Sunteți pe pagina 1din 10

INSPECTORATUL

COLAR JUDEEAN
HUNEDOARA
Se certific exactitatea datelor
Director/ CA
LS

FIA DE EVALUARE
pentru obinerea gradaiei de merit 2015
NVMNT SPECIAL/PROFESORI CONSILIERI
NUMELE I PRENUMELE
UNITATEA DE NVMNT
SPECIALITATEA
VECHIMEA N NVMNT (cel puin 4 ani)
CALIFICATIVE OBINUTE N 2009-2014
PERIOADA EVALUAT

01.09.2009 31.08.2014

CRITERII CARE TREBUIE NDEPLINITE DE CTRE CANDIDAT


Nr. crt./
criterii

Punctaj
Activiti, rezultate i performane

1. Activiti complexe cu valoare instructiv-educativ

Punctaj maxim

Raportul de autoevaluare (sintetic)

Autoevaluare

Evaluare I.S.J

80 p.

a. rezultate deosebite obinute n pregtirea precolarilor i a


elevilor n atingerea obiectivelor/competenelor specifice
impuse de curriculumul colar, materializate n progresul
elevilor la clas, n rezultate ale elevilor la clas, la testri i
examene naionale de sfrit de ciclu, rezultate obinute cu
clasa i individual la disciplinele de specialitate din
nvmntul vocaional

punctaj maxim 12,00 p.

Rezultate nregistrate la testri i examene


naionale, la examenele de certificare a
competenelor profesionale, ponderea
elevilor cu performane n clasa superioar,
la trecerea ntr-un alt ciclu de nvmnt
1,50 p./an medii peste 8.00 la peste 80%
Dovezi:
din elevi
adeverine eliberate de ctre instituia de nvmnt 1,00 p./an medii peste 8.00 la peste 70%
acestea vor preciza, obligatoriu, anii pentru care sunt
din elevi
eliberate i nivelul la care criteriul a fost realizat
0,75 p./an medii peste 8.00 la peste 60%
din elevi
0,50 p./an medii peste 8.00 la peste 50%
din elevi
PROFESORI CONSILIERI
2 p. - a.1. progresul elevilor la clas, pentru
elevii aflai n consiliere individual ,
rezultate obinute cu clasa i individual la
disciplinele de specialitate;
2 p. - a.2. rezultate la clas (dovezi riguros
argumentate i certificate de conducerea
colii privind adaptarea copiilor la viaa de
colar, progresul
colar al elevilor,
ponderea elevilor cu performane n clasa
urmtoare etc.);
a.3. rezultate deosebite ale activitii de
consiliere individual i de grup realizat cu
precolarii/elevii, prinii i cadrele didactice,
certificate de conducerea unitii colare:
2 p. - program de prevenire/ ameliorare a
comportamentelor agresive
2 p. - program de reducere a absenteismului/
prevenire a abandonului colar centrat pe
elevi/prini;
2 p. - program de formare a abilitilor de
comunicare i relaionare.
2 p. - creterea performanelor colare ale
elevilor la materiile legate de examene
naionale;
PROFESORI LOGOPEZI,
PSIHOPEDAGOGI,

PSIHOPEDAGOGIE SPECIAL,
PROFESORI EDUCATORI,
ITINERANI
Progresul elevilor
2 p./an progres nregistrat la peste 80%
din elevi
1,50 p./an progres nregistrat la peste 70%
din elevi
1,00 p./an progres nregistrat la peste 60%
din elevi
0,50 p./an progres nregistrat la peste 50%
din elevi

b. iniierea i aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei


prin utilizarea platformelor electronice de nvare i a
softurilor educaionale specifice disciplinei, existente n
unitatea de nvmnt;
Dovezi:
- certificate/atestate/adeverine etc.

c. performane dovedite n pregtirea elevilor distini la


olimpiade colare i/sau concursuri de profil, materializate
prin obinerea premiilor I, II, III i a premiilor speciale la
faza
judeean/interjudeean/naional/internaional,
desfurate n coordonarea i/sau finanarea Ministerului
Educaiei Naionale;
faza judeean/
premiul I
interjudeean
premiul II
premiul III
meniune/premiu special
faza naional:

premiul I
premiul II
premiul III
meniune/premiu special

punctaj maxim 2,00 p.


0,20

p.
/an/activitate
programe
informatizate n activitatea de predare /
recuperare / consiliere psihopedagogic
(softuri educaionale de recuperare i
optimizare psihocomportamental, teste
psihologice, baz de date operaional
programe, planuri de intervenie etc.)

punctaj maxim 4,00 p.

2,00 p./premiu
1,75 p./premiu
1,50 p./premiu
1,00 p./meniune
4,00 p./premiu
3,50 p./premiu
3,00 p./premiu
2,50 p./meniune

Dovezi:
- copii dup diplomele obinute/atunci cnd nu este specificat

numele profesorului care a asigurat pregtirea, se va


certifica de ctre instituia de nvmnt implicarea;
d. performane dovedite n pregtirea elevilor distini la
concursuri cultural-artistice i sportive incluse n
Calendarul activitilor educative naionale/regionale
elaborate de Ministerul Educaiei Naionale, materializate
prin obinerea premiilor I, II, III i a premiilor speciale;
faza judeean:
premiul I
premiul II
premiul III
meniune/premiu special

punctaj maxim 16,00 p.

faza interjudeean
/regional:

premiul I
premiul II
premiul III
meniune/premiu special

1,00 p./premiu
0,80 p./premiu
0,60 p./premiu
0,40 p./meniune

faza naional:

premiul I
premiul II
premiul III
meniune/premiu special

1,20 p./premiu
1,00 p./premiu
0,80 p./premiu
0,60 p./premiu

0,80 p./premiu
0,60 p./premiu
0,40 p./premiu
0,20 p./meniune

Dovezi:
copii dup diplomele obinute/atunci cnd nu este
specificat numele profesorului care a asigurat pregtirea,
se va certifica de ctre instituia de nvmnt implicarea;
e. pregtirea loturilor olimpice de elevi, participarea, n calitate punctaj maxim 7,00 p.
de membru al comisiei de evaluare/organizare, la
olimpiadele i concursurile colare i extracolare, fazele
0,50 p./an pregtire lot olimpic
judeene, interjudeene, naionale i internaionale, incluse
n programul de activiti i n calendarul inspectoratelor
0,50 p./comisie de evaluare/ organizare
colare/Ministerului Educaiei Naionale;
olimpiade colare i concursuri de
profil nivel judeean
1,00 p./comisie de evaluare/ organizare
Dovezi:
olimpiade colare i concursuri de
dup caz, adeverine nominale care atest pregtirea
profil nivel interjudeean/naional
loturilor olimpice, decizii de constituire a comisiilor;
1,50 p./comisie de evaluare/ organizare
olimpiade colare i concursuri de
profil nivel internaional
0,25 p./comisie de evaluare/ organizare
concursuri colare i extracolare

nivel judeean
0,50 p./comisie de evaluare/ organizare
concursuri colare i extracolare
nivel interjudeean/naional
0,75 p./comisie de evaluare/ organizare
concursuri colare i extracolare
nivel internaional
f.

organizarea de concursuri i festivaluri la nivel punctaj maxim 12,00 p.


internaional, naional sau interjudeean; organizarea de
spectacole, expoziii, concerte, simpozioane la nivel 0,50 p./ organizare
internaional, naional ori interjudeean incluse n programul
concurs/festival/spectacol/
de
activiti
i
n
calendarul
inspectoratelor
expoziie/concert/simpozion nivel
colare/Ministerului Educaiei Naionale, certificate prin
interjudeean;
diplome sau adeverine;
0,75 p./ organizare
concurs/festival/spectacol/
Dovezi:
expoziie/concert/simpozion nivel
- dup caz, adeverine care atest implicarea nominal;
naional;
1,00 p./ organizare
concurs/festival/spectacol/
expoziie/concert/simpozion nivel
internaional;
g. activitatea i rezultatele obinute n centrele de excelen,
certificate de inspectorul de specialitate sau cu elevi cu
dificulti de nvare, certificate de centrele judeene de
resurse i asisten educaional/Centrul Municipiului
Bucureti de Resurse i Asisten Educaional;
g.1. rezultate deosebite n activitatea de consiliere
psihopedagogic a precolarilor/elevilor, prinilor, cadrelor
didactice materializate n creterea gradului de
integrare/adaptare a elevului la mediul i solicitrile colii (ex.
adaptarea elevilor de clasa a I a/a V-a/a IX-a la exigenele
nvmntului primar, gimnazial/liceal);

punctaj maxim 5,00 p.


0,50 p./activitate

g.2. rezultate deosebite, certificate de conducerile unitilor


punctaj maxim 5,00 p.
colare, privind sprijinul acordat copiilor / elevilor aflai n
0,50 p./activitate
situaii de risc (abandon colar, absenteism, delincven,
violen, consum droguri, hiv/sida, prini plecai n strintate
etc.
Dovezi:
- adeverine nominale;

h. activitate de coordonator de programe educative colare i punctaj maxim 7,50 p.


extracolare sau ndrumarea colectivelor redacionale ale
revistelor colare avizate de inspectoratul colar;
1,50 p./an pentru activitatea de coordonator
de programe educative colare i
Dovezi:
extracolare
- adeverine care atest calitatea de coordonator de programe
educative colare i extracolare;
1,50 p./an pentru calitatea de ndrumtor
- adeverine care atest calitatea de ndrumtor pentru pentru colectivul redacional al unei reviste
colectivul redacional al unei reviste colare, avizate de ISJ; colare
i. activitate dovedit n cadrul Strategiei naionale de aciune punctaj maxim 7,50 p.
comunitar;
Dovezi:
1,50 p./an nivel judeean
- adeverin eliberat de CJRAE care atest activitatea 1,00 p./an nivel local
desfurat n cadrul SNAC;
j. crearea de softuri educaionale n specialitate, platforme de
e-learning pentru susinerea progresului colar, avizate de
Ministerul Educaiei Naionale;
Dovezi:
- dovezi privind calitatea de autor i avizul MEN;

punctaj maxim 2,00 p.

2. Performane deosebite n inovarea didactic

10 p.

1 p./material

a. elaborarea de programe colare, regulamente, metodologii,


ndrumtoare/ghiduri metodice, manuale colare, auxiliare
didactice avizate de inspectoratul colar sau de Ministerul
Educaiei Naionale, dup caz; cri n domeniul
educaional, nregistrate cu ISBN/ISSN; elaborarea de
programe colare pentru discipline opionale noi, nsoite de
suportul de curs sau viznd curriculumul pentru opional
integrat n dezvoltare local, avizate de inspectoratul colar;

punctaj maxim 5,00 p.


2,50 p./ program colar, regulament,
metodologie, ndrumtor/ghid metodic,
manual colar, auxiliar didactic avizat
de MEN;
0,50 p./ regulament, ndrumtor/ghid metodic,
auxiliar didactic avizat de ISJ;
0,50 p./material - elaborarea de programe
colare pentru discipline opionale noi,
Dovezi:
nsoite de suportul de curs (avizate de
- dup caz, copii ale primei coperte i a paginii pe care apare
ISJ); elaborarea de programe viznd
codul I.S.B.N. sau I.S.S.N. (n acest din urm caz, se va
curriculumul pentru opional integrat n
ataa i o copie a cuprinsului); copie dup programa avizat
dezvoltarea local, avizate de ISJ;
pentru disciplinele opionale noi i atestarea existenei
suportului de curs; copie dup programa avizat pentru
disciplinele opionale integrate n dezvoltarea local i
atestarea existenei suportului de curs;
b. elaborarea de cri i lucrri tiinifice publicate n
domeniul didacticii, specialitii i managementului
educaional, nregistrate cu ISBN/ISSN;

punctaj maxim 2,50 p.


0,50 p./ material cu I.S.B.N.

0,25 p./ material cu I.S.S.N.


Dovezi:
- dup caz, copii ale primei coperte i a paginii pe care apare nu pot fi incluse aici volumele colective
codul I.S.B.N. sau I.S.S.N. (n acest din urm caz, se va publicate n urma participrii la un simpozion
ataa i o copie a cuprinsului);
c. activitatea de evaluator de manuale, de mentorat, de
formator n formarea continu a personalului din
nvmnt, activitate n cadrul comisiilor paritare/de dialog
social, activitate n organismele de conducere ale
organizaiilor sindicale afiliate federaiilor sindicale
reprezentative la nivel de sector de activitate nvmnt
preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de munc
la nivel de sector de activitate nvmnt preuniversitar,
precum i n cadrul asociaiilor profesionale ale cadrelor
didactice la nivel local/judeean/naional/internaional,
participarea cu comunicri la simpozioane naionale i/sau
internaionale, participarea la formarea personalului
didactic prin casa corpului didactic, n calitate de formatori,
contribuia la cercetri tiinifice n specialitate sau n
domeniul problematicii nvmntului i educaiei, atestat
prin publicaii nregistrate cu ISBN/ISSN;

punctaj maxim 5,00 p.


0,50 p./ activitate - activitatea de evaluator de
manuale, de mentorat, de formator n
formarea continu a personalului din
nvmnt;
0,50 p./ an comisie paritar/dialog social la
nivel local;
0,75 p./ an comisie paritar/dialog social la
nivel judeean;
1,00 p./ an comisie paritar/dialog social la
nivel naional;
0,50 p./ an activitate n organe de conducere
ale organizaiilor sindicale/asociaii
profesionale nivel de zon/local;
0,75 p./ an activitate n organe de conducere
ale organizaiilor sindicale/asociaii
profesionale nivel judeean;
1,00 p./ an activitate n organe de conducere
ale organizaiilor sindicale/asociaii
profesionale nivel naional;

Dovezi:
dup caz, adeverine care atest fiecare calitate care se
dorete a fi punctat i/sau fiecare activitate (se precizeaz
i durata activitii, respectiv numrul de participani/
formai sau manualul/manualele evaluat(e) etc.)
- n cazul simpozioanelor internaionale, trebuie dovedit
prezena efectiv la lucrrile acestora;
- n cazul contribuiilor la cercetri tiinifice n specialitate sau 0,10 p./ simpozion nivel naional (punctaj
n domeniul problematicii nvmntului i educaiei se vor
maximum 2 p./an);
ataa copii ale primei coperte i a paginii pe care apare 0,30 p./ simpozion - nivel internaional
codul I.S.B.N. sau I.S.S.N.;
(punctaj maximum 3 p./an);
0,50 p./ curs - activitatea de formator;

0,50 p./ contribuie - contribuia la cercetri


tiinifice n specialitate sau n domeniul
problematicii nvmntului i
educaiei, atestat prin publicaii
nregistrate cu ISBN;
0,25 p./ contribuie - contribuia la cercetri
tiinifice n specialitate sau n domeniul

problematicii nvmntului i
educaiei, atestat prin publicaii
nregistrate cu ISSN;
d.

activitatea de metodist, membru n consiliul consultativ de punctaj maxim 2,00 p.


specialitate de la nivelul inspectoratului colar, n comisia
naional de specialitate, coordonator de cerc pedagogic;
0,20 p./ an / coordonator de cerc pedagogic,
activitatea de metodist, membru n
Dovezi:
consiliul consultativ de specialitate;
dup caz, adeverine care atest fiecare calitate care se
dorete a fi punctat (precizarea perioadei este obligatorie),
copii ale deciziilor de constituire, deciziilor de numire etc.
e. activitatea desfurat, n urma solicitrii Ministerului punctaj maxim 2,00 p.
Educaiei Naionale, n cadrul unor comisii tehnice de
elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter 0,40 p./ comisie / an
normativ i n comisiile naionale de specialitate/control;
Dovezi:
- adeverine, din care reiese solicitarea MEN n acest sens,
care atest desfurarea de activiti n cadrul comisiilor la
care s-a participat;
3. Participarea la proiecte

5 p.

a. proiecte europene, proiecte internaionale care au ca La acest subcriteriu se poate obine


obiective performana colar, progresul colar, dezvoltarea punctajul maxim alocat criteriului 3.
competenelor i abilitilor precolarilor i elevilor,
educaia civic, educaia complementar, formarea 1,00 p./proiect finalizat i implementat
personalitii precolarilor i elevilor, dezvoltarea
capacitii de adaptare la schimbare, dezvoltarea
profesional a cadrelor didactice;
Dovezi:
- documente care atest implicarea direct n realizarea i
finalizarea proiectului;
b. proiecte elaborate i implementate n baza prevederilor punctaj maxim 1,00 p.
Metodologiei i criteriilor privind acordarea gradaiei de
merit n nvmntul preuniversitar, aprobat prin Ordinul 0,20 p./proiect implementat
ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului
nr. 5.486/2011, materializate prin raportul de activitate i
portofoliul personal.
Dovezi:
- Raportul de activitate avizat de CA

4. Contribuia la dezvoltarea instituional

5 p.

a. atragerea de finanri extrabugetare pentru unitatea de punctaj maxim 2,50 p.


nvmnt, programe i proiecte educaionale, centre de
documentare i informare, laboratoare etc., avnd ca efect 0,50 p./ activitate derulat
creterea calitii instituiei i a procesului de predarenvare-evaluare, a bazei didactico-materiale;
Dovezi:
- dup caz, documente care atest implicarea nominal n
atragerea de finanare extrabugetar, precum i impactul n
ceea ce privete calitatea educaiei oferite (nu se includ
finanrile provenite de la prini sau comitetele de prini);
b.

realizarea de proiecte extracurriculare, cu finanare punctaj maxim 2,50 p.


extrabugetar, avnd drept obiectiv creterea calitii
procesului de nvmnt (nu se includ finanrile provenite 0,50 p./proiect
de la prini sau comitetele de prini);
Dovezi:
- dup caz, documente care atest realizarea de proiecte
extracurriculare i finanarea extrabugetar atras (nu se includ
finanrile provenite de la prini sau comitetele de prini);
TOTAL

100 p.

NOT:
1.

2.
3.
4.

Fiecare portofoliu trebuie s conin urmtoarele:


- Opisul dosarului, n dublu exemplar, n care se menioneaz nr. paginii la care se regsete fiecare document. Fiecare pagin va fi numerotat n
colul de jos din partea dreapt, ncepnd de la 1.
- Declaraia pe propria rspundere prin care se confirm c documentele depuse la dosar aparin candidatului (conform anexei 4 la Metodologie).
- Declaraia privind opiunea evalurii portofoliului, dup caz, pentru una dintre specializri (n situaia ncadrrii pe dou sau mai multe
specializri) sau ca personal didactic de predare sau de conducere.
- Adeverin privind vechimea n nvmnt.
- Adeverin privind calificativele din perioada evaluat.
- Documentele justificative se vor ataa n ordinea criteriilor din fi. Documentele vor fi clasificate n ordine cronologic, pentru fiecare criteriu.
Documentele justificative vor fi certificate conform cu originalul de ctre conducerea unitii de nvmnt la care se depune dosarul. Nu se
vor lua n calcul copiile care nu sunt certificate pentru conformitate cu originalul. Nu se vor lua n considerare adeverinele care nu au nr. de
nregistrare.
Raportul de autoevaluare se tehnoredacteaz n cadrul fiei de evaluare la rubrica Raport de autoevaluare sintetic.
Evaluarea dosarului se va realiza numai cu ndeplinirea condiiilor minimale (vechime de minim 4 ani, calificativ FB obinut n fiecare an din
perioada evaluat).
Evaluarea punctajului candidailor de ctre comisia I..J. se face pe baza documentelor doveditoare depuse la dosar.

Data.............................

Candidat

PUNCTAJ VALIDAT DE MEMBRII COMISIEI


PREEDINTE...................................................................................
SECRETAR......................................................................................
MEMBRU....................................................

OBSERVATOR SIP:

10