Sunteți pe pagina 1din 2

COMANDA

pentru acordarea de catre ARPC a indicativului de utilizator al codurilor de


bare n sistem standardizat i stabilirea codului numeric de baz n
simbolistica EAN 13
DENUMIREA FIRMEI .
Numr de nregistrare in Registrul Comertului
Cod fiscal
Adresa sediu social.........................................
................................................................................................................................
Telefon .. Fax
GSM .. E-mail ...
Banca .
Cont
Adresa de livrare a documentatiei.........
........................................................................................
Numele i funcia persoanei mputernicite:

CATEGORIA PRODUSELOR CARE URMEAZA A FI CODIFICATE

SEMNATURA SI STAMPILA

(se trimite prin fax mpreun cu contractul anexat)


email: translogistic1995@yahoo.com, coduridebare@yahoo.com, office@coduri-de-bare.ro

Cont: RO86 BRDE 426S V137 6077 4450 BRD Ag. Bucur-Obor
CONTRACT DE PRESTAII
ncheiat la data de . ntre,
SC TRANSLOGISTIC SRL reprezentat prin dl. Vasile Toma, n calitate de prestator, societate
mputernicit de ctre Asociaia Romn pentru Paletizare i Containerizare ARPC i
SC reprezentat prin dl. ..
n calitate de beneficiar, cu sediul n localitatea ..
Art.1 Obiectul contractului: Prestaii privind aplicarea tehnologiei standardizate de codificare
cu coduri de bare a produselor, documentaie i indicativ ARPC pentru asigurarea unicit ii.
Art.2 Obligaiile prilor
2.1 Prestatorul se oblig s asigure informaiile necesare aplicrii n bune condi ii a sistemului
de codificare, s furnizeze ndrumtorul de utilizare a codurilor de bare, Certificatul de
utilizator, codul numeric de baz pentru reprezentare n simbolistica EAN 13.
Documentaia i factura n original se vor pune la dispozi ie sau se vor expedia prin po t
beneficiarului.
2.2 Beneficiarul se oblig s transmit prin fax sau email comanda tipizat i contractul
completate i semnate i s plteasc prestaia n valoare echivalentul n lei a 250 plus TVA,
apoi s transmit prin fax sau email ordinul de plat vizat de banc.
Art.3 Notificare: Beneficiarul va utiliza codurile generate sub indicativul de unicitate n rela iile
cu partenerii si doar n nume propriu, pe durat nedeterminat, fr a plti taxe anuale de
reconfirmare.
n caz c, beneficiarul dorete s devin membru ARPC trebuie s completeze i s transmit
cererea de adeziune, care va fi anexat documenta iei.

PRESTATOR,
Director
Ing. Vasile TOMA

BENEFICIAR,
Director General