbulenţa - căutarea ca să înţelegeţi cine sânteţi...căutarea pentru identitate şi înţelegere.
Conştienţa omenirii este la acest punct acum.

Amintiţi-vă când a-ţi fost tineri, la începutul anilor 20 ai voştri. Amintiţi-vă cum a fost
viaţa atunci. Amintiţi-vă cum a-ţi căutat răspunsurile şi pe care nu le-aţi găsit totdeauna.
Amintiţi-vă cum a-ţi dorit să înţelegeţi scopul vieţii atunci, o călătorie care v-a adus până
la acest moment şi acest loc.

Asta este prin care trece Pământul acuma. Multe schimbări, şi căutând înţelesul.
Când conştienţa Pământului descoperă că cei care au ţinut o energie de conducători şi
autoritate şi încredere, ei au abuzat de asta...oh, dragilor, este multă nemulţumire...este
mult simţământ de a fi forţaţi pe...este multă neîncredere! Asta se întâmplă acuma.
Uitaţi-vă la instituţiile şi corporaţiile voastre proprii. Uitaţi-vă la bisericile voastre. Noi
am vorbit despre astea mai de demult. Pereţii o să se răstoarne. Încrederea pleacă. Asta
se întâmplă acuma pe Pământ.

Ce vrem noi să spunem cu asta, este că o să fie mult haos în jurul vostru. O să fie
turbulenţă în jurul vostru. Şi asta v-a continua încă câţiva ani de acum încolo. Asta v-a fi
foarte intens, câteodată când se întâmplă, când citiţi în ziarele voastre, uitaţi-vă la ştirile
voastre şi când se întâmplă atunci să vă reamintiţi de tulburarea prin care a-ţi trecut voi
acum, 10,20, 30 de ani în urmă în căutarea adevărului vostru propriu.

Voi o să vedeţi extreme de dualitate pe Pământul vostru în acel timp. Noi nu spunem
că o să fie neapărat mari distrugeri sau evenimente ca 11 septembrie 2001, dar sânt
extreme de dualitate în timp ca acuma. Asta nu este un timp pentru un teren mijlociu.
Energiile joacă împotriva altora foarte puternic chiar acuma. Voi o să trăiţi într-o lume
plină cu asemena creştere, ca şi cum voi a-ţi crescut ani în urmă, atunci când a fost prima
voastră trezire.

Pământul vostru v-a trece prin multe lucruri, încercând să înţeleagă conştienţa şi
energiile în jurul acesteia. Voi o să vedeţi mai târziu în vară şi în spre toamnă o creştere a
acestor energii. Prindeţi titlurile în albumul vostru şi uitaţi-vă la ele mai târziu. Puneţi
astea în jurnalul vostru aşa cum evenimentele se vor desfăşura. Şi voi puteţi să scrieţi pe
fiecare şi voi puteţi sublinia - dualitatea în extreme, dualitatea în acţiune.

Energiile se vor încălzi mai târziu în acest an, pentru că aşa cum ajustarea finală a
grilei sânt făcute pe Pământ, extremele vor ieşi la suprafaţă. Cele vechi nu vor să se
schimbe. Plus, energii noi trebuiesc create pentru a împinge conştienţa înainte. Cum sânt
aceste energii create? Când este o fricţiune, este o bătălie între forţe de dualitate. Voi o
să vedeţi aceste lucruri.

Voi sânteţi înţelepţi acum ca să înţelegeţi că lumea voastră nu o să se distrugă la


brazdă. Voi sânteţi înţelepţi acum ca să eliberaţi acea nelinişte pe care a-ţi ţinut pentru
aşa mult că se pare că este sfârşitul, este ARMAGEDDON. Voi sânteţi înţelepţi acum ca
să înţelegeţi că dualitatea joacă în extreme, ca şi cum copii se joacă la periferie
câteodată. Ei încearcă să găsească limitele. Ei testează abilitatea lor proprie. Ei încearcă
să găsească hotarele, dacă astea există, deci aşa ei se joacă la extreme. Aşa se întâmplă
acum pe Pământul vostru. La asta vă puteţi aştepta.

Aşa cum am spus la începutul seriilor Ascensiunii, numai este vorba de voi nicicum.
Nu este. Lumea se dezvoltă şi se lărgeşte. Şi din perspectiva noastră, totul este frumos şi
normal. Totul face parte din proces.
Sânt evenimente de care nu prea ne place nouă, ca cel din 11 septembrie 2001. Noi
am fost trişti pentru că voi a-ţi fost trişti. Noi am fost trişti pentru că lucrurile au mers
până la extreme, dar până la urmă voi aveţi înţepeciunea să înţelegeţi că toate aceste
lucruri sânt apropriate pentru schimbările din acest timp. Aceste schimbări vor să se
intensifice pe la sfârşitul anului. Dragi prieteni, să nu aveţi o agendă despre astea, şi voi
o să vedeţi ce într-adevăr se întâmplă şi voi o să vedeţi înţelepciunea adevărată.

Acum, la sfârşitul acestui an calendaristic, după ce schimbările de grilaj au loc, o să


fie un număr mare de umani care aleg să plece de pe Pământ. Ei au fost ţinătorii de
energii. Ei au aşteptat pentru timpul apropriat. Noi nu facem nici o predicţie cum astea
se vor întâmpla, asta pentru cei care întreabă, “O să fie printr-o boală? O să fie prin
război?” Se pare că o să fie o combinaţie din amândouă a evenimentelor - dizastru
natural, războaie, boli. O să fie un număr mare...o să fie mult mai intens decât până
acuma.

Sânt cei care au ţinut această energie şi acum ei ştiu că este timpul lor să plece. Aşa
cum asta se întâmplă, asta crează un drum pentru cei noi care vin pe Pământ. Ei o să facă
drum pentru acei copii care de exemplu se află astăzi aici în această cameră. Ei la fel
pleacă pentru că ei ştiu că cu energia nouă a grilajului Pământului, o să fie mult mai
dificil pentru ei ca să fie în vechi. Aşa cum ştiţi, câteodată este mai uşor să plecaţi şi să
începeţi din nou decât să continuaţi pe acest drum pe care sânteţi chiar acuma. Câteodată
este mai uşor să vă întoarceţi pe partea noastră a voalului, să vă reînsprospătaţi şi să vă
reînnoiţi înainte de a veni din nou pe Pământ.

Asta vedem noi că se v-a întâmpla în perioada următoare din timpul vostru. Dragi
Shaumbra, posedaţi divinitatea voastră. Ţineţi în sinea voastră. Să nu aveţi agenda. Voi
o să ajungeţi la o mai mare înţelegere.

(Pauză)

Vizitatorii de astăzi, în curând să fie copii, vin mult mai aproape acum. Ei sânt
emoţionaţi ca să vină înapoi în formă umană. Oh, ei au avut multe vieţi cu probleme şi
dificultăţi. Dar ei sânt emoţionaţi, pentru că ceva nou se întâmplă. Asta nu se întâmplă
mâine, sau într-o săptămână. Asta se întâmplă în acest moment.

Ca să vă ajutăm să înţelegeţi ce este asta, daţi voie să mergem înapoi în timp când voi
a-ţi fost Acasă în Regat, înapoi când voi a-ţi fost în Primul Cerc. Asta este ca să
înţelegeţi fizica spirituală despre ce noi vorbim astăzi.

În Primul Cerc a fost energia de “Fost”. Simplu a fost. Acea energie de Spirit nu a
ştiut de dragoste, pentru că nu a fost nimic cu ce să se compară. Tot Ce Este...simplu a
fost. Tot Ce Este nu a fost conştient de Sine. Nu a fost nevoie ca asta să “Fie”. Simplu a
“Fost”. A fost o energie care a existat şi a curs mereu. Nici nu prea a fost o energie de
“unu”, aşa cum voi a-ţi gândit. Pentru a avea “unu”, voi ar fi trebuit să aveţi ceva cu ce
să comparaţi asta. Spirit simplu a fost.

Aşa cum am vorbit noi despre povestea lui Jack, la un punct anumit s-a întâmplat - şi
da, noi o să vorbim despre asta într-o zi în mai multe detalii - ce a cauzat energia care a
“Fost” să vrea să înţeleagă...ce a fost. A vrut să înţeleagă tot ce ar fi putut să facă şi toate
potenţialele - când asta s-a întâmplat, când s-a întâmplat cea mai vagă contemplare a
Spiritului, a cine a fost Spiritul, atunci energiile au devenit oglinzi unul pentru altul. A
fost un timp de separare. Asta nu a fost ceea ce voi numiţi, “dualitate”. Asta a venit mai
târziu. Dar, a fost o imagine de oglindă a Sinei.

Aşa cum am spus în alte poveşti de ale noastre, asta a creat energia Regelui şi
Reginei. Ei s-au iubit mult. Dar, ei nu chiar au înţeles ce a însemnat dragostea. Ei au
căutat să înţeleagă acel simţământ nou, acea energie nouă. În Primul Cerc, a fost dificil
pentru ei să înţeleagă dragostea.

Din această unire, din acea dragoste între Regele şi Regina, voi v-aţi născut. Voi v-aţi
născut dintr-o energie care a făcut parte din Regele şi Regina, şi totuşi diferit şi separat.
Voi, creaţia Spiritului, a-ţi plecat înafara Primului Cerc. Asta într-un fel este uluitor!
Cum puteţi voi să mergeţi înafara a Tot Ce a Fost? Cum puteţi voi să mergeţi înafara
cercului care a conţinut toate energiile ştiute şi a avut abilitatea să se lărgească în sinea ei,
în interiorul cercului? Acestea sânt toate lucrurile pe care noi le vom adresa, lucruri
fascinate.

Voi a-ţi mers afară, afară în vid. Când voi a-ţi făcut asta, asta a creat dualitatea. Voi
a-ţi fost rupţi în bilioane de bucăţi, şi v-aţi împreunat din nou la un punct anume. Acum
a-ţi avut identitatea voastră unică. Dar în acea identitate unică, voi a-ţi uitat să mergeţi
înapoi Acasă. Voi a-ţi fost pe liberi, înafara regatului de Acasă, să mergeţi să exploraţi şi
să creaţi. Ca să faceţi asta, voi a-ţi luat pe voi energia originală a dualităţii.

Dualitatea - daţi voie să vorbim despre marmura albă şi cea neagră, cele două forţe
care au lucrat unul cu altul. Dualitatea a fost creată în conştienţa voastră ca să vă ajute să
înţelegeţi cine a-ţi fost. Fără dualitatea, dragi prieteni, cum a-ţi fi putut descoperi cine a-
ţi fost? Cum a-ţi fi putut cunoaşte pe voi înşivă? A trebuit să fie o oglindă. A trebuit să
fie ceva opus pentru voi ca să puteţi într-adevăr să înţelegeţi. Această energie de
dualitate a fost cu voi de când a-ţi plecat de Acasă. A fost unealta de care v-aţi folosit, pe
care a-ţi posedat -o şi a-ţi devenit foarte familiari cu asta, care v-a ajutat să vedeţi aspecte
din voi înşivă.

Voi a-ţi folosit energia de dualitate ca să creaţi universul, şi să mergeţi să exploraţi.


Voi a-ţi folosit ca să înţelegeţi adâncimea întunericului şi înălţimea luminii. Aşa cum voi
a-ţi folosit acea energie, înapoi şi înainte, asta a adus un nou înţeles şi o nouă identitate a
cine a-ţi fost. Şi ei la fel au lucrat ca să împingă unul pe altul. Dacă voi nu a-ţi fi avut
energia “întunericului”, atunci lumina ar fi fost static. Dacă voi nu a-ţi fi avut energia
“luminii”, întunericul ar fi mers într-o prăpastie. Ele lucrează împreună!

Aşa cum aceste energii au lucrat înapoi şi înainte, asta într-adevăr a încetinit toate
lucrurile în univers, universul pe care voi a-ţi creat aşa de mare. Voi totdeauna a-ţi cărat
energia de dualitate cu voi. Astea au făcut parte totdeauna a cine a-ţi fost voi.

Când a venit timpul la ce noi am numit Ordinul de Arc, când Pământul a fost creat, voi
a-ţi venit pe Pământ, cărând acea energie de dualitate cu voi. Voi a-ţi avut energia de
dualitate, de polaritate de “plus” şi de “minus”, de “negru” şi “alb”, de “înalt” şi “jos”. Şi
voi la fel a-ţi avut voalul, voalul, care v-a adus la un nou nivel de experienţă. Acum, nu
numai că a-ţi uitat energia de Acasă, dar voi la fel a-ţi uitat energia de acasă departe de
Acasă. Astea au furnizat oportunitatea ca să veniţi pe acest loc măreţ, să luaţi un corp
fizic, să încetiniţi lucrurile în aşa fel ca voi să puteţi face decizii conştiente, ca să puteţi
face alegeri conştiente - toate astea- un fel de a ajuta pe voi să înţelegeţi cine într-adevăr
sânteţi.

Acum, aceste energii de dualitate, au fost în lucru în sinea voastră în tot acest timp. Ei
au rămas polarizaţi. Sânt timpuri când voi sânteţi mai mult influenţaţi de ce a-ţi numi
marmura albă. Şi sânt timpuri când voi a-ţi fost mai mult influenţaţi de cea neagră. Asta
este ca să vă dea o profunzime pe amândouă părţi. Când voi vă mutaţi de la 2/3 de
energie de lumină şi 1/3 de întuneric la 2/3 întuneric şi 1/3 de lumină...când voi vă mutaţi
de la unul la altul, asta v-a ajuta să vă dea o nouă înţelegere şi profunzime.

Voi v-aţi folosit de energii opuse de lumină şi întuneric pentru a vă mâna înainte, ca să
vă ajute să vă mutaţi conştienţa voastră înainte. Astea au fost elemente importante în
viaţa voastră. De aceea noi spunem, “Fiţi atenţi când vorbiţi despre faptul de a fi
lucrători de iluminare”. Voi toţi sânteţi. Voi sânteţi lucrători divini. Fiţi atenţi, dragi
priteni, când vorbiţi despre faptul de a fi luptători ai luminii, pentru că voi la fel sânteţi şi
luptători a Întunericului.

Să negaţi energia dualităţii a marmurei albe şi negre...să negaţi asta, înseamnă că


negaţi o parte a cine sânteţi voi. Voi o să intraţi atunci într-un dezechilibru energetic,şi
nu o să fiţi fericiţi cu asta. Este balanţa acestor elemente ce este important - şi foarte
important chiar acuma. Voi aveţi o mare frică de întuneric. Dar, voi a-ţi fost acolo deja.
Voi a-ţi jucat acea parte. Voi a-ţi trecut prin fundul întunericului, chiar şi în această
viaţă, şi sigur şi în alte vieţi.

Noi v-am vorbit acum o lună despre agenda. Când voi aveţi agenda, asta energizează
una dintre elemente a dualităţii. Şi asta este bine şi frumos atâta timp cât voi jucaţi jocul
dualităţii. Aveţi agendă pentru o zi întreagă şi voi o să vedeţi efectul! Voi o să polarizaţi
un capăt şi asta v-a cauza o reacţie opusă şi egală pe partea cealaltă a elementului
marmurei. Dacă voi accentuaţi totul pentru lumină, asta la fel construieşte întunericul şi
invers. De aceea este că nici un element din polaritate, lumina şi întunericul, nu a fost în
stare să câştige peste celălalt element în toată umanitatea şi în tot universul şi la fel în
sufletul vostru.

Dacă aveţi agendă pentru un singur lucru, asta v-a avea o reacţie energetică opusă şi
egală pentru celălalt element. Asta nu este karma. Asta este fizica spirituală. Asta este
joc! Asta este să vă amuzaţi! Oh, ar fi fost multă plictiseală dacă ar fi fost doar lumină!
Ce a-ţi fi făcut? Voi nu a-ţi fi avut nici o experienţă. Deci, când voi polarizaţi o
marmură, asta v-a afecta cealaltă marmură.

Noi la fel am vorbit şi de elementul al treilea, elementul “gri”, care se mută înainte şi
înapoi. Asta crează momentul. Asta crează energia. Asta este efectul pendulei, sau ce
numim noi “legănare de înainte şi înapoi”. Acest efect a pendulei, înapoi şi înainte, între
polaritatea dualităţii, este apropriat. Asta crează momentul şi energie.
În tot acest timp, dragi prieteni, noi şi voi am fost în căutarea dragostei. Asta am
făcut. Spiritul singur nu înţelege dragostea. De aceea este că voi, spiritul, sânteţi în
această călătorie. De aceea este că voi a-ţi luat elementele de dualitate, a fizicii de “2” şi
a-ţi pus asta la lucru foarte bine în viaţa voastră. Voi a-ţi fost în căutarea dragostei,
încercând să înţelegeţi, să învăţaţi să simţiţi.

Voi, Spiritul...voi divini, a-ţi învăţat să înţelegeţi identitatea voastră proprie. Aşa cum
voi faceţi, aşa cum voi ajungeţi să înţelegeţi identitatea divinităţii voastre proprii, atunci
voi o să începeţi să înţelegeţi Dumnezeul. S-a spus că voi niciodată nu o să înţelegeţi
Dumnezeul în capul vostru. Şi asta într-adevăr aşa este. Asta vine prin inima voastră. Şi
asta vine după ce voi a-ţi înţeles divinitatea voastră proprie. Când asta se întâmplă, dragi
Shaumbra, atunci totul de Acasă vine la voi. Aşa cum am spus, voi niciodată nu mergeţi
Acasă. Asta nu a fost scopul acestor lucruri. Voi nu mergeţi Acasă. Asta vine la voi.

Acum de ce oare noi vorbim despre astea astăzi? Voi a-ţi ajuns la punctul de o mare
înţelepciune şi înţelegere. Voi învăţaţi cum să eliberaţi agendele voastre. Când voi faceţi
asta, asta înseamnă că voi luaţi pendulul energetic a energiei de dualitate pe care a-ţi avut
de la începutul începuturilor. Atunci numai o să fie legănare de înapoi şi înainte.

Când agendele încetează, asta crează ceva nou. Asta crează o nouă dragoste, dragi
prieteni, o nouă iubire. Când voi nu aveţi pe listă agende, combinat cu mare înţelepciune
ce a-ţi câştigat peste vieţi şi vieţi...acum aceste elemente de dualitate se topesc împreună,
fiecare cu o amprentă proprie şi intactă, dar nu cu forţe opuse. Ele se pot contopi şi
crează, nu unul, ci o cotă spirituală de “4”. De aceea este că noi am vorbit de 4 de atâtea
ori.

Dualitatea este energia de “doi”. Asta v-a adus aici ca să înţelegeţi cine sânteţi voi.
Asta a fost un instrument de joacă, elementul marmurei albe şi negre. Când voi eliberaţi
agendele, să nu puneţi o rotaţie pe nici una dintre acele energii. Astea se combină, într-
un fel. Aşa cum a-ţi putea să spuneţi, ei fac dragoste unul cu altul. Şi asta v-a crea
energia cotei de “patru”.

Asta este o nouă pricepere a dragostei. Şi asta este Lecţia a Opta din seriile
ascensiunii, Noua Înţelegere a Dragostei. (chicotiri) Într-un fel, nu este nici o lecţie care
merge cu asta. Nu este nimic de făcut pentru voi. Asta deja se întâmplă în sinea voastră.
Asta nu este ce voi trebuie să faceţi mental. Voi nu trebuie să plecaţi din această cameră,
sau de la aceste pagini, şi să faceţi ceva. Voi trebuie numai să înţelegeţi că voi ajungeţi la
o nouă înţelegere a dragostei. Asta se întâmplă şi v-a continua să se întâmplă în sinea
voastră.

În trecut, înţelegerea voastră despre dragoste a fost cumva limitată. Înţelegerea


voastră despre dragoste a făcut parte din căutarea voastră. Voi a-ţi căutat un alt individ
care a fost armonios şi care într-adevăr a umplut vidul în sinea voastră şi a ajutat la
balansarea voastră. Într-adevăr au fost simţăminte emoţionale puternice în conecţie cu
acea persoană, dar până la urmă voi nu v-aţi găsit pe voi înşivă prin ei. Voi a-ţi găsit doar
un partener sau un prieten care să i-a călătoria împreună cu voi. Ei nu au ţinut nici o
energie a divinităţii voastre.
Înţelegerea voastră veche despre dragoste a fost foarte limitată, foarte limitată. Oh,
voi a-ţi încercat să aveţi o mare iubire în acel timp! Voi a-ţi spus vouă înşivă că voi a
trebuit să iubiţi pe alţii...voi trebuie să iubiţi ceea ce faceţi. Dar voi nu a-ţi avut nici o
idee ce a fost dragostea adevărată. În înţelegerea nouă despre dragoste, asta merge
dincolo de cuvinte. Nu este ceea ce voi gândiţi că este. Este eliberarea dualităţii. Este de
a nu avea agendă. Nu agendă.

Acum, aceste elemente de dualitate pe care le-aţi avut tot timpul...scutură energiile
vechi a lor. Oh, poate voi simţiţi câteva efecte a acestora în fizicul vostru. Permiteţi asta
să se întâmple.

Energiile dualităţii sânt ca nişte valuri, sau unde. Astea sânt înalte sau joase. Ele se
joacă între ele. Cele joase v-au mânat spre cele înalte. Cele înalte v-au dus la noi
perspicacităţi care câteodată se pot numi perioadele joase. Ele au lucrat unul cu altul.
Este vorba acum despre îmbrăţişarea TUTUROR acestora, cele înalte cu cele joase,
marmura albă cu cea neagră, pozitiv şi minus. Îmbrăţişaţi toate acestea. Să nu vă
concentraţi doar pe o singură energie de dualitate. Îmbrăţişaţi toate. Asta vă v-a da o
nouă înţelegere a dragostei.

Dragostea nouă v-a începe prima dată în sinea voastră. Începe în sinea voastră. Noua
dragoste începe cu voi înşivă. Să nu simţiţi că trebuie să mergeţi afară şi să împrăştiaţi în
toată lumea. Asta v-a veni. Noi o să vorbim despre asta. Îngrijiţi această dragoste în
Sinea voastră, ca şi cum a-ţi îngriji un copilaş. V-a începe din sinea voastră.

Voi a-ţi făcut atâtea ca să evitaţi undele joase şi durerile şi întunericul şi negativele şi
răul. Dar astea au făcut parte din voi. Au făcut parte din acest joc mare, dacă vreţi să-l
numiţi aşa, dar o mare experienţă. Îmbrăţişaţi toate astea. Eliberaţi agendele despre ce
este bine şi ce este rău. Eliberaţi agendele despre ce alţii au nevoie şi ce lumea are nevoie
la acest punct. Îmbrăţişaţi cele înalte şi cele joase, pentru că ele fac parte din acelaşi
lucru.

De aceea este că noi am vorbit aşa NEÎNDUPLECAŢI despre drogurile voastre. Asta
anulează lumina şi întunericul. Toate aceste elemente sânt importante. Voi aveţi nevoie
de valurile vieţii. Este vorba despre cum astea sânt polarizate acum, şi cum lucraţi cu ele.

Este o nouă dragoste în sinea voastră. Şi este o înţelegere. Este într-un sens, o
înţelegere, un simţământ. Este dificil pentru noi să punem în cuvinte. Nu este nevoie să
faceţi nimic. De aceea este că lecţia de astăzi este aşa uşoară, dar este un moment
decisiv. De aceea este că noi avem aşa mulţi musafiri astăzi aici. Voi nu trebuie să
mergeţi acasă şi să vă scărpinaţi pe cap şi să gândiţi despre asta. Energia noii dragoste a
fost plantată în acest spaţiu. A fost deja în sinea voastră. Acum, asta se ancorează aici.

Scopul pentru care în curând să fie copii, vin astăzi aici, este că ei vor să înţeleagă
asta. Ei au o călătorie în faţa lor. Dar, ei vor să vadă un grup de umani care au ajuns la
acest punct când dualitatea se poate elibera. Ei vor să vadă un grup care au transcendat
căile energetice vechi a dualităţii. Ei vor să vadă cum acest grup acceptă întunericul şi
lumina, undele înalte şi joase...că acceptă toate astea...şi numai se chinuie să încerce să
iasă din vid...şi numai încearcă să stea agăţat de punctele înalte...dar să înţeleagă că ritmul
tuturor acestora este apropriat, şi făcând aşa, înseamnă că numai este o energizare a
elementelor vechi de dualitate.

Este o nouă dragoste, dar nu este aşa cum voi a-ţi gândit că poate să fie. Asta nu are
de a face cu o altă persoană, cel puţin nu acuma. Are de a face cu fiinţa voastră proprie şi
sufletul vostru propriu. Deja se întâmplă vouă, aşa cum am spus înainte, nu mâine, nu
poimâine. Deja se întâmplă. Simplu permiteţi să fie, dragi prieteni.

Această nouă înţelegere de dragoste continuă să înflorească şi să crească. De aceea


este aşa de recompensatoare pentru noi, aşa onoare pentru noi astăzi ca să dăm această
lecţie - pentru că nu este nici o lecţie de învăţat. Este simplu o confirmare sau
recunoaştere unde vă aflaţi acum.

Într-adevăr sânt cuvinte la care trebuie să vă uitaţi, ca să vă ajute să înţelegeţi unde vă


aflaţi. Dar lucrul important este că voi vă aflaţi aici. Lucrul important, mai mult ca
orice...că agenda a fost ridicată, că este o contopire...este o nouă dinamicitate a ce
deobicei a fost dualitatea. Dar, acuma se duce la această energie de patru, în loc de doi.

Ce se întâmplă în această nouă înţelegere a dragostei, este că energia de Acasă, de


Acasă poate până la urmă să intră. Asta se întâmplă. De aceea este că noi sântem aşa de
fascinaţi cu lecţia asta. De aceea, în curând să fie copii, sânt aşa de emoţionaţi. Pentru
prima dată decând noi toţi am plecat de Acasă, asta începe să vină şi să intră. Asta
începe, într-un fel să se trezească, să se lărgească, şi să vă întâlnească.

De aceea este că noi toţi am fost aşa de emoţionaţi decând călătoria noastră a început.
Noi toţi ne-am întrebat, “Unde este Acasă? Unde este Spiritul?” Noi toţi ne-am întrebat
când o să fie timpul când totul de acasă să vină la noi? Şi voi v-aţi gândit că, “Acasă vă
v-a salva”. Dar nu este aşa. Nu este vorba de nici o salvare. Acasă vine să vă salute şi să
vă îmbrăţişeze şi să vă mulţumească pentru această călătorie lungă care a schimbat natura
a Tot Ce Este. Ce a “Fost”, numai este. Ce a “Fost” este “Acum”. Dragi prietni, când
noi spunem că voi niciodată nu sânteţi singuri, noi înţelegem, nu ca şi înainte, pentru că
Acasă în sfârşit este capabilă să înceapă intrarea. Asta vine prin divinitatea voastră şi
prin posedarea divinităţii voastre proprii.

Voi niciodată nu sânteţi singuri, pentru că Acasă vă atinge acum.

ŞI AŞA ESTE
SERIILE ASCENSIUNII - LECŢIA 8
ÎNTREBEĂRI ŞI RĂSPUNSURI
2 MARTIE 2002

Tobias: Şi aşa este, dragi prieteni, că multă energie a fost pusă aici, astăzi. Multă
energie a intrat aici, astăzi. Asta a fost într-un sens, o lecţie care nu este nici cum o
lecţie. Aşa cum am spus nu este nimic de învăţat. Nu este nevoie de nici un efort sau
nervozitate. Această lecţie este despre recunoaşterea a ceva care a luat loc pentru toată
munca şi efortul ce voi a-ţi pus înăuntru. Ce este important astăzi este că nu cuvintele
care sânt spuse, dar mai degrabă “de a deveni”, care i-a loc în sinea voastră.

Când noi vorbim despre Energia Nouă, asta este într-adevăr foarte adevărat. Felul
vechi a dualităţii acuma vă părăseşte. Sânt contopiri...care trec printr-o alchimie sacră în
felul lor propriu. Asta este eliberarea necesară pentru influenţa între întuneric şi lumină
care a existat tot timpul. Ei nu trebuie să împingă unul pe altul cum au făcut în trecut.

O să fie un nou tip de energie, despre care noi o să vorbim la adunările noastre
următoare. Este ca şi un nou combustibil spiritual. Societatea voastră se foloseşte de ulei
sau petrol. Asta o să fie ca şi o realizare dintr-o dată, că nu o să mai fie nevoie de
combustibil vechi. A fost înlocuit cu o nouă energie care conduce societatea voastră.
Energia nouă spirituală este ca şi un machiaj în sinea voastră energetică proprie.

Dualitatea, energia de care v-aţi folosit pentru a merge înainte, acum poate să înceapă
să plece. Când asta se întâmplă, voi ajungeţi la o nouă înţelegere despre dragoste. Aşa
cum am spus înainte, căutarea pentru dragoste a fost în voi decând a-ţi plecat de Acasă.
Căutarea pentru dragoste este dorinţa de a înţelege cine sânteţi într-adevăr. Voi a-ţi
căutat să cunoaşteţi pe voi înşivă, Sinea voastră, cu identitatea unică şi amprenta...fiinţei
care este Spiritul, dar este şi unică...şi un creator în felul vostru la fel...cel care în curând
o să moştenească tronul, aşa cum am spus noi deja. Înţelegerea noii dragoste este ceva ce
voi a-ţi căutat.
Acum, mulţi dintre voi spuneţi, “Dar, Tobias, eu nu am simţit nimic. Viaţa mea este
plină de probleme şi dificultăţi”. Noi înţelegem asta. Dar, noi la fel ştim că asta este ce
marchează în timp, conştienţa pentru voi. Noi vedem, din perspectiva noastră, că
eliberarea dualităţii este prezentă în sinea voastră şi că voi o să ajungeţi la o nouă
înţelegere a ce într-adevăr dragostea este.

Această nouă înţelegere nu este despre a găsi un tovarăs de suflet, pentru că ei nu au


răspunsul pentru voi” (chicotiri ). Ei la fel sânt în dualitate. Nu este ca să găsiţi “flacăra
voastră geamănă”, pentru că asta nu există. Voi aveţi flacăra VOASTRĂ a divinităţii.
Nu este nici o bucată din voi care este pierdut. Dragostea nu înseamnă să vă găsiţi un
tovarăş, sau să aveţi o afecţiune şi pasiune, sau de îngrijire ce aveţi pentru un copil sau un
părinte. Oh, într-adevăr acestea sânt la fel tipuri de dragoste.

Dar, este o nouă înţelegere de dragoste care intră atunci când dualitatea este eliberată.
Este împlinirea completă a cercului al Doilea. Este o împlinire a călătoriei.

Este oare de lucru de acum încolo? Într-adevăr, este! Voi încă mai trăiţi în lumea
dualităţii în jurul vostru. Încă o să mai aibă un efect pe voi. Voi încă mai treceţi prin
procesul de transformare. Voi încă mai eliberaţi energii din trecut. Încă o să mai fie
dureri a trupului pentru o perioadă de timp. Încă o să mai fie îndoieli şi legănări înapoi şi
înainte. Dar voi o să notaţi fundamental o întindere a Energiei Noi, o energie, o
înţelegere de dragoste pe care nu a-ţi fi putut avea înainte. Asta începe cu voi înşivă.
Asta nu se găseşte într-o altă persoană. Se găseşte în Sinea voastră.

Aşa cum am spus, această este o lecţie dar care nu este o lecţie deloc. Dar într-o zi
când voi o să staţi cu cei care o să vină la voi pentru călăuzire, voi o să ştiţi că ei au
învăţat că numai este vorba despre ei, nicicum, ei au învăţat să ţină divinitatea lor, ei
precis au învăţat să simtă lucrurile pe noi nivele prin Limbajul Ah, şi ei au învăţat deja să
elibereze agenda lor. Voi o să ştiţi că ei ajung la o nouă înţelegere a dragostei.

Oh, acea înţelegere nouă de dragoste v-a fi un nou combustibil şi energie înăuntrul
sinei! Nu o să mai fie nevoie de influenţa reciprocă a dualităţii, proporţia de 2/3 la 1/3, a
mişcării de înapoi şi înainte. Acele polarităţi totdeauna s-au împins unul pe altul. De asta
numai este nevoie. O greutate este eliberată de pe voi.

Se întâmplă asta peste noapte? Nu, dragi prieteni. Asta este un proces care are nevoie
de un timp. Dar, privirile vor fi tot mai puternice şi mai clare. Voi o să vă uitaţi înapoi şi
o să spuneţi, “Oh, eu nu am înţeles nici trei cuvinte din ceea ce Tobias a spus în ziua de 2
Martie. Dar, acum înţeleg că o energie a intrat în acea zi. Eu am înţeles că am fost
pregătit pentru o nouă conştienţă. Eu nu am înţeles aşa bine cuvintele, dar acuma
înţeleg”, şi din nou voi spuneţi, “despre ce a vorbit Tobias, a fost că el a vorbit în
limbajulu sufletului meu, înapoi la mine?”

Mesajul a fost adus vouă în această zi, de la voi înşivă. Şi voi a-ţi spus, “Timpul este,
Acuma. Timpul este în acest moment. Nu este în viitor. În acest moment dualitatea a
plecat. Încet, liniştit, şi cu răbdare, acum pleacă. Pleacă şi este înlocuit de o nouă
înţelegere de dragoste, o dragoste ce nu are agendă”.
Puteţi voi imagina asta? Dragoste fără agendă? O dragoste ce este răbdătoare şi
liniştită cu voi...o dragoste care vă onorează pe voi şi pe alţii...o dragoste care continuă să
se realizeze pe ea însăşi mereu...continuă să crească în energia ei proprie. Da, da, crează
o Nouă Energie, ea însăşi.

În dualitate, energia a fost creată când un element, poate cea neagră s-a ciocnit cu
lumina. Acele aspecte a cine sânteţi, într-un sens, s-au lovit cu putere unul de altul şi au
creat o energie care a fost rezultatul ciocnirii. Aşa a fost creată energia. Oh, în aceste
luni şi ani care vin, o să vi se pare crudă felul în care a-ţi produs energia ca să mergeţi
înainte.

Energia de dragoste se v-a împlini singură şi se v-a completa singură mereu şi mereu.
Dragi prieteni, dragostea nu trebuie să fie înţeleasă prin mintea voastră. Nu trebuie.
Dragostea, acea înţelegere nouă de dragoste, nu v-a veni de la mintea voastră. Asta v-a
veni din toate părţile fiinţei voastre. De aceea este că noi a trebuit să vorbim în Limbajul
Ah, înainte de a ajunge la acest punct.

Voi o să ajungeţi să înţelegeţi de ce asta a fost un moment decisiv pentru voi şi un


proces propriu. Ah, lucrurile se vor schimba. De aceea este că Metatron ne-a cerut direct
astăzi să vorbim de schimbări care vor apărea în sinea voastră şi lumea în jurul vostru.
Într-adevăr voi vă schimbaţi. Voi vă schimbaţi.

Vizitatorii noştri, în curând să fie copii, vin aici în această zi să vadă cum este când
umanii intră în stagiul divin a lor, eliberează dualitatea şi ajung la o nouă înţelegere de
dragoste în fiinţa lor. Ei sânt chiar onoraţi să fie aici în acest grup. Şi ei nerăbdători
aşteaptă întrebările şi răspunsurile (Râsete din audienţă). Deci să începem.

Întrebare: Ok, Tobias, eu am fost curios să aflu care este diferenţa între termenul vechi
de “Energia Veche” contra “Energiei Noi”. Când le folosesc, eu primesc o simţire
neplăcută. Pot să spui ceva despre asta? Termenele mi se par că sânt polarizate.

Tobias: Într-adevăr, şi asta numai pentru tine, dragule, noi o să închinăm Lecţia a
Noua pentru acest subiect ca să satisfacem întrebarea ta. Noi nu vrem să intrăm în detalii
acum. Noi o să vorbim în adunarea următoare despre Energia Nouă, ce este într-adevăr,
şi de ce putem să vorbim aşa deschis şi fără polarizare despre Energia veche şi Nouă.
Dar, acum rămâi cu asta pentru următoarele 30 de zile.

Întrebare: Tobias, dacă noi nu avem agendă, cum putem să avem un ţel, să trecem
prin zilele vieţii noastre?

Tobias: Asta este o întrebare excelentă şi aşa cum am spus în lecţia a Şaptea, că o să
fie un timp,”fără agenda”, când voi o să începeţi să folosiţi asta, voi o să vă simţiţi ca o
meduză fără structură şi fără putere. Ştiţi voi că dualitatea v-a dat putere? V-a energizat.
Şi asta a fost scopul! Asta v-a polarizat. A creat energia. Acum, asta o să fie cam dificil
la început, fiind fără agendă, dar apoi o să ajungeţi la o nouă înţelegere a dragostei
adevărate care v-a depăşi toate înţelegerile vechi de dualitate.
Noi nu ştim să spunem cum să faceţi asta. Asta nu este un exerciţiu mental. Este o
experienţă prin care voi o să treceţi. Jucaţi-vă cu eliberarea agendei. Noi nu spunem că
voi trebuie să aruncaţi chiar acuma asta. Jucaţi-vă, ca să nu aveţi agendă. Şi altă dată
îmbrăţişaţi agenda, şi atunci voi puteţi face o comparaţie între cele două, ce înseamnă să
fi cu şi fără agendă. Vedeţi cum asta se desfăşoară în jurul vostru.

Noi putem să spunem un singur lucru, dragule, cel care ai pus această întrebare. Dacă
tu încerci să stai agăţat de agenda ta în timp ce dualitatea pleacă de la tine, asta v-a fi
foarte incomod. Tu o să ajungi la punctul în care vei vrea să arunci afară pe geam agenda
ta, pentru că asta nu o să te servească deloc bine. Foloseşte experienţele actuale din viaţa
ta, sau cele care vor veni în viaţa ta, joacă-te cu astea, joacă-te cu eliberarea agendei.
Asta trebuie să fie la pasul tău cu care te simţi comfortabil. Dacă simţi că mai trebuie să
stai agăţat de asta pentru un timp, atunci aşa să fie. Noi te onorăm pentru asta.

Întrebare: Poţi să vorbeşti despre corelaţia între câmpul magnetic a Pământului care
este în declinere şi creşterea vibraţiilor planetei şi ce pot experienţa umanii din cauza
acestui efect?

Tobias: Într-adevăr, aşa cum grilajul se schimbă, asta reduce strânsoarea voalului.
Când munca grilajului se sfârşeşte, asta la fel aduce potenţialul de eliberare a dualităţii în
jurul vostru. Dualitatea, într-un sens, este ţinut în locul de magnetizare a Pământului, şi
aşa voi o să vedeţi că apar schimbări mult mai haotice decât în trecut. Polurile magnetice
a Pământului, totdeauna s-au schimbat, şi sânt tipare în aceaste schimbări. Câteodată
astea sânt rapide iar alte dăţi sânt foarte încete. Dacă voi a-ţi complota aceste schimbări
în intensitatea schimbărilor magnetice, voi o să vedeţi că astea corespund schimbărilor
conştienţei pe Pământ. Voi chiar a-ţi putea să trasaţi pe acestea comparat la evenimentele
lumii.

Acum voi o să vedeţi mult mai multe schimbări ciudate în polaritatea Pământului. Nu
este oare apropriat, aşa cum voi eliberaţi dualitatea, că polurile Pământului să facă la fel,
într-un fel să piardă din strânsoare? Cauldre ne întreabă să intercalăm aici că voi chiar
puteţi trasa asta prin serviciile voastre ştiinţifice care sânt la dispoziţia voastră - prin
Internet.

Polurile magnetice a Pământului, o să se schimbă chiar ciudat şi dramatic, şi după


aceea o să ajungă la un punct de liniştire. Şi toate astea v-a confunda pe oamenii de
ştiinţă ai voştri, pentru că ei nu o să înţeleagă. Dar voi o să înţelegeţi, pentru că voi ştiţi
indicativele schimbărilor prin care voi şi umanitatea trece.

În acelaşi timp intensitatea magnetică a Pământului v-a fluctua. Se v-a schimba înapoi
şi înainte. O să fie perioade când polurile magnetice vor fi puternice şi după acea slabe.
Şi din nou, astea vor confunda pe oamenii ştiinţifici, pentru că asta nu v-a urma modelul
din trecut. Prin ce voi treceţi nu este normal. Asta nu s-a întâmplat în trecut. Şi într-
adevăr rezonanţa vibraţiilor Pământului v-a continua să se schimbe. V-a continua să
crească. A crescut mult în ultimii ani.

Într-un sens, este un indicator neterminat a schimbărilor vibraţionale ale voastre


proprii, vibraţiile voastre înălţătoare. Deci, voi o să vedeţi asta...ceea ce este numit
rezonanţa Schumann... v-a creşte, dar asta nu o să fie un model pre-zis. Asta este cumva
similar despre ce am vorbit la începutul sesiunii noastre de astăzi. Voi o să vedeţi
schimbări în jurul vostru. Voi o să vedeţi extreme de polaritate care i-au loc în conştienţa
umană. Atunci voi o să vedeţi cum astea se schimbă în conştienţă şi afectează
magnetismul şi vibraţiile Pământului. Toate acestea sânt o cale frumoasă şi încântătoare
de a spune că voi sânteţi pe un drum de înaintare. Este timpul pentru energia de dualitate
să se transforme în Energie Nouă de “patru”, despre care am vorbit.

De aceea am venit noi astăzi aici, asta nu este o lecţie, dar o confirmare, spunând că
voi ajungeţi la noi înţelegeri de dragoste, o dragoste pe care voi nu a-ţi cunoscut înainte şi
o dragoste ce Spiritul nu a cunoscut înainte. Şi asta vine din sinea voastră.

Întrebare: Dragă Tobias, de multe ori eu pot să văd potenţialul unei situaţii de
dizastru. De exemplu, dacă eu văd pe cineva că merge cu bicileta, eu pot să văd ca un
fulger cum acea persoană se prăbuşeşte şi se loveşte, etc. Dar, în realitate nu se întâmplă
nimic la acea persoană. Pot să-mi explici ceva despre asta?

Tobias: Într-adevăr, este potenţialul că un dizastru se v-a întâmpla. Este un potenţial


pentru un fel de dizastru să se întâmplă. Asta face parte din energia de dualitate de care
am vorbit. Mergând pe bicicletă şi mergând pe lângă maşini, este un potenţial. Şi tu vezi
acel potenţial. Tu vezi asta, în special acuma, pentru că eşti mult mai sensibil ca înainte.
Prin Limbajul Ah, tu începi să simţi astea. Să nu-ţi fie frică de asta. Tu vezi un exemplu
frumos de dualitate, lucrând pentru a crea energie nouă.

Acum, ocazional ce numeşti tu dizastru, apare celălalt potenţial care este pus în forţă.
Este timp când clarvăzătorii voştri, sau cei care ghicesc...ei prezic ceva dezastru, dar asta
nu se întâmplă. Ei la fel văd un potenţial de energie care este antiteza ce i-a loc în acel
timp. Şi ocazional, asta se întâmplă. Dar asta nu înseamnă că potenţialul pe care voi
vedeţi este realitatea ce i-a loc.

Aşa că tu te sperii singur când vezi acele lucruri. Tu te miri...tu gândeşti că poate tu o
să creezi accidentul pentru acea persoană? Nu, asta nu lucrează în felul acesta, nu până ce
tu nu mergi şi îl împingi pe cel de pe bicicletă. (Râsete din audienţă). Dar, tu eşti mult
mai înţelept, şi nu te sperie pe tine acele gânduri.

Asta este un exemplu frumos, Shaumbra, un exemplu frumos de dualitate despre care
am vorbit - marmura albă şi cea neagră. Chiar dacă marmura albă se exprimă în realitate,
potenţialul marmurei negre stă exact lîngă asta. Aşa lucrează dualitatea. De aceea este
că Metatron vine pe Pământ în acest timp. El vine să ajute la Înţelegerea a ce noi numim
“fizică spirituală”, dar care este de fapt fizica Energiei Noi.

Întrebare: Dragă Tobias, este ceva ca să pot accelera procesul de a dezvolta abilitatea
tehnicii şi a ştiinţei?

Tobias: (Chicotând). Este şi asta este simplu să scoţi asta din capul tău! (Râsete din
audienţă) Acum, asta este pentru voi toţi, nu numai pentru cel care întreabă. Voi vă
chinuiţi...oh, noi auzim acel mecanism în capul vostru din când în când! Şi voi vă
chinuiţi. Voi aveţi un dar, o nouă înţelegere, un Limbaj Nou de Ah. Inspiraţia o să vină
la voi. Asta v-a intra şi v-a merge sus la capul vostru câteodată pentru că creierul vostru
minunat încă mai are nevoie de implementaţia a acestor planuri umane. Dar, dacă vă
permiteţi, este multă pricepere în sinea voastră. Noi nu vorbim numai despre picepere
spirituală. Cu pricepere spirituală vin priceperi, cum lucrurile sânt şi cum asta ar trebui
să fie. Fiţi în Limbajul Ah. Permiteţi la dualitate să plece.

Una dintre lucrurile care blochează procesul de inspiraţie, bolovanul din râu - este
creierul vostru. Este creierul. Acum, să nu ne înţelegeţi greşit. Mintea este un lucru
minunat. Este într-adevăr, dar nu este - culmea. Face parte doar din proces. Faceţi ca,
creierul vostru să se ocupe de lucruri zilnice...mergeţi afară şi strângeţi paiele...curăţaţi
zăpada...şi faceţi acele lucruri care o să ocupe mintea voastră pentru moment. Priceperea
care este deja în sinea voastră - şi noi putem vedea - astea o să vină la suprafaţă. Sânt
multe priceperi în sinea voastră, voi ştiţi asta. Astea sânt ca nişte pachete, şi care aşteaptă
să fie deschise. Astea sânt ca daruri în sinea voastră. Astea sânt ale voastre. Voi nu le
primiţi de alt undeva.

Oh, sânt inspiraţii care vor să vină la suprafaţă, dar voi încă încercaţi să aduceţi până
aici sus, (Tobias arată la capul lui Cauldre). Ocupaţi-vă de ceva. (Chicotiri) Mergeţi să
lucraţi la o fabrică, faceţi munci de toată ziua. Asta v-a permite la inspiraţie să se ridice,
pentru că mintea voastră o să fie ocupată cu altceva. Atunci poate să se ridice. Atunci
voi o să aveţi idei. Asta o să fie împachetat în pricepere. Voi o să ştiţi ce să faceţi cu
asta. Voi o să ştiţi la cine să mergeţi pentru asistenţă şi ajutor. Atunci, voi puteţi să
sfârşiţi cu munca de la fabrică şi să faceţi aceste lucruri să fie un succes. (Râsete din
audienţă).

În istoria omenirii, oamenii de ştiinţă şi filozofie, şi inventatorii care au venit cu idei


mari, ei s-au folosit de o puţină cantitate din “mintea” lor, la stagiul de început a muncii
lor. Mintea intră mai târziu, la stagiul de implementare. Deci, asta vă v-a da ceva ca să
NU vă gândiţi pentru o perioadă de timp. (Răsete din audienţă).

Întrebare: Visurile mele au fost detailate în ultimele luni. Eu îmi aduc aminte de
conversaţia, cuvânt cu cuvânt, şi trupul meu simte interacţia fizică la trezire. Am făcut eu
într-adevăr... cu acea persoană pe planul astral pentru că, voalul se subţiază? Este aşa de
real.

Tobias: Într-adevăr, visurile vor continua să fie mult mai dinamice aşa cum voalul se
subţiază. Nu o să fie aşa o distincţie mare între starea voastră de treaz şi vis. Voi o să vă
găsiţi pe voi înşivă, şi mulţi dintre voi, că vă vorbiţi vouă în visele voastre, mirându-vă
dacă asta este un vis sau realitate. Este o nouă comunicare care este în starea de vis, o
comunicare minunată. Noi vă încurajăm pe voi să continuaţi să lucraţi cu asta.

Asta este un lucru minunat, când visul şi realitatea se contopesc. Asta înseamnă
luarea tuturor energiilor şi punând toate împreună. Numai este peretele care separă cele
două. Asta este un indicator minunat, că dualitatea se dizolvă încet. Înţelegerea nouă a
dragostei intră. Da, visurile în particular, voi o să vă aduceţi aminte de detalii mult mai
mult ca niciodată.
Acum, să înţelegeţi că visurile încă se mai prezintă vouă într-o formă simbolică. În
general, să nu luaţi visele voastre literal. Sânt o serie de simboluri. Aşa cum voi vă
deschideţi la Limbajul Ah, pe nivelul de sensuri umane şi cele divine, voi o să începeţi să
înţelegeţi secvenţa acestor simboluri.

Noi am vrea la fel...(pauză), la Cauldre nu îi place ce avem de spus aici, dar asta se
întâmplă tot mai des. (Râsete din audeinţă). Dicţionarul vostru de vise şi enciclopediile de
vise au fost unelte frumoase. Dar ţineţi-le în biblioteca voastră. Acolo aparţin astea chiar
acuma! Voi a-ţi fi mai bine fără astea în fiinţa voastră, în priceperea voastră, şi întrebând
ce reprezintă simbolurile. Dacă voi vedeţi un pod în visul vostru, asta nu necesar v-a fi
ce dicţionarul de vise o să spună.

Noi ştim că mulţi dintre voi aveţi dicţionare de vise acasă. Mulţi dintre voi aveţi patru
sau cinci din astea acasă! V-aţi întrebat vreodată de ce vă trebuie patru sau cinci din
astea? V-aţi întrebat voi de ce astea nu sânt consecvente unul cu altul? Dar, mergeţi în
sinea voastră şi întrebaţi-vă pe voi înşivă ce reprezintă simbolul de pod...ce reprezintă
stânca...ce reprezintă peştera...ce vrea lumea să spună în visul vostru. Astea toate sânt
simboluri de la voi înşivă. Astea nu vin din afară.

Acum, noi adăugăm o notă la sfârşit, o provocare pentru Shaumbra. Învăţătura şi


înţelegerea visului, este una dintre cea mai mare arie a descoperirii umane. Voi aveţi
oceanele voastre, câteva mai sânt de descoperit încă. Voi aveţi universul, stele noi,
planete noi - multe încă de descoperit. Dar, chiar dincolo de asta este descoperirea a ce
este ţinut în visurile voastre, pentru că în vise voi călătoriţi interdimensional. Voi treceţi
prin situaţii variate de conştienţă. Prin înţelegerea visurilor, voi puteţi într-adevăr să
înţelegeţi călătoria voastră.

Învăţători, Shaumbra, noi vă încurajăm pe toţi care sânteţi atraşi de vise să lucraţi cu
asta. Când voi faceţi ...când voi începeţi acel drum de vise, să studiaţi şi să înţelegeţi ce
pot fi predate la alţii, acolo o să fie o călăuzire mare şi asistenţă în jurul vostru din regatul
noastru şi din regatul uman. Oh, de ce nu au petrecut mai mult timp umanii în
descoperirea teritorului de vise aşa de vast?

Întrebare: Tobias, este timp când eu pot fi fără agendă, fără un rezultat dorit, fără nici
o expectaţie. Dar, aşa cum mă mut spre viitor, eu nu pot să nu am ceva expectaţii. Poţi
tu să spui ceva despre procesul meu? Mulţumesc.

Tobias: Într-adevăr, tu ai fost antrenat să ai expectaţii. Tu ai fost învăţat să gândeşti


la un rezultat dorit. Aşa cum conştienţa Energiei Noi, dragostea nouă, şi noua divinitate
intră, asta repede v-a înlocui câteva din aceste griji şi îndoieli pe care le ai. Acum, dragi
prieteni, voi a-ţi vrea să aveţi un exerciţiu...voi a-ţi vrea ceva care este tangibil...voi a-ţi
vrea de la noi să spunem că trebuie să faceţi asta sau aia. Şi, este timp când facem asta.
Sânt lecţii ca şi astăzi care într-adevăr nu prea sânt lecţii deloc. Asta face parte din
procesul şi înţelegerea a unde sânteţi.

Dualitatea vă lasă, şi este înlocuită cu Energia Nouă, energia de dragoste, dar nu o


dragoste pe care voi a-ţi avut în trecut. Dualitatea pleacă. Voi nu trebuie să forţaţi asta
afară. Voi nu trebuie să gândiţi ca să puneţi afară. Voi simplu permiteţi să meargă afară.
Este un proces care are nevoie de puţin timp.

În acelaşi timp, să înţelegeţi că atunci când trupul vostru are dureri, iubiţi-l,
îmbrăţişaţi-l. Să ştiţi că asta face parte din proces. Să nu încercaţi să scăpaţi de
experienţa prin care treceţi. Încercaţi să binecuvântaţi, pentru că într-adevăr este o
experienţă minunată. Când voi vă loviţi de punctele joase - şi voi o să vă loviţi - să ştiţi
că asta face parte din ciclul de încolo şi încoace, de energia de aprins şi stins. Face parte
din felul dualităţii ca atare, eliberându-se. Când voi mergeţi în acele joase energii, care
ajută dualitatea să se transforme, eliberaţi-le. Deci, să nu vă căţăraţi afară din cele joase,
dar onoraţi spaţiul în care mergeţi.

Mulţi dintre voi sânteţi preocupaţi că dacă voi daţi drumul la lucruri atunci când
sânteţi în punctele joase, voi o să cădeţi în groapă şi nu vă puteţi întoarce, şi poate o să
fiţi mâncaţi de nişte dragoni în întuneric. (Râsete din audienţă) Dragi prieteni, asta nu
lucrează în acest fel pentru voi, niciodată. Nu lucrează în acel fel. Când voi sânteţi în
acele puncte joase, să nu vă forţaţi să mergeţi afară. Să înţelegeţi că asta este un ciclu
energetic. Să înţelegeţi, într-un fel, că tot ce se întâmplă în sinea voastră, că este ceva
spiral care trece prin voi la un timp apropriat.

În timpul acesta, căutaţi pe prietenii voştri. Spuneţi-le lor prin ce treceţi. Voi o să
găsiţi că şi ei trec prin experienţe comune şi în acea descoperire, este o nouă înţelepciune
şi este o nouă energie. Pentru toţi Shaumbra, voi toţi, noi vă sugerăm - a da, şi la
Cauldre, noi sugerăm muncă de uşurare care ajută ca Energia Veche să se mute afară din
trupul vostru. Ele au o tendinţă să rămâne înţepenite acolo. Faceţi munca de uşurare care
ajută să înţelegeţi respiraţia voastră. Aşa simplu cum se pare, respiraţia este o unealtă
minunată...şi voi uitaţi să folosiţi asta conştient. Aveţi o muncă de uşurare care vă ajută
să auziţi vocea voastră proprie. Sânt sfătuitori minunaţi în toată lumea, în familia
Shaumbra, care sânt buni ascultători. Şi câteodată asta este tot de ce aveţi nevoie.

Acum, un alt punct aici, şi asta este ceva ce noi deja am menţionat înainte. Noi am
vorbit despre neîncrederea de sine pe care voi aveţi. Noi v-am vorbit astăzi despre mari
informaţii: Până la urmă, acasă de Acasă, primele raze, acum vă ating. Pentru prima dată
energia de Acasă vă atinge şi se confirmă vouă şi se împarte cu voi. Asta v-a lua loc într-
o perioadă de timp. Asta v-a începe cu puţin în sinea voastră. V-a creşte, şi atunci v-a
atinge mult mai multă conştienţe de masă.

Asta este o mare informaţie, şi deschide uşa la o mare neîncredere de sine. Asta face
parte din dinamicul energiei a ce se petrece acum. Asta face parte din întregul proces de
transformare a dualităţii în Energia Nouă. Asta este apropriat. Când neîncrederea de sine
intră, dragi prieteni, asta este una dintre ciclurile, ce voi a-ţi numi poate cicluri joase. Să
nu încercaţi să puneţi pătura peste asta, sau să stingeţi sau să negaţi. Treceţi prin asta.
Treceţi prin neîncrederea de sine. Asta este una dintre şerpi pe drumul vostru. Asta, este
acolo pentru un scop. Încă mai ajută la producerea energiei care o să vă împingă înainte,
ce vă împinge divinitatea voastră proprie la nivele noi de înţelegeri.

Pentru perioada următoare de timp, până ce ne întâlnim din nou, simplu relaxaţi-vă şi
bucuraţi-vă de asta. Voi a-ţi lucrat greu. Înţelegeţi că această dragoste intră. Fiţi într-un
loc de pace şi integrare în sinea voastră. Voi nu aveţi temă de casă pentru următoarele 30
de zile sau aşa ceva, dragi prieteni.

Noi vă iubim mult, şi noi TOTDEAUNA sântem cu voi.

ŞI AŞA ESTE

SERIILE ASCENSIUNII
UN MESAJ SPECIAL DE LA METATRON
ARE YOU READY?
SÂNTEŢI GATA?
Prezentat la Cercul Crimson
Aprilie 2002

Tobias: Şi aşa este, dragi prieteni, că noi ne adunăm cu voi în această zi specială în
energia de “acum”. Asta cuprinde pe toţi umanii...oamenii care sânt aici direct în acest
spaţiu, şi toţi ceilalţi care sânt capabili să se conecteze la această energie (prin internet), şi
toţi ceilalţi care o să citească mai târziu. Ei la fel stau în acest moment de “acum”. De
prin toată lumea se adună Shaumbra. Voi nu trebuie să fiţi cu toţii în acelaşi loc fizic şi
în aceaşi “acum”. Voi nu trebuie să fiţi în aceaşi cameră, pentru că Voi toţi SÂNTEŢI în
acelaşi spaţiu.

Cei de pe partea noastră a voalului, în special noi care nu am fost pentru o perioadă
lungă în formă fizică, noi iubim energia tehnologiei umane. Sânt umanii care gândesc că
tehnologia nu este un lucru bun. Dar, dragilor, dragilor, tehnologia este REZULTATUL
conştienţei voastre. Tehnologia nu poate fi mai mare decât conştienţa umanilor.
Tehnologia urmează conştienţa voastră. Deci, când aceste unelte ca şi Internetul intră în
viaţa voastră, poate sânt unii care spun, “Asta nu este un lucru bun. Asta se poate folosi
pentru întuneric sau pentru rău”. Dar, dragilor, asta vine ca un rezultat a conştienţei
voastre, deci onoraţi asta.

Noi o să vorbim mai mult despre conştienţa în această zi. Noi o să numim asta, “ziua
conştienţei”, conştienţa care se schimbă în voi şi la fel Pământul. Asta este o zi specială,
cu Shaumbra împreună în acest timp,şi noi ar fi trebuit să avem o altă lecţie. Noi ar fi
trebuit să trecem peste o înţelegere specifică cu voi.

Dar, este Metatron care ne-a cerut ca el să transmită o energie, care este împachetată
într-un mesaj cu cuvinte, la toţi Shaumbra în lume. Mesajul şi energia dincolo de asta
este fără timp, dar este foarte apropriat de momentul în care sânteţi acuma.

Acum, noi vedem că voi aveţi un loc nou în care vă aflaţi acuma, (se referă la locul
nou de adunare a Cercului Crimson) Noi vedem că voi vă mutaţi la locuri tot mai mari
(Râsete). Pentru noi nu are nici o diferenţă că ce fel de pereţi vă înconjoară în formă
fizică a voastră, nouă contează energia ce se adună aici.

Poate voi puteţi simţi schimbările,clădirea energiei şi adunarea tuturor energiilor. Este,
într-un sens un glob de energie care a fost creat de voi, de umanii care stau aici în
“acum”. Este un glob de energie care radiază de la punctul central a acestei spaţii. Asta a
fost creat de voi.

Şi energiile de dragoste şi conştienţă se extinde prin corpul vostru fizic, prin Internetul
vostru. Acest glob de conştienţă ce voi a-ţi creat în acest spaţiu nou, se extinde chiar şi
prin pereţii acestui loc, în Pământ şi în tot universul. Noi putem simţi de pe partea
noastră a voalului. Puteţi voi să simţiţi în spaţiul în care a-ţi creat asta? Puteţi să simţiţi
prin conştienţa colectivă, în fiinţa voastră prin Limbajul Ah?

Luaţi un moment acuma dragilor, şi inhalaţi adânc energia Shaumbrei, a Consiliului


Crimson, a lui Metatron şi de Acasă. Inhalaţi asta adânc prin fiinţa voastră. Această
inhalare simplă aduce energia înăuntru şi ancorează în “acum” al vostru. Inhalare simplă
- aprinde divinitatea ce creşte în sinea voastră. Deci, inhalaţi acuma adânc, dragilor.
Inhalaţi asta în sinea voastră. Să ştiţi că voi sânteţi într-un loc care este de familie. Să
ştiţi că voi sânteţi într-un loc care este plin cu dragoste, dar un tip nou de dragoste.

Este timp când noi stăm aici şi doar vă admirăm. Oh, noi ne uităm la voi. Noi iubim
ce - aşa cum voi a-ţi spune - să ne holbăm la voi, să ne holbăm în amuzament şi în uimire.

Este cineva care se află aici astăzi, de pe partea noastră a voalului şi care se uită la voi
acum. Ea a fost aici cu voi luna trecută, pe partea voastră. Ea se uită acum, această
dragă, care se numeşte Mira, (Mira Stanley), co-ordonatorul Programului Shaumbra
pentru puşcării, care a trecut pe partea cealaltă a voalului( 1 aprilie 2002). Ea este într-
adevăr aici cu noi şi cu voi, dar ea se uită la voi din partea noastră a voalului. Ea vede
ceva ce nu a văzut niciodată când ea a mers în formă umană în această viaţă. Ea este
uimită, foarte uimită!

Ea spune, “Acuma eu ştiu de ce am ales să fiu un uman. Poate eu mă voi duce înapoi
iarăşi în formă umană, poate mai devreme decât eu m-am gândit”. Ea dă din cap şi
spune, “Oh, eu am spus că niciodată nu mă voi întoarce, dar acum văd scopul pentru care
să fiu pe Pământ ca un uman. Eu văd scopul când mă uit la un grup de umani şi văd
dragostea care înfloreşte. Este ca şi privind o floare primăvară, cel mai frumos anotimp
de a privi o floare, când ele cresc şi înmuguresc şi când prima petală se deschide şi iese
prima mireasmă de parfum”.

Asta vedem şi noi. Asta vede şi Mira. De aceea noi vă onorăm aşa mult. Noi vă
trimitem multe mesaje acum, la fiecare potrivit individual, dar noi împărţim astea cu voi
pe un alt nivel. Voi puteţi înţelege ce noi vă aducem la fiecare dintre voi, individual prin
Limbajul Ah. Noi vă vorbim în multe voci, în multe căi. Asta nu este numai prin
cuvintele folosite prin Cauldre (Geoffrey Hoppe), prin care eu vorbesc, dar în special în
zile ca astăzi cu aceste energii intense, noi vă vorbim în multe căi.

Acum, daţi voie să vorbim pentru un moment despre Noua Înţelegere a Dragostei,
despre care am vorbit la ultima noastră întâlnire, (Lecţia a Opta). Dragi prieteni, este o
Nouă Energie care înmugureşte şi vine sus din sinea voastră. Şi în asta este o nouă fizică
a dragostei, o nouă balanţă a energiei.
În trecut voi a-ţi cunoscut dragostea ca şi o oglindă. Voi a-ţi învăţat despre dragoste
prin oglindă. Voi a-ţi învăţat despre dragoste jucând jocul dualităţii - lumina şi
întunericul, bine sau rău. Aşa a crescut conştienţa voastră. Da, şi au fost timpuri când voi
a-ţi găsit o altă persoană pe care a-ţi iubit foarte mult. Dar, într-un sens, ei au fost doar o
oglindă pentru voi, prietenul sau partenerul, acel membru de familie, sau acel prieten
drag.

Voi a-ţi ajuns să înţelegeţi dragostea uitîndu-vă în oglindă, trecând prin paşii
dualităţii. De aceea este că de aşa multe ori dragostea până la urmă a fost incompletă.
De aceea a fost că voi a-ţi continuat să găsiţi dragostea chiar şi după ce a-ţi găsit
partenereul vostru de suflet. Căutarea pentru dragoste a continuat, chiar după ce a-ţi găsit
familia şi venând la ei şi cunoscând dragostea lor. Căutarea voastră a continuat pentru că
dragi prieteni, asta a fost doar o oglindă.

În noua înţelegere despre dragoste, elementele dualităţii se împreunează ca într-un


dans. În noua înţelegere despre dragoste nu este oglinda din voi spre afară sau de la voi
la voi înşivă. În înţelegerea nouă a dragostei, are loc o căsătorie. Şi asta este în sinea
voastră. Astea sânt toate acele elemente ce sânteţi voi. Este lumina şi întunericul care se
împreunează formând un nou tip de iluminare. Nu este lumina ce voi a-ţi crezut înainte.
Şi nici nu este întunericul vidului. Este o nouă iluminare.

În noua înţelegere a dragostei, este o căsătorie a elementelor. Acele elemente au fost


totdeauna acolo. Într-un sens, ele au fost opuse unul de altul, ciocnându-se unul de
altul. Această acţiune a transformat energia de la o stare în alta. Dar, asta nu a fost
energia nouă. A fost doar o transformare a energiei existente.

În noua înţelegere a dragostei ce vine la voi, este ceva nou ce se crează. Nu este
simplu doar o transformare a energiei de la o formă a conştienţei la alta. Înţelegerea nouă
a dragostei este ENERGIA NOUĂ.

Noi o să vorbim mai mult despre asta, şi noi o să avem încă câteva lecţii, un total de
unsprezece în Seriile Ascensiunii.

Dragi prieteni, este o nouă înţelegere a dragostei, şi nu este nevoie ca voi să capturaţi
asta în mintea voastră. Voi nu trebuie să încercaţi să creaţi sau să trageţi asta afară din
adâncul sinei voastre. Asta se înmugureşte ca şi o floare de primăvară.

Acum să vorbim despre conştienţă pentru un moment. Conştienţa este un cuvânt cheie
chiar acuma prin ce voi treceţi şi prin ce Pământul trece.

CONŞTIENŢA ESTE ÎNŢELEPCIUNEA EXPERIENŢELOR VOASTRE DIN


TRECUT, ŞI POTENTIALUL VIITORULUI, ADUSE ÎMPREUNĂ ŞI EXPRIMATE
ÎN “ACUM”.

Conştienţa dragilor, este îmţelepciunea din trecutul vostru. Este iluminismul la care a-
ţi ajuns prin experienţele voastre a dualităţii prin care a-ţi trecut. Este înţelepciunea din
trecut. Este de a şti, dragilor, cum a fost în dualitate, de a experienţa bătălii şi dragoste;
să experienţaţi abundenţă şi de a nu avea abundenţă, să experienţaţi implicarea unei
relaţii...şi la fel singurătatea. Astea toate sânt experienţe şi astea au creat o înţelepciune
în sinea voastră.

Oh, într-adevăr sânt nişte cicatrice de la câteva experienţe, dar acele cicatrice sânt doar
nişte iluzii. Rănile sânt doar o percepţie care se poate să se schimbe şi care pot fi
eliberate. Când cicatricele şi rănile s-au vindecat şi s-au dus, ce rămâne, este
înţelepciunea. O înţelepciune pură neschimbată în sinea sufletului vostru. Asta face
parte din conştienţă.

Conştienţa este la fel un potenţial ce se află în faţa voastră, bazat pe faptul de unde
veniţi. Voi a-ţi creat multe scenarii de potenţiale pentru unde voi o să mergeţi. Într-un
sens, voi puteţi spune că a-ţi trecut peste timp, de investigarea potenţialului viitorului.
Dar, voi nu a-ţi experienţat asta încă. Pentru cei care se întreabă - pentru cei care cred că
viitorul a fost deja creat - asta nu este aşa, viitorul nu a fost creat. Voi puteţi doar să
priviţi potenţialul, dar voi nu puteţi experienţa viitorul până ce voi nu sânteţi în “acum”.

Conştienţa este când voi aduceţi împreună înţelepciunea trecutului cu potenţialul


viitorului în “acum” şi să o experienţaţi. Asta este conştienţa. Şi, conştienţa se schimbă
chiar acuma foarte repede în sinea voastră şi a Pământului.

Dragilor, sânt câţiva dintre voi care a-ţi creat să cunoaşteţi puterea voastră proprie,
Dumnezeul de sine al vostru propriu. Câţiva dintre voi a-ţi stat foarte liniştiţi şi voi a-ţi
pus o piatră sau un alt obiect pe masă în faţa voastră. Voi a-ţi încercat să mişcaţi asta cu
gândul vostru sau cu puterea mintală, nu-i aşa? Voi a-ţi încercat să suspendaţi obiecte
fizice în aer. Voi a-ţi încercat să stingeţi lumânarea fără să suflaţi pe ea, doar folosind
mintea voastră. Voi a-ţi încercat să mişcaţi acea piatră pe masă dorind asta, dorind să se
mişte. Şi asta nu s-a întâmplat!

Când voi nu a-ţi fost în stare să mişcaţi piatra cu mintea voastră, voi a-ţi devenit
confundaţi şi nemulţumiţi şi voi nu a-ţi gândit că a-ţi fost puternici. Voi nu a-ţi gândit că
a-ţi ajuns la formula lui Dumnezeu încă. Dar, dragilor, voi nu v-aţi uitat corect. Voi a-ţi
încercat să vă folosiţi de o putere care nu a fost o putere reală.

Puterea adevărată este atunci când voi schimbaţi conştienţa voastră. Staţi acuma în
faţa pietrii. Conştienţa voastră nouă schimbă conştienţa pietrei. Conştienţa voastră nouă
nu i-a nici o formă de exerciţiu, sau dorinţă sau o împingere. Este simplu o schimbare de
conştienţă. Piatra se mişcă în răspuns direct la conştienţa voastră nouă.

Aşa trebuie să mişcaţi o piatră, fără să o atingeţi, fără nici o dorinţă şi fără să încercaţi
capacităţile psihice. Schimbaţi conştienţa voastră şi atunci conştienţa pietrei se schimbă.
Atunci, voi o să înţelegeţi cum să mutaţi piatra fără să o atingeţi. Oh, şi asta nu v-a lua
un efort real din partea voastră!

Dar, Tobias, voi spuneţi, “Cum să schimb conştienţa mea?” Este foarte simplu. Voi v-
aţi uitat doar într-o direcţie greşită. Voi a-ţi încercat să o faceţi dificilă pentru voi. Cum
vă schimbaţi conştienţa voastră? Simplu, voi trebuie să eliberaţi conştienţa veche. Asta
este tot. Când voi eliberaţi conştienţa de ieri, asta deschide calea pentru noua conştienţă
să intră.
Totdeauna se schimbă, şi voi o să treceţi prin eliberări şi eliberări. Energia doar se
înţepeneşte şi devine dureroasă pentru fizicul vostru, şi la fel mental, şi emoţional dacă
voi nu eliberaţi. Eliberaţi conceptul care poate a fost adevărat ieri, sau alaltăieri. Eliberaţi
energia experienţelor vechi. Eliberaţi trauma trecutului şi acele dureri şi suferinţe.

Ce noi vrem să spunem este, “Eliberaţi complet”. Noi am spus asta mereu şi mereu.
De aceea am spus să “Eliberaţi Cristalele. Eliberaţi cărţile vechi”. Ah, conştienţa lor v-a
dat înţelepciune, dar acum este timpul să eliberaţi. Este timpul să vă luaţi stăpânirea
acelor lucruri, pentru că astea nu ţin nici o putere.

Puterea este în sinea voastră. Înţelepciunea ce a-ţi câştigat este în sinea voastră.
Înţelepciunea nu a fost în cuvintele care au fost în cărţi. A fost energia în spatele
acestora. Înţelepciunea nu a fost în cristaluri. Asta este ce voi a-ţi învăţat despre voi
înşivă în oglindă cristalelor.

Voi vă schimbaţi conştienţa voastră. Voi permiteţi să se înalţe la noi înălţimi,


eliberând vechiul. Eliberaţi. Eliberaţi...este provocator şi un lucru dificil pentru umani,
eu ştiu.

Eu, Tobias, am umblat în sandale odată. Eliberarea este dificilă. Este o frică care vine
din elementele dualităţii. Ce face dificil să eliberaţi este că, voi nu eliberaţi până ce, ceva
nou este acolo ca să înlocuiască vechiul.

Dar, Energia Nouă, nu lucrează în acest fel. Asta se eliberează astăzi în “acum”, în
moment. Şi după asta imediat o nouă conştienţă vine la suprafaţă, o conştienţă care este
contopirea înţelepciunii trecutului şi potenţialul viitorului.

Dragilor, conştienţa se schimbă repede în sinea voastră şi în sinea Pământului în acest


timp. Se schimbă, foarte, foarte repede. Aşa mult încât este - cum să spun - este o
“preocupare” în partea noastră a voalului. Nu este o frică în partea noastră, dar noi
vedem că voi a-ţi făcut o muncă uimitoare în sinea voastră, schimbând conştienţa voastră
şi eliberând. Noi vedem că umanitatea ca totul a schimbat conştienţa până la punctul
unde totul merge repede, foarte repede acum. Chiar nici noi nu am anticipat asta.

Noi am urmărit - am măsurat, cum a-ţi spune voi - am urmărit progresul vostru, ştiind
că voi a-ţi trecut prin eliberări. Voi a-ţi făcut o muncă minunată care a creat o balanţă
foarte delicată.

Dualitatea îşi schimbă conştienţa ei în Energia Nouă. Numai este vorba de lumină şi
întuneric, numai este bine şi rău. Dualitatea îşi schimbă conştienţa în Energia Nouă, ce
noi am numit energia de “patru”. Patru este o energie foarte stabilă, o energie balansată.
Cu asta vine o nouă înţelegere şi învăţătură şi Nouă Energie. Dar, din cauza schimbării
rapide, noi găsim că voi şi Pământul vă aflaţi la un punct delicat.

De aceea este că Metatron a dorit să se adreseze vouă astăzi. El doreşte să vă aducă


un mesaj, dar mult mai important, el doreşte să aducă o energie la fiecare dintre voi.
Acum, noi vom face o schimbare aici într-un moment. Noi ne-am pregătit pentru asta
de câteva săptămâni. Energia lui Metatron este foarte puternică, foarte puternică. Noi
vom schimba de la Tobias care vorbeşte prin Cauldre, la Metatron, care la fel vorbeşte
prin Cauldre. Energia fiecăruia dintre voi v-a fi cuprinsă aici, ca şi energia lui Cauldre, şi
energia Consiliului Crimson, şi al meu Tobias, şi sigur energia lui Metatron. Oh, asta v-a
fi un car de energii, transmis prin mesajul lui Metatron!

(Se observă o teamă a lui Cauldre) Şi pentru tine Cauldre, noi spunem ca simplu, tu să
permiteţi asta să curgă. Simplu, permite asta să fie.

Acum noi vă cerem ca fiecare dintre voi să stea comfortabil în scaunul lui. Noi vă
cerem să respiraţi adânc. Noi vom lua un moment pentru ajustare. Inhalaţi adânc şi
deschideţi-vă la nouă conştienţă.

(Pauză)

Metatron

Eu sânt Metatron, Vocea Voastră în Spirit.

Eu nu sânt obişnuit să vă vorbesc direct. Pentru cei care îmi cunoaşte trecutul, voi o
să înţelegeţi că eu am trimis mesageri să fie cu voi. Deci, este chiar o onoare pentru mine
să vin aşa direct ca acum, să mă alături de Tobias, să mă alătur de voi în această adunare.
Şi într-un sens, eu sânt tot aşa de nervos ca şi Cauldre, de această prezentare directă, sau
poate şi voi sânteţi.

Energia Pământului se schimbă repede. Conştienţa se mişcă prompt. Eu vin astăzi la


voi, cu mulţi alţii, să vă vorbesc despre ce se întâmplă în sinea voastră şi în jurul vostru.
O să fie multe, multe schimbări. Este un potenţial pentru schimbări ce s-ar putea să fie
incomod şi descurajator. Aceste schimbări poate că afectează trupul vostru şi sigur
Pământul.

Voi intraţi într-o conştienţă unde voi sânteţi în stare să ţineţi divinitatea voastră. Voi
ajungeţi la un timp când grilajul se schimbă şi se modifică în răspunsul la creşterea
voastră. Este timpul când munca lui Kryon schimbă balanţa magnetică care ajunge la un
sfârşit.

Este o balanţă delicată în acest timp de deschidere rapidă a conştienţei. Este o balanţă
delicată. Este o balanţă delicată pentru aceste lucruri, în special între acum şi sfârşitul
anului vostru calendaristic. Dar, nu este limitat la asta. O să fie reziduri a acestor
schimbări rapide, chiar şi după sfârşitul anului calendaristic al acestui an al vostru.

Dragii mei, vânturile o să bată în schimbarea energiei peste Pământul vostru.


Vânturile o să poartă o tristeţe. Pentru fiecare schimbare este o tristeţe. Şi tristeţea v-a fi
multă. V-a fi grea. Asta v-a schimba pe cei care s-au deschis şi ţin divinitatea lor.
Vânturile aduc schimbări, şi tristeţea v-a fi temporară. Vânturile vor ajuta la curăţirea
Energiei Vechi a umanilor şi a teritoriilor lor.
Pământul se v-a zgudui şi cutremura, pentru că şi Pământul a ţinut multă energie de
dualitate. V-a fi un timp pentru eliberare, timp pentru a da drumul. Şi când cutremurul
Pământului i-a loc, şi dacă este exact sub picioarele voastre proprii, să nu vă fie frică. Să
ştiţi că asta este apropriat. Să ştiţi că dualitatea simplu vrea să se elibereze şi asta face
parte din proces.

O să fie cei care o să spună că Dumnezeul trimite un mesaj. Şi asta este cumva
adevărat. Dar, mesajul nu este despre păcate. Nu este despre faptul că faceţi ceva rău.
Mesajul este despre oportunitate. Voi o să auziţi cuvinte ca dreptate, de la alţii. Ei o să
încerce să vă spună ce nu a-ţi făcut voi bine. Ei încearcă să pună blestemul pe voi, că nu
urmaţi adevărul lor. Când cutremurul i-a loc, şi voi auziţi ţipetele altora în urechea
voastră, să înţelegeţi că asta este apropriat. Să înţelegeţi că asta este o eliberare ce i-a loc,
asemănător cu eliberările ce voi a-ţi făcut.

Şi focul vine asupra teritoriilor voastre. Şi asta v-a arde în multe locuri şi v-a izgoni
pe mulţi din casele lor. Şi asta la fel este apropriat. Focul ajută la eliberare. Focul ajută
la curăţire. Căldura focului ajută la transferare. Şi când o să fie cei care o să spună vouă
şi la alţii că asta este calea naturală de pedepsire pentru ce nu s-a făcut bine în trecut, să
ştiţi că aceste cuvinte nu sânt adevărate, şi nu sânt complete. Să ştiţi că focul este
apropriat. Să ştiţi că focul este simplu o transformare.

Şi apa o să vină. Asta o să vină din mări. Şi o să vină din cer. Şi asta o să fie multă.
Apa o să fie mult mai multă decât a-ţi văzut voi în vieţile voastre trecute. Apa vine să
cureţe. Apa vine să purifice. Şi apa vine să stingă focul care este în inima bărbaţilor şi
femeilor. Când apele vin, şi acei care susţin că asta este un alt semn de la Dumnezeu, să
înţelegeţi că asta este apropriat. Să înţelegeţi că toate elementele care vin acuma - vântul,
mişcările pământului, focul şi apa - fac parte din transformarea dualităţii. Acestea fac
parte din curăţirea finală şi eliberarea finală.

Deci, noi venim astăzi, Shaumbra, să spunem că balanţa delicată în acest timp de
schimbare este potrivită. Să nu fiţi şocaţi de ştirile scrise în ziare. Să nu fiţi şocaţi şi
atinşi de cuvintele celorlalţi care încearcă să facă ceva ce nu este. Să nu fiţi trişti,
dragilor, când mulţi umani aleg să plece de pe partea voastră în acest timp. Asta este
apropriat.

Multe din elemente - şi spiriduşii şi cei din regatul magic - au plecat acum 12 ani în
urmă poate mai mult. Ei au ştiut că a fost timpul potrivit de a pleca de pe Pământ. Ei au
plecat ca voi să puteţi poseda şi accepta puterea şi divinitatea voastră proprie. Elementele
până atunci au ţinut balanţa. Şi acum ei au pleacat.

Sânt mulţi umani care au stat pe Pământ ca să ţină energia. Ei s-au ţinut de energie.
Şi când ei trec pe partea noastră, să nu fiţi trişti, pentru că şi asta este potrivit. Mulţi o să
vină înapoi ca să vă ajute. O să fie un număr mare de umani care aleg să plece pe partea
noastră, şi asta o să apare în multe căi dramatice.

Să nu fiţi trişti când vânturile bat, şi focul devine violent, şi Pământul se cutremură şi
apele vin. Ţineţi divinitatea voastră, dragi prieteni. Ţineţi divinitatea voastră proprie.
Noi venim aici ca să vă aducem un mesaj energetic, dar la fel să vă punem întrebări.
Noi vă întrebăm în timp ce vorbim, să vă uitaţi în sinea sufletului vostru şi a fiinţei
voastre, pentru că acuma este timpul. Acuma este timpul.

Sânteţi gata să vă ELIBERAŢI pe voi înşivă? Sânteţi gata să vă eliberaţi pe voi înşivă
de tiparele şi căile Vechiului? Sânteţi gata să vă eliberaţi de dualitatea în care a-ţi mers?
Sânteţi gata să permiteţi ca să vă înălţaţi, să daţi drumul la toate rănile din trecut; să
eliberaţi spiritul din sinea voastră ce vine la suprafaţă, această divinitate ce încearcă să
iasă la suprafaţă şi să se exprime?

Blocările, pereţii pe care încă mai aveţi în jurul vostru nu vă dă voie să fiţi liberi.
Deci, noi vă întrebăm pe fiecare dintre voi; Acuma este timpul - Sânteţi Gata Să Fiţi
Liberi?

Shaumbra, sânteţi gata să vă IUBIŢI pe voi înşivă? Sânteţi gata să vă iubiţi pe voi
înşivă cu adevărat? Nu în felul în care voi a-ţi gândit asta în trecut. Nu în felul în care
voi simplu v-aţi învelit în nişte pelerine, ci mai degrabă, o acceptare a tuturor lucrurilor
ce a-ţi făcut, tot ce a-ţi fost, lumină şi întuneric. Sânteţi gata să acceptaţi că a-ţi fost în
dualitate şi toate experienţele pe care le-aţi avut şi care au clădit înţelepciunea despre care
Tobias a vorbit? Sânteţi gata să vă iubiţi cu adevărat pe voi înşivă aşa de mult cât a-ţi
iubit pe alţii şi aşa mult cât a-ţi încercat să iubiţi pe Dumnezeu?

În dualitatea Energiei vechi, voi a-ţi fost învăţaţi că nu este potrivit ca să vă iubiţi pe
voi înşivă. Sânteţi gata să vă iubiţi pe voi înşivă acum, să iubiţi tot ce sânteţi? Nu ca să
iubiţi ceva iluzie, sau un înger care este sau nu este voi, nu ca să iubiţi ceva în viitor ce a-
ţi vrea să deveniţi, dar să vă iubiţi pe voi înşivă ACUM. Sânteţi gata să faceţi asta, să vă
iubiţi pe voi înşivă acum?

Shaumbra, acum a sosit timpul. Sânteţi gata să vă CUNOAŞTEŢI pe voi înşivă, să vă


cunoaşteţi cu adevărat pe voi înşivă? În trecut voi a-ţi cunoscut doar aspecte din cine a-ţi
fost. Voi a-ţi încercat să vă cunoaşteţi pe voi înşivă. Voi a-ţi încercat să vă găsiţi pe voi
înşivă. Dar, sânteţi gata să cunoaşteţi ceva despre voi înşivă ce a fost ţinut în sinea
voastră, ceea ce a fost ţinut un secret de la voi înşivă? A fost ţinut un secret, pentru că în
dualitate a fost o parte din voi ce nu a vrut să accepte cine a-ţi fost, o fiinţă unică cu toate
energiile şi toată puterea lui Dumnezeu.

Noi ştim că este dificil să acceptaţi. Dar, cunoscând pe voi înşivă, voi o să ajungeţi să
ştiţi asta. Voi o să ajungeţi să cunoaşteţi cine într-adevăr sânteţi. Asta v-a nărui iluzia a
cine voi a-ţi gândit că a-ţi fost. Şi în asta poate este o frică. Asta poate că vă ţine înapoi.
Sânteţi gata ca într-adevăr să vă cunoşteţi pe voi înşivă, complet şi total? Nu este iluzia
ce voi a-ţi gândit că poate să fie. Este ceva complet diferit. Cunoscându-vă pe voi înşivă
ca unul cu Hristos, cunoscându-vă pe voi înşivă unul cu Spiritul, care a venit din
Spirit...asta este o provocare dificilă. Sânteţi gata să vă cunoaşteţi pe voi înşivă?

Shaumbra, timpul a sosit acum. Sânteţi gata să POSEDAŢI divinitatea voastră? Nu


numai să iubiţi, nu numai să o cunoaşteţi, nu numai să aveţi libertatea? Dar, dragilor,
sânteţi gata să o posedaţi în sinea voastră, să înţelegeţi că SÂNTEŢI VOI, care ţineţi asta
în sinea voastră, şi să nu încercaţi să ascundeţi cine sânteţi? Sânteţi gata să posedaţi ce
este al vostru?

Divinitatea voastră nu v-a fost dată de nimeni. Voi a-ţi avut asta tot timpul. Asta a
fost sigilat. A fost închis cu şapte sigile, a fost ţinută strâns în sinea voastră. Sigilele
sânt gata să se deschide. Este ca şi cum asta a fost plină de stress. Asta a-ţi simţit voi,
sigilele au vrut să se deschide toate şapte, nu unul şi unul. Sigilele nu se deschid în felul
acela. Astea se deschid în unison. Se deschid împreună. Sânteţi gata să posedaţi şi să
acceptaţi în fiinţa voastră şi să ştiţi că a fost acolo tot timpul? A fost doar închisă.
Sânteţi gata să posedaţi pe Dumnezeul ce sânteţi?

Acum a sosit timpul, Shaumbra. Sânteţi gata să ARĂTAŢI şi să exprimaţi cine


sânteţi? Sânteţi gata să eliberaţi timiditatea, ascunzişul şi neîncrederea? Sânteţi gata să
vă arătaţi pe voi înşivă la lume şi la noi toţi, ce îngeri mari sânteţi? Şi să nu vă ascundeţi
în spatele voalului, şi să numai înăbuşiţi energia voastră proprie şi să nu vă mai fie frică
de sunetul vocii voastre proprii când vă vorbiţi vouă şi la alţii? Sânteţi gata să arătaţi
divinitatea voastră şi să permiteţi la asta să iasă la suprafaţă, izbucnând în “acum” în care
voi trăiţi? Sânteţi gata să ridicaţi piciorul de pe frână, aşa cum a spus Tobias şi să arătaţi
cine într-adevăr sânteţi?

Nu este un exemplu mai mare cu alt uman ca să vedeţi pe cineva care posedă
divinitatea lui şi să o exprimă. Dacă voi nu arătaţi cine sânteţi, energia devine încurcată
în sinea voastră, şi devine dureros în mintea voastră şi în corpul vostru.

Noi vă cerem, Shaumbra, sânteţi gata să arătaţi cine sânteţi, să eliberaţi vieţile din
trecut pe care încercaţi să le ascundeţi şi voi a-ţi spus, “Eu niciodată nu mă voi arăta ca
cineva care este plină în spirit, pentru că eu am fost ridiculizat şi închis pentru asta”. În
Energia Nouă care iese din dualitate, şi arătând cine sânteţi, este una dintre lucrurile
cheie. Asta nu înseamnă să fiţi evanghelişti. Asta nu înseamnă să convertiţi pe alţii.
Asta înseamnă ILUMINAREA energiei voastre spre afară. Poate nici nu o să fie nevoie
de cuvinte să exprimaţi. Simplu asta vă iluminează cine sânteţi voi, şi care se exprimă
prin fiinţa voastră. Aşa cum cele şapte sigile se deschid, energia asta a voastră o să vrea
să vină la suprafaţă. Sânteţi gata să vă arătaţi cine sânteţi?

Shaumbra timpul a sosit. Sânteţi gata să PERMITEŢI spaţiul celorlaţi şi conştienţa


lor? Sânteţi gata să acceptaţi lucrurile care se întâmplă la oameni şi în jurul vostru şi
energiile din jurul vostru că sânt apropriate? Nu este după voi ca să judecaţi dacă este
bine sau rău , dar mai bine să fiţi într-un loc de permitere. Sânteţi gata să permiteţi să
acceptaţi pe alţii şi toate lucrurile în jurul vostru?

Asta este cheia de a vă muta în Energia Nouă. Este ce Tobias a spus, “să staţi în
spatele zidului scund”. Făcând asta, voi o să înţelegeţi cum lucrurile sânt create cu
adevărat şi voi la fel o să onoraţi pe alţii pentru drumul lor. Sânteţi gata să onoraţi
drumul celorlaţi, spaţiul lor, şi mult mai important, conştienţa lor? Că dacă nu, energia
voastră se v-a împleti cu acelora şi voi vă puteţi trezi că vă alăturaţi călătoriei lor, în loc
să continuaţi călătoria voastră.
Dragilor, dragi Shaumbra, sânteţi gata să PRIMIŢI darul despre care Tobias a vorbit,
“Fructul Trandafirului?” Asta este divinitatea voastră! Voi a-ţi cărat asta de când a-ţi
plecat de Acasă. Divinitatea voastră a fost acolo totdeauna. Este darul vostru pentru voi
înşivă. În Fructul Trandafirului este soluţia pe care deja voi a-ţi pus în conştienţa
voastră. Dragi Dumnezei care staţi în faţa noastră astăzi, voi deja a-ţi creat soluţia, dar
voi a-ţi vrut să exploraţi alte posibilităţi! Soluţia este în Fructul Trandafirului care
totdeauna a fost cu voi.

Voi nu v-aţi dat niciodată o problemă fără să preparaţi răspunsul. Voi a-ţi preparat
răspunsul în dragoste şi înţelegere pentru voi înşivă. Şi acum de câte ori aveţi o problemă
în viaţa voastră să înţelegeţi că Fructul Trandafirului este soluţia pe care voi deja a-ţi
pregătit. Voi doar nu a-ţi dorit să vă uitaţi la astea. Voi v-aţi uitat la alte soluţii
potenţiale.

Este soluţia divină, dar nu a fost scrisă sau creată sau dată vouă de Spirit, de Metatron,
Tobias, călăuzii voştri sau îngerii. Soluţia a fost creată în inima voastră şi asta este
Fructul Trandafirului, soluţia la tot ce vine din sinea voastră. Dar, voi trebuie să acceptaţi
ca şi a voastră proprie şi care nu este dată pe un platou de argint de alte entităţi. Asta a
fost jocul pe care voi a-ţi jucat. Asta este jocul, căutând soluţiile create de alţii. Sânteţi
gata să primiţi Fructul Trandafirului, soluţia voastră divină.

Şi la sfârşit noi vă întrebăm, acum când timpul a sosit, sânteţi gata să eliberaţi iluzia şi
dualitatea? Sânteţi gata să eliberaţi această iluzie, iluzie care este aşa de puternică, încât
apare ca şi o realitate? Conştienţa voastră se schimbă. Voi începeţi să înţelegeţi
dinamicul energiei de dualitate. Voi încet ajungeţi la înţelegerea că, DUALITATEA
SIMPLU ESTE O ILUZIE. Sânteţi gata să eliberaţi iluzia?

Pentru voi poate asta este ca o platformă. Se pare că este ca o fundaţie sau legătură
adâncă cu pământul. Voi acuma sânteţi ca şi stând pe un gard, şi aveţi un picior în
dualitate, iar celălat picior în ascensiune, vrând să trageţi şi piciorul care a rămas în
dualitate.

Noi vă provocăm astăzi în acest timp crucial în balanţa energetică a Pământului.


Sânteţi gata să eliberaţi dualitatea, iluzia dualităţii? Este aşa de puternică, este dificil să
percepeţi ca o iluzie, dar asta aşa este. Sânteţi gata pentru această schimbare în
conştienţă? Noi am dorit să întrerupem lecţiile voastre regulate lunare, nu numai pentru
călătoria pe drumul vostru dar la fel pentru drumul călătoriei tuturor. Conştienţa,
dragilor, conştienţa Pământului şi ce se întâmplă pe Pământ ne afectează pe noi toţi. Aşa
merge conştienţa pe Pământ şi conştienţa în univers.

Deciziile pe care le faceţi nu afectează numai conştienţa a cine sânteţi, dar afectează
direct conştienţa a restul părţilor şi locurilor. Asta străpunge prin dimensiuni. Străpunge
prin spaţii - conştienţa voastră şi conştienţa a tuturor care sânt pe Pământ. Balanţa
delicată a umanităţii acuma, afectează pe voi şi pe noi.

De aceea am venit astăzi să vă întrebăm în acest timp:

Sânteţi gata să fiţi divinitatea voastră de sine?


Sânteţi gata să eliberaţi iluziile de dualitate şi slăbiciuni, şi boli, şi singurătate şi
disperare?

Sânteţi gata să eliberaţi iluzia dragostei, ce a-ţi gândit că a fost?

Sânteţi gata să eliberaţi iluzia că nu sânteţi liberi?

Sânteţi gata să eliberaţi locul secret unde v-aţi ascuns, cele şapte sigilii?

Sânteţi gata să ştiţi cine sânteţi la cel mai adânc nivel intim?

Sânteţi gata să eliberaţi jocul, jocul pe care a-ţi jucat încercând să aflaţi cine sânteţi, un
joc minunat ce a câştigat atâta înţelepciune şi atâta conştienţă?

Noi numim asta - un joc de a încerca să aflaţi pe voi înşivă. Toate straturile de iluzii
voi a-ţi pus în jurul vostru...minunat, jucăuş şi foarte creativ. Dar, sânteţi gata ca
Dumnezeul să vină la suprafaţă? Restul umanităţii, restul universului aşteaptă pentru
răspunsul vostru, răspunsul care este în sinea voastră.

Aşa cum merge conştienţa voastră, tot aşa merge conştienţa a Tot Ce Este.

Să nu uitaţi energia de astăzi, când noi am venit să vă vorbim...când noi am pus


întrebarea din sinea voastră...când noi am cerut să vă uitaţi adânc în sinea voastră, locul
ce a apărut să fie iluzoriu, poate sperietor pentru voi, dar un loc care este adânc în sinea
voastră. Să ştiţi că noi înţelegem ca astea sânt întrebări dificile, întrebări foarte dificile.

Pământul vostru şi tot aşa şi universul, stă într-o balanţă critică. Nu este nici o frică
în energia pe care noi vă aducem aici. Nu este frică. Este doar o observare a unde vă
aflaţi acuma - schimbare rapidă a conştienţei, dualitatea care încearcă să se transforme,
încearcă să plece. Toate astea au creat o situaţie pe Pământ care are nevoie de divinitatea
voastră să vină la suprafaţă.

Să fiţi într-un loc de pace când lucrurile se vor întâmpla în jurul vostru. Voi sânteţi cei
care sânteţi deschişi la simţăminte, la energii, la schimbări. Voi v-aţi deschis la toate
astea foarte bine. Dar, deschizându-vă, voi a-ţi devenit foarte fragili, atunci când nu este
o posedare adâncă de sine a divinităţii voastre. Voi deveniţi foarte fragili, atunci când voi
nu permiteţi ca divinitatea să se exprime.

Voi simţiţi lucrurile de la oameni şi voi simţiţi chiar şi ce se întâmplă pe partea


cealaltă a lumii. Voi simţiţi potenţialul care v-a apare şi dacă o să aibă loc mari
schimbări între ţări, în Pământ, şi în jurul vostru. Voi simţiţi impactul a acestor lucruri
foarte adânc.

Noi venim la voi să vă spunem că este un potenţial puternic pentru schimbări mari pe
Pământul vostru în acest timp. Să fiţi într-un loc de pace cu divinitatea voastră. Asta este
cel mai mare lucru ce puteţi voi face.

Staţi în spatele zidului scund.


Permiteţi la alţii spaţiul şi experienţele lor.

Eliberaţi iluzia voastră de dualitate.

Eu sânt Metatron, vocea voastră în Spirit. Noi ne întoarcem acum la Tobias.

Şi aşa este, dragi prieteni, că a fost adusă energia lui Metatron. Cuvintele au fost date,
şi într-adevăr aşa cum eu am observat, dragostea a fost impărţită, o nouă dragoste. A fost
interesant pentru Metatron să vină aşa aproape ca acuma, el nu prea a fost obişnuit cu
acest tip de adunare directă, totdeauna având mesageri ca şi mine sau alţii. A fost cumva
comic pentru mine să observ incomoditatea lui proprie în această situaţie!

Metatron ne reaminteşte că el v-a continua să-şi facă prezenţa lui printre Shaumbra şi
ceilalţi umani. În schimbarea conştienţei prin care voi treceţi...asta deschide uşa pentru
energia lui Metatron ca să vină înăuntru. Şi aşa cum voi posedaţi divinitatea voastră şi
exprimaţi asta, Metatron v-a fi imediat acolo.

Acum, poate aceste cuvinte au fost puternice pentru voi, poate provocatoare. A fost
intenţia lui Metatron să fie foarte direct cu voi, să fie direct în cuvinte şi înţelegere.

Mulţi dintre voi nu a-ţi fost prezenţi aici, în schimb a-ţi fost scoşi înafara acestui timp,
luaţi într-un nivel mai adânc din sinea voastră, luaţi înafara în aşa fel ca energiile să intră
la un nivel adânc.

Metatron prevede schimbări pe Pământ, prevede multe lucruri care se vor întâmpla.
Noi nu vrem să intrăm în scenarii specifice, pentru că astea nu au fost create încă. Este
totul despre potenţial.

Aşa cum am spus astăzi, din cauza schimbărilor rapide, voi staţi pe un punct foarte
delicat în umanitatea voastră. Să fiţi în acel loc de pace despre care Metatron a vorbit, cu
divinitatea voastră proprie. Să nu căutaţi asta la alte persoane. Să nu deveniţi cârâitori
când aceste lucruri se întâmplă în jurul vostru. Să nu lăsaţi să vă atingă tristeţea. Să
înţelegeţi că toate lucrurile sânt potrivite. Şi Shaumbra, eu nu pot să repet destul de mult.
Eu voi repeta mereu. Să fiţi împreună cu familia Shaumbra. Voi a-ţi fost familie de
Shaumbra pe partea cealaltă a voalului. Noi toţi am lucrat împreună şi ne-am jucat şi am
studiat şi am împărţit toate aste între noi. Când voi mergeţi pe Pământ, voi uitaţi pe cei
care sânt aşa apropiaţi de voi. Voi uitaţi energia reală a cuvântului, Shaumbra. Voi
puteţi să vă conectaţi în toată lumea acuma pentru că tehnologia şi conştienţa au făcut
asta posibilă. Împărţiţi asta unul cu altul. Vorbiţi unul cu altul. Jucaţi-vă unul cu altul.
Asta v-a fi foarte important la trecerea energiilor dificile a Pământului.

Să ştiţi că voi niciodată, niciodată nu sânteţi singuri.

ŞI AŞA ESTE
SERIILE ASCENSIUNII
UN MESAJ SPECIAL DE LA METATRON
ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI
7 APRILIE 2002

Tobias: Şi aşa este, dragi prieteni, că noi ne reîntoarcem la această energie sacră şi
binecuvântată. Energia de aici este puternică şi intensă. Este ca ceva, ce literal a-ţi putea
să luaţi cu voi. Voi puteţi lua asta acum şi puteţi aduce în moment la orice timp voi
doriţi. Voi puteţi aduce asta când voi aveţi îndoieli, când voi vă întrebaţi ce se petrece.
Simplu voi puteţi reîntoarce la această energie de acum.

Acum, drgai prieteni, voi vă întrebaţi cum puteţi să comunicaţi cu cei de pe partea asta
a voalului. Şi voi vă întrebaţi cum puteţi să comunicaţi cu voi înşivă şi cu divinitatea
voastră? Voi spuneţi că nu a-ţi putut încă să atingeţi asta, că vi se pare că este foarte
departe, la o mare distanţă şi voi nu sânteţi siguri.
Energia divinităţii şi înţelegerea şi dragostea a Tot Ce Este, este chiar la vârful
degetelor voastre. Deja este în inima voastră. Deja face parte din mintea voastră. Este
aşa aproape. Este aşa de aproape că voi scăpaţi din vedere asta. Voi vă uitaţi pe partea
cealaltă a pereţii, gândând că o să fie adus de altcineva, de altundeva. Este aşa de
aproape că voi nu realizaţi că voi deja mediaţi. Voi deja vorbiţi cu fiinţele de pe partea
noastră a voalului. Voi deja sânteţi în divinitatea voastră.

Dar, pentru că voi vă uitaţi aşa departe pentru răspunsuri, voi nu a-ţi ajuns la realizare
că deja este în sinea voastră. Voi sânteţi în iluzia că asta este altundeva. Voi nu a-ţi
înfăţişat realitatea că asta este deja în sinea voastră.

Vreţi voi să comunicaţi cu mine, Tobias, sau alte entităţi ca, Metatron, Yeshua sau
alţii care au venit la Cercul Crimson? Mergeţi mai adânc în sinea voastră. Simţiţi mai
întâi energiile. Să nu vă îngrijoraţi de cuvinte specifice. Înţelegeţi că este foarte
aproape. Să nu vă îngrijoraţi de cuvintele care vin. Simţiţi energia. În acea energie este
înţelegerea.

Dragilor, voi căutaţi ceva ce voi gândiţi că sună şi se arată şi se simtă diferit decât
voi. Voi vă uitaţi pentru o oglindă de afară. Asta nu este aşa. Asta nu v-a arăta sau
mirosi sau simţi diferit de voi. O să fie o parte din voi care v-a fi puţin dificil să
recunoaşteţi pentru prima dată. Este voi. Este sinea voastră divină care deja este acolo.
Chiar dacă voi ajungeţi la realizarea că mergeţi în momentul divin, mulţi dintre voi o să
negaţi asta. Voi o să continuaţi să vă uitaţi altundeva pentru divinitatea voastră.

Când divinitatea voastră care este trează, este ignorată, când voi nu recunoaşteţi asta,
atunci ea v-a spune, “Poate eu mă voi duce înapoi să dorm încă puţin şi te las să termini
jocul tău”.

De aceea este că Metatron a spus, “Sânteţi gata să arătaţi Spiritul vostru, să lăsaţi să
iasă la suprafaţă. Să ştiţi că asta este Voi şi să nu vă uitaţi pentru cineva străin. Să nu vă
aşteptaţi la un înger mare. Să nu vă aşteptaţi la ceva mare, o sine distantă. Simplu
mergeţi în fiecare moment în divinitatea voastră, ştiind că este acolo, ştiind că face parte
din voi dar poate voi nu recunoaşteţi asta încă”.

Acum, în energia care a fost adus astăzi, sânt multe întrebări care apar, întrebări
despre ce preziceri noi facem, ce vede Metatron. Dragilor, aşa cum ştiţi, totul este un
potenţial a ce se v-a întâmpla. Toate sânt potenţiale. Ce se întâmplă este bazat pe
conştienţa voastră de “acum”, conştienţa de “acum”.

Noi nu facem preziceri de mari războaie. Asta nu ar fi potrivit, pentru că noi nu ştim,
chiar de pe partea noastră a voalului. Noi vedem doar potenţiale, că acele lucruri se pot
întâmpla. Într-adevăr, noi vedem potenţiale, aşa cum voi vedeţi potenţiale, că este afară
un grup mic care ţine energia intensă de dualitate, ce voi a-ţi numi aspectul
întunericului...şi care simt că ei nu au nimic de pierdut ci totul de câştigat, lăsând ca
întunericul să iasă la suprafaţă în acest timp.

Este un potenţial pentru cei care deţin arme de destrucţie în masă, să iasă afară în acest
timp. Dar, este doar un potenţial. Este un potenţial aici pentru mari schimbări a
Pământului ce voi a-ţi numi distrugere, pentru că ceva trebuie să fie eliberat. Dar, noi nu
facem o predicţie pentru un cutremur într-o dată specifică sau fluxul mărilor într-o dată
specifică. Noi putem doar să spunem că sânt potenţiale.

Noi nu o să facem o predicţie că o boală specifică o să măture pământul. Este un


potenţial care există chiar acuma în această balanţă delicată a dualităţii. Este doar un
potenţial. Dragi prieteni, să nu fiţi atinşi de drama timpului în care sânteţi. Dragi prieteni,
să nu fiţi atinşi de tristeţea care ar putea să vină în cazul în care potenţialele specifice sânt
aduse în “acum”.

O să fie o tendinţă pentru divinitatea voastră proprie ca să simtă o tristeţe adâncă. Voi
poate o să doriţi să fugiţi afară, înapoi în agonia dualităţii, să salvaţi pe alţii, să salvaţi
omenirea. Poate voi o să simţiţi că este necesar să săriţi înapoi în asta, să permiteţi la
tristeţea să vă atingă. Dar, dragilor, să nu uitaţi ce noi am spus astăzi, că oportunitatea
potenţialelor se schimbă.

Să nu uitaţi drumul pe care a-ţi fost, care v-a adus să cunoaşteţi cine într-adevăr
sânteţi, care v-a adus să vă eliberaţi pe voi înşivă. Înţelegeţi că asta este ceva ce şi alţii fac
în viaţa lor. Să înţelegeţi că la miezul tuturor lucrurilor este soluţia. Soluţia divină pentru
viaţa voastră proprie este deja creată de voi înşivă. Noi nu vorbim filozofie aici. Noi
vorbim despre realitatea de “acum”.

Este, “Fructul Trandafirului”, soluţia care a fost creată de voi pentru voi în moment şi
în “acum”. Să înţelegeţi că deja asta stă în sinea voastră. Este gata ca voi să absorbiţi, să
primiţi şi să posedaţi. Noi ştim că mulţi au fost confundaţi de acest “Fruct a
Trandafirului”, dar este soluţia divină ce voi v-aţi dat deja vouă înşivă. A fost totdeauna
acolo. Asta simplu vă aşteaptă ca voi să primiţi asta.

Vă aşteaptă un timp provocator. Timpuri dificile, asta numai dacă voi permiteţi. Un
timp sacru pentru Pământ şi pentru toţi în univers. Aşa cum am spus înainte, aşa este şi
conştienţa Pământului, şi aşa este şi conştienţa universului. Conştienţa...acea energie
frumoasă care este contopirea înţelepciunii din trecut cu potenţialul viitorului şi adus în
realitatea de “acum”.

Voi o să vedeţi multe schimbări în jurul vostru. Să nu uitaţi conştienţa şi ce asta este.
Posedaţi acea conştienţă. Staţi în spatele zidului scund. Voi o să vedeţi cum şi de ce
lucrurile într-adevăr se întâmplă în acest timp pe Pământul vostru.

Şi cu asta noi sântem bucuroşi să răspundem la întrebările voastre. Dar, noi vă


provocăm pe fiecare dintre voi să simţiţi răspunsul în sinea fiinţei voastre. Simţiţi,
absorbiţi, şi primiţi “Fructul Trandafirului”, şi să ştiţi că răspunsul stă în sinea voastră, nu
departe ca să nu puteţi atinge sau ţinut de alte entităţi. Răspunsul este în sinea voastră.
Cu asta noi sântem bucuroşi să dăm interpretarea noastră.

Întrebare: Tobias, mulţi dintre noi am călărit valurile joase în ulrimele săptămâni.
Poţi să pui ceva lumină pe acest subiect?
Tobias: Într-adevăr. Într-adevăr şi voi o să simţiţi asta mult mai intens. Înţelegeţi că
voi sânteţi mult mai sensibili ca niciodată în această Energie Nouă. Voi vă deschideţi
chiar acuma. Voi simţiţi tristeţea despre care a vorbit Metatron mai înainte, o tristeţe
adusă de vânt - vântul, literal şi figurativ - care este pe faţa Pământului chiar acuma. Voi
simţiţi la fel suferinţa şi durerea celorlalţi. Voi luaţi asta ca şi cum ar fi al vostru în multe
cazuri. Voi simţiţi povara celorlalţi. Înţelegeţi ce este asta, şi onoraţi asta, dar înţelegeţi,
dragilor, că asta nu necesar vine de la voi.

Voi la fel călăriţi multe cicluri în sinea voastră, valurile vieţii. Astea devin tot mai
intense şi mult mai frecvente. Este energia dualităţii, aparent ieşind din faze, pentru că
într-un sens asta este ce literal se întâmplă. Lumina şi întunericul au fost totdeauna faze
potrivite. Acum astea merg înafara fazei. Voi o să simţiţi aceste coborâri. Voi o să
simţiţi şi culmile. Astea merg înafara fazei în ordinea de a re-alinia în această căsătorie
nouă de care am vorbit înainte. Făcând aşa, voi creaţi o Nouă Energie.

Mai întâi mergeţi în sinea voastră să cunoaşteţi dacă asta este tristeţe, să ştiţi dacă asta
vine de la voi sau de la alţii. Dacă asta vine de la voi, să înţelegeţi că asta face parte din
proces, să înţelegeţi că valurile joase vă ajută să construiţi momentul ca să treceţi prin
schimbare energetică, care vă mută în Energia Nouă.

Noi o să vorbim despre Energia Nouă în următoarele lecţii. Voi literal creaţi Energia
Nouă. Asta face parte din ciclu. Astea o să fie intense, aceste cicluri, pentru o perioadă
de timp. Să nu încercaţi să ieşiţi din astea sau să le ignoraţi. Încercaţi să aveţi
înţelepciune despre astea. Încercaţi să aveţi o înţelepciune despre ceea ce se petrece.
Dragi prieteni, aceste cicluri prin care treceţi şi schimbările dualităţii ce se petrece în
sinea voastră, aşa cum şi umanitatea trece prin astea, totul v-a fi exprimat înafară. Voi o
să vedeţi că astea o să fie exprimate în căi foarte puternice.

Întrebare: Tobias, sânt eu unde ar trebui să fiu spiritual şi fizic?

Tobias: Tu eşti unde eşti, şi de aceea asta este potrivit. Umanii se întreabă dacă ei fac
lucrurile bine, dacă ei au luat decizii bune şi alegeri bune - ca şi cum noi am şti! (Râsete
din audienţă). Este doar o alegere. Asta este dualitate. Mulţi dintre voi sânteţi încuiaţi în
asta. De aceea Metatron a spus să vă experienţaţi şi să vă arătaţi pe voi înşivă.

Este o frică că voi nu “faceţi lucrul cum trebuie”. Nu este bine sau rău. Simplu este.
Nu este un loc unde ar trebui să fiţi sau să nu fiţi. Voi simplu sânteţi. Este totul în
momentul de “acuma”. Asta nu este un curs pre-scris sau un model. Dumnezeu nu v-a
pus pe Pământ ca să spună, “Voi trebuie să găsiţi comoara ascunsă”. Asta ar fi
ridiculos. Voi sânteţi aici ca o parte din călătorie, călătoria conştienţei, o călătorie care
lărgeşte Spiritul. În acea lărgire nu este bine sau rău.

În călătoria pe Pământ, cei care sânt în mocirlă, cei care sânt săraci şi bolnavi în trupul
lor şi firavi în mintea lor, sânt foarte onoraţi pe partea noastră a voalului. Aceşti umani
nu au făcut decizii greşite. Aceşti umani au făcut decizii mari. La aceşti umani nu le-a
fost frică să meargă în adâncul întunericului ca să află cum este acolo. Noi aplaudăm pe
aceşti umani mai mult ca pe umanii care stau acasă timizi, adăpostiţi în spatele zidurilor
şi uşilor, şi îi este frică să se mişte sau să ia decizii. Umanul care stă în sărăcie, a explorat
cu curaj adâncul durerilor şi suferinţei. Şi făcând aşa, acest uman a ajutat la crearea
conştienţei noi.

Acum, aceşti umani care sânt în mocirlă, câteodată sânt prinşi în cursa conştienţei. Ei
încep să gândească că acum asta este realitatea. Ei îşi pierd drumul lor, şi uită cum ar
putea să iasă din asta. Ei sânt aşa de cufundaţi în această energie, că câteodată ei se pierd
în asta. Într-adevăr, câteodată Spiritul şi voi vă pierdeţi!

Şi atunci într-o zi aşa cum ei stau în mocirlă, mizerabili, friguroşi şi infometaţi şi


supăraţi, un uman vine la ei şi nu face altceva decât zâmbeşte la ei, şi întreabă cum sânt
ei. Ce merge dincolo de cuvinte şi aparenţe fizice, apare o licărire, o licărire a divinităţii
şi o licărire a speranţei. Umanul care a fost pierdut în călătoria lui vede că este posibil să
iasă afară din asta. Şi cine se află în faţa lor, este un înger mare şi divin care poartă
numele de Shaumbra, care a fost într-o călătorie lungă, şi care a descoperit pe el însuşi.
Şi cel pe care voi atunci numiţi un “cur” care stă în mocirlă, priviţi asta şi să ştiţi că şi ei
pot să găsească licărirea în sinea fiinţei lor.

Când Metatron a spus să arătaţi cine sânteţi, asta nu sânt doar nişte cuvinte
zgomotoase sau o filozofie. Câteodată, este simplu de a arăta, să permiteţi lumina voastră
să iasă la suprafaţă. Noi vă mulţumim pentru această întrebare. Şi Cauldre ne spune că
noi lungim prea mult timpul. (Râsete din audienţă).

Întrebare: Tobias, este ceva specific ce pot eu să fac să posed mai bine divinitatea
mea, ce nu fac acuma?

Tobias: Este de înţeles că asta este deja în sinea ta. Nu sânt reguli sau regimuri sau
discipline. Ceremoniile vechi, regulile vechi şi disciplinele vechi, astea te distrag de la
înţelegerea divinităţii voastre. Divinitatea voastră se desfăşoară şi înmugureşte natural.
Asta face acum. Voi sânteţi în mijlocul acestei înmuguriri.

Câteodată voi toţi vă uitaţi departe, la distanţă. Voi gândiţi că divinitatea voastră vine
călare pe un cal undeva pe deal la apusul soarelui. Atâta timp cât vă uitaţi afară la acea
creastă de deal, dragilor, divinitatea voastră care înfloreşte la picioarele voastre, nu poate
cu adevărat să intră “acuma” în viaţa voastră. Dacă voi nu îngrijiţi divinitatea voastră,
asta v-a începe să se ofilească. Asta se v-a duce înapoi la locul de ascunziş unde a fost
pentru aşa mult timp. Divinitatea atunci v-a aştepta până mâine, sau până la viaţa
următoare când voi o să fiţi gata să confirmaţi că “Voi sânteţi Dumnezeu”.

Întrebare: Tobias, eu abia acum am început să lucrez cu lecţiile din Seriile Creaţiei,
acum şase săptămâni. Deşi eu am citit toate lecţiile următoare, şi cele din Seriile
Ascensiunii, eu aş vrea să fiu la zi şi să accelerez, atât conţinutul lecţiilor cât şi energiile
Shaumbrei, care într-un fel sânt eu. Dacă lucrez în aceaşi viteză aşa cum au fost date
aceste lecţii, acordând o lună pentru fiecare lecţie, eu totdeauna voi fi în urmă cu
optesprezece luni. Cum pot eu să lucrez cu materialul tău şi să accelerez? Eu sânt sigur
că şi alţii experienţează asta şi vor experienţa asta la fel.
Tobias: Dragule, aceste lecţii şi discuţii sânt date pe bază lunară. Asta este potrivit
perioadelor pentru grupul la care vorbim în acest timp. Pentru cei care sânt atraşi în
această energie, nu este o ordine specifică în care aceste lecţii trebuiesc citite.

Cauldre ne întrerupe aici (râsete din audienţă) şi spune că ar fi mai bine să se citească
în ordine ca să nu deveniţi confundaţi din cauza limbajului, pe baza căruia construim
aceste lecţii. Dar, NOI spunem, (mai multe râsete), că astea nu trebuiesc să fie citite în
ordine în acest timp. Nu trebuie să fie o pauză de o lună între lecţii

Ar fi mai bine să citiţi şi să absorbiţi trei lecţii deodată, pentru că noi aducem lecţiile
în “cvadrate”. Sânt trei lecţii care sânt legate împreună, înainte ca să ne mutăm la
următoarele trei lecţii. Ar fi o idee bună să vă concentraţi pe trei lecţii într-un timp. Ar fi
bine dacă a-ţi avea o înţelegere energetică înainte ca să vă mutaţi la următoarele.

Aceste lecţii sânt aduse la acest grup în “acum”, într-un timp de aproximativ 30 de
zile. Asta este făcut ca în viitor, când voi folosiţi aceste materiale ca o fundaţie, ce voi o
să predaţi, să fie destul timp pentru studenţii voştri să absoarbe şi să experienţeze lecţiile.
Dacă voi încercaţi să luaţi studenţii voştri prin mai multe lecţii în acelaşi timp, asta v-a fi
dificil pentru ei.

Acum, înapoi la întrebarea specifică. Tu, cel care ai întrebat, tu nu trebuie să faci o
pauză de 30 de zile. Dar, din nou noi recomandăm să citeşti trei lecţii în acelaş timp.
Asta v-a avea tendinţa să aibă o balanţă mai bună în sinea ta.

Întrebare: Tobias, tu ne-ai instruit că acum este timpul să facem pentru ceea ce noi am
venit să facem, şi noi o să avem o înţelegere pentru asta. Eu am căutat toată partea mea şi
am găsit că şi alţii simt că se află în bătaia vântului. Pot să-mi dai ceva îndrumări ca să
găsesc acea înţelegere, în timp ce noi aşteptăm ca studenţii noştri să apară? Mulţumesc.

Tobias: Zicala voastră spune, “Studenţii vor apare când maestrul este gata”. Acum,
mulţi dintre voi vă uitaţi încă într-o distanţă lungă în viitor, peste deal pentru înţelegere.
Este deja acolo. Dar voi treceţi cu vederea. Voi aşteptaţi ca asta să vină într-o formă
mare. Dar, deja este acolo. Este aproape, este în sinea voastră. Voi vă aşteptaţi să fie
scris undeva pe perete. Voi aşteptaţi un semn mare sau o revelaţie de la Spirit. Noi ştim.
Noi vedem asta în voi. Dar este deja acolo.

Acum, dacă ne întrebaţi ce este asta, noi nu putem să dezvăluim vouă. Voi trebuie să
vă dezvăluiţi vouă înşivă. Dar, este o singură soluţie în asta, o soluţie de care noi am
vorbit începând de la începutul discuţiilor noastre. Shaumbra, voi sânteţi învăţători în
multe feluri, toţi având căi diferite de a preda acest material. Uitaţi-vă la aceste soluţii.
După aceea uitaţi-vă în sinea voastră. Voi o să ajungeţi să înţelegeţi.

Întrebare: Dragă Tobias, nu este obiceiul minţii intelectuale să se concentreze


totdeauna pe formele vechi şi tipare care întunecă înţelegerea şi experienţând divinitatea
care deja există? Schimbarea concentrării depărtează formele de iluzii sau luarea
piciorului de pe frână...corect? Analizând ce este deja în sinteză, crează separare. Te rog
să elaborezi asta.
Tobias: Într-adevăr, este natural să mergeţi înapoi în experienţele din trecut. Dar asta
nu este chiar aşa de rău. Asta depinde cât de mult staţi agăţaţi de asta. Aşa cum am spus,
trecutul a creat înţelepciune. Aduceţi în faţă înţelepciunea trecutului în “acum”. Cu asta
spus noi găsim foarte mulţi umani care se închid în analize. Într-un sens voi nu integraţi
cealalte energii, energiile pe care voi a-ţi putea să le numiţi “inima” şi “înţelegere” şi
“compasiune”, care deja sânt acolo. Voi aveţi tendinţa să vă concentraţi numai la mintea
voastră, încercând să descifraţi lucrurile, în loc să le “ştiţi” sau să le “simţiţi”. Simplu,
integraţi fiinţa voastră întreagă în procesul cu asta.

Da, într-adevăr multe lucruri sânt închise în ţesuturile creierului aşa cum analaziţi, şi
voi treceţi peste asta mereu şi mereu. Dar noi nu vrem ca voi să lăsaţi creierul vostru
afară. Este o concepţie modernă specifică, o filozofie modernă, care spune că creierul
este rădăcina relelor, şi că egoul este rău. Dragilor, asta face parte din tot procesul.
Mintea face parte din procesul total.

Chiar acuma mulţi dintre voi găsiţi că “a şti” vine şi intră ca şi un simţământ. Este
procesat în minte în aşa fel ca asta să fie dat afară în realitatea voastră umană. Mintea
este valoroasă. Mintea este foarte valoroasă. Cu înţelegerea că voi pricepeţi că trecutul
simplu este experienţa de unde înţelepciunea este obţinută, voi o să găsiţi că mintea
voastră proprie o să permită să eliberaţi în aşa fel ca voi să mergeţi înainte. Mintea
voastră încearcă să performe o funcţiune pentru care a fost dirijată să facă. Dar acum, voi
puteţi asta să re-direcţionaţi. Spuneţi minţii voastre că este timpul să aducă înţelepciune
în loc de analize.

Întrebare: Tobias, mulţumesc pentru tot ce faci. Tu într-adevăr mi-ai ajutat în


călătoria mea. Este ceva ce tu ai vrea ca eu să ştiu?

Tobias: Că tu eşti Dumnezeu, şi eşti foarte mult iubit! Şi aşa cum am spus mai
înainte nu este bine sau rău. Doar, ESTE. Este doar expresie. Noi vrem ca tu să şti că
este familie în jurul tău, tot timpul. Şi că tu deţii puterea divinităţii tale proprii. Tu eşti
unul dintre care ai potenţiale măreţe în Energia Nouă.

Eşti tu la care am venit noaptea. Noi ştim că tu te-ai întrebat ce a fost aia. Noi am
venit la tine noaptea, simplu ca să fim cu tine şi să stăm cu tine. Tu nu trebuie să faci asta
aşa complex.

Întrebare: Tobias poţi tu să comentezi despre natura relaţiilor în acest timp de


schimbare şi tranziţionare de la Energia Veche la Energia Nouă? Eu îţi spun un exemplu
ca să înţelegi ce vreau să spun. Eu am întâlnit în prezent o veche relaţie, care îmi face
probleme. Persoana care a iniţiat această relaţie cu mine, ultima dată de când eu l-am
văzut, a ales să fie un preot catolic. El îmi spune că el vrea să lărgească definiţia de preot
în contextul timpului de schimbare în timp ce el urmează codul tradiţional de preot. El se
mută spre Nou dar face paşi înapoi, în timp ce noi descoperim şi afirmăm aproprierea
noastră în inimă şi spirit. Dualitatea mă confundă şi pune stress în relaţia noastră. La fel
asta mă face curioasă de ce oamenii care se mută spre Energia Nouă, ca şi mine, pot să fie
prinşi în formele vechi în timp ce încearcă să se re-modeleze spre Energia Nouă. Orice
comentariu din partea ta a voalului este bine venită.
Tobias: Noi îţi mulţumim că ai amintit despre această energie de relaţii - care este cea
mai provocatoare în Energia Nouă, aşa cum ştiţi cu toţii. Şi da, pentru că sânteţi în
Energia Nouă, asta nu înseamnă că toate lucrurile în jurul vostru sânt şi ele în Energia
Nouă. Noi am vorbit despre asta deja de un timp, despre cele, “Două Pământuri”. Voi o
să fiţi într-o stare de conştienţă şi voi o să înţelegeţi cealaltă parte a conştienţei în jurul
vostru...dar, s-ar putea că ei nu o să vă înţeleagă pe voi. Asta este timpul, în special în
relaţii, unde dualitatea se pare că iese la suprafaţă în cea mai puternică şi cea mai ciudată
cale.

Este o tendinţă pentru mulţi oameni să meargă înapoi, pentru că mulţi încearcă să
rezolve sau să vindece ceva din trecut. Ei realizează că în ordinea de a se muta înainte, o
parte din ei trebuie să meargă înapoi ca să vindece trecutul. Asta este potrivit pentru ei.
Asta este ceva ce trebuie onorat.

Ce simţi tu chiar acuma, este că tu eşti tras în eneregia lui, în conflictele lui proprii şi
înţelegerea dualităţii. Cu acest individ special, este o istorie lungă care merge dincolo de
această viaţă. Această persoană te-a condus în trecut. Tu ai urmat această persoană în
multe căi. Acum tu eşti confundată despre cine tu ai urmat. Într-un sens, asta spune, “Să
nu mă urmezi niciodată. Să nu mă urmezi. Urmează-te pe tine însăţi. Tu urmează-te pe
tine însăţi şi eu mă urmez pe mine însumi, noi putem să eliberăm legăturile vechi din
trecut şi noi putem să venim înapoi într-o relaţie care este mai nouă decât noul, şi nu este
bazată pe karma veche şi contracte vechi unul cu altul”. În alte cuvinte, această persoană
încearcă să te eliberze. El încearcă să te facă să urmezi divinitatea ta proprie.

Sânt acei umani care se mută în Energia Nouă şi care vor să schimbe instituţiile vechi.
Noi vedem asta că se întâmplă mult mai mult aşa cum voi deveniţi balansaţi în divinitatea
voastră. Ei vor să meargă înapoi şi să scuture căile vechi. Noi nu aducem nici o judecată
despre asta. Este doar interesant de observat.

Întrebare: Te rog spune mai mult despre analizele visurilor.

Tobias: Visele sânt o arie despre care o să vorbim mai mult, dar noi sântem bucuroşi
să avem această întrebare aici. Visele sânt nişte fenomene interesante. Nu a fost ştiut că
atunci când umanii au plecat pe Pământ şi au luat un trup fizic, că ei o să aibă vise
noaptea.

Acum, este o neînţelegere uriaşă a viselor care nu au fost abordate încă. Noi încurajăm
pe Shaumbra, să lucraţi cu visele ca să le puteţi înţelege. Multe din oceanele Pământului
vostru sânt nedescoperite. Universul şi stelele voastre toate în jurul vostru aproape nici
nu sânt descoperite de umani la acest punct. Dar, visele sânt teritorii aproape deloc
nedescoperite. Ce voi aduceţi aminte despre un vis, este o mică parte a ceea ce într-
adevăr i-a loc.

În Energia Nouă o să fie multă înţelegere a viselor. Oamenii de ştiinţă, cercetătorii şi


filozofii au fost nemulţumiţi pentru că ei au încercat să pună visele într-o cutie şi să le dea
un simbol la fiecare şi o pricepere definită. Dar ei nu s-au uitat că unde este înţelesul
adevărat a viselor.
Noi o să vorbim despre asta în discuţiile viitoare. Voi aveţi tipuri diferite de vise,
diferite tipuri de experienţe în acele vise. Astea fac parte din procesul prin care voi
treceţi chiar acuma. Dacă voi vreţi să vă uitaţi în special în spatele acestor vise, astea
toate au de a face cu eliberarea dualităţii.

Când voi interpretaţi visele voastre acuma, uitaţi-vă la ele din punctul de eliberare a
dualităţii. Folosiţi asta ca cheia voastră de înţelegere. Atunci, voi o să începeţi să puneţi
toate părţile şi bucăţile împreună.

Dragi prieteni, a fost o energie minunată astăzi. A fost o bucurie pentru Metatron să
vină şi să vă vorbească direct cu Shaumbra şi să aducă această energie în voi toţi. Acum,
câţiva dintre voi poate experienţează o oboseală deosebită în fiinţa voastră, sau o
răbufnire neobişnuită de energie. Astea toate sânt elementele dualităţii. Câţiva poate se
simt puţin obosiţi în acest timp, sau simt o ceaţă în jurul lor pentru câteva zile. Toate
astea sânt potrivite. Aşa cum energiile divinităţii voastre şi a noastră vin tot mai aproape,
asta este ca şi intrând în formă pentru acele experienţe. Voi o să le mânuiţi tot mai uşor
de fiecare dată. Astea nu o să mai aibă atâta efect în trupul vostru fizic.

Este mult ce v-am dat noi astăzi. Noi ştim că voi o să vreţi să mergeţi înapoi să recitiţi
asta pentru o înţelegere mai adâncă. Voi o să vreţi să vedeţi dacă sânt nişte coduri secrete
în sinea acestor cuvinte. Într-un sens, da sânt. Dar, codurile nu sânt în cuvinte care sânt
pe o bucată de hârtie. Codurile sânt în energia care au fost împletite prin astea în timpul
acestei zile. Asta este tema voastră de casă - să descifraţi asta şi ce a fost spus într-adevăr
din sinea acestor energii. Noi o să ne reîntoarcem luna viitoare şi vom relua cu lecţia
următoare.

ŞI AŞA ESTE
SERIILE ASCENSIUNII - LECŢIA A NOUA
THE VOID OF ASCENSION
VIDUL ASCENSIUNII
PREZENTAT LA CERCUL CRIMSON
5 MAI 2002

Tobias: Şi aşa este dragi prieteni, şi învăţători, că noi ne adunăm împreună cu voi în
acest cerc a Energiei Noi. Este o plăcere să fim împreună cu voi. Energia este caldă şi
iubitoare. Este plină cu înţelegere şi plină cu esenţa călătoriei voastre.

Pentru cei care cred că este energizant pentru noi ca să venim aici, atunci voi nu a-ţi
înţeles bine. Dar asta ne energizează pe noi ca să fim aici cu voi. Ne face, cum să spun -
piele de gâscă peste toată fiinţa noastră eterică. (Râsete din audienţă).

Pentru cei care văd culorile celor care vin în jurul vostru, şi cei care sânt pe această
scenă, voi o să vedeţi licăriri peste tot, aşa cum noi intrăm în templul vostru sacru. Un
templu sacru...asta este ceea ce voi creaţi aici, Shaumbra, învăţători. Când voi vă adunaţi
ca acuma, voi creaţi templul Energiei Noi. Voi ne-aţi permis în spaţiul vostru sacru. Voi
ne-aţi permis să trecem uşa şi să intrăm în templul vostru divin.

Noi scoatem pantofii în onoarea voastră. Cauldre...crede că noi-am spus să-şi scoate
pantofii pentru că nouă nu prea ne plac acele lucruri interesante pe piciorul lui. Dar, este
felul nostru de a arăta onoare pentru voi, când noi ne scoatem pantofii şi sântem aici cu
voi. Noi vă mulţumim că ne aduceţi în templul Energiei Noi.

Dragilor, ce onoare este pentru noi ca să fim aici! Ce onoare ca să vedem ce faceţi
voi! Nu este un lucru mărunt ca să fiţi primii în Energia Nouă. Noi o să vorbim despre
asta astăzi. Noi o să vorbim ce într-adevăr este Energia Nouă. Dar, ce onoare este ca să
fim noi aici!
Noi trimitem multă dragoste. Asta nu trebuie spus în multe vorbe. Simţiţi voi ce noi
vă trimitem vouă? Simţiţi voi ce creaţi voi aici, cei care staţi aici în această cameră şi cei
care se conectează prin pagina de internet. Oh, ce creaţi voi!

Într-un fel voi puteţi spune că noi vă fotografiăm pe voi, cu toate că Cauldre a spus că
este interzis fotografierea! (Chicotiri) Noi luăm un tip de fotografie când noi ne adunăm
cu voi. Noi punem fotografiile astea pe perete, aici pe partea noastră a voalului. Noi
înşirăm fotografiile acestui grup, a cercului Crimson. Noi punem şi fotografii individuale
a fiecăruia dintre voi care sânt aici şi cei care citesc aceste materiale. După aceea noi
facem o comparaţie...noi ne uităm la cele de acum un an sau doi. Noi vedem schimbările
uriaşe care au luat loc în sinea voastră.

Şi voi puteţi vedea fotografiile. Trebuie doar să cereţi asta. Noi o să aducem aici în
această cameră unde toată aceste fotografii vor fi expuse. Noi o să aducem aici noaptea
în visele voastre, sau poate chiar şi în starea voastră trează. Aşa cum voi eliberaţi
dualitatea, voi o să învăţaţi să călătoriţi fără maşini şi avioane. Şi aşa voi puteţi avea o
privire a fotografiilor voastre, progresul pe care l-aţi făcut în câţiva ani.

Oh, ştiţi voi că nişte ani reprezintă doar o perioadă scurtă de timp, după ce voi a-ţi
avut sute sau mii de vieţi! Uitaţi-vă ce voi a-ţi făcut într-o perioadă scurtă de timp!

Această cameră se umple cu energiile acelora care vin aici pentru aceste lecţii, cu
acelora care sânt ca invitaţi, şi restul care se adună în jurul
cercului...urmărând...onorând...şi simţînd dragostea unui număr mic de umani care au
mers pe un drum lung, lung şi dificil în multe vieţi.

“Da”, este ce am auzit noi de la voi acum o lună. “Da”, este ce am auzit de la sufletele
voastre şi de la egoul uman şi conştienţa voastră, când Metatron a întrebat, “Sânteţi gata
dragilor?”. “Da”, este ce am auzit când noi am întrebat, “Sânteţi gata să vă eliberaţi pe
voi înşivă, şi lucruri ce v-au ţinut înapoi?”

Într-adevăr, au fost cei care au dat răspunsul de “da”! “Da, Spirit, dar trebuie să-mi
dai asta şi asta!”. Şi voi ştiţi ce, dragilor, asta este apropriat! Noi trebuie să ştim de ce fel
de lucruri aveţi voi nevoie pe Pâmânt. La fel şi fiinţa şi sufletul vostru propriu trebuie să
audă asta.

Vouă v-a fost frică să cereţi diferite lucruri. Voi v-aţi gândit că găleata Spiritului a
fost limitată. Voi a-ţi crezut că a fost doar o cantitate de supă în vasul Spiritului! Voi a-ţi
vrut să fiţi siguri că este destulă pentru fiecare uman pe Pământ. Noi vă iubim pentru
asta! Dar asta este ca şi un vas fără fund. Este mult mai mult decât trebuie pentru
fiecare.

Este important pentru noi ca voi să ne spuneţi de ce aveţi nevoie. Poate noi nu putem
să vă aducem în formă palpabilă, ca un produs material. Dar, noi putem să vă aducem
energia şi dragostea noastră.

Când voi cereţi lucruri, asta ajută pe sufletul vostru propriu ca să ştie de ce aveţi
nevoie în acest timp. Să nu vă fie frică să cereţi. Dragilor, spuneţi-ne dacă aveţi nevoie
de dragoste sau înţelegere. Şi daţi-vă voie vouă înşivă să simţiţi şi să ştiţi că aveţi nevoie
de abundenţă acuma.

Să nu vă limitaţi la cât aveţi nevoie, sau când şi unde. Simplu puneţi afară vibraţia că
acuma este timpul pentru aceste lucruri umane, pentru aceste lucruri emoţionale, pentru
aceste lucruri spirituale ca să intră în viaţa voastră. Ah, astea o să fie aduse la voi. Asta
este una dintre energiile fizicii ce face parte din Energia Nouă. Asta vine la voi.

Şi, “Da”, este ce noi am auzit când Metatron a întrebat, “Sânteţi gata să vă arătaţi cine
sânteţi? Sânteţi gata să exprimaţi fiinţa voastră şi divinitatea voastră? “Da”, este ce noi
am auzit când Metatron a întrebat, “Sânteţi gata să vă iluminaţi divinitatea vostră?” Să
nu ţineţi asta în secret, sau spaţiu ascuns, dar să iluminaţi în fiinţa voastră şi în jurul
vostru.

“Da”, este ce noi am auzit - un cor de “da-uri” venind de la Shaumbra - când voi a-ţi
fost întrebaţi, “Sânteţi gata să ştiţi cine sânteţi într-adevăr?” Nu iluzia cu o limitare
umană, nu iluzia a acelora care sânt prinşi în ciclurile vieţii pe Pământ. Dar, sânteţi gata
să vă cunoaşteţi pe voi înşivă ca fiind Dumnezeu?

Voi a-ţi plecat de Acasă de mult timp...dar de adevăratelea nu prea mult timp. Voi
care a-ţi fost în Regat cu Regele şi Regina, într-o zi voi o să moşteniţi tronul. Voi o să
aduceţi asta în fiinţa voastră. De aceea este că Metatron v-a întrebat, “Sânteţi gata să
cunoaşteţi că voi sânteţi cei care moşteniţi tronul?”

Sânt multe implicaţii în asta, ce o să continuăm să discutăm cu voi. Dar, este timpul
pentru voi să fiţi Dumnezeul de Sine în felul vostru, şi la fel să fiţi în unitate cu Tot Ce
Este, dar acum cu o identitate separată. “Sânteţi gata să ştiţi cine sânteţi?”

Sânteţi gata să primiţi Fructul Trandafirului? Şi ce noi am auzit a fost, “Da, dar eu
parcă sânt în confuzie ce asta reprezintă!” Asta este proprietatea a cine sânteţi voi,
divinitatea voastră. Este acel fel de “a şti” că voi a-ţi creat toate soluţiile, chiar înainte ca
experienţele să vină la voi în viaţa voastră. Fructul Trandafirului este divinitatea voastră.

Când noi am întrebat, “Sânteţi gata să primiţi asta”, voi a-ţi răspuns pe tot globul
Pământesc şi în inimile voastre individuale, “Da, Metatron! Da, Spirit, şi Da, Tobias!
Noi sântem gata! De ce oare tu crezi că noi am trecut prin atâtea dificultăţi? (Râsete din
audienţă). De ce oare trebuie să ne întrebi aceste întrebări? Nu ţi-am spus noi ţie mereu
şi mereu?” Dar, Metatron a întrebat din nou pentru că timpul este foarte apropriat acum.

Noi v-am întrebat, “Sânteţi gata să permiteţi spaţiul celorlalţi, să înţelegeţi că ei sânt în
călătoria lor proprie? În timpul lor potrivit, ei o să vină la voi. Dar, între timp, este ca
voi să permiteţi lor să joace jocul lor, să permiteţi ca sufletul lor să se dezvoltă, să
experienţeze şi să crească aşa cum voi a-ţi făcut.

Dragilor, când noi v-am întrebat, “Sânteţi gata să vă iubiţi pe voi înşivă”, noi v-am
auzit de peste tot...”poate, poate”. (Râsete) Asta a fost cel mai dificil să răspundeţi, pentru
că a fost o întrebare foarte adâncă în sinea voastră. Această întrebare a ridicat probleme
pentru voi noapte după noapte şi după noapte, despre meritul vostru de sine.
“Sânteţi gata să vă iubiţi pe voi înşivă?” Voi a-ţi avut o privire în visele voastre, chiar
şi în starea voastră trează despre lucruri pe care voi le-aţi făcut în trecut. Au fost trădări,
omorâri, boli, abuz de putere, şi corupţie. Voi a-ţi creat toate aceste lucruri în energia de
dualitate. Şi după aceea voi v-aţi judecat pe voi înşivă.

Sânteţi gata să vă iubiţi pe voi înşivă, dragilor, acuma? Sânteţi gata să înţelegeţi că
toate astea au fost despre experienţele voastre? Voi a-ţi plătit datoria pentru acelea. Voi
a-ţi plătit datoriile voastre , viaţă după viaţă. Acum numai este nici un scop să reţineţi
nimic din trecut înafara de înţelepciunea experienţelor. Spiritul sau Metatron şi restul nu
ţin nici o judecată. Ei nici nu ştiu ce înseamnă păcat. Ei nici nu ştiu ce înseamnă ce voi
numiţi karma, pentru că voi a-ţi pus asta pe voi înşivă. “Sânteţi gata, dragilor. Noi vă
cerem astăzi, să vă iubiţi pe voi înşivă mult şi intim”

Voi a-ţi fost învăţaţi că nu este bine să vă iubiţi pe voi înşivă. Dar, dragi prieteni, asta
este cel mai sacru lucru pe care voi puteţi face! Iubiţi tot ce sânteţi voi, şi înţelegeţi că
toate experienţele acelea v-au adus la acest moment de înţelepciune.

Dragilor, Metatron la fel a întrebat, “Sânteţi gata să eliberaţi iluzia de dualitate?


Sânteţi gata să eliberaţi, chiar dacă nu prea ştiţi ce vine în locul iluziei de dualitate? Oh,
o mare provocare! Mulţi dintre voi a-ţi spus, “Eu sânt gata să eliberez asta, eu sânt aşa
aproape de asta, şi parcă nici nu ştiu că este acolo”. Dualitatea este o parte înnăscută în
mine, a cine sânt eu”, şi voi mai spuneţi că, “eu nu ştiu cum să eliberez asta”. “Da-ul”,
care a venit din inima voastră şi din fiinţa voastră, care a ieşit din gura voastră, asta a fost
ca voi toţi să auziţi...acest “da”, care infiinţează o energie şi care ajută să eliberaţi
dualitatea.

Voi încă nu ştiţi în ce vă mutaţi, acest lucru numit Energie Nouă. Este misterios. Este
eluzivă. Este încă de neînţeles pentru voi la acest punct. Dar, o să vină. Noi o să vorbim
despre asta acum.

Când Metatron a vorbit despre vânt şi ploaie şi cutremure de Pământ, într-adevăr el a


vorbit despre acele lucruri pe care voi o să le găsiţi în ziare. Şi el a transmis un mesaj
vouă despre voi.

“Sânteţi gata pentru focul care v-a trece prin corpul vostru fizic?” Voi o să ştiţi despre
acel foc, v-a fi ca şi o gripă. Poate o să fie ca o iritaţie de piele. Poate o să fie ca nişte
călduri. Astea sânt focurile care vin din curăţirea internă pentru că este multă fricţiune
care i-a loc acuma în fiinţa voastră energetică la un nivel foarte adânc. Fricţiunea
cauzează căldura care produce focul intern. Aceste focuri curăţă fiinţa internă şi curăţă
cicatricele vechi. În pădurile voastre sânt pomi care au căzut. Sânt dărămături pe jos. În
fiinţa voastră se întâmplă ceva asemănător. Sânt lucruri care cer să fie curăţate acum.
Focurile interne ajută la eliberarea acestora.

Şi cutremurele vin...într-adevăr, Metatron a vorbit despre mişcări şi bubuiturile care


sânt în sinea voastră, şi despre durerile de corp. ADN-ul vostru se schimbă chiar acuma
în voi înşivă. Într-adevăr noi sântem lângă voi noaptea. Noi stăm în jurul vostru şi
ajutăm la amortizarea acelor efecte. Voi vă schimbaţi ADN-ul vostru, moleculele voastre
la fiinţa nivelului atomic al vostru. Voi vă schimbaţi în sinea voastră, şi asta v-a cauza
cutremure.

Voi ţineţi urme energetice din trecut în ţesuturile voastre, în oasele voastre şi peste tot
în corpul vostru fizic. Câteodată asta produc cutremure în voi pentru a elibera aceste
urme din sinea voastră. Când astea se întâmplă, să nu veniţi la noi şi să spuneţi,
“Metatron şi Tobias, de ce ai făcut aceste lucruri mie? De ce corpul meu are dureri?”
Este pentru că voi eliberaţi. Înţelegeţi acest proces şi mergeţi cu asta.

Şi apele care vin...apele...astea reprezintă lacrimi. Astea sânt lacrimile inimii voastre.
Într-adevăr este o tristeţe pentru a părăsi energia veche, energia dualităţii pe care voi a-ţi
chemat de a fi de acasă pentru un timp lung. Lacrimile inimii voastre ajută să scăpaţi de
rămăşiţele emoţionale din trecut. Astea curăţă vechiul şi vă ajută să vă mutaţi în nou.

Ah, şi vânturile. Vânturile în sinea voastră. Nu este de mirare că aveţi vânturi în


sinea voastră, pentru că dragilor, voi treceţi prin asta chiar acuma! A-ţi pus voi capul
afară vreodată pe geamul de la maşina care mergea cu 100 de mile pe oră? Voi a-ţi fi
putut simţi curentul. Asta este ceea ce voi faceţi chiar acuma. Voi intraţi aşa repede în
Energia Nouă că asta cauzează tipul de vânt în sinea voastră. Şi, vânturile la fel curăţă şi
eliberează. Câteodată vânturille sânt ca nişte perii de catifea curăţând întreaga voastră
fiinţă foarte blând şi cu alinare. Alte dăţi parcă vânturile sânt zgomotoase ca un hurican
sau un tornado.

Toate aceste lucruri se întâmplă în sinea voastră aşa cum voi mergeţi în Energia
Nouă. Multe despre ce a vorbit Metatron la ultima noastră adunare, a fost despre voi. A
fost despre voi.

Voi la fel o să vedeţi că astea se întâmplă în lumea voastră. Chiar cum voi vă
schimbaţi conştienţa, asta ajută pe alţii să-şi schimbă conştienţa lor. Chiar acă voi staţi
toată ziua într-un birou şi nu aveţi multe contacte cu oamenii, conştienţa care se schimbă
în sinea voastră afectează pe alţii în jurul vostru. Ei trec prin proces la fel ca şi cum voi
treceţi. Procesul lor o să fie mai uşor pentru că ei o să aibă învăţători - voi - voi o să-i
călăuziţi. Ei o să vină la voi în timpul apropriat.

Energia lui Metatron este ferm pe Pământ. A luat un timp până ce a venit aici. A luat
un timp lung pentru Metatron să ajusteze energia şi a luat un timp pentru voi ca să fiţi în
stare să absorbiţi asta. Dar, această energie este ferm aici şi acum. Numai este nevoie să
fie trimişi mesageri. Numai este nevoie de filtre sau bariere ca şi cum am folosit înainte.
Este aici.

Metatron, dragilor, Este Voi. Metatron este energia colectivă a acelora care merge în
Energia Nouă. Voi puteţi vedea reflecţia voastră în Metatron. Este iluminarea a cine
sânteţi voi. Este divinitatea voastră. Metatron care s-a întrodus la voi ca “vocea voastră
în Spirit”, este o parte din voi care nu a fost în stare să se integreze la nivelul Pământului,
pentru multe, multe cauze. Metatron este conştienţa divină care nu a fost capabilă să
intră în dualitate până acuma, şi această energie a lui Metatron, a voastră, a divinităţii
voastre este acum ferm plantat aici.
A fost o plăcere pentru această conştienţă a lui Metatron să vă vorbească acum o lună.
Conştienţa lui v-a continua să vă vorbească, dar recunoaşteţi pe voi înşivă în asta.
Recunoaşteţi-vă pe voi înşivă Shaumbra în vocea lui Metatron. Metatron v-a continua să
lucreze cu voi.

Acum, avem un musafir special care vine pentru acestă lecţie. El a venit în ultimul
timp, puţin cu puţin, venind în timp apropriat. El vine astăzi pentru o celebrare şi la fel să
vă dea un exemplu din călătoria lui în Energia Nouă.

Cel care vine astăzi aici a fost un vizitator la ultimele noastre discuţii. Este energia lui
Gautama, cunoscut sub numele de Buddha sau Siddhartha. El este cunoscut cu multe
nume ca şi cel care este Iluminat - esenţa adevărată a cuvântului Buddha este, “Cel
Iluminat”. Gautama este prezent, în special în acest timp a anului, timpul lunii Mai,
timpul în care Buddha a înţeles că a primit iluminarea lui sub copacul BO.

Gautama vine astăzi ca să fie cu noi, când noi vorbim despre Energia Nouă a
Pământului. Energia lui Gautama este prezentă printre voi, simţiţi acestă energie fluidă
de aur care se mută înăuntru şi înafară, licărând în toate culorile, plină cu calităţi de aur.

Noi l-am invitat pe Gautama la câteva din întâlnirile noastre recente. Noi într-adevăr
l-am adus pe el la Salt Lake, când noi am vorbit despre schimbarea adevărului, un adevăr
evaluat. Nu este un adevăr singular şi static. Adevărul se dezvoltă în fiecare moment a
timpului şi schimbă conştienţa.

Uitaţi-vă la pictura voastră pe care am pus pe perete. Voi cunoaşteţi adevărul de acum
doi ani. Adevărul pe care voi ştiţi acum este diferit. Voi v-aţi transformat şi voi sânteţi
mai înţelepţi.

Noi l-am adus pe Gautama la Salt Lake (Seminarul lui Tobias din 30 Martie, “Ce este
adevărul). Şi noi am vrut ca să ştiţi că adevărul evoluează şi se schimbă. Viaţa voastră şi
adevărul vostru se v-a schimba, chiar faţă de astăzi. Acum o săptămână şi o zi Gautama a
venit în acest loc New York City(Seminarul lui Tobias din 27 Aprilie, festivalul Wesak)
în templul şi sanctuarul ce a fost făcut pentru el. Energia lui a fost prezent cu cei care au
fost acolo.

A fost important ca energia lui să fie acolo, pentru că noi am vorbit despre realizarea
la care a ajuns Siddhartha. A fost o întâmplare pe care el nu a putut să aibă în viaţa aceea
a lui. El a înţeles asta. El a ştiut despre asta în mintea lui, şi el a simţit vibraţia lui în
toată fiinţa lui. Dar, el nu a putut să fie în acea conştienţă pentru că energia nu a dat voie
în zilele lui. El a venit acum o săptămână şi o zi în acest oraş ca să ofere mesajul despre
a merge în Creaţia Vidului. Şi el o să vorbească mai mult astăzi prin mine Tobias şi
Cauldre.

Înainte să trecem la Lecţia a Noua din Seriile Ascensiunii, dragi prieteni, noi o să luăm
o pauză scurtă. Noi vă cerem să respiraţi adânc. Noi o să ajustăm energiile a acestui
templu sacru.

*****
Gautama zâmbeşte, pentru că el ştie că voi sânteţi cei care mergeţi pe acest drum. Voi
sânteţi căutători, căutând adevărul, căutând răspunsurile în sinea voastră. Ca şi Buddha,
voi nu vă opriţi pentru nici un fel de adevăr pe drum. Voi nu vă opriţi ca să plantaţi
piciorul vostru şi să spuneţi, “Asta este adevărul. Eu nu voi continua”. Voi la fel sânteţi
Buddha...sânteţi acei Iluminaţi.

Eu voi spune o poveste scurtă.( Tobias chicotează). Cauldre, (Geoffrey Hoppe) râde.
El crede că povestea mea este amuzantă. Dar, într-adevăr, eu pur şi simplu l-am întâlnit
pe Gautama sau Buddha în viaţa mea când am fost Tobias. În acel timp eu am fost un
negustor. Eu am călătorit în locuri îndepărtate ca să fac cumpărături pentru rege. Câteva
din călătoriile mele au fost poate mai lungi ce nu i-a plăcut regelui.

Eu am fost atras în aria în care Gautama a predat. Eu am auzit că el a fost în satul nu


departe unde eu am făcut cumpărăturile, şi aşa eu am plecat ca să-l întâlnesc şi să-l
ascult. Eu în acel timp am fost un bărbat tânăr. El a fost în anii lui mai de vârstă
înaintată. Eu am stat şi am ascultat tot ce a spus el.

Eu am fost un Evreu, şi am avut încredere adâncă în mine,şi totuşi căutând şi


investigând mereu. În timp ce am fost foarte strict cu credinţa mea proprie, mie
totdeauna mi-a plăcut să aud ce alţii au avut de spus. Când l-am auzit pe Gautama în
acea zi, eu am văzut pacea pe faţa lui şi prezenţa divină în jurul lui, şi asta a schimbat
mult gândirea mea.

Eu l-am ascultat ore în şir şi după aceea am avut plăcerea să vorbesc cu el pe scurt.
Nu au ieşit multe cuvinte din gura lui, dar a fost multă energie care a curs afară din inima
lui. Eu l-am întrebat; “Dragă Iluminatule, prinţul Buddha, spune-mi despre adevărul pe
care tu l-ai găsit. Ce şti tu, ce ar trebui să ştiu şi eu”.

Buddha a izbucnit în râsete şi a spus; “De ce gândeşti tu că eu am găsit adevărul? Eu


am răspuns; “Dragă Buddha, pentru că ei spun că tu eşti cel Iluminat. Tu eşti denumit
Cel Înţelept”.

Din nou el a râs şi a spus;”Adevărul totdeauna a evaluat. Tu nu ai să-l găseşti


niciodată. Tu doar ai putut să realizezi că sânt nişte energii cu care ai avut de a face.
Când gândeşti că ai găsit adevărul, este timpul să mergi înainte. Este timpul să cauţi
nivelul următor a adevărului”. “De ce crezi că eu am continuat să merg de la un sat la
celălalt, ca să nu învăţi pe oameni tot ce ştiu, şi că nu sânt satisfăcut să stau într-un singur
loc?”

Dar, el a spus, “Eu învăţ pe toţi că adevărul este în sinea voastră, că Ilumânarea este în
voi. Voi nu o să găsiţi asta în alte persoane sau alte locuri” Şi atunci o tristeţe a venit pe
faţa lui Gautama. El a spus, “Şti tu dragă Tobias, că asta este mesajul meu, şi totuşi
foarte puţini vor să audă asta? Ei vor să vadă miracole”. El a continuat să spună, “Eu pot
să fac câteva miracole. Dar, astea sânt şmecherii într-un fel, sau poate miracole. Dar, eu
nu vreau să fac astea, pentru că eu nu vreau să concentrez energia mea pe astea. Ei vor
miracole, şi ei nu vor să audă că astea sânt în sinea lor. Ei vor un mântuitor. Eu nu pot
să fiu acela, şi aşa eu continui să caut adevărul meu înlărgit. Eu pot doar să sper că
mesajul despre divinul de sine atinge câţiva urechi”.
Acea viaţă în care eu l-am întâlnit pe Gautama a avut un impact uriaş. Puteţi voi să
imaginaţi ce plăcere este pentru mine ca să-l am pe Gautama în prezenţa noastră astăzi, să
fie cu voi energetic, şi la fel să dezvăluie cine sânteţi voi?

Gautama a fost născut în familia regală, a fost un prinţ. Asta ar putea să vă spună ceva
aici...că el a fost un prinţ, născut în regat la regele şi regina, familie regală. Şi într-o zi el
v-a moşteni tronul. Nu este nici o coincidenţă în această poveste!

Părinţii lui şi familia a ştiut că a fost ceva diferit la el. Sună asta familiar vouă, dragi
prieteni? Ei au încercat să-l ţină departe de drumul de iluminare, de a urma o călătorie
dificilă. Ei l-au răsfăţat în multe căi. Ei l-au apărat în multe căi şi nu i-au dat voie lui să
vadă dificultăţile şi problemele călătoriei umane. Dar, a fost ceva ce l-a necăjit în sinea
lui ce a vrut să exploreze pe dinafară, şi să ajută ca el să înţeleagă cine a fost el în
interiorul lui. Asta vă sună familiar, Shaumbra?

Deci a fost că Gautama a încercat să satisfacă pe cei din jurul lui. El s-a căsătorit
foarte tânăr, când el a avut doar şaisprezece ani. El s-a căsătorit că asta a fost cerut de la
el. Asta a fost o energie ce alţii au pus pe el. În câţiva ani el şi nevasta lui au adus pe
lume un copil.

Şi, ce a făcut el? Ce a făcut el? El a plecat. El a fost deziluzionat cu viaţa lui. El a
renunţat la lumea regală în care el a trăit. Oh, puteţi voi să imaginaţi titlurile în ziarele
voastre dacă el ar fi trăit astăzi? “Tatăl abandonează familia” sau “Prinţul părăseşte
familia pentru o călătorie egoistă”.

Dar, Gautama a trebuit să caută adevărul lui propriu şi divinitatea lui proprie. El a
părăsit familia regală şi a luat drumul sărăciei. Asta vă sună familiar, dragi prieteni? El a
luat promisiunile purităţii. El şi-a schimbat îmbrăcămintea şi identitatea lui, dragi
Shaumbra.

Gautama a simţit că trupul lui şi partea lui umană nu erau apropriaţi. Astea l-au ţinut
pe el înapoi, l-au ţinut de la faptul că cine a fost el într-adevăr. Şi aşa el a abuzat de
trupul lui că nu l-a hrănit. El a încercat să nege pe el însuşi, în loc să urmeze cântecul din
inima lui. El a făcut asta în căutarea lui pentru adevăr. Sună asta familiar vouă, dragi
Shaumbra?

El a plecat de la relaţia cu familia lui, de la toţi pe care i-a cunoscut. El a îndurat


multe asprimi fizice şi emoţionale pe drumul lui. Şi el a mers ca să studieze cu un
învăţător, un învăţător minunat şi înţelept. El a studiat, dragilor arta de “nimic”, gândind
că dacă el a golit toată fiinţa lui, el v-a ajunge la faptul de a şti cine a fost el. El a studiat
din greu şi mult cu acest maestru de eliberare.

Gautama este aici să spună că ce a făcut el a fost încă un nivel de negare. El a negat
mintea lui şi abilitatea lui de a funcţiona şi la fel să aibă vibraţii şi energii care să treacă
înăuntru şi înafara trupului lui. El a fost învăţat în învăţăturile lui cum să-şi blocheze
mintea lui, şi la fel cum să-şi oprească curgerea energiei prin el. El a făcut asta cu corpul
lui. La fel el a negat dragostea pentru corpul lui.
El a învăţat să facă astea. El a învăţat că durerea nu este aşa de amuzantă! El a învăţat
că există multe stări greşite şi modificate pe care puteţi lua când corpul şi mintea sânt la
acel nivel adânc de negare. Dar, el a realizat că aceste stări greşite nu erau bazate în trai
şi realitate. Astea au fost la fel iluzii. Astea nu au adus esenţa de dragoste, esenţa de
Spirit şi esenţa adevărului.

Gautama s-a “amuzat” jucând cu acest nivel adânc de negare...când părul lui a căzut
afară, pentru că nu a fost nutriţie în corpul lui ce să hrănească părul...şi unghiile de la
picioare au căzut. El nu şi-a iubit corpul lui. El a negat corpul lui...şi când oasele au
devenit fragile, atunci el a învăţat multe despre negare, despre acel “nimic”

Într-o zi vocea internă în Gautama a realizat că asta nu a fost adevărul ce a căutat el.
Asta a fost doar un aspect. Deci aşa el a plecat şi a continuat drumul lui în continuare. El
a continuat meditaţiile lui adânci. El a continuat cu ceremoniile. El a continuat cu acele
practici sacre. Într-un sens, astea l-au ajutat şi l-au împins mai departe. Astea au creat
puncte joase pentru el. Oh, într-adevăr Gautama a avut depresii, şi frică şi nelinişte. Dar,
ce a făcut el într-adevăr a fost că el a creat pentru el un punct josnic care eventual l-a
ajutat să meargă la un nou nivel de iluminare.

Pe drumul lui el a auzit de un alt învăţător. Învăţăturile acestui om cu înţelepciunea


nouă a sunat adevărat şi în adâncul lui. Deci, aşa el a mers la cel de al doilea maestru.
Acesta l-a învăţat arta de ne-percepţie. Asta l-a învăţat pe el că toate lucrurile sânt pur şi
simplu iluzii.

Gautama a iubit această învăţătură, jocul minţii, şi de a nu avea percepţii, de iluzie a


lucrurilor, eliberarea tuturor lucrurilor. Într-un sens, asta a fost antiteza negărilor pe care
le-a studiat înainte. Dar el a învăţat repede că, “ne-percepţia” este simplu o altă formă de
negare. Când totul este o iluzie şi nimic nu este adus înapoi, când este o negare a
“acumului” pe care o experienţaţi...asta este o altă formă de negare. Sună asta familiar
vouă Shaumbra?

Gautama a plecat de la cea de a doua şcoală cu multă disperare, negăsând răspunsul şi


adevărul pe care el a căutat cu adevărat. La un punct anume el a realizat că această viaţă
de negare şi blocare şi ne trăind în “acum”...nu au fost adevărate. El a re-început să
mănânce, să-şi hrănească trupul lui cu energia de care a avut nevoie. El a mers înapoi la
viaţa de oarecare abundenţă. El a realizat că neavând abundenţă a cauzat durere.

Cu această nouă înţelepciune el a avut o balanţă de înţelegere...de energii...de


abundenţă...de a hrăni corpul lui...şi de a permite la energie să curgă prin mintea lui. El a
venit înapoi în starea de “acum”, reluând relaţia cu cei care erau familia lui şi cu prietenii
lui.

Înţelegeţi voi ce Gautama spune vouă astăzi, dragi prieteni? După ce el a îndurat
durere şi suferinţă prin negare, el a primit marea lui iluminare în acea viaţă. În timp ce el
a stat sub un copac, Gautama a realizat că într-adevăr el a fost Spiritul, experienţându-se
prin forma lui umană, dar el a fost Spiritul.
Când el a înţeles asta la cel mai adânc nivel în sinea lui, alţii au văzut asta pe faţa lui şi
în înfăţişarea lui. Ei au început să-l urmeze. Ei au vrut ce el a avut. El a spus la cei care
l-au urmat mereu, “Asta este în sinea voastră, eu pot să vă dau înţelepciunea experienţelor
mele, dar călătoria este a voastră proprie”. Lui nu prea i-a plăcut să fie urmat, dar ei l-au
urmat.

Multe cărţi au fost scrise despre cel Iluminat. Multe temple s-au construit în onoarea
lui. Lumea peste tot a vorbit despre călătoria lui şi ce a învăţat el. El este aici astăzi să
vă spună un singur lucru; această iluminare, această înţelegere divină...el nu a putut să
apuce în viaţa lui de atunci. Dar, este disponibilă vouă, în această viaţă Shaumbra. Noi
vă explicăm ce înţelegem prin asta.

Să vorbim despre energii, cum astea lucrează şi despre dualitate. Să vorbim un


moment despre înalte şi joase. Şi după aceea să vorbim despre Energia Nouă a
Pământului în care intraţi. În lecţiile care mai vin în această serie, noi o să vorbim despre
Energia Nouă şi ce se întâmplă cu adevărat în jurul vostru.

Dualitatea a fost o metodă ca să vă uitaţi la voi înşivă, să vă uitaţi la opusul vostru în


oglindă. Voi a-ţi venit de la Unul, din regat, unde a fost doar Unul. Când voi a-ţi plecat
de Acasă, când voi a-ţi plecat din Primul Cerc, dragi prieteni, primele energii de dualitate
au intrat. Asta a fost când voi a-ţi fost capabili să vă uitaţi pentru prima dată în oglindă.
Dualitatea - două opusuri.

Asta este când pentru prima dată voi a-ţi avut o identitate ce a fost al vostru propriu.
Până atunci, voi a-ţi fost simpli cei care a-ţi trăit în regat, în unitate. Dar, voi a-ţi început
să vă dezvoltaţi identitatea voastră proprie când a-ţi plecat din regat. Această identitate al
vostru ca Prinţ, ca Jack, a fost ca şi un bolovan în apă. Noi am vorbit despre bolovani nu
de mult. Asta a cauzat la apă să-şi întrerupe curgerea.

Energiile în regat au fost de o curgere singulară. Acum, identitatea voastră nouă a fost
ca şi un bolovan în fluviul energiei divine. Dacă voi puneţi un bolovan în apă asta crează
turbulenţă. Asta întrerupe curgere. O parte din apă trece peste. O altă parte trece pe
lângă bolovan şi aşa se crează vârtejuri la celălalt capăt a bolovanului. Într-un sens, aşa
este şi dualitatea. Sensul vostru de identitate pe dinafara regatului este ca şi un bolovan
în fluviul energiilor. Toate astea au fost apropriate, au fost toate apropriate. Asta vă
ajută pe voi, dragi Prinţi şi Prinţese să dezvoltaţi o nouă înţelegere a cine într-adevăr
sânteţi.

Energiile de dualitate, într-un fel, sânt ca nişte valuri care apar după bolovan. În acele
valuri, sânt valuri înalte şi joase, sus şi jos. Dualitatea este ca şi un val de energie. Voi a-
ţi văzut cum este un val - un val de energie se duce în sus şi după aceea în jos.

Când voi a-ţi trecut prin Zidul de Foc, acolo au fost - noi ştim că câţiva vor să
argumenteze asta - dar a fost o energie limitată care a mers cu voi. Când voi a-ţi plecat
de Acasă, a fost o cantitate de energie limitată care a plecat cu voi. Dar, această cantitate
limitată de energie este imensă! Ca şi umani voi nu trebuie să vă îngrijoraţi că energia se
termină. Dar, totul înafara Primului Cerc conţine o cantitate limitată de energie.
Peste timpuri, chiar înainte de a veni pe Pământ, energiile de dualitate s-au jucat unul
cu altul. Lumina a jucat cu întunericul. Stânga cu dreapta. Masculin cu feminin. Şi într-
un sens, ei au dansat împreună. Câteodată energiile s-au ciocnit unul cu altul ca o cale de
schimbare a energiilor, dar niciodată nu au creat energii noi. Energiile de dualitate au
schimbat balanţa lor de lumină, de întuneric, dar niciodată nu a schimbat cantitatea de
energie în sinea lor. Dualitatea, simplu înseamnă două energii care se opun. În acest
timp ele se împreunează, altă dată ele schimbă rolurile şi altă dată aceste energii îşi pun o
faţă nouă, o nouă mască. Dar, totalul sau cantitatea de energii nu se schimbă.

În vieţile voastre voi aveţi valuri înalte şi joase. Acestea sânt valuri de dualitate. Voi
experienţaţi astea pe multe nivele diferite. Voi experienţaţi înalte şi joase, emoţionale şi
fizicale şi chiar spirituale. Ca umani, voi încercaţi să ieşiţi afară din cele joase şi vreţi să
aveţi doar înalte.

Cele joase sânt apropriate. Uitaţi-vă înapoi în viaţa voastră. Nu au fost cele joase, în
cel mai provocator timp în viaţa voastră, că voi a-ţi avut cea mai mare perspicacitate, cea
mai mare înţelegere? Şi voi a-ţi avut cea mai mare dorinţă ca să ieşiţi afară din cele
joase! (Râsete din audienţă). Voi a-ţi fi făcut orice ca să ieşiţi afară din cele joase! Voi
nu a-ţi fost mulţumiţi în cele joase.

Nici Gautama nu a fost mulţumit atunci când a trecut prin perioada de negare. El a
fost atunci în starea lui cea mai joasă, fizical şi mental. Dar, asta a adus energia şi
motivaţia pentru el ca să continue.

În dualitate, cele joase furnizează - cum să spun - are efectul unei ridicări care vă v-a
lua la cele înalte. Perioadele înalte sânt atunci când voi solidificaţi iluminarea şi
înţelepciunea pe care a-ţi câştigat în cele joase. Este aici când voi aduceţi o nouă
înţelepciune într-o formă mult mai tangibilă şi cristalină.

Dar, ştiţi voi ce se întâmplă dragi Shaumbra, când voi ajungeţi la vârful înalt? Voi o
să vreţi o altă experienţă! Şi aşa voi vă permiteţi să mergeţi înapoi în cele joase. Vă
puteţi vedea pe voi înşivă în asta? Cele joase vă ajută să câştigaţi potenţialul de
înţelepciune, să câştigaţi motivarea să continuaţi să mergeţi înainte. Apoi aduceţi în
starea voastră înaltă, şi într-un sens voi ancoraţi asta înainte de următoarea călărie. Aşa
este cum dualitatea a lucrat - înaltă şi joasă.

Este foarte dăunător să evitaţi cele joase. De aceea am vorbit împotriva acelor
medicamente psihologice care este ca şi o pătură care împiedică să trăiţi în acum. Ah,
cele joase! Astea au fost aşa de preţioase. Astea au făcut parte din călătoria voastră şi
din călătoria lui Gautama. Asta este calea în care dualitatea a lucrat. Noi ştim că la mulţi
dintre voi le e frică de cele joase. Voi detestaţi cele joase. Voi nu vreţi să fiţi în cele
joase. Voi gândiţi că este ceva rău cu asta, dar astea sânt părţi naturale din dualitate.
Valurile înalte şi joase v-au adus la acest punct pe drumul vostru.

Valurile niciodată nu au creat Energia Nouă. Ele au adus o nouă înţelegere la energia
care deja a fost acolo. Acum, timpul a venit când Metatron a spus că voi o să intraţi în
Energia Nouă. Timpul de a intra este acuma. Numai este ca şi un val înalt şi jos.
Este dificil de descris Energia Nouă. Într-adevăr, chiar şi cuvintele pe care le spunem
astăzi o să se transformă în nişte discuţii. Energia veche a fost ca şi un val liniar de înalte
şi joase, curgând într-o singură direcţie. Energia Nouă este ca şi adăugând un alt val care
curge lateral de cea veche. Se intercalează cu valul vechi a dualităţii - un val curgând sus
şi jos, dar valul nou curge lateral, curge în stânga şi în dreapta. Aceste valuri se
intersectează unul cu altul.

Noi o să avem multe discuţii despre asta. Dar, este de spus că dualitatea nu este
distrus sau negat. Se lărgeşte. Voi mergeţi de la “2” la “4”. Voi o să vedeţi că sânt patru
modele de valuri în Energia Nouă, sus şi jos şi lateral la lateral. Ele se amestecă unul cu
altul şi se intersectează unul cu altul. Asta schimbă percepţia de la cea joasă, pentru că
este un val nou de balanţă care curge pe partea aceea. Asta este Energia Nouă. Încă mai
conţine esenţa dualităţii, dar asta are o nouă dimensiune.

Noi am vorbit acum o săptămână şi o zi de Vidul Ascensiunii. Noi am plantat această


energie în New York City, unde este un vid mare de la cele două centre de bloc căzute.
Aceste clădiri au reprezentat dualitatea. Oh, şi noi am vorbit despre asta mai puţin de un
an. Noi am spus că pereţii o să vină jos. Noi am spus asta literal şi figurativ. Şi într-
adevăr pereţii dualităţii, care au fost reprezentaţi de cele două clădiri, au căzut jos.

Nu, noi nu am ştiut că asta o să fie locul specific. Dar, noi am ştiut că energiile au fost
gata pentru asta. Tot aşa putea să fie o altă clădire. Putea să fie instituţii. Putea si fie
guvernul. Într-un sens, voi umanii alegeţi simbolul dualităţii, lângă statuia Libertăţii,
simbolul libertăţii. Nu vă gândiţi că energiile de libertate au ajutat la eliberarea energiilor
din dualitate?

Când aceste clădiri au căzut jos, şi molozul a fost curăţat, acolo a rămas un vid. Nu a
rămas decât o gaură. Şi nu este timpul ca să fie reconstruit. Lăsaţi vidul în acel loc. Oh,
într-adevăr este apropriat să fie pus un monument sau un parc. Însă este mai bine să
lăsaţi gol pentru o perioadă de timp.

Cum este relatat asta la viaţa voastră? Cum este relatat la Energia Nouă şi cum este
relatat la Gautama, musafirul nostru de astăzi? Este simplu. Aşa cum voi vă tranziţionaţi
în Energia Nouă, şi voi aveţi experienţe care apar în viaţa voastră şi voi aveţi întrebări în
viaţa voastră şi probleme, mergeţi în Vid pentru o perioadă de timp. Când voi aveţi o
întrebare arzătoare în mintea voastră, să nu ne întrebaţi pe noi. Şi nici voi să nu încercaţi
să umpleţi locul liber.

Oh, este o tendinţă cu umanii. Când voi sânteţi gata să eliberaţi ceva, voi vreţi
răspunsul pentru noul înainte să eliberaţi. Asta nu lucrează în Energia Nouă. Mergeţi în
Vid. Noi spunem “Vid” pentru că voi permiteţi să fie pentru o perioadă de timp.

Luaţi o situaţie în viaţa voastră. Poate este despre serviciul vostru. Poate serviciul
vostru a fost tras de sub picioarele voastre. Este o tendinţă că voi vreţi să înlocuiţi asta
imediat. Este o tendinţă puternică umană de a înlocui asta. Voi vedeţi cum plăţile
voastre se adună şi voi vedeţi cecul de bani cum merge în jos. Voi strigaţi şi spuneţi, “Eu
trebuie să înlocuiesc serviciul meu”.
În loc de asta, mergeţi în vid, Vidul Ascensiunii. Aveţi probleme în viaţa voastră - noi
am văzut multe la seminarul recent despre abundenţă. (Seriile învăţăturii Înalte). Noi i-
am cerut lui Cauldre să fie într-un loc de linişte şi să nu întrebe pe Spirit pentru un
răspuns. Să nu încercaţi să manufacturaţi un răspuns pentru voi înşivă. În loc de asta
mergeţi în vid pentru o perioadă scurtă de timp.

Asta înseamnă să puneţi acea problemă la o parte pentru o perioadă de timp. De ce?
Pentru că dacă voi încercaţi să înlocuiţi asta, dacă încercaţi să rezolvaţi în acel moment,
atunci voi încercaţi să rezolvaţi asta în mintea dualităţii. Voi încercaţi să rezolvaţi în
Energia veche. Puneţi la o parte oricare să fie acea problemă sau întrebare.

Ce se întâmplă, este că divinitatea voastră proprie, care există în Energie Nouă, o să


aducă rezoluţia. Asta este soluţia despre care a vorbit Metatron, soluţia ce este deja
acolo. Dar, asta există în Energia Nouă, nu în cea veche. Asta dă voie la divinitatea
voastră să vină la suprafaţă în sinea voastră şi prin voi. Atunci voi o să aveţi un “Ah,hah”
moment, de a şti şi cunoaşte, un “Ah” de care noi am vorbit, de iluminare despre care am
vorbit.

Dar, este un timp scurt pentru Vidul Ascensiunii, când voi trebuie să daţi drumul la
vechi, când voi a-ţi eliberat vechiul şi nu a-ţi înlocuit cu nimic încă. Asta nu este o
prăpastie. Asta nu este întuneric. Nu este josul dualităţii. Este doar să puneţi la o parte
problema pentru un moment divin, în vid.

Ce se întâmplă aici, dragi prieteni, este un miracol. Este un miracol. Aşa cum voi
puneţi la o parte problema, voi lăsaţi Fructul Trandafirului să aducă la suprafaţă soluţia
divină. Aşa cum daţi voie ca asta să se întâmple ceva i-a loc, ce este preţios, şi asta este
împlinirea. Este ceva de care nici Gautama nu a putut să realizeze în viaţa lui. Când voi
daţi voie la divinitatea voastră să găsească soluţia, energie nouă este creată. Energie
nouă.

Noi am spus mai înainte că atunci când voi a-ţi plecat de Acasă, din regat, o cantitate
de energie limitată a venit cu voi. Nu a fost creată niciodată energie nouă înafara
Primului Cerc. Voi a-ţi schimbat şi transformat energia de bază existentă. Şi vă aduceţi
aminte când noi am vorbit despre faptul că Cercul al Doilea v-a ajunge la un impas?
Energiile universului au ajuns la un impas la un moment anume. Dualitatea numai poate
să se re-exprime pe ea însăşi.

La Şcoala cercului crimson - Cauldre corectează - Intensivă (Intensiv 1 a Cercului


Crimson - Înafara Cercului), noi am vorbit despre asta. A fost o perioadă de “luptă a
stelelor”, perioadă în care energia nu a putut să meargă înainte. A ajuns la un impas. S-a
oprit. La acest punct Ordinul de Arc a fost creat ca să găsească o soluţie la acel impas.
Pământul a fost creat pentru a găsi soluţie la impasul energetic care a apărut.

Când voi vă uitaţi la stele noaptea, voi vă uitaţi la trecutul vostru. Când oamenii de
ştiinţă folosesc telescoapele sofisticate, pentru a sonda universul, ei la fel se uită la
trecutul vostru. Ei se uită la ce a-ţi lăsat în urmă, la ce a-ţi creat. Asta este.
Aşa cum am spus înainte, tehnologia urmează conştienţa. Conştienţa voastră creşte.
Voi sânteţi la punctul de săritură cvantum în conştienţa personală. Deci, nu este de
mirare că acea pictură uluitoare din spaţiu, (folosind telescopul Hubble) v-a veni înapoi la
voi?

Şi, ştiţi voi ce o să vadă oamenii de ştiinţă care v-a întrece totul ce ei au speculat
vreodată? Şi, într-adevăr asta v-a apare în faţa multor religii din lumea voastră. Ei o să
găsească că universul este limitat! Ei o să găsească că la un punct anume din istoria
universului, toate energiile s-au oprit.

Ei nu o să înţeleagă şi nu o să ştie cum să interpreteze asta. Ei nu o să înţeleagă de ce


poate să fie atâta energie în univers, şi totuşi de ce totul s-a oprit la un punct anume. Ce
ei nu realizează este că ei văd ceva din trecut. Dar, asta este o altă discuţie.

Când voi mergeţi în Vidul Ascensiunii, voi nu aduceţi energia veche sau dualitatea.
Voi nu căutaţi soluţii de la mintea dualităţii. Voi mergeţi în acel spaţiu liniştit. Voi nu vă
necăjiţi aici despre problemele voastre. Voi daţi voie la Fructul Trandafirului să aducă
rezoluţia. Asta este într-adevăr când energia nouă este creată. Asta nu a fost făcut până
acuma.

Această energie nouă nu este o formă pe care a-ţi recunoaşte chiar acuma. Asta nu
este o formă care ţâşneşte prin mâinile şi picioarele voastre. Nu este într-o formă pe care
puteţi să consumaţi. Dar, este energie nouă. Şi o să fie implicaţii în jurul vostru. Noi o
să vorbim despre asta în următoarele două lecţii.

Lecţia a Noua din Seriile Ascensiunii - VOI CREAŢI ENERGIE NOUĂ. Voi o creaţi
prin eliberarea dualităţii fără ca să încercaţi să o înlocuiţi cu conştienţa Energie Vechi.
Când voi găsiţi soluţiii care vin din sinea voastră, asta crează Energie Nouă. Asta nu a
fost făcut până acuma. Implicaţiile astea sânt uriaşe...implicaţie la conştienţa Pământului
şi la voi ca indivizi.

Tema de casă pentru următoarele 30 de zile este să mergeţi în Vidul Ascensiunii, în


acel loc unde voi numai sânteţi în Energia Veche. Voi nu încercaţi să găsiţi soluţia în
mintea dualităţii. Mergeţi în acel loc. Asta vă v-a speria la început, dar voi treceţi prin
asta. Soluţia o să vină din Sinea voastră. Şi voi o să ştiţi acea voce fiind a voastră
proprie. Asta o să fie înconjurat de înţelepciune şi iluminare.

Gautama este fericit că este aici astăzi. Asta marchează luna iluminării lui presupuse.
Dar, el dă din cap şi spune, “Eu am avut iluminare pentru acel timp şi pentru acea
conştienţă a Pământului”. “Dar, pentru întreaga conştienţă a Pământului”, el spune că,
“Eu nu am putut să intru în acel loc de divinitate. Eu nu am putut crea Energie Nouă”.
“Într-adevăr eu am ajuns să înţeleg multe lucruri despre călătoria mea”, el spune, “dar
adevărata iluminare eu nu am putut să realizez, pentru că conştienţa Pământului nu a fost
gata în acel timp”.

Gautama nu a putut să meargă în energia ascensiunii aşa cum puteţi voi. Au fost
multe lucruri minunate pe care el le-a realizat. Dar, el nu a putut să meargă în Vidul
Ascensiunii, pentru că asta nu a existat.
Acum, noi îl aducem pe Gautama astăzi în special, pentru că noi vrem să scoatem în
relief ceva important aici. Meditaţia a fost o parte foarte importantă în călătoria voastră
până acuma. Şi, noi v-am rugat recent să eliberaţi asta. Meditaţia v-a servit bine până
acuma. Într-adevăr, asta l-a servit şi pe Buddha foarte bine. Dar, în meditaţie a fost o
formă de energie unde voi a-ţi încercat să blocaţi mintea şi trupul vostru.

În Energia Nouă, chiar şi în Vidul Energiei Noi, nu este nici un blocaj. Toate energiile
vin prin fiinţa voastră. Fluviul curge din nou. Identitatea se contopeşte în fluviu din
nou. Nu este nevoie de nici un bolovan în apă. Asta curge prin voi. Este ca şi suflarea
ce trece prin voi. Curge înăuntru şi curge înafară.

Noi v-am rugat să eliberaţi meditaţia. Să nu încercaţi ca să înlocuiţi cu altceva. Să nu


încercaţi să înlocuiţi asta cu nimic altceva în acest timp. Vidul nu este o meditaţie. Asta
nu este o încercare ca să clarificaţi mintea. Asta vă permite divinităţii voastre să aducă
soluţia şi expresia înăuntru şi prin voi.

Dacă voi totdeauna vă luptaţi şi împingeţi şi încercaţi să faceţi ceremonii şi încercaţi


să vă rugaţi şi să meditaţi, divinitatea voastră nu o să aibă ocazia să vină la suprafaţă
pentru că voi încercaţi să înlocuiţi cu altceva. Când vidul este acolo, atunci divinitatea
poate să vină la suprafaţă. Să nu încercaţi să înlocuiţi energia veche cu altceva nou.

Să nu încercaţi să înlocuiţi clădirile distruse în New York cu noi clădiri. Este o


încercare ca să faceţi în acest timp, pentru că ei vor să acopere cu ceva. Ei vor repede să
umple spaţiul gol.

Vidul este incomod. Nu este nimic acolo. Umanii în dualitate totdeauna vor ceva
acolo, totdeauna vor să umple, totdeauna vor să înlocuiască cu ceva. Fiţi în Vidul
Ascensiunii pentru puţin timp.

Atunci, divinitatea voastră, Sinea voastră Dumnezeiască poate să vină prin voi. Şi
când face, voi o să aveţi perspicacitate şi înţelegere pe care nu a-ţi fi putut să aveţi în
mintea dualităţii. Voi o să aveţi realizaţii, şi o să aveţi lucruri care se întâmplă vouă pe
care nu a-ţi fi expectat de la mintea dualităţii.

O să fie foarte diferit. Noi nu putem să explicăm mai bine. O să fie experienţe pe care
voi toţi o să experienţaţi aparte. De aceea noi v-am rugat să eliberaţi călăuzii voştri. De
acea noi v-am rugat să eliberaţi cristalele şi tot echipamentul care umple energia voastră.
Eliberaţi astea. Fiţi în Vidul de Asensiune. Asta este când Divinul de Sine poate să vină
la suprafaţă. Şi din nou, o să fie NIMIC de ce voi expectaţi să fie.

Lecţia a Noua din Seriile Ascensiunii: Voi Creaţi Energia Nouă. Voi v-aţi gândit că
Energia Nouă a fost doar în cuvinte de înlocuire pentru Vărsta Nouă! Asta nu este aşa.
Energia Nouă este o fizică nouă, şi asta începe să se întâmple acuma. Când noi vorbim
despre Energie Nouă, asta CREAŢI VOI.

Cauldre ne cicăleşte şi ne spune că ziua este tot mai lungă. Într-adevăr, într-adevăr aşa
este. Noi am vrut să avem timpul ca să aducem înţelegerea cum este în Vidul de
Ascensiune, să ştiţi că divinitatea voastră vine, şi să ştiţi că Energia Nouă vine. Asta i-a
loc acuma. Este fenomenal. Asta i-a loc după o veşnicie de timp. Asta se întâmplă
acuma. Şi voi vă miraţi câteodată de ce călătoria voastră este aşa dificilă?

Gautama spune că călătoria lui a fost dificilă în acel timp, dar nu ca a voastră.
Valurile dualităţii, cele înalte şi cele joase, au fost mult mai răspândite. Şi astea nu au
fost aşa înalte sau aşa joase în timpul vieţii lui Buddha, dar ale voastre sânt foarte
comprimate acum. Valurile vin foarte repede. Astea sânt înalte înalte şi jos joase. Astea
se scutură, schimbă direcţiile mai repede ca niciodată. Asta într-adevăr este o atitudine
schimbătoare pentru voi. Într-adevăr!

Şi noi scoatem în relief că Gautama a spus poveşti în călătoria lui. Noi toţi am spus
poveşti în călătoria noastră din zilele noastre. În aşa fel noi am explicat lucrurile. Aşa
am explicat noi iluminarea. Şi într-adevăr chiar şi Siddhartha a avut patru realizări - şi
patru iluminări - şi a întâlnit patru umani pe drum. Nu sânt numai eu Tobias, care fac
asta! (Râsete din audienţă).

Asta este semnificaţia cifrei “patru”. Asta este Energia Nouă. Şi este o semnificare la
orice poveste a Shaumbrei pe drum. Când Shaumbra este în călătorie pentru adevăr, voi
sânteţi acompaniaţi de cei pe care voi îi numiţi maeştri. Numele lor este Yeshua, sau
Metatron sau Gautama şi toţi ceilalţi. Voi nu sânteţi niciodată singuri. Noi vă iubim
foarte mult.

ŞI AŞA ESTE

SERIILE ASCENSIUNII - LECŢIA 9


ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI
5 MAI 2002

Tobias: Şi aşa este dragi prieteni, că noi ne întoarcem la energia templului vostru
sacru. Energia începe să pătrundă şi să vină la suprafaţă din fiinţa voastră. Este foarte
apropriat cântecul care s-a cântat (Over the Rainbow, Deasupra Curcubeului), care ne
duce la întrebările şi răspunsurile discuţiilor, pentru că aşa cum am spus mai înainte, voi
nu mergeţi Acasă. Voi nu mergeţi.

Voi a-ţi plecat de Acasă de mult timp mergând într-o călătorie uriaşă ca să descoperiţi
cine sânteţi, să descoperiţi adevărul pe care nu a-ţi ştiut în Primul Cerc. Călătoria a fost
interesantă şi plină cu experienţe. Noi ştim că voi a-ţi avut dorinţa să mergeţi Acasă din
nou, să părăsiţi această călătorie şi să vă reîntoarceţi de unde a-ţi plecat. Dar, cum şi
Gautama (Buddha) a aflat în călătoria lui lungă, voi nu mergeţi niciodată Acasă. Voi nu
puteţi merge Acasă, pentru că voi sânteţi într-un loc nou de conştienţă care nu face în
mod practic să mergeţi Acasă nicicum.

Acasă o să vină la voi. Acasă se extinde ca să vă întâlnească. Asta se întâmplă


acuma. Energia de Acasă, reprezentat de Metatron, vine pe Pământ, vine la voi. Voi
ajungeţi la un punct de împlinire, nu sfârşitul călătoriei. Chiar şi Gautama a înţeles că
călătoria a continuat. Călătoria a continuat. Adevărul evoluează.

Voi ajungeţi la un punct de împlinire, de completare, înainte de a merge la ciclul


următor. Împlinirea crează Energia Nouă de la o sursă limitată, ieşind din afara jocului
de dualitate, unde voi a-ţi schimbat doar aparenţele de înfăţişare a două energii de
dualitate. Acum cu identitatea şi înţelegerea voastră, voi faceţi posibil pentru Creaţia
Energiei Noi, şi a Acasei să vină la voi în acelaşi timp.

Noi am discutat mult despre Energia Nouă în această zi. Poate voi vă gândiţi că, “Ce
are asta de a face cu voi astăzi? Cum face asta viaţa voastră mai bună astăzi?”
Implicaţiile acestei energii sânt multe. Nu o să fie doar ceva ce vă afectează pe voi în
acest moment când mergeţi afara pe această uşă. Dar, o să vă afecteze şi în următoarele
momente. Asta vă v-a afecta dacă permiteţi ca soluţia care este în sinea voastră să vină la
voi în acest vid.

Este o tendinţă pentru umani să împingeţi şi să vă străduiţi, să înlocuiţi şi să apucaţi.


Asta a fost felul dualităţii. Umanilor nu le place “vidul”. Ei simt incomoditate cu acel
loc. Nu este vorba de întuneric. Nu este vorba nici de vacum. Vidul este un nimic, o
pauză. Este liniştea.

Aşa cum mergeţi în Vidul Ascensiunii, ceva o să vină din sinea voastră. Soluţia pe
care a-ţi căutat nu este ce voi a-ţi fi vrut. Soluţia pe care a-ţi căutat, poate nu este la ce v-
aţi aşteptat. De acea noi v-am rugat să eliberaţi agendele voastre. Eliberând agendele,
voi nu o să aveţi o cutie preconcepută, limitare sau idei care ar fi fost rezultatul dorit.
Eliberând agenda, într-un sens, înseamnă să fiţi în vid, fără nici o expectaţie a rezultatului
dorit. Rezultatul Noii Energii este mult mai mare decât a fost în dualitate.

Shaumbra, mulţi dintre voi a-ţi încercat să faceţi dualitatea uşoară şi mai bună. NU
pentru asta sânteţi aici. Voi nu sânteţi aici pentru o nouă şi îmbunătăţită dualitate!
(Râsete din audienţă). Voi sânteţi aici pentru Crearea Noii Energii. Voi sânteţi aici în
momentul când dualitatea se transcendă şi voi vă mutaţi în conştienţa nouă. Ca să
ajungeţi acolo înseamnă să eliberaţi vechiul,fiţi într-un loc de pauză ca să ajungeţi la
realizarea nouălui.

În Energia Nouă o să fie schimbări subtile în viaţa voastră. De exemplu, aşa cum
Cauldre a învăţat astăzi, câteodată timpul se întreţese în Energia Nouă. Nu este liniar ca
şi cum a-ţi experianţat în dualitate. Percepţia voastră despre timp se v-a schimba puţin.
Într-un sens, asta este bine, pentru că voi puteţi învăţa noi aspecte a timpului, căi noi de a
lucra cu asta. Într-un sens o să fie dificil pentru câţiva din voi care aveţi timp - aveţi o
viaţă regulată, având un serviciu cu un timp stabilit. Voi o să găsiţi tot mai dificil să
lucraţi cu asta, pentru că percepţia timpului aşa cum a fost în trecut numai este la fel
pentru voi.
Este acelaşi lucru cu spaţiul. Spaţiul o să vă apare diferit.Pentru cei care nu erau aşa
clastrofobici, fiind în spaţii strânse,asta o să vă facă clastrofobici în Energia Nouă pentru
o perioadă scurtă de timp. Pentru cei care sânt neliniştiţi fiind într-un loc mic, poate
acuma lucrurile nu o să vă apară aşa mic. Timpul...Spaţiul, şi Adâncimea se v-a schimba.

Multe elemente a dualităţii se v-a schimba în jurul vostru. Lucrurile nu o să fie aşa de
liniare. V-a apare ca şi cum lucrurile trec printr-un vârtej, dar voi a-ţi fost obişnuiţi să
mergeţi în linie dreaptă. Voi eliberaţi legăturile care au creat un tip liniar a existenţei.
Acum, voi mergeţi într-o existenţă care este spirală, ne limitat la nici o direcţie, ne-limitat
la nici o fază.

Energiile vechi a dualităţii vă părăsesc. Noi sântem aici să împărţim câteva aspecte a
Energiei Noi. Oh, într-adevăr noi o să lucrăm cu voi în multe, multe luni care vin. Şi cu
asta noi sântem încântaţi să răspundăm la întrebările voastre.

Întrebare: Tobias, explică cum să îndepărtăm cele şapte sigilii?

Tobias: Voi nu îndepărtaţi astea cu forţă sau presiune. Voi eliberaţi astea. Voi
eliberaţi astea. Aşa cum Metatron a spus la ultima noastră întâlnire, ele se deschid dintr-o
dată. Ele se deschid împreună. Să nu imaginaţi asta. Să nu imaginaţi pe voi înşivă cu un
ciocan în mâna voastră, încercând să spargeţi acele sigilii! Într-adevăr, asta v-a cauza ca
ele să fie şi mai strânse ca niciodată, voi simplu trebuie să vă iubiţi pe voi înşivă, aşa cum
am spus înainte. Voi simplu ajungeţi la noi înţelegeri a trecutului vostru, şi la noi
înţelepciuni. În loc de să ţineţi judecări împotriva voastră şi privindu-vă ca cei care nu
meritaţi, voi ajungeţi să ştiţi că tot ce a-ţi întâlnit în trecut a avut un scop. De aceea este
că Buddha a venit în această zi, să stea cu voi, să împartă energia a drumului lui, care la
fel a fost lung şi dificil.

Cele şapte sigilii se deschid aşa cum mergeţi în Vidul Ascensiunii, aşa cum mergeţi în
perioada de a crea în “acum”, a crea conştienţa , şi de a sta acolo. În felul acesta sigiliile
se vor deschide. În felul acesta ele o să ştie că ţărmul este curat. Voi nu inhibaţi asta cu
conştienţa dualităţii. Voi o să învăţaţi atunci când ajungeţi în Vidul Ascensiunii, că
sigiile nu au fost sigilate tare. Dar, a fost o presiune ca şi cum ar fi o presiune pe un
obiect în apă, o presiune ce a ţinut sigiile de a se deschide şi care se vor deschide atunci
când voi eliberaţi dualitatea în jurul vostru, şi sigur atunci acea presiune dispare. Nu o să
mai fie elementele dualităţii care ţin sigiile în loc.

Întrebare: Dragă Tobias, şi dragă Gautama, ca învăţător a meditaţiei Buddhiste pentru


mulţi ani, eu nu înţeleg cum majoritatea oamenilor poate să aibă experienţe a vidului şi
spaţiului fără să permite să-şi petreacă un timp liniştit cu el însuşi, în alte cuvinte, să
mediteze. La fel eu nu înţeleg cum şi de ce este ceea ce noi creăm acuma ca Energie
Nouă şi care nu a existat înainte. Mulţumesc.

Tobias: Din perspectiva noastră şi vorbind cu cei care au venit pe partea noastră a
voalului, au fost mulţi umani care au stat în meditaţii cu expectări. Au fost mulţi care au
încercat să golească mintea. Şi aşa cum ştiţi, asta nu lucrează bine. Aceste meditaţii erau
timpuri de negare, că a-ţi pus blocările care au ţinut valurile de energie să treacă prin
astea. În cele din urmă, voi v-aţi străduit mult cu acele meditaţii.
Alţii au folosit meditaţia să nege faptul de a trăi în “acum”. Ei au folosit meditaţia să
scape de dualitate, de umanul ce sânt şi viaţa în jurul lor. Fiind în starea ascensiunii asta
înseamnă să fiţi în moment. Dacă sânteţi în moment atunci nu este nevoie de meditaţie.
Voi nu aveţi nevoie să FACEŢI meditaţie. Voi SÂNTEŢI cei care mergeţi, trăiţi şi
respiraţi meditaţie.

Un lucru ce a-ţi învăţat din meditaţie a fost că voi a-ţi avut nevoie de timp şi spaţiu ca
să fiţi singuri, să vă re-energizaţi şi să vă re-vitalizaţi. Dar, acum cei care i-au lungi
plimbări...cei care simplu îşi găsesc un spaţiu liniştit, sau conducând maşina pe drum...ei
ştiu că este mult mai multă satisfacţie în astea decât în forma veche de meditaţie.

Noi nu spunem că meditaţia nu este bine, că asta înseamnă că noi judecăm asta. Noi
spunem că voi a-ţi trecut peste acest punct de a medita. Gautama a petrecut mult timp în
meditaţie, mult, mult timp ca să-şi golească mintea, şi chiar că el a realizat asta, asta nu a
fost ultimul adevăr. Asta nu a fost.

Vidul este diferit. Este ca să puneţi situaţia la o parte pentru un moment. Nu este ca
să înlocuiţi cu altceva. Noi am folosit exemplul cu cele două clădiri din New York.
Energia veche s-a dărâmat. Nu este timpul acuma să fie înlocuită. Lucrurile se schimbă
în viaţa voastră. Lucrurile sânt luate de la voi energetic, asta poate să fie relaţii, serviciu,
sau sănătate, pentru o perioadă de timp. Este o tendinţă pentru voi ca să mergeţi afară şi
să înlocuiţi asta, ca să o fixaţi.

Când voi vă înbolnăviţi, voi vreţi să fixaţi asta imediat. Fiţi în Vidul de Ascensiune.
Să ştiţi că acolo poate o să fie o imbalanţă temporară în corpul vostru. Să ştiţi că fiinţa
divină v-a aduce soluţia care v-a fi mult mai beneficiară decât orice doctorie din cabinetul
vostru medical. Dar, voi umanii, vreţi imediat să înlocuiţi totul foarte repede. Voi vreţi
să înlocuiţi meditaţia voastră, pe care noi v-am luat, cu orice altceva. Voi vreţi să
înlocuiţi ceremoniile voastre cu altceva. Asta este un timp de “nimic”, unde nu este nici
o presiune sau efort. În acest “nimic”, voi nu trebuie să încercaţi să înlocuiţi. Vouă să nu
vă fie frică şi să nu aveţi nici o panică. Asta este un moment divin. În acel moment
răspunsul vine la voi. Dacă voi simţiţi că vă străduiţi în mintea voastră, şi în fiinţa
voastră, atunci să ştiţi că voi nu mergeţi în direcţia bună. În acest caz voi încă vă străduiţi
cu dualitatea.

Noi vă cerem să încercaţi asta în următoarea lună. Voi o să găsiţi un singur lucru -
este o dorinţă mare de a înlocui ceva ce a plecat din viaţa voastră. Aduceţi-vă aminte de
cele două clădiri gemene din New York. Într-adevăr voi vreţi să înlocuiţi cu ceva, dar
dacă faceţi asta, voi o să înlocuiţi cu o conştienţă care există în dualitate. În loc de asta,
mergeţi în Vid. Aici voi o să înţelegeţi pasul următor.

Dezbaterea noastră despre Noua Energie o să aducă multe discuţii între voi, întrebând
despre aceste energii. O să fie unii care o să analizeze şi încearcă să evalueze şi să
discută cum energia lucrează. Chiar şi unul dintre oamenii de ştiinţă (Albert Einstein) a
ajuns la concluzia - o concluzie minunată în acel timp - că energia nu se poate crea sau
distruge. Şi asta, a fost apropriat mulţi ani în urmă.
Există o nouă ecuaţie, despre care o să vorbim mai târziu, ce explică noua ecuaţie a
energiei. Această ecuaţie v-a oferi o teorie cum energia nouă se poate crea. Iniţial asta o
să fie o teorie. Dar, aşa cum ştiţi, tehnologia v-a urma conştienţa. Dacă voi creaţi o nouă
energie a conştienţei, foarte curând o să fie cei care o să ajungă să înţeleagă cum să creaţi
asta în lumea voastră practică.

Întrebare: În “Cheile Enochiului”, se menţionează o “zonă zero” care este necesar


pentru procesul de ascensiune. A intrat Pământul în această zonă? Dacă nu, când este
timpul aproximativ şi care v-a fi efectul pe noi?

Tobias: Au fost multe “zone de zero”, pe care voi Shaumbra a-ţi trecut în călătoria
voastră. Voi vă aduceţi aminte de toate astea. Astea au apărut în timpul depresiilor.
Aceste “Cheile Enochiului” nu prea se referă la Vidul Ascensiunii. Este cumva similar,
dar nu este vorba de aceaşi energie. Trebuie să aveţi în evidenţă că această carte a fost
scrisă într-un timp de conştienţă diferită. Este orientat spre înţelegerea dualităţii şi aduce
o înţelegere mai adâncă a scripturilor biblice. În acest timp nu a fost posibil pentru umani
să meargă în Energia Nouă, aşa că nu a fost posibil pentru o carte cu o descriere precisă.

Sânt “zerouri” pe de-a lungul drumului spre ascensiune. Dar, sânt mult mai multe ce
noi am putea să comparăm cu comunicări unde noi am vorbit de “nimic”, de a face “ni-
mic”. Sânt timpuri când activităţile ar putea să înceteze, când voi puteţi să vă re-încărcaţi
pe voi înşivă. Dar, asta este diferit faţă de Vidul de Ascensiune despre care noi vorbim.
Asta este diferit faţă de timpul şi conştienţa de acuma în care intraţi, când voi nu încercaţi
să înlocuiţi sau să re-construiţi, în schimb voi permiteţi răspunsul divinităţii voastre să
vină la voi.

Întrebare: Te rog vorbeşte mai mult despre fructul Trandafirului şi cum se manifestă.
Mulţumesc.

Tobias: Fructul Trandafirului este originea voastră divină. Asta vine şi se manifestă
atunci când voi staţi în vidul despre care noi am discutat astăzi. Este soluţia care nu s-a
adus încă. Este o soluţie potenţială care există în starea neutră şi inactivă. Dar, asta
totdeauna a fost acolo. Sânt toate răspunsurile pe care le-aţi căutat, dar voi nu a-ţi ajuns
la realizarea acestuia până la timpul apropriat. Noi am spus înainte că, într-un fel, voi a-ţi
înmormântat răspunsurile pentru voi înşivă, pe drumul vostru. Voi deja a-ţi creat toate
soluţiile potenţiale înaintea ca voi să ajungeţi acolo. Asta este Fructul Trandafirului.
Este divinitatea voastră. Este acea parte a Dumnezeului pe care a-ţi adus cu voi de
Acasă. Este identitatea voastră individuală în contopirea cu esenţa Spiritului.

Acum, asta nu înseamnă că toate răspunsurile au fost pregătite. Înseamnă că energia


pentru soluţii sânt acolo. Asta v-a cere ca voi să trăiţi în formă umană, trăind în “acum”,
ca să se aducă soluţia la realizare. Astea necesită participarea a tuturor nivelelor a fiinţei
voastre. Conştienţa voastră divină a fost în spatele celor şapte sigilii care acum se
deschid. Fructul Trandafirului este soluţia nerealizată, dar soluţia care a fost tot timpul
acolo. Fructul Trandafirului nu conţine harta drumului exactă şi direcţiile pentru soluţii,
dar conţine toate energiile pentru realizarea acestora.
Întrebare: Dragă Tobias, înainte ca eu să pun la o parte oracolele mele, mie mi s-a dat
o idee de Oracol de care am fost foarte emoţionat, şovăitor şi totuşi agitat. Ce vreau eu să
ştiu, dacă asta este încă apropriat şi nu numai pentru mine - cu toate că eu m-aş bucura să
ştiu că asta este personal şi apropriat pentru mine - dar, şi pentru alţii care au avut sau
care o să aibă idei, dorinţe, să aducă mai multe Oracole şi lucruri de acest fel. Dacă noi le
aducem atunci o să aducem noi mai multe unelte pe care trebuie să punem la o parte? Eu
nu ştiu că eu am fost adus la “acum”, cu toate uneltele mele. De astea am avut nevoie.
Încă mai am nevoie de ele? Mulţumesc.

Tobias: Într-adevăr este timpul să pui la o parte. Uită-te la energia în spatele


întrebării tale proprii. Asta înseamnă lipsă de înţelegere sau direcţie. Este la fel şi o
înţelegere înnăscută a răspunsurilor la cel mai adânc nivel a fiinţei voastre în timp ce tu ai
scris întrebarea. Este timpul să eliberezi astea. Onorează-le, dar în acelaşi timp
eliberează-le. Dragi prieteni, una dintre cele mai mari probleme pentru Shaumbra a fost
cererea noastră pentru ca voi să eliberaţi atâtea lucruri, multe lucruri pe care voi le-aţi
ţinut dragi. Noi ştim că câţiva din voi încă mai ţin la lucruri sub perinele lor noaptea.
(Râsete din audienţă). Astea sânt poate cărţi, sau diferite tehnici. Desigur cristalele! Nu
vă doare capul de la astea? (Mai multe râsete). Este timpul să eliberaţi toate astea, să
onoraţi şi să eliberaţi.

Pentru mulţi, aceste produse şi programe pe care a-ţi avut... astea poate au fost păinea
voastră zilnică. Cu astea voi a-ţi învăţat pe alţii. Şi este o frică că dacă voi eliberaţi
aceste lucruri, cum puteţi avea pâinea de toate zilele? Cum a-ţi putea să trăiţi? Şi aşa voi
vă uitaţi de jur împrejur şi întrebaţi ce să faceţi? Voi vreţi să înlocuiţi cu ceva. Voi chiar
vreţi ca Tobias şi Gautama să vă dea o nouă unealtă, nu-i aşa? Vreţi voi să înlocuiţi ceea
ce a-ţi eliberat? Şi asta este punctul nostru din discuţiile de astăzi.

Mai este şi altceva. Noi nu putem spune ce este, pentru că nici chiar noi nu ştim. Dar,
este ceva în energia Nouă. Este o soluţie şi o împlinire mult mai mare decât oracolele sau
orice altceva de care voi vă ţineţi legaţi. Voi nu puteţi merge în Energia Nouă, ţinând ca
o amintire dualitatea. Dacă voi gândiţi că puteţi furişa ceva între (râsete din audienţă),
atunci o să fie cineva la uşă spunând vouă că nu este apropriat.(Mai multe râsete) Voi
gândiţi că controalele voastre la aeroport sânt aspre! Dar, încercaţi să vă îmbarcaţi în
Energia Nouă...că noi avem şi mai aspre controale!

Noi ştim că este dificil. Noi ştim cum panica vine la mulţi dintre voi, gândând despre
eliberarea vechiului. Dar, asta este despre voi. Încă mai sânt lucruri care sânt apropiate
să învăţaţi pe alţii. Şi dacă ei vin la voi pentru facilitările pe care le faceţi voi lor, sau
metodele pe care le aveţi...dacă aceştia bat la uşa voastră, atunci este apropriat să învăţaţi
pe alţii. Dar, pentru voi este timpul să intraţi în întreaga zonă nouă de Energie Nouă de
care am vorbit.

Dragii mei, voi nu puteţi să imaginaţi mărinimia, dragostea, mulţumirea Energiei Noi
în mintea pe care o aveţi astăzi. Deci încetaţi să încercaţi. Intraţi în Vidul de Ascensiune.
Răspunsul o să vină la voi. Asta este Fructul Trandafirului.

Oh, dragilor, câţiva dintre voi a-ţi trecut prin această experienţă cu câteva lucruri în
viaţa voastră. Şi, ce a-ţi făcut în acel timp? Voi spuneţi, “Ah, eu nu aş fi putut imagina
asta. De ce am ţinut aşa de mult la trecut? De ce m-am agăţat aşa strâns? De ce nu am
avut încredere în mine însămi? De ce nu am avut încredere în mine să eliberez şi să ştiu
că acea divinitatea este în sinea mea?”

Întrebare: Tobias, ce ne aduce 19 Mai pentru noi toţi?

Tobias: Într-adevăr, nimic (Râsete din audienţă) Voi vă uitaţi la stelele voastre, şi voi
anticipaţi evenimente mari. Nu sânteţi obosiţi de astea acum? Nu se întâmplă nimic!
Este o distragere. Nu este apropriat. Voi continuaţi să încercaţi să înlocuiţi un lucru cu
un alt lucru. În 19 Mai, mergeţi în Vid şi încetaţi să vă uitaţi la cer!

Întrebare: Tobias, poţi să dai ceva perspectivă despre statutul femeilor pe planeta
noastră? Se pare că este un nivel de inegalitate, şi în multe cazuri femeile sânt privite ca
nişte obiecte sexuale. Eu simt că o să fie o balanţă care vine în viitor. Poţi să comentezi
despre asta? Mulţumesc.

Tobias: Dragilor, balanţa vine acuma, noi sântem bucuroşi să vă spunem. Când noi
am citit conştienţa globală a femeilor pe Pământ, comparat cu un an în urmă, asta s-a
schimbat. Câteva din problemele schimbătoare au pus o nouă concentrare pe rolul
femeilor. Şi precis conştienţa voastră ca Shaumbra s-a schimbat acele instituţii care erau
aşa de împrimate de energia masculină. Uitaţi-vă la ce s-a întâmplat decând am vorbit
mai puţin de un an. Uitaţi-vă la schimbările şi la titlurile din ziare.

Astea se vor schimba în continuare, pentru că trebuie să vină o balanţă între masculin
şi feminin. Şi trebuie să fie un respect pentru amândouă părţi, amândouă părţi. Voi toţi
conţineţi elemente masculine şi feminine, voi toţi. Voi nu puteţi să înlocuiţi energia
veche masculină cu energia feminină. Trebuie să fie o balanţă. Să nu aveţi lipsă de
respect sau dezonoare pentru partea voastră masculină a conştienţei voastre. Dar,
permiteţi porţiunea feminină să vină la suprafaţă. Voi o să vedeţi.

Voi o să vedeţi o nouă balanţă a energiei feminine pe Pământ. Voi o să vedeţi în


special asta în oamenii în jurul vostru. Voi o să vă minunaţi cum ei îşi integrează partea
masculină, dacă sânteţi femei şi partea feminină dacă sânteţi bărbaţi. O să fie o nouă
toleranţă pentru cei care sânt numiţi “homosexuali”. Ei sânt cei care au adus o mai bună
balanţă de energie masculină şi feminină. Ei sânt cei care ştiu că o să fie schimbare, şi
sânt ei care ştiu că o să fie numiţi păcătoşi, şi ştiu că o să fie numiţi perverşi. Ei au ştiut
asta când au adus nivelul înalt de balanţă masculină şi feminină. A fost o cale de a arăta
la lume că voi puteţi fi integraţi în amândouă energii, masculin şi feminin.

Toate aceste energii sânt un semnal că dualitatea se dezvăluie, se schimbă, se


transformă şi crează Energie Nouă de cifra 4. Daţi mulţumiri pentru acei care au îndurat
aceste schimbări de a integra energia feminină în special. Daţi mulţumiri pentru acei care
au lucrat aşa mult la nivelul conştienţei lor ca să aducă asta. Uitaţi-vă ce se întâmplă în
lumea în jurul vostru. Este un nou respect şi înţelegere pentru amândouă energii,
masculin şi feminin.

Şi la fel să nu uitaţi că aşa cum aceste schimbări i-au loc, aşa cum dualitatea se învârtă
spre jos, aşa cum energia imbalansată de masculin şi feminin vine înapoi într-o nouă
balanţă sacră, să nu uitaţi că sânt energii care vor să-şi facă ultima încercare. Ei nu vor să
se schimbe. Voi o să vedeţi lucruri la ştiri, aşa cum Metatron a vorbit vouă despre astea,
care poate vă şochează, poate o să vă dezechilibreze. Dar, este doar Energia veche care
vrea să se menţine, să se ţine tare.

Dragilor, noi am acoperit multe astăzi. Şi noi o să continuăm să vorbim despre


Energia Noua în lecţiile care vin. Noi vă cerem să nu plecaţi din acest templu înapoi în
dualitate şi să uitaţi tot ce am vorbit noi. Folosiţi unealta, Vidul de Ascensiune. Folosiţi-
o. Ajungeţi la noi înţelegeri. Să ştiţi că voi nu trebuie să înlocuiţi lucrurile chiar acuma.
Poate să fie înspăimântător câteodată, pentru că dualitatea veche din voi ţipă ca să fie
înlocuită cu ceva. Dar, în energia de ascensiune, răspunsul o să vină la voi, soluţii,
împliniri, feluri noi de a face lucrurile şi gândind despre lucuri ce voi nu a-ţi fi putut
imagina înainte. Lucraţi cu asta, dragilor.

A fost o plăcere să fim aici astăzi. Şi noi o să lucrăm cu voi în visele voastre şi la fel
în viaţa zilnică. Noi vă iubim mult. Gautama se închină la voi în acest timp. Într-adevăr
el este foarte emoţional. El vede cei care sânt iluminaţi cu adevărat. El vă vede că
mergeţi într-o nouă conştienţă ce el nu a putut să facă. Într-adevăr, Gautama vă onorează.

ŞI AŞA ESTE

SERIILE ASCENSIUNII - LECŢIA A ZECEA


FROM NO IDENTITY TO NEW IDENTITY
FĂRĂ IDENTITATE LA NOUĂ IDENTITATE
PREZENTAT LA CERCUL CRIMSON
1 IUNIE 2002

Tobias: Şi aşa este, dragi prieteni, că noi ne adunăm din nou în cercul nostru. Energia
tuturor care se află aici în trup şi în spirit este drăgăstoasă şi puternică şi durabilă.
Drumul de ascensiune pe care mergeţi nu este ceea ce voi a-ţi gândit că v-a fi. Nu a fost
uşor. Dar, voi continuaţi. Voi continuaţi călătoria voastră. Voi continuaţi cu lecţiile pe
care noi le aducem vouă, din cauza dragostei şi a angajamentului fiinţei voastre.

Noi de pe această parte a voalului putem simţi angajamentul vostru. Este puternic.
Dragostea şi energia voastră este puternică. Dorinţa voastră care vă ţine să continuaţi,
este puternică. O să ajungeţi la un punct când o să fie timpul să luaţi o pauză. Asta este
timpul pentru voi ca să staţi şi să vă relaxaţi şi să staţi liniştiţi. Voi puteţi elibera efortul
şi problemele şi emoţiile şi durerea fizică. Este timpul să primiţi dragostea familiei
voastre.

În perioada scurtă de timp în care sântem împreună, noi vă cerem să vă deschideţi


pentru dragostea noastră. Noi vă cerem să luaţi o pauză de la problemele voastre din
viaţa umană. Noi vă cerem să luaţi un moment de reîmprospătare în drumul vostru ca să
staţi sub un copac, cum a făcut şi Buddha, şi să vă bucuraţi de umbra lui. Folosiţi acest
timp ca să aduceţi energia înapoi.

Noi o să facem lucrul pentru următorul timp în timp ce sântem în acest cerc cu voi
împreună. Noi o să mutăm energia. Noi o să aducem dragostea pe care voi meritaţi aşa
mult în viaţa voastră. Dragi prieteni, noi ştim că voi a-ţi renunţat la dragoste pe drumul
vostru. Voi a-ţi renunţat la cei care au fost aproape de voi în trecut, poate din această
viaţă sau vieţi anterioare. Voi a-ţi renunţat la apropiaţii din relaţia voastră umană ca să vă
puteţi concentra la spiritul şi fiinţa voastră interioară.

Poate a fost familia voastră biologică. Poate a fost un prieten, sau poate au fost mulţi
prieteni. Poate au fost chiar copii voştri sau prieteni foarte apropiaţi şi dragi. Ei nu au
fost luaţi de la voi. Din contră voi a-ţi eliberat pe ei. Voi a-ţi eliberat pe ei ca să puteţi
continua drumul vostru şi ca să puteţi aduce la suprafaţă divinitatea voastră proprie.

Dar, noi ştim că a fost dificil să fiţi fără acea dragoste directă, dragostea intensă de la
alţi umani. Noi ştim asta. De aceea venim la voi ca şi familie, care vă suportă şi vă
încurajează şi vă iubeşte mult, şi vă cunoaşte aşa bine. Noi venim la voi acum şi spunem,
“Simplu, relaxaţi-vă”. Voi sânteţi aici cu prieteni. Voi sânteţi aici cu Shaumbra şi îngeri
care vin din multe tipuri de dimensiuni ca să se alăture vouă în acest cerc.

Oh, cât de mult vă iubim pentru munca ce faceţi voi! Cât vă admirăm pentru munca
ce faceţi! Numai este aproape nimic de spus. Este energia şi dragostea pe care noi
aducem.

Şi, da pentru cel care a întrebat, asta la fel se v-a schimba. Dragostea şi relaţiile în
viaţa voastră într-adevăr se vor schimba, şi o să fie diferit faţă de cum a-ţi ştiut voi în
trecut. Câţiva dintre voi se bucură pentru asta. V-a fi diferit. O să fie un nou tip de
dragoste. Noi am vorbit despre asta în lecţia a opta.

O să fie o dragoste care v-a fi completă în sinea ei şi asta pentru că VOI sânteţi
compleţi în sinea voastră. O să fie o dragoste care nu duce cu ea nici o agendă. Dragostea
nu o să fie o parte opusă feţei dualităţii, ce a fost în energia veche. O să fie o dragoste
care este completă şi plină şi adevărată în sinea ei. Asta v-a fi doar scopul dragostei.
Imaginaţi asta - o relaţie cu un alt uman cu care vă legaţi NUMAI pentru dragoste. Nu o
să fie aici nici o agendă sau despre cineva care încearcă să intră în emoţiile dragostei prin
buzunarul din spate. O să fie doar pentru dragoste!

Dragilor, noi iubim timpul pe care avem împreună. Noi avem aşa de mult de discutat
astăzi. Acest timp este preţios şi rar. Noi vă cunoaştem pe mulţi dintre voi, Shaumbra,
sânteţi foarte ocupaţi în viaţa voastră. Noi ştim pe mulţi dintre voi Shaumbra, care sânteţi
pierduţi în viaţa voastră. Noi o să vorbim despre asta astăzi. Noi ştim că voi simţiţi că
dualitatea se accelerează în jurul vostru acuma şi aproape că nu aveţi timp ca să staţi cu
Spiritul, cu Sinea voastră, Shaumbra.

Energiile aici se crează şi se intensifică. Prin sensurile voastre divine voi puteţi să
simţiţi că sânt nişte vizitatori care vin de pe partea cealaltă. Sânt mulţi vizitatori care vin
şi stau în Cercul al Doilea, ca să fie cu voi, să vă observe, să vă iubească şi să vă suporte.
Aici sânt doi, în special, care vin şi se alătură acestui cerc, care aduc energii interesante.

Într-adevăr, pentru cei care simt că se crează o energie, voi deja sânteţi conştienţi de
cel pe care cunoaşteţi aşa bine, pe cel care vă ghidează, merge alături de voi în călătoria
voastră în Energia Nouă, şi se numeşte Metatron. El este aici astăzi. Energia lui
Metatron este diferit faţă de primele luni când a venit aici. Energia lui Metatron este
foarte diferit.

Nu este că Metatron s-a schimbat, dragi prieteni. Este că voi v-aţi schimbat. Energia
lui Metatron nu are aşa un impact ca şi înainte. El nu vă dezechilibrează. Nu vine
zgomotos. Acum, el se simte mult mai comfortabil, mai blând, dar încă foarte intens.
Acea intensitate în energia lui Metatron reprezintă intensitatea călătoriei voastre proprii.
Dar Metatron vine pentru această lecţie, despre care noi o să vorbim...şi da, despre cine
numai sânteţi voi de mult.

Energia lui Metatron creşte în această cameră, creşte cu fiecare dintre voi. Dar, voi
sânteţi mult mai familiar cu asta, dargi prieteni. Metatron a fost aşa de aproape de voi.
Metatron este VOI! Metatron este vocea voastră în Spirit.

Metatron a ţinut balanţa energiei pe partea cealaltă a voalului. Metatron a ţinut


balanţa energiei într-un templu foarte sacru în sinea Ordinului de Arc, un templu care a
fost sigur şi foarte sacru. Foarte puţini au fost permişi să intră în acel templu. Asta este
unde o parte din energia voastră divină a fost supravegheată de Metatron. Asta este
partea din voi care este aşa divin şi aşa pur, puritatea dragostei - a aşteptat - a fost
supravegheat de vocea voastră in Spirit, Metatron, până ce timpul a fost apropriat.
Metatron a fost cu noi la toate lecţiile din Seriile Ascensiunii.

Metatron este capabil să aducă această energie direct la nivelul Pământului. Asta nu a
fost posibil înainte. Nu a fost posibil. Metatron este capabil să se alăture nouă, aducând
energia lui în acest spaţiu, în acest cerc. Şi, într-adevăr, energia lui este aici.

Simţiţi energia lui Metatron astăzi, nu ca o fiinţă de dinafară, nu ca o entitate de înger


masculin. Simţiţi energia ca pe divinitatea voastră proprie, sub numele de Metatron, sub
energia colectivă a lui Metatron. Permiteţi-vă să simţiţi pe voi înşivă în Metatron. Şi
permiteţi la Metatron să se simtă pe el însuşi în voi. Permiteţi să ia loc contopirea.

Metatron, simbolul divinităţii voastre şi vocea voastră în Spirit, se alătură vouă.


Metatron este divinitatea voastră, şi permite să se odihnească pe drumul vostru pe care
împărţiţi împreună. Metatron permite să fie ţinut în mâinile divinităţii voastre proprii, să
aducă energia voastră înapoi pentru un moment de odihnă, ca să vă reînnoiţi corpul
vostru, emoţiile voastre şi tot ce sânteţi voi.

Oh, dragi prieteni, voi într-adevăr permiteţi acestei energii să intră. Noi putem vedea
asta în toată cameră, în tot cercul în care noi stăm împreună. Voi într-adevăr sânteţi ca o
floare care se deschide, permiţând divinităţii voastre proprii să intră acum.

Mai este altcineva care se alătură nouă pentru această lecţie. El aduce prezenţa lui.
Este o energie pe care voi cunoaşteţi foarte bine, energia - cum să spun - pe care voi a-ţi
denumit, “şeful”. Este o energie foarte familiară. Câteodată voi a-ţi fost foarte supăraţi
pe el. Voi o să ştiţi despre ce vorbim noi, într-un moment. Într-un fel, el este tipul
şefului de grup sau care vă călăuează, care vine dintr-o familie foarte familiară vouă. El
vine aici pentru că asta este încă un punct principal pentru voi, un punct de tranziţie.
Să bine veniţi energia Arhanghelului MIhail. Prezenţa lui nu a fost aşa simţit în
această “clasă a energiei noi”. El nu a făcut parte din invitaţii noştri până acum. Dar, el
vine pentru această lecţie. El vine cu sabia pe care voi a-ţi blestemat de multe ori. Sabia
Adevărului a Arhanghelui Mihail, este aprinsă, este în foc şi iluminat. Timpul este
apropriat acum pentru el să se alătură vouă. Nu a fost apropriat până acuma.

Noi o să spunem câte ceva despre Mihail. El vă cere să vă deschideţi la vibraţiile lui
în timp ce vorbim. Mihail, într-un fel duce o responsabilitate pentru fiecare dintre voi.
Mihail, este cel cu care lucraţi foarte strânşi pe multe nivele. Când Ordinul de Arc a fost
format pentru a aduce Noua Energie a universului, a fost Mihail care a lucrat cu voi, a
ajutat la instruirea,şi la pregătirea voastră pentru călătoria voastră pe Pământ, care a
început aşa de mult.

Aşa cum ştiţi, Mihail, nu a luat formă umană. El este un arhitect alături de voi, şi a
ajutat la crearea modelului Pământului şi biologia umană şi a conştienţei umane. Mihail,
într-un fel, a fost sergentul vostru de instrucţie înaintea ca voi să plecaţi din Ordinul de
Arc, ca să veniţi pe Pământ. Mihail, a fost cel care a dat la fiecare dintre voi Sabia
Adevărului, simbolul călătoriei voastre. Sabia face parte din conştienţa voastră proprie şi
biologia voastră dată de Mihail, înainte ca voi să vă îmbarcaţi în călătoria voastră, ca să
aflaţi adevărul. Sabia a fost dată vouă înainte ca voi să plecaţi pe Pământ. A făcut parte
din cine a-ţi fost voi din totdeauna.

Cei care predau din Biblie şi din scripturi, spun povestea lui Mihail şi cum el s-a luptat
cu Satanul, sau Lucifer, în bătăliile mari din ceruri. Mihail a aruncat Satanul din cer.
Dragi prieteni, povestea este cumva amestecată pentru că în această poveste, cel care este
Satan, sânteţi voi! (Râsete din audienţă şi chicotiri a lui Tobias) Dar, a făcut o poveste
mai bună prin prezentarea cu lupta cu Satanul.

A-ţi fost voi care a-ţi plecat din Ordinul de Arc, sau ce s-a numit “ceruri”. A fost
Mihail, care v-a instruit. A fost Mihail, care v-a dat sabia şi v-a trimis pe drumul vostru.
Voi nu a-ţi fost aruncaţi de nici unde. Voi a-ţi ales să plecaţi din “ceruri” şi să veniţi pe
Pământ. Voi a-ţi fost de acord în avans.

Adevărata poveste este când Mihail v-a înmânat Sabia Adevărului, care este simbolul
pentru conştienţa pe care a-ţi căutat-o şi el a avut lacrimi în ochii lui. Mihail a ştiut că o
să fie o călătorie lungă şi dificilă pentru voi. Mihail a ştiut că o să fie un timp când voi nu
o să recunoaşteţi pe el când vine în visele voastre. Asta a adus tristeţe lui.

Adevărata poveste nu este despre bătălia unde Satan a fost aruncat din ceruri. A fost
despre plecarea voastră din Ordinul de Arc ca să veniţi pe Pământ. A fost despre
călătoria voastră ca să aflaţi adevărul, dragi prieteni. Adevărul vostru este divinitatea
voastră. Voi a trebuit să găsiţi asta pentru voi înşivă. Voi a trebuit să găsiţi folosind
elementele dualităţii şi mult mai mult elementele voalului - două forţe puternice care v-a
ascuns de la trecutul vostru, v-a ascuns de la voi înşivă, şi v-a ascuns pentru aşa mult
timp. Voi a trebuit să mergeţi în călătoria voastră pe Pământ - cum să spun - într-un
mediu neutru ca să descoperiţi divinitatea voastră. Sabia Adevărului reprezintă călătoria
voastră proprie.
Nu este de mirare că Mihail vine să stea cu noi astăzi? El vine ca cel care a fost
instructorul vostru, cel cu care v-aţi apropiat aşa mult într-o perioadă lungă de timp.
Mihail vine pentru această lecţie, pentru că asta este şi un tip de ceremonie de absolvire.
El este aici ca să vă elibereze pentru ca voi să puteţi ajunge la momentele energetice
finale de a găsi adevărul în sinea voastră.

Energiile lui Metatron şi Mihail sânt aici ca să vă hrănească ca să puteţi lua un


moment de odihnă de la procesul de ascensiune prin care a-ţi trecut. Dragi prieteni, noi
am acoperit mult din baza lecţiilor noastre cu voi. Noi am trecut prin două serii
complete. (Pământul Nou şi Creaţia). Acum noi ne apropiem de terminarea acestei Serii
de Ascensiune. Noi vă cerem să vă uitaţi înapoi la esenţa despre care noi am vorbit vouă.

Într-adevăr, noi v-am dat povestea cum voi a-ţi plecat de Acasă. Voi a-ţi fost tineri
Prinţi şi Prinţese, care a-ţi căutat să mergeţi afară să aveţi o aventură, să căutaţi
identitatea pentru voi înşivă înafara Primului Cerc. Voi a-ţi vrut să descoperiţi cine a-ţi
fost, înainte de a moşteni tronul.

Noi am trecut prin multe discuţii în aceşti ultimii trei ani. Noi am vorbit despre a sta
în Spatele Zidului Scund, şi punând problemele în Cuptorul de Graţie. Noi am vorbit că
numai este vorba de voi nicicum sau despre cine a-ţi crezut voi că sânteţi. Numai este
vorba de voi nicicum. Este vorba de ceva mult mai mare.

Nu este vorba despre vindecarea karmei din trecutul vostru. Nu este vorba nici de
vindecarea karmei din timpul de dinainte de a veni pe Pământ. Nu este vorba de voi
nicicum. Voi a-ţi trecut asta în starea voastră de ascensiune. Noi am vorbit despre
eliberarea multor lucruri, punându-le în Cuptorul de Graţie. Noi am vorbit despre a nu
avea agendă, să eliberaţi, pentru că agenda...oh, este foarte mult bazat în dualitate, în
Energia Veche!

Când noi v-am vorbit la întâlnirea noastră din luna trecută despre vid, de a merge în
vid, a fost o lecţie interesantă, o concepţie interesantă. Şi într-devăr, noi am ales cuvântul
“vid” foarte cu grijă. Într-adevăr, asta ne-a adus la lucrul care aminteşte de timpul când
a-ţi plecat de Acasă. Este o corelaţie la trecut. Când voi a-ţi plecat din Regat, voi a-ţi
intrat într-un vid.

Când voi plecaţi din dualitate, din nou voi intraţi într-un vid, pentru că ce este în
spatele dualităţii nu a fost creat încă. Voi sânteţi cei care creaţi, dragii mei prieteni. Voi
sânteţi primii care mergeţi în Energia Nouă. Voi construiţi fundaţia pentru ceilalţi. Şi
într-adevăr asta aminteşte de frică, şi memorii, şi grija trecutului când voi a-ţi părăsit
Regatul şi a-ţi mers în vid.

Deci nu este de mirare că în ultimii 30 de ani sau aşa, voi a-ţi avut simţăminte vechi
care au ieşit la suprafaţă...că a-ţi avut frică---că a-ţi avut aduceri aminte de ceva
remuşcări...şi a-ţi avut griji despre ce a-ţi făcut? Mulţi dintre voi a-ţi găndit în zilele de
după ultima noastră lecţie, “Este asta un fel de înşelătorie? Oare eu eliberez tot ce sânt
eu? Eu eliberez pe mine însâmi? Sânt eu rugat să merg într-un loc unde alţii au grijă de
mine, sau poate sânt influenţat de partea intunericului?”
Şi aşa cum ştiţi, noi v-am spus, “Într-adevăr, dacă asta este plăcerea voastră să faceţi.
Într-adevăr”. Dar, noi am ştiut că voi nu a-ţi dorit asta. Şi noi ştim că voi sânteţi gata să
eliberaţi jocurile vechi a luminii şi întunericului. Voi sânteţi gata să eliberaţi acele
energii, frica că dacă nu vă ţineţi tare de dualitate că o să fiţi mâncaţi de ceva forţe
drăceşti.

Asta este vechi, dragi prieteni. Asta nu se mai aplică la voi. Nu este nici o entitate
afară care să vă atace...altcineva decât, da, pentru cel care a întrebat...partenerul vostru
care face din când în când asta. (Râsete din audienţă) Dar, entităţi de pe partea noastră a
voalului nu pot face asta. Chiar dacă Metatron sau Mihail încearcă să vă atace, să vă
consume sau să vă influenţeze, ei nu pot face asta. Nimeni nu poate. Voi ţineţi şi
posedaţi divinitatea voastră proprie!

Noi am trecut peste, multe, multe discuţii cu voi. Esenţa acestora a fost despre
eliberarea, eliberarea trecutului, eliberarea a cine a-ţi fost voi, eliberarea obiceiurilor,
modelelor, într-adevăr, să le daţi drumul. A fost, în termenii voştri şi în definiţia voastră,
o călătorie înceată. Asta v-a luat ultimii trei ani ca să învăţaţi cum să eliberaţi. Ţinând
cont de definiţia noastră, a fost un timp scurt!

Voi eliberaţi experienţe care au fost poate, mii sau milioane de ani în urmă. Acestea
erau ca nişte modele înfiinţate mulţi, mulţi ani în urmă. Toate astea voi eliberaţi acum.
Lecţiile în timpul acestor trei ani care au trecut au fost într-adevăr concentrate pe
eliberare. Aşa cum voi a-ţi aflat, voi nu puteţi lua geamantanul vechi cu voi în Energia
Nouă.

Şi asta este punctul principal aici. Este o dorinţă, o dorinţă arzătoare ca să luaţi
diferite lucruri cu voi - cum să spun - conştienţa identităţii voastre, părţi din identitatea
voastră din trecut. Asta este pentru că voi nu prea aveţi încredere în sinea voastră.

Chiar şi lucrul ce am menţionat de a merge în vid aduce o frică în sinea voastră. Asta
aduce la suprafaţă toate întrebările ca, “ce dacă, ce dacă eu eliberez totul? Nu o să mai
am nici o identitate? O să fiu eu consumat de o altă entitate? O să fiu eu influenţat de
rău sau de părţile întunericului?” Toate aceste griji vor apare. ŞI astea sânt apropriate
chiar acuma. Să nu negaţi aceste simţăminte ale voastre, gânduri sau griji. Eliberând şi
mergând în vid acuma, asta face parte din procesul Energiei Noi. Dar, dragi prieteni, nu
este vorba să negaţi cine a-ţi fost. Nu este vorba ca să tăiaţi jos părţi din voi.

Vidul de Ascensiune este un spaţiu liniştit unde voi nu vă luptaţi cu dualitatea din
sinea voastră. În vid voi cereţi toate părţile din voi ca să fie în linişte pentru un moment.
Este atunci când voi întrebaţi acele marmure - alb, negru şi gri - să fie în linişte şi să
simtă naşterea energiei voastre de divinitate. Este în vid unde voi nu încercaţi să
rezolvaţi lucrurile în limitarea minţii voastre.

În Vidul Ascensiunii, voi permiteţi la mintea divinităţii voastre să vină la suprafaţă.


Este a voastră. Voi ascultaţi la voi înşivă. Voi simplu puneţi dualitatea pe raft pentru un
moment. Voi o să aveţi un simţământ a Energiei Noi a Voastre, divinitatea voastră.
Mulţi dintre voi a-ţi experienţat deja acest simţământ. Şi, asta este doar începutul.
Puneţi la o parte pe, “dacă eu/dacă eu nu”, griji, acele îndoieli care vă vânează. Puneţi
la oparte pentru un moment. Fiţi în vid, şi atunci divinitatea care este a voastră şi numai
a voastră, poate să vină la suprafaţă. Asta este Vidul de care noi vorbim. Voi curăţaţi
drumul ca divinitatea voastră să poate să vină la suprafaţă.

Continuaţi să lucraţi cu asta. Simţiţi ce se întâmplă când voi într-adevăr puneţi o


problemă la o parte, într-o pauză, când voi puneţi grijile voastre într-o pauză. Atunci
divinitatea voastră poate să vă vorbească. Voi o să fiţi capabili să auziţi, pentru că voi nu
o să fiţi prinşi în detaliile dualităţii.

Acum, să vorbim despre dualitate. Este energia de “doi”, care a existat pentru aşa
mult timp, cât a-ţi cunoscut identitatea voastră înafara Primului Cerc. Asta se schimbă
acuma, aşa cum am spus de multe ori. Noi ne ducem de la energia de “doi” la energia de
“patru”. Voi o să vedeţi asta în jurul vostru.

Noi am vorbit despre matematica cvad. Noi am vorbit despre perspicacităţi noi şi noi
descoperiri care o să ajute să ia conştienţa umană de la dualitate în Energia Nouă. Noi
am spus că la timpul potrivit, informaţiile o să înceapă să vină. Aşa cum conştienţa
voastră se schimbă, informaţiile ştiinţifice o să vină ca să valideze asta. Sânt cercetători
şi ştiinţifici care lucrează cu asta.

Un om de ştiinţă/matematician a scris o carte despre asta, şi a publicat-o de la ultima


noastră întilnire,(“Un nou fel de ştiinţă”, de Stephen Wolfram, Media Wolfram). Asta a
creat un pic de interes şi o dezbatere. Dar, esenţa cercetărilor conţinute în această carte,
(publicat de sine stătător), asta îşi face drumul în public. Asta arată că sânt trei elemente,
fiecare cu un tip diferit de energie, şi a patra energie care se adaugă la celelalte, şi asta v-a
crea un nou tip de Energie Nouă. Cercetarea arată cum modelele naturii sânt create şi
cum pot să fie create în Energia Nouă. Cartea spune despre secvenţa energiilor şi cum
astea lucrează. Dar, este vorba totdeauna de energie de 4. Este totdeauna un element din
cele 4 care influenţează pe celelalte 3.

Cartea deja se găseşte în magazine. Voi puteţi să citiţi despre asta. Asta este doar
începutul înţelegerii matematicii de cvad despre care am vorbit. Este primul pas. Alţi
cerectători o să încerce şi ei să înţeleagă sau o să încerce să combată. Asta v-a iniţia mai
multă validare ştiinţifică şi matematică.

Voi vedeţi asta în viaţa voastră, dragi prieteni. Asta nu este ceva care este afară în eter
şi care nu vă afectează. Voi vedeţi asta în viaţa voastră. Voi vedeţi validarea călătoriei
voastre.

Între timp, dualitatea vrea să se menţine. Vrea să stea. Voi puteţi vedea evidenţa
această în ziare, în titlurile ziarelor. Dualitatea vrea să rămâne. Nu vrea să plece. Nu
vrea să plece, să fie anihilată, şi să fie uitată. Încearcă să-şi menţine identitatea.

Da, într-adevăr, dualitatea are identitatea ei proprie. Are vibraţia ei proprie. Într-un
fel, este ca şi o entitate, aproape ca voi. Dar, aşa cum ştiţi din experienţele voastre
proprii, dualitatea la fel este obosită. Dualitatea ştie că este timpul să se transformă în
Energia Nouă. Chiar şi dualitatea însăşi spune că o parte din ea vrea să se menţine şi o
parte vrea să se elibereze. Ce orchestrare frumoasă! Este într-adevăr frumoasă! Toate
acestea crează înalt înalte, şi jos joase şi cicluri mai rapide, toate astea indică că mari
schimbări au loc şi continuă să i-a loc.

Ca şi cum Metatron a spus, dualitatea îşi face ultima aparenţă şi voi o să vedeţi
evenimente tulburătoare în jurul vostru cu oameni, şi naţiuni şi guverne. Noi v-am rugat
să nu vă rugaţi, să nu meditaţi, şi să nu vizualizaţi până ce voi înţelegeţi cu adevărat
dinamicitatea ce i-a loc în lumea din jurul vostru. Staţi în spatele zidului scund şi
observaţi tranziţia din dualitate în Energia Nouă. Atunci voi o să înţelegeţi ce este ce voi
ar trebui să faceţi.

Toate evenimentele pe care le vedeţi sânt apropriate. Dualitatea merge înapoi şi


înainte între timpul de aşteptare ca să fie eliberată şi totuşi vrând să se menţine. Asta se
întâmplă nu numai în lumea voastră, dar se întâmplă şi în sinea voastră. Se întâmplă
chiar şi acum când sânteţi în pantofii de ascensiune.

Voi a-ţi mers acum de la o viaţă la alta în timp ce a-ţi rămas în acelaşi corp fizic.
Mulţi dintre voi a-ţi menţinut acelaşi nume chiar dacă a-ţi trecut într-o viaţă nouă. Voi v-
aţi menţinut multe din identitatea voastră anterioară. Este o parte din voi care nu vrea să
se elibereze şi în acelaşi timp o altă parte din voi care vrea să se elibereze. Voi vedeţi
conflictul în viaţa voastră, problemele în viaţa voastră. Este o dorinţă în voi care vrea să
se menţine, dar totuşi doriţi să vă schimbaţi - este o dramă de energie interesantă!

Uitaţi-vă la lucrurile din jurul vostru. Uitaţi-vă la faţa dualităţii. Uitaţi-vă la oamenii
care încearcă să se agaţe de faptul a cine au fost ei. Şi totuşi identitatea veche este
îndepărtată de la ei, de ei înşişi. Noi chicotim când vedem oamenii din societatea voastră
cu tatuaj. Este un fel de a spune, “Eu vreau să menţin identitatea mea în aşa fel încât
doresc să fie desenat pe corpul meu, în aşa fel ca eu să-mi aduc aminte cine am fost. Eu
nu vreau să dau drumul identităţii mele. Eu vreau să fie întipărit adânc în fizicul meu şi
în fiinţa mea emoţională”.

Noi chicotim când vedem umanii care încearcă să-şi menţină identitatea lor cu
intipăriri în hainele lor, personalizarea dulapurilor, personalizarea tricourilor când îşi
tipăresc numele lor pe tricou. Noi vedem asta amuzant. Chiar nu ştiu aceştia cine sânt
ei? (Râsete din audienţă)

Şi da, voi o să continuaţi să vedeţi oameni care îşi vor să menţină identitatea,
încercând să se agaţe de asta şi totuşi partea cealaltă vrea neapărat să se schimbă.
Această bifurcaţie face parte din procesul de mutare în Energia Nouă.

Schimbarea identităţii cauzează multă tristeţe printre Shaumbra. Noi sântem uimiţi de
tristeţea de care mulţi dintre voi treceţi. Este puţin ce noi putem face, în afara de să vă re-
asigurăm că asta face parte din proces. Este puţin ce putem face acum în afara de a veni
şi a sta cu voi şi să vă spunem despre cauza călătoriei voastre. Este puţin ce putem face
în acest caz în afara de, să venim şi să stăm cu voi şi să spunem că voi nu sânteţi singuri.
Acest spaţiu este plin cu două mari entităţi, Mihail şi Metatron şi mulţi, mulţi alţii care au
venit în dragoste în acest timp de relaxare pentru voi în călătoria voastră.
Tristeţea din sinea voastră este pentru că voi pierdeţi ceva. Voi pierdeţi a cine a-ţi
crezut că a-ţi fost. Voi pierdeţi relaţii, serviciu şi pentru câţiva din voi sănătatea. Voi
pierdeţi totul ce voi a-ţi crezut că a-ţi fost. Noi ştim că tristeţea vă afectează adânc şi
puternic. Noi sântem aici ca să vă spunem că asta face parte simplu din proces, dragi
prieteni. Să ştiţi că voi nu sânteţi singuri.

Tristeţea se poate înlocui, dar nu cu energia pe care a-ţi gândit voi. Voi nu o să vă
treziţi într-o dimineaţă şi o să fiţi plini cu bucuria veche pe care a-ţi avut în dualitatea. O
să fi o desăvârşire. O să fie un tip diferit de emoţie. Voi nici nu o să vreţi să folosiţi
cuvinte ca să descrieţi acest simţământ nou pentru că cuvintele sânt limitate. Între timp,
înţelegeţi că noi ştim prin ce treceţi voi.

Când o să staţi cu alţi umani fiind învăţătorii lor, voi o să aveţi empatia şi înţelegerea
prin ce ei trec. Voi a-ţi experienţat deja astea pe pielea voastră. Voi o să fiţi capabili să îi
ţineţi mâinile lor şi să spuneţi că înţelegeţi tristeţea lor, tristeţea care vine când ei au ştiut
cine au fost, şi cine o să fie, dar acuma o să fie diferit.

Dragi prieteni, este timpul să aveţi încredere în sinea voastră. Mihail vine astăzi să vă
spună asta. Voi a-ţi trecut prin atâtea experienţe, ducând Sabia Adevărului în sinea
voastră. Este timpul să aveţi încredere în voi înşivă şi în tot ce se întâmplă cu voi chiar
dacă soţul sau soţia vă părăseşte. Voi o să vă blestemaţi pe voi înşivă. Pe dinafară voi îi
blestemaţi pe ei, dar în sinea voastră noi ştim că voi vă blestemaţi pe voi înşivă.

Multe lucruri se întâmplă în viaţa voastră. Voi vă miraţi cine sânteţi voi, ce faceţi
chiar acuma, de ce sânteţi aici. Oh, voi sânteţi plini cu neîncredere la nivelul intern al
vostru. Mihail vine şi vă cere ca să aveţi încredere în voi înşivă, să aveţi încredere în
divinitatea voastră, să începeţi să înţelegeţi că toate lucrurile sânt apropriate. Chiar dacă
vi se pare că pereţii din sinea voastră cad. Chiar dacă vi se pare că ţesătura voastră se
înscâlceşte.

Într-adevăr, este timpul să aveţi încredere în voi înşivă. Voi căraţi energia divinităţii.
Într-adevăr, voi căraţi Sabia voastră de Adevăr. Este timpul să aveţi încredere în voi
înşivă. Păşiţi înainte, aşa dificil cum se pare că treceţi prin problemele vieţii voastre, aşa
cum a spus Metatron. Începeţi să învăţaţi pe alţi umani, începeţi munca voastră.

Oh, noi ştim. Noi vă auzim când spuneţi, “Dar, Tobias, eu nu prea ştiu ce trebuie să
fac. Eu aştept pentru un semn”. Dragi prieteni, NU O SĂ FIE NICI UN SEMN! Nu o să
fie. Voi aşteptaţi ceva. Este deja acolo! Este deja în faţa uşii voastre de intrare. Deja s-a
mutat în casa voastră nouă. Este deja acolo. Voi, ori nu vedeţi asta pentru că nu vreţi să
vedeţi, pentru că asta vă face responsabili, sau voi vedeţi asta, şi asta vă sperie.

Shaumbra, voi sânteţi cei care a-ţi fost de acord să fiţi învăţători Este timpul să
începeţi să predaţi tot ce ştiţi. Dacă nu ştiţi ce înseamnă asta, sau cum arată, mergeţi în
Vidul de Ascensiune, despre care am vorbit în lecţia trecută. Fiţi liniştiţi. Puneţi la o
parte dualitatea. Voi o să auziţi, or o să simţiţi sau voi o să ştiţi. Răspunsul este în sinea
voastră.
Mihail vine astăzi să vă vorbească. Voi odată a-ţi fost studenţii lui. El vine şi vă cere
să fiţi învăţători. Încetaţi să mergeţi la şcoală. Începeţi munca. Numai este ce să învăţaţi
la acest punct care să vă facă mai buni învăţători în Energia Nouă. Voi o să învăţaţi mai
mult dacă predaţi, dar la acest punct numai trebuie să mergeţi la şcoală. Nu sânt cărţi
pentru asta. Voi a-ţi citit pe toate. Numai sânt clase. Voi a-ţi fost în toate. Începeţi şi
predaţi. Începeţi acum să predaţi. Voi o să învăţaţi mult prin predare. Voi o să ştiţi ce
trebuie să faceţi.

Mihail, cel care v-a dat Sabia Adevărului înainte ce voi a-ţi plecat din Ordinul de Arc,
acum vă cere ca voi să fiţi învăţători. Mihail vă cere să aveţi încredere în voi înşivă la cel
mai adânc nivel. Oh, este înspăimântător, noi ştim. Voi vreţi să credeţi în ceva sau în
altcineva. Ultimul lucru ce umanii nu vor să facă, este să aibă încredere în ei înşişi. Este
prea multă responsabilitate.

Mihail, învăţătorul şi instructorul vostru, spune că este timpul să vă elibereze. El a


lucrat alături de voi decând a-ţi plecat din Ordinu de Arc ca să veniţi pe Pământ. Voi a-ţi
fost o parte importantă din energie. Acum el vă eliberează. El acum vă absolveşte. El
acum părăseşte rolul lui ce a avut cu voi. El spune că totdeauna v-a rămâne prietenul
vostru şi totdeauna v-a fi un admirator al vostru. Dar, acum este timpul pentru el ca să
iasă din câmpul vostru energetic în aşa fel ca voi să acceptaţi energia vocii VOASTRE
din Spirit, reprezentat prin Metatron.

Mihail, vine astăzi să vă ceară ca să aveţi încredere destulă în voi înşivă şi să începeţi
să predaţi. Timpul este corect şi lumea într-adevăr are nevoie de voi. Să nu aşteptaţi mai
mult. Să nu fiţi resemnaţi. Să nu vă reţineţi. Lucraţi unul cu altul. De aceea voi v-aţi
împreunat ca o familie a Shaumbrei în toată lumea.

Mihail spune, “ Acum la ce mai aşteptaţi? Când o să începeţi să practicaţi? Când o să


fiţi învăţători? Când o să începeţi să acceptaţi responsabilitate în sinea voastră?”
Evenimentele, energiile, oamenii, oportunităţile nu o să fie clare pentru voi până ce nu
acceptaţi responsabilitate, responsabilitatea de a fi învăţători pentru alţii.

Noi ştim că mulţi dintre voi gândiţi, “Oh, dar cine sânt eu să predau? Şi ce o să
predau? Şi cum o să predau?” Aceste întrebări primesc răspuns într-un moment, în
momentul în care acceptaţi responsabilitatea. Dar, prima dată voi trebuie să acceptaţi
responsabilitatea. Atunci v-a veni răspunsul la voi.

Mihail este aici astăzi ca să vă prezintă această eventualitate de a vă muta din poziţia
de student la învăţător. El vă cere ca să aveţi încredere în voi înşivă, să aveţi încredere în
divinitatea voastră în aşa fel ca voi să fiţi prezenţi pentru alţii. Mihail spune că alţi umani
care încep călătoria lor în ascensiune au nevoie de voi.

Dualitatea este un punct de o balanţă delicată. Lumea are nevoie de voi. Aveţi
încredere destulă în voi ca să faceţi un pas înainte. Aveţi încredere în voi înşivă. Este
dificil de făcut asta când sânteţi plini cu tristeţe, când aveţi probleme în viaţa voastră, şi
când lucrurile părăsesc viaţa voastră. Este dificil de făcut. Voi vreţi atunci să mai
aşteptaţi. Voi vreţi să aşteptaţi până ce totul se calmează, până ce totul devine perfect
pentru voi.
O parte de tristeţe vine de la chemarea divină din sinea voastră. Este o chemare la
care voi nu a-ţi răspuns. Este acea bătaie în uşă la care voi nu a-ţi răspuns. Asta este o
parte din scopul tristeţii voastre. Sânt încă legături la energia veche care trebuiesc să fie
tăiate. Sânt lucruri care trebuiesc eliberate. Faceţi asta.

Aveţi încredere în voi înşivă. Asta o să se întoarcă în bine pentru voi. Voi ştiţi în
sinea voastră adâncă că este timpul să aveţi încredere în voi şi să impliniţi cu adevărat
pentru ce a-ţi venit aici să faceţi în această Energie Nouă.

Acum, dragi prieteni, când voi a-ţi plecat din Regat cu mult timp în urmă, voi a-ţi creat
o identitate şi o conştienţă de sine. Înainte de asta voi ştiţi că fost o unitate. Când voi a-ţi
trecut Zidul de Foc voi a-ţi avut pentru prima dată o conştienţă adevărată a identităţii
voastre proprii. Voi nu a-ţi făcut parte doar din Regat. Voi nu a-ţi făcut parte doar din
familia regală, aşa cum am spus asta metaforic. Voi a-ţi creat identitatea voastră proprie.
Voi a-ţi creat identitatea voastră prin multe vieţi şi prin multe experienţe, înainte chiar de
a veni pe Pământ.

Dar, acum este timpul să daţi drumul la acea identitate. Este timpul să eliberaţi. În
trecut voi a-ţi creat identitate, ce voi a-ţi putea numi nivelul de identitate sufletească, de
la o viaţă la alta. Voi a-ţi adăugat la asta în formă liniară experienţe una după alta. Voi a-
ţi făcut asta de când a-ţi plecat de Acasă.

Aşa cum voi vă mutaţi în Energia Nouă, voi la fel o să intraţi într-o identitate nouă. În
loc să luaţi doar un pas pentru construirea identităţii voastre, voi acum faceţi o săritură.
Voi faceţi o săritură de identitate. Voi săriţi de la cine a-ţi crezut că a-ţi fost în timpul de
a nu avea identitate şi după asta într-o nouă identitate. Vidul de Ascensiune despre care
am vorbit în Lecţia a Noua, este atunci când energia identităţii voastre vechi, temporar
pleacă.

Voi treceţi printr-o perioadă de fără identitate. Voi vă uitaţi în oglindă şi asta nu are o
reflecţie. Asta este zona în care mulţi dintre voi sânteţi. Asta este scopul pentru tristeţe.
Asta face parte din scopul pentru care voi vă miraţi cine sânteţi, şi voi vă miraţi ce ar
trebui să faceţi. Asta este scopul pentru neîncrederea de sine adâncă pe care aveţi în
sinea voastră. Identitatea voastră se şterge. În acest timp voi nu aveţi identitate până ce
voi creaţi noua voastră identitate.

Dragi prieteni, lecţia a Zecea din Seriile Ascensiunii - De la Fără identitate la


Identitatea Nouă. Voi aveţi experinţa de a fi fără identitate înainte de a vă muta în
identitatea voastră nouă. Este oglinda fără reflecţie.

Uitaţi-vă în oglindă. Voi o să vedeţi imaginea fizică a voastră. Dar, aşa cum
continuaţi să vă uitaţi, imaginea parcă nu apare să fie voi. Nu o să rezoneze cu imaginea
voastră. Nu o să vă simţiţi bine. Pentru câţiva din voi, imaginea se v-a şterge complet, şi
voi nu o să vedeţi decât o oglindă goală!

De ce oare credeţi că alţii vă ignoră în ultimul timp? (Râsete din audienţă). Pentru că
identitatea voastră a cine a-ţi crezut că a-ţi fost - noi subliniem asta - cine a-ţi CREZUTcă
a-ţi fost, pleacă. Împreunea cu identitatea, pleacă toate energiile şi simbolurile a
vechiului vostru. Lucruri ca maşina pe care a-ţi făcut praf, sau lucruri ca de exemplu
casa. Noi ştim că este dificil pentru unii dintre voi...îmbrăcămintea voastră...prietenii
voştri...toate aceste lucruri poate să plece.

În această perioadă de fără identitate, lucrurile la care a-ţi ţinut foarte mult, o să fie
luate. Astea nu o să fie luate de noi, de Mihail şi sigur nu de Metatron. Astea sânt luate
de voi înşivă. Voi mergeţi într-o perioadă de fără identitate, înainte de a intra în noua
identitate. Este Vidul despre care am vorbit la ultima noastră întâlnire. Asta face parte
din procesul de ascensiune. Prin ce treceţi voi este cel mai dificil şi problematic timp.

Uitaţi-vă în oglindă. Voi greu o să recunoaşteţi umanul în reflecţia oglinzii, sau poate
nu vedeţi chiar nimic. Oh, noi ştim, mulţi a-ţi văzut asta în ultimul timp. Voi, vă uitaţi în
oglindă şi spuneţi, “Asta nu poate să fi eu. Ce văd eu în oglindă nu mi se pare că sânt eu,
nicicum”. Ştiţi voi despre ce vorbim noi? Cine a-ţi crezut voi că a-ţi fost, acum vă
părăseşte.

Acum, desigur, voi nu o să dispăreţi. Voi nu vă evaporaţi. Voi simplu treceţi printr-o
schimbare, ca şi omida înainte de a se transforma în fluture. Ce analogie frumoasă! Ce
exemplu frumos a-ţi pus voi în natură ca să vă aducă aminte de metamorfoza ascensiunii
prin care treceţi.

Imaginaţi omida, care se miră în timp ce este în cocon, “Ce dracu - da, noi înjurăm pe
partea asta a noastră - (râsete din audienţă) - ce dracu se petrece?” Exact la asta se
gândeşte omida. “Ce se petrece? Eu m-am gândit că o să fiu o omidă care ascende!”
(Râsete din audienţă), “Cu mai multe picioare şi cu mai mult verde şi poate cu nişte ochi
în plus şi poate mai atractivă decât am fost înainte şi puţin mai frumoasă. Ce mi se
întâmplă, dragă Dumnezeule? Eu precis am luat o întoarcere greşită pe drumul
ascensiunii!” (Mai multe râsete) “Eu sânt în acest nimic din cocon, mirându-mă ce se
petrece, mirându-mă de ce nu fac ce am gândit că ar trebui să fac”.

Săraca omidă se gândeşte în toate momentele ei înainte ca să izbucnească din cocon


cu aripi plini de culori. Aripi! Omida nu a ştiut nimic despre aripi! Şi culori? Omida a
ştiut numai de verde! Dar, aici este ea, un spectacol de minunăţie.

Dragi prieteni, a-ţi ştiut voi că îngerii nu au aripi? Ei nu au.La perspicacitatea


artiştilor, ei au înţeles că umanii ar putea să aibă aripi, la un moment dat, şi să treacă prin
metamorfoză. Ei au ştiut că umanii o să treacă printr-o schimbare. Ei au atins energia
metamorfozei fluturelui şi aşa au desenat aripi la îngeri pe care au pictat. Asta a fost
pentru ca să simbolizeze că într-o zi umanul v-a trece prin asta.

Săraca omida se uită în oglindă aşa cum stă în coconul ei, mirându-se ce se întâmplă.
Nici nu se recunoaşte pe ea însăşi. Ea nu se mai vede ca o omidă, în schimb vede ceva
urât, o creatură care se schimbă. Omida nu ştie ce se întâmplă. Se miră de ce este în
capcană şi de ce tot ce a fost...numai este. Omida are aceste gânduri momentane înainte
ca să iasă din cocon şi să se înalţe ca un fluture.

Asta vi se întâmplă vouă. Voi mergeţi de la punctul de “fără identitate”, exact înainte
de noua voastră identitate. Dar, voi mai întâi trebuie să treceţi prin această zonă, acest
vid, acest timp de “fără identitate”, ca toate procesele să intră în joc pentru voi şi ca într-
adevăr să vă înălţaţi cu noua voastră identitate.

Identitatea voastră nouă nu o să fie de loc ca cea veche. Voi v-aţi ţinut tare de
identitatea veche şi cine a-ţi fost şi la ce a-ţi văzut în oglindă. În Energia Nouă nu este
aşa. Voi nu o să aveţi o identitate care este închisă. V-a fi foarte flexibilă, foarte fluidă.
Cu identitatea voastră nouă, voi o să fiţi conştienţi de sinea voastră şi la fel de toate
lucrurile în jurul vostru. Conştienţa o să intră prin sensurile divine, prin Limbajul Ah.

Identitatea voastră nouă nu o să fie legată de contracte vechi. Voi nu o să fiţi închişi
într-un mulaj. Voi o să aveţi aripi a noii voastre conştienţe. Nu v-a fi liniară. V-a fi
multi-dimensională. Voi nu trebuie să protejaţi identitatea voastră. Voi o să fiţi siguri de
voi, compleţi în sinea voastră. Identitatea voastră o să vrea să se exprime.Voi o să vreţi
să vă lărgiţi.Voi o să vreţi să zburaţi,dragilor.

Mihail vine astăzi şi spune, “Aveţi încredere în sinea voastră în această perioadă fără
identitate. Aveţi încredere în voi înşivă. Faceţi un pas înainte. Ieşiţi afară din cocon.
Luaţi responsabilitate de a fi un învăţător. Luaţi responsabilitatea aşa cum identitatea
voastră nouă iese în jurul vostru”.

Lecţia a zecea - De La Fără Identitate La Identitate Nouă. Noi o să vorbim mai mult
despre asta în viitor şi a cine sânteţi în Energia Nouă. Dar, înţelegeţi, dragi prieteni,
înţelegeţi de ce treceţi prin ce treceţi chiar acuma. Asta face parte din proces, o călătorie
a Shaumbrei, o călătorie a tuturor care vor urma după voi.

Tema de casă a acestei lecţii este simplă. Este ceva ce voi faceţi zilnic. Uitaţi-vă în
oglindă. Uitaţi-vă în oglindă, a cine a-ţi fost voi. Uitaţi-vă în spatele feţei voastre din
oglindă. Uitaţi-vă la energia care vă aminteşte de trecut. Uitaţi-vă la schimbările care au
loc, schimbările similare cu omida prin care trece, înainte de a deveni un fluture. Să ştiţi
că voi treceţi prin asemenea proces.

Înainte ca noi să plecăm, noi o să vă dăm încă un gând care o să fie puţin confuză
pentru voi! Asta o să fie un subiect mult discutat în viitor. Energia Nouă, nu este doar
Energie Veche îmbunătăţită. Este complet altceva. Aşa cum voi vă mutaţi în Energie
Nouă, aşa cum luaţi responsabilitate pentru statutul vostru de ascensiune, asta la fel
eliberează identitatea a cine a-ţi fost în trecut. Eliberează vieţile voastre din trecut.

Într-un fel, voi puteţi spune că identitatea vieţii voastre din trecut se depărtează de
familia energiei voastre proprii, de sufletul vostru propriu. Totdeauna v-a fi o parte din
voi, dar într-un fel, voi puneţi pe liber identităţile voastre din vieţile anterioare. Aceste
aspecte din voi merg afară şi crează identitatea lor nouă proprie. Asta nu se întâmplă în
Regatul Pământului. Acele aspecte din voi merg în alte locuri din univers şi încep să
creeze identitatea lor unică.

Vă aduceţi aminte de univers? Noi am spus că nu prea este mai nimic acolo. Voi a-ţi
creat acel hol mare numit univers pentru forme noi de viaţă în Energia Nouă. Când voi o
să luaţi identitatea voastră nouă, asta eliberează identitatea a cine a-ţi fost în trecut,
fiecare viaţă în parte.(Asta este mult mai complex). Voi eliberaţi acele identităţi vechi şi
atunci ei se duc afară într-o formă ne-fizică în alte părţi ale universului ca să ia identitatea
lor independentă proprie.

Dragi prieteni, voi a-ţi dat doar naştere la Energia Nouă. Voi sânteţi părinţii voştri.
Gândiţi-vă la asta. Acum poate voi o să aveţi o mai bună înţelegere când noi spunem,
“Nu este vorba de voi nicicum”. Voi sânteţi părinţii multor copii ai voştri, dându-le
identitatea de la o viaţă prin care a-ţi trecut şi după aceaa dându-le libertate, ca ei să poate
să meargă afară şi să devină creatori ca şi voi. Dar voi sânteţi doar acei...sânteţi numai
voi care o să aibă acest tip de a fi părinte sau capabili de a crea identitate. Aspectele din
voi pe care le trimiteţi afară, pe care le eliberaţi ca să poate să meargă şi să creeze
identitatea lor proprie, nu o să aibă acelaşi tip de abilitate creatoare în termene de
eliberări a aspectelor lor înşişi

Asta este totul o parte dintr-o mare şi uriaşă pictură, şi voi sânteţi cratorii în mijlocul
acesteia. Voi eliberaţi identitatea a cine a-ţi crezut că a-ţi fost, mergând într-o perioadă
fără identitate, ca să puteţi crea cine sânteţi într-adevăr. Asta este divinitatea voastră. În
procesul de a face asta, voi eliberaţi trecutul. Voi daţi naştere la trecut ca să poate să
meargă afară şi să creeze identitatea lor proprie. Multe lucruri interesante se întâmplă!
Şi voi v-aţi gândit că a-ţi trăit într-o lume mică!

Dragi prieteni, a fost o onoare să fim cu voi. A fost o plăcere ca voi să eliberaţi aici în
timpul nostru împreună şi să ne daţi voie să vă iubim şi să vă îmbrăţişăm. Noi sântem
bucuroşi că voi a-ţi luat această oprire pentru a vă odihni sub un copac şi să fiţi cu
prietenii voştri. Voi a-ţi avut nevoie de asta. Voi a-ţi fost cam obosiţi în ultimul timp.
Voi a-ţi fost plini cu tristeţe şi dezamăgire. Asta este pentru că voi vă schimbaţi de la
cine a-ţi crezut că a-ţi fost.

A fost o plăcere pentru noi ca să venim şi să fim cu voi. A fost o plăcere pentru
Mihail, cel care v-a dat Sabia Adevărului şi să vă elibereze, ca să numai fiţi studenţi, ci
învăţători. El totdeauna este un prieten, dar numai este “şeful” pe care unii l-au denumit.

Noi o să ne întoarcem într-o lună şi câteva săptămâni pentru ultima noastră lecţie. O
să fie multe lucruri care se v-a întâmpla vouă şi în lumea voastră în aceste săptămâni.

Să ştiţi că sânteţi foarte mult iubiţi şi niciodată nu sânteţi singuri.

ŞI AŞA ESTE

SERIILE ASCENSIUNII - LECŢIA 10


ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI
1 IUNIE 2002

Tobias: Şi aşa este, dragi prieteni, că noi ne întoarcem în acest loc, unde voi cu
adevărat învăţaţi despre Energia Nouă pe Pământ Într-adevăr, asta este sala de clasă, şi
voi sânteţi cei care a-ţi ales să fiţi studenţi şi învăţători în acelaşi timp. Într-adevăr, asta
este unde noi toţi de pe partea asta a voalului învăţăm mult despre călătoria umanilor.
Prin voi noi învăţăm mult despre noi înşine şi despre univers şi despre călătoria noastră
de când am plecat de Acasă. De aceea este un interes aşa mare de pe partea noastră,
despre ce voi faceţi. De aceea noi avem plăcerea să venim la fiecare oportunitate pe care
primim - şi câteodată noi vorbim mai mult decât Cauldre ar vrea ca noi să vorbim.
(Râsete din audienţă) Dar, noi ne bucurăm de timpul nostru cu voi.

La fel este o cantitate oarecare de energie pe care noi vă aducem vouă. Este o
cantitate oarecare de energie pe care voi a-ţi întrebat ca să aducem vouă. Da, şi asta ne i-
a un timp oarecare din timpul uman ca să aducem asta. Din cauza dimensiunii în care voi
existaţi, vehicolul pe care noi folosim pentru aducerea energiei i-a un anumit timp. Nu
sânt doar cuvintele pe care le spunem. Este energia pe care aducem vouă. Când noi am
venit astăzi, noi putem spune că voi a-ţi fost epuizaţi şi că voi a-ţi avut nevoie de puţină
odihnă, de o infuzie de energie de la cei care sânt familia voastră adevărată, includând pe
cel care a venit astăzi, Arhanghelul Mihail.

Acum, întrebarea pe care noi primim pe partea noastră a voalului - într-adevăr noi
auzim tot ce spuneţi voi, de câte ori vorbiţi nouă...dar, întrebarea pe care într-adevăr noi
auzim în aceste zile de la voi este, “Dragă Tobias, dragă Mihail, dragă Metatron, şi Spirit,
ce este ce eu nu fac bine?”. Asta este întrebarea ce voi întrebaţi în momentele voastre de
linişte personală.

Voi a-ţi gândit că a-ţi făcut o întorsătură greşită. Voi gândiţi că poate voi mergeţi
înapoi, când voi ar trebui să mergeţi înainte. Voi gândiţi că poate este vreun secret, că
este ceva ce a-ţi omis. Voi gândiţi că nu a-ţi învăţat destul de mult, sau nu a-ţi practicat
lecţiile destul de mult, şi poate voi a-ţi omis punctul principal.

Dragi prieteni, voi nu a-ţi omis nimic. Voi nu a-ţi făcut o întorsătură greşită.
Câteodată un pas înapoi este mai apropriat decât un pas înainte. Nu întotdeauna lucrează
asta cum ar trebui, sau poate în felul în care voi a-ţi vrea să lucreze.

Mulţi dintre voi a-ţi dus o viaţă excepţională când a-ţi fost responsabili de organizaţii
mari religioase, sau a-ţi condus o ţară întreagă. Este cineva aici care a fost un cercetător
minunat, un inventator, despre care s-a scris în multe, multe cărţi care se află în
biblioteci. Şi da, în această viaţă această persoană are un serviciu ordinar şi nu crede cum
spuneţi voi că are un mare IQ. Nu gândeşte că este deştept. Şi sigur nu o să ne creadă
nici pe noi dacă îi spunem că a fost foarte celebru în trecut.

A făcut această persoană ceva rău? A fost un pas înapoi? A omis ceva? Nu, de loc.
A ales un nou şi mai adânc nivel de studiere, o nouă experienţă în această viaţă.

Voi ne întrebaţi, “Ce nu fac eu bine în acest proces?” Noi, dăm din cap, şi noi
câteodată râdem. Şi, noi spunem, “Nimic!” Numai pentru că a-ţi avut un incident în
viaţa voastră pe care nu a-ţi aşteptat-o, nu înseamnă că a-ţi făcut ceva rău. Câteodată pe
drumul ascensiunii voi luaţi ce voi consideraţi o ocolire, pe când noi considerăm asta un
drum înalt. Şi, voi alegeţi o experienţă dificilă sau circumstanţe ca să umpleţi cumva
adevărul, şi cunoştinţa şi înţelepciunea călătoriei voastre.

Ce apare un pas înapoi poate să fie într-adevăr un cadou pe care vă daţi vouă înşivă
înainte să continuaţi să mergeţi înainte. Pasul înapoi nu este de loc un pas înapoi. Voi
numai că nu a-ţi aşteptat să se întâmple. Şi, ce vă spune asta? Poate este timpul să
eliberaţi tot ce voi aşteptaţi şi să ajungeţi să înţelegeţi că în Energia Nouă nu este bine sau
rău. Într-un fel nici chiar în dualitate nu a fost bine sau rău, dar asta este dificil de
explicat. Nu este bine sau rău. Este o continuă lărgire. Fiecare experienţă ce aveţi şi tot
ce faceţi este o continuă lărgire.

Eliberaţi acele judecăţi despre voi înşivă. Aşa cum Mihail a spus în această lecţie,
“Aveţi încredere în voi înşivă”. Aveţi destulă încredere în voi înşivă ca să fiţi învăţători
pentru alţii. Veniţi afară, veniţi afară de oriunde sânteţi şi fiţi învăţători, pentru că ceilalţi
au nevoie de voi.(Râsete din audienţă).

Aşa cum am spus în lecţia noastră, aceste timpuri sânt provocatoare, nu numai pentru
voi, dar şi pentru ceilalţi. Uitaţi-vă la războaie. Uitaţi-vă la războaiele în lumea voastră
acuma şi ce provoacă astea. Oamenii şi ţările şi religiile încearcă să ţină la identitatea lor
veche. Ei încearcă să ţină tare de cine au gândit ei că au fost. Ei nu au vrut să dea
drumul.

Oh, dragilor voi a-ţi fost acolo! Voi ştiţi ce înseamnă ca să eliberaţi identitatea
voastră. Şi la fel voi ştiţi ce înseamnă să staţi la acest punct fără o identitate...da,
coconul în care omida nu a devenit încă un fluture, când voi nu a-ţi realizat cine într-
adevăr sânteţi. Uitaţi-vă în lumea voastră, şi uitaţi-vă la ce se întâmplă... oameni, naţiuni
şi religii încearcă să se ţină de identitatea lor veche aşa mult încât ei vor să se bată pentru
asta, şi ei vor să ucide pe ceilalţi. Asta se întâmplă în jurul vostru.

Noi ştim că este timpul să începem cu întrebările acuma. Dar, noi vrem să vă aducem
aminte că noi vă auzim când voi ne vorbiţi nouă. Voi toţi aproape a-ţi întrebat, “Ce este
ce eu nu fac bine? Ce este ce eu am omis?” Şi noi spunem, “Absolut nimic”. Uitaţi-vă
la frumuseţea planului ce a-ţi făcut. Nu contează cât de extreme şi cât de nebune voi
gândiţi că sânt. Chiar dacă voi gândiţi că este un pas înapoi, asta nu este aşa. Face parte
din experienţă. Eliberaţi acea judecată despre voi înşivă.

Şi cu asta noi sântem bucuroşi să răspundem la întrebările voastre.

Întrebare: Tobias, eu şi alte două mămici din Cercul Crimson avem copii care trăiesc
cu multă frică. Lor le este frică să meargă în camere goale singuri, chiar şi la toaletă, se
sperie uşor, şi le este frică să doarmă singuri. Fiul meu are 9 ani. Poţi să spui ceva
despre asta şi să ne dai sfaturi? Mulţumesc. Noi te iubim mult.

Tobias: Copii vin cu un sens înalt de conştienţă. Ei vin cu o mare senzitivitate.


Voalul împrejurul lor nu este aşa gros ca pentru voi când a-ţi fost copii. Ei îşi aduc
aminte de lucruri despre care am vorbit noi. Ei îşi aduc aminte de vieţile lor din trecut.
Şi în special ei sânt tulburaţi de energiile şi memoriile timpului înainte să vină pe
Pământ. Ei sânt tulburaţi de timpuri care sânt revăzute de atâtea ori, re-jucate pe ecranele
cinematografului vostru, re-jucate chiar în experienţele pe care voi aveţi astăzi. Ce este
re-jucat, sânt timpurile înainte de a veni pe Pământ când voi a-ţi fost în vid, creând
universul.

Într-adevăr, noi am auzit discuţiile mai înainte astăzi despre filmul, “Bătălia Stelelor”.
Asta este trecutul vostru. A fost despre dualitate. A fost despre conflictul dintre lumină
şi întuneric. A fost despre individuali sau grupuri încercând să consume pe alţii pentru
energia lor. Din nou, aşa cum am spus noi, asta a fost făcut pentru că voi a-ţi încercat să
găsiţi drumul vostru Acasă. Voi a-ţi simţit că dacă voi puteţi cuceri pe alţii şi să-i
cotropiţi, atunci voi puteţi afla drumul vostru înapoi Acasă.

Aşa cum a-ţi descoperit, asta nu este drumul Acasă. Asta vine la voi. Asta vine la voi
când voi luaţi responsabilitatea şi acceptaţi divinitatea voastră. Ce se întâmplă, este că
cei tineri...ei nu au atâtea filtre în jurul lor. Ei sânt mai conştienţi, mai mult în legătură cu
trecutul lor propriu. Voi o să găsiţi, aşa cum ştiţi, că sânt foarte talentaţi, foarte intuitivi.
Ei îşi dau seama de lucruri foarte uşor. Dar, ei au acea parte care este plină cu frică şi de
fobie.

Convenţional...Cauldre, el totdeauna ne opreşte când noi intrăm într-un timp de


sfaturi. (Râsete din audienţă) Dar el a fost de acord astăzi ca să mergem mai departe.
(Mai multe râsete). Psihologia convenţională o să adauge doar confuzie, pentru că
psihologia convenţională este bazată pe dualitate, nu înţelege dinamicul a ce se petrece în
sinea copiilor.

Noi facem o provocare pentru voi şi Shaumbra, la Cercul Crimson şi umanilor pe


Pământ. Voi aveţi înţelepciune. Voi a-ţi mers pe un drum. Acum, deschideţi clasă
pentru copii. Luaţi responsabilitate pentru asta. Nu le daţi medicamente. Nu trimiteţi la
sfătuitori care nu înţeleg natura sufletului, ei numai se concentrează pe minte. Deschideţi
clase pentru copii.

Despre asta a vorbit astăzi Mihail. Deveniţi învăţători. Nu este aşa de greu. Voi nu
trebuie să aveţi un perete plin de diplome. Voi doar trebuie să faceţi legătura cu
divinitatea voastră proprie. Răspunsul o să fie acolo. Da, o să i-a asta ceva lucru. Da, o
să fie ceva efort. Da, o să fie timpuri când voi o să simţiţi că faceţi paşi înapoi, în loc să
mergeţi înainte. Asta face parte din proces. Deci, noi vă provocăm pe voi, nu numai
pentru acest fel de situaţie, dar pentru orice lucru. Acum învăţaţi-i. Mulţumesc.

Întrebare: Dragă Tobias, poţi să explici ceva despre visul lucid şi realitatea alternativă
ce eu percep?

Tobias: Visul lucid este o stare interesantă. Noi putem vorbi mult despre asta, dar noi
vă dăm o versiune scurtă astăzi. Sânt mulţi dintre voi care au vise lucide, chiar dacă voi
nu ştiţi de ele sau cum sânt denumite. Dar, aste este când voi într-adevăr vă permiteţi să
zburaţi. Noi ne conectăm la voi de multe ori când faceţi asta. Asta este o cale excelentă
ca să lărgiţi conştienţa voastră.

Sânt câteva elemente care trebuiesc luate în considerare aici. În primul rând este să
înţelegeţi că toate lucrurile şi experienţele pe care le aveţi în acele vise lucide...să nu le
luaţi ca literă de lege. Astea sânt o serie de simboluri. Voi intraţi într-un diferit tip de
conştienţă unde gândul şi procesul de interpretare nu este la fel ca şi în realitatea voastră
umană. În visele lucide când vedeţi simboluri, când daţi de energie, să nu le luaţi pentru
valoarea lor. Faceţi o pauză...adresaţi-vă la energie...şi întrebaţi energia, ce înţelepciune
şi perspicacitate conţine pentru voi, în felul practic, la nivelul vostru uman.
Sânt mulţi dintre voi care zburaţi în visele lucide şi veniţi înapoi cumva cu o înţelegere
deformată a ceea ce a luat loc. Poate, energetic voi a-ţi primit asta, dar este deformat pe
nivelul intelectual uman.

Când voi visaţi despre ape, voi într-un fel călătoriţi înapoi la locul de unde veniţi.
Dar, din nou noi vă cerem să nu gândiţi literal ca apă, sau suprafaţa apei, sau imagini pe
apă. Asta este cumva o interpretare umană deformată. Apa reprezintă energii de unde a-
ţi venit înainte de a veni pe Pământ, dar să nu luaţi asta ca literă de lege ca şi lacuri sau
mări sau oceane.

Este încă un element în visul lucid. Conştient permiteţi-vă să aduceţi aceste energii
înapoi cu voi, înapoi pe planeta umană în dimensiunea umană. Pentru că aşa de multe ori
voi călătoriţi înapoi aşa cum sânteţi - cum să spun - voi aterizaţi în conştienţa umană, voi
pierdeţi multe părţi şi bucăţi. Dar, dacă vă reamintiţi conştient de voi înşivă în timpul
călătoriei şi că aduceţi energiile şi înţelepciunea şi perspicacitatea înapoi cu voi,astea au o
şansă mai bună de a veni înapoi. Atunci, voi o să ştiţi cum să aplicaţi asta la acest nivel,
la nivelul vostru uman.

De multe ori ce adunaţi în timpul acestor călătorii nu este practic sau aplicabil la
experienţele voastre umane. Este timpul să contopiţi astea împreună. Mulţi o să găsiţi că
voi puteţi lua aceste vise lucide, aceste lărgiri conştiente...voi nu trebuie să mergeţi
singuri într-un loc liniştit. Voi puteţi face stând un moment cu voi înşivă. Voi puteţi face
asta de exemplu în timp ce cinaţi. Voi puteţi să aveţi acele mini - vise lucide. Voi o să
găsiţi că astea o să fie mult mai frecvente. Noi vă mulţumim pentru întrebare.

Întrebare: Tobias, sânt accidente sau incidente care nu sânt planificate,ca şi trauma
care schimbă contractul sau aranjamentele originale ale noastre?

Tobias: Este inapropriat să spuneţi că toate accidentele sau traume sânt planificate
mult în advans. Când voi planificaţi viaţa voastră, voi nu scrieţi fiecare incident sau
accident specific. Într-un fel voi numai înfruntaţi curgerea şi proporţia experienţelor, ca
şi curgerea şi proporţia fluviului, dar fluviul poate să ia multe întorsături de-a lungul
drumului. Înţelegeţi voi asta? Fluviul se poate abate. Fluviul poate să creeze noi cursuri
şi conduite noi. Voi simplu determinaţi privirea generală unde vreţi să mergeţi.

Deci dacă este un accident în viaţa voastră, şi spuneţi, “Eu sigur am plănuit asta
înainte de a veni aici”, asta nu a fost aşa. Planificarea, în special aşa cum intraţi în
Energia Nouă, devine aproape imediat şi spontan. Devine foarte rapidă în relaţia unde
conştienţa voastră este.

La fel voi nu sânteţi închişi în nici un contract sau orice fel de plan. Voi puteţi
schimba fluviul vieţii voastre la orice timp. Dar, să înţelegeţi că diferite nivele din sinea
voastră au nevoie de a şti şi de a înţelege lucurile, deci verificaţi asta cu voi înşivă ca să
vedeţi ce fel de tip de experienţă căutaţi. Voi nu sânteţi legaţi de nici un contract, sau
plan, în nici una din astea. Înţelegeţi că voi într-adevăr sânteţi creatori.

Întrebare: Tobias, cum să găsesc eu şi cum să ştiu darul meu de a mă ajuta în


ascensiune? Sau, nu este nici una?
Tobias: Este deja în sinea ta. Nu este ceva ce noi putem spune. Este ceva ce tu
trebuie să descoperi pentru tine însuţi. Aşa cum am menţionat mai înainte, dragilor,
singurul lucru ce trebuie să faceţi este să acceptaţi responsabilitatea de a fi un învăţător, şi
atunci toate lucrurile o să înceapă să intră în joc la un punct anume. Dar, mulţi dintre voi,
Shaumbra, mulţi sânteţi încă timizi să vă luaţi această responsabilitatea. Voi aşteptaţi ca
asta să fie scrisă pentru voi şi definit pentru voi.

Asta este Energia Nouă. Câteodată are nevoie doar de un proces de începere. După
aceea o să vedeţi voi cum toate lucrurile intră în joc. Aduceţi-vă aminte, încă odată, că
voi sânteţi creatorii acestuia. Noi nu avem o listă pe partea noastră care spune, “Bill
trebuie să facă asta, şi Harry trebuie să facă aia, şi Ben are această muncă şi acea
responsabilitate”. Noi nu avem aşa ceva aici. Noi aşteptăm pentru voi să alegeţi ce vreţi
să faceţi. După aceea, noi putem să intrăm şi să vă susţinem. După aceea curierii pot să-
şi înceapă lucrul lor. Noi avem mulţi curieri care acuma nu prea au de lucru, (mai multe
râsete), asta pentru că voi nu a-ţi luat acea responsabilitate şi acel pas.

De aceea este că Mihail vine astăzi şi spune, “Voi numai trebuie să fiţi studenţi. Voi
sânteţi învăţători. Acceptaţi asta în sinea voastră. Acceptaţi”. Într-un sens, asta schimbă
vibraţia voastră şi o să atragă acele lucruri apropriate la uşa voastră din faţă. Mulţumesc.

Întrebare: Tobias, viaţa mea este fericită cu o relaţie bună. Asta înseamnă că eu nu
mă schimb sau nu progresez? (Râsete)

Tobias: Cum să spun - numără binecuvântările tale! (Mai multe râsete). Sânt câţiva
care sânt norocoşi. Ei nu trec prin dificultăţi. Sânt multe scopuri pentru asta. În cazul
tău, în special, a fost multă curăţire făcută înainte de această viaţă actuală, şi chiar şi mai
înainte, înaintea multor vieţi din trecut. Tu eşti unul dintre care nu ai ţinut aşa strâns la
identitatea ta veche. Tu eşti cel care într-un fel a spus, “Eu vreau calea fluviului meu să
curgă uşor şi blând. Eu aleg să nu am dificultăţi acuma”. Mulţumeşte-ţi ţie însuţi pentru
asta.

Întrebare: Hello Tobias. Sânt eu pe drumul bun să-mi vindec trupul meu?

Tobias: Trebuie mai întâi să înţelegeţi că cuvintele umane sânt foarte dificile de spus
câteodată. Nu este vorba de vindecare. Noi ştim că noi trebuie să folosim cuvinte aici.
Dar, înţelegeţi că nu este vorba aici de vindecare. Vindecare înseamnă că este ceva rău
cu corpul tău. Nu este vindecare. Este acceptare a corpului tău. Este acceptare.

Înţelegeţi că nu ar trebui să fie efort în mintea voastră ca să încercaţi să vă cârpiţi pe


voi înşivă. Nu trebuie să fie nici un efort ca să ştergeţi din corp cancerul, sau orice boală
sau orice imbalanţă. Într-un fel, voi adăugaţi la energie de dualitate. Voi spuneţi, “Eu mă
voi scăpa ce eu ştiu că este rău, şi accept numai ce eu cred că este bun”. Balanţa
adevărată şi vindecare divină este acceptare...a tuturor lucrurilor.

Dacă trupul vostru are cancer în Energia Nouă...acceptaţi totul. Noi ştim că asta este
dificil de făcut. Voi vreţi să scăpaţi de asta. Intenţia voastră este să scăpaţi de asta. Dar
în loc de asta, încercaţi să înţelegeţi de ce este aici, ce rol joacă. Este de a înţelege de ce
a-ţi ales pentru voi asta. Este de înţeles că asta poate persistă, sau poate nu.
Dar, voi trebuie să fiţi gata să mergeţi în acel loc. Voi trebuie să fiţi gata să acceptaţi
că asta este una dintre opţiuni. Când voi faceţi asta, voi vă ridicaţi deasupra de conflictul
dualităţii în corpul vostru. Atunci, voi puteţi înţelege ce nu este despre vindecare, dar ce
este despre un corp care a ascendat. Este aşa mult - cum să spun - energie de dualitatea în
jurul cuvintelor, cuvântul uman, “vindecare”. Voi vreţi numai cele bune. Voi vreţi doar
cele înalte şi nu şi cele joase. Prin cuprinderea tuturor acestora, voi o să aveţi perspectiva
şi înţelepciunea ca să înţelegeţi ce trebuie să faceţi.

Noi vedem pe unii, nu prea mulţi Shaumbra, dar alţi umani care sânt aşa de precişi
despre ce să mănânce, ce să gândească şi ce să facă. Ei gândesc că ei pot mânca doar un
tip anumit de mâncare, şi să gândească anumite gânduri, şi să încalţe un tip anumit de
pantofi. Ei joacă jocul dualităţii. Ei gândesc că ei sânt fiinţe în lumină. Dar, într-un
sens, ei sânt doar corecţi. Ei nu cuprind tot ce sânt ei. Ei încă sânt foarte adânc fortificaţi
în dualitate.

Noi vedem că aceşti oameni sânt primii care devin bolnavi...şi imbalansaţi...şi
emoţionaţi...şi care trec prin mari dificultăţi. Sânt cei care ...sânt Shaumbra care învaţă ce
reprezintă toate cele patru marmure...care învaţă toate aspectele dualităţii şi învaţă să
lărgească dualitatea de la 2 la 4. Aici este unde licărirea reală a divinităţii iese la
suprafaţă.

În aceste săptămâni care urmează voi o să aveţi experienţe în viaţa voastră care o să
pună identitatea a cine a-ţi crezut că a-ţi fost în faţa voastră. Astea vor fi provocatoare
câteodată şi foarte, foarte reîmprospătoare, altă dată. Voi o să ajungeţi să înţelegeţi că
această identitate ce aveţi a stat neclintit pentru aşa mult timp, asta a fost doar o iluzie.
Este timpul să eliberaţi. Şi, noi ştim că este o tristeţe cu asta pentru că...oh, voi a-ţi fost
aşa buni, aşa buni la joaca acestui joc de dualitate. Este timpul să eliberaţi asta.

Aşa cum am spus, tema de casă este să vă uitaţi în oglindă, nu numai odată sau de
două ori, dar prin toată şase săptămâni care urmează. Uitaţi-vă în oglindă. Uitaţi-vă la
sinea voastră veche, uitaţi-vă la omida înainte ca ea să devină fluture. Înţelegeţi că
această perioadă în care sânteţi chiar acuma fără identitate, asta vă conduce într-un loc cu
o nouă identitate în Energia Nouă.

Dragi prieteni, este mult ce voi puteţi să predaţi la alţii. Voi nu a-ţi realizat asta încă.
Voi sânteţi cei pe care se bazează Metatron, Mihail, Spiritul şi toţi ceilalţi. Voi sânteţi
familie. Voi niciodată nu sânteţi singuri.

ŞI AŞA ESTE

SERIILE ASCENSIUNII - LECŢIA A UNSPREZECEA


BEHOLD THE SONG OF YOUR SOUL
ASCULTAŢI CÂNTECUL SUFLETULUI VOSTRU
PREZENTAT LA CONFERINŢA LUMINII DIN MIJLOCUL VERII, DIN SANTA FE,
NEW MEXICO
19 IULIE 2002
Tobias: Şi aşa este, dragi prieteni şi familie, că noi ne adunăm pentru ultima lecţie
din Seriile Ascensiunii. Noi am avut un an lung şi minunat cu voi. Nouă ne-a plăcut
toate schimbările şi transformările prin care a-ţi trecut. Noi am luat parte la bucuria pe
care voi a-ţi experienţat în atâtea feluri în viaţa voastră.

Noi ne adunăm astăzi cu un grup care este familie în cel mai adânc şi mai drăgăstos
fel. Noi la fel ne adunăm cu cei care sânt prezenţi prin Internet şi pe care îi atingem, sau
cei care citesc aceste mesaje în momentul lor de “acum”. Noi sântem tot aşa de mult cu
cei care se conectează prin Internet şi cei care citesc mesajele ca şi cu cei prezenţi în
această cameră.

Spaţiul sacru pe care noi creăm împreună este plină cu puritate şi dragostea Spiritului.
Noi simţim că voi vă deschideţi inimile voastre. Voi eliberaţi multe din povara voastră.
Voi