Sunteți pe pagina 1din 6

CURRICULUM

Functia propusa:

SEF DE PROIECT

1. Numele:

ARGHIROIU

2. Prenumele:

OVIDIU

3. Data i locul na terii:

5 ianuarie 1967, Bucure ti

4. Cet enie:

romn

5. Starea civil :

c s torit

VITAE

6. Studii:

Institu ia
Perioada
Grade sau diplome ob inute
7. Titlul Stiintific:

Universitatea Tehnic de Construc ii Bucure ti


Facultatea de C i Ferate, Drumuri i Poduri
1986 1991
Inginer; Specializarea: c i de comunica ii, poduri i tunele
DOCTOR n INGINERIE CIVIL
Teza de Doctorat (2000): Comportarea i calculul la ac iuni statice i
dinamice la structuri subterane; Conduc tor tiin ific: prof. univ.
dr. ing. Virgil Fierbin eanu.

8. Experienta profesionala:
Perioada:
Locul:
Institu ia:
Func ia:
Descriere:

februarie 1997 - prezent


Bucuresti
Universitatea Tehnica de Constructii; Facultatea de Cai Ferate, Drumuri si Poduri.
Cadru didactic asociat (Asistent Universitar; Sef de Lucrari) la Catedra Mecanica,
Statica si Dinamica Constructiilor
Mecanica constructiilor.

Perioada:
Locul:
Institu ia:
Func ia:
Descriere:

1 februarie 2003 prezent


Bucuresti
Societatea Comerciala METROUL S.A.
Director, Departament Proiectare - Cercetare
Coordonare ateliere de proiectare de specialitate: Plan General, Arhitectura, GeologieHidrologie, Rezistenta, Instalatii Complexe, Instalatii Automatizari.

Perioada:
Locul:
Institu ia:
Func ia:
Descriere:

1 februarie 2002 31 ianuarie 2003


Bucuresti
Societatea Comerciala METROUL S.A.
Inginer Sef, Departament Proiectare
Coordonare ateliere de proiectare de specialitate: Plan General, Arhitectura, GeologieHidrologie, Rezistenta.

Perioada:
Locul:
Institu ia:
Func ia:
Descriere:

noiembrie 1998 31 ianuarie 2002


Bucuresti
Societatea Comerciala METROUL S.A.
Inginer proiectant de specialitate

Proiecte de etansari prin injectare cu solutii chimice (acrilice, epoxidice,


poliuretanice) n betoane la structuri subterane ale metroului.

Proiecte de etansari si consolidari n pamnturi prin injectare cu suspensii de


argila-ciment la structuri subterane ale metroului.

Proiecte de etansari prin peliculizare cu mortare de impermeabilizare ale betonului


la structurile subterane ale metroului.

Proiecte de structuri din beton armat si metalice la constructiile subterane si


supraterane ale metroului.

Proiecte de structuri din beton armat si metalice la: Centrul Comercial


BUCURE TI MALL; Cl dire birouri VICTORIA BUCURE TI; Amenajare sediu
Tribunalul Municipiului Bucure ti (din fostul magazin JUNIOR).

Studiu privind metode neconventionale de urmarire n timp a structurilor


metroului n Bucuresti.

Ghid pentru ntretienerea, repararea si etansarea constructiilor subterane pentru


metroul Bucuresti (reglementare tehnica).

Perioada:
Locul:
Institu ia:
Func ia:
Descriere:

ianuarie 1997 - noiembrie 1998


Bucuresti
Societatea Comerciala METROUL S.A.
Sef Sectie Constructii Montaj
Coordonator lucrari executie constructii montaj pentru:
Banca Comerciala Romna - sediul central: lucrari de constructii metalice, beton
armat, tencuieli, finisaje, instalatii electrice, sanitare si de ventilatie, apa-canal,
amenajari curti interioare, etansari subsoluri prin injectii cu rasini poliuretanice si
epoxidice, injectii cu suspensii de argila-ciment, hidroizolatii exetrioare, etansari cu
mortare de impermeabilizare aplicabile prin peliculizare.
METROREX S.A.: lucrari de amenajari interioare, finisaje si instalatii electrice,
sanitare si de ventilatie la Dispeceratul Central; lucrari de etansari prin injectii cu
suspensii de argila-ciment si rasini poliuretanice n stadii, tuneluri si galerii ale
metroului; amenajari prize de ventilatie; confectii metalice si constructii din beton armat
si zidarie de caramida; montaj escalatoare n accesele statiilor de metrou; pardoseli
speciale din rasini epoxidice rezistente mecanic si chimic (antiacide).
Parohia Doamna Oltea Bucuresti: lucrari complete de constructii si instalatii la
Capela Doamna Oltea.
Arhiepiscopia Bucure tilor: confectii metalice si lucrari din beton armat la Biserica
Doamna Oltea.
DEPOFARM S.A: lucrari complete de constructii si instalatii la depozit farmaceutic
(S + P + 1).
Banca Romna pentru Dezvoltare & Groupe Societe Generale - sediul central:
etansari subsoluri prin injectii cu suspensii de argila-ciment si rasini poliuretanice.
Institutul de Studii si Proiectari Energetice Bucuresti: finisaje speciale din piatra,
marmura si travertin la fatada; consolidari la elemente de rezistenta din beton armat prin
injectare cu rasini epoxidice de nalta rezistenta.
Asociatia Ecumenica a Bisericilor din Romnia - AIDROM: lucrari complete de
constructii si instalatii la Casa de Copii ai Strazii (S + P + 2) din str. Ilarie Chendi nr. 14.
UPETROM Ploiesti: etansari subsoluri Sectia Otelarie prin injectii cu rasini
poliuretanice.

S.C. METROUL S.A.: consolidare sediu (lucrari din beton armat si confectii metalice).

Perioada:
Locul:
Institu ia:
Func ia:
Descriere:

ianuarie 1994 - decembrie 1996


Bucuresti
Societatea Comerciala METROUL S.A.
Inginer executie
Sef Punct de Lucru n Executie:
Banca Comerciala Romna - sediul central: lucrari de constructii metalice, beton
armat, tencuieli, finisaje, instalatii electrice, sanitare si de ventilatie, apa-canal,
amenajari curti interioare, etansari subsoluri prin injectii cu rasini poliuretanice si
epoxidice, injectii cu suspensii de argila-ciment, hidroizolatii exetrioare, etansari cu
mortare de impermeabilizare aplicabile prin peliculizare.
METROREX S.A.: lucrari de amenajari interioare, finisaje si instalatii electrice,
sanitare si de ventilatie la Dispeceratul Central; lucrari de etansari prin injectii cu
suspensii de argila-ciment si rasini poliuretanice n statii, tuneluri si galerii ale
metroului; amenajari prize de ventilatie; confectii metalice si constructii din beton armat
si zidarie de caramida; montaj escalatoare n accesele statiilor de metrou; pardoseli
speciale din rasini epoxidice rezistente mecanic si chimic (antiacide).
Biserica Sf. Nicolae Selari Bucuresti: consolidare asezamnt prin injectii cu rasini
epoxidice n structura si lucrari de beton armat si confectii metalice pentru consolidare
biserica.
Asociatia pentru Protectia Copiilor Sf. Stelian Bucuresti: lucrari complete de
constructii si instalatii pentru cantina sociala (S + P); consolidarii structura din zidarie.
Imobil str. G. Djuvara nr. 35, Bucuresti: consolidare fundatii prin lucrari din beton
armat si etansare subsol prin injectii cu rasini poliuretanice.
Institutul de Studii si Proiectari Energetice Bucuresti: consolidari la elemente de
rezistenta din beton armat prin injectare cu rasini epoxidice de nalta rezistenta.
PROCTER & GAMBLE Romnia: infrastructura din pereti mulati din beton armat
pentru sediu central str. 11 Iunie.

Perioada:
Locul:
Institu ia:
Func ia:
Descriere:

august 1991 - decembrie 1993


Bucuresti
Societatea Comerciala METROUL S.A.
Inginer proiectant

Proiecte de etansari prin injectare cu solutii chimice (acrilice) n betoane la structuri


subterane ale metroului.

Proiecte de etansari si consolidari n pamnturi prin injectare cu suspensii de argilaciment la structuri subterane ale metroului.

Proiecte de etansari prin peliculizare cu mortare de impermeabilizare ale betonului


la structurile subterane ale metroului.

Proiecte de structuri din beton armat si metalice la constructiile subterane si


supraterane ale metroului.

Proiect de structura din beton armat pentru sediu banca (S + P + 9) pe str. Tunari,
Bucuresti (inclusiv calcul automat prin Metoda Elementelor Finite).

Proiect de structura din beton armat pentru sala de sport Dinamo (inclusiv calcul
automat prin Metoda Elementelor Finite).

Proiect de subtraversare apeducte de alimentare cu apa a orasului n zona str.


Carpati prin structuri de beton armat si consolidare terenuri prin silicatizare.

Proiect de structura din beton armat pentru parcaj subteran Parking Nord
(inclusiv calcul automat prin Metoda Elementelor Finite).

Centrul Istoric S.A. Bucuresti: expertize si proiecte de consolidari.

9. Locul de munca actual si functia:

S.C. METROUL S.A. Bucure ti


Director, Departament Proiectare - Cercetare

10. Vechime la locul de munca actual:

14 ani

11. Brevete si inventii:

-----

12. Lucrari publicate:


Autor:
Arghiroiu, O. - Etan area construc iilor metroului din Bucure ti Prima Conferinta
Nationala de Constructii Subterane, Iasi, 1993.
Arghiroiu, O. - Vibra ii i zgomote n metroul bucure tean - Prima Conferinta Nationala de
Constructii Subterane, Iasi, 1993.
Arghiroiu, O. - Noi studii, cercet ri i tehnologii moderne pentru etan area construc iilor
metroului din Bucure ti A 2-a Conferinta Nationala de Constructii Subterane, Brasov, 1996.

Co-autor:
Fierbin eanu, V. & Arghiroiu, O. Efecte ale cutremurelor de p mnt recente asupra
tunelurilor din Japonia Revista Constructii subterane, nr. 7-8, 1998.
Bucur, C. & Arghiroiu, O. Ultimele realiz ri din domeniul podurilor hobanate n Europa
Revista Drumuri si poduri, nr. 47, 1999.
Fierbin eanu, V. & Arghiroiu, O. Urm rirea n timp a construc iilor subterane A 3-a
Conferinta Nationala de Constructii Subterane, Petrosani, 2000.
Arghiroiu, O. & Rodan, Gh. Metoda termografic pentru urm rirea n timp a
construc iilor subterane A 3-a Conferinta Nationala de Constructii Subterane, Petrosani,
2000..
C linescu, S.; te anescu, I. & Arghiroiu, O. Metode pentru reducerea nivelurilor de
zgomot i vibra ii la metroul bucure tean - A 3-a Conferinta Nationala de Constructii
Subterane, Petrosani, 2000 si n Revista ALARMA nr. 1/2001.
Fierbin eanu, V.; Ciugudean Toma, V. & Arghiroiu, O. Seismic Safety of Underground
Structures in Romania Underground Construction Conference, Prague, Czech Republic,
2000.
Rozorea, G.; Fierbin eanu, V.; Ciugudean Toma, V. & Arghiroiu, O. Underground Work
in Bucharest Geotechnical and Hydrogeological Factors GeoEng 2000, International
Conference on Geotechnical & Geological Engineering, Melbourne, Australia, 2000.
Arghiroiu, O.; Assis, A.; C linescu, S. & Rozorea, G. Completion of the Construction
Works on Bucharest Metro Line 4 to Safeguard the Existing Infrastructure World
Tunnel Congress ITA/AITES Downunder, Sydney, Australia, 2002.
Ciugudean Toma, V., tef nescu, I. & Arghiroiu, O.. Monitoring Measures for
Underground Rehabilitation of Line 4 Bucharest, Romania, NAT 2002 American
Underground Conference, Seattle, SUA, 2002.
Beldean, V., Ciugudean Toma, V., tef nescu, I. & Arghiroiu, O.. Monitoring restoration
on Bucharests Metro, Tunnels & Tunnelling International, UK, September 2002.
Arghiroiu, O., Assis, A., C linescu, S. & Rozorea, G.. Terminarea lucr rilor de construc ii
pentru punerea n siguran a infrastructurii existente pe Magistrala 4 de metrou, Racord
1, ntre sta ia N. Grigorescu i sta ia Linia de Centur , Constructii subterane, nr. 1(9), serie
noua, anul XI - decembrie 2002.
Arghiroiu, O., Ciugudean - Toma, V., I. Stefanescu, I. & Chiric , A. Geotechnical and
Hydrological Aspects for Metro Line 4 and Completion Works to Bucharest Ring Road,
Long Road and Rail Tunnels, 2nd International Conference, Hong Kong, May, 2002.

tef nescu, I., Arghiroiu, O. & Bucur, C. Reducerea zgomotului i vibra iilor la metrourile
subterane, Buletinul Stiintific al Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti, nr. 2, februarie
2003.
Rozorea, G., Assis, A., Calinescu, S. & Arghiroiu, O.. Metro Rehabilitation in Romania,
Tunnels & Tunnelling International, UK, April 2004.
Ciugudean Toma, V., Ludu, A., Stefanescu, I. & Arghiroiu, O. Conservation de
lenvironnement jouxte les lignes du metro de Bucarest, Session 9: Les Impact externes des
Transports Urbains, Congres Mondial du CODATU XI Comment Rendre les Transports
Urbains plus Attractifs, Bucarest, Avril 2004.
Rozorea, G. & Arghiroiu, O.. Some Aspects Regarding Fire Safety in Bucharest Metro,
International Conference on Future Vision and Challenges For Urban Development, Cairo,
Egypt, December 2004.
Rozorea, G. & Arghiroiu, O.. New Bucharest Metro Line Line 5 Drumul Taberei Pantelimon, International Conference on Future Vision and Challenges For Urban
Development, Cairo, Egypt, December 2004.

13. Membru al asociatiilor profesionale :

Asocia ia Romn de Tuneluri Secretar

Asocia ia Interna ional de Tuneluri (International Tunneling Association) ITA/AITES,


Grupul de Lucru nr. 2 (WG 2 Working Group 2) Research - membru

Asocia ia Inginerilor Constructori Proiectan i de Structuri - membru

Uniunea Na ional a Restauratorilor de Monumente Istorice din Romania membru

ST-13 Constructii subterane si metrouri, comitet tehnic de specialitate al MLPTL,


Directia Generala Tehnica in Constructi - membru

COMITETUL TEHNIC DE COORDONARE GENERALA pentru consultanta si avizarea


reglementarilor tehnice in constructii, urbanism si amenajarea teritoriului, Ministerul
Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei membru asociat
14. Limbi straine cunoscute:
Limba
Englez
Francez
15. Alte competente:

Citit
foarte bine
bine

Vorbit
foarte bine
bine

Scris
foarte bine
bine

Calculul automat al structurilor subterane si supraterane prin


Metoda Elementelor Finite (MEF).
MS Office; Corel Ventura.

16. Specializari/calificari:

Curs Managementul calitatii si atestat QUASARO S.R.L.(1998).

Curs i atestat REFER n Asigurarea Calit ii n Construc ii (1998).

Curs i atestat n Managementul societ ii comerciale la


International Management and Marketing Institute MANAGER (2000).

Curs i atestat AFER n Auditul Intern al Calit ii n Construc ii (2001).

Curs i atestat al firmei DE NEEF CONCHEM S.A. (Belgia) n Injec ii cu r ini


poliuretanice i tratamente speciale la betoane (2002).

Curs si atestat International Business Program al Universitatii din Uppsala (Suedia),


Departamentul de Studii in Afaceri (2002).

Curs si atestat General English Language Training al Bucharest English Studies and

Training, Centrul de Limba Engleza - BEST Language Center (2002).

Curs si atestat Management of the Projects Financed from Foreign Funds al


Assistance Cemter for Human Resources PHARE Programs, 2003.

Curs si atestat Proces Manager al VQ Training and Certification GmBH, Austria,


2004.
17. Experienta acumulata n programe de cercetare:
Studiu privind metode neconven ionale de urm rire n timp a structurilor metroului n
Bucure ti (ORIZONT 2000, elaborator: S.C. METROUL S.A., 1999-2000) responsabil de tema.
Proiectarea i verificarea siguran ei structurale a podurilor la ac iunea seismic cu
considerarea comport rii postelastice (elaborator: Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti,
1997).
Cercet ri teoretice privind aplicarea concep iei de proiectare a capacit ii portante
pentru verificarea siguran ei structurilor de poduri la ac iunea seismic (elaborator: Universitatea
Tehnica de Constructii Bucuresti, 1998).
Comportarea, concep ia, execu ia i urm rirea construc iilor subterane pentru c i de
comunica ie din Romnia (elaborator:Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, 2000-2001).
18. Alte mentiuni:
Elaborare reglement ri tehnice:
- Responsabil de tem :
Ghid pentru ntre inerea, repararea i etan area construc iilor subterane pentru metroul
Bucure ti (elaborator: METROUL SA Bucuresti, 2000-2001).
Normativ pentru proiectarea construc iilor i instala iilor specifice de metrou privind
prevenirea i stingerea incendiilor revizuire(elaborator: METROUL SA Bucuresti, 2001-2002).
- Co-autor: Normativ de proiectare antiseismic a construc iilor subterane pentru metroul
Bucure ti (elaborator: Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, 1998).

S-ar putea să vă placă și