Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea din Bucureti

Facultatea de Administraie i Afaceri


Catedra de tiine Economice

Domeniul de studii universitare de licen:


Administrarea Afacerilor
Programul de studii: Administrarea Afacerilor

FIA DISCIPLINEI
"MANAGEMENTUL SCHIMBRII I INOVRII"
Statutul disciplinei: obligatorie
Nivelul de studii: master
Anul de studii: II
Semestrul: II
Titularul cursului: Conf.univ.dr. VLADIMIR-CODRIN IONESCU

Numr de ore

Verificare

Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

14

14

A. Obiectivele disciplinei
Definirea cadrului conceptual al managementului schimbrii i inovrii
Etapizarea procesului de schimbare i prezentarea unor modele de schimbare
organizaional
Evidenierea rolului comunicrii i al motivrii n implementarea programelor de schimbare
Explicarea unor atitudini i comportamente ale resurselor umane n contextul schimbrii
organizaionale
Proiectarea unui model cultural inovativ-evolutiv, ca vector al schimbrii organizaionale
Prezentarea unor aspecte relevante cu privire la organizaia inovant
Analiza corelativ a trinomului creativitate - inovare - schimbare
B. Precondiii de accesare a disciplinei
Management General
Economia ntreprinderii mici i mijlocii (Recomandat)
C. Competene specifice
1. Cunoatere i nelegere (cunoaterea i utilizarea adecvat a noiunilor specifice disciplinei)

Cunoaterea unor concepte, teorii, modele specifice managementului produciei i serviciilor

nelegerea contextelor manageriale

Aplicarea teoriei n practic prin simulri studii de caz


2. Explicare i interpretare (explicarea i interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum i a coninuturilor
teoretice i practice ale disciplinei)

Explicarea unor situaii concrete la nivel organizaional

Interpretarea atitudinilor angajailor i managerilor n diverse situaii

Explicarea utilitii interdisciplinaritii


3. Instrumental - aplicative (proiectarea, conducerea i evaluarea activitilor practice specifice; utilizarea unor
metode, tehnici i instrumente de investigare i de aplicare)

Evaluarea performanei la nivel organizaional metode

Evaluarea calitii la nivel organizaional; standarde de calitate

Instrumente de investigare a eficienei organizaionale

4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive i responsabile fa de domeniul tiinific/ cultivarea unui
mediu tiinific centrat pe valori i relaii democratice/ promovarea unui sistem de valori culturale, morale i civice/
valorificarea optim i creativ a propriului potenial n activitile tiinifice/ implicarea n dezvoltarea instituional
i n promovarea inovaiilor tiinifice/angajarea n relaii de parteneriat cu alte persoane instituii cu
responsabiliti similare/ participarea la propria dezvoltare profesional)

Cultivarea unor atitudini constructive n contexte organizaionale variate

ncurajarea unor comportamente morale la nivel de parteneriate

Promovarea unui sistem coerent de valori responsabilitate, implicare, moralitate etc.

D. Coninutul disciplinei
a) Curs
Capitolul

Coninuturi

1. Cadrul
conceptual al
managementului
schimbrii i
inovrii

C1. Cadrul conceptual al managementului


schimbrii i inovrii
1.1. Conceptul de schimbare organizaional
1.2. Inovarea n organizaii
1.3. Fore i variabile implicate ale schimbrii
organizaionale
2. Procesul de
C2. Procesul de schimbare organizaional
schimbare
2.1. Etape ale procesului de schimbare
organizaional
2.2. Metode utilizate n procesul schimbrii
2.3. Modele de schimbare organizaional
3. Schimbarea
C3. Schimbarea organizaional, proiectare i
organizaional,
implementare
proiectare i
3.1. Oportunitatea schimbrii
implementare
3.2. Comunicarea organizaional
3.3. Rezistena la schimbare
4. Resursele umane, C4. Resursele umane, actori ai schimbrii i inovrii
actori ai schimbrii n organizaii
i inovrii n
4.1. nvarea organizaional i orientarea spre schimbare
organizaii
4.2. Comportament inovativ
4.3. Rolul motivrii n implementarea programelor de
schimbare
5. Cultura
C5. Cultura organizaional inovativ-evolutiv
organizaional
5.1. Analiza critic a modelului cultural
inovativ-evolutiv
5.2. Cultura organizaional evolutiv, bazat pe
creativitate i inovare
5.3. Opiuni manageriale privind cultura organizaional
6. Organizaia
C6. Organizaia inovant
inovant
6.1. Delimitri conceptuale
6.2. Sustenabilitate organizaional prin proiecte inovante
7. Creativitate,
C7. Creativitate, inovare i schimbare n organizaii
inovare i
7.1. Managementul creativitii i al inovrii
schimbare n
7.2. Schimbare prin creativitate i inovare
organizaii
Total ore:

Nr. de
ore
2

14

b) Aplicaii
Tipul de aplicaie*

Coninut

1. Seminar

Cadrul conceptual al managementului schimbrii i


inovrii
2. Seminar
Procesul de schimbare organizaional
3. Seminar
Schimbarea organizaional, proiectare i implementare
4. Seminar
Resursele umane, actori ai schimbrii i inovrii n
organizaii
5. Seminar
Cultura organizaional inovativ-evolutiv
6. Seminar
Organizaia inovant
7. Seminar
Creativitate, inovare i schimbare n organizaii
Total ore:
*
Se va meniona: seminar, laborator, proiect sau practic.

Nr. De
ore
2
2
2
2
2
2
2
14

E. Evaluare
La stabilirea notei finale se iau n considerare
- rspunsurile la examen / colocviu (evaluarea final) 40%
- testarea continu pe parcursul semestrului
- activitile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. 60%
Modalitatea practic de evaluare final - Lucrare scris
F. Repere metodologice
Curs, suport de curs, videoproiector
G. Bibliografie
Burdu, E., Managementul schimbrii organizaionale, Editura Economic, Bucureti, 2008.
Iancu, A., Cunoatere i inovare. O abordare economic, Editura Academiei Romne,
Bucureti, 2006.
Kanter, R. M.., Despre frontierele managementului, Editura Meteor Press, Bucureti, 2006.
Makin, P., Cox, Ch., Schimbarea n organizaii. Optimizarea comportamentului angajailor,
Editura Polirom,, Bucureti, 2006.
Militaru, Gh., ., Comportament organizaional, Editura Economic, Bucureti, 2005.
Newton, R., Managementul schimbrii pas cu pas. Tot ceea ce v trebuie pentru a alctui i
a realiza un plan, Editura ALL, Bucureti, 2009.
Revista MANAGER, Editura Universitii din Bucureti, ISSN 1453-0538.
Data avizrii n catedr:
ef catedr,
Prof. univ .dr. ELENA NOLICA DRUIC

Titular de disciplin,
Conf. univ. dr. VLADIMIR-CODRIN
IONESCU